Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister"

Transkript

1 B Lundmark 1 (14) TietoEnator HealthCare Sweden AB Carlsgatan 6, Box MALMÖ Telefon Fax E-post Styrelsens säte Stockholm Org. nr Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister Detta dokument beskriver anrop och hantering av returvärden från webservice tjänsten GetPerson. Detta inkluderar också eventuella felmeddelanden. Programmeringsexempel i C# mot webservicetjänsterna beskrivs i dokumentet PopManWS description and example in C#.pdf. Dessutom finns en fristående wsdl fil som kan användas för att sätta upp tjänsterna. Denna fil erhålls efter begäran från TietoEnator. Tjänsten GetPerson anropar landstingets befolkningsregister och returnerar en XML sträng med anropad persons mantalsskrivningsuppgifter. Om sökt person inte återfinns i registret över aktuell mantalsskrivna personer i upptagningsområdet och om sökt person ej är avliden, så kan tjänsten göra en automatisk sökning mot Skatteverkets befolkningsregister. Detta kräver en utökad behörighet för anropande system. Om anropande system har erforderlig behörighet, så returneras även sökt persons relationer, dvs uppgift om fader, moder, barn samt uppgifter om vårdnadshavare. Det är aktuellt landstings förvaltningsansvarige som tilldelar behörigheter.

2 2 (14) Anrop Anrop mot tjänsten görs via webservice teknik över http. Tjänsten är endast åtkomlig från resp landstings intranät. Det finns ingen åtkomst från Internet. Aktuell http adress, URL, erhålls av förvaltningsansvarig hos rep landsting. Anropet innehåller - en Login klass bestående av Systemid (Username) och ett password, - aktuell persons fullständiga personnummer (ÅÅÅMMDDNNNN) samt - en boolesk variabel (FlagOtherArchive) som anger huruvida anropet skall ha möjlighet att gå vidare mot Skatteverket om sökt person ej återfinns i aktuellt regionalt befolkningsregister. Så här ser ett fullständigt anrop ut: GetPerson(Login, Personnummer, FlagOtherArchive) Tjänsten ovan returnerar adresser enbart i versaler. Om anropande system önskar få namn- och adressuppgifter konverterade till både versaler och gemena så används följande alternativa tjänsteanrop: GetPerson_Konvert(Login, Personnummer, FlagOtherArchive) Login klassen, som skall skickas med i varje anrop består av Username och Password enligt följande: <login> <UserName>string</UserName> <Password>string</Password> </login> Username och Password erhålls av ansvarig på resp landstings IT enhet eller, om landstinget delegerat denna uppgift, av TietoEnator. Personnummer är ett svenskt personnummer enligt format ÅÅÅÅMMDDNNNN. Även s.k. samordningsnummer kan användas för sökning. FlagOtherArchive är en boolesk variabel som anger huruvida anropet skall gå vidare mot Skatteverket för personer som ej återfinns i det regionala befolkningsregistret. True (1) = vill gå vidare ; False (0) = vill ej gå vidare. OBS Även om systemet vill gå vidare mot Skatteverket så krävs att systemet får gå vidare. Behörighet till detta lämnas av förvaltningsansvarig i resp landsting.

3 3 (14) Returvärden Tjänsten returnerar värden som en XML sträng. Se bilaga 1 för information om vilken information som returneras och hur det formateras i XML. Svaret kan komma från Registret för Aktuell Befolkning (personen är mantalsskriven i regionen/landstinget) eller från Registret för Avregistrerade (personen har varit mantalsskriven i regionen/landstinget men är nu antingen utflyttad eller avliden) Avregistreringsorsaken finns kodad i taggen <CN_SU_CODE> och datum för avregistreringen finns i taggen <CN_CDATE> Möjliga koder för <CN_SU_CODE>: AN = Annan anledning AS = Tekniskt avregistrerad AV = Avliden GN = Gammalt personnummer OB = Obefintlig TA = Tekniskt avregistrerad UF = Utflyttad, markerar att personen flyttat ut ur kundens upptagningsområde. UV = Utvandrad (till annat land) Det är framför allt AV UF o UV som används. Om landstinget har avtal med Skatteverket (SV) kan svaret dessutom komma från deras persondatabas. o Förutsättning för ett svar från Skatteverket är att personen inte återfinns i Aktuell befolkning och ej är avliden, dvs återfinns i Avregistrerade med avliden som avregistreringsorsak. systemet som anropa anger i tjänsteanropet att anropet vill gå vidare mot SV (FlagOtherArchive=true) om personen inte återfinns. systemet som anropar har landstingets tillstånd att slå mot SV Anropande system får information om dessa svarsställen i SOAP-headerns <HeaderInfoValue.SourceName>

4 4 (14) Möjliga värden i <HeaderInfoValue.Source>: Befolkning Avregistrerade Skatteverket Taggen <HeaderInfovalue.RowsCount> innehåller information om antal träffar en sökning resulterade i. För tjänsten GetPerson är värdet alltså antingen 0 eller 1 eftersom svaret endast är för en enda person. Felhantering Samtliga eventuella fel som tjänsterna returnerar finns att avläsa i SOAP-headerns infotag: HeaderErrorInfoValue.Code och HeaderErrorInfoValue.Description OBS! Om felet inte kommer från tjänsten, utan är ett SOAP fel (dvs ett fel som uppstår innan anropet når vår webservertjänst) kommer felmeddelandet att finnas i SOAP envelopets <Fault> tag, där värdena i <faultcode> och <faultstring> kan kontrolleras. Felen från våra tjänster i HeaderErrorInfo.Description lämnas i klartext och kan därför visas för användaren i någon form av Messagebox eller dylikt. Tjänsten lämnar följande typer av fel: Felaktiga eller felaktigt antal argument lämnade till tjänsten Felaktig inloggning (systeminloggning) till tjänsten. Eventuella serverfel

5 5 (14) Checklista av för programmerare för avkodning av svar Följande checklista, dvs arbetsgång, bör följas vid tolkning av svar från tjänsterna: Anropa tjänsten med erforderliga argument och parsa upp svaret Kontrollera om SOAP Headern innehåller en Fault tag. I så fall har svaret inte kommit fram till tjänsten utan ett SOAP fel har uppstått. Kontrollera SOAP Header: Om värdet i <HeaderErrorInfo.Code> = 1 så har ett fel uppstått. Kontrollera då felet i <HeaderErrorInfo.Description>och meddela användaren felet och avbryt avkodning. Kontrollera SOAP Header: Om värdet i <HeaderInfo.RowsCount > är lika med 0 så har inga poster erhållits med angivna sök parametrar Kontrollera SOAP Header: Värdet i <HeaderInfo.SourceName> beskriver varifrån svaret erhålls: - Befolkning = aktuell befolkning i upptagningsområdet (taggarna har då prefix PO_) - Avregistrerade = person som avregistrerats från upptagningsområdet. (taggarna har då prefix CN_) - Skatteverket = svar från Skatteverkets webservice tjänst (taggarna har då prefix PO_) Parsa upp svaret (OBS att svaren från Skatteverket kan utesluta tecken för radbrytning mellan taggarna). OBS att taggarna har olika prefixer och antal beroende på om svaret kommer från Befolkning resp Skatteverket eller Avregistrerade Om svaret kommer från Avregistrerade eller Skatteverket, så kontrollera först taggarna <CN_SU_CODE> om denna tagg innehåller värde så är personen antingen avliden (AV) eller utflyttad det datum som beskriv i <CN_CDATE>

6 6 (14) Bilaga 1 Beskrivning av tjänstens XML svar Svaret från GetPerson erhålls som en XML sträng. Denna XML sträng har olika utseende och omfattning beroende på varifrån svaret erhålls. Format för alla datumfält = åååå/mm/dd Befolkning och Skatteverket Om svaret kommer från Befolkning eller Skatteverket erhålls följande taggar med prefix PO_ (för beskrivning av taggarnas betydelse, se bilaga 3) OBS om svaret kommer från Skatteverket erhålls dessutom taggarna <CN_SU_CODE> och <CN_CDATE> så att systemet kan kontrollera om aktuell person är avliden eller utvandrad. Följande exempel är där svar erhålls från Befolkning. <PMDataSet> <PersonInfo> <PO_PNR> </PO_PNR> <PO_TPNR /> <PO_SECRET /> <PO_PPNR /> <PO_TREC/> <PO_DNAME>10</PO_DNAME> <PO_NAME>ELINOR</PO_NAME> <PO_FNAME>ELINOR MARIE</PO_FNAME> <PO_MNAME>BESKERSSON</PO_MNAME> <PO_LNAME>ARMSTÖD</PO_LNAME> <PO_ANAME /> <PO_RDATE>1958/01/01</PO_RDATE> <PO_CNTY>12</PO_CNTY> <PO_MUNI>61</PO_MUNI> <PO_CONGR>01</PO_CONGR> <PO_FK>0</PO_FK> <PO_FO_CO /> <PO_FO_ADDR1 /> <PO_FO_ADDR2>PRÄSTGÅRDSVÄGEN 13 A</PO_FO_ADDR2> <PO_FO_ZCODE>66332</PO_FO_ZCODE> <PO_FO_CITY>KÄVLINGE</PO_FO_CITY> <PO_AFO_ADDR /> <PO_AFO_ZCODE /> <PO_AFO_CITY /> <PO_SP_CO /> <PO_SP_ADDR1 /> <PO_SP_ADDR2 /> <PO_SP_ZCODE /> <PO_SP_CITY /> <PO_ASP_ADDR /> <PO_ASP_ZCODE /> <PO_ASP_CITY /> <PO_UT_ADDR1 /> <PO_UT_ADDR2 /> <PO_UT_ADDR3 /> <PO_UT_CCODE /> <PO_UT_ZCODE />

7 <PO_UT_CTRY /> <PO_UT_CITY /> <PO_MA_DATE>1976/08/18</PO_MA_DATE> <PO_BI_CNTY>12</PO_BI_CNTY> <PO_BI_CONGR>HAMMARÖ</PO_BI_CONGR> <PO_BI_CITY /> <PO_BI_CTRY /> <PO_IM_DATE /> <PO_LOC_TAX /> <PO_P_RDATE /> <PO_P_CNTY /> <PO_P_MUNI /> <PO_P_CONGR /> <PO_SEX>K</PO_SEX> <PO_NT_CODE /> <PO_MS_CODE>G</PO_MS_CODE> <PO_RB_CODE>ZF030I385370</PO_RB_CODE> <PO_P_RB_CODE /> <PO_BDATE>1959/06/20</PO_BDATE> <PO_P_CO /> <PO_P_ADDR1 /> <PO_P_ADDR2 /> <PO_P_ZCODE /> <PO_P_CITY /> <CZ_CTRY>SE</CZ_CTRY> <CZ_CDATE /> <SO_TYPE /> <SO_CODE /> <RB_ECODE>MÖRMON 51:1</RB_ECODE> <PO DELETED>N</PO DELETED> </PersonInfo> </PMDataSet> 7 (14)

8 8 (14) Avregistrerade För personer som antingen är avlidna eller utflyttade (gäller där anrop mot Skatteverket ej görs) erhålls följande taggar (inkl exempel) med prefix CN_: <PMDataSet> <PersonInfo> <CN_PNR> </CN_PNR> <CN_FNAME>LISALOTTA</CN_FNAME> <CN_LNAME>KVARN</CN_LNAME> <CN_SECRET /> <CN_SU_CODE>AV</CN_SU_CODE> <CN_CDATE>2005/01/16</CN_CDATE> <CN_FO_ADDR1 /> <CN_FO_ADDR2>TVÄRGATAN 1 B</CN_FO_ADDR2> <CN_FO_ZCODE>69331</CN_FO_ZCODE> <CN_FO_CITY>STAFFANSTORP</CN_FO_CITY> <CN_UT_ADDR1 /> <CN_UT_ADDR2 /> <CN_UT_ADDR3 /> <CN_UT_CTRY /> <CN_UT_ZCODE /> <CN_UT_CTRY1 /> <CN_UT_CITY /> <CN_P_CO /> <CN_P_ADDR1 /> <CN_P_ADDR2 /> <CN_P_ZCODE /> <CN_P_CITY /> </PersonInfo> </PMDataSet> Ovanstående person är avliden

9 9 (14) Relationer Om anropande system har utökad behörighet för relationer så erhålls även anropad persons relationer inom taggen <PMDataSet>. OBS att detta gäller enbart om svaret kommer från Befolkning. Taggen <Relation> itereras aktuellt antal gånger. Exempel: </PMDataSet> <PersonInfo> Här kommer personens egen information enligt ovan exempel </PersonInfo> <Relation> <TN_CODE>B</TN_CODE> <PO_PNR> </PO_PNR> <BI_TIME /> <PO_NAME>MONA-LISA</PO_NAME> <PO_FNAME>EVA MONA-LISA</PO_FNAME> <PO_MNAME /> <PO_LNAME>BENGTSSON</PO_LNAME> </Relation> <Relation> <TN_CODE>B</TN_CODE> <PO_PNR> </PO_PNR> <BI_TIME /> <PO_NAME>ANDERS</PO_NAME> <PO_FNAME>PER ANDERS</PO_FNAME> <PO_MNAME /> <PO_LNAME> ARMSTÖD</PO_LNAME> </Relation> <Relation> <TN_CODE>B</TN_CODE> <PO_PNR> </PO_PNR> <BI_TIME /> <PO_NAME/> <PO_FNAME/> <PO_MNAME /> <PO_LNAME/> </Relation> <Relation> <TN_CODE>M</TN_CODE> <PO_PNR> </PO_PNR> <BI_TIME /> <PO_NAME>PER</PO_NAME> <PO_FNAME>PER ANDERS</PO_FNAME> <PO_MNAME /> <PO_LNAME> ARMSTÖD</PO_LNAME> </Relation> <Relation> <TN_CODE>VF</TN_CODE> <PO_PNR> </PO_PNR> <BI_TIME /> <PO_NAME>ANDERS</PO_NAME> <PO_FNAME>PER ANDERS</PO_FNAME> <PO_MNAME />

10 10 (14) <PO_LNAME> ARMSTÖD</PO_LNAME> </Relation> </PMDataSet> I ovanstående exempel har sökt person 3 barn (varav 1 antingen är avliden eller utflyttad ur regionen) samt en make registrerad. Av de tre barnen är personen vårdnadshavare över ett. De koder som kan finnas i <TN_CODE> är MO (Moder) FA (Fader) M (Maka / Make) B (Barn) VF (Vårdnadshavare för / eller för barn vem som är vårdnadshavare)

11 11 (14) Bilaga 2 SOAP och XML beskrivning av tjänsten GetPerson Retrieve one person info through a person number SOAP The following is a sample SOAP request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values. Request: POST /popmanweb/wspopman.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: " <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" xmlns:soap=" <soap:body> <GetPerson xmlns=" <login> <UserName>string</UserName> <Password>string</Password> </login> <spnr>string</spnr> <flagotherarchive>boolean</flagotherarchive> </GetPerson> </soap:body> </soap:envelope> Return: HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" xmlns:soap=" <soap:header> <HeaderErrorInfo xmlns=" <FunctionName>string</FunctionName> <Severity>None or Critical or Warning or Information</Severity> <ErrorType>string</ErrorType> <ModuleName>string</ModuleName> <Description>string</Description> <Code>long</Code> </HeaderErrorInfo> <HeaderInfo xmlns=" <RowsCount>int</RowsCount> <MaxRows>int</MaxRows> <SourceName>string</SourceName> </HeaderInfo> </soap:header> <soap:body> <GetPersonResponse xmlns=" <GetPersonResult>string</GetPersonResult> </GetPersonResponse> </soap:body> </soap:envelope>

12 12 (14) Bilaga 3 Förklaring till termerna i taggarna Obs de taggar som aldrig används förklaras ej Befolkning och Skatteverket PO_PNR PO_TPNR PO_SECRET PO_PPNR PO_TREC PO_DNAME PO_NAME PO_FNAME PO_MNAME PO_LNAME PO_RDATE PO_CNTY PO_MUNI PO_CONGR PO_FO_CO PO_FO_ADDR1 PO_FO_ADDR2 PO_FO_ZCODE Personnummer (ÅÅÅÅMMDDNN) Temporärt personnummer, används t ex vid immigrering Flagga för att identifiera sekretess ( J = Sekretess, i detta fall finns ingen adressinformation registrerad för personen) Innehåller tidigare, nu ej giltigt, personnummer Flagga som visar om total info erhållits från Skatteverket (används som regel ej). Kod som visar vilket av förnamnen som är tilltalsnamn. Exempel: 10 betecknar att endas första namnet är tilltalsnamn, 11 = första och andra namnet, 20 = endast andra namnet. Kan vara tomt om personen ej anmält tilltalsnamn Tilltalsnamn enligt PO_DNAME Kan vara tomt om personen ej anmält tilltalsnamn Samtliga förnamn Eventuellt mellannamn till efternamnet Efternamn Registreringsdatum i Skatteverket Länskod Kommunkod Församlingskod Mantalsskrivningsadress, Care of Adress (används som regel ej) Adress (denna används som regel) Postnummer

13 13 (14) PO_FO_CITY PO_SP_CO PO_SP_ADDR1 PO_SP_ADDR2 PO_SP_ZCODE PO_SP_CITY PO_UT_ADDR1 PO_UT_ADDR2 PO_UT_ADDR3 PO_UT_CCODE PO_UT_ZCODE PO_UT_CTRY PO_UT_CITY PO_MA_DATE PO_BI_CNTY PO_BI_CONGR PO_BI_CITY PO_BI_CTRY PO_IM_DATE PO_SEX PO_NT_CODE Postadress Särskild postadress, Care of Särskild postadress (används som regel ej) Särskild postadress Särskild postadress, postnummer Särskild postadress, postadress Utlandsadress Utlandsadress Utlandsadress Utlandsadress, landskod Utlandsadress, postnummer motsv Utlandsadress, land Utlandsadress, postadress ort Datum för ändrat civilstånd Födelselän Födelseförsamling Födelseort Födelseland Immigrerings datum Kön (M/K) Icke territoriell Församlingskod PO_MS_CODE Civilstånd (kod: OG, G, G, S, Ä) PO_RB_CODE PO_BDATE CZ_CTRY CZ_CDATE Fastighetskod Födelsedatum (åååå/mm/dd) Medborgarland Datum för medborgarskap

14 14 (14) SO_TYPE SO_CODE RB_ECODE Statistisk områdestyp Statistisk områdeskod Fastighetsbeteckning För svar erhållna från Skatteverket tillkommer dessutom taggarna CN_SU_CODE CN_CDATE Kod för ev avregistrering Datum för ev avregistrerig Svar från Avregistrerade innehåller taggar med prefix CN_ Dessa motsvarar i princip informationen från PO_ taggar. CN_FO_ADDR2 etc CN_FO taggar innehåller senast kända adress i regionen innan utflyttning/dödsfall.

Tjänster mot befolkningsregistret. version 2010-12

Tjänster mot befolkningsregistret. version 2010-12 Tjänster mot befolkningsregistret version 2010-12 2(18) Innehåll Förutsättningar... 4 Säkerhet... 4 WSDL... 4 Test... 4 Produktion... 4 Personnummerbyten... 5 Adresser... 5 Skyddade adresser... 5 Tjänster...

Läs mer

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Upprättare: Bruno Mild Granskare: Fastställare: Revisionsnr Diarienr. 0.99 Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills vidare 1() inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Innehåll 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare:

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: 1.00 Utgåva 1 (11) Forum: Sekreterare: Användardokumenation VGR IT Utfärdat av: Utfärdat datum: Catarina Lövgren 2013-03-14 VÄSTFOLKET Allmänt Västfolket är ett personregister som används av kommuner och

Läs mer

Beskrivning av systemgränssnitt SPAR

Beskrivning av systemgränssnitt SPAR 1 (46) Beskrivning av systemgränssnitt SPAR 2 (46) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 1.1 Avgränsningar... 4 2 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3 KUNDTESTMILJÖ... 5 4 ÄNDAMÅL 2 DIREKTREKLAM, M.M.... 5 4.1 Urval...

Läs mer

BILAGA 2 Navet Datum Version 2014-09-17 2.45 EXEMPELSAMLING PÅ POSTUTSEENDE I DATAFIL FÖR OLIKA ÄRENDEN

BILAGA 2 Navet Datum Version 2014-09-17 2.45 EXEMPELSAMLING PÅ POSTUTSEENDE I DATAFIL FÖR OLIKA ÄRENDEN *Skatteverket 1(35) EXEMPELSAMLING PÅ POSTUTSEENDE I DATAFIL FÖR OLIKA ÄRENDEN Här redovisas exempel på hur personpostens utseende kan se ut för några olika ärendetyper vid avisering av totalpost respektive

Läs mer

Integrationsmöjligheter till Quality ID

Integrationsmöjligheter till Quality ID Integrationsmöjligheter till Quality ID Pulsen AB POSTAL ADDRESS Pulsen Application AB F O Petersons gata 9 421 31 Västra Frölunda Sweden VISITING ADDRESS F O Petersons gata 9 TEL +46 (0)31-709 82 00 FAX

Läs mer

Beskrivning av systemgränssnitt SPAR

Beskrivning av systemgränssnitt SPAR 1 (47) Beskrivning av systemgränssnitt SPAR 2 (47) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 5 1.1 Avgränsningar... 5 2 GENELA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3 KUNDTESTMILJÖ... 6 4 ÄNDAMÅL 2 DIREKTREKLAM, M.M.... 6 4.1 Urval... 6

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Adress

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Adress 2015-11-27 TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Adress Extern dokumentation - fasadsystemet Dokumentation Tjänstebaserad uppdatering: Startsida Informationsutbytesmodeller (IUM): http://www.lantmateriet.se/global/qualiware/specifikation-gdl/index.htm

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27 TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27 Extern dokumentation - fasadsystemet Dokumentation Tjänstebaserad uppdatering: Startsida Informationsutbytesmodeller (IUM): http://www.lantmateriet.se/global/qualiware/specifikation-gdl/index.htm

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare:

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: 1.00 Utgåva 1 (17) Forum: Sekreterare: Användardokumenation VGR IT Utfärdat av: Utfärdat datum: Catarina Lövgren 2013-03-14 VÄSTFOLKET Information till administratörer Allmänt Västfolket är ett personregister

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Person för Myndigheter

Person för Myndigheter Informationsmaterial InfoTorg Person för Myndigheter Januari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kursinnehåll 3 Person 3 Företag 3 Funktioner 3 1. Infotorg webb - fem informationsområden 4 Fem informationsområden

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

BILAGA 1 Navet Datum Version TERMKODER FÖR AVISERINGSTERMER. Termkod Aviseringsterm i klartext

BILAGA 1 Navet Datum Version TERMKODER FÖR AVISERINGSTERMER. Termkod Aviseringsterm i klartext *Skatteverket 1(5) 2013-12-09 2.674 TERMKODER FÖR AVISERINGSTERMER Termkod Aviseringsterm i klartext 01001 Personnummer 01002 Tilldelat personnummer/samordningsnummer 01003 Sekretessmarkering 01004 Ärendetyp

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

AnmalanKA. Bra länkar. I vilken roll söker du Roll Typ av roll * (Se 1) (Endast ett val) Privatperson - Personlig e-legitimation

AnmalanKA. Bra länkar. I vilken roll söker du Roll Typ av roll * (Se 1) (Endast ett val) Privatperson - Personlig e-legitimation Välj Bra länkar Med denna tjänst kan du anmäla dig som kontrollansvarig i ett pågående ärende. För att kunna använda tjänsten måste du känna till ärendets nummer och fastighetens beteckning - något som

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

Navet Bilaga 8 Teknisk handledning E-persondata Demo Testdata Version 1.3

Navet Bilaga 8 Teknisk handledning E-persondata Demo Testdata Version 1.3 *Skatteverket IT-avdelningen Navet Bilaga 8 Teknisk handledning E-persondata Demo Testdata Version 1.3 Innehållsförteckning 1. DOKUMENTINFORMATION...3 1.1 SYFTE...3 1.2 MÅLGRUPP...3 1.3 REFERENSER...3

Läs mer

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers GetFAQ Webservice name: GetFAQ Adress: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx WSDL: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx?wsdl Webservice Methods: Name: GetFAQ Description: Retrieve a set of

Läs mer

DISGEN, REGISTRERINGSPROGRAM FÖR SLÄKTFORSKNING. Efternamnet kan skrivas på många olika sätt och egentligen finns inga enhetliga regler.

DISGEN, REGISTRERINGSPROGRAM FÖR SLÄKTFORSKNING. Efternamnet kan skrivas på många olika sätt och egentligen finns inga enhetliga regler. Efternamn Efternamnet kan skrivas på många olika sätt och egentligen finns inga enhetliga regler. Enklast och vanligast är att man skriver in det namn man fick vid födseln. Fram till runt sekelskiftet

Läs mer

Mail för attest. Skickas ett mail till den som skapade och till den som attesterade rapporten om felet, åtgärda felet för ett nytt inrapportering

Mail för attest. Skickas ett mail till den som skapade och till den som attesterade rapporten om felet, åtgärda felet för ett nytt inrapportering 1 SKL Inrapportering Innehåll Summering... 1 Krav... 2 Lägga till rättighet... 3 Kontouppgifter för inrapporteringen till Signe... 4 Tilldela licens... 4 Skapa SKL-inrapporteringsrapport... 5 Attestera

Läs mer

Handbok Treserva uppföljning delegeringar

Handbok Treserva uppföljning delegeringar Socialtjänsten Datum 2014-07-04 Handbok Treserva uppföljning delegeringar Denna handbok beskriver tillvägagångssättet för att följa upp aktuella delegeringar på enheten och vänder sig till enhetschefer.

Läs mer

* Skatteverket. Beskattningsuppgifter. Förfrågan och svar. IT-avdelningen. Kravspecifikation 1.0

* Skatteverket. Beskattningsuppgifter. Förfrågan och svar. IT-avdelningen. Kravspecifikation 1.0 * Skatteverket IT-avdelningen Beskattningsuppgifter Kravspecifikation Förfrågan och svar 1.0 Denna kravspecifikation beskriver informationskraven för de som utvecklar och använder informationstjänsten

Läs mer

Tjänstegränssnitt Api Platsannons

Tjänstegränssnitt Api Platsannons Sida: 1 av 29 2014-10-22 Tjänstegränssnitt api Platsannons Tjänstegränssnitt Api Platsannons Version 1.1 Mallfilnamn: Grundmall(mall).doc Mallversion: 2.0 Tillhörighet: Arbetsförmedlingens systemutvecklingsmodell

Läs mer

Produktbeskrivning: Samfällighetsförening Direkt Innehållsförteckning

Produktbeskrivning: Samfällighetsförening Direkt Innehållsförteckning 1 (7) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2014-01-07 1.1 1.1.0 Produktbeskrivning: Samfällighetsförening Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 2 2 Funktioner...

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Produktbeskrivning: Inskrivning Direkt

Produktbeskrivning: Inskrivning Direkt L A N T M Ä T E R I E T 1 (14) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2013-06-26 1.1 1.1 Produktbeskrivning: Inskrivning Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Det är bättre för rättssäkerheten, effektiviteten, servicen till allmänheten och delvis också för arbetsmiljön för handläggare.

Det är bättre för rättssäkerheten, effektiviteten, servicen till allmänheten och delvis också för arbetsmiljön för handläggare. Gemensam tjänst Inledning varför görs förändringar? I samband med att Ladok-systemet görs om från att ha varit lärosätesunika installationer till att bli ett gemensamt nationellt system (Ladok3), moderniseras

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter Ämne Version Datum Introduktion MVK SSO 2.0 1.7 2014-02-14 Ansvarig Dokument ID Sign Martin Carlman/Peter Bäck MVK-0031 Version Datum Av Avsnitt Ändring 1.7 140214 AL MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter MVK

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare VITEC Vitec Connect Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: 2016-02-10 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG Yrkesverksamma fria grupper inom teaterområdet 1/15 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Lösenordhantering i Device Config.

Lösenordhantering i Device Config. Supportdokument Lösenordhantering i Device Config. Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Lösenordhantering i Device Config.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt.... 2 2.

Läs mer

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga)

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) Grundläggande programmering med C# Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 7,5 högskolepoäng TEN1 NGC011 Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Namnstatistik 2012 BE0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Ansökan om specialkost i förskola och skola

Ansökan om specialkost i förskola och skola Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Om ditt

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

DiveDB Version 3.0.0. Användarmanual

DiveDB Version 3.0.0. Användarmanual DiveDB Version 3.0.0 Användarmanual Första utgåvan, mars 2004 Copyright Daniel Bergström 2004 daniel@octocode.com http://www.octocode.com/ Skriven i StarOffice 7. Innehåll Innehåll Introduktion... 1 Systemkrav...

Läs mer

Objektorienterad programmering D2

Objektorienterad programmering D2 Objektorienterad programmering D2 Laboration nr 2. Syfte Att få förståelse för de grundläggande objektorienterade begreppen. Redovisning Källkoden för uppgifterna skall skickas in via Fire. För senaste

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Tjänstegränssnitt Api Platsannons

Tjänstegränssnitt Api Platsannons Sida: 1 av 29 2016-02-09 Tjänstegränssnitt api Platsannons Tjänstegränssnitt Api Platsannons Version 1.5 Gränssnittsbeskrivning Sida: 2 av 29 Revisionshistoria Datum Version Beskrivning Författare 2010-12-02

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Registret startade 2010 och en större förändring av de olika formulären och dess inmatning har gjorts under 2013. Finns frågor om registreringen hör av

Läs mer

Ansökan om kommunalt bostadstillägg för LSS-boende

Ansökan om kommunalt bostadstillägg för LSS-boende Intro Börja genom att klicka på 'Framåt' 1 Skattepliktiga inkomster Denna blankett kan användas för ansökan om kommunalt bostadstillägg om du bor i en bostad enligt 9 9 lagen (1993:387) om stöd och service

Läs mer

Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster

Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster 1 (31) Lathund för användare Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster Sida 1/31 2 (31) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2013 05 08 Lars Wennerholm Första version 0.3 2013 06 20

Läs mer

Anvisning för registrering av vaccinationer fr.o.m. januari 2013.

Anvisning för registrering av vaccinationer fr.o.m. januari 2013. Anvisning för registrering av vaccinationer fr.o.m. januari 2013. Kort sammanfattning 1. Vaccinationer givna på BVC fr.o.m. 1 januari 2013 på barn folkbokförda i Uppsala län registreras i Basta och vidarebefordras

Läs mer

KATALOGEN (AKKA) Uppdatering av verksam uppgifter. https://akkaadm.uu.se/authsrvadmin/

KATALOGEN (AKKA) Uppdatering av verksam uppgifter.  https://akkaadm.uu.se/authsrvadmin/ KATALOGEN (AKKA) Uppdatering av verksam uppgifter https://akkaadm.uu.se/authsrvadmin/ http://katalog.uu.se/ Supportepostadress: katalogsupport@its.uu.se Uppsala universitet 4 april 2017 Innehåll Uppdatering

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Hälsouppgift för elev

Hälsouppgift för elev Information För att kunna bedöma elevens hälsa behöver skolhälsovården få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar med mera. Det är du som vårdnadshavare som fyller i hälsouppgiften och skickar in

Läs mer

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal Gemensamma funktioner Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 34 Senast reviderad: Manual för: 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal 2 (37) Innehåll

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Omtentamen (del 1, 6 högskolepoäng) i Programkonstruktion och datastrukturer (1DL201)

Omtentamen (del 1, 6 högskolepoäng) i Programkonstruktion och datastrukturer (1DL201) Omtentamen (del 1, 6 högskolepoäng) i Programkonstruktion och datastrukturer (1DL201) Lars-Henrik Eriksson Fredag 5 april 2013, kl 14:00 17:00, i Polacksbackens skrivsal Hjälpmedel: Inga. Inte heller elektronisk

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM Användarhandbok För Medlemmar Version 2.1 Handbok ODD FELLOW medlemssystem INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM SYSTEMET... 3 3 STARTA SYSTEMET... 4 4 RAPPORTER... 5 4.1 Rapport

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING Tjänsten Messit Gateway består av ett gränssnitt som enkelt kan implementeras i en egen applikation. Det enda som krävs för att använda Messit Gateway är att applikationen som

Läs mer

Rebus Web-import av kunder

Rebus Web-import av kunder Rebus Web-import av kunder 2003-03-06: Åbergs DataSystem AB. Version 1. 2005-11-11: Senaste revidering. Import av kunder till Rebus kundregister från en web-sites SQL-databas görs genom att man i kundregistret

Läs mer

Textsträngar från/till skärm eller fil

Textsträngar från/till skärm eller fil Textsträngar från/till skärm eller fil Textsträngar [Kapitel 8.1] In- och utmatning till skärm [Kapitel 8.2] Rekursion Gränssnitt Felhantering In- och utmatning till fil Histogram 2010-10-25 Datorlära,

Läs mer

BESLUT 2006-01-13. Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2006-01-13. Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-01-13 Ärendenr. 105 Sökande Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684 Ombud: Advokat Carl L Motpart Företagsfrukt i Europa AB, 556487-9814, Stenhamravägen 7, 136 91 Haninge Saken Alternativt

Läs mer

Manual. Decision Support

Manual. Decision Support Manual Decision Support Välkommen till Solsidan din affärsportal! På www.soliditet.se hittar du alla tjänster du behöver i affärsprocessen: Kreditupplysningar Hämta dagsaktuell information om företag och

Läs mer

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 MM2 Låntagarimport Manual för hantering av låntagarimport Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 IMPORTERA LÅNTAGARE: ÖVERSIKT... 4 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård 2 Innehåll Processmodell för hälso- och sjukvård... 4 Begreppsmodell för hälso- och sjukvård... 6 Informationsmodell för

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Introduktion till PHP

Introduktion till PHP PHP - Grund Copyright 2016 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webacademy.se Introduktion till PHP PHP = PHP: Hypertext Preprocessor PHP är ett programmeringsspråk. PHP är ett skriptspråk som körs

Läs mer

LEFI Online. Anslutningsinformation

LEFI Online. Anslutningsinformation LEFI Online Försäkringskassan, Tjänsteleverans _LEFI Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 REFERENSER... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 KONTAKT... 3 2 KOMMUNIKATION... 4 2.1 WEBBGRÄNSSNTET... 4 2.1.1 Tillträde

Läs mer

Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Information Detta formulär kan kräva flera underskrifter Vid två vårdnadshavare måste inkomstförfrågan undertecknas av båda för att den ska vara giltig. Du som fyller i formuläret uppger personnummer för

Läs mer

Frågor och svar om TNC-term

Frågor och svar om TNC-term Frågor och svar om TNC-term Allmänt: Onlineversion av TNC-term dröjer Installation: Det går inte att lagra databasen på hårddisk eller exportera posterna till annat söksystem Installation: Singelinstallation

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

LabPortalen Services 2.11

LabPortalen Services 2.11 LabPortalen Services 2.11 LabPortalen 2.11 har tjänster för integrerade journalsystem. Vem kan nyttja tjänsterna? Ett integrerat journalsystem kan programmeras att nyttja valda delar av dessa tjänster.

Läs mer

Gemensamhetsanläggning Direkt v1.6.0 - teknisk beskrivning

Gemensamhetsanläggning Direkt v1.6.0 - teknisk beskrivning Gemensamhetsanläggning Direkt v1.6.0 - teknisk beskrivning Dokumentversion 1.0 Gränssnittsdefinition Verifiering WSDL XML-schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v1.6/gemensamhetsanlaggning-1.6.0-ver.wsdl

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 (5) Sökande Förnamn Efternamn Personnummer Bostad (utdelningsadress, gata, box, etc) Postnummer Postort Telefon dagtid (även riktnr) E-postadress Jag

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

Anvisningar vid utformning av adaptrar till NPÖ.

Anvisningar vid utformning av adaptrar till NPÖ. Anvisningar vid utformning av adaptrar till NPÖ. Inera AB Bo 177 03 Sid 1/10 Revisionshistorik Version Revision Datum Komplett beskrivning av ändringar p1.0.0 2014-08-15 Första version BS Ändringarna gjorda

Läs mer

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 1. Introduktion till webbprogrammering Webbprogrammering består av ett antal

Läs mer

Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning Information Detta formulär kan kräva flera underskrifter Om eleven är omyndig ska vårdnadshavaren skriva under ansökan. Om eleven är myndig ska både elev och vårdnadshavare skriva under formuläret. Vårdnadshavaren

Läs mer

Information till hemmen om elevens skolgång

Information till hemmen om elevens skolgång Information till hemmen om elevens skolgång Skolan är skyldig att informera vårdnadshavarna om elevens skolgång. Det innebär att båda vårdnadshavarna ska få inbjudan till utvecklingssamtal, föräldramöten

Läs mer

Så syns mottagningen på 1177 Vårdguiden

Så syns mottagningen på 1177 Vårdguiden Så syns mottagningen på 1177 Vårdguiden En beskrivning av vad som hämtas från Elektroniska Katalogen (EK) och hur det visas på 1177 Vårdguiden 2015-11-30 Om manualen och er synlighet på 1177 Vårdguidens

Läs mer

Patientregistrering ELVIS

Patientregistrering ELVIS Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Dokument ID: 09-132335 Fastställandedatum: 2015-02-20 Giltigt t.o.m.: 2017-02-20 Upprättare: Ann-Katrin I Troeng Fastställare: Ann-Katrin Nilsson Patientregistrering

Läs mer

API Notera HTTPS POST msg UTF-8. API_key JSON Mobilnummer format 1. Skicka ett SMS till specifikt nummer POST parametrar: from msg API_key Exempel:

API Notera HTTPS POST msg UTF-8. API_key JSON Mobilnummer format  1. Skicka ett SMS till specifikt nummer POST parametrar: from msg API_key Exempel: API Jojka är utrustat med ett kraftfullt API. Utöka din applikation till att även kommunicera med Jojka. Det är väldigt enkelt att komma igång. Här nedan följer en presentation av alla funktioner. Notera

Läs mer

Lena Persson mail: fam_persson@ektv.nu. Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun

Lena Persson mail: fam_persson@ektv.nu. Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun Rutin för respektive

Läs mer

Svenska miljörapporteringsportalen

Svenska miljörapporteringsportalen Svenska miljörapporteringsportalen Användarinstruktion Tillsynsmyndigheter och Naturvårdsverket 2016-01-13 2 Innehåll Allmänt om SMP... 3 Hitta SMP på webben... 3 Var får jag hjälp?... 3 Meddelande om

Läs mer

Befolkningsregistret inom Region Skåne, tillgång och användning

Befolkningsregistret inom Region Skåne, tillgång och användning Koncernkontoret Datum: 2015-10-13 Dnr: Dokumentförvaltare: Personuppgiftsombud, Per Bergstrand Koncernstab kansli, Enhet för juridik Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Befolkningsregistret inom

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från december 2015 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp

Läs mer