HP Jetdirects skrivarservrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HP Jetdirects skrivarservrar"

Transkript

1

2

3 HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36)

4 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt tillstånd, förutom vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt. Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP-produkter och -tjänster anges i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i det här dokumentet ska tolkas som ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel eller redigeringsfel eller för material som har utelämnats i denna handbok. Varumärken Microsoft, MS-DOS, Windows, Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA. NetWare och Novell är registrerade varumärken som tillhör Novell Corporation. IBM är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corp. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. PostScript är ett varumärke som tillhör Adobe Systems, Incorporated. UNIX är ett registrerat varumärke som tillhör Open Group. Edition 7, 5/2007

5 Innehåll 1 Presentation av HP Jetdirect-skrivarservern Skrivarservrar som stöds... 1 Nätverksprotokoll som stöds... 2 Säkerhetsprotokoll... 4 SNMP (IP och IPX)... 4 HTTPS... 4 Autentisering... 4 EAP/802.1X serverbaserad autentisering... 4 IPsec/brandvägg... 5 Handböcker... 5 HP:s support... 5 HP:s onlinesupport... 5 Programuppgraderingar... 5 Installation av inbyggd programvara... 6 HP:s telefonsupport... 6 Produktregistrering... 6 Produkthjälpmedel HP:s programvara en sammanfattning Guiden HP Install Network Printer (Windows) Krav HP Jetdirect Printer Installer for UNIX HP Web Jetadmin Systemkrav Installera HP Web Jetadmin Kontrollera installationen och ge åtkomstmöjlighet Konfigurera och ändra en enhet Ta bort programmet HP Web Jetadmin Programvara för Internet-anslutning av skrivare Programvara från HP HP:s systemkrav Proxyservrar som stöds av HP-programvara Medföljande Microsoft-programvara Program som ingår i Windows 2000/XP/Server Medföljande Novell-programvara Mac OS-nätverkslösningar TCP/IP-konfiguration IPv6-konfiguration SVWW iii

6 Inledning till IPv6-adresser Konfigurera IPv6-adresser Länklokala adresser Tillståndslösa adresser Tillståndskänsliga adresser Använda DNS Verktyg IPv4-Configuration Serverbaserad och manuell TCP/IP-konfiguration (IPv4) Standard-IP-adress (IPv4) Standard-IP-adress tilldelas inte Standard-IP-adress tilldelas Konfigurationsalternativ för standard-ipv4-adress Standardfunktion för IPv TCP/IP-konfigurationsverktyg Använda BOOTP/TFTP (IPv4) Varför ska man använda BOOTP/TFTP? BOOTP/TFTP på UNIX Använda DHCP(IPv4) UNIX-system Windows-system Avbryta DHCP-konfiguration Använda RARP (IPv4) Använda kommandona arp och ping (IPv4) Använda Telnet (IPv4) Skapa en Telnet-anslutning En typisk Telnet-session Alternativ för användargränssnitt Använda Telnet för att radera befintliga IP-inställningar Flytta till ett annat nätverk (IPv4) Använda den inbäddade webbservern Använda skrivarens kontrollpanel Inbäddad webbserver (V.36.xx) Krav Kompatibla webbläsare Webbläsare som du inte bör använda Stöds av HP Web Jetadmin Version Visa den inbäddade webbservern Anmärkningar HP Jetdirects Home-flik Enhetsflikar Fliken Networking Skicka produktinformation till HP TCP/IP Settings Summary Network Identification TCP/IP(v4) TCP/IP(v6) Config Precedence iv SVWW

7 Avancerad Network Settings IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP Other Settings (övriga inställningar) Misc. Settings Firmware Upgrade LPD Queues USB Settings Support Info (supportinformation) Refresh Rate Privacy Settings (sekretessinställningar) Select Language (välj språk) Security: Inställningar Status Wizard (guide) Restore Defaults Authorization (behörighet) Admin. Account Certificates Configuring Certificates (konfigurera certifikat) Access Control Mgmt. Protocols Web Mgmt. (webbhantering) SNMP SNMP v Övrigt X-autentisering IPsec/Firewall Network Statistics (nätverksstatistik) Protocol Info (protokollinfo) Configuration Page Andra länkar... 96? (Hjälp) Support IPsec-/brandväggskonfiguration (V.36.xx) Default Rule, exempel IPsec SA (säkerhetsassociationer) HP Jetdirects IPsec-/brandväggsguide Begränsning av regler, mallar och tjänster Steg 1: Specify Address Template Create Address Template Steg 2: Specify Service Template Create Service Template Manage Services Manage Custom Services Steg 3: Ange åtgärd SVWW v

8 Ange IPsec-/brandväggsmall Skapa IPsec-mall IPsec Protocols (manuella nycklar) Rule Summary Konfigurera Windows-system Säkerhetsfunktioner (V.36.xx) Använda säkerhetsfunktioner Felsökning av HP Jetdirect-skrivarservern Återställning till fabriksinställningarna Exempel: Återställning med hjälp av tjänstmenyn Inaktivera en inbäddad Jetdirect-skrivarserver (V.36.xx) Allmän felsökning Felsökningsschema Problemidentifiering Procedur 1: Kontrollera att skrivaren är påslagen och inkopplad Procedur 2: Skriva ut en konfigurationssida för HP Jetdirect Procedur 3: Åtgärder vid felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel Procedur 4: Åtgärda skrivarkommunikationsproblem i nätverket HP Jetdirect-konfigurationssidor HP Jetdirects konfigurationssida Felmeddelanden i statusfältet Konfigurationssidans format Meddelanden på konfigurationssidan HP Jetdirect-konfiguration/Allmän information Säkerhetsinställningar Network Statistics (nätverksstatistik) TCP/IP-protokollinformation IPv4-avsnittet IPv6-avsnittet IPX/SPX-protokollinformation Novell/NetWare-parametrar Protokollinformation för AppleTalk DLC/LLC-protokollinformation Felmeddelanden HP Jetdirect-säkerhetssida Säkerhetsinställningar IPsec-fellogg Lokala IP-adresser IPsec-statistik IKE-statistik IPsec-regler IPsec SA-tabell Tillgängliga nätverkstjänster Bilaga A LPD-utskrift Om LPD Krav för att konfigurera LPD vi SVWW

9 LPD-konfiguration, översikt Steg 1. Ställ in IP-parametrar Steg 2. Ställ in utskriftköer Steg 3. Skriv ut en testfil LPD i UNIX-system Konfigurera skrivarköer för BSD-baserade system Konfigurera utskriftsköer med SAM (HP-UX-system) Skriv ut en testfil LPD på Windows NT/2000/Server 2003-system Installation av TCP/IP-program Konfigurera en nätverksskrivare för Windows 2000/Server 2003-system Kontrollera konfigurationen Utskrift från Windows-klienter LPD på Windows XP-system Lägga till valfria nätverkskomponenter i Windows Konfigurera en nätverksansluten LPD-skrivare Lägga till en ny LPD-skrivare Skapa en LPR-port för en installerad skrivare Bilaga B FTP-utskrift Krav Utskriftsfiler Använda FTP-utskrift FTP-anslutningar Styranslutning Dataanslutning FTP-inloggning Avsluta FTP-sessionen Kommandon Exempel på en FTP-session: Bilaga C Menyerna på HP Jetdirects kontrollpanel (V.36.xx) Jetdirect-menyer på grafiska kontrollpaneler Jetdirect EIO-menyer för klassiska kontrollpaneler Bilaga D Licensvillkor för öppen källkod gsoap OpenSSL OpenSSL License Original SSLeay License Index SVWW vii

10 viii SVWW

11 1 Presentation av HP Jetdirectskrivarservern Med HP Jetdirect-skrivarservrar kan du ansluta skrivare och andra enheter direkt till ett nätverk. Genom att koppla en enhet direkt till ett nätverk, kan du ställa den på ett praktiskt ställe och dela den med flera användare. Med en nätverkanslutning kan du dessutom överföra data till eller från enheten med nätverkshastighet. Inbäddade HP Jetdirect-skrivarservrar är integrerade med en skrivare eller multifunktionsenhet (MFP) som stöds. Eftersom skrivarservrarna är inbyggda direkt i skrivarens moderkort, kan inte köpas eller bytas ut för sig. Beroende på skrivare (eller MFP) har de emellertid ett HPartikelnummer så att du kan identifiera dem och avgöra vad de är kompatibla med. Interna HP Jetdirect EIO-skrivarservrar är modulära I/O-kort installerade i HP-skrivare (eller MFPenheter) som har ett kompatibelt EIO-fack (Enhanced Input/Output). Externa HP Jetdirect-skrivarservrar ansluter skrivare (eller MFP-enheter) till ett nätverk via skrivarens I/O-kontakt, till exempel en USB-port. OBS! Uttrycket skrivarserver i denna handbok avser, såvida inget annat anges, en HP Jetdirect-skrivarserver och inte en separat dator som kör ett skrivarserverprogram. Skrivarservrar som stöds Vilka funktioner som finns i en HP Jetdirect-skrivarserver beror på skrivarserverns produktmodell och den inbyggda programvarans version. I den här handboken beskrivs funktionerna för de produktmodeller som anges i tabellen nedan. Tabell 1-1 Produkter som stöds Modell Produktnummer Ansluten skrivare Anslutet nätverk Nätverksprotokoll och funktioner som stöds 1 635n J7961G EIO 10/100/1000T Komplett (omfattar IPsec) Version av inbyggd programvara 4 V.36.xx.nn 630n J7997G EIO 10/100/1000T Komplett V.36.xx.nn en1700 J7988G USB /100 TX Value V.36.xx.nn Ej tillämpligt J7993E Inbäddad 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Komplett V.36.xx.nn SVWW Skrivarservrar som stöds 1

12 Tabell 1-1 Produkter som stöds (fortsättning) Modell Produktnummer Ansluten skrivare Anslutet nätverk Nätverksprotokoll och funktioner som stöds 1 Version av inbyggd programvara 4 Ej tillämpligt J8003E Inbäddad 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Komplett V.36.xx.nn Ej tillämpligt J8004E Inbäddad 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Komplett V.36.xx.nn Ej tillämpligt J8005E Inbäddad 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Komplett V.36.xx.nn 1 Komplett stöd omfattar TCP/IP (IPv 4 och IPv 6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), DLC/LLC och alla avancerade säkerhetsfunktioner. Värdebaserat stöd omfattar bara TCP/IP (IPv 4 och IPv 6), med begränsade funktioner för utskrift, hantering och säkerhet. Mer information finns i Tabell 1-2 Nätverksprotokoll som stöds på sidan 2. HP Jetdirectskrivarserverstödet för IPsec (Internet Protocol security) beror på skrivarservern och vilken skrivare/mfp som den är installerad på. 2 Stödet för den inbäddade HP Jetdirect-skrivarservern för 1000T (Gigabit) beror både på skrivarservern och vilken skrivare/ MFP som den är installerad på. 4 xx anger versionsnummer. Om nn visas är det ett kodat värde som bara används vid support. Det finns flera sätt att identifiera HP Jetdirect-skrivarserverns produktnummer och vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad, bland annat genom konfigurationssidan för HP Jetdirect (se HP Jetdirect-konfigurationssidor på sidan 127), Telnet (se TCP/IP-konfiguration på sidan 17), den inbäddade webbservern (se Inbäddad webbserver (V.36.xx) på sidan 61) eller ett program för nätverkshantering. Information om uppdatering av den inbyggda programvaran finns i Programuppgraderingar på sidan 5. Nätverksprotokoll som stöds De nätverksprotokoll som stöds och de miljöer för nätverksutskrift som stöder dem visas i tabellen nedan. Tabell 1-2 Nätverksprotokoll som stöds Nätverksprotokoll som stöds Miljö för nätverksutskrift 1 Produktsupport TCP/IPv4 (Direktlägesutskrift) Microsoft Windows 2000, XP (32- och 64- bitars), Server 2003 och Vista Microsoft Terminal Server- och Citrix MetaFrame-miljöer 2 Novell NetWare 2 5, 6.x UNIX och Linux, inklusive: Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris (enbart SPARCsystems), IBM AIX 2, HP MPE-iX 2, RedHat Linux 2, SuSE Linux 2 LPR/LPD-system (Line Printer Daemon, RFC kompatibla) 2 J7961G (635n) J7997G (630n) J7988G (en1700) 3 J7993E J8003E J8004E J8005E IPP (Internet Printing Protocol) FTP-utskrift (File Transfer Protocol) 2 Kapitel 1 Presentation av HP Jetdirect-skrivarservern SVWW

13 Tabell 1-2 Nätverksprotokoll som stöds (fortsättning) Nätverksprotokoll som stöds TCP/IPv6 Miljö för nätverksutskrift 1 (Direktlägesutskrift) Microsoft Windows XP (32- och 64-bitars), Server 2003 och Vista. (HP:s IPv6/IPv4- portövervakningsprogram måste köras i systemet.) LPR/LPD-system (Line Printer Daemon, RFC kompatibelt) med IPv6-klientstöd. IPP-system (Internet Printing Protocol) med IPv6-klientstöd. FTP-utskrift (File Transfer Protocol) Produktsupport J7961G (635n) J7997G (630n) J7988G (en1700) 3 J7993E J8003E J8004E J8005E IPX/SPX och kompatibla Novell NetWare 2 (Direktlägesutskrift) Microsoft Windows 2000 och XP (enbart 32-bitars). J7961G (635n) J7997G (630n) J7993E AppleTalk (endast EtherTalk) DLC/LLC Apple Mac OS DLC/LLC-protokoll finns för tidigare system som kan behöva stöd. 2 J8003E J8004E J8005E J7961G (635n) J7997G (630n) J7993E J8003E J8004E J8005E J7961G (635n) J7997G (630n) J7993E J8003E J8004E J8005E 1 De aktuella databladen för HP Jetdirect-produkter innehåller uppgifter om ytterligare nätverkssystem och versioner. Kontakta systemåterförsäljaren eller en auktoriserad HP-återförsäljare för att få information om användning tillsammans med andra nätverksmiljöer. 2 Kontakta återförsäljaren av nätverkssystemet angående programvara, dokumentation och support. 3 HP Jetdirects externa skrivarserver av typen J7988G (en1700) är en värdebaserad produkt som bara har stöd för TCP/IPnätverk. Vissa TCP/IP-utskriftsmiljöer stöds heller inte, bland annat UNIX-system och IPP-utskrift. Om den programvara du vill ha inte medföljer denna produkt kan du skaffa HP:s programvara för konfiguration och hantering av nätverk via HP:s support på följande adress: SVWW Nätverksprotokoll som stöds 3

14 Kontakta systemåterförsäljaren för att få programvara för nätverksutskrift på andra system. Säkerhetsprotokoll SNMP (IP och IPX) HTTPS SNMP (Simple Network Management Protocol) används i nätverkshanteringsprogram för enhetshantering. HP Jetdirects skrivarservrar fungerar med SNMP och standard-mib-ii-objekt (Management Information Base) i både IP- och IPX-nätverk. Kompletta HP Jetdirect-skrivarservrar stöder en SNMP v1/v2c-agent och en SNMP v3-agent för förbättrad säkerhet. Värdebaserade skrivarservrar, till exempel HP Jetdirect en1700, stöder bara en SNMP v1/v2c-agent. Både kompletta och värdebaserade HP Jetdirect-skrivarservrar stöder HTTPS (Secure Hyper Text Transfer Protocol) som ger säker, krypterad hanteringskommunikation mellan den inbäddade webbservern och webbläsaren. Autentisering EAP/802.1X serverbaserad autentisering Som nätverksklient stöder en komplett HP Jetdirects skrivarserver nätverksåtkomst genom Extensible Authentication Protocol (EAP) i ett IEEE 802.1X-nätverk. Med standarden IEEE 802.1X erhålls ett portbaserat autentiseringsprotokoll där en nätverksport kan tillåta eller blockera tillträde beroende på resultaten från klientautentiseringen. När skrivarservern använder en 802.1X-anslutning går det att använda Extensible Authentication Protocol (EAP) med en autentiseringsserver, till exempel en RADIUS-server (Remote Authentication Dial In User Service, RFC 2138). Kompletta HP Jetdirect-skrivarservrar kan använda följande EAP/802.1X-metoder. PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). PEAP är ett ömsesidigt autentiseringsprotokoll som använder digitala certifikat för nätverksserverautentisering, och lösenord för klientautentisering. För ytterligare säkerhet är autentiseringsutbytet inkapslat i TLS (Transport Layer Security). Dynamiska krypteringsnycklar används för en säker kommunikation. EAP-TLS (EAP som använder Transport Layer Security, RFC 2716). EAP-TLS är ett ömsesidigt autentiseringsprotokoll baserat på X.509v3-kompatibla digitala certifikat för autentisering av både klienten och nätverksautentiseringsservern. Dynamiska krypteringsnycklar används för en säker kommunikation. Enheten för nätverksinfrastruktur som ansluter skrivarservern till nätverket (som en nätverksomkopplare) måste också fungera med den EAP/802.1X-metod som används. Infrastrukturenheten kan tillsammans med autentiseringsservern kontrollera graden av åtkomst till nätverk och tjänster för skrivarserverklienten. Om du ska konfigurera skrivarservern för EAP/802.1X-autentisering måste du ha tillgång till den inbäddade webbservern genom webbläsaren. Mer information finns i Inbäddad webbserver (V.36.xx) på sidan Kapitel 1 Presentation av HP Jetdirect-skrivarservern SVWW

15 IPsec/brandvägg För kompletta skrivarservrar ger IPsec/brandvägg säkerhet på nätverksnivå i både IPv4- och IPv6- nätverk. En brandvägg ger enkel kontroll över IP-trafiken: antingen tillåts åtkomsten eller så förhindras den. Internet Protocol security (IPsec, RFC 2401) ger ytterligare skydd via autentisering och krypteringsprotokoll. Värdebaserade skrivarservrar, till exempel HP Jetdirect en1700, har inte stöd för dessa funktioner. Vilka Ipsec- och brandväggsfunktioner som finns beror på HP Jetdirect-skrivarservern och vilken skrivare/mfp som den är installerad på. Kompletta skrivarservrar och skrivare/mfp-enheter som stöder IPsec kan kontrollera IP-trafiken via både brandväggs- och Ipsec-skydd. Kompletta skrivarservrar och skrivare/mfp-enheter som inte stöder IPsec kan bara kontrollera IPtrafiken via brandväggsskydd. Med en webbläsarbaserad guide, som du öppnar via den inbäddade webbservern, blir det enklare att konfigurera skrivarservrar för IPsec/brandväggsfunktion. Mer information finns i IPsec-/ brandväggskonfiguration (V.36.xx) på sidan 97. Handböcker I de handböcker som anges nedan finns information om HP Jetdirects skrivarserver. Start- eller användarhandböcker, eller motsvarande skrivardokumentation (levereras tillsammans med skrivare som har fabriksinstallerade HP Jetdirect-skrivarservrar). Den här handboken, Administratörshandboken för HP Jetdirect Print Server, gäller för lämpliga HP Jetdirect-produktmodeller. HP:s support HP:s onlinesupport Klicka dig fram till en snabb lösning. HP:s webbplats: är en bra utgångspunkt när du vill ha svar på dina frågor om HP Jetdirect-skrivarservern, dygnet runt, alla dagar. Programuppgraderingar När det gäller kompletta HP Jetdirect-skrivarservrar kan du uppgradera den inbyggda programvaran så att du kan installera nya eller förbättrade funktioner. Filen för uppgradering av inbyggd programvara kan hämtas och installeras på skrivarservern via nätverket. Om det finns filer för uppgradering av inbyggd programvara för din skrivarservermodell hämtar du dem från Hewlett-Packard på adressen: SVWW Handböcker 5

16 Installation av inbyggd programvara Du kan installera uppgraderingarna av inbyggd programvara för HP Jetdirects skrivarservrar via nätverket med något av följande installationsverktyg: HP Jetdirect Download Manager (Windows). HP Jetdirect Download Manager kan hämtas från HP:s onlinesupport på följande adress: HP Web Jetadmin kan användas på system som stöds. Mer information om HP Web Jetadmin finns på följande adress: Den inbäddade webbservern som finns i skrivarservern innehåller en uppgraderingsfunktion för inbyggd programvara som kan nås med webbläsaren. Mer information finns i Inbäddad webbserver (V.36.xx) på sidan 61. FTP (File Transfer Protocol) kan användas vid överföring av en bildfil för uppgradering av inbyggd programvara till skrivarservern. Använd enhetens IP-adress eller värdnamn när du vill starta en FTP-session. Om det finns ett lösenord måste du ange det för att kunna logga in på enheten. Efter inloggningen anger du något av nedanstående FTP-kommandon för att uppgradera enheten: ftp> bin ftp> hash ftp> cd /download ftp> put <firmware image filename> ftp>################## ##################... ftp> bye där <programvarans filnamn> anger den fullständiga sökvägen. Se till att hämtningen är klar innan du avslutar sessionen. HP:s telefonsupport Välutbildade tekniker tar emot ditt samtal. Gå till följande webbadress för att få reda på aktuella telefonnummer till HP:s support och tillgänglig service över hela världen: OBS! Om du vill ha avgiftsfri support i USA och Canada ringer du HPINVENT eller OBS! Kunden står för samtalskostnaderna. Priserna kan variera. Kontakta ditt telefonbolag för att få aktuella prisuppgifter. Produktregistrering Använd följande HP-webbsida för att registrera din HP Jetdirect-skrivarserver. 6 Kapitel 1 Presentation av HP Jetdirect-skrivarservern SVWW

17 Produkthjälpmedel Information om HP:s arbete när det gäller hjälpmedel för HP Jetdirects skrivarservrar: Besök HP:s webbplats på adressen: Skicka e-post till: SVWW Produkthjälpmedel 7

18 8 Kapitel 1 Presentation av HP Jetdirect-skrivarservern SVWW

19 2 HP:s programvara en sammanfattning HP tillhandahåller många olika program för inställning och hantering av nätverksenheter som är anslutna till en HP Jetdirect-server. Läs Tabell 2-1 Programvara på sidan 9 för att se vilken programvara som passar bäst för dina behov. OBS! Mer information om dessa och annan programvara hittar du på HP:s onlinesupport på följande adress: Tabell 2-1 Programvara Operativmiljö Funktion Anmärkningar Guiden HP Install Network Printer (Windows) på sidan 10 Windows 2000, XP, Server 2003 För TCP/IP-direktlägesutskrift. TCP/IPv4 och TCP/IPv6 HP Jetdirects skrivarservrar: Guide version 5.0 (eller senare) krävs för IPv6-utskrift på de system som stöds (Windows XP och Server 2003). Version 5.0 stöder bara skrivaridentifiering via IPv4-protokoll. När skrivaren är ansluten till nätverket kan du installera (eller lägga till) en enskild skrivare i systemet för direktlägesutskrift (peer-to-peerutskrift). För en nätverksskrivare kan du dela ut skrivaren för klient-serverutskrift (delad). Enkel skrivarkonfiguration och -installation. En installerbar version som körs från hårddisken kan hämtas från HP:s webbplats. OBS! Skrivarens drivrutiner ingår inte utan måste hämtas separat. HP Jetdirect Printer Installer for UNIX på sidan 10 HP-UX 10.x-10.20, 11.x Solaris 2.6, 7, 8 (endast SPARCsystems) Snabb och enkel installation av HP Jetdirectanslutna skrivare i ett IPv4-nätverk. En installerbar version som körs från hårddisken kan hämtas från HP:s webbplats. TCP/IPv4 HP Web Jetadmin på sidan 11 (Se HP:s webbplats för systemuppdateringar som stöds.) Windows 2000, XP Professional, Server 2003 HP-UX 1 Solaris 1 Fedora Core och SuSE Linux Fjärrinstallation, konfiguration och hantering av HP Jetdirect-anslutna skrivarservrar, skrivare som inte kommer från HP som stöder standard MIB (Management Information base) och skrivare med inbäddade webbservrar. Hantering av meddelanden och förbrukningsartiklar. Fjärruppgradering av inbyggd programvara för HP Jetdirect-skrivarservrar. HP:s primära program för hantering och installation av flera skrivare på valfri plats i ett intranät Webbläsarbaserad hantering NetWare 1 Egendomshantering och användningsanalys. SVWW 9

20 Tabell 2-1 Programvara (fortsättning) Operativmiljö Funktion Anmärkningar TCP/IPv4, IPX/SPX Programvara för Internet-anslutning av skrivare på sidan 12 Windows 2000 (Intel-baserat) TCP/IPv4 OBS! Programvara för Microsoft Internet Printing ingår i Windows 2000, XP och Server Utskrift via Internet till IPP-aktiverade (Internet Printing Protocol) HP Jetdirect-anslutna skrivare. Tillhandahåller billig distribution av utskrivna dokument med hög kvalitet via Internet, som ersätter fax, brev per post och expressleverans Kräver HP Jetdirects skrivarserver (inbyggd programvara version x eller senare) 1 Stöder generering av köer och hantering av kringutrustning från HP Web Jetadmin på ett system som stöds. Guiden HP Install Network Printer (Windows) Krav Guiden HP Install Network Printer är ett verktyg för identifiering, konfiguration och installation av skrivare i ett TCP/IP-nätverk. I Windows XP- och 2003 Server-system stöder version 5.0 också utskrift i IPv6- nätverk, men skrivaridentifiering begränsas till IPv4-protokoll. Version 6.0 stöder skrivaridentifiering i IPv6-nätverk. För trådlösa skrivarservrar innehåller guiden en modul med vilken du först konfigurerar de trådlösa inställningarna på skrivarservern så att den kan ansluta till nätverket. När skrivarna har en nätverksanslutning (antingen via en kabelanslutning eller en trådlös anslutning) installerar guiden skrivaren i systemen eller på servrarna som ska skicka utskrifter direkt till skrivarna. Detta kallas för direktlägesutskrift eller peer-to-peer-utskrift. Om systemet är en server kan du dela ut skrivaren så att nätverksklienterna kan använda skrivaren via servern, vilket också kallas för klient-serverutskrift. En version som körs från hårddisken kan hämtas från HP:s onlinesupport på adressen: Microsoft Windows XP, Windows 2000, Server 2003 och Vista i TCP/IP-nätverk Lämplig skrivarprogramvara (drivrutin) att använda med skrivare och operativsystem Skrivaranslutning till nätverket via en HP Jetdirect-skrivarserver HP Jetdirect Printer Installer for UNIX HP Jetdirect Printer Installer for UNIX innehåller stöd för HP-UX och Solaris. Med programvaran installeras, konfigureras och tillhandahålls möjligheten att köra diagnostik för HP-skrivare som är anslutna till TCP/IPv4-nätverk med kompletta HP Jetdirect-skrivarservrar. Programvaran kan hämtas från HP:s onlinesupport på: 10 Kapitel 2 HP:s programvara en sammanfattning SVWW

21 Information om systemkrav och installation finns i dokumentationen som medföljer programvaran. HP Web Jetadmin Systemkrav HP Web Jetadmin är ett företagshanteringsverktyg som du använder för att fjärrinstallera, konfigurera och hantera en mängd nätverksutskriftsenheter, både från HP och andra, med hjälp av en standardwebbläsare. Använd HP Web Jetadmin när du hanterar både enskilda enheter och grupper av enheter. HP Web Jetadmin stöder enheter som innehåller standard-mib-objekt (Management Information Base) för normal hantering, men kan också integreras med HP Jetdirect-skrivarservrar och HP-skrivare för att tillhandahålla utökade hanteringsfunktioner. Använd onlinehjälpen och dokumentationen som medföljer programmet när du använder HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin kan köras på Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 och vissa Linux-system (Fedora Core och SuSE Linux). Information om operativsystem, klienter och kompatibla webbläsarversioner som stöds finns på HP:s onlinesupport på adressen OBS! När HP Web Jetadmin installeras på en värddatorserver, kan användarna använda programmet från en valfri klient via en kompatibel webbläsare genom att gå till värddatorn för HP Web JetAdmin. Detta medger att skrivaren kan installeras och hanteras i Novell NetWare och andra nätverk. Installera HP Web Jetadmin Innan du installerar HP Web Jetadmin måste du ha administratörs- eller rotbehörighet till det lokala systemet: 1. Installationsfilerna kan hämtas från HP:s onlinesupport på 2. Följ anvisningarna på skärmen när du installerar programmet HP Web Jetadmin. OBS! Installationsanvisningar finns även i installationsfilen för HP Web Jetadmin. Kontrollera installationen och ge åtkomstmöjlighet Kontrollera att HP Web Jetadmin är rätt installerat genom att öppna programmet med webbläsaren enligt nedanstående exempel: där systemnamn.domän är värdnamnet på webbservern och port är portnumret som har tilldelats vid installationen. Portnumret är som standard Ge användarna tillgång till programmet HP Web Jetadmin genom att lägga till en länk på webbserverns hemsida som pekar på HP Web JetAdmins webbadress. Ett exempel: SVWW HP Web Jetadmin 11

22 Konfigurera och ändra en enhet Gå till HP Web Jetadmins webbadress med hjälp av webbläsaren. Ett exempel: OBS! I stället för systemnamn.domän kan du använda IPv4-adressen för värddatorn där HP Web Jetadmin är installerat. Följ anvisningarna på lämplig hemsida för att leta upp och hantera skrivaren. Ta bort programmet HP Web Jetadmin Du tar bort HP Web Jetadmin från webbservern med det avinstallationsprogram som medföljer programvaran. Programvara för Internet-anslutning av skrivare (Enbart för kompletta skrivarservrar.) HP Jetdirect-skrivarservrar har stöd för Internet Printing Protocol (IPP och säker IPP). Om du använder lämplig programvara på datorn kan du skapa en IPP-utskriftsväg från datorn till en HP Jetdirect-ansluten skrivare via Internet. OBS! IPP-programmets säkerhetsfunktioner är för närvarande begränsade. När det gäller inkommande framställningar om utskriftsvägar måste nätverksadministratören konfigurera brandväggen så att den godkänner inkommande IPP-framställningar. Säkra IPP-anslutningar stöds dessutom via HTTPS (säker HTTP). Internet-utskrift ger bland annat följande funktioner och fördelar: Dokument kan fjärrstyras att skrivas ut snabbt och med hög kvalitet, i färg eller svartvitt Dokument kan fjärrstyras att skrivas ut till en mycket lägre kostnad jämfört med traditionella metoder (till exempel fax, e-post eller expressbud) Den traditionella LAN-skrivarmiljön kan utökas till att även omfatta Internet De utgående IPP-förfrågningarna för att skicka utskriftsjobb kan skickas genom brandväggar Programvara från HP Med programmet HP Internet Printer Connection kan du ställa in Internet-utskrift från klienter med Windows 2000-klienter. 1. Skaffa programvaran: Hämta programmet HP Internet Printer Connection från HP:s onlinesupport på: 2. Följ de anvisningar som medföljer programmet för att installera detta och ställa in utskriftssökvägen till skrivaren. Be nätverksadministratören att ge dig en IP-adress eller URL för skrivaren så att du kan fullborda installationen. 12 Kapitel 2 HP:s programvara en sammanfattning SVWW

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer