HP Jetdirects skrivarservrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HP Jetdirects skrivarservrar"

Transkript

1

2

3 HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36)

4 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt tillstånd, förutom vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt. Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP-produkter och -tjänster anges i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i det här dokumentet ska tolkas som ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel eller redigeringsfel eller för material som har utelämnats i denna handbok. Varumärken Microsoft, MS-DOS, Windows, Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA. NetWare och Novell är registrerade varumärken som tillhör Novell Corporation. IBM är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corp. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. PostScript är ett varumärke som tillhör Adobe Systems, Incorporated. UNIX är ett registrerat varumärke som tillhör Open Group. Edition 7, 5/2007

5 Innehåll 1 Presentation av HP Jetdirect-skrivarservern Skrivarservrar som stöds... 1 Nätverksprotokoll som stöds... 2 Säkerhetsprotokoll... 4 SNMP (IP och IPX)... 4 HTTPS... 4 Autentisering... 4 EAP/802.1X serverbaserad autentisering... 4 IPsec/brandvägg... 5 Handböcker... 5 HP:s support... 5 HP:s onlinesupport... 5 Programuppgraderingar... 5 Installation av inbyggd programvara... 6 HP:s telefonsupport... 6 Produktregistrering... 6 Produkthjälpmedel HP:s programvara en sammanfattning Guiden HP Install Network Printer (Windows) Krav HP Jetdirect Printer Installer for UNIX HP Web Jetadmin Systemkrav Installera HP Web Jetadmin Kontrollera installationen och ge åtkomstmöjlighet Konfigurera och ändra en enhet Ta bort programmet HP Web Jetadmin Programvara för Internet-anslutning av skrivare Programvara från HP HP:s systemkrav Proxyservrar som stöds av HP-programvara Medföljande Microsoft-programvara Program som ingår i Windows 2000/XP/Server Medföljande Novell-programvara Mac OS-nätverkslösningar TCP/IP-konfiguration IPv6-konfiguration SVWW iii

6 Inledning till IPv6-adresser Konfigurera IPv6-adresser Länklokala adresser Tillståndslösa adresser Tillståndskänsliga adresser Använda DNS Verktyg IPv4-Configuration Serverbaserad och manuell TCP/IP-konfiguration (IPv4) Standard-IP-adress (IPv4) Standard-IP-adress tilldelas inte Standard-IP-adress tilldelas Konfigurationsalternativ för standard-ipv4-adress Standardfunktion för IPv TCP/IP-konfigurationsverktyg Använda BOOTP/TFTP (IPv4) Varför ska man använda BOOTP/TFTP? BOOTP/TFTP på UNIX Använda DHCP(IPv4) UNIX-system Windows-system Avbryta DHCP-konfiguration Använda RARP (IPv4) Använda kommandona arp och ping (IPv4) Använda Telnet (IPv4) Skapa en Telnet-anslutning En typisk Telnet-session Alternativ för användargränssnitt Använda Telnet för att radera befintliga IP-inställningar Flytta till ett annat nätverk (IPv4) Använda den inbäddade webbservern Använda skrivarens kontrollpanel Inbäddad webbserver (V.36.xx) Krav Kompatibla webbläsare Webbläsare som du inte bör använda Stöds av HP Web Jetadmin Version Visa den inbäddade webbservern Anmärkningar HP Jetdirects Home-flik Enhetsflikar Fliken Networking Skicka produktinformation till HP TCP/IP Settings Summary Network Identification TCP/IP(v4) TCP/IP(v6) Config Precedence iv SVWW

7 Avancerad Network Settings IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP Other Settings (övriga inställningar) Misc. Settings Firmware Upgrade LPD Queues USB Settings Support Info (supportinformation) Refresh Rate Privacy Settings (sekretessinställningar) Select Language (välj språk) Security: Inställningar Status Wizard (guide) Restore Defaults Authorization (behörighet) Admin. Account Certificates Configuring Certificates (konfigurera certifikat) Access Control Mgmt. Protocols Web Mgmt. (webbhantering) SNMP SNMP v Övrigt X-autentisering IPsec/Firewall Network Statistics (nätverksstatistik) Protocol Info (protokollinfo) Configuration Page Andra länkar... 96? (Hjälp) Support IPsec-/brandväggskonfiguration (V.36.xx) Default Rule, exempel IPsec SA (säkerhetsassociationer) HP Jetdirects IPsec-/brandväggsguide Begränsning av regler, mallar och tjänster Steg 1: Specify Address Template Create Address Template Steg 2: Specify Service Template Create Service Template Manage Services Manage Custom Services Steg 3: Ange åtgärd SVWW v

8 Ange IPsec-/brandväggsmall Skapa IPsec-mall IPsec Protocols (manuella nycklar) Rule Summary Konfigurera Windows-system Säkerhetsfunktioner (V.36.xx) Använda säkerhetsfunktioner Felsökning av HP Jetdirect-skrivarservern Återställning till fabriksinställningarna Exempel: Återställning med hjälp av tjänstmenyn Inaktivera en inbäddad Jetdirect-skrivarserver (V.36.xx) Allmän felsökning Felsökningsschema Problemidentifiering Procedur 1: Kontrollera att skrivaren är påslagen och inkopplad Procedur 2: Skriva ut en konfigurationssida för HP Jetdirect Procedur 3: Åtgärder vid felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel Procedur 4: Åtgärda skrivarkommunikationsproblem i nätverket HP Jetdirect-konfigurationssidor HP Jetdirects konfigurationssida Felmeddelanden i statusfältet Konfigurationssidans format Meddelanden på konfigurationssidan HP Jetdirect-konfiguration/Allmän information Säkerhetsinställningar Network Statistics (nätverksstatistik) TCP/IP-protokollinformation IPv4-avsnittet IPv6-avsnittet IPX/SPX-protokollinformation Novell/NetWare-parametrar Protokollinformation för AppleTalk DLC/LLC-protokollinformation Felmeddelanden HP Jetdirect-säkerhetssida Säkerhetsinställningar IPsec-fellogg Lokala IP-adresser IPsec-statistik IKE-statistik IPsec-regler IPsec SA-tabell Tillgängliga nätverkstjänster Bilaga A LPD-utskrift Om LPD Krav för att konfigurera LPD vi SVWW

9 LPD-konfiguration, översikt Steg 1. Ställ in IP-parametrar Steg 2. Ställ in utskriftköer Steg 3. Skriv ut en testfil LPD i UNIX-system Konfigurera skrivarköer för BSD-baserade system Konfigurera utskriftsköer med SAM (HP-UX-system) Skriv ut en testfil LPD på Windows NT/2000/Server 2003-system Installation av TCP/IP-program Konfigurera en nätverksskrivare för Windows 2000/Server 2003-system Kontrollera konfigurationen Utskrift från Windows-klienter LPD på Windows XP-system Lägga till valfria nätverkskomponenter i Windows Konfigurera en nätverksansluten LPD-skrivare Lägga till en ny LPD-skrivare Skapa en LPR-port för en installerad skrivare Bilaga B FTP-utskrift Krav Utskriftsfiler Använda FTP-utskrift FTP-anslutningar Styranslutning Dataanslutning FTP-inloggning Avsluta FTP-sessionen Kommandon Exempel på en FTP-session: Bilaga C Menyerna på HP Jetdirects kontrollpanel (V.36.xx) Jetdirect-menyer på grafiska kontrollpaneler Jetdirect EIO-menyer för klassiska kontrollpaneler Bilaga D Licensvillkor för öppen källkod gsoap OpenSSL OpenSSL License Original SSLeay License Index SVWW vii

10 viii SVWW

11 1 Presentation av HP Jetdirectskrivarservern Med HP Jetdirect-skrivarservrar kan du ansluta skrivare och andra enheter direkt till ett nätverk. Genom att koppla en enhet direkt till ett nätverk, kan du ställa den på ett praktiskt ställe och dela den med flera användare. Med en nätverkanslutning kan du dessutom överföra data till eller från enheten med nätverkshastighet. Inbäddade HP Jetdirect-skrivarservrar är integrerade med en skrivare eller multifunktionsenhet (MFP) som stöds. Eftersom skrivarservrarna är inbyggda direkt i skrivarens moderkort, kan inte köpas eller bytas ut för sig. Beroende på skrivare (eller MFP) har de emellertid ett HPartikelnummer så att du kan identifiera dem och avgöra vad de är kompatibla med. Interna HP Jetdirect EIO-skrivarservrar är modulära I/O-kort installerade i HP-skrivare (eller MFPenheter) som har ett kompatibelt EIO-fack (Enhanced Input/Output). Externa HP Jetdirect-skrivarservrar ansluter skrivare (eller MFP-enheter) till ett nätverk via skrivarens I/O-kontakt, till exempel en USB-port. OBS! Uttrycket skrivarserver i denna handbok avser, såvida inget annat anges, en HP Jetdirect-skrivarserver och inte en separat dator som kör ett skrivarserverprogram. Skrivarservrar som stöds Vilka funktioner som finns i en HP Jetdirect-skrivarserver beror på skrivarserverns produktmodell och den inbyggda programvarans version. I den här handboken beskrivs funktionerna för de produktmodeller som anges i tabellen nedan. Tabell 1-1 Produkter som stöds Modell Produktnummer Ansluten skrivare Anslutet nätverk Nätverksprotokoll och funktioner som stöds 1 635n J7961G EIO 10/100/1000T Komplett (omfattar IPsec) Version av inbyggd programvara 4 V.36.xx.nn 630n J7997G EIO 10/100/1000T Komplett V.36.xx.nn en1700 J7988G USB /100 TX Value V.36.xx.nn Ej tillämpligt J7993E Inbäddad 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Komplett V.36.xx.nn SVWW Skrivarservrar som stöds 1

12 Tabell 1-1 Produkter som stöds (fortsättning) Modell Produktnummer Ansluten skrivare Anslutet nätverk Nätverksprotokoll och funktioner som stöds 1 Version av inbyggd programvara 4 Ej tillämpligt J8003E Inbäddad 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Komplett V.36.xx.nn Ej tillämpligt J8004E Inbäddad 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Komplett V.36.xx.nn Ej tillämpligt J8005E Inbäddad 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Komplett V.36.xx.nn 1 Komplett stöd omfattar TCP/IP (IPv 4 och IPv 6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), DLC/LLC och alla avancerade säkerhetsfunktioner. Värdebaserat stöd omfattar bara TCP/IP (IPv 4 och IPv 6), med begränsade funktioner för utskrift, hantering och säkerhet. Mer information finns i Tabell 1-2 Nätverksprotokoll som stöds på sidan 2. HP Jetdirectskrivarserverstödet för IPsec (Internet Protocol security) beror på skrivarservern och vilken skrivare/mfp som den är installerad på. 2 Stödet för den inbäddade HP Jetdirect-skrivarservern för 1000T (Gigabit) beror både på skrivarservern och vilken skrivare/ MFP som den är installerad på. 4 xx anger versionsnummer. Om nn visas är det ett kodat värde som bara används vid support. Det finns flera sätt att identifiera HP Jetdirect-skrivarserverns produktnummer och vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad, bland annat genom konfigurationssidan för HP Jetdirect (se HP Jetdirect-konfigurationssidor på sidan 127), Telnet (se TCP/IP-konfiguration på sidan 17), den inbäddade webbservern (se Inbäddad webbserver (V.36.xx) på sidan 61) eller ett program för nätverkshantering. Information om uppdatering av den inbyggda programvaran finns i Programuppgraderingar på sidan 5. Nätverksprotokoll som stöds De nätverksprotokoll som stöds och de miljöer för nätverksutskrift som stöder dem visas i tabellen nedan. Tabell 1-2 Nätverksprotokoll som stöds Nätverksprotokoll som stöds Miljö för nätverksutskrift 1 Produktsupport TCP/IPv4 (Direktlägesutskrift) Microsoft Windows 2000, XP (32- och 64- bitars), Server 2003 och Vista Microsoft Terminal Server- och Citrix MetaFrame-miljöer 2 Novell NetWare 2 5, 6.x UNIX och Linux, inklusive: Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris (enbart SPARCsystems), IBM AIX 2, HP MPE-iX 2, RedHat Linux 2, SuSE Linux 2 LPR/LPD-system (Line Printer Daemon, RFC kompatibla) 2 J7961G (635n) J7997G (630n) J7988G (en1700) 3 J7993E J8003E J8004E J8005E IPP (Internet Printing Protocol) FTP-utskrift (File Transfer Protocol) 2 Kapitel 1 Presentation av HP Jetdirect-skrivarservern SVWW

13 Tabell 1-2 Nätverksprotokoll som stöds (fortsättning) Nätverksprotokoll som stöds TCP/IPv6 Miljö för nätverksutskrift 1 (Direktlägesutskrift) Microsoft Windows XP (32- och 64-bitars), Server 2003 och Vista. (HP:s IPv6/IPv4- portövervakningsprogram måste köras i systemet.) LPR/LPD-system (Line Printer Daemon, RFC kompatibelt) med IPv6-klientstöd. IPP-system (Internet Printing Protocol) med IPv6-klientstöd. FTP-utskrift (File Transfer Protocol) Produktsupport J7961G (635n) J7997G (630n) J7988G (en1700) 3 J7993E J8003E J8004E J8005E IPX/SPX och kompatibla Novell NetWare 2 (Direktlägesutskrift) Microsoft Windows 2000 och XP (enbart 32-bitars). J7961G (635n) J7997G (630n) J7993E AppleTalk (endast EtherTalk) DLC/LLC Apple Mac OS DLC/LLC-protokoll finns för tidigare system som kan behöva stöd. 2 J8003E J8004E J8005E J7961G (635n) J7997G (630n) J7993E J8003E J8004E J8005E J7961G (635n) J7997G (630n) J7993E J8003E J8004E J8005E 1 De aktuella databladen för HP Jetdirect-produkter innehåller uppgifter om ytterligare nätverkssystem och versioner. Kontakta systemåterförsäljaren eller en auktoriserad HP-återförsäljare för att få information om användning tillsammans med andra nätverksmiljöer. 2 Kontakta återförsäljaren av nätverkssystemet angående programvara, dokumentation och support. 3 HP Jetdirects externa skrivarserver av typen J7988G (en1700) är en värdebaserad produkt som bara har stöd för TCP/IPnätverk. Vissa TCP/IP-utskriftsmiljöer stöds heller inte, bland annat UNIX-system och IPP-utskrift. Om den programvara du vill ha inte medföljer denna produkt kan du skaffa HP:s programvara för konfiguration och hantering av nätverk via HP:s support på följande adress: SVWW Nätverksprotokoll som stöds 3

14 Kontakta systemåterförsäljaren för att få programvara för nätverksutskrift på andra system. Säkerhetsprotokoll SNMP (IP och IPX) HTTPS SNMP (Simple Network Management Protocol) används i nätverkshanteringsprogram för enhetshantering. HP Jetdirects skrivarservrar fungerar med SNMP och standard-mib-ii-objekt (Management Information Base) i både IP- och IPX-nätverk. Kompletta HP Jetdirect-skrivarservrar stöder en SNMP v1/v2c-agent och en SNMP v3-agent för förbättrad säkerhet. Värdebaserade skrivarservrar, till exempel HP Jetdirect en1700, stöder bara en SNMP v1/v2c-agent. Både kompletta och värdebaserade HP Jetdirect-skrivarservrar stöder HTTPS (Secure Hyper Text Transfer Protocol) som ger säker, krypterad hanteringskommunikation mellan den inbäddade webbservern och webbläsaren. Autentisering EAP/802.1X serverbaserad autentisering Som nätverksklient stöder en komplett HP Jetdirects skrivarserver nätverksåtkomst genom Extensible Authentication Protocol (EAP) i ett IEEE 802.1X-nätverk. Med standarden IEEE 802.1X erhålls ett portbaserat autentiseringsprotokoll där en nätverksport kan tillåta eller blockera tillträde beroende på resultaten från klientautentiseringen. När skrivarservern använder en 802.1X-anslutning går det att använda Extensible Authentication Protocol (EAP) med en autentiseringsserver, till exempel en RADIUS-server (Remote Authentication Dial In User Service, RFC 2138). Kompletta HP Jetdirect-skrivarservrar kan använda följande EAP/802.1X-metoder. PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). PEAP är ett ömsesidigt autentiseringsprotokoll som använder digitala certifikat för nätverksserverautentisering, och lösenord för klientautentisering. För ytterligare säkerhet är autentiseringsutbytet inkapslat i TLS (Transport Layer Security). Dynamiska krypteringsnycklar används för en säker kommunikation. EAP-TLS (EAP som använder Transport Layer Security, RFC 2716). EAP-TLS är ett ömsesidigt autentiseringsprotokoll baserat på X.509v3-kompatibla digitala certifikat för autentisering av både klienten och nätverksautentiseringsservern. Dynamiska krypteringsnycklar används för en säker kommunikation. Enheten för nätverksinfrastruktur som ansluter skrivarservern till nätverket (som en nätverksomkopplare) måste också fungera med den EAP/802.1X-metod som används. Infrastrukturenheten kan tillsammans med autentiseringsservern kontrollera graden av åtkomst till nätverk och tjänster för skrivarserverklienten. Om du ska konfigurera skrivarservern för EAP/802.1X-autentisering måste du ha tillgång till den inbäddade webbservern genom webbläsaren. Mer information finns i Inbäddad webbserver (V.36.xx) på sidan Kapitel 1 Presentation av HP Jetdirect-skrivarservern SVWW

15 IPsec/brandvägg För kompletta skrivarservrar ger IPsec/brandvägg säkerhet på nätverksnivå i både IPv4- och IPv6- nätverk. En brandvägg ger enkel kontroll över IP-trafiken: antingen tillåts åtkomsten eller så förhindras den. Internet Protocol security (IPsec, RFC 2401) ger ytterligare skydd via autentisering och krypteringsprotokoll. Värdebaserade skrivarservrar, till exempel HP Jetdirect en1700, har inte stöd för dessa funktioner. Vilka Ipsec- och brandväggsfunktioner som finns beror på HP Jetdirect-skrivarservern och vilken skrivare/mfp som den är installerad på. Kompletta skrivarservrar och skrivare/mfp-enheter som stöder IPsec kan kontrollera IP-trafiken via både brandväggs- och Ipsec-skydd. Kompletta skrivarservrar och skrivare/mfp-enheter som inte stöder IPsec kan bara kontrollera IPtrafiken via brandväggsskydd. Med en webbläsarbaserad guide, som du öppnar via den inbäddade webbservern, blir det enklare att konfigurera skrivarservrar för IPsec/brandväggsfunktion. Mer information finns i IPsec-/ brandväggskonfiguration (V.36.xx) på sidan 97. Handböcker I de handböcker som anges nedan finns information om HP Jetdirects skrivarserver. Start- eller användarhandböcker, eller motsvarande skrivardokumentation (levereras tillsammans med skrivare som har fabriksinstallerade HP Jetdirect-skrivarservrar). Den här handboken, Administratörshandboken för HP Jetdirect Print Server, gäller för lämpliga HP Jetdirect-produktmodeller. HP:s support HP:s onlinesupport Klicka dig fram till en snabb lösning. HP:s webbplats: är en bra utgångspunkt när du vill ha svar på dina frågor om HP Jetdirect-skrivarservern, dygnet runt, alla dagar. Programuppgraderingar När det gäller kompletta HP Jetdirect-skrivarservrar kan du uppgradera den inbyggda programvaran så att du kan installera nya eller förbättrade funktioner. Filen för uppgradering av inbyggd programvara kan hämtas och installeras på skrivarservern via nätverket. Om det finns filer för uppgradering av inbyggd programvara för din skrivarservermodell hämtar du dem från Hewlett-Packard på adressen: SVWW Handböcker 5

16 Installation av inbyggd programvara Du kan installera uppgraderingarna av inbyggd programvara för HP Jetdirects skrivarservrar via nätverket med något av följande installationsverktyg: HP Jetdirect Download Manager (Windows). HP Jetdirect Download Manager kan hämtas från HP:s onlinesupport på följande adress: HP Web Jetadmin kan användas på system som stöds. Mer information om HP Web Jetadmin finns på följande adress: Den inbäddade webbservern som finns i skrivarservern innehåller en uppgraderingsfunktion för inbyggd programvara som kan nås med webbläsaren. Mer information finns i Inbäddad webbserver (V.36.xx) på sidan 61. FTP (File Transfer Protocol) kan användas vid överföring av en bildfil för uppgradering av inbyggd programvara till skrivarservern. Använd enhetens IP-adress eller värdnamn när du vill starta en FTP-session. Om det finns ett lösenord måste du ange det för att kunna logga in på enheten. Efter inloggningen anger du något av nedanstående FTP-kommandon för att uppgradera enheten: ftp> bin ftp> hash ftp> cd /download ftp> put <firmware image filename> ftp>################## ##################... ftp> bye där <programvarans filnamn> anger den fullständiga sökvägen. Se till att hämtningen är klar innan du avslutar sessionen. HP:s telefonsupport Välutbildade tekniker tar emot ditt samtal. Gå till följande webbadress för att få reda på aktuella telefonnummer till HP:s support och tillgänglig service över hela världen: OBS! Om du vill ha avgiftsfri support i USA och Canada ringer du HPINVENT eller OBS! Kunden står för samtalskostnaderna. Priserna kan variera. Kontakta ditt telefonbolag för att få aktuella prisuppgifter. Produktregistrering Använd följande HP-webbsida för att registrera din HP Jetdirect-skrivarserver. 6 Kapitel 1 Presentation av HP Jetdirect-skrivarservern SVWW

17 Produkthjälpmedel Information om HP:s arbete när det gäller hjälpmedel för HP Jetdirects skrivarservrar: Besök HP:s webbplats på adressen: Skicka e-post till: SVWW Produkthjälpmedel 7

18 8 Kapitel 1 Presentation av HP Jetdirect-skrivarservern SVWW

19 2 HP:s programvara en sammanfattning HP tillhandahåller många olika program för inställning och hantering av nätverksenheter som är anslutna till en HP Jetdirect-server. Läs Tabell 2-1 Programvara på sidan 9 för att se vilken programvara som passar bäst för dina behov. OBS! Mer information om dessa och annan programvara hittar du på HP:s onlinesupport på följande adress: Tabell 2-1 Programvara Operativmiljö Funktion Anmärkningar Guiden HP Install Network Printer (Windows) på sidan 10 Windows 2000, XP, Server 2003 För TCP/IP-direktlägesutskrift. TCP/IPv4 och TCP/IPv6 HP Jetdirects skrivarservrar: Guide version 5.0 (eller senare) krävs för IPv6-utskrift på de system som stöds (Windows XP och Server 2003). Version 5.0 stöder bara skrivaridentifiering via IPv4-protokoll. När skrivaren är ansluten till nätverket kan du installera (eller lägga till) en enskild skrivare i systemet för direktlägesutskrift (peer-to-peerutskrift). För en nätverksskrivare kan du dela ut skrivaren för klient-serverutskrift (delad). Enkel skrivarkonfiguration och -installation. En installerbar version som körs från hårddisken kan hämtas från HP:s webbplats. OBS! Skrivarens drivrutiner ingår inte utan måste hämtas separat. HP Jetdirect Printer Installer for UNIX på sidan 10 HP-UX 10.x-10.20, 11.x Solaris 2.6, 7, 8 (endast SPARCsystems) Snabb och enkel installation av HP Jetdirectanslutna skrivare i ett IPv4-nätverk. En installerbar version som körs från hårddisken kan hämtas från HP:s webbplats. TCP/IPv4 HP Web Jetadmin på sidan 11 (Se HP:s webbplats för systemuppdateringar som stöds.) Windows 2000, XP Professional, Server 2003 HP-UX 1 Solaris 1 Fedora Core och SuSE Linux Fjärrinstallation, konfiguration och hantering av HP Jetdirect-anslutna skrivarservrar, skrivare som inte kommer från HP som stöder standard MIB (Management Information base) och skrivare med inbäddade webbservrar. Hantering av meddelanden och förbrukningsartiklar. Fjärruppgradering av inbyggd programvara för HP Jetdirect-skrivarservrar. HP:s primära program för hantering och installation av flera skrivare på valfri plats i ett intranät Webbläsarbaserad hantering NetWare 1 Egendomshantering och användningsanalys. SVWW 9

20 Tabell 2-1 Programvara (fortsättning) Operativmiljö Funktion Anmärkningar TCP/IPv4, IPX/SPX Programvara för Internet-anslutning av skrivare på sidan 12 Windows 2000 (Intel-baserat) TCP/IPv4 OBS! Programvara för Microsoft Internet Printing ingår i Windows 2000, XP och Server Utskrift via Internet till IPP-aktiverade (Internet Printing Protocol) HP Jetdirect-anslutna skrivare. Tillhandahåller billig distribution av utskrivna dokument med hög kvalitet via Internet, som ersätter fax, brev per post och expressleverans Kräver HP Jetdirects skrivarserver (inbyggd programvara version x eller senare) 1 Stöder generering av köer och hantering av kringutrustning från HP Web Jetadmin på ett system som stöds. Guiden HP Install Network Printer (Windows) Krav Guiden HP Install Network Printer är ett verktyg för identifiering, konfiguration och installation av skrivare i ett TCP/IP-nätverk. I Windows XP- och 2003 Server-system stöder version 5.0 också utskrift i IPv6- nätverk, men skrivaridentifiering begränsas till IPv4-protokoll. Version 6.0 stöder skrivaridentifiering i IPv6-nätverk. För trådlösa skrivarservrar innehåller guiden en modul med vilken du först konfigurerar de trådlösa inställningarna på skrivarservern så att den kan ansluta till nätverket. När skrivarna har en nätverksanslutning (antingen via en kabelanslutning eller en trådlös anslutning) installerar guiden skrivaren i systemen eller på servrarna som ska skicka utskrifter direkt till skrivarna. Detta kallas för direktlägesutskrift eller peer-to-peer-utskrift. Om systemet är en server kan du dela ut skrivaren så att nätverksklienterna kan använda skrivaren via servern, vilket också kallas för klient-serverutskrift. En version som körs från hårddisken kan hämtas från HP:s onlinesupport på adressen: Microsoft Windows XP, Windows 2000, Server 2003 och Vista i TCP/IP-nätverk Lämplig skrivarprogramvara (drivrutin) att använda med skrivare och operativsystem Skrivaranslutning till nätverket via en HP Jetdirect-skrivarserver HP Jetdirect Printer Installer for UNIX HP Jetdirect Printer Installer for UNIX innehåller stöd för HP-UX och Solaris. Med programvaran installeras, konfigureras och tillhandahålls möjligheten att köra diagnostik för HP-skrivare som är anslutna till TCP/IPv4-nätverk med kompletta HP Jetdirect-skrivarservrar. Programvaran kan hämtas från HP:s onlinesupport på: 10 Kapitel 2 HP:s programvara en sammanfattning SVWW

21 Information om systemkrav och installation finns i dokumentationen som medföljer programvaran. HP Web Jetadmin Systemkrav HP Web Jetadmin är ett företagshanteringsverktyg som du använder för att fjärrinstallera, konfigurera och hantera en mängd nätverksutskriftsenheter, både från HP och andra, med hjälp av en standardwebbläsare. Använd HP Web Jetadmin när du hanterar både enskilda enheter och grupper av enheter. HP Web Jetadmin stöder enheter som innehåller standard-mib-objekt (Management Information Base) för normal hantering, men kan också integreras med HP Jetdirect-skrivarservrar och HP-skrivare för att tillhandahålla utökade hanteringsfunktioner. Använd onlinehjälpen och dokumentationen som medföljer programmet när du använder HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin kan köras på Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 och vissa Linux-system (Fedora Core och SuSE Linux). Information om operativsystem, klienter och kompatibla webbläsarversioner som stöds finns på HP:s onlinesupport på adressen OBS! När HP Web Jetadmin installeras på en värddatorserver, kan användarna använda programmet från en valfri klient via en kompatibel webbläsare genom att gå till värddatorn för HP Web JetAdmin. Detta medger att skrivaren kan installeras och hanteras i Novell NetWare och andra nätverk. Installera HP Web Jetadmin Innan du installerar HP Web Jetadmin måste du ha administratörs- eller rotbehörighet till det lokala systemet: 1. Installationsfilerna kan hämtas från HP:s onlinesupport på 2. Följ anvisningarna på skärmen när du installerar programmet HP Web Jetadmin. OBS! Installationsanvisningar finns även i installationsfilen för HP Web Jetadmin. Kontrollera installationen och ge åtkomstmöjlighet Kontrollera att HP Web Jetadmin är rätt installerat genom att öppna programmet med webbläsaren enligt nedanstående exempel: där systemnamn.domän är värdnamnet på webbservern och port är portnumret som har tilldelats vid installationen. Portnumret är som standard Ge användarna tillgång till programmet HP Web Jetadmin genom att lägga till en länk på webbserverns hemsida som pekar på HP Web JetAdmins webbadress. Ett exempel: SVWW HP Web Jetadmin 11

22 Konfigurera och ändra en enhet Gå till HP Web Jetadmins webbadress med hjälp av webbläsaren. Ett exempel: OBS! I stället för systemnamn.domän kan du använda IPv4-adressen för värddatorn där HP Web Jetadmin är installerat. Följ anvisningarna på lämplig hemsida för att leta upp och hantera skrivaren. Ta bort programmet HP Web Jetadmin Du tar bort HP Web Jetadmin från webbservern med det avinstallationsprogram som medföljer programvaran. Programvara för Internet-anslutning av skrivare (Enbart för kompletta skrivarservrar.) HP Jetdirect-skrivarservrar har stöd för Internet Printing Protocol (IPP och säker IPP). Om du använder lämplig programvara på datorn kan du skapa en IPP-utskriftsväg från datorn till en HP Jetdirect-ansluten skrivare via Internet. OBS! IPP-programmets säkerhetsfunktioner är för närvarande begränsade. När det gäller inkommande framställningar om utskriftsvägar måste nätverksadministratören konfigurera brandväggen så att den godkänner inkommande IPP-framställningar. Säkra IPP-anslutningar stöds dessutom via HTTPS (säker HTTP). Internet-utskrift ger bland annat följande funktioner och fördelar: Dokument kan fjärrstyras att skrivas ut snabbt och med hög kvalitet, i färg eller svartvitt Dokument kan fjärrstyras att skrivas ut till en mycket lägre kostnad jämfört med traditionella metoder (till exempel fax, e-post eller expressbud) Den traditionella LAN-skrivarmiljön kan utökas till att även omfatta Internet De utgående IPP-förfrågningarna för att skicka utskriftsjobb kan skickas genom brandväggar Programvara från HP Med programmet HP Internet Printer Connection kan du ställa in Internet-utskrift från klienter med Windows 2000-klienter. 1. Skaffa programvaran: Hämta programmet HP Internet Printer Connection från HP:s onlinesupport på: 2. Följ de anvisningar som medföljer programmet för att installera detta och ställa in utskriftssökvägen till skrivaren. Be nätverksadministratören att ge dig en IP-adress eller URL för skrivaren så att du kan fullborda installationen. 12 Kapitel 2 HP:s programvara en sammanfattning SVWW

HP Jetdirect-skrivarservrar Handbok för nätverksadministratörer (inbyggd programvara V.38)

HP Jetdirect-skrivarservrar Handbok för nätverksadministratörer (inbyggd programvara V.38) HP Jetdirect-skrivarservrar Handbok för nätverksadministratörer (inbyggd programvara V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9000MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/912187

Din manual HP LASERJET 9000MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/912187 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9000MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP JETDIRECT 250M PRINT SERVER http://sv.yourpdfguides.com/dref/885722

Din manual HP JETDIRECT 250M PRINT SERVER http://sv.yourpdfguides.com/dref/885722 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP JETDIRECT 250M PRINT SERVER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

hp jetdirect 175x 310x 380x en m 250m 280m 610n 615n 680n handledning för nätverksadministratörer

hp jetdirect 175x 310x 380x en m 250m 280m 610n 615n 680n handledning för nätverksadministratörer hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n handledning för nätverksadministratörer Handledning för nätverksadministratörer Den här handboken finns i PDF-format och går att visa i

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift Start Administratörsguiden Klicka på "Start"-knappen. Copyright 2003 Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, anpassning

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Forms and Favorites. Version 5.2. Administratörshandbok

Forms and Favorites. Version 5.2. Administratörshandbok Forms and Favorites Version 5.2 Administratörshandbok Augusti 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N f Intern skrivarserver för flera protokoll Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa bruksanvisningen

Läs mer

Guide för anslutning. Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare. Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows

Guide för anslutning. Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare. Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows Sida 1 av 5 Guide för anslutning Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows En lokalt ansluten skrivare är en skrivare som är ansluten till

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Inledning. Innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer. Installation av maskinvara

Inledning. Innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer. Installation av maskinvara PR001/PR001UK Print Server Parallel PR010/PR010UK Print Server USB 2.0 PR101/PR101UK Wireless 54 Mbps Print Server Parallel PR110/PR110UK Wireless 54 Mbps Print Server USB 2.0 Inledning Tack till ditt

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055620 14 juli 2006 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING FÖR DIG SOM HAR DYNAMISK IP-ADRESS INOMHUSNOD CTS HES-3109... 3 BRA ATT TÄNKA PÅ!... 4 WINDOWS 7... 5 WINDOWS VISTA... 8 WINDOWS XP... 11 WINDOWS

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-03 Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Din manual HP color laserjet 3700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/895914

Din manual HP color laserjet 3700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/895914 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP color laserjet 3700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer