Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903"

Transkript

1 Hjälpmedel Förpress Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer 1 SG - v

2 Sörmlands Grafiska AB Katrineholm Tel: Fax: Besöksadress: Högmossevägen 7 ska.se Portal optimerar ditt arbetsfl öde Arbetsgången för att skapa en tidskrift eller annan trycksak består idag inte längre av ett antal fristående moment utan är ett numera ett integrerat arbetsflöde som kan optimeras för kortast möjliga ledtider, kontroll och högsta kvalitet. Hos oss på Sörmlands Grafiska har vi valt att arbeta med ett system kallat Portal som är vårt verktyg där ni som kund kan följa och hantera din tidskrifts hela process med korrektur, överföring, färgkontroll och godkännande. Portal är en typisk representant för dagens intelligenta program där det öppnas upp för att arbeta i nätverk av producenter t.ex redaktion, repro och tryckeri, oavsett fysisk belägenhet. Portal kan användas oavsett om ni själv, vi eller annan leverantör skapar era PDFer. Grundkonceptet bygger på färggodkännande i Portals StreamProof-del av den slutliga filen samt att vi sedan trycker efter värden. Fördelarna för er som kund är uppenbara: Ni slipper kostnad och tid för färgprov Filerna rippas i den rip som slutligen skall producera plåt, Ni /Er repro behöver ej investera i dyra preflight-program som endast simulerar slutresultatet. Filerna finns på plats hos oss när ni godkänner dessa, ingen ytterligare skickning. Detta avspeglar sig i våra arbetsflöden och har resulterat i att vi idag i praktiken jobbar på tre olika sätt beroende på vilket val ni som kund gör: Vi gör full repro på hela produktionen. Vi scannar/ bildbehandlar, layoutar, färdigställer dokument och skapar PDFer. Korrektur till er av den rippade rastrerade slutfilen för godkännande online via kalibrerad bildskärm direkt i Portal. Alternativt erhålles utskrivet Certifierat digitalt färgprovtryck Ni gör er egen repro och lämnar PDFer till oss. Mottagningskontroll och korrektur enligt ovan. Vi erbjuder om så önskas professionell bildbehandling separat. Ni monterar sedan bilderna i dokumenten och skapar PDFer. Ni använder en extern repro som skickar PDFer till oss. Mottagningskontroll och korrektur enligt ovan Låt era reproleverantörer leverera era uppdrag direkt till Portal där ni kan kontrollera och färggodkänna dem i rippat skick via webben på kalibrerad skärm. Har ni ändringar så kan ni föra dialog direkt i gränssnittet och kan byta eller ändra filen hur många gånger som helst innan den slutligen godkännes. Arbetsflöde I samtliga fall tillhandahåller vi anpassade ICC-profiler utifrån vilken kategori papper ni använder. Dessa finns att ladda ner från vår hemsida direkt eller lite längre bak i denna handledning. De kommer i paket som förutom själva profilen innehåller inställningsfiler samt manual. Använd vår namnkonvention när ni döper era filer så hittar både vi och Portal dem. Uppgifter om just er tidskrift får ni av er projektledare. (Exempel: Tidskriften TrädgårdsMagazinet årgång 2009 utgåva 12 sidan 44 är TM0912s44_xxxxx) Portal ger också nya möjligheter med olika rastertyper för olika ändamål och effekter; konventionellt, Sublima (hybridraster) och Kristall (stokastiskt raster). Er projektledare hjälper er med prover på hur dessa ser ut i verkligheten och vad de kan användas till. * Portal är den webbaserade kundportalen i Agfas Apogee-serie och arbetar utifrån den i branschen gällande standarden JDF, Job Defi nition Format. Portal finns f.n i två gränssnitt; Klassisk, som är precis som det låter och har existerat i några år, samt PageMaster som är det nya där man på ett mer överskådligt och intuitivt sätt hanterar sina jobb. StreamProof fi nns i bägge gränssnitten och hanterar färgkorrektur. 2 SG - v

3 Innehållsförteckning Sid 2 Vårt flöde 3 Innehåll 4 Villkorstexter Villkor för komplett PDF-fil 5 :Portal - PageMaster Helt nytt intuitivt gränssnitt med alla nya funktioner 17 :Portal - klassisk vy Som det låter, klassiskt utseende, men med alla nya funktioner 32 Allmän information om sidtillverkning 33 Digital Annons Formulär att använda för annonser som sänds direkt till SGAQB Innehållsförteckning 34 Versionshantering. Tryckproduktion med svartplåtbyte 35 Pappersnyckel Vilken profi l passar papperet 36 PhotoShop 9 10 MAC Hur man installerar och använder ICC och CSF-filer 38 PhotoShop 9 10 Windows Hur man installerar och använder ICC och CSF-filer 40 InDesign CS3 Exportera PDF Information om layoutprogramvaran och bifogade inställningsfi ler 42 InDesign CS2 och CS3 spara PostScript Information om layoutprogramvaran och bifogade inställningsfi ler 46 QuarkXPress 7.0 Exportera PDF Information om layoutprogramvaran och bifogade inställningsfi ler 49 QuarkXPress 7.0 spara PostScript Information om layoutprogramvaran och bifogade inställningsfi ler 51 QuarkXPress 6.0 spara PostScript Information om layoutprogramvaran och bifogade inställningsfi ler 53 Acrobat Distiller 7.0 och 8.0 Information om inställningar i Distiller samt länkar till inställningsfiler 56 Windows PostScriptskrivare Installation av drivrutin för PostScriptskrivare på PC 59 Länksammanställning Sammanställning med direktlänkar för nerladdning Om inget annat anges innehåller informationen eller paketen för nerladdning gemensam information för Mac och Windows. 3 SG - v

4 PDF-specifi kation Vi använder oss av begreppet kompletta låsta dokument eller PDF-filer i offertsammanhang. Detta begrepp omfattar såväl ansvarsfrågan för filens innehåll som den tekniska beskaffenheten. För innehållet i en sådan fil ansvarar den som skapat filen. För att en PDF-fil skall vara tekniskt komplett och produktionsfärdig för produktion hos Sörmlands Grafiska måste specifikationerna nedan följas. Dokumentet skapas i ett layoutprogram, t.ex InDesign och QuarkXpress som klarar av att spara ner dokumentet till antingen en PDF eller en Postscriptfil. Export till pdf fr.o.m. InDesign CS3 (5.0) och QuarkXpress 7 kan göras med våra inställningar som finns på vår hemsida Sidans storlek skall i Layoutprogrammet definieras med samma storlek, bredd och höjd, som produktens format. Sidorna sparas ner en och en, dvs en sida per fil. Tänk också på att redan här namnge filen på ett sådant sätt att den senare är lätt igenkännbar, dvs enligt vår namnkonvention. Uppgifter om aktuellt namn får du av din projektledare. OBS! Skapa aldrig PDF-filen direkt ur äldre layoutprogram utan gör endast en PostScriptfil därifrån. Av PostScriptfilen skapas sedan PDF-filen med Acrobat Distiller, sida för sida. Till detta behöver du våra Distiller-inställningar och vår PPD-fil som finns att tillgå på hemsidan under ovan nämnda adress. Här finner du också lathundar för respektive fil och hur du installerar dessa samt en steg-för-steg manual för de olika programvarorna. Leverans av filerna till oss sker lämpligen till ett eget FTP-konto som du får av oss. Har du frågor om ovanstående kontakta din projektlkedare! OBS! Varje användare är själv skyldig att förstå och använda sin programvara på ett för ändamålet riktigt sätt. PDF-specifikation Denna specifikation utgör ingen begränsning vad vi kan ta emot för material till vår förpressavdelning. Vi erbjuder givetvis en fullständig förpresservice om så önskas. Avsikten är endast att dokumentera kraven på en PDF-fil för att den med automatik skall kunna processas i vårt arbetsflöde :Portal. Apogee :PORTAL Ditt godkännande i :Portal indikerar att du har granskat sidan digitalt i StreamProof och verifierat att: Alla objekt som är tänkta att vara utfallande når ut till Bleed Box (blå). Sidan linjerar med passmärkena, eller är tillfredsställande fri från Trim Box (grön). Alla känsliga objekt/texter är inom Art Box (gul). Ingen fyrfärgsvart förekommer i dokumentet (svart bortklickat i Kanaler för kontroll) Förstoringsglaset använts för att verifiera detaljer om nödvändigt. Om Preflight Rapporterna har hittat något du behövt kontrollera, antar vi att du har mottagit all informationen och att du fortfarande önskar trycka sidan precis som den är godkänd. OBS! Godkännes ej sida i utsatt tid enligt produktionsplan och ingen annan information föreligger så förutsätter vi att sidan är godkänd och trycker densamma. Ändringar efter denna tidpunkt genererar merkostnader. Färgprov Vårt utgångsläge för färggodkännande vid tryckning är de specifika mätvärden som är framtagna för resp. papperskategori och tryckpress. Dessa bygger på våra ICC-profiler som speglar det resultat som vi kan påvisa vid betraktning på färgkalibrerad skärm resp de Certifierade Digitala Färgprov som vi kan tillhandahålla. I de fall osäkerhet råder ang erhållna färgprovs verifierbarbarhet eller ursprung förbehåller vi oss rätten att mot ersättning köra ut färgprov av lämpligt urval för att verifiera och säkra kvalitén. 4 SG - v

5 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Ladda upp och Godkänna sidor online med PageMaster i :Portal. Denna manual beskriver hur man använder PageMaster för att i :Portal kontrollera och godkänna eller avslå sidor direkt på bildskärm via internet. Med detta verktyg har ni kontrollen över resultatet på sidorna och ansvarar för att det som levereras till plåt och tryckning är rätt. :Portal - PageMaster Viktigt! Sidor som ni redan har godkänt sänds vidare till plåtframställningen. Vänta därför med att godkänna sidan tills ni vet att det verkligen är den slutliga sidan som skall gå i tryck, men det är också viktigt att alltid hålla deadline för godkänning av sidor. Förutsättningen för att ni skall kunna byta ut en sida som ni redan har godkänt är att plåtar inte redan är framställda. Ni måste då kontakta er projektledare eller dennes ersättare, och om möjlighet då medges att ersätta sidan, kan projektledaren ta bort sidan ur :Portal. Det är först då sidan är borttagen i :Portal ni kan lägga in den rättade sidan. Ni måste också själv godkänna denna sida för att den skall sändas vidare till plåtframställningen där den ersätter den felaktiga sidan. Webbläsare och operativsystem. :Portal går att använda på både PC och Macintosh. :Portal använder ingen separat klientprogramvara som man behöver köpa, utan du klarar dig med en webbläsare som till exempel Explorer och för PC och Safari i Macintosh. :Portal är optimerad för Safari på Mac. Använd helst senaste version av Safari och den senaste Mac OSX versionen eftersom den har den bästa Javaversionen. :Portal är optimerad för Explorer på PC, också här fungerar det bäst med senaste versioner av WIN OS och webbläsare. Tips! Om oväntade saker händer i webläsaren, t ex vissa funktioner inte reagerar eller att webläsaren fryser. Prova att tömma cache filerna och tag bort alla cookies i webläsaren. Förklaring till manualen. Rak stil och röda pilar är det som behövs för att navigera, inspektera och godkänna sidor. Kursiv stil och gröna pilar/texter förklarar lite om funktionerna i de menyer som visas. 5 SG - v

6 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Så här loggar du in för att godkänna sidor online med webbgränssnittet i :Portal 1. Logga in i på server: Login och lösen erhålles av era projektledare på Sörmlands Grafiska. :Portal - PageMaster Alternativ Denna sida visar de pågående jobben med Tabellvyn. Välj aktuellt jobb och dubbelklicka på sidan. Annat visningsalternativ är listvy som kan väljas med dubbelklick på symbolen List vy. Tabellvy Denna bild går att få utbytt efter önskemål Alternativ Denna sida visar de pågående jobben med listvyn. Båda visningsalternativen leder till samma resultat. Välj aktuellt jobb och dubbelklicka på sidan. Återgå till tabellvyn med dubbekklick på symbolen Tabellvy. Listvy Denna bild går att få utbytt efter önskemål 6 SG - v

7 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Ladda upp sidor. Ladda upp PDF-filer namngivna enligt bifogad namnkonvention, på vår FTP-server. Detta är en bekväm metod. PDF-filer kan även laddas upp direkt i PageMaster, som beskrivs här. Välj det som passar bäst. 3. Ladda upp sidor, dubbelklick på Leta i fönstret Ladda upp. :Portal - PageMaster Här visas ett nyskapat jobb utan några tidigare uppladdade sidor. Välj PDF-filer för uppladdning. 4. Leta upp och markera sidorna för uppladdning. Klicka Öppna. Till vänster i fönstret Dokument ser man hur fi lerna läses in och blir tillgängliga för placering. Rättad sida kan laddas upp med samma namn, den får automatiskt tillägget _v1 _v2 osv. De fi ler/sidor som ligger inlagda i produkten, har texten (1_Tilldelad). 7 SG - v

8 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Placera sidor i utgåvan med drag och släpp. Sidorna som har laddats upp ska nu placeras i rätt position i jobbet. OBS! PDF-filer kan innehålla flera sidor, men sidsekvensen får inte vara bruten i Pdf-filen. Vid korrigering av sidor spara endast en sida per PDF-fil. En rättad sida kan placeras på en uppladdad sidas plats så länge sidan inte är godkänd. 5. Gerppa PDF-filen i listan och dra och släpp den på rätt plats. När färdiga sidor är placerade ska de skickas till :Portal för att processas. Klicka på Skicka. Nu startar :Portal kontrollen av sidorna och visar efterhand fram resultatet som kan kontrolleras och godkännas eller bytas ut. Om ett misstag gjorts t ex fel sida inlagd, klicka på Återgå, så tas de utlagda sidorna bort. De som är skickade och processade blir kvar. :Portal - PageMaster Efter klick på OK börjar sidorna kontrolleras av PageMaster. För att slippa se rutan varje gång man skickar, klicka bort Påminn mig nästa gång. Innehåller PDF-filen flera sidor släpps filen på den sidposition som motsvarar första sidan i filen. 8 SG - v

9 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Kontrollera sidor i utgåvan. Sidorna som har laddats upp och bearbetats är klara för kontroll då symbolen Redo för inspektion visas. 6. Dubbelklicka på sida för kontroll. Sidor som inte är kontrollerade/ rippade i systemet visas med gula snurran.dessa kan inte godkännas förrän blå rutan Redo för inspektion visas. :Portal - PageMaster OBS! Beroende på systemets belastning kan det ta flera minuter upp till timmar innan sidorna bli tillgängliga för godkänning. StreamProof-vy Funktionerna för StreamProof beskrivs i en separat manual. StreamProof-funktionen är här aktiv och markerat med grönt. Sidan visas här med sidboxar. Visning med Förhands vy, klicka här. Streamprof-vy klicka här. Rullgardinsmenyn under Sidor ger urvalet för vilka sidor som blir tillgängliga med sidvalspilarna. 9 SG - v

10 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Förhands-vy Denna vy visar sidan i lågupplöst läge. Här kan boxarna granskas och att sidan i huvudsak är OK. Men i Föregående meny, StreamProof kan alla kontroller som är nödvändiga göras före godkänning. Denna vy visas om Bokvyn är avbockad och boxar förbockad. Dessa hittar man under ögat. :Portal - PageMaster Bok-vy Här får man en överblick av produkten, en kontroll att sidor ligger i rätt ordning och att allt se bra ut. OBS! Vid godkänning här blir båda sidorna i uppslaget godkända. 10 SG - v

11 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Kontroll och godkänning i StreamProof. Preflight rapport. Kontrollera rapporten genom att klicka på rapportsymbolen. Den återfinns i tre menyer nedan, markerade med röd pil. Du får själv avgöra om sidan ska godkännas eller ersättas. Tabellvy :Portal - PageMaster Meddelandet omfattar skannade bilder samt andra objekt som hanteras som bild, t ex från Illustrator. Listvy StreamProof 11 SG - v

12 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Kontroll och godkänning i StreamProof. Sidboxar 7. Passmärkena i samtliga hörn i linje med gröna boxen för sidstorlek visar rätt geometri. Detta måste vara rätt om sidan skall få godkännas, annars blir sidan förskjuten i trycket. Kontrollera om utfallet räcker ut till Utfallsboxen (blå), eller att ingen känslig text/information kommer för nära sidans ytterkanter (gul). Är det fel här skall sidan avslås och ny läggas in och kontrolleras före godkänning. Klicka på förstoringsglaset och markera den del av sidan som ska detaljgranskas. :Portal - PageMaster Här visa utsnittet som valts. Dra rutan i tumnagelbilden för att vis önskad del av sidan. 12 SG - v

13 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Kontroll och godkänning i StreamProof. Färgkanaler 8. Klicka på Kanaler. Här kan kontroll göras att dekorfärger kommer rätt m m. Är allt OK klicka godkänn. Ibland förekommer det att svart brödtext blir fyrfärg. Kontrollera genom att bock bort Black. Texter som enbart ska bestå av svart färg ska nu inte visas i sidan. Vid fel rätta i dokumentet och ladda upp nytt. Här kommer även eventuella önsakde Pantonefärger att visas. Vid fel i sida, avslå. Se vidare sid 16. :Portal - PageMaster Sidan visad utan svarta färgkanalen. 13 SG - v

14 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Kontroll och godkänning. Viktigt Denna information kommer upp vid godkänning. Kan avaktiveras genom at bock av Påminn mig nästa gång. :Portal - PageMaster VIKTIGT! Ditt godkännande eller tumme upp indikerar att du har: 1. Granskat sidan digitalt i StreamProof och verifierat att: a. Alla objekt som är tänkta att vara utfallande når ut till Utfallsbox (blå). b. Sidan linjerar med passmärkena, eller är tillfredsställande fri från boxen för Sidstorlek (grön). c. Alla känsliga objekt/texter är inom Bildbox (gul). d. I Kanaler klickat bort svart för att verifiera att ingen fyrfärgsavart förekommer. e. Använt förstoringsglaset för att verifiera detaljer om nödvändigt. 2. Om Prefl igt Rapporterna har hittat något du behövt kontrollera, antar vi att du har mottagit all informationen och att du fortfarande önskar trycka sidan precis som den är godkänd. 14 SG - v

15 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Uppslagsgranskning StreamProof. Klicka på uppslagsikonen för granskning av uppslag. Båda sidorna godkänns som standard här. Vill du godkänna en sida, avmarkera då sidan som inte ska godkännas i Navigator fönstret. i övrigt kan alla kontroller göras på uppslaget som på enskild sida. :Portal - PageMaster I Action vyn kan du välja om systemet ska visa nästa sida efter godkänning eller avslag. Om den är avmarkerad står du kvar på samma sida efter godkänning. Sidan som kommer upp är relaterad till valet du gjort i listan Sidor. Sortering av dokumentlistan. Du kan här välja lämplig ordning på fi lerna i listan, Om fi lerna döps enligt vår namnkonvention blir det lätt. 15 SG - v

16 Godkänna och avslå sidor med PageMaster 9. Fel, avslå sidan. Klicka på tumme ner om du vill avslå felaktig sida. Vid tumme ner (avslå felaktig sida) visas meddelandefönstret nedan. Enklast är att bara lägga in den rättade sidan på FTP-servern igen, med bibehållet filnamn. :Portal ersätter automatiskt ej godkända sidor. :Portal - PageMaster Kommentar. Meddelandet som rör denna sida fl aggas med symbolen t h i olika vyer och kan läsas i kommentarlisten genom att markera aktuell sida. Försäkra er gemensamt om ni vill använda denna möjlighet för kommunikation kring sidorna. T ex mellan Repro - redaktion - redaktionsmedlemmar - tryckeri. Kommentar kan inte utelämnas. Vid tom ruta blir sidan kvar i översiktsvyn, med ett rött diagonalt streck samt en röd tumme ner ovanför. Kommentaren visas i kommentarfältet när sidan är markerad. Med en klick på sidan blir den markerad och det visas med orangefärgat nummer samt linje under. Med ibockad ruta lämnas sidan blank men kommentaren ligger kvar. 16 SG - v

17 Godkänna och avslå sidor Godkänna sidor online med :Portal. Denna manual beskriver hur man kan använda :Portal för att kontrollera och godkänna eller avslå sidor direkt på bildskärm via internet. Med detta verktyg har ni kontrollen över resultatet på sidorna och ansvarar för att det som levereras till plåt och tryckning är rätt. Viktigt! Sidor som ni redan har godkänt sänds vidare till plåtframställningen. Vänta därför med att godkänna sidan tills ni vet att det verkligen är den slutliga sidan som skall gå i tryck, men det är också viktigt att alltid hålla deadline för godkänning av sidor. Förutsättningen för att ni skall kunna byta ut en sida som ni redan har godkänt är att plåtar inte redan är framställda. Ni måste då kontakta er projektledare eller dennes ersättare, och om möjlighet då medges att ersätta sidan, kan projektledaren ta bort sidan ur :Portal. Det är först då sidan är borttagen i :Portal ni kan lägga in den rättade sidan. Ni måste också själv godkänna denna sida för att den skall sändas vidare till plåtframställningen där den ersätter den felaktiga sidan. :Portal - klassisk vy Webbläsare och operativsystem. :Portal går att använda på både PC och Macintosh. :Portal använder ingen separat klientprogramvara som man behöver köpa, utan du klarar dig med en webbläsare som till exempel Explorer och för PC och Safari i Macintosh. :Portal är optimerad för Safari på Mac. Använd helst senaste version av Safari och den senaste Mac OSX versionen eftersom den har den bästa Javaversionen. :Portal är optimerad för Explorer på PC, också här fungerar det bäst med senaste versioner av WIN OS och webbläsare. Tips! Om oväntade saker händer i webläsaren, t ex vissa funktioner inte reagerar eller att webläsaren fryser. Prova att tömma cache filerna och tag bort alla cookies i webläsaren. Så här loggar du in för att godkänna sidor online med webbgränssnittet i :Portal 1. Logga in i på server: Login och lösen erhålles av era projektledare på Sörmlands Grafiska. 17 SG - v

18 Godkänna och avslå sidor Denna sida innehåller information om hur du använder manualen och förklarar vissa ikoner och funktioner i :Portal. Rak stil och röda pilar är det som behövs för att navigera, inspektera och godkänna sidor. Kursiv stil och gröna pilar förklarar lite om funktionerna i de menyer som visas. Förklaring av färgmarkeringar. Grå Ej aktivt/påbörjat Grön Aktivt/påbörjat (bearbetas av :Portal) Gul Väntar på manuell aktivitet, godkänna eller avslå sida. Röd Fel i sida/jobb Blå Godkänt/klart Pil upp: Gå till överordnade nivå Pil vänster: Gå bakåt till senast öppnade sidor. Pil höger: Gå framåt till senast öppnade sidor efter att pil vänster använts. Pilcirkel: Logga ut från :Portal. Aktualisera sidan i :Portalfönstret (Refresch). Tillbaka till startsida. :Portal - klassisk vy Markering av aktuell flik, endast för förtydligande i manualen. Öppna, tar bort bannervy, ökar aktiv yta för :Portal. Stäng, visar bannervyn. Öka den aktiva ytan i webbläsaren genom att klicka på symbolen med pilen Stäng. Hela den markerade delen försvinner då, klicka på pilen Öppna så visas bannerfönstret igen. Hjälp i menyraden öppnar upp en manual med mer detaljerad information på engelska. Klick på frågetecknet ger information på engelska om det fönster som just är öppet. Produkter tar dig till samma fönster som vid inloggningen, punkt 2, sid 19. Tryck på bocken efter val i listen, visar resultatet av urvalet. Krysset återgår till att visa alla produkter. 18 SG - v

19 Godkänna och avslå sidor Godkänna och avslå sidor. Så här kommer du vidare efter inloggning. Efter inloggning öppnas sidan, Mina produkter. 2. Klicka på aktuell produkt och delnamn för att inspektera och godkänna sidor. :Portal - klassisk vy 3. Sammansättningsvy visar sidan som nedan. Tre olika vyer (Ryggvy, Sammansättningsvy och Listvy) kan väljas, använd den som passar dig bäst. Alla funktioner finns i de tre vyerna. Klicka på en tumnagelbild för att kontrollera sidan. Produktionsvy fungerar endast då valet av tryckpress är klart, vilket oftast är senare än deadline för lämning av sidor. Omslagsvy endast då omslag ej är defi nierat som separat del. Här får du en snabb överblick av jobbet. Markeringarna talar om hur många sidor som inte kommit in, väntar på godkänning, är satta på hold och är godkända, samt den aktuella delens sidantal. Klicka på Rapport -symbolen som eventuellt finns på vissa sidor. En PDF-fil laddas ner på din dator, den talar t ex om att sidan innehåller lågupplösta objekt under 175 dpi. Byt ut sidan om nödvändigt. Röd triangel indikerar fel i PDF-filen, klicka på symbolen (Exempel på felinfo, se överst på sid 10), kontrollera och spara om sidan. Lägg upp rätt sida på FTP-servern igen. Jobb med separat omslag och jobb med bilaga, växla mellan omslag och inlaga samt eventuellt bilaga eller separata editioner genom att välja i rullgardinsmenyn nedan. Denna symbol visar att inlagd sida bearbetas av :Portal. Inspektera med StreamProof 19 SG - v

20 Godkänna och avslå sidor 4a. Passmärkena i samtliga hörn i linje med gröna boxen för sidstorlek visar rätt geometri. Detta måste vara rätt om sidan skall få godkännas, annars blir sidan förskjuten i trycket. Kontrollera om utfallet räcker ut till Utfallsboxen (blå), eller att ingen känslig text/information kommer för nära sidans ytterkanter (gul). Är det fel här skall sidan avslås och ny läggas in och kontrolleras före godkänning. Detta blir rätt om våra anvisningar Spara som PostScript från layoutprogram följs, samt våra inställningsfi ler till Acrobat Distiller för PDF-fi lerna används. Dessa fi nns för nerladdning på vår hemsida: ska.se Godkänna sidan. Godkänn sida genom att klicka på tumme upp. StreamProof är att föredra, där kan flera kontroller göras. Som att kolla färgkanaler m m. Klick på fliken StreamPrtoof se sid 21. :Portal - klassisk vy Fel, avslå sidan. Klicka på tumme ner om du vill avslå felaktig sida. Vid tumme ner (avslå felaktig sida) visas meddelandefönstret som återges på sid 25 punkt 5. Enklast är att bara lägga in den rättade sidan på FTP-servern igen, med bibehållet filnamn. :Portal ersätter automatiskt ej godkända sidor. För att snabbt komma till sidor som ännu inte är godkända användsde gula pilarna. Vänsterpil för att komma till sida som har lägre paginering respektive högerpil för sida med högre pagina än den sida som nu visas. Alternativt välj önskad sida i rullgardinsmenyn. Val vid godkänning respektive avslag på sida. Visa samma sida. Visa nästa sida. Visa nästa ej godkända sida. Om inte sidan visas på skärmen saknas SVGView. Denna kan du hämta ner och installera genom att klicka på textraden som återfinns längst ner till höger i den nu öppnade tomma sidan. Gäller både för PC och MAC. För att se boxarna måste rutan bockas i. Safari 3.x innehåller SVG- View vid installation, behöver därför ej installeras. 20 SG - v

21 Godkänna och avslå sidor Förhandsgranskning av uppslag. Valet Förhandsgranskning av uppslag aktiveras i rullgardinsmenyn Titta: Den aktiva sidan ses kraftigare, medan den inaktiva sidan visas nertonad. Vid godkänning i detta läge blir den aktiva sidan godkänd. För visning av uppslag i Förhandsgranskning måste SVGView vara aktiv, se nederst sid 20. :Portal - klassisk vy StreamProof 4b. Klicka fliken StreamProof för att nå denna meny. Se separat manual för StreamProof. Med StreamProof kan flera kontroller göras, som detaljgranskning, kontroll av färgmängder, kontroll av sidboxar, mäta avstånd och vinklar samt kontrollera färgkanaler m m. Här används förstoringsglaset, markera det område du vill detaljgranska. 21 SG - v

22 Godkänna och avslå sidor StreamProof uppslag. Skifta mellan visning av enkelsida och uppslag görs i rullgardinsmenyn Titta: Grundinställningen vid godkänna eller förkasta gäller valet för båda sidorna i uppslaget. För en sida gäller att bocken avmarkeras under fliken Navigering på den sida som inte ska godkännas eller förkastas. :Portal - klassisk vy Eller skifta till Sidförhandsgranskning i rullgardinsmenyn Titta: för att godkänna eller förkasta en sida i taget. 22 SG - v

23 Godkänna och avslå sidor Kontroll och godkänning i StreamProof. Klicka på Kanaler. Avmarkera svart för kontroll att ingen oönskad text som brödtext/mindre text förekommer i de övriga färgkanalerna. Här göras kontroll att dekorfärger kommer rätt, kontroll av sidboxar m m. Är allt OK godkänn. :Portal - klassisk vy Sidan visad utan svarta färgkanalen. VIKTIGT! Ditt godkännande eller tumme upp indikerar att du har: 1. Granskat sidan digitalt i StreamProof och verifi erat att: a. Alla objekt som är tänkta att vara utfallande når ut till Utfallsbox (blå). b. Sidan linjerar med passmärkena, eller är tillfredsställande fri från boxen för Sidstorlek (grön). c. Alla känsliga objekt/texter är inom Bildbox (gul). d. I Kanaler klickat bort svart för att verifi era att ingen fyrfärgsavart förekommer. e. Använt förstoringsglaset för att verifi era detaljer om nödvändigt. 2. Om Prefl igt Rapporterna har hittat något du behövt kontrollera, antar vi att du har mottagit all informationen och att du fortfarande önskar trycka sidan precis som den är godkänd. 23 SG - v

24 Godkänna och avslå sidor Softproof ger möjlighet att kontrollera den rastrerade (150dpi) sidan med Acrobatplugin i webbläsaren. SoftProof är inte aktiv i jobben från början, men kan fås som tillval. 4c. Här kan du använda vissa av de funktioner som Acrobat erbjuder för att kontrollera sidan. Samma möjligheter finns i denna vy för att godkänna eller avslå sida på samma sätt som i StreamProof eller Förhandsgranskning. Detta är ett alternativ till StreamProof, men med färre funktioner. Den ger en tydligare bild än Förhandsgranskning, och fungerar till vissa produkter. Det går att godkänna och avslå sidor i valfri vy. När SoftProof är aktiverat går det att ladda ner lågupplösta PDF-sidor till din dator. :Portal - klassisk vy 24 SG - v

25 Godkänna och avslå sidor 5. När sida/sidor avslås kan orsak och åtgärd skrivas in i meddelandet. Meddela er projektledare om ni vill använda möjligheten för meddelande. Bock ifylld och klicka OK. Rätta och sänd om sidorna. Kontrollera och godkänn sedan de ersatta sidorna i :Portal. Kommentar. Meddelandet som rör denna sida visas med en symbol i olika vyer och kan läsas genom att klicka på symbolen. Försäkra er gemensamt om ni vill använda denna möjlighet för kommunikation kring sidorna. T ex mellan Repro - redaktion - redaktionsmedlemmar - tryckeri. Kommentar kan utelämnas. Tomma sidplatser samt borttagna sidor visar denna text. Fortsätt med att gå till nästa sida att inspektera och godkänna med kick på en av de gula pilarna. :Portal - klassisk vy Klicka på upp pilen om du vill återgå till översiktsmenyn Customer Approval en nivå upp. I fl iken Customer Approval är tumnagelbilden på den borttagna sidan försvunnen och ramen har blivit grå vilket betyder att positionen är ledig. Statistiken ändras också när aktiviteter genomförts. Meddelanden kan läggas till på sida/sidor. Bocka för den eller de sidor som berörs av anmärkningen. Klicka på Symbolen Lägg till anmärkning. Det går här även att bifoga fi ler. Se mer information i rutan Anmärkning ovan. Fliken Sidstatus, se nästa bild. 25 SG - v

:Portal - klassisk vy

:Portal - klassisk vy Godkänna sidor online med :Portal. Denna manual beskriver hur man kan använda :Portal för att kontrollera och godkänna eller avslå sidor direkt på bildskärm via internet. Med detta verktyg har ni kontrollen

Läs mer

Teknisk specifikation Prepress

Teknisk specifikation Prepress Teknisk specifikation Prepress PDF-inställningar Icc-profiler Portal Webkorrektur V 1.0 1206 PDF - digitalt original för tryck Vårt standardformat för att ta emot tryckoriginal är PDF. Inställningsfil

Läs mer

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida SUPPORT I PDF FORMAT Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida 8 Lathund CSF Färginställningar i Adobe CS För att få rätt färginställningar i Adobe CS är det enklast

Läs mer

Teknisk specifikation Prepress

Teknisk specifikation Prepress Teknisk specifikation Prepress PDF-inställningar Icc-profiler Portal Webkorrektur V 1.3 1309 Färghantering med Sörmlands Grafiska För att nå bästa resultat vid fyrfärgstryck bör man använda en icc-profil

Läs mer

viktig information om annonser i sonic

viktig information om annonser i sonic viktig information om annonser i sonic endast annonser som pdf/x-1 Som ett led i att minska risken för fel i annonser kommer Sonic i fortsättningen endast att acceptera annonser i formatet PDF/X-1, som

Läs mer

PRESSGRANNAR. Pressgrannar AB. Trygghet Effektivitet Kreativitet. Guide till sidgranskning och teknisk specifikation. Arkitex Sidgodkännande

PRESSGRANNAR. Pressgrannar AB. Trygghet Effektivitet Kreativitet. Guide till sidgranskning och teknisk specifikation. Arkitex Sidgodkännande Pressgrannar AB Guide till sidgranskning och teknisk specifikation Arkitex Sidgodkännande Skapa PDF för tryck Färghantering ICC-profiler Tips & Tricks Sidmått tabloidmall SSGRANNAR Introduktion till Arkitex

Läs mer

Färgstyrt PDFx4-flöde på Exaktaprining

Färgstyrt PDFx4-flöde på Exaktaprining Färgstyrt PDFx4-flöde på Exaktaprining Det första du ska veta när du gör ett nytt dokument är på vilken papperskvalité det ska tryckas. Utifrån det så vet du vilken ICC-profil du ska använda. Det finns

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Guide för trycksaksframställning

Guide för trycksaksframställning Guide för trycksaksframställning I den här guiden går vi igenom hur man skapar trycksaker genom att visa grundinställningar för layoutprogrammet Adobe InDesign samt kortfattat om hur Photoshop och Officeprogram

Läs mer

Viktiga inställningar för Isolda webshop

Viktiga inställningar för Isolda webshop Viktiga inställningar för Isolda webshop Denna webshop är optimerad för Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 2, Safari 2 och senare versioner. Vi använder både vanliga cookies (en fi l som sparas på din

Läs mer

Inför tryck. Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna.

Inför tryck. Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna. Inför tryck Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna. Bilder: Spara bilderna som EPS (objektgrafik) eller TIFF (pixelbilder) Högupplösta (minst 300 ppi)

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Nya utskriftsinställningar

Nya utskriftsinställningar 1 Nya utskriftsinställningar Mallar inställningar för utskriftsformat Innehållet och utseendet i varje utskriftsform styrs av en mall. Mallarna för de ingående delarna är samlade i en Inställningsmall.

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9)

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Inledning Detta dokument är framtaget för att ge generell hjälp med att skapa ett PDF/A-dokument av ett Microsoft Word-dokument. Även hur man ställer in

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Manual till bt. bildbank

Manual till bt. bildbank Manual till bt. bildbank Denna pdf är klickbar. Kursiv text betyder att ordet är en länk till mer information. Menyn på vänster sida som följer med dig under hela tiden visar de olika ämnen som du kan

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Allmänt. http://printempo.prinfobergs.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. tryck på den gröna bocken. State. Stänger av tumnaglarna

Allmänt. http://printempo.prinfobergs.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. tryck på den gröna bocken. State. Stänger av tumnaglarna Leka TRYCK IN ASSOCIATION WITH PRINFO COMMUNICATION GROUP Printempomanual 2 allmänt 3 skapa jobb 5 ladda upp ett jobb 6 kontrollera och godkänna jobb www.lekatryck.se 1 Allmänt http://printempo.prinfobergs.se

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Kul att göra rätt med

Kul att göra rätt med Kul att göra rätt med Första exemplaret från tryckpressen, du känner tryckfärgernas doft och plötsligt flyger tankarna förbi: Gjorde jag utfall på sidan 8? Var den nya bilden på omslaget högupplöst? Det

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.5 Kundens snabbhandledning Svenska 731-00089H-SV Rev A Copyright Kodak, 2008. Med ensamrätt. Kodak, Creo, ecentral, InSite och Prinergy Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator,

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

1 Nya färdiga utskriftsinställningar

1 Nya färdiga utskriftsinställningar 1 Nya färdiga utskriftsinställningar Nu finns det nya utskriftsinställningar tillgängliga för Disgen 8.2d. De som vill använda sig av färdiga mallar för utskrifter, men vill ha något annat än Disgens standardinställningar,

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

!"#$%&'$()"*$(++ $%,"-%#-.$/" Ledare

!#$%&'$()*$(++ $%,-%#-.$/ Ledare !"#$%&'$()"*$(++ $%,"-%#-.$/" Ledare Ett bra grundtips Läs igenom hela manualen innan du börjar jobba. Först beskrivs Tränarsajtens principer i text. Därefter följer anvisningar steg för steg med instruktioner

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans

innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans Manual för annonser version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen

Läs mer

Newspilot JMG 2012 Per Alm

Newspilot JMG 2012 Per Alm Kom igång med Newspilot JMG 2012 Per Alm Newspilot för reportrar, Kalender Menyer Sidor i tidningen Skapa ett nytt jobb... I Newspilot samlar du allt material till en artikel i tidningen i Jobb-mappar.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Preflight. kontroll av dokument innan tryck

Preflight. kontroll av dokument innan tryck Preflight kontroll av dokument innan tryck Tryckning är ofta dyr och nånting man bokar en tid för. Så när det väl är dags vill man inte ha något strul. Tryckeriet kommer naturligtvis att göra en kontroll

Läs mer

!"#$%&'$()"*$(++ $%,"-%#-.$/" Rektor

!#$%&'$()*$(++ $%,-%#-.$/ Rektor !"#$%&'$()"*$(++ $%,"-%#-.$/" Rektor Ett bra grundtips Läs igenom hela manualen innan du börjar jobba. Först beskrivs Tränarsajtens principer i text. Därefter följer anvisningar steg för steg med instruktioner

Läs mer

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 Användarmanual till AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver

Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver 1 Innehåll Inloggningen 3 Redigeringsfönstret 4 Redigering av standardsida. 6 Skapa ett nytt block 8 Bildblock 8 ImageVault 9 Vad är skillnaden

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Fortsättningskurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Färghantering... 1 Färgomfång... 2 Behöver du färghantering?... 2 Kalibrera bildskärmen... 3 Kalibreringsprogram... 3 Färginställningar...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Guide till tryckfärdigt original

Guide till tryckfärdigt original Guide till tryckfärdigt original Pixelbilder, objektgrafik och text Ett grafiskt original kan bestå av pixelbilder, objektgrafik (vektorgrafik) eller en kombination av dessa. En pixelbild begränsas av

Läs mer

Användarmanual icad Arkiv

Användarmanual icad Arkiv Användarmanual icad Arkiv Ett webbaserat ritningsarkiv från Astacus Användarmanual för icad Arkiv Ver 1.2 1 Förutsättningar: icad är ett digitalt ritningsarkiv som hanteras via ett webbgränssnitt. Ritningsarkivet

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer