Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903"

Transkript

1 Hjälpmedel Förpress Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer 1 SG - v

2 Sörmlands Grafiska AB Katrineholm Tel: Fax: Besöksadress: Högmossevägen 7 ska.se Portal optimerar ditt arbetsfl öde Arbetsgången för att skapa en tidskrift eller annan trycksak består idag inte längre av ett antal fristående moment utan är ett numera ett integrerat arbetsflöde som kan optimeras för kortast möjliga ledtider, kontroll och högsta kvalitet. Hos oss på Sörmlands Grafiska har vi valt att arbeta med ett system kallat Portal som är vårt verktyg där ni som kund kan följa och hantera din tidskrifts hela process med korrektur, överföring, färgkontroll och godkännande. Portal är en typisk representant för dagens intelligenta program där det öppnas upp för att arbeta i nätverk av producenter t.ex redaktion, repro och tryckeri, oavsett fysisk belägenhet. Portal kan användas oavsett om ni själv, vi eller annan leverantör skapar era PDFer. Grundkonceptet bygger på färggodkännande i Portals StreamProof-del av den slutliga filen samt att vi sedan trycker efter värden. Fördelarna för er som kund är uppenbara: Ni slipper kostnad och tid för färgprov Filerna rippas i den rip som slutligen skall producera plåt, Ni /Er repro behöver ej investera i dyra preflight-program som endast simulerar slutresultatet. Filerna finns på plats hos oss när ni godkänner dessa, ingen ytterligare skickning. Detta avspeglar sig i våra arbetsflöden och har resulterat i att vi idag i praktiken jobbar på tre olika sätt beroende på vilket val ni som kund gör: Vi gör full repro på hela produktionen. Vi scannar/ bildbehandlar, layoutar, färdigställer dokument och skapar PDFer. Korrektur till er av den rippade rastrerade slutfilen för godkännande online via kalibrerad bildskärm direkt i Portal. Alternativt erhålles utskrivet Certifierat digitalt färgprovtryck Ni gör er egen repro och lämnar PDFer till oss. Mottagningskontroll och korrektur enligt ovan. Vi erbjuder om så önskas professionell bildbehandling separat. Ni monterar sedan bilderna i dokumenten och skapar PDFer. Ni använder en extern repro som skickar PDFer till oss. Mottagningskontroll och korrektur enligt ovan Låt era reproleverantörer leverera era uppdrag direkt till Portal där ni kan kontrollera och färggodkänna dem i rippat skick via webben på kalibrerad skärm. Har ni ändringar så kan ni föra dialog direkt i gränssnittet och kan byta eller ändra filen hur många gånger som helst innan den slutligen godkännes. Arbetsflöde I samtliga fall tillhandahåller vi anpassade ICC-profiler utifrån vilken kategori papper ni använder. Dessa finns att ladda ner från vår hemsida direkt eller lite längre bak i denna handledning. De kommer i paket som förutom själva profilen innehåller inställningsfiler samt manual. Använd vår namnkonvention när ni döper era filer så hittar både vi och Portal dem. Uppgifter om just er tidskrift får ni av er projektledare. (Exempel: Tidskriften TrädgårdsMagazinet årgång 2009 utgåva 12 sidan 44 är TM0912s44_xxxxx) Portal ger också nya möjligheter med olika rastertyper för olika ändamål och effekter; konventionellt, Sublima (hybridraster) och Kristall (stokastiskt raster). Er projektledare hjälper er med prover på hur dessa ser ut i verkligheten och vad de kan användas till. * Portal är den webbaserade kundportalen i Agfas Apogee-serie och arbetar utifrån den i branschen gällande standarden JDF, Job Defi nition Format. Portal finns f.n i två gränssnitt; Klassisk, som är precis som det låter och har existerat i några år, samt PageMaster som är det nya där man på ett mer överskådligt och intuitivt sätt hanterar sina jobb. StreamProof fi nns i bägge gränssnitten och hanterar färgkorrektur. 2 SG - v

3 Innehållsförteckning Sid 2 Vårt flöde 3 Innehåll 4 Villkorstexter Villkor för komplett PDF-fil 5 :Portal - PageMaster Helt nytt intuitivt gränssnitt med alla nya funktioner 17 :Portal - klassisk vy Som det låter, klassiskt utseende, men med alla nya funktioner 32 Allmän information om sidtillverkning 33 Digital Annons Formulär att använda för annonser som sänds direkt till SGAQB Innehållsförteckning 34 Versionshantering. Tryckproduktion med svartplåtbyte 35 Pappersnyckel Vilken profi l passar papperet 36 PhotoShop 9 10 MAC Hur man installerar och använder ICC och CSF-filer 38 PhotoShop 9 10 Windows Hur man installerar och använder ICC och CSF-filer 40 InDesign CS3 Exportera PDF Information om layoutprogramvaran och bifogade inställningsfi ler 42 InDesign CS2 och CS3 spara PostScript Information om layoutprogramvaran och bifogade inställningsfi ler 46 QuarkXPress 7.0 Exportera PDF Information om layoutprogramvaran och bifogade inställningsfi ler 49 QuarkXPress 7.0 spara PostScript Information om layoutprogramvaran och bifogade inställningsfi ler 51 QuarkXPress 6.0 spara PostScript Information om layoutprogramvaran och bifogade inställningsfi ler 53 Acrobat Distiller 7.0 och 8.0 Information om inställningar i Distiller samt länkar till inställningsfiler 56 Windows PostScriptskrivare Installation av drivrutin för PostScriptskrivare på PC 59 Länksammanställning Sammanställning med direktlänkar för nerladdning Om inget annat anges innehåller informationen eller paketen för nerladdning gemensam information för Mac och Windows. 3 SG - v

4 PDF-specifi kation Vi använder oss av begreppet kompletta låsta dokument eller PDF-filer i offertsammanhang. Detta begrepp omfattar såväl ansvarsfrågan för filens innehåll som den tekniska beskaffenheten. För innehållet i en sådan fil ansvarar den som skapat filen. För att en PDF-fil skall vara tekniskt komplett och produktionsfärdig för produktion hos Sörmlands Grafiska måste specifikationerna nedan följas. Dokumentet skapas i ett layoutprogram, t.ex InDesign och QuarkXpress som klarar av att spara ner dokumentet till antingen en PDF eller en Postscriptfil. Export till pdf fr.o.m. InDesign CS3 (5.0) och QuarkXpress 7 kan göras med våra inställningar som finns på vår hemsida Sidans storlek skall i Layoutprogrammet definieras med samma storlek, bredd och höjd, som produktens format. Sidorna sparas ner en och en, dvs en sida per fil. Tänk också på att redan här namnge filen på ett sådant sätt att den senare är lätt igenkännbar, dvs enligt vår namnkonvention. Uppgifter om aktuellt namn får du av din projektledare. OBS! Skapa aldrig PDF-filen direkt ur äldre layoutprogram utan gör endast en PostScriptfil därifrån. Av PostScriptfilen skapas sedan PDF-filen med Acrobat Distiller, sida för sida. Till detta behöver du våra Distiller-inställningar och vår PPD-fil som finns att tillgå på hemsidan under ovan nämnda adress. Här finner du också lathundar för respektive fil och hur du installerar dessa samt en steg-för-steg manual för de olika programvarorna. Leverans av filerna till oss sker lämpligen till ett eget FTP-konto som du får av oss. Har du frågor om ovanstående kontakta din projektlkedare! OBS! Varje användare är själv skyldig att förstå och använda sin programvara på ett för ändamålet riktigt sätt. PDF-specifikation Denna specifikation utgör ingen begränsning vad vi kan ta emot för material till vår förpressavdelning. Vi erbjuder givetvis en fullständig förpresservice om så önskas. Avsikten är endast att dokumentera kraven på en PDF-fil för att den med automatik skall kunna processas i vårt arbetsflöde :Portal. Apogee :PORTAL Ditt godkännande i :Portal indikerar att du har granskat sidan digitalt i StreamProof och verifierat att: Alla objekt som är tänkta att vara utfallande når ut till Bleed Box (blå). Sidan linjerar med passmärkena, eller är tillfredsställande fri från Trim Box (grön). Alla känsliga objekt/texter är inom Art Box (gul). Ingen fyrfärgsvart förekommer i dokumentet (svart bortklickat i Kanaler för kontroll) Förstoringsglaset använts för att verifiera detaljer om nödvändigt. Om Preflight Rapporterna har hittat något du behövt kontrollera, antar vi att du har mottagit all informationen och att du fortfarande önskar trycka sidan precis som den är godkänd. OBS! Godkännes ej sida i utsatt tid enligt produktionsplan och ingen annan information föreligger så förutsätter vi att sidan är godkänd och trycker densamma. Ändringar efter denna tidpunkt genererar merkostnader. Färgprov Vårt utgångsläge för färggodkännande vid tryckning är de specifika mätvärden som är framtagna för resp. papperskategori och tryckpress. Dessa bygger på våra ICC-profiler som speglar det resultat som vi kan påvisa vid betraktning på färgkalibrerad skärm resp de Certifierade Digitala Färgprov som vi kan tillhandahålla. I de fall osäkerhet råder ang erhållna färgprovs verifierbarbarhet eller ursprung förbehåller vi oss rätten att mot ersättning köra ut färgprov av lämpligt urval för att verifiera och säkra kvalitén. 4 SG - v

5 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Ladda upp och Godkänna sidor online med PageMaster i :Portal. Denna manual beskriver hur man använder PageMaster för att i :Portal kontrollera och godkänna eller avslå sidor direkt på bildskärm via internet. Med detta verktyg har ni kontrollen över resultatet på sidorna och ansvarar för att det som levereras till plåt och tryckning är rätt. :Portal - PageMaster Viktigt! Sidor som ni redan har godkänt sänds vidare till plåtframställningen. Vänta därför med att godkänna sidan tills ni vet att det verkligen är den slutliga sidan som skall gå i tryck, men det är också viktigt att alltid hålla deadline för godkänning av sidor. Förutsättningen för att ni skall kunna byta ut en sida som ni redan har godkänt är att plåtar inte redan är framställda. Ni måste då kontakta er projektledare eller dennes ersättare, och om möjlighet då medges att ersätta sidan, kan projektledaren ta bort sidan ur :Portal. Det är först då sidan är borttagen i :Portal ni kan lägga in den rättade sidan. Ni måste också själv godkänna denna sida för att den skall sändas vidare till plåtframställningen där den ersätter den felaktiga sidan. Webbläsare och operativsystem. :Portal går att använda på både PC och Macintosh. :Portal använder ingen separat klientprogramvara som man behöver köpa, utan du klarar dig med en webbläsare som till exempel Explorer och för PC och Safari i Macintosh. :Portal är optimerad för Safari på Mac. Använd helst senaste version av Safari och den senaste Mac OSX versionen eftersom den har den bästa Javaversionen. :Portal är optimerad för Explorer på PC, också här fungerar det bäst med senaste versioner av WIN OS och webbläsare. Tips! Om oväntade saker händer i webläsaren, t ex vissa funktioner inte reagerar eller att webläsaren fryser. Prova att tömma cache filerna och tag bort alla cookies i webläsaren. Förklaring till manualen. Rak stil och röda pilar är det som behövs för att navigera, inspektera och godkänna sidor. Kursiv stil och gröna pilar/texter förklarar lite om funktionerna i de menyer som visas. 5 SG - v

6 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Så här loggar du in för att godkänna sidor online med webbgränssnittet i :Portal 1. Logga in i på server: Login och lösen erhålles av era projektledare på Sörmlands Grafiska. :Portal - PageMaster Alternativ Denna sida visar de pågående jobben med Tabellvyn. Välj aktuellt jobb och dubbelklicka på sidan. Annat visningsalternativ är listvy som kan väljas med dubbelklick på symbolen List vy. Tabellvy Denna bild går att få utbytt efter önskemål Alternativ Denna sida visar de pågående jobben med listvyn. Båda visningsalternativen leder till samma resultat. Välj aktuellt jobb och dubbelklicka på sidan. Återgå till tabellvyn med dubbekklick på symbolen Tabellvy. Listvy Denna bild går att få utbytt efter önskemål 6 SG - v

7 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Ladda upp sidor. Ladda upp PDF-filer namngivna enligt bifogad namnkonvention, på vår FTP-server. Detta är en bekväm metod. PDF-filer kan även laddas upp direkt i PageMaster, som beskrivs här. Välj det som passar bäst. 3. Ladda upp sidor, dubbelklick på Leta i fönstret Ladda upp. :Portal - PageMaster Här visas ett nyskapat jobb utan några tidigare uppladdade sidor. Välj PDF-filer för uppladdning. 4. Leta upp och markera sidorna för uppladdning. Klicka Öppna. Till vänster i fönstret Dokument ser man hur fi lerna läses in och blir tillgängliga för placering. Rättad sida kan laddas upp med samma namn, den får automatiskt tillägget _v1 _v2 osv. De fi ler/sidor som ligger inlagda i produkten, har texten (1_Tilldelad). 7 SG - v

8 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Placera sidor i utgåvan med drag och släpp. Sidorna som har laddats upp ska nu placeras i rätt position i jobbet. OBS! PDF-filer kan innehålla flera sidor, men sidsekvensen får inte vara bruten i Pdf-filen. Vid korrigering av sidor spara endast en sida per PDF-fil. En rättad sida kan placeras på en uppladdad sidas plats så länge sidan inte är godkänd. 5. Gerppa PDF-filen i listan och dra och släpp den på rätt plats. När färdiga sidor är placerade ska de skickas till :Portal för att processas. Klicka på Skicka. Nu startar :Portal kontrollen av sidorna och visar efterhand fram resultatet som kan kontrolleras och godkännas eller bytas ut. Om ett misstag gjorts t ex fel sida inlagd, klicka på Återgå, så tas de utlagda sidorna bort. De som är skickade och processade blir kvar. :Portal - PageMaster Efter klick på OK börjar sidorna kontrolleras av PageMaster. För att slippa se rutan varje gång man skickar, klicka bort Påminn mig nästa gång. Innehåller PDF-filen flera sidor släpps filen på den sidposition som motsvarar första sidan i filen. 8 SG - v

9 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Kontrollera sidor i utgåvan. Sidorna som har laddats upp och bearbetats är klara för kontroll då symbolen Redo för inspektion visas. 6. Dubbelklicka på sida för kontroll. Sidor som inte är kontrollerade/ rippade i systemet visas med gula snurran.dessa kan inte godkännas förrän blå rutan Redo för inspektion visas. :Portal - PageMaster OBS! Beroende på systemets belastning kan det ta flera minuter upp till timmar innan sidorna bli tillgängliga för godkänning. StreamProof-vy Funktionerna för StreamProof beskrivs i en separat manual. StreamProof-funktionen är här aktiv och markerat med grönt. Sidan visas här med sidboxar. Visning med Förhands vy, klicka här. Streamprof-vy klicka här. Rullgardinsmenyn under Sidor ger urvalet för vilka sidor som blir tillgängliga med sidvalspilarna. 9 SG - v

10 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Förhands-vy Denna vy visar sidan i lågupplöst läge. Här kan boxarna granskas och att sidan i huvudsak är OK. Men i Föregående meny, StreamProof kan alla kontroller som är nödvändiga göras före godkänning. Denna vy visas om Bokvyn är avbockad och boxar förbockad. Dessa hittar man under ögat. :Portal - PageMaster Bok-vy Här får man en överblick av produkten, en kontroll att sidor ligger i rätt ordning och att allt se bra ut. OBS! Vid godkänning här blir båda sidorna i uppslaget godkända. 10 SG - v

11 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Kontroll och godkänning i StreamProof. Preflight rapport. Kontrollera rapporten genom att klicka på rapportsymbolen. Den återfinns i tre menyer nedan, markerade med röd pil. Du får själv avgöra om sidan ska godkännas eller ersättas. Tabellvy :Portal - PageMaster Meddelandet omfattar skannade bilder samt andra objekt som hanteras som bild, t ex från Illustrator. Listvy StreamProof 11 SG - v

12 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Kontroll och godkänning i StreamProof. Sidboxar 7. Passmärkena i samtliga hörn i linje med gröna boxen för sidstorlek visar rätt geometri. Detta måste vara rätt om sidan skall få godkännas, annars blir sidan förskjuten i trycket. Kontrollera om utfallet räcker ut till Utfallsboxen (blå), eller att ingen känslig text/information kommer för nära sidans ytterkanter (gul). Är det fel här skall sidan avslås och ny läggas in och kontrolleras före godkänning. Klicka på förstoringsglaset och markera den del av sidan som ska detaljgranskas. :Portal - PageMaster Här visa utsnittet som valts. Dra rutan i tumnagelbilden för att vis önskad del av sidan. 12 SG - v

13 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Kontroll och godkänning i StreamProof. Färgkanaler 8. Klicka på Kanaler. Här kan kontroll göras att dekorfärger kommer rätt m m. Är allt OK klicka godkänn. Ibland förekommer det att svart brödtext blir fyrfärg. Kontrollera genom att bock bort Black. Texter som enbart ska bestå av svart färg ska nu inte visas i sidan. Vid fel rätta i dokumentet och ladda upp nytt. Här kommer även eventuella önsakde Pantonefärger att visas. Vid fel i sida, avslå. Se vidare sid 16. :Portal - PageMaster Sidan visad utan svarta färgkanalen. 13 SG - v

14 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Kontroll och godkänning. Viktigt Denna information kommer upp vid godkänning. Kan avaktiveras genom at bock av Påminn mig nästa gång. :Portal - PageMaster VIKTIGT! Ditt godkännande eller tumme upp indikerar att du har: 1. Granskat sidan digitalt i StreamProof och verifierat att: a. Alla objekt som är tänkta att vara utfallande når ut till Utfallsbox (blå). b. Sidan linjerar med passmärkena, eller är tillfredsställande fri från boxen för Sidstorlek (grön). c. Alla känsliga objekt/texter är inom Bildbox (gul). d. I Kanaler klickat bort svart för att verifiera att ingen fyrfärgsavart förekommer. e. Använt förstoringsglaset för att verifiera detaljer om nödvändigt. 2. Om Prefl igt Rapporterna har hittat något du behövt kontrollera, antar vi att du har mottagit all informationen och att du fortfarande önskar trycka sidan precis som den är godkänd. 14 SG - v

15 Godkänna och avslå sidor med PageMaster Uppslagsgranskning StreamProof. Klicka på uppslagsikonen för granskning av uppslag. Båda sidorna godkänns som standard här. Vill du godkänna en sida, avmarkera då sidan som inte ska godkännas i Navigator fönstret. i övrigt kan alla kontroller göras på uppslaget som på enskild sida. :Portal - PageMaster I Action vyn kan du välja om systemet ska visa nästa sida efter godkänning eller avslag. Om den är avmarkerad står du kvar på samma sida efter godkänning. Sidan som kommer upp är relaterad till valet du gjort i listan Sidor. Sortering av dokumentlistan. Du kan här välja lämplig ordning på fi lerna i listan, Om fi lerna döps enligt vår namnkonvention blir det lätt. 15 SG - v

16 Godkänna och avslå sidor med PageMaster 9. Fel, avslå sidan. Klicka på tumme ner om du vill avslå felaktig sida. Vid tumme ner (avslå felaktig sida) visas meddelandefönstret nedan. Enklast är att bara lägga in den rättade sidan på FTP-servern igen, med bibehållet filnamn. :Portal ersätter automatiskt ej godkända sidor. :Portal - PageMaster Kommentar. Meddelandet som rör denna sida fl aggas med symbolen t h i olika vyer och kan läsas i kommentarlisten genom att markera aktuell sida. Försäkra er gemensamt om ni vill använda denna möjlighet för kommunikation kring sidorna. T ex mellan Repro - redaktion - redaktionsmedlemmar - tryckeri. Kommentar kan inte utelämnas. Vid tom ruta blir sidan kvar i översiktsvyn, med ett rött diagonalt streck samt en röd tumme ner ovanför. Kommentaren visas i kommentarfältet när sidan är markerad. Med en klick på sidan blir den markerad och det visas med orangefärgat nummer samt linje under. Med ibockad ruta lämnas sidan blank men kommentaren ligger kvar. 16 SG - v

17 Godkänna och avslå sidor Godkänna sidor online med :Portal. Denna manual beskriver hur man kan använda :Portal för att kontrollera och godkänna eller avslå sidor direkt på bildskärm via internet. Med detta verktyg har ni kontrollen över resultatet på sidorna och ansvarar för att det som levereras till plåt och tryckning är rätt. Viktigt! Sidor som ni redan har godkänt sänds vidare till plåtframställningen. Vänta därför med att godkänna sidan tills ni vet att det verkligen är den slutliga sidan som skall gå i tryck, men det är också viktigt att alltid hålla deadline för godkänning av sidor. Förutsättningen för att ni skall kunna byta ut en sida som ni redan har godkänt är att plåtar inte redan är framställda. Ni måste då kontakta er projektledare eller dennes ersättare, och om möjlighet då medges att ersätta sidan, kan projektledaren ta bort sidan ur :Portal. Det är först då sidan är borttagen i :Portal ni kan lägga in den rättade sidan. Ni måste också själv godkänna denna sida för att den skall sändas vidare till plåtframställningen där den ersätter den felaktiga sidan. :Portal - klassisk vy Webbläsare och operativsystem. :Portal går att använda på både PC och Macintosh. :Portal använder ingen separat klientprogramvara som man behöver köpa, utan du klarar dig med en webbläsare som till exempel Explorer och för PC och Safari i Macintosh. :Portal är optimerad för Safari på Mac. Använd helst senaste version av Safari och den senaste Mac OSX versionen eftersom den har den bästa Javaversionen. :Portal är optimerad för Explorer på PC, också här fungerar det bäst med senaste versioner av WIN OS och webbläsare. Tips! Om oväntade saker händer i webläsaren, t ex vissa funktioner inte reagerar eller att webläsaren fryser. Prova att tömma cache filerna och tag bort alla cookies i webläsaren. Så här loggar du in för att godkänna sidor online med webbgränssnittet i :Portal 1. Logga in i på server: Login och lösen erhålles av era projektledare på Sörmlands Grafiska. 17 SG - v

18 Godkänna och avslå sidor Denna sida innehåller information om hur du använder manualen och förklarar vissa ikoner och funktioner i :Portal. Rak stil och röda pilar är det som behövs för att navigera, inspektera och godkänna sidor. Kursiv stil och gröna pilar förklarar lite om funktionerna i de menyer som visas. Förklaring av färgmarkeringar. Grå Ej aktivt/påbörjat Grön Aktivt/påbörjat (bearbetas av :Portal) Gul Väntar på manuell aktivitet, godkänna eller avslå sida. Röd Fel i sida/jobb Blå Godkänt/klart Pil upp: Gå till överordnade nivå Pil vänster: Gå bakåt till senast öppnade sidor. Pil höger: Gå framåt till senast öppnade sidor efter att pil vänster använts. Pilcirkel: Logga ut från :Portal. Aktualisera sidan i :Portalfönstret (Refresch). Tillbaka till startsida. :Portal - klassisk vy Markering av aktuell flik, endast för förtydligande i manualen. Öppna, tar bort bannervy, ökar aktiv yta för :Portal. Stäng, visar bannervyn. Öka den aktiva ytan i webbläsaren genom att klicka på symbolen med pilen Stäng. Hela den markerade delen försvinner då, klicka på pilen Öppna så visas bannerfönstret igen. Hjälp i menyraden öppnar upp en manual med mer detaljerad information på engelska. Klick på frågetecknet ger information på engelska om det fönster som just är öppet. Produkter tar dig till samma fönster som vid inloggningen, punkt 2, sid 19. Tryck på bocken efter val i listen, visar resultatet av urvalet. Krysset återgår till att visa alla produkter. 18 SG - v

19 Godkänna och avslå sidor Godkänna och avslå sidor. Så här kommer du vidare efter inloggning. Efter inloggning öppnas sidan, Mina produkter. 2. Klicka på aktuell produkt och delnamn för att inspektera och godkänna sidor. :Portal - klassisk vy 3. Sammansättningsvy visar sidan som nedan. Tre olika vyer (Ryggvy, Sammansättningsvy och Listvy) kan väljas, använd den som passar dig bäst. Alla funktioner finns i de tre vyerna. Klicka på en tumnagelbild för att kontrollera sidan. Produktionsvy fungerar endast då valet av tryckpress är klart, vilket oftast är senare än deadline för lämning av sidor. Omslagsvy endast då omslag ej är defi nierat som separat del. Här får du en snabb överblick av jobbet. Markeringarna talar om hur många sidor som inte kommit in, väntar på godkänning, är satta på hold och är godkända, samt den aktuella delens sidantal. Klicka på Rapport -symbolen som eventuellt finns på vissa sidor. En PDF-fil laddas ner på din dator, den talar t ex om att sidan innehåller lågupplösta objekt under 175 dpi. Byt ut sidan om nödvändigt. Röd triangel indikerar fel i PDF-filen, klicka på symbolen (Exempel på felinfo, se överst på sid 10), kontrollera och spara om sidan. Lägg upp rätt sida på FTP-servern igen. Jobb med separat omslag och jobb med bilaga, växla mellan omslag och inlaga samt eventuellt bilaga eller separata editioner genom att välja i rullgardinsmenyn nedan. Denna symbol visar att inlagd sida bearbetas av :Portal. Inspektera med StreamProof 19 SG - v

20 Godkänna och avslå sidor 4a. Passmärkena i samtliga hörn i linje med gröna boxen för sidstorlek visar rätt geometri. Detta måste vara rätt om sidan skall få godkännas, annars blir sidan förskjuten i trycket. Kontrollera om utfallet räcker ut till Utfallsboxen (blå), eller att ingen känslig text/information kommer för nära sidans ytterkanter (gul). Är det fel här skall sidan avslås och ny läggas in och kontrolleras före godkänning. Detta blir rätt om våra anvisningar Spara som PostScript från layoutprogram följs, samt våra inställningsfi ler till Acrobat Distiller för PDF-fi lerna används. Dessa fi nns för nerladdning på vår hemsida: ska.se Godkänna sidan. Godkänn sida genom att klicka på tumme upp. StreamProof är att föredra, där kan flera kontroller göras. Som att kolla färgkanaler m m. Klick på fliken StreamPrtoof se sid 21. :Portal - klassisk vy Fel, avslå sidan. Klicka på tumme ner om du vill avslå felaktig sida. Vid tumme ner (avslå felaktig sida) visas meddelandefönstret som återges på sid 25 punkt 5. Enklast är att bara lägga in den rättade sidan på FTP-servern igen, med bibehållet filnamn. :Portal ersätter automatiskt ej godkända sidor. För att snabbt komma till sidor som ännu inte är godkända användsde gula pilarna. Vänsterpil för att komma till sida som har lägre paginering respektive högerpil för sida med högre pagina än den sida som nu visas. Alternativt välj önskad sida i rullgardinsmenyn. Val vid godkänning respektive avslag på sida. Visa samma sida. Visa nästa sida. Visa nästa ej godkända sida. Om inte sidan visas på skärmen saknas SVGView. Denna kan du hämta ner och installera genom att klicka på textraden som återfinns längst ner till höger i den nu öppnade tomma sidan. Gäller både för PC och MAC. För att se boxarna måste rutan bockas i. Safari 3.x innehåller SVG- View vid installation, behöver därför ej installeras. 20 SG - v

21 Godkänna och avslå sidor Förhandsgranskning av uppslag. Valet Förhandsgranskning av uppslag aktiveras i rullgardinsmenyn Titta: Den aktiva sidan ses kraftigare, medan den inaktiva sidan visas nertonad. Vid godkänning i detta läge blir den aktiva sidan godkänd. För visning av uppslag i Förhandsgranskning måste SVGView vara aktiv, se nederst sid 20. :Portal - klassisk vy StreamProof 4b. Klicka fliken StreamProof för att nå denna meny. Se separat manual för StreamProof. Med StreamProof kan flera kontroller göras, som detaljgranskning, kontroll av färgmängder, kontroll av sidboxar, mäta avstånd och vinklar samt kontrollera färgkanaler m m. Här används förstoringsglaset, markera det område du vill detaljgranska. 21 SG - v

22 Godkänna och avslå sidor StreamProof uppslag. Skifta mellan visning av enkelsida och uppslag görs i rullgardinsmenyn Titta: Grundinställningen vid godkänna eller förkasta gäller valet för båda sidorna i uppslaget. För en sida gäller att bocken avmarkeras under fliken Navigering på den sida som inte ska godkännas eller förkastas. :Portal - klassisk vy Eller skifta till Sidförhandsgranskning i rullgardinsmenyn Titta: för att godkänna eller förkasta en sida i taget. 22 SG - v

23 Godkänna och avslå sidor Kontroll och godkänning i StreamProof. Klicka på Kanaler. Avmarkera svart för kontroll att ingen oönskad text som brödtext/mindre text förekommer i de övriga färgkanalerna. Här göras kontroll att dekorfärger kommer rätt, kontroll av sidboxar m m. Är allt OK godkänn. :Portal - klassisk vy Sidan visad utan svarta färgkanalen. VIKTIGT! Ditt godkännande eller tumme upp indikerar att du har: 1. Granskat sidan digitalt i StreamProof och verifi erat att: a. Alla objekt som är tänkta att vara utfallande når ut till Utfallsbox (blå). b. Sidan linjerar med passmärkena, eller är tillfredsställande fri från boxen för Sidstorlek (grön). c. Alla känsliga objekt/texter är inom Bildbox (gul). d. I Kanaler klickat bort svart för att verifi era att ingen fyrfärgsavart förekommer. e. Använt förstoringsglaset för att verifi era detaljer om nödvändigt. 2. Om Prefl igt Rapporterna har hittat något du behövt kontrollera, antar vi att du har mottagit all informationen och att du fortfarande önskar trycka sidan precis som den är godkänd. 23 SG - v

24 Godkänna och avslå sidor Softproof ger möjlighet att kontrollera den rastrerade (150dpi) sidan med Acrobatplugin i webbläsaren. SoftProof är inte aktiv i jobben från början, men kan fås som tillval. 4c. Här kan du använda vissa av de funktioner som Acrobat erbjuder för att kontrollera sidan. Samma möjligheter finns i denna vy för att godkänna eller avslå sida på samma sätt som i StreamProof eller Förhandsgranskning. Detta är ett alternativ till StreamProof, men med färre funktioner. Den ger en tydligare bild än Förhandsgranskning, och fungerar till vissa produkter. Det går att godkänna och avslå sidor i valfri vy. När SoftProof är aktiverat går det att ladda ner lågupplösta PDF-sidor till din dator. :Portal - klassisk vy 24 SG - v

25 Godkänna och avslå sidor 5. När sida/sidor avslås kan orsak och åtgärd skrivas in i meddelandet. Meddela er projektledare om ni vill använda möjligheten för meddelande. Bock ifylld och klicka OK. Rätta och sänd om sidorna. Kontrollera och godkänn sedan de ersatta sidorna i :Portal. Kommentar. Meddelandet som rör denna sida visas med en symbol i olika vyer och kan läsas genom att klicka på symbolen. Försäkra er gemensamt om ni vill använda denna möjlighet för kommunikation kring sidorna. T ex mellan Repro - redaktion - redaktionsmedlemmar - tryckeri. Kommentar kan utelämnas. Tomma sidplatser samt borttagna sidor visar denna text. Fortsätt med att gå till nästa sida att inspektera och godkänna med kick på en av de gula pilarna. :Portal - klassisk vy Klicka på upp pilen om du vill återgå till översiktsmenyn Customer Approval en nivå upp. I fl iken Customer Approval är tumnagelbilden på den borttagna sidan försvunnen och ramen har blivit grå vilket betyder att positionen är ledig. Statistiken ändras också när aktiviteter genomförts. Meddelanden kan läggas till på sida/sidor. Bocka för den eller de sidor som berörs av anmärkningen. Klicka på Symbolen Lägg till anmärkning. Det går här även att bifoga fi ler. Se mer information i rutan Anmärkning ovan. Fliken Sidstatus, se nästa bild. 25 SG - v

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE redaktionell vardag VERSION 1.2 Tidskriftsverkstaden i Väst Tips & Råd 1 2 Tips & Råd Tips & Råd 3 4 Tips & Råd VERSION 1.0 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Släktforska med datorn Del 2

Släktforska med datorn Del 2 Släktforska med datorn Del 2 Bengt Kjöllerström Gör en släktbok med Disgen 8.2a Tredje upplagan 2010 Bengt Kjöllerström Släktforska med datorn har hittills kommit ut i 3 delar: Del 1 Introduktion till

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer