NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 Referenshandbok april 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 Referenshandbok april 2000"

Transkript

1 NetVista Thin Client NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 Referenshandbok april 2000 Senaste uppdatering: SA

2

3 NetVista Thin Client NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 Referenshandbok april 2000 Senaste uppdatering: SA

4 Anmärkning Läs Säkerhetsanisningar på sidan och Anmärkningar på sidan 57 innan du börjar anända den här handboken och produkten den handlar om. Första utgåan (april 2000) Copyright International Business Machines Corporation All rights resered.

5 Innehåll Säkerhetsanisningar Varning - lisfara Varning - risk för personskada i Hantera enheter som är känsliga för statisk elektricitet i Om den här boken ii Vem bör läsa den här boken? ii Information på Internet ii Örig information ii Lär dig mer om din IBM NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard Program för tunn klient Om maskinaran Standardmaskinara Kontakter Kommunikation Skärmspecifikationer Strömförbrukning Upgradera maskinaran Installera maskinara Startordning Konfigurera en tunn klient Anända WBT-konfigureringsguiden Ställa in terminalegenskaper Arbeta med terminalegenskapsflikar Fliken General (Allmänt) Fliken Input (Inmatning) Fliken Display (Visning) Fliken Network (Näterk) Fliken System Fliken Update (Uppdatera) Upprätta en anslutning till terminalserern Upprätta en ICA-anslutning Upprätta en RDP-anslutning Upprätta en TEC-anslutning Arbeta med Terminal Connection Manager Ansluta till en terminalserer Koppla ner från en terminalserer Hantera terminalsereranslutningar Redigera en terminalsereranslutning Redigera en ICA-anslutning Redigera en RDP-anslutning Redigera en TEC-anslutning Ställa in en terminalserer som ska anslutas id start Ta bort en terminalsereranslutning Uppdatera program Installera uppdateringsserern Hämta ner programuppdateringar Installera programuppdateringar Automatisk programuppdatering Manuell programuppdatering Lösa problem med maskinaran Identifiera problem med maskinaran Synligt fel på maskinaran Ljudsignaler Indikationer från kontrollampor Felkoder och felmeddelanden Bilaga A. Kra på Windows-serer Bilaga B. Byta ut delar a maskinaran 43 Byta ut logikenheten Beställa reserdelar Återsända delar Bilaga C. Uppgradera minne Bilaga D. CompactFlash-kort Bilaga E. Återställa startblocket Bilaga F. Skärmspecifikationer Bilaga G. Information om kontaktstift 55 Anmärkningar Miljöanpassning Återinning och skrotning Varumärken Elektromagnetisk strålning Förkortningar Index Copyright IBM Corp 2000 iii

6 i IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

7 Säkerhetsanisningar Varning - lisfara I upplysningarna om säkerhet finns information om hur du anänder IBM NetVista N2200w på ett säkert sätt. Upplysningarna kan ara i form a arningsmeddelanden för lisfara eller personskada. Meddelandet Varning - lisfara arnar dig för lishotande eller mycket farliga situationer. I handboken förekommer följande arningsmeddelanden: Varning lisfara Anslut inte kablar eller åskskydd till kommunikationslinjer, terminaler, skriare eller telefoner id åskäder. (RSFTD003) Varning lisfara Metallytor med olika jordning kan ge elektriska stötar om man rör id båda samtidigt. Försök därför i så stor utsträckning som möjligt att bara anända en hand när du ansluter/tar ur signalkablar. (RSFTD004) Varning lisfara Ett felaktigt installerat eluttag kan göra metalldelar i systemet eller på anslutna enheter strömförande. Det är kundens ansar att se till att alla eluttag är korrekt installerade och jordade. (RSFTD201) Varning lisfara Undik elektriska stötar så här: Se till att alla elanslutningar är urkopplade innan signalkablarna ansluts id systeminstallationen. (RSFTD202) Varning lisfara Undik elektriska stötar id installation a nya enheter genom att se till att ingen del a systemet är elansluten när du ansluter signalkablarna till den nya enheten. (RSFTD205) Varning lisfara Dra ut sladden ur eluttaget innan du öppnar logikenheten. Då minskas risken för elektriska stötar. (RSFTD215) Copyright IBM Corp 2000

8 Varning lisfara Anänd endast äxelströmskällor som är godkända a IBM. Då minskas risken för stötar. (RSFTD216) Varning - risk för personskada Om anisningarna i den här typen a texter inte följs finns risk för personskada. Hantera enheter som är känsliga för statisk elektricitet När du hanterar delar är det iktigt att du idtar nedanstående försiktighetsåtgärder för att undika skador som orsakas a statisk elektricitet: Öppna inte skyddsförpackningen förrän du ska installera tillbehöret. Begränsa rörelserna så att inte statisk elektricitet byggs upp omkring dig. Hantera delarna arsamt och idrör aldrig oskyddade kretsar eller ledningar. Se till att inga obehöriga idrör delarna. Placera delarna på skyddsförpackningen när du installerar eller tar bort dem. Placera inte delarna på metall. i IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

9 Om den här boken Vem bör läsa den här boken? Information på Internet Referenshandbok för NetVista N2200w Windows-based Terminal Standard 1.5 (SA ) innehåller information om Type 8363 (modell Wxx) IBM NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 (5648-C09), i det följande kallad NetVista-klienten. Den här handboken innehåller information om maskinara, program och problemlösning. Följande personer kan få hjälp a informationen i den här handboken: Personen eller gruppen som administrerar NetVista-klienter Hjälp- och supportorganisationen för NetVista-klienter Mer information om NetVista-klienten finns på följande webbadress: Den senaste ersionen a det här dokumentet finns på följande webbadress: Örig information Det är samma webbadress som står på det tryckta dokumentets framsida. Följande publikationer leereras med NetVista-klienten. Du kan hitta mer information om din NetVista-klient i dem. IBM Network Station Quick Setup Type 8363 (SA ) IBM Licensatal för maskinkod (Z ) IBM Network Station säkerhetsanisningar (SA ) IBM Network Station Hardware Warranty - Type 8363 and Type 8364 (SA ) I dokumentationen för de sererbaserade programmen finns det information om hur du installerar och anänder sererbaserade program. Copyright IBM Corp 2000 ii

10 iii IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

11 Lär dig mer om din IBM NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 Program för tunn klient IBM NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 (5648-C09) är en snabb och enkel tunn klient som är asedd för sererbaserade miljöer. NetVista-klienten kan anända Windows-program och andra program på terminalserrar, gör det möjligt att snabbt sprida program och innebär en låg totalkostnad för kunderna. NetVista-klienten är en utökad Windows-baserad terminal (WBT) som ger anändaren fokuserad, säker och optimerad information. Den kan anända program på Windows-serrar (se Bilaga A. Kra på Windows-serer på sidan 41) med RDP (Remote Desktop Protocol) eller ICA (Independent Computing Architecture). Dessutom leereras den med TEC-program (Terminal Emulation Client) som ger den tillgång till terminalserrar. NetVista-klienten leereras med IBMs maskinara för tunna klienter (se Om maskinaran på sidan 3 om du ill ha mer information), bland annat ett förinstallerat CompactFlash-kort. CompactFlash-kortet innehåller program som ger tillgång till Windows-program och andra program på en terminalserer. NetVista-klienten startar lokalt från CompactFlash-kortet och kommunicerar med en terminalserer med hjälp a TCP/IP. NetVista-klienten innehåller följande program baserade på CompactFlash-kortet: Windows-based Terminal Standard 1.5 ICA RDP Klienter för terminalemulering Mer information om NetVista-klienten finns på följande webbadress: Copyright IBM Corp

12 2 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

13 Om maskinaran Standardmaskinara Kontakter Det här asnittet innehåller detaljerad information om maskinaran i NetVistaklienten Typ 8363 (modell Wxx). NetVista-klienten innehåller som standard följande maskinara: 32 MB permanent minne, ilket inkluderar 4 MB dedikerat bildskärmsminne Integrerad kommunikation med Ethernet 16-bitars internt och externt ljud Ett 16 MB CompactFlash-kort med förinstallerade program 2 USB-kontakter för tangentbord och andra USB-enheter I maskinaran i NetVista-klienten ingår standardkontakter och standardkonfigurationer för stift, signaler och signalriktning. Mer information finns i Bilaga G. Information om kontaktstift på sidan 55. Strömbrytare Kontrollampa Lampor Ethernet-näterkskontakt (kontrollampor) USB-kontakter Hörlurskontakt Mikrofonkontakt Bildskärmskontakt Uttag för nätkabel Kommunikation Figur 1. Kontakter Sett framifrån Sett bakifrån RZAPK501-1 Din NetVista-klient leererades med en inbyggd Ethernet-anslutning (modell Wxx). Du behöer en kabel a typen UTP (Unshielded Twisted Pair), kategori 3 eller högre för en ringhastighet på 10 MB. För 100 MB ringhastighet behöer du en UTP-kabel a kategori 5. Se Bilaga G. Information om kontaktstift på sidan 55 för specifikationer på kommunikationskablar. Copyright IBM Corp

14 Skärmspecifikationer Strömförbrukning Upgradera maskinaran En VGA-skärm som uppfyller VESA-standarderna (Video Electronics Standards Association) för uppdateringsfrekens och upplösning fungerar med NetVistaklienten. NetVista-klienten stöder VESA DPMS (Display Power Management Signaling) och VESA DDC2B (Display Data Channel). I Bilaga F. Skärmspecifikationer på sidan 53 finns en lista öer upplösningar och frekenser som stöds a NetVista-klienten. Alla upplösningar och uppdateringsfrekenser stöds inte a alla skärmar. Strömförbrukningen för NetVista-klienten är ungefär 14 watt när den anänds på normalt sätt. Du kan dock upplea en strömförbrukning på upp till 18 watt när issa program eller konfigureringar anänds. Kontakta en IBM-representant om du ill ha mer information. En NetVista-klient med en skärm som uppfyller VESA DPMS-standard drar mindre ström. Du kan ändra på maskinaran på följande sätt: Ansluta USB-enheter I dokumentationen för dina USB-enheter finns information om hur du ansluter USB-enheterna till NetVista-klienten. Uppgradera minnet Du kan öka mängden minne i NetVista-klienten genom att installera en DIMMmodul (Dual Inline Memory Module) med SDRAM-minne i minneskortplatsen. NetVista-klienten leereras med 32 MB permanent RAM-minne, och kan uppgraderas till upp till 288 MB med DIMM-moduler på 32, 64, 128, eller 256 MB. I Bilaga C. Uppgradera minne på sidan 47 finns det mer information om hur du uppgraderar minnet. Se äen Beställa reserdelar på sidan 43 för detaljerade minnesspecifikationer och en lista öer delar som kan beställas till NetVista-klienten. 4 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

15 Installera maskinara Broschyren IBM Network Station Quick Setup Type 8363 (SA ), som leererades med din NetVista-klient, innehåller informationen nedan. Det här asnittet upprepar samma information. Läs Säkerhetsanisningar på sidan innan du fortsätter. Anisningar för uppackning Packa upp maskinaran. Kontakta återförsäljaren eller IBM om någon a följande delar inte finns med: 1 Logikenhet 2 Hållare 3 Mus 4 USB-tangentbord 5 Nätaggregat 6 Nätkabel Alternati: Om du har ytterligare minneskort bör du läsa informationen i Bilaga C. Uppgradera minne på sidan 47 innan du fortsätter med Sätta fast hållaren. Om du ill begränsa åtkomsten till logikenheten kan du dra en säkerhetskabel genom A. Sätta fast hållaren Läs Säkerhetsanisningar på sidan innan du fortsätter. IBM rekommenderar att du installerar hållaren så att logikenheten står upprätt. 1. Passa in skårorna B på hållaren C med hålen på botten a logikenheten D. 2. Skjut in hållaren C under logikhenheten D. Ta bort hållaren C genom att lyfta spärren och skjuta ut hållaren från logikenheten D. Copyright IBM Corp

16 Ansluta maskinaran Läs Säkerhetsanisningar på sidan innan du fortsätter. 1. Anslut följande enheter till respektie port: 1 LAN-kabel 2 USB-tangentbord och andra USB-enheter 3 Mus (ansluts till tangentbordet) 4 Hörlurar 5 Mikrofon 6 Bildskärmskontakt 7 Nätaggregat och nätkabel 2. Kontrollera att skärmens kabel är ordentligt ansluten till NetVista-klienten 3. Sätt i nätkablarna i jordade uttag. Slå på maskinaran 1. Slå på skärmen och andra enheter som är anslutna till NetVista-klienten. 2. Slå på NetVista-klienten genom att trycka på den ita strömbrytaren 8. Kontrollampan 9 blinkar snabbt från gult till ett fast grönt sken. NetVista-klienten utför startsekensen. Mer information finns i Startordning på sidan I följande asnitt finns mer information om hur du anänder din NetVista-klient: Konfigurera en tunn klient på sidan 9 Arbeta med Terminal Connection Manager på sidan 21 Uppdatera program på sidan 27 Slå a maskinaran 1. Slå a NetVista-klienten genom att trycka på den ita strömbrytaren 8. Kontrollampan 9 blinkar gult en gång när du har slagit a maskinaran. Det betyder att NetVistaklienten har gått öer i WOL-läge (Wake-On-LAN). 2. Slå a skärmen och andra enheter som är anslutna till NetVista-klienten. 6 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

17 Startordning Nedan isas ett exempel på en typisk startordning för en NetVista-klient. Se Lösa problem med maskinaran på sidan 31 om någon a dessa steg inte utförs. 1. Kontrollampor lyser på följande enheter: Logikenhet (systemkontrollampa och näterkstatuslampa) Nätaggregat Tangentbord Skärm 1 Eentuella USB-enheter 2 2. Följande interna komponenter initieras: Minne L1-cache Bildskärmsminne Tangentbordets styrenhet 3. Symbolen för NetVista-klienten isas på bildskärmen. 4. NetVista-klienten hittar CompactFlash-kortet och läser in operatisystemet i minnet. 5. Något a följande inträffar: WBT-konfigureringsguiden isas i någon a följande situationer: När du startar NetVista-klienten för första gången. När du återställer NetVista-klienten till fabriksinställningarna. I Konfigurera en tunn klient på sidan 9 finns det mer information om hur du anänder WBT-konfigureringsguiden. Fönstret Terminal Connection Manager isas. I följande asnitt finns mer information om hur du anänder din NetVistaklienten: Konfigurera en tunn klient på sidan 9 Arbeta med Terminal Connection Manager på sidan 21 Uppdatera program på sidan 27 Om ett meddelande om att startordningen har abrutits isas läser du i Lösa problem med maskinaran på sidan Läs dokumentationen för skärmen om kontrollampan inte lyser. 2. Läs dokumentationen för USB-enheten om kontrollampan inte lyser. Copyright IBM Corp

18 8 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

19 Konfigurera en tunn klient Du måste konfigurera NetVista-klienten innan du kan komma åt program på terminalserern. I det här asnittet får du information om följande konfigureringsfunktioner: Anända WBT-konfigureringsguiden Ställa in terminalegenskaper Upprätta en anslutning till terminalserern Anända WBT-konfigureringsguiden WBT-konfigureringsguiden isas i någon a följande situationer: När du startar NetVista-klienten för första gången. När du återställer NetVista-klienten till fabriksinställningarna. Du ställer in konfigureringsinformation i WBT-konfigureringsguiden. Gör så här när du anänder WBT-konfigureringsguiden: 1. Från WBT-konfigureringsguidens informationsruta klickar du på Nästa. 2. Läs licensatalet och klicka på Accepterar. 3. Från dialogrutan IP-adress äljer du ett a följande alternati: Välj Yes, use the IP information supplied by DHCP (Ja, anänd IP-informationen från DHCP) och klicka på Next (Nästa). Välj No, I will enter static IP information (Nej, jag anger statisk IP-information) och klicka på Next (Nästa). a. Från dialogrutan Specify an IP Address (Ange en IP-adress) matar du in korrekta ärden i erfordrade fält och klickar på Next (Nästa). b. Så här konfigurerar du näterksnamnöersättning för NetVistaklienten: 1) Välj DNS eller WINS. 2) Mata in korrekta ärden i erfordrade fält och klicka på Next (Nästa). Om du inte ill konfigurera någon näterksnamnöersättning lämnar du fälten tomma och klickar på Next (Nästa). 4. Välj ärde för skribord och uppdateringsfrekens och klicka på Next (Nästa). 5. Klicka på Finish (Asluta) om du ill anända inställningarna. NetVista-klienten startas om automatiskt. Fönstret Terminal Connection Manager (Terminalanslutningshanteraren) isas. Från fönstret Terminal Connection Manager kan du ändra eentuell information som du angiit i konfigureringsguiden. Mer information finns i Ställa in terminalegenskaper på sidan 10. Från fönstret Terminal Connection Manager kan du också börja upprätta en anslutning till terminalserern. Mer information finns i Upprätta en anslutning till terminalserern på sidan 13. Copyright IBM Corp

20 Ställa in terminalegenskaper Fönstret Terminal Properties (Terminalegenskaper) isas när du trycker på F2 från fönstret Terminal Connection Manager. Terminalegenskaper för NetVista-klienten ställer du in i fönstret Terminal Properties. Gör så här när du ställer in terminalegenskaper för NetVista-klienten: 1. Från fönstret Terminal Connection Manager (Terminalanslutningshanteraren) trycker du på F2 så att fönstret Terminal Properties (Terminalegenskaper) öppnas. Fönstret Terminal Properties öppnas och egenskapsflikarna isas. 2. Det finns mer information i Arbeta med terminalegenskapsflikar om hur man arbetar med de olika egenskapsflikarna. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Du kan uppmanas att starta om NetVista-klienten för att de sparade ändringarna ska börja gälla. Klicka på X om du ill stänga fönstret Terminal Properties utan att spara ändringarna. När fönstret Terminal Properties stängts isas fönstret Terminal Connection Manager. Från fönstret Terminal Connection Manager kan du börja upprätta en anslutning till terminalserern. Mer information finns i Upprätta en anslutning till terminalserern på sidan 13. Arbeta med terminalegenskapsflikar I det här asnittet får du information om egenskapsflikarna i fönstret Terminal Properties (Terminalegenskaper). Fliken General (Allmänt) På fliken General (Allmänt) finns tillerkar- och produktinformation. Du kan äen återställa terminalinställningarna till de ursprungliga fabriksinställningarna på den här fliken. Varning: När du återställer NetVista-klienten till fabriksinställningarna raderas alla dina tidigare terminalinställningar och terminalsereranslutningar. Se till att du skrier ner de tekniska data du behöer innan du återställer NetVista-klienten. Så här återställer du terminalinställningarna: 1. Välj Reset the terminal to factory-default property settings (Återställ terminalen till fabriksinställningar). 2. Klicka på Yes (Ja) så återställs NetVista-klienten. Fliken Input (Inmatning) På fliken Input (Inmatning) kan man göra tangentbordsinställningar för ett isst språk eller en språkmiljö. Här kan du också justera hur fort ett tecken ska upprepas när en tangent hålls nedtryckt. 10 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

21 Så här ställer du in tangentbordet för ett isst språk eller en språkmiljö: 1. Välj en språkmiljö från menyn som isas. 2. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Anm: 1. För att du ska kunna ställa in ett tangentbord för ett isst språk eller en språkmiljö måste du äen konfigurera terminalserern för samma språk eller språkmiljö. I dokumentationen till terminalserern finns mer information. 2. Om du arbetar med emulatorer måste du äen ställa in emulatorprogramaran för samma språk eller språkmiljö. I hjälpfilerna till FutureSoft Terminal Emulation Client finns mer information. I Visa TEC-hjälpfilerna på sidan 18 finns information om hur du läser de här hjälpfilerna. Så här justerar du hur snabbt ett tecken ska upprepas när en tangent hålls nedtryckt: 1. Du justerar fördröjningen genom att flytta stapeln från långt till kort. 2. Du justerar frekensen genom att flytta stapeln från långsamt till snabbt. 3. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Fliken Display (Visning) På fliken Display (Visning) kan du ställa in skribord och uppdateringsfrekens för skärmen. Du kan också aktiera en skärmsläckare. Så här ställer du in skribord och uppdateringsfrekens för skärmen: 1. Välj ett ärde för skribord och uppdateringsfrekens från menyn som isas. Så här kan du testa om ditt al fungerar korrekt med skärmen: a. Klicka på Test. b. Klicka på OK så börjar testet. c. Om du ill anända testbilden klickar du på Yes (Ja). Om du inte ill anända testbilden klickar du på No (Nej). d. Klicka på OK så aslutas testet. 2. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Så här aktierar du en skärmsläckare: 1. Välj Enable Screen Saer (Aktiera skärmsläckare). 2. Ange efter hur många minuters inaktiitet skärmsläckaren ska aktieras. 3. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Fliken Network (Näterk) Du kan ställa in näterksinformation för NetVista-klienten på fliken Network (Näterk). Gör så här när du ställer in näterksinformationen: 1. Välj ett a följande: Hämta en IP-adress från en DHCP-serer. a. Skri ett giltigt terminalnamn på NetVista-klienten. Konfigurera en tunn klient 11

22 Ange en IP-adress. a. Mata in korrekta ärden i erfordrade fält. b. Skri ett giltigt terminalnamn på NetVista-klienten. c. Du konfigurerar näterksnamnöersättningen för NetVista-klienten genom att klicka på Adanced Network (Aancerat näterk). 1) Välj DNS eller WINS. 2) Mata in korrekta ärden i fälten och klicka på OK. 2. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Fliken System På fliken System finns minnesinformation för NetVista-klienten. Äen följande kan utföras från den här fliken: Uppdatera minnesstatistik för NetVista-klienten. Göra globala ICA-klientinställningar. Ställa in efter hur lång inaktiitet skärmen ska stängas a. Gör så här när du uppdaterar minnesstatistik för NetVista-klienten: 1. Från rutan Memory Statistics (Minnesstatistik) klickar du på Update (Uppdatera). 2. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Så här gör du globala inställningar för ICA-klientanslutningar: 1. I rutan ICA Client Configuration klickar du på Configure (Konfigurera). 2. Ändra de globala ICA-inställningarna i fönstret Global ICA Client Settings och klicka på OK så sparas ändringarna och fönstret stängs. 3. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Så här ställer du in efter hur lång inaktiitet skärmen ska stängas a: 1. Välj Enable Video Power Down (Aktiera astängning a bildskärm). 2. Ange efter hur många minuters inaktiitet skärmen ska stängas a. 3. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Fliken Update (Uppdatera) Du kan ange inställningar för programuppdatering på fliken Update (Uppdatera). Den tekniska supporten gör inställningar för programuppdatering när NetVistaklienten konfigureras för första gången på den här fliken. Se till att du skrier ner de tekniska data du behöer innan du ändrar de befintliga inställningarna. Anm: Om du aser att uppdatera programaran för NetVista-klienten kan du få detaljerad information i Uppdatera program på sidan 27 om hur du ställer in uppdateringsserern och ändrar inställningar för uppdateringar. Gör så här när du ändrar inställningar för uppdateringar: 1. Ange uppdateringssererns URL-adress och katalog i rutan WBT Update URL. 12 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

23 Förutsatt att uppdateringssererns information inte ändras behöer du bara ange den här URL-informationen id den första konfigureringen a NetVista-klienten. Följande URL-riktlinjer gäller: a. Anänd antingen HTTP eller FTP som öerföringsprotokoll. b. Anänd antingen uppdateringssererns IP-adress eller serernamn. c. Specificera ilken katalog på uppdateringsserern som innehåller programuppdateringen. d. Ange filnamnet på programuppdateringen. Det kan t.ex. ara: http är öerföringsprotokollet. d.d.d.d är uppdateringsserens IP-adress. wbt_update är katalogen på uppdateringsserern som innehåller filerna för programuppdateringen. wbt.xml är filnamnet på programuppdateringen. 2. Om du ill att dina program ska uppdateras automatiskt arje gång du sätter på NetVista-klienten markerar du Check for WBT updates at eery power on (Sök efter WBT-uppdateringar id start). 3. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. I Uppdatera program på sidan 27 finns detaljerad information om hur du uppdaterar programara för NetVista-klienten. Upprätta en anslutning till terminalserern För att kunna öppna program på terminalserern måste du upprätta en terminalsereranslutning från NetVista-klienten. Från fönstret Terminal Connection Manager kan du upprätta en anslutning till terminalserern och ia denna anslutning öppna program på terminalserern. Gör så här när du upprättar en anslutning till en terminalserer: 1. Stäng alla aktia terminalsereranslutningar. I Koppla ner från en terminalserer på sidan 21 finns mer information. 2. Från fönstret Terminal Connection Manager äljer du fliken Configure (Konfigurera) och klickar på Add (Lägg till). 3. Välj typ a anslutning från menyn som isas och klicka på OK. Om du äljer Citrix ICA Client kan du hitta mer information i Upprätta en ICA-anslutning på sidan 14. Om du äljer Microsoft Remote Desktop Client, kan du hitta mer information i Upprätta en RDP-anslutning på sidan 15. Om du äljer FutureSoft Terminal Emulation Client, finns det information i Upprätta en TEC-anslutning på sidan 17. När du har upprättat den nya anslutningen isas den i fönstret Terminal Connection Manager, både på fliken Connections (Anslutningar) och Configure (Konfigurera). Konfigurera en tunn klient 13

24 Upprätta en ICA-anslutning Gör så här när du upprättar en ICA-anslutning: 1. Från dialogrutan Specify Connection Type (Ange typ a anslutning) äljer du något a följande: Om du ill upprätta en näterksanslutning äljer du Näterksanslutning (Network Connection) och klickar på Next (Nästa). a. Om du ill ansluta till en serer klickar du på Citrix Serer. Om du ill öppna ett program på serern klickar du på Published Application. b. Skri namnet på serern eller på programmet på serern i rutan och klicka på Next (Nästa). Om du ill upprätta en uppringd anslutning äljer du Dial-In Connection (Uppringd anslutning) och klickar på Next (Nästa). a. I dialogrutan Dial-In Deices matar du in korrekta ärden i fälten och klickar på Next (Nästa). 2. Skri ett namn på den nya ICA-anslutningen och klicka på Next (Nästa). 3. Du startar ett program efter anslutning genom att mata in korrekta ärden i fälten och klicka på Next (Nästa). Om du inte ill starta något program efter att du anslutit lämnar du fälten tomma och klickar på Next (Nästa). 4. Du aktierar automatisk ICA-anslutning genom att mata in korrekta ärden i motsarande fält och klicka på Next (Nästa). Om du inte ill aktiera automatisk anslutning lämnar du de här fälten tomma och klickar på Next (Nästa). 5. Välja färger för anslutningsfönstret. 6. Du aktierar utskrift, datakomprimering eller ljud för din anslutning genom att älja de här alternatien och sedan klicka på Next (Nästa). 7. Du konfigurerar en SOCKS-proxyserer genom att älja Connect ia SOCKS proxy (Anslut ia SOCKS-proxy) och ange korrekta ärden i fälten. 8. Klicka på Finish (Asluta) så sparas ICA-anslutningen. I fönstret Terminal Connection Manager listas den nya ICA-anslutningen både på fliken Connections (Anslutningar) och på fliken Configure (Konfigurera). Vill du ansluta till en terminalserer ia en ICA-anslutning kan du hitta mer information i Ansluta till en terminalserer på sidan 21. Vill du redigera en ICA-anslutning så finns det information i Redigera en ICA-anslutning på sidan 22. Skria ut inifrån en ICA-session Det finns tå sätt att skria ut inifrån en ICA-session. Båda utskriftssätten kräer att du anger en skriare innan du skrier ut. Lokal utskrift låter dig skria ut till en skriare som är ansluten till NetVistaklienten. Näterksutskrift låter dig skria ut till en skriare på ett näterk. Så här kontrollerar du att en skriare finns tillgänglig för lokal utskrift: 1. Från Windows-terminalens skribord äljer du Start >Inställningar >Skriare. Fönstret Skriare isas. Ett skriarkonfigurationsnamn bör isas. 14 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

25 Om du inte ser ett skriarkonfigurationsnamn för din NetVista-klient skapar du en skriarkonfiguration för NetVista-klienten så här: a. Kontrollera att en skriare är ansluten till NetVista-klienten. b. Från Windows-terminalens skribord äljer du Start >Program >MetaFrame Tools. c. Välj ICA Client Printer Configuration. d. Välj Printer (Skriare) från menyn och klicka på New (Ny). e. Starta guiden Add ICA Client Printer och älj en ICA-klientskriare. 2. Stäng fönstret Printer (Skriare). Så här kontrollerar du att en skriare finns tillgänglig för näterksutskrift: 1. Från Windows-terminalens skribord äljer du Start >Inställningar >Skriare. Fönstret Skriare isas. Tillgängliga näterksskriare bör isas i listan. Om du inte ser några näterksskriare kontaktar du den tekniska supporten. 2. Stäng fönstret Printer (Skriare). Så här skrier du ut inifrån en ICA-session: 1. Från programmenyn äljer du Print (Skri ut). 2. Välj en skriare och klicka på OK så startar utskriften. Upprätta en RDP-anslutning Gör så här när du upprättar en RDP-anslutning: 1. I dialogrutan WTS Connection Wizard skrier du ett namn för den nya anslutningen och antingen terminalsererns näterksnamn eller dess IP-adress. Klicka sedan på Next (Nästa). Om du ill anända denna anslutning öer en långsam näterksanslutning markerar du rutan Low Speed Connection. 2. Du aktierar automatisk påloggning för den nya anslutningen, markerar rutan Automatic Logon, matar in de korrekta ärdena i fälten och klickar på Next (Nästa). Om du inte ill aktiera automatisk anslutning lämnar du fälten tomma och klickar på Next (Nästa). 3. Välj isningsgränssnitt för den nya anslutningen och klicka på Next (Nästa). Detta bestämmer ilket isningsgränssnitt som ska anändas när du ansluter till och loggar in på terminalserern. Du kan älja bland följande: Desktop (Skribord) Terminalsererns skribord isas när du ansluter till och loggar in på terminalserern. Application file name (Programfilnamn) Ett specifikt program startas automatiskt när du ansluter och loggar in på terminalserern. Du kan också älja att specificera en arbetskatalog för programmet. 4. Klicka på Finish (Asluta) så sparas din nya terminalsereranslutning. I fönstret Terminal Connection Manager listas den nya RDP-anslutningen både på fliken Connections (Anslutningar) och på fliken Configure (Konfigurera). Konfigurera en tunn klient 15

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok

LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Sida 1 CentOS installation Electronic Purse Sweden AB Electronic Purse Sweden AB Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Gespage -Ta tillbaka kontrollen Datum: Copyright 2014 Electronic Purse Sweden AB

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Handboken Nätverk & Internetkommunikation

Handboken Nätverk & Internetkommunikation Handboken Nätverk & Internetkommunikation Stationära datorer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft och

Läs mer

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar 1. Om du har köpt denna router för att kunna dela din bredbandsanslutning

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01

Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01 Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av 3G Routern MRD-310 finns möjlighet att via modem fjärransluta till ett Ethernetnätverk

Läs mer

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101 TOX-serien med CDC Hur de används och programmeras Ref: 555901 Ref: 564301 Ref: 565101 150416 50183 2 Innehåll Anslutning av enheter Ref: 5559xx Ref: 564301 Ref: 565101 Innehåll Inställning och åtkomst

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Inställningar hos klienter som behövs för BankIR 2.0.

Inställningar hos klienter som behövs för BankIR 2.0. X-emulering Inställningar hos klienter som behövs för 2.0. Denna del beskriver vad som skall ställas in och vad som inträffar om man inte utför inställningarna. Därefter följer en kort teknisk beskriv-ning

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar PN: 92P1526 ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du valt att köpa en IBM ThinkPad i G40-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

LotusLive. LotusLive Administrationshandbok

LotusLive. LotusLive Administrationshandbok LotusLie LotusLie Administrationshandbok LotusLie LotusLie Administrationshandbok Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande produkten ska du läsa informationen i Anmärkningar

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer