NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 Referenshandbok april 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 Referenshandbok april 2000"

Transkript

1 NetVista Thin Client NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 Referenshandbok april 2000 Senaste uppdatering: SA

2

3 NetVista Thin Client NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 Referenshandbok april 2000 Senaste uppdatering: SA

4 Anmärkning Läs Säkerhetsanisningar på sidan och Anmärkningar på sidan 57 innan du börjar anända den här handboken och produkten den handlar om. Första utgåan (april 2000) Copyright International Business Machines Corporation All rights resered.

5 Innehåll Säkerhetsanisningar Varning - lisfara Varning - risk för personskada i Hantera enheter som är känsliga för statisk elektricitet i Om den här boken ii Vem bör läsa den här boken? ii Information på Internet ii Örig information ii Lär dig mer om din IBM NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard Program för tunn klient Om maskinaran Standardmaskinara Kontakter Kommunikation Skärmspecifikationer Strömförbrukning Upgradera maskinaran Installera maskinara Startordning Konfigurera en tunn klient Anända WBT-konfigureringsguiden Ställa in terminalegenskaper Arbeta med terminalegenskapsflikar Fliken General (Allmänt) Fliken Input (Inmatning) Fliken Display (Visning) Fliken Network (Näterk) Fliken System Fliken Update (Uppdatera) Upprätta en anslutning till terminalserern Upprätta en ICA-anslutning Upprätta en RDP-anslutning Upprätta en TEC-anslutning Arbeta med Terminal Connection Manager Ansluta till en terminalserer Koppla ner från en terminalserer Hantera terminalsereranslutningar Redigera en terminalsereranslutning Redigera en ICA-anslutning Redigera en RDP-anslutning Redigera en TEC-anslutning Ställa in en terminalserer som ska anslutas id start Ta bort en terminalsereranslutning Uppdatera program Installera uppdateringsserern Hämta ner programuppdateringar Installera programuppdateringar Automatisk programuppdatering Manuell programuppdatering Lösa problem med maskinaran Identifiera problem med maskinaran Synligt fel på maskinaran Ljudsignaler Indikationer från kontrollampor Felkoder och felmeddelanden Bilaga A. Kra på Windows-serer Bilaga B. Byta ut delar a maskinaran 43 Byta ut logikenheten Beställa reserdelar Återsända delar Bilaga C. Uppgradera minne Bilaga D. CompactFlash-kort Bilaga E. Återställa startblocket Bilaga F. Skärmspecifikationer Bilaga G. Information om kontaktstift 55 Anmärkningar Miljöanpassning Återinning och skrotning Varumärken Elektromagnetisk strålning Förkortningar Index Copyright IBM Corp 2000 iii

6 i IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

7 Säkerhetsanisningar Varning - lisfara I upplysningarna om säkerhet finns information om hur du anänder IBM NetVista N2200w på ett säkert sätt. Upplysningarna kan ara i form a arningsmeddelanden för lisfara eller personskada. Meddelandet Varning - lisfara arnar dig för lishotande eller mycket farliga situationer. I handboken förekommer följande arningsmeddelanden: Varning lisfara Anslut inte kablar eller åskskydd till kommunikationslinjer, terminaler, skriare eller telefoner id åskäder. (RSFTD003) Varning lisfara Metallytor med olika jordning kan ge elektriska stötar om man rör id båda samtidigt. Försök därför i så stor utsträckning som möjligt att bara anända en hand när du ansluter/tar ur signalkablar. (RSFTD004) Varning lisfara Ett felaktigt installerat eluttag kan göra metalldelar i systemet eller på anslutna enheter strömförande. Det är kundens ansar att se till att alla eluttag är korrekt installerade och jordade. (RSFTD201) Varning lisfara Undik elektriska stötar så här: Se till att alla elanslutningar är urkopplade innan signalkablarna ansluts id systeminstallationen. (RSFTD202) Varning lisfara Undik elektriska stötar id installation a nya enheter genom att se till att ingen del a systemet är elansluten när du ansluter signalkablarna till den nya enheten. (RSFTD205) Varning lisfara Dra ut sladden ur eluttaget innan du öppnar logikenheten. Då minskas risken för elektriska stötar. (RSFTD215) Copyright IBM Corp 2000

8 Varning lisfara Anänd endast äxelströmskällor som är godkända a IBM. Då minskas risken för stötar. (RSFTD216) Varning - risk för personskada Om anisningarna i den här typen a texter inte följs finns risk för personskada. Hantera enheter som är känsliga för statisk elektricitet När du hanterar delar är det iktigt att du idtar nedanstående försiktighetsåtgärder för att undika skador som orsakas a statisk elektricitet: Öppna inte skyddsförpackningen förrän du ska installera tillbehöret. Begränsa rörelserna så att inte statisk elektricitet byggs upp omkring dig. Hantera delarna arsamt och idrör aldrig oskyddade kretsar eller ledningar. Se till att inga obehöriga idrör delarna. Placera delarna på skyddsförpackningen när du installerar eller tar bort dem. Placera inte delarna på metall. i IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

9 Om den här boken Vem bör läsa den här boken? Information på Internet Referenshandbok för NetVista N2200w Windows-based Terminal Standard 1.5 (SA ) innehåller information om Type 8363 (modell Wxx) IBM NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 (5648-C09), i det följande kallad NetVista-klienten. Den här handboken innehåller information om maskinara, program och problemlösning. Följande personer kan få hjälp a informationen i den här handboken: Personen eller gruppen som administrerar NetVista-klienter Hjälp- och supportorganisationen för NetVista-klienter Mer information om NetVista-klienten finns på följande webbadress: Den senaste ersionen a det här dokumentet finns på följande webbadress: Örig information Det är samma webbadress som står på det tryckta dokumentets framsida. Följande publikationer leereras med NetVista-klienten. Du kan hitta mer information om din NetVista-klient i dem. IBM Network Station Quick Setup Type 8363 (SA ) IBM Licensatal för maskinkod (Z ) IBM Network Station säkerhetsanisningar (SA ) IBM Network Station Hardware Warranty - Type 8363 and Type 8364 (SA ) I dokumentationen för de sererbaserade programmen finns det information om hur du installerar och anänder sererbaserade program. Copyright IBM Corp 2000 ii

10 iii IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

11 Lär dig mer om din IBM NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 Program för tunn klient IBM NetVista N2200w, tunn klient för Windows-based Terminal Standard 1.5 (5648-C09) är en snabb och enkel tunn klient som är asedd för sererbaserade miljöer. NetVista-klienten kan anända Windows-program och andra program på terminalserrar, gör det möjligt att snabbt sprida program och innebär en låg totalkostnad för kunderna. NetVista-klienten är en utökad Windows-baserad terminal (WBT) som ger anändaren fokuserad, säker och optimerad information. Den kan anända program på Windows-serrar (se Bilaga A. Kra på Windows-serer på sidan 41) med RDP (Remote Desktop Protocol) eller ICA (Independent Computing Architecture). Dessutom leereras den med TEC-program (Terminal Emulation Client) som ger den tillgång till terminalserrar. NetVista-klienten leereras med IBMs maskinara för tunna klienter (se Om maskinaran på sidan 3 om du ill ha mer information), bland annat ett förinstallerat CompactFlash-kort. CompactFlash-kortet innehåller program som ger tillgång till Windows-program och andra program på en terminalserer. NetVista-klienten startar lokalt från CompactFlash-kortet och kommunicerar med en terminalserer med hjälp a TCP/IP. NetVista-klienten innehåller följande program baserade på CompactFlash-kortet: Windows-based Terminal Standard 1.5 ICA RDP Klienter för terminalemulering Mer information om NetVista-klienten finns på följande webbadress: Copyright IBM Corp

12 2 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

13 Om maskinaran Standardmaskinara Kontakter Det här asnittet innehåller detaljerad information om maskinaran i NetVistaklienten Typ 8363 (modell Wxx). NetVista-klienten innehåller som standard följande maskinara: 32 MB permanent minne, ilket inkluderar 4 MB dedikerat bildskärmsminne Integrerad kommunikation med Ethernet 16-bitars internt och externt ljud Ett 16 MB CompactFlash-kort med förinstallerade program 2 USB-kontakter för tangentbord och andra USB-enheter I maskinaran i NetVista-klienten ingår standardkontakter och standardkonfigurationer för stift, signaler och signalriktning. Mer information finns i Bilaga G. Information om kontaktstift på sidan 55. Strömbrytare Kontrollampa Lampor Ethernet-näterkskontakt (kontrollampor) USB-kontakter Hörlurskontakt Mikrofonkontakt Bildskärmskontakt Uttag för nätkabel Kommunikation Figur 1. Kontakter Sett framifrån Sett bakifrån RZAPK501-1 Din NetVista-klient leererades med en inbyggd Ethernet-anslutning (modell Wxx). Du behöer en kabel a typen UTP (Unshielded Twisted Pair), kategori 3 eller högre för en ringhastighet på 10 MB. För 100 MB ringhastighet behöer du en UTP-kabel a kategori 5. Se Bilaga G. Information om kontaktstift på sidan 55 för specifikationer på kommunikationskablar. Copyright IBM Corp

14 Skärmspecifikationer Strömförbrukning Upgradera maskinaran En VGA-skärm som uppfyller VESA-standarderna (Video Electronics Standards Association) för uppdateringsfrekens och upplösning fungerar med NetVistaklienten. NetVista-klienten stöder VESA DPMS (Display Power Management Signaling) och VESA DDC2B (Display Data Channel). I Bilaga F. Skärmspecifikationer på sidan 53 finns en lista öer upplösningar och frekenser som stöds a NetVista-klienten. Alla upplösningar och uppdateringsfrekenser stöds inte a alla skärmar. Strömförbrukningen för NetVista-klienten är ungefär 14 watt när den anänds på normalt sätt. Du kan dock upplea en strömförbrukning på upp till 18 watt när issa program eller konfigureringar anänds. Kontakta en IBM-representant om du ill ha mer information. En NetVista-klient med en skärm som uppfyller VESA DPMS-standard drar mindre ström. Du kan ändra på maskinaran på följande sätt: Ansluta USB-enheter I dokumentationen för dina USB-enheter finns information om hur du ansluter USB-enheterna till NetVista-klienten. Uppgradera minnet Du kan öka mängden minne i NetVista-klienten genom att installera en DIMMmodul (Dual Inline Memory Module) med SDRAM-minne i minneskortplatsen. NetVista-klienten leereras med 32 MB permanent RAM-minne, och kan uppgraderas till upp till 288 MB med DIMM-moduler på 32, 64, 128, eller 256 MB. I Bilaga C. Uppgradera minne på sidan 47 finns det mer information om hur du uppgraderar minnet. Se äen Beställa reserdelar på sidan 43 för detaljerade minnesspecifikationer och en lista öer delar som kan beställas till NetVista-klienten. 4 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

15 Installera maskinara Broschyren IBM Network Station Quick Setup Type 8363 (SA ), som leererades med din NetVista-klient, innehåller informationen nedan. Det här asnittet upprepar samma information. Läs Säkerhetsanisningar på sidan innan du fortsätter. Anisningar för uppackning Packa upp maskinaran. Kontakta återförsäljaren eller IBM om någon a följande delar inte finns med: 1 Logikenhet 2 Hållare 3 Mus 4 USB-tangentbord 5 Nätaggregat 6 Nätkabel Alternati: Om du har ytterligare minneskort bör du läsa informationen i Bilaga C. Uppgradera minne på sidan 47 innan du fortsätter med Sätta fast hållaren. Om du ill begränsa åtkomsten till logikenheten kan du dra en säkerhetskabel genom A. Sätta fast hållaren Läs Säkerhetsanisningar på sidan innan du fortsätter. IBM rekommenderar att du installerar hållaren så att logikenheten står upprätt. 1. Passa in skårorna B på hållaren C med hålen på botten a logikenheten D. 2. Skjut in hållaren C under logikhenheten D. Ta bort hållaren C genom att lyfta spärren och skjuta ut hållaren från logikenheten D. Copyright IBM Corp

16 Ansluta maskinaran Läs Säkerhetsanisningar på sidan innan du fortsätter. 1. Anslut följande enheter till respektie port: 1 LAN-kabel 2 USB-tangentbord och andra USB-enheter 3 Mus (ansluts till tangentbordet) 4 Hörlurar 5 Mikrofon 6 Bildskärmskontakt 7 Nätaggregat och nätkabel 2. Kontrollera att skärmens kabel är ordentligt ansluten till NetVista-klienten 3. Sätt i nätkablarna i jordade uttag. Slå på maskinaran 1. Slå på skärmen och andra enheter som är anslutna till NetVista-klienten. 2. Slå på NetVista-klienten genom att trycka på den ita strömbrytaren 8. Kontrollampan 9 blinkar snabbt från gult till ett fast grönt sken. NetVista-klienten utför startsekensen. Mer information finns i Startordning på sidan I följande asnitt finns mer information om hur du anänder din NetVista-klient: Konfigurera en tunn klient på sidan 9 Arbeta med Terminal Connection Manager på sidan 21 Uppdatera program på sidan 27 Slå a maskinaran 1. Slå a NetVista-klienten genom att trycka på den ita strömbrytaren 8. Kontrollampan 9 blinkar gult en gång när du har slagit a maskinaran. Det betyder att NetVistaklienten har gått öer i WOL-läge (Wake-On-LAN). 2. Slå a skärmen och andra enheter som är anslutna till NetVista-klienten. 6 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

17 Startordning Nedan isas ett exempel på en typisk startordning för en NetVista-klient. Se Lösa problem med maskinaran på sidan 31 om någon a dessa steg inte utförs. 1. Kontrollampor lyser på följande enheter: Logikenhet (systemkontrollampa och näterkstatuslampa) Nätaggregat Tangentbord Skärm 1 Eentuella USB-enheter 2 2. Följande interna komponenter initieras: Minne L1-cache Bildskärmsminne Tangentbordets styrenhet 3. Symbolen för NetVista-klienten isas på bildskärmen. 4. NetVista-klienten hittar CompactFlash-kortet och läser in operatisystemet i minnet. 5. Något a följande inträffar: WBT-konfigureringsguiden isas i någon a följande situationer: När du startar NetVista-klienten för första gången. När du återställer NetVista-klienten till fabriksinställningarna. I Konfigurera en tunn klient på sidan 9 finns det mer information om hur du anänder WBT-konfigureringsguiden. Fönstret Terminal Connection Manager isas. I följande asnitt finns mer information om hur du anänder din NetVistaklienten: Konfigurera en tunn klient på sidan 9 Arbeta med Terminal Connection Manager på sidan 21 Uppdatera program på sidan 27 Om ett meddelande om att startordningen har abrutits isas läser du i Lösa problem med maskinaran på sidan Läs dokumentationen för skärmen om kontrollampan inte lyser. 2. Läs dokumentationen för USB-enheten om kontrollampan inte lyser. Copyright IBM Corp

18 8 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

19 Konfigurera en tunn klient Du måste konfigurera NetVista-klienten innan du kan komma åt program på terminalserern. I det här asnittet får du information om följande konfigureringsfunktioner: Anända WBT-konfigureringsguiden Ställa in terminalegenskaper Upprätta en anslutning till terminalserern Anända WBT-konfigureringsguiden WBT-konfigureringsguiden isas i någon a följande situationer: När du startar NetVista-klienten för första gången. När du återställer NetVista-klienten till fabriksinställningarna. Du ställer in konfigureringsinformation i WBT-konfigureringsguiden. Gör så här när du anänder WBT-konfigureringsguiden: 1. Från WBT-konfigureringsguidens informationsruta klickar du på Nästa. 2. Läs licensatalet och klicka på Accepterar. 3. Från dialogrutan IP-adress äljer du ett a följande alternati: Välj Yes, use the IP information supplied by DHCP (Ja, anänd IP-informationen från DHCP) och klicka på Next (Nästa). Välj No, I will enter static IP information (Nej, jag anger statisk IP-information) och klicka på Next (Nästa). a. Från dialogrutan Specify an IP Address (Ange en IP-adress) matar du in korrekta ärden i erfordrade fält och klickar på Next (Nästa). b. Så här konfigurerar du näterksnamnöersättning för NetVistaklienten: 1) Välj DNS eller WINS. 2) Mata in korrekta ärden i erfordrade fält och klicka på Next (Nästa). Om du inte ill konfigurera någon näterksnamnöersättning lämnar du fälten tomma och klickar på Next (Nästa). 4. Välj ärde för skribord och uppdateringsfrekens och klicka på Next (Nästa). 5. Klicka på Finish (Asluta) om du ill anända inställningarna. NetVista-klienten startas om automatiskt. Fönstret Terminal Connection Manager (Terminalanslutningshanteraren) isas. Från fönstret Terminal Connection Manager kan du ändra eentuell information som du angiit i konfigureringsguiden. Mer information finns i Ställa in terminalegenskaper på sidan 10. Från fönstret Terminal Connection Manager kan du också börja upprätta en anslutning till terminalserern. Mer information finns i Upprätta en anslutning till terminalserern på sidan 13. Copyright IBM Corp

20 Ställa in terminalegenskaper Fönstret Terminal Properties (Terminalegenskaper) isas när du trycker på F2 från fönstret Terminal Connection Manager. Terminalegenskaper för NetVista-klienten ställer du in i fönstret Terminal Properties. Gör så här när du ställer in terminalegenskaper för NetVista-klienten: 1. Från fönstret Terminal Connection Manager (Terminalanslutningshanteraren) trycker du på F2 så att fönstret Terminal Properties (Terminalegenskaper) öppnas. Fönstret Terminal Properties öppnas och egenskapsflikarna isas. 2. Det finns mer information i Arbeta med terminalegenskapsflikar om hur man arbetar med de olika egenskapsflikarna. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Du kan uppmanas att starta om NetVista-klienten för att de sparade ändringarna ska börja gälla. Klicka på X om du ill stänga fönstret Terminal Properties utan att spara ändringarna. När fönstret Terminal Properties stängts isas fönstret Terminal Connection Manager. Från fönstret Terminal Connection Manager kan du börja upprätta en anslutning till terminalserern. Mer information finns i Upprätta en anslutning till terminalserern på sidan 13. Arbeta med terminalegenskapsflikar I det här asnittet får du information om egenskapsflikarna i fönstret Terminal Properties (Terminalegenskaper). Fliken General (Allmänt) På fliken General (Allmänt) finns tillerkar- och produktinformation. Du kan äen återställa terminalinställningarna till de ursprungliga fabriksinställningarna på den här fliken. Varning: När du återställer NetVista-klienten till fabriksinställningarna raderas alla dina tidigare terminalinställningar och terminalsereranslutningar. Se till att du skrier ner de tekniska data du behöer innan du återställer NetVista-klienten. Så här återställer du terminalinställningarna: 1. Välj Reset the terminal to factory-default property settings (Återställ terminalen till fabriksinställningar). 2. Klicka på Yes (Ja) så återställs NetVista-klienten. Fliken Input (Inmatning) På fliken Input (Inmatning) kan man göra tangentbordsinställningar för ett isst språk eller en språkmiljö. Här kan du också justera hur fort ett tecken ska upprepas när en tangent hålls nedtryckt. 10 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

21 Så här ställer du in tangentbordet för ett isst språk eller en språkmiljö: 1. Välj en språkmiljö från menyn som isas. 2. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Anm: 1. För att du ska kunna ställa in ett tangentbord för ett isst språk eller en språkmiljö måste du äen konfigurera terminalserern för samma språk eller språkmiljö. I dokumentationen till terminalserern finns mer information. 2. Om du arbetar med emulatorer måste du äen ställa in emulatorprogramaran för samma språk eller språkmiljö. I hjälpfilerna till FutureSoft Terminal Emulation Client finns mer information. I Visa TEC-hjälpfilerna på sidan 18 finns information om hur du läser de här hjälpfilerna. Så här justerar du hur snabbt ett tecken ska upprepas när en tangent hålls nedtryckt: 1. Du justerar fördröjningen genom att flytta stapeln från långt till kort. 2. Du justerar frekensen genom att flytta stapeln från långsamt till snabbt. 3. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Fliken Display (Visning) På fliken Display (Visning) kan du ställa in skribord och uppdateringsfrekens för skärmen. Du kan också aktiera en skärmsläckare. Så här ställer du in skribord och uppdateringsfrekens för skärmen: 1. Välj ett ärde för skribord och uppdateringsfrekens från menyn som isas. Så här kan du testa om ditt al fungerar korrekt med skärmen: a. Klicka på Test. b. Klicka på OK så börjar testet. c. Om du ill anända testbilden klickar du på Yes (Ja). Om du inte ill anända testbilden klickar du på No (Nej). d. Klicka på OK så aslutas testet. 2. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Så här aktierar du en skärmsläckare: 1. Välj Enable Screen Saer (Aktiera skärmsläckare). 2. Ange efter hur många minuters inaktiitet skärmsläckaren ska aktieras. 3. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Fliken Network (Näterk) Du kan ställa in näterksinformation för NetVista-klienten på fliken Network (Näterk). Gör så här när du ställer in näterksinformationen: 1. Välj ett a följande: Hämta en IP-adress från en DHCP-serer. a. Skri ett giltigt terminalnamn på NetVista-klienten. Konfigurera en tunn klient 11

22 Ange en IP-adress. a. Mata in korrekta ärden i erfordrade fält. b. Skri ett giltigt terminalnamn på NetVista-klienten. c. Du konfigurerar näterksnamnöersättningen för NetVista-klienten genom att klicka på Adanced Network (Aancerat näterk). 1) Välj DNS eller WINS. 2) Mata in korrekta ärden i fälten och klicka på OK. 2. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Fliken System På fliken System finns minnesinformation för NetVista-klienten. Äen följande kan utföras från den här fliken: Uppdatera minnesstatistik för NetVista-klienten. Göra globala ICA-klientinställningar. Ställa in efter hur lång inaktiitet skärmen ska stängas a. Gör så här när du uppdaterar minnesstatistik för NetVista-klienten: 1. Från rutan Memory Statistics (Minnesstatistik) klickar du på Update (Uppdatera). 2. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Så här gör du globala inställningar för ICA-klientanslutningar: 1. I rutan ICA Client Configuration klickar du på Configure (Konfigurera). 2. Ändra de globala ICA-inställningarna i fönstret Global ICA Client Settings och klicka på OK så sparas ändringarna och fönstret stängs. 3. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Så här ställer du in efter hur lång inaktiitet skärmen ska stängas a: 1. Välj Enable Video Power Down (Aktiera astängning a bildskärm). 2. Ange efter hur många minuters inaktiitet skärmen ska stängas a. 3. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. Fliken Update (Uppdatera) Du kan ange inställningar för programuppdatering på fliken Update (Uppdatera). Den tekniska supporten gör inställningar för programuppdatering när NetVistaklienten konfigureras för första gången på den här fliken. Se till att du skrier ner de tekniska data du behöer innan du ändrar de befintliga inställningarna. Anm: Om du aser att uppdatera programaran för NetVista-klienten kan du få detaljerad information i Uppdatera program på sidan 27 om hur du ställer in uppdateringsserern och ändrar inställningar för uppdateringar. Gör så här när du ändrar inställningar för uppdateringar: 1. Ange uppdateringssererns URL-adress och katalog i rutan WBT Update URL. 12 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

23 Förutsatt att uppdateringssererns information inte ändras behöer du bara ange den här URL-informationen id den första konfigureringen a NetVista-klienten. Följande URL-riktlinjer gäller: a. Anänd antingen HTTP eller FTP som öerföringsprotokoll. b. Anänd antingen uppdateringssererns IP-adress eller serernamn. c. Specificera ilken katalog på uppdateringsserern som innehåller programuppdateringen. d. Ange filnamnet på programuppdateringen. Det kan t.ex. ara: http är öerföringsprotokollet. d.d.d.d är uppdateringsserens IP-adress. wbt_update är katalogen på uppdateringsserern som innehåller filerna för programuppdateringen. wbt.xml är filnamnet på programuppdateringen. 2. Om du ill att dina program ska uppdateras automatiskt arje gång du sätter på NetVista-klienten markerar du Check for WBT updates at eery power on (Sök efter WBT-uppdateringar id start). 3. Om du ill spara ändringarna klickar du på OK och stänger fönstret Terminal Properties. I Uppdatera program på sidan 27 finns detaljerad information om hur du uppdaterar programara för NetVista-klienten. Upprätta en anslutning till terminalserern För att kunna öppna program på terminalserern måste du upprätta en terminalsereranslutning från NetVista-klienten. Från fönstret Terminal Connection Manager kan du upprätta en anslutning till terminalserern och ia denna anslutning öppna program på terminalserern. Gör så här när du upprättar en anslutning till en terminalserer: 1. Stäng alla aktia terminalsereranslutningar. I Koppla ner från en terminalserer på sidan 21 finns mer information. 2. Från fönstret Terminal Connection Manager äljer du fliken Configure (Konfigurera) och klickar på Add (Lägg till). 3. Välj typ a anslutning från menyn som isas och klicka på OK. Om du äljer Citrix ICA Client kan du hitta mer information i Upprätta en ICA-anslutning på sidan 14. Om du äljer Microsoft Remote Desktop Client, kan du hitta mer information i Upprätta en RDP-anslutning på sidan 15. Om du äljer FutureSoft Terminal Emulation Client, finns det information i Upprätta en TEC-anslutning på sidan 17. När du har upprättat den nya anslutningen isas den i fönstret Terminal Connection Manager, både på fliken Connections (Anslutningar) och Configure (Konfigurera). Konfigurera en tunn klient 13

24 Upprätta en ICA-anslutning Gör så här när du upprättar en ICA-anslutning: 1. Från dialogrutan Specify Connection Type (Ange typ a anslutning) äljer du något a följande: Om du ill upprätta en näterksanslutning äljer du Näterksanslutning (Network Connection) och klickar på Next (Nästa). a. Om du ill ansluta till en serer klickar du på Citrix Serer. Om du ill öppna ett program på serern klickar du på Published Application. b. Skri namnet på serern eller på programmet på serern i rutan och klicka på Next (Nästa). Om du ill upprätta en uppringd anslutning äljer du Dial-In Connection (Uppringd anslutning) och klickar på Next (Nästa). a. I dialogrutan Dial-In Deices matar du in korrekta ärden i fälten och klickar på Next (Nästa). 2. Skri ett namn på den nya ICA-anslutningen och klicka på Next (Nästa). 3. Du startar ett program efter anslutning genom att mata in korrekta ärden i fälten och klicka på Next (Nästa). Om du inte ill starta något program efter att du anslutit lämnar du fälten tomma och klickar på Next (Nästa). 4. Du aktierar automatisk ICA-anslutning genom att mata in korrekta ärden i motsarande fält och klicka på Next (Nästa). Om du inte ill aktiera automatisk anslutning lämnar du de här fälten tomma och klickar på Next (Nästa). 5. Välja färger för anslutningsfönstret. 6. Du aktierar utskrift, datakomprimering eller ljud för din anslutning genom att älja de här alternatien och sedan klicka på Next (Nästa). 7. Du konfigurerar en SOCKS-proxyserer genom att älja Connect ia SOCKS proxy (Anslut ia SOCKS-proxy) och ange korrekta ärden i fälten. 8. Klicka på Finish (Asluta) så sparas ICA-anslutningen. I fönstret Terminal Connection Manager listas den nya ICA-anslutningen både på fliken Connections (Anslutningar) och på fliken Configure (Konfigurera). Vill du ansluta till en terminalserer ia en ICA-anslutning kan du hitta mer information i Ansluta till en terminalserer på sidan 21. Vill du redigera en ICA-anslutning så finns det information i Redigera en ICA-anslutning på sidan 22. Skria ut inifrån en ICA-session Det finns tå sätt att skria ut inifrån en ICA-session. Båda utskriftssätten kräer att du anger en skriare innan du skrier ut. Lokal utskrift låter dig skria ut till en skriare som är ansluten till NetVistaklienten. Näterksutskrift låter dig skria ut till en skriare på ett näterk. Så här kontrollerar du att en skriare finns tillgänglig för lokal utskrift: 1. Från Windows-terminalens skribord äljer du Start >Inställningar >Skriare. Fönstret Skriare isas. Ett skriarkonfigurationsnamn bör isas. 14 IBM Referenshandbok för NetVista N2200w, tunn klient för WBT Standard 1.5

25 Om du inte ser ett skriarkonfigurationsnamn för din NetVista-klient skapar du en skriarkonfiguration för NetVista-klienten så här: a. Kontrollera att en skriare är ansluten till NetVista-klienten. b. Från Windows-terminalens skribord äljer du Start >Program >MetaFrame Tools. c. Välj ICA Client Printer Configuration. d. Välj Printer (Skriare) från menyn och klicka på New (Ny). e. Starta guiden Add ICA Client Printer och älj en ICA-klientskriare. 2. Stäng fönstret Printer (Skriare). Så här kontrollerar du att en skriare finns tillgänglig för näterksutskrift: 1. Från Windows-terminalens skribord äljer du Start >Inställningar >Skriare. Fönstret Skriare isas. Tillgängliga näterksskriare bör isas i listan. Om du inte ser några näterksskriare kontaktar du den tekniska supporten. 2. Stäng fönstret Printer (Skriare). Så här skrier du ut inifrån en ICA-session: 1. Från programmenyn äljer du Print (Skri ut). 2. Välj en skriare och klicka på OK så startar utskriften. Upprätta en RDP-anslutning Gör så här när du upprättar en RDP-anslutning: 1. I dialogrutan WTS Connection Wizard skrier du ett namn för den nya anslutningen och antingen terminalsererns näterksnamn eller dess IP-adress. Klicka sedan på Next (Nästa). Om du ill anända denna anslutning öer en långsam näterksanslutning markerar du rutan Low Speed Connection. 2. Du aktierar automatisk påloggning för den nya anslutningen, markerar rutan Automatic Logon, matar in de korrekta ärdena i fälten och klickar på Next (Nästa). Om du inte ill aktiera automatisk anslutning lämnar du fälten tomma och klickar på Next (Nästa). 3. Välj isningsgränssnitt för den nya anslutningen och klicka på Next (Nästa). Detta bestämmer ilket isningsgränssnitt som ska anändas när du ansluter till och loggar in på terminalserern. Du kan älja bland följande: Desktop (Skribord) Terminalsererns skribord isas när du ansluter till och loggar in på terminalserern. Application file name (Programfilnamn) Ett specifikt program startas automatiskt när du ansluter och loggar in på terminalserern. Du kan också älja att specificera en arbetskatalog för programmet. 4. Klicka på Finish (Asluta) så sparas din nya terminalsereranslutning. I fönstret Terminal Connection Manager listas den nya RDP-anslutningen både på fliken Connections (Anslutningar) och på fliken Configure (Konfigurera). Konfigurera en tunn klient 15

LotusLive. LotusLive Administrationshandbok

LotusLive. LotusLive Administrationshandbok LotusLie LotusLie Administrationshandbok LotusLie LotusLie Administrationshandbok Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande produkten ska du läsa informationen i Anmärkningar

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Personal Computer. Användarhandbok. PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285

Personal Computer. Användarhandbok. PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 Personal Computer Användarhandbok PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 Personal Computer Användarhandbok PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 IBM Anmärkning Läs den allmänna

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer

Cisco IP Communicator version 2.0

Cisco IP Communicator version 2.0 Telefonhandbok Cisco IP Communicator version 2.0 Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1-800 553 NETS (6387)

Läs mer

Sun Blade 1000 och Sun Blade 2000: Komma igång

Sun Blade 1000 och Sun Blade 2000: Komma igång Sun Blade 1000 och Sun Blade 2000: Komma igång Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnr. 816-3555-10 Januari 2002, Revidering A Skicka kommentarer

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business Cisco Unified Communications Manager Express för IP-telefonmodeller 30X Juni 2010 Cisco och Ciscos logotyp är varumärken ägda av Cisco Systems, Inc. och/eller dess

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer