ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida"

Transkript

1 ClubComp Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida Innehåll Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida Resultatredovisning på Info-datorn Skapa en hemsida Skapa html-sida med Excel Användning av CC_HP Uppkoppling mot Webbsidan Användning av CC_FTP_event Användning av NetDrive Appendix Installera och använda CC_FTP_Event Installing NetDrive (Windows XP only) Sid 1

2 1. Resultatredovisning på Info-datorn Skapa startsideflikar för Internet Explorer enligt bilden nedan via menyn Verktyg/Internetalternativ. Skapa en genväg på skrivbordet och kalla den t.ex. Resultat. När Internet Explorer aktiveras öppnas följande tre flikar för Short, Free och Final: Aktivera den flik som tillhör aktuellt program som utförs på isen. Aktuell information visas inte förrän första resultat skapats av ClubComp-systemet. För att se ett komplett resultat efter fria programmet, behöver man klicka på fliken för Free och sedan Final då ser man total poäng för det fria programmet samt den slutliga sammanlagda poängen och placeringen. Om inte resultatsidan kan visas kontrollera att det trådlösa nätverket har kontakt (Windows XP). När åkarna har två program och åker det fria programmet kan man aktivera två Internet Explorer vid sidan av varandra enligt bilden nedan. Sid 2

3 2. Skapa en hemsida Med Filezilla eller likande FTP klient hämta hem _Mall katalogen från webbservern. Skapa en tävlings katalog, undvik åäö, t.ex. c:\tavling\ishoppet\html Kopiera mappen _Mall med underkataloger till c:\tavling\ishoppet\html Så här ser du ut från början, nu skall du ta bort de klasser = kataloger som inte deltar. Sedan skall du redigera hemsidan som heter index.htm, detta gör du bäst med Excel 2007 eller Starta Excel och öppna sedan filen index.htm i tävlingsmappen Sid 3

4 Så här ser det ut från början Uppdatera informationen ovan lägg gärna dit egen logga etc. För att sedan ta bort de klasser som inte skall delta, markera hela raden genom att "måla" i vänstra kolumnen håll ner vänster musknapp, när valet är klart. Sid 4

5 Högerklicka och välj Ta bort När du sedan är klar med alla klasser, skall du ändra tidsschemat Fyll gärna i din e-post eller telefon nummer Sedan väljer du att spara Stämmer inte länkarna så "lagar" du dem så här Sid 5

6 Bläddra till "rätt" katalog och fil, välj sedan OK. Vi har endast en Officials till hela tävlingen. Så här skapar du Officials, efter att Domare är lottade. Börja med att placera Excel tävlingsdatabasen (tävlingen) i tävlingsmappen Öppna tävlingsdatabasen och starta ClubComp Vi förutsätter att du är klar/nästan klar med alla tävlingsklasser. Ladda första tävlingsklassen. Börja med att ändra sökvägen för PDF files, glöm inte avsluta med \ Ta sedan och markera all text, högerklicka och kopiera för att sedan klistra in på en tomt Excel ark. Sid 6

7 Klicka här Snygga till sidan genom att ta bort onödig information, justera kolumnbredd så att all text går att läsa 2.1 Skapa html-sida med Excel Markera all text och spara som (F12) Ändra till webbsida Bläddra dig fram till Tävlingskatalogens htm katalog Sid 7

8 Mycket viktigt är att du klickar i Markering och att du klickar på "rätt" fil som skall ersättas officials.htm. Kontrollera om det står någon text i Ändra rubrik, ta bort den Tekniken är sedan densamma för samtliga filer som vi gör i html. Entries är anmälda åkare och sparas för varje klass i deras katalog som Entry.htm. Åkare som startar i korta programmet sparas som startsp.htm och fria som startfs.htm. ClubComp skapar alla PDF filer som behövs i respektive klasskatalog vid utskrift till PDF. Att skapa Entries går till enligt följande. Gå till Startlist i ClubComp. Markera och kopiera för att som ovan klistra in special. Detta klistras in på en ny flik i Excel arket Där du justerar och tar bort 0 etc. Markera sedan texten för att Spara Som htm-fil ovan Du spara ner den i respektive klass katalog där du ersätter befintlig Entries.htm. Nästa större jobb är lottningen och hur du skapar den hemsidan. Efter varje lottning skapar du Warmupgroups, väljer rätt antal åkare per klass och Spolpauser, etc. Markera och kopiera sidan för att sedan klistra in den på en tomt Excel ark. Detta ark använder du för Referee och TC och dem som skall ha ett komplett tidsschema. Först skall du se till att sidbrytningarna blir bra för utskrift. Sid 8

9 När hela lottningen är klar sparar du även detta dokument som t.ex. Tider, på samma plats som tävlingsdatabasen. Sedan markerar du enligt nedan Detta sparar du under tävlings htm katalogen för respektive klass du sparar det som websida htm i Excel och ersätter befintlig startsp för kort och startfs för Fria. OBS! Kontrollera att du sparar i rätt klass och ersätter rätt fil. Detta görs för hela lottningen i korta och efter lottningen till fria upprepas det på samma sätt. Efter att ha uppdaterat sidan skickas den till htm mappen på webbserver med hjälp av FTP. Kontrollera mycket noggrant varje gång att du skickar filerna till rätt katalog på servern. Sid 9

10 Judges Scores hamnar i rätt mapp när du gör utskrift till PDF i ClubComp och kommer med när du skickar dem till webbsidan med hjälp av ovanstående instruktion. 2.2 Användning av CC_HP Ladda ner programmet från Med hjälp av CC_HP skapas ett Excel-blad med hyperlänkar från en tävlingsdatabas. Gör enl. 1 Öppna tävlingsdatabasen i Excel 2 Öppna CC_HP.xlsm och aktivera makron 3 Skapa ett Excel-blad med hyperlänkar med menyn CREATE EXCEL HOME PAGE SHEET 4 Modifiera Excel-bladet enl. egna önskemål med t.ex. egen logotyp 5 Skapa html-sidan med Excels funktioner enl. avsnitt 2.1 ovan eller med kortkommandot Ctrl+h. Menyn aktiveras genom att dubbelklicka på Inputsidan. Tryck CREATE EXCEL HOME PAGE SHEET och välj tävlingsdatabas och tryck OK. Sid 10

11 Skapa Excel-bladet med menyn CREATE EXCEL SHEET. Input-bladet kan då se ut enl. TempResults-bladet kan då se ut en. Editera ev. sidan enl. egna önskemål. Markera det område som skall ingå i htm-filen och skapa html-filen, Index.htm, med Excels funktioner eller tryck på kortkommandot Ctrl+h. Sid 11

12 Sidan index.htm ser då ut så här i IExplorer. Med kortkommandot Ctrl+e raderas innehållet på Excel-bladen. 3. Uppkoppling mot Webbsidan Koppla upp till hemsidan så här Användarnamn och lösen får du av Reidar: I det högra fönstret klicka dig fram till din tävling Sid 12

13 Så här skickar du alla html filer samt PDF'er till hemsidan Våra program 3.1 Användning av CC_FTP_event För Online resultaten använder vi CC_FTP_event Sid 13

14 Här klickar du dig fram lokalt till C:\Results-katalogen lokalt och till tävlingens html katalog på servern. Här ser du var du är Sid 14

15 3.2 Användning av NetDrive För överföring av Online resultat kan även NetDrive användas. NetDrive kan laddas ner från: Starta NetDrive och anslut till Skate Sweden enl. nedan. Inställning OpenDB i ClubComp ver Viktigt med det avslutande \ i Folder no.2 for HTM-files Visning i Explorer efter överföring Sid 15

16 Appendix 1. Installera och använda CC_FTP_Event Ladda ner CC_FCP_Event_XpX.zip och extrahera alla filer I samma folder i ClubComp-datorn. Anslut ClubComp-datorn till internet. Aktivera CC_FTP_Event.exe. Editera ev. Host Name, User ID och Password och spara I textfilen FTP_file.txt med knappen SAVE to FILE. Välj mål foldern i FTP-servern med knappen SEARCH Target in FTP Server. Ändra ev. File type. Aktivera knappen BROWSE FOLDER för val av den folder som skall övervakas för de filer som ändras, byter namn eller skapas. Programmet kommer nu att överföra de filer i foldern, Path to monitor, som ändras/byter namn/skapas till den valda mappen i FTP-servern. Antalet överförda filer visas i fönstret No. Of Transm. Files. CC_FTP_Event programmet kräver att.net Framwork 4 har installerats. 2. Installing NetDrive (Windows XP only) Once you have downloaded the file, close Internet Explorer, and any other applications that you are running. Locate the "netdrive.exe" install file, and double-click the icon to start the installer. The installer will have the following icon: When the installer begins, you must select the language that you would like to use to install the software. The default language is "English." It is strongly recommended that you do not change this setting. Sid 16

17 Click the "OK" button to continue. The next screen will begin the installation process. When you are ready, click the "Next" button to continue. The next screen presents the license agreement for this software. If you accept the terms of the agreement, click the "Yes" button to continue installing the software. If you do not accept the terms of the agreement, click the "No" button to exit the installer. Sid 17

18 The next screen will prompt you for the install location. This is the location, on your hard drive, where the files will be installed. It is recommended that you accept the default location for the installation of this program. However, if you wish to install this application in another location, you may click the "Browse" button to select another location. Once you have finished choosing the location, or if you accept the default location, click the "Next" button to install the software. When the installation has finished, the installer will automatically exit. A new window will open and show you the shortcuts that were placed in the Start Menu. Do not close this window! We will use this window to create a shortcut on your desktop to provide easy access to NetDrive. To create a shortcut on your desktop, right-click on the "NetDrive" shortcut icon, and select the "Copy" option. Sid 18

19 Next, close the window that was opened when the installer finished. If there are any other open windows, close them now so that you can see your desktop. Right-click on your desktop and choose the "Paste" option. A shortcut to the NetDrive application has now been placed on your desktop. You should now delete the NetDrive.exe install file from your desktop. To do so, locate the "NetDrive" install icon. Right-click on the icon, and select the "Delete" option. Sid 19

20 A dialog box will appear to confirm the deletion of this program. Choose "Yes" to delete the NetDrive installation program. You have now successfully installed the NetDrive application, created a shortcut to the application on your desktop and delete the installation program. Next, you will learn how to configure the NetDrive application to access your "G" drive. Configuring NetDrive Before you can use NetDrive, you will need to configure the software to access your "G" drive. To configure NetDrive, open the NetDrive application by double-clicking the "NetDrive" shortcut on your desktop. The icon will look similar to the following graphic: When the application opens, click on the "New Site" button. Sid 20

21 A dialog box will open and ask you for the name and address of the site. Use the following information: Name: O_DRIVE Address: ftp.ceu.hu When you have finished entering in this information, click the "Finish" button to continue. Once you click the "Finish" button, you will be returned to the main window. Next, you will need to set the "Drive Letter" for this site. Click on the drop-down box under drive and select "X:" as the drive for this site. This assumes that your computer is not already using the letter "X" to designate one of your existing drives. If "X" is not available, choose another letter of your choice and remember what you chose. Sid 21

22 Next, uncheck the check box next to "Anonymous/Public Logon" (1). Then, enter your Novell Username (2) and password (3) in the boxes provided. If you do not wish to have NetDrive save your password, uncheck the checkbox next to "Save Password." When you have finished, click the "Connect" button (4) to connect to your "G" Drive. Sid 22

23 After you click the "Connect" button, a new Windows Explorer window will open and display the contents of your "X" drive. At this point, you may begin using your "X" drive. Please Note: You will only need to set these options one time. The next time you launch NetDrive, you will be able to click the "Connect" button and immediately connect to your "X" drive. To set up the root for the O:\ drive press the Advanced Button! For the O:\ drive fill the Root directory field: \\gemini\offices\ceu Don t forget to click in the PASV Passive Mode button at the top of the right column. Sid 23

24 Using Your "X" Drive To locate your "X" drive, double-click on the "My Computer" icon on the desktop. Next, locate the icon that says "O_DRIVE on 'NetDrive' (X:)." Double-click this icon to access your "X" drive. You can open any file, as you would normally do using My Computer, Microsoft Word, etc. You may also save data, copy data, move data and delete data to or from your "X" drive. Please note that if you are accessing your "X:" drive from off campus, the speed to retrieve or save a file will be somewhat slower than if you were on campus, even if you are using a highspeed Internet connection. Logging Out To log out, or disconnect, from your "X" drive, double-click on the "My Computer" icon on your desktop. Locate the your "X" drive. Right-click on your "X" drive and select the "Disconnect" option. You will notice that your "X" drive will no longer be available to you. This is your indication that you have successfully logged out of (disconnected from) your "X" drive. Sid 24

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Labb 1: Skapa en webbsite

Labb 1: Skapa en webbsite Labb 1: Skapa en webbsite Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (om du saknar tidigare erfarenhet) ASP.NET har massor med nya features skapade för Att göra skapandet av avancerade webbsidor

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist

Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist Innehåll Inledning...1 Förutsättningar...1 Steg 1 Beställ hemsida, domännamn och skapa butikens e-postkonton...2 Steg 2 Hämta oscommerce webshop

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Bruksanvisning. DYMO Label TM. v.8

Bruksanvisning. DYMO Label TM. v.8 Bruksanvisning DYMO Label TM v.8 Copyright Varumärken 2012 Sanford, L.P. Med ensamrätt. Reviderad 6/11/2012. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon

Läs mer

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.6

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.6 för KMyMoney version 4.6 Michael T. Edwardes Thomas Baumgart Ace Jones Tony Bloomfield Robert Wadley Darin Strait Roger Lum Jack H. Ostroff Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 14 1.1 Vad

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 1 (23) Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 2 (23) INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING AV ANVISNINGSTJÄNSTEN... 3 1.1 Skillnad mellan Central och Lokal anvisning... 3 2 INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO]...

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Användarmanual TViX HD M-6500A ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Förvaringsföreskrifter Plocka inte isär enheten, det kan reslutera i skador och eldfara. Magnetiska material kan radera

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light

Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light Användarhandledning Version 1.3 2012-02-06 1 LOGGA IN... 6 1.1 FELMEDDELANDE... 7 2 VÄLJ MATCH... 9 2.1 SÖK MATCH... 9 2.2 LOKALA MATCHFILER... 10 2.2.1

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

2 Användarmanual TrekStor Liro Color

2 Användarmanual TrekStor Liro Color 2 Användarmanual TrekStor Liro Color Innehåll Förpackningens innehåll... 3 Enhetens kontroller... 3 Sätta på och stänga av... 4 Hemskärm... 5 Hur man laddar TrekStor Liro Color... 6 Att ansluta TrekStor

Läs mer

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5.

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5. BERNINA Broderisoftware Version 5.0 i texten nedan kallat BBS BERNINA EditorLite BERNINA EditorPlus BERNINA DesignerPlus Snabbguide 1 Innehåll Kapitel 1 Introduktion BERNINA Broderisoftware - programnivåer

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

ZoomText Mac. Användarhandbok

ZoomText Mac. Användarhandbok ZoomText Mac Användarhandbok Copyrights ZoomText Mac Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Mac User Guide Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer