I detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer:1.11.1993"

Transkript

1 I detta nummer: Personalnytt 1 Rekommendationslistan 1 Några saker att minnas angående datasäkerhet 1 Gopher Rules! 4 Beställning av manualer 8 Användarnamn och lösenord 8 VAX-kabinettet VMS-sektionens Gopher-menyer 11 ANU-News försvinner 11 Anonym FTP från Linus 12 Nytt under solen Ny programvara för konvertering av textfiler till PostScript som lämpar sig för utskrift 19 PC-spalten Ny PC-klass i DataCity 21 Information om PC-klasserna i PC-klasserna 21 X-emulator för PC 22 Grafik-PC i Galleriet 22 Campuslicenser för persondatorprogram 23 Ladda ner PC-softa från stordatorerna 27 TCP/IP paket för PCn 29 Hur komma åt sitt Unix-område från PCn 31 Programpaket på /pc/pub 32 Databaser Statistikcentralens databaser 35 ÅA:s administrativa adb-system 36 Ny standard Kermit för ÅA 37

2

3 1 Personalnytt Stigo Rekommendationslistan Stigo Barbro Sjöblom har återvänt från sin mammaledighet och träffas igen på VMS-sektionen. Johan Muukkonen utför sin civiltjänst på labbet fram till Jouni Kuivala jobbar som lab.tekniker ett halvt år framåt. Antti Karru är anställd som praktikant på PC-sektionen för oktober-november. Du saknar kanske listan över rekommenderad utrustning, som brukar ingå i DC-papperet som bilaga? Vi har konstaterat att papperslistan alltid är hopplöst föråldrad, och att det bekvämaste sättet att hålla informationen färsk är att underhålla den i Gopher och endast i Gopher. Se alltså i Gopher under Datacentralen. Så gott som alla priser har ändrat sen senaste DC-papper. Man kan också notera att Macintosh modell LC II har strukits från listan och ersatts av LC III, samt att vi på listan över arbetsstationer kunnat uppta bl.a. SparcClassic, då Sun äntligen stöder SunOS v.4 (i tillägg till Solaris2) på denna modell. På listan finns för tillfället inte Copam-PC:s, då företaget förnyar sitt datorurval och vi ej ännu vet vad de nya maskinerna går för. Några saker att minnas angående datasäkerhet HeGe Ditt användarområde Bakgrunden till denna lilla story är hacker-besöket på Turun Yliopisto, som visade att man inte ska förlita sig på att "det händer inte mig/oss". Nedan några saker som det lönar sig att lägga på minnet angående användarområdena och aktiviteter som har med området att göra. Jag hör ofta sägas "inte är det så noga, inte har jag något av värde på mitt område". Detta är helt fel. Ifall någon kommer in på ditt område kan personen ifråga t.ex. skicka mail och skriva inlägg i News, om vad som helst - i ditt

4 2 namn. En riktigt skicklig hacker behöver dessutom bara komma in på något användarområde för att angripa hela maskinen. Detta gäller de flesta operativsystem. Tänkte säga speciellt något, men gör det inte :-) Lösenord Följ med användningen Inloggningar Mail Man kunde skriva hur mycket som helst om lösenord, här nämns bara ett par saker 1. Berätta aldrig ditt lösenord åt någon Lösenord sprids fortare en ett virus - har vi märkt. Är du säker på att din kompis, din släkting eller ditt barn inte råkar nämna det åt någon? Om följderna, se "Ditt Användarområde" ovan. 2. Välj ett "svårt" lösenord Det finns en massa goda och mindre goda råd om valet av lösenord, men regel nummer ett säger: ditt lösenord ska inte gå att hitta i en ordbok. Det har också t.ex. ofta kommit fram att användare som borde veta bättre, har lösenord av typen förnamn, efternamn eller namnet på hunden. Det behövs inget "knäckande" där, endast logiskt tänkande, och så har man kommit in på området. 3. Lösenord på flera datorer Använd inte samma lösenord på olika datorer. Se även "Nätverksförbindelsert/Rlogin" nedan. På många system får du meddelanden om användningen när du loggar in, typ "Last interactive login" och "Last non-interactive login", dvs. meddelanden om när du senast loggat in (interactive) eller kört t.ex. batch-jobb (exempel på non-interactive). "Failure since last successful login" skrivs ut vid inloggning ifall du har skrivit fel lösenord när du försökt logga in. Samma meddelande kommer dock ifall någon har försökt bryta sig in på ditt område. Kolla således ovanstående texter när du loggar in. Ifall du missstänker något- skicka t.ex. ett mail till ORAKLET innehållande uppgifter om tidpunkten för när du loggat in, samt den exakta texten du fick på din bildskärm. Lämna inte din terminal inloggad ifall du lämnar den för en längre tid. Det går t.ex. relativt fort att skriva in några lämpliga kommandon i din login.com-fil ifall terminalen är obemannad. Det är inte speciellt svårt att skicka mail så, att det ser ut att komma från någon annan än den man tror att det kommer från.

5 3 Ifall någon ber dig maila ditt lösenord - gör det inte! Datacentralen vill inte veta ditt lösenord och då borde ingen annan heller få veta det. Ifall du är osäker - ring först och kolla att mailen verkligen har skickats av den person du tror. Se även "Nätverksförbindelser" nedan. Program Detta gäller i allra högsta grad på PC:n: kör inte program som du inte vet varifrån de kommer eller är säker på att de inte innehåller virusar. Samma sak gäller även på stordatorerna, där många "suger ner" program från datorer ute "på världen", eller kör "kompisens" program (t.ex. i login.com). Se även Nätverksförbindelser/FTP. Dina filer Nätverksförbindelser Ändra inte på filernas skyddskoder ifall du inte vet vad du gör. En del filer bör vara mera skyddade (t.ex. MAIL.MAI-filen), medan andra filer kan vara lite mindre skyddade. Kolla t.ex. genom att be en (pålitlig :-) kompis skriva DIR från sitt område mot ditt användarområde för att se ifall-, eller vad som kan läsas. Rlogin Ftp Mail Rlogin-kommandot i samband med.rhosts-filer är en en av de största säkerhetsriskerna. Kommer man in utan lösenord på en dator, kommer man lätt till nästa, osv. Använd inte.rhosts-filer och använd telnet i stället för rlogin. Ifall du "suger ner" program från datorer du inte känner till, var försiktig med att köra dem. De kan i princip göra vad som helst med ditt område. Dina meddelanden skickas i klartext och de kan fastna i någon dator på vägen till en annan. Fundera således på vad du skriver i dina meddelanden. Osäkra områden kan stängas Glöm inte heller att ifall ditt användarområde missbrukas har Datacentralen rätt att av säkerhetsskäl stänga det (läs även ige-

6 4 Gopher Rules! Ahle nom det som står på baksidan av den "Ansökan om Användarnamn" som du har skrivit under). Gopher fortsätter sin framgångsrika karriär som informationsmedium Nr 1. Vad är Gopher? Det flesta av er känner antagligen till Gopher vid dethär laget, men en kort repetition är alltid på plats. Gopher är en lokal och internationell informationskälla. Det engelska ordet gopher står för murmeldjur och likt ett sådant kan man med hjälp av Gopher gräva sig fram i världen och hämta information direkt från källan. Gopher är utvecklat vid University of Minnesota. ÅA-Gopher är Åbo Akademis informationssystem. Här skall man hitta all den information som nu finns till pappers, i mappar, i broschyrer, på anslagstavlor etc. En av ÅA-Gophers funktioner är att vara en intern elektronisk anslagstavla. Informationen i Gopher är enkelriktad. Ansvaret för texterna i ÅA-Gopher är fördelat på ett antal personer, som sätter in texter och svarar för informationen inom sin avdelning i ÅA-Gopher. - OBS! ÅA-Gopher är inte fullständig ännu, men växer dagligen. - Tappa inte modet fastän Ni skulle stöta på tomma menyer där texterna saknas. Försök på nytt vid en senare tidpunkt. I Meddelanden från Åbo Akademi nummer 9 ( ) finns en allmän artikel om Gopher och i DC-Papperet nummer 42 (1.3.93) finns en mera grundläggande redogörelse över Gopher. Dessa två artiklar rekommenderas varmt för dem som ännu inte bekantat sig med Gopher. Hur skall jag göra för att använda Gopher? På klientsidan (= det program du behöver för att kontakta en Gopher-server och dra nytta av systemet) finns program för de flesta operativsystem, samt även för Mac- och IBM-PC-miljö, (både DOS och Windows). På centraldatorerna Linus, Aton och Aura, är startkommandot enkelt och effektivt gopher för den normala ASCII-baserade gophern som körs från en vanlig terminal. De som har möjlighet att köra X, kan testa xgopher eller xvgopher. Av dessa två är xgopher den stabilare och rekommenderas av DC. För dem som har en PC direktkopplad med ethernetkort till datanätet och som kör Windows rekommenderar vi att man använder

7 5 Innehållsmässiga nyheter Saknas någonting? Hgopher v2.3. Hgopher inklusive diverse tillbehör kan du kopiera från /pc/pub området på Tor. Se PC-sektionens text för mera info gällande Hgopher och hur man laddar ner program från centraldatorerna. För direktkopplade PC:n, på vilka man kör enbart DOS finns det ugopher v1.01. Kontakta undertecknad, så får ni mera information. För ethernetkopplade Mac:ar finns den utmärkta Gopher-klienten TurboGopher. TurboGopher finns installerad på Mac:arna i Galleriet (ASA-huset) och kan kopieras därifrån. De som kan använda FTP kan kopiera en egen version åt sig från FUNET:s FTPservice (nic.funet.fi) (området /pub/networking/services/ gopher/macintosh-turbogopher). Från huvudmeny-nivån slopades sökmöjligheten i alla gophertexter och den har delvis ersatts (kommer att ersättas) med sökmöjligheter på undermeny-nivå, t.ex. sökning bland alla författningar under "Allmänt om Åbo Akademi/Författningar..". Detta innebär att man aningen mera måste orientera sig bland menyalternativen, men det torde inte föranleda några problem. "Aktuellt" rubriken har putsats upp litet och en ny undermeny har introducerats: "Värt att veta - Nyttiga saker". Hit plockas "mindre" aktuella, lite föråldrade saker men sånt som ännu inte helt kan strykas från "Aktuellt". Passar här på att påminna alla att om man vill informera om en happening el.dyl. vid ÅA är det bara att MAIL:a texten och en rubrik till mig så sätter jag in den. Menyn "Andra Gopher-servers" har utökats med några nya menyalternativ och ändrat namn till "Andra Gopher-servers och informationssökningssystem". Rubriken innehåller numera inte enbart Gopher-linkar, utan härifrån kommer man också till Veronica, WAIS, WWW och diverse FTP-sites. Dessutom har det skett endel andra smärre ändringar. De flesta menyer har genomgått förändringar och uppdaterats sedan höstterminen kom igång. Informationen i Gopher börjar bli rätt täckande, men ännu saknar vi information från just din institution/institut/fakultet. Vi saknar översikt, kontakinformation gällande personalen och information över olika ansvarsområden, undervisning, kurser, forskning mm. Det har visat sig att studerande har anammat Gopher som sitt informationsmedium och gärna utnyttjar det. Helt förståeligt; det är behändigt att kika i Gopher, man behöver ej fysiskt springa till anslagstavlan. Gopher når även effektivt alla högskolor i Finland och anses vara det mest effektiva och lättanvända elektroniska informationsmediet just nu. Det är helt klart en Go-

8 6 pher-boom på gång och ÅA:s olika instanser borde ännu mera effektivt utnyttja de möjligheter Gopher erbjuder. FTP, Archie, WAIS, Veronica och bokmärken? Gopher som FTP klient Gopher som Archie klient Gopher som WAIS klient Gopher är egentligen ett navigeringsverktyg, som förenar de olika grundverktygen vilka används inom Internet (Internationella datanätet) till ett enda lätt-att-använda-program. Bl.a. filöverföring och remote login förenklas genom Gopher; Gopher vet den andra maskinens Internet-adress, vilket befriar användaren från att komma ihåg och ge dessa ibland lite kryptiska adresser. FTP (File Transfer Protocol), för filöverföring, är ett av de områden där Gopher visar sig på styva linan. Man kan kontakta de flesta FTP-sites med Gopher och vandra omkring i dessa servers områden och filer, precis som man rör sig i en normal gopher med pilar etc. Sedan är det bara att plocka hem önskad softis. Implementationen av archie-servicen i gopher exemplifierar hur man genom att integrera olika tillämpningar avsevärt kan höja effektiviteten. Archie är i princip en sökdatabas innehållande filreferenser till alla betydelsefulla ftp-servers i hela Internet. Du matar in ett filnamn till archie (eller del av namnet) och archie returnerar en lista på alla ftp-sites som har matchande filförekomst. Före Gopher-eran var Telnet eller en standalone archie-klient enda sättet att kontakta en archie-server. Archie gav sedan önskad information om var den sökta filen finns. Om du sedan ville ha tag på filen gällde det att öppna en FTP-koppling till aktuell server och utföra korrekta FTP-kommandon. I gopher är hela proceduren archie-ftp integrerad, vilket inte bara ger dig en lista på servers, utan en direkt möjlighet att plocka hem önskad fil. Bland de många tjänsterna Gopher erbjuder finns en koppling till WAIS-databaserna (Wide-Area Information Servers). WAIS är en samling av distribuerade databaser som täcker de flesta ämnesområden och vilka kan genomsökas m.h.a. nyckelord. Gophers implementation av WAIS saknar tyvärr flera av de mest invecklade finesserna i en dedikerad WAIS-klient. Speciellt kan noteras att möjligheten att söka i flera databser samtidigt saknas. Å andra sidan erbjuder gopher dig möjligheten att se namnet på alla existerande WAIS-databaser och attkoppla upp dig till önskad databas och söka i den. Veronica Förkortningen Veronica står för very easy rodent-oriented net-wide index to computerized archives och innebär för gopher det som archie innebär för FTP. Veronica är ett verktyg som "automatiskt"

9 7 går igenom de flesta gopher-servers i Internet och indexerar alla titlar på alla nivåer. Veronica fungerar sedan som vilken annan index-sökning som helst. Användaren ger in ett ord eller en grupp av sökord, som Veronica behandlar, varefter hon (hon?) returnerar en skräddarsydd gopher-meny på alla titlar som matchade sökningen. Efter detta kan användaren genom att välja bland menyalternativen direkt koppla sig till den Gopher som innehåller texten. Du kan läsa mera om hur man konstruerar vettiga sökningar under "Andra Gopher-servers och../veronica/how to compose queries". Bokmärken Att navigera i Gopher kan vanligen jämföras med en hierarkisk struktur, där man rör sig uppåt och nedåt i menyer. Du orienterar dig gradvis nedåt i strukturen via en rad menyer och sedan upp igen tillbaka till början. Att förflytta sig i vertikal riktning är vanligvis inte möjligt. Antag nu då att du hittar en fil eller någon typ av service i en gopher-server i en meny djupt ner från top-menyn, som du vet att du vill accessera flera gånger (gång efter gång). Hur slippa komma ihåg en lång besvärlig väg fram till denna gopher-service som löser alla problem i världen? Jo, via bokmärken! De flesta klienter erbjuder en möjlighet att spara s.k. bokmärken. Ett bokmärke håller reda på var en gopher grej ligger, oberoende om den befinner sig på den lokala servern eller på nån fjärran maskin i sydostasien. Genom att spara t.ex. ett menyalternativ som ett bokmärke, kan du gå till servern, där menyalternativet finns, genom att be din gopher-klient visa sparade bokmärken och välja önskat bokmärke. Principen är alltså exakt den samma som med normala bokmärken och används precis för samma sak; för att inte behöva bläddra igenom en hel bok för att hitta ett speciell stycke som man vet att finns där, slår man upp ett märke man har satt in i boken. Att skapa bokmärken är som att spara en egen skräddarsydd gopher-meny. Kommandona för att skapa, visa och välja bokmärken varierar från klient till klient. I den normala ASCII-versionen av gopher har man följande kommandon till förfogande: Bookmarks a : Add current item to the bookmark list. A : Add current directory/search to bookmark list. v : View bookmark list. d : Delete a bookmark/directory entry. Jag rekommenderar att man läser online-hjälptexten för de olika klienterna. Där framgår hur man skall göra. Hur får jag in mina texter i Gopher? ÅA-Gopherns texter finns på Aton, vår allmänna unix-server. Detta innebär att texter till Gopher sätts in på unix-sidan och att texterna skall vara i formatet 7-bitars ASCII.

10 8 Själva strukturen i Gopher bygger på den normala fil-strukturen i unix. De som kan den har inga som helst problem. De som inte kan den så bra har inte heller några problem ty vi har utvecklat ett menybaserat program, gopher_fix, med vars hjälp även alla nybörjare klarar av att sätta in texter i Gopher. Det kommer under höstens lopp att ordnas skolningstillfällen, riktade till olika målgrupper, gällande insättning av texter i Gopher. Beställning av manualer Babo Traditionellt brukar vi göra en sambeställning av manualer för tillämpningsprogrammen och operativsystemen i början av höstterminen. Manualerna brukar inte bli så mycket billigare då vi beställer flera, men det har varit lättare att kopiera upp flera exemplar på en gång av de böcker vi har kopieringsrätt på. Nu har i alla fall listan över manualer och handböcker blivit så lång, att det inte är praktiskt att ha med den i DC-pappret. Därför har vi istället skrivit ner information om manualerna i Gopher, se under "Datacentralen informerar" och undermenyn "DC:s rapporter, miniguider, manualer och tidskrifter". Om din institution behöver någon manual, tag kontakt med mej (Mail: BABO, tel: 4472), eller med den person som finns angiven i Gophers manuallista. Användarnamn och lösenord Babo Vad blev användarnamnet? För att få användarnamn till Linus eller Unix-datorerna (Aton, Ra, Aura) måste du fylla i blanketten"användarnamn för Åbo Akademis allmänna datorer". Blanketterna finns åtminstone hos Datacentralens dejour Oraklet (Asa) samt hos institutionernas adbkontaktpersoner. Den ifyllda blanketten, försedd med institutionsföreståndarens underskrift, returneras till Oraklet. Information om det nya användarnamnet och det första lösenordet kan hämtas från Oraklet efter ett par dagar. Om blanketten inte hämtats inom ca. en månad postar vi den till användarens hemadress. Ifall du önskar att blanketten skall postas omedelbart till din hemadress eller din institution, skriv i så fall detta någonstans på blanketten! Orsaken till att vi inte längre postar automatiskt är att postgången i många fall är så långsam att användaren måste vänta på sitt namn/lösenord över en vecka. Detta gäller främst studenter, personalens blanketter sänds fortsättningsvis med intern post.

11 9 Borttappat lösenord? Normalt ger vi inte uppgifter om lösenord eller användarnamn per telefon, om du vill ha reda på ditt första lösenord eller behöver ett nytt, måste du personligen komma till Datacentralen. Vi kan ju inte vara säkra på att den som ringer verkligen är Du! Tag med Ditt antennakort! Du kan vända dig till Oraklet eller Johan Buc Boholm (Vax-datorer) och Niklas Nicke Sjöström (Unixdatorer). Bo och Alma För att få använda biblioteksdatorn Bo med databasen Alma behöver du inte fylla i någon blankett. Användarnamn och lösenord för Alma kan hämtas t.ex. från Oraklet på Datacentralen. Mera information om Alma användarnamn kan du få i Gopher, under menyalternativet "Biblioteket informerar" och "ÅA:s bibliotekssystem Alma". Namn på annan dator Om du redan har användarnamn på någon av ÅA:s centraldatorer, behöver du inte fylla i en ny blankett ifall du behöver användarnamn på någon av de andra datorerna. Det räcker med ett besök hos Oraklet, tag antennakortet med! Blanketten är främst avsedd för behörighetskontroll (att du studerar vid ÅA) samt bevis på att du bekantat Dig med villkoren på blankettens baksida och förbundit Dig till att följa dem. Vasa-info I Vasa sköts ärenden rörande användarnamn och lösenord av Stefan Levander eller Jens Granlund.

12 10

13 11 VAX-kabinettet VMS-sektionens Gopher-menyer Babo Har du problem med Linus eller de andra VAX-datorerna? Läs Gopher! Här finns samlat information om alltmöjligt man behöver veta som VAX-användare. Just nu finns följande rubriker under "Information från VMS-sektionen": Aktuellt - Avbrott i datoranvändningen - Nya (versioner av diverse) program Att jobba med Linus: hur man kommer igång, lösningar på problem - Användarnamn, lösenord, inloggning etc. - Skivkvoter - Filer och områden - DCL komandofiler - Arkivering - Diverse tips rörande VMS miljön Datakommunikation och Mail - VAXmail, hur man mailar på Linus - Decnet, Internet, Bitnet/EARN,Datapak/X.25, IXI,X.400,datoradresser Textbehandling - Editorerna EDT, Emacs och Tpu - Laserskrivare, PRINT kommandot och laserköer Programvara på VAX datorerna - Tillämpningsprogram - Mindre program och procedurer Data om VMS-omgivningen (Linus & c/o) - VAXclustret, vektorprocessorn, Rasmus Andra informationskällor - HELP, PortaCOM, Usenet News,Finger, Telefonkatalogen, osv. Miniguider och manualer - Källtexterna för VMS miniguider - Förteckning över VMS manualer - Förteckning över handböcker för tillämpningsprogrammen Glöm inte heller... ANU-News försvinner BUC Programmet ANU-News för newsläsning kommer att tas bort från Linus & co. vid nyår. Orsaken till att ANU-News tas bort är i första hand den att programmet kräver för mycket resurser av VAXarna, som redan nu är överbelastade. Den andra News-läsaren, VMS-News, som i princip erbjuder samma funktioner som ANU-News, kommer att hållas kvar.

14 12 Anonym FTP från Linus BUC Vad är FTP? Anonym FTP FTP (File Transfer Protocol) är ett applikationsprotokoll under TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), som möjliggör kopiering av filer mellan två, i allmänhet till Internet kopplade, datorer. TCP/IP finns att fås till ett flertal datorer och operativsystem, så den dator man "FTP:ar" filer ifrån kan t.ex. vara en VMS-maskin, en Unix-maskin eller en IBM. Kommandona för FTP är så gott som oberoende av operativsystemet, vilket gör det lättare för användaren. I Internet-nätet finns en stor mängd serverdatorer från vilka filer kan överföras (t.ex. till ens Linus-område) med hjälp av anonym FTP. Filerna kan vara PD-program, forskningsresultat, dokument mm. För att undvika att skapa användarnamn för alla gäster som önskar överföra filer från serverdatorerna, används istället ett allmänt överenskommet användarnamn - anonymous. Användarnamnet anonymous har strikt begränsade privilegier och är avsett exklusivt för kopiering av filer. En rekommendation för anonymous lösenord är ens internet-mailadress, t.ex. Det är artigt och dessutom skäl att använda mailadressen som lösenord; vissa datorer ger inte ens access till filerna i annat fall. Hur överför man filer? Alla normala FTP-kommandon kan användas även för anonym FTP. Med att skriva ett frågetecken (?) då man startat upp FTP får man en lista på vilka kommadon man kan ge. Ytterligare hjälp får man med kommandot help. Nödvändiga kommandon är: - get Kopierar en fil från den dator du loggat in på - ls/dir Ger en lista på filer i den katalog man befinner sig i - cd Byter katalog - binary Byter till binär överföringsmode. - ascii Byter till teckenbaserad överföringsmode. På de allra flesta maskiner finns det intressanta materialet samlat under katalogen pub, dit man förflyttar sig med cd pub. För att se vad katalogen innehåller, kan man använda kommandot ls eller dir. I listningen av filerna kan man grovt sett särskilja två olika typer - kataloger och filer. Katalogerna kännetecknas av att första tecknet på raden är ett d, som står för directory. Exempel: drwxrwsr-x 3 msdos1 ftp 5120 Sep 20 13:52 pcmag Om man vill förflytta sig lägre ner i katalogträdet, är det bara att ange cd katalognamn och fortsätta tills man hittar den fil man söker.

15 13 Hur vet man då vad filerna innehåller? Det lönar sig att söka efter filer i stil med 00index, 00-index.txt,.INDEX och antingen kopiera dem åt sig (t.ex. get 00index pubindex.txt kopierar filen 00index på serverdatorn till filen pubindex.txt på den lokala datorn) eller titta på filen direkt på skärmen (på VMS-specifikt sätt: get 00index tt:). Då man efter ett antal cd-kommandon hittat den fil man är intresserad av gäller det att kopiera den åt sig. Två alternativ kvarstår - är filen en ASCII-fil eller en binär fil? Ifall filen är av typ ASCII är det bara att ange get filnamn. Som en grov tumregel kan man säga att filer (förutom kataloger) som saknar extension (t.ex. 00index), PostScript-filer med extensionen.ps (t.ex. filnamn.ps) och textfiler med extensionen.txt (t.ex. filnamn.txt) är ASCII-filer, dvs. i textformat. Binära filer igen har typiskt extensioner i stil med.exe,.com,.zip,.lzh,.zoo,.arc,.z. Då man överför icke-textfiler åt sig bör man använda binär överföring. Det gör man genom att skriva binary före överföringen. Anta att vi har en fil, fil.zip, som vi hittat i katalogen /pub/etc. Extensionen.zip berättar oss att filen är en kombinerad arkiv- och kompressionsfil. En.zip-fil innehåller typiskt ett antal filer, som är lagrade i komprimerat format och packade till en enda fil. Detta minskar på belastningen, både vad gäller lagring och nättrafik. Filen fil.zip är binär och överförs på exempelvis följande sätt: FTP.SWELL.SITE>binary Type: Image, Structure: File, Mode: Stream FTP.SWELL.SITE>get fil.zip To local file: (tryck Return) <Opening BINARY mode data connection for /pub/etc/ fil.zip (33333 bytes) <Transfer complete. För att sedan kunna använda sig av fil.zip bör man ha en sk. unzipper, som gör en motsatt operation på filen, dvs. packar upp de enskilda filerna från fil.zip och gör en dekompression på dem. Det finns kompressions- och dekompressionsprogram för de flesta operativsystemen, vilket möjliggör att dylika arkiv-/kompressionsfiler kan användas oberoende av vilken maskin man använder. Saker att beakta Det finns många serverdatorer för anonym FTP-filöverföring i utomeuropeiska länder, främst USA. För att hålla nättrafiken utomlands möjligast låg rekommenderas emellertid kraftigt att man "gynnar inhemskt". FUNETs filserverdator, nic.funet.fi, är numera så omfattande och up-to-date, att det oftast är onödigt att koppla upp sig utomlands. FUNETs nic.funet.fi är en Sun4/ 630MP-41 med (uppgifterna från ) 17 GB skivutrymme (varav 16 GB är använt). Om man kopplar upp sig utomlands, är det skäl att göra det under sådana tider att man belastar nätet minst (t.ex. tidigt på morgonen finsk tid). På grund av den begränsade skivkapaciteten på Linus & co. är det att rekommendera att man för över större filer till ens scratch-

16 14 Praktiskt exempel på anonym FTP område istället för det egentliga området. Det gör man med att förflytta sig till scratch-skivan före man startar FTP. $ SET DEF INST_SCRATCH:<USER> där INST = gruppkoden på Linus (t.ex. INF för informationsbehandling) och USER = användarnamn på Linus. Filerna på scratch-skivan hålls kvar i tre dagar, varefter de stryks automatiskt. Om man inte kommit ihåg att förflytta sig till scratch-området före man startar FTP, så kan man göra det efteråt också. Då ger man kommandot FTP> lcd INST_SCRATCH:<USER> där kommandot lcd står för local change directory. Det exempel som följer är avsiktligt planerat så, att det täcker flere datormiljöer. Linus, som man tar kontakt ifrån, är en VAX/ VMS-maskin, nic.funet.fi, serverdatorn, är en Unix-maskin och programsnutten man kopierar åt sig är en fil som kan köras på en PC med operativsystemet DOS. PC Magazine är en tidning som i varje nummer har programkod för små rutiner som gör det lättare att leva med en PC. Det kan vara små hjälpprogram som löser allmänt kända brister i DOS, det kan vara små, behändiga editorer osv. Vi antar att vi läst volym 11, nr. 11 av PC Magazine och hittat en kort programlistning på en.bat fil (kommandorutin för DOS), som anger antalet bytes som använts för miljövariabler i DOS. Rutinen heter ENVSIZE2.BAT och den kan vara behändig om man t.ex. får felmeddelandet "Out of environment space". Nu orkar vi emellertid inte skriva in de tio raderna som programmet består av, utan önskar kopiera programmet åt oss med anonym FTP istället. På samma gång, i samma "paket", får vi alla programlistningar från det numret av PC Magazine. ENVSIZE2.BAT-filen har tagits som exempel för korthetens skull. Serverdatorn nic.funet.fi har källkodslistningar från PC Magazine i ett bibliotek som heter /pub/msdos/magazines/pcmag. Exemplet som följer, visar stegvis hur man kopplar upp sig till nic.funet.fi via anonym FTP, hur man förflyttar sig till rätt bibliotek och hur man "FTP:ar" filen åt sig. 1. Förflyttar oss till scratch-området, startar FTP på Linus och kopplar upp oss till nic.funet.fi genom att ge användarnamnet anonymous och vår internet-mailadress som lösenord.

17 15 $ SET DEF INST_SCRATCH:<USER> $ FTP LINUS.ABO.FI MultiNet FTP user process 3.2(106) FTP>connect nic.funet.fi Connection opened (Assuming 8-bit connections) < <Hello user at finabo.abo.fi, < <Welcome to the FUNET archive, Please login as anonymous with <your address as the password to access the archive. <See the README file for more information about this archive. < < All transfers are logged with your host name and whatever you entered < for the password. If you don t like this policy, disconnect now! < <nic.funet.fi FTP server (Version ready. <There are 6 (max 128) archive users in your class at the moment. <Local time is Mon Oct 11 08:32: EET < <You can retrieve Ftp-archive top-level README before logon as well. < NIC.FUNET.FI>user anonymous <Guest login ok, give your address for password. Password: <Guest login ok. < < Finnish University and Research network FUNET < Archive FTP.FUNET.FI < <Most important file name suffixes are described at README.FILETYPES <Welcome, you are 7th archive user in your class (max 128). <There are 24 users in all classes (max 514) <Your data-transfer rate has no limitations. < <Local time is Mon Oct 11 08:33: EET < <We have special access features, see file README <It was last updated Tue Sep 28 14:26: days ago 2. Förflyttar oss till katalogen /pub/msdos/magazines för att se vilka tidningars programlistningar finns online på nic.funet.fi. Förflyttar oss sedan till katalogen /pcmag, kontrollerar för säkerhets skull att vi hittat rätt (kommandot pwd) och listar katalogens innehåll (kommandot dir). OBS! Man kunde också skriva efter varandra: cd pub, cd msdos, osv. för att komma till önskad katalog.

18 16 NIC.FUNET.FI>cd pub/msdos/magazines <CWD command successful. NIC.FUNET.FI>dir <Opening ASCII mode data connection for. -rw-rw-r--1 msdos1 ftp 271 Aug 23 04:27 00Index drwxrwsr-x3 msdos1 ftp 512 Sep 16 03:59 aijournal... ddrwxrwsr-x3 msdos1 ftp 5120 Sep 20 13:52 pcmag... drwxrwsr-x2 msdos1 ftp 512 Jun 24 08:56 stunnpc drwxrwsr-x3 msdos1 ftp 512 Aug 4 04:18 wpj-mag <Transfer complete. NIC.FUNET.FI>cd pcmag <CWD command successful. NIC.FUNET.FI>pwd <"/pub/msdos/magazines/pcmag" is the current directory. NIC.FUNET.FI>dir <Opening ASCII mode data connection for. -rw-rw-r--1 msdos1 ftp Sep 20 13:52 00Index -rw-r--r--1 msdos1 ftp Mar ansi132.zip... -rw-r--r--1 msdos1 ftp Jun vol11n11.zip... -rw-r--r--1 msdos1 ftp Nov vol9n21.zip -rw-r--r--1 msdos1 ftp Dec vol9n22.zip <Transfer complete. 3. Tittar på innehållet i filen 00Index, som innehåller en beskrivning på de filer som finns i katalogen. Det VMS-specifika sättet att titta på en ascii-fil är att styra utskriften till tt:, vilket är det logiska namnet på ens terminal. NIC.FUNET.FI>get 00Index tt: <Opening ASCII mode data connection for /pub/msdos/magazines pcmag/00index (10400 bytes). 00Index This file (msdos/magazines/pcmag/00index) ansi132.zippc Mag update: Fast TSR ANSI.SYS replacement... vol11n11.zippcmag:mc,binsch,envsize.labnot,rdump,dlgdemo2... vol9n21.zippcmag: Bright,Dg,Prism-VGA palette edit/load vol9n22.zippcmag: Ctrtext,Glass,Highlite,Winsrc,Winwhere <Transfer complete. 4. Tar över filen vol11n11.zip till Linus. Eftersom det är fråga om en icke-textfil (extensionen är.zip), så bör man byta överföringsmode

19 17 till binärt först. NIC.FUNET.FI>binary Type: Image, Structure: File, Mode: Stream NIC.FUNET.FI>get vol11n11.zip To local file: (tryck Return) <Opening BINARY mode data connection for /pub/msdos/magazines/pcmag/ vol11n11.zip ( bytes). <Transfer complete. 5. Avslutar vår session på nic.funet.fi, avslutar FTP och återvänder till Linus. Kontrollerar att filen överförts och hur stor den är. NIC.FUNET.FI>bye <Goodbye, and thank you for using the FUNET archive. <You transferred 316 KBytes during this session. FTP>quit $ DIR/DATE/SIZE VOL11N11.ZIP Directory INST_SCRATCH:<USER> VOL11N11.ZIP; OCT :00:00.00RWED,RWED,,) Nu är filen korrekt överförd till vårt Linus-område, där vi ännu kan titta (med Linus UNZIP-program) vad filen vol11n11.zip innehåller (flaggan -l skriver ut en lista på skärmen vilka filer arkivfilen innehåller): $ unzip -l vol11n11.zip Length Date Time Name ("^" ==> case conversion) :18 ^mc.zip :31 ^binsch.zip :25 ^bomeom.zip :24 ^qlabel.wq :24 ^labnot.zip :59 ^envsize2.bat :43 ^envsize.bat :32 ^rdump.zip :49 ^center.bas :26 ^dlgdemo2.zip Vi ser att envsize2.bat finns med i filen. Eftersom vi vet att det är en vanlig ASCII-fil så kan vi ännu ta en titt på den, genom att instruera UNZIP-programmet att vi vill se på filen envsize2.bat som finns i arkivfilen vol11n11.zip. Flaggan -c skriver ut filen på skärmen.

20 18 $ unzip -c vol11n11.zip envsize2.bat UnShrinking: OFF IF NOT %1 == GOTO SecondTime REM ========== Show size of DOS Environment being used =========== SET > ENVSIZE2. DIR ENVSIZE2. FIND "ENVSIZE2" > TEMPENV.BAT TEMPENV :SecondTime ECHO Environment variables use approximately %1 bytes. DEL TEMPENV.BAT DEL ENVSIZE2. Allt ser ut att vara OK. Nu återstår det bara att föra över vol11n11.zip till sin PC mha. t.ex. Kermit eller genom FTP på en PC med nätkoppling och packa upp filen med en unzipper för DOS. Små tips Tips 1: Om man via anonym FTP vill logga in på en dator utan att behöva skriva användarnamnet (anonymous) och lösenordet kan man definiera symbolen FTP åt sig, t.ex. i LO- GIN.COM. $ FTP :== ftp/user= anonymous /password= Efter att symbolen FTP är i kraft kan man logga in anonymt, t.ex. på datorn nic.funet.fi, direkt med att skriva: $ FTP nic.funet.fi Tips 2: Om man överför en stor fil och vill följa med hur överföringen av data framskrider, kan man endera ge kommandot hash före överföringen, eller trycka på <Ctrl-A> under tiden filen förs över.

Pengar för printning sidor 6,8 Det är dragigt, stäng dörren! sid 4 Bob byter band sid 33. I detta nummer: 5.11.1998

Pengar för printning sidor 6,8 Det är dragigt, stäng dörren! sid 4 Bob byter band sid 33. I detta nummer: 5.11.1998 I detta nummer: 5.11.1998 DC papperet 55 Utvidgad verksamhet i Vasa 3 Registrering av datanättrafiken 5 Printerutskrifterna avgiftsbeläggs 6 Den gemensamma anskaffningen 8 Kårens datanät 11 DC:s guider

Läs mer

Datacentralens informationstidning

Datacentralens informationstidning DC -papperet 72 8.4.2009 Datacentralens informationstidning 2009 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 8.4.2009 Vårens DC-papper.......................................................

Läs mer

Datacentralens informationstidning

Datacentralens informationstidning DC -papperet 76 13.5 2011 Datacentralens informationstidning 2011 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 13.5 2011 Töväder.................................................................

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

Elektronisk post. Abstrakt. Klassificering

Elektronisk post. Abstrakt. Klassificering Elektronisk post Andreas Söderlund Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: andsoder(snabela)abo.fi Webbplats: http://www.sci.fi/~andreas/ Abstrakt Denna uppsats ger en

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Introduktion till datateknik för språkvetare

Introduktion till datateknik för språkvetare Introduktion till datateknik för språkvetare ht 2013 Per Starbäck Kapitel 1 Inledning 1.1 Om kursen Schema och annat finns på http://stp. lingfil.uu.se/kurs/ids/. Där kommer det även finnas länkar till

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu Lexia 4 Handbok Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu 2 3 FÖRORD Välkommen! Lexia är ett flexibelt datorprogram som låter dig tillrättalägga träning av språklig

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen

T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen Ö vningarna 2012 Materialet innehåller mycket information och instruktioner; följ instruktionerna och gör uppgifterna i lugn och ro. Målet

Läs mer

Unix. Påbyggnadskurs Raditex AB. Göran Hasse. Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 -

Unix. Påbyggnadskurs Raditex AB. Göran Hasse. Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 - Unix Påbyggnadskurs Raditex AB Göran Hasse 1998 Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 - Copyright (c) 98 Denna text får spridas hur som helst. Varje mångfaldigande eller duplicering på mekaniskt, elektroniskt

Läs mer

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet 1 Sammanfattning Intresset att lägga ut multimediaproduktioner från CD-rom direkt ut på Internet har ökat. Rapporten tar upp hur produktioner gjorda i Director/Authorware kan läggas ut på Internet utan

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Går det tillräckligt fort för dig?

Går det tillräckligt fort för dig? DESIGN TYPOGRAFI Hoppsan! Vad har hänt här? Jo, vi följer Bokvännens exempel (se förra numret) och inför löpnumrering! PRODUKTION 24 NR 1 ÅRG 4 FEBRUARI 1995 JENS ELIASSON HJÄLPER DIG ATT PLUGGA IN KORKEN

Läs mer

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf WordPress-skolan del 1 Loopia Blogg http://blogg.loopia.se/2011/02/01/wordpress-skolan-%e2%80%93-del-1/ Page 1 of 10 Kundzon ÅF-zon Webbmail Hem

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

DtPTraditioner och revolutioner

DtPTraditioner och revolutioner DESIGN TYPOGRAFI PRODUKTION NR 1 ÅRGÅNG 1 MARS 1992 DtPTraditioner och revolutioner PRISKRIG MELLAN RIP-SÄTTERIER I STOCKHOLM Sid 11 DESKTOPTEKNIK BAKOM NY LOKALTIDNING Sid 16 TIO TIPS FÖR DIG SOM JOBBAR

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Lokala nätverk LINUX

Lokala nätverk LINUX Lokala nätverk LINUX Hulebäcksgymnasiet VT05 Ove Castell Ove Castell Hulebäcksgymnasiet 05-05-09 1 av 47 Innehållsförteckning Lokala nät LINUX Lektion 1...4 Introduktion...4 Lite historia...4 Distributioner...5

Läs mer