Radiosystem för mätaravläsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radiosystem för mätaravläsning"

Transkript

1 Användningsområde Mätaravläsning och mätvärdesöverföring via licensfri radiofrekvens. Lämplig för brunnsplacerade och andra mätare med begränsad åtkomst. Kan även användas för individuell mätning i radhusområden eller liknande. Systemet är flexibelt och kan enkelt kompletteras med fler sändare/mätare. I ett system med ett fåtal mätare kan man avläsa en mätare åt gången. I system med fler mätare kan man, med hjälp av länkstationer, länka signalen vidare och på så sätt avläsa flera mätare från en avläsningspunkt med hjälp av handenhet eller radioport. I stora system kan man med överföringsnoden avläsa mätvärdena via GPRS utan att behöva lämna kontoret. Med hjälp av mjukvaran utförs ruttplanering, adressering av mätare, överföring till befintligt debiteringssystem mm. AT 7275HRI-R monterad Programtext 8 Mätsystem, mätvärdesöverföring via radiokommunikation Radiosystem för mätaravläsning... typ Funktion och konstruktion I system med ett fåtal mätare som är spridda över ett större område, avläses en mätare i taget. De sändarförsedda mätarna avläses med handdatorn eller radioport via en licensfri radiofrekvens (868 MHz). Avlästa värden överförs till befintlig dator via handdatorns dockningsstation eller direkt från radioport in i PC. I mjukvaran kan avlästa värden exporteras till det befintliga debiteringssystemet. I det fasta radiosystemet använder man en överföringsnod för att avläsa samtliga sändarfösedda mätare som ingår i rutten. Sparar tid: - Avläs mätare med begränsad åtkomst (tex brunnsmätare) behöver inte tömma mätarbrunnen och inte klättra ner i den för att läsa av mätaren. - Avläs mätare där endast behörig personal får vara, läkemedelsföretag mm Slipper portvakter, koder, kurser mm Förbättrar arbetsmiljön: - Sitt kvar i bilen och läs av - Undvik arbetsplatsolyckor - Slipp klättra ner i brunnen Förbättrar avläsningen: - Obruten datakedja från mätare till debiteringssystem - Minska risk för feldebitering - Enklare att avläsa oftare vilket ökar koll på förbrukning/läckor Förenklar mätvärdesinsamlingen: - Sitt kvar i bilen och läs av - Länka signaler från många sändare via länkstationer till en avläsningspunkt - Läs av flera mätare från en avläsningsspunkt - Överför mätvärden digitalt via mjukvaran till debiteringssystem vilket ger ökad datasäkerhet - Komplettera enkelt med fler sändare ingen kabeldragning Sid 1 (7)

2 AT 7275HRI-R-A4 D=10 HRI-A Tekniska data Systemet består av följande komponenter: - Mätare - Sändare - Länkstation - Handdator inkl. dockningstation och mjukvara alternativt radioport och mjukvara eller överföringsnod och mjukvara Mätare Mätarna skall vara försedda med HRI-pekare, pulsutgång eller Minibusutgång. AT 7275HRI-R Sändare Räckvidd för avläsning Fritt område: 1000 m Inom bebyggelse: m Placering i brunn etc. : m 25 mw 1 liter Effekt Index Skyddsklass IP 68 Batterilivslängd 12 års batteri vid en avläsning per vecka SCOUT-MB, -P2, -P4 Tillgängliga data från sändare SCOUT-P1/-P2/-P4 Mätarindex, kabelbrottsavkänning, batteristatus 12 st mätarindexvärden (-P1 har 24 st) som kan visas som till månads-,vecko-, dygn- eller timvärden. Backflödesindikering med datum och tid (gäller -P1 och -P2). Läckage/rörbrottsindikering med justerbara tröskelvärden. AT 7275HRI-A3/-A4 och AT 7275MEI-R Mätarindex, kabelbrottsavkänning (gäller -A4 och MEI-R), batteristatus 24 st mätarindexvärden som kan visas som till månads-,vecko-, dygn- eller timvärden. Backflödesindex (gäller HRI-A3), läckage/rörbrottsindikering med justerbara tröskelvärden. AT 7275HRI-R Mätarindex, indikering om givaren tas bort från mätaren, batteristatus 24 st mätarindexvärden som kan visas som till månads-,vecko-, dygn- eller timvärden. Backflödesindikering med datum och tid Läckage/rörbrottsindikering med justerbara tröskelvärden. SCOUT-MB/-MB1 Vid vatten som medium: Volymindex, aktuellt flödesvärde*, mätar-id, batteristatus Månadsindex**, årsindex*, föregående års index* Vid värme/kyla-system: Aktuellt index och månadsindex för värme, kyla*, energi Mätar-ID, volymindex, batteristatus Aktuell effekt, aktuellt flöde Tillopps- och returtemperaturer, temperaturdifferens, medeleffekt *Om mätarens protokoll medger denna information **För HRIXXXXX Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd. Dokumenten får kopieras endast i sin helhet. Sid 2 (7)

3 Länkstation Vidarelänkning av radiosignal Fritt område 4000 m Inom bebyggelse 1000 m Antal länkstationer i följd Max 3 st, monteras med fördel högt upp på vattentorn, lyktstolpar eller liknande. Effekt 500 mw 7 år vid en avläsning per vecka. Vid många sändare på samma länkstation måste man Batterilivslängd byta länkstationen oftare eftersom batteriet tar slut fortare Samtliga sändare kan också användas för vidarelänkning upp till 100m vardera (max 3 i följd) AT 7087SCOU T-REP Handdator Psion WORKABOUT Pro: Minneskapacitet 128 MB Flash / 128 MB RAM SensusREAD Operativsystem Windows CE 5.0 Vikt exkl. batteri 455 g Skyddsklass IP 65 Färgskärm 3,6" (9,14 cm) pekskärm Användningstemperatur -20 C till +50 C Dataöverföring USB-anslutning och integrerad bluetooth för t.ex trådlös streckkodsscanner SHIFT A B SPACE C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AT 7087PSIONW A-C Insamling av mätvärden. Radioporten ansluts till befintlig dator. Används till att åka runt och samla in mätvärden eller med hjälp av länkstationer länka signalen in till kontoret etc. Emulator som är ett tillägg till mjukvaran SensusREAD 25 mw på licensfri frekvens 868 MHz < 200 g -20 / +70 C (Förvaring-40 / +85 C USB-anslutning 5,2x4,3x0,6 cm Radioport Överföringsnod Överföringsnod Insamling av mätvärden. Används för att med hjälp av länkstationer länka signalen in Användning till kontoret etc. SensusREAD och Excel-databas Sändningseffekt 25 och 500 mw på licensfri frekvens 868 MHz Vikt (g) 750 Mått (mm) BxHxD = 85x230x70 Skyddsklass IP 66 Användningstemperatur -20 till +55ºC Dataöverföring till server via GPRS-nät och FTP-server Spänningsmatning 230 VAC Radioport Användning Sändningseffekt Vikt Användningstemperatur Dataöverföring Dimensioner Sid 3 (7)

4 Program Språk Licens Funktion SensusREAD Engelska, Tyska, mfl För 50, 250, 1000, 2500 samt obegränsat antal mätare. Antalsbegränsad licens gäller för en dator. Obegränsad licens gäller för fleranvändare. Vid användning av Radioport behövs även tilläggsmjukvara READ-PC. - Ruttplanering - Avläsning via rutt eller fri avläsning - Adressering av sändare - Dataöverföring handdator - PC eller emulator - PC - Import/export av mätvärden och kunddata till/från befintligt debiteringssystem - Visning av avlästa värden, historik etc. ns uppbyggnad n finns dels i handdatorn eller radioporten och dels i befintlig dator. I dator-mjukvaran finns en databas med samtliga mätare indelade i rutter, dvs en lista på vilka mätare som skall läsas av och i vilken ordning det skall utföras. Exempel på information som finns i databasen: - Kundinformation (namn, gatuadress etc) - Mätarens anläggningsnummer / Kundnummer - Mätartyp / Mätarstorlek / Mätarens tillverkningsnummer - Sändartyp / Sändarens tillverkningsnummer - Länkstationer som är anslutna till respektive sändare / Länkstationernas ID-nummer - Ruttordning dvs vilken placering mätaren har i rutten - Information om vilken rutt som mätaren tillhör (man kan enkelt byta rutt i databasen) - Avlästa värden med datum- och tidsstämpel - Rimlighetskontroll i de fall då det avlästa värdet överskrider angivna rimlighetsvärden (används t.ex för att upptäcka läckor) - Historik med tidigare avlästa värden både i tabellform och grafisk form. Det finns även möjlighet att använda sig av GPS-koordinater som man lägger in på respektive mätare och/eller avläsningspunkt för att veta var man skall läsa av mätaren. Detta kan användas som komplement till gatuadress eller så kan enbart GPS-koordinater användas. Mätarens anläggningsnummer, dvs den plats mätaren är placerad på skall vara ett unikt nummer i databasen. Detta nummer används sedan vid export av mätvärden till befintligt debiteringssystem. Import/export av data Data från exempelvis befintligt kundregister importeras till databasen för att förenkla inmatning av kundens anläggningsnummer, gatuadress etc. Efter import av data kompletteras respektive kundinformation med mätar- och sändarinformation. Mer information finns i bruksanvisningen. På motsvarande sätt kan hela eller delar av databasen exporteras till kundregistret för att underlätta för fakturering. Vid exporten väljer man vilka värden man vill exportera - tex anläggningsnummer, avläst värde och datum - och denna mall kan sedan sparas så att exporten ser likadan ut varje gång. Detta underlättar importen till det befintliga debiteringssystemet. Mätdata etc kan exporteras i många olika format, tex Excel, HTML, txt och CSV. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd. Dokumenten får kopieras endast i sin helhet. Sid 4 (7)

5 Lägga till nya sändare/mätare i systemet För att lägga till nya sändare kan man göra på två sätt: - Montera sändaren och avläs via handdator eller radioport, skriv in aktuell mätarställning på respektive sändare. Sedan överförs informationen via handdatorns dockningsstation eller direkt in i datorn om radioport används. - Avläs sändaren innan montage på samma sätt som ovan. Sedan monteras sändaren på mätaren och ny avläsning görs på plats för att ange aktuell mätaraställning. Handdatorn Används för att läsa av mätare via förprogrammerad rutt eller via ruttplaneringsläge. Ruttplaneringsläge innebär att man läser av alla mätare med -sändare inom handdatorns räckvidd för att bygga upp sin rutt. Uppbyggnad av rutten med inmatning och/eller import av kunddata sker sedan i PC-mjukvaran. Vid komplettering av systemet kan de nya sändarna enkelt programmeras med hjälp av handdatorns mjukvara. Den som avläser guidas genom respektive rutt med hjälp av ruttordning, gatuadress eller liknande. Kommentarer kan skrivas in av den som avläser. Denna information syns sedan i databasen. Vid avläsning får man "larm" direkt i handdatorn när sändarens batterinivå är lägre än 10%. Radiosignalens sändningsstyrka för respektive sändare kan kontrolleras vilket är en stor fördel då man skall bestämma var den som avläser skall avläsa. Sändningsstyrkan presenteras i en graf och anges i procent. Via dockningsstationen överförs handdatorna mätdata till datorns databas. En mätare - en avläsning I ett system som består av ett fåtal mätare som är spridda över ett större område (tex brunnsmätare) avläses en sändarförsedd mätare per avläsning. Det finns olika alternativ: - Handdator som enkelt monteras i bilhållaren som även är en laddare för 12V-uttag. Med hjälp av en extern takantenn ökar räckvidden och man kan avläsa mätaren från ett längre avstånd och kan sitta kvar i bilen under avläsningen. - Radioport ansluts till en befintlig bärbar dator som tas med i bilen. Med hjälp av mjukvara i datorn avläser man mätare för mätare i rutten. Flera mätare - en avläsning I ett system som består av många mätare där alla eller en del av mätarna är geografiskt samlade avläses flera sändarförsedda mätare per avläsning från en avläsningspunkt. Systemet byggs upp med länkstationer som tar emot mätvärdena från mätarna och länkar vidare till avläsningspunkten. I mjukvaran definieras vilka mätare som ingår i varje avläsningspunkt. Man kan bygga upp systemet på valfritt sätt och kan även blanda avläsningar där man läser av en mätare åt gången med avläsningar där man länkar flera mätare till en avläsningspunkt. Det finns olika alternativ: - Handdator som enkelt monteras i bilhållaren som även är en laddare för 12V-uttag. Med hjälp av en extern takantenn ökar räckvidden och man kan avläsa mätaren från ett längre avstånd och kan sitta kvar i bilen under avläsningen. Sid 5 (7)

6 - Radioport ansluts till en befintlig bärbar dator som tas med i bilen. Med hjälp av mjukvara i datorn avläser man varje avläsningspunkt, som består av flera mätare, i den fördefinierade rutten. Flera mätare - en fast avläsning I ett system som består av många mätare avläses alla mätare per automatik via en eller flera överföringsnoder. Noden skickar sedan signalen via GPRS-nätet och en befintlig FTP-server vidare in till er nätverksserver. Systemet byggs upp med länkstationer som tar emot mätvärdena från mätarna och länkar vidare till överföringsnoderna. Med hjälp av ett Excel-baserat program registreras mätvärdena automatiskt med ett förinställt tidsintervall. Servern meddelas automatiskt vid alarm, som t.ex kabelbrott och låg batterinivå. Installation Mätare: Se separat anvisning för aktuell mätare. Sändare: - AT 7275HRI-R-A4. Sändaren har ett transportskydd i form av en metallremsa monterad på undersidan. Denna remsa skall tas bort precis innan installation. Sändaren skruvas sedan på mätarens visartavla i förberedda fästpunkter med medföljande skruvar. För dränkbara mätare i koppar/glas-utförande används medföljande fästring till mätarräknarverk. Montera sedan medföljande skyddslock, med plats för sändaren, på mätarens visartavla. AT 7275HRI-R-A4 har separat radiosändare som monteras på vägg eller liknande med hjälp av medföljande konsol. Se separat anvisning. - SCOUT-P2, -P4, -MB. Kablarna ansluts till mätaren. Den separata radiosändaren monteras på vägg eller liknande med hjälp av medföljande konsol. Se separat anvisning. Länkstation: Placera en länksstation nära sändaren för att sedan länka vidare till nästa länkstation eller avläsningspunkt. Använd länkstationerna i par så de kan sända och ta emot på 500mW. Montera länkstationerna på lyktstolpar eller liknande för att få upp signalen i luften och undvika åverkan. Placera inte länkstationerna direkt på en vägg, utan på konsol minst 15 cm ut från väggen. Handdator: Vid leverans är mjukvaran Windows CE installerad på handenheten. På den befintliga dator som skall användas för mätvärdesinsamling, skall mjukvara installeras. Datorns USB-port skall konfigureras innan ruttplanering kan starta. Se separat brukanvisning. Minisystemkrav för PC enligt nedan: - Operativsystem Microsoft Windows 98 eller högre, för Windows NT 4.0 med service pack 3 - Administrativa systemrättigheter krävs för Windows XP och Windows Microsoft Internet Explorer 6 eller högre vid användning av Windows 98 eller Windows ME - 64 MB RAM (128 MB rekommenderas) - Grafikkort Super VGA monitor med minst 800x600 punkter - Diskutrymme: 30 MB ledigt utrymme på disk - USB-anslutning Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd. Dokumenten får kopieras endast i sin helhet. Sid 6 (7)

7 Underhåll och reservdelar Handdatorn Psion har utbytbart batteri. Batteribyte är inte möjligt i sändare och länkstation eftersom de är dränkbara i skyddsklass IP68 och därmed hermetiskt tillslutna. När batteriet är slut byter man hela sändaren eller länkstationen. Beställningsnyckel Art. nr. Beskrivning AT 7275HRI-R Sändare Typ HRI för vinghjuls- eller ringkolvmätare AT 7050/7420/7430, Med integrerad radioantenn typ -S AT 7275HRI-R-A3 Sändare Typ HRI för vinghjuls- eller ringkolvmätare AT 7050/7420/7430 Med förlängd antenn (1,5m kabel), backflödesindikering AT 7275HRI-R-A4 Sändare Typ HRI för vinghjuls- eller ringkolvmätare AT 7050/7420/7430 Med förlängd antenn (1,5m kabel), kabelbrottsindikering AT 7275MEI-R Sändare Typ HRI för Meistream-mätare typ AT 7110 DN Med förlängd antenn, kabelbrottsindikering AT 7275MEI-R Sändare Typ HRI för Meistream-mätare typ AT 7110 DN Med förlängd antenn, kabelbrottsindikering SCOUT-MB Sändare 2 MiniBus-ingångar, för 2 energimätare AT7500/7274 Med förlängd antenn. Utökat protokoll för temperaturer, effekt, flöde, energi och volym SCOUT-MB1 Sändare 1 MiniBus-ingång, för 1 energimätare AT7500/7274 Med förlängd antenn. Utökat protokoll för temperaturer, effekt, flöde, energi och volym SCOUT-P1 Sändare 1 pulsingång, för 1 mätare med pulsutgång. Med förlängd antenn. Fabrikatsoberoende. SCOUT-P2 Sändare 2 pulsingångar, för 2 mätare med pulsutgång. Med förlängd antenn. Fabrikatsoberoende. SCOUT-P4 Sändare 4 pulsingångar, för 4 mätare med pulsutgång. Med förlängd antenn. Fabrikatsoberoende. AT 7299IP68KAB Koppling IP68-klassad kabelkoppling för förlängning av sändarkabel. SCOUT-REP Repeater Länkstation för dataöverföring över längre avstånd PSIONWA-C Handdator Typ Psion WORKABOUTPro G2, för mätaravläsning DOCK Dockningsstation För laddning av handdator och dataöverföring till PC PSIONCAR Bil-kit 12V-laddare och hållare för bilmontage PSIONANT Takantenn Antenn till handdator för ökad räckvidd. För montage på biltak. SCOUT-USB Radioport Radioport för mätaravläsning. Alternativ till handdator. SensusREAD och tilläggsmodul READ-PC krävs. SCOUT-WEB Överföringsnod GPRS gateway för fast radiosystem. Avläsning av upp till 500 mätare. 7087READ-PC Tilläggsmodul till SensusREAD för direktavläsning via radioport. READ-50 PC-mjukvara (en användare). Licens för max 50 st mätare READ-250 PC-mjukvara (en användare). Licens för max 250 st mätare READ-1000 PC-mjukvara (en användare). Licens för max 1000 st mätare READ-2500 PC-mjukvara (en användare). Licens för max 2500 st mätare READ-UNLIM PC-mjukvara (fler användare). Licens för obegränsat antal mätare Sid 7 (7)

Radiosystem för mätaravläsning Scout

Radiosystem för mätaravläsning Scout Radiosystem för mätaravläsning Scout Användningsområde Mätaravläsning och mätvärdesöverföring via licensfri radiofrekvens. Lämplig för brunnsplacerade och andra mätare med begränsad åtkomst. Kan även användas

Läs mer

System för individuell mätning och debitering (IMD) Base radio system

System för individuell mätning och debitering (IMD) Base radio system Användningsområde Base är ett fast radiosystem för trådlös avläsning av konsumtionsmätare för vatten, värme och el samt elektroniska radiatorvärmemätare i lägenheter och flerbostadshus. Avläsningen kan

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation Analys & Rapporter Östra kallagret 2014-09-14 till 2014-09-16 Grafisk presentation 2014-09-14 2014-09-15 2014-09-16 Datalogger 1 ( C) Datalogger 2 ( C) Datalogger 3 ( C) Visning i tabellform Larm Alla

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem AT 7530

M-Bus Fjärravläsningssystem AT 7530 Master-/Slavenheter, Utgåva AT 4, 2012-04-16Nivåomvandlare, Repeater,Mjukvara Sidhuvud1 AT M-Bus Fjärravläsningssystem AT AT Användningsområde M-Bus (Meter-Bus) är en europeisk standard, EN1434-3, speciellt

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Mätprincip för automatisk nivåoch temperaturmätning

Mätprincip för automatisk nivåoch temperaturmätning Mätprincip för automatisk nivåoch temperaturmätning DIVER - en datalogger för varje tillfälle Divern är en automatisk datalogger med inbyggt batteri och minne som registrerar vattnets nivå och temperatur,

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

within ANVÄNDARGUIDE

within ANVÄNDARGUIDE within ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 System- och flödesbeskrivning... 3 1.1 Mobil avläsning... 3 1.2 Mätning av el och fysisk inkoppling av centraler... 3 1.3 OBS! Driftsättning efter leverans...

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se www.zodiac.se Komradio för TRANSPORT och ÅKERI zodiac proline+ Zodiac Proline+ serien är radion för dig där kvalitet och prestanda är det viktigaste. Knapplås Skruvat tillbehörsuttag Fordonshållare Tydlig

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

STEINELs impulser-system

STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINEL sensor-radio-tekniken ger nya och flexibla möjligheter för installation. Med Impulser-systemet får man säkerhet, trygghet och energibesparing för

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm Användningsområde För mätning och registrering av förbrukad energi i värmesystem/lågtemperatursystem med vatten som värmebärare. Skall användas tillsammans med flödesmätare samt temperaturgivare på tilloppoch

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

AdmiPro. Scanpal2. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Scanpal2. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Scanpal2 Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehåll Introduktion... 3 Installation... 4 Programmera Scanpal2... 5 Ladda data till Optimus... 6 Hämta data från Scanpal2... 7 Uppdatera lager... 9 Index...

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2014 Innehållsförteckning: 1 INLEDNING... 1 2 FÖRBEREDELSE OCH PLANERING AV NÄTVERKET...

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

EMIT TIDTAGNINGSSYSTEM EN KORT INTRODUKTION

EMIT TIDTAGNINGSSYSTEM EN KORT INTRODUKTION EMIT TIDTAGNINGSSYSTEM Detta är en kort introduktion till hjälp för att använda EMIT Tidtagningssystemet som ägs av Västergötlands Skidförbund. Du bör ändå läsa Manualen till systemet (SSF Timing Längd

Läs mer

1. PASCO Spark SLS och SparkVue. om uppgradering, filbehandling, Journal m.m.

1. PASCO Spark SLS och SparkVue. om uppgradering, filbehandling, Journal m.m. PASCO Spark SLS och SparkVue om uppgradering, filbehandling, Journal m.m. 1. PASCO Spark SLS och SparkVue Art. PS 2008A Spark SLS är en modern datalogger med stor pekskärm i färg (11,6 x 8,8 cm/640 x 480

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portabelt serviceinstrument för tryck med digitalt handinstrument passande tryckgivare CPT 6210. Ex-utförande enligt ATEX. Standardutförande eller med dubbla ingångar. Typ 1 CPH 6210 Ex-utförande

Läs mer

Super WISE. Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding

Super WISE. Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding Super WISE Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding Snabbfakta Möjliggör intern kommunikation mellan Super WISE (Gateway) och rumsregulatorer Hanterar 60 rum per Används främst i ventilationssystem

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se Multifunktionsur Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest www.legrand.se Inställningar i klartext Det har aldrig varit lättare att programmera ett ur Driftsläge Lagrade program

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ Från Ekofektiv ETT HELTÄCKANDE ENERGI- OCH DRIFTÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSBESTÅND.

\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ Från Ekofektiv ETT HELTÄCKANDE ENERGI- OCH DRIFTÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSBESTÅND. \\\\\\\\\\\\\\\\ ETT HELTÄCKANDE ENERGI- OCH DRIFTÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSBESTÅND. Från Ekofektiv \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ BASIC* EE 2 -struktur MAESTRO*** Speglade driftcentraler, SQL-databaser,

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Cam YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Direkt till mobilen (P2P) Dag- och nattseende (IR-cut) Väderbeständig (IP66) Trådlöst via Wi-Fi eller 3G Ström via nätverkskabel

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE Quick Guide Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE PROTECT ZOLO Paketet innehåller: Enhet Antal ZOLO GSM Larmsystem/PIR-sensor.... 1 Fjärrkontrol.... 1 ZOLO Kommunikationskort.... 1 PIR-sensor.... 1 USB-kabel....

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning 1 PKS5000PC Allmänt PKS5000PC är ett hjälpmedel och ett administrativt verktyg för PKS5000 systemet. Det hjälper och underlättar plockhanteringen, gör att ansvariga kan göra produktionsuppföljningar och

Läs mer

Att använda DVD-RAM-skivor

Att använda DVD-RAM-skivor Denna bruksanvisning innehåller ett minimum av information för att använda DVD-RAM-skivor tillsammans med drivenheten DVD MULTI under Windows 98/Me/2000. Windows, Windows NT och MS-DOS är registrerade

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. EnergyWatch. Installationsmanual

EnergyWatch Installationsmanual. EnergyWatch. Installationsmanual EnergyWatch Installationsmanual Innehållsförteckning Inledning 3 Viktig information om installationen 4 Sammanfattning av installation 5 Förberedelser 6 Kontrollera innehållet i förpackningen 6 Verktyg

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn Innehåll LEAN Produktion med Werma Signaltechnik 3 Förbättra produktionen effektivt 4 WIN-Wireless Information Net 5 Automatiskt Mail 6

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer