Radiosystem för mätaravläsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radiosystem för mätaravläsning"

Transkript

1 Användningsområde Mätaravläsning och mätvärdesöverföring via licensfri radiofrekvens. Lämplig för brunnsplacerade och andra mätare med begränsad åtkomst. Kan även användas för individuell mätning i radhusområden eller liknande. Systemet är flexibelt och kan enkelt kompletteras med fler sändare/mätare. I ett system med ett fåtal mätare kan man avläsa en mätare åt gången. I system med fler mätare kan man, med hjälp av länkstationer, länka signalen vidare och på så sätt avläsa flera mätare från en avläsningspunkt med hjälp av handenhet eller radioport. I stora system kan man med överföringsnoden avläsa mätvärdena via GPRS utan att behöva lämna kontoret. Med hjälp av mjukvaran utförs ruttplanering, adressering av mätare, överföring till befintligt debiteringssystem mm. AT 7275HRI-R monterad Programtext 8 Mätsystem, mätvärdesöverföring via radiokommunikation Radiosystem för mätaravläsning... typ Funktion och konstruktion I system med ett fåtal mätare som är spridda över ett större område, avläses en mätare i taget. De sändarförsedda mätarna avläses med handdatorn eller radioport via en licensfri radiofrekvens (868 MHz). Avlästa värden överförs till befintlig dator via handdatorns dockningsstation eller direkt från radioport in i PC. I mjukvaran kan avlästa värden exporteras till det befintliga debiteringssystemet. I det fasta radiosystemet använder man en överföringsnod för att avläsa samtliga sändarfösedda mätare som ingår i rutten. Sparar tid: - Avläs mätare med begränsad åtkomst (tex brunnsmätare) behöver inte tömma mätarbrunnen och inte klättra ner i den för att läsa av mätaren. - Avläs mätare där endast behörig personal får vara, läkemedelsföretag mm Slipper portvakter, koder, kurser mm Förbättrar arbetsmiljön: - Sitt kvar i bilen och läs av - Undvik arbetsplatsolyckor - Slipp klättra ner i brunnen Förbättrar avläsningen: - Obruten datakedja från mätare till debiteringssystem - Minska risk för feldebitering - Enklare att avläsa oftare vilket ökar koll på förbrukning/läckor Förenklar mätvärdesinsamlingen: - Sitt kvar i bilen och läs av - Länka signaler från många sändare via länkstationer till en avläsningspunkt - Läs av flera mätare från en avläsningsspunkt - Överför mätvärden digitalt via mjukvaran till debiteringssystem vilket ger ökad datasäkerhet - Komplettera enkelt med fler sändare ingen kabeldragning Sid 1 (7)

2 AT 7275HRI-R-A4 D=10 HRI-A Tekniska data Systemet består av följande komponenter: - Mätare - Sändare - Länkstation - Handdator inkl. dockningstation och mjukvara alternativt radioport och mjukvara eller överföringsnod och mjukvara Mätare Mätarna skall vara försedda med HRI-pekare, pulsutgång eller Minibusutgång. AT 7275HRI-R Sändare Räckvidd för avläsning Fritt område: 1000 m Inom bebyggelse: m Placering i brunn etc. : m 25 mw 1 liter Effekt Index Skyddsklass IP 68 Batterilivslängd 12 års batteri vid en avläsning per vecka SCOUT-MB, -P2, -P4 Tillgängliga data från sändare SCOUT-P1/-P2/-P4 Mätarindex, kabelbrottsavkänning, batteristatus 12 st mätarindexvärden (-P1 har 24 st) som kan visas som till månads-,vecko-, dygn- eller timvärden. Backflödesindikering med datum och tid (gäller -P1 och -P2). Läckage/rörbrottsindikering med justerbara tröskelvärden. AT 7275HRI-A3/-A4 och AT 7275MEI-R Mätarindex, kabelbrottsavkänning (gäller -A4 och MEI-R), batteristatus 24 st mätarindexvärden som kan visas som till månads-,vecko-, dygn- eller timvärden. Backflödesindex (gäller HRI-A3), läckage/rörbrottsindikering med justerbara tröskelvärden. AT 7275HRI-R Mätarindex, indikering om givaren tas bort från mätaren, batteristatus 24 st mätarindexvärden som kan visas som till månads-,vecko-, dygn- eller timvärden. Backflödesindikering med datum och tid Läckage/rörbrottsindikering med justerbara tröskelvärden. SCOUT-MB/-MB1 Vid vatten som medium: Volymindex, aktuellt flödesvärde*, mätar-id, batteristatus Månadsindex**, årsindex*, föregående års index* Vid värme/kyla-system: Aktuellt index och månadsindex för värme, kyla*, energi Mätar-ID, volymindex, batteristatus Aktuell effekt, aktuellt flöde Tillopps- och returtemperaturer, temperaturdifferens, medeleffekt *Om mätarens protokoll medger denna information **För HRIXXXXX Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd. Dokumenten får kopieras endast i sin helhet. Sid 2 (7)

3 Länkstation Vidarelänkning av radiosignal Fritt område 4000 m Inom bebyggelse 1000 m Antal länkstationer i följd Max 3 st, monteras med fördel högt upp på vattentorn, lyktstolpar eller liknande. Effekt 500 mw 7 år vid en avläsning per vecka. Vid många sändare på samma länkstation måste man Batterilivslängd byta länkstationen oftare eftersom batteriet tar slut fortare Samtliga sändare kan också användas för vidarelänkning upp till 100m vardera (max 3 i följd) AT 7087SCOU T-REP Handdator Psion WORKABOUT Pro: Minneskapacitet 128 MB Flash / 128 MB RAM SensusREAD Operativsystem Windows CE 5.0 Vikt exkl. batteri 455 g Skyddsklass IP 65 Färgskärm 3,6" (9,14 cm) pekskärm Användningstemperatur -20 C till +50 C Dataöverföring USB-anslutning och integrerad bluetooth för t.ex trådlös streckkodsscanner SHIFT A B SPACE C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AT 7087PSIONW A-C Insamling av mätvärden. Radioporten ansluts till befintlig dator. Används till att åka runt och samla in mätvärden eller med hjälp av länkstationer länka signalen in till kontoret etc. Emulator som är ett tillägg till mjukvaran SensusREAD 25 mw på licensfri frekvens 868 MHz < 200 g -20 / +70 C (Förvaring-40 / +85 C USB-anslutning 5,2x4,3x0,6 cm Radioport Överföringsnod Överföringsnod Insamling av mätvärden. Används för att med hjälp av länkstationer länka signalen in Användning till kontoret etc. SensusREAD och Excel-databas Sändningseffekt 25 och 500 mw på licensfri frekvens 868 MHz Vikt (g) 750 Mått (mm) BxHxD = 85x230x70 Skyddsklass IP 66 Användningstemperatur -20 till +55ºC Dataöverföring till server via GPRS-nät och FTP-server Spänningsmatning 230 VAC Radioport Användning Sändningseffekt Vikt Användningstemperatur Dataöverföring Dimensioner Sid 3 (7)

4 Program Språk Licens Funktion SensusREAD Engelska, Tyska, mfl För 50, 250, 1000, 2500 samt obegränsat antal mätare. Antalsbegränsad licens gäller för en dator. Obegränsad licens gäller för fleranvändare. Vid användning av Radioport behövs även tilläggsmjukvara READ-PC. - Ruttplanering - Avläsning via rutt eller fri avläsning - Adressering av sändare - Dataöverföring handdator - PC eller emulator - PC - Import/export av mätvärden och kunddata till/från befintligt debiteringssystem - Visning av avlästa värden, historik etc. ns uppbyggnad n finns dels i handdatorn eller radioporten och dels i befintlig dator. I dator-mjukvaran finns en databas med samtliga mätare indelade i rutter, dvs en lista på vilka mätare som skall läsas av och i vilken ordning det skall utföras. Exempel på information som finns i databasen: - Kundinformation (namn, gatuadress etc) - Mätarens anläggningsnummer / Kundnummer - Mätartyp / Mätarstorlek / Mätarens tillverkningsnummer - Sändartyp / Sändarens tillverkningsnummer - Länkstationer som är anslutna till respektive sändare / Länkstationernas ID-nummer - Ruttordning dvs vilken placering mätaren har i rutten - Information om vilken rutt som mätaren tillhör (man kan enkelt byta rutt i databasen) - Avlästa värden med datum- och tidsstämpel - Rimlighetskontroll i de fall då det avlästa värdet överskrider angivna rimlighetsvärden (används t.ex för att upptäcka läckor) - Historik med tidigare avlästa värden både i tabellform och grafisk form. Det finns även möjlighet att använda sig av GPS-koordinater som man lägger in på respektive mätare och/eller avläsningspunkt för att veta var man skall läsa av mätaren. Detta kan användas som komplement till gatuadress eller så kan enbart GPS-koordinater användas. Mätarens anläggningsnummer, dvs den plats mätaren är placerad på skall vara ett unikt nummer i databasen. Detta nummer används sedan vid export av mätvärden till befintligt debiteringssystem. Import/export av data Data från exempelvis befintligt kundregister importeras till databasen för att förenkla inmatning av kundens anläggningsnummer, gatuadress etc. Efter import av data kompletteras respektive kundinformation med mätar- och sändarinformation. Mer information finns i bruksanvisningen. På motsvarande sätt kan hela eller delar av databasen exporteras till kundregistret för att underlätta för fakturering. Vid exporten väljer man vilka värden man vill exportera - tex anläggningsnummer, avläst värde och datum - och denna mall kan sedan sparas så att exporten ser likadan ut varje gång. Detta underlättar importen till det befintliga debiteringssystemet. Mätdata etc kan exporteras i många olika format, tex Excel, HTML, txt och CSV. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd. Dokumenten får kopieras endast i sin helhet. Sid 4 (7)

5 Lägga till nya sändare/mätare i systemet För att lägga till nya sändare kan man göra på två sätt: - Montera sändaren och avläs via handdator eller radioport, skriv in aktuell mätarställning på respektive sändare. Sedan överförs informationen via handdatorns dockningsstation eller direkt in i datorn om radioport används. - Avläs sändaren innan montage på samma sätt som ovan. Sedan monteras sändaren på mätaren och ny avläsning görs på plats för att ange aktuell mätaraställning. Handdatorn Används för att läsa av mätare via förprogrammerad rutt eller via ruttplaneringsläge. Ruttplaneringsläge innebär att man läser av alla mätare med -sändare inom handdatorns räckvidd för att bygga upp sin rutt. Uppbyggnad av rutten med inmatning och/eller import av kunddata sker sedan i PC-mjukvaran. Vid komplettering av systemet kan de nya sändarna enkelt programmeras med hjälp av handdatorns mjukvara. Den som avläser guidas genom respektive rutt med hjälp av ruttordning, gatuadress eller liknande. Kommentarer kan skrivas in av den som avläser. Denna information syns sedan i databasen. Vid avläsning får man "larm" direkt i handdatorn när sändarens batterinivå är lägre än 10%. Radiosignalens sändningsstyrka för respektive sändare kan kontrolleras vilket är en stor fördel då man skall bestämma var den som avläser skall avläsa. Sändningsstyrkan presenteras i en graf och anges i procent. Via dockningsstationen överförs handdatorna mätdata till datorns databas. En mätare - en avläsning I ett system som består av ett fåtal mätare som är spridda över ett större område (tex brunnsmätare) avläses en sändarförsedd mätare per avläsning. Det finns olika alternativ: - Handdator som enkelt monteras i bilhållaren som även är en laddare för 12V-uttag. Med hjälp av en extern takantenn ökar räckvidden och man kan avläsa mätaren från ett längre avstånd och kan sitta kvar i bilen under avläsningen. - Radioport ansluts till en befintlig bärbar dator som tas med i bilen. Med hjälp av mjukvara i datorn avläser man mätare för mätare i rutten. Flera mätare - en avläsning I ett system som består av många mätare där alla eller en del av mätarna är geografiskt samlade avläses flera sändarförsedda mätare per avläsning från en avläsningspunkt. Systemet byggs upp med länkstationer som tar emot mätvärdena från mätarna och länkar vidare till avläsningspunkten. I mjukvaran definieras vilka mätare som ingår i varje avläsningspunkt. Man kan bygga upp systemet på valfritt sätt och kan även blanda avläsningar där man läser av en mätare åt gången med avläsningar där man länkar flera mätare till en avläsningspunkt. Det finns olika alternativ: - Handdator som enkelt monteras i bilhållaren som även är en laddare för 12V-uttag. Med hjälp av en extern takantenn ökar räckvidden och man kan avläsa mätaren från ett längre avstånd och kan sitta kvar i bilen under avläsningen. Sid 5 (7)

6 - Radioport ansluts till en befintlig bärbar dator som tas med i bilen. Med hjälp av mjukvara i datorn avläser man varje avläsningspunkt, som består av flera mätare, i den fördefinierade rutten. Flera mätare - en fast avläsning I ett system som består av många mätare avläses alla mätare per automatik via en eller flera överföringsnoder. Noden skickar sedan signalen via GPRS-nätet och en befintlig FTP-server vidare in till er nätverksserver. Systemet byggs upp med länkstationer som tar emot mätvärdena från mätarna och länkar vidare till överföringsnoderna. Med hjälp av ett Excel-baserat program registreras mätvärdena automatiskt med ett förinställt tidsintervall. Servern meddelas automatiskt vid alarm, som t.ex kabelbrott och låg batterinivå. Installation Mätare: Se separat anvisning för aktuell mätare. Sändare: - AT 7275HRI-R-A4. Sändaren har ett transportskydd i form av en metallremsa monterad på undersidan. Denna remsa skall tas bort precis innan installation. Sändaren skruvas sedan på mätarens visartavla i förberedda fästpunkter med medföljande skruvar. För dränkbara mätare i koppar/glas-utförande används medföljande fästring till mätarräknarverk. Montera sedan medföljande skyddslock, med plats för sändaren, på mätarens visartavla. AT 7275HRI-R-A4 har separat radiosändare som monteras på vägg eller liknande med hjälp av medföljande konsol. Se separat anvisning. - SCOUT-P2, -P4, -MB. Kablarna ansluts till mätaren. Den separata radiosändaren monteras på vägg eller liknande med hjälp av medföljande konsol. Se separat anvisning. Länkstation: Placera en länksstation nära sändaren för att sedan länka vidare till nästa länkstation eller avläsningspunkt. Använd länkstationerna i par så de kan sända och ta emot på 500mW. Montera länkstationerna på lyktstolpar eller liknande för att få upp signalen i luften och undvika åverkan. Placera inte länkstationerna direkt på en vägg, utan på konsol minst 15 cm ut från väggen. Handdator: Vid leverans är mjukvaran Windows CE installerad på handenheten. På den befintliga dator som skall användas för mätvärdesinsamling, skall mjukvara installeras. Datorns USB-port skall konfigureras innan ruttplanering kan starta. Se separat brukanvisning. Minisystemkrav för PC enligt nedan: - Operativsystem Microsoft Windows 98 eller högre, för Windows NT 4.0 med service pack 3 - Administrativa systemrättigheter krävs för Windows XP och Windows Microsoft Internet Explorer 6 eller högre vid användning av Windows 98 eller Windows ME - 64 MB RAM (128 MB rekommenderas) - Grafikkort Super VGA monitor med minst 800x600 punkter - Diskutrymme: 30 MB ledigt utrymme på disk - USB-anslutning Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd. Dokumenten får kopieras endast i sin helhet. Sid 6 (7)

7 Underhåll och reservdelar Handdatorn Psion har utbytbart batteri. Batteribyte är inte möjligt i sändare och länkstation eftersom de är dränkbara i skyddsklass IP68 och därmed hermetiskt tillslutna. När batteriet är slut byter man hela sändaren eller länkstationen. Beställningsnyckel Art. nr. Beskrivning AT 7275HRI-R Sändare Typ HRI för vinghjuls- eller ringkolvmätare AT 7050/7420/7430, Med integrerad radioantenn typ -S AT 7275HRI-R-A3 Sändare Typ HRI för vinghjuls- eller ringkolvmätare AT 7050/7420/7430 Med förlängd antenn (1,5m kabel), backflödesindikering AT 7275HRI-R-A4 Sändare Typ HRI för vinghjuls- eller ringkolvmätare AT 7050/7420/7430 Med förlängd antenn (1,5m kabel), kabelbrottsindikering AT 7275MEI-R Sändare Typ HRI för Meistream-mätare typ AT 7110 DN Med förlängd antenn, kabelbrottsindikering AT 7275MEI-R Sändare Typ HRI för Meistream-mätare typ AT 7110 DN Med förlängd antenn, kabelbrottsindikering SCOUT-MB Sändare 2 MiniBus-ingångar, för 2 energimätare AT7500/7274 Med förlängd antenn. Utökat protokoll för temperaturer, effekt, flöde, energi och volym SCOUT-MB1 Sändare 1 MiniBus-ingång, för 1 energimätare AT7500/7274 Med förlängd antenn. Utökat protokoll för temperaturer, effekt, flöde, energi och volym SCOUT-P1 Sändare 1 pulsingång, för 1 mätare med pulsutgång. Med förlängd antenn. Fabrikatsoberoende. SCOUT-P2 Sändare 2 pulsingångar, för 2 mätare med pulsutgång. Med förlängd antenn. Fabrikatsoberoende. SCOUT-P4 Sändare 4 pulsingångar, för 4 mätare med pulsutgång. Med förlängd antenn. Fabrikatsoberoende. AT 7299IP68KAB Koppling IP68-klassad kabelkoppling för förlängning av sändarkabel. SCOUT-REP Repeater Länkstation för dataöverföring över längre avstånd PSIONWA-C Handdator Typ Psion WORKABOUTPro G2, för mätaravläsning DOCK Dockningsstation För laddning av handdator och dataöverföring till PC PSIONCAR Bil-kit 12V-laddare och hållare för bilmontage PSIONANT Takantenn Antenn till handdator för ökad räckvidd. För montage på biltak. SCOUT-USB Radioport Radioport för mätaravläsning. Alternativ till handdator. SensusREAD och tilläggsmodul READ-PC krävs. SCOUT-WEB Överföringsnod GPRS gateway för fast radiosystem. Avläsning av upp till 500 mätare. 7087READ-PC Tilläggsmodul till SensusREAD för direktavläsning via radioport. READ-50 PC-mjukvara (en användare). Licens för max 50 st mätare READ-250 PC-mjukvara (en användare). Licens för max 250 st mätare READ-1000 PC-mjukvara (en användare). Licens för max 1000 st mätare READ-2500 PC-mjukvara (en användare). Licens för max 2500 st mätare READ-UNLIM PC-mjukvara (fler användare). Licens för obegränsat antal mätare Sid 7 (7)

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner 2 2 UTBYGGBART SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INBYGGD TRÅDLÖS TEKNIK Kompakta mätenheter! Lätt att montera även där det är ont om utrymme! AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för

Läs mer

E970 E975 UPPRIKTNING AV VALSAR. Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt SNABB UPPSTART HÖG PRECISION

E970 E975 UPPRIKTNING AV VALSAR. Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt SNABB UPPSTART HÖG PRECISION E970 E975 UTYGGRT SN UPPSTRT 2 2 2 3 HÖG PRECISION ÅRS GRNTI UPPRIKTNING V VLSR Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt ENKEL UPPRIKTNING ENKELT OCH TILLFÖRLITLIGT Med Easy-Laser

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

1. PASCO Spark SLS och SparkVue. om uppgradering, filbehandling, Journal m.m.

1. PASCO Spark SLS och SparkVue. om uppgradering, filbehandling, Journal m.m. PASCO Spark SLS och SparkVue om uppgradering, filbehandling, Journal m.m. 1. PASCO Spark SLS och SparkVue Art. PS 2008A Spark SLS är en modern datalogger med stor pekskärm i färg (11,6 x 8,8 cm/640 x 480

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer