Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows"

Transkript

1 Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows

2 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt januari 2008

3 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL INLEDNING 5 Terminologi och konventioner 5 Om det här dokumentet 6 Ställa in utskrift 6 Användarprogram 6 Systemkrav 7 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER 8 Installera skrivardrivrutiner med peka-och-skriv-ut 8 Hämta skrivardrivrutiner med WebTools 10 Installera skrivardrivrutiner 12 Installera och ansluta till en virtuell skrivare 15 Avinstallera skrivardrivrutiner 16 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR 17 Utskriftsanslutningar 17 Slutföra en SMB-utskriftsanslutning 17 Slutföra Standard TCP/IP Port-utskriftsanslutningar (Raw eller LPR) 18 Slutföra IPX (Novell)-anslutningar 21 Slutföra IPP-anslutningar 22 Konfigurera anslutningen för Mail Port 24

4 INNEHÅLL 4 KONFIGURERA INSTALLERBARA ALTERNATIV 27 Konfigurera installerbara alternativ manuellt 27 Konfigurera installerade alternativ och uppdatera utskriftsinställningar automatiskt 29 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT 31 Aktivera Job Monitor 31 Använda e-posttjänsten 32 Skriva ut med en e-postklient 33 Hantera utskrifter med hjälp av e-postkommandon 35 Skriva ut med Mail Port 35 Skriva ut från en USB-enhet 36 FTP-utskrift 38 UTSKRIFT 40 Skriva ut från program 40 Ställa in alternativ och skriva ut 40 Använda förinställningar 45 Anpassa ikonen Grunder 49 Definiera och skriva ut anpassade sidformat 50 Anpassade sidformat för Windows PostScript-skrivardrivrutin 51 Anpassade sidformat för Windows PCL-skrivardrivrutin 52 Visa status för MFP 54 Spara filer för utskrift på annan plats 55 SAKREGISTER 57

5 INLEDNING 5 INLEDNING Detta dokument beskriver hur du installerar skrivardrivrutinerna och PPD-filer för Fiery Print Controller MX-PEX3 och hur du ställer in utskrift från Microsoft Windows-datorer. Häri beskrivs även flera olika hjälpprogram för utskrift och hur du skriver ut till Fiery Print Controller MX-PEX3. För information om hur du ställer in nätverksservrar och klienter som ska använda Fiery Print Controller MX-PEX3, se Konfigurering och inställning. För allmän information om hur du använder MFP, datorn, programvaran och nätverket, se dokumentationen för respektive produkt. Fiery Print Controller MX-PEX3 stöder MX-M1100, MX-M950, MX-M850. För information om vilka operativsystem som stöds och om systemkrav, se Välkommen. Terminologi och konventioner I detta dokument används följande terminologi och konventioner. Term eller konvention Aero Fiery X7 MFP (kringutrustning med flera funktioner) Rubriker i kursiv stil Syftar på Fiery X7 (i illustrationer och exempel) Fiery Print Controller MX-PEX3 MX-M1100, MX-M950, MX-M850 Andra dokument i denna dokumentuppsättning Windows Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Ämnen där ytterligare information finns tillgänglig genom att starta hjälpavsnittet i programmet Tips och information Viktig information Viktig information om problem som kan medföra fysisk skada på dig eller andra

6 INLEDNING 6 Om det här dokumentet Ställa in utskrift Detta dokument behandlar följande ämnen: Installera skrivarfiler på Windows-datorer Ställa in utskriftsanslutningar på Windows-datorer Installera utskriftshjälpprogram för Fiery X7 Skriva ut från Windows-datorer I följande tabell anges tillvägagångssätt för att installera skrivardrivrutiner och ställa in utskriftsanslutningar för samtliga Windows-plattformar som stöds av Fiery X7. Åtgärd Referens Installera skrivardrivrutiner Installera skrivardrivrutiner med peka-och-skriv-ut på sidan 8 Hämta skrivardrivrutiner med WebTools på sidan 10 Installera skrivardrivrutiner på sidan 12 Installera och ansluta till en virtuell skrivare på sidan 15 Ställa in SMB-utskrift Slutföra en SMB-utskriftsanslutning på sidan 17 Ställa in TCP/IP-utskrift Slutföra Standard TCP/IP Port-utskriftsanslutningar (Raw eller LPR) på sidan 18 Ställa in IPP-utskrift Slutföra IPP-anslutningar på sidan 22 Användarprogram I tabellen nedan visas de användarprogram du behöver för att göra grundläggande utskriftsinställningar i Fiery X7. Andra dokument kan beskriva andra användarprogram beroende på vad du försöker utföra. Användarprogram PPD-fil (PostScript Printer Definition) och tillhörande filer PCL-skrivardrivrutin Job Monitor Beskrivning Här finns information om Fiery X7 och den särskilda MFPmodellen för ditt program och din skrivardrivrutin. Ger dig möjlighet att skriva ut till Fiery X7 från Windows-datorer och stöder PCL-utskriftsfunktionerna i Fiery X7. Gör det möjligt att övervaka statusen för anslutna Fiery X7-servrar och de utskriftsjobb som skickas till dem. Job Monitor installeras automatiskt när skrivardrivrutinen installeras på en Windowsdator. Mer information finns i Aktivera Job Monitor på sidan 31.

7 INLEDNING 7 Användarprogram Mail Port Printer Delete Utility Beskrivning Gör det möjligt att skicka jobb till Fiery X7 i form av e-postbilagor genom att lägga till Mail Port-programvara som en skrivarport. Mer information finns i Konfigurera anslutningen för Mail Port på sidan 24. Gör det möjligt för dig att avinstallera Windowsskrivardrivrutinen. Mer information finns i Avinstallera skrivardrivrutiner på sidan 16. När du installerar användarprogram på Windows-datorer använder du Fiery User Software Installer. OBS: Installationsrutinerna i Hjälpprogram beskriver hur du använder dvd-skivan med användarprogram för att installera användarprogramvaran. Du kan även hämta användarprogramvara från Fiery X7 med hjälp av fliken Downloads i WebTools. För anvisningar, se Hämta skrivardrivrutiner med WebTools på sidan 10. Systemkrav För detaljerade systemkrav, se Välkommen i ditt mediapaket.

8 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER 8 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER Det här kapitlet beskriver hur du installerar skrivardrivrutiner på en dator med någon av de Windows-versioner som stöds. Se Terminologi och konventioner på sidan 5 för mer information om vilka Windows-versioner som stöds. Installationen av skrivardrivrutiner och PPD-filer är det första steget när du ställer in Fiery X7 som en PostScript- eller PCL-skrivare. Installera skrivardrivrutiner enligt beskrivningen nedan: Från Fiery X7 via peka-och-skriv-ut med SMB-utskrift. Från WebTools med hjälp av fliken Downloads för att hämta skrivardrivrutinsfilerna innan skrivardrivrutinen installeras. För anvisningar, se Hämta skrivardrivrutiner med WebTools på sidan 10. Från dvd-skivan med användarprogram. OBS: WebTools finns tillgängligt om administratören har aktiverat Internetåtkomst till Fiery X7. Eventuellt installerade Fiery X7-skrivardrivrutiner måste avinstalleras innan du kan installera en ny (se Avinstallera skrivardrivrutiner på sidan 16). Installera skrivardrivrutiner med peka-och-skriv-ut Med SMB-utskrift (även känt som Windows-utskrift eller WINS-utskrift) kan du installera PostScript- eller PCL-skrivardrivrutiner och PPD-filer i datorn från Fiery X7 med peka-ochskriv-ut, och sedan skriva ut till en särskild anslutning (Skrivarkö, Väntkö eller Direkt anslutning). Varje anslutning (Skrivarkö, Väntkö eller Direkt anslutning) kräver en separat installation. Upprepa tillvägagångssättet för varje anslutning. När du installerar skrivardrivrutinen med peka-och-skriv-ut kan du inte konfigurera installerbara alternativ manuellt. De installerade alternativen visas i skrivardrivrutinen när du aktiverar Dubbelriktad kommunikation. Mer information finns i Konfigurera installerbara alternativ. OBS: Tillvägagångssätten för utskriftsinställningar i PostScript- och PCL-skrivardrivrutinen är likartade. Följande bilder är hämtade från PostScript-drivrutinen. Eventuella skillnader är markerade.

9 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER 9 GÖR FÖRST DETTA Be Fiery X7-administratören göra följande i Inställning på Fiery X7: Tilldela en giltig IP-adress för Fiery X7. Be administratören om IP-adressen eller DNS-namnet eftersom du kommer att behöva något av dem när du utför stegen nedan. Konfigurera Fiery X7 för SMB-utskrift. OBS: SMB-utskrift kallas för Windows-utskrift i Inställning och på sidan Konfigurering. Ange skrivardrivrutin, antingen PS eller PCL. Mer information finns i Konfigurering och inställning eller i hjälpavsnittet i WebTools Configure Help. SÅ HÄR STÄLLER DU IN SMB-UTSKRIFT PÅ WINDOWS-DATORER 1 Högerklicka på Nätverket eller Mina nätverksplatser och välj Sök dator eller Sök efter datorer. 2 Skriv in namnet eller IP-adressen för Fiery X7 och klicka på Sök nu eller Sök. Kontakta din nätverksadministratör om du inte kan hitta Fiery X7. 3 Dubbelklicka på namnet för Fiery X7 för att visa aktiverade utskriftsanslutningar. OBS: För beskrivningar av de olika anslutningarna, se Konfigurering och inställning. 4 Dubbelklicka på den anslutning du vill ställa in (direct, hold eller print). Filerna installeras då på hårddisken. 5 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. Skrivaren visas i fönstret Skrivare eller Skrivare och fax. 6 Högerklicka på ikonen för Fiery X7 och välj Egenskaper. 7 Klicka på Skriv ut testsida på fliken Allmänt. Om testsidan skrivs ut som den ska är du redo att skriva ut från datorn.

10 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER 10 8 Upprepa föregående steg för varje anslutning du vill installera. Du måste nu skapa en skrivarport och installera skrivardrivrutinen från dvd-skivan med användarprogram. OBS: Du kan inte använda peka-och-skriv-ut för att installera drivrutinen och konfigurera utskriftsanslutningen till Fiery X7 på en och samma gång. 9 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 10 Windows 2000: Dubbelklicka på Lägg till skrivare och klicka på Nästa. Windows XP: Dubbelklicka på Lägg till en skrivare och klicka på Nästa. Windows Server 2003: Välj Lägg till en skrivare och klicka på Nästa. 11 Klicka på Lokal skrivare och klicka på Nästa. 12 Klicka på Skapa en ny port, välj Lokal port i menyn. Klicka på Nästa. 13 Skriv in namnet på Fiery X7 i dialogrutan Portnamn, följt av utskriftsanslutningen och klicka sedan på OK. Skriv in portnamnet på följande sätt: \\Aero\utskrift där Aero är namnet på Fiery X7 och utskrift är utskriftsanslutningen. 14 I dialogrutan med tillverkare och skrivare klickar du på Diskett finns... Du kommer nu att installera skrivardrivrutinen från dvd-skivan med användarprogram. 15 Skriv in namnet på dvd-enheten och bläddra till mappen Skrivare\Ps_drvr\Win_2K_XP. 16 Se till att Oemsetup.inf eller Oemsetup är markerad och klicka på Öppna. 17 Bekräfta att sökvägen är korrekt i dialogrutan Installera från disk och klicka på OK. 18 Följ anvisningarna på skärmen. Hämta skrivardrivrutiner med WebTools Med WebTools kan du hämta installationsprogram för skrivardrivrutiner till din dator direkt från Fiery X7. Hämta skrivardrivrutinsfilerna från Fiery X7 med hjälp av WebTools och följ sedan anvisningarna på sidan 12. Innan du hämtar skrivardrivrutinsfilerna måste administratören ange specifika alternativ för Fiery X7 i Inställning. Du måste också förbereda varje klientdator för att kommunicera med Fiery X7 via Internet eller intranätet. För mer information om Inställning, se Konfigurering och inställning. Mer information om inställning och start av WebTools finns i Hjälpprogram.

11 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER 11 SÅ HÄR HÄMTAR DU SKRIVARDRIVRUTINSFILER MED WEBTOOLS 1 Starta webbläsaren och skriv DNS-namnet eller IP-adressen för Fiery X7. 2 Klicka på Fiery-knappen i det nedre vänstra hörnet av det fönster som visas. 3 Klicka på fliken Downloads. 4 Klicka på länken för den post som du vill installera. Klicka på länken Printer Files under Windows-rubriken för Windows-skrivardrivrutiner. 5 Om en dialogruta visas där du uppmanas att antingen öppna filen eller spara den på hårddisken, ska du välja att spara den på hårddisken. 6 Bläddra till den plats där du vill spara filen PRNTDRVE.EXE och klicka på Spara. Filen hämtas från Fiery X7. Den komprimerade filen är ett arkiv som innehåller flera filer. 7 Dubbelklicka på PRNTDRVE.EXE för att extrahera filerna. Du kan, beroende på operativsystem, bli ombedd att välja en plats där filerna ska extraheras.

12 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER 12 Följ anvisningarna för ditt operativsystem och installera skrivardrivrutinen. Tillvägagångssätten är desamma som för att installera från dvd-skivan, med undantag för att du när du har klickat på Diskett finns, måste bläddra till den plats där du extraherade filerna i stället för till dvd-skivan. Anvisningarna för hur du installerar skrivardrivrutinen för Windows 2000/XP/Server 2003 finns i Så här installerar och fullbordar du PostScript- eller PCL-utskriftsanslutningen för Windows på sidan 12. För mer information, se hjälpavsnittet för WebTools Downloads. Installera skrivardrivrutiner Följande procedur beskriver installationen av skrivardrivrutinen från dvd-skivan med användarprogram. Tillvägagångssätten för att konfigurera alternativen i PostScript- och PCL-skrivardrivrutinen är likartade. Följande bilder är hämtade från PostScript-drivrutinen. Eventuella skillnader är markerade. Om du vill installera skrivardrivrutinen på en dator med Windows Server 2003, väljer du samma PPD-fil som för Windows XP, vilket beskrivs nedan. OBS: Följande bilder är hämtade från Windows Det här tillvägagångssättet beskriver hur du installerar en lokal skrivare (Port 9100). Du kan ändra utskriftsprotokollet senare i enlighet med din nätverkstyp. SÅ HÄR INSTALLERAR OCH FULLBORDAR DU POSTSCRIPT- ELLER PCL-UTSKRIFTSANSLUTNINGEN FÖR WINDOWS 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Windows 2000/XP: Dubbelklicka på ikonen Lägg till skrivare och klicka på Nästa. Windows Server 2003: Välj Lägg till en skrivare och klicka på Nästa. 3 Ange utskrift med lokal skrivare, rensa rutan Identifiera och installera Plug and Playskrivaren automatiskt och klicka på Nästa. 4 Välj Skapa en ny port, välj Standard TCP/IP Port från menyn Porttyp och klicka på Nästa. Dialogrutan Guiden Lägg till Standard TCP/IP-skrivarport visas. 5 Klicka på Nästa. 6 Ange IP-adressen för Fiery X7. 7 Klicka på Nästa. 8 Klicka på Slutför för att stänga dialogrutan Guiden Lägg till Standard TCP/IP-skrivarport.

13 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER 13 OBS: Om enheten inte hittas i nätverket visas den istället för knappen Slutför. Om en enhet inte finns i nätverket kan orsaken vara en av följande: Fiery X7 är inte på Nätverket är inte anslutet Fiery X7 har inte konfigurerats korrekt IP-adressen är felaktig Om du stöter på någon av de nämnda situationerna kan du fortsätta att ställa in porten genom att konfigurera den manuellt. Läs Så här ställer du in Standard TCP/IP-port (Raw eller LPR) för Windows på sidan 18 och följ stegen 11 till 14 innan du går vidare till steg 9 i anvisningarna. 9 Klicka på Diskett finns... i listan med tillverkare och skrivare som visas i dialogrutan. Dialogrutan Installera från disk uppmanar dig att sätta i disken. 10 Sätt i dvd-skivan med användarprogram i dvd-enheten, skriv in namnet på enheten (till exempel D:\) och klicka på Bläddra. Bläddra till mappen Svenska\Skrivare\Ps_drvr\ Win_2K_XP. Om du installerar från de filer som du hämtade från Fiery X7 med hjälp av fliken Downloads i WebTools, bläddrar du till prntdrvr\prntdrvr\ps_drvr\win_2k_xp och klickar på Öppna. 11 Se till att Oemsetup.inf eller Oemsetup är markerad och klicka på Öppna. Sökvägen kopieras till dialogrutan Installera från disk. 12 Bekräfta att sökvägen är korrekt och klicka på OK. 13 I skrivarrutan väljer du lämplig Fiery X7-drivrutin och klickar på Nästa. OBS: Skrivardrivrutinen för Fiery X7 visas i dialogrutan. OBS: Välj MX-PEX3 PS för USA (standarddokumentstorleken är Letter) eller MX-PEX3 PS eu för andra länder (standarddokumentstorleken är A4).

14 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER Skriv ett namn på Fiery X7 i fältet Skrivarnamn och ange om du vill att den ska användas som standardskrivare. Klicka sedan på Nästa. Namnet visas i skrivarfönstret och köfönstret. 15 Följ anvisningarna på skärmen. Dela inte skrivaren och skriv inte ut en testsida vid den här tidpunkten. Fortsätt med installationen av skrivardrivrutinen. Klicka på Slutför på den sista skärmen. De nödvändiga filerna installeras nu på hårddisken. När installationen är klar visas skrivarfönstret med en ikon för den nyinstallerade skrivaren. Nu är du redo att konfigurera de installerbara alternativen (se Konfigurera installerbara alternativ). För att ställa in en anslutning utöver port 9100 går du vidare till Ställa in utskriftsanslutningar. 16 Välj följande alternativ på fliken Avancerat i skrivardrivrutinen när installationen är slutförd. Buffra utskriftsjobb Starta utskriften direkt Skriv ut buffrade dokument först Läs om hur du anger utskriftsalternativ och utskriftsinställningar i Skriva ut från program på sidan 40.

15 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER 15 Installera och ansluta till en virtuell skrivare Med en virtuell skrivare (tillval) kan du skriva ut till Fiery X7 med en uppsättning fördefinierade jobbinställningar. Du behöver inte ställa in utskriftsalternativen manuellt. Innan du kan skriva ut till en virtuell skrivare måste administratören skapa och konfigurera den virtuella skrivaren med hjälp av Command WorkStation. När den virtuella skrivaren har ställts in kan du installera skrivardrivrutinen och PPD-filerna på datorn från Fiery X7 med hjälp av peka-och-skriv-ut. För mer information om att installera virtuella skrivare, se Hjälpprogram. När du installerar skrivardrivrutinen med peka-och-skriv-ut kan du inte konfigurera installerbara alternativ manuellt. Installerbara alternativ konfigureras automatiskt. De installerade alternativen visas i skrivardrivrutinen när du aktiverar Dubbelriktad kommunikation. För mer information om att konfigurera installerbara alternativ, se Konfigurera installerbara alternativ. SÅ HÄR STÄLLER DU IN EN VIRTUELL SKRIVARE PÅ WINDOWS-DATORER 1 Högerklicka på Nätverket eller Mina nätverksplatser och välj Sök dator eller Sök efter datorer. 2 Skriv in namnet eller IP-adressen för Fiery X7 och klicka på Sök nu eller Sök. Kontakta din nätverksadministratör om du inte kan hitta Fiery X7. 3 Dubbelklicka på namnet för Fiery X7 för att visa aktiverade utskriftsanslutningar. De virtuella skrivarna finns listade tillsammans med Skriva ut- och Vänta- köerna och Direkt anslutning (om dessa anslutningar är aktiverade). Virtuella skrivare har vanligtvis namn som indikerar vilken jobbtyp som de har ställts in för. 4 Högerklicka på önskad virtuell skrivare och välj Connect (Anslut). Filerna installeras då på hårddisken. 5 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. Den virtuella skrivaren visas i fönstret Skrivare eller Skrivare och fax. Du skriver ut till en virtuell skrivare precis som till Fiery X7, enligt beskrivningen i Utskrift. Det kan hända att du inte kan ställa in vissa utskriftsalternativ, beroende på hur den virtuella skrivaren är konfigurerad.

16 INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINER 16 Avinstallera skrivardrivrutiner All installation av användarprogram på Windows-datorer görs med Fiery User Software Installer. Tillvägagångssätten i Hjälpprogram beskriver hur installationen görs från dvd-skivan med användarprogram. Programmet Printer Delete Utility har installerats och använts lokalt. Du måste ansluta till Fiery X7 innan du använder programmet. SÅ HÄR ANVÄNDER DU PRINTER DELETE UTILITY 1 Klicka på Start, välj Program och därefter Fiery. 2 Klicka på FieryPrinterDeleteUtility. Dialogrutan Fiery Driver Uninstall Tool (avinstallationsverktyg för Fiery-drivrutinen) visas. Alla Fiery X7-skrivardrivrutiner som hittas på din dator finns med i listan. 3 Om du vill ta bort en skrivare, väljer du skrivarnamnet och klickar på Delete (ta bort). 4 Klicka på OK för att ta bort den/de valda skrivardrivrutinerna. 5 Klicka på OK för att starta om eller klicka på Cancel (avbryt) för att återgå till dialogrutan Fiery Driver Uninstall Tool för att ta bort en annan skrivardrivrutin. Starta om datorn när du har tagit bort önskat antal skrivardrivrutiner.

17 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR 17 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR Om du vill skriva ut från Windows-datorer måste du eller administratören utföra följande steg om du vill ställa in en anslutning utöver port 9100: Ställa in eventuella nätverksservrar. Ställa in Fiery X7 på att acceptera utskriftsjobb från datorn. Konfigurera en port på varje Windows-dator för nätverkstypen. Utskriftsanslutningar Fiery X7 stöder följande utskriftsanslutningar: SMB Standard TCP/IP (Raw eller LPR) IPX (Novell) IPP eller IPP via SSL Skriva ut med Mail Port OBS: Mer information om Mail Port finns i Skriva ut med Mail Port på sidan 35. Slutföra en SMB-utskriftsanslutning Om det inte finns någon Windows-server i nätverket går det ändå att skriva ut från Windows-datorer till Fiery X7. Den metod som används är SMB-utskrift (även känt som Windows- eller WINS-utskrift). När användare skickar utskriftsjobb arbetar datorer med Windows i en peer-to-peer-miljö och kommunicerar direkt med Fiery X7. När SMB-utskrift aktiveras placeras Fiery X7 i en lista i nätverket. Därmed kan Windowsklienter skriva ut till en särskild utskriftsanslutning (Skriva ut- eller Vänta-köerna eller Direkt anslutning) på Fiery X7 utan att annan nätverksprogramvara behövs. Windows-utskrift körs via TCP/IP. Du måste konfigurera TCP/IP på Fiery X7 och på alla datorer som använder SMB-utskrift. När du har aktiverat SMB-utskrift på Fiery X7 kan du upprätta Windows- eller SMBanslutningen och installera skrivardrivrutinen med en och samma procedur. Mer information finns i Installera skrivardrivrutiner med peka-och-skriv-ut på sidan 8.

18 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR 18 Slutföra Standard TCP/IP Port-utskriftsanslutningar (Raw eller LPR) När du har installerat PostScript- och skrivardrivrutinsfilerna kan du konfigurera inställningen för Standard TCP/IP Port-anslutningen (Raw eller LPR) så här: Förbered Fiery X7 på att ta emot utskriftsjobb med Standard TCP/IP Port-protokoll (RAW eller LPR). Mer information finns i hjälpavsnittet till WebTools Configure. Aktivera LPD eller port 9100 på Fiery X7. Mer information finns i hjälpavsnittet till WebTools Configure. Konfigurera datorn för TCP/IP-anslutning. Innan du slutför följande tillvägagångssätt ska du kontakta din systemadministratör för den IP-adress som har tilldelats Fiery X7. TCP/IP-protokollet ska vara installerat som standard på Windows-datorn. För Port 9100 kan du ställa in anslutningen och installera skrivardrivrutinen med en enda procedur. OBS: Du kan också skapa LPR-portanslutningen genom att installera Print Services for UNIX, som medföljer som tillvalskomponent i Windows med Windows 2000/XP/ Server För mer information, se dokumentationen för Windows. SÅ HÄR STÄLLER DU IN STANDARD TCP/IP-PORT (RAW ELLER LPR) FÖR WINDOWS OBS: Följande procedurer använder illustrationer från Windows Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. 2 Högerklicka på skrivardrivrutinsikonen för Fiery X7 och välj Egenskaper. 3 Klicka på fliken Portar.

19 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR 19 4 Klicka på Lägg till port om du vill använda en ny port. Om du vill ändra portinställningarna går du vidare till Välj Standard TCP/IP Port i listan Tillgängliga porttyper: och klicka på Ny port... Dialogrutan Guiden Lägg till Standard TCP/IP-skrivarport visas. 6 Klicka på Nästa. 7 Skriv in Fiery X7 IP-adressen. 8 Klicka på Nästa. 9 Se till att Generic Network Card är valt vid Standard och klicka på Nästa. 10 Klicka på Slutför för att stänga dialogrutan Guiden Lägg till Standard/TCP/IP-skrivarport och klicka sedan på Stäng i dialogrutan Skrivarportar. Om du vill ändra standardinställningarna går du vidare till steg 11.

20 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR Klicka på Konfigurera port... på fliken Portar i dialogrutan Egenskaper. Dialogrutan Konfigurera portövervakare för Standard TCP/IP-port visas. 12 Om du vill använda LPR-utskrift ska du välja LPR i fältet Protokoll och Byte-räkning för LPR är aktiverad i fältet Inställningar för LPR. OBS: Du kan även fortsätta utan att välja Byte-räkning för LPR är aktiverad. Om du vill fortsätta använda Port 9100-utskrift väljer du Raw TCP/IP i fältet Protokoll. Portnumret 9100 visas automatiskt i fältet Inställningar för Raw TCP/IP. Detta är standardportnumret. Du kan skriva ut till den skrivaranslutning som har valts för port 9100-utskrift på Fiery X7. Se nedanstående steg för att ange ett specifikt portnummer. 13 Skriv in namnet på utskriftsanslutningen. För LPR skriver du in print, hold eller direct vid Könamn:. För port 9100 skriver du in följande portnummer för varje utskriftsanslutning i fältet Inställningar för Raw TCP/IP: Fiery X7-standard: 9100 direct: 9101 print: 9102 hold: 9103 OBS: Skriv in numret exakt som det står. 14 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Konfigurera portövervakare för Standard TCP/IP-port. 15 Klicka på Verkställ och sedan på OK.

21 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR 21 Slutföra IPX (Novell)-anslutningar Du slutför inställningen för IPX (Novell) på följande sätt: Konfigurera Novell-nätverket och filservern för att hantera utskriftsjobb åt Fiery X7. Konfigurera filservern med en skrivarserver och en utskriftsanslutning för Fiery X7. För mer information, se dokumentationen för NetWare. Förbered Fiery X7 för IPX-utskrift. Ställ in IPX-anslutningen på datorn. Installera NetWare-protokollen (NWLink IPX/SPX Compatible Transport) och NetWareklienttjänsterna på Windows-datorn innan du börjar. SÅ HÄR STÄLLER DU IN IPX (NOVELL)-UTSKRIFT I WINDOWS 1 Windows 2000: Dubbelklicka på Mina nätverksplatser. Windows XP: Klicka på Start och sedan på Mina nätverksplatser. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Explorer och klicka sedan på Mina nätverksplatser. 2 Dubbelklicka på NetWare-kompatibelt nätverk. En lista över NetWare-servrar visas. 3 Dubbelklicka på det NetWare-träd eller den filserver för vilken nätverksadministratören har definierat en utskriftsanslutning till Fiery X7. Du måste kanske logga in på filservern för att utskriftsanslutningarna ska visas. 4 Dubbelklicka på den utskriftsanslutning som har definierats för Fiery X7. 5 Om NetWare-servern inte har någon lämplig drivrutin för Fiery X7 tillfrågas du om du vill ställa in skrivaren på datorn. Klicka på Ja. 6 Klicka OK för att installera PostScript-skrivardrivrutinen för Fiery X7. 7 Följ steg 10 till steg 12 i proceduren Så här installerar och fullbordar du PostScript- eller PCL-utskriftsanslutningen för Windows på sidan 12. När installationen är klar visas ett nytt skrivarfönster med samma namn som skrivarkön på NetWare-servern.

22 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR 22 8 Välj Egenskaper i menyn Arkiv och klicka på fliken Portar. Bekräfta att anslutningen till NetWare-kön finns i listan, och att den har valts som port för Fiery X7. 9 Klicka på fliken Allmänt och klicka på Skriv ut testsida. 10 I fältet Kommentar anger du användar- och jobbidentifieringsinformation och klickar på OK. Testsidan finns kvar i listan i köfönstret tills den har skrivits ut. Fiery X7 avfrågar NetWare-servern efter utskriftsjobb på den utskriftsanslutning som definierats för Fiery X7. När du skriver ut buffras PostScript-filerna till den anslutningen och skickas via köporten till Fiery X7. Slutföra IPP-anslutningar Du kan skicka utskrifter till Fiery X7 med Internet Printing Protocol (IPP). Innan du börjar måste du göra så här: Se till att Fiery X7 är konfigurerad för TCP/IP- och IPP-utskrift. Mer information finns i hjälpavsnittet till WebTools Configure och i Konfigurering och inställning. Ange utskriftsmålet i datorn. OBS: IPP via SSL-anslutningar stöds.

23 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR 23 SÅ HÄR STÄLLER DU IN IPP-UTSKRIFT I WINDOWS 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Windows 2000/XP: Dubbelklicka på ikonen Lägg till skrivare och klicka på Nästa. Windows Server 2003: Välj Lägg till en skrivare och klicka på Nästa. 3 Välj Nätverksskrivare och klicka på Nästa. 4 Välj alternativet Anslut till en skrivare på Internet eller på intranätet. 5 I URL-fältet skriver du in en IP-adress eller ett DNS-namn följt av ipp/ och därefter anslutningens namn. Om du exempelvis skriver skickas utskriften till skrivarkön i Fiery X7. OBS: Texten ipp/print i exemplet är skiftlägeskänslig. 6 Klicka på Nästa. Dialogrutan Anslut till skrivare visas. 7 Klicka på OK. Dialogrutan Guiden Lägg till skrivare visas. 8 Om du installerar en PostScript-skrivare för första gången ska du följa steg 9 i anvisningarna Så här installerar och fullbordar du PostScript- eller PCL-utskriftsanslutningen för Windows på sidan Ange om du vill att din Fiery X7 ska vara standardskrivare. Klicka sedan på Nästa. 10 Klicka på Slutför.

24 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR 24 Konfigurera anslutningen för Mail Port Med hjälp av Mail Port kan du genomföra fjärrutskrift och fjärrstyra Fiery X7. Jobben skickas till Fiery X7 som bilagor till e-postmeddelanden. Du ställer in e-postutskrift på Windowsdatorer genom att lägga till Mail Port-programmet som en skrivarport. Du måste ställa in e-posttjänsten i Fiery X7 för att kunna använda Mail Port. Mer information om hur du ställer in e-posttjänsten finns i hjälpavsnittet till WebTools Configure. Installera Mail Port från dvd-skivan med användarprogram på din Windows-dator efter att du har ställt in e-posttjänsten. Lägg sedan till en port. All installation av användarprogram på Windows-datorer görs med Fiery User Software Installer. Tillvägagångssätten i Hjälpprogram beskriver hur installationen görs från dvd-skivan med användarprogram. OBS: Följande tillvägagångssätt är liknande för samtliga Windows-plattformar. SÅ HÄR KONFIGURERAR DU ANSLUTNINGEN FÖR MAIL PORT 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Windows 2000: Dubbelklicka på ikonen Lägg till skrivare i fönstret Skrivare. Klicka sedan på Nästa. Windows XP: Klicka på Lägg till en skrivare i fönstret Skrivare och fax och klicka sedan på Nästa. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Lägg till en skrivare och klicka sedan på Nästa. 3 Ange om du skriver ut på en lokal skrivare och klicka på Nästa. 4 Välj Skapa en ny port och sedan EFI Fiery Mail från menyn Typ och klicka på Nästa.

25 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR 25 5 Skriv in den grundläggande information som krävs för att ställa in e-postporten i dialogrutan Add Port (lägg till port). Fiery s Address (e-postadress för Fiery): Skriv in e-postadressen för Fiery X7. Outgoing Mail Server (server för utgående e-post): Skriv in namnet eller IP-adressen för den port som SMTP-servern ska använda. 6 Klicka på Advanced (avancerat). Dialogrutan Port Configuration (konfigurera e-postport) visas. 7 Skriv in följande information. För Fiery Server (Fiery-server): Address (e-postadress för Fiery): Här visas den e-postadress som du skrev in för Fiery X7. Queue (kö): Den utskriftslutning till Fiery X7 som du önskar.

26 STÄLLA IN UTSKRIFTSANSLUTNINGAR 26 För Outgoing Mail Server (utgående server, SMTP): Server Name (servernamn): Den SMTP-server som ska användas. From Address (från adress): Den e-postadress som ska anges som avsändare i e-postmeddelanden. För Options (alternativ): Break apart messages larger than (dela meddelanden större än): Om du väljer det här alternativet, anger du även den maximala storleken för ett enskilt e-postmeddelande. Om ett jobb överskrider gränsen delas det upp i flera meddelanden som inte överskrider den aktuella storleken. De nya meddelandena skickas sedan till Fiery X7. Fiery X7 kombinerar automatiskt alla delade meddelanden till det ursprungliga enda jobbet för utskrift. Status messages from Fiery (statusmeddelanden från Fiery): Om du väljer det här alternativet skickar Fiery X7 statusrapporter för utskrivna jobb med e-post. 8 Klicka på OK. Dialogrutan Guiden Lägg till skrivare visas. 9 Klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen för att installera skrivardrivrutinen för din Windows-dator.

27 KONFIGURERA INSTALLERBARA ALTERNATIV 27 KONFIGURERA INSTALLERBARA ALTERNATIV När du har installerat skrivardrivrutinen måste du konfigurera Fiery X7 för de alternativ som är installerade i MFP för att Fiery X7 ska kunna använda MFP-alternativen. Konfigurera alternativen manuellt. När det gäller TCP/IP-nätverksanslutningar kan du konfigurera alternativen automatiskt med hjälp av funktionen Dubbelriktad kommunikation. Konfigurera installerbara alternativ manuellt Följande tillvägagångssätt beskriver hur du konfigurerar Fiery X7 manuellt för de alternativ som installerats på din MFP. Tillvägagångssätten är liknande för samtliga Windowsplattformar. Eventuella skillnader anges i texten. Följande alternativ kan installeras i Fiery X7: 2 hål 2/3 hål 2/4 hål Magasin 3 A3LCT Magasin 3 A4LCT 4 hål (bred) A3LCT A4LCT Efterbehandlare Efterbehandlare (stor) GBC-hålslag Infogare Fack för manuell matning Saddle Finisher (sadelefterbehandlare) Sadelhäfting Vikningsenhet OBS: För mer information om de utskriftsinställningar som använder dessa alternativ, se Utskriftsalternativ.

28 KONFIGURERA INSTALLERBARA ALTERNATIV 28 När du konfigurerar installerbara alternativ manuellt måste du se till att de överensstämmer med konfigureringen för Fiery X7 och MFP. I annat fall kan det hända att de utskriftsalternativ som visas i skrivardrivrutinen inte överensstämmer med de alternativ som faktiskt finns tillgängliga. OBS: Följande bilder är hämtade från Windows SÅ HÄR KONFIGURERAR DU INSTALLERBARA ALTERNATIV MANUELLT 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och välj därefter Skrivare och fax. 2 Välj PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinsikonen för Fiery X7 i skrivarfönstret. 3 PostScript-drivrutinen: Välj Egenskaper i menyn Arkiv. PCL-skrivardrivrutinen: Klicka på Utskriftsinställningar i menyn Arkiv. 4 Klicka på fliken Konfiguration. 5 Välj ett installerbart alternativ från listan Tillgängliga tillval. 6 Klicka på Lägg till för att flytta alternativet till listan Installerade tillval. 7 Klicka på OK.

29 KONFIGURERA INSTALLERBARA ALTERNATIV 29 Konfigurera installerade alternativ och uppdatera utskriftsinställningar automatiskt Om du har aktiverat ett TCP/IP-nätverk kan du automatiskt uppdatera skrivardrivrutinen så att den motsvarar de alternativ som för närvarande finns installerade i MFP. När skrivardrivrutinen först installeras motsvarar alternativen de standardinställningar som ställdes in i Inställning i Fiery X7. När du uppdaterar skrivardrivrutinen med funktionen för dubbelriktad kommunikation hämtar skrivardrivrutinen inställningarna från Fiery X7. SÅ HÄR AKTIVERAR DU DUBBELRIKTAD KOMMUNIKATION 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Välj PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinsikonen för Fiery X7 i skrivarfönstret. 3 PostScript-drivrutinen: Välj Egenskaper i menyn Arkiv. PCL-skrivardrivrutinen: Klicka på Utskriftsinställningar i menyn Arkiv. 4 Klicka på fliken Konfiguration. 5 Välj Dubbelriktad kommunikation. 6 Skriv in IP-adressen eller DNS-namnet för Fiery X7. 7 Välj Uppdatera Fiery Driver vid öppning för att visa skrivarens nuvarande standardinställningar när skrivardrivrutinen öppnas.

30 KONFIGURERA INSTALLERBARA ALTERNATIV 30 8 Klicka på Uppdatera. OBS: Klicka på fliken Om för att kontrollera att dubbelriktad kommunikation har aktiverats och att namnet på Fiery X7 och övrig serverinformation visas. 9 Välj Enable Notification (aktivera e-postmeddelande) för att få ett e-post-meddelande när dina jobb har skrivits ut och skriv in e-postadressen som meddelandet ska skickas till. Du får även ett om eventuella fel som kan uppstå under utskrift. OBS: Enable Notification visas endast om Service (E-posttjänst) aktiveras under inställningen. Mer information finns i hjälpavsnittet till WebTools Configure. 10 Klicka på fliken Avancerat och avmarkera Aktivera avancerade utskriftsfunktioner. 11 Klicka på OK.

31 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT 31 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT Utöver att skriva ut via skrivardrivrutinen i Fiery X7 kan du även skriva ut med hjälp av följande hjälpprogram: Job Monitor Du kan visa information om utskrifterna som skickats till Fiery X7. OBS: Job Monitor installeras automatiskt när du väljer en skrivardrivrutin som ska installeras på datorn. Du måste aktivera Job Monitor i skrivardrivrutinen för att kunna använda det. (För mer information, se sida 31.) E-posttjänst Du kan skicka utskrifter till Fiery X7 som e-postbilagor. Du kan också skriva ut till Fiery X7 på följande sätt: USB-enhet FTP-utskrift Aktivera Job Monitor Använd Job Monitor för att övervaka statusen för Fiery X7-servrarna och visa information om de utskriftsjobb som skickats till dem. För information om hur du använder Job Monitor, se hjälpavsnittet för Job Monitor. SÅ HÄR AKTIVERAR DU ANSLUTNINGEN TILL FIERY X7-SERVRAR 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Välj ikonen för Fiery X7-skrivardrivrutinen i skrivarfönstret. 3 Högerklicka på ikonen för Fiery X7 och välj Utskriftsinställningar. 4 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 5 Klicka på ikonen Skrivare.

32 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT 32 6 Välj alternativet Övervaka utskriftsjobbet. Job Monitor öppnar ett programfönster när du skickar det första utskriftsjobbet till Fiery X7 och upprättar en anslutning till Fiery X7. Om du har installerat och konfigurerat skrivardrivrutiner för fler än en MFP, upprättar Job Monitor automatiskt anslutningar till samtliga Fiery X7-servrar. 1 Server 1 7 Klicka på Uppdatera i det övre högra hörnet på fliken Skrivare. 8 Klicka på OK för att stänga fönstret. Job Monitor-ikonen ( ) visas på skrivbordet och i aktivitetsfältet i Windows på datorn. Använda e-posttjänsten Med e-posttjänsten kan du kontrollera Fiery X7 med hjälp av din aktuella e-postinfrastruktur, skriva ut till andra platser och kringgå brandväggar. E-posttjänsten är inte programspecifik. Du kan använda en valfri e-postinfrastruktur. Fiery X7 stöder interna adressböcker. Administratörerna kan hämta, lägga till, ta bort och rensa adresser från adressböckerna genom att skicka kommandon via e-post. Mer information om adressböcker finns i Konfigurering och inställning. Om du vill ställa in e-posttjänsten läser du hjälpavsnittet till WebTools Configure. Du kan använda e-posttjänsten på följande sätt: Skriva ut från e-postprogram. Om du vill skriva ut med en e-postklient, skickar du filen som en e-postbilaga. E-posttjänsten extraherar filen och skickar den till Fiery X7. Bilagan kan vara av vilket format som helst som Fiery X7 känner igen (PostScript, PDF eller TIFF). OBS: E-posttjänsten kan inte bearbeta filer med filtilläggen.vbs,.exe eller.bat.

33 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT 33 Skriva ut till Mail Port. För att skriva ut via Mail Port måste du först ställa in Mail Port enligt anvisningarna i Konfigurera anslutningen för Mail Port på sidan 24. När du sedan skriver ut från ett program och väljer den skrivare som är ansluten till Mail Port skickas utskriftsjobbet till Fiery X7 med e-post. Hantera utskrifter med hjälp av e-postprogram. Du kan hantera dina utskriftsjobb med kommandon som du skickar till Fiery X7 med e-post. Scan to (skanna till e-post). Du kan skanna ett dokument och skicka det till en e-postadress som bilaga eller URL. Mer information om Scan to finns i Hjälpprogram. Skriva ut med en e-postklient Du kan skicka utskriftsjobb till Fiery X7 som bilagor till e-postmeddelanden, som du skickar med valfritt e-postprogram. När du skickar ett e-postmeddelande med en bilaga, extraheras filen av e-posttjänsten och skickas till skrivarkön i Fiery X7. Filen måste vara i ett format som stöds av Fiery X7. Som standard kan alla skriva ut med en e-postklient, om ingen administratör har skapat adressboken Print (skriv ut). Du kan inte skicka filer till Fiery X7 via e-post om adressboken Print (skriv ut) har ställts in och din e-postadress inte ingår i den. Se Konfigurering och inställning för mer information om adressböcker. Om Användarverifiering har aktiverats i Fiery X7 måste e-postbilagan ha ett lämpligt användarnamn och lösenord när det skrivs ut med hjälp av e-postutskrift. När e-postbilagan skapas med skrivardrivrutinen Fiery X7 anger du ett lämpligt användarnamn och lösenord på fliken Jobbinfo i skrivardrivrutinen. Användarnamnet och lösenordet måste vara desamma som de som angivits av administratören i avsnittet Users and Groups (användare och grupper) i Configure. Information om Users and Groups (användare och grupper) finns i hjälpavsnittet för WebTools Configure. OBS: Direkt anslutning stöds inte av e-postklientsfunktionen. OBS: Följande bild kommer från e-postprogrammet Microsoft Outlook.

34 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT 34 SKRIVA UT MED EN E-POSTKLIENT 1 Öppna e-postprogrammet. 2 Skriv in e-postadressen till Fiery X7 i fältet e-postprogram. 3 Om du vill kan du skriva text i fältet Ämne. 4 Bifoga den fil som du vill skriva ut. Bilagan kan vara av vilket format som helst som Fiery X7 känner igen (PostScript, PDF eller TIFF). OBS: Om bilagan är större än den storleksgräns som angetts av administratören för e-postsystemet går det inte att skicka meddelandet. 5 Du kan även skriva in text i meddelandefältet. Denna text skrivs ut med filen. OBS: HTML-formaterade e-postmeddelanden stöds inte och det kan hända att de inte skrivs ut så som de visas på fjärrdatorn. Skicka e-postmeddelanden i vanligt textformat. 6 Skicka e-postmeddelandet. Filen skickas till Fiery X7 och jobbet skrivs ut. När Fiery X7 har tagit emot jobbet får du ett e-postmeddelande om att utskriftsjobbet godkändes. I e-postmeddelandet finns en jobbidentifiering (ID). Använd jobbidentifieringarna för att hantera jobb med e- postkommandon (se nästa avsnitt). E-postmeddelandet innehåller information om eventuella fel i din MFP. När jobbet har skrivits ut får du ytterligare ett e-postmeddelande med information om att utskriften genomfördes. OBS: Om du skickar en TIFF-fil som har komprimerats med G3MH eller G4MMR, skrivs filen ut rätt men inga e-postmeddelanden skickas.

35 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT 35 Hantera utskrifter med hjälp av e-postkommandon Du kan hantera utskrifterna med kommandon som du skickar till Fiery X7 med e-post. Du kan avbryta ett jobb, visa dess status och få hjälp med det. När du har skickat ett kommando skickas ett svar till dig via e-post från Fiery X7. HANTERA UTSKRIFTER MED HJÄLP AV E-POSTKOMMANDON. 1 Skriv Fiery X7:s e-postadress i fältet Till: i ditt e-postprogram. 2 Skriv något av följande kommandon i fältet Ämne: Om du vill du visa status för ett jobb skriver du #JobStatus<jobb-ID> i fältet Ämne. Du får ett svar på din jobbstatusförfrågan. Du kan endast få statusen för jobbet om det var du som skickade det eller om du är administratör. Om du vill du avbryta ett jobb skriver du #CancelJob<jobb-ID> i fältet Ämne. Du får ett meddelande om att jobbet har avbrutits och inte skrevs ut till Fiery X7. Du kan bara avbryta ett jobb om det var du som skickade det eller om det är du som är administratör. Om du vill du ha hjälp skriver du #Help i fältet Ämne. Då får du ett e-postmeddelande som innehåller länkar som du kan använda för att avbryta jobb, kontrollera jobbstatus samt söka i och hantera adressböcker. Klicka på någon av länkarna om du vill skicka ett kommando. 3 Skicka e-postmeddelandet till Fiery X7. Skriva ut med Mail Port När du har ställt in Mail Port kan du skriva ut med e-post på samma sätt som med vilken annan utskriftsmetod som helst. Du behöver inte utföra ytterligare steg. OBS: Direkt anslutning stöds inte när du skriver ut med Mail Port. SÅ HÄR SKRIVER DU UT MED MAIL PORT 1 Välj Skriv ut i programmet. 2 Kontrollera att Fiery X7 är vald som skrivare och att du har installerat Mail Port för Fiery X7. 3 Klicka på Egenskaper.

36 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT 36 4 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 5 Ange önskade utskriftsalternativ och klicka på OK. Anvisningar för hur du ställer in alternativen i skrivardrivrutinen finns i Ställa in alternativ och skriva ut på sidan Klicka på OK igen för att skicka ditt jobb till Fiery X7. Om bilagan är större än den storleksgräns som har ställts in i programmet, delas bilagan upp i flera mindre meddelanden. Skriva ut från en USB-enhet Du kan skriva ut filer från en USB-enhet till Fiery X7. Filer, inklusive sådana som kommer från en Windows-dator, kan sparas på USB-enheten och laddas ned direkt till Fiery X7. Du kan skriva ut filer automatiskt från en USB-enhet till en av standardskrivarköerna i Fiery X7 (Skriv ut, Vänta eller Direkt) eller till aktiverade virtuella skrivare. Kontrollera med din administratör att dessa anslutningar är aktiverade i Inställning. Du kan också skriva ut filer på din USB-enhet, ange vart de ska skickas och välja några utskriftsalternativ. Mer information om virtuella skrivare finns i Hjälpprogram. Innan du skriver ut filer från en USB-enhet bör du be din administratör att konfigurera lämpliga alternativ. Mer information om konfigureringsalternativen finns i Konfigurering och inställning. Det finns två metoder för att skriva ut filer från en USB-enhet: automatisk utskrift och manuell utskrift.

37 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT 37 Automatisk utskrift Om du vill skriva ut automatiskt till Skriv ut-, Vänta- eller Direkt-köerna, eller till aktiverade virtuella skrivare med inställningen Skriv ut alla, måste du skapa mappar i din USB-enhet med namnen print (skriv ut), hold (vänta) och direct (direkt) samt namnen på eventuella aktiverade virtuella skrivare. När du ansluter USB-enheten till USB-porten i Fiery X7 skickas filerna i dessa mappar automatiskt till motsvarande köer. SÅ HÄR SKRIVER DU UT FILER FRÅN USB-ENHETEN 1 Konfigurera USB-utskriftsalternativen i Inställning. Mer information finns i hjälpavsnittet till WebTools Configure. 2 Skapa mappar på den översta nivån (rotnivån) i USB-enheten. Kalla mapparna print (skriv ut), hold (vänta) och direct (direkt). 3 Spara filerna (PS, EPS, PCL, TIFF och PDF) från användarens dator i USB-enheten. Filer som kopieras till Skriv ut-, Vänta- och Direkt-mapparna hämtas automatiskt till motsvarande utskriftsanslutning i Fiery X7 när du ansluter USB-enheten till Fiery X7. Filer som kopieras till rotnivån på USB-enheten överförs till skrivarkön. 4 Ta bort USB-enheten från datorn och anslut den till USB-uttaget i Fiery X7. Se till att USB-enheten är avstängd innan du kopplar bort den från datorn. Platsen för USB-porten visas i Konfigurering och inställning. Manuell utskrift När USB-media auto-utskrift är inaktiverat i Serverinställning, måste du välja de filer som du vill skriva ut från USB-enheten manuellt och ange vart du vill skicka dem. SÅ HÄR SKRIVER DU UT MED USB-MEDIASERVER 1 Anslut USB-enheten till en USB-port på Fiery X7. 2 I MFP-pekskärm väljer du först menyn Funktioner och sedan USB-mediaserver. 3 När du får meddelandet Välj fil att skriva ut går du till den fil du vill skriva ut och trycker på OK. Filerna på USB-enheten visas i MFP-pekskärm. Både filerna i rotnivån på USB-enheten och mapparna visas. 4 Välj vart du vill skicka filen. Följande alternativ finns tillgängliga: Skicka till väntkö Skriv ut med alt. Skicka till direkt Skicka t. skrivarkö Send to published virtual printers (skicka till aktiverade virtuella skrivare)

38 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT 38 5 Om du har valt köerna Vänta, Skriv ut eller Direkt eller en aktiverad virtuell skrivare, klickar du på OK och fortsätter till steg 7. MFP-pekskärm visar ett meddelande när utskriften har skickats och frågar om du vill skriva ut fler filer. 6 Om du har valt Skriv ut med alt. anger du alternativen och klikar på OK efter varje val. Följande utskriftsalternativ finns tillgängliga: Antal kopior Simplex (enkelsidig) eller Dubbelsidig utskrift Sidformat När du valt utskriftsalternativ kan du välja vart du vill skicka filen. Se steg 4 och steg 5. 7 Välj Ja om du vill skriva ut fler jobb från USB-enheten. Välj Nej för att avsluta gränssnittet för USB-mediaserver. 8 Koppla bort USB-enheten från Fiery X7. FTP-utskrift Om FTP-tjänster är aktiverade i Fiery X7 ställs Fiery X7 in som en FTP-server. Du kan skicka jobb till Fiery X7 med FTP-utskrift. Mer information om att konfigurera FTP-tjänster finns i hjälpavsnittet i WebTools Configure. Du kan använda vilket FTP-klientprogram som helst. Innan du använder FTP-utskrift måste FTP-programmet få följande information (kontrollera med din administratör): IP-adress eller DNS-namn för Fiery X7 Sökväg dit jobbet ska skickas, t.ex. köerna Skriv ut och Vänta eller aktiverade virtuella skrivare (om det stöds) OBS: Du kan inte skriva ut till den direkta anslutningen via FTP-utskrift. Användarnamn och lösenord (om det behövs) Du kan skicka filer i formaten PS (PostScript), PCL (Printer Control Language), TIFF (Tagged Image File Format) och PDF (Portable Document Format) till Fiery X7. EPS-filer (Encapsulated PostScript) stöds inte för FTP-utskrift.

39 HJÄLPPROGRAM FÖR UTSKRIFT 39 SÅ HÄR SKRIVER DU UT FILER TILL FIERY X7 MED FTP-PROTOKOLL 1 Anslut till Fiery X7 med ditt FTP-program. Mappar som motsvarar Skrivarkö och Väntkö visas. Mappar för eventuell aktiverad virtuell skrivare visas också. OBS: Du kan inte skriva ut till Direkt anslutning via FTP-utskrift. 2 Gå till den mapp som visar utskriftsanslutningen eller den aktiverade virtuella skrivaren. 3 Överför din utskrift till önskad mapp. När jobbet är utskrivet tas det bort från Fiery X7.

40 UTSKRIFT 40 UTSKRIFT I det här kapitlet beskrivs hur du skriver ut till Fiery X7. Du kan skriva ut från en Windowsdator i ett nätverk eller från en dator som använder Windows-utskrift (WINS). Du kan även skriva ut till en fil som senare kan skrivas ut från annan plats (se Spara filer för utskrift på annan plats på sidan 55). Utöver dessa metoder kan du hämta vissa filtyper till Fiery X7 med Docs WebTool (se Hjälpprogram) och Command WorkStation (se Hjälpprogram), och skriva ut dokumenten med Hot Folders (tillval) (se Hjälpprogram) och e-posttjänster (se Använda e-posttjänsten på sidan 32). För mer information om hur du ställer in Windows för att skriva ut med Windows-servrar som är anslutna till Fiery X7, se Konfigurering och inställning. För mer information om att ansluta till Fiery X7 via nätverket, se Ställa in utskriftsanslutningar. För information om hur du installerar skrivardrivrutiner, se Installera skrivardrivrutiner. OBS: Följande tillvägagångssätt använder illustrationer från Windows 2000 om inget annat anges. Skriva ut från program Efter att du har installerat skrivardrivrutinen för Fiery X7 och konfigurerat rätt port, kan du skriva ut direkt från de flesta Windows-program. Ange utskriftsalternativ för utskriftsjobbet och välj Skriv ut från programmet. Ställa in alternativ och skriva ut Innan du kan skriva ut från Windows-plattformar måste du installera PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen. För anvisningar, se Installera skrivardrivrutiner. Se till att du konfigurerar alternativen på fliken Avancerat i skrivardrivrutinen när installationen är slutförd, på det sätt det beskrivs på sidan 12. Det kan hända att du inte kan ställa in vissa utskriftsalternativ vid utskrift till en virtuell skrivare, beroende på hur den virtuella skrivaren är konfigurerad. Anvisningarna nedan förklarar hur du använder skrivardrivrutinen för att ange utskriftsalternativ för ett visst jobb och skriva ut det med Fiery X7. Du kan även ange standardinställningar för utskrift med skrivardrivrutinen. För mer information om olika utskriftsalternativ, se Utskriftsalternativ. OBS: Följande bilder är hämtade från Windows Gränssnittet kan variera något beroende på om du använder en PostScript- eller en PCL-drivrutin. Eventuella större skillnader är markerade.

41 UTSKRIFT 41 SÅ HÄR ANGER DU UTSKRIFTSALTERNATIV FÖR ETT SPECIFIKT WINDOWS-UTSKRIFTSJOBB MED PCL- ELLER POSTSCRIPT-SKRIVARDRIVRUTIN 1 Välj Skriv ut i programmet. 2 Välj Fiery X7 som skrivare och klicka på Egenskaper. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 1 Förinställning (standardjobbmallar), se hjälpavsnittet 2 Ikoner för utskriftsalternativ 3 Anpassa (genvägar), se hjälpavsnittet Aktivt område 5 Jobböversikt 6 Skrivarstatus 5 6 Fliken Fiery-utskrift kan du använda för kontroll av alla utskriftsfunktioner som används ofta. OBS: Vilka flikar, ikoner och utskriftsalternativ som stöds kan variera mellan Windows PostScript- och PCL-skrivardrivrutiner. För en fullständig lista över utskriftsalternativ, se Utskriftsalternativ. 4 Klicka på ikonen Jobbinfo.

42 UTSKRIFT 42 5 Skriv information i fältet Notering 1. Ange användar- och jobbidentifiering för hanteringssyften eller annan information som behövs på din arbetsplats. Informationen som du skriver i det här fältet kan granskas och redigeras av operatören i Command WorkStation och visas dessutom i utskriftsloggen. För mer information om Command WorkStation, se Hjälpprogram. 6 Skriv anvisningar till operatören om jobbet i fältet Anvisningar. Anvisningarna visas i Command WorkStation, men de syns inte i utskriftsloggen. Dessa anvisningar kan redigeras av operatören. 7 Skriv in ett användarnamn och ett lösenord i fältet Användarverifiering. Det användarnamn som du skriver in i fältet Användarverifiering kan vara ditt nätverksdomän-/användarnamn eller ett lokalt användarnamn. Kontakta din systemadministratör för besked om systemkraven. Välj alternativet Jag är gäst om du inte har något användarnamn och lösenord eller om du vill skicka utskrifter som offentlig användare. Fiery X7 måste vara konfigurerad för att tillåta gästutskrift. Avmarkera i annat fall alternativet Jag är gäst. Om du inte använder ett nätverksanvändarnamn och -lösenord kan du ange ditt domänanvändarnamn och -lösenord i angivna fält. Klicka på Validate (validera) för att validera användarnamn och lösenord. När alternativet Använd Windows-inloggning är markerat används LDAPdomänanvändarnamnet och -lösenordet som ett verifierat användarnamn. Detta är endast tillgängligt om användaren har loggat in i Windows-datorn som en domänanvändare. Markera alternativet Spara användarinformation för att spara ditt användarnamn och lösenord. 8 Skriv ditt lösenord i fältet Säker utskrift om du skickar en säker utskrift. Mer information finns i dokumentationen som medföljde din MFP. 9 Skriv in MFP-användarnumret i fältet Användarnummer om det behövs. Numret används för kontokontroll för MFP. Kontakta din systemadministratör för mer information. 10 Skriv in värden för de andra fälten vid behov. För mer information om dessa fält, se Utskriftsalternativ. 11 Klicka på ikonerna för de övriga utskriftsalternativen för att ange lämpliga inställningar för utskriftsjobbet och sedan på OK. Dessa utskriftsalternativ är specifika för Fiery X7 och MFP. De åsidosätter de inställningar som har angivits i Skrivarinställning för Fiery X7, men kan ändras från Command WorkStation. För mer information om dessa alternativ och åsidosättanden, se Utskriftsalternativ. För mer information om Command WorkStation, se Hjälpprogram.

43 UTSKRIFT 43 Vissa utskriftsalternativ finns endast tillgängliga om ett särskilt inställbart alternativ har konfigurerats. För mer information om att konfigurera installerbara alternativ, se Konfigurera installerbara alternativ. Vid val av skrivarens standardinställningar skrivs jobbet ut enligt de inställningar som du angav i Inställning. För mer information, se Utskriftsalternativ. OBS: Om du anger utskriftsinställningar som inte är kompatibla med varandra, får du anvisningar för hur du löser konflikten i dialogrutan Conflict (konflikt). 12 Klicka på OK i programmet för att skicka din utskrift. Se till att du har valt Fiery X7 som aktuell skrivare. OBS: En del utskriftsalternativ som är valbara från ett program liknar de utskriftsalternativ som är specifika för Fiery X7 och MFP. Använd i dessa fall de utskriftsalternativ som är specifika för Fiery X7 och MFP. Dessa alternativ visas på fliken Fiery-utskrift. Programmet kanske inte ställer in filen på rätt sätt för utskrift på Fiery X7, vilket kan medföra att utskriften avbryts, utskriftsfel uppstår eller att det tar längre tid att bearbeta filen. OBS: När funktionen Notification (E-postmeddelande) är aktiverad i skrivardrivrutinen enligt beskrivningen i Så här aktiverar du Dubbelriktad kommunikation på sidan 29, får du ett e-postmeddelande efter att jobbet har skrivits ut eller om ett utskriftsfel uppstår. SÅ HÄR ANGER DU STANDARDUTSKRIFTSALTERNATIV FÖR WINDOWS-UTSKRIFTSJOBB SOM ANVÄNDER POSTSCRIPT-SKRIVARDRIVRUTINEN 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på Fiery X7-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift om den inte visas. 4 Ange standardinställningarna för utskriftsjobbet enligt anvisningarna på sidan Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

44 UTSKRIFT 44 Lägga till och redigera vattenstämplar I Windows-skrivardrivrutinen finns det en funktion för vattenstämpel. Med den här funktionen kan du välja ur en lista över tillgängliga vattenstämplar, skapa nya vattenstämplar, redigera text, teckensnitt, teckensnittsstorlek, svärta, läge och orientering för vattenstämpeln, ta bort den nuvarande valda vattenstämpeln samt ange andra inställningar. Vattenstämpeln fungerar precis som en vanlig stämpel och skriver över texten i dokumentet. Följande anvisningar beskriver hur du redigerar vattenstämplar. Mer information finns i hjälpavsnittet i drivrutinen. SÅ HÄR LÄGGER DU TILL OCH REDIGERAR VATTENSTÄMPLAR 1 Klicka på ikonen Stämpling på fliken Fiery-utskrift. 1 Välj en tillgänglig vattenstämpel 1 2 Välj en vattenstämpel i menyn och klicka på Redigera eller Nytt. Dialogrutan Lägg till eller Redigera vattenstämpel visas. 1 Förhandsgranskningsområde 1

45 UTSKRIFT 45 3 Ange teckensnitt, storlek och stil för texten i fältet Vattenstämpel. 4 Ange en vinkel för vattenstämpelstexten i fältet Vinkel. Som alternativ kan du klicka på och hålla tag i ena kanten av vattenstämpelstexten i förhandsgranskningsområdet och dra den till önskad orientering. 5 Ange svärta för vattenstämpelstexten i fältet Svärta. 6 Ange placering för vattenstämpelstexten i fältet Placering. Som alternativ kan du klicka på och hålla tag i mitten av vattenstämpelstexten i förhandsgranskningsområdet och dra den till önskad placering. 7 Klicka på OK. 8 Ange hur du vill att vattenstämpelstexten ska visas på utskriften i fältet Utskrift av vattenstämpel. Använda förinställningar Om du sparar dina inställningar för utskriftsalternativ på hårddisken, kan du ladda särskilda konfigurerade inställningar för ett särskilt jobb som förinställningar. Förinställningar kan även delas över nätverket med hjälp av import- och exportfunktionerna. SÅ HÄR SKAPAR DU EN FÖRINSTÄLLNING 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på Fiery X7-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 4 Justera utskriftsinställningarna på fliken Fiery-utskrift efter behov. 5 Välj Spara aktuell jobbmall under Förinställning. 6 Ange ett beskrivande namn på förinställningen (max. 32 tecken) och klicka på OK. Förinställningen läggs till i listan över tillgängliga förinställningar.

46 UTSKRIFT 46 Förinställningarna är tillgängliga varje gång du går till fliken Fiery-utskrift. De finns kvar på din lokala hårddisk tills du tar bort dem. SÅ HÄR VÄLJER DU EN FÖRINSTÄLLNING FÖR UTSKRIFTSJOBB På fliken Fiery-utskrift kan du se de förinställningar som eventuellt finns tillgängliga för samtliga utskriftsjobb. 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på Fiery X7-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 4 Välj en annan förinställning under Förinställning. Den valda förinställningen används tills du väljer en annan. OBS: När du går till fliken Fiery-utskrift från ett programs utskriftsdialogruta och väljer en förinställning, används förinställningen endast för den aktuella programsessionen. Om en önskad förinställning inte visas, men du tidigare har säkerhetskopierat den till en hårddisk (exporterat den), kan du importera och använda den på nytt. SÅ HÄR TAR DU BORT FÖRINSTÄLLNINGAR 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på Fiery X7-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 4 Välj Spara och hantera lista med jobbmallar under Förinställning. Dialogrutan Jobbmallar visas. 5 Markera den förinställning som du vill ta bort och klicka på Radera. 6 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Jobbmallar. SÅ HÄR ÅTERSTÄLLER DU STANDARDFÖRINSTÄLLNINGEN 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på Fiery X7-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 4 Välj Standardjobbmallar under Förinställning.

47 UTSKRIFT 47 SÅ HÄR EXPORTERAR (ELLER SÄKERHETSKOPIERAR) DU EN FÖRINSTÄLLNING TILL EN HÅRDDISK 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på Fiery X7-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 4 Välj Spara och hantera lista med jobbmallar under Förinställning. Dialogrutan Jobbmallar visas. 5 Klicka på ett namn för att välja den sparade förinställning som du vill exportera eller säkerhetskopiera. 6 Klicka på Exportera. 7 I dialogrutan Exportera jobbmallar bläddrar du och väljer en mapp där du vill spara förinställningen. 8 Ange ett kort filnamn för den exporterade förinställningen och klicka på Spara. Filen innehåller det långa namn som du gav förinställningen när du skapade den och har tillägget.sav.

48 UTSKRIFT 48 SÅ HÄR IMPORTERAR (ÅTERSTÄLLER) DU EN FÖRINSTÄLLNING SOM HAR SPARATS PÅ EN HÅRDDISK 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på Fiery X7-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 4 Välj Spara och hantera lista med jobbmallar under Förinställning på fliken Fiery-utskrift. Dialogrutan Jobbmallar visas. 5 Klicka på Importera. 6 Bläddra till hårddisken och den mapp som innehåller förinställningen som du vill importera. 7 Markera förinställningsfilen och klicka på Öppna. 8 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Jobbmallar. OBS: När du importerar förinställningar visas de i menyn Förinställning under förinställningsnamnet, inte filnamnet. I de tidigare exemplen importerades filen present.sav (filnamnet), men den visas i menyn Förinställning som Presentation (förinställningsnamn).

49 UTSKRIFT 49 Anpassa ikonen Grunder Ikonen Grunder finns på fliken Fiery-utskrift. Du kan anpassa den med de utskriftsalternativ som du använder oftast. Detta sparar tid då du inte behöver öppna alla de övriga utskriftsikonerna om du endast vill ställa in alternativen i Grunder. Grunder innehåller initialt en standardgrupp med utskriftsalternativ. Du kan ta bort dessa alternativ och lägga till andra. OBS: När du placerar ett utskriftsalternativ i Grunder visas det fortfarande under lämplig ikon för motsvarande utskriftsalternativ. Du kan ställa in alternativet från båda platserna. 1 Ikonen Grunder 2 Anpassa (genvägar) 1 2 SÅ HÄR ANPASSAR DU IKONEN GRUNDER 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på Fiery X7-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 4 Klicka på ikonen Grunder och sedan på Anpassa.

50 UTSKRIFT 50 Dialogrutan Anpassa grundvy visas. Dialogrutan innehåller genvägar för utskriftsalternativ. De utskriftsalternativ som för närvarande visas i Grunder finns listade under Aktuella genvägar. 5 Lägg till ett alternativ till Grunder genom att välja önskat alternativ i listan Tillgängliga genvägar och klicka på Lägg till. 6 Om du vill ta bort ett alternativ från Grunder, väljer du önskat alternativ i listan Aktuella genvägar och klickar på Ta bort. 7 Om du vill ändra visningen av alternativ i Grunder, väljer du ett alternativ i listan Aktuella genvägar och klickar på Flytta upp eller Flytta ned. 8 Klicka på OK för att spara ändringarna. OBS: Fönstret Grunder kan inte vara tomt. Om du tar bort alla alternativ från fönstret Grunder, återgår det till standardgruppen med alternativ. Definiera och skriva ut anpassade sidformat Med anpassade sidformat kan du definiera måtten för en utskriven sida. När du har definierat ett anpassat sidformat kan du använda det inifrån ett program utan att behöva definiera om det varje gång du skriver ut. När du skapar anpassade sidformat bör du ange en bredd som stämmer med utskriftsjobbets kortsida och en höjd som stämmer med jobbets långsida. Ställ in anpassade sidformat på det här sättet, oavsett vilka orienteringsinställningar som är angivna i programmet. Stående Liggande Höjd Bredd Höjd Bredd

51 UTSKRIFT 51 OBS: Det går inte att använda anpassade sidformat för utskrifter med utskjutning. Följ anvisningarna nedan när du ska definiera eller redigera ett anpassat sidformat, eller om du ska skriva ut ett jobb med anpassat sidformat med PostScript-skrivardrivrutinen i Windows. OBS: Windows 2000/XP/Server 2003 har ett liknande gränssnitt vid inställning av alternativ och utskrift. I anvisningarna nedan används bilder från Windows 2000, men med skillnader gentemot Windows XP/Server 2003 markerade. Anpassade sidformat för Windows PostScript-skrivardrivrutin Följ anvisningarna nedan för att definiera eller redigera ett anpassat sidformat, eller för att skriva ut ett jobb med anpassat sidformat med PostScript-skrivardrivrutinen. SÅ HÄR DEFINIERAR DU ETT ANPASSAT SIDFORMAT MED POSTSCRIPT-SKRIVARDRIVRUTINEN I WINDOWS 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på PS-ikonen för Fiery X7 och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på ikonen Media. 4 Välj PostScript-sida med anpassad storlek i menyn Pappersstorlek och klicka på Anpassat... Dialogrutan Postscript - Definiera anpassad sidostorlek visas.

52 UTSKRIFT 52 5 Ange alternativ för att definiera det anpassade sidformatet. Anpassad sidostorlek: Ange bredden och höjden för utskriftsjobbet. Enhet: Välj en måttenhet för utskriftsjobbet. 6 Klicka på OK för att stänga dialogrutan PostScript-Definiera anpassad sidostorlek. 7 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Utskriftsinställningar. Du kan nu välja den anpassade pappersstorleken från ett program. SÅ HÄR REDIGERAR DU ETT ANPASSAT SIDFORMAT MED WINDOWS POSTSCRIPT-SKRIVARDRIVRUTINEN 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på Fiery X7-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på ikonen Media. 4 Välj PostScript-sida med anpassad storlek i menyn Pappersstorlek och klicka på Anpassat... Dialogrutan Postscript - Definiera anpassad sidostorlek visas. 5 Redigera inställningarna enligt beskrivningen på sidan 52 och klicka på OK. SÅ HÄR SKRIVER DU UT ETT ANPASSAT SIDFORMAT MED POSTSCRIPT-SKRIVARDRIVRUTINEN I WINDOWS 1 Välj Skriv ut i programmet. 2 Välj Fiery X7 som skrivare och klicka på Egenskaper. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift och sedan på ikonen Media. 4 I menyn Papperskälla väljer du det pappersfack som innehåller papper med rätt storlek för jobbet. Valet av papperskälla gäller endast för det aktuella jobbet. 5 Välj PostScript-sida med anpassad storlek i menyn Pappersstorlek. 6 Klicka på ikonen Layout. 7 Välj en inställning vid Orientering efter hur det anpassade papperet läggs i. 8 Klicka på OK två gånger för att skriva ut. Anpassade sidformat för Windows PCL-skrivardrivrutin Följ anvisningarna nedan för att definiera eller redigera ett anpassat sidformat, eller för att skriva ut ett jobb med anpassat sidformat med PCL-skrivardrivrutinen.

53 UTSKRIFT 53 SÅ HÄR DEFINIERAR DU ETT ANPASSAT SIDFORMAT FÖR ALLA PCL-SKRIVARDRIVRUTINER I WINDOWS 1 Klicka på Start. 2 Windows 2000: Välj Inställningar och sedan Skrivare. Windows XP: Välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Välj Inställningar och sedan Skrivare och fax. 3 Högerklicka på Fiery X7 PCL-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 4 Klicka på fliken Fiery-utskrift och sedan på ikonen Media. 5 Välj Anpassad i menyn Pappersstorlek och klicka på Anpassat... 6 Definiera ett anpassat sidformat genom att ange alternativ. Bredd: Ange bredden för utskriftsjobbet. Längd: Ange längden för utskriftsjobbet. Måttenhel: Välj en måttenhet för utskriftsjobbet. 7 Stäng fönstret Ange anpassat pappersformat genom att klicka på OK. 8 Klicka på OK för att stänga Fiery X7-skrivardrivrutinen.

54 UTSKRIFT 54 SÅ HÄR REDIGERAR DU ETT ANPASSAT SIDFORMAT FÖR ALLA PCL-SKRIVARDRIVRUTINER I WINDOWS 1 Klicka på Start. 2 Windows 2000: Välj Inställningar och sedan Skrivare. Windows XP: Välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Välj Inställningar och sedan Skrivare och fax. 3 Högerklicka på Fiery X7 PCL-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 4 Klicka på fliken Fiery-utskrift och sedan på ikonen Media. 5 Välj Anpassad i menyn Pappersstorlek och klicka sedan på Anpassat... 6 Specificera de nya alternativen för att definiera det anpassade sidformatet. Bredd: Ange bredden för utskriftsjobbet. Längd: Ange längden för utskriftsjobbet. Enheter: Välj en måttenhet för utskriftsjobbet. 7 Stäng fönstret Ange pappersformat genom att klicka på OK. 8 Klicka på OK för att stänga Fiery X7-skrivardrivrutinen. SÅ HÄR SKRIVER DU UT ETT ANPASSAT SIDFORMAT FÖR ALLA PCL-SKRIVARDRIVRUTINER I WINDOWS 1 Välj Skriv ut i programmet. 2 Välj PCL-ikonen för Fiery X7 som skrivare och klicka på Egenskaper. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift och sedan på utskriftsalternativfältet Papperskälla. 4 I menyn Papperskälla väljer du det pappersfack som innehåller papper med rätt storlek för jobbet. Valet av papperskälla gäller endast för det aktuella jobbet. 5 Välj Anpassad i menyn Pappersstorlek. 6 Klicka på OK två gånger för att skriva ut. Visa status för MFP Om du aktiverar dubbelriktad kommunikation för din skrivare, kan du övervaka skrivarstatusen, inklusive nivåerna av förbrukningsmaterial som papper och toner. För mer information, se hjälpavsnittet för drivrutinen. För information om hur du aktiverar dubbelriktad kommunikation, se Konfigurera installerade alternativ och uppdatera utskriftsinställningar automatiskt på sidan 29.

55 UTSKRIFT 55 SÅ HÄR VISAR DU STATUSEN FÖR MFP-FÖRBRUKNINGSMATERIAL 1 Windows 2000: Klicka på Start, välj Inställningar och därefter Skrivare. Windows XP: Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Windows Server 2003: Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och därefter Skrivare och fax. 2 Högerklicka på ikonen för Fiery X7 och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift. 4 Klicka på ikonen Skrivare och på Uppdatera. Skrivarstatusen visas på två platser på fliken Fiery-utskrift: Skrivarstatus (till vänster i fönstret under miniatyrbilden av dokumentet): Visar feltillstånd som kan förhindra utskrift. Under skrivarikonen: Visar information om nivåerna tillgängligt papper i varje fack och tillgänglig toner (om tillämpligt) samt miniatyrbilder av skrivaren och dess installerade alternativ. Klicka på Uppdatera för att uppdatera statusinformationen. Spara filer för utskrift på annan plats Om du inte har en Fiery X7 på platsen och förbereder filer för att skriva ut på en servicebyrå eller något annat ställe med utskriftstjänster, kan du skriva ut de slutgiltiga filerna till filporten (till skillnad från en av de lokala portarna). Du kan också skriva ut till filporten för att skapa en fil som kan hämtas med Docs WebTool. För anvisningar om hur du skriver ut till filporten, se dokumentationen till Windows.

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX1 Skriva ut från Windows 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055632 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111578 27 augusti 2012 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX3 Välkommen 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066513 08 januari 2008 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Mac OS 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066553 08 januari 2008 INNEHÅLL

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift Fiery Print Controller MX-PEX1 Variabel datautskrift 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055675 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055620 14 juli 2006 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45058821 15 november 2006 VÄLKOMMEN

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post...

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post... Snabbguide Innehåll Kopierar...5 Göra kopior...5 Göra en snabbkopia...5 Kopiera med den automatiska dokumentmataren...5 Kopiera med skannerglaset...5 Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Fiery Driver för Windows

Fiery Driver för Windows 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Öppna mappen som visar

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra Kom igång med Etikettskrivaren Följande är en lathund över de installationer/inställningar som behöver göras i ditt operativsystem för att skrivaren ska fungera fullt ut. Vi utgår ifrån att du har en skrivare

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 30 maj 2016 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator Innehållsförteckning

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Välkommen 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111558 27 augusti 2012 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Hjälpprogram

Fiery Print Controller MX-PEX1. Hjälpprogram Fiery Print Controller MX-PEX1 Hjälpprogram 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055650 14 juli 2006 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Direktutskrift från digitalkamera (PictBridge) Skrivarinställningar

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Starta Outlook 2007 för första gången...4 Startfönster för Outlook 2007...5

Läs mer

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer:

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer: Komma igång med Kodak Capture Pro Software Tanken med den här handboken är att ge tips om ett antal enkla procedurer som hjälper användaren att komma igång snabbt. Procedurerna visar hur man installerar

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden Fiery Print Controller MX-PEX1 Exempel på arbetsflöden 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055669 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installation av RoS etikettskrivare (MarkPoint) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal.

Installation av RoS etikettskrivare (MarkPoint) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 1 (15) etikettskrivare (MarkPoint) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 2 (15) Innehåll 1 Versioner... 3 2 Bilagor... 3 3 Syfte... 4 4 Förutsättningar... 4 5 Installation och konfiguratin

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer