UPP-genomföringstätning för elektrosvetsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPP-genomföringstätning för elektrosvetsning"

Transkript

1 UPP-genomföringstätning för Installationsguide Franklin Fueling Systems 3760 Marsh Rd. Madison, WI USA Tfn: Fax:

2 Säkerhet Viktigt! UPP-system får endast installeras av utbildade och certifierade installatörer. Underlåtelse att följa installationsanvisningar upphäver garantin och installatörens certifiering! Säkerhet vid UPP-svetsenheter får aldrig användas i zon 1 eller zon 0 områden (definition av riskfyllda områden kommer från europeiskt direktiv 1999/92/EC och riktlinjer kan hittas i 2:a upplagan av APEA Blue Book). UPP-svetsenheter är lämpliga att använda i zon 2 med bara svetskablar och koppling som svetsas placerade i zon 1. Säkerställ att svetsenheterna är anslutna till en strömförsörjning som möter kraven beskrivna i användarmanualen och möter kraven från alla lokala myndigheter och regional lagstiftning. UPP-rörledningar följer all krav som ställs i EN14125 angående elektrostatisk säkerhet. Kemikaliesäkerhet Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter, givna på kemikaliebehållarna och all medföljande litteratur, vid användning av kemikalier (som aceton) under installeringen av UPP-systemprodukter. Slutet utrymme En del installationer av UPP-produkter kan ske i slutna utrymmen med syrebrist och koncentration av giftiga ångor som följd. Sådana arbetsförhållanden är farliga och alla lokala hälso- och säkerhetsriktlinjer ska följas för arbete i sådana miljöer. Materialhantering Skyddsutrustning Se till att korrekt personlig skyddsutrustning (PPE) används hela tiden i enlighet med lokala hälsooch säkerhetskrav. Materialsäkerhetsdata Säkerställ att all säkerhetsdata är tillgänglig och används under installeringen av UPP-system (materialsäkerhetsdatablad är tillgängliga via UPP webbsidans hämtningsplats). Transport och förvaring UPP-produkter ska transporteras och förvaras i enlighet med riktlinjerna i denna manual. Tunga objekt Tunga objekt ska hanteras med lämplig lyftutrustning som används av behörig personal. 2

3 Monteringsförfarande för genomföringstätning Genomföringstätning för används bara med spridarsumpar och tankkamrar tillverkade i polyeten. Använd tätningar som antingen är mekaniska eller sammanfogande för fiberglas eller GRP, för stålinneslutningar använd den mekaniska FEB tätningen. Allmänna bestämmelser ALLA genomföringar till sumpar och kamrar måste vara vinkelräta mot genomföringssidan. För alla genomföringstätningar för, använd samma steg som för rörkopplingar, dvs. kapa, skrapa, rengör, markera och svetsa. Se FFS manual för anvisningar angående. Installera en UPP-genomföringstätning för 1. Identifiera platsen på sumpväggen där rörledningen på rätt sätt kan genomtränga sumpen utan belastning och markera mittpunkten som ska skäras ut. 2. Skär ett hål i sumpväggen. Använd en korrekt hålsågsstorlek för kopplingen (se tabell 1 på sidan 4). 3. Markera området under tätningen. 5. Rengör sumpens smältområde och EIF-tätning med aceton eller isopropylalkohol; detta tar bort olja, fingeravtryck och fukt. Försiktighet Inandning av ångor och hudkontakt med aceton eller isopropylalkohol kan orsaka irritation. Använd endast med god ventilation. Använd nitrilhandskar vid rengöring med lösningsmedel. Ytor att rengöra Rengör svetsområden med aceton 6. Kläm fast tätningen på sumpen. De invändiga och utvändiga låsbyglarna ska vara orienterade 90 mot varandra. Kontrollera tätningens tätheten runt sumpväggen med en kartongbit (som ett visitkort). Säkerställ att ytorna har tät kontakt. Rikta in tätningen med sumpen tills det inte finns några mellanrum. Dra åt klämman vid behov. Skär ett hål och markera området under genomföringstätningen 4. Skrapa runt smältområdet. Använd skrapa som medföljer UPP-verktygssatsen. Kläm fast tätningen på sumpen med tvärstängerna 90 mot varandra 7. Anslut svetsare och svets. Du kan samtidigt svetsa flera kopplingar, upp till och med svetsindex 10 för det sammanlagda värdet. Se tabell 2 för värden för svetsindex. Markera svetstiden nära kopplingen. 3 Skrapa området

4 Tätningskod Hålsåg Dia. Dia. (mm) (tum) Klämma Klämfärg HSCS KLÄMMA Orange EIF HS CLAMP Blå EIF HS CLAMP Blå EIF HS CLAMP Blå TP HS ½ 304-CLAMP Gul TP HS ½ 304-CLAMP Gul 20 minuter TP HS ½ 304-CLAMP Gul HS ½ 304-CLAMP Gul TP HS ½ 304-CLAMP Gul 305 HS ½ 305-CLAMP-1 Grön 8. Tillåt skarven att svalna till rumstemperatur: ungefär 20 minuter. 305-R-1 HS ½ 305-CLAMP-1 Grön HS / EXT-CLAMP Röd TP HS / EXT-CLAMP Röd 308 HS ¼ 308-CLAMP Silver 308-R HS ¼ 308-CLAMP Silver Tabell 1: Kompatibilitetstabell för genomföringstätning/hålsåg Genomföringstätningen får inte ha ett motståndsnummer präglat på komponenten. Detta för att undvika förväxling mellan flänsanslutningar och kopplingsanslutningar. Följande tabell visar fläns anslutningars indexnummer för motstånd. Ta bort klämman 9. Ta bort klämman efter avkylningsperioden. Fläns Indexnummer för motstånd 302 Flange Flange Flange Flange Flange 3 Tabell 2: Indexnummer för flänsmotstånd 4

5 Installera UPP-rör genom den monterade genomföringstätningen Markera röret på båda sidorna om genomföringstätningen Figur 9: Markera rör 1. För in ett rent UPP-rör genom tätningen och markera röret på båda sidorna om tätningen. Observera! Svetsa INTE röret vid denna tidpunkt. Figur 12: Montera rör 5. Färdigställ alla interna primära och sekundära (om tillämpligt) monteringar (dvs. avslutningskopplingar, uttag och rör). Se monteringsexempel på sidan Montera inte avslutningen till systemets motsvarande stålkonstruktion innan svetsning. 7. Säkerställ att rör och montering har fullt stöd, utan påfrestning på insidan eller utsida av sumpen, under svetsprocessen. Figur 10: Skrapa rör 2. Dra ut och skrapa området på röret som ska svetsas till genomföringskopplingen (mellan de två markeringarna). Figur 13: Svetskoppling 8. Fäst svetskablarna till tätningens integrerade koppling och svetsa, markera sluttiden för svetsningen. 9. Tillåt 20 minuter för avkylningen innan röret eller genomföringskopplingen utsätt för någon påfrestning. Figur 11: Rengör rör 3. Rengör hela rörlängden som ska föras genom kopplingen med aceton. 4. Rengör insidan av genomföringskopplingen med aceton. 5

6 Exempel på av inneslutning och avslutningsmontering XXX-E XXX-SC-E (sekundär) XXX-E (primär) XXX-E TP XXX-SC-E (sekundär) XXX-E (primär) 6

7 Information om genomföringstätning Produktkod Beskrivning Motstånd (ohm) Värde svetsindex Tätning för 3, Tätning med gummisko för R-1 Förlängd tätning för Tätning med gummisko för Tätning med gummisko för R Förlängd tätning för ELECTRICAL Tätning för svetsning Elanslutning EIF¹ Tätning med koppling för 8 (fläns) 6 (koppling A) 2 (fläns) 2 (koppling A) EIF² Tätning med koppling för 8 (fläns) 6 (koppling A) 2 (fläns) 2 (koppling A) EIF² Tätning med koppling för 8 (fläns) 9 (koppling A) 2 (fläns) 2 (koppling A) TP TP TP TP TP Tätning med koppling för TP (fläns) 18 (koppling A) 3 (fläns) 5 (koppling A) 10 (fläns) 18 (koppling A) 3 (fläns) 5 (koppling A) 10 (fläns) 18 (koppling A) 3 (fläns) 5 (koppling A) 10 (fläns) 18 (koppling A) 3 (fläns) 5 (koppling A) 10 (fläns) 22 (koppling A) 18 (koppling B) 10 (fläns) 22 (koppling A) 18 (koppling B) 10 (fläns) 20 (koppling A) 21 (koppling B) Tätning med koppling för 10 (fläns) 20 (koppling A) 21 (koppling B) Tabell 3: Värden för motstånd och svetsindex för genomföringstätning 3 (fläns) 5 (koppling A) 6 (koppling B) 3 (fläns) 5 (koppling A) 6 (koppling B) 3 (fläns) 6 (koppling A) 7 (koppling B) 3 (fläns) 6 (koppling A) 7 (koppling B) Observera!¹ Svetskablar för koppling är röda. Observera!² Alla kopplingar har en svetsström på 4 ampere förutom kopplingar för EIF och EIF som har 5 ampere. Observera! För alla kopplingar är storleken på svetspinnen 4 mm förutom kopplingspinnarna till EIF och EIF som är på 2 mm. Fläns Insida på koppling B Utsida på koppling A 7

8 Marsh Road Madison, WI 53718, USA Tfn: Fax: USA och Kanada tfn: Mexiko tfn: Brasilien tfn: GB tfn: Franklin Fueling Systems Gmbh Rudolf-Diesel-Strasse WITTLICH, Tyskland Tfn: Fax: Frankrike tfn: FFS revidering 2 Kina tfn: Fax: A802, ChaowaiMEN Center No. 26 Chaowai Street Chaoyang District Beijing , Kina

RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC

RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC 0936 MANUAL RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Sweden Tel. +46 910-361 80, Fax. +46 910-130 22 www.fumex.se info@fumex.se Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Ta bort systemkortets täckplåt

Ta bort systemkortets täckplåt Du kan enkelt ta bort minne och gränssnittstillval som du tidigare har installerat genom att följa beskrivningarna på de följande sidorna. 1 Stäng av skrivaren. 2 Dra ur nätkabeln. 3 Dra ur skrivarens

Läs mer

Monteringsanvisning för den radiala rundkanalfläkten typ RA 15-60 - Överlämnas till användaren -

Monteringsanvisning för den radiala rundkanalfläkten typ RA 15-60 - Överlämnas till användaren - Monteringsanvisning för den radiala rundkanalfläkten typ RA 5-60 - Överlämnas till användaren - Innehåll: Om denna anvisning Säkerhetsföreskrifter Tekniska data, avfallshantering Monteringsexempel Förpackningsenheter

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning EN ISO 9001 Quality international level INTRA 50 I NT-SET-50, 51 Bruksanvisning INTRA En Automatik med induktivt signalöverföringssystem för användning med elektriska säkerhetslister på automatiska skjutgrindar/portar.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Uppdaterad 01/2008 Stålrörspålar används bland annat vid grundläggning av byggnader, broar och hamnkonstruktioner. Dessa anvisningar gäller skarvning av stålrörspålar

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18

Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18 Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18 Bedömning Innan man börjar använda epoxiprodukter på en arbetsplats ska arbetsgivaren göra en utredning

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av UPP-TAGET Positionering högre upp i säng ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Innehåll 1. Introduktion 3 2. Instruktioner för bruksanvisningen 4 3. Monteringsanvisning

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer