LSU:s ARBETE MED DEN UNGDOMSPOLITISKA PROPOSITIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSU:s ARBETE MED DEN UNGDOMSPOLITISKA PROPOSITIONEN"

Transkript

1 LSU:s ARBETE MED DEN UNGDOMSPOLITISKA PROPOSITIONEN - Sammanställning från träff 1 BAKGRUND Den 5 september höll vi det första mötet av tre för att samordna LSU:s inspel till den ungdomspolitiska proposition som regeringen just nu arbetar med. Under träffen diskuterade vi utmaningar och lösningar under 7 olika områden. Diskussionerna är sammanställda i punktform och indelat efter område utan redigering nedan. Utifrån diskussionerna ska ett första utkast till inspel arbetas fram som kommer att spridas den 17 september. De olika områdena kommer att skrivas av följande personer, som du kan kontakta via mail (med kopia till olle.svahn[a]lsu.se) för att göra inspel på arbetet: Områden och ansvariga - Kultur och Fritid: Linda Engström (UNF - Linda.Engström[a]unf.se) och Luis Gonzalez (Kontaktnätet - luis.331.gonzalez[a]gmail.com) - Boende: Rasmus Gustafsson (Sverok - Ipke42[a]gmail.com) - Formellt, ickeformellt och informellt lärande: Mimmi Garpebring (Svea - Mimmi.Garpebring[a]svea.org) och Imse Nilsson (Unga Hörselskadade - imse.nilsson[a]lsu.se) - Diskriminering och utsatthet: Imse Nilsson (Unga Hörselskadade - imse.nilsson[a]lsu.se) och Julle Bergenholtz (RFSL Ungdom - julle.bergenholtz[a]hotmail.com). - Hälsa: Matilda Inemyr (Unga Sportfiskare - Matilda.Inemyr[a]ungasportfiskare.se) och Mimmi Garpebring (Svea - Mimmi.Garpebring[a]svea.org) - Arbete, sysselsättning, arbetsförhållanden och ekonomi: Anna Bergkvist (Saco Studentråd Anna[a]styrelsepost.se) - Makt, inflytande och demokrati: Julle Bergenholtz (RFSL Ungdom - julle.bergenholtz[a]hotmail.com), Rasmus Gustafsson (Sverok - Ipke42[a]gmail.com), Mimmi Garpebring (Svea - Mimmi.Garpebring[a]svea.org) och Luis Gonzalez (Kontaktnätet - luis.331.gonzalez[a]gmail.com) Nästa träff hålls den 18 september kl och då ska vi diskutera de texter som tagits fram. För att tycka till om de olika områden vi jobbar utifrån före dess går det alltså bra att kontakta de ansvariga för områdena (med kopia till olle.svahn[a]lsu.se). Det går också bra att kontakta Olle Svahn, LSU ( , olle.svahn[a]lsu.se)

2 SAMMANSTÄLLNING AV DISKUSSIONER KULTUR OCH FRITID Normer - Vem sätter normen för vilka aktiviteter som är ok för vem (Kultur för tjejer, fritid för killar)? - Vilket kön får pengar? kulturell motsvarighet till Riksidrottsförbundet? Kultur och fritid i skolan - Skolan mitt i byn Släpp in organisationslivet och aktiviteter presentera och samarbeta. Ge möjligheter till unga att skapa egna aktiviteter - Bredare syn på kulturbegreppet cementeras i skolan till att rymma bild och musik Ekonomi - Fler kostnadsfria alternativ ekonomin skapar klassfrågor - Ekonomiska möjligheter begränsar,: Hur ska man kunna skapa något med få ekonomiska resurser och låg kunskap? Vilka bidra kan man få? Alkohol och droger - Antalet sociala arenor som är alkoholfria minskas i rasande takt = Exkluderade för unga som ej kan, får eller vill delta. - Resurssvaga och utsatta grupper unga i samhället tar större skada av att det inte finns nyktra mötesplatser. En variation på saker att göra som är kostnadsfria etc. behövs - Unga dricker alkohol i brist på aktiviteter/saker att göra Kulturbegreppet - Fin- och fulkultur Vad läggs det pengar på och av vilka anledningar? - Kulturbegreppet måste breddas till att innefatta ungas kulturutövande Klassiska kultur är inte allt! Spelhobbyn t.ex. innefattas inte av vare sig kultureller idrottsbegreppet. Ungas kulturutövande på ungas villkor - Egenägda aktiviteter som styrs av unga och är på ungas villkor. - Saknar given plats för ungkultur (arena, forum, plattform) - Bemötande från samhället när unga kommer med egna initiativ, och vill skapa verksamhet för andra unga utan vuxen som går i god för aktiviteterna, ex. LAN och musik. - Acceptans för att ungdomsföreningar har kortare livslängder, 1-3, behövs system för detta.

3 - Svårt att blanda olika typer av aktiviteter. Föreningar håller sig för sig själva. - Minskat föreningsengagemang bland unga leder till färre medlemmar med minskade anslag. I förlängningen kommer det att bli svårt för föreningar att erbjuda samma verksamheter till samma pris. Antingen nedläggningar eller dyrare. Stat/kommun kommer (nog) inte fylla tomrummet. - Utbudet av fritidsaktiviteter för unga i olika åldrar och med olika intressen är för skralt Unga civilsamhället och det offentliga - Dialog med kommunerna vid nya initiativ: Hur kan man starta nya initiativ och hur svarar kommunerna? Information behövs från kommunerna och hur unga kan få stöd att driva sina frågor. - Ömsesidighet mellan kommunen och unga dialog - Göra det enklare för unga att starta egna grupper/föreningar för olika aktiviteter utan ekonomiska hinder. Och stötta dem hela vägen. - Folkbildningen måste ses över! Studieförbunden borde vara ungdomsorganisationernas nyckel till Kultur och Fritid i större utsträckning. Folkbildningsrådets uppdrag borde läggas på statlig myndighet med politiska mål. Ta fram mer fakta och statistik om det civila samhällets värden. T.ex. myndigheten för kulturanalys som kartlägger antalet ideella timmar. Kunskap- >argument->pengar.

4 BOENDE Utmaningar - Insatser görs utan ordentliga konsekvensanalyser kopplas inte samman med övriga insatser och satsningar bygga in sig i ickefungerande lösningar - Standardhöjningar leder till social homogenisering, utslagning av demokratiskt svaga grupper. t.ex. bara rika i innerstäderna - 15 % insatsgräns och amorteringskrav på bostadsrätter, krav på fastanställning och andra schablonkrav för att få lån och hyreskontrakt blir ett hinder för unga att komma in på bostadsmarknaden istället för personliga bedömningskriterier. - Oberoende och självständighet hindras om man antingen inte kan flytta hemifrån eller behöver flytta hem efter ex. studentboenden, eller tvingas låna via föräldrar. Kopplat till klass att ha föräldrar som kan betala för en. - Boendebrist hindrar ungas mobilitet tackar nej till jobb och studieplatser. - Mycket som byggs idag är inte tillgängligt. - Andra, tredje och fjärdehandsmarknader. Risker när lägenheter inte frigörs - Bilbundenheten om du bor på landsbygden. Detta gör det svårt att välj att bo utanför storstadsområden koppla till urbanisering svårt att välja att bo kvar behöver också investera i infrastruktur för landsbygden. Lösningar - Särlösningar vs. Ändra i hela samhället? - Studentbostäder SSCO-remiss - Fler hyresrätter - Behovsanpassade boenden billiga lägenheter till de som behöver - Reglera 2a, 3e, 4e-handsmarkanderna konsumentlagstiftning? - Premiera byggandet av tillgängliga boenden styr om siktet för byggbolag till att bygga er och för alla. - Större variation i nybyggen - Bevara innerstaden som bostadsområde bygg på höjden, tillåt blandad statsbild.

5 FORMELLT, ICKEFORMELLT OCH INFORMELLT LÄRANDE Utmaningar - Brist på verklighetsanknytning i skolan Är det rätt kunskap som lärs ut/värderas? Undervisningen saknar frågorna; varför? Hur är det kopplat till mitt liv? - Sned värdering av kunskap? - Rädsla för politisk ideologisk påverkan? Problematiserar inte bredden, inget eget val. - Tidiga val begränsaren för resten av livet. - Skolan ser inte en hel människa. - Förutsättningar för lärande saknas. Hur pluggar man? Hur påverkar psykisk/fysisk hälsa mitt lärande? - Undervisningsformer är ofta förlegade viss typ av lärande premieras. - Svårare med kvalitetssäkring med spridda aktörer. - För lite kunskaper om nya supermakter inom utbildningsområdet, många som är bättre än Sverige, men vi tror fortfarande att vi är i topp vi lär oss för lite och pratar för lite om vår omvärld på detta område. - Brist på kvitto för den informella kunskapen/kompetensen. - Brist på ungdomsperspektiv och intresseanalys inom ramen för det ickeformella lärandet. - Dyr folkbildning utestänger unga - Informationsflödet, svårt att sålla information, vad är sant och vad är PR? - För lite individanpassning - Unga som slutar skolan tidigt Sverige ligger i topp i Europa när det gäller avhopp - Vi får lära för lite och prata om detta - En skola för alla grundläggande kommunal och privat skola måste vara valbart för alla skolan måste individanpassas särlösningar leder till utanförskap - Vi saknar entreprenörskap, kreativitet etc. som perspektiv i skolan. - Uttagningssystem missgynnar de som kompletterar betyg i efterhand problem när det är svårare att läsa upp i efterhand Lösningar - Utarbetat kontrollsystem för att privata aktörer inom skolan. - Mer forskning på civilsamhället och det informella lärandet - Använd chefer och ledare i arbetet med att validera kunskaper - Hitta sätt att formalisera informella kunskaper, hur får vi in verktyg dylikt i skolan? - Lär dig i skolan att veta vad du lärt dig. - Mer pedagogisk forskning i Sverige. - Ta fram bedömningsverktyg: Hur bedömer man källkritik, kompetens i projekt etc.? - Det får inte vara något negativt att engagera sig ideellt, gå ifrån skolan för ett förtroendeuppdrag t.ex.

6 - Bygg lärarstatus ändra skoldebatten. - Tillgodoräkna dig ideellt engagemang i kurs på samma sätt som du kan välja specialidrott - Skollagen är bra, men den måste också följas - Mer möjlighet till individanpassning och att kunna styra egen fart och hitta utmaningar på lagom nivå. Kunna läsa dubbelt tidigare. - Holistiskt angreppsätt på skolan i förhållande till allt runtomkring - Fler möjligheter till tvärsektoriella ämnesövergripande utbildningar - Uppvärdera folkhögskolorna bra studieform för många, ett bra alternativ. - Övergripande diskussion om varför vi lär oss och vad vi lär oss livslångt lärande framför betygssträvan. - Slopa ordningsbetyg godtyckligt och subjektivt. - Vi måste hitta sätt att lyfta upp även de kvalitéer som inte är lätt att mäta

7 DISKRIMINERING OCH UTSATTHET - Påtvingad representation där en individs mest uppenbara attribut avgör ur vilket perspektiv hen talar - Unga är mest våldsutsatta eftersom de hänger på stan där stora delar av våldsbrotten begås, nästan alltid med inblandning av alkohol. Vuxensamhället: Unga fårskylla sig själva som festar och blir det rättssak av det diskrimineras de för att de är unga utan trovärdighet, är tjejer, var full, klädde sig /betedde sig på ett visst sätt. - Dold diskriminering mot unga. Utsatta för att unga anses mindre trovärdig, har mindre erfarenhet eller är känslostyrda hormonstinna tonåringar vilket förminskar tyngden i det unga säger, tycker, tänker och känner. - Självständighet problemet att gå sin egen väg, stå emot negativa grupptryck etc. Får människor att göra oönskade val. Lösning: normer måste vidgas både vad gäller alkoholnormen, heteronormen, vithetsnormen etc. - Ålder som diskrimineringsgrund har nästan uteslutande använts i arbetsdomstolen i fall om äldre. Utveckla den och ge exempel på när unga diskrimineras för att lyfta perspektivet: 1. anställningsformer(prov- projekt-) 2. Anställningsgard (75%) 3. Sänkta ungdomslöner 4. Skapa inte system specifika för unga man får lägre lön i början av sin karriär redan idag. - Heteronormativitet: det behövs ta upp fler icke-heteronormativa ämnen i skolan, i politiska arenor, för att motverka diskriminering av HBT-ungdomar i tidigt skede. Bör ske på mellanstadienivå som senast - Unga ledare idag och de som vet hur ungas situation ser ut nu och i framtiden. Därför måste ungas åsikter tas på allvar. Inkludera unga i beslut som rör unga och lita på deras omdöme. - Media av och för unga behöver få den uppmärksamhet den förtjänar. Den ger blick av ungas situation som inte fångas upp av andra. Det är en viktig del för att skapa en opinion att unga är aktörer också. - Krävs långsiktiga attitydförändringar från politisk, medial och över generationellt perspektiv. - FN-konventioner som finns följs upp väldigt dåligt och existerande svensk politik finns det flera exempel på hur erkända språkminoriteter diskrimineras och lika så gruppen unga med funktionsnedsättningar som ofta berörs hårt av att reell politik går emot intentionen som finns när man ställer sig bakom FNkonventioner. - Inkludering av funktionshinderfrågan i alla område, inget särintresse utan en del av ungdomsmångfalden. - Synen på unga i media borde bli mer nyanserad och bredare: för mycket fokus på unga som anses vara problem, bråkiga och ansvarslösa.

8 HÄLSA - Ta inte den enkla förklaringen för given när det gäller psykisk ohälsa - Extra utsatt grupp: adopterade är överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa och självmord - Unga är odödliga utsätter sig för faror på ett mer riskfyllt sätt. - Bättre och tydligare riktlinjer hos familjehem, jourhem, p12-hem - Att man uppmärksammar psykisk ohälsa hos unga, utreder varför och inte jagar en diagnos, ger lite piller och sen är allt bra eller klart från sjukvårdens sida. - Psykisk ohälsa adressera vad so behöver göras för att ungdomar ska känna att de har en åsikt som betyder något, och se hur unga på detta sätt kan få bättre självförtroende och hälsa. - Könsnormer står ofta i vägen för att kunna belysa alla ungdomars psykiska utmaningar. Ex. Unga killar får inte må dåligt samtidigt som unga killar är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Se över hur man tar reda på ungdomars psykiska hälsa. - Kommersiella intressen går före folkhälsointressen. Unga påverkas i stor (störst) utsträckning - Anknytningen hälsa fritidsaktiviteter. Ska man vara hälsosam eller främja hälsa, så ska man idrotta och vara aktiv i Riksidrottsförbundet (RF). RF får också mycket bidrag. Minst lika viktigt med en meningsfull ideell aktivitet där man känner delaktighet och även friluftsorganisationer. - Lösningar: Dialog i skolan om psykisk ohälsa. Mer information. Mer jämnåriga som skapar dialog, - Lösningar: Lika behandlings- och värdegrundsarbete i skolan. Skolhälsovård måste vara eleven. - Utmaning: barn och unga växer upp med föräldrar som missbrukar alkohol och andra droger. Ännu fler växer upp med föräldrar med psykiska problem. Dessa unga är tvungna att bo hemma och tabu råder om ämnet. - Inkludering av alla unga. Inte ses som en särgrupp. - Tydligare socioekonomiskt perspektiv på hälsa, t.ex. i matfrågan när det gäller unga. - Tydligare genusperspektiv - Kortare handläggningstider i sjukvården. - Problem: Överfall/misshandel etc. orsakade av alkohol är unga extra utsatta för eftersom de umgås på stan och festar. Därför krävs trygga statsmiljöer och kollektivtrafik. Utrusta unga med verktyg för att bli trygga tidigt i skolan. Skuldbelägg inte offren. - En långsiktig missbruksvård för unga är en förutsättning för ett hälsosamt liv. Samhällsekonomiskt också en vinst på längre sikt. Går att räkna hem. - Tillgänglighet för alla, allas rätt till vårs och förståelse och möjlighet till närvaro.

9 ARBETE, SYSSELSÄTTNING, ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH EKONOMI - Rätt till heltid - Ha mer praktik för studenter inom studieförberedande program på gymnasial och universitetsnivå, erfarenheter behövs. - Ungdomar måste få veta vilka rättigheter de har och arbetsförhållanden de ska ha. Arbetsgivaren måste ha en plikt att informera och bistå med kanaler där information finns. - Koppla studiebidrag till inkomstbasbelopp. - Studerande = arbetslös i statistiken. Heltidsjobb är ju målet för individen. Heltidsstudier ger ju låg möjlighet till extrajobb. - Feriepraktik är ett bra sätt att få erfarenhet. - Är du arbetslös måste du förlita dig på dina föräldrar eftersom din enda inkomst blir Alfakassan. - Koppling arbete - arbetsförmedling - unga: Hur ska arbetsförmedlingen arbeta för att sätta unga i jobb? Hur ska arbetsförmedlingen samarbeta med andra myndigheter för att få fler unga i jobb? - Alla program på gymnasiet bör ge grundläggande behörighet till högskolan för att ha möjligheten till vidareutbildningen och ångra sig senare och vara mindre sårbar. - Utsatt grupp: småbarnsföräldrar (speciellt ensamstående) Lägg till student så blir det riktigt illa. - Starta eget: minska den administrativa bördan på AB som startas av unga (eller generellt för den delen). Sänkt arbetsgivaravgift för unga är bra, gynnar unga egenföretagare och entreprenörer. - När man pratar om ekonomiska medel till kulturutövande verksamhet pratar man ofta om bidrag när man borde prata om ersättning för en samhällsnyttig tjänst som man utför. - Studier är en kortsiktig lösning när man inte kan få jobb. Man ser CSN som en inkomst istället för ett lån. - Studier ska kunna vara heltid. CSN ska ge tillräcklig försörjning. Relevanta sommarkurser som är kvalitetssäkrade så att studenterna snabbare når arbetsmarknaden. - Skapa ett statligt mervärde på ideellt engagemang. Se det som en resurs, inte en samhällsbörda. - Rätt till fackliga rättigheter från skola, inte på jobbet - Möjligheter att plugga intensivkurser för att snabbare komma ut i arbetslivet och få möjlighet att förverkliga och praktisera sina kunskaper. - Skapa arbetstillfällen inom den offentliga sektorn typ kulturarbetare, inte bara se till de ekonomiska fördelarna utan också folkhälso-, och kulturvärde i samhället. - Svårt att hitta jobb utan möjlighet att röra sig och arbetspendla och söka jobb på annan ort. Dessutom är B-körkot ofta krav för jobb även där bil inte körs i tjänst endast för att arbetsgivare kräver flexibilitet. även viktigt för demokrati och möjligheten att organisera sig. Lösningar: Fri, eller röra sig mot biligare kollektivtrafik för att kunna söka jobb och arbetspendla. Kommunala/statliga bilpoler. Reglering av krav på körkort för att få jobb.

10 MAKT, INFLYTANDE OCH DEMOKRATI - Demokratin är köpt av den köpstarka delen av befolkningen - Pirate bay-domen och förbud mot nedladdning exempel på hur man stiftar lagar utan ungas deltagande och därmed kriminaliserar en hel generation. - Demokratisynen Hur gör man et abstrakt begrepp som demokrati till något konkret. Civila samhällets roll och skolans roll - Elevinflytande Makt - Börja inte med att ge unga makt och inflytande vid 18 års ålder, börja vid 5. lära sig demokrat i praktiken. - Vuxenvärldens ansvar att släppa in. - Åldersmaktsordning, de underordnade kan inte kliva upp, överordnade måste kliva ner. Perspektivet spelar formell demokrati roll innan man är 18? Sänkt rösträttsålder. Demokrati och makt är också kopplat till att individer känner ett behov av att vara en aktiv samhällsmedborgare och att det spelar roll att påverka. - Glappet mellan inflytande och makt i skolan och högskolan är stort studentkåren som institution har reell makt och inflytande, elevkåren ses som lek och mindre seriös. Svårt att möta studenternas förväntan som precis slutat gymnasiet. - Satsa på landsbygdskommunerna. De är en stor del av Sverige vars ungdomar behöver höras och känna att deras åsikter räknas. - Från skolan och politiska arenor: se till att lära ut ett kritiskt tänkande där unga får se vad för konsekvenser ett beslut får och få dem att bli delaktiga i processen och motiverade att delta och säga sin mening. - Demokratiproblem när alla inte har möjlighet att ta del av sina demokratiska rättigheter utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Dvs. alla har inte ens möjlighet att rösta i sin vallokal. - Någon central ungdomsorganisation i svenska kommuner, t.ex. ungdomsfullmäktige där man bland annat får vara med och påverka och förändra ungdomspolitiska beslut i kommunen. - Ungdomsorganisationer = demokratiskola Det är viktigt att möjliggöra för ungdomsorganisationer att fortsätta fylla denna funktion i civilsamhället - Inkludera unga i alla forum där ungdomsfrågor berörs. Bort från att vuxna driver ungdomspolitiken. - Normskapande med lagstiftning, men måste lyssna på unga. Dialogsamtal och lyssna in vilka lagar unga vill ha. Vem stiftas lagarna för? - För vem? De som är eller de som kommer vara det om 10 år?

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

FOKUS14. Ungas fritid och organisering

FOKUS14. Ungas fritid och organisering FOKUS14 Ungas fritid och organisering FOKUS14 1 Ungas fritid och organisering Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Ternenge Djesá Drömmar och visioner

Ternenge Djesá Drömmar och visioner Ternenge Djesá Drömmar och visioner Ternenge Djesá Romska ungdomars drömmar och visioner Ternenge Djesá, Drömmar och visioner, var namnet på den ungdomskonferens som Romska ungdomsförbundet, RUF, arrangerade

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer