MOTIONER DÅK Samt förslag till MOTIONSSVAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTIONER DÅK 2012. Samt förslag till MOTIONSSVAR"

Transkript

1 MOTIONER DÅK 2012 Samt förslag till MOTIONSSVAR

2 Motion 1 Utökad skyltning vid pendeltågsstationer På stationer med bara en uppgång saknas det ofta skyltning för information om när nästa tåg kommer i den bortre änden av perrongen. Detta gör det svårt att se informationen. Jag yrkar: Att det ska finnas informationsskyltar i båda ändarna av perrongerna på pendeltågsstationer. Sara Sylvan, Tullinge S-förening Denna motion behandlades vid medlemsmötet 5/10 i Tullinge S-förening. Föreningen beslöt skicka in den som sin egen. Svar på motion angående utökad skyltning vid pendeltågsstationer I Botkyrka finns det 2 pendeltågsstationer, varav en, Tullinge station, endast har en uppgång förlagd till den södra ände. Motionären framhåller att det är svårt att se information om nästa ankommande tåg eftersom den informationen inte ges i den bortre änden, dvs norra delen av perrongen. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att information om förseningar och ankommande tåg borde vara bättre och mer tillgänglig för resenärerna. Detta borde gälla såväl den högtalarmässiga som den textmässiga informationen. Storstockholms lokal trafik (SL) har ansvaret för pendeltågsstationerna och bör kontaktas för att påtala detta önskemål. Att anta motionen som sin egen Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Katarina Berggren

3 Motion 2 Inför gratis tandläkarvård Det är väldigt många som just nu går i pension. Sverige behöver fler som arbetar och är friska. Det är viktigt då att Sverige får fler som är arbetsföra. Det är viktigt att då börja med att sjukvården kan rehabilitera alla som är sjuka så att de kan börja arbeta igen. En viktig del i detta är att se till att människor i behov av tandvård får detta. När man har dålig tandhälsa påverkar det både ens psykiska och fysiska hälsa. Så om man förbättrar tandhälsan förbättrar det den övriga fysiska hälsan och den psykiska hälsan. Är det rättvist att människor med skulder, löneutmätning och skuldsanering ska må ännu sämre för att de inte har råd att gå till tandläkaren. Hur produktiva kan dessa människor vara när ytterligare en sak som en dålig tandhälsa påverkar? Vi socialdemokrater ska se till att vi får en bättre välfärd samtidigt som vi se till att så många som möjligt blir arbetsföra och till och med att fler får möjlighet att arbeta längre än 65. Jag tror att Sverige tjänar i längden på att införa gratis tandvård. Därför vill jag: Att tandvården ska ingå i den allmänna sjukvården Att som första steg införa ett tak på att tandvårdskostnaderna får kosta högst kr per person och år Att som andra steg införa ett högkostnadsskydd för tandvård som är lika högt som taket för vanlig sjukvård Skriven av Diana Hildingsson Alby Socialdemokratiska förening beslutade på medlemsmötet den 5 oktober 2011 att bifalla motionen Svar på motion angående införande av gratis tandvård Styrelsens medlemmar delar motionärens oro för vad höga priser på tandvård kan föra med sig. Motionären föreslår i brödtexten att tandvården i Sverige ska vara gratis, men vill i att-satserna att tandvården ska ingå i den allmänna sjukvården. Den allmänna sjukvården är inte gratis, utan finansieras till viss del av den sjuke själv. I ett tidigare beslut på Socialdemokraternas jobbkongress 2009 anges redan att Vårt långsiktiga mål är ett högkostnadsskydd av samma modell som inom hälso- och sjukvården. På kort sikt prioriterar vi att förlänga den avgiftsfria ungdomstandvården upp till 25 år. Motiveringen är att tänderna ska ses som en del av kroppen. Genom detta ska ingen behöva ha eftersatt tandvård på grund av höga kostnader. Styrelsen anser att tandvårdsfrågan redan är hanterad i kongressbeslutet. Att avslå motionen Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Maria Trygg

4 Motion 3 Erbjud ett gratis hälsosamtal till alla i Sverige Ett förslag om att erbjuda alla som bor i Sverige ett gratis hälsosamtal vartannat år där en läkare och psykolog finns med. Prover tas, man får cykla en stund på en cykel, prata om sin livssituation m.m. i en timme. Eventuella fysiska problem eller psykiska problem kan då upptäckas och personen får remiss till rätt instans. Det kan vara dietist och psykolog för att få hjälp med sina psykiska problem och för att kunna gå ner i vikt. Rökavvänjningsprogram, ta itu med alkoholproblem, få prata med en psykolog för att kunna bearbeta svåra händelser i barndomen eller andra svåra händelser. På sikt sparar detta förslag pengar åt kommun, landsting och stat. Vi borde satsa mer på förebyggande arbete. För att detta ska kunna ge en friskare befolkning som kan arbeta måste det alltså finnas tillräckligt mycket med personal som kan genomföra detta. Då behövs det personal i olika åldrar och med olika sorters livserfarenhet. I dagens samhälle är det viktigt att kunna utbilda sig och få kunskap under hela den tid som man är ute i arbetslivet. Då ska ingen utestängas från denna möjlighet. En person som kanske blir fri från sitt missbruk kan då börja studera på Komvux och till slut får ett arbete att försörja sig på. Att få hjälp med en sak kanske då leder till förbättringar inom andra områden för den personens liv och anhöriga. Samhället ska kunna ställa upp för varje individ. Kontorstider som måndag till fredag fungerar då inte för alla. Man ska inte behöva ta ledigt från arbetet för att kunna gå på detta hälsosamtal. - Att det införs en lag om att erbjuda alla som bor i Sverige ett gratis hälsosamtal med en läkare och psykolog vartannat år - Att patienten får en remiss till en specialist av läkaren vid hälsosamtalet om patienten behöver det Skriven av Diana Hildingsson Alby Socialdemokratiska beslutade på medlemsmötet den 5 oktober 2011 att bifalla motionen Svar på motion angående ett gratis hälsosamtal till alla i Sverige. Motionären vill införa en lag om att erbjuda alla som bor i Sverige ett gratis hälsosamtal med en läkare och psykolog vartannat år samt att patienten får en remiss till en specialist av läkaren vid hälsosamtalet om patienten behöver det. Hälsosamtal är ett bra sätt att hjälpa människor att ändra sina vanor till ett bättre leverne. Rådgivning ingår i Socialstyrelsens storsatsning på att styra om resurser mot förebyggande vård. De personer som besöker vårdcentraler, läkare eller distriktssköterskor skall få frågan om Rökning, alkohol samt kost och få råd. Vi tror att Socialstyrelsens satsning på resurser till förebyggande vård inom all sjukvård är ett bättre sätt att komma åt ohälsa. Att avslå motionen Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Berit Larsson

5 Motion 4 Stöd ett turkiskt medlemskap i EU Det ligger i både Turkiets och EU:s intresse att Turkiet blir EU-medlem. För Turkiet handlar det om en process för ökad demokrati, modernisering och respekt för mänskliga rättigheter. För EU:s del handlar det bland annat om att Turkiet skulle kunna utgöra en viktig brygga mellan EU och den muslimska världen. Den 12 juni 2011 gick landet till val. Och det sittande regeringspartiet, AKP, stärkte sin ställning i valmanskåren från 47 procent av rösterna till 50 procent. Ett av de viktigaste vallöften var en ny grundlag. Nu har man från regeringens sida visat att man verkligen vill skriva en ny grundlag. Det ger hopp om framtiden i landet. Eftersom den nuvarande grundlagen stiftades efter militärkuppen Även om den sittande AKP regeringens intentioner är goda, så är jag medveten om att det återstår en hel del att göra i landet innan EU-förhandlingarna kan sättas fart. Idag har takten på reformarbetet i Turkiet dessvärre saktats ner i vissa delar. Därför är det viktigt att dagens Turkiet moderniseras i grunden; ökad demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är viktiga grundbultar. Samtidigt är det viktigt att stödet för de nödvändiga reformerna och ett framtida turkiskt EUmedlemskap är fortsatt starkt. Vi socialdemokrater har länge varit starka förespråkare för ett turkiskt EU-medlemskap, så snart landet lever upp till kriterierna för ett sådant. Jag anser att möjligheten till ett EU-medlemskap utgör en stark drivkraft för ett land att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna. Därför ställer EU tuffa krav på fortsatta reformer och konkreta åtgärder för att ett medlemskap ska kunna bli verklighet. Vi måste se till att denna drivkraft ger resultat, inte bara i lagstiftningen utan också i verkligheten. Vi socialdemokrater har länge stött kampen för mänskliga rättigheter i Turkiet. Det är mycket viktigt att vi nu fortsätter ge stöd till det arbetet. Vi måste fortsatt vara en tydlig röst för ett turkiskt EU-medlemskap. Inför Turkiets förhandlingsstart hördes tyvärr många obehagliga röster i den europeiska debatten. I Sverige handlade den enda egentliga kritiska debatt som fördes inför beslutet om förhandlingsstart huruvida Turkiet verkligen vill uppfylla EU:s krav på mänskliga rättigheter. Mot denna bakgrund yrkar jag: att att Socialdemokraterna stödjer reformarbetet i Turkiet. Socialdemokraterna sätter press på regeringen och arbetar aktivt för ett turkiskt medlemskap i EU. att motionen sänds till partikongressen Serkan Köse

6 Svar på motion angående Turkiskt medlemskap i EU Styrelsen för Socialdemokraterna i Botkyrka delar motionärens uppfattning i frågan. Turkiet har mycket att bidra med till EU. Man har klart starkare band till sina grannländer i söder och öster än vad EU har och dessutom en muslimsk majoritet i sin befolkning. Det skulle stärka EU:s mångkulturella profil om Turkiet blev medlemmar och dessutom visa att ett demokratiskt styrelseskick kan stå över religiös tro. EU kräver tre saker för att ett land ska kunna bli medlem: 1. Landet ska vara en fungerande demokrati. 2. Landet ska kunna möta konkurrensen från EU:s inre marknad. 3. Landet måste ha myndigheter som kan tillämpa EU:s lagar och förordningar. Turkiet har varit associerad medlem i EU och dess föregångare sedan blev man ett kandidatland och alltsedan 2005 har man förhandlat om medlemskap. Landet har nu en regering med demokratiska ambitioner. Utöver det inre trycket som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter för alla medborgare så finns också de ovanstående kraven från EU på landets traditionella makthavare. Det är alltså bra att verka för ett medlemskap för Turkiet i EU, eftersom det samtidigt är ett arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Att anta den som Socialdemokraterna i Botkyrkas egen. Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Robert Rasmussen

7 Motion 5 Översyn av finansieringsmöjligheterna för småföretag Vi Socialdemokrater har genom hela vår historia arbetat för att företag ska utvecklas i Sverige och inte minst i storstadsregioner. Vi vet att vår region, Stockholm, har starka traditioner som företagarstad. Varje dag registreras nya företag i Stockholm. Samtidigt som arbetslösheten stiger. Därför är det viktigt att det finns goda förutsättningar för att starta och driva företag. För det är inom småföretag framtidens jobb kommer att växa. Vår socialdemokratiska politik måste bygga på möjligheterna för entreprenören att anställa, expandera och få tag i kapital. Trots att vi vet att det finns många banker och finansinstitut, så har många småföretag svårt att få kapital. Även om spåren efter finanskrisen inte riktigt har försvunnet, har många företag fortfarande svårt att få lån på grund av bankers höga säkerheter och krav. Det drabbar i första hand små och nystartade företag. Bankerna har höga krav på säkerheter, såsom kapital ur bolaget. För de småföretag som inte har tillräckligt med kapital än, som nystartade småföretag, kan det ofta krävas privata säkerheter som villa eller fritidshus. Vi socialdemokrater måste ha en politik som underlättar för småföretag att växa, anställa och expandera samt att få möjlighet till finansiering för företagens investeringar. Mot denna bakgrund yrkar jag: att Socialdemokraterna utreder finansieringsmöjligheterna för de mindre företagens investeringar att motionen sänds till partikongressen 2013 Svar på motion angående översyn av finansieringsmöjligheter för småföretag Motionären tar upp frågor gällande småföretagares villkor för finansiering av investeringar för såväl starta upp företagsverksamhet som att expandera. Socialdemokraterna är entreprenörernas parti. Vi vill ge människor möjlighet att förverkliga sina drömmar. Företagande är att gå från idé till handling. I Botkyrka har vi länge arbetat med entreprenöriellt lärande i skolan. Det är ett viktigt förhållningssätt som bidrar till kreativttänkande och inger mod att lita på sig själv och sin förmåga att lyckas förverkliga sina idéer. Vår förhoppning är att fler människor ska våga göra verklighet av sina innovativa idéer genom bland annat starta företag. För att kunna starta företag behövs kapital. Även när verksamheten är igångsatt och företaget vill växa behövs kapital för investeringar. Även på detta område förekommer diskriminering. Kvinnor och personer med utländsk bakgrund har svårare att, från banker och övriga finansieringsinstitut, få beviljat lån till företagsinvesteringar. Som motionären beskriver behöver vi ta reda på hur de verkliga förutsättningarna för finansiering är för småföretagare, så att vi kan möjliggöra för fler företag. Att anta den som Socialdemokraterna i Botkyrkas egen. Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Katarina Berggren

8 Motion 6 Gratis kollektivtrafik till alla under 18 år Barnfattigdomen ökar som aldrig förr i Sverige samtidigt som ungdomsarbetslösheten ökar i samma takt. Det påverkar givetvis ungdomarna och deras familjers förutsättningar att köpa ett SLkort för deras barn. Idag har många familjer inte råd med att köpa ett SL-kort för sina barn så att barnen kan röra sig fritt och delta i de aktiviteter som är nödvändiga. Det kan handla om skolaktiviteter eller andra sportaktiviteter. Vi vet också att många ungdomar inte kan umgås med sina jämnåriga kamrater på grund av att de inte har råd att betala för SL-biljetten. I vissa fall har ungdomarna svårt att röra sig inom olika delar i deras egen kommun på grund av olika zonindelningar. En del av dessa ungdomar väljer däremot att planka och riskerar att få böter på cirka 1200 kronor. Idag har vi gratis sjukvård och tandvård för alla upp till 18 år. Och det har alltid varit en självklarhet. Precis på samma sätt tycker vi att alla under 18 år borde få tillgång till gratis kollektivtrafik. Den kostnadsfria kollektivtrafiken borde med andra ord vara en rättighet för alla under 18 år på samma sätt som den fria sjukvården. Med gratis kollektivtrafik kommer ungdomarna att röra sig fritt utan att behöva tigga om pengar för resan från annat håll. De ungdomar som behöver gå på arbetsintervjuer kommer inte att behöva fråga andra om att få låna deras SL-kort längre. Vi är medvetna om att detta medför stora kostnader, samtidigt som vi är medvetna om vilka vinster samhället kommer att göra. Mot denna bakgrund yrkar vi: att distriktskongressen uppdrar till landstingsgruppen att utreda möjligheten till att erbjuda gratis kollektivtrafik till alla under 18 år Shafqat Khatana Serkan Köse Maria Brodin Svar på motion angående Gratis kollektivtrafik till alla under 18 år Motionärerna föreslår kostnadsfria resor i kollektivtrafiken i Stockholms län för alla under 18 år. Förslaget kostar säkerligen en hel del pengar att genomföra, men är samtidigt högintressant att studera vidare. Kostnadsfria kollektivtrafikresor innebär en utjämning för alla barn och ungdomar under 18 år att kunna röra sig fritt inom regionen, SL kortet behöver inte utgöra en konkurrerande del vid t.ex. gymnasieval. Det öppnar också upp att kunna berika sin fritid ytterligare. Kostnadsfria resor öppnar också upp för föreningslivet att bättre nyttja kollektivtrafiken istället för bilresor. Kostnadsfria resor för alla under 18 år kan också vara ett sätt att fostra den yngre generationen att bättre i vuxen ålder fortsätta nyttja kollektivtrafiken istället för bilen. Vi har svårt att se något negativt med förslaget, förutom kostnadsaspekten. att anta motionen som sin egen Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Bo Johansson

9 Motion 7 Motion till SAP:s distriktkongress (önskad vidarebefordran till partikongressen) från José Luis Ramírez Botkyrka arbetarekommun Ämnet: Satsning på kunskap om partiets och socialdemokratins historia som grund för en förnyad socialdemokratisk politik Se motionen i sin helhet i bifogat dokument Motion 7 Satsning på kunskap Svar på motion angående satsning på kunskap om partiets och socialdemokratins historia som grund för en förnyad socialdemokratisk politik Motionären yrkar på att Socialdemokratin organiserar en utbildning i varje arbetarekommun om partiets historia och partiets grundtankar som bör riktas mot partimedlemmar under 40 år och invandrare. Att partiet ordnar seminarier om socialdemokratisk ekonomi, att partiet integrerar miljöfrågan i det samhällsekonomiska och det sociala resonemanget. Och till slut yrkar motionären på att det borde bildas en socialdemokratisk arbetsgrupp om samhällsretorik som kommer fram till ett konkret sätt att driva frågan som utbildningsverksamhet bland partimedlemmarna. Styrelsen har svårt att förstå varför utbildningsverksamheten ska rikta sig mot personer under 40 år eller så kallade invandrare. Eftersom personer under 40 år och för den delen invandrare inte är en homogen grupp har vi svårt att förstå syftet med att peka ut en grupp av människor. Ska det bedrivas utbildning om partiets historia ska det riktas sig mot alla och vara öppen för alla som vill eller är intresserad. Att peka ut en grupp är inget som Socialdemokraterna i Botkyrka kan ställas bakom. När det gäller frågan om seminarier om socialdemokratisk politik, så genomför Socialdemokraterna, Socialdemokratiska Studentförbundet och ABF en seminarieserie på tema "Ekonomi för jobb och välfärd". Seminarierna inleddes i Växjö den 20 oktober och avslutas i Stockholm den 24 november. Övriga orter är Göteborg, Linköping, Malmö, Uppsala och Umeå. Till dessa seminarier har partiet bjudit in forskare och ekonomisk expertis samt företrädare för företag och intresseorganisationer för att samtala om ekonomiska förutsättningar och politiska åtgärder som behövs för en ekonomi för jobb och välfärd. Från partiet medverkar bl.a. Tommy Waidelich, ekonomisk-politisk talesperson. Seminarieserien är en del i förberedelserna inför Socialdemokraternas förtroenderåd den 3-4 december Partiet har också startat igång en ny ledarskapsutbildning; Bommersviksakademin. Det är ett unikt samarbete mellan SSU, Socialdemokraterna och LO. De kommande åren ska det utbildas 500 unga framtida ledare. Lokalt i Botkyrka har partiet i samarbete med ABF Botkyrka-Salem kommit igång internutbildningar som kallas SIB-etta, tvåa och trea; utbildning för nya medlemmar samt för de som vill fräscha upp sina kunskaper om Socialdemokratins historia, ideologi osv. Socialdemokraterna i Botkyrka kommer också att tillsätta en valstrategigrupp med fokus på valet Kommunikation, politiska frågor, kampanjmetoder etc. är några av frågor som gruppen kommer att arbeta med samt att föreslå operativa insatser. Att avslå motionen Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Serkan Köse

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende Motioner och utlåtanden Grupp F Rättsväsende Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik...5 Husby s-förening

Läs mer

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Motioner A - D 2 (61) Innehållsförteckning A ARBETSMARKNAD... 4 Motion A1 Skrota lön efter Ojämlika löner är oetiskt... 4 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

UE1 Utlåtande: Kongress 2017... 2

UE1 Utlåtande: Kongress 2017... 2 KONGRESS 2017 UE1 Utlåtande: Kongress 2017... 2 2015 års kongress har tema jobb och ska i ett första steg fortsätta utvecklingsarbetet kring en jobbpolitik mot valrörelsen 2018, men kongressens uppdrag

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

Uppgradering av svenska skolmiljöer.

Uppgradering av svenska skolmiljöer. 172 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Nr: :1 Uppgradering av svenska skolmiljöer. Det diskuteras och debatteras intensivt om den svenska skolan, samtidigt som forskning och utredningar ständigt pekar

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer