MOTIONER DÅK Samt förslag till MOTIONSSVAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTIONER DÅK 2012. Samt förslag till MOTIONSSVAR"

Transkript

1 MOTIONER DÅK 2012 Samt förslag till MOTIONSSVAR

2 Motion 1 Utökad skyltning vid pendeltågsstationer På stationer med bara en uppgång saknas det ofta skyltning för information om när nästa tåg kommer i den bortre änden av perrongen. Detta gör det svårt att se informationen. Jag yrkar: Att det ska finnas informationsskyltar i båda ändarna av perrongerna på pendeltågsstationer. Sara Sylvan, Tullinge S-förening Denna motion behandlades vid medlemsmötet 5/10 i Tullinge S-förening. Föreningen beslöt skicka in den som sin egen. Svar på motion angående utökad skyltning vid pendeltågsstationer I Botkyrka finns det 2 pendeltågsstationer, varav en, Tullinge station, endast har en uppgång förlagd till den södra ände. Motionären framhåller att det är svårt att se information om nästa ankommande tåg eftersom den informationen inte ges i den bortre änden, dvs norra delen av perrongen. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att information om förseningar och ankommande tåg borde vara bättre och mer tillgänglig för resenärerna. Detta borde gälla såväl den högtalarmässiga som den textmässiga informationen. Storstockholms lokal trafik (SL) har ansvaret för pendeltågsstationerna och bör kontaktas för att påtala detta önskemål. Att anta motionen som sin egen Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Katarina Berggren

3 Motion 2 Inför gratis tandläkarvård Det är väldigt många som just nu går i pension. Sverige behöver fler som arbetar och är friska. Det är viktigt då att Sverige får fler som är arbetsföra. Det är viktigt att då börja med att sjukvården kan rehabilitera alla som är sjuka så att de kan börja arbeta igen. En viktig del i detta är att se till att människor i behov av tandvård får detta. När man har dålig tandhälsa påverkar det både ens psykiska och fysiska hälsa. Så om man förbättrar tandhälsan förbättrar det den övriga fysiska hälsan och den psykiska hälsan. Är det rättvist att människor med skulder, löneutmätning och skuldsanering ska må ännu sämre för att de inte har råd att gå till tandläkaren. Hur produktiva kan dessa människor vara när ytterligare en sak som en dålig tandhälsa påverkar? Vi socialdemokrater ska se till att vi får en bättre välfärd samtidigt som vi se till att så många som möjligt blir arbetsföra och till och med att fler får möjlighet att arbeta längre än 65. Jag tror att Sverige tjänar i längden på att införa gratis tandvård. Därför vill jag: Att tandvården ska ingå i den allmänna sjukvården Att som första steg införa ett tak på att tandvårdskostnaderna får kosta högst kr per person och år Att som andra steg införa ett högkostnadsskydd för tandvård som är lika högt som taket för vanlig sjukvård Skriven av Diana Hildingsson Alby Socialdemokratiska förening beslutade på medlemsmötet den 5 oktober 2011 att bifalla motionen Svar på motion angående införande av gratis tandvård Styrelsens medlemmar delar motionärens oro för vad höga priser på tandvård kan föra med sig. Motionären föreslår i brödtexten att tandvården i Sverige ska vara gratis, men vill i att-satserna att tandvården ska ingå i den allmänna sjukvården. Den allmänna sjukvården är inte gratis, utan finansieras till viss del av den sjuke själv. I ett tidigare beslut på Socialdemokraternas jobbkongress 2009 anges redan att Vårt långsiktiga mål är ett högkostnadsskydd av samma modell som inom hälso- och sjukvården. På kort sikt prioriterar vi att förlänga den avgiftsfria ungdomstandvården upp till 25 år. Motiveringen är att tänderna ska ses som en del av kroppen. Genom detta ska ingen behöva ha eftersatt tandvård på grund av höga kostnader. Styrelsen anser att tandvårdsfrågan redan är hanterad i kongressbeslutet. Att avslå motionen Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Maria Trygg

4 Motion 3 Erbjud ett gratis hälsosamtal till alla i Sverige Ett förslag om att erbjuda alla som bor i Sverige ett gratis hälsosamtal vartannat år där en läkare och psykolog finns med. Prover tas, man får cykla en stund på en cykel, prata om sin livssituation m.m. i en timme. Eventuella fysiska problem eller psykiska problem kan då upptäckas och personen får remiss till rätt instans. Det kan vara dietist och psykolog för att få hjälp med sina psykiska problem och för att kunna gå ner i vikt. Rökavvänjningsprogram, ta itu med alkoholproblem, få prata med en psykolog för att kunna bearbeta svåra händelser i barndomen eller andra svåra händelser. På sikt sparar detta förslag pengar åt kommun, landsting och stat. Vi borde satsa mer på förebyggande arbete. För att detta ska kunna ge en friskare befolkning som kan arbeta måste det alltså finnas tillräckligt mycket med personal som kan genomföra detta. Då behövs det personal i olika åldrar och med olika sorters livserfarenhet. I dagens samhälle är det viktigt att kunna utbilda sig och få kunskap under hela den tid som man är ute i arbetslivet. Då ska ingen utestängas från denna möjlighet. En person som kanske blir fri från sitt missbruk kan då börja studera på Komvux och till slut får ett arbete att försörja sig på. Att få hjälp med en sak kanske då leder till förbättringar inom andra områden för den personens liv och anhöriga. Samhället ska kunna ställa upp för varje individ. Kontorstider som måndag till fredag fungerar då inte för alla. Man ska inte behöva ta ledigt från arbetet för att kunna gå på detta hälsosamtal. - Att det införs en lag om att erbjuda alla som bor i Sverige ett gratis hälsosamtal med en läkare och psykolog vartannat år - Att patienten får en remiss till en specialist av läkaren vid hälsosamtalet om patienten behöver det Skriven av Diana Hildingsson Alby Socialdemokratiska beslutade på medlemsmötet den 5 oktober 2011 att bifalla motionen Svar på motion angående ett gratis hälsosamtal till alla i Sverige. Motionären vill införa en lag om att erbjuda alla som bor i Sverige ett gratis hälsosamtal med en läkare och psykolog vartannat år samt att patienten får en remiss till en specialist av läkaren vid hälsosamtalet om patienten behöver det. Hälsosamtal är ett bra sätt att hjälpa människor att ändra sina vanor till ett bättre leverne. Rådgivning ingår i Socialstyrelsens storsatsning på att styra om resurser mot förebyggande vård. De personer som besöker vårdcentraler, läkare eller distriktssköterskor skall få frågan om Rökning, alkohol samt kost och få råd. Vi tror att Socialstyrelsens satsning på resurser till förebyggande vård inom all sjukvård är ett bättre sätt att komma åt ohälsa. Att avslå motionen Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Berit Larsson

5 Motion 4 Stöd ett turkiskt medlemskap i EU Det ligger i både Turkiets och EU:s intresse att Turkiet blir EU-medlem. För Turkiet handlar det om en process för ökad demokrati, modernisering och respekt för mänskliga rättigheter. För EU:s del handlar det bland annat om att Turkiet skulle kunna utgöra en viktig brygga mellan EU och den muslimska världen. Den 12 juni 2011 gick landet till val. Och det sittande regeringspartiet, AKP, stärkte sin ställning i valmanskåren från 47 procent av rösterna till 50 procent. Ett av de viktigaste vallöften var en ny grundlag. Nu har man från regeringens sida visat att man verkligen vill skriva en ny grundlag. Det ger hopp om framtiden i landet. Eftersom den nuvarande grundlagen stiftades efter militärkuppen Även om den sittande AKP regeringens intentioner är goda, så är jag medveten om att det återstår en hel del att göra i landet innan EU-förhandlingarna kan sättas fart. Idag har takten på reformarbetet i Turkiet dessvärre saktats ner i vissa delar. Därför är det viktigt att dagens Turkiet moderniseras i grunden; ökad demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är viktiga grundbultar. Samtidigt är det viktigt att stödet för de nödvändiga reformerna och ett framtida turkiskt EUmedlemskap är fortsatt starkt. Vi socialdemokrater har länge varit starka förespråkare för ett turkiskt EU-medlemskap, så snart landet lever upp till kriterierna för ett sådant. Jag anser att möjligheten till ett EU-medlemskap utgör en stark drivkraft för ett land att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna. Därför ställer EU tuffa krav på fortsatta reformer och konkreta åtgärder för att ett medlemskap ska kunna bli verklighet. Vi måste se till att denna drivkraft ger resultat, inte bara i lagstiftningen utan också i verkligheten. Vi socialdemokrater har länge stött kampen för mänskliga rättigheter i Turkiet. Det är mycket viktigt att vi nu fortsätter ge stöd till det arbetet. Vi måste fortsatt vara en tydlig röst för ett turkiskt EU-medlemskap. Inför Turkiets förhandlingsstart hördes tyvärr många obehagliga röster i den europeiska debatten. I Sverige handlade den enda egentliga kritiska debatt som fördes inför beslutet om förhandlingsstart huruvida Turkiet verkligen vill uppfylla EU:s krav på mänskliga rättigheter. Mot denna bakgrund yrkar jag: att att Socialdemokraterna stödjer reformarbetet i Turkiet. Socialdemokraterna sätter press på regeringen och arbetar aktivt för ett turkiskt medlemskap i EU. att motionen sänds till partikongressen Serkan Köse

6 Svar på motion angående Turkiskt medlemskap i EU Styrelsen för Socialdemokraterna i Botkyrka delar motionärens uppfattning i frågan. Turkiet har mycket att bidra med till EU. Man har klart starkare band till sina grannländer i söder och öster än vad EU har och dessutom en muslimsk majoritet i sin befolkning. Det skulle stärka EU:s mångkulturella profil om Turkiet blev medlemmar och dessutom visa att ett demokratiskt styrelseskick kan stå över religiös tro. EU kräver tre saker för att ett land ska kunna bli medlem: 1. Landet ska vara en fungerande demokrati. 2. Landet ska kunna möta konkurrensen från EU:s inre marknad. 3. Landet måste ha myndigheter som kan tillämpa EU:s lagar och förordningar. Turkiet har varit associerad medlem i EU och dess föregångare sedan blev man ett kandidatland och alltsedan 2005 har man förhandlat om medlemskap. Landet har nu en regering med demokratiska ambitioner. Utöver det inre trycket som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter för alla medborgare så finns också de ovanstående kraven från EU på landets traditionella makthavare. Det är alltså bra att verka för ett medlemskap för Turkiet i EU, eftersom det samtidigt är ett arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Att anta den som Socialdemokraterna i Botkyrkas egen. Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Robert Rasmussen

7 Motion 5 Översyn av finansieringsmöjligheterna för småföretag Vi Socialdemokrater har genom hela vår historia arbetat för att företag ska utvecklas i Sverige och inte minst i storstadsregioner. Vi vet att vår region, Stockholm, har starka traditioner som företagarstad. Varje dag registreras nya företag i Stockholm. Samtidigt som arbetslösheten stiger. Därför är det viktigt att det finns goda förutsättningar för att starta och driva företag. För det är inom småföretag framtidens jobb kommer att växa. Vår socialdemokratiska politik måste bygga på möjligheterna för entreprenören att anställa, expandera och få tag i kapital. Trots att vi vet att det finns många banker och finansinstitut, så har många småföretag svårt att få kapital. Även om spåren efter finanskrisen inte riktigt har försvunnet, har många företag fortfarande svårt att få lån på grund av bankers höga säkerheter och krav. Det drabbar i första hand små och nystartade företag. Bankerna har höga krav på säkerheter, såsom kapital ur bolaget. För de småföretag som inte har tillräckligt med kapital än, som nystartade småföretag, kan det ofta krävas privata säkerheter som villa eller fritidshus. Vi socialdemokrater måste ha en politik som underlättar för småföretag att växa, anställa och expandera samt att få möjlighet till finansiering för företagens investeringar. Mot denna bakgrund yrkar jag: att Socialdemokraterna utreder finansieringsmöjligheterna för de mindre företagens investeringar att motionen sänds till partikongressen 2013 Svar på motion angående översyn av finansieringsmöjligheter för småföretag Motionären tar upp frågor gällande småföretagares villkor för finansiering av investeringar för såväl starta upp företagsverksamhet som att expandera. Socialdemokraterna är entreprenörernas parti. Vi vill ge människor möjlighet att förverkliga sina drömmar. Företagande är att gå från idé till handling. I Botkyrka har vi länge arbetat med entreprenöriellt lärande i skolan. Det är ett viktigt förhållningssätt som bidrar till kreativttänkande och inger mod att lita på sig själv och sin förmåga att lyckas förverkliga sina idéer. Vår förhoppning är att fler människor ska våga göra verklighet av sina innovativa idéer genom bland annat starta företag. För att kunna starta företag behövs kapital. Även när verksamheten är igångsatt och företaget vill växa behövs kapital för investeringar. Även på detta område förekommer diskriminering. Kvinnor och personer med utländsk bakgrund har svårare att, från banker och övriga finansieringsinstitut, få beviljat lån till företagsinvesteringar. Som motionären beskriver behöver vi ta reda på hur de verkliga förutsättningarna för finansiering är för småföretagare, så att vi kan möjliggöra för fler företag. Att anta den som Socialdemokraterna i Botkyrkas egen. Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Katarina Berggren

8 Motion 6 Gratis kollektivtrafik till alla under 18 år Barnfattigdomen ökar som aldrig förr i Sverige samtidigt som ungdomsarbetslösheten ökar i samma takt. Det påverkar givetvis ungdomarna och deras familjers förutsättningar att köpa ett SLkort för deras barn. Idag har många familjer inte råd med att köpa ett SL-kort för sina barn så att barnen kan röra sig fritt och delta i de aktiviteter som är nödvändiga. Det kan handla om skolaktiviteter eller andra sportaktiviteter. Vi vet också att många ungdomar inte kan umgås med sina jämnåriga kamrater på grund av att de inte har råd att betala för SL-biljetten. I vissa fall har ungdomarna svårt att röra sig inom olika delar i deras egen kommun på grund av olika zonindelningar. En del av dessa ungdomar väljer däremot att planka och riskerar att få böter på cirka 1200 kronor. Idag har vi gratis sjukvård och tandvård för alla upp till 18 år. Och det har alltid varit en självklarhet. Precis på samma sätt tycker vi att alla under 18 år borde få tillgång till gratis kollektivtrafik. Den kostnadsfria kollektivtrafiken borde med andra ord vara en rättighet för alla under 18 år på samma sätt som den fria sjukvården. Med gratis kollektivtrafik kommer ungdomarna att röra sig fritt utan att behöva tigga om pengar för resan från annat håll. De ungdomar som behöver gå på arbetsintervjuer kommer inte att behöva fråga andra om att få låna deras SL-kort längre. Vi är medvetna om att detta medför stora kostnader, samtidigt som vi är medvetna om vilka vinster samhället kommer att göra. Mot denna bakgrund yrkar vi: att distriktskongressen uppdrar till landstingsgruppen att utreda möjligheten till att erbjuda gratis kollektivtrafik till alla under 18 år Shafqat Khatana Serkan Köse Maria Brodin Svar på motion angående Gratis kollektivtrafik till alla under 18 år Motionärerna föreslår kostnadsfria resor i kollektivtrafiken i Stockholms län för alla under 18 år. Förslaget kostar säkerligen en hel del pengar att genomföra, men är samtidigt högintressant att studera vidare. Kostnadsfria kollektivtrafikresor innebär en utjämning för alla barn och ungdomar under 18 år att kunna röra sig fritt inom regionen, SL kortet behöver inte utgöra en konkurrerande del vid t.ex. gymnasieval. Det öppnar också upp att kunna berika sin fritid ytterligare. Kostnadsfria resor öppnar också upp för föreningslivet att bättre nyttja kollektivtrafiken istället för bilresor. Kostnadsfria resor för alla under 18 år kan också vara ett sätt att fostra den yngre generationen att bättre i vuxen ålder fortsätta nyttja kollektivtrafiken istället för bilen. Vi har svårt att se något negativt med förslaget, förutom kostnadsaspekten. att anta motionen som sin egen Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Bo Johansson

9 Motion 7 Motion till SAP:s distriktkongress (önskad vidarebefordran till partikongressen) från José Luis Ramírez Botkyrka arbetarekommun Ämnet: Satsning på kunskap om partiets och socialdemokratins historia som grund för en förnyad socialdemokratisk politik Se motionen i sin helhet i bifogat dokument Motion 7 Satsning på kunskap Svar på motion angående satsning på kunskap om partiets och socialdemokratins historia som grund för en förnyad socialdemokratisk politik Motionären yrkar på att Socialdemokratin organiserar en utbildning i varje arbetarekommun om partiets historia och partiets grundtankar som bör riktas mot partimedlemmar under 40 år och invandrare. Att partiet ordnar seminarier om socialdemokratisk ekonomi, att partiet integrerar miljöfrågan i det samhällsekonomiska och det sociala resonemanget. Och till slut yrkar motionären på att det borde bildas en socialdemokratisk arbetsgrupp om samhällsretorik som kommer fram till ett konkret sätt att driva frågan som utbildningsverksamhet bland partimedlemmarna. Styrelsen har svårt att förstå varför utbildningsverksamheten ska rikta sig mot personer under 40 år eller så kallade invandrare. Eftersom personer under 40 år och för den delen invandrare inte är en homogen grupp har vi svårt att förstå syftet med att peka ut en grupp av människor. Ska det bedrivas utbildning om partiets historia ska det riktas sig mot alla och vara öppen för alla som vill eller är intresserad. Att peka ut en grupp är inget som Socialdemokraterna i Botkyrka kan ställas bakom. När det gäller frågan om seminarier om socialdemokratisk politik, så genomför Socialdemokraterna, Socialdemokratiska Studentförbundet och ABF en seminarieserie på tema "Ekonomi för jobb och välfärd". Seminarierna inleddes i Växjö den 20 oktober och avslutas i Stockholm den 24 november. Övriga orter är Göteborg, Linköping, Malmö, Uppsala och Umeå. Till dessa seminarier har partiet bjudit in forskare och ekonomisk expertis samt företrädare för företag och intresseorganisationer för att samtala om ekonomiska förutsättningar och politiska åtgärder som behövs för en ekonomi för jobb och välfärd. Från partiet medverkar bl.a. Tommy Waidelich, ekonomisk-politisk talesperson. Seminarieserien är en del i förberedelserna inför Socialdemokraternas förtroenderåd den 3-4 december Partiet har också startat igång en ny ledarskapsutbildning; Bommersviksakademin. Det är ett unikt samarbete mellan SSU, Socialdemokraterna och LO. De kommande åren ska det utbildas 500 unga framtida ledare. Lokalt i Botkyrka har partiet i samarbete med ABF Botkyrka-Salem kommit igång internutbildningar som kallas SIB-etta, tvåa och trea; utbildning för nya medlemmar samt för de som vill fräscha upp sina kunskaper om Socialdemokratins historia, ideologi osv. Socialdemokraterna i Botkyrka kommer också att tillsätta en valstrategigrupp med fokus på valet Kommunikation, politiska frågor, kampanjmetoder etc. är några av frågor som gruppen kommer att arbeta med samt att föreslå operativa insatser. Att avslå motionen Socialdemokraterna i Botkyrka Styrelses föredragande: Serkan Köse

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Motion 1 Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Bygg Växjös framtid Många står idag i kö för bostad i Växjö och inte minst ungdomar lider av detta. Det leder till att unga vuxna tvingas bo kvar

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Framtiden börjar med barnen... 3 Hälsa

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar

SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar SAMHÄLLSORIENTERING Block I NY I SVERIGE 9 timmar Syftet är att nyanlända som deltar i samhällsorienteringen ska få de grundläggande kunskaper de behöver för att klara sig den första tiden i Sverige. Målet

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1212-1653 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 02-04 00017 Landstingsstyrelsen Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om införa fri tandvård

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Snabbrådslag om jobben i Östergötland

Snabbrådslag om jobben i Östergötland Socialdemokraterna Östergötland 2009-09-07 Snabbrådslag om jobben i Östergötland Bakgrund Arbete åt alla är en klassisk paroll. Dessutom är jobb grunden för att hålla ihop ett samhälle. Arbetslösheten

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:6 1 (13) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om abonnemangstandvård och mer förebyggande tandvård Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER

PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att bevilja följande organisationer ordinarie medlemskap i LSU Freethem Sveriges förenade studentkårer (SFS) Freethems ansökan

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Dolda avgifter i skolan tvingar barn att stanna hemma I skollagen står det tydligt att skolgång

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Proposition om inopererade mikrochip

Proposition om inopererade mikrochip Proposition om inopererade mikrochip Gemenskapspartiet Alla människor ska kunna leva ett bra liv. Vi vill ge människor de bästa förutsättningarna för en bra hälsa. Därför vill vi operera in mikrochip i

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Ledningsstaben Klas Lindström 2007-05-03 LiÖ 2007-299 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Regeringen tillsatte under 2005 en utredning

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer