DOM meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013"

Transkript

1 meddelad i Västerås Mål nr PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karolin Hellsberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Malin Mörsare Advokathuset Actus AB Sturegatan 9 A Västerås Tilltalad Hans CONNY Thim-ubon, Frihetsberövande: Häktad c/o Advokat Kari Skönebrant Box Västerås Offentlig försvarare: Advokat Max Ahlström Advokatfirman Max Ahlström AB Mailbox Västerås SLUT Begångna brott Lagrum 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli Sexuellt utnyttj ande av underårig 6 kap 4 1 st 2 men brottsbalken i dess lydelse före 1 april 2005 Postadress Box Västerås Besöksadress Sigurdsgatan 22 Telefon Telefax E-post: www. vastmanlandstingsratt. domstol, se Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:30

2 Påföljd m.m. Fängelse 4 år 6 månader Skadestånd Conny Thim-ubon ska utge skadestånd till Sekretess A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 8 mars 2006 till dess betalning sker. Häktning m.m. Conny Thom-ubon ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja målsäganden A:s eller vittnet B:s identitet. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten kan röjas i vid huvudförhandlingen förebringade handlingar och i bild- och ljudupptagningar från förhandlingen samt i fråga om identitetsuppgifter i bilaga 2 till denna dom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Max Ahlström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 748 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Malin Mörsare tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

3 El YRKANDEN M.M. Se bilaga 1. A, som biträtt åtalet, har yrkat att Conny Thim-Ubon till henne skall förpliktas utge kr - varav kr avseende ersättning för sveda och värk och loför kränkning - jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 8 mars 2006 till dess betalning sker. Tingsrätten anmärker här att målsäganden i detta mål kallas A och att hennes mor kallas B. SKÄL Conny Thim-Ubon har förnekat gärningarna och förklarat att han inte haft något som helst sexuellt umgänge med A innan hon fyllt 15 år men att han därefter under en begränsad tid hade sådant umgänge med A som anges i gärningsbeskrivningen. Conny Thim-Ubon har bestritt As skadeståndsyrkanden och förklarat att sättet att beräkna ränta vitsordas. A har hörts som målsägande och Conny Thim-Ubon över åtalet. På åklagarens begäran har B, hörts som vittnen medan har hörts som vittne på begäran av Conny Thim-Ubon. Vidare har åklagaren åberopat ett handskrivet brev och sjukvårdsjournaler avseende såväl A som Conny Thim-Ubon som bevisning. Genom utredningen har inledningsvis följande framkommit. A har som ung flicka varit mycket hästintresserad och är så alltjämt. I dag är A 23 år gammal. Under ifrågavarande tid bodde A med sina föräldrar i Munga, som ligger mellan Svanå och Romfartuna. Conny Thim-Ubon arbetade år 2004 i ett travstall, Nortuna gård. Han

4 har under hela den i målet ifrågavarande tidsperioden varit bosatt på egen fastighet i Rörbo, beläget mellan Svanå och Västerfärnebo, efter att dessförinnan bott i närheten av Romfartuna. De båda träffades därför att A hade en häst i detta stall. Denna häst var inte sådan att den motsvarade As krav och den togs därför bort under år Eftersom Conny Thim-Ubon var amatörtravtränare kom man överens om att Conny Thim-Ubon och A skulle köpa en ny häst tillsammans. A och Conny Thim-Ubon besökte en unghästauktion i slutet av år 2004 och inköpte där gemensamt hästen Crazy Katja, som den 26 november 2004 kom att registreras på dem båda. Av ägarhistoriken framgår även att A är registrerad som ensam ägare av kkk från den 30 september Hästen placerades på Nortuna gård och togs därifrån under våren år 2005, då hon i stället inhystes i ett stall i Utråby. Under sommaren år 2005 togs kkk tillsammans med andra av Conny Thim-Ubon ägda hästar från Utråby till Rörbo på sommarbete och under hösten det året hade ägaren av Rörbo gård byggt ut boxar i sitt stall så att Conny Thim-Ubon fick möjlighet att inhysa hästarna där. Nortuna gård och Utråby ligger i närheten av Romfartuna. Till stallen i närheten av Romfartuna är det någon halvmils avstånd från Munga men till Rörbo är det uppemot tre mil. A fyllde 15 år i början av mars år Av As sjukjournal framgår att hon den 5 maj 2006 besökt ungdomsmottagningen och att hon skulle komma tillbaka veckan därpå för klamydiaprov och att provet togs den 15 maj samt den 23 maj konstaterades positivt. Conny Thim-Ubon har, enligt vad som framgår av hans sjukjournal, den 11 maj 2006 sökt hjälp på vårdcentralen i Sala för misstänkt klamydia och att prov togs. Vidare framgår att provet den 16 maj visat sig positivt och att Conny Thim-Ubon underrättas per telefon av undersökningsläkaren härom. Conny Thim-Ubon träffade år 2009 en thailändsk kvinna och de är numera gifta samt bosatta tillsammans i Thailand. B är mor till A. har känt Conny Thim-Ubon under en längre tid och har ägt en häst som fanns inackorderad på Nortuna gård. Han har träffat Conny Thim-Ubon alltsedan dess och har

5 sedermera kommit att gifta sig med B. har ägt hästar som funnits i samma stall där Conny Thim-Ubon arbetat och de känner varandra sedan lång tid. har alla arbetat under ifrågavarande tid på olika företag, som inte har med hästar eller stall att göra, tillsammans med Conny Thim-Ubon. är bror till Conny Thim- Ubon. I november år 2012 anmälde A till polis vad som enligt hennes uppfattning förevarit mellan henne och Conny Thim-Ubon under den tid som avses i åtalet. I januari år 2012 anhölls Conny Thim-Ubon och udner det att han var frihetsberövad genomfördes husrannsakan i hans bostad i Rörbo. Polisen tog härvid en dator, läsplator, en kamera, flera telefoner och ett antal olika former av digitala lagringsmedia, bland annat ett flertal cd-skivor, i beslag. Analysen av godset har inte givit vid handen att något funnits lagrat som har betydelse för prövningen av åtalet i detta mål. Utöver vad framgått inledningsvis har de i målet hörda berättat sammanfattningsvis och i huvudsak följande. A: Under den ifrågavarande tiden gick hon på högstadiet och under hela tiden har hon varit i de olika stallen först på morgonen och sedan efter skolan. Det har varit så att B ibland skjutsat henne och ibland har hon cyklat eller åkt skidor. Det blev senare även så att Conny Thim-Ubon ofta skjutsade henne i bil. Innan hon lärde känna Conny Thim-Ubon hade hon bara ridit häst och det var denne som introducerade henne till trav samt lärde henne att köra häst. Conny Thim-Ubon var hjälpsam och lärde henne mycket samt kom att bli någon hon såg upp till. Conny Thim-Ubon blev som en extrapappa till henne eftersom hennes föräldrar aldrig varit intresserade av hästar. Hösten år 2004 flyttade Conny Thim-Ubon till sin fastighet i Rörbo och denne bad henne att mot betalning hjälpa till med att klippa gräset. Gräsmattan var igenväxt och omöjlig att klippa. Conny Thim-Ubon bjöd henne på

6 öl, cider och slutligen whisky. Efter att det blivit kväll och hon var stark påverkad av alkoholen gick de in i Conny Thim-Ubons hus. De satt i soffan i vardagsrummet och Conny Thim-Ubon tog av henne trosor och byxor. Conny Thim-Ubon gick sedan iväg och hämtade något att blöta hennes underliv med och gjorde så samt genomförde därefter ett vaginalt samlag med henne. Hon hade aldrig sett en man ha stånd tidigare och Conny Thim-Ubon tog hennes oskuld vid detta tillfälle. Av alkoholen kände hon sig omtöcknad och var även rädd. Hon kan inte säga om de kysstes eller inte. Hon kände äckel och mådde illa även av den alkohol hon druckit; då Conny Thim-Ubon skjutsade hem henne fick de stanna bilen för att hon skulle kräkas. Hon tror inte att Conny Thim-Ubon använde kondom och denne använde heller aldrig senare då de hade samlag någon sådan. Conny Thim-Ubon har aldrig fått utlösning i henne utan alltid dragit sig ur dessförinnan. Hon hade aldrig haft samlag dessförinnan och aldrig heller druckit alkohol. Hon kan inte säga vilken klädsel eller färg på klädseln soffan hade. Hennes mor måste ha sovit eller inte varit hemma, för modern märkte inget av hennes berusning. Före detta tillfälle hade hon inte märkt något sexuellt intresse från Conny Thim-Ubons sida och hon hade heller inte visat något sådant intresse för denne. Denna första händelse inträffade före vintern men hon kan inte säga om det var kort tid innan kkk inköptes eller omedelbart därefter. Under vinterhalvåret fortsatte det sedan med att Conny Thim-Ubon skjutsade henne från stallet och att denne härvid stannade på skogsvägar vid sidan av landsvägen. Då fick hon antingen suga av Conny Thim- Ubon eller så genomförde denne ett vaginalt samlag med henne, men ibland inträffade inget sexuellt. På detta sätt hade de samlag ett stort antal gånger. När de hade samlag fällde Conny Thim-Ubon med ett säte. I januari år 2005 var det en större grupp som åkte till Eskilstuna på travgala. På galan var det visserligen 18- årsgräns men hon kom in ändå och där bjöd Conny Thim-Ubon henne på alkohol. De åkte i Bs minibuss, med modern som förare, och på väg hem satt bland andra hon och Conny Thim-Ubon längst bak. Där i bussen onanerade hon åt Conny Thim- Ubon under en jacka. Hon tror inte att någon annan i bussen märkte vad hon gjorde. Vid denna händelse hade hon och Conny Thim-Ubon redan haft sexuellt umgänge i

7 Conny Thim-Ubons bil ett flertal gånger. Förutom att hon hösten år 2004 skulle klippt Conny Thim-Ubons gräsmatta var det så att Conny Thim-Ubon under våren 2005 sade att hon kunde städa mot betalning hemma hos denne. Detta var vid några tillfällen och det blev oftast ingen städning utförd men vid varje tillfälle hade de samlag. Conny Thim-Ubon skjutsade sedan hem henne. Hon sade ofta till sina föräldrar att hon skulle städa hos Conny Thim-Ubon för att ha en ursäkt till varför hon var där. Under denna tid var det ett färre antal tillfällen som hon på detta sätt följde med Conny Thim-Ubon hem än de gånger de hade sexuellt umgänge i Conny Thim-Ubons bil på någon skogsväg. När det hade samlag i Conny Thim-Ubons bostad var det oftast i sovrummet men hon har svårt att minnas detaljer eftersom det skedde vid många tillfällen. Hon har ett minne av att det var snöoväder första gången hon sov över hos Conny Thim-Ubon och att hon ringde B och sade att hon inte kunde bli hemskjutsad på grund av vädret. Detta var innan hästarna flyttades till Rörbo och hon tror att detta var enda gången hon sov över där innan hästaran kom dit. Det hade samlag vid tillfället. Conny Thim-Ubon köpte kontantkort till hennes telefon för att hon alltid skulle vara tillgänglig då denne ringde. Under den tiden hästarna fanns på Nortuna gård rörde Conny Thim-Ubon henne aldrig i stallet men efter att hästarna flyttats till Utråby tog Conny Thim-Ubon ofta på henne och det var även så att denne körde upp fingrar i hennes slida. Från att hästaran flyttades till Rörbo kom hon att sova över ofta hos Conny Thim-Ubon och i huvudsak upphörde de då att ha samlag i bilen. Varje gågn hon sov över hade hon och Conny Thim- Ubon samlag. Hon sade till B att hon skulle hjälpa till med hästarna men varje gång hon sov över hade hon och Conny Thim-Ubon samlag. Conny Thim-Ubon har två söner som är något yngre än hon och när dessa sov hos Conny Thim-Ubon hade de inte samlag och sov heller inte i samma säng. En gång hade de dock samlag då sönerna fanns i huset och då kom en av dessa upp och kan ha sett vad som försiggick. Conny Thim-Ubon talade med sonen och hon vet inte vad denne såg. Under tiden efter att hästarna kommit till Rörbo hade hon och A samlag tre eller fyra gånger per vecka. Mot slutet av tiden de hade sexuellt umgänge sade hon ofta ifrån så att det inte blev något samlag utan Conny Thim-Ubon onanerade då till

8 bilder av henne, ofta på det sättet att hon samtidigt fick hålla i denne penis. Conny Thim-Ubon har också många gånger slickat henne men hon kan inte säga om det skedde redan i tiden innan hästarna kom till Rörbo. Under deras samvaro i Conny Thim-Ubons bostad efter att hästarna kom till Rörbo band Conny Thim-Ubon ibland fast henne i sänggavlarna och fotograferade henne naken eller då de hade samlag. Conny Thim-Ubon lagrade bilderna på cd-skivor och tittade på dessa i sin dator. På sätt och vis uppfattade hon det som bra därför att när hon på slutet av perioden inte ville ha samlag med Conny Thim-Ubon nöjde sig denne med att, ibland med viss hjälp av henne, tillfredsställa sig själv och titta på bilderna. Cdskivorna låste Conny Thim-Ubon in. Vid ett tillfälle blev Conny Thim-Ubon arg på henne och visade ut henne ur sin bostad. Det var vinter och kallt och hon gick mot stallet för att ringa B och be att bli hämtad, men då kom Conny Thim-Ubon efter henne och bad om ursäkt. Vid ett tillfälle besökte hon tillsammans med Conny Thim-Ubon och dennes söner äventyrsbadet Gustavsvik i Örebro. Då hon och Conny Thim-Ubon befann sig i en bubbelpool - detta hände flera gånger under dagen de var där - stoppade Conny Thim-Ubon sina fingrar i hennes slida och hon fick också onanera åt Conny Thim-Ubon. Det fanns andra personer, även Conny Thim-Ubons söner, i bubbelpoolen men dessa såg inte vad som förekom. Hon trro inte att hennes mor var med på resan till Gustavsvik. Hösten år 2005 träffade hon en kille, David, som hon "blev officiellt tillsammans med" i november det året. Hon var också tillsammans med ytterligare en kille. Conny Thim-Ubon kände till dessa båda killar och sade att det gick för sig liksom denne skjutsade henne på fester där hon träffade dessa. David kände inte till att hon hade sexuellt umgänge med Conny Thim-Ubon. När hon till slut berättade om salcen för David gjorde denne slut. Under våren år 2006 när hon var tillsammans med David blev hon alltmera ovillig att vara Conny Thim-Ubon till lags. Hon berättade inte för David om Conny Thim-Ubon. Det blev mera bråk mellan henne och Conny Thim-Ubon liksom de inte lika ofta hade fullbordade samlag. För Conny Thim-Ubon var det ibland tillräckligt att hon höll i dennes penis samtidigt som Conny Thim-Ubon själv onanerade. Under den tiden det var som bråkigast hände det också att hon låste in sig på toaletten medan

9 Conny Thim-Ubon stod utanför och skrek och bänkade på dörren, men Conny Thim-Ubon brukade lugna sig efter en stund. Hon känner som kamrat till Conny Thim-Ubon och vet att de båda hade hästaffärer ihop. har sagt att denne vet om allt som hänt men att denne aldrig skulle vittna mot Conny Thim-Ubon. Av Conny Thim-Ubon fick hon pengar och en mobiltelefon men vid ett tillfälle också en rakapparat som Conny Thim-Ubon rakade hennes underliv med. När hennes mor fick se rakapparaten och undrade varför hon fått denne sade hon att hon skulle raka benen. En gång fick hennes far se ett sms från Conny Thim- Ubon i hennes telefon och denne blev misstänksam men hon förklarade bort detta. Conny Thim-Ubon köpte cigarettet och öl till henne och en gång fick hennes far reda på att Conny Thim-Ubon köpt öl till henne och henens kamrat. Hennes far blev mycket arg och talade med karmatens föräldrar och med Conny Thim-Ubon. Detta förändrade dock inte vad som pågick. Conny Thim-Ubon hade också pornografiska tidningar hemma. Conny Thim-Ubon har tagit många fotografier av henne då hon var naken och även på dem när de haft samlag. Conny Thim-Ubon fotograferade även när denne rakade henens underliv med den rakapparat hon fick. Hon kan inte minnas om Conny Thim-Ubon tog något fotografi när hon var fastsatt med handklovar. Alla fotografier tog Conny Thim-Ubon med en digitalkamera, inte med någon telefon. Ibland har hon sett Conny Thim-Ubon onanera till bilderna när de inte hade sexuellt umgänge. När hon mot slutet av perioden började säga nej till samlag blev Conny Thim-Ubon arg över de andra killarna och skaffade även en pistol som denne sade sig ha för avsikt att skjuta hennes pojkvän med. Pistolen var svart och Conny Thim-Ubon sade att den var riktig. Hon kan inte säga om det var en pistol eller en revolver. Hon tror att detta var då hon blev tillsammans med David och även beroende på att denne inte var svensk; Conny Thim-Ubon tycker illa om utlänningar. Under denna period hon hade sexuellt umgänge med Conny Thim- Ubon har hon, såvitt hon minns, inte någon gång tagit initiativ till umgänget men hon har inte sagt nej. Hon anförtrodde sig inte åt någon om vad som hade hänt mellan henne och Conny Thim-Ubon. Det som var mellan dem tog slut i samband med att de båda drabbades av klamydia. När hon själv sökte vård för på

10 ungdomsmottagningen berättade hon bara om pojkvännen och inte om Conny Thim-Ubon eftersom denne var så gammal. Hon minns inte vid vilket tillfälle de sista gången hade samlag. Hon ville inte berätta för B muntligen om vad som hänt utan skrev kort efter att hon kommit ifrån Conny Thim-Ubon i stället ett brev till sin mor. Det brevet är det som åklagaren åberopat som bevisning i målet. När B fått brevet så ifrågasatte denna om det var värt att göra polisanmälan men förldarade också att denna skulle stötta henne om hon anmälde saken. Hon hade till Conny Thim-Ubon sagt att hon kanske borde anmäla det som skett men Conny Thim-Ubon sade bara att det inte fanns några bevis och att denne aldrig skulle bli fälld för brott. Efter att hon skrivit brevet till sin mor bytte hon telefonnummer så att Conny Thim- Ubon inte skulle kunna ringa henne och därefter har hon inte sett Conny Thim- Ubon annat än inför tingsrätten. Hennes mor träffade Conny Thim-Ubon och ombesörjde utköpet av Katja. Om hon inte hade skrivit brevet eller på annat sätt berättat för B hade förstås inte modern hjälpt till att lösa ut hästen. Under hela tiden tyckte hon om Conny Thim-Ubons kunskap men hon var aldrig förälskad i Conny Thim-Ubon. Det var också så att Conny Thim-Ubon alltsomoftast sade att om hon inte fortsatte så skulle hon inte kunna ha kvar Katja. När hon försöker summera vad som hände under den tid hon träffade Conny Thim-Ubon uppskattar hon det som att hon och Conny Thim-Ubon hade samlag mellan 100 och 200 gånger. Av dessa tror hon att hon var bunden ett tiotal gånger, först med rep men sedan köpte Conny Thim-Ubon handklovar. Inte vid något samlag fick Conny Thim-Ubon utlösning i henne utan drog sig alltid ur henne och fick utlösning på hennes mage eller en handduk. På samma sätt var det då hon gav Conny Thim-Ubon oralsex att denne inte fick utlösning i hennes mun. Anledningen till att hon till slut valde att göra polisanmälan var att hon hade en pojkvän som haft en trasig uppväxt och hon anförtrodde sig åt denne. Efter att pojkvännen talat med polis sade denne åt henne att hon borde göra polisanmälan och så blev det. De yngre pojkar hon var tillsammans med även sexuellt innan hon fyllde 15 år har hon inte gjort polisanmälan emot därför att hon inte tycker att deras handlande är våldtäkt; med Conny Thim-Ubon blev det mera tvångsmässigt på grund av hästarna, såväl Katja

11 som att hon fick hålla på med andra hästar. I övrigt gick det bra för henne i skolan och hon har i dag ett bra fast arbete. Hon har inte haft besökt BUP under sin uppväxt och har inte anförtrott sig om vad som hänt med Conny Thim-Ubon åt någon annan utan hållit allt inom sig själv. Då kompletterande frågor ställts till A, efter att alla vittnen hörts, har A berättat att hon erinrat sig att Conny Thim-Ubon en gång sov över i hennes föräldrahem och att det kan ha varit i samband med travgalan men det vet hon inte. Alla i familjen hade sina sovrum på övervåningen och Conny Thim-Ubon sov på bottenvåningen. Under natten gick hon ned till Conny Thim-Ubon och hade samlag. Hon minns i dag inte varför hon gick ned men är säker på att det inte var på hennes initiativ och troligen var det så att Conny Thim-Ubon skickade ett sms-meddelande till henne. Conny Thim-Ubon: Han har två söner som är något yngre än A och vid tiden för påstådda brott var han sedan länge separerad från sönemas mor och barnen vistades hos honom vartannat veckorslut och på vissa skollov. Han hade häst i stallet i Nortuna och arbetade även där. PÅ det sättet kom att lära känna A, som vistades i stallet varje dag. Han hjälpte också A med dennas häst och under sommaren år 2004 fick han klart för sig hur gammal A var. Vid den tiden umgicks han och A endast i stallet men han började skjutsa han A hem på kvällarna eftersom han själv på väg hem ändå passerade As föräldrahem. Ibland hämtade han även A på kvälltid. Genom att han skjutsade A lärde han även känna B. Den av A ägda hästen gick inte så bra och det är riktigt att han och A hösten år 2004 åkte till en unghästauktionen i Stockholm där de köpte hästen Katja för ler. Därefter kom han och A att träna Katja tillsammans. På våren år 2005 kom han inte längre överens med stallägaren i Nortuna och han slutade därför i stallet och flyttade hästarna i april eller maj. Sedan flyttades hästarna igen till sommaren och då till Rörbo. A kom hem till honom i Rörbo första gången då hästarna flyttades dit, alltså i slutet av sommaren år 2005 eller senare under hösten det året. Dessförinnan hade A aldrig varit i hans bostad. Efter hästflytten blev det så att A ibland sov över hos honom för att hjälpa till med hästarna. Då sov A på soffan i vardagsrummet. Det har aldrig

12 varit tal om att A skulle städa eller arbeta på annat sätt för honom mot betalning. A sov aldrig över i veckosluten och därmed aldrig då hans söner fanns i bostaden. Det är riktigt att han köpt ut alkohol till A och detta skedde första gången år A tjatade på honom och han kunde inte säga ifrån utan köpte ut både alkohol och cigaretter. As far fick reda på langningen och talade med honom men han minns inte vad de sade. Under den tid han alls träffade A ägde han ingen kamera annat än den i telefonen inbyggda. Han har inte alls dokumenterat sina söners uppväxt fotografiskt. Han har inte alls haft några nakenbilder av A och inte heller har han innehaft några porrtidningar. Däremot kan han ha haft någon porrfilm men han har aldrig haft några handklovar och har inte hanterat någon pistol. Han och ett större sällskap åkte i januari år 2005 på travgala i Eskilstuna och där är riktigt att A drack alkohol där, men det var inte han som bjöd på den. Det kan vara riktigt att han satt med bland andra A i baksätet på minibussen då de åkte hem från travgalan men det är inte riktigt att A skulle onanerat åt honom. En gång har han varit i ett äventyrsbad, men han minns inte vilket. Han var där med sina söner, A och B. Det A berättat om i äventyrsbadet har inte inträffat. I oktober år 2005 tog han anställning i det företag där flera vittnen också arbetade - han hade arbetat av och till i företaget sedan 1990-talet - och detta ledde till att han inte var hemma lika mycket som tidigare. Det blev för mycket för honom att arbeta mycket och en hel del borta samtidigt som han höll på med hästarna och därför ville han aweckal hästarna; han annonserade ut Katja till försäljning i maj år Efter att A i mars år 2006 hade fyllt 15 år hade han ett kortvarigt sexuellt förhållande med A. Han hade medvetet avstått från varje sexualhandling med A innan denna fyllde 15 år. Under tiden före As 15-årsdag hade de bara varit bästa vänner. Det var A som på olika sätt - bland annat genom sms-meddelanden och att ständigt småflirta med honom - visade intresse av honom som man och han hade under en längre tid före As 15-årsdag varit "lite småforälskad" i A. Han tror att A var förälskad i honom kanske redan år Det var emellertid i slutet av år 2005 som A började uppvakta honom. Första gången han var tillsammans med A sexuellt var då de satt i soffan och tittade på tv hemma hos honom. Han gav då A oralsex och sedan hade de

13 fullbordat samlag. A gav inte honom och har aldrig givit honom oralsex; han tycker inte om det. Det var inte så att han tog As oskuld och A hade redan berättat att denna hade haft andra killar sexuellt redan innan A fyllde 15 år. Deras sexuella förhållande tog slut när A smittade honom med klamydia. Han sökte läkare och fick ett positivt provsvar. För läkaren berättade han att A smittade honom. Läkaren frågade om han haft andra sex förbindelser de senaste två åren och han svarade nej på det. Han inte lämnat uppgifter på det sättet det står i journalen utan detta är en felaktig beslcrivning av läkaren avseende att han svarade att han inte haft annan sexualpartner de senaste två åren. Läkare ställer alltid den frågan när man söker för en könssjukdom och han kan inte svara för hur läkaren kom att skriva i journalen. Att han vid läkarbesök den 16 juni 2006 lämnat uppgifter om sitt nedstämda sinnestillstånd och om ett sprucket förhållande var inte sant utan något han hittade på för att läkaren skulle sjukskriva honom så att han slapp det arbete han helt tröttnat på. Det var efter att han smittats med klamydia som han annonserade ut Katja till försäljning och han har därefter aldrig talat med A. Han hade troligen redan i början av år 2006 talat med A om att sälja Katja men denna ville inte det. Efter att förhållandet brutits mellan honom och A lyckades B övertala honom att sälja sin andel i Katja till underpris. Han berättade inte för andra om sitt förhållande med A men däremot har hon troligen på sin arbetsplats berättat att han träffat en tjej som smittat honom med klamydia. Han har inte pratat med om A. Däremot var det så att kontaktade honom efter att ha varit på polisförhör för vad som hänt och vad höll på med. uppgav härvid att denne blivit förhörd av polis och sade att om denne skulle bli kallad som vittne skulle att inte ljuga utan skulle säga sanningen. Den enda person han talat med om att han haft en sexuell förbindelse med A är B. Det var så att B sökte upp honom för att tala om Katja efter att hans förhållande till A tagit slut. Han berättade då att han var förtjust i A och tillade att detta kanske lät konstigt. B visste då redan om relationen och haft fått veta detta av A. B förklarade att denna inte tyckte det var konstigt att han var kär i dennas 15- åroiga dotter. B var inte arg eller upprörd. När han första gången hördes av polis

14 berättade han inget alls om att han haft en sexuell relation till A eller att han drabbats av klamydia och det berodde på att han blev chockad och livrädd av att hämtas till förhör av polis; han nekade därför till allt. Det är riktigt att han senare i polisförhör talat om en kvinna vid namn Milo och att han haft en sexuell relation till denna. Detta var dock ett missförstånd och det var inte om Milo han talade med läkaren då han sökte vård mot klamydian. Han har nyligen innan han lämnade Thailand haft kontakt över Facebook med Milo och denna har uppgivit att de hade en relation senare år Att han alls talade om Milo var därför att han felaktigt trodde att de hade haft en relation under år Att han i mars i år i polisförhör sagt att han inte lyckats hitta Milo beror på att han tyckte det var en oväsentlig uppgift och därför ljög han. Även om han tidigare ljugit i polisförhör har han nu lämnat sanningsenliga uppgifter. Lögnerna berättade han innan han sett sin läkarjournal. Det är riktigt att han givit A en rakapparat i 14-årspresent. A hade önskat sig en rakapparat för att raka benen med och det fick A. Han tror inte att den rakapparaten var lämplig för intimrakning. Han har även köpt en telefon till A. Sammantaget är det alltså så att As uppgifter i stora drag om hur och var de träffades stämmer men det är inte sant att de haft något sexuellt umgänge innan A fyllt 15 år. Han har aldrig haft något förhållande med någon 17-årig kvinna. B: A hade varit tillsammans med pojkar sedan årskurs 5 i skolan men hon hade ingen kännedom om huruvida A hade några sexuella erfarenheter innan denna fyllde 15 år. Hon visste heller ingenting om att A hade p-piller eller att denna drabbades av klamydia våren år Hon och hennes familj ägde en häst tillsammans med en annan familj som var uppstallad i Nortuna. I stallet arbetade Conny Thim-Ubon och de träffades första gången sommaren år Hästen togs på Conny Thim-Ubons inrådan bort och A fick följa med Conny Thim-Ubon på hästauktion i november år 2004 där de båda tillsammans köpte Katja. Hon hade vid den tiden en positiv bilda v Conny Thim-Ubon. Sedan blev det så att A under hösten år 2004 städade hos Conny Thim-Ubon som skulle betala 100 ler per tillfälle. Vid dessa tillfällen brukade Conny Thim-Ubon skjutsa A. Detta böljade i tiden

15 innan Katja köptes. En gång ringde A och frågade om denna fick sova över hos Conny Thim-Ubon men det tyckte hon inte gick för sig och Conny Thim-Ubon sade att denne då skulle skjutsa hem A. Conny Thim-Ubon körde då av vägen och fick ont så att denne måste söka läkare. Därför fick hon dåligt samvete för A hade redan i telefon sagt att Conny Thim-Ubon var trött och inte orkade köra. Därefter blev det så att vid bland annat dålig väderlek så sov A över hos Conny Thim-Ubon. Hon tyckte sig kunna lita på Conny Thim-Ubon och A fick sova över hos denne redan i tiden innan hästarna flyttades till Utråby. A sov vid den tiden över hos Conny Thim-Ubon en gång per vecka. Hon fick aldrig klart för sig om A fick någon betalning för städningen men hon vet att denne fått en mobiltelefon av Conny Thim-Ubon. Däremot känner hon inte till något om att Conny Thim-Ubon skulle givit A en rakapparat. Kort efter julhelgen år 2004 körde hon ett sällskap från stallet till travgala i Eskilstuna i sin minibuss. På väg hem var Conny Thim-Ubon rejält berusad och det var snöstorm så hon lät denne sova på en gästsäng på bottenvåningen i deras bostad. Såvitt hon kan minnas är detta det enda tillfälle då Conny Thim-Ubon sovit över i deras bostad. Under de aktuella åren skjutsade hon ofta A till och från stallet eller också fick A skjuts med Conny Thim-Ubon. Annars cyklade A oavsett väderlek. Till Utråby tog A ofta bussen efter skolan och Conny Thim-Ubon skjutsade denna hem. Hon hade då två underåriga barn till och arbetade som dagmamma, varför det ofta var svårt för henne att skjutsa A. Efter att hästarna flyttats till Rörbo och i vart fall från det att boxarna i december år 2005 var färdiga började A sova två gånger per vecka hos Conny Thim-Ubon. Hon misstänkte aldrig att det skulle pågått något oegentligt mellan A och Conny Thim-Ubon bland annat därför att Conny Thim-Ubon själv hade barn. På sommaren år 2006 fick hon ett brev av A som var noga med att hon skulle läsa det enskilt. Hon sparade brevet och det är det som åklagaren åberopat som bevisning i målet. När hon läste brevet fick hon klart för sig vad som skett mellan A och Conny Thim-Ubon och hon reflekterade och att hon inte förstått detta. Hon hade heller ingen förståelse för hur Conny Thim-Ubon kunde göra så mot ett barn. Hon talade sedan endast kort om saken med A och denna ville inte att fadern skulle få reda på vad som hänt. Hon

16 talade med A om polisanmälan men det blev ingen sådan dels beroende på at hon mådde dåligt, dels därför att A inte ville att dennas far skulle få reda på saken, dels därför att de trodde det skulle vara svårt att bevisa, dels ock att de ville få Katja från stallet. Att A inte ville att dennas far skulle få reda på vad som hänt beror på att fadern är hetlevrad och en gång hade denne hittat öl i As och As kamrats ryggsäckar. Då fadern fick reda på att det var Conny Thim-Ubon som köpt ut ölen uppsökte denne Conny Thim-Ubon och ställde Conny Thim-Ubon mot väggen. Det var även så att hon talade om saken med, även om deras samtala i första hand gällde förutsättningarna för att ta över Katja, och sade då att denne aldrig kommer att sätta dit Conny Thim-Ubon. sade även till henne att A och Conny Thim-Ubon varit ihop länge och att det borde hon förstått. Hon kom därefter att tala med Conny Thim-Ubon eftersom de ägde Katja tillsammans och Conny Thim-Ubon som travtränare hade ett bestämmande inflytande över hästen. Katja betydde mycket för A och därför tyckte hon att det var viktigt att säkra hästen. Hon och Conny Thim-Ubon förde en diskussion om hur Katja skulle skrivas över på A ensam men hon tog aldrig upp med Conny Thim- Ubon vad som hänt mellan denne och henens dotter för det klarade hon inte av mentalt. Sommaren år 2006 mådde hon själv dåligt och skulle också börja ett nytt arbete samt ville separera från sin man, As far. Hon har därför svårt att minnas exakt vad hon talat med Conny Thim-Ubon om. Det kan vara så att hon ifrågasatt vad denne gjort mot A men fått ett hånflin till svar. En gång då hon besökte Conny Thim-Ubon var dennes dator igång och det en bild av en naken kvinna på skärmen samt skyndade sig Conny Thim-Ubon att stänga bilden. Därefter frågade Conny Thim-Ubon om hon hunnit se att det var A på bilden och hon svarade att hon inte hunnit se att det var henens dotter. Att hon inte berättat om skärmbilden och hur vad som då sagts i polisförhör beror på att hon var nervös då hon hördes av polis och inte kom ihåg att berätta detta. Det blev så att de köpte ut Conny Thim-Ubon ur ägandet av Katja och efter att detta blev klart har A och hon inte mera talat om polisanmälan av saken och inte alls om det som hänt men så flera år senare fick hon ett sms-meddelande från A att denna hade gjort polisanmälan. Hon har inte sedan år

17 2006 talat med A om saken. Hon är numera gift med men har inte talat särskilt mycket om ifrågavarande händelser med denne. Däremot var det så att på senhösten år 2006 uttryckte förståelse för hur dåligt hon mådde och berättade att denne visste vad som skett mellan A och Conny Thim-Ubon samt förklarade att denne kunde vittna om de var redo att polisanmäla Conny Thim- Ubon. Att var villig att vittna berättade hon inte för A. : År 2004 hade han en häst inackorderad i stallet där Conny Thim- Ubon arbetade. Han brukade besöka stallet en gång per vecka på morgonen och hade då med sig frukost till alla som arbetade i stallet. Även A arbetade i stallet och han lärde känna denna på det sättet. Under sommaren år 2004 sade Conny Thim- Ubon en gång till honom, samtidigt som denne pekade mot A, att A var 13 år gammal men såg ut som 16 år samt att innan sommaren var slut skulle Conny Thim-Ubon "sätta på henne". Han svarade inte mycket på detta utan trodde att det inte var allvarligt menat. Hösten år 2004 flyttade han sin häst och kontakten med Conny Thim-Ubon inskränkte sig därefter till sporadiska telefonsamtal. Under sensommaren eller hösten året därpå träffade han på nytt Conny Thim-Ubon, nu i Rörbo. Han inhyste en häst där och körde även den på plats. hade också häst hos Conny Thim-Ubon och även A hade en häst på stället. Han frågade Conny Thim-Ubon om denne hade haft samlag med A, som denne sagt var avsikten sommaren innan, och Conny Thim-Ubon berättade då att de båda hade ett förhållande, hade haft samlag och att de även ägde en häst ihop. Av Conny Thim- Ubons berättelse framgick att de båda hade samlag alltsedan sommaren år Conny Thim-Ubon berättade för honom även om att de varit ett sällskap som varit på travgala och åkte i Bs minibuss samt att A och Conny Thim-Ubon suttit längst bak i bussen då A onanerat åt Conny Thim-Ubon trots att det fanns mycket folk i bussen. När Conny Thim-Ubon berättade om händelsen föreföll denne stolt över vad som skett. Att han inte berättat om vad som hände i minibussen i polisförhör kan han inte förklara men han är helt säker på att han fått detta berättat för sig. Conny Thim-Ubon berättade också att denne vid ett tillfälle skulle sovit över hos As

18 föräldrar och fått en säng på nedervåningen men att A kommit ned på natten samt att de båda då haft samlag. Conny Thim-Ubon tycktes uppfatta det som väldigt spännande. Inte heller om vad han fått berättat för sig vad som skulle hänt i As föräldrahem då Conny Thim-Ubon sov över kom han ihåg att uppge vid polisförhöret. Han är medveten om att han borde gjort något till ingripande mot vad som försiggick men det gjorde han inte. Troligen under år 2005 talade han också med om att denne visste att A och Conny Thim-Ubon hade ett förhållande. Efter en kort period då han hade häst i Rörbo hösten år 2005 blev det en period med endast sporadisk kontakt mellan honom och Conny Thim-Ubon. På våren år 2006 såg han A på en marknad gå hand i hand med en kille och därför ringde han till Conny Thim-Ubon och frågade om det var slut med A. Conny Thim- Ubon var då upprörd och medveten om att A hade ett annat förhållande. Det framgick också att det förekommit ömsesidiga hot mellan Conny Thim-Ubon och As nye pojkvän. Conny Thim-Ubon var därför rädd för att bo hemma och han upplät därför sovplats på en soffa hemma hos sig för Conny Thim-Ubon. Detta skedde kort tid efter vårmarknaden och inte under sensommaren eller hösten som framgår av hans polisförhör. Under den tid Conny Thim-Ubon bodde hos honom berättade denne om att A sovit över ofta hos denne. Conny Thim-Ubon hade även med sig en cd-skiva hemifrån och visade för honom bilder från skivan, dels av As rakade underliv, dels av As bröst. Conny Thim-Ubon uppgav härvid att det var denne som rakat A i underlivet och att As bröst hade sprickningar därför att A hade haft sexuellt umgänge så tidigt i livet. Han vet inte hur många bilder det fanns på skivan men han fick bara se dessa två och på båda kunde man se As ansikte så att han är helt säker på att det var A som bilderna föreställde. Troligen i tiden när Conny Thim-Ubon bodde hemma hos honom berättade Conny Thim-Ubon att denne hade tvingat A att komma en gång i veckan under för annars skulle Conny Thim-Ubon göra sig av med den gemensamma hästen. När Conny Thim-Ubon bodde hos honom lånade denne också en luftpistol av honom. Han kom inte ihåg att berätta om lånet av luftpistolen i polisförhöret. Det var aldrig så att han och Conny Thim-Ubon talade om det olämpliga eller brottsliga i att ha en sexuell relation till en

19 person som inte fyllt 15 år eller riskerna med detta. Conny Thim-Ubon sade aldrig att denne hade känslor för A men Conny Thim-Ubon blev ledsen då det hela tog slut och mådde "jättedåligt" samt behövde någon att tala med. Conny Thim-Ubon berättade också för honom, även om han inte vet när i tiden det var, att denne fått en könssjukdom genom att As pojkvän smittat A. Conny Thim-Ubon sade också att denne inte tänkte ta det förskrivna läkemedlet för att efter att A var behandlad smitta ned A igen så "att turken fick tillbaka könssjukdomen". Vid ett senare tillfälle, under sommaren efter att Conny Thim-Ubon bott hemma hos honom, praktiserade han på det företag där Conny Thim-Ubon arbetade och det framgick av en annan anställd att Conny Thim-Ubon skulle sagt att denne skulle ha samlag med As mor. Ungefär vid samma tid talade han med B, som mådde dåligt över sitt förhållande och dessutom hade fått veta vad som hänt mellan A och Conny Thim- Ubon. Han känner inte till hur B fick reda på vad som förevarit mellan A och Conny Thim-Ubon, men antar att A berättat detta. Han tror inte att B berättade för sin dåvarande sambo, As far, om saken. B uppgav inget för honom då om polisanmälan men han har i efterhand fått reda på att A och B hade talat om polisanmälan men att B inte ville att en sådan skulle göras eftersom As far inte enligt Bs mening borde få veta det. B berättade att denna var tvungen att lösa ut hästen Katja med ler per månad och det hade framgått att Conny Thim-Ubon uttalat att denne skulle ha könsumgänge med B varje månad då delbetalningarna erlades. Han erbjöd sig då att låna ut pengarna för att köpa loss hästen och ägarbytet kom att ske i mitten september år 2006, Då praktiserade han fortfarande på Conny Thim-Ubons arbetsplats. Det blev så att han så småningom blev tillsammans med B och de flyttade ihop under år Han berättade då eller något tidigare för A att han hade fått se bilder av A. Det var tydligt att A mådde dåligt av det som hänt och A sade också att denna funderat på polisanmälan men att B avrått. Han sade till A att om denna polisanmälde så skulle han vittna och berätta vad han visste. A sade då också att denna talat med som skulle uppgivit att denne inte skulle vittna mot Conny Thim-Ubon. Någon gång innan flyttade till Kristinehamn - troligen var det år talade han med och sade att

20 han skulle vittna om A polisanmälde vad som hänt men svarade att denne aldrig skulle vittna mot Conny Thim-Ubon. Han talade då om menedsansvar men sade sig inte bry sig om det. Han lärde känna Conny Thim-Ubon i början av 2000-tlaet genom att han hade en häst i det stall där Conny Thim-Ubon var amatörtränare. De blev tämligen väl bekanta med varandra men under åren 2003 till 2005 bodde han i Köping och då hade de inte så mycket kontakt. År 2005 flyttade han tillbaka till Västerås och Conny Thim-Ubon erbjöd en plats för hans häst i Rörbo, där Conny Thim-Ubon själv hyrde stallplats. Det blev så att han och Conny Thim-Ubon under åren 2005 och 2006 kom att köra häst ihop i Rörbo. Första gången han såg A var under år 2004 då han var på hästauktion och där var även Conny Thim-Ubon tillsammans med A och dessa båda köpte där hästen Katja. Av vad han kunde se på auktionen fick han intrycket av att och A hade ett förhållande. A träffade han senare i stallet utanför Romfartuna. Han såg att A såg ung ut men visste inte hur gammal hon var och han hade heller ingen anledning att veta något om As ålder. Det blev även senare så att han fick klart för sig att de båda hade ett förhållande - han har aldrig tvivlat på det - men han har aldrig sett dem hålla handen, kramas eller pussas. Han minns inte riktigt varför det stod klart för honom att de båda hade ett förhållande. Under tiden han hade häst i Rörbo, under år 2005, uppfattade han att det var mycket "bråk och stök" mellan Conny Thim-Ubon och A. Osämjan mellan Conny Thim-Ubon och A, som han uppfattade som ömsesidig men som han inte kan säga om det var "relationstjafs", gjorde att han inte fick den hjälp med sin häst som utlovats. Han antar att han tidigare talat med Conny Thim-Ubon om att denne haft sex med A men han minns inte om så skett. Conny Thim-Ubon har inte visat honom några nakenbilder av A. Han känner och har inte talat med denne på sju till åtta år och har inget minne av att de skulle talat om Conny Thim-Ubon och A. Således har han inget minne av att han hösten år 2005 skulle sagt till, som denne uppgivit, att Conny Thim-Ubon och A hade ett förhållande. Inte heller känner han igen att han, innan han flyttade till

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

2009-07-13 meddelad i Härnösand

2009-07-13 meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Krantz Åklagarkammaren i Sundsvall Målsägande Sekretessbelagd uppgift Målsägandebiträde: Advokat Lars Sjödin Advokatfirman

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm. Jur. kand. Marie Nordström Adress som ovan. Saken: Brott mot diskrimineringslagen (2008:567)

Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm. Jur. kand. Marie Nordström Adress som ovan. Saken: Brott mot diskrimineringslagen (2008:567) 2012-03-21 Ärende ANM 2011/1182 Handling 61 Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: Ombud: Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Jur. kand. Marie Nordström

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2012-12-14 Jönköping

DOM 2012-12-14 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel 21 2012-12-14 Jönköping Mål nr B 3054-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom den 19 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn Mål nr meddelad i Luleå 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karin Hansson Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Målsägande A Se bilaga 1 (hemlig) Målsägandebiträde: Advokat Christina Lehto

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2013-07-05 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagarna Pia Hammar och Marcus Nyman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2013-07-05 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagarna Pia Hammar och Marcus Nyman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagarna Pia Hammar och Marcus Nyman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess C Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping 1 meddelad i Jönköping Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad ALHAKAM Khalifa Dhiydan, 19900802-3013 Frihetsberövande: Häktad Ekhagsringen 32 Lgh 1003 554 56 Jönköping Medborgare i Irak Offentlig

Läs mer

DOM 2013-02-22 Stockholm

DOM 2013-02-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0503 2013-02-22 Stockholm Mål nr B 268-13 Dok.Id 1056862 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1005 2010-02-08 Stockholm Mål nr B 10088-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 7 december 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Begångna brott 1. Grov våldtäkt

Begångna brott 1. Grov våldtäkt Mål nr meddelad i Eksjö 1 PARTER (Antal tilltalade: 8) Åklagare Kammaråklagare Gunnar Brodin och assistentåklagare Adam Rullman Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Hanna Karlehall Vetlandavägen 20 A

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

2014-04-17 meddelad i Helsingborg

2014-04-17 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-12-28 meddelad i Falun

2012-12-28 meddelad i Falun Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Ann-Charlotte Ädling Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess C Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 maj 2007 T 228-07 KLAGANDE JS Ombud: Jur kand OB MOTPART LS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat IS SAKEN Vårdnad m.m.

Läs mer

2010-06-30 meddelad i KARLSHAMN

2010-06-30 meddelad i KARLSHAMN Mål nr meddelad i KARLSHAMN 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Torgny Thagg Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Margareta Fritzdorf Advokatfirman

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B 1 Rotel 15 Malmö Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 14 december 2012 i mål nr B 2326-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Marie

Läs mer

DOM 2013-04-05 Jönköping

DOM 2013-04-05 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel 24 2013-04-05 Jönköping Mål nr B 435-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jönköpings tingsrätts dom den 30 januari 2013 i mål nr B 2984-12; se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro ÖREBRO TINGSRATT DOM meddelad i Örebro Mål nr B 932-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Roza Niklekaj Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer