Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19"

Transkript

1 Umeåprojektet 2014

2

3 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att flytta ut trafik från Umeå centrum. Umeåprojektet ska byggas för att: Förbättra luftkvalitén i centrala Umeå (Idag överskrids miljökvalitetsnormerna.) Förbättra trafiksäkerheten Förbättra framkomligheten Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad

4 Totallängd: cirka 30 km Antal broar: 46 Antal trafikplatser: 4 Antal cirkulationsplatser: 14 Entreprenad 1 och 9 berör Natura 2000 område. Samverkansprojekt med Umeå kommun Projektkostnaden är 1,9 miljarder (prisnivå )

5 1990 Umeå kommun reserverar mark för en inre ringled runt Umeå, bro över Umeälv, en väg över Röbäcksslätten och en bro vid Backens kyrka Det blir inga statliga pengar till Kolbäcksvägen Kolbäcksbron börjar att byggas, invigs den 5 september Umeå kommun lämnar in förslag om ny E4 längs Kolbäcksvägen och bro, Kolbäcksbron. Vägarna blir den stora valfrågan, Centerpartiet vinner på sitt motstånd mot Kolbäcksvägen och slättvägen (Röbäcksslätten) Vägalliansen, S,M,FP och KD presenterar sitt vägpaket. E4:ans dragning lämnas utanför paketet Umeå kommun öppnar för att dra E4 i ett västligt läge, genom I20:s område Den första delen i vägpaketet Umeåprojektet, en ny cirkulationsplats i lasaretts korsningen, börjar byggas

6 2008 Den ständigt pågående dialogen mellan Vägverk och kommun leder till att medfinansiering aktualiseras. Innebär att byggandet av ringleden (Västra länken) blir aktuellt i den sk Närtidssatsningen där regeringen skjuter till pengar till objekt som till viss del finansierats av kommunala medel. 1,8 Mkr var bedömd kostnad och kommunen bidrog med 250 miljoner kr. Beslut om Närtidssatsning sept Regeringen upphäver Vägverkets fastställelsebeslut av arbetsplan från E4 sydost Röbäck, öster Röbäck, öster Prästsjön, till Klockarbäcken och vidare till Vindelvägen Vägverket upprättar en vägutredning som omfattar ett stort antal alternativa vägförslag som resulterade i tre slutförslag. Inre läge med tunnel, yttre läge öster Prästsjön samt ett kombinationsalternativ av dessa lägen Frågan om Västra länken går in i ett dödläge där Vägverket inte kommer framåt vare sig med finansiering eller arbetsplan

7 Vägdirektör Lena Dahlgren tar ställning till Umeåprojektet del 2 Norra och östra länkarna byggs enligt upprättade arbetsplaner. För Västra länken upprättas arbetsplaner enligt kombinationsalternativet där sträckning väster eller öster om Prästsjön utreds. Främsta motiv är kostnadsskillnaden Mkr

8 Juni 2010 Prästsjön Trafikverket beslutar att upprätta tre arbetsplaner med godkända miljökonsekvensanalyser för: - Kombinationsalternativet med dragning väster om Prästsjön - Kombinationsalternativet med dragning öster om Prästsjön - Inre alternativ

9 Regionchef Arnold Vonkavaara beslutar att arbetsplan ska upprättas för Kombinationsalternativet öster om Prästsjön.

10 1:a arbetsplan till JoP Vännäsvägen Röbäck Klockarbäcken Kompletteringar Vännäsvägen, Röbäcksdalen Röbäck Klockarbäcken , Kommunikation till

11 En planläggning i stället för flera skeden Leder till vägplan eller järnvägsplan Färre inslag av formell karaktär En samrådsprocess Ökade möjligheter till samverkan med kommunal planering Förberedande studie krävs, ÅVS En sammanhängande process

12 Nuvarande process: Ny process:

13 Planering av väg- och järnvägsprojekt Inför ett väg- eller järnvägsprojekt genomförs i turordning en undersökning av OM? VAR? HUR? OM? VAR? Vägplan VAR? HUR? projektet ska bli av

14 OM? - åtgärdsval Processen startar när ett problem i transportsystemet vägar eller järnvägar identifierats Åtgärdsval handlar om att man stegvis försöker hitta lösningar på problem genom att: 1. Tänka om påverka behov och beteende 2. Optimera effektivare utnyttjande av befintligt system 3. Bygga om begränsade ombyggnader 4. Bygga nytt Nyinvestering/större ombyggnad Om lösningen på problemet är en om- eller nybyggnad som prioriteras i planerna går projektet vidare till förstudie Vägplan

15 OM? - förstudie Förutsättningar för projektet tas fram. Ett eller flera samråd. Beslut om betydande miljöpåverkan Alternativ som bedöms ogenomförbara läggs åt sidan. Hur arbetet fortsätter beror på hur många alternativ som kvarstår Vägplan Förstudiens moment Samråd Samrådsredogörelse Beslut om betydande miljöpåverkan Ställningstagande om fortsatt arbetsgång

16 VAR? väg-/järnvägsutredning Krävs om fler än ett alternativ kvarstår efter förstudie en fördjupad utredning görs och mynnar ut i ett utvalt alternativ. Utökat samråd. När utredningen är klar ställs den ut - tillfälle att lämna ytterligare synpunkter. Större projekt ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Vägplan I planeringsfaserna kan mätningar, grävningar och dylikt behövas i projekteringsområdet

17 VAR? arbetsplan för väg-/järnvägsplan Det slutgiltiga alternativet förbereds Sakägarsammanträden hålls ytterligare möjlighet till synpunkter Utställning av planen möjlighet lämna synpunkter Fastställelseprövning möjlighet att överklaga Planen vinner laga kraft = endast mindre ändringar kan göras mot planen Vägplan

18 HUR? - bygghandlingen De slutliga bygghandlingarna tas fram Teknisk beskrivning (ritningar och krav på hur projektet ska byggas Tillstånd enligt miljöbalken Bygget kan handlas upp och starta! Vägplan

19 Planläggningstyp Markåtkomst på frivillig väg 5. Tillåtlighetsprövas av regeringen Miljöbeskrivning istället för Miljökonsekvensbeskrivning

20

21 Umedalen Prästsjön Vännäs, E

22 f år 0

23

24 Artesiskt vatten Väldigt blöta massor som fyllning Massbalans i projektet Ny bro nedströms en av Europas största kraftstationer, Stornorrfors Glimmer i bärlager Felaktiga underlag för ledningar Flytt och höjning av två broar, pga grundvattenflöde Avvattning Fågelstop Natura 2000 Allvarliga sabotage skyltning Allmänhet i byggområdet Aktiva intressegrupper och allmänhet Hård mediebevakning Turbinhallen i Stornorrfors

25 Gratis buss! Mobility management Fördelar med mindre och färre bilköer Ökade resandet på linje 75 med 50 % på två månader Många uppgav att de åkte mer buss efter gratisperioden Många upplevde att det gick snabbare med bussen Lokaltrafiken har idag satt in extra bussar och startat en ny linje Gratis lån av elcykel för boende (MM projekt) Sms-tjänst, varnar närboende i god tid inför sprängningar. Byggdagbok, snabb information med aktuella störningar varje vecka, först i Sverige, används bla av Sundsvallsprojektet. Samarbete med entreprenörer i olika miljöprojekt, ex mijövänlig etablering

26 Pålning, planen var att påla några hundra det blev st. En sträcka frös aldrig på vintern. Pistade med pistmaskin för att ta sig fram. Erfarenhet: Nytt sätt att beräkna och hantera artesiskt vatten

27 Entreprenad 1

28

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30 Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Beställare: Beställarens projektledare: Björn Eriksson, Projektledare Jan Martinsson, Bitr. Projektledare

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten Stock holm region i till växt Planering och ut veck ling 1993-2003 Göran Johns on Bo Malm sten Stockholm region i tillväxt Stockholm region i tillväxt Planering och utveckling 1993-2003 Göran Johnson

Läs mer

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Planförfattare Mats Gradh, stadsarkitekt, Hudiksvalls kommun Medverkande Mats Axbrink, Norrhälsinge miljökontor,

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8 Onödig väntan i Timrå Tidningen en succé! När man står inför en stor satsning, som en tidning till

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer