D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D 1 KOMPONENTBESKRIVNING"

Transkript

1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF e d c a b Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok landsvägscykel. Vktgt: Monterngsanvsnng sda 6. Läs sdorna 2-5 före första cykelturen. Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska standarden SS-EN för racercyklar (landsvägscyklar).

2 D 1 Canyon Speedmax CF Innehållsförtecknng KOMPONENTBESKRIVNING 1 Ram: a Överrör b Dagonalrör c Sadelrör d Kedjestag e Sadelstag 2 Sadel 3 Sadelstolpe 4 Skruv för sadelklämma 5 Framväxel 6 Kassett 7 Bakväxel 8 Bakbroms 9 Kedja 10 Klnga 11 Vevpart 12 Pedal 13 Styrstam 14 Styre 15 Armstöd 16 Tempobåge 17 Växelreglage 18 Bromshandtag 19 Styrlager 20 Frambroms 21 Gaffel 22 Gaffelände Hjul: 23 Snabbkopplng 24 Fälg 25 Eker 26 Däck 27 Nav 28 Ventl 1 Innehållsförtecknng 4 Informaton om denna handbok 5 Korrekt användnng 5 Före första cykelturen 5 Före varje cykeltur 5 Efter en vurpa 6 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 21 Informaton om trathlon- och tempocyklar 21 Styrändsreglage för tempocyklar 23 Informaton om kolfberhjul 25 Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten 26 Ställa n rätt sadelhöjd 28 Sttlängd och sadelnställnng 31 Ställa n styrhöjden 35 Ställa n tempobåge och armstöd 39 Byte av tempobåge 40 Såga av L-bend-tempobågen 42 Ställa n gaffeloffset 43 Bromssystem 43 Kontrollera och justera de ntegrerade aerodynamska bromsarna 44 Frambroms 48 Synkronsera frambromsen 49 Bakbroms 52 Synkronsera bakbromsen 52 Informaton om byte av hjul 53 Styrlager 54 Reklamatonsrätt 56 Garant 57 Crash replacement Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. De svartmarkerade kaptlen gäller endast Canyon Speedmax CF och för dessa fnns nget tllägg Canyons cykelhandbok landsvägscykel. För de gråmarkerade kaptlen denna handbok fnns det vktga tllägg Canyons cykelhandbok landsvägscykel. Vktgt: Monterngsanvsnng sda 6. Läs sdorna 2-5 före första cykelturen.

3 2 Välkommen Välkommen 3 KÄRA CANYONKUND! I dessa extra anvsnngar tll cykelhandboken landsvägscykel har v sammanfattat tps för hanterngen av Canyon Speedmax CF som tar hänsyn tll skllnaderna mot en vanlg landsvägscykel. Kaptlen här kompletterar eller ersätter respektve kaptel cykelhandboken landsvägscykel. Läs dessa extra anvsnngar samt cykelhandboken landsvägscykel noga och följ noga monterngsanvsnngarna kaptlet Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den. beakta och följ nformatonen kaptlet Före första cykelturen cykelhandboken landsvägscykel. se kaptlet Korrekt användnng för att ta reda på hur och var Speedmax CF får användas och den maxmala totalvkten (cyklst, kläder och packnng). genomför snabbkontrollen före varje cykeltur. Den fnns beskrven kaptlet Före varje cykeltur cykelhandboken landsvägscykel. Cykla nte på Canyon Speedmax CF om resultatet av kontrollen nte är hundraprocentgt! På cd-skvan som är bfogad dessa extra anvsnngar fnns utförlga beskrvnngar av en rad underhålls- och reparatonsarbeten. När du utför arbetena är det vktgt att du tänker på att anvsnngarna och beskrvnngarna endast gäller för Canyon Speedmax CF och nte för andra cyklar. På grund av det stora antalet modeller och ändrngar kan de beskrvna arbetsmomenten vara ofullständga. Beakta därför alltd de extra anvsnngarna från våra delleverantörer på cd-skvan och som eventuellt fnns BkeGuard. Tänk på att anvsnngarna och tpsen kan behöva förtydlgas beroende på den personlga erfarenheten och på hur skcklg personen som utför arbetet är. Dessutom kan eventuellt andra (specal-)verktyg och ytterlgare åtgärder krävas. På vår hemsda fnns det dessutom flera servceflmer som hjälper dg vd mndre reparatons- och underhållsarbeten. För dn egen säkerhet är det vktgt att du nte överskattar dg själv. Tänk på: Den här extra handboken kan nte förmedla all kunskap som en cykelmekanker har. Alla kombnatonsmöjlgheter av däck och andra delar skulle nte få plats även om handboken vore lka tjock som ett lexkon. Därför är den här handboken nrktad på dn nya cykel och de vanlgaste delarna, och presenterar den vktgaste nformatonen och varnngarna. Den är heller nte lämplg som grund för monterng av en komplett cykel utfrån ett ramset från Canyon! Den här handboken kan nte lära dg cykla. Därför koncentrerar sg den här handboken på dn nya cykel och den vktgaste nformatonen och de vktgaste varnngarna. Den kan dock nte lära dg cykla eller trafkreglerna. Det är vktgt att du är medveten om att cyklng kan vara farlgt och att cyklsten alltd måste ha cykeln under kontroll. Precs som andra sporter kan man skada sg när man cyklar. När du sätter dg på cykeln måste du vara medveten om och acceptera detta. Tänk på att en cykel nte har samma säkerhetsutrustnng som en bl, som t.ex. ABSbromsar, kaross och krockkuddar. Cykla därför alltd försktgt och respektera dna medtrafkanter. Cykla aldrg när du är påverkad av medcner, droger eller alkohol eller om du är trött. Skjutsa aldrg andra personer på cykeln och håll alltd båda händerna på styret. Tll sst vll v be dg om ett par saker. Cykla alltd så att du nte utsätter dg själv eller andra för fara. Bär alltd lämplg cykelutrustnng, åtmnstone en passande cykelhjälm, skyddsglasögon, ordentlga skor och ljusa kläder som är lämplga för cyklng. Canyon önskar dg en trevlg td med dn cykel! Tänk på att stoppsträckan blr längre om du cyklar med ett tempostyre. Du måste då först flytta händerna tll bromsreglagen. För dn egen säkerhet är det vktgt att du nte överskattar dn förmåga vd monterngs- och nställnngsarbeten. Rng vår servcehotlne +46 (0) om du är osäker. E-post:

4 4 Informaton om denna handbok Korrekt användnng 5 Informaton om denna handbok Korrekt användnng Före första cykelturen Följande symboler är extra vktga: Eventuella konsekvenser som beskrvs upprepas nte alltd handboken när dessa symboler förekommer texten! Denna symbol nnebär en möjlg lvsfara eller fara för dn hälsa om uppmanngarna nte följs eller försktghetsåtgärderna nte vdtas. Denna symbol varnar för felaktgheter som kan leda tll materell skada eller skador på mljön. Denna symbol nformerar om hanterngen av produkten eller om en del handboken som är extra vktg. Handboken nnehåller ngen nformaton om hur en cykel monteras hop av ensklda delar eller hur en cykel repareras! Med reservaton för ändrngar av teknska detaljer jämfört med handbokens text och blder. Den här handboken uppfyller kraven CE-standarden SS-EN Den här handboken gäller under europesk lag. Saknar du en handbok? Extra anvsnngar fnns också på Besök oss på vår hemsda www. canyon.com. Där httar du nyheter, nformaton och nyttga tps samt adresser tll våra försäljnngsställen. Tempo- och trathloncyklar får endast användas på gator och vägar med jämn körbana, t.ex. asfalterade eller stensatta vägar. Cyklng på skogsvägar eller terräng kan leda tll att cykeln går sönder. För alla tempo- och trathloncyklar samt ramset är den max. tllåtna totalvkten (cyklst, kläder och packnng, t.ex. ryggsäck) 100 kg. Mavc rekommenderar att en totalvkt på 100 kg nte överskrds på trathloncyklar med Mavc-hjul. Canyon ansluter sg tll detta. Det är nte tllåtet att använda barnstolar. Det är nte tllåtet att dra cykelkärror. Före första cykelturen med Canyon Speedmax CF måste du mnst ha läst kaptlet Före första cykelturen cykelhandboken landsvägscykel eller på den bfogade cd-skvan. Före varje cykeltur Läs före första cykelturen även kaptlet Före varje cykeltur cykelhandboken landsvägscykel på den bfogade cd-skvan och genomför de beskrvna kontrollerna noga före varje cykeltur. Efter en vurpa Läs efter en vurpa kaptlet Efter en vurpa cykelhandboken landsvägscykel på den bfogade cd-skvan. Genomför de beskrvna kontrollerna kaptlet Efter en vurpa efter en vurpa. Se även vår ständgt uppdaterade hemsda Där vsas modellernas användnngsområde grafskt. Text, koncept, fotograf och grafsk gestaltnng: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Utgåva: Mars 2013, upplaga 1 Publcerng, koperng, översättnng och mångfaldgande, även delvs och på elektronska meder, samt annan ej ändamålsenlg användnng är förbjudet utan skrftlgt tllstånd från författaren. Det är nte tllåtet att montera pakethållare på cykeln. Om du vll ha med dg packnng bör du förvara den en specell cykelryggsäck.

5 6 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 7 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Kontrollera nnehållet BkeGuard Packa upp Monterngen från BkeGuard är enkel men du måste vara noga och göra det genomtänkt. Felaktg monterng kan leda tll att cykeln blr osäker. Först vll v presentera de olka delarna på Canyon Speedmax CF. Fäll ut broschyrens främre flk. Där fnns en bld på en Canyon Speedmax CF med alla vktga delar. Låt sdan vara framme när du läser. På så sätt httar du snabbt delarna som nämns texten. BkeGuard nnehåller den monterade ramen med alla delar; hjulen, som eventuellt lgger en hjulväska, sadeln och en kartong med smådelar, t.ex. snabbkopplngar, reflexer och eventuellt pedaler, lgger separat. Ta bort eventuella skyddskartonger och ta ut hjulen som lgger separat, eventuellt en hjulväska, ur BkeGuard. Lyft försktgt ut ramen tllsammans med det bakre kartongstället ur BkeGuard. Var försktg om du använder en mattknv så att du nte skadar delar eller skär dg. Skär alltd bort från dg och delarna! Dra ut sadeln med D2-batteret, som är monterat nedre änden av sadelstolpen, ur BkeGuard. Eventuellt måste du först ta bort skyddsfolen från sadelstolpen. Placera ramen försktgt på kartongstället. Ta ut kartongen med smådelar som lgger nertll eller vd sdan BkeGuard. Börja med att öppna BkeGuard. Använd endast en mattknv eller lknande knv med kort blad. Använd nte knven på cykeln. Dela dn glädje över dn nya Speedmax och be en annan person hjälpa dg med uppacknngen ur Bke- Guard och monterngen. Håll fast styret när du lyfter ut ramen så att det nte tppar nedåt och skadas. Monterngen blr enklare och säkrare om du har ett mekställ eller en medhjälpare. Hjulväskor medföljer nte alla Speedmax. Förvara allt förpacknngsmateral och hela BkeGuard-förpacknngen på en torr plats. Då har du allt tll hands för en eventuell transport eller resa.

6 8 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 9 Montera Speedmax CF Använd en momentnyckel Montera sadeln Canyon Speedmax CF har monterats komplett på fabrken och provkörts. Cykeln bör fungera korrekt efter monterngsstegen nedan utan att justerngar behöver utföras. Nedan beskrvs monterngen endast kort. Om du nte har någon utbldnng för arbetet eller saknar lknande erfarenheter ska du läsa de utförlgare kaptlen cykelhandboken landsvägscykel eller på den bfogade cd-skvan. Utför de kontrollarbeten som beskrvs kaptlet Före varje cykeltur före första cykelturen. V rekommenderar att en momentnyckel alltd används. Fäst en passande bt fästet. För n nsexnyckeln helt skruvhuvudet. Innan sadelstolpen monteras ramen måste du kontrollera att sadelröret nte har några vassa kanter eller grader. Lossa vd behov nsexskruvarna på sadelklämman på ovansdan av överröret med två tll tre varv. Vd monterngen får mekstället nte fästas ramrör eller sadelstolpe av kolfber! Bäst är att använda ett mekställ som spänner fast ramen vd tre punkter på nsdan av ramen eller be dn medhjälpare att hålla cykeln medan du monterar den. Om max. åtdragnngsmoment överskrds vd klämskruvarna (t.ex. styrstammen, gaffelröret eller styret) bl klämkraften för hög. Detta kan leda tll att delen går sönder och ökar rsken för olyckor. Dessutom omfattar nte produktgarantn detta. För löst eller för hårt åtdragna skruvar kan leda tll att delarna går sönder och därgenom orsaka en olycka. Följ alltd nformaton om åtdragnngsmoment från Canyon. Vrd långsamt med handtaget på momentnyckeln. När skruven är åtdragen, flyttar sg vsaren på skalan. Stoppa vrdrörelsen när vsaren står på aktuellt åtdragnngsmoment. Ta ut klämförbandet. Anslut kabeln tll D2- batteret som är monterat den nedre änden av sadelstolpen. Sadelstolpen måste glda n ramen utan att du behöver trycka. Öppna klämman lte tll om det nte går. Speedmax CF har en sadelstolpe med en specell aerodynamsk profl. Därför kan endast orgnalsadelstolpen monteras.

7 10 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 11 Montera styret Dra ut sadelstolpen gen. Applcera lte Canyon-monterngspasta på sadelstolpens nedre del och på nsdan av ramens sadelrör. Montera den ntegrerade sadelklämman. Sadelstolpen måste vara nstucken ramen mnst tll nedanför överröret resp. tll MAXmarkerngen på stolpen. Mer nformaton om rätt stthöjd fnns kaptlet Ställa n rätt sadelhöjd. Lossa vd behov styrets fyra fästskruvar på styrstammen. Ta bort skyddsfolen och skydden på styret. Håll samtdgt fast styret så att det nte tppar nedåt och skadas. Skjut n sadelstolpen tll rätt stthöjd sadelröret. Mät stthöjden på dn gamla cykel från mtten av vevlagret tll sadelns överkant mtten av sadeln. Använd den här stthöjden för dn nya Canyon Speedmax CF. Dra åt nsexskruven på sadelklämman med angvet åtdragnngsmoment på 4 Nm tll max. 6 Nm. Beakta nformatonen kaptlet Ställa n rätt sadelhöjd cykelhandboken landsvägscykel samt tllåtet åtdragnngsmoment kaptlet Rekommenderade åtdragnngsmoment. Applcera aldrg fett eller olja på nfästnngsområden av kolfber! Cykla aldrg på Canyon Speedmax CF om MAX-markerngen på sadelstolpen syns. Med Canyon Perfect Poston System (PPS) kan du välja exakt rätt storlek på dn Canyoncykel även utan provtur. PPS fnns på vår hemsda Försök först att göra detta för hand. Använd vd behov en sax och endast nödfall en mattknv om du nte lyckas. Var försktg om du använder en mattknv så att du nte skadar delar eller skär dg. Skär alltd bort från dg och delen!

8 12 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 13 Montera hjulen Montera bakhjulet Placera styret mtten på styrstammen så att de fyra hålen för fästskruvarna fluktar. Kontrollera att vajrarna och växelkabeln nte vrds eller knäcks samt att de löper en jämn rade och nte kläms mellan styre och styrstam. Dra kablarna och vajrarna styrstammen utan att böja dem. Ta fram bakhjulet och ta bort de båda skyddskåporna samt skyddskartongen på kassetten. Skruva av låsmuttern och ta bort fjädrarna från snabbkopplngen. Ta bort träbten och dra ut snabbkopplngen ur den. Skjut n snabbkopplngen bakhjulets hålga axel. Applcera gänglås (medelfast) på fästskruvarnas gängor och dra åt dem korsvs tll angvet åtdragnngsmoment (främre M4-skruvar: 4 Nm; bakre M8-skruvar: 5 Nm). Glöm nte att montera konformade brckor på de båda främre skruvarna. Sätt på styrstammens lock och dra åt de båda fästskruvarna för hand med några varv. Dra därefter fast fästskruvarna med angvet åtdragnngsmoment på 2 Nm. Använd Canyons momentnyckel som lgger dn BkeGuard vd monterngen. Öppna snabbkopplngen på bakaxeln. Det ska fnnas en fjäder på var sda om navet. Kontrollera att den llla öppnngen på fjädern stter mot navaxeln på snabbkopplngens båda sdor. Snabbkopplngens spak monteras på vänster sda (d.v.s. nte på samma sda som kedjan). Mer nformaton om snabbkopplngar fnns kaptlet Snabbkopplngar cykelhandboken landsvägscykel.

9 14 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 15 Montera framhjulet Ta bort skyddsfolen på båda kedjestagen och ta bort eventuella tejpbtar från gaffeländarna. Försök först att göra detta för hand. Använd vd behov en sax och endast nödfall en mattknv om du nte lyckas. Om det nte går att föra n hjulet genom bromsbeläggen utan stor kraft, kan du släppa ut luften ur däcket. Skruva n snabbkopplngens mutter så mycket att snabbkopplngens spak bygger upp kraft när du stänger den. Stäng snabbkopplngen så att hjulet stter fast säkert. Läs först kaptlet Snabbkopplngar. Ta fram bakhjulet och ta bort båda skyddskåporna från framaxeln. Ta fram snabbkopplngen för framhjulet ur kartongen med smådelar. Skruva av låsmuttern och ta av en av fjädrarna från snabbkopplngen. Bromsarna är aerodynamskt optmerade och har nga snabbfrgörngsspakar. Bromsarna kan därför nte öppnas. Lägg på kedjan på det mnsta drevet och för n bakhjulet bakfrån ramens gaffeländar. Kontrollera att hjulet stter mtten mellan sadelstaget och kedjestaget samt korrekt gaffeländarna. Skjut n snabbkopplngen framhjulets hålga axel. Det ska fnnas en fjäder på var sda om navet. Pumpa båda däcken tll högst det maxmala lufttrycket som står på däcksdan. Kontrollera att den llla öppnngen på fjädern stter mot navaxeln på snabbkopplngens båda sdor. Mer nformaton om bromsar på landsvägscyklar fnns kaptlet Bromssystem. Mer nformaton om däck och slangar fnns kaptlet Hjul cykelhand- boken landsvägscykel. Kontrollera att hela bromsbeläggen träffar bromsytorna. Mer nformaton om monterngen fnns kaptlet Hjul cykelhandboken landsvägscykel.

10 16 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 17 Montera pedalerna Snabbkopplngens spak monteras på vänster sda (d.v.s. nte på samma sda som kedjan). Mer nformaton om snabbkopplngar fnns kaptlet Snabbkopplngar cykelhandboken landsvägscykel. Skruva n snabbkopplngens mutter så mycket att snabbkopplngens spak bygger upp kraft när du stänger den. Stäng snabbkopplngen. Läs först kaptlet Snabbkopplngar cykelhandboken landsvägscykel. Kontrollera sedan att hjulet stter mtt emellan gaffelbenen. Kontrollera att snabbkopplngen och spärrarna på gaffeländarna stter korrekt. Kontrollera att bromsen är mtten förhållande tll fälgen. När pedalerna monteras ska du först kontrollera vad det står på axlarna. Ett R står för höger pedal och ett L för vänster pedal. Tänk på att vänster pedal är vänstergängad, d.v.s. den måste skruvas fast motsols, alltså nte åt det normala hållet. Bromsarna är aerodynamskt optmerade och har därför nga snabbfrgörngsspakar. Bromsarna kan nte öppnas. Släpp ut all luft ur däcket vd behov. Montera framhjulet genom att försktgt trycka hop däcket och för n navet med snabbkopplngen gaffeländarna. Pumpa båda däcken tll högst det maxmala lufttrycket som står på däcksdan. Mer nformaton om däck och slangar fnns kaptlet Hjul cykelhandboken landsvägscykel. Snurra på båda hjulen och kontrollera att de nte är skeva. Smörj n pedalens gänga med lte fett nnan du skruvar på pedalen. Kontrollera att hela bromsbeläggen träffar bromsytorna. Mer nformaton fnns kaptlet Bromssystem.

11 18 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 19 D2-batter och laddare Kontroller och nställnngar Skruva pedalerna för hand de första två tll tre varven vevarmarna. Ta först därefter hjälp av en pedalnyckel och dra fast pedalerna. Fäst nu den vta reflexen på styret, den röda reflexen på sadelstolpen och ekerreflexerna. D2-batteret på Canyon Speedmax CF är monterat på den nedre delen av sadelstolpen. Kontrollera växlarnas funkton. Växla genom alla växlarna. Kontrollera att bakväxeln nte går emot ekrarna när kedjan lgger på det största drevet. Vssa typer av pedaler ska alltd dras fast med en nsexnyckel. Batteret på sadelstolpen laddas va ett USButtag på styrfördelaren. Mer nformaton om växlarnas nställnng fnns kaptlet Växlar cykelhandboken landsvägscykel. Kontrollera att pedalerna stter fast efter att du har cyklat 10 ml. Pedalerna kan lossna och förstöra gängan vlket eventuellt kan leda tll en vurpa. Kontrollera även att övrga skruvar stter fast med rätt åtdragnngsmoment. Beakta gällande lagstftnng för cyklng på allmän väg landet där du ska använda cykeln. Ladda alltd batteret med den bfogade laddaren. Använd aldrg laddare från andra tllverkare även om laddarens kontakt passar. Mer nformaton fnns kaptlet Shmano D2 cykelhandboken landsvägscykel eller på Testbromsa när du står stlla efter att hjulen har monterats. Bromshandtaget måste ha en tryckpunkt och får nte gå att trycka ända n tll styret.

12 20 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den Informaton om trathlon- och tempocyklar 21 Genomför nställnngen av sttpostonen och händernas poston samt kontrollera att styre, handtag och sadelstolpe stter fast ordentlgt enlgt anvsnngarna kaptlet Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten. Informaton om trathlon- och tempocyklar För trathlon och tempolopp, som stor utsträcknng handlar om en aerodynamsk sttposton, har Speedmax CF ett specellt aerostyre. Sttpostonen är normalt sett något mer upprätt på trathloncyklar än på tempocyklar. Mer nformaton om sttposton fnns kaptlet Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten. Styrändsreglage för tempocyklar På aerostyrsystemet stter växelreglagen längst ut på tempobågen och bromshandtagen längst ut på det egentlga styret (hornstyre). Om du cyklar en lggande poston är bromshandtagen långt borta, reaktonstden ökar och bromssträckan blr längre. Cykla därför särsklt förutseende. Postonen för både det egentlga styret och tempobågen under armskålarna kan ställas n utfrån behov. Cykla aldrg på cykeln om MAX-markerngen på sadelstolpen syns. Efter monterngs- och kontrollarbetena måste du alltd testcykla på platt mark utan trafk (t.ex. på en parkerngsplats)! Om fel uppstår nställnngen ute trafken kan det leda tll att du tappar kontrollen över cykeln med allvarlga, oförutsedda följder! Det är vktgt att du kan stötta underarmarna bekvämt mot styret. Armbågarna ska stcka ut något baktll. Trathlon- och tempocyklar har specella egenskaper. Prova cykeln på en lugn plats och ta det försktgt början. Öva därför med trathlon- eller tempocykeln under uppseende av en erfaren tränare.

13 22 Informaton om trathlon- och tempocyklar Informaton om kolfberhjul 23 På styrändsreglage med D2 för trathlon- och tempocyklar behöver man endast trycka lätt på manöverknapparna. För att växla tll en större klnga, använder man den övre manöverknappen. Tryck på den nedre manöverknappen för att flytta kedjan tll en mndre klnga. Informaton om kolfberhjul Genom att använda kolfberförstärkt plast har kolfberhjul mycket goda aerodynamska egenskaper och en låg vkt. Om du vll kan en cykelhandlare också byta plats på manöverknapparnas funkton. Detta kräver en specell testapparat från Shmano som även används för felsöknng. Manöverknapparna överför växlngskommandot va kabeln (D2) tll växeln. Bakväxeln flyttas och kedjan klättrar tll nästa drev. Det är vktgt för hela växlngsprocessen att du fortsätter att trampa mjukt och utan alltför mycket kraft när kedjan flyttar sg mellan dreven! Tack vare specella nerslpnngar på dreven kan du på moderna cyklar även växla under belastnng. Att växla under belastnng förkortar dock kedjans lvslängd betydlgt. Eftersom bromsytan är av kolfber uppstår vssa egenheter. Använd endast ett bromsgumm som är lämplgt för kolfberhjul. V rekommenderar att alltd använda de bromsbelägg från hjultllverkaren som också medföljer Canyoncykeln som orgnalbromsbelägg! Använd dessutom endast bromsklossar från Canyon! Kolfberbromsbelägg slts vanlgtvs snabbare än vanlga bromsbelägg. Kontrollera därför regelbundet nställnngen och byt beläggen före längre cykelturer resp. tävlngar. Detta gäller specellt då det är blött. Dessutom kan det leda tll att kedjan fastnar mellan kedjestaget och klngorna (s.k. chansuck). Undvk därför att växla när du trampar kraftgt på pedalerna. Detta gäller framför allt när du växlar med framväxeln. Tänk på att fälgarna har specella bromsegenskaper, synnerhet vd våt väderlek. Träna därför på att bromsa på en plats utan trafk tlls du har cykeln helt under kontroll. Se även nformatonen kaptlet Informaton om kolfber cykelhand- boken landsvägscykel. Läs de bfogade bruksanvsnngarna från tllverkaren av växlarna. Använd alltd orgnalbelägg för Canyon Speedmax CF om den har standardhjul. Tänk på att stoppsträckan blr längre om du cyklar med ett tempostyre. Du måste då först flytta händerna tll bromsreglagen. Även Shmano och Campagnolo levererar kolfberbelägg, men de är anpassade tll kraven för Shmano- resp. Campagnolofälgar.

14 24 Informaton om kolfberhjul Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten 25 Bromsytan på kolfberfälgar är känslg mot kraftg hetta. Därför är det vktgt att du nte bromsar hela tden när du cyklar berg. Om du t.ex. rullar ner dalen med bakbromsen åtdragen konstant kan det hända att materalet överhettas och deformeras. Fälgen kan förstöras, en eventuell punkterng eller lossat tubdäck kan leda tll en olycka. Bromsa alltd med båda bromsarna och släpp bromsarna ett tag med jämna mellanrum så att materalet kan svalna. Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten (Stt-)postonen är mycket vktg för att du ska trvas och utnyttja dna krafter effektvt på Canyon Speedmax CF. Ställ därför n sadeln och styret på Canyon Speedmax CF så exakt som möjlgt efter dna behov. I trathlon- och tempolopp anpassas sttpostonen så att vndmotståndet blr så lågt som möjlgt. Beroende på längden och tden för sträckan som ska cyklas kan den här aerodynamska postonen med styret placerat lågt och långt fram leda tll att prestatonen försämras. Kontrollera beläggens skck korta ntervaller, eftersom de eventuellt slts kraftgare än på fälgar av alumnum. Tänk på att bromsverkan försämras markant vd blött väder. Om det går bör du undvka att cykla när det är rsk för regn eller blött väder. Om du cyklar på blött eller fuktgt underlag är det vktgt att cykla extra förutseende och betydlgt långsammare än vd torr väderlek. Kontrollera bromsarnas tllstånd och tänk på att endast använda bromsbelägg som är lämplga att kombnera med kolfberfälgar! Var därför noga vd nställnngen av sttlängden, styrhöjden och postonen för tempobåge och armstöd så att du klarar av att stta den här postonen över hela tränngs- eller tävlngssträckan utan att bl spänd, få begränsad rörlghet och/eller andnng eller tll och med en smärtsam hållnng. Normalt sett väljer man en mer upprätt sttposton vd trathlon än vd tempolopp då de ofta är kortare. För alla arbetsmoment som beskrvs nedan krävs erfarenhet, lämplga verktyg och hantverkskunnande. Om du känner dg osäker är det bäst att du endast utför postonskontrollen. Lämna n Canyon Speedmax CF tll en cykelverkstad vd behov. Efter monterngen är det vktgt att du genomför en snabbkontroll (kaptlet Före varje cykeltur ) och en provtur på en lugn plats eller tom gata. På så sätt kan du rskfrtt kontrollera att allt fungerar.

15 26 Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten 27 Ställ n styrets poston så att du har cykeln helt under kontroll krtska stuatoner och alltd kan styra och bromsa utan begränsnngar. Provkör längre sträckor på en plats utan eller med begränsad trafk. Observera att varje förändrng av postonen för sadel, styre, tempobåge och armstöd även påverkar övrga parametrar för sttpostonen. Korrgera dem vd behov för att få en säker, tllräcklgt bekväm och trots det aerodynamskt optmal sttposton på trathlon- eller tempocykeln. Ställa n rätt sadelhöjd Sadelhöjden rättar sg efter trampmomentet. Sätt dg på sadeln och sätt hälen på pedalen som är lägsta läget. I denna poston ska benet vara helt sträckt. Kontrollera att höften är rak. Lossa nsexskruven på sadelklämman på ovansdan av överröret för att ställa n stthöjden. Den lossade sadelstolpen kan nu förflyttas höjdled. Även om sadelstolpen nte glder n lätt sadelröret får du nte bruka våld. Kontakta vd behov vår servcehotlne +46 (0) Dra nte ut sadelstolpen över markerngen på skaftet. Vktgt: När du trampar ska den främre trampdynan stå mtt över pedalaxeln. Benet får nte vara helt sträckt när pedalen är det nedersta läget. Om sadeln är för hög är det svårt att övervnna denna lägsta punkt och rundtrampet blr ojämnt. Om sadeln är för låg kan det leda tll smärtor knäna. Kontrollera därför stthöjden med hjälp av följande enkla metod. Använd skor med platt sula. Vd nställnng och kontroll kan det underlätta att spänna upp cykeln på en traner och ställa upp framhjulet samma höjd. På så sätt kan du prova ut sttpostonen rskfrtt. En spegel underlättar kontrollen. Beakta att den nternatonella cykel unonen UCI har regler som före- skrver en horsontal sadelposton vd tävlng. Tänk på detta när du ställer n sttpostonen eftersom du värsta fall kan bl dskad tävlngen. Fäst stolpen på nytt. Dra åt nsexskruven på sadelklämman på ovansdan av överröret med angvet åtdragnngsmoment på 4 Nm tll max. 6 Nm. Är benlängden fortfarande korrekt? Kontrollera genom att sätta foten den deala postonen på pedalen. När den främre trampdynan vlar på mtten av pedalen ska knäet vara lätt böjt. Om ja, så är sadelns höjd korrekt. Kontrollera att du fortfarande kan stå stadgt på marken. Om nte, bör du sänka sadeln lte, åtmnstone tll en början. Använd aldrg cykeln om stolpen är längre utdragen än MAX-markerngen! Sadelstolpen kan gå av eller ramen skadas. Fetta aldrg n sadelröret på en ram av kolfber. Kolfberdelar som har fettats n en gång kan eventuellt aldrg klämmas fast säkert gen! Dra åt långsamt små steg (halva newtonmeter) tll angvet max. åtdragnngsmoment och kontrollera regelbundet att delen stter fast. Överskrd nte tllverkarens angvna max. åtdragnngsmoment! Var försktg så att du nte drar åt skruven på sadelklämman för hårt. Om du drar för hårt kan sadelstolpen eller ramen skadas. Olycksrsk!

16 28 Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten 29 Sttlängd och sadelnställnng Sadelns längsposton kan ställas n ndvduellt nom ett stort område. Det fnns fyra nställnngsmöjlgheter: Förskjuta sadelrälsen klämhuvudet Fästa sadelrälsen det främre eller bakre sadelrälshålet Horsontalt förskjuta sadelrälsen det avlånga hålet på sadelstolpen Vrda sadelrälsen på sadelstolpen med 180 Skjut n sadelstolpen tll rätt stthöjd sadelröret och dra fast nsexskruvarna på sadelklämman tll angvet åtdragnngsmoment på 4 Nm tll max. 6 Nm. På så sätt blr nställnngsområdet 0 mm tll 85 mm tll mtten av vevlagret. Om området nte räcker, kan du lossa de båda skruvarna som är prncp lodräta. Flytta sadelrälsen klämhuvudet. Även trampmomentet påverkas när sadelrälsen flyttas på sadelstolpen. Beroende på om sadeln är placerad långt fram eller bak trampar cyklsten mer eller mndre bakfrån på pedalerna. På trathlonmodellen kan sadelrälsen vrdas med 180 på sadelstolpen ramen. Lossa först sadelrälsklämmans två nsexskruvar med två tll tre varv. Håll vd behov emot med en annan nsexnyckel. Nu kan sadeln flyttas framåt och bakåt sadelstolpen och lutnngen ställas n efter dna önskemål. Kontrollera att sadelrälsen är postonerad så att sadelstolpens klämma lgger nom det föreskrvna området. Om det nte fnns några markerngar på sadelrälsen ska klämman alltd fästas det raka området och aldrg böjen fram- eller baktll. Rsk för materalbrott! Sadelns nställnngsområde är reglerat av UCI och måste vara mellan 50 mm och 110 mm från centrum av vevlagret tll sadelspetsen.

17 30 Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten 31 Ställa n styrhöjden Skruva ut alla nsexskruvarna helt om nställnngsområdet ändå nte räcker. Ta bort sadelrälsen från sadelstolpen och sätt på den gen vrden med 180. Klämskruvarna kan dessutom antngen fästas de främre eller bakre hålen klämhuvudet. När du fäster sadeln är det vktgt att du kontrollerar att det övre fästet lgger mot sadelrälsen och att båda sexkantskruvarna dras fast med det föreskrvna åtdragnngsmomentet på 4 Nm. Ställ n sadeln vågrätt eller med en svag lutnng framåt. Om sadeln lutar för mycket framåt, går det nte att cykla avslappnat. Man måste då hela tden stödja sg mot styret för att nte glda av sadeln. Kontrollera att sadeln stter fast ordentlgt genom att belasta den omväxlande fram- och baktll med händerna. Styrhöjden avgör ryggens lutnng. Ju lägre styret är monterat, desto kraftgare måste överkroppen lutas framåt. Cyklsten stter då vsserlgen aerodynamskt och har mer tyngd på framhjulet, men en kraftgt framåtlutad hållnng är ansträngande och obekväm. Påfrestnngen på handleder, armar, överkropp och nacke ökar. Canyon Speedmax CF fnns två modeller: Använd en momentnyckel med bts och överskrd aldrg max. åtdragnngsmoment! Montera sadeln, huvudet och rälsen de nya postonerna på nytt. Observera ordnngsföljden för muttrar, dstansbrckor och skruvar vd monterngen av nsexskruvarna och dra fast dem så att klämhuvudet fortfarande kan flyttas. Ställ nu n önskad sadellutnng. Dra sedan fast de nedre nsexskruvarna jämnt så att nte sadelns vnkel ändras. Använd en momentnyckel. Om sadelstolpen nte stter fast när du har dragt åt med 8 Nm ska du dra åt långsamt små steg tll det maxmala åtdragnngsmomentet 10 Nm. Överskrd nte max. värdet! Använd aldrg cykeln om sadelstolpen är utdragen tll över MAX-markerngen eller om sadeln är monterad utanför klämområdet! Den kan gå av eller skadas. Olycksrsk! Kontrollera skruvförbandet en gång månaden med momentnyckeln enlgt värdena som anges kaptlet Rekommenderade åtdragnngsmoment. Tme Tral: med plan styrstam, lågt dropstyre och tempobågen S-bend (III) Trathlon: med högre styrstam, rakt flatstyre och tempobågen L-bend (I) Endast Canyon får byta styrstammen. Ta kontakt med vår servcehotlne +46 (0)

18 32 Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten 33 (I) L-Bend (II) Straght (III) S-Bend Som tllbehör fnns även den raka tempobågen straght (II). För att sttpostonen ska bl optmal kan också dessa delar kombneras. Ta kontakt med vår servcehotlne +46 (0) Ett andra dstansstycke medföljer Speedmax CF. Två ytterlgare kan köpas som TRI Spacer Kt (tllbehör). Monterngen av totalt tre eller fyra dstansstycken bör endast utföras av vår verkstad eftersom alla vajrar och kablar måste dras om. Ta bort styret. Lossa de tre fästskruvarna för styrstammen och lyft upp styrstammen lte grann. Kontrollera att alla dstansstycken monteras med kragen uppåt och förs hop så att styrstammen som monteras sst stter jämnt. Trathlon-styrstammen kan monteras ca 4 cm högre med hjälp av extra dstansstycken ( jämförelse med styrstam utan dstansstycke). Som standard är ett dstansstycke monterat. Vd monterng eller demonterng av dstansstyckena ska fästskruvarna på sdan för styrstammens lock lossas och locket tas bort. Lossa därefter de fyra fästskruvarna för styret och ta ut dem tllsammans med de konformade nsatserna för de främre fästskruvarna. Montera max. två dstansstycken för att få önskad styrhöjd. Vår verkstad kan montera ytterlgare två dstansstycken. Ta kontakt med vår servcehotlne +46 (0) Sätt därefter n passande M5-fästskruvar: 0 tll 1 dstansstycken: mtten en 20 mm skruv och utvändgt en 50 mm skruv på var sda 2 tll 3 dstansstycken: mtten en 40 mm skruv och utvändgt en 70 mm skruv på var sda 4 dstansstycken: mtten en 50 mm skruv och utvändgt en 80 mm skruv på var sda

19 34 Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten 35 Ställa n tempobåge och armstöd Dra därefter fast fästskruvarna med angvet åtdragnngsmoment på 5 Nm. Kontrollera att vajrarna och växelkabeln nte vrds eller knäcks samt att de löper en jämn rade och nte kläms mellan styre och styrstam. Applcera gänglås (medelfast) på fästskruvarnas gängor och dra åt dem korsvs tll angvet åtdragnngsmoment (främre M4-skruvar: 4 Nm; bakre M8-skruvar: 5 Nm). Styret och tempobågen ger många anpassnngsmöjlgheter. Välj mellan ett styre utan drop och ett styre med 42 mm drop. Med extra 5 mm dstansstycken kan armstöden dessutom justeras ytterlgare höjd. Styrbredden är 420 mm för båda modeller. Placera styret mtten på styrstammen så att de fyra hålen för fästskruvarna fluktar. Sätt n de konformade nsatserna för de främre fästskruvarna. Sätt på styrstammens lock och dra åt fästskruvarna med angvet åtdragnngsmoment på 2 Nm. Höjden för tempobågen och armstöden kan ställas n 5 mm steg med olka placerng av tempobågens klämmor och de bfogade dstansstyckena. Max. tre dstansstycken får monteras tllsammans.

20 36 Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten 37 Observera korrekt användnng av de olka långa skruvarna och gänghylsorna samt att två anslutnngsrngar måste monteras mellan varje dstansstycke. De möjlga kombnatonerna anges följande tabell. Kontrollera att tempobågen stter korrekt klämmorna: Gummpacknngarna med hål för växelkabeln ska stta jämnt baktll och därefter ska tempobågen flyttas tll det bakre ändläget. Sätt först n en passande gänghylsa nedfrån hålet på styret. Mellan det översta dstansstycket och armstödet ska den röda, smala avslutnngsrngen monteras. Dstansstycke M5-skruvar uppfrån Gänghylsor underfrån Kontrollera rktnngen vd användnng av L- eller S-bend-tempobåge. Om standardtempobågen byts mot en annan modell måste växelreglagen demonteras och monteras på nytt. Beakta motsvarande nformaton bruksanvsnngen från tllverkaren av växlarna. Sätt därefter n en anslutnngsrng var. Tempobågens klämma kan även monteras under styret. Glöm nte att också montera anslutnngsrngar. Montera därefter omväxlande dstansstycken och ytterlgare anslutnngsrngar tlls önskad höjd uppnås.

21 38 Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten 39 Byte av tempobåge Armstöden kan monteras fyra olka postoner på längden och tre olka postoner sdled. Kontrollera att armstöden är korrekt monterade. Provkör cykeln för att kontrollera sttpostonen. Om du ska byta ut tempobågen mot en annan modell måste först kontakten för växelkabeln, som går genom tempobågen, lossas. Lossa därefter tempobågen. Ta fram den nya tempobågen och för n kabeln tempobågen och ut genom öppnngen. Använd vd behov en ögla (t.ex. ett buntband) för att enklare dra ut kabeln genom öppnngen. Montera förstärknngsplattan under armstöden. Applcera gänglås (medelfast) på fästskruvarnas gängor och dra åt dem korsvs tll angvet åtdragnngsmoment på 5 Nm. Klstra nte fast skumgummstoppnngen på armstöden förrän du är säker på att postonen för tempobåge och armstöd är korrekt. Dstansstyckena är utformade för att användas med standardstyret. Kontrollera att dstansstyckena är korrekt rktade. Håll fast den lossade tempobågen baktll och för bort klämman kabelns rktnng. Om standardtempobågen byts mot en annan modell måste växelreglagen demonteras och monteras på nytt. Beakta motsvarande nformaton bruksanvsnngen från tllverkaren av växlarna. Skjut nu på tempobågens klämma på nytt och montera tempobågen på styret. Mer nformaton fnns kaptlet Ställa n tempobåge och armstöd. Observera att L-bend-tempobågen endast får fästas det markerade området ( End of clampng area ). Det fnns tre olka modeller av tempobågar. Välj mellan modellerna L- bend, S-bend och straght.

22 40 Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten Anpassa Canyon Speedmax CF tll cyklsten 41 Såga av L-bend-tempobågen När du har httat dn slutgltga poston kan det vara nödvändgt att såga av L-bend-tempobågen. Markera stället på L-bend-tempobågen där du ska såga. Använd den markerade skalan för att orentera dg. Såga aldrg av mer än fram tll lnjen End of cuttng area. Blås nte bort sågspånen. Torka upp spånen med en fuktg trasa och släng den drekt efteråt! Försegla snttet med tvåkomponentslm (epox), klarlack eller snabblm. Torka drekt bort lmrester på sdan av L- bend-tempobågen efter förseglngen. Låt lmmet härda nnan L-bend-tempobågen monteras på nytt. Spänn nte fast L-bend-tempobågen ett skruvstäd eftersom det kan förstöra den. Spänn fast L-bend-tempobågen en passande anordnng som t.ex. en specell klove. Såga av L-bend-tempobågen med en metallsåg med ett vasst, fntandat blad (24 tänder/24t) och med lågt tryck vd markerngen. Var försktg så att du nte andas n spån eller damm. Avgrada snttet försktgt med en fn fl. Fla längs med rörloppet tll den avsågade änden men nte tllbaka eftersom det då fnns rsk för att materalet splttras. L-bend-tempobågen får endast sågas av nom det markerade området ( End of cuttng area ). Tempobåge utan markerad skala ( End of clampng area ) får nte sågas av. Olycksrsk! Det krävs vss erfarenhet för att såga av L-bend-tempobågen och därför bör detta arbete utföras av en cykelmekanker. Lämna n Canyon Speedmax CF tll en cykelverkstad vd behov. Utför endast de arbeten som du har tllräcklg kunskap om och lämplga verktyg för.

23 42 Ställa n gaffeloffset Bromssystem 43 Ställa n gaffeloffset Bromssystem Kontrollera och justera de ntegrerade aerodynamska bromsarna Med de nnovatva rake shft-nsatserna på gaffeln kan dess offset och därgenom cykelns egenskaper anpassas tll cyklstens önskemål. Totalt fnns det tre postoner (fram och bak) genom att man byter plats på och vrder de assymmetrska gaffeländerna på vänster och höger sda. För Speedmax CF har Canyon utvecklat ett specellt aerodynamskt bromssystem som är ntegrerat gaffeln och ramen. Den specella konstruktonen kräver att följande nformaton om manövrerng, nställnng och kontroll beaktas. På grund av den specella formen har bromsarna på Speedmax två nställnngssystem. Ett för vajerlängden och ett för sltage på bromsbelägget. Kontrollera nställnngen för fram- och bakbromsen mnst var 50:e ml resp. efter varje längre tur regn med hjälp av den bfogade Canyon Brake Adjuster. Denna måste passa de monterade hjulen se markerngen. Den mellersta postonen nås med hjälp av monterng av symmetrska nsatser. Ta kontakt med vår servcehotlne +46 (0) före monterng av andra hjul än standardhjulen. Öppna skruven på rake shft-nsatserna med en TX 10 L-nyckel (Torx). Ta ut rake shftnsatserna. Offseten förändras med 2,5 mm per poston. En större offset (= axelpostonen längre bak) ger en lugnare cykel medan en mndre offset (= axelpostonen längre fram) ger en mer nervös geometr. Dra slutlgen fast skruvarna med 0,9 Nm. Beakta att olka fälgbredder kräver olka skruvar och dstansstycken på bromsbeläggen. Utan rätt delar fungerar eventuellt nte bromsen. Olycksrsk! utåt. Rkta rake shfts vd båda gaffeländarna så att fästklackarna pekar De symmetrska nsatserna fnns hos Canyon som tllbehör. Ta kontakt med vår servcehotlne +46 (0) Använd alltd orgnalbromsklossar. Med klossar eller belägg från andra tllverkare fungerar eventuellt nte bromsen. Olycksrsk! Fälgar vars bredd nte passar Canyon Brake Adjuster får nte användas. Olycksrsk!

24 44 Bromssystem Bromssystem 45 Frambroms Demontera framhjulet för bromskontrollen. Lossa fästskruvarna på bromsförstärkaren och ta av den. Observera att frambromsen nu stter löst på bromssockeln. Skruva därefter n fästskruvarna för bromsförstärkaren. Korrgera postonen för vajerhållaren vd behov med den bfogade vajerjusteraren som stter under styrstammens lock. Trekanten ska vara nställd så här. Ställ n de båda bromsarmarna om detta nte är fallet. Skruva n eller ut respektve gängstft med en 1,5 mm nsexnyckel. På frambromsen når man gängstften nfrån va bromsklossarna. Sätt fast den Canyon Brake Adjuster som passar tll fälgbredden på skruvarna på bromssockeln och kontrollera först att den trekantga vajerhållaren stter korrekt. Klämman måste vara jämn med överkanten på Canyon Brake Adjuster. Lossa båda klämskruvarna på vajerhållaren och korrgera vajernställnngen om dess nställnngsområde nte räcker. Dra därefter åt de båda klämskruvarna med angvet åtdragnngsmoment på 2,5 Nm tll 3 Nm. Kontrollera att avståndet från bromsbeläggen tll Canyon Brake Adjuster är ca 1 tll 1,5 mm när vajerhållarens poston är korrekt. Kontrollera att avståndet från bromsbeläggen tll Canyon Brake Adjuster är ca 1 tll 1,5 mm.

25 46 Bromssystem Bromssystem 47 Om beläggen nte heller då går att ställa n korrekt är de för sltna och måste bytas mot nya bromsbelägg (från Canyon!). Skruva ut den llla nsexskruven helt. För att byta belägg och klossar eller för att montera andra dstanser och skruvar för en annan hjultyp ska de båda pluggarna tas bort från gaffelbenen. Montera det nya bromsbelägget och klossen samt dstansen och skruven den ordnngsföljd och rktnng som de satt tdgare. Dra alltd åt fästskruvarna för bromsbeläggen med angvet åtdragnngsmoment på 5 tll 7 Nm. Kontrollera bromsarnas nställnng enlgt beskrvnngen ovan. Ställ därefter n båda broms armarna med en nsexnyckel med hjälp av Canyon Brake Adjuster. Dra ut de sltna bromsbeläggen ur bromsklossarna. Tänk på orenterngen. För n nya orgnalbromsbelägg som passar fälgen bromsklossen. Dra fast nsexskruven med 2 Nm. Kontrollera bromsarnas nställnng enlgt beskrvnngen ovan. Håll fast bromsbelägget och klossen, och lossa skruven. Demontera alltng och observera orenterngen. Bromssystemet får endast användas med de bfogade orgnalbromsbeläggen eller bromsbelägg som passar en annan hjultyp. I annat fall fnns rsk för att bromsarna nte fungerar! Montera framhjulet på nytt. Kontrollera att bromsbeläggen stter korrekt förhållande tll fälgens bromsytor. Mer nformaton fnns kaptlet Kontrollera och justera bromsar på landsvägscyklar cykelhandboken landsvägscykel. Ta bort Canyon Brake Adjuster och fästskruvarna, och fäst bromsförstärkaren sn poston. Dra därefter fast fästskruvarna med angvet åtdragnngsmoment på 2,5 Nm. Applcera gänglås på fästskruvarna ( Loctte, medelfast).

26 48 Bromssystem Bromssystem 49 Synkronsera frambromsen Bakbroms Tryck n frambromsen flera gånger när du står stlla och kontrollera avståndet mellan bromsbeläggen och fälgen. När gängstftet skruvas n, så flyttas bromsbelägget ut på den aktuella sdan samtdgt som bromsbelägget på den andra sdan flyttas n. Inställnngen är korrekt när båda bromsbelägg har samma avstånd tll fälgen. Lossa fästskruvarna på bromsförstärkaren och ta av den. Demontera bakhjulet för bromskontrollen. Lossa nu den llla fjädern. Om avståndet nte är lka stort, måste det synkronseras. Skruva ut gängstften gaffeln så långt att de lgger kant kant utvändgt. Från det här grundläget får gängstften skruvas n med max. fem varv. Sätt fast Canyon Brake Adjuster. Eventuellt måste du bromsa med bakbromsen. Kontrollera att Canyon Brake Adjuster stter korrekt. Klämman måste vara kant kant med överkanten på Canyon Brake Adjuster

27 50 Bromssystem Bromssystem 51 Korrgera postonen för vajerhållaren vd behov med den bfogade vajerjusteraren som stter under styrstammens lock. Fäst fjädern på nytt om vajerhållarens poston är korrekt. Kontrollera att avståndet från bromsbeläggen tll Canyon Brake Adjuster är ca 1 tll 1,5 mm på båda sdor. Om beläggen nte heller då går att ställa n korrekt är de för sltna och måste bytas mot nya bromsbelägg (från Canyon!). Läs arbetsstegen som beskrvs för frambromsen och följ dessa. Tryck hop de båda bromsarmarna, sätt fast bromsförstärkaren sn poston och dra fast dess fästskruvar med 2 Nm. Kontrollera att fästskruvarna har gänglås ( Loctte, medelfast). Lossa båda klämskruvarna på vajerhållaren och korrgera vajernställnngen om dess nställnngsområde nte räcker. Dra därefter åt de båda klämskruvarna med angvet åtdragnngsmoment på 2,5 Nm tll 3 Nm. Ställ n de båda bromsarmarna om detta nte är fallet. Skruva n eller ut respektve gängstft med en 1,5 mm nsexnyckel. På bakbromsen är gängstften tllgänglga utfrån. Kontrollera att bromsklossen är stängd fälgens rotatonsrktnng. På bakbromsen är hållaren stängd nertll. Dra alltd åt fästskruvarna för bromsbeläggen med angvet åtdragnngsmoment på 5 tll 7 Nm. Ta bort Canyon Brake Adjuster. Montera nu bakhjulet. Kontrollera att bromsbeläggen stter korrekt förhållande tll fälgens bromsytor. Mer nformaton fnns kaptlet Kontrollera och justera bromsar på landsvägscyklar cykelhandboken landsvägscykel.

28 52 Bromssystem Styrlager 53 Synkronsera bakbromsen Informaton om byte av hjul Styrlager Tryck n bakbromsen flera gånger när du står stlla och kontrollera avståndet mellan bromsbeläggen och fälgen. Om avståndet nte är lka stort, måste det synkronseras. Skruva n gängstften på den bromsarm vars bromsbelägg lgger längst från fälgen så att båda bromsbeläggen har samma avstånd tll fälgen. Om hjul med olka fälgbredder används, måste alltd olka Brake Adjusters användas tllsammans med dstanserna och bromsbeläggen. Ta kontakt med vår servcehotlne +46 (0) Kontrollera styrlagret om cykeln ger från sg knackande ljud vd cyklng eller bromsnng. Kontrollera det dolt monterade styrlagret enlgt beskrvnngen kaptlet Styrlager cykelhandboken landsvägscykel. Dra försktgt åt de tre gängstften med en 2 mm nsexnyckel medsols. Börja med ett halvt varv. Kontrollera spelet på nytt. Dra åt ytterlgare ett halvt varv vd behov och kontrollera på nytt Bromssystemet får endast användas med de bfogade orgnalbromsbeläggen och bromsklossarna samt skruvarna och dstanserna. Använd alltd en passande Canyon Brake Adjuster. I annat fall fnns rsk för att bromsarna nte fungerar! Om du byter från alumnum tll kolfber eller tvärtom, måste alltd beläggen bytas. Använd även alltd orgnalbromsbelägg. Ställ n bromsen enlgt beskrvnngen ovan. Belägg som nte passar tll hjulet eller en felaktg nställnng kan göra att bromsarna nte fungerar. Olycksrsk! Lossa fästskruvarna på sdan för styrstammens lock och ta av locket om lagret har spel. På det ntegrerade styrlagret på Speedmax CF regleras lagerspelet med tre gängstft (1-3) på tryckplattan styrstammen. dem! Dra nte fast justerskruvarna utan ställ endast försktgt n spelet med Lagret får nte spännas för hårt. Sätt på styrstammens lock och dra åt fästskruvarna med angvet åtdragnngsmoment på 2 Nm. Det krävs vss erfarenhet för att ställa n styrlagret och därför bör detta arbete utföras av en cykelmekanker. Lämna n Canyon Speedmax CF tll en cykelverkstad vd behov.

29 54 REKLAMATIONSRÄTT OCH GARANTI REKLAMATIONSRÄTT OCH GARANTI 55 Reklamatonsrätt Dn cykel har tllverkats med största noggrannhet och överlämnades tll dg prncp färdgmonterad. Enlgt lag garanterar v att dn cykel nte har fel som mnskar eller upphäver dess värde eller duglghet. De första två åren har du anspråk på den lagstadgade reklamatonsrätten. Om ett fel uppstår ska du kontakta oss på den angvna adressen. För att bearbeta dn reklamaton så smdgt som möjlgt måste du ha kvttot tllgänglgt. Därför är det vktgt att du håller reda på kvttot. För att cykeln ska få en lång lvslängd och hålla länge får den endast användas enlgt stt specella ändamål (se kaptlet Korrekt användnng ). Beakta även de angvna max. vkterna och föreskrfterna om transport av packnng och barn ( kaptlet Korrekt användnng ). Dessutom måste monterngsanvsnngarna från tllverkarna (framför allt skruvarnas åtdragnngsmoment) och de föreskrvna underhållsntervallerna följas exakt. Beakta de kontroller och arbeten som fnns lstade denna handbok ( kaptlet Servceoch underhållsntervaller ) och de medlevererade bruksanvsnngarna samt de säkerhetsrelevanta komponenter som eventuellt behöver bytas ut, som t.ex. styre, bromsar, etc. Använd alltd cykeln ändamålsenlgt V hoppas att du får stor glädje av dn cykel och önskar dg många trevlga cykelturer. Vd frågor är du välkommen att rnga vår servcehotlne +46 (0) Bfogat httar du bruksanvsnngarna från komponenttllverkarna. Där httar du alla detaljer om användnng, underhåll och skötsel. I den här handboken hänvsar v ofta tll dessa specella och utförlga bruksanvsnngar. Kontrollera att du har bruksanvsnngarna tll systempedaler, växlar och bromskomponenter och förvara dem och denna handbok på en lämplg plats. Kolfber är ett kompostmateral som används för vktoptmerade konstruktoner. På grund av tllverknngsprocessen går det nte att undvka oregelbundenheter materalets yta (små bubblor och porer). Detta är nget materalfel. INFORMATION OM SLITAGE En del komponenter på dn cykel har ett funktonsrelaterat sltage. Sltagets grad beror på hur cykeln sköts och underhålls och hur den används (nsats, regn, smuts, salt etc.). Cyklar som ofta står ute kan utsättas för högre sltage på grund av väderpåverkan. Dessa delar behöver regelbunden skötsel och servce, men förr eller senare, beroende på hur ntensvt och under vlka förhållanden de används, slts de ändå också ut. Följande delar måste bytas när de har sltts ut: kedja, vajrar, handtag resp. styrlnda, klngor, drev, växeltrssor, växelvajrar, däck, sadelöverdrag (läder) och bromsbelägg. Beläggen på fälgbromsar slts allt efter funkton. Vd sportg cyklng eller cyklng bergg terräng kan du behöva byta beläggen ofta. Kontrollera beläggens skck regelbundet och låt en cykelhandlare byta ut dem vd behov. Bromsbeläggen måste bytas mot nya orgnaldelar när räfflorna (sltagendkatorerna) är bortslpade (nertll) Låt kontrollera fälgens väggtjocklek senast efter den andra satsen bromsbelägg FÄLGAR PÅ FÄLGBROMSAR Vd nbromsnngar slts nte bara beläggen utan även fälgen. Kontrollera därför fälgen regelbundet, t.ex. när du pumpar däcket. På fälgar med sltagendkatorer syns rngar eller spalter när fälgen är utslten. Kontrollera uppgfterna på fälgen. Låt en cykelmekanker eller vår verkstad kontrollera väggtjockleken senast efter den andra satsen med bromsbelägg. Om fälgkanterna uppvsar deformatoner eller små sprckor när däcktrycket höjs tyder det på att de börjar ta slut och att de måste bytas.

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10 Cykelmanual Denna manual är utformad så att du som användare skall kunna anpassa cykeln till dig och på så vis kunna få ut mer av din cykling. I manualen finner du även enklare tips och instruktioner om

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Manual - Sparkcyklar SE

Manual - Sparkcyklar SE SE Manual - Sparkcyklar Året var 1910. Då tillverkades den första Kroon-cykeln. Platsen var Vansbro i Dalarna. Idag har Monark tagit över produktionen av Kroons transportcyklar och specialcyklar. Design,

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

PURE CYCLING HANDBOK BARN-MTB. a I II III. Din cykel och den här bruksanvisningen uppfyller kraven i standarden SS-EN ISO

PURE CYCLING HANDBOK BARN-MTB. a I II III. Din cykel och den här bruksanvisningen uppfyller kraven i standarden SS-EN ISO PURE CYCLING HANDBOK BARN-MTB 1 12 13 14 2 15 16 3 4 a I II 17 5 6 e d c b III IV 18 19 20 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 Dn cykel och den här bruksanvsnngen uppfyller kraven standarden SS-EN ISO 4210-2. 1

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0 Generell handbok för Ecoride elcyklar Upplaga 1.0 Förord...3 1. Elcykelns delar...4 1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel...4 Batteriet...4 Styrboxen...4 Navmotorn...4 Bromshandtagen...5 Sensorn...5 Batteriindikator...5

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

Handbok. Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911

Handbok. Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911 Handbok Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911 Gjord för hand. Här i Skeppshult. Tack för att du valt en Skeppshultcykel. I den här handboken har vi samlat, om inte allt, så det mesta du behöver veta om

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 3 4 c a I II 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26 Dn cykel och den här bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven standarden

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT Skötselanvisning TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT Tandemcykeln Copilot är åttaväxlad förutom cykel med elhjälpmotor som har sjuväxlat nav. Som standard har Copilot hydrauliska bromsar. Passageraren

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar.

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar. LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING Uppgft: Materel: Att undersöka ljusets reflekton plana speglar och rytnng glaskroppar. Rätlock av glas Halvcylndrsk skva av glas Plan spegel Korkplatta Knappnålar. -papper

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 "Box Position Mät ut med hjälp av pinnen: lite mer än axelbrett mellan fötterna, pinnen ska gå i linje med fotens inre sida och axelns yttre sida. Aktiv Sidoböjning

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera snabblåset 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR PACKVÄSKA (TILLBEHÖR) P/N 08L71-MJS-J90 NC750J MII Utfärdandedatum Mars 2014 LISTA ÖVER DELAR (4) (2) (12) (10) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Cykling i grupp på landsväg. Nedan är både viktiga regler och tips för att rundan ska bli behag. 1 av 5 2012-02-12 19:22. Tillbaka till förstasidan

Cykling i grupp på landsväg. Nedan är både viktiga regler och tips för att rundan ska bli behag. 1 av 5 2012-02-12 19:22. Tillbaka till förstasidan 1 av 5 2012-02-12 19:22 Tillbaka till förstasidan Här några tips om cykling i grupp. Ursprungskälla till avsnittet längst ner är CK Valhall http://www.ckvalhall.se. Cykling i grupp på landsväg Nedan är

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se I följande folder får du lite tips och råd, som kommer bidra till att du och din Sunrider II får många glädjerika och säkra mil ihop. Kort sammanfattning

Läs mer

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst.

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst. MONTERING AV CYKEL När du får hem din cykel är den genomgången och justerad. Allt du behöver göra är att montera några få delar som vi inte monterat för att skydda cykeln under transport. t.ex. styre,

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

Åtgärder för att öka körförmågan med sidvagn

Åtgärder för att öka körförmågan med sidvagn MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET IDEELL KULTURELL SAMMANSLUTNING AV KLUBBAR FÖR ÄLDRE VÄGFORDON KANSLI: TOMTEBOGATAN 33, 113 38 STOCKHOLM TEL 08-30 28 01 FAX 08-31 27 06 E-POST mhrf@mhrf.se HEMSIDA www.mhrf.se

Läs mer

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna!

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna! Vintercyklisten 2011/2012 Välkomna! 1 Vintercyklisten 3 Karin Gustavsson Processledare Hållbar Trafik 0243-740 93 Margareta Bolmgren Folkhälsostrateg 0243-748 69 2 Kvällens program 18.00 Välkomna och intro

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Serviceanvisning för 3-18 cykel

Serviceanvisning för 3-18 cykel Serviceanvisning för 3-18 cykel Innehåll 1 Rutiner för rengöring 3 2 Checklista vid leverans 4 3 Rutiner för underhåll 5 4 Rutiner för rekonditionering 6 5 Broschyr 7 6 Reservedelslista 8 7 Tillbehör 9

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Cy C k y e k l e ns n ut u v t e v c e k c l k ing n

Cy C k y e k l e ns n ut u v t e v c e k c l k ing n Cykelns utveckling Cykelns utveckling&historia Den första cykeln från Sverige gjort i trä från Lilla Mellösa i Södermanland. Man tror att den är byggd år 1818 eller nåt år senare. Den Kinesiska cykeln

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Lyft vagnen upp på stolen utan att använda någon ramp. Mät hur mycket kraft som används vid lyftet.

Lyft vagnen upp på stolen utan att använda någon ramp. Mät hur mycket kraft som används vid lyftet. Enkla maskiner 1 Enkla maskiner...2 Lutande plan...2 Kil...2 Skruv...3 Hävstång...4 Hjul...6 Block...7 Pröva dragkampen...7 Fjäder...8 Enkla maskiner Redan på stenåldern började mänskorna uppfinna maskiner

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Manual - Transport & Specialcyklar

Manual - Transport & Specialcyklar SE Manual - Transport & Specialcyklar Vi gratulerar till din nya cykel! Modern teknik och noggrant utprovade komponenter garanterar dig en bra cykel. Som andra tekniska produkter behöver även din cykel

Läs mer

Nordpeis. Kaminer murspisar

Nordpeis. Kaminer murspisar Nordpes Kamner murspsar Insatser förord Förord Med bakgrund av den norska eldnngstradtonen har v sedan 1984 desgnat och producerat eldstäder. Med kontnuerlg produktutvecklng representerar vårt sortment

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI Statstska centralbyrån SCBDOK 3.2 (37) Industrns förbruknng av nköpta varor INFI 2003 NV006 Innehåll 0 Allmänna uppgfter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Statstkområde... 2 0.3 SOS-klassfcerng... 2 0.4 Statstkansvarg...

Läs mer

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren SVENSKA 2015 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Innehåll Fnlands snyggaste modellsere är redo för sommaren Yamarnmodelsere 79 Day Cruser 68 Day Cruser 68 Cabn/Cabn DS 65 Day Cruser

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet.

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet. Bästa kund! Gratulerar tll att du valt att använda den här produkten från Mahr GmbH för dn verksamhet. För att få ett exakt nstrument som vara länge ber v att du följer de dessa anvsnngar. Tack vare den

Läs mer