MORD ALT DRÅP ALT VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD SAMT BROTT MOT GRIFTEFRID (K )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MORD ALT DRÅP ALT VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD SAMT BROTT MOT GRIFTEFRID (K 19429-09)"

Transkript

1 Ansökan om stämning Sida 1 (14) Åklagarkammaren i Falun Falu tingsrätt Box FALUN TR mål: B Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 A M Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Adv Peter Althin, Skeppsbron 28, 3tr, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anh i frånvaro kl 17.10, gripen kl kl 17.20, anh kvarstår kl 21.55, häktad Delgivningsuppgifter Vistas vid häktet i Falun Ansvarsyrkanden m.m. MORD ALT DRÅP ALT VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD SAMT BROTT MOT GRIFTEFRID (K ) Målsägande 1. AF, företräds av målsägandebiträde adv Ulf Medefelt 2. JZC 3. CC 4. CT Målsägande 2-4 företräds av målsägandebiträde adv Uno Karlsson Gärning A har den 1 augusti 2009 eller någon dag därefter i Dalarna på okänt sätt uppsåtligen berövat LC livet alternativt av oaktsamhet orsakat LCs död. A har den 1augusti 2009 eller någon dag därefter obehörigen flyttat LCs döda kropp och dolt densamma bakom en sten i ett skogsparti beläget i Norr Bertilsbo, Leksands kommun, samt där täckt över kroppen med grenar och annat växtmaterial. Lagrum, Postadress Gatuadress Telefon E-post Box FALUN Stadshusgränd Telefax Webbadress

2 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 2 (14) 3 kap 1, 2, 7 och 16 kap 10 brottsbalken Särskilt yrkande Att beslaget av följande egendom skall bestå till dess dom i ansvarsdelen som vunnit laga kraft föreligger (bevisbeslag): En handskriven lapp ang Leif GW Persson (Beslag BG2570 p 20, En papperslapp skriven av A, en bärbar dator HP med nätsladd, smycken bestående i en metallkedja med ring i rött guld (farfarsringen) samt en kamera (Beslag BG3089 p 8, 10, 12, 25 och 37), ett trasigt halsband i vit metall med berlock, två svarta Ecco skor storlek 44 (beslag BG2652 p 9 och 28-29), samt ett formulär ifyllt vid stadsbiblioteket i Stockholm (beslag BG3319 p 1). Samtliga beslag förvarade vid Polisen Falun. Bevisning a) As egna uppgifter As förnekar brott, men har under förundersökningen sagt sig överväga ett erkännande. b) Bakgrund m m Bevisningen åberopas till styrkande av att det funnits ekonomiska skäl för A att döda C, att planerna för bröllopet som skulle äga rum en vecka efter LCs försvinnande varit bristfälliga, att A tidigare visat aggressivitet och svartsjuka, och att det förekommit källor till problem i relationen av ekonomisk och känslomässig natur, vilket innefattar tänkbara motiv för dödandet av LC. Bevisningen åberopas också till styrkande av att As uppgifter om Cs beteende kring tiden för Cs försvinnande inte är riktiga och att detta förenat med As eget beteende visar på As skuld till Cs död. Muntlig bevisning - Målsägandeförhör med Cs bröder CC och CT angående deras kännedom om systern LC och omständigheterna kring LCs försvinnande. - Vittnesförhör med AJ angående sin kännedom om LC och A liksom sina kontakter med A efter LCs försvinnande. - Vittnesförhör med Cs arbetsgivare VMH och DM angående deras kännedom om LCs person, LCs relation till A och samt omständigheterna som föregått Lindas försvinnande. - Vittnesförhör med LCs f d make BLL angående sin kännedom om LCs person liksom att LC under deras tid tillsammans aldrig gick ut på egen hand utan att uppge med vem eller vart hon skulle gå på det sätt som A beskrivit i förhör. (Kantonesisk tolk krävs)

3 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 3 (14) - Vittnesförhör med As f d flickvän DB angående sin kännedom om As svartsjuka och att A beklagat sig över personliga problem våren (Telefonförhör godtas då B bor i Tyskland. Tysk tolk krävs). - Vittnesförhör med MJ angående sin kännedom om As person liksom att A tidigare begått brott med ekonomiska motiv. - Vittnesförhör med JF angående tidigare händelse där A visat våldstendenser i samband med svartsjuka liksom kring sin kännedom om LCs person. - Vittnesförhör med SR angående sina iakttagelser av händelser där våld förekommit på innergården utanför As bostad under våren Vittnesförhör med MR angående avsaknad av matbeställning vid Ica Supermarket inför det tänkta bröllopet. - Vittnesförhör med TF, Svenska Lärarförsäkringar AB, angående regler och rutiner gällande livförsäkringsärenden angående livförsäkring samt att någon särskild förmånstagare inte satts i As ställe vid Cs frånfälle trots att detta varit möjligt och i enlighet med LCs vilja. (telefonförhör godtas). Skriftlig bevisning - Schematisk skiss över anhöriga till LC (fup del 7A sid 744) - Sammanställning över sms-meddelanden mellan A och hans f d flickvän DB varav framkommer att A anser sig ha haft personliga problem och även alltjämt har starka känslor för B våren 2009 (tilläggsprotokoll). - Kontosammanställning Cs ekonomi utvisande belopp enligt årsbesked 2007, respektive 2008 samt kontoställning per varav framgår att det vid sistnämnda tidpunkt funnits (inklusive ett nytaget privat lån om kronor) totalt kronor på Cs konton (fup del 7B sid 1207 samt ). - Kontosammanställning As ekonomi utvisande belopp enligt årsbesked 2007, respektive 2008 samt kontoställning per varav framgår att det vid sistnämnda tidpunkt funnits cirka kronor på As konton samt därutöver skulder (fup del 8 sid samt ) - Kontosammanställning ekonomiska överföringar mellan C och A utvisande att C totalt under deras dryga år tillsammans fört över större summor pengar till A (fup del 8 sid 1623). - Anmälan om livförsäkring vid Lärarförsäkringar utvisande att A skulle göra sig ekonomisk vinning med kronor vid LCs frånfälle (fup del 3, sid ). - Köpeavtal bostadsrätt Xgatan utvisande ett värde 2007 om kronor (fup del 7B sid ) samt registrering av överlåtelse utvisande att C 2008 blivit ensam ägare av samma bostadsrätt (fup del 7B sid 1175) till vilken A vid Cs frånfälle enligt testamente skulle bli hälftenägare. - Testamente utvisande att A skulle göra sig ekonomisk vinning av LCs frånfälle bestående i halva Cs bostadsrätt samt hela lösöret (fup del 3, sid 176). c) Kontroll av påstående om rundtur

4 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 4 (14) Bevisningen åberopas till styrkande av att As uppgifter om sina egna och Cs förehavanden inte överensstämmer med verkligheten och att anledning därtill är As skuld till Cs död. Muntlig bevisning - Vittnesförhör med reportern MD angående att A lämnat andra uppgifter till Aftonbladet angående påstådd rundtur med C än i polisförhör. - Vittnesförhör med polisassistent UJ, Polisen Falun, angående de uppgifter A lämnat liksom As uppträdande i samband med den rundtur han företagit med polis Vittnesförhör med SO angående att den ångbåt A säger sig ska kontrollera förekomsten av vid Torsångs café under påstådd rundtur låg där två dagar dessförinnan under A och Cs besök på uteserveringen. - Vittnesförhör med BIG och AL angående utomhusaktiviteter vid Stångtjärnsstugan den till motbevisande av As uppgifter i tidiga förhör om att det varit folktomt och städat på platsen under påstådd rundtur. Skriftlig bevisning - Protokoll över analys av digital information avseende övervakningfilm från City Gross i Falun utvisande att A och C befunnit sig i butiken mellan kl och kl (fup del 2 sid 17-25). - Fotografier tagna ur As kamera samt uppförstoring av tidningssida utvisande att A och LC befunnit sig vid uteserveringen på Torsångs café i motsats till vad A uppgett i förhör om att syftet med att denna plats skulle ingå i en rundtur var att skaffa sig kännedom om platsen och om förekomsten av en ångbåt där (fup del 2 sid 86-90). - Kvitto utvisande en beställning vid Torsångs café kl vintertid (18.55 sommartid) motsvarande det som framgår av foto taget att A/C köpt vid caféet (fup del 2 sid 96). - SMS-meddelanden sända från As mobiltelefon till As kamrat DJ kl och från Åselbytrakten i Borlänge kl (fup del 1 sid respektive 79). - Telefonanalys gällande sms från As mobiltelefon kl utvisande att telefonen i strid med vad A uppgett om sin påstådda rundtur med C då kopplat upp mot en mast i Åselby, Borlänge (fup del 2 sid 81-85). d) Iakttagelser i samband med LCs försvinnande kvällen mm Bevisningen åberopas till styrkande av att As uppgifter om sina egna och LCs förehavanden inte överensstämmer med verkligheten och att anledning därtill är As skuld till LCs död. Muntlig bevisning

5 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 5 (14) - Vittnesförhör med MM, JH, RJ och AS angående iakttagelser utanför As bostad på kvällen vid den tidpunkt då LC enligt As uppgifter skulle lämnat nämnda bostad och begett sig ut. - Vittnesförhör med ST angående sina iakttagelser under promenad från Gruvgatan in mot Falu centrum vid den tidpunkt då LC enligt As uppgifter skulle lämnat bostaden och begett sig ut på egen hand mot centrum och att T då inte iakttagit LC. - Vittnesförhör med T C angående sin kännedom om LC liksom att denne varken tidigare eller kvällen stämt träff med LC på egen hand på sätt som A uppgett i förhör. (Kantonesisk tolk krävs). Skriftlig bevisning - Karta över området kring A/Cs bostad (fup del 4 sid 235) - Protokoll över dokumentation av fastigheten Xgatan A/Cs bostad utvisande foton av området och bostaden sedd från utsidan (tilläggsprotokoll sid 45-54) - Beslagsprotokoll av egendom däribland datorer för undersökning i utredningen från A/Cs bostad (fup del 16 sid ). - Protokoll över analys av digital information utvisande att As dator varit påslagen den 1 augusti 2009 kl och kl (fup del 17 sid ). - Analysrapport A och Cs telefontrafik under för utredningen relevanta dagar utvisande bl a det saknats pengar på Cs kontantkort, (fup del 17 sid ). e) As beteende före påstått bortförande Bevisningen åberopas till styrkande av att A inte varit bortförd utan på egen hand tagit sig till fyndplatsen i Norr Bertilsbo utifrån att han vetat om att C legat död på nämnda plats och att ingen annan förklaring finns till denna hans vetskap än att han såsom skyldig till Cs död dolt henne där. Bevisningen åberopas också till styrkande av att A förberett sitt eget försvinnande och att anledning till detta är att han varit medveten om sin skuld och därför befarat att han skulle komma att frihetsberövas. Muntlig bevisning - Vittnesförhör med GH, rektor vid den skola där A arbetat, angående As beteende kring tiden för LCs respektive sitt eget försvinnande , att A inte för Cs försvinnande ansökt om semester för deras eventuella bröllopsresa, liksom att A reagerat på Leif GW Perssons uttalanden om att A skulle gripas när Cs kropp anträffades.

6 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 6 (14) - Vittnesförhör As lärarkollega JBM angående As beteende före dennes försvinnande Vittnesförhör med As lärarkollega CE, angående As beteende före dennes försvinnande liksom att A nämnda datum burit en kedja med ring kring halsen (farfarsringen), vilken efter påstått bortförande anträffats i As föräldrars bostad tillsammans med bl a As dator och kamera. - Vittnesförhör med polisassistent UJ, Polisen Falun, angående omständigheterna kring att A under dagen kallats till polisförhör kl i sin bostad och att han vid avtalad tidpunkt samt vid husrannsakan kl samma dag inte befunnit sig hemma, iakttagelser vid husrannsakningar genomförda i As föräldrahem samt kring sin iakttagelse av en tydlig rodnad på As hals i samband med dennes besök vid polisen (se även punkt d) ovan). - Vittnesförhör med HK angående As beteende i samband med besök på Köpmanskrogen i Falun kl Vittnesförhör med RK angående sina iakttagelser på innergården och i garage tillhörande A bostad vid tiden på kvällen omkring när påstått bortförande skulle skett och att några obekanta personer då inte synts till. - Vittnesförhör med MH angående sina iakttagelser kring garage tillhörande As bostad på kvällen och att inga ljud hörts därifrån under tid för påstått bortförande. - Vittnesförhör med OM angående sina iakttagelser på innergården och i trapphuset vid As bostad på kvällen och att någonting onormalt då inte förekommit. Skriftlig bevisning - Händelserapport och karta avseende telefonspårning gällande As ordinarie mobiltelefon varav framgår att telefonen sista gången varit i bruk kl i Borlänge (fup del 9 sid ). - Analysrapport A och Cs telefontrafik under för utredningen relevanta dagar utvisande bl a att As ordinarie mobiltelefon inte varit i bruk eller gått att nå efter kl till styrkande av åtalet (fup del 17 sid ). - Kvitto utvisande att A kl inhandlat pizza på Köpmankrogen i Falun (fup del 16 sid 2902). - Protokoll över personell husrannsakan kl utvisande att A då inte befinner sig hemma (fup del 16 sid 2853). - Fotodokumentation husrannsakan A/Cs bostad utvisande bl a lapp liggande på vardagsrumsbordet med kommentarer kring Leif GW Perssons utpekande av A som gärningsman (fup del 16 sid ). - Lapp anträffad vid husrannsakan liggande framme på As soffbord gällande artikel publicerad av Ment.se med Leif GW Perssons utpekande av A såsom gärningsman (fup del 9 sid ) - Ovan angiven artikel innefattande reportage med Leif GW Persson Han lurar inte en käft publicerad kring bl a att A enligt Leif

7 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 7 (14) GW Persson skulle komma att gripas som gärningsman när LCs kropp anträffades (fup del 9 sid ). f) As vistelse i bl a Stockholm och dennes övriga aktiviteter under tid för påstått bortförande Bevisningen åberopas till styrkande av att A inte varit bortförd utan på egen hand tagit sig till fyndplatsen i Norr Bertilsbo utifrån att han vetat om att C legat död på nämnda plats och att ingen annan förklaring finns till denna hans vetskap än att han såsom skyldig till Cs död dolt henne där. Bevisningen åberopas också till styrkande av att A förberett sitt eget försvinnande och att anledning till detta är att han varit medveten om sin skuld till Cs död och befarat att han därför skulle komma att frihetsberövas. Muntlig bevisning - Vittnesförhör med SEJ och FB, IT-utredare vid Polisen Borlänge, angående undersökningar hänförliga till As dator och elektroniska utrustning med avseende på tid för påstått bortförande. - Vittnesförhör med PJ angående sin kännedom om As person och egenskaper samt utifrån det att A på internet sökt uppgifter om PJ kl under tid för påstått bortförande. - Vittnesförhör SG G angående sin kännedom om A utifrån det att A på internet sökt uppgifter om S kl under tid för påstådd kidnappning. (Tigrinsk tolk krävs). - Vittnesförhör med polisinspektör CJ, Rikskriminalpolisen Stockholm, angående sin kontroll av tid och plats för fotografier tagna i Stockholm av A Vittnesförhör med bibliotekarie MLB angående hur man som gäst skaffar sig tillgång till trådlöst internet vid Stadsbiblioteket på Sveavägen i Stockholm (telefonförhör godtas) - Vittnesförhör med MN, IT-tekniker vid Stockholms stadsbibliotek, angående att As dator varit uppkopplad mot bibliotekets trådlösa internet kl (telefonförhör godtas) - Vittnesförhör med YM, busschafför, och TH, busspassagerare, angående att A färdats med buss 950 (XBE 048) från Stockholm till Söderhamn med avgång Vittnesförhör med JE, LE och LE angående sina iakttagelser av att A kommit gående i riktning mot Tällbergsporten vid tiden Skriftlig bevisning - Förevisande av rekonstruktionsfilm inspelad i och kring A/Cs bostad för tydliggörande av förhållanden i området och As beskrivning av hur

8 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 8 (14) påstått bortförande skulle ha gått till (dvd om cirka 24 minuter att lämpligen företes i samband med As förhör). - Protokoll över husrannsakan genomförd i As bostad kl utvisande att denne då inte befann sig i bostaden (fup del 16 sid 2853). - Protokoll över platsundersökning i A/Cs bostad på Xgatan i Falun genomförd den 29 oktober 2009-den 4 november 2009 utvisande omständigheter av betydelse för bedömningen av As utsaga till styrkande av åtalet (fup del 17, sid ). - Beslagsprotokoll husrannsakan i uthus vid As föräldrahem i Bollnäs kommun, , utvisande att därvid i ett skåp i pannrummet anträffats böcker, en lapp skriven av A, datorväska, bärbar dator med tillbehör, förteckning med inloggningsuppgifter, äldre mynt, en halskedja med farfarsring, två klockor, smycken och en kamera (fup del 16 sid ). - Protokoll över fotoarbete utvisande plats för anträffandet av föremål och lapp i As föräldrahem (fup del 9 sid ). - Protokoll över fotoarbete utvisande de föremål samt lapp som anträffats i As föräldrahem (fup del 9 sid ). - Skiss och fotodokumentation avseende As föräldrahem (fup del 9 sid ). - Fotografi lapp anträffad i As föräldrahem där A förklarar att han lämnat dator och andra saker av betydelse i föräldrarnas ägo (fup del 9 sid ). - Beslagsprotokoll utvisande att ett block med noteringslappar av samma utseende som den vilken anträffats ihop med fynden i As föräldrars bostad återfunnits i As förråd i en plastkasse (fup del 16 sid 2891). - Protokoll över platsundersökning A/Cs källarförråd utvisande att ett block med noteringslappar av samma utseende som den vilken anträffats ihop med fynden i As föräldrars bostad återfunnits i As förråd i en plastkasse tillsammans med bl a diverse mobiltelefoner (fup del 17 sid 3071). - Fotografier datorkartong anträffad i As bostad utvisande att serienumret överensstämmer med den dator som anträffats i As föräldrahem (fup del 9 sid att jämföras med fup del 17 sid 3309). - Protokoll över DNA-undersökning och fingeravtrycksundersökning avseende dator, datorväska och kamera anträffade i As föräldrahem efter påstådd kidnappning utvisande att inga identifierbara fingeravtryck påträffats (fup del 17 sid ).

9 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 9 (14) - Protokoll över analys av digital information avseende bärbar dator som anträffats i As föräldrahem utvisande att densamma brukats under såväl , som under tid för påstått bortförande liksom mot vilka nätverk datorn kopplats upp (fup del 17 sid ). - Protokoll över analys av digital information beskrivande As förehavanden kl kl (fup del 9 sid ). - Förevisande av sökningar som genomförts på internet med As bärbara dator anträffad i föräldrahemmet (visas från cd-skiva med bildkanon) av vilka framgår att denne sökt på buss-, tåg och färjeförbindelser inom och även bort från Sverige, vandrarhem och hotell, för A bekanta personer, samt nyhetsmedias rapportering kring LC och det egna försvinnandet. - Analysprotokoll avseende As konto på spelsidan utvisande att inloggningar skett från registreringsdatum till och med kl och således även under tid för påstått bortförande (fup del 9 sid 1862). - Närvarolista Svenska För Invandrare (SFI) juni 2008 utvisande att A som elev haft SGG, på vilken person sökningar skett från As dator kl (fup del 9 sid ). - Kopia av underskrivet formulär (net-loan) med angivet namn Andrew Johnson för erhållande av tillgång till trådlöst internet vid Stadsbiblioteket på Sveavägen i Stockholm kl (fup del 9 sid 1946). - Beslagsprotokoll avseende av A handskrivna sidor som tagits i beslag från cell på häktet för jämförelse mot handling skriven på Stockholms stadsbibliotek för erhållande av trådlöst internet (fup del 16 sid 2976). - Beslagsprotokoll avseende handling skriven på Stockholms stadsbibliotek med angivet namn Andrew Johnson för erhållande av trådlöst internet (fup del 16 sid 3035). - Beslagsprotokoll gällande fyra pappersark med handskrift av A att användas för jämförelse vid SKL mot handling som undertecknats för tillgång till internet vid Stockholms stadsbibliotek (fup del 16 sid 3040). - Protokoll över analys av digital information avseende As kamera Ricoh av vilket framgår att inställt datum vid undersökningen är korrekt liksom en felvisning i tid om endast nio minuter (fup del 17 sid ). - Protokoll över fotosammanställning utvisande att A tagit kort kvällstid med sin kamera, vilken anträffats i föräldrarahemmet, på Stockholmsmotiv och sig själv under tid för påstådd kidnappning (fup del 9 sid ).

10 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 10 (14) - Protokoll över bildjämförelse utvisande likhet mellan den kedja som A bär vid fotografering i Stockholm och den kedja med farfarsring som sedermera anträffats i As föräldrahem efter påstådd kidnappning (fup del 17 sid ). - Karta utvisande de platser i Stockholm som fotograferats med As kamera (fup del 9 sid 1917). - Kopia av affischer uppsatta utanför Adolf Fredriks kyrka vilka funnits uppsatta på platsen och som kan ses på foto taget med As kamera (fup del 9 sid ). - Undersökningsprotokoll telefonanalys angående att en av A 2008 förvärvad mobiltelefon, vilken han dessförinnan normalt inte använt, tagits i bruk med ett första gången använt kontantkort och att telefonen därefter under tid för påstådd kidnappning brukats i Gävle, i Upplands Väsby, Söderhamn och slutligen Bollnäs (fup del 17 sid ). - Undersökningsprotokoll/promemoria avseende A och Cs mobiltelefoner (fup del 17 sid ). - Sakkunnigutlåtande SKL (delredovisning 3) avseende bl a att undersökning talar starkt för att den handling som undertecknats för tillgång till internet vid Stockholms stadsbibliotek är skriven av A, att fråga om en noteringslapp som hittats ihop med föremål i As föräldrars bostad är skriven på samma block som denne haft hemma får lämnas öppen, liksom att resultat talar starkt för att den man som återfinns på foto taget i Stockholm är A (fup del 3 sid ). - PM avseende konstaterad respektive möjlig färdväg med kollektivtrafik för A från hemmet till Stockholm, Söderhamn, Bollnäs, Lottefors och slutligen Norr Bertilsbo (fup del 9 sid ). g) Iakttagelser vid fyndplatsen Norr Bertilsbo Bevisningen åberopas till styrkande av att A inte varit kidnappad utan på egen hand tagit sig till fyndplatsen i Norr Bertilsbo utifrån att han vetat om att C legat död på nämnda plats och att ingen annan förklaring finns till detta än att A såsom skyldig till Cs död dolt henne där samt sökt undanröja spår genom anläggande av eld. Bevisningen åberopas också till styrkande av att omständigheterna under vilka C anträffas visar att hon blivit bragd om livet. Muntlig bevisning - Vt-förhör med BN angående iakttagelser under det att N vid tiden passerat fyndplatsen och att inga bilar eller personer då synts till.

11 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 11 (14) - Vt-förhör med LG angående att A med sällskap varit i området kring fyndplatsen i augusti 2009 samt Gs iakttagelser i samband med att A anträffas i Norr Bertilsbo vid tiden. - Vittnesförhör med LG, Polisen Falun, angående sina iakttagelser tillhörande första patrull på plats vid anträffandet av A Vt-förhör med HO, Tekniker vid Polisen Dalarna, angående iakttagelser i samband med att LCs kropp anträffas i Norr Bertilsbo. - Vittnesförhör med tekniker ÖE, Polisen Dalarna, angående sina iakttagelser i samband med platsundersökningar och då främst avseende fyndplatsen. Skriftlig bevisning - Förevisande av rekonstruktionsfilm inspelad på fyndplatsen för tydliggörande av förhållanden i området (dvd om cirka 16 minuter att lämpligen företes i samband med As förhör). - Händelserapport av vilken framgår att vittnet G larmar polisen kl samt att första patrull är på plats kl (fup del 12 sid 2536). - Karta över fyndplatsen (fup del 13 fup sid ). - Protokoll över fotoarbete utvisande fyndplatsen ovanifrån (fup del 13 sid ). - Foton tagna av lokal brottsplatsutredare HO från fyndplatsen (fup del 13 sid ). - Protokoll över platsundersökning av fyndplatsen varav framgår att Cs kropp dolts i ett skogsparti bakom en sten och övertäckt av grenar och diverse växtmaterial, trasig halskedja, samt att det nära kroppen funnits två brandhärdar samt att vad som synes vara As skor anträffats nertrampade i marken. Det sista till motbevisande av As uppgift om kring hur han bortförts och att han då inte haft skor på fötterna (tilläggsprotokoll sid 12-39). - Fotografier av Ecco herrskor som anträffats urtrampade på fyndplatsen (fup sid ). - Fotografier av A vid skolutflykt utvisande att denne då där bär likadana skor som anträffats vid fyndplatsen (fup del 8 sid ). - Beslagsprotokoll gällande föremål som tagits i beslag i samband med undersökning av fyndområdet däribland ett enstaka örhänge och en trasig halskedja tillhörande C och ett par skor vilka av A identifierats som med största sannolikhet tillhörande denne (fup del 16 sid ). - Beslagsprotokoll avseende kläder och annan egendom nyttjad av A som tagits i beslag i samband med anträffandet av denne i Norr Bertilsbo (fup del 16 sid ).

12 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 12 (14) - Protokoll över klädundersökning avseende As kläder och personliga föremål vilka han burit i samband med anträffandet i Norr Bertilsbo (fup del 17, sid ). - Beslagsprotokoll gällande kläder och smycke som LC burit vid anträffandet i Norr Bertilsbo (fup del 16 sid ). - Protokoll över klädundersökning utvisande piercingsmycke som LC burit då hon anträffades i Norr Bertilsbo (fup del 17 sid ). - Sakkunnigutlåtande SKL (delredovisning 2) avseende As kläder vilka han burit i Norr Bertilsbo utvisande bl a brandskador (fup del 17 sid ). - Sakkunnigutlåtande SKL utvisande bl a att vid fyndplatsen anträffats rester av brända textilier samt att i brandprov från fyndplatsen anträffats flyktiga ämnen dock oklart varifrån dessa kommer (fup del 17 sid ). - Sakkunnigutlåtande SKL utvisande bl a att resultat talar starkt för att den halskedja som anträffats bredvid LC på fyndplatsen gått sönder till följd av mekanisk belastning (tilläggsprotokoll sid 5-22). - Sakkunnigutlåtande SKL (delredovisning 3) avseende bl a att på Cs kläder och i brandprov påvisats flyktiga ämnen som ingår i vissa vätskor av typen teknisk sprit och att resultat talar för att skor som anträffats på fyndplatsen tillhör A (fup del 3 sid ). h) Medicinska undersökningar Bevisningen åberopas till styrkande av att A inte varit bortförd utan på egen hand tagit sig till fyndplatsen i Norr Bertilsbo utifrån att han vetat om att C legat död på nämnda plats och att ingen annan förklaring finns till detta än att han såsom skyldig till Cs död dolt henne där, att det är C som anträffats, liksom att ingen naturlig dödsorsak kunnat påvisas och att det utifrån förhållandena framgår att C blivit dödad. Muntlig bevisning - Vittnesförhör med CK och HD, ambulanssjukvårdare, angående sina iakttagelser av A under transport till sjukhus samt att A då inte visat tecken på att vara påverkad av något medel. - Vittnesförhör med IK, läkare, angående sina iakttagelser av A under sjukhusvistelse samt att det vid magsköljning inte anträffats spår av några tabletter. - Vittnesförhör med rättsläkare HS angående den rättsmedicinska undersökning som genomförts avseende MA och obduktionen av LC (telefonförhör godtas).

13 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 13 (14) - Vittnesförhör med RK, Rättsmedicinalverket, angående de analyser avseende förekomst av droger i As kropp vilka genomförts och att skäl talar emot att A under de två senaste dygnen fram till tagit någon av de analyserade substanserna till styrkande av åtalet (telefonförhör godtas). Skriftlig bevisning - Rättsodontologisk identifieringsrapport varav framgår att den döda kroppen identifierats såsom LC (fup del 13 sid 2653). - Protokoll över dödsfallsundersökning av den avlidna C med foton (tilläggsprotokoll sid 5-10). - Rapport utvidgad rättsmedicinsk obduktion utvisande att droger eller mediciner inte återfunnits vid undersökning av kroppen, men att den i övrigt genomgått en omfattande förruttnelseomvandling och att dödsorsaken utifrån detta inte säkert kunnat fastställas (fup del 13 sid ). - Rättsentomologiskt och tafonomiskt yttrande utvisande att ingenting finns som talar emot att LC dog samma dag som hon försvann (fup del 13 sid ). - Journalutdrag från Falu lasarett utvisande att C före inte såvitt känt lidit av livshotande sjukdom eller annat liknande tillstånd (tilläggsprotokoll sid 25-44) - Foton tagna på A i samband med läkarundersökning (fup del 12 sid ). - Rättsintyg rättsmedicinsk undersökning av A (fup del 12 sid ). - Svar från Rättsmedicinska avdelningen gällande kompletterande frågeställningar avseende läkarundersökningen av A utvisande bl a att inga säkra tecken på uttorkning förelegat, att inga tecken på nedkylning kunnat iakttas liksom att A företett ett högt myoglobinvärde tydande på fysisk aktivitet (fup del 12 sid ). - Journalanteckningar från avd 27, Falu lasarett, gällande vården av A (fup del 12 sid ). - Psykiatrisk bedömning av A avd 60, Falu lasarett, (fup del 12 sid 2611). - Analyssvar avseende prover tagna på A utvisande bl a högt myoglobinvärde till styrkande av att A ansträngt sig mer än vad som följer av hans egna uppgifter samt att varken alkohol eller något av de vanligare narkotiska eller sömngivande preparaten återfunnits i As kropp (fup del 12 sid och 2617). - Rättsmedicinalverkets svar på frågeställningar gällande As provresultat utvisande de substanser som inte omfattas av ordinarie analyser (fup del 12 sid ).

14 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 14 (14) Niclas Eltenius Ulrica Selderman

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg. Sida 1 (20) AM-97036-07 Ert datum Er beteckning Hovrätten över Skåne och Blekinge ANSÖKAN OM RESNING Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-11-15 meddelad i Kalmar

2013-11-15 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Hagman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar 1. Målsägande Dödsboet efter Annika Nordander Ombud: Advokat Lisa

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-12-15 Göteborg

DOM 2011-12-15 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 43 2011-12-15 Göteborg Mål nr B 4176-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uddevalla tingsrätts dom den 16 september 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Se målsägandeförteckning

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning Ett nytt arbetssätt utredning av förverkande m.m. Handledning RättsPM 2012:10 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 Innehållsförteckning 1 Utredning av förverkande ett nytt arbetssätt... 3 1.1 Utbyte

Läs mer

Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5

Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5 Sida 1 (88) Ert datum Er beteckning Hovrätten för Nedre Norrland Box 170 851 03 SUNDSVALL Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5 Allmän inledning Uppdraget Thomas Quick, numera Sture Bergwall, dömdes

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

2009-01-30 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2009-01-30 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress

Läs mer