MORD ALT DRÅP ALT VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD SAMT BROTT MOT GRIFTEFRID (K )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MORD ALT DRÅP ALT VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD SAMT BROTT MOT GRIFTEFRID (K 19429-09)"

Transkript

1 Ansökan om stämning Sida 1 (14) Åklagarkammaren i Falun Falu tingsrätt Box FALUN TR mål: B Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 A M Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Adv Peter Althin, Skeppsbron 28, 3tr, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anh i frånvaro kl 17.10, gripen kl kl 17.20, anh kvarstår kl 21.55, häktad Delgivningsuppgifter Vistas vid häktet i Falun Ansvarsyrkanden m.m. MORD ALT DRÅP ALT VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD SAMT BROTT MOT GRIFTEFRID (K ) Målsägande 1. AF, företräds av målsägandebiträde adv Ulf Medefelt 2. JZC 3. CC 4. CT Målsägande 2-4 företräds av målsägandebiträde adv Uno Karlsson Gärning A har den 1 augusti 2009 eller någon dag därefter i Dalarna på okänt sätt uppsåtligen berövat LC livet alternativt av oaktsamhet orsakat LCs död. A har den 1augusti 2009 eller någon dag därefter obehörigen flyttat LCs döda kropp och dolt densamma bakom en sten i ett skogsparti beläget i Norr Bertilsbo, Leksands kommun, samt där täckt över kroppen med grenar och annat växtmaterial. Lagrum, Postadress Gatuadress Telefon E-post Box FALUN Stadshusgränd Telefax Webbadress

2 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 2 (14) 3 kap 1, 2, 7 och 16 kap 10 brottsbalken Särskilt yrkande Att beslaget av följande egendom skall bestå till dess dom i ansvarsdelen som vunnit laga kraft föreligger (bevisbeslag): En handskriven lapp ang Leif GW Persson (Beslag BG2570 p 20, En papperslapp skriven av A, en bärbar dator HP med nätsladd, smycken bestående i en metallkedja med ring i rött guld (farfarsringen) samt en kamera (Beslag BG3089 p 8, 10, 12, 25 och 37), ett trasigt halsband i vit metall med berlock, två svarta Ecco skor storlek 44 (beslag BG2652 p 9 och 28-29), samt ett formulär ifyllt vid stadsbiblioteket i Stockholm (beslag BG3319 p 1). Samtliga beslag förvarade vid Polisen Falun. Bevisning a) As egna uppgifter As förnekar brott, men har under förundersökningen sagt sig överväga ett erkännande. b) Bakgrund m m Bevisningen åberopas till styrkande av att det funnits ekonomiska skäl för A att döda C, att planerna för bröllopet som skulle äga rum en vecka efter LCs försvinnande varit bristfälliga, att A tidigare visat aggressivitet och svartsjuka, och att det förekommit källor till problem i relationen av ekonomisk och känslomässig natur, vilket innefattar tänkbara motiv för dödandet av LC. Bevisningen åberopas också till styrkande av att As uppgifter om Cs beteende kring tiden för Cs försvinnande inte är riktiga och att detta förenat med As eget beteende visar på As skuld till Cs död. Muntlig bevisning - Målsägandeförhör med Cs bröder CC och CT angående deras kännedom om systern LC och omständigheterna kring LCs försvinnande. - Vittnesförhör med AJ angående sin kännedom om LC och A liksom sina kontakter med A efter LCs försvinnande. - Vittnesförhör med Cs arbetsgivare VMH och DM angående deras kännedom om LCs person, LCs relation till A och samt omständigheterna som föregått Lindas försvinnande. - Vittnesförhör med LCs f d make BLL angående sin kännedom om LCs person liksom att LC under deras tid tillsammans aldrig gick ut på egen hand utan att uppge med vem eller vart hon skulle gå på det sätt som A beskrivit i förhör. (Kantonesisk tolk krävs)

3 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 3 (14) - Vittnesförhör med As f d flickvän DB angående sin kännedom om As svartsjuka och att A beklagat sig över personliga problem våren (Telefonförhör godtas då B bor i Tyskland. Tysk tolk krävs). - Vittnesförhör med MJ angående sin kännedom om As person liksom att A tidigare begått brott med ekonomiska motiv. - Vittnesförhör med JF angående tidigare händelse där A visat våldstendenser i samband med svartsjuka liksom kring sin kännedom om LCs person. - Vittnesförhör med SR angående sina iakttagelser av händelser där våld förekommit på innergården utanför As bostad under våren Vittnesförhör med MR angående avsaknad av matbeställning vid Ica Supermarket inför det tänkta bröllopet. - Vittnesförhör med TF, Svenska Lärarförsäkringar AB, angående regler och rutiner gällande livförsäkringsärenden angående livförsäkring samt att någon särskild förmånstagare inte satts i As ställe vid Cs frånfälle trots att detta varit möjligt och i enlighet med LCs vilja. (telefonförhör godtas). Skriftlig bevisning - Schematisk skiss över anhöriga till LC (fup del 7A sid 744) - Sammanställning över sms-meddelanden mellan A och hans f d flickvän DB varav framkommer att A anser sig ha haft personliga problem och även alltjämt har starka känslor för B våren 2009 (tilläggsprotokoll). - Kontosammanställning Cs ekonomi utvisande belopp enligt årsbesked 2007, respektive 2008 samt kontoställning per varav framgår att det vid sistnämnda tidpunkt funnits (inklusive ett nytaget privat lån om kronor) totalt kronor på Cs konton (fup del 7B sid 1207 samt ). - Kontosammanställning As ekonomi utvisande belopp enligt årsbesked 2007, respektive 2008 samt kontoställning per varav framgår att det vid sistnämnda tidpunkt funnits cirka kronor på As konton samt därutöver skulder (fup del 8 sid samt ) - Kontosammanställning ekonomiska överföringar mellan C och A utvisande att C totalt under deras dryga år tillsammans fört över större summor pengar till A (fup del 8 sid 1623). - Anmälan om livförsäkring vid Lärarförsäkringar utvisande att A skulle göra sig ekonomisk vinning med kronor vid LCs frånfälle (fup del 3, sid ). - Köpeavtal bostadsrätt Xgatan utvisande ett värde 2007 om kronor (fup del 7B sid ) samt registrering av överlåtelse utvisande att C 2008 blivit ensam ägare av samma bostadsrätt (fup del 7B sid 1175) till vilken A vid Cs frånfälle enligt testamente skulle bli hälftenägare. - Testamente utvisande att A skulle göra sig ekonomisk vinning av LCs frånfälle bestående i halva Cs bostadsrätt samt hela lösöret (fup del 3, sid 176). c) Kontroll av påstående om rundtur

4 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 4 (14) Bevisningen åberopas till styrkande av att As uppgifter om sina egna och Cs förehavanden inte överensstämmer med verkligheten och att anledning därtill är As skuld till Cs död. Muntlig bevisning - Vittnesförhör med reportern MD angående att A lämnat andra uppgifter till Aftonbladet angående påstådd rundtur med C än i polisförhör. - Vittnesförhör med polisassistent UJ, Polisen Falun, angående de uppgifter A lämnat liksom As uppträdande i samband med den rundtur han företagit med polis Vittnesförhör med SO angående att den ångbåt A säger sig ska kontrollera förekomsten av vid Torsångs café under påstådd rundtur låg där två dagar dessförinnan under A och Cs besök på uteserveringen. - Vittnesförhör med BIG och AL angående utomhusaktiviteter vid Stångtjärnsstugan den till motbevisande av As uppgifter i tidiga förhör om att det varit folktomt och städat på platsen under påstådd rundtur. Skriftlig bevisning - Protokoll över analys av digital information avseende övervakningfilm från City Gross i Falun utvisande att A och C befunnit sig i butiken mellan kl och kl (fup del 2 sid 17-25). - Fotografier tagna ur As kamera samt uppförstoring av tidningssida utvisande att A och LC befunnit sig vid uteserveringen på Torsångs café i motsats till vad A uppgett i förhör om att syftet med att denna plats skulle ingå i en rundtur var att skaffa sig kännedom om platsen och om förekomsten av en ångbåt där (fup del 2 sid 86-90). - Kvitto utvisande en beställning vid Torsångs café kl vintertid (18.55 sommartid) motsvarande det som framgår av foto taget att A/C köpt vid caféet (fup del 2 sid 96). - SMS-meddelanden sända från As mobiltelefon till As kamrat DJ kl och från Åselbytrakten i Borlänge kl (fup del 1 sid respektive 79). - Telefonanalys gällande sms från As mobiltelefon kl utvisande att telefonen i strid med vad A uppgett om sin påstådda rundtur med C då kopplat upp mot en mast i Åselby, Borlänge (fup del 2 sid 81-85). d) Iakttagelser i samband med LCs försvinnande kvällen mm Bevisningen åberopas till styrkande av att As uppgifter om sina egna och LCs förehavanden inte överensstämmer med verkligheten och att anledning därtill är As skuld till LCs död. Muntlig bevisning

5 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 5 (14) - Vittnesförhör med MM, JH, RJ och AS angående iakttagelser utanför As bostad på kvällen vid den tidpunkt då LC enligt As uppgifter skulle lämnat nämnda bostad och begett sig ut. - Vittnesförhör med ST angående sina iakttagelser under promenad från Gruvgatan in mot Falu centrum vid den tidpunkt då LC enligt As uppgifter skulle lämnat bostaden och begett sig ut på egen hand mot centrum och att T då inte iakttagit LC. - Vittnesförhör med T C angående sin kännedom om LC liksom att denne varken tidigare eller kvällen stämt träff med LC på egen hand på sätt som A uppgett i förhör. (Kantonesisk tolk krävs). Skriftlig bevisning - Karta över området kring A/Cs bostad (fup del 4 sid 235) - Protokoll över dokumentation av fastigheten Xgatan A/Cs bostad utvisande foton av området och bostaden sedd från utsidan (tilläggsprotokoll sid 45-54) - Beslagsprotokoll av egendom däribland datorer för undersökning i utredningen från A/Cs bostad (fup del 16 sid ). - Protokoll över analys av digital information utvisande att As dator varit påslagen den 1 augusti 2009 kl och kl (fup del 17 sid ). - Analysrapport A och Cs telefontrafik under för utredningen relevanta dagar utvisande bl a det saknats pengar på Cs kontantkort, (fup del 17 sid ). e) As beteende före påstått bortförande Bevisningen åberopas till styrkande av att A inte varit bortförd utan på egen hand tagit sig till fyndplatsen i Norr Bertilsbo utifrån att han vetat om att C legat död på nämnda plats och att ingen annan förklaring finns till denna hans vetskap än att han såsom skyldig till Cs död dolt henne där. Bevisningen åberopas också till styrkande av att A förberett sitt eget försvinnande och att anledning till detta är att han varit medveten om sin skuld och därför befarat att han skulle komma att frihetsberövas. Muntlig bevisning - Vittnesförhör med GH, rektor vid den skola där A arbetat, angående As beteende kring tiden för LCs respektive sitt eget försvinnande , att A inte för Cs försvinnande ansökt om semester för deras eventuella bröllopsresa, liksom att A reagerat på Leif GW Perssons uttalanden om att A skulle gripas när Cs kropp anträffades.

6 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 6 (14) - Vittnesförhör As lärarkollega JBM angående As beteende före dennes försvinnande Vittnesförhör med As lärarkollega CE, angående As beteende före dennes försvinnande liksom att A nämnda datum burit en kedja med ring kring halsen (farfarsringen), vilken efter påstått bortförande anträffats i As föräldrars bostad tillsammans med bl a As dator och kamera. - Vittnesförhör med polisassistent UJ, Polisen Falun, angående omständigheterna kring att A under dagen kallats till polisförhör kl i sin bostad och att han vid avtalad tidpunkt samt vid husrannsakan kl samma dag inte befunnit sig hemma, iakttagelser vid husrannsakningar genomförda i As föräldrahem samt kring sin iakttagelse av en tydlig rodnad på As hals i samband med dennes besök vid polisen (se även punkt d) ovan). - Vittnesförhör med HK angående As beteende i samband med besök på Köpmanskrogen i Falun kl Vittnesförhör med RK angående sina iakttagelser på innergården och i garage tillhörande A bostad vid tiden på kvällen omkring när påstått bortförande skulle skett och att några obekanta personer då inte synts till. - Vittnesförhör med MH angående sina iakttagelser kring garage tillhörande As bostad på kvällen och att inga ljud hörts därifrån under tid för påstått bortförande. - Vittnesförhör med OM angående sina iakttagelser på innergården och i trapphuset vid As bostad på kvällen och att någonting onormalt då inte förekommit. Skriftlig bevisning - Händelserapport och karta avseende telefonspårning gällande As ordinarie mobiltelefon varav framgår att telefonen sista gången varit i bruk kl i Borlänge (fup del 9 sid ). - Analysrapport A och Cs telefontrafik under för utredningen relevanta dagar utvisande bl a att As ordinarie mobiltelefon inte varit i bruk eller gått att nå efter kl till styrkande av åtalet (fup del 17 sid ). - Kvitto utvisande att A kl inhandlat pizza på Köpmankrogen i Falun (fup del 16 sid 2902). - Protokoll över personell husrannsakan kl utvisande att A då inte befinner sig hemma (fup del 16 sid 2853). - Fotodokumentation husrannsakan A/Cs bostad utvisande bl a lapp liggande på vardagsrumsbordet med kommentarer kring Leif GW Perssons utpekande av A som gärningsman (fup del 16 sid ). - Lapp anträffad vid husrannsakan liggande framme på As soffbord gällande artikel publicerad av Ment.se med Leif GW Perssons utpekande av A såsom gärningsman (fup del 9 sid ) - Ovan angiven artikel innefattande reportage med Leif GW Persson Han lurar inte en käft publicerad kring bl a att A enligt Leif

7 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 7 (14) GW Persson skulle komma att gripas som gärningsman när LCs kropp anträffades (fup del 9 sid ). f) As vistelse i bl a Stockholm och dennes övriga aktiviteter under tid för påstått bortförande Bevisningen åberopas till styrkande av att A inte varit bortförd utan på egen hand tagit sig till fyndplatsen i Norr Bertilsbo utifrån att han vetat om att C legat död på nämnda plats och att ingen annan förklaring finns till denna hans vetskap än att han såsom skyldig till Cs död dolt henne där. Bevisningen åberopas också till styrkande av att A förberett sitt eget försvinnande och att anledning till detta är att han varit medveten om sin skuld till Cs död och befarat att han därför skulle komma att frihetsberövas. Muntlig bevisning - Vittnesförhör med SEJ och FB, IT-utredare vid Polisen Borlänge, angående undersökningar hänförliga till As dator och elektroniska utrustning med avseende på tid för påstått bortförande. - Vittnesförhör med PJ angående sin kännedom om As person och egenskaper samt utifrån det att A på internet sökt uppgifter om PJ kl under tid för påstått bortförande. - Vittnesförhör SG G angående sin kännedom om A utifrån det att A på internet sökt uppgifter om S kl under tid för påstådd kidnappning. (Tigrinsk tolk krävs). - Vittnesförhör med polisinspektör CJ, Rikskriminalpolisen Stockholm, angående sin kontroll av tid och plats för fotografier tagna i Stockholm av A Vittnesförhör med bibliotekarie MLB angående hur man som gäst skaffar sig tillgång till trådlöst internet vid Stadsbiblioteket på Sveavägen i Stockholm (telefonförhör godtas) - Vittnesförhör med MN, IT-tekniker vid Stockholms stadsbibliotek, angående att As dator varit uppkopplad mot bibliotekets trådlösa internet kl (telefonförhör godtas) - Vittnesförhör med YM, busschafför, och TH, busspassagerare, angående att A färdats med buss 950 (XBE 048) från Stockholm till Söderhamn med avgång Vittnesförhör med JE, LE och LE angående sina iakttagelser av att A kommit gående i riktning mot Tällbergsporten vid tiden Skriftlig bevisning - Förevisande av rekonstruktionsfilm inspelad i och kring A/Cs bostad för tydliggörande av förhållanden i området och As beskrivning av hur

8 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 8 (14) påstått bortförande skulle ha gått till (dvd om cirka 24 minuter att lämpligen företes i samband med As förhör). - Protokoll över husrannsakan genomförd i As bostad kl utvisande att denne då inte befann sig i bostaden (fup del 16 sid 2853). - Protokoll över platsundersökning i A/Cs bostad på Xgatan i Falun genomförd den 29 oktober 2009-den 4 november 2009 utvisande omständigheter av betydelse för bedömningen av As utsaga till styrkande av åtalet (fup del 17, sid ). - Beslagsprotokoll husrannsakan i uthus vid As föräldrahem i Bollnäs kommun, , utvisande att därvid i ett skåp i pannrummet anträffats böcker, en lapp skriven av A, datorväska, bärbar dator med tillbehör, förteckning med inloggningsuppgifter, äldre mynt, en halskedja med farfarsring, två klockor, smycken och en kamera (fup del 16 sid ). - Protokoll över fotoarbete utvisande plats för anträffandet av föremål och lapp i As föräldrahem (fup del 9 sid ). - Protokoll över fotoarbete utvisande de föremål samt lapp som anträffats i As föräldrahem (fup del 9 sid ). - Skiss och fotodokumentation avseende As föräldrahem (fup del 9 sid ). - Fotografi lapp anträffad i As föräldrahem där A förklarar att han lämnat dator och andra saker av betydelse i föräldrarnas ägo (fup del 9 sid ). - Beslagsprotokoll utvisande att ett block med noteringslappar av samma utseende som den vilken anträffats ihop med fynden i As föräldrars bostad återfunnits i As förråd i en plastkasse (fup del 16 sid 2891). - Protokoll över platsundersökning A/Cs källarförråd utvisande att ett block med noteringslappar av samma utseende som den vilken anträffats ihop med fynden i As föräldrars bostad återfunnits i As förråd i en plastkasse tillsammans med bl a diverse mobiltelefoner (fup del 17 sid 3071). - Fotografier datorkartong anträffad i As bostad utvisande att serienumret överensstämmer med den dator som anträffats i As föräldrahem (fup del 9 sid att jämföras med fup del 17 sid 3309). - Protokoll över DNA-undersökning och fingeravtrycksundersökning avseende dator, datorväska och kamera anträffade i As föräldrahem efter påstådd kidnappning utvisande att inga identifierbara fingeravtryck påträffats (fup del 17 sid ).

9 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 9 (14) - Protokoll över analys av digital information avseende bärbar dator som anträffats i As föräldrahem utvisande att densamma brukats under såväl , som under tid för påstått bortförande liksom mot vilka nätverk datorn kopplats upp (fup del 17 sid ). - Protokoll över analys av digital information beskrivande As förehavanden kl kl (fup del 9 sid ). - Förevisande av sökningar som genomförts på internet med As bärbara dator anträffad i föräldrahemmet (visas från cd-skiva med bildkanon) av vilka framgår att denne sökt på buss-, tåg och färjeförbindelser inom och även bort från Sverige, vandrarhem och hotell, för A bekanta personer, samt nyhetsmedias rapportering kring LC och det egna försvinnandet. - Analysprotokoll avseende As konto på spelsidan utvisande att inloggningar skett från registreringsdatum till och med kl och således även under tid för påstått bortförande (fup del 9 sid 1862). - Närvarolista Svenska För Invandrare (SFI) juni 2008 utvisande att A som elev haft SGG, på vilken person sökningar skett från As dator kl (fup del 9 sid ). - Kopia av underskrivet formulär (net-loan) med angivet namn Andrew Johnson för erhållande av tillgång till trådlöst internet vid Stadsbiblioteket på Sveavägen i Stockholm kl (fup del 9 sid 1946). - Beslagsprotokoll avseende av A handskrivna sidor som tagits i beslag från cell på häktet för jämförelse mot handling skriven på Stockholms stadsbibliotek för erhållande av trådlöst internet (fup del 16 sid 2976). - Beslagsprotokoll avseende handling skriven på Stockholms stadsbibliotek med angivet namn Andrew Johnson för erhållande av trådlöst internet (fup del 16 sid 3035). - Beslagsprotokoll gällande fyra pappersark med handskrift av A att användas för jämförelse vid SKL mot handling som undertecknats för tillgång till internet vid Stockholms stadsbibliotek (fup del 16 sid 3040). - Protokoll över analys av digital information avseende As kamera Ricoh av vilket framgår att inställt datum vid undersökningen är korrekt liksom en felvisning i tid om endast nio minuter (fup del 17 sid ). - Protokoll över fotosammanställning utvisande att A tagit kort kvällstid med sin kamera, vilken anträffats i föräldrarahemmet, på Stockholmsmotiv och sig själv under tid för påstådd kidnappning (fup del 9 sid ).

10 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 10 (14) - Protokoll över bildjämförelse utvisande likhet mellan den kedja som A bär vid fotografering i Stockholm och den kedja med farfarsring som sedermera anträffats i As föräldrahem efter påstådd kidnappning (fup del 17 sid ). - Karta utvisande de platser i Stockholm som fotograferats med As kamera (fup del 9 sid 1917). - Kopia av affischer uppsatta utanför Adolf Fredriks kyrka vilka funnits uppsatta på platsen och som kan ses på foto taget med As kamera (fup del 9 sid ). - Undersökningsprotokoll telefonanalys angående att en av A 2008 förvärvad mobiltelefon, vilken han dessförinnan normalt inte använt, tagits i bruk med ett första gången använt kontantkort och att telefonen därefter under tid för påstådd kidnappning brukats i Gävle, i Upplands Väsby, Söderhamn och slutligen Bollnäs (fup del 17 sid ). - Undersökningsprotokoll/promemoria avseende A och Cs mobiltelefoner (fup del 17 sid ). - Sakkunnigutlåtande SKL (delredovisning 3) avseende bl a att undersökning talar starkt för att den handling som undertecknats för tillgång till internet vid Stockholms stadsbibliotek är skriven av A, att fråga om en noteringslapp som hittats ihop med föremål i As föräldrars bostad är skriven på samma block som denne haft hemma får lämnas öppen, liksom att resultat talar starkt för att den man som återfinns på foto taget i Stockholm är A (fup del 3 sid ). - PM avseende konstaterad respektive möjlig färdväg med kollektivtrafik för A från hemmet till Stockholm, Söderhamn, Bollnäs, Lottefors och slutligen Norr Bertilsbo (fup del 9 sid ). g) Iakttagelser vid fyndplatsen Norr Bertilsbo Bevisningen åberopas till styrkande av att A inte varit kidnappad utan på egen hand tagit sig till fyndplatsen i Norr Bertilsbo utifrån att han vetat om att C legat död på nämnda plats och att ingen annan förklaring finns till detta än att A såsom skyldig till Cs död dolt henne där samt sökt undanröja spår genom anläggande av eld. Bevisningen åberopas också till styrkande av att omständigheterna under vilka C anträffas visar att hon blivit bragd om livet. Muntlig bevisning - Vt-förhör med BN angående iakttagelser under det att N vid tiden passerat fyndplatsen och att inga bilar eller personer då synts till.

11 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 11 (14) - Vt-förhör med LG angående att A med sällskap varit i området kring fyndplatsen i augusti 2009 samt Gs iakttagelser i samband med att A anträffas i Norr Bertilsbo vid tiden. - Vittnesförhör med LG, Polisen Falun, angående sina iakttagelser tillhörande första patrull på plats vid anträffandet av A Vt-förhör med HO, Tekniker vid Polisen Dalarna, angående iakttagelser i samband med att LCs kropp anträffas i Norr Bertilsbo. - Vittnesförhör med tekniker ÖE, Polisen Dalarna, angående sina iakttagelser i samband med platsundersökningar och då främst avseende fyndplatsen. Skriftlig bevisning - Förevisande av rekonstruktionsfilm inspelad på fyndplatsen för tydliggörande av förhållanden i området (dvd om cirka 16 minuter att lämpligen företes i samband med As förhör). - Händelserapport av vilken framgår att vittnet G larmar polisen kl samt att första patrull är på plats kl (fup del 12 sid 2536). - Karta över fyndplatsen (fup del 13 fup sid ). - Protokoll över fotoarbete utvisande fyndplatsen ovanifrån (fup del 13 sid ). - Foton tagna av lokal brottsplatsutredare HO från fyndplatsen (fup del 13 sid ). - Protokoll över platsundersökning av fyndplatsen varav framgår att Cs kropp dolts i ett skogsparti bakom en sten och övertäckt av grenar och diverse växtmaterial, trasig halskedja, samt att det nära kroppen funnits två brandhärdar samt att vad som synes vara As skor anträffats nertrampade i marken. Det sista till motbevisande av As uppgift om kring hur han bortförts och att han då inte haft skor på fötterna (tilläggsprotokoll sid 12-39). - Fotografier av Ecco herrskor som anträffats urtrampade på fyndplatsen (fup sid ). - Fotografier av A vid skolutflykt utvisande att denne då där bär likadana skor som anträffats vid fyndplatsen (fup del 8 sid ). - Beslagsprotokoll gällande föremål som tagits i beslag i samband med undersökning av fyndområdet däribland ett enstaka örhänge och en trasig halskedja tillhörande C och ett par skor vilka av A identifierats som med största sannolikhet tillhörande denne (fup del 16 sid ). - Beslagsprotokoll avseende kläder och annan egendom nyttjad av A som tagits i beslag i samband med anträffandet av denne i Norr Bertilsbo (fup del 16 sid ).

12 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 12 (14) - Protokoll över klädundersökning avseende As kläder och personliga föremål vilka han burit i samband med anträffandet i Norr Bertilsbo (fup del 17, sid ). - Beslagsprotokoll gällande kläder och smycke som LC burit vid anträffandet i Norr Bertilsbo (fup del 16 sid ). - Protokoll över klädundersökning utvisande piercingsmycke som LC burit då hon anträffades i Norr Bertilsbo (fup del 17 sid ). - Sakkunnigutlåtande SKL (delredovisning 2) avseende As kläder vilka han burit i Norr Bertilsbo utvisande bl a brandskador (fup del 17 sid ). - Sakkunnigutlåtande SKL utvisande bl a att vid fyndplatsen anträffats rester av brända textilier samt att i brandprov från fyndplatsen anträffats flyktiga ämnen dock oklart varifrån dessa kommer (fup del 17 sid ). - Sakkunnigutlåtande SKL utvisande bl a att resultat talar starkt för att den halskedja som anträffats bredvid LC på fyndplatsen gått sönder till följd av mekanisk belastning (tilläggsprotokoll sid 5-22). - Sakkunnigutlåtande SKL (delredovisning 3) avseende bl a att på Cs kläder och i brandprov påvisats flyktiga ämnen som ingår i vissa vätskor av typen teknisk sprit och att resultat talar för att skor som anträffats på fyndplatsen tillhör A (fup del 3 sid ). h) Medicinska undersökningar Bevisningen åberopas till styrkande av att A inte varit bortförd utan på egen hand tagit sig till fyndplatsen i Norr Bertilsbo utifrån att han vetat om att C legat död på nämnda plats och att ingen annan förklaring finns till detta än att han såsom skyldig till Cs död dolt henne där, att det är C som anträffats, liksom att ingen naturlig dödsorsak kunnat påvisas och att det utifrån förhållandena framgår att C blivit dödad. Muntlig bevisning - Vittnesförhör med CK och HD, ambulanssjukvårdare, angående sina iakttagelser av A under transport till sjukhus samt att A då inte visat tecken på att vara påverkad av något medel. - Vittnesförhör med IK, läkare, angående sina iakttagelser av A under sjukhusvistelse samt att det vid magsköljning inte anträffats spår av några tabletter. - Vittnesförhör med rättsläkare HS angående den rättsmedicinska undersökning som genomförts avseende MA och obduktionen av LC (telefonförhör godtas).

13 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 13 (14) - Vittnesförhör med RK, Rättsmedicinalverket, angående de analyser avseende förekomst av droger i As kropp vilka genomförts och att skäl talar emot att A under de två senaste dygnen fram till tagit någon av de analyserade substanserna till styrkande av åtalet (telefonförhör godtas). Skriftlig bevisning - Rättsodontologisk identifieringsrapport varav framgår att den döda kroppen identifierats såsom LC (fup del 13 sid 2653). - Protokoll över dödsfallsundersökning av den avlidna C med foton (tilläggsprotokoll sid 5-10). - Rapport utvidgad rättsmedicinsk obduktion utvisande att droger eller mediciner inte återfunnits vid undersökning av kroppen, men att den i övrigt genomgått en omfattande förruttnelseomvandling och att dödsorsaken utifrån detta inte säkert kunnat fastställas (fup del 13 sid ). - Rättsentomologiskt och tafonomiskt yttrande utvisande att ingenting finns som talar emot att LC dog samma dag som hon försvann (fup del 13 sid ). - Journalutdrag från Falu lasarett utvisande att C före inte såvitt känt lidit av livshotande sjukdom eller annat liknande tillstånd (tilläggsprotokoll sid 25-44) - Foton tagna på A i samband med läkarundersökning (fup del 12 sid ). - Rättsintyg rättsmedicinsk undersökning av A (fup del 12 sid ). - Svar från Rättsmedicinska avdelningen gällande kompletterande frågeställningar avseende läkarundersökningen av A utvisande bl a att inga säkra tecken på uttorkning förelegat, att inga tecken på nedkylning kunnat iakttas liksom att A företett ett högt myoglobinvärde tydande på fysisk aktivitet (fup del 12 sid ). - Journalanteckningar från avd 27, Falu lasarett, gällande vården av A (fup del 12 sid ). - Psykiatrisk bedömning av A avd 60, Falu lasarett, (fup del 12 sid 2611). - Analyssvar avseende prover tagna på A utvisande bl a högt myoglobinvärde till styrkande av att A ansträngt sig mer än vad som följer av hans egna uppgifter samt att varken alkohol eller något av de vanligare narkotiska eller sömngivande preparaten återfunnits i As kropp (fup del 12 sid och 2617). - Rättsmedicinalverkets svar på frågeställningar gällande As provresultat utvisande de substanser som inte omfattas av ordinarie analyser (fup del 12 sid ).

14 Åklagarkammaren i Falun Ansökan om stämning Sida 14 (14) Niclas Eltenius Ulrica Selderman

Handling Ärende AM-100099-13 Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell 2013-12-02 Handläggare 407A-2

Handling Ärende AM-100099-13 Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell 2013-12-02 Handläggare 407A-2 Ansökan om stämning Sida 1 (9) Åklagarkammaren i Uddevalla Åklagarbundet mål Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 VÄNERSBORG TR mål: B 2484-13 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(9) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Solna tingsrätt Avdelning 2 Box 1356 171 26 SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2014-11-26 MÅLNR: B 7206-14 AKTBIL: 222

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 ALB Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 ALB Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Stockholms tingsrätt 4:42 Box 8307 104 20 STOCKHOLM TR mål: B 6107-13 Handl.: OVR 1 ALB 2 JB 3 PMLE 4 ME Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 70296 107 22 STOCKHOLM Hantverkargatan 25 A 010-562 50

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

12-07, Anhållande verkställt 2012-02-09, Häktad 2012-02-13 Delgivningsuppgifter

12-07, Anhållande verkställt 2012-02-09, Häktad 2012-02-13 Delgivningsuppgifter Ansökan om stämning Sida 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt 21 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 21 INKOM: 2012-06-26 MÅLNR: B 8894-11 AKTBIL: 208 TR mål: B

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Anhållande 2012-09-11, Häktad 2012-09-14, Häktningsbeslutet hävt 2012-12-07. F n Anstalten Mariefred, Box 104, 647 23 MARIEFRED

Anhållande 2012-09-11, Häktad 2012-09-14, Häktningsbeslutet hävt 2012-12-07. F n Anstalten Mariefred, Box 104, 647 23 MARIEFRED Ansökan om stämning Sida 1 (23) Internationella åklagarkammaren Stockholm Nacka tingsrätt Enhet 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 2124-12 Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2010-07-14 meddelad i Falun. Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius och kammaråklagare Ulrica Selderman Åklagarkammaren i Falun

2010-07-14 meddelad i Falun. Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius och kammaråklagare Ulrica Selderman Åklagarkammaren i Falun Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius och kammaråklagare Ulrica Selderman Åklagarkammaren i Falun 1. Målsägande Chris Chen Uvögatan 16 572 40 Oskarshamn

Läs mer

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning Ett nytt arbetssätt utredning av förverkande m.m. Handledning RättsPM 2012:10 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 Innehållsförteckning 1 Utredning av förverkande ett nytt arbetssätt... 3 1.1 Utbyte

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÄKTAT OCH ÅKLAGARBUNDET

HÄKTAT OCH ÅKLAGARBUNDET Ansökan om stämning Sida 1(11) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Södertörns tingsrätt 141 84 HUDDINGE SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5 INKOM: 2014-09-24 MÅLNR: B 8323-11 AKTBIL: 83 TR mål: B

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRATT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B 3601-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Karin Björklund

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2013-03-18. IPRED-målet ett onödigt drama. Frustration och förtröstan. Bevisfrågor och IPRED i upphovsrättsliga tvister. AIPPI-dagen.

2013-03-18. IPRED-målet ett onödigt drama. Frustration och förtröstan. Bevisfrågor och IPRED i upphovsrättsliga tvister. AIPPI-dagen. Bevisfrågor och IPRED i upphovsrättsliga tvister AIPPI-dagen 15 mars 2013 PETER DANOWSKY 2013-03-15 IPRED-målet ett onödigt drama 2 Frustration och förtröstan 3 1 Telecomindustrins gemensamma hållning

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (7) Byråchefen My Hedström 2012-09-25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 Rotel 0111 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 6971-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

2014-04-04 meddelad i Malmö

2014-04-04 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 1130-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Pettersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Momodou Jallow Sekretess Företrädd av

Läs mer

Begångna brott 1. Misshandel

Begångna brott 1. Misshandel DOM Mål nr B 5294-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Dag Svärd Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. 2. Målsägande Coop Sverige Aktiebolag Saluvägen 4

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING]

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] Ert dnr: [ex K21345-05] Till polismyndigheten i [ex Östergötlands län] Polisområde [ex Vadstena] [adress] [gatuadress] RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] FORMALIA [2006-01-01]

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

8 Rättsintygets roll i rättsprocessen

8 Rättsintygets roll i rättsprocessen 8 Rättsintygets roll i rättsprocessen Rättsintyget syftar i första hand till att användas som underlag av rättsväsendets myndigheter inom ramen för brottsutredningar. I en brottsutredning kan intyget få

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-05-28 ÅM 2014/3780 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-05-14 B 1820-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm DM./. riksåklagaren

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Grov stöld

Begångna brott 1. Grov stöld DOM Mål nr B 15879-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anita Glad Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Kim Widercrantz Vintrosagatan

Läs mer

DOM Mål nr B 10536-12 2013-02-05 meddelad i Huddinge

DOM Mål nr B 10536-12 2013-02-05 meddelad i Huddinge $ SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 10536-12 meddelad i Huddinge PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotta Tanner Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockho lm Målsägande

Läs mer

DOM 2013-01-23 meddelad i Solna

DOM 2013-01-23 meddelad i Solna SOLNA TINGSRATT Avdelning 3 DOM 2013-01-23 meddelad i Solna Mål nr B 10269-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Malin Björk Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1(12) 213 Andra ekobrottskammaren i Stockholm Ärende EB-2007-12 Kammaråklagare John Keränen 2013-06-26 Handläggare 912-7

1(12) 213 Andra ekobrottskammaren i Stockholm Ärende EB-2007-12 Kammaråklagare John Keränen 2013-06-26 Handläggare 912-7 1(12) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT Enhet 11 INKOM: 2013-06-26 MÅLNR: B 5398-12 AKTBIL: 118 TR mål: B 5398-12 Handl.:

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Redovisning av ett uppdrag

Redovisning av ett uppdrag Björn Ericson Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Riksåklagaren Redovisning av ett uppdrag Kort historik I beslut den 16 februari 2009 avseende ifrågasatt tjänstefel av åklagare och polis vid utredningar

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

DOM 2014-10-30 Stockholm

DOM 2014-10-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2014-10-30 Stockholm Mål nr B 3197-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 4 mars 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer