ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB I

2 PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att slippa skriva den två gånger skaffade Max karbonpapper och med hjälp av fönsterkuvert slapp han även skriva namn och adress två gånger. Självklarheter idag. Men inte då. Max tog så småningom över sin fars auktionsfirma. Men tiderna hade förändrats och auktionsbranschen var på nedgång. Det blev allt svårare för Max att göra det han tyckte mest om. Att fakturera startade Max Faktab som senare blev PayEx. Han tog över pappersarbetet från sina kunder och effektiviserade det. Samma koncept används än idag men med nya tider följer nya möjligheter. Idag driver Max Nordens enda heltäckande koncern inom betalningar. Det som en gång började med karbonpapper kallar vi idag Fakturaservice. II PayEx Holding AB årsredovisning 2012

3 Innehåll Bolaget i korthet 2 Året i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé och strategi 5 Marknad 7 Affärsområden 8 Hållbarhet 12 Medarbetare 13 Styrelse och ledning 14 Förvaltningsberättelse 17 Flerårsöversikt 18 Finansiella rapporter 24 Redovisningsprinciper 26 Noter 27 Styrelsens underskrifter och revisorspåteckning 32 PayEx Holding AB årsredovisning

4 2012 Experts in payments Bolaget i korthet: PayEx är den enda leverantören i Norden som erbjuder heltäckande betalningslösningar. Det gör oss unika. Vår bredd i både tjänster och kanaler gör oss till den betalningspartner nordiska företag behöver. Vi är PayEx Experts in payments. Nordisk koncern med gotländska rötter PayEx bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Visby på Gotland. Grundaren, Max Hansson, är ensam ägare av PayEx. Tre affärsområden Vi är organiserade i tre affärsområden: Invoicers, Merchants och Mobile. Vår finansiella verksamhet bedrivs i bolaget PayEx Credit AB. Medarbetare Den 31 december 2012 hade PayEx 465 medarbetare. Året i korthet: Ett starkt team I januari inleddes etableringen av en ny organisation och ledningsgrupp. Organisationen förstärktes genom nyrekryteringar av CFO, marknadschef, kreditchef och landschef för Finland. Service och leveransförmåga PayEx strävar alltid efter att leverera högre service och bättre kvalitet till lägre kostnader. Vi etablerade ett samarbete med en off-shore utvecklare för en effektivare och mer flexibel IT-utveckling. Ett förändringsarbete lanserades under året för att långsiktigt stärka kvalitet och leveransförmåga. Sms-biljetter PayEx är leverantör till den sms-tjänst som togs i bruk av SL, UL och åtta andra kollektivtrafikbolag den 1 februari Avtalet visar att våra utvecklade och beprövade tjänster väl möter kollektivtrafikbolagens krav på betalningstjänster i framkant av den tekniska utvecklingen. Plånbok i mobilen Aktiviteten kring mobila betalningar har tagit fart under året. PayEx var en av de första aktörerna på marknaden att erbjuda mobila betalplattformar och står bakom den tekniska plattformen till WyWallet. Förvärv Förvärvet av Mynt Betalingsterminaler AS stärker PayEx position som leverantör av betalterminaler och som en av de ledande leverantörerna av betalningslösningar i Norden. 2 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 VD-ord

5 Integrerade betalterminaler VD-ord PayEx Holding AB årsredovisning

6 VD-ord Det gångna året har PayEx stärkt sin position som ledande nordisk leverantör av betal- och finansieringslösningar på en konkurrensutsatt marknad. Vi justerade vår kostnadsbas, förstärkte organisationen och levererade nya, framtidsinriktade tjänster till marknaden är vårt starkaste år någonsin och jämfört med 2011 så har rörelseresultatet ökat med drygt 30 Mkr eller 137 procent. PayEx står stabilt och är redo för fortsatt tillväxt och stark lönsamhet under Stark aktör på många marknader Våra betaltjänster, med tillhörande finansieringsprodukter, vidareutvecklades under året. PayEx är en unik aktör på marknaden eftersom vi kan erbjuda ett helhetskoncept för betalning i alla kanaler webb, mobil, automater, fysisk butik med marknadens bredaste utbud av betal- och finansieringsprodukter. Våra kunder kan på så sätt betala eller ta betalt var, när och hur de vill. Vi ingick viktiga kundavtal som kombinerar våra betal- och finansieringstjänster inom segment såsom detaljhandel, bank, finans, transport, vård och telekom. Vi är stolta över att under 2012 ha stärkt vår position som ledande leverantör av mobila betallösningar. Det skedde bland annat genom leveranser till kunder som 4T Sverige (WyWallet) och de norska transportföretagen NSB (tågbiljetter) och Ruter (buss, tåg, spårvagn). Vi ingick också avtal med tio kollektivtrafikbolag om leverans av betallösningar för sms-biljetter. Dessa trädde i kraft den 1 februari Genom förvärv har vi skaffat oss en gynnsam position på den nordiska betalterminalmarknaden. Det medför att vi kan erbjuda Nordens modernaste terminalplattform där olika lojalitetslösningar, presentkort, kuponger och påfyllnadstjänster kombineras efter önskemål. Viktiga kundavtal inom området har tecknats med bland andra ATG, Hertz, Narvesen, 7-Eleven Norge och Telenor Sverige. Därmed har vi skapat goda möjligheter att bli en av de tre största leverantörerna av betalterminaler i Norden. Vi har fortsatt starkt fokus på att erbjuda marknadens bästa tjänster inom fakturaadministration och vi har fått förnyat och utökat förtroende från våra kunder inom detta viktiga område. Service och kostnadseffektivitet Vi försöker hela tiden bli effektivare och ge bättre service till våra kunder. Därför innebar året även omstruktureringar och effektiviseringar i organisationen. Det har lett till en reduktion av vår totala kostnadsbas, men vi har också rekryterat ny kompetens för att möta framtidens krav och förväntningar. Kompetensutvecklingen kommer att fortgå kontinuerligt för att förbättra våra kundoch tjänsteprocesser. I tillväxtens tecken PayEx ser fram emot 2013 med tillförsikt. Vår ambition är att ytterligare stärka vår position på den nordiska marknaden. Genom att erbjuda Nordens bredaste och främsta tjänster och varje dag fokusera på att ge den bästa servicen, hoppas vi på nya uppdrag att hjälpa våra kunder till fler och lönsammare affärer. Jonas Lagerstedt Verkställande direktör till oktober 2012 Styrelsens ordförande från oktober 2012 Raymond Klavestad Verkställande direktör från oktober PayEx Holding AB årsredovisning 2012 VD-ord

7 Affärsidé och strategi Det självklara valet PayEx är Nordens ledande leverantör av betalningslösningar. 40 års erfarenhet i kombination med stark innovationskraft och fokus på kvalitet och relationer har gjort oss till det vi är idag: den enda leverantören i Norden som erbjuder heltäckande betalningslösningar. Vår bredd i både tjänster och kanaler gör oss till den betalningspartner nordiska företag behöver. Vi är det självklara valet för betalningar idag och imorgon. Vi är PayEx Experts in payments. PayEx faktureringstjänster tar hand om kundernas fakturering, betalningar, inkasso- och påminnelsehantering, reskontra, med mera. Det ger våra kunder mer tid till sina kärnverksamheter, bättre kontroll och översikt och minskade kreditförluster. PayEx är också ledande inom mobila betalningar vid försäljning i butik, i automat eller på webben. Bankerna, operatörerna, betalkortsföretagen, it-bolagen, telekomföretagen och en rad nischaktörer; alla är de överens om att mobilen snart tar över som plånbok. När detta sker på allvar ersätter mobilen inte bara kontanter och kreditkort utan även alla andra dokument som vi har i plånboken. PayEx leder utvecklingen och ser en spännande potential inom detta område. Fokus på teknologi och innovation PayEx har ett starkt fokus på teknologi, innovation och entreprenörskap. Det har bland annat banat väg för vår ledande position inom mobila betalningslösningar. Vårt företag är byggt av entreprenörskap. Idag brinner vi för att stötta andra entreprenörer att lyckas med sina företag. Genom att leda teknologiutvecklingen och vara bäst på innovation och kunskap skapar vi nya branschstandarder och nya affärer för våra kunder. Bäst på kvalitet och pålitlighet Kvalitet och pålitlighet är viktiga ledord för oss på PayEx. Vi värnar också vårt gotländska arv och vår familjära kärna. Det sätter sin prägel både internt och i våra kundrelationer. Vi bygger långsiktiga relationer och strävar efter att vara en partner, och inte bara en leverantör, till våra kunder. Vår verksamhet bygger på att det går bra för oss när det går bra för våra kunder. När de tjänar pengar kan vi göra det också. De senaste åren har PayEx genomgått en rad förändringar för att professionalisera och effektivisera organisationen. Vi har skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt och innovationskraft. En ny ledningsgrupp tillsattes 2011 och företaget har sedan dess genomgått en rad effektivitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Det har gjort att vi nu kan koncentrera oss på att utveckla våra tjänster och bli en ännu mer snabbfotad, pålitlig och kundorienterad partner för nordiska företag. Vi har identifierat ett antal nyckelområden som säkerställer att vi är och förblir det självklara valet för betalningar inom Norden. PayEx strävar efter att vara: Kundorienterat och med hög servicegrad Bäst i branschen på kvalitet och pålitlighet Nordens bästa arbetsgivare Finansiellt starkt för att ha resurser att utveckla nya och bättre tjänster till våra kunder För att stärka oss ytterligare inom kundservice har vi under 2012 initierat en ny kundserviceenhet samt vidtagit åtgärder som höjer kvaliteten och pålitligheten i våra tjänster ytterligare. Förvärv kompletterar organisk tillväxt PayEx växer i huvudsak organiskt, men kompletterar med utvalda förvärv för att garantera att vi alltid erbjuder kunderna de bästa, säkraste och mest innovativa lösningarna. Under 2012 förvärvade vi det norska terminalbolaget Mynt, vilket stärkte vår position inom terminalbetalningar i Norden. PayEx ser stora möjligheter till organisk tillväxt i Norge, Danmark och Finland där vi ännu inte är lika stora på faktureringstjänster som i Sverige. (Läs mer i avsnittet Marknad på sidan 7.) Starka partners och krävande kunder Vi har starka lokala partners, såsom Swedbank och Danske Bank. Bland våra kunder finns många av Nordens mest välkända och krävande företag, bland andra Apoteket, Reitan, Telia, Telenor, ATG, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Storstockholms Lokaltrafik, Blocket, Ica och NSB. För dem är vi en pålitlig partner med ett brett och konkurrenskraftigt erbjudande som kan uppfylla deras behov av kundanpassade och flexibla lösningar. Affärsidé PayEx levererar heltäckande betalningslösningar till företag i Norden. Vision Det självklara valet inom betalningar i Norden. Strategi Våra tjänster ska ha högsta kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Vi drivs av hög servicegrad, innovationskraft och entreprenörsanda. Affärsidé och strategi PayEx Holding AB årsredovisning

8 Kortbetalning på internet 6 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Affärsidé och strategi

9 Marknad Förutsättningarna på marknaden för betallösningar skiljer sig åt mellan olika länder och branscher. Gemensamt för den nordiska marknaden är dock en växande efterfrågan på leverantörer som kan ta ett helhetsgrepp och erbjuda lösningar som leder till bättre lönsamhet för kunderna. PayEx är väl positionerat för att möta de behoven. E-handeln växer kraftigt Tack vare tekniska lösningar, säkra betalningar och enkel åtkomst kan vi se en förändring i konsumenters köpbeteende. Vi är inte längre beroende av affärernas öppettider, geografiska avstånd eller av att ha sedlar i plånboken. E-handel är en kraftigt växande försäljningskanal. Enligt Svensk Handels rapport Nyckeltal för E-handel ökade e-handeln med 15 procent under året. Både företag och konsument har mognat och tillväxten sker stadigt. Enkelhet och säkerhet är ledord för e-handel. Oavsett om det handlar om faktura-, direkt-, mobil- eller kortbetalning kan allt genomföras över nätet. Flexibiliteten bidrar till en ökad försäljning hos handlarna. På PayEx arbetar vi kontinuerligt med innovativa lösningar för att möta våra kunders behov. Vi ser ständigt hur nya handelsplatser tar form på nätet och det är spännande att vara mitt i förändringen. Vår bredd är en fördel på en e-handelsmarknad där andelen internationella aktörer ökar; genom att erbjuda helhetslösningar har våra kunder inget behov av att vända sig någon annanstans. Stora möjligheter på marknad i snabb utveckling En av betalbranschens viktigaste framtidsfrågor är lösningar för betalningar via mobiltelefon. Enligt Gartners Market Trends: Mobile Payment, Worldwide 2012 kommer mobila betalningar att öka med 42 procent årligen globalt fram till år I Norden har dock genomslaget hittills skett i långsammare takt. En orsak är avsaknaden av en standardlösning. Mobila betalningar är ett brett område som täcker flera branscher och otydligheten skapar osäkerhet hos både företag och konsumenter. En annan orsak är den investering som krävs för att en handlare ska kunna erbjuda mobilbetalningar. Om konsumenterna inte efter frågar tjänsten skjuts investeringen på framtiden. För att konsumenter ska börja efterfråga möjlig heten att betala via mobilen måste de uppleva nytta eller nöje med tjänsten och känna att den är säker. När så sker kommer utvecklingen att ta fart på allvar. En tydlig trend är att branscher går samman i partnerskap för att erbjuda sina mobila plånböcker. De fyra stora mobiloperatörernas lansering av WyWallet i juni är ett exempel på det. Här levererar PayEx den tekniska lösningen. Under året har även pilotprojekt med mobila betalningar startat, bland annat inom livsmedelshandeln. Inkasso diskussionsämne Inkassosektorn har varit föremål för mycket diskussion under året. Debatten har gällt aktörer som har stora brister i sina kreditprövningar och i sin information om lånevillkor och som samtidigt bedriver en aggressiv marknadsföring. Det har uppmärksammats i media där kvällstidningar och storstadspress rapporterat om bluffakturor och skuldfällor. Kronofogden konstaterar att obetalda smslån till privatpersoner har ökat med 70 procent sedan 2011 och riktar skarp kritik mot de inkassoföretag som hanterar lånen. Datainspektionen har under året höjt kraven på tydlighet i kravbreven och det blir därmed allt viktigare att aktörer som PayEx, med seriösa inkassolösningar, lyfts fram som på litliga alternativ. Paketlösningar Företag vill gärna erbjuda flera olika betalsätt till sina kunder och det gör paketering av betaltjänster till attraktiva produkter, vilket i sin tur leder till samarbeten mellan olika företag inom betalbranschen. PayEx har en stor fördel som kan erbjuda sådana helhetslösningar till sina kunder. Hos oss finns ett samarbete mellan affärsområdena Merchants, Invoicers och Mobile för att i alla lägen erbjuda kunder ett heltäckande utbud av ledande betaltjänster. Marknad PayEx Holding AB årsredovisning

10 Affärsområden Invoicers ett utvecklande år med nya kunder och effektivare organisation har varit ett utvecklande år för Invoicers på flera plan. Vi har fått förnyat förtroende från våra största kunder, slutit avtal med ett flertal nya och effektiviserat organisationen för att säkerställa kvaliteten i våra kundleveranser. Affärsområdet Invoicers ansvarar för PayEx fakturaservicetjänster samt försäljning av billing, inkasso och finansieringstjänster till nya och befintliga kunder. Invoicers har under året arbetat aktivt med att effektivisera organisationen för att bli ännu mera fokuserad i vår försäljning och bättre på att ta hand om och vidareutveckla våra befintliga kundrelationer. Vi har även integrerat Delivery Management i affärsområdet för att säkerställa kvaliteten i våra kundleveranser. Åtgärderna har lyckats och lett till att vi har fått flera nya kunder samt till att vi har fått förnyat förtroende från alla våra stora kunder. Nya kunder och fördjupade samarbeten Den sista delen av avregleringen av apoteksmarknaden kommer genomföras under Den avser försäljningen av DOS-förpackade läke medel. Apoteket AB lyckades behålla hälften av affären medan den andra hälften gick till två nya aktörer, Svensk DOS AB och Apotekstjänst Sverige AB. Båda dessa aktörer valde PayEx för hantering av delbetalning och faktura. PayEx är en av de ledande leverantörerna av faktureringstjänster till nordiska telekom- och medieföretag. Vi fortsatte att stärka vår ställning gentemot dessa kundgrupper under Ett av de mest spännande avtalen under året var Svenska Dagbladet som valde att lägga ut hela sin prenumerationsfakturering på PayEx. Även Canal Digital Kabel TV valde PayEx som leverantör under Det goda samarbetet med våra bankpartners fortsatte under året. De bidrar med en bra tillströmning av kunder och vi jobbar aktivt för att stötta bankerna i deras arbete. Aktiv produktutveckling Vi har under året fortsatt att satsa mycket på produktutveckling för att kunna erbjuda det senaste och se till att vi har de produkter marknaden efterfrågar. Vi har fortsatt att utveckla vår framgångsrika kontokreditprodukt. Vi har bland annat tagit fram ett koncept för tandläkare som innebär att de på ett enkelt sätt kan erbjuda sina kunder delbetalning av sina behandlingar. Vi har även ingått ett samarbetsavtal med Nordens ledande leverantör av journalsystem till tandläkarbranschen, Opus Dental. Detta innebär att vår kontokredit integreras direkt i tandläkarnas system. Under årets sista dagar tecknade vi ett avtal med TeliaSonera Finans som innebär att vi ska leverera en plattform med tillhörande administration för kontokrediter som TeliaSonera Finans ska erbjuda till Telia-koncernen i Norden. Under 2012 har vi inlett ett projekt där vi lyfter fram Inkasso som ett viktigt satsningsområde i samtliga nordiska länder. Vi går igenom våra system, processer och affärsmodeller för att säkerställa att vi har marknadens vassaste inkassoerbjudande färdigt under Vi har dessutom under året påbörjat förstärkningen på säljsidan för våra inkassotjänster. För att fortsätta hålla vår position som ledande outsourcingbolag inom fakturering har vi inlett ett omfattande projekt för att ta fram ett helt nytt reskontrasystem med den senaste teknologin och med all den funktionalitet som krävande fakturakunder efterfrågar. Vi har under 2012 kunnat sätta en pilotkund i drift och fortsatt överföring av våra kundbaser kommer att ske under Framtiden Affärsområdet Invoicers har under 2012 lagt en bra grund för framtiden, både avseende interna processer och produktutveckling. Vi ser en allt större efterfrågan på våra finansiella tjänster och vi väntar oss att den trenden håller i sig under Vi förväntar oss även mer aktivitet inom inkasso som ett resultat av de satsningar vi påbörjade under Sverige och Norge är affärsområdet Invoicers starkaste marknader, men vi ser tydliga tecken på att både Danmark och Finland kommer att växa starkt framöver och bidra än mer till att stärka vår position i Norden. 8 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Affärsområden

11 Affärsområden Merchants Efterfrågan på PayEx Merchants tjänster har varit hög under 2012, framför allt inom e-handel, men även inom lösningar som täcker in flera kanaler. Våra transaktioner inom e-handel ökade med mer än 40 procent under året. Vi har även gjort investeringar för att kunna erbjuda faktura- och delbetalningstjänster till våra handlare i egen regi. Affärsområdet Merchants erbjuder en heltäckande betalningstjänst för handlare med behov av flera kanaler, såsom betalterminaler i butiker, betallösningar på internet och via mobil. Efterfrågan på våra lösningar har ökat starkt, framför allt från transaktionsintensiva företag, såsom ATG, HBO och ett flertal bolag inom kollektivtrafiken. PayEx har en väl etablerad position bland dessa företag, i synnerhet inom lösningar för e-handel. Vi ser stora tillväxtmöjligheter inom betalningslösningar för fysisk handel. Vi erbjuder dessutom tilläggstjänster, som presentkort, skimming, anti fraud, abonnemangsbetalning och rapporteringstjänster, och även här upplever vi att efterfrågan blir allt större hanterade vi närmare 350 miljoner transaktioner för våra kunder. En rad stora kunder har anslutit sig till PayEx under året, några exempel är ATG, Hertz, NSB, Ruter, SANOMA, HBO Nordic och Dansk Supermarked. Kraftig tillväxt inom e-handel E-handeln i Norden växer årligen med mellan 10 och 20 procent och värderas nu till cirka 100 miljarder kronor. PayEx har varit aktivt inom e-handel i tolv år och har en stark position i framför allt Sverige och Norge. Vår satsning i Danmark har de senaste åren utvecklats mycket positivt. Vi är nu även aktiva på den finska marknaden där utvecklingen och konkurrensbilden ger goda möjligheter till kraftig tillväxt ökade PayEx transaktionsantal inom e-handelssegmentet med 40 procent, vilket är en starkare tillväxt än på flera år och klart bättre än den generella marknadsutvecklingen ser ut att kunna hålla en liknande tillväxt. Faktura- och delbetalningstjänster i egen regi PayEx har historiskt främst fokuserat på att erbjuda ett heltäckande spektrum av betalningslösningar där våra samarbetspartners står som utgivare och inlösare. Under året har investeringar genomförts för att i egen regi kunna erbjuda faktura- och delbetalningstjänster till våra handlare. Tjänsterna lanseras tidigt 2013 och förväntas starkt bidra till PayEx tillväxt. En heltäckande nordisk betalterminallösning PayEx har de senaste åren investerat i en gemensam nordisk lösning för kortbetalningar i butik. Plattformen skapar en unik möjlighet för kunder med behov i flera nordiska länder att använda en leverantör, en terminaltyp och en kassa integration. Den sista pusselbiten föll på plats genom förvärvet av norska Mynt Betalingsterminaler AS som ger oss distributionsrätten av Ingenicos terminaler på den nordiska marknaden. Därmed har vi full kontroll över hela kedjan och alla ingående komponenter. Detta skapar en stark grund att stå på för att utmana de etablerade aktörerna inom området. Affärsområden PayEx Holding AB årsredovisning

12 Affärsområden Mobile i täten med lösningar för betalning via mobil. Mobila betalningar blev ett eget affärsområde inom PayEx Det är en signal om hur viktigt vi anser att detta område är. Med vår mobila betalplattform kan våra kunder ligga först i utvecklingen när mobilen framöver ersätter plånboken. Vi har kompletta lösningar för betalningar via mobilen; i butik, på webben, i automater och på mobila webbsidor och mobila applikationer. Under året har vi bland annat vidareutvecklat vår plattform för mobila betalningar samt levererat en mobil betaltjänst till WyWallet. Vidareutveckling av plattform för mobilbetalningar PayEx har utvecklat vår plattform för mobila betalningar, mpayment solution, under Vår mobila betalplattform innebär att vi levererar den tekniska lösningen, medan kunden fyller den med sitt innehåll. Genom att kundens varumärke syns stärks relationen till slutkund. mpayment solution består av en del som hanterar kunddata med tillhörande mobilnummer samt en kontostruktur som kan hantera en rad olika kontotyper, till exempel så kallade PrePaidkonton, kreditkonton och konton som automatiskt överför inköp till externa system, exempelvis mobiloperatörers ordinarie mobilfaktura. (Se faktaruta härintill.) I tillägg till detta ingår även tjänster från övriga affärsområden inom PayEx, exempelvis fakturahantering från affärsområdet Invoicers för köp på kreditkonto. Ett antal tjänster från tredje part har också integrerats i mpayment solution, bland annat tjänster för att kontrollera användarens identitet. Lyckosam utveckling av WyWallet Affärsområdet Mobile levererade under året även en mobil betaltjänst till WyWallet den mobila plånboken som samägs av Telia, Tele2, Telenor och HI3G och därmed når 97 procent av alla svenska mobilanvändare. Ljusa framtidsutsikter Mobila betalningar är ett område med mycket goda framtidsutsikter. De flesta marknadsbedömare är överens om att betalningar via mobiltelefon kommer att bli allt vanligare de närmaste åren och PayEx står väl rustat att möta efterfrågan på denna växande marknad. Betalningar via mobil kan ske på olika sätt: PrePaid är mest lik en vanlig plånbok. Kunden fyller på sitt konto med en summa som sedan är tillgänglig att handla för. CreditAccount innebär att kunden faktureras för sitt köp i efterhand, som vid ett köp med kreditkort. Proxy Payment innebär att ett externt konto kopplas till den mobila plånboken. Utläggen kan då till exempel dras från ett vanligt bankkort eller inkluderas på fakturan från mobiloperatören. 10 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Affärsområden

13 Fristående betalterminaler Affärsområden PayEx Holding AB årsredovisning

14 Hållbarhet genom långsiktiga relationer, minskad miljöpåverkan och bevarande av världsarvet Visby För oss på PayEx handlar hållbarhet både om hållbara och långsiktiga affärsrelationer samt att värna om miljö, samhälle och människorna omkring oss. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska vår resursanvändning. Vi ser det också som vårt ansvar att bevara våra anrika fastigheter i centrala Visby som finns med på Unescos världsarvslista. Långsiktigt ägande och långsiktiga affärsrelationer PayEx Group startades av Max Hansson 1972 och han är fortfarande ensam ägare. Vi har drivit utvecklingen inom vår bransch i drygt 40 år och är Nordens främsta experter på betalningar med en heltäckande och svåröverträffad kompetens inom alla former av betallösningar. Max långsiktiga och oberoende ägande skapar förutsättningar för oss att ha ett långsiktigt perspektiv och erbjuda tjänster som leder till bestående partnerskap. Återvinning är en självklarhet för oss på PayEx och allt IT-material som vi inte längre använder skickas till en leverantör som återanvänder så mycket som möjligt. Bevarar världsarvet Under åren har PayEx förvärvat ett antal fastigheter inne i centrala Visby, som sedan 1995 är upptaget på Unescos världsarvslista. Ett par av PayEx fastigheter är från 1200-talet och vi har renoverat dessa på ett varsamt sätt med målet att bevara dem som en del av världsarvet. De äldre fastigheterna sköts med stor omsorg och inom koncernen finns medarbetare vars fokus är att bevara och ta hand om fastigheterna för att bevara dem som ett kulturarv för framtiden. Tryck och transport med hänsyn till miljön PayEx strävar alltid efter att välja det miljövänligaste alternativet när vi köper in varor och tjänster. Vi anlitar bara ansvarsfulla tryckerier och transportföretag. Vår huvudsakliga tryckeripartner, Strålfors, arbetar aktivt för en hållbar utveckling. För att minska belastningen på miljön strävar vi efter att skicka digitala fakturor samt uppmuntrar även våra leverantörer att göra detsamma. Tillsammans med våra kunder erbjuder vi konsumenter digitaliserade lösningar samt uppmuntrar användandet av digitala brevlådor, som Digipost och Netposti. För att minska vår elkonsumtion arbetar vi med att virtualisera vår driftmiljö vilket kommer att leda till minskad elförbrukning. Under 2012 startades också ett projekt för att byta ut all vår belysning till ledlampor. Tillsammans med GEAB och Vattenfall kommer PayEx under 2013 att ingå i Smart Grid Gotland, ett utvecklingsprojekt som syftar till att integrera stora mängder förnyelsebara energikällor i nätet. Projektet påbörjades 2012 och förväntas hålla på till Vi har även investerat i en funktionslösning för kontorsskrivare som innebär att användare måste ange en personlig kod vid utskrift. Lösningen är en molntjänst som på sikt ska leda till att vi minskar vår pappersanvändning med upp till 30 procent. 12 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Hållbarhet

15 Vi värnar om vår viktigaste resurs medarbetarna PayEx är experter på betalningar och med våra cirka 500 medarbetare i fyra länder ska vi växa med våra kunder. För att det ska vara möjligt krävs unika medarbetare med unik kompetens. Vi är många och vi är duktiga men vi kan bli ännu bättre! Medarbetarna är vår viktigaste resurs och att ta hand om denna resurs är ett sätt att värna om det egna kapitalet. Utmaningen i att bli framgångsrik är att kunna attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare med den kompetens som behövs både nu och framöver. Det är en av de viktigaste frågorna på PayEx och det påverkar allt vi gör. Aktiviteter 2012 Organisationsutveckling för ökat kundfokus kan sammanfatta 2012 års HR-verksamhet. Under året har PayEx: Genomfört resursplanering och bemanning; Genomfört effektiviseringar och kompetensförflyttning; Kompetensutvecklat med stort fokus på rekrytering till nyckelpositioner; Skapat en koncerngemensam plattform för gemensamma HR-processer, policys och förhållningssätt. Dessa finns samlade på vårt koncerngemensamma intranät under Medarbetarportalen och Chefs portalen. Årlig medarbetarundersökning 2012 genomförde PayEx en koncerngemensam medarbetarundersökning där medarbetarna fick tycka till om sin arbetssituation och sin arbetsmiljö samt bidra med idéer till hur företaget kan bli bättre för att bli branschens bästa arbetsplats. Utöver denna undersökning genomförs varje år mindre mätningar för att ge verksamheten snabbare återkoppling på de handlingsplaner som tagits fram i samband med medarbetarundersökningen. Resultatet av medarbetarundersökningen 2012 är ett mätbart utgångsläge för våra fortsatta förbättringar. leverera våra verksamhetsmål. Vi har identifierat följande nyckelområden. Utveckla målstyrning i organisationen. Genom att sätta upp kvantitativa och kvalitativa mål i linje med vår verksamhetsstrategi säkerställer vi att alla nivåer i organisationen levererar goda resultat. PayEx styrelse ansvarar för att fastställa våra strategiska affärsmål på övergripande nivå och att mäta resultat utifrån dem. PayEx koncernledning ansvarar för att de övergripande målen bryts ner till cheferna. Satsa på chefsutveckling. Cheferna på PayEx ansvarar för att, tillsammans med sina team, sätta upp mål på teamoch individnivå. De säkerställer också att våra medarbetare förstår hur de kan bidra till de övergripande verksamhetsmålen. Det är därför viktigt att våra ledare får möjligheten att driva fram goda prestationer. Bygga kompetens Det är viktigt att vi har en kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling och kompetensöverföring. Medarbetarnas behov av kompetensutveckling definieras primärt i utvecklingssamtal och den målplan som tas fram där. Målplanen korrigeras kontinuerligt vid behov. Kompetensutveckling kan bedrivas på många olika sätt med externa eller interna insatser. Skapa struktur kring roller, ansvar och kompensation samt tydliggöra karriärvägar. Rollbeskrivningar skapar tydligare karriärvägar och är ett verktyg för PayEx att säkerställa att kompetensen för varje roll upprätthålls och att den medarbetare som innehar respektive roll har den kompetens som krävs för rollen eller en målplan för att erhålla den kompetens som krävs. Medarbetarstrategi för att nå verksamhetsmålen Vår medarbetarstrategi bygger på de prioriteringar som vi anser är väsentliga för att vi ska kunna Medarbetare PayEx Holding AB årsredovisning

16 Styrelse och ledning Jonas Lagerstedt Styrelseordförande Uppvuxen på Gotland sedan 5-årsåldern och flyttade 1988 till Stockholm för studier på KTH. Arbetade i 16 år på Boston Consulting Group där han bland annat ledde den nordiska verksamheten inom bank och finans. Efter BCG startade Jonas egen verksamhet som oberoende rådgivare och var under 2011 även ledamot i styrelsen för MQ tog Jonas över VD-rollen på PayEx för att i oktober 2012 gå över i rollen som styrelseordförande. Motto Ingenting är omöjligt just do it Max Hansson Styrelseledamot/ägare Gotlänningen som övertog sin fars auktionsfirma. Startade Faktab 1972 för att ta hand om och effektivisera sina dåvarande kunders enformiga pappersarbete. Företaget har expanderat och Max är idag ägare till Nordens enda heltäckande koncern vad gäller betalningar. Faktab har under resans gång bytt namn till PayEx och består nu av 500 anställda i fyra länder. Motto: Inget är så bra att det inte kan göras bättre Carl-Johan Ahlström Styrelseledamot Uppvuxen i Paris, studerade ekonomi och marknadsföring i Genève fram till Grundade X-change in Sweden 1990 där han var VD fram till Idag verksam som arbetande styrelseordförande i Vixar AB, ett bolag som investerar i små och mellanstora bolag. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen: Teqnion AB, Cedergruppen AB, AB Alphace Coaching & Education AB, Eco2 Energy AB och Tripod Energy AB. Motto: Det finns inga genvägar det är bara hårt arbete som fungerar Lars Stenberg Styrelseledamot Jur kand och fil kand vid Lunds Universitet Började på Advokatfirman Lindahl 1978 där han arbetade som advokat och delägare fram till Driver sedan 2009 egen advokatfirma. Styrelseuppdrag utöver PayExkoncernen: Aktiebolaget Amerix, H. Lundén Holding AB, Holbein Holdings AB, Sardis Securities Inc. Istanbul, TR Fastenings AB och uno form i Stockholm AB. Motto: Det är alltid för tidigt att ge upp! Therese Westerlund Arbetstagarrepresentant Uppvuxen i Stockholm och flyttade 1996 till Gotland för filmstudier fram till Hon började på PayEx år 2000 och arbetar idag som Process Manager för PayEx debitering. Motto: Entusiasm hittar möjligheterna och energi ser till att du kan göra det mesta av dem. Therese Westerlund ersattes av Marie Lydahl den 11 april Remcia Bulut Arbetstagarrepresentant Har tidigare arbetat som säljare på ett agentföretag för Eniro. Är idag kvalitetshand ledare för Mobile, Merchant and POS i First Line Support. Devis. Finner sitt inre palats på gymmet. 14 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Styrelse och ledning

17 Övre raden från vänster: Louise Gauffin Head of Marketing Nicklas Molin Business Area Manager Merchants Anders Karlsson Head of Legal Department Jonas Lagerstedt Chairman of the Board Mikael Hellberg Acting Business Area Manager Mobile Niklas Levin Business Area Manager Invoicers Lars Marlow Krosby Head of IT Nedre raden från vänster: Jenny Hellberg Hassel Head of Operations Raymond Klavestad CEO Jörgen Pettersson Head of Credit and Collection (Head of Customer Service från Mars 2013) Therese Johansson Head of HR Mikael Wandt CFO (November 2012) Styrelse och ledning PayEx Holding AB årsredovisning

18 Fristående betalterminaler 16 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Styrelse och ledning

19 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten PayEx Holding AB, organisationsnummer , bildades under första kvartalet 2007, bolaget är moderbolag i PayEx koncernen, som bedriver verksamhet inom fem huvudsakliga områden i Sverige, Norge, Danmark och Finland. PayEx verksamhet startade redan 1972, då under namnet Faktab Finans AB, vars grundare Max Hansson fortfarande är ensam ägare till koncernen. Faktura- och reskontraservice PayEx är en komplett leverantör av tjänster för hantering av tids- och kostnadskrävande arbetsuppgifter inom ekonomi och administration. Tjänsterna innefattar bearbetning av fakturaunderlag, fakturering/billing, reskontrahantering och betalningsuppföljning. Genom kundsystemet PayEx Online får kunden full översikt och kontroll på verksamhetskritiska processer. Kunderna erbjuds enklare, säkrare och mer kostnadseffektiva lösningar som frigör kapital och kapacitet. PayEx hanterar kundens betalningsprocesser så att kunden kan fokusera på sin egen kärnverksamhet. Inkasso PayEx är en ledande leverantör inom inkassotjänster. PayEx är experter på reduktion av kredittid och begränsning av förluster av utestående fordringar. Tjänsterna inkluderar påminnelserutiner, övervakning av gäldenärers ekonomiska situation, inkasso, köp av fordringar, hantering av misskötta lån och krediter. PayEx har mycket kvalificerade medarbetare, som systematiskt och professionellt följer kundernas utestående fordringar. Elektroniska betalningar via internet och i butik PayEx är en komplett leverantör av elektroniska betalningstjänster för internethandel, mobilhandel och varuhandel på den nordiska marknaden. På den europeiska marknaden samarbetar vi med ledande leverantörer för att kunna leverera betalningstjänster till nordiska kunder som önskar att betala eller ta betalt utanför Norden. Vi bistår företag med integration och utveckling av användarvänliga betalningslösningar för småbelopp, stora engångsköp, skräddarsydda lösningar samt anpassning av existerande standardlösningar efter kundernas behov. I samarbete med större kunder och partners utvecklar vi även unika lösningar för branscher såsom detaljhandeln, transportsektorn, hotell och restaurang, internethandel, telekommunikation, media, drivmedel, universitet etc. Finansiering PayEx Credit AB är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen och utför koncernens samtliga finansiella tjänster. Exempel på tjänster som utförs är fakturabelåning, fakturaköp, kontraktsbelåning och köp av inkassoärenden. Organisation PayEx berdriver sin verksamhet i en organisation som består av tre affärsområden (AO) och tre produkt/produktionsenheter. Affärsområdena är ansvariga för försäljningen av koncernens samtliga produkter och tjänster mot ett givet kundsegment. De olika affärsområdena ansvarar även för förvaltning och utveckling av produkterna inom respektive område. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland AO Merchants AO Merchants har totalansvar för befintliga och nya kunder inom handelssegmentet. De säljer och levererar hela koncernens utbud av produkter och tjänster till dessa kunder. AO Invoicers AO Invoicers har totalansvar för befintliga och nya kunder för verksamheter som använder sig av PayEx fakturaservice. De säljer och levererar hela koncernens utbud av produkter och tjänster till dessa kunder. AO Mobile AO Mobile ansvarar för att i nära samarbete med våra kunder utveckla och implementera innovativa och högteknologiska lösningar. PayEx skall ligga i framkant av utvecklingen. Produktområde Credit och Collection Credit och Collection ansvarar för produkter och tjänster samt stora delar av det operativa arbetet inom vår verksamhet för inkasso och finansiering. PayEx Credit AB ligger i sin helhet inom enheten. Viktiga delar av verksamheten inom PayEx Credit AB är att hantera frågor inom områdena kreditbedömning, riskhantering, likviditet och kapitaltäckning. PayEx Credit AB är ansvarig för våra produkter och tjänster inom finansiering (inklusive inlåning). Enhet Operations PayEx Operations består av mer än 200 medarbetare som hanterar hela kundprocessen. Då ingår all administrativ service som exempelvis hård- och mjukvara, papper och kuvert, betalningsregistrering, reskontrahantering, statistik, processutveckling och utbildning. Arbetsuppgifterna innefattar bearbetning av fakturaunderlag, fakturering/billing, reskontrahantering och betalningsuppföljning samt kundservice för våra egna och kunders kunder. Enheten är också ansvarig för den löpande kundrelationen i det dagliga arbetet samt för att sätta upp nya kunder i drift. Enhet IT IT består av över 100 medarbetare som arbetar med utveckling och drift av IT system för vår egen och för våra kunders räkning. Enheten bistår även med avancerade supportfrågor till kunder och våra egna medarbetare. PayEx Invest Förvaltar koncernens fastighetsbestånd. Samtliga fastigheter ligger i Visby innerstads medeltida stadsmiljö. Innehav av aktier i bolag som inte är integrerade i någon av de andra affärsområdena ägs av PayEx Invest. Resultat Koncernens resultat före skatt och minoritetsintresse uppgår till Kkr ( Kkr). Det negativa resultatet föregående år var en effekt av nedskrivningar och kreditförluster av engångskaraktär. Moderbolagets rörelseresultat uppgår till Kkr ( Kkr). Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under räkenskapsåret har firmaändring skett; PayEx Finance AB har bytt namn till PayEx Sverige AB. PayEx AS har bytt namn till PayEx Norge AS. PayEx OY har bytt namn till PayEx Suomi OY. PayEx A/S har bytt namn till PayEx Danmark A/S. I juli 2012 förvärvades det norska företaget Mynt Betalingsterminaler AS, vilket stärker koncernens position på den nordiska marknaden för betalterminaler. I september 2012 gjordes en aktieutdelning till PayEx Holding AB från PayEx Solutions AS, där samtliga aktier i PayEx Solutions AB delades ut. Under december 2012 genomfördes två fusioner; PayEx Solutions AS, Mynt Betalingsterminaler AS och PayEx Esol AS fusionerades med PayEx Norge AS. PayEx Solutions AB fusionerades med PayEx Sverige AB. I samband med detta gjordes en inkråmsöverlåtelse från PayEx Collection AB till PayEx Sverige AB. PayEx Holding AB har lämnat ett kapitaltillskott om 12 mkr till PayEx Danmark A/S. Under räkenskapsåret har ett helägt fastighetsbolag, Faktab K8 AB, avyttrats. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Efter räkenskapsårets utgång har två helägda fastighetsbolag, Faktab H1 AB och Faktab H2 AB, avyttrats. Förvaltningsberättelse PayEx Holding AB årsredovisning

20 Flerårsöversikt Översikt koncernen Nettoomsättning (Kkr) ) Resultat före skatt och minoritetsintresse (Kkr) Balansomslutning (Kkr) Soliditet 7% 8% 26% 27% 26% Medelantal anställda Översikt moderbolaget Nettoomsättning (Kkr) Resultat efter finansnetto (Kkr) Balansomslutning (Kkr) Soliditet 45% 42% 50% 58% 52% Medelantal anställda ) För 2012 har nettoomsättningen i koncernens resultaträkning påverkats av att intäkter i ett koncernbolag jämfört tidigare år har omklassificerats till ränteintäkter. Utan denna justering skulle årets omsättning uppgått till cirka kkr. Framtid Rörelsen i koncern- och moderbolaget kommer att bedrivas i linje med de förändringar som genomfördes under slutet av år De förväntas ge en positiv resultateffekt under det kommande året. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond balanserat resultat årets vinst disponeras så att: Till aktieägaren utdelas i ny räkning överföres * * Varav till överskursfond Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 18 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Styrelse Från vänster: Sören Sjöholm, Jan Henriksson vice ordförande, Claes Wetterström ordförande, Camilla Stridh, Kenneth Karlsson, Lars-Inge Green, Birger Andersson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer