ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB I

2 PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att slippa skriva den två gånger skaffade Max karbonpapper och med hjälp av fönsterkuvert slapp han även skriva namn och adress två gånger. Självklarheter idag. Men inte då. Max tog så småningom över sin fars auktionsfirma. Men tiderna hade förändrats och auktionsbranschen var på nedgång. Det blev allt svårare för Max att göra det han tyckte mest om. Att fakturera startade Max Faktab som senare blev PayEx. Han tog över pappersarbetet från sina kunder och effektiviserade det. Samma koncept används än idag men med nya tider följer nya möjligheter. Idag driver Max Nordens enda heltäckande koncern inom betalningar. Det som en gång började med karbonpapper kallar vi idag Fakturaservice. II PayEx Holding AB årsredovisning 2012

3 Innehåll Bolaget i korthet 2 Året i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé och strategi 5 Marknad 7 Affärsområden 8 Hållbarhet 12 Medarbetare 13 Styrelse och ledning 14 Förvaltningsberättelse 17 Flerårsöversikt 18 Finansiella rapporter 24 Redovisningsprinciper 26 Noter 27 Styrelsens underskrifter och revisorspåteckning 32 PayEx Holding AB årsredovisning

4 2012 Experts in payments Bolaget i korthet: PayEx är den enda leverantören i Norden som erbjuder heltäckande betalningslösningar. Det gör oss unika. Vår bredd i både tjänster och kanaler gör oss till den betalningspartner nordiska företag behöver. Vi är PayEx Experts in payments. Nordisk koncern med gotländska rötter PayEx bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Visby på Gotland. Grundaren, Max Hansson, är ensam ägare av PayEx. Tre affärsområden Vi är organiserade i tre affärsområden: Invoicers, Merchants och Mobile. Vår finansiella verksamhet bedrivs i bolaget PayEx Credit AB. Medarbetare Den 31 december 2012 hade PayEx 465 medarbetare. Året i korthet: Ett starkt team I januari inleddes etableringen av en ny organisation och ledningsgrupp. Organisationen förstärktes genom nyrekryteringar av CFO, marknadschef, kreditchef och landschef för Finland. Service och leveransförmåga PayEx strävar alltid efter att leverera högre service och bättre kvalitet till lägre kostnader. Vi etablerade ett samarbete med en off-shore utvecklare för en effektivare och mer flexibel IT-utveckling. Ett förändringsarbete lanserades under året för att långsiktigt stärka kvalitet och leveransförmåga. Sms-biljetter PayEx är leverantör till den sms-tjänst som togs i bruk av SL, UL och åtta andra kollektivtrafikbolag den 1 februari Avtalet visar att våra utvecklade och beprövade tjänster väl möter kollektivtrafikbolagens krav på betalningstjänster i framkant av den tekniska utvecklingen. Plånbok i mobilen Aktiviteten kring mobila betalningar har tagit fart under året. PayEx var en av de första aktörerna på marknaden att erbjuda mobila betalplattformar och står bakom den tekniska plattformen till WyWallet. Förvärv Förvärvet av Mynt Betalingsterminaler AS stärker PayEx position som leverantör av betalterminaler och som en av de ledande leverantörerna av betalningslösningar i Norden. 2 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 VD-ord

5 Integrerade betalterminaler VD-ord PayEx Holding AB årsredovisning

6 VD-ord Det gångna året har PayEx stärkt sin position som ledande nordisk leverantör av betal- och finansieringslösningar på en konkurrensutsatt marknad. Vi justerade vår kostnadsbas, förstärkte organisationen och levererade nya, framtidsinriktade tjänster till marknaden är vårt starkaste år någonsin och jämfört med 2011 så har rörelseresultatet ökat med drygt 30 Mkr eller 137 procent. PayEx står stabilt och är redo för fortsatt tillväxt och stark lönsamhet under Stark aktör på många marknader Våra betaltjänster, med tillhörande finansieringsprodukter, vidareutvecklades under året. PayEx är en unik aktör på marknaden eftersom vi kan erbjuda ett helhetskoncept för betalning i alla kanaler webb, mobil, automater, fysisk butik med marknadens bredaste utbud av betal- och finansieringsprodukter. Våra kunder kan på så sätt betala eller ta betalt var, när och hur de vill. Vi ingick viktiga kundavtal som kombinerar våra betal- och finansieringstjänster inom segment såsom detaljhandel, bank, finans, transport, vård och telekom. Vi är stolta över att under 2012 ha stärkt vår position som ledande leverantör av mobila betallösningar. Det skedde bland annat genom leveranser till kunder som 4T Sverige (WyWallet) och de norska transportföretagen NSB (tågbiljetter) och Ruter (buss, tåg, spårvagn). Vi ingick också avtal med tio kollektivtrafikbolag om leverans av betallösningar för sms-biljetter. Dessa trädde i kraft den 1 februari Genom förvärv har vi skaffat oss en gynnsam position på den nordiska betalterminalmarknaden. Det medför att vi kan erbjuda Nordens modernaste terminalplattform där olika lojalitetslösningar, presentkort, kuponger och påfyllnadstjänster kombineras efter önskemål. Viktiga kundavtal inom området har tecknats med bland andra ATG, Hertz, Narvesen, 7-Eleven Norge och Telenor Sverige. Därmed har vi skapat goda möjligheter att bli en av de tre största leverantörerna av betalterminaler i Norden. Vi har fortsatt starkt fokus på att erbjuda marknadens bästa tjänster inom fakturaadministration och vi har fått förnyat och utökat förtroende från våra kunder inom detta viktiga område. Service och kostnadseffektivitet Vi försöker hela tiden bli effektivare och ge bättre service till våra kunder. Därför innebar året även omstruktureringar och effektiviseringar i organisationen. Det har lett till en reduktion av vår totala kostnadsbas, men vi har också rekryterat ny kompetens för att möta framtidens krav och förväntningar. Kompetensutvecklingen kommer att fortgå kontinuerligt för att förbättra våra kundoch tjänsteprocesser. I tillväxtens tecken PayEx ser fram emot 2013 med tillförsikt. Vår ambition är att ytterligare stärka vår position på den nordiska marknaden. Genom att erbjuda Nordens bredaste och främsta tjänster och varje dag fokusera på att ge den bästa servicen, hoppas vi på nya uppdrag att hjälpa våra kunder till fler och lönsammare affärer. Jonas Lagerstedt Verkställande direktör till oktober 2012 Styrelsens ordförande från oktober 2012 Raymond Klavestad Verkställande direktör från oktober PayEx Holding AB årsredovisning 2012 VD-ord

7 Affärsidé och strategi Det självklara valet PayEx är Nordens ledande leverantör av betalningslösningar. 40 års erfarenhet i kombination med stark innovationskraft och fokus på kvalitet och relationer har gjort oss till det vi är idag: den enda leverantören i Norden som erbjuder heltäckande betalningslösningar. Vår bredd i både tjänster och kanaler gör oss till den betalningspartner nordiska företag behöver. Vi är det självklara valet för betalningar idag och imorgon. Vi är PayEx Experts in payments. PayEx faktureringstjänster tar hand om kundernas fakturering, betalningar, inkasso- och påminnelsehantering, reskontra, med mera. Det ger våra kunder mer tid till sina kärnverksamheter, bättre kontroll och översikt och minskade kreditförluster. PayEx är också ledande inom mobila betalningar vid försäljning i butik, i automat eller på webben. Bankerna, operatörerna, betalkortsföretagen, it-bolagen, telekomföretagen och en rad nischaktörer; alla är de överens om att mobilen snart tar över som plånbok. När detta sker på allvar ersätter mobilen inte bara kontanter och kreditkort utan även alla andra dokument som vi har i plånboken. PayEx leder utvecklingen och ser en spännande potential inom detta område. Fokus på teknologi och innovation PayEx har ett starkt fokus på teknologi, innovation och entreprenörskap. Det har bland annat banat väg för vår ledande position inom mobila betalningslösningar. Vårt företag är byggt av entreprenörskap. Idag brinner vi för att stötta andra entreprenörer att lyckas med sina företag. Genom att leda teknologiutvecklingen och vara bäst på innovation och kunskap skapar vi nya branschstandarder och nya affärer för våra kunder. Bäst på kvalitet och pålitlighet Kvalitet och pålitlighet är viktiga ledord för oss på PayEx. Vi värnar också vårt gotländska arv och vår familjära kärna. Det sätter sin prägel både internt och i våra kundrelationer. Vi bygger långsiktiga relationer och strävar efter att vara en partner, och inte bara en leverantör, till våra kunder. Vår verksamhet bygger på att det går bra för oss när det går bra för våra kunder. När de tjänar pengar kan vi göra det också. De senaste åren har PayEx genomgått en rad förändringar för att professionalisera och effektivisera organisationen. Vi har skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt och innovationskraft. En ny ledningsgrupp tillsattes 2011 och företaget har sedan dess genomgått en rad effektivitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Det har gjort att vi nu kan koncentrera oss på att utveckla våra tjänster och bli en ännu mer snabbfotad, pålitlig och kundorienterad partner för nordiska företag. Vi har identifierat ett antal nyckelområden som säkerställer att vi är och förblir det självklara valet för betalningar inom Norden. PayEx strävar efter att vara: Kundorienterat och med hög servicegrad Bäst i branschen på kvalitet och pålitlighet Nordens bästa arbetsgivare Finansiellt starkt för att ha resurser att utveckla nya och bättre tjänster till våra kunder För att stärka oss ytterligare inom kundservice har vi under 2012 initierat en ny kundserviceenhet samt vidtagit åtgärder som höjer kvaliteten och pålitligheten i våra tjänster ytterligare. Förvärv kompletterar organisk tillväxt PayEx växer i huvudsak organiskt, men kompletterar med utvalda förvärv för att garantera att vi alltid erbjuder kunderna de bästa, säkraste och mest innovativa lösningarna. Under 2012 förvärvade vi det norska terminalbolaget Mynt, vilket stärkte vår position inom terminalbetalningar i Norden. PayEx ser stora möjligheter till organisk tillväxt i Norge, Danmark och Finland där vi ännu inte är lika stora på faktureringstjänster som i Sverige. (Läs mer i avsnittet Marknad på sidan 7.) Starka partners och krävande kunder Vi har starka lokala partners, såsom Swedbank och Danske Bank. Bland våra kunder finns många av Nordens mest välkända och krävande företag, bland andra Apoteket, Reitan, Telia, Telenor, ATG, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Storstockholms Lokaltrafik, Blocket, Ica och NSB. För dem är vi en pålitlig partner med ett brett och konkurrenskraftigt erbjudande som kan uppfylla deras behov av kundanpassade och flexibla lösningar. Affärsidé PayEx levererar heltäckande betalningslösningar till företag i Norden. Vision Det självklara valet inom betalningar i Norden. Strategi Våra tjänster ska ha högsta kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Vi drivs av hög servicegrad, innovationskraft och entreprenörsanda. Affärsidé och strategi PayEx Holding AB årsredovisning

8 Kortbetalning på internet 6 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Affärsidé och strategi

9 Marknad Förutsättningarna på marknaden för betallösningar skiljer sig åt mellan olika länder och branscher. Gemensamt för den nordiska marknaden är dock en växande efterfrågan på leverantörer som kan ta ett helhetsgrepp och erbjuda lösningar som leder till bättre lönsamhet för kunderna. PayEx är väl positionerat för att möta de behoven. E-handeln växer kraftigt Tack vare tekniska lösningar, säkra betalningar och enkel åtkomst kan vi se en förändring i konsumenters köpbeteende. Vi är inte längre beroende av affärernas öppettider, geografiska avstånd eller av att ha sedlar i plånboken. E-handel är en kraftigt växande försäljningskanal. Enligt Svensk Handels rapport Nyckeltal för E-handel ökade e-handeln med 15 procent under året. Både företag och konsument har mognat och tillväxten sker stadigt. Enkelhet och säkerhet är ledord för e-handel. Oavsett om det handlar om faktura-, direkt-, mobil- eller kortbetalning kan allt genomföras över nätet. Flexibiliteten bidrar till en ökad försäljning hos handlarna. På PayEx arbetar vi kontinuerligt med innovativa lösningar för att möta våra kunders behov. Vi ser ständigt hur nya handelsplatser tar form på nätet och det är spännande att vara mitt i förändringen. Vår bredd är en fördel på en e-handelsmarknad där andelen internationella aktörer ökar; genom att erbjuda helhetslösningar har våra kunder inget behov av att vända sig någon annanstans. Stora möjligheter på marknad i snabb utveckling En av betalbranschens viktigaste framtidsfrågor är lösningar för betalningar via mobiltelefon. Enligt Gartners Market Trends: Mobile Payment, Worldwide 2012 kommer mobila betalningar att öka med 42 procent årligen globalt fram till år I Norden har dock genomslaget hittills skett i långsammare takt. En orsak är avsaknaden av en standardlösning. Mobila betalningar är ett brett område som täcker flera branscher och otydligheten skapar osäkerhet hos både företag och konsumenter. En annan orsak är den investering som krävs för att en handlare ska kunna erbjuda mobilbetalningar. Om konsumenterna inte efter frågar tjänsten skjuts investeringen på framtiden. För att konsumenter ska börja efterfråga möjlig heten att betala via mobilen måste de uppleva nytta eller nöje med tjänsten och känna att den är säker. När så sker kommer utvecklingen att ta fart på allvar. En tydlig trend är att branscher går samman i partnerskap för att erbjuda sina mobila plånböcker. De fyra stora mobiloperatörernas lansering av WyWallet i juni är ett exempel på det. Här levererar PayEx den tekniska lösningen. Under året har även pilotprojekt med mobila betalningar startat, bland annat inom livsmedelshandeln. Inkasso diskussionsämne Inkassosektorn har varit föremål för mycket diskussion under året. Debatten har gällt aktörer som har stora brister i sina kreditprövningar och i sin information om lånevillkor och som samtidigt bedriver en aggressiv marknadsföring. Det har uppmärksammats i media där kvällstidningar och storstadspress rapporterat om bluffakturor och skuldfällor. Kronofogden konstaterar att obetalda smslån till privatpersoner har ökat med 70 procent sedan 2011 och riktar skarp kritik mot de inkassoföretag som hanterar lånen. Datainspektionen har under året höjt kraven på tydlighet i kravbreven och det blir därmed allt viktigare att aktörer som PayEx, med seriösa inkassolösningar, lyfts fram som på litliga alternativ. Paketlösningar Företag vill gärna erbjuda flera olika betalsätt till sina kunder och det gör paketering av betaltjänster till attraktiva produkter, vilket i sin tur leder till samarbeten mellan olika företag inom betalbranschen. PayEx har en stor fördel som kan erbjuda sådana helhetslösningar till sina kunder. Hos oss finns ett samarbete mellan affärsområdena Merchants, Invoicers och Mobile för att i alla lägen erbjuda kunder ett heltäckande utbud av ledande betaltjänster. Marknad PayEx Holding AB årsredovisning

10 Affärsområden Invoicers ett utvecklande år med nya kunder och effektivare organisation har varit ett utvecklande år för Invoicers på flera plan. Vi har fått förnyat förtroende från våra största kunder, slutit avtal med ett flertal nya och effektiviserat organisationen för att säkerställa kvaliteten i våra kundleveranser. Affärsområdet Invoicers ansvarar för PayEx fakturaservicetjänster samt försäljning av billing, inkasso och finansieringstjänster till nya och befintliga kunder. Invoicers har under året arbetat aktivt med att effektivisera organisationen för att bli ännu mera fokuserad i vår försäljning och bättre på att ta hand om och vidareutveckla våra befintliga kundrelationer. Vi har även integrerat Delivery Management i affärsområdet för att säkerställa kvaliteten i våra kundleveranser. Åtgärderna har lyckats och lett till att vi har fått flera nya kunder samt till att vi har fått förnyat förtroende från alla våra stora kunder. Nya kunder och fördjupade samarbeten Den sista delen av avregleringen av apoteksmarknaden kommer genomföras under Den avser försäljningen av DOS-förpackade läke medel. Apoteket AB lyckades behålla hälften av affären medan den andra hälften gick till två nya aktörer, Svensk DOS AB och Apotekstjänst Sverige AB. Båda dessa aktörer valde PayEx för hantering av delbetalning och faktura. PayEx är en av de ledande leverantörerna av faktureringstjänster till nordiska telekom- och medieföretag. Vi fortsatte att stärka vår ställning gentemot dessa kundgrupper under Ett av de mest spännande avtalen under året var Svenska Dagbladet som valde att lägga ut hela sin prenumerationsfakturering på PayEx. Även Canal Digital Kabel TV valde PayEx som leverantör under Det goda samarbetet med våra bankpartners fortsatte under året. De bidrar med en bra tillströmning av kunder och vi jobbar aktivt för att stötta bankerna i deras arbete. Aktiv produktutveckling Vi har under året fortsatt att satsa mycket på produktutveckling för att kunna erbjuda det senaste och se till att vi har de produkter marknaden efterfrågar. Vi har fortsatt att utveckla vår framgångsrika kontokreditprodukt. Vi har bland annat tagit fram ett koncept för tandläkare som innebär att de på ett enkelt sätt kan erbjuda sina kunder delbetalning av sina behandlingar. Vi har även ingått ett samarbetsavtal med Nordens ledande leverantör av journalsystem till tandläkarbranschen, Opus Dental. Detta innebär att vår kontokredit integreras direkt i tandläkarnas system. Under årets sista dagar tecknade vi ett avtal med TeliaSonera Finans som innebär att vi ska leverera en plattform med tillhörande administration för kontokrediter som TeliaSonera Finans ska erbjuda till Telia-koncernen i Norden. Under 2012 har vi inlett ett projekt där vi lyfter fram Inkasso som ett viktigt satsningsområde i samtliga nordiska länder. Vi går igenom våra system, processer och affärsmodeller för att säkerställa att vi har marknadens vassaste inkassoerbjudande färdigt under Vi har dessutom under året påbörjat förstärkningen på säljsidan för våra inkassotjänster. För att fortsätta hålla vår position som ledande outsourcingbolag inom fakturering har vi inlett ett omfattande projekt för att ta fram ett helt nytt reskontrasystem med den senaste teknologin och med all den funktionalitet som krävande fakturakunder efterfrågar. Vi har under 2012 kunnat sätta en pilotkund i drift och fortsatt överföring av våra kundbaser kommer att ske under Framtiden Affärsområdet Invoicers har under 2012 lagt en bra grund för framtiden, både avseende interna processer och produktutveckling. Vi ser en allt större efterfrågan på våra finansiella tjänster och vi väntar oss att den trenden håller i sig under Vi förväntar oss även mer aktivitet inom inkasso som ett resultat av de satsningar vi påbörjade under Sverige och Norge är affärsområdet Invoicers starkaste marknader, men vi ser tydliga tecken på att både Danmark och Finland kommer att växa starkt framöver och bidra än mer till att stärka vår position i Norden. 8 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Affärsområden

11 Affärsområden Merchants Efterfrågan på PayEx Merchants tjänster har varit hög under 2012, framför allt inom e-handel, men även inom lösningar som täcker in flera kanaler. Våra transaktioner inom e-handel ökade med mer än 40 procent under året. Vi har även gjort investeringar för att kunna erbjuda faktura- och delbetalningstjänster till våra handlare i egen regi. Affärsområdet Merchants erbjuder en heltäckande betalningstjänst för handlare med behov av flera kanaler, såsom betalterminaler i butiker, betallösningar på internet och via mobil. Efterfrågan på våra lösningar har ökat starkt, framför allt från transaktionsintensiva företag, såsom ATG, HBO och ett flertal bolag inom kollektivtrafiken. PayEx har en väl etablerad position bland dessa företag, i synnerhet inom lösningar för e-handel. Vi ser stora tillväxtmöjligheter inom betalningslösningar för fysisk handel. Vi erbjuder dessutom tilläggstjänster, som presentkort, skimming, anti fraud, abonnemangsbetalning och rapporteringstjänster, och även här upplever vi att efterfrågan blir allt större hanterade vi närmare 350 miljoner transaktioner för våra kunder. En rad stora kunder har anslutit sig till PayEx under året, några exempel är ATG, Hertz, NSB, Ruter, SANOMA, HBO Nordic och Dansk Supermarked. Kraftig tillväxt inom e-handel E-handeln i Norden växer årligen med mellan 10 och 20 procent och värderas nu till cirka 100 miljarder kronor. PayEx har varit aktivt inom e-handel i tolv år och har en stark position i framför allt Sverige och Norge. Vår satsning i Danmark har de senaste åren utvecklats mycket positivt. Vi är nu även aktiva på den finska marknaden där utvecklingen och konkurrensbilden ger goda möjligheter till kraftig tillväxt ökade PayEx transaktionsantal inom e-handelssegmentet med 40 procent, vilket är en starkare tillväxt än på flera år och klart bättre än den generella marknadsutvecklingen ser ut att kunna hålla en liknande tillväxt. Faktura- och delbetalningstjänster i egen regi PayEx har historiskt främst fokuserat på att erbjuda ett heltäckande spektrum av betalningslösningar där våra samarbetspartners står som utgivare och inlösare. Under året har investeringar genomförts för att i egen regi kunna erbjuda faktura- och delbetalningstjänster till våra handlare. Tjänsterna lanseras tidigt 2013 och förväntas starkt bidra till PayEx tillväxt. En heltäckande nordisk betalterminallösning PayEx har de senaste åren investerat i en gemensam nordisk lösning för kortbetalningar i butik. Plattformen skapar en unik möjlighet för kunder med behov i flera nordiska länder att använda en leverantör, en terminaltyp och en kassa integration. Den sista pusselbiten föll på plats genom förvärvet av norska Mynt Betalingsterminaler AS som ger oss distributionsrätten av Ingenicos terminaler på den nordiska marknaden. Därmed har vi full kontroll över hela kedjan och alla ingående komponenter. Detta skapar en stark grund att stå på för att utmana de etablerade aktörerna inom området. Affärsområden PayEx Holding AB årsredovisning

12 Affärsområden Mobile i täten med lösningar för betalning via mobil. Mobila betalningar blev ett eget affärsområde inom PayEx Det är en signal om hur viktigt vi anser att detta område är. Med vår mobila betalplattform kan våra kunder ligga först i utvecklingen när mobilen framöver ersätter plånboken. Vi har kompletta lösningar för betalningar via mobilen; i butik, på webben, i automater och på mobila webbsidor och mobila applikationer. Under året har vi bland annat vidareutvecklat vår plattform för mobila betalningar samt levererat en mobil betaltjänst till WyWallet. Vidareutveckling av plattform för mobilbetalningar PayEx har utvecklat vår plattform för mobila betalningar, mpayment solution, under Vår mobila betalplattform innebär att vi levererar den tekniska lösningen, medan kunden fyller den med sitt innehåll. Genom att kundens varumärke syns stärks relationen till slutkund. mpayment solution består av en del som hanterar kunddata med tillhörande mobilnummer samt en kontostruktur som kan hantera en rad olika kontotyper, till exempel så kallade PrePaidkonton, kreditkonton och konton som automatiskt överför inköp till externa system, exempelvis mobiloperatörers ordinarie mobilfaktura. (Se faktaruta härintill.) I tillägg till detta ingår även tjänster från övriga affärsområden inom PayEx, exempelvis fakturahantering från affärsområdet Invoicers för köp på kreditkonto. Ett antal tjänster från tredje part har också integrerats i mpayment solution, bland annat tjänster för att kontrollera användarens identitet. Lyckosam utveckling av WyWallet Affärsområdet Mobile levererade under året även en mobil betaltjänst till WyWallet den mobila plånboken som samägs av Telia, Tele2, Telenor och HI3G och därmed når 97 procent av alla svenska mobilanvändare. Ljusa framtidsutsikter Mobila betalningar är ett område med mycket goda framtidsutsikter. De flesta marknadsbedömare är överens om att betalningar via mobiltelefon kommer att bli allt vanligare de närmaste åren och PayEx står väl rustat att möta efterfrågan på denna växande marknad. Betalningar via mobil kan ske på olika sätt: PrePaid är mest lik en vanlig plånbok. Kunden fyller på sitt konto med en summa som sedan är tillgänglig att handla för. CreditAccount innebär att kunden faktureras för sitt köp i efterhand, som vid ett köp med kreditkort. Proxy Payment innebär att ett externt konto kopplas till den mobila plånboken. Utläggen kan då till exempel dras från ett vanligt bankkort eller inkluderas på fakturan från mobiloperatören. 10 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Affärsområden

13 Fristående betalterminaler Affärsområden PayEx Holding AB årsredovisning

14 Hållbarhet genom långsiktiga relationer, minskad miljöpåverkan och bevarande av världsarvet Visby För oss på PayEx handlar hållbarhet både om hållbara och långsiktiga affärsrelationer samt att värna om miljö, samhälle och människorna omkring oss. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska vår resursanvändning. Vi ser det också som vårt ansvar att bevara våra anrika fastigheter i centrala Visby som finns med på Unescos världsarvslista. Långsiktigt ägande och långsiktiga affärsrelationer PayEx Group startades av Max Hansson 1972 och han är fortfarande ensam ägare. Vi har drivit utvecklingen inom vår bransch i drygt 40 år och är Nordens främsta experter på betalningar med en heltäckande och svåröverträffad kompetens inom alla former av betallösningar. Max långsiktiga och oberoende ägande skapar förutsättningar för oss att ha ett långsiktigt perspektiv och erbjuda tjänster som leder till bestående partnerskap. Återvinning är en självklarhet för oss på PayEx och allt IT-material som vi inte längre använder skickas till en leverantör som återanvänder så mycket som möjligt. Bevarar världsarvet Under åren har PayEx förvärvat ett antal fastigheter inne i centrala Visby, som sedan 1995 är upptaget på Unescos världsarvslista. Ett par av PayEx fastigheter är från 1200-talet och vi har renoverat dessa på ett varsamt sätt med målet att bevara dem som en del av världsarvet. De äldre fastigheterna sköts med stor omsorg och inom koncernen finns medarbetare vars fokus är att bevara och ta hand om fastigheterna för att bevara dem som ett kulturarv för framtiden. Tryck och transport med hänsyn till miljön PayEx strävar alltid efter att välja det miljövänligaste alternativet när vi köper in varor och tjänster. Vi anlitar bara ansvarsfulla tryckerier och transportföretag. Vår huvudsakliga tryckeripartner, Strålfors, arbetar aktivt för en hållbar utveckling. För att minska belastningen på miljön strävar vi efter att skicka digitala fakturor samt uppmuntrar även våra leverantörer att göra detsamma. Tillsammans med våra kunder erbjuder vi konsumenter digitaliserade lösningar samt uppmuntrar användandet av digitala brevlådor, som Digipost och Netposti. För att minska vår elkonsumtion arbetar vi med att virtualisera vår driftmiljö vilket kommer att leda till minskad elförbrukning. Under 2012 startades också ett projekt för att byta ut all vår belysning till ledlampor. Tillsammans med GEAB och Vattenfall kommer PayEx under 2013 att ingå i Smart Grid Gotland, ett utvecklingsprojekt som syftar till att integrera stora mängder förnyelsebara energikällor i nätet. Projektet påbörjades 2012 och förväntas hålla på till Vi har även investerat i en funktionslösning för kontorsskrivare som innebär att användare måste ange en personlig kod vid utskrift. Lösningen är en molntjänst som på sikt ska leda till att vi minskar vår pappersanvändning med upp till 30 procent. 12 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Hållbarhet

15 Vi värnar om vår viktigaste resurs medarbetarna PayEx är experter på betalningar och med våra cirka 500 medarbetare i fyra länder ska vi växa med våra kunder. För att det ska vara möjligt krävs unika medarbetare med unik kompetens. Vi är många och vi är duktiga men vi kan bli ännu bättre! Medarbetarna är vår viktigaste resurs och att ta hand om denna resurs är ett sätt att värna om det egna kapitalet. Utmaningen i att bli framgångsrik är att kunna attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare med den kompetens som behövs både nu och framöver. Det är en av de viktigaste frågorna på PayEx och det påverkar allt vi gör. Aktiviteter 2012 Organisationsutveckling för ökat kundfokus kan sammanfatta 2012 års HR-verksamhet. Under året har PayEx: Genomfört resursplanering och bemanning; Genomfört effektiviseringar och kompetensförflyttning; Kompetensutvecklat med stort fokus på rekrytering till nyckelpositioner; Skapat en koncerngemensam plattform för gemensamma HR-processer, policys och förhållningssätt. Dessa finns samlade på vårt koncerngemensamma intranät under Medarbetarportalen och Chefs portalen. Årlig medarbetarundersökning 2012 genomförde PayEx en koncerngemensam medarbetarundersökning där medarbetarna fick tycka till om sin arbetssituation och sin arbetsmiljö samt bidra med idéer till hur företaget kan bli bättre för att bli branschens bästa arbetsplats. Utöver denna undersökning genomförs varje år mindre mätningar för att ge verksamheten snabbare återkoppling på de handlingsplaner som tagits fram i samband med medarbetarundersökningen. Resultatet av medarbetarundersökningen 2012 är ett mätbart utgångsläge för våra fortsatta förbättringar. leverera våra verksamhetsmål. Vi har identifierat följande nyckelområden. Utveckla målstyrning i organisationen. Genom att sätta upp kvantitativa och kvalitativa mål i linje med vår verksamhetsstrategi säkerställer vi att alla nivåer i organisationen levererar goda resultat. PayEx styrelse ansvarar för att fastställa våra strategiska affärsmål på övergripande nivå och att mäta resultat utifrån dem. PayEx koncernledning ansvarar för att de övergripande målen bryts ner till cheferna. Satsa på chefsutveckling. Cheferna på PayEx ansvarar för att, tillsammans med sina team, sätta upp mål på teamoch individnivå. De säkerställer också att våra medarbetare förstår hur de kan bidra till de övergripande verksamhetsmålen. Det är därför viktigt att våra ledare får möjligheten att driva fram goda prestationer. Bygga kompetens Det är viktigt att vi har en kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling och kompetensöverföring. Medarbetarnas behov av kompetensutveckling definieras primärt i utvecklingssamtal och den målplan som tas fram där. Målplanen korrigeras kontinuerligt vid behov. Kompetensutveckling kan bedrivas på många olika sätt med externa eller interna insatser. Skapa struktur kring roller, ansvar och kompensation samt tydliggöra karriärvägar. Rollbeskrivningar skapar tydligare karriärvägar och är ett verktyg för PayEx att säkerställa att kompetensen för varje roll upprätthålls och att den medarbetare som innehar respektive roll har den kompetens som krävs för rollen eller en målplan för att erhålla den kompetens som krävs. Medarbetarstrategi för att nå verksamhetsmålen Vår medarbetarstrategi bygger på de prioriteringar som vi anser är väsentliga för att vi ska kunna Medarbetare PayEx Holding AB årsredovisning

16 Styrelse och ledning Jonas Lagerstedt Styrelseordförande Uppvuxen på Gotland sedan 5-årsåldern och flyttade 1988 till Stockholm för studier på KTH. Arbetade i 16 år på Boston Consulting Group där han bland annat ledde den nordiska verksamheten inom bank och finans. Efter BCG startade Jonas egen verksamhet som oberoende rådgivare och var under 2011 även ledamot i styrelsen för MQ tog Jonas över VD-rollen på PayEx för att i oktober 2012 gå över i rollen som styrelseordförande. Motto Ingenting är omöjligt just do it Max Hansson Styrelseledamot/ägare Gotlänningen som övertog sin fars auktionsfirma. Startade Faktab 1972 för att ta hand om och effektivisera sina dåvarande kunders enformiga pappersarbete. Företaget har expanderat och Max är idag ägare till Nordens enda heltäckande koncern vad gäller betalningar. Faktab har under resans gång bytt namn till PayEx och består nu av 500 anställda i fyra länder. Motto: Inget är så bra att det inte kan göras bättre Carl-Johan Ahlström Styrelseledamot Uppvuxen i Paris, studerade ekonomi och marknadsföring i Genève fram till Grundade X-change in Sweden 1990 där han var VD fram till Idag verksam som arbetande styrelseordförande i Vixar AB, ett bolag som investerar i små och mellanstora bolag. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen: Teqnion AB, Cedergruppen AB, AB Alphace Coaching & Education AB, Eco2 Energy AB och Tripod Energy AB. Motto: Det finns inga genvägar det är bara hårt arbete som fungerar Lars Stenberg Styrelseledamot Jur kand och fil kand vid Lunds Universitet Började på Advokatfirman Lindahl 1978 där han arbetade som advokat och delägare fram till Driver sedan 2009 egen advokatfirma. Styrelseuppdrag utöver PayExkoncernen: Aktiebolaget Amerix, H. Lundén Holding AB, Holbein Holdings AB, Sardis Securities Inc. Istanbul, TR Fastenings AB och uno form i Stockholm AB. Motto: Det är alltid för tidigt att ge upp! Therese Westerlund Arbetstagarrepresentant Uppvuxen i Stockholm och flyttade 1996 till Gotland för filmstudier fram till Hon började på PayEx år 2000 och arbetar idag som Process Manager för PayEx debitering. Motto: Entusiasm hittar möjligheterna och energi ser till att du kan göra det mesta av dem. Therese Westerlund ersattes av Marie Lydahl den 11 april Remcia Bulut Arbetstagarrepresentant Har tidigare arbetat som säljare på ett agentföretag för Eniro. Är idag kvalitetshand ledare för Mobile, Merchant and POS i First Line Support. Devis. Finner sitt inre palats på gymmet. 14 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Styrelse och ledning

17 Övre raden från vänster: Louise Gauffin Head of Marketing Nicklas Molin Business Area Manager Merchants Anders Karlsson Head of Legal Department Jonas Lagerstedt Chairman of the Board Mikael Hellberg Acting Business Area Manager Mobile Niklas Levin Business Area Manager Invoicers Lars Marlow Krosby Head of IT Nedre raden från vänster: Jenny Hellberg Hassel Head of Operations Raymond Klavestad CEO Jörgen Pettersson Head of Credit and Collection (Head of Customer Service från Mars 2013) Therese Johansson Head of HR Mikael Wandt CFO (November 2012) Styrelse och ledning PayEx Holding AB årsredovisning

18 Fristående betalterminaler 16 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Styrelse och ledning

19 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten PayEx Holding AB, organisationsnummer , bildades under första kvartalet 2007, bolaget är moderbolag i PayEx koncernen, som bedriver verksamhet inom fem huvudsakliga områden i Sverige, Norge, Danmark och Finland. PayEx verksamhet startade redan 1972, då under namnet Faktab Finans AB, vars grundare Max Hansson fortfarande är ensam ägare till koncernen. Faktura- och reskontraservice PayEx är en komplett leverantör av tjänster för hantering av tids- och kostnadskrävande arbetsuppgifter inom ekonomi och administration. Tjänsterna innefattar bearbetning av fakturaunderlag, fakturering/billing, reskontrahantering och betalningsuppföljning. Genom kundsystemet PayEx Online får kunden full översikt och kontroll på verksamhetskritiska processer. Kunderna erbjuds enklare, säkrare och mer kostnadseffektiva lösningar som frigör kapital och kapacitet. PayEx hanterar kundens betalningsprocesser så att kunden kan fokusera på sin egen kärnverksamhet. Inkasso PayEx är en ledande leverantör inom inkassotjänster. PayEx är experter på reduktion av kredittid och begränsning av förluster av utestående fordringar. Tjänsterna inkluderar påminnelserutiner, övervakning av gäldenärers ekonomiska situation, inkasso, köp av fordringar, hantering av misskötta lån och krediter. PayEx har mycket kvalificerade medarbetare, som systematiskt och professionellt följer kundernas utestående fordringar. Elektroniska betalningar via internet och i butik PayEx är en komplett leverantör av elektroniska betalningstjänster för internethandel, mobilhandel och varuhandel på den nordiska marknaden. På den europeiska marknaden samarbetar vi med ledande leverantörer för att kunna leverera betalningstjänster till nordiska kunder som önskar att betala eller ta betalt utanför Norden. Vi bistår företag med integration och utveckling av användarvänliga betalningslösningar för småbelopp, stora engångsköp, skräddarsydda lösningar samt anpassning av existerande standardlösningar efter kundernas behov. I samarbete med större kunder och partners utvecklar vi även unika lösningar för branscher såsom detaljhandeln, transportsektorn, hotell och restaurang, internethandel, telekommunikation, media, drivmedel, universitet etc. Finansiering PayEx Credit AB är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen och utför koncernens samtliga finansiella tjänster. Exempel på tjänster som utförs är fakturabelåning, fakturaköp, kontraktsbelåning och köp av inkassoärenden. Organisation PayEx berdriver sin verksamhet i en organisation som består av tre affärsområden (AO) och tre produkt/produktionsenheter. Affärsområdena är ansvariga för försäljningen av koncernens samtliga produkter och tjänster mot ett givet kundsegment. De olika affärsområdena ansvarar även för förvaltning och utveckling av produkterna inom respektive område. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland AO Merchants AO Merchants har totalansvar för befintliga och nya kunder inom handelssegmentet. De säljer och levererar hela koncernens utbud av produkter och tjänster till dessa kunder. AO Invoicers AO Invoicers har totalansvar för befintliga och nya kunder för verksamheter som använder sig av PayEx fakturaservice. De säljer och levererar hela koncernens utbud av produkter och tjänster till dessa kunder. AO Mobile AO Mobile ansvarar för att i nära samarbete med våra kunder utveckla och implementera innovativa och högteknologiska lösningar. PayEx skall ligga i framkant av utvecklingen. Produktområde Credit och Collection Credit och Collection ansvarar för produkter och tjänster samt stora delar av det operativa arbetet inom vår verksamhet för inkasso och finansiering. PayEx Credit AB ligger i sin helhet inom enheten. Viktiga delar av verksamheten inom PayEx Credit AB är att hantera frågor inom områdena kreditbedömning, riskhantering, likviditet och kapitaltäckning. PayEx Credit AB är ansvarig för våra produkter och tjänster inom finansiering (inklusive inlåning). Enhet Operations PayEx Operations består av mer än 200 medarbetare som hanterar hela kundprocessen. Då ingår all administrativ service som exempelvis hård- och mjukvara, papper och kuvert, betalningsregistrering, reskontrahantering, statistik, processutveckling och utbildning. Arbetsuppgifterna innefattar bearbetning av fakturaunderlag, fakturering/billing, reskontrahantering och betalningsuppföljning samt kundservice för våra egna och kunders kunder. Enheten är också ansvarig för den löpande kundrelationen i det dagliga arbetet samt för att sätta upp nya kunder i drift. Enhet IT IT består av över 100 medarbetare som arbetar med utveckling och drift av IT system för vår egen och för våra kunders räkning. Enheten bistår även med avancerade supportfrågor till kunder och våra egna medarbetare. PayEx Invest Förvaltar koncernens fastighetsbestånd. Samtliga fastigheter ligger i Visby innerstads medeltida stadsmiljö. Innehav av aktier i bolag som inte är integrerade i någon av de andra affärsområdena ägs av PayEx Invest. Resultat Koncernens resultat före skatt och minoritetsintresse uppgår till Kkr ( Kkr). Det negativa resultatet föregående år var en effekt av nedskrivningar och kreditförluster av engångskaraktär. Moderbolagets rörelseresultat uppgår till Kkr ( Kkr). Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under räkenskapsåret har firmaändring skett; PayEx Finance AB har bytt namn till PayEx Sverige AB. PayEx AS har bytt namn till PayEx Norge AS. PayEx OY har bytt namn till PayEx Suomi OY. PayEx A/S har bytt namn till PayEx Danmark A/S. I juli 2012 förvärvades det norska företaget Mynt Betalingsterminaler AS, vilket stärker koncernens position på den nordiska marknaden för betalterminaler. I september 2012 gjordes en aktieutdelning till PayEx Holding AB från PayEx Solutions AS, där samtliga aktier i PayEx Solutions AB delades ut. Under december 2012 genomfördes två fusioner; PayEx Solutions AS, Mynt Betalingsterminaler AS och PayEx Esol AS fusionerades med PayEx Norge AS. PayEx Solutions AB fusionerades med PayEx Sverige AB. I samband med detta gjordes en inkråmsöverlåtelse från PayEx Collection AB till PayEx Sverige AB. PayEx Holding AB har lämnat ett kapitaltillskott om 12 mkr till PayEx Danmark A/S. Under räkenskapsåret har ett helägt fastighetsbolag, Faktab K8 AB, avyttrats. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Efter räkenskapsårets utgång har två helägda fastighetsbolag, Faktab H1 AB och Faktab H2 AB, avyttrats. Förvaltningsberättelse PayEx Holding AB årsredovisning

20 Flerårsöversikt Översikt koncernen Nettoomsättning (Kkr) ) Resultat före skatt och minoritetsintresse (Kkr) Balansomslutning (Kkr) Soliditet 7% 8% 26% 27% 26% Medelantal anställda Översikt moderbolaget Nettoomsättning (Kkr) Resultat efter finansnetto (Kkr) Balansomslutning (Kkr) Soliditet 45% 42% 50% 58% 52% Medelantal anställda ) För 2012 har nettoomsättningen i koncernens resultaträkning påverkats av att intäkter i ett koncernbolag jämfört tidigare år har omklassificerats till ränteintäkter. Utan denna justering skulle årets omsättning uppgått till cirka kkr. Framtid Rörelsen i koncern- och moderbolaget kommer att bedrivas i linje med de förändringar som genomfördes under slutet av år De förväntas ge en positiv resultateffekt under det kommande året. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond balanserat resultat årets vinst disponeras så att: Till aktieägaren utdelas i ny räkning överföres * * Varav till överskursfond Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 18 PayEx Holding AB årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse

PayEx Credit Årsredovisning 2012

PayEx Credit Årsredovisning 2012 PayEx Credit Årsredovisning 2012 1 2 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik Innehåll Innehållsförteckning 3 Bolaget i korthet 5 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Mål och strategier 7 Marknad 9 Våra

Läs mer

06 06 Årsredovisning 2006

06 06 Årsredovisning 2006 0 Årsredovisning 2006 6 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé 5 Vision och mål 6 En marknad i tillväxt 8 Affärsområde Finans 10 Affärsområde Juridik 12 Affärsområde Inkasso 14 En kompetent organisation

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

BGC årsredovisning 2010. B G C 105 19 Stockholm Tel 08-725 60 00 www.bgc.se

BGC årsredovisning 2010. B G C 105 19 Stockholm Tel 08-725 60 00 www.bgc.se B G C 604. Produktion: Citat. Foto: Karl-Johan Larsson. Jenny Unnegård, sid 5, 10 och 11. Mattias Södermark, sid 2 och 8. BGC årsredovisning 2010 B G C 105 19 Stockholm Tel 08-725 60 00 www.bgc.se B G

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank?

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? Vd har ordet 1 1 2 3 5 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Privatbanken Företagsbanken Marginalen Core 6 8 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Omegapoint. Årsredovisning

Omegapoint. Årsredovisning Omegapoint Årsredovisning 2011 2012 1 innehåll Kort om Omegapoint... 4 5 VD har ordet... 6-7 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 1 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Grafisk form: Rosanna Werner, www.rosanna.se Tryck: ToroGötatryckeriet,

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer