Arkivbestånd. i Simrishamns kommun SIMRISHAMNS KOMMUN. Foto: Alexander Murdzevski Schedvin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivbestånd. i Simrishamns kommun SIMRISHAMNS KOMMUN. Foto: Alexander Murdzevski Schedvin"

Transkript

1 Arkivbestånd i Simrishamns kommun Foto: Alexander Murdzevski Schedvin SIMRISHAMNS KOMMUN

2 Innehållsförteckning: Öppettider / avgifter Simrishamns kommuns Stamträd Historia Donationer / Fonder / Stiftelser Baskemölla Municipalsamhälle Bolshögs Kommun Borrby Kommun Borrby Municipalsamhälle Borrby Socken Borrby Storkommun Branteviks Municipalsamhälle Gladsax Kommun Hammenhögs Kommun Hammenhögs Storkommun Hannas Kommun Jerrestads Härads Järrestads Kommun Kiviks Kommun Kiviks Municipalsamhälle Ravlunda Kommun Rörums Kommun S:t Olofs Kommun Simris Kommun Simris Nöbbelövs Kommun Simrishamns Kommunblock Simrishamns Stad Skillinge Municipalsamhälle Stiby Kommun Södra Mellby Kommun Tommarps Storkommun Vallby Kommun Vitaby Kommun Vitemölle Municipalsamhälle Ö Herrestads Kommun Ö Hoby Kommun Ö Ingelstad Kommun (finns i Tomelilla) Ö Nöbbelövs Kommun Ö Vemmerlövs Kommun Nämnder / Enheter Skolor Föreningar

3 Simrishamns Kommuns Centralarkiv (SKCA) Besöksadress Postadress Stadshuset, Stortorget SIMRISHAMN Telefon (växel ) Öppettider Vardagar mellan kl Även andra tider enligt överenskommelse Arkivansvarig Magnus Ekblad Avgifter: Vid kopiering eller utskrift av allmänna handlingar skall en beställning av högst 20 sidor erhållas utan kostnad. För beställning av 21 sidor skall en avgift tas ut med 51:50 kronor. För varje sida därutöver tas en avgift ut: Allmänna handlingar ur dagarkiv A4 A3 2:50 kronor / sida 4:50 kronor / sida Allmänna handlingar ur slutarkiv A4 4:50 kronor / sida (äldre handlingar) A3 8:50 kronor / sida (Kommentar: handlingar ur slutarkiv är ofta inbundna eller i udda format och de medför därför ökade kopieringskostnader). Avgift för mer omfattande forskningsarbete = 257:50 kronor per påbörjad 60 minuters arbete.

4 Simrishamns Kommuns stamträd Simrishamns stad sedan 1300-talet Simris kommun Simris-Nöbbelöv 1 kommun Östra Nöbbelövs Simrishamn stad kommun Gladsax kommun Järrestad kommun Borrby kommun Borrby kommun Östra Hoby kommun Ravlunda kommun Brösarp kommun Hammenhög kommun Hannas kommun Hammenhög kommun Simrishamn Vallby kommun kommun Östra Herrestad kommun Bolshög kommun Stiby kommun Tommarp kommun

5 Östra Tommarp kommun Östra Vemmerlöv kommun Rörums kommun Sankt Olof kommun Kivik kommun Södra Mellby kommun Vitaby kommun Tätorten Brantevik var municipalsamhälle Tätorten Baskemölla var municipalsamhälle Tätorten Borrby var municipalsamhälle Tätorten Skillinge var municipalsamhälle Östra Ingelstad förutvarande kommun fördes till Tomelilla 1969 Tätorten Kivik var municipalsamhälle , låg delvis i Södra Mellby, delvis i Vitaby kommun Tätorten Vitemölla var municipalsamhälle

6 Historia Simrishamn nämnes första gången i skrift år Namnet tolkas så, att den allra tidigaste bebyggelsen utgjorde Simris (-bornas) hamn (=plats). I andligt avseende kom Simrishamn att lyda under klostret i staden Tumathorp, nuvarande Tommarp. Stor betydelse för stadens utveckling fick det goda sillfisket från 1100 talets slut och nära 400 år framåt. I och med detta började också Hansans kommersiella inflytande göra sig gällande. Simrishamn lydde från 1400 talets mitt under konungens befallningshavare på Gladsax. Under 1500 talet förlorade fisket sin betydelse som exportnäring, och stadens köpmän började i stället utskeppa spannmål och hästar. Denna handel gav goda resultat hela dansktiden ut förbjöds Simrishamn av den svenska kronan att bedriva utrikes sjöfart. Statsmakterna ville i stället helt satsa på Kristianstad fick staden dock tillbaka sin införselrätt. Vid 1700 talets mitt bedrev stadens 21 handlare huvudsakligen Spannmålsaffärer. Spannmål och malt utfördes sjövägen till andra inrikesorter. Simrishamns handelsflotta bestod vid denna tid av ett större fartyg, som mest användes till tegelfrakt, och 5 jakter. Livligast förbindelse hade man med blekingestäderna. Såväl handlande som hantverkare drev till stor del jordbruk och fiske som binäring. Hamnen har under hela Simrishamns framväxt varit en ständig källa till oro och bekymmer. Alltifrån 1500 talet och fram till vårt eget sekel har man med hjälp av danska och sedan svenska kronan mer eller mindre framgångsrikt försökt hålla hamnen seglingsbar. Stormar har snabbt brutit sönder vad man byggt upp. Först 1910 tog man till krafttag och byggde den nuvarande hamnen kom KOMMUNALLAGSTIFTNINGEN genom vilket det moderna kommunbegreppet fick sin utformning och såväl våra nuvarande borgerliga kommuner som våra moderna landstingskommuner tillskapades. Genom en ny kommunallag blev Allmän rådstuga det organ varigenom stadskommunens beslutanderätt utövades. Beslutanderätten skulle överlåtas till Stadsfullmäktige om staden hade mer än 700 invånare. Om staden var mindre, var inrättandet av fullmäktige frivilligt. Magistraten, ledd av borgmästaren, var sedan 1600 talet verkställande lokal myndighet i en stad. Befogenheterna inskränktes genom den nya

7 lagen och Drätselkammare skulle inrättas för den ekonomiska förvaltningen. I Simrishamn ansågs det inte nödvändigt med Stadsfullmäktige när den nya lagen infördes. Staden styrdes i praktiken av borgmästaren och magistraten. Vid 1880 talets slut saknade endast Simrishamn och Skanör Falsterbo stadsfullmäktige. Många var missnöjda med stadens styrelse och krävde att fullmäktige skulle införas, vilket motarbetades av borgmästaren och hans falang. Den 27 juli 1889 krävde 55 personer att allmän rådstuga skulle inkallas för att diskutera införandet av Stadsfullmäktige, men ärendet förhalades ända till den 25 november. Allmänna rådstugan beslöt då med röster mot 476 att inrätta Stadsfullmäktige. Det stora antalet avgivna röster berodde på det då rådande graderade röstsystemet, där de röstberättigade hade röster i förhållande till sin förmögenhet. Stadsfullmäktigeval Det allra första valet till Stadsfullmäktige i Simrishamn ägde rum den 16 december var första året för sammanslagning, då bildades s k Storkommunerna enligt följande: Borrby storkommun av Borrby socken, Borrby och Skillinge municipalsamhälle samt Östra Hoby kommun. Hammenhögs storkommun av Hammenhög, Vallby, Östra Herrestad och Östra Ingelstad kommun. Tommarps storkommun av Bolshögs socken, Stiby och Östra Tommarp samt Östra Vemmerlövs kommuner. Vidare Simrishamns stad med Baskemölla och Branteviks Municipal-samhälle, Gladsax, Järrestad samt Simris / Nöbbelövs kommuner, (Simris sammanslogs 1946 med Östra Nöbbelöv och benämndes t o m 1951 Simris / Nöbbelöv) blev nästa stora sammanslagning, då uppgick de s k storkommunerna Borrby, Hammenhög (exklusive Östra Ingelstads församling som gick till Tomelilla köping) och Tommarp i Simrishamns stad samt Ravlunda församling från dåvarande Brösarps kommun. Simrishamns vidgade stad var benämningen t o m 1970 för att 1971 bli Simrishamns kommun. 1974

8 färdigbildades Simrishamns nuvarande kommun genom sammanläggning med dåvarande Kiviks s k storkommun som bestod av Kivik och Vitemölle municipalsamhälle, Rörum, S:t Olof, Södra Mellby och Vitaby kommuner. Före 1863 på LANDSBYGDEN Före 1863 Sockenstämma Från medeltiden. Prästen var självskriven ordförande. Sockennämnd Inrättad Fattigvårds- och hälsovårdsärende. Kommunfullmäktige Frivilligt. Obligatorisk från 1919 i kommuner och fler än invånare från 1955 i samtliga landskommuner. Från 1971 kallat kommunfullmäktige. Kommunalnämnd Förvaltnings- och verkställighetsorgan. Bytte namn 1971 till kommunstyrelse. Före 1863 i STÄDERNA Allmän rådstuga Från medeltiden Magistrat Från 1600-talet. Borgmästare och rådmän fungerade både som förvaltningsmyndighet och som domstol, sk rådhusrätt. Stadens äldste eller Broderskapets äldste Från medeltiden. Rådgivande församling med representanter för broderskapet. Sjumannakammaren Förvaltande organ i vissa städer med ansvar för finansförvaltningen. Sockenstämma Organ för de stadsbor som inte var borgare. Fungerade som på landsbygden. Allmän rådstuga Beslutande församling i städer utan stadsfullmäktige. Upphör helt Stadsfullmäktige Skulle finnas i städer med fler än invånare annars frivilligt. Obligatoriskt från 1955 i samtliga kommuner. Magistrat Förvaltnings- och verkställighetsorgan, både statliga och kommunala uppgifter. Upphör helt Drätselkammaren

9 Finans- och fastighetsförvaltning. Upphör Enhetligt kommungrepp införes. Landskommunerna, köpingar, munisipalsamhällena och städerna avskaffas. Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Beslutade församling Förvaltnings- och verkställighetsorg

10 Donationer / Fonder / Stiftelser Donationsfond Jönsson Kristina Donationsfond Larsson Kerstin Donationsfond Larsson Kerstin o Bengt Donationshemmet Attusa Herlins Hedvig o Sigrids Stiftelse Novemberfonden 13:e Stiftelser Stiftelsen Augusta Östbergs Minne Stiftelsen Simrishamns Kommunala Bostäder, kv Eken Stiftelsen Tjörnedala

11 Baskemölla Municipalsamhälle Brandstyrelsen Protokoll Korrespondens Byggnadsnämnden Protokoll Byggnadslovshandlingar Frivilliga Brandkåren Protokoll Municipalnämnden Protokoll Koncept utgående skrivelser Hundskatteregister Korrespondens Ämnesordnade handlingar Inkomst- och utgiftsstat Kassabok Verifikationer Debiterings och uppbördslängder Ritningar med beskrivningar rörande brandstationen 1947 Municipalstämman Protokoll

12 Bolshögs kommun Arbetslöshetskommittén Protokoll Barnavårdsnämnden Protokoll Koncept utgående skrivelser Förteckning Korrespondens Faderskapserkännande Kassabok Kassabok rörande mödrahjälpsverksamhet Redovisningshandl angående mödrahjälpsverksamhet Verifikationer Familjebidragsnämnden Protokoll Kassaböcker Verifikationer Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Statistiska redogörelser Liggare för utbetalningar av understöd Socialregister Korrespondens Fattigvårdsmål Kassabok Folkbiblioteket Protokoll Kassabok Verifikationer Hälsovårdsnämnden Protokoll Koncept utgående skrivelser Korrespondens Handlingar angående bostadsförbättringar Kommunalnämnden Protokoll Protokoll, dispansärendeverksamhet Finansstatestik Uppgifter rörande kommunalutskylder Hundskatteregister Mantalslängder Korrespondens

13 Handlingar rörande brandväsendet och brandbrunnar Förmyndarskapsbok Huvudbok Kassabok Verifikationer Debiteringslängder Kommunalstämman Protokoll Kungörelser Kommunfullmäktige Protokoll Kungörelser Utgående skrivelser Pensionsnämnden Protokoll Register över gjorda framställningar Skolbiblioteket Kassabok och verifikationer Skolstyrelsen Protokoll Stadsbidragsansökning Undervisningsstatistik Tjänstematrikel Korrespondens Reglementen och läroplaner Kassabok

14 Borrby kommun Barnavårdsnämnden Protokoll Koncept utgående skrivelser Förteckning över skyddsuppfostran och samhällsvård Förteckning fosterbarn Förteckning barnavårdsmannaskap Bidragsregisterkort Korrespondens Ansökningar rörande bidragsförskott Ämnesordnade handling Barnbidragsakter barnavårdsmannaskapshandlingar Dagbok rörande mödrahjälpsverksamhet Dagbok rörande bidragsförskott Kvittenser postgirobet Bokföring bidragsförskott Familjebidragsnämnden Diverse handlingar Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Protokoll, utredningar Brevkoncept 1952 Statistik 1952 Diarie Förteckning över personer som intagits på ålderdomshem Förteckning över Ålderdomshemmens kostdagar Socialregisterkort Korrespondens Entreprenadhandlingar rörande Ålderdomshemmet Skilling Handlingar rörande pensionärsbygge, Hejdan 1955 Personalhandlingar Räkenskapskopior Hemhjälpsnämnden Protokoll Nykterhetsnämnden Protokoll Pensionsnämnden Protokoll Register över gjorda framställningar Förteckning över pensionstagare Inventariebok

15 Borrby Municipalsamhälle Beredningsutskottet Protokoll Brandstyrelsen Protokoll Byggnadsnämnden Protokoll Korrespondens Beskrivning och stadsplanebestämmelser Stadsplanebestämmelser Kassaböcker Verifikationer Hälsovårdsnämnden Protokoll Koncept Korrespondens Kassaböcker Municipallfullmäktige Protokoll Inkomna handlingar Municipalnämnden Protokoll Diarie Inventariebok Hundskatteregister Fastighetsförteckning och Beskrivning Inkomna handlingar Huvudböcker Kassaböcker Verifikationer Debiterings- och uppbördslängder Municipalstämman Protokoll Vatten- o Avloppsnämnden Korrespondens Verifikationer Entreprenadkontrakt i Kommunen Lundholms Verkstäder Vägnämnden Kassaböcker Verifikationer

16 Borrby Socken Arbetslöshetsnämnden Ämnesordande handling Avlöningsböcker Barnavårdsnämnden Protokoll Liggare o register Korrespondens Kassaböcker Dagböcker och avräkningsböcker rörande bidragsförskott Kassaböcker och dagböcker rörande mödrahjälpsvht Belysningsstyrelsen Kassaböcker Beredningsutskottet Protokoll Biblioteksstyrelsen Protokoll Brandstyrelsen Protokoll Kassabok Byggnadsnämnden Protokoll Civilförsvaret Kassaböcker Familjebidragsnämnden Protokoll Registerkort Kassabok Fastighetsnämnden Protokoll Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Statistiska redogörelser Diarium Register och förteckning över understödstagare Fattiggårdens inventariebok Socialregister Korrespondens Revisionsberättelser Ämnesordnade handling Huvudböcker Kassaböcker Räkenskapssammandrag Fattiggårdens räkenskap

17 Verifikationer Hemhjälpsnämnden 1940 talet Korrespondens 1940 talet Hälsovårdsnämnden Protokoll Brevdiarie Korrespondens Kommunalnämnden Protokoll Fyrtalslängder Liggare över oguldna kommunalutskylder Liggare över befattningshavare med pensionsrätt Hundskatteregister Inventarieförteckningar Korrespondens Ämnesordnade handling Huvudböcker Räkenskapssammandrag Kassaböcker Debiterings och uppbördslängder Kassaböcker rörande nöjesskatt Lånejournaler Avräkningsbok för amorteringslån Huvudböcker för nöjesskatt Kommunalstämman Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Protokollsbilagor Brevdiarie Inkommande handlingar SULKAVA-kommittén Livsmedelsnämnden Protokoll Räkenskaper Skolstyrelsen Räkenskaper Valnämnden Röstlängder

18 Borrby Storkommun Biblioteksstyrelsen Protokoll Förvärvsjournaler Brandstyrelsen Korrespondens Byggnadskommittén för Centralskolan Protokoll Byggnadskommittén för nytt ålderdomshem 1966 Byggnadsnämnden Protokoll Korrespondens Byggnadslovshandlingar Ämnesordnade handling Kartor 1954 Folkskolestyrelsen Protokoll Övriga protokoll Stadsbidragsansökning Utgående skrivelser Undervisningsstatestik Diarie Inventaieförteckning , 1935 Ut- o inkomststat Förteckning över barn i skolåldern Inkommande skrivelser Inkommande skrivelser ifrån Länsskolnämnden Ansökningar till lärartjänst Redogörelser över läsåren Handlingar rörande nybyggnad av Folkskola samt ombyggnad av befintlig skola i Sandby Ämnesordnade handling Kassabok Utgifts o inkomstjournal Verifikationer Avlöningslista Gatu- och Vägnämnden Protokoll Handlingar Hamnstyrelsen, Skillinge Hamn Protokoll Protokoll Koncept utgående skrivelser Statistiska uppgifter rörande

19 trafiken och uppbörden Inkomna skrivelser angående Skillinge hamn Övriga inkomna skrivelser Entreprenad- hyreskontrakt och skuldebrev Hamnordning och instruktioner Räkenskapssammandrag och kvitto Ritningar och kartor rörande hamn Hälsovårdsnämnden Protokoll Brevdiarier Korrespondens Industrinämnden Protokoll Kommunalnämnden Protokoll Övriga protokoll Brevkoncept Kungörelser och justeringsbevis Utgifter om Kommunalutskylder Övriga koncept rörande utgående skrivelser Brevdiarie Amorteringsliggare Postböcker Hundskatteregister Inventarieförteckning Korrespondens Redovisningsräkningar över tillkommande skatt Utdrag ur prövningsnämndens beslut Kammarrättsbeslut Övriga inkomna handlingar Ämnesordnade handling Huvudböcker Kassaböcker Fördelningskort Lönekort Kassabok för hyror Avräkningskort Reversalkopior Förslag till utgifts- och inkomststat Kassajournaler rörande tömningsavgifter vid stranden Journaler för renhållningsavgiter 1959 Kassabok för Skillinge hamn Delegationslistor för vatten, avlopp och renhållning Räkningskopier

20 Bokslut och budgetredovisning Postgirobesked Stamkort rörande vatten och renhållning Övriga handlingar Kommunfullmäktige Protokoll Protokollsbilagor Protokollsbilagor rörande tilläggsanslag och avslagsförskott Val- o beredningsutskottets protokoll Revisionsberättelse Korrespondens Långtidsplaneringskommittén Protokoll Lönenämnden Protokoll Protokoll Polisdistriktsförbundet Protokoll Stipendienämnden Protokoll Valnämnden Protokoll Röstlängder ochröstlistor Vatten- och Avloppsnämnden Protokoll Korrespondens Handlingar rörandeavloppsreningsverket Verifikationer Kassabok Ritningar

21 Branteviks Municipalsamhälle Brandstyrelsen Diverse handlingar Byggnadsnämnden Protokoll Korrespondens Familjebidragsnämnden Protokoll Hamnstyrelsen Protokoll 1932 Assurasjournal Inkommande skrivelser Utgiftsverifikationer Huvudhandbok Kassahandbok Inkomstverifikationer Ritningar rörande Fiskehamnen Hälsovårdsnämnden Protokoll Årsrapporter till yrkesinspektören Diarium Korrespondens Ämnesordnade handling Municipalfullmäktige Protokoll Korrespondens Municipalnämnden Protokoll Finansstatisktiska uppgifter Övriga koncept till utgående skrivelser Diarium Förteckningar och register Korrespondens Kontrakt m m Gåvobrev Kassabok Nöjesskatteredovisning Redovisningsräkning för tillkommande och till kommunen utanordnad skatt Verifikationer Debiterings- och uppbördslängder Taxeringslängder Municipalstämman Protokoll

22 Valnämnden Röstlängder

23 Gladsax kommun Barnavårdsnämnden Protokoll Statistiska redogörelser Diarium Förteckning över barnamannaskap Dag- o avräkningsbok rörande bidragsförskott Förteckning barnavårdsmannaskap Förteckning över barn skyddsuppfostran Mödrahjälpsregister Dagbok med kassabok rörande mödrahjälpsverksamhet Korrespondens Kassabok Verifikationer Utgifts- och inkomstförslag Brandstyrelsen Protokoll Ämnesordnade handling Kassabok Verifikationer Familjebidragsnämnden Protokoll Statsbidragsansökning Förteckning över familjebidrag Kassabok Utbetalningslistor Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Utredningsprotokoll då understöd sökes Statistiska redogörelser Fattigliggare Socialregister Korrespondens Ämnesordnade handling Huvudbok Kassabok Kassabok special Verifikationer Folkbiblioteket Kassabok Församlingsbiblioteket Protokoll Gatuföreningen

24 Räkenskaper Hemhjälpsnämnden Protokoll Korrespondens Kassabok Verifikationer Hälsovårdsnämnden Protokoll Årsberättelser Korrespondens Kommunalnämnden Protokoll Finansstatestik Uppgifter om utdebiterade kommunalutskylder Hundskatt Korrespondens Lagfartsbevis, kontrakt och domboksutdrag Egnahem och förbättringslånehandlingar Kassabok Huvudbok Verifikationer Skogsaccislängd Donationsfond Larsson Kerstin och Bengt Debiterings- och uppbördslängd Förslag till utgifts- och inkomststat Donationsfond Jönsson Kristina Donationsfond Larsson Kerstin Kommunalstämman Protokoll Kommunalfullmäktige Protokoll Kristidsnämnden Handlingar Livsmedelsnämnden Protokoll Kassabok Verifikationer Nykterhetsnämnden Protokoll Pensionsnämnden Protokoll Register över gjorda framställningar Förteckning över pensionstagare Skol- och Folkbiblioteket Kassabok

25 Verifikationer 1951 Skolstyrelsen Protokoll Korrespondens Huvudbok Kassabok Avlöningsjournal Verifikationer Vattenföreningen Protokoll Medlemsförteckning 1953 Kassabok

26 Hammenhögs kommun Biblioteksstyrelsen Protokoll Lånejournaler, filialen i Vallby Brandstyrelsen Korrespondens Byggnadsnämnden Protokoll Protokoll Inkommande skrivelser Korrespondens Ämnesordnade handling Byggnadslovshandlingar Ämnesordnade handling Ansökningar om byggnadslov Räkningsbok Grundkarta 1957 Tomtmätningar m m Församlingsbiblioteket Handlingar Hälsovårdsnämnden Protokoll Protokoll Handlingar Handlingar Övriga handlingar Kassabok Verifikationer Industribyggnad Protokoll Entreprenadkontrakt, Bolagsordning, Köpebrev, Kontrakt Årsredovisning Dagböcker Dagböcker Kommunalnämnden Protokoll Protokoll Bilagor Protokoll + bilagor fört med förmedlingsorganet Statistiska uppgifter Rek av statsbidrag rörande polisväsendet Rek av statsbidrag rörande folkbiblioteket

27 Kallelser Kungörelser m m Brevdiarie Postbox Inventarium 1951 Arkivförteckningar och leveransreversal Listor för pensionsutbetalningar Familjebostads- och bidragsregister Förteckning över förtroendemän Inkomna skrivelser Korrespondens Inkomna protokollsavskrifter Övriga ink skrivelser Handlingar till protokoll Ämnesordnade handling Handlingar rörande byggnad av kommunalhuset i Hammenhög 1951 Ämnesordnade handling Bostadslånehandlingar Korrespondens med Länsbostadsn Abonnemang ang el Huvudbok Kassabok Dagböcker Verifikationer Hundskatteregister Fördelningskort Debiterings- och uppbördslängder Övriga räkenskaper Lönekort Nöjesskatteredovisning Låneakter för egnahemslån Verifikationer 1952 Kommunalstämman Protokoll Ämnesordnade handling Räkenskapshandlingar Kommunfullmäktige Protokoll Protokoll Bilagor Beredningsutskottets protokoll Koncept utgående skrivelser Diarie Diarie Inkomna skrivelser Ämnesordnade handling Kristidsnämnden Kassabok

28 Verifikationer Lönenämnden Protokoll Förhandlingsprotokoll Korrespondens Ämnesordnade handling Polisdistriktsförbundet Handlingar Skolbiblioteket Protokoll Rek av statsbidrag Kassabok Skolstyrelsen Protokoll Protokoll Bilagor Övriga protokoll Koncept utgående skrivelser Rek av statsbidrag Undervisningsstatestik Kungörelser Diarie Diarie Diarie Liggare förteckningar matriklar Förteckning över skolpliktiga barn Register Skolpliktiga barn födda Inkomna skrivelser Korrespondens diarieförd Korrespondens ej diarieförd Diarieförda handlingar Ämnesordnade handling Handlingar angående sanitär olägenhet i Vallby och Östra Herrestads skola Nybyggnad av rektorsbostad 1960 Löneberäkningar Personkort lärare Uppgifter ang barnen Nybyggnad av LM-skola, Skolbyggnadskommitténs protokoll Ämnesordnade handling Huvudbok Kassabok Avlöningsjournaler Budgetredovisning, balansräkning Kassabok Special- och huvudstat Verifikationer Ritningar till Hammenhögs skola

29 Trafiknämnden Protokoll Ungdoms- och Fritidsnämnden Protokoll Vatten- o Avloppskommitté Protokoll

30 Hammenhögs Storkommun Barnavårdsnämnden Protokoll Protokoll Koncept utgående skrivelser Statistiska uppgifter Brevdiarium Kvittensbok för rek och ass Dagböcker och förteckning Förteckningar liggare register Korrespondens Inkomna skrivelser Anmälan om allmänna barnbidrag Barnavårdsmannaskap Ämnesordnade handling Handlingar rörande bidragsförskott Handlingar rörand omhändertagande Polisrapporter, utredning Ämnesordnade handling Kassabok Kassabok Verifikationer Verifikationer Familjebidragsnämnden Protokoll Ansökan om statsbidrag Kassabok Kassabok Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Liggare över befattningshavare med pensionsrätt Förmyndarskapshandl Kassabok Verifikationer Hemhjälpsnämnden Protokoll Protokoll Koncept Liggare över befattningshavare med pensionsrätt Korrespondens Kassabok Verifikationer Industrinämnden Nykterhetsnämnden Protokoll Koncept utgående skrivelser

31 Koncept utgående skrivelser Diarium Anteckningsliggare Inkomna skrivelser Korrespondens Kassakladd Handlingar Pensionsnämnden Protokoll Protokoll Register Register över gjorda framställningar Förteckning över pensionstagare Registerkort över pensionstagare Diverse Socialnämnden Protokoll Ansökningar om statsbidrag Liggare för socialregister Avställda registerkort Korrespondens Socialakter Handlingar

32 Hannas kommun Barnavårdsnämnden Protokoll Koncept utgående skrivelser Förteckning och dagböcker Inkomna skrivelser Korrespondens Barnavårdsmannaskapshandlingar Kassabok Familjebidragsnämnden Handlingar Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Koncept utgående skrivelser Diarium Socialregister Inkomna skrivelser Ämnesordnade handling Huvudbok Kassabok Hälsovårdsnämnden Handlingar Kommunalnämnden Protokoll Finansstatistik Inkomna skrivelser Kommunalstämman Koncept utgående skrivelser Diarie Inkomna skrivelser Ämnesordnade handling Handl rörande bostadsförmedlingsorganet Huvudbok Kassabok Hundskatteregister Debiteringslängder Verifikationer Övriga räkenskaper Nykterhetsnämnden Protokoll Årsberättelser och redogörelser Korrespondens Pensionsnämnden Protokoll Register Skolstyrelsen

33 Koncept utgående skrivelser Liggare för pensionering av lärare Handlingar rörande skolbyggnad och lärarbostad 1949 Ämnesordnade handling

34 Jerrestads härads Fattigvårdsförbundet Protokoll Liggare och register Inkomna handlingar Kassabok för understödstagare Kartor o ritningar 1932

35 Järrestads kommun Barnavårdsnämnden Protokoll Diarium Dagbok och avräkningsbok rörande bidragsförskott Dag- o kassabok rörande mödrahjälp Förteckning över barnavårdsmannaskap Fosterbarn under barnavårdsnämndens tillsyn Korrespondens Ämnesordnade handling Barnavårdsmannaskapshandlingar Verifikationer Biblioteks- och Föreläsningsföreningen Protokoll Kassabok Verifikationer Familjebidragsnämnden Protokoll Kassaböcker Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Koncept utgående skrivelser Förteckning för fattigunderstöd Liggare för socialregister Ämnesordnade handling Kassabok för understödstagare Frivilliga Brandkåren Protokoll Hälsovårdsnämnden Protokoll Koncept utgående skrivelser Inkomna skrivelser Inkomna månadsrapporter Ombyggnads- och förbättringslånehandlingar Hyreskontrakt Räkenskaper Verifikationer 1929 Kommunalnämnden Protokoll Kungörelser Koncept in- och utgående skrivelser Mantalslängder Korrespondens

36 Ämnesordnade handling Huvudbok Kassabok Debiteringslängd för hundskatt Verifikationer Debiterings- och uppbördslängder Kommunalstämman Protokoll Livsmedelsnämnden Protokoll Varubok 1917 Kassabok Memorial Reskontra Nykterhetsnämnden Protokoll Koncept utgående skrivelser Pensionsnämnden Protokoll Register över gjorda framställningar Förteckning över pensionstagare Skolrådet Protokoll Protokollsbilagor Korrespondens Ämnesordnade handling Huvudbok Kassabok Verifikationer Valnämnden Röstlängder

37 Kiviks kommun Albo Härads Kommunförbund Protokoll Korrespondens Handlingar rörande byggnader Räkenskaper Barnavårdsnämnden Protokoll Diarium, skrivelser Liggare Förteckning över barn som varit föremål för skyddsuppfostran Förteckning över fosterbarn Förteckning över barnavårdsmannaskap Korrespondens Barnavårdsakter Ansökningashandlingar allmänna barnbidrag Listor över utbetalda allmänna barnbidrag Kassabok Avräkningskort Biblioteksstyrelsen Protokoll Förvärvskataloger och korrespondens Brandkåren Protokoll Protokoll Bilagor Medlemsmatrikel Inventarieförteckning Korrespondens Entreprenadhandlingar 1958 Räkenskaper Kassaböcker Verifikationer Verifikationer Byggnadskommittén för nybyggnad av ålderdomshem i S:t Olof Protokoll Handlingar rörande S:t Olofshemmet Byggnadskommittén för Pensionärsbostäder Protokoll Entreprenadhandlingar Utredningar angående pensionärs-

38 bostäder Byggnadsnämnden Protokoll Protokoll Bilagor Expeditionsdiarie Centrala Byggnadskommittén Protokoll Protokoll Entreprenadhandlingar rörande byggnader 1970 Entreprenadhandlingar rörande gator, vatten och avloppsanläggningar Entreprenadhandlingar Civilförsvarsnämnden Protokoll Familjebidragsnämnden Protokoll Avräkningskort Friluftskommittén Protokoll Fritidsnämnden Protokoll Fritidssektionens protokoll 1971 Liggare över resande till tältplatsen i Vitemölla Korrespondens Entreprenadhandlingar 1967 Handlingar rörande Fritidsverksamh Hamnaktiebolaget Protokoll Protokoll Bolagsstämma Protokoll över aktieteckning Aktieböcker Korrespondens Bolagsordningar 1895 Räkenskaper Ritningar och kartor över hamnen Övriga handlingar Hemhjälpsnämnden Protokoll Protokollsbilagor Liggare över befattningshavare med pensionsrätt Hälsovårdsnämnden Protokoll Protokoll Bilagor Bilagor

39 Diarie Diarie Dagbok Handlingar Ansökningshandlingar angående ny rörelse Hästuttagningsnämnden Protokoll Industrikommittén Protokoll Korrespondens Foto och Pressklipp 1962 Kommunalnämnden Protokoll Protokoll AU Koncept till kallelser och underrättels Diarier över korrespondens Arbetarsmåbruksstyrelsens låneliggare Register över lånehandlingar rörande egnahemslån Hundskatteregister Inventarieförteckning Postböcker Korrespondens diarieförd Korrespondens ej diarieförd Byggnadstillstånd Handlingar rörande familjebostadsbidrag Entreprenadhandlingar rörande Byggnader Entreprenadhandl rörande gatu och vvs Värdehandlingar Försäkringshandlingar Ansökningshandlingar rörande familjebidrag Ämnesordnade handling Huvudböcker Inventariebok Familjebostadskort 1970 Dagböcker Kassarapporter Föredelningsböcker Lönekort Familjebostadskort Verifikationer Sammanträdesersättningskort Liggare över kommunens lån Hyresgästernas bränslekostnad

40 Nöjesskattedeklaration Debiteringslistor över konsumtionsavgifter Debiteringslistor för gatubelysning Registerkort över konsumtionsavgifter Informationsblad Kommunalstämman Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Protokoll Bilagor Valberedningens protokoll Protokoll angående utredningskommitténs för anläggning och iståndsättning av stadsbidragsberättigade Koncept, kungörelse Koncept, kungörelse Diarie över korrespondens Diarie över korrespondens Diarieförd korrespondens Ej diarieförd korrespondens Kommunstyrelsen Protokoll Protokoll AU Bilagor AU Föredragningslister Koncept till finasstatestik Diarie över korrespondens Inventarieförteckningar Diarieförd korrespondens Ank cirkulär och meddelanden Ämnesordnade handling Bokslut Dagböcker Kassarapporter Fördelningsböcker Lönekort Verifikationer Räkningskopior Reversalkopior Sammanträdesarvode för förtroendemän Avräkningskort för hyror Stamkort för vatten och renhållning Debiteringskort över konsumtionsavgifter Anslutningsavgifter för vatten och

41 avlopp Abonnemangförteckning över renhållning Räkenskaper av skilda slag Lönenämnden Protokoll Avtalshandlingar Nykterhetsnämnden Protokoll Protokoll Protokollsbilagor Expeditionsdiarie Korrespondens Pensionsakter Pensionsnämnden Protokoll Protokollsbilagor Diarie Expeditionsdiarie Korrespondens Pensionsakter Roteombudsnämnden 1965 Protokoll 1965 Samarbetsnämnden Protokoll Skolbyggnadskommittén för ny skola i S:t Olof Protokoll med bilagor Entreprenadhandlingar Skolbyggnadskommittén för ny skola i Vitaby 1965 Protokoll med bilagor 1965 Skolbyggnadskommittén för Rörums skola 1952 Protokoll 1952 Skolstyrelsen Protokoll Protokoll Protokollsbilagor Skolstyrelsens ekonomi- och Beredningsnämnds protokoll Övriga protokoll Övriga protokoll Diarie kronologisk serie Diarie Diariekort ordnade efter litt resp diarieplan Diariekort Tjänstematriklar Lärarmatrikel Tjänstledighetsliggare Liggare över lärarpersonal sjukkort

42 Sjukkort för lärarpersonal Liggare över skolpliktiga barn Skolpliktkort Elevkort Inventarieförteckning Arkivförteckningar Inkomna skrivelser Betygskataloger Dossierer Personalhandlingar Entreprenadhandlingar Dossierlagda handlingar Personakter, lärare Ansökningshandlingar Ämnesordnade handling Anteckningar om behandlade kursmoment Anteckningar om behandlade kursmoment Ämnesordnade handling Avlöningsjournaler för lärarpersonal och personal vid förskola Avlöningsjournaler Bilaga till avlöningsjournaler Bilaga till avlöningsjournaler Journaler över lärarnas sjukkort Verifikationer Statestik Ritningar 1953 Kontakter Hem Skola Socialnämnden Protokoll Protokoll Protokoll AU Protokoll AU Socialregister Förteckningar över personer som inlagts vid ålderdomshem Korrespondens Korrespondens Persondossierer Socialvårdsakter Ansökningshandlingar familjebidrag 1973 Entreprenadhandlingar rörande S:t Olofs ålderdomshem Avräkningskort angående familjebidrag Avräkningskort angående socialhjälp Tjänstgöringsbesked

43 Trafiksäkerhetskommittén Protokoll med bilagor Valnämnden Protokoll Röstlängder Yrkesskolestyrelsen Protokoll Lärarkårens protokoll Interimskommitténs protokoll 1953 Koncept utgående skrivelser Brevdiarie Elevkort Inventarieförteckning Dagböcker Diarieförd korrespondens Ej diarief. Korrespondens Betygskataloger Årsredogörelse Handlingar angående undervisning Handlingar angående lediga lärartjänster

44 Kiviks Municipalsamhälle Brandstyrelsen Protokoll Byggnadsnämnden Protokoll Korrespondens Handlingar rörande landsfiskalskontoret Räkenskaper Fastighetsnämnden Protokoll Korrespondens Räkenskaper Hälsovårdsnämnden Protokoll Diarie Korrespondens Räkenskaper Municipalfullmäktige Protokoll Korrespondens Municipalnämnden Protokoll Koncept till statistiska uppgifter Korrespondens Köpe- och arrendekontrakt Handlingar rörande kollektivavtal Handlingar rörande gatu- och avloppsanlägg Huvudböcker Kassaböcker Verifikationer Debiterings- och uppbördslängder Hundskattelängder Nöjesskattedeklaration Övriga handlingar Municipalstämman Protokoll Valnämnden Protokoll

45 Ravlunda kommun Barnavårdsnämnden Protokoll Förteckning Ink handlingar Anmälan barnbidrag Räkenskaper Barnavårdsmannaskapshandlingar Brandstyrelsen Protokoll, brandordning och korrespondens Donationshemmet Attusa Protokoll Liggare över understödstagare Handlingar rörande donationer, lagfarter mm Räkenskaper Familjebidragsnämnden Protokoll Kassabok Avräkningskort Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Koncept Förteckningar Inkomna skrivelser Övriga inkomna skrivelser Kassabok Verifikationer Folkbiblioteket Kassa och verifikationer Förvärvsjournaler Kommunalnämnden Protokoll Övriga protokoll Koncept utgående skrivelser Mantalslängder Fyrtalslängder Inkomna skrivelser Ämnesordnade handling Huvudbok Kassabok Debiterings- och uppbördslängder Skogsaccislängder Verifikationer Hundskatteregister Taxeringslängder

46 Kommunalstämman Protokoll Nykterhetsnämnden Årsberättelser och verifikationer Pensionsnämnden Protokoll Register och förteckningar Skolstyrelsen Protokoll Koncept utgående skrivelser Liggare och förteckningar Kassabok Ordningsstadga och reglemente 1941

47 Rörums kommun Barnavårdsnämnden Protokoll Förteckning över barn som varit föremål för barnavårdsnämndens verksamhet Förteckning över barnavårdsmannaskap Korrespondens Handlingar rörande allmänna barnbidrag Räkenskaper Brandstyrelsen Protokoll med bilagor Räkenskaper Byggnadsnämnden Protokoll med bilagor Ansökningshandlingar rörande byggnadslov Familjebidragsnämnden Protokoll Räkenskaper Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Socialregisterliggare Fattigvårdsregister Räkenskaper Folkskolestyrelsen Protokoll Liggare skolpliktiga barn Pensionsliggare Korrespondens Ansökningshandlingar till lärartjänst Huvudböcker Kassaböcker Avlöningslistor Verifikationer Ritningar över skolbyggnader Förmedlingsorganet Protokoll Hälsovårdsnämnden Protokoll Korrespondens Kommunalnämnden Protokoll Protokollsbilagor Korrespondens

48 Handlingar rörande skatteaugementshemmandet 1/64 mantal Rörum nr Huvudböcker Kassaböcker Verifikationer Debiterings- och uppbördslängder Skogsaccislängder Hundskattelängder Nöjeskatteliggare Kommunalstämman Protokoll Protokollsbilagor Fyrtalslängder Röstlängder Kommunfullmäktige Protokoll Valberedningens protokoll Protokollsbilagor Nykterhetsnämnden Protokoll Pensionsnämnden Protokoll Expeditionshandlingar Liggare pensionstagare Pensionsakter

49 Sankt Olofs kommun Arbetarsmåbruksnämnden Protokoll Låneliggare Korrespondens Räkenskaper Barnavårdsnämnden Protokoll Expeditionsdiarie Liggare Liggare över barnavårdsmannaskap Korrespondens Barnavårdsmannaakter Handlingar rörande mödrahjälpen Räkenskaper Brandstyrelsen Protokoll Räkenskaper Byggnadskommittén för Kommunalbyggnader Protokoll Handlingar rörande byggnader Verifikationer Byggnadsnämnden Protokoll Familjebidragsnämnden Protokoll Räkenskaper Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Fattigliggare Fattigvårdsregister Inkomna skrivelser Räkenskaper Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll Räkenskaper Folkskolestyrelsen Protokoll Liggare över skolpliktiga barn Tjänstematriklar Korrespondens Ansökningshandl rörande lärartjänster Huvudböcker Kassaböcker Avlöningsjournaler Verifikationer

50 Hemhjälpsnämnden Protokoll Räkenskaper Hälsovårdsnämnden Protokoll Korrespondens Handlingar rörande förbättringsbidrag Kassaböcker Kommunalnämnden Protokoll Diarie Fattigliggare Korrespondens Huvudböcker Kassaböcker Verifikationer Debiterings- och uppbördslängder Skogsaccislängder Hundskattelängder Nöjesskattedeklaration Kommunalstämman Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Bilagor Kristidsförbundet Protokoll Räkenskaper Kristidsnämnden Protokoll Kassaböcker Nykterhetsnämnden Protokoll Pensionsnämnden Protokoll Expeditionsdiarie Förteckning rörande pensionstagare Pensionsakter

51 Simris kommun Arbetslöshetskommittén Protokoll Koncept utgående skrivelser Förteckning över arbetslösa Registerkort Inkomna skrivelser Revisionsberättelse Inkomna ansökning om arbetslöshetshjälp Kassabok Sammandrag av räkenskaper Barnavårdsnämnden Protokoll Ansökan om mödrahjälp och bidragsförskott Statistiska redogörelser angående barnavården Förteckning Korrespondens Barnavårdsmannaskapshandlingar Kassabok Verifikationer Familjebidragsnämnden Protokoll Korrespondens Kassabok Utbetalningslistor rörande familjebidrag Utbetalningslistor för familjepenning enligt krigsfamiljeförordningen Avräkningskort Fortsättningsskolestyrelsen Protokoll Protokollsbok för betygsnämnden Kassabok Sammandrag av räkenskaperna Hälsovårdsnämnden Protokoll Koncept utgående skrivelser Anteckningsliggare för den 12 januari 2009 kommunala tillsynen Korrespondens Handlingar rörande nybyggnad och förbättringslån Verifikationer Redogörelser över omhändertagna

ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA

ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Andrarums kommun 1863 1951 Brösarps kommun 1863 1951 Brösarps storkommun 1952 1968 Eljaröds kommun

Läs mer

Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun.

Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun. Arkivets innehåll Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun. * Alsens kommun 1863-1973 * Aspås kommun 1863-1951 * Föllinge

Läs mer

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Benestads kommun 1863 1951 Ramsåsas kommun 1863 1951 Tryde kommun 1863-1951 Ullstorps kommun 1863 1951

Läs mer

ILSBO KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. se Arbetarsmåbruksnämnden. 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden

ILSBO KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. se Arbetarsmåbruksnämnden. 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden Egnahemskommittén 4 Familjebidragsnämnden

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn BARKERYD KOMMUN 5 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort 1863

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. till Gnesta kommun. Kommunalstämmans arkiv. A = Protokoll 1884-1954 A I. Kommunalfullmäktiges arkiv

Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. till Gnesta kommun. Kommunalstämmans arkiv. A = Protokoll 1884-1954 A I. Kommunalfullmäktiges arkiv Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Gnesta kommun Kommunalstämmans arkiv 1884-1954 A I Kommunalfullmäktiges arkiv F = Ämnesoy2dnade Sammanträdesprotokoll 1921-1973 A I Protokollsbilagor 1946-1973

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register signum A Protokoll 1 1941-1951 Innehåller även register signum C Diarium 1 1944-1945 signum D1 Mantalslängder 1 1942 2 1943 3 1944 4 1945 5 1946 6 1947-1948 7 1949-1950 8 1951-1952 signum D2 Taxeringslängder

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Ystad & Österlen i samarbete med VisitYstadÖsterlen

Ystad & Österlen i samarbete med VisitYstadÖsterlen Foto: Maria Råberg Nilsson Ystad & Österlen i samarbete med VisitYstadÖsterlen Ystad & Österlen väntar på dig! Kom och upptäck destinationen i din egen takt med upplevelser för alla dina sinnen! Unik och

Läs mer

Läsåret 06/07 för elever i skolår 7-9 och gymnasiet.

Läsåret 06/07 för elever i skolår 7-9 och gymnasiet. Läsåret 06/07 för elever i skolår 7-9 och gymnasiet. Det är Skånetrafikens turer linjelagda eller andra insatta turer som våra 7-9-elever på Korsavad- och Jonebergskolan samt eleverna på Österlengymnasiet

Läs mer

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006.

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. 1. a) val av justeringsman b) tid och plats för justering c) fastställelse av dagordning PLANÄRENDEN 2. Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1 m.fl, Simrishamns kommun,

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Stenkil 1, Ystad UPPFÖRANDE AV TILLBYGGNAD

Stenkil 1, Ystad UPPFÖRANDE AV TILLBYGGNAD Arkeologisk förundersökning 2014 Stenkil 1, Ystad UPPFÖRANDE AV TILLBYGGNAD RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2014:19 Lars Jönsson Arkeologisk förundersökning

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Församlingsändringar folkmängd 1999-12-31. Ändringar av koder/namn för församlingar fr.o.m. 2000-01-01

Församlingsändringar folkmängd 1999-12-31. Ändringar av koder/namn för församlingar fr.o.m. 2000-01-01 Församlingsändringar folkmängd 1999-12-31 Ändringar av koder/namn för församlingar fr.o.m. 2000-01-01 till följd av beslutade ändringar i församlingsindelningen. ENLIGT INDELNINGEN 1999 ENLIGT INDELNINGEN

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 10 december 2008, kl 08.30.

Läs mer

Ystad & Österlen i samarbete med VisitYstadÖsterlen

Ystad & Österlen i samarbete med VisitYstadÖsterlen Foto: Maria Råberg Nilsson Ystad & Österlen i samarbete med VisitYstadÖsterlen Ystad & Österlen väntar på dig! Kom och upptäck destinationen i din egen takt med upplevelser för alla dina sinnen! Unik och

Läs mer

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Ersattes 1983 av Tekniska nämnden 1983-1998. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Tekniska nämndens protokoll 2. Renhållningsutskottets protokoll B. KONCEPT

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990. A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991. A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917

A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990. A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991. A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917 Innehållsförteckning A Protokoll A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990 A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991 A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917 E Inkomna handlingar E1 Korrespondens

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-12-18 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2539-2567 Sekreterare

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Företagsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka företagsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv, mellan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Arkiv: 1163 Östra Hargs Sjukhjälpsförening Plats: 06/c. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Sammanträdesprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1163 Östra Hargs Sjukhjälpsförening Plats: 06/c. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Sammanträdesprotokoll Seriesignum: A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1897 1919 Inbunden protokollsbok. 2 1920 1945 I arkivkartong. Inbunden bok. I denna volym ingår även: A:2, A:3, B:1, B:2 och D:3. Sammanträdesprotokoll Seriesignum:

Läs mer

Arkiv: 1059 Linköpings Fältbiologer Plats: 02/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1059 Linköpings Fältbiologer Plats: 02/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1962 1971 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2, A:3, A:4, A:5, A:6 och A:7. Inbunden protokollbok. Innehåller årsmötesprotokoll samt styrelseprotokoll.

Läs mer

.5,67,$167$'6.20081 1(15) Innehållsförteckning 1971-

.5,67,$167$'6.20081 1(15) Innehållsförteckning 1971- .5,67,$167$'6.20081 1(15).RPPXQIXOOPlNWLJH A 1 Kommunfullmäktige 1971-.RPPXQVW\UHOVHQ A 1 Kommunstyrelsen 1971- A 2 Arbetsutskott 1971- A 3 Beredningsutskott 1971-1982 A 3a Tekniska utskott 1983-1988 A

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 28 juni 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 28 juni 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. SIMRISHAMNS KOMMUN Kommunledningskontoret KALLELSE SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 28 juni 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. KALLADE: Ledamöter: Christer

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

www.visualarkiv.se Introduktion till Visual Arkiv på nätet

www.visualarkiv.se Introduktion till Visual Arkiv på nätet Visual Arkiv på nätet www.visualarkiv.se Introduktion till Visual Arkiv på nätet Alla arkiv, som tex kommunarkiv, landstingsarkiv, föreningsarkiv mfl har förtecknat sina arkivbestånd. En arkivförteckning

Läs mer

1 VÄXJÖ KOMMUNARKIV 2013-09-01

1 VÄXJÖ KOMMUNARKIV 2013-09-01 VÄXJÖ KOMMUNARKIV 2013-09-01 1 2 Personal: Kerstin Johansson Marie Ulmhed Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress: Kulturarvscentrum Småland Sandvägen 15, 352 45 Växjö Telefon: Kerstin tel. 0470-413

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. 2008-09-05 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. Du som är fastighetsägare och

Läs mer

Askers storkommun. Byggnadsnämnden.

Askers storkommun. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Byggnadsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1951-1971, verksamhetstid 19552-1970. Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 015-01-01 Dnr: 51/15 IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-12-12 1(29) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) tjänstgör för Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s) ordförande Per Mårtensson (c) kl. 15.00-16.20 t.o.m.

Läs mer

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, handlingar omfattar tiden 1971-2003 Sammanslagning Örebro skola för vuxna

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tisdagen den 20 maj och fredagen den 23

Läs mer

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A 1 Styrelseprotokoll med handlingar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1910-1918 1911-1920 1919-1934 1921-1933 1934-1938 1939-1944 1945-1959 1960-1969 1970-1986 Serien i arkivkartong

Läs mer

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1914 1923 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok. Innehåller även årsmötesprotokoll. 1924 1928 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok med bilagor. 1 1929 1943

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(7) 1 INLEDNING KASSAHANTERING, KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2 KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2.1 BOKFÖRING...2 2.2 VERIFIKATION...4 2.3 SPÅRBARHET...5 3 STYRANDE REGLER... 5 Utgåva

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen

Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen 2010-03-12 AMORTERING Amortering följer en särskild plan, amorteringstiden är 50 år. ANDELSTAL Andelstalet fastställs av bostadsrättsföreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-05-13 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2191-2216 Sekreterare

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-08-25 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2333-2349 Sekreterare

Läs mer

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Verkstyrelsens huvudsakliga ansvarsområden var, renhållning, vatten och avlopp, reningsverk och gatuförvaltning. Vid en omorganisation 1983 uppgick

Läs mer

Innerstaden 1:14 Lilla Torg och Gustav Adolfs Torg, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 1:14 Lilla Torg och Gustav Adolfs Torg, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2011:59 Innerstaden 1:14 Lilla Torg och Gustav Adolfs Torg, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:59 Innerstaden 1:14 Lilla Torg

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

Arkiv: 1314 Askeby Handelsförening UPA Plats: 15. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Utdrag ur protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1314 Askeby Handelsförening UPA Plats: 15. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Utdrag ur protokoll Seriesignum: A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1929 1945 Serien i arkivkartong. 1945 1956 Ingår i volym A1:1. 1951 1971 Ingår i volym A1:1. 1956 1964 Ingår i volym A1:1. 1964 1971 Ingår i volym A1:1. 1889 1889 Serien

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Fiskekort 8 Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar

Fiskekort 8 Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar STADGAR för VALLENTUNASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Namn 1 Föreningens namn är Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Vallentunasjöns fiskevårdsområde i

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med start i Hammenhög enligt punkt 2.

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med start i Hammenhög enligt punkt 2. Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med

Läs mer

Kårer med Utmanarverksamhet har utöver ovan en extra delegat på distriktstämman. Minst en av de kårers delegater ska vara under 18 år.

Kårer med Utmanarverksamhet har utöver ovan en extra delegat på distriktstämman. Minst en av de kårers delegater ska vara under 18 år. Södra Skånes scoutdistrikts Stadgar antagna av distriktsstämman 2013-10-13 bygger på Scouternas stadgar antagna 2012-11-25 med tillägg för utmanarscouters extra mandat i 5 2:a stycket. 1 Distriktsindelning

Läs mer

Medborgarförslag om att satsa mer pengar på skolorna i kommunen

Medborgarförslag om att satsa mer pengar på skolorna i kommunen Kommunfullmäktige 2009-04-27 94 226 2009-09-28 151 360 Kommunstyrelsen 2009-09-14 181 469 Arbets- och personalutskottet 2009-08-17 166 367 Dnr 09.278-008 aprilkf22 Medborgarförslag om att satsa mer pengar

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Galtabäcks hamn har något att berätta

Galtabäcks hamn har något att berätta Galtabäcks hamn har något att berätta Här följer en sammanfattning av Galtabäcks hamns historia. Delvis är det taget via avskrifter av protokoll från Galtabäcks Hamnaktiebolag. År 1907. Livräddningsövning

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 september 2009, kl 08.30.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om postbehandling och diarieföring vid polismyndigheterna;

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Ystad & Österlen, South-East Sweden in collaboration with VisitYstadÖsterlen

Ystad & Österlen, South-East Sweden in collaboration with VisitYstadÖsterlen Ystad & Österlen, South-East Sweden in collaboration with VisitYstadÖsterlen Photo: Maria Råberg Nilsson Have you ever wondered why so many people are attracted to Ystad and Österlen? For many years artists,

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl Rådhusets lilla sessionssal www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (4) Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl. 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE FRITIDSVERKSAMHET 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående fritidsverksamhet Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer