Östergötlands Ishockeyförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östergötlands Ishockeyförbund"

Transkript

1 A1 födda eller senare A2 födda eller senare B1 födda eller senare B2 födda eller senare C1 födda eller senare C2 födda eller senare (ej resultaträkning) D-serien födda 2005 eller senare (poolspel) Dam/Flick (utveckling/bredd) Domaransvarig i föreningen (DAIF) Förening som ska deltaga i seriespel måste ha en fungerande DAIF:are i föreningen. Med fungerande menas att DAIF:aren genomgår av förbundet arrangerad DAIF träff. Båsfunktionärer 2 personer/lag skall genomgå båsfunktionärskursen. Det är ÖIF som genomför kursen. Vid EJ genomförd kurs så debiteras föreningen kursavgifter plus en straffavgift. Övrigt så är det SIF s tävlingsbestämmelser som gäller ( 10:11). OVR_Light (online rapportering) 1 personer från varje förening skall genomgå OVR_Light-kurs. Denna person ansvarar sedan för att utbilda personer i föreningen i OVR_Light. Antal spelare Föreningen äger rätt att i varje match använda sig av max 22 st. spelare varav 2 st. målvakter, men det räcker med en målvakt. Minst 5 st utespelare och 1 st målvakt. Antal matcher per dag Spelare får EJ representera två olika lag i samma dag och i samma serie. Lån av spelare inom föreningen (gäller Senior och Junior) Föreningen får låna ner max 3 utespelare + 1 st målvakt för spel i lägre serie. Tre (3) dagar karens gäller för utlåning till spel i lägre serier inom samma förening. Ingen karens för utlåning till högre serier inom föreningen. Lån av spelare mellan två föreningar (gäller Senior i Division 4) Förening med seniorlag har rätt att placera tre seniorspelare (födda 1993/1994) i en annan förening enligt följande. - Seniorspelare tillhörande Division 3 kan lånas ut till Division 4 för spel i seniorlaget. O.B.S: Utlåningsspelare återgår till den utlånande föreningen efter den 31 januari. Tre (3) dagar karens gäller för utlåning till spel i lägre serier inom samma förening. Ingen karens för utlåning till högre serier inom föreningen. Dispensansökan skall skickas till Östergötlands Ishockeyförbund.

2 Lån av målvakt mellan två föreningar ungdomsserierna i Östergötland Inom Östgötaserierna kan två föreningar komma överens om och ansökan (på särskild blankett) om att låna en namngiven målvakt under seriematch. Gäller endast ungdomsserierna (A1 D-serie) i Östergötland. Lån av utespelare mellan två föreningar ungdomsserierna i Östergötland Inom Östgötaserierna kan två föreningar komma överens om och ansökan (på särskild blankett) om att låna en namngiven utespelare under seriematch. Gäller endast ungdomsserierna (A1 D-serie) i Östergötland. Tackling i C-serie Tackling är INTE tillåtet i C2-serien. Enligt regel nr. 660 i Officiella regelboken. C1-serien är tackling tillåtet. Matchtider Seriespel i Division 4: 3x20 minuter, effektiv tid (EJ OT). SIF TB 5:7 B gäller. Periodpaus 15 minuter. A1 och A2: 3x20 minuter om det är lika efter 60 min så spelar vi 5 min. overtime, vid lika resultat efter overtime, så blir det straffar. SIF TB 5:7 D gäller. Seriespel i B serier, C serier och Dam/flick: 3x15 minuter effektiv tid. Periodpaus vid spolning 15 minuter. ÖIF rekommenderar spolning mellan period 2 & 3. I C2 gäller ej resultaträkning/visning. Poolspel i D-pojk: 1 x 21 minuter rullande tid. Spelas endast på halvplan/tvären. Vid eventuellt spel på helplan skall dispens inskickas till ÖIF där det skall framgå att ALLA föreningar är överens om spel på helplan. Max antal lag vid poolspel är 5 lag.

3 Tillstånd för ungdomslag Tillstånd beviljas enligt följande: U-16/U-15 (1999/2000) för spel i hela världen U-14/U-13 (2001/2002) för spel i Europa U-12/U-11 (2003/2004) för spel i Europa U14-lag har rätt att resa till Nordamerika för att träna och spela när spelarna är på sitt 14:e år, det vill säga från och med januari under U14-vårsäsongen. Tillstånd skall alltid sökas, gäller alla träningsmatcher och cup/turneringar. För svenska lag som åker utomlands krävs en tilläggsförsäkring som ska bifogas ansökan. Förening som inte ansökt om tillstånd eller inte beviljas tillstånd men ändå spelar sådan match kan ådömas påföljd enligt TB 9:7. Det åligger arrangerande förening att säkerställa att inbjudna lag har tillstånd från sitt landsförbund och är försäkrade. Avgiften för tillstånd är 300 kr inom Sverige och 1000 kr för spel i Europa. Utebliven tillståndsansökan debiteras med 2000 kr. ÖVERÅRIGA SPELARE I ÖSTERGÖTLANDS UNGDOMSSERIER U16 till och med U11 Ingen generell dispens. I geografiskt indelade serier kan föreningar som har behov av överåriga söka dispens, spelarna ska vara namngivna. TK tittar på antal licenser när man prövar dispensansökningar. Dispens för överåriga spelare inskickas till Östergötlands Ishockeyförbund och kommer att behandlas först när avgiften om kr/ansökan är inbetald till BankGiro () eller PlusGiro (). Omprövning på beslutet kan göras när som helst under säsongen av TK. I DM FÅR INGA ÖVERÅRIGA SPELARE DELTAGA I NÅGON ÅLDERSGRUPP, FÖRUTOM TJEJER SOM SPELAR I POJKLAG FÅR VARA MAX 1 ÅR ÄLDRE. DISPENSANSÖKAN SKALL SKICKAS TILL ÖIF SENAST 14 DAGAR INNAN DM-SPELETS START, INGEN KOSTNAD.

4 Tillstånd för Selectlags-och selectcampsverksamhet Selectlags- och selectcampsverksamhet (tillfälliga blandlag) kan bedrivas mellan 15 april 31 augusti. Det finns tre former av selectlagsverksamhet där inlånade spelare kan delta efter godkännande från sin förening: 1. Föreningslag som består av 75 procent egna spelare och därmed kan låna in maximalt 25 procent av spelarna från andra föreningar. Inlånade spelare måste ha godkännande från sina respektive föreningar. 2. Föreningslag som har färre än 75 procent egna spelare i laget måste ha ett samarbete med ett SDF. SDF och föreningen skall ha godkännande av föreningarna som lånar ut spelare, en utvecklingsplan för aktiviteten och aktiviteten skall följas upp efter genomförandet. 3. Organisation för selectlag/selectcampsverksamhet som auktoriserats av SIF:s utvecklings- och landslagsavdelning. Det krävs auktorisation för organisation för att såväl deltaga i som att organisera selectlag/selectcampsverksamhet. Förenings, ledares, spelares eller funktionärs deltagande i ej auktoriserad verksamhet anmäls till tävlingsnämnden. Vid deltagande i icke sanktionerad verksamhet kan vederbörande bestraffningsorgan avstänga deltagande spelare, ledare eller funktionärer enligt nedanstående inriktning/rekommendation för avstängningstid. Antal icke sanktionerade matcher Avstängningstid 0 5 matcher 3 månaders avstängning 6 10 matcher 4 månaders avstängning Mer än 10 matcher 6 månaders avstängning ÖVRIGA BESTÄMMELSER 1:10 Huvud-, Hals- och Ansiktsskydd Vid träning, uppvärmning och match är varje spelare skyldig att bära av SIF godkänd hjälm och godkänt halsskydd. Målvakt ska bära av SIF godkänd hjälm och ansiktsmask för målvakter. Målvaktens hjälm och ansiktsmask ska vara godkänd som en enhet. Vid internationella matcher och turneringar gäller IIHF regler.

5 Domare: Endast auktoriserade Domare får anlitas. I Divison 4 matcher skall det vara 3 st Distriktsdomare (1 HD och 2 LM). I A1 och A2 matcher skall Huvuddomaren vara Distriktsdomare (tre domarssystem) I samtliga ungdomsserier från B-serie t.o.m D-serie utser arrangerande förening samtliga Domare som har genomgått föreningsdomarutbildning för säsongen och är godkänd av ÖIF, plus registrerad i TSM som föreningsdomare i aktuell förening. Visir är obligatoriskt för samtliga Domare. Tränare: Minst en (1) tränare i båset skall ha genomgått kursen som gäller för den nivå/serie aktuellt lag spelar i, enligt SIF s TB 1:15. Tävlingskommittén kommer att följa upp så att tränarna har rätt utbildning för det lag man tränar. Skulle det saknas utbildningar för tränaren kommer man att lämna över det till Ledarutbildningskommittén som då ska upprätta en utbildningsplan. Föreningen får då även deponera en avgift som återfås när utbildningen är genomförd. En blankett om ansvarig ledare (med rätt utbildning) skall för varje match skall skickas in tillsammans med matchprotokollet. Matchrapporter Samtliga matcher (EJ Division 4) kommer rapporteras via OVR Light (online). Matchprotokoll och ledarblankett skall genom hemmalagets försorg sparas i föreningen. För Division 4 gäller följande: Matchprotokoll och ledarblankett skall genom hemmalagets försorg, OMGÅENDE (speldagen) sändas till Östergötlands Ishockeyförbund,,. Dessutom ska matchresultatet direkt efter matchens slut resultat rapporteras i TSM. Matchinbjudan och rekommenderad matchstart. Gästande lag och Domarna skall inbjudas i god tid, dock senast en vecka före matchdagen. Domarna kallas via TSM. Ändras matchtid/matchdag eller ort/ishall mindre än 2 dagar innan ordinarie matchtid så MÅSTE domaren kontaktas via telefon! Match skall börja tidigast 9.00 och senast (sunt förnuft måste gälla med tanke på reseavstånd)

6 Spelare som byter förening under pågående säsong. Spelare som har spelat bindande match i en förening och vill byta förening ska inlämna övergångshandlingar enligt gällande bestämmelser (SIF s TB 4:4). Övergångshandlingar ska skrivas på spelare i alla åldrar, U12 och yngre är avgiftsfri. Två lag i samma serie. Föreningen måste namnge minst 12 spelare i respektive lag fram t o m den 31 januari 2015, efter den 31 januari 2015 måste samtliga spelare vara namngivna i respektive lags TeamRoster i TSM. Spelare som EJ står i TeamRostern (TSM) för laget får inte deltaga i aktuellt lags match/er. Föreningsgemensamt Snedstrecklag. I syfte att bibehålla lag och spelare i verksamheten på distrikts- och regionnivå kan SDF ge föreningar dispens att delta i tävlingsverksamheten med ett gemensamt snedstreckslag. Det innebär att två eller fler föreningar vid brist på spelare bildar ett gemensamt lag på distriktseller regionnivå. Lag som deltar med den här typen av lagsammanställning kan inte kvalificera sig till högre serienivå. Sådant lag kan ej heller kvalificera sig till spel om SM. Beslut om snedstreckslags möjlighet att delta i DM fattas av SDF. Inga överåriga spelare kan delta i snedstreckslag. Snedstreckslag berörs inte av bestämmelsen om selectlagsverksamhet (SIF s TB 8:3). Dispensansökan avseende snedstreckslag lämnas till berört SDF på avsedd blankett. Dispensansökan för snedstreckslag kan endast beviljas för en säsong i taget. Vid bedömningen av dispensansökan ska utgångspunkten vara syftet att bibehålla spelare och lag i verksamheten. Bedömning av tillämpning görs bland annat utifrån antalet spelare i spelarregistret. Om ÖIF kan erbjuda serieverksamhet för Förening/ar med snedstreckslag, får man endast deltaga i seriespel i Östergötland, det är inte tillåtet att deltaga med snedstreckslag i Östergötland och annat distrikt i samma serienivå/ålder.

7 Deltagande med andralag. I syfte att bibehålla lag och spelare i verksamheten på distrikts- och regionnivå kan SDF ge föreningar dispens att delta i tävlingsverksamheten med ett andralag. Andralaget ska enbart bestå av spelare från egna föreningen och om det är tillämpligt ska det finnas en mellanliggande serienivå för föreningens båda lag. Andralag kan inte delta i eller kvalificera sig till förbundsserier eller serierna J20 Elit, J19 Elit och U16 Elit. Dispensansökan avseende andralag lämnas till berört SDF. Dispensansökan för andralag kan endast beviljas för en säsong i taget. I sitt beslut om dispens för andralag kan SDF besluta om namngivna spelare låsta till förstalaget eller andra inskränkningar i syfte att säkerställa tävlingsverksamheten. Vid bedömningen av dispensansökan ska utgångspunkten vara syftet att bibehålla spelare och lag i verksamheten. Bedömning av tillämpning görs bland annat utifrån antalet spelare i spelarregistret. Kval till U16 Region Syd Segrare av DM-spelet för U15 bereds plats till Kval till U16 Region SYD. Det lag som kommer på en andra plats under DM för U15 är reservlag. Anmälan till serier. Skall göras till Östergötlands Ishockeyförbund senast 1 augusti Deltagande i annat distrikts seriespel Förening som vill deltaga i ett annat distrikts seriespel måste även ha motsvarande antal lag i Östgötaserien för motsvarande årskull/serie. Dispens måste alltid sökas för att deltaga i annat distrikts seriespel. Kostnaden är 300 kr/serie. Anmälan senast 1 september 2014 till Östergötlands Ishockeyförbund. Tilläggsregler C2-serien & D-serie 1. Inga tabeller eller resultat kommer att publiceras utan endast spelprogram. (Gäller även föreningarnas egna hemsidor) 2. Avblåsning efter 90 sekunder (gäller endast D-serierna). 3. Spelare får EJ spela två byten i följd. 4. Målvakterna skall spela lika lång tid av matchen såvida inte skada uppstår. 5. OBS! Det mindre straffet är 1 minut.

8 Speldagar. Fastställda enligt Östergötlands Ishockeyförbunds spelprogram. Serierna bör avslutas omkring den 15 mars varje år och bör påbörjas månadsskiftet september/oktober varje år. Ändring av speldag. Match som inte kan spelas enligt fastställt spelprogram ska spelas senast 7 dagar efter utsatt speldatum! (kommer inte ALLA parter överens gäller speldatum enligt spelschema) Match får under inga omständigheter flyttas utan medgivande av motståndarlag, domare (A-pojk) och Tävlingskommittén. Match som spelas efter 7 dagar skall matchdag godkännas av ÖIF. Kan inte arrangerande förening erbjuda match på hemmaplan skall arrangerande förening boka och bekosta istid för spel av match på annan ort. Walk Over W.O. får EJ förekomma. Alla matcher skall spelas, Förening som uteblir från match kan uteslutas med omedelbar verkan. Gäller då även nästkommande säsong. Bestraffningsavgift kr. Omlottning av serier. Föreningar som efter drar ur lag ur serie eller efteranmäler lag eller på annat sätt förorsakar omlottning av serie, samt vid EJ fullföljande av seriespel, kommer att debiteras en avgift om kr utöver startavgiften. I övrigt hänvisas till Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser.

9 Distriktsmästerskap DM J-20 födda 1995 eller senare J-18 födda 1997 eller senare U-16 födda 1999 eller senare U-15 födda 2000 eller senare U-14 födda 2001 eller senare U-13 födda 2002 eller senare U-12 födda 2003 eller senare 1. Rätt att deltaga i DM har samtliga föreningar tillhörande Östergötlands Ishockeyförbund. Gruppspel den 6-7 december 2014 och finalspel december (om inte finalspelet spelas samma dagar som gruppspelet beroende på antal anmälda lag/föreningar) 2. Utförliga bestämmelser, spelschema meddelas under senast 1 december I de åldersgrupper som det är minst 4 lag anmälda skall det inte förekomma sidning från tidigare års DM-spel, alla lag skall spela i gruppspelet. 4. I de åldergrupper där det är max 3 lag anmälda så sidas vinnaren från förra årets DMspel direkt till finalen, då gäller den som vann åldergruppen under den som spelas aktuellt år (t.ex. vann laget U13 DM förra året så sidas laget till finalen för U14 kommande år).

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund

Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund 2014 Stockholmshäftet 2014 11-m Version 2 2014-02-19 FOGIS Många domare har under säsongen 2013 slarvat med fullständig matchrapportering

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Tanken med spelet i Svenska Innebandy Ligan sid 4 2. Speciella regler i SIL sid 4 Målvakt / utespelare får; sid 4 Spelfakta

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Informationsblad 2. Inför cupen

Informationsblad 2. Inför cupen Informationsblad 2 I år blir vi återigen över 400 deltagande lag och cupen växer till att bli lite större och lite bättre år efter år. Storsjöcupen är landets äldsta fotbollscup för ungdomar och detta

Läs mer

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Björklöven Vill Ett styrdokument för hur Björklöven ska utveckla sin verksamhet till att bli en av landets bästa ungdomsverksamheter inom ishockeyn Antaget vid Björklövens styrelsemöte 2014-09-29 Vision

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken 2013. Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till klas@hejdenberg.se 2 DOMARBOKEN

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN 1. Licensnämnd för Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan Svenska Ishockeyförbundet (nedan kallat SIF) och Svenska Hockeyligan (nedan kallat SHL) har sedan 2004 ett samarbetsavtal

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer