Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00"

Transkript

1 ÅRSMÖTE Torsdagen den 22 februari 2007 Kl Kvibergs Idrottscenter Göteborg Göteborgs Bilsportförbund - Årsmöte 22/2 2007

2 Innehållsförteckning DISTRIKTSMÄSTERSKAP SM- OCH RM-MEDALJÖRER ORDFÖRANDE HAR ORDET 5 GÖTEBORGS BILSPORTFÖRBUND FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTET 7 RÖSTLÄNGD GÖTEBORGS BILSPORTFÖRBUND 8 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSVERKSAMHET BALANSRAPPORT RESULTATRAPPORT KONTAKTMÄNNENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER OCH -PLANER 13 REVISIONSBERÄTTELSE 19 FÖRSLAG OCH MOTIONER 20 BUDGET FÖR BUDGET FÖR 2007, FORTS 21 STYRELSENS ARBETSPLAN FÖR Sidan 2 av 22

3 Distriktsmästerskap 2006 Rally GM, A-förare 1. Leif Petersson, Göteborgs MF 52 p 2. Anders Kärnede, Älvbygdens MK 34 p 3. Anders Persson, Göteborgs MF 27 p GM, B-förare 1. Ulf Grolander, Älvbygdens MK 27 p 2.Bo Axelsson, Göteborgs MF 25 p 3.Jonas Wiklund, Älvbygdens MK 18 p GM, C-förare 1.Lena Sandelius, Göteborgs MF 54 p 2.Henry Larsson, Älvbygdens MK 32 p 3.Torbjörn Thomsen, Älvbygdens MK 18 p Volvo Original Cup prisbonus VOE, totalsegrare 1. Anders Kärnede, Älvbygdens MK 92 p VOC 2. Lena Sandelius, Göteborgs MF 83 p Gr H 3. Anders Persson, Göteborgs MF 68 p VOC 4. Henry Larsson, Älvbygdens MK 65 p Gr H 5. Ulf Grolander, Älvbygdens MK 37 p C-förare 1. Lena Sandelius, Göteborgs MF 97 p 2. Henry Larsson, Älvbygdens MK 72 p 3. Conny Andersson, Älvbygdens MK 34 p 4. Torbjörn Thomsen, Älvbygdens MK 20 p Karting GM, Formel Micro 1. Oscar Pettersson, Team 13 30p 2. Per Sversson, Team p 3. Joacim Mohlin, Team 13 24p GM Mini 1. Jesper Magnusson Team 13 30p 2. Erik Sundberg Team p 3. Marcus Maté, Team p GM Yamaha 1. Fredrik Hagslätt, Team13 30 p 2. Eric Berggren Team 13 27p 3. Dennis Oscarsson, Bohus RC 18p RALLYCROSS DM, Kl 1 S Nat 1. Fredrik Karlsson, Göteborgs MF Dragracing FM, Bracket 1. Tomas Perkman, Mölndals DRF 2. Styrbjörn Gustavsson, Mölndals DRF Sidan 3 av 22

4 FOLKRACE FM, seniorer 1. Johan Svensson, Torslanda MK 83 p 2. Jimmy Svensson, Torslanda MK 68 p 3. Joakim Svensson, Mölndals MK 65 p FM, damer 1. Cecilia Larsson, Älvbygdens MK 92 p 2. Martina Lundell, Mölnlycke FRK 80 p 3. Annika Stenman, Mölndals MK 79p FM, juniorer 1. Joakim Stenström, Torslanda MK 90 p 2. Rickard Klasson, Älvbygdens MK 88 p 3. Andreas Ekström, Torslanda MK 21 p SM- och RM-medaljörer 2006 Tjej-RM 3. Lena Sandelius, Göteborgs MF Erik Ekenberg, Göteborgs MF (co-driver) JSM Racing S60 1. Andreas Simonsen, GKRC Team Mikael Granberg, Bohus RC RM Superkart 2. Tomas Roosemark, GKRC Team 13 Övriga prestationer av distriktets förare Patrik Olsson, Bohus RC Kari Mäkinen, SVKG 2:a i ADAC VW Polo Cup 2:a i Ferrari Scandinavia Challenge Alexander Hægermark, GKRC Team 13 2:a Formula Renault Scandinavian Cup Niklas Edling, GKRC Team 13 9:a Formula Renault Scandinavian Cup Johnny Öberg, GKRC Team 13 14:e Formel Ford Zetec SM Sidan 4 av 22

5 Ordförande har ordet Jag ser tillbaka på 2006 som ett år där vi på allvar gjorde ett avstamp gällande arbete i miljöns tecken. Människor blir allt mer medvetna om vikten av att agera miljövänligt, både i det privata livet men också i det aktiva valet av fritidssysselsättning. Vi i bilsporten ligger långt fram i arbetet för miljön och jag tror att samtliga av våra klubbar klarar kraven för silverklubbs nivå innan 2007 är slut. Är ni osäkra på vad som krävs för de olika nivåerna eller har någon annan fråga gällande miljö kontakta gärna vår miljörådgivare Jörgen Bengtsson. Utöver våra ordinarie styrelsemöten har vi genomfört en klubbkonferens tillsammans med klubbarna i början av december, samt funnits representerade genom våra SGAér och kontaktpersoner på de centrala kurserna. Det gläder mig att så många ungdomar från våra klubbar har ett intresse för ledarroller i olika sammanhang och visat detta genom sitt deltagande vid de centrala kurserna runt om i landet! Under klubbkonferensen informerade vi också om BS Online och tillståndsansökningar via Internet, då det fanns ett intresse från klubbarna så kommer vi att genomföra en liten informationsdag för klubbarna kring BS Online under våren. Bilsportens Dag 2006 blev ett lyckat arrangemang med publikrekord och nya medlemmar i ett par av våra klubbar. Under Bilsportens Dag den 6 juni 2007 kommer vi som tidigare aktivt arbeta för att få in nytt folk till bilsporten, både tävlande och funktionärer. Trots att vi är ett av de minsta distrikten har vi dock en del både tävlande och funktionärer. Och utan dessa funktionärer vi har hade vi aldrig kunnat arrangera några tävlingar. Tack alla ni som alltid ställer upp! Vill även gratulera till de många fina prestationer som distriktets förare lyckats med i VM, EM, NM, SM och övriga serier under 2006 och önskar er lycka till även 2007! Jag ser framför mig ett mycket intressant motorsportår 2007 i distriktet med Göteborgs Motorfestival, genomförandet av distrikts- och förbundsmästerskap samt övriga evenemang. Alexandra Johansson ordförande Sidan 5 av 22

6 Göteborgs Bilsportförbund 2006 Hedersordförande Kenneth Andersson Göteborgs MF Ordförande Alexandra Johansson Bohus RC Viceordförande Heikki Särg SVK Göteborg Sekreterare Siv Reinhold Mölnlycke FK Kassör Clas Johansson Mölndals MK Ledamöter Bo Karlsson KAK/Göteborg Motorsport Siv Reinhold Mölnlycke FRK Marcus Olsén GKRC Team13 Jörgen Bengtsson SHRA Göteborg Suppleant Jeanette Karklins-Karklis SHRA Göteborg Revisor Hans Ernholm Mölndals MK Suppleant Benny Wahlbergl SVK Göteborg Tillståndsgivare Clas Johansson Mölndals MK Rådsdelegater Alexandra Johansson Bohus RC Heikki Särg SVK Göteborg Suppleant Krista S Laine Finngötar Motor Juridik Lars Wærn Väst-8 Göteborg Tom Trana Minnesfond Clas Johansson Mölndals MK Valberedning Press/PR Martin Mossberg, sammank Mölndals MK Martina Lundell Mölnlycke FRK Ingemar Kristensson Mölnlycke FRK Alexandra Johansson, Krista S Laine Säkerhet/miljö Jörgen Bengtsson SHRA Göteborg Övriga kontaktpersoner och sportgrensansvariga se resp verksamhetsberättelse Sidan 6 av 22

7 Förslag till dagordning för mötet F Ö R S L A G Mötets öppnande Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande av dagordning Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän och två rösträknare för mötet Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse och kontaktmännens verksamhetsberättelser för 2006 t ii ll ll D A G O R D N I N G Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av klubbarnas årsavgifter Behandling av förslag och motioner enligt 10 samt övriga av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år och en suppleant för en tid av ett (1) år. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant Val av ombud till SBF s förbundsmöte jämte suppleant Val av ombud till Västsvenska Idrottsförbundets DF-möte jämte suppleant Val av en ledamot på tre (3) år i valberedning Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår Meddelande om dag och plats för SBF s förbundsmöte Övriga frågor - frågor av ekonomisk karaktär får ej avgöras Mötets avslutande Sidan 7 av 22

8 Röstlängd Göteborgs Bilsportförbund TOTALT ANTAL MEDLEMMAR FÖRENINGAR RÖSTBERÄTTIGADE BOHUS RACING CLUB FERRARIKLUBBEN FÖRENADE MOTORSPORT FÖRENINGEN FINNGÖTAR GÖTEBORGS KARTING & RACING CLUB TEAM GÖTEBORGS MOTORFÖRENING MÖLNDALS DRAGRACINGFÖRENING MÖLNDALS MOTORKLUBB MÖLNLYCKE FOLKRACEKLUBB SHRA GÖTEBORG SPORTVAGNSKLUBBEN I GÖTEBORG TORSLANDA MOTORKLUBB VÄST-8 GÖTEBORG RC-BILKLUBB ÄLVBYGDENS MOTORKLUBB SUMMA: FÖR.NR FÖRENING UTAN RÖSTRÄTT VID SDF:s ÅRSMÖTE -07 ANT MEDLEMMAR ORSAK (SEN/SAKNAD) KAK/GÖTEBORG MOTORSPORT 320 AVGIFT/RAPPORT MÖLNLYCKE MOTORKLUBB 32 AVGIFT/RAPPORT SÖRREDS MOTORSÄLLSKAP 59 AVGIFT Sidan 8 av 22

9 Styrelsens verksamhetsberättelse 2006 Sammanträden Styrelsen har avhållit 13 protokollförda styrelsemöten och ett antal andra möten. En konferens med klubbrepresentanter och sportgrensansvariga/kontaktpersoner har anordnats på Chalmers Golfklubb i Härryda. Arbetsgruppen för Bilsportens Dag har haft 5 planeringsmöten. Styrelsen har hyrt möteslokaler hos Göteborgs MF på Ringön. Representation Styrelsen har varit representerad vid sammanträden, kurser, konferenser och informationsmöten arrangerade av Svenska Bilsportförbundet, Södra Bilsportförbundet, Västsvenska Idrottsförbundet, SISU-Väst, Fritid Göteborg och Svenska Mässan. FIA-uppdrag: Håkan Junfors, KAK, FIA Technical Comission, FIA Technical Working group. NEZ-uppdrag (North European Zone): Håkan Junfors, KAK, NEZ-Council och Working Group, President. CIK-uppdrag (Commission International de Karting): Lennart Lundberg, GKRC Team 13, Sporting and Regulation Committe. Tom Trana Minnesfond förvaltas av Göteborgs Bilsportförbund Sportgrensansvariga och kontaktmän/-kvinnor har deltagit i sportgrensriksdagar, centrala kurser och konferenser arrangerade av utskotten och kommittéer i Svenska Bilsportförbundet. Arrangemang Göteborgs Bilsportförbund har medverkat på den årliga Bilsportens Dag den 6 juni i Syrhåla. Sidan 9 av 22

10 Tävlingsverksamhet 2006 Göteborgs Bilsportförbund har utfärdat sammanlagt 27 tävlingstillstånd under verksamhetsåret. Från 20 tävlingar har distriktet fått en redovisning enligt nedan. Gren Bil-O Dragracing Folkrace Karting Racing Radiostyrd Rally Rallycross Summa Totalt startande och i publik. Jämfört med föregående år har både antalet startande och åskådare minskat. Flest startande har kartingtävlingarna haft med 832 tävlande. Till övrig verksamhet räknas alla tävlingar och uppvisningar, där tävlingsformen inte går att räkna i de ordinarie sportgrenarna inom SBF. I vårt distrikt arrangerades Bilsportens Dag den 6 juni 2006 och då hade vi 165 startande med Prova Bilsport och antalet åskådare beräknades till Utöver prova bilsport körde Landrover klubben (ej anslutna till SBF) med passagerare i sina jeepar hela dagen. Sidan 10 av 22

11 Balansrapport 2006 Göteborgs Bilsportförbund Sida: 1 Utskrivet: Balansrapport Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 124 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Postgiro , , , Checkkonto 670,61-670,61 0, VP-Konto ,00 0, , Tom Trana fond ,63 0, , Kundfordringar , ,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,95 Omsättningstillgångar 1640 Lån till Idrottshuset 4 000,00 0, , Inventarier 5 000, , , Lån Gokartbana ,00 0, ,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,00 S:A TILLGÅNGAR , , ,95 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Långfristiga skulder 2310 EU-Racing 750,50 0,00 750,50 S:a Långfristiga skulder 750,50 0,00 750,50 Kortfristiga skulder 2740 Kommunalt lån Gokartbana ,00 0, , Tom Trana Minnesfond ,63 0, , Avsättning bilprojekt , ,00-450, Egna medel , , , Redovisat resultat , , ,65 S:a Kortfristiga skulder , , ,45 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,95 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 Sidan 11 av 22

12 Resultatrapport 2006 Göteborgs Bilsportförbund Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 124 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ackumulerat Period fg år Periodbudget Ack/periodbudg Rörelsens intäkter 3010 Medlemsavgifter , , ,00 121,0 % 3020 Tillståndsavgifter , , ,00 120,8 % 3540 Ränteintäkter ,85 0,00 20, ,3 % 3810 Hyra Syrhålabanan 0, ,00 0,00 0,0 % 3820 Försäljning Folkracebana 0, ,00 0,00 0,0 % 3890 Övriga intäkter 3 000, , ,00 150,0 % 3920 Bidrag VSIF , , ,00 173,1 % S:a Rörelseintäkter , , ,00 171,3 % Bruttovinst , , ,00 171,3 % Övriga externa kostnader 5510 Reseersättning styrelse , , ,00 110,2 % 5511 Reseersättning SGA, funktionärer , , ,00 57,4 % 6010 Lokalhyra ,00-550, ,00 135,0 % 6510 Kontorsmaterial 0,00 0, ,00 0,0 % 6520 Datakostnader , , ,00 87,8 % 6530 Inköp -776,00 0, ,00 38,8 % 6550 Trycksaker 0,00 0, ,00 0,0 % 6850 Porto , , ,00 45,0 % S:a Övriga externa kostnader , , ,00 75,6 % Personalkostnader 7170 Representation 0,00 0, ,00 0,0 % 7430 Sammankomster , , ,00 183,1 % 7440 SGA-Verksamhet , , ,00 111,4 % 7441 CL-Kurser , , ,00 247,3 % 7450 DM-Priser , , ,00 66,3 % 7526 EU-Racing Säve ,50 0,00 0,00 0,0 % 7530 Arrende Syrhålabanan 0, ,00 0,00 0,0 % 7690 Div kostnader , , ,00 98,0 % S:a Personalkostnader , , ,00 266,7 % Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning inventarier ,00 0,00 0,00 0,0 % S:a Övriga rörelsekostnader mm ,00 0,00 0,00 0,0 % Rörelseresultat , , ,00-692,4 % Finansiella poster 8120 Räntekostnader 0, ,85 0,00 0,0 % 8190 Övr finansiella kostnader ,50 0, ,00 166,2 % 8520 Nedskrivning av EU-Racingsatsn. 0, ,00 0,00 0,0 % Resultat efter finansiella poster , ,15 0,00 0,0 % Beräknat resultat , ,15 0,00 0,0 % 8999 bokslutskonto 8 586, ,15 0,00 0,0 % Sidan 12 av 22

13 Kontaktmännens verksamhetsberättelser och -planer RALLY Mikael Hansson, Martin Edlund Vi har under året haft ca 25 rallymöten som utmynnade i vår egen rallytävling, AleSvängen 19 augusti Tävlingen ingick i Volvo Original Sverigeserien och Mega Rally cup. Under maj månad deltog vi i ett funktionärsmöte inför South Swedish Rally där vi också under tävlingen bemannade en TK första dagen. Dag två fungerade vi som vägvakter på ytterligare en specialsträcka. I juli var vi med och bemannade en TK under Midnattsolsrallyt Vid Strömkarlsrallyt hade vi totalansvaret för en specialsträcka där vi deltog i fem planeringsmöten samt bemannade och bygde sträckan. Utöver ovanstående arrangemang har vi dessutom deltagit som funktionärer vid Vänersborgs MK:s rallytävling Fridaspecialen, Torslanda MK:s folkracetävling, Dragracingtävling i Säve samt SM i sidovagnscross Älvbygdens MK. Övrig verksamhet, vi har deltagit vid: Sju styrelsemöten i Mega Rally Cup Två organisationsmöten inför Bilsportens Dag 2007 Två SGA-träffar i Knivsta Deltagit som tävlande och åskådare vid et flertal tävlingar under det gångna året Verksamhetsplan 2007 Genomföra en C-förarutbildning för kartläsare och förare under våren En rallytävling på grus kommer att arrangeras av Älvbygdens MK Etablera en funktionärsgrupp Medverka som funktionärer vid två SM-tävlingar, Sydsvenska Rallyt och Askersund Funktionärsutbildningar kommer att hållas i samband med SM-arrangemangen och egna rallytävlingen Medverka vid Bilsportens Dag med ett antal rallybilar Ett antal lokaltävlingar är planerade RACING Heikki Särg Året inleddes med Förarutbildning i Banracing i tillsammans Sportvagnsklubben Göteborg under deras bankalas den maj på Kinnekulle Ring. Kursen började på onsdag kväll med teoridel som avslutades med skriftligt prov. Dagen efter blev en heldag på banan med träning i olika moment under mycket uppskattad ledning av Kristoffer och Carl Rydqvist. Funktionärskursen i april lockade närmare tjugo nöjda deltagare och även teknikerkursen påföljande kväll samlade tio intresserade nya tekniker inom banracing. I härligt väder bjöds det på fina race under Svenskt Sportvagnsmeeting som i år gick den 7-9 juli på Ring Knutstorp tillsammans med RHK. Säsongen avslutades med RHK Cupens finaler den 8-10 september på Falkenbergs Motorbana. Sidan 13 av 22

14 Bland distriktets framgångsrika förare blev Alexander Hægermark tvåa i Nordiska Mästerskapet Formel Renault. Kari Mäkinen, SVKG blev tvåa i Ferrari Scandinavia Challenge 2006 med sin Ferrari 360 GTR. och Patrik Olsson, Bohus Racing, kom återigen sammanlagt tvåa i VW Polo Cup, i sin VW Polo förstås! I Sportvagnsmästerskapet blev Kent Hellqvist sexa i Roadsport A efter att åter ha blivit slagen i sista racet i Falkenberg av Tommy Falck, sammanlagt femma, båda rattandes Lotus Super Seven. I Roadsport B kom Emil Löveryd sammanlagt tvåa i Alfa Romeo och Anders & Malin Eriksson blev femma i Caterham. Verksamhetsplan 2007 Inom banracing blir årets förarkurs på Kinnekulle Ring den maj tillsammans med Sportvagnsklubben Göteborg och deras bankalas på fredagen med det avslutande racet SVKG 60-minutes. Kursen inleds med teori och skriftligt prov på onsdag kväll samt följs av praktisk utbildning i grupper med körning på banan under kunnig ledning av SBF-certifierade instruktörer. Därutöver finns möjlighet att deltaga i SVKG:s Sprint Race Serie eller träning på Falkenbergs Motorbana. Se mera på respektive klubbars hemsidor. Svenskt Sportvagnsmeeting med MGCC på Ring Knutstorp blir i år helgen den 6-8 juli och Velodromloppet på Gelleråsen är den juni. Final i RHK körs den 7-9 september på Falkenbergs Motorbana. Funktionärskurs respektive teknikerkurs blir den 17 och 18 april med anmälan till Sportvagnsklubben Göteborg på hemsidan BIL-ORIENTERING Mathias Fredrixon Under året har två kartläsare och en förare från distriktet deltagit i SM-serien i bil-orientering. Ingen med framskjutande placering. Ekipage från distriktet har även deltagit i Västsvenska o-serien (VOS). Under 2006 har Mölndals MK arrangerat den första deltävlingen av tre i SM i bilorientering. Det var ett samarrangemang med Vara MK och avlöpte fint. SGA i bil-o har under verksamhetsåret bla varit med på Bilsportens Dag i Göteborg där det bla visades filmer om bilorientering. Verksamhetsplan 2007 Under 2006 planeras det för två nybörjar-bilorienteringar, varav en Prova-På-bilorientering under årets Bilsportsdag. RALLYCROSS Bo Karlsson Arbetsgruppen för Götalandscupen i rallycross består av representanter från Södra, Västra, Småland och Göteborgs BG. Gruppen har haft fyra protokollförda möten under Vi har haft funktionärsutbildning, tävlingsledare och tekniker, från de arrangerande klubbarna. Åtta deltävlingar har genomförts i cupen, två tävlingar inställdes. En RM-tävling har ingått i cupen. Det har varit 166 förare som har tagit ut startnummer i Götalandscupen, Sidan 14 av 22

15 från Göteborgs BF har åtta förare deltagit. 144 förare har startat en eller flera gånger i cupens tävlingar. Vi hade en tävling förlagd utanför distrikten, i Strängnäs, som blev en mycket uppskattad tävling. Den kommer att upprepas under En avslutningsfest arrangerades på Kinna Stadshotell. På eftermiddagen var det konferens med ca 140 förare där vi gick igenom 2006 och 2007 års tävlingar och regler. Börje Fröberg redovisade statistik för skador/skaderapporter. Ronny Larsson informerade om utbildning av förare i rallycross. Håkan Junfors var inbjuden och informerade om den nya klassen FIA Vi hade bjudit in RC-utskottet och därifrån kom Sivert Lindqvist, som berättade om SM/RM På kvällen var det prisutdelning med dans och supé. Det var ca 120 deltagare. Jag har även varit på SGA-träff i Knivsta och på Konferens Syd i Lund. Verksamhetsplan 2007 försöka få Syrhålabanan godkänd för rallycross arbeta för flera rallycrossåkare i distriktet medverkar till 9 tävlingar under 2007 DRAGRACING Jörgen Bengtsson Under året har det på Säve flygplats körts, med Förenade Motorsport som arrangör, olika Dragracingtävlingar. Dessa har varit av olika dignitet från VCET till ren Klassracing. I detta ingick även ett FM-Mästerskap 23 juli 2006, som vanns av Thomas Perkman MDRF, med 50 poäng samt runner up Styrbjörn Gustavsson MDRF, med 10 poäng. Grattis! Ett svenskt rekord noterades på Säve flygplats av Adam Flamholt i klassen F/A över 1/4 mile. Rekordet: tid: 8,52 sluthastighet 252 km/h. Grattis! Michael Nord MDRF, innehar sedan tidigare rekord i AA/A med 6,59 sluthastighet 344 km/h Placeringar i SM-Competition 2006: Michael Nord MDRF på 14 plats samt Frank Gudmundsen SHRA-Göteborg på 38 plats. 8-9-april anordnades en CL-kurs för tävlingsledningen i Uppsala. Jag medverkade på denna och där var föreläsare från både förare, arrangörer samt förarföreningar. Jag har deltagit i utbildningar för nya funktionärer runt om i Västra Götaland och hälsar dessa välkomna till oss. Regeländringar har och kommer att skickas ut till berörda klubbar/föreningar på mail. Obs! Tänk på att uppdatera klubbens/föreningens e-postadress! Det har skapats ett Rescue-Team med utbildade medlemmar. Dessa har stor erfarenhet av diverse arbeten på olika evenemang. Verksamhetsplan 2007 Kommer att medverka på SGA-träffen på Bilsportkonferens Syd januari 2007 Försöka skapa en gemensam utbildning för förare/funktionärer över motorsportsgränserna Sidan 15 av 22

16 Fortsätta arbeta för en permanent bana inom distriktet arbeta för ökade körmöjligheter inom distriktet samt utanför detta men inom lagom köravstånd Verka för en bra Bilsportens Dag 6 juni där det finns möjlighet att visa upp GBF:s klubbar/föreningar för allmänheten Vara behjälplig för klubbar/föreningar med utbildning och uppdateringar från SBF FOLKRACE Martin Mossberg Inom distriktet har Mölndals MK och Torslanda MK arrangerat fem tävlingar. Två föraroch funktionärsutbildningar har genomförts för juniorer och seniorer med 19 deltagare. 23 maj var Mölndals MK med på Tjolöholm Classic Motor och visade upp folkracebilar. På Bilsportens Dag var Finngötar Motor, Mölndals MK, Mölnlycke FK och Torslanda MK med och visade upp folkrace. Publiken fick även åka med i folkracebilar på banan i Syrhåla och detta var mycket uppskattat. Distriktets aktiva FR-förare har deltagit i tävlingar i alla vädersträck med varierande resultat. Inom distriktet har vi genomfört Göteborgscupen i FR, där poäng har räknats från fem utvalda tävlingar. Verksamhetsplan 2007 Freddy Welle, Harri Laine, Martin Mossberg Fortsätta med Göteborgscupen Arrangera fler tävlingar och delta i Bilsportens Dag 2007 Delta på Monster Jam på Ullevi i juni 2007 med uppvisning av FR Utbilda förare och funktionärer samt fortbilda och ordna uppklassningsutbildningar för funktionärer RADIOSTYRD BILSPORT Ronny Persson Under året som gått har Väst-8 såsom enda klubb med denna sportgren genomfört tävlingar i såväl racinghallen som utomhus. För första gången på många år så är det en ny styrelse som leder Väst-8. Det har varit mycket turbulens om detta. När det gäller tävlingar på Trackbanan så arrangerades NM med 37 startande, RM med 35 startande och Scandinavian Cup med 55 startande för 1:5 Saloon, en klass med mycket tävlande i såväl Sverige som övriga Europa. NM-mästare blev Kristian Fredricksson från Väst-8. Sedan kördes ett SM i 1:10 Touring car, som SM-mästare blev Joel Myrberg Mölndals MK. Även de övriga tävlingarna gick bra. Det kördes inga DM i Radiostyrd Bilsport i GBF. Under våren deltog jag i RB-utskottets kurs för Elitdomare i Jönköping samt i RBkonferansen i november i Göteborg. Verksamhetsplan 2007 För kommande år hoppas jag på en ökning av licenser för såväl förare som funktionärer inom distriktet Sidan 16 av 22

17 KARTING Find Svendsen Kartingklubbarna Team 13 och Bohus Racing har under 2006 kört en internationell, tre nationella och 10 lokaltävlingar. En omfattande utbildningsverksamhet för både förare och funktionärer har genomförts av klubbarna. Utbildningarna har resulterat i flera nya förare. Verksamhetsplan 2007 Hans-Erik Öberg Ingen verksamhetsplan för 2007 har lämnats in. REKRYTERING/UNGDOM Jeanette Karklins-Karklis, Martina Lundell Vi var med på Bilsportens Dag 2006 och visade upp en folkrace-bubbla samt visade besökare tillrätta och delade ut information om olika bilsporter i informationstältet. Vi har medverkat på en skolavslutningshelg för ungdomar och deltagit på SBF:s årliga bilsportforum för rekrytering. Som ungdoms/rekryteringskontakt har vi varit med på möten inför Bilsportens Dag Verksamhetsplan 2007 Delta på SBF s Ungdomsforum i Lund Delta vid kurser och konferenser både centralt och på distriktsnivå Arbeta för och medverka vid Bilsportens Dag 2007 i distriktet Fortsätta utveckla rekryteringsarbetet inom distriktet tillsammans med sportgrensansvariga och kontaktpersoner för att få fler intresserade och aktiva till motorsporten Vi ska försöka få ett bättre samarbete gentemot ungdomarna i klubbarna Vi ska försöka visa oss mer för allmänheten, sprida information om bilsport till skolor mm SÄKERHETSRÅDGIVARE Jörgen Bengtsson Under året har det hållits två CL-kurser för Säkerhetsrådgivare som jag har medverkat på. Kurserna är givande och det knyts kontakter över hela landet. Information angående Hantering av svår olycka eller annan oförutsedd händelse har diskuterats ingående, samt en genomgång av gällande försäkringar (Trygg-Hansa och Folksam) i vilken som gäller var. Att tänka på: Försäkringstagaren måste vara ansluten till Försäkringskassan i Sverige! Även brandberedskap vad gäller E-85 har belyst samt utmärkning av de fordon som använder detta som bränsle. Plan för att upprätta Banliggare inom folkrace undersöks. Diskussioner angående Hjälmar/FAP/Samtgruppen har varit återkommande på dessa kurser. Det tittas även på gällande regler vid motortävling/träning Sidan 17 av 22

18 Verksamhetsplan 2007 Hålla mig uppdaterad på vad som kommer att ske med E-85 med tanke på släckmedel. Medverka vid Södra BF:s konferens i säkerhet januari i Lund Medverka vid CL kurser/utbildningar som SBF anordnar Finnas tillgänglig för klubb/förening angående frågor rörande säkerhet och försäkringar Utskick gällande säkerhet till klubbar inom GBF (Tänk på att uppdatera klubbens/föreningens mailadress!) MILJÖSAMORDNARE Jörgen Bengtsson Året 2006 har gått i förberedelsens tecken. Jag har medverkat på två CL-kurser i Knivsta där mycket energi lagts på utformande och möjligt genomförande av SBF:s miljöplan. Miljöplanen har reviderats och i viss mån omarbetats men har nu en definitiv verksamhetsplan. Det har även utarbetats lathundar för hur man genomför miljöplanen hos olika klubbar/föreningar. Dessa finns att tillgå hos miljösamordnaren på GBF: Inom GBF har tre klubbar/föreningar börjat arbeta på certifieringen och viktigt att tänka på är att SBF:s krav på oss redan I oktober 2006 skickades en skrivelse om miljöcertifiering till samtliga klubbar inom distriktet. Verksamhetsplan 2007 Medverka och hjälpa klubbar/föreningar med certifiering Jag kommer att finnas på olika evenemang som rådgivare på miljöfrågor Medverka till att givna regler kommer att uppfyllas samt fortsatt utbildning centralt i miljöfrågor CL-kurser planerade mars samt oktober i Knivsta Sidan 18 av 22

19 Revisionsberättelse Sidan 19 av 22

20 Förslag och motioner Göteborgs Bilsportförbund: styrelsens förslag till ändringar i stadgarna för distriktet omfattandes redaktionella korrigeringar samt ett tillägg till 11 Ärenden vid distriktsårsmötet, punkt 10 Styrelse föreslår årsmötet att tillstyrka ändringar i stadgarna. Budget för 2007 Nytt konto Gammalt INTÄKTER 2007 Utfall 2006 Budget Medlemsavgifter Tillstånd Övriga ersättningar och intäkter Bidrag fr VSIF Ränteintäkter SUMMA INTÄKTER Sidan 20 av 22

21 Budget för 2007, forts skillnad Nytt konto Gammalt KOSTNADER 5510 Resekostnadsers. styrelse Resekostnadsers. SGA Sammankomster SGA-verksamhet CL kurser EU-Racing Säve Avskrivningar inventarier Inköp DM-priser Lokalhyra Representation Kontorsmaterial Trycksaker Datakostnader, hemsidor Porto Diverse övriga kostnader Övriga finansiella kostnader Reseers. styrelse Reseers. SGA Rally Reseers. SGA Karting Reseers. SGA Radiostyrt Reseers. SGA Folkrace Reseers. SGA Bil-O Reseers. SGA Racing Reseers. SGA Rallycross Reseers. SGA Dragracing Reseers. Säkerhet Reseers. Miljö Reseers. Rekrytering Reseers. Ungdom Kostnader styrelse Kostnader SGA Rally Kostnader SGA Karting Kostnader SGA Radiostyrt Kostnader SGA Folkrace Kostnader SGA Bil-O Kostnader SGA Racing Kostnader SGA Rallycross Kostnader SGA Dragracing Kostnader Säkerhet Kostnader Miljö Kostnader Rekrytering Kostnader Ungdom S:A KOSTNADER skillnad RESULTAT Sidan 21 av 22

Torsdagen den 26 februari 2009 Kl 18.00

Torsdagen den 26 februari 2009 Kl 18.00 ÅRSMÖTE Torsdagen den 26 februari 2009 Kl 18.00 Kvibergs Idrottscenter Göteborg Göteborgs Bilsportförbund - Årsmöte 26/2 2009 Innehållsförteckning DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2008 3 SM- OCH RM-MEDALJÖRER 2008

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00 NNBF STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Protokoll 11-14 Fört vid styrelsemöte i Gävle den 14 december 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 11-14 Fört vid styrelsemöte i Gävle den 14 december 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 11-14 Fört vid styrelsemöte i Gävle den 14 december 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordf + sekr från 8 Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc.

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc. Verksamhetsberättelse 2013 Årsmöte Plats: Ädelfors folkhögskola 15/3 2014 kl.15.00 Kallelse Härmed kallas du/ni till s ordinarie årsmöte som hålls Lördagen den 15 mars 2014 kl.15.00 Plats: Ädelfors folkhögskola

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2006. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF

PROTOKOLL Nr 1 / 2006. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2006 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 18 februari 2006 Plats Polar Hotell, Älvsbyn Närvarande: Kenneth Bergquist Ordförande

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Ordförande Lars-Ola Eriksson inledde med en tyst minut till minne av de motorsportvänner som under året avlidit.

Ordförande Lars-Ola Eriksson inledde med en tyst minut till minne av de motorsportvänner som under året avlidit. Protokoll fört vid Mellannorrlands Bilsportförbunds årsmöte 2013-02-17 på Scandic Hotell i Örnsköldsvik. Närvarande Totalt 33 st, där 12 klubbar var representerade. 1 Mötets öppnande MNBF:s ordförande

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2005-02-19 Kl 13.00. Hotell Lappland, Lycksele

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2005-02-19 Kl 13.00. Hotell Lappland, Lycksele ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2005-02-19 Kl 13.00. Hotell Lappland, Lycksele 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Per Persson

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

1922 MÖLNDALS MK - 2007

1922 MÖLNDALS MK - 2007 Årgång 34 Nr. 2/Februari 2007 1922 MÖLNDALS MK - 2007 Innehåll i detta nummer: Kallelse till årsmöte, 28 feb. kl 18:30 i vår nya klubblokal Inbetalning av medlemsavgiften Anmälan till Tjolöholm Classic

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2007. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF

PROTOKOLL Nr 1 / 2007. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2007 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 17 februari 2007 Plats Quality hotell, Luleå Närvarande: Kenneth Bergquist Ordförande

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-04-29

Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-04-29 Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-04-29 Plats: SMKs lokaler i Sundsvall Index Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-04-29... 1 Närvarande... 2 Protokoll... 2 39 Möte öppnas... 2 40 Fastställande av dagordningen...

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Onsdagen den 23 februari 2005 Kl 18.00

Onsdagen den 23 februari 2005 Kl 18.00 ÅRSMÖTE Onsdagen den 23 februari 2005 Kl 18.00 Kvibergs Idrottscenter Göteborg Göteborgs Bilsportförbund - Årsmöte 23/2 2005 Innehållsförteckning DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2004 3 SM-MEDALJÖRER 2004 4 ORDFÖRANDE

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2008. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF

PROTOKOLL Nr 1 / 2008. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2008 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2008 Plats Hotell Aurum, Skellefteå Närvarande: Kenneth Bergquist Ordförande

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2005. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF

PROTOKOLL Nr 1 / 2005. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2005 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 19 februari 2005 Plats Hotell Lappland, Lycksele Närvarande: Per Persson Ordförande

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Arbetsbeskrivning reviderad september 2015 Sida 1

ARBETSBESKRIVNING. Arbetsbeskrivning reviderad september 2015 Sida 1 ARBETSBESKRIVNING Arbetsbeskrivning reviderad september 2015 Sida 1 - Arbetsbeskrivning - Nedre Norra Bilsportförbundet För att säkerställa bra informationsöverföring ska SGA/kommitté samt kontaktpersonen

Läs mer

Protokoll 8-15 Fört vid styrelsemöte på Scandic Hotell i Falun den 18 oktober 2015 kl STYRELSE. Närvarande

Protokoll 8-15 Fört vid styrelsemöte på Scandic Hotell i Falun den 18 oktober 2015 kl STYRELSE. Närvarande Protokoll 8-15 Fört vid styrelsemöte på Scandic Hotell i Falun den 18 oktober 2015 kl. 09.30 15.00 STYRELSE Närvarande SGA Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för Årsmöteshandlingar för Verksamhetsåret 2014 Medlemsklubbar i Småland Blekinge Danssportförbund Hej klubbar! Översänder handlingar till årsmötet i SBDSF. Skriftlig anmälan senast den 9 mars 2014 antingen

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12

SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12 SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

STADGAR. Reviderade och antagna av årsmötet

STADGAR. Reviderade och antagna av årsmötet STADGAR Reviderade och antagna av årsmötet 2013-02-23 STADGAR FÖR SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET 1 Uppgift/Ändamål Södra Bilsportförbundet (SDF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Bilsportförbundets (SBF)

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötessammanträde för Sydsvenska Styrkelyft Förbundet

Protokoll fört vid Årsmötessammanträde för Sydsvenska Styrkelyft Förbundet Protokoll fört vid Årsmötessammanträde för Sydsvenska Styrkelyft Förbundet Datum: 2002-02-23 Plats: Folkets Hus i Lund, Medeltidssalen Tid: 11.30-13.00 Närvarande: Conny Olsson Magnus Ekvall Tobias Lundström

Läs mer

Bilsport. För alla Roligt. Häftigt Gemenskap

Bilsport. För alla Roligt. Häftigt Gemenskap Bilsport För alla Roligt Häftigt Gemenskap Bilsport Bilsporten är så mycket mer än bara rally, rallycross och racing som främst ses i TV. Det finns många andra häftiga, roliga och billigare varianter på

Läs mer

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 1. Mötet öppnas. 2. Mötet behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkännes. 4. Marcus Lindqvist väljs till mötesordörande. 5. Andreas Olsson väljs till protokollförare.

Läs mer

Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007

Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007 Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007 1 Uppgift/Ändamål Västra Bilsportförbundet skall enligt dessa stadgar och Svenska Bilsportförbundets stadgar, såsom Svenska Bilsportförbundets regionala organ

Läs mer

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016 BUDGETFÖRSLAG 2016 INTÄKTER Bidrag VIF 20 000,00 Bidrag NIF 10 000,00 Bidrag Svemo 13 250,00 Summa intäkter 43 250,00 KOSTNADER Verksamhetskostnader 5 500,00 Övriga externa kostnader 32 300,00 Personalkostnader

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer