Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00"

Transkript

1 ÅRSMÖTE Torsdagen den 22 februari 2007 Kl Kvibergs Idrottscenter Göteborg Göteborgs Bilsportförbund - Årsmöte 22/2 2007

2 Innehållsförteckning DISTRIKTSMÄSTERSKAP SM- OCH RM-MEDALJÖRER ORDFÖRANDE HAR ORDET 5 GÖTEBORGS BILSPORTFÖRBUND FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTET 7 RÖSTLÄNGD GÖTEBORGS BILSPORTFÖRBUND 8 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSVERKSAMHET BALANSRAPPORT RESULTATRAPPORT KONTAKTMÄNNENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER OCH -PLANER 13 REVISIONSBERÄTTELSE 19 FÖRSLAG OCH MOTIONER 20 BUDGET FÖR BUDGET FÖR 2007, FORTS 21 STYRELSENS ARBETSPLAN FÖR Sidan 2 av 22

3 Distriktsmästerskap 2006 Rally GM, A-förare 1. Leif Petersson, Göteborgs MF 52 p 2. Anders Kärnede, Älvbygdens MK 34 p 3. Anders Persson, Göteborgs MF 27 p GM, B-förare 1. Ulf Grolander, Älvbygdens MK 27 p 2.Bo Axelsson, Göteborgs MF 25 p 3.Jonas Wiklund, Älvbygdens MK 18 p GM, C-förare 1.Lena Sandelius, Göteborgs MF 54 p 2.Henry Larsson, Älvbygdens MK 32 p 3.Torbjörn Thomsen, Älvbygdens MK 18 p Volvo Original Cup prisbonus VOE, totalsegrare 1. Anders Kärnede, Älvbygdens MK 92 p VOC 2. Lena Sandelius, Göteborgs MF 83 p Gr H 3. Anders Persson, Göteborgs MF 68 p VOC 4. Henry Larsson, Älvbygdens MK 65 p Gr H 5. Ulf Grolander, Älvbygdens MK 37 p C-förare 1. Lena Sandelius, Göteborgs MF 97 p 2. Henry Larsson, Älvbygdens MK 72 p 3. Conny Andersson, Älvbygdens MK 34 p 4. Torbjörn Thomsen, Älvbygdens MK 20 p Karting GM, Formel Micro 1. Oscar Pettersson, Team 13 30p 2. Per Sversson, Team p 3. Joacim Mohlin, Team 13 24p GM Mini 1. Jesper Magnusson Team 13 30p 2. Erik Sundberg Team p 3. Marcus Maté, Team p GM Yamaha 1. Fredrik Hagslätt, Team13 30 p 2. Eric Berggren Team 13 27p 3. Dennis Oscarsson, Bohus RC 18p RALLYCROSS DM, Kl 1 S Nat 1. Fredrik Karlsson, Göteborgs MF Dragracing FM, Bracket 1. Tomas Perkman, Mölndals DRF 2. Styrbjörn Gustavsson, Mölndals DRF Sidan 3 av 22

4 FOLKRACE FM, seniorer 1. Johan Svensson, Torslanda MK 83 p 2. Jimmy Svensson, Torslanda MK 68 p 3. Joakim Svensson, Mölndals MK 65 p FM, damer 1. Cecilia Larsson, Älvbygdens MK 92 p 2. Martina Lundell, Mölnlycke FRK 80 p 3. Annika Stenman, Mölndals MK 79p FM, juniorer 1. Joakim Stenström, Torslanda MK 90 p 2. Rickard Klasson, Älvbygdens MK 88 p 3. Andreas Ekström, Torslanda MK 21 p SM- och RM-medaljörer 2006 Tjej-RM 3. Lena Sandelius, Göteborgs MF Erik Ekenberg, Göteborgs MF (co-driver) JSM Racing S60 1. Andreas Simonsen, GKRC Team Mikael Granberg, Bohus RC RM Superkart 2. Tomas Roosemark, GKRC Team 13 Övriga prestationer av distriktets förare Patrik Olsson, Bohus RC Kari Mäkinen, SVKG 2:a i ADAC VW Polo Cup 2:a i Ferrari Scandinavia Challenge Alexander Hægermark, GKRC Team 13 2:a Formula Renault Scandinavian Cup Niklas Edling, GKRC Team 13 9:a Formula Renault Scandinavian Cup Johnny Öberg, GKRC Team 13 14:e Formel Ford Zetec SM Sidan 4 av 22

5 Ordförande har ordet Jag ser tillbaka på 2006 som ett år där vi på allvar gjorde ett avstamp gällande arbete i miljöns tecken. Människor blir allt mer medvetna om vikten av att agera miljövänligt, både i det privata livet men också i det aktiva valet av fritidssysselsättning. Vi i bilsporten ligger långt fram i arbetet för miljön och jag tror att samtliga av våra klubbar klarar kraven för silverklubbs nivå innan 2007 är slut. Är ni osäkra på vad som krävs för de olika nivåerna eller har någon annan fråga gällande miljö kontakta gärna vår miljörådgivare Jörgen Bengtsson. Utöver våra ordinarie styrelsemöten har vi genomfört en klubbkonferens tillsammans med klubbarna i början av december, samt funnits representerade genom våra SGAér och kontaktpersoner på de centrala kurserna. Det gläder mig att så många ungdomar från våra klubbar har ett intresse för ledarroller i olika sammanhang och visat detta genom sitt deltagande vid de centrala kurserna runt om i landet! Under klubbkonferensen informerade vi också om BS Online och tillståndsansökningar via Internet, då det fanns ett intresse från klubbarna så kommer vi att genomföra en liten informationsdag för klubbarna kring BS Online under våren. Bilsportens Dag 2006 blev ett lyckat arrangemang med publikrekord och nya medlemmar i ett par av våra klubbar. Under Bilsportens Dag den 6 juni 2007 kommer vi som tidigare aktivt arbeta för att få in nytt folk till bilsporten, både tävlande och funktionärer. Trots att vi är ett av de minsta distrikten har vi dock en del både tävlande och funktionärer. Och utan dessa funktionärer vi har hade vi aldrig kunnat arrangera några tävlingar. Tack alla ni som alltid ställer upp! Vill även gratulera till de många fina prestationer som distriktets förare lyckats med i VM, EM, NM, SM och övriga serier under 2006 och önskar er lycka till även 2007! Jag ser framför mig ett mycket intressant motorsportår 2007 i distriktet med Göteborgs Motorfestival, genomförandet av distrikts- och förbundsmästerskap samt övriga evenemang. Alexandra Johansson ordförande Sidan 5 av 22

6 Göteborgs Bilsportförbund 2006 Hedersordförande Kenneth Andersson Göteborgs MF Ordförande Alexandra Johansson Bohus RC Viceordförande Heikki Särg SVK Göteborg Sekreterare Siv Reinhold Mölnlycke FK Kassör Clas Johansson Mölndals MK Ledamöter Bo Karlsson KAK/Göteborg Motorsport Siv Reinhold Mölnlycke FRK Marcus Olsén GKRC Team13 Jörgen Bengtsson SHRA Göteborg Suppleant Jeanette Karklins-Karklis SHRA Göteborg Revisor Hans Ernholm Mölndals MK Suppleant Benny Wahlbergl SVK Göteborg Tillståndsgivare Clas Johansson Mölndals MK Rådsdelegater Alexandra Johansson Bohus RC Heikki Särg SVK Göteborg Suppleant Krista S Laine Finngötar Motor Juridik Lars Wærn Väst-8 Göteborg Tom Trana Minnesfond Clas Johansson Mölndals MK Valberedning Press/PR Martin Mossberg, sammank Mölndals MK Martina Lundell Mölnlycke FRK Ingemar Kristensson Mölnlycke FRK Alexandra Johansson, Krista S Laine Säkerhet/miljö Jörgen Bengtsson SHRA Göteborg Övriga kontaktpersoner och sportgrensansvariga se resp verksamhetsberättelse Sidan 6 av 22

7 Förslag till dagordning för mötet F Ö R S L A G Mötets öppnande Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande av dagordning Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän och två rösträknare för mötet Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse och kontaktmännens verksamhetsberättelser för 2006 t ii ll ll D A G O R D N I N G Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av klubbarnas årsavgifter Behandling av förslag och motioner enligt 10 samt övriga av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år och en suppleant för en tid av ett (1) år. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant Val av ombud till SBF s förbundsmöte jämte suppleant Val av ombud till Västsvenska Idrottsförbundets DF-möte jämte suppleant Val av en ledamot på tre (3) år i valberedning Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår Meddelande om dag och plats för SBF s förbundsmöte Övriga frågor - frågor av ekonomisk karaktär får ej avgöras Mötets avslutande Sidan 7 av 22

8 Röstlängd Göteborgs Bilsportförbund TOTALT ANTAL MEDLEMMAR FÖRENINGAR RÖSTBERÄTTIGADE BOHUS RACING CLUB FERRARIKLUBBEN FÖRENADE MOTORSPORT FÖRENINGEN FINNGÖTAR GÖTEBORGS KARTING & RACING CLUB TEAM GÖTEBORGS MOTORFÖRENING MÖLNDALS DRAGRACINGFÖRENING MÖLNDALS MOTORKLUBB MÖLNLYCKE FOLKRACEKLUBB SHRA GÖTEBORG SPORTVAGNSKLUBBEN I GÖTEBORG TORSLANDA MOTORKLUBB VÄST-8 GÖTEBORG RC-BILKLUBB ÄLVBYGDENS MOTORKLUBB SUMMA: FÖR.NR FÖRENING UTAN RÖSTRÄTT VID SDF:s ÅRSMÖTE -07 ANT MEDLEMMAR ORSAK (SEN/SAKNAD) KAK/GÖTEBORG MOTORSPORT 320 AVGIFT/RAPPORT MÖLNLYCKE MOTORKLUBB 32 AVGIFT/RAPPORT SÖRREDS MOTORSÄLLSKAP 59 AVGIFT Sidan 8 av 22

9 Styrelsens verksamhetsberättelse 2006 Sammanträden Styrelsen har avhållit 13 protokollförda styrelsemöten och ett antal andra möten. En konferens med klubbrepresentanter och sportgrensansvariga/kontaktpersoner har anordnats på Chalmers Golfklubb i Härryda. Arbetsgruppen för Bilsportens Dag har haft 5 planeringsmöten. Styrelsen har hyrt möteslokaler hos Göteborgs MF på Ringön. Representation Styrelsen har varit representerad vid sammanträden, kurser, konferenser och informationsmöten arrangerade av Svenska Bilsportförbundet, Södra Bilsportförbundet, Västsvenska Idrottsförbundet, SISU-Väst, Fritid Göteborg och Svenska Mässan. FIA-uppdrag: Håkan Junfors, KAK, FIA Technical Comission, FIA Technical Working group. NEZ-uppdrag (North European Zone): Håkan Junfors, KAK, NEZ-Council och Working Group, President. CIK-uppdrag (Commission International de Karting): Lennart Lundberg, GKRC Team 13, Sporting and Regulation Committe. Tom Trana Minnesfond förvaltas av Göteborgs Bilsportförbund Sportgrensansvariga och kontaktmän/-kvinnor har deltagit i sportgrensriksdagar, centrala kurser och konferenser arrangerade av utskotten och kommittéer i Svenska Bilsportförbundet. Arrangemang Göteborgs Bilsportförbund har medverkat på den årliga Bilsportens Dag den 6 juni i Syrhåla. Sidan 9 av 22

10 Tävlingsverksamhet 2006 Göteborgs Bilsportförbund har utfärdat sammanlagt 27 tävlingstillstånd under verksamhetsåret. Från 20 tävlingar har distriktet fått en redovisning enligt nedan. Gren Bil-O Dragracing Folkrace Karting Racing Radiostyrd Rally Rallycross Summa Totalt startande och i publik. Jämfört med föregående år har både antalet startande och åskådare minskat. Flest startande har kartingtävlingarna haft med 832 tävlande. Till övrig verksamhet räknas alla tävlingar och uppvisningar, där tävlingsformen inte går att räkna i de ordinarie sportgrenarna inom SBF. I vårt distrikt arrangerades Bilsportens Dag den 6 juni 2006 och då hade vi 165 startande med Prova Bilsport och antalet åskådare beräknades till Utöver prova bilsport körde Landrover klubben (ej anslutna till SBF) med passagerare i sina jeepar hela dagen. Sidan 10 av 22

11 Balansrapport 2006 Göteborgs Bilsportförbund Sida: 1 Utskrivet: Balansrapport Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 124 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Postgiro , , , Checkkonto 670,61-670,61 0, VP-Konto ,00 0, , Tom Trana fond ,63 0, , Kundfordringar , ,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,95 Omsättningstillgångar 1640 Lån till Idrottshuset 4 000,00 0, , Inventarier 5 000, , , Lån Gokartbana ,00 0, ,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,00 S:A TILLGÅNGAR , , ,95 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Långfristiga skulder 2310 EU-Racing 750,50 0,00 750,50 S:a Långfristiga skulder 750,50 0,00 750,50 Kortfristiga skulder 2740 Kommunalt lån Gokartbana ,00 0, , Tom Trana Minnesfond ,63 0, , Avsättning bilprojekt , ,00-450, Egna medel , , , Redovisat resultat , , ,65 S:a Kortfristiga skulder , , ,45 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,95 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 Sidan 11 av 22

12 Resultatrapport 2006 Göteborgs Bilsportförbund Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 124 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ackumulerat Period fg år Periodbudget Ack/periodbudg Rörelsens intäkter 3010 Medlemsavgifter , , ,00 121,0 % 3020 Tillståndsavgifter , , ,00 120,8 % 3540 Ränteintäkter ,85 0,00 20, ,3 % 3810 Hyra Syrhålabanan 0, ,00 0,00 0,0 % 3820 Försäljning Folkracebana 0, ,00 0,00 0,0 % 3890 Övriga intäkter 3 000, , ,00 150,0 % 3920 Bidrag VSIF , , ,00 173,1 % S:a Rörelseintäkter , , ,00 171,3 % Bruttovinst , , ,00 171,3 % Övriga externa kostnader 5510 Reseersättning styrelse , , ,00 110,2 % 5511 Reseersättning SGA, funktionärer , , ,00 57,4 % 6010 Lokalhyra ,00-550, ,00 135,0 % 6510 Kontorsmaterial 0,00 0, ,00 0,0 % 6520 Datakostnader , , ,00 87,8 % 6530 Inköp -776,00 0, ,00 38,8 % 6550 Trycksaker 0,00 0, ,00 0,0 % 6850 Porto , , ,00 45,0 % S:a Övriga externa kostnader , , ,00 75,6 % Personalkostnader 7170 Representation 0,00 0, ,00 0,0 % 7430 Sammankomster , , ,00 183,1 % 7440 SGA-Verksamhet , , ,00 111,4 % 7441 CL-Kurser , , ,00 247,3 % 7450 DM-Priser , , ,00 66,3 % 7526 EU-Racing Säve ,50 0,00 0,00 0,0 % 7530 Arrende Syrhålabanan 0, ,00 0,00 0,0 % 7690 Div kostnader , , ,00 98,0 % S:a Personalkostnader , , ,00 266,7 % Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning inventarier ,00 0,00 0,00 0,0 % S:a Övriga rörelsekostnader mm ,00 0,00 0,00 0,0 % Rörelseresultat , , ,00-692,4 % Finansiella poster 8120 Räntekostnader 0, ,85 0,00 0,0 % 8190 Övr finansiella kostnader ,50 0, ,00 166,2 % 8520 Nedskrivning av EU-Racingsatsn. 0, ,00 0,00 0,0 % Resultat efter finansiella poster , ,15 0,00 0,0 % Beräknat resultat , ,15 0,00 0,0 % 8999 bokslutskonto 8 586, ,15 0,00 0,0 % Sidan 12 av 22

13 Kontaktmännens verksamhetsberättelser och -planer RALLY Mikael Hansson, Martin Edlund Vi har under året haft ca 25 rallymöten som utmynnade i vår egen rallytävling, AleSvängen 19 augusti Tävlingen ingick i Volvo Original Sverigeserien och Mega Rally cup. Under maj månad deltog vi i ett funktionärsmöte inför South Swedish Rally där vi också under tävlingen bemannade en TK första dagen. Dag två fungerade vi som vägvakter på ytterligare en specialsträcka. I juli var vi med och bemannade en TK under Midnattsolsrallyt Vid Strömkarlsrallyt hade vi totalansvaret för en specialsträcka där vi deltog i fem planeringsmöten samt bemannade och bygde sträckan. Utöver ovanstående arrangemang har vi dessutom deltagit som funktionärer vid Vänersborgs MK:s rallytävling Fridaspecialen, Torslanda MK:s folkracetävling, Dragracingtävling i Säve samt SM i sidovagnscross Älvbygdens MK. Övrig verksamhet, vi har deltagit vid: Sju styrelsemöten i Mega Rally Cup Två organisationsmöten inför Bilsportens Dag 2007 Två SGA-träffar i Knivsta Deltagit som tävlande och åskådare vid et flertal tävlingar under det gångna året Verksamhetsplan 2007 Genomföra en C-förarutbildning för kartläsare och förare under våren En rallytävling på grus kommer att arrangeras av Älvbygdens MK Etablera en funktionärsgrupp Medverka som funktionärer vid två SM-tävlingar, Sydsvenska Rallyt och Askersund Funktionärsutbildningar kommer att hållas i samband med SM-arrangemangen och egna rallytävlingen Medverka vid Bilsportens Dag med ett antal rallybilar Ett antal lokaltävlingar är planerade RACING Heikki Särg Året inleddes med Förarutbildning i Banracing i tillsammans Sportvagnsklubben Göteborg under deras bankalas den maj på Kinnekulle Ring. Kursen började på onsdag kväll med teoridel som avslutades med skriftligt prov. Dagen efter blev en heldag på banan med träning i olika moment under mycket uppskattad ledning av Kristoffer och Carl Rydqvist. Funktionärskursen i april lockade närmare tjugo nöjda deltagare och även teknikerkursen påföljande kväll samlade tio intresserade nya tekniker inom banracing. I härligt väder bjöds det på fina race under Svenskt Sportvagnsmeeting som i år gick den 7-9 juli på Ring Knutstorp tillsammans med RHK. Säsongen avslutades med RHK Cupens finaler den 8-10 september på Falkenbergs Motorbana. Sidan 13 av 22

14 Bland distriktets framgångsrika förare blev Alexander Hægermark tvåa i Nordiska Mästerskapet Formel Renault. Kari Mäkinen, SVKG blev tvåa i Ferrari Scandinavia Challenge 2006 med sin Ferrari 360 GTR. och Patrik Olsson, Bohus Racing, kom återigen sammanlagt tvåa i VW Polo Cup, i sin VW Polo förstås! I Sportvagnsmästerskapet blev Kent Hellqvist sexa i Roadsport A efter att åter ha blivit slagen i sista racet i Falkenberg av Tommy Falck, sammanlagt femma, båda rattandes Lotus Super Seven. I Roadsport B kom Emil Löveryd sammanlagt tvåa i Alfa Romeo och Anders & Malin Eriksson blev femma i Caterham. Verksamhetsplan 2007 Inom banracing blir årets förarkurs på Kinnekulle Ring den maj tillsammans med Sportvagnsklubben Göteborg och deras bankalas på fredagen med det avslutande racet SVKG 60-minutes. Kursen inleds med teori och skriftligt prov på onsdag kväll samt följs av praktisk utbildning i grupper med körning på banan under kunnig ledning av SBF-certifierade instruktörer. Därutöver finns möjlighet att deltaga i SVKG:s Sprint Race Serie eller träning på Falkenbergs Motorbana. Se mera på respektive klubbars hemsidor. Svenskt Sportvagnsmeeting med MGCC på Ring Knutstorp blir i år helgen den 6-8 juli och Velodromloppet på Gelleråsen är den juni. Final i RHK körs den 7-9 september på Falkenbergs Motorbana. Funktionärskurs respektive teknikerkurs blir den 17 och 18 april med anmälan till Sportvagnsklubben Göteborg på hemsidan BIL-ORIENTERING Mathias Fredrixon Under året har två kartläsare och en förare från distriktet deltagit i SM-serien i bil-orientering. Ingen med framskjutande placering. Ekipage från distriktet har även deltagit i Västsvenska o-serien (VOS). Under 2006 har Mölndals MK arrangerat den första deltävlingen av tre i SM i bilorientering. Det var ett samarrangemang med Vara MK och avlöpte fint. SGA i bil-o har under verksamhetsåret bla varit med på Bilsportens Dag i Göteborg där det bla visades filmer om bilorientering. Verksamhetsplan 2007 Under 2006 planeras det för två nybörjar-bilorienteringar, varav en Prova-På-bilorientering under årets Bilsportsdag. RALLYCROSS Bo Karlsson Arbetsgruppen för Götalandscupen i rallycross består av representanter från Södra, Västra, Småland och Göteborgs BG. Gruppen har haft fyra protokollförda möten under Vi har haft funktionärsutbildning, tävlingsledare och tekniker, från de arrangerande klubbarna. Åtta deltävlingar har genomförts i cupen, två tävlingar inställdes. En RM-tävling har ingått i cupen. Det har varit 166 förare som har tagit ut startnummer i Götalandscupen, Sidan 14 av 22

15 från Göteborgs BF har åtta förare deltagit. 144 förare har startat en eller flera gånger i cupens tävlingar. Vi hade en tävling förlagd utanför distrikten, i Strängnäs, som blev en mycket uppskattad tävling. Den kommer att upprepas under En avslutningsfest arrangerades på Kinna Stadshotell. På eftermiddagen var det konferens med ca 140 förare där vi gick igenom 2006 och 2007 års tävlingar och regler. Börje Fröberg redovisade statistik för skador/skaderapporter. Ronny Larsson informerade om utbildning av förare i rallycross. Håkan Junfors var inbjuden och informerade om den nya klassen FIA Vi hade bjudit in RC-utskottet och därifrån kom Sivert Lindqvist, som berättade om SM/RM På kvällen var det prisutdelning med dans och supé. Det var ca 120 deltagare. Jag har även varit på SGA-träff i Knivsta och på Konferens Syd i Lund. Verksamhetsplan 2007 försöka få Syrhålabanan godkänd för rallycross arbeta för flera rallycrossåkare i distriktet medverkar till 9 tävlingar under 2007 DRAGRACING Jörgen Bengtsson Under året har det på Säve flygplats körts, med Förenade Motorsport som arrangör, olika Dragracingtävlingar. Dessa har varit av olika dignitet från VCET till ren Klassracing. I detta ingick även ett FM-Mästerskap 23 juli 2006, som vanns av Thomas Perkman MDRF, med 50 poäng samt runner up Styrbjörn Gustavsson MDRF, med 10 poäng. Grattis! Ett svenskt rekord noterades på Säve flygplats av Adam Flamholt i klassen F/A över 1/4 mile. Rekordet: tid: 8,52 sluthastighet 252 km/h. Grattis! Michael Nord MDRF, innehar sedan tidigare rekord i AA/A med 6,59 sluthastighet 344 km/h Placeringar i SM-Competition 2006: Michael Nord MDRF på 14 plats samt Frank Gudmundsen SHRA-Göteborg på 38 plats. 8-9-april anordnades en CL-kurs för tävlingsledningen i Uppsala. Jag medverkade på denna och där var föreläsare från både förare, arrangörer samt förarföreningar. Jag har deltagit i utbildningar för nya funktionärer runt om i Västra Götaland och hälsar dessa välkomna till oss. Regeländringar har och kommer att skickas ut till berörda klubbar/föreningar på mail. Obs! Tänk på att uppdatera klubbens/föreningens e-postadress! Det har skapats ett Rescue-Team med utbildade medlemmar. Dessa har stor erfarenhet av diverse arbeten på olika evenemang. Verksamhetsplan 2007 Kommer att medverka på SGA-träffen på Bilsportkonferens Syd januari 2007 Försöka skapa en gemensam utbildning för förare/funktionärer över motorsportsgränserna Sidan 15 av 22

16 Fortsätta arbeta för en permanent bana inom distriktet arbeta för ökade körmöjligheter inom distriktet samt utanför detta men inom lagom köravstånd Verka för en bra Bilsportens Dag 6 juni där det finns möjlighet att visa upp GBF:s klubbar/föreningar för allmänheten Vara behjälplig för klubbar/föreningar med utbildning och uppdateringar från SBF FOLKRACE Martin Mossberg Inom distriktet har Mölndals MK och Torslanda MK arrangerat fem tävlingar. Två föraroch funktionärsutbildningar har genomförts för juniorer och seniorer med 19 deltagare. 23 maj var Mölndals MK med på Tjolöholm Classic Motor och visade upp folkracebilar. På Bilsportens Dag var Finngötar Motor, Mölndals MK, Mölnlycke FK och Torslanda MK med och visade upp folkrace. Publiken fick även åka med i folkracebilar på banan i Syrhåla och detta var mycket uppskattat. Distriktets aktiva FR-förare har deltagit i tävlingar i alla vädersträck med varierande resultat. Inom distriktet har vi genomfört Göteborgscupen i FR, där poäng har räknats från fem utvalda tävlingar. Verksamhetsplan 2007 Freddy Welle, Harri Laine, Martin Mossberg Fortsätta med Göteborgscupen Arrangera fler tävlingar och delta i Bilsportens Dag 2007 Delta på Monster Jam på Ullevi i juni 2007 med uppvisning av FR Utbilda förare och funktionärer samt fortbilda och ordna uppklassningsutbildningar för funktionärer RADIOSTYRD BILSPORT Ronny Persson Under året som gått har Väst-8 såsom enda klubb med denna sportgren genomfört tävlingar i såväl racinghallen som utomhus. För första gången på många år så är det en ny styrelse som leder Väst-8. Det har varit mycket turbulens om detta. När det gäller tävlingar på Trackbanan så arrangerades NM med 37 startande, RM med 35 startande och Scandinavian Cup med 55 startande för 1:5 Saloon, en klass med mycket tävlande i såväl Sverige som övriga Europa. NM-mästare blev Kristian Fredricksson från Väst-8. Sedan kördes ett SM i 1:10 Touring car, som SM-mästare blev Joel Myrberg Mölndals MK. Även de övriga tävlingarna gick bra. Det kördes inga DM i Radiostyrd Bilsport i GBF. Under våren deltog jag i RB-utskottets kurs för Elitdomare i Jönköping samt i RBkonferansen i november i Göteborg. Verksamhetsplan 2007 För kommande år hoppas jag på en ökning av licenser för såväl förare som funktionärer inom distriktet Sidan 16 av 22

17 KARTING Find Svendsen Kartingklubbarna Team 13 och Bohus Racing har under 2006 kört en internationell, tre nationella och 10 lokaltävlingar. En omfattande utbildningsverksamhet för både förare och funktionärer har genomförts av klubbarna. Utbildningarna har resulterat i flera nya förare. Verksamhetsplan 2007 Hans-Erik Öberg Ingen verksamhetsplan för 2007 har lämnats in. REKRYTERING/UNGDOM Jeanette Karklins-Karklis, Martina Lundell Vi var med på Bilsportens Dag 2006 och visade upp en folkrace-bubbla samt visade besökare tillrätta och delade ut information om olika bilsporter i informationstältet. Vi har medverkat på en skolavslutningshelg för ungdomar och deltagit på SBF:s årliga bilsportforum för rekrytering. Som ungdoms/rekryteringskontakt har vi varit med på möten inför Bilsportens Dag Verksamhetsplan 2007 Delta på SBF s Ungdomsforum i Lund Delta vid kurser och konferenser både centralt och på distriktsnivå Arbeta för och medverka vid Bilsportens Dag 2007 i distriktet Fortsätta utveckla rekryteringsarbetet inom distriktet tillsammans med sportgrensansvariga och kontaktpersoner för att få fler intresserade och aktiva till motorsporten Vi ska försöka få ett bättre samarbete gentemot ungdomarna i klubbarna Vi ska försöka visa oss mer för allmänheten, sprida information om bilsport till skolor mm SÄKERHETSRÅDGIVARE Jörgen Bengtsson Under året har det hållits två CL-kurser för Säkerhetsrådgivare som jag har medverkat på. Kurserna är givande och det knyts kontakter över hela landet. Information angående Hantering av svår olycka eller annan oförutsedd händelse har diskuterats ingående, samt en genomgång av gällande försäkringar (Trygg-Hansa och Folksam) i vilken som gäller var. Att tänka på: Försäkringstagaren måste vara ansluten till Försäkringskassan i Sverige! Även brandberedskap vad gäller E-85 har belyst samt utmärkning av de fordon som använder detta som bränsle. Plan för att upprätta Banliggare inom folkrace undersöks. Diskussioner angående Hjälmar/FAP/Samtgruppen har varit återkommande på dessa kurser. Det tittas även på gällande regler vid motortävling/träning Sidan 17 av 22

18 Verksamhetsplan 2007 Hålla mig uppdaterad på vad som kommer att ske med E-85 med tanke på släckmedel. Medverka vid Södra BF:s konferens i säkerhet januari i Lund Medverka vid CL kurser/utbildningar som SBF anordnar Finnas tillgänglig för klubb/förening angående frågor rörande säkerhet och försäkringar Utskick gällande säkerhet till klubbar inom GBF (Tänk på att uppdatera klubbens/föreningens mailadress!) MILJÖSAMORDNARE Jörgen Bengtsson Året 2006 har gått i förberedelsens tecken. Jag har medverkat på två CL-kurser i Knivsta där mycket energi lagts på utformande och möjligt genomförande av SBF:s miljöplan. Miljöplanen har reviderats och i viss mån omarbetats men har nu en definitiv verksamhetsplan. Det har även utarbetats lathundar för hur man genomför miljöplanen hos olika klubbar/föreningar. Dessa finns att tillgå hos miljösamordnaren på GBF: Inom GBF har tre klubbar/föreningar börjat arbeta på certifieringen och viktigt att tänka på är att SBF:s krav på oss redan I oktober 2006 skickades en skrivelse om miljöcertifiering till samtliga klubbar inom distriktet. Verksamhetsplan 2007 Medverka och hjälpa klubbar/föreningar med certifiering Jag kommer att finnas på olika evenemang som rådgivare på miljöfrågor Medverka till att givna regler kommer att uppfyllas samt fortsatt utbildning centralt i miljöfrågor CL-kurser planerade mars samt oktober i Knivsta Sidan 18 av 22

19 Revisionsberättelse Sidan 19 av 22

20 Förslag och motioner Göteborgs Bilsportförbund: styrelsens förslag till ändringar i stadgarna för distriktet omfattandes redaktionella korrigeringar samt ett tillägg till 11 Ärenden vid distriktsårsmötet, punkt 10 Styrelse föreslår årsmötet att tillstyrka ändringar i stadgarna. Budget för 2007 Nytt konto Gammalt INTÄKTER 2007 Utfall 2006 Budget Medlemsavgifter Tillstånd Övriga ersättningar och intäkter Bidrag fr VSIF Ränteintäkter SUMMA INTÄKTER Sidan 20 av 22

21 Budget för 2007, forts skillnad Nytt konto Gammalt KOSTNADER 5510 Resekostnadsers. styrelse Resekostnadsers. SGA Sammankomster SGA-verksamhet CL kurser EU-Racing Säve Avskrivningar inventarier Inköp DM-priser Lokalhyra Representation Kontorsmaterial Trycksaker Datakostnader, hemsidor Porto Diverse övriga kostnader Övriga finansiella kostnader Reseers. styrelse Reseers. SGA Rally Reseers. SGA Karting Reseers. SGA Radiostyrt Reseers. SGA Folkrace Reseers. SGA Bil-O Reseers. SGA Racing Reseers. SGA Rallycross Reseers. SGA Dragracing Reseers. Säkerhet Reseers. Miljö Reseers. Rekrytering Reseers. Ungdom Kostnader styrelse Kostnader SGA Rally Kostnader SGA Karting Kostnader SGA Radiostyrt Kostnader SGA Folkrace Kostnader SGA Bil-O Kostnader SGA Racing Kostnader SGA Rallycross Kostnader SGA Dragracing Kostnader Säkerhet Kostnader Miljö Kostnader Rekrytering Kostnader Ungdom S:A KOSTNADER skillnad RESULTAT Sidan 21 av 22

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET Juniorvärldsmästare i Rally 2004 PG Andersson, Årjängs MK Jonas Andersson, MK Team Treske V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsåret

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Nedan finner ni vägbeskrivning till hotellet där årsstämman kommer att hållas samt en sammanställning av publicerade handlingar. FSF styrelse vill i år slå ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer