NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14. Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014"

Transkript

1 1 (7) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14 Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014 Plats: Hjortviken, Göteborg Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström sekreterare Åke Sandin Mats Wendel Torbjörn Jacobson Björn Kalman Mansour Ahadi Nicklas Göransson Kristina Martinsson Håkan Hakeröd Per Centrell delvis via Lync Frånvarande: Lars Jansson 1. Mötets öppnande. Henrik öppnade mötet och hälsade alla välkomna till utskottets tvådagars konferens i Göteborgs natursköna omgivning. Denna konferens möjliggör lite mer djup och tid för reflektion över hur utskottsarbetet skall bedrivas och vilka frågor vi vill engagera oss i. 2. Dagens Agenda Agendan genomgicks och godkändes. 3. Förändringar bland utskottets medlemmar. Lars slutar på Peab och börjar på Huddinge kommun. Håkan slutar i utskottet Mansour slutar på Svevia och börjar på NCC. Åke slutar i utskottet.

2 2 (7) Under denna punkt diskuterades de olika medlemmarnas funderingar beträffande sitt engagemang under åren 2015, 2016 samt kommande period Sammanfattningsvis kan konstateras att engagemanget är fortsatt högt för åren 2015 och 2016 men att flera därefter tänker sig att kunna sluta. Med tanke på detta och att medelåldern är relativt hög bör vi försöka rekrytera yngre nya medlemmar och fler kvinnor. Utskottet beslutade att rekommendera styrelsen att godkänna nedanstående medlemmar i utskottet Lars Jansson Huddinge kommun, Mansour Ahadi, NCC. Svevia uppmanas att komma med nytt förslag. 4. Laget runt Här följer endast i korta ordalag en sammanfattning av de viktigaste förändringar som skett. Sven: Stora förändringar i olje-branschen. Förändringstrycket orsakat av Skifferolja i USA, Utvecklingen i mellan östern, Ukraina, Miljökrav och förändringar i förbrukarnas behov. Värt att notera är att oljepriset trots detta ligger still. Nynas transformerat Dundee raffinaderiet till depå. Åke: Slutar i utskottet, arbetar tillsvidare 20 % med 3 projekt åt SKL. Kommunerna saknar generalister som har en samlad bild och som kan ge stöd till enskilda projektledare. Torbjörn: TRV investering har matris organisation med 200 personer samt 45 konsulter. Per Andersson och Jesper Elsander slutar på TRV. Björn Kullander arbetar 50 % med förbifarten. KB dokumenten är klara och kommer att skickas ut av Kenneth under namnet T- dok. Bullerreducerande beläggningen vid Rotebro kommer att förseglas för att förhindra stensläpp och förlänga livslängden. Tvättning verkar inte fungera för att återställa bullerdämpningen men avrinningen förbättras. Fyra olika provvägar med kalltillverkad. Kan eventuellt ersätta varmblandat i bärlager på mellanvägnätet. Skall tas in i regelverket. EKA påvisar 50 % CO2 reduktion. Bitumenlösning ersatt med mjukbitumen i IM. Racked - In försök i Skåne ser lyckosamma ut. TRV lämnat positivt svar till högre totalvikter. Mats: Under sommaren har fokus varit friktion. Blödningar i hela landet. Uppmärksamheten har varit stor och åtgärder har vidtagits vilket gjort att blödningarna endast fått små eller inga konsekvenser. Fortsatt stort behov hålla koll på vägarnas friktion. Problemen uppstår främst vid värmebeläggning och skarvförsegling. Friktionsseminariet lyckat. Media tar mycket management kapacitet. Ny chef till underhåll blir Anna Lundman troligen bildas 1 till 6

3 3 (7) underhållsområden. Järnväg respektive väg skall inte behöva arbeta lika mycket gemensamt. Man söker mer regional kontakt. Sektionsledarna kan komma att behöva söka sina tjänster igen. Aviserad neddragning med 20 % har reducerats till 5-7 % efter diverse uppvaktningar. PMS systemen används i allt större utsträckning, volymen mätningar kommer att fortsätta öka. Kristina: Nästa steg för EKA diskuteras. För närvarande arbetas med att ta fram normalvärden. Senare kommer frågan om hur regler skall utformas. TRV inbjuder till en förvaltningsgrupp. Håkan föreslår att EKA testas på några objekt. Arbetar med var som hänt sedan FIA. Håkan: Det tar nog ett år till innan NCC stora organisationsförändring fungerar fullt ut. Lönsamhetsnivån är idag för låg för att ge rimlig avkastning på kapital och motivera investeringar. Svårt rekrytera ungdomar. Dyrt utveckla företagsunika koncept. Bra med totalentreprenader med långt underhålls ansvar. Kommunerna handlar beläggningar för cirka 1 Miljard kronor per år. Pågående initiativ för kommunala upphandlingar är uppmuntrande. Nicklas: Konsultens ansvar ökar när konsulten tar fram underlag för Totalentreprenader. Henrik: Omorganisationen inom Skanska gör att mycket har hänt. Danmarksverksamheten såld. Stort fokus på Grönt och Säkerhet. Skanska skall ha Green week och Safety week. Arbetar också med att effektivisera processen. Optionen på gummi kommer troligen att lösas ut. Gummi löser inte slitaget. Stenens kvalité är fortfarande avgörande. Resultaten från slitagemaskinen korrelerar inte med Prall. Pmb hjälper till att ge mindre slitage vid sämre stenmaterial. Deformationsproblemen kommer att öka när totallasterna ökar. Mansour: Svevia haft lönsamhetsproblem. Anläggning svar medan underhåll är bättre. Beläggning på rätt väg. Svevia omorganiserat. Anders Ficks - utläggning. Kenneth Andersson - Tillverkning och specialbeläggningar. Niklas Stenqvist -Bergmaterial. Björn: Marginalkostnadsprojektet studerar hur man skall kunna värdera olika transportslag mot varandra. Detta projekt har skapat stor efterfrågan på data från beläggningsavdelningen inom VTI och TRV. Armeringar i vägkonstruktion diskuteras. Inom VTI diskuteras hur framtida arbetet i NVF skall bedrivas. Per: Full fart på konsult branschen. Trenden är att nyttja lågpris kollegor i andra länder. Exempelvis bygger Ramböll upp kontor i Indien.

4 4 (7) 5. Föregående protokoll Återvinnings statistik kan samlas in lite då och då. Framförallt för att rapportera till EAPA. Björn undersöker vad EAPA efterfrågar. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 6. Feedback och resultat från Silkeborg Bra teknisk dag, Trevlig plats, Har ledsagarna spelat ut sin roll. Föreslå presentation av forskningsprojekt från respektive land. Grupparbetes frågorna kommer att behandlas på ordf./sekr. möte. 7. NVF nytt Sven tog upp några frågor som behandlats i Avdelningsstyrelsens möte i maj. NVF påbörjar strategiarbete för förnyelse. VTI har skickat in 27 ansökningar till EU programmet Horisont Nationell färdplan för city logistik har presenterats. VTI arbetar med ett uppdrag från SKL om Vägen till glesbygdens framtid. Ett treparts samarbete mellan Byggindustrierna, Teknik och design företagen och TRV om säker arbetsmiljö i anläggningsbranschen har påbörjats. 8. Utskottets ekonomi Henrik redogjorde för utskottets ekonomi. Håkan kollar om det skulle gå att driva utskottets seminarier som en del av asfaltskolan. I övrigt avvaktar vi NVF agerande. Annelie hade också tagit uppskrivningen i stadgarna att allt arbete i utskotten betalas av medlemmarna. Vi behöver fundera på hur framtida intäkter skall hanteras. 9. Projekt upphandlingsformer Information och inbjudan till branschgemensamt projekt går ut om SBUF ansökan godkänns. Beslut 15 september.

5 5 (7) 10. Huvudämne Förslag från Sverige Efter en noggrann genomgång av olika idéer kom vi fram till att Sverige skulle föreslå: Effekter av höjda totalvikter (74 ton) gärna i någon form av samarbete med Vägens konstruktion. Eftersom protokollet skrevs färdigt efter ordf./sekr. mötet kan jag rapportera hur beslutet blev. Arbetet på 2015 år förbundsutskottsmöte kommer att vara något förändrat. Vi kommer att behandla 3 arbetsuppgifter: Frågorna från Silkeborg, Utbildning av yrkesarbetare samt effekter av höjda totalvikter är det kongress i Trondheim där skall vi i samarbete med vägens konstruktion genomföra seminarier och studietur. 11. Arbetssätt för Utskott beläggning Under denna punkt diskuterade vi livligt och med hjälp av White boarden. I en tid av stora förändringar behöver vi anpassa vårt sätt att arbeta. De stora entreprenörerna har nu andra samarbetsforum kanske behöver myndigheternas nordiska samarbete anpassas. Vi diskuterade vad som behöver förändras och vad som kan vara möjliga att förändra. Vi diskuterade vad vi vill göra och hur detta skall göras samt olika sätt att använda pengarna. Årets bästa, Årets hederspris, Stipendium, 50 års bok etc. diskussionen fortsätter. Inga direkta beslut togs men bra input till kommande ordförande sekreterare möte 12. Seminarium, diskussion tillsättande av arbetsgrupp Nedanstående seminarierubriker som i vissa fall även kan vara huvudämne diskuterades. - Energi effektivisering i praktiken - Stabila beläggningar - Effekter av 74 ton totalvikt - Utveckling under 50 år - Säkerhet vid vägarbete - Underhållsberget

6 6 (7) - Underhållsstandard - Oförstörande provning - Trafikant/trend/ utveckling - Gemensam marknad - Lagningsmetoder Beslutades att nästa års seminarium skall vara Hög återvinningsgrad. Arbetsgrupp: Per (sammankallande), Kristina, Torbjörn, Björn, Lars och Mansour 13. Mötesplan

7 7 (7) Nästa möte torsdag 6 november klockan på Skanskas nya kontor vid Lindhagen. 14. Övriga frågor Inga övriga frågor. 15. Mötet avslutas Henrik avslutade mötet och tackade deltagarna för ett intressant och givande möte. Nu väntar en gemensam lunch. Vid tangenterna Sven Fahlström

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Utskottens verksamhet 2014. Bilaga 1

Utskottens verksamhet 2014. Bilaga 1 Utskottens verksamhet 2014 Bilaga 1 NVF Utskott 33 - Beläggningsutskottet. Svenska avdelningens verksamhetsberättelse 2014. Utskottet har haft följande sammansättning under 2014: Henrik Sjöholm, Skanska,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer