Vårt språk är klarspråk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt språk är klarspråk"

Transkript

1 Vårt språk är klarspråk Foto: Getty Images Riktlinjer för hur vi skriver Enköpings kommun, ändrade

2 Vårt språk är klarspråk Riksbanken, regeringen, riksdagen och Enköpings kommun, alla jobbar vi med klarspråk. Vårt språk speglar vad vi som organisation står för. Vill vi vara otillgängliga och obegripliga? Eller vill vi vara tillgängliga och begripliga? Enköpings kommun ska vara en modern kommun med ett modernt språk. Vi ska vara en kommun där medarbetare, chefer och politiker skriver vårdat, enkelt och begripligt. När vi skriver vårdat, enkelt och begripligt ökar det inte bara vår trovärdighet. Det stärker också varumärket Enköpings kommun. Ett begripligt språk är dessutom ett av de viktigaste verktygen i demokratiarbetet. Därför ska vi skriva så att våra kommuninvånare förstår sina rättigheter och skyldigheter. Det har vi mycket att vinna på. Att skriva klarspråk är inget du lär dig på en kafferast, inte heller två. Det kräver övning och tid. Till din hjälp finns dessa riktlinjer för hur vi skriver i Enköpings kommun. Riktlinjerna finns även i tjänsten Validera text. Om du har frågor om språk och vill diskutera formuleringar, kan du vända dig till språkgruppen. Språkgruppen håller också utbildningar i klarspråk, både grundutbildningar och riktade utbildningar för olika arbetsgrupper och avdelningar. Anna Wiklund kommunstyrelsens ordförande Synnöve Fridén kommundirektör

3 Skriv vårdat, enkelt och begripligt Sedan 2009 är det lag på att vi som arbetar inom offentlig verksamhet ska skriva vårdat, enkelt och begripligt, det vill säga klarspråk. För att hjälpa dig som skriver i tjänsten har Enköpings kommun tagit fram dessa riktlinjer för hur vi ska skriva. Riktlinjerna bygger på rekommendationerna på Språkrådets webbplats och i följande dokument och verktyg: Myndigheternas skrivregler Klarspråkstestet Svenska akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) Svarta listan ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk 1 I vissa fall finns det inte några entydiga rekommendationer. I de fallen har Enköpings kommun tagit ställning för ett av de alternativ som finns. Det har vi gjort dels för att underlätta för dig som skriver, dels för att alla kommunens texter ska bli enhetliga. Om du ska skriva texter för marknadsföring, och till exempel behöver använda dig av tecken eller symboler, får du göra undantag från dessa riktlinjer. Tänk på att om du ska göra trycksaker, som affischer och broschyrer eller digitala presentationer i programmet Powerpoint, ska du även följa kommunens grafiska profil. Vad innebär vårdat, enkelt och begripligt? Att skriva vårdat betyder att du ska följa svenska språkets regler för hur vi stavar och skriver. Dessutom använder vi en trevlig ton och undviker slanguttryck. Be gärna någon annan läsa din text för att upptäcka eventuella fel. Ett enkelt språk är ett språk som vi inte krånglar till i onödan. I stället för att till exempel skriva vidta en granskning bör vi skriva granska. Du bör även undvika förkortningar och långa bisatser. Undvik också att pressa in alltför mycket information i en och samma mening. Dela hellre upp informationen i två meningar Att skriva begripligt innebär att du sätter läsaren i fokus när du bestämmer vilka ord du ska använda, vilken information texten ska innehålla och i vilken ordning du presenterar innehållet. Texten ska vara begriplig för den du vänder dig till. Det är alltså inte alltid rätt att välja bort fackspråk. Riktlinjerna kommer att uppdateras Språkgruppen kommer regelbundet att gå igenom det här dokumentet och se om någon riktlinje bör ändras. Den senaste versionen av riktlinjerna finns på språkgruppens sida på kommunens intranät. Vem har ansvar för vårt språk? Alla medarbetare och förtroendevalda har ett gemensamt ansvar för att vi uttrycker oss så att både kommuninvånare och kolleger förstår. Som enskild medarbetare har du ansvar för att de texter du skriver är vårdade, enkla och begripliga. Lyssna på eventuella synpunkter från dem som läser dina texter. Det är alltid läsaren som avgör vad som är begripligt. Ytterst är det varje chefs ansvar att medarbetarna följer språklagen och riktlinjerna i detta dokument. 1 Författning är ett samlingsnamn för lag, förordning och föreskrift. 2

4 Kontakta språkgruppen om du har frågor Din förvaltning har en representant i språkgruppen som du kan ställa språkfrågor till och även diskutera dina eventuella funderingar om språket med. Språkgruppen och kommunikationsavdelningen har det yttersta ansvaret för klarspråk inom kommunen. Hitta din representant för språkgruppen och läs mer om vad språkgruppen kan göra för dig på språkgruppens sida på kommunens intranät. 3

5 Innehållsförteckning 1. Vem behöver förstå din text? Låt gärna någon provläsa din text Stöd vid provläsning Skriv enkelt och begripligt Rakt och aktivt språk Undvik långa ord Välj enkla verb Rubriker, styckeindelning och struktur Rubriker och styckeindelning Struktur och punktlistor Använd bindeord Skriv genitiv på rätt sätt Svenska ord Välj moderna och begripliga ord Särskriv inte Tempus nutid eller dåtid Skriv rätt pronomen de, dem eller dom Tilltal är vi ni, Ni, du eller Du med våra kommuninvånare? Förkortningar Kronor inte kr Tecken är också förkortningar Datum, klockslag, siffror och kolon Datum Klockslag Siffror Decimaltecken Efter kolon Benämningar och namn Nämnder och förvaltningar Andra myndigheter Geografiska områden, företagsnamn och liknande Partinamn Titlar och efternamn Lagtext Hur mycket av lagtexten ska vara med i våra dokument? Så här skriver du referens till lagtext Att inleda och avsluta brev och e-postmeddelanden Hälsningsfraser Hälsningsfraser i mer formella dokument Brevsignatur, e-postsignatur, e-post i mobilen och visitkort

6 1. Vem behöver förstå din text? Att skriva klarspråk innebär att sätta läsaren i fokus. Du ska alltid tänka på vem som ska läsa och förstå det du skriver. Vem din läsare är påverkar vilka ord du bör använda vilken information texten bör innehålla i vilken ordning du bör presentera innehållet. Detta kan skilja sig åt när du vänder dig till medarbetare på din enhet, medarbetare på en annan förvaltning eller kommuninvånare. Exempel till medarbetare på den egna enheten: BPSD-gruppen behöver nyrekrytera. Om du är intresserad kan du kontakta Nils Nilsson. Exempel till medarbetare på en annan förvaltning: BPSD-gruppen arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen med att ge stöd åt personer med demenssjukdom. BPSD står för beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Gruppen består nu av åtta undersköterskor, men behovet av deras tjänster är stort. Därför rekryterar förvaltningen fler personer till gruppen. Exempel till kommuninvånare: Under det senaste året har antalet demenssjuka med symptom som aggressivitet eller hallucinationer ökat. Därför anställer nu Enköpings kommun fler undersköterskor som är specialiserade på området. Undersköterskorna ingår i en grupp som med kort varsel kan rycka ut. Gruppen arbetar för att skapa en trygg och fungerande tillvaro inte bara för demenssjuka, utan även för närstående och vårdpersonal. Tänk också på att använda illustrationer och bilder som passar i sammanhanget Låt gärna någon provläsa din text Det är lätt att bli hemmablind för sin egen text. Därför är det bra om du låter någon annan läsa texten och ge konstruktiv kritik på den, till exempel berätta om något är svårt att förstå eller om det smugit sig in något stavfel. Konstruktiv kritik hjälper dig att bli en bättre skribent. Det är en möjlighet för dig att skriva texter som många förstår. Lämna gärna dina texter i ett tidigt skede till dem som ska provläsa, eftersom det kan vara både svårt och tidsödande att fundera över vad som kan förbättras i texten. Det kan dessutom kännas besvärligt att behöva ändra i en text som du själv tycker är helt färdig. Du som får förtroendet att läsa en medarbetares text lämna konstruktiv kritik. Om du inte tycker att texten är bra, berätta vad som får dig att tycka så. 5

7 1.2. Stöd vid provläsning Du kan använda den här listan som stöd när du provläser din egen eller någon annans text. Språk: Är texten skriven på klarspråk? Ger texten så få tolkningsmöjligheter som möjligt? Hur är det med rättstavning och styckeindelning? Finns det någon synonym som passar bättre i texten? Upprepar skribenten sig och exempelvis inleder varje mening med samma ord? Innehåll: Finns det faktafel? Saknas det information? Finns det information som inte passar för målgruppen? Är hänvisning till lagar och bestämmelser korrekt? Sammanhang: För dig som skriver texten är det uppenbart att allt hänger ihop. Men kan en person som inte är insatt i ärendet eller inte är expert inom ämnesområdet förstå vad du skriver? Beskrivande exempel: Går det att förklara svåra ord? Går det att ge exempel på det texten handlar om? 6

8 2. Skriv enkelt och begripligt Att skriva enkelt innebär att du inte gör ord och meningar onödigt långa. Undvik till exempel att skriva frågeställning eller problembild när du menar fråga och problem. Pressa inte heller in för mycket information i en och samma mening. Dela hellre upp informationen i två eller flera meningar. Att skriva begripligt innebär att du sätter läsaren i fokus när du bestämmer vilka ord du ska använda, vilken information texten ska innehålla och i vilken ordning du presenterar innehållet. Texten ska vara begriplig för den du vänder dig till. Exempel på krångelspråk: Generellt sett torde det vara uteslutet att vårdpersonalen tar emot ett testamentariskt förordnande från en vårdtagare. Exempel på klarspråk: I de flesta fall får vårdpersonal inte ärva en vårdtagare Rakt och aktivt språk Skriv meningar med rak ordföljd och tala alltid om vem det är som gör eller ska göra något. En mening som börjar med upplevelsenämnden beslutar är rak därför att svaret på frågan om vem som gör något (upplevelsenämnden) och vad som hänt (beslutar) kommer i början av meningen. Undvik: En utredning om ny organisation har tillsatts. Skriv hellre: Ledningen har tillsatt en utredning om ny organisation Undvik långa ord Läsaren förstår lättare det du skriver om du undviker långa ord. Det gör du genom att dela upp sammansatta ord och välja korta prepositioner eller enkla verb. Ett annat sätt att minska avståndet till läsaren är att undvika en onödig förlängning eller förstavelse av ordet. Exempel på hur du kan dela upp sammansatta ord: Undvik överenskomma omprövningsbegäran din ansökan måste inkomma senast Skriv hellre komma överens begäran om omprövning din ansökan måste komma in senast Exempel på hur du kan byta ut långa prepositioner till korta: Undvik Skriv hellre angående, beträffande, avseende, om, på, för, till, av, med, i eller över rörande eller gällande Din fråga beträffande Kulturskolan Din fråga om Kulturskolan Rektorns uttalande avseende S:t Rektorns uttalande om S:t Iliansskolans Iliansskolans niondeklassare niondeklassare Hon ville inte uttala sig rörande dylika Hon ville inte uttala sig i sådana frågor. spörsmål. 7

9 2.3. Välj enkla verb Om du använder enkla verb blir din text aktiv och levande. Texten blir också lättare att förstå då du kan undvika att skriva verb tillsammans med substantiv. Exempel på hur du kan byta ut verb tillsammans med substantiv till enkla verb: Undvik Kommunen ska vidta en granskning i ärendet. Stadsträdgårdsmästaren ska företa en inspektion av det nedfällda trädet. Du behöver göra en ansökan till kommunen. Skriv hellre Kommunen ska granska ärendet. Stadsträdgårdsmästaren ska inspektera det fällda trädet. Ansök hos kommunen. För att det ska bli bättre läsrytm i din text kan du även tänka på att undvika onödiga förstavelser till verb eller att förlänga verbet i onödan. Exempel på onödiga förstavelser och förlängningar av verb: Undvik Tillskapa Bibehålla Förköpa Frågeställning Det nedfällda trädet Skriv hellre Skapa Behålla Köpa Fråga Det fällda trädet 8

10 3. Rubriker, styckeindelning och struktur De flesta läsare söker automatiskt efter det viktigaste och mest intressanta i en text. Hjälp läsaren genom att skriva det viktigaste först, använda rubriker och dela in texten i stycken. Formulera en tanke per mening så blir det lättare att följa sammanhanget i texten. En välskriven text har en tydlig röd tråd där styckena följer varandra i en ordning som är logisk för läsaren. Det är lättare att följa övergångarna mellan styckena om du binder ihop dem (se avsnitt 3.4, Använd bindeord) Rubriker och styckeindelning Rubriker hjälper läsaren att orientera sig i texten och ger en snabb överblick över vad texten handlar om. Välskrivna rubriker ska också förbereda läsaren så att det blir lättare att ta till sig innehållet i texten. En innehållsrik rubrik ska sammanfatta innehållet i avsnittet som följer innehålla ett ledord ur texten gärna innehålla ett aktivt verb. Om du till exempel skriver en inbjudan till ett föräldramöte är rubriken Inbjudan till föräldramöte för klass 2B mer innehållsrik än rubriken Inbjudan. Rubriken ska innehålla ett ledord ur texten. Genom att dela in texten i stycken kan du skilja olika resonemang från varandra. Det blir då lättare för läsaren att hitta den information han eller hon söker. Markera ett nytt stycke med en blankrad. Inled stycket med den viktigaste meningen och utveckla sedan resonemanget mening för mening. Exempel på en text med huvudrubrik, underrubriker, brödtext och styckeindelning: Inbjudan till föräldramöte för klass 2B Välkommen till föräldramöte för klass 2B den 19 januari klockan Klassresa under våren 2014 Vi reser till Kolmårdens djurpark, och vi kommer att vara borta en hel dag. Det är fyra lärare som kommer att åka med. Vi vill gärna ha med några föräldrar också. Bussbolaget AB kör oss. Datum Vi åker den 16 maj Kostnader Anonyma klubben sponsrar barnens inträdesbiljetter och bussresan. Det är frivilligt att lägga tio kronor till den gemensamma kassan för att ordna matsäck. Saker som du behöver ta med dig till mötet Ta med dig kalender och eventuellt tio kronor för barnens mat och dryck till resan. 9

11 3.2. Struktur och punktlistor När du ska göra en uppräkning ökar läsligheten om du skriver en punktlista i stället för löpande text. I Enköpings kommun markerar vi punktlistan med punkter 2. Här är några skrivregler och tips för punktuppställning: Punkterna ska ha en enhetlig språklig form. Om du exempelvis skriver gör i första punkten bör du inte använda gjorde i nästa punkt. Om punkterna är fullständiga meningar ska de skrivas med stor begynnelsebokstav och avslutas med punkt. I andra fall bör du använda liten begynnelsebokstav och bara avsluta den sista punkten i listan med punkt. Om texten som inleder punktlistan är en hel mening använder du kolon. Några exempel på hur punktlistor kan se ut finns här nedanför. Löptext Till mötet behöver du ta med dig fotografi, sjukintyg och identitetshandling. Punktuppställning Till mötet behöver du ta med dig fotografi sjukintyg identitetshandling. Löptext Till mötet med färdtjänsthandläggaren behöver du ta med dig följande saker: ett färgfotografi på dig själv (bredd 12 centimeter och höjd 6 centimeter), ett sjukintyg från din läkare som styrker ditt handikapp och ett giltigt id-kort, körkort eller pass. Punktuppställning Till mötet med färdtjänsthandläggaren behöver du ta med dig följande saker: färgfotografi på dig själv (bredd 12 centimeter och höjd 6 centimeter) sjukintyg från din läkare som styrker ditt handikapp giltigt id-kort, körkort eller pass. Numrerad punktlista 1. Läs igenom dokumentet. 2. Skriv under det. 3. Lämna dokumentet till din chef. 2 Punkterna ska vara runda och fyllda med svart färg. 10

12 3.3. Använd bindeord Läsaren förstår lättare hur olika påståenden hänger ihop om du använder bindeord. Exempel på bindeord är eftersom, alltså, men, trots att, däremot, på samma sätt, samtidigt och dessutom. Undvik Skriv hellre Grundtanken är att barnet ska Grundtanken är att barnet ska återförenas med föräldrarna så snart det återförenas med föräldrarna så snart det är möjligt med hänsyn till barnets väl. är möjligt med hänsyn till barnets väl. Vården ska inte pågå längre än Vården ska därför inte pågå längre än nödvändigt. Socialnämnden får inte nödvändigt. Socialnämnden får alltså besluta om att umgänget ska inskränkas inte besluta om att umgänget ska utan att det finns starka skäl. inskränkas utan att det finns starka skäl. 11

13 4. Skriv genitiv på rätt sätt Ibland är det svårt att veta hur genitivformen, det vill säga ägandeformen, av ett ord ska skrivas. Här nedan ges exempel på de vanligaste formerna. Genitivform Genitiv med -s vid de flesta ord Genitiv utan -s används vid vissa stående förbindelser för ortnamn som slutar på vokal Genitiv med kolon och -s används vid initialförkortningar som uttalas bokstav för bokstav Omarkerad genitiv används för namn som slutar på -s, -x eller -z och initialförkortningar som slutar på -s. Exempel Marie-Louises ansökan Stockholms slott Enköpings gator Angela Merkels tid som förbundskansler Saabs bilar Uppsala domkyrka Håbo kommun EHB:s personal SJ:s tåg Västerås domkyrka Kalix kommun Schweiz utrikespolitik Tänk på att inte använda den engelska genitivformen. Läs mer i avsnitt 5, Svenska ord. 12

14 5. Svenska ord Du bör så långt som möjligt undvika engelsk stavning i engelska lånord. Det finns nästan alltid en svensk motsvarighet som fungerar bättre. Utländska ord och uttryck kan vara svåra att förstå, stava och böja. Exempel på engelska lånord och de svenska motsvarigheterna: Undvik , mail web och weben starta upp minska ned stänga ned stärka upp öppna upp mobbing och ranking KF s, KFs och Andersson s standards och partners policies workshops Skriv hellre e-post, e-postmeddelande eller mejl (vardagligt) webb och webben starta minska stänga förstärka öppna mobbning och rankning KF:s och Anderssons standarder och partner policyer workshoppar eller arbetsseminarier 13

15 6. Välj moderna och begripliga ord Ditt val av ord är viktigt. Genom ordvalet sätter du tonen i texten, och tonen kan vara avgörande för hur läsaren tar emot budskapet. Undvik fackuttryck om du inte skriver till en fackkunnig. Om det inte går att undvika fackord, förklara vad de betyder. Undvik också ålderdomliga uttryck, långa ord som har en kortare motsvarighet och ord som kan ha flera betydelser. Självklart ska du inte heller använda slanguttryck eller talspråksord. En bra källa till synonymer är webbplatsen synonymer.se. Undvik angående anhängiggöra avge avge yttrande avnämare är belägen i bereda anmoda besvär ej erfordras erhålla utan erinran erlägga om särskilda skäl föreligger när något förfaller till betalning förorda gällande hemställa icke inkomma med bestämmelser härom meddelas i lag medel revidera skall Skriv hellre om väcka eller inleda ge eller lämna yttra sig användare, mottagare, konsument eller kund ligger i ge begära, uppmana överklagande inte behövs, krävs eller är nödvändig få har inga invändningar mot betala om det finns särskilda skäl när något (senast) ska betalas rekommendera om eller som gäller begära/föreslå inte lämna in/skicka in/sända över bestämmelser om detta finns i lag pengar/personal (specificera vad du menar) ändra ska 14

16 7. Särskriv inte Många känner sig osäkra på om ett ord ska skrivas som ett eller flera ord, medan andra helt enkelt skriver isär utan att tänka på det. Ett sammansatt ord kan ibland kännas långt och svårläst, men en felaktig särskrivning kan ibland ändra betydelsen på ordet. Exempelvis är en hög skola en skolbyggnad som är flera våningar hög, medan en högskola är en utbildningsanstalt för eftergymnasial utbildning. För en del läsare blir ett felaktigt särskrivet ord så iögonfallande att det stör läsningen och gör texten svår att förstå. Grundregeln är att lyssna noga på hur ordet uttalas. Om det uttalas som ett ord eller om betoningen ligger på det första ordet ska det skrivas ihop, exempelvis alltför. Vissa ord kan dock skrivas som antingen ett eller flera ord, men det är viktigt att vara konsekvent i samma dokument. Tänk på att språkkontrollen i Microsoft Word inte alltid upptäcker felaktiga ihop- eller särskrivningar. Exempel på hur särskrivningar kan ställa till det: Undvik rök fritt punkt lista ljus ceremoni sjö nära tomt sjuk sköterska håll platsen hög skola Om du menar rökfritt punktlista ljusceremoni sjönära tomt sjuksköterska hållplatsen högskola 15

17 8. Tempus nutid eller dåtid När du skriver en text är det viktigt att du tänker på tempus: Vad är det som har hänt, vad är det som händer eller vad är det som kommer att hända? Om du använder olika tempus slarvigt kommer läsaren förmodligen att sitta som ett frågetecken och undra vad det är som ska pågå/pågår/pågick/har pågått. Exempel på tempus Futurum använder du för att beskriva en händelse som kommer att ske i framtiden. Presens ska du använda för det som händer för tillfället eller saker som sker löpande. Preteritum (eller imperfekt) ska du använda för att beskriva vad som hände. Perfekt använder du när du vill tala om vad som har hänt. Upplevelseförvaltningen kommer att arrangera en kulturvecka i höst. Utbildningsnämnden kommer föreslå att Biståndshandläggaren ska behandla din biståndsansökan på måndag. Upplevelseförvaltningen arrangerar en kulturvecka varje höst. Utbildningsnämnden föreslår att Biståndshandläggaren behandlar din biståndsansökan på måndag. Upplevelseförvaltningen arrangerade en kulturvecka under hösten. Utbildningsnämnden föreslog att Biståndshandläggaren behandlade din biståndsansökan i måndags. Upplevelseförvaltningen har arrangerat en kulturvecka under hösten. Utbildningsnämnden har föreslagit att Biståndshandläggaren har behandlat din biståndsansökan. 16

18 9. Skriv rätt pronomen de, dem eller dom Skriv inte eran, våran eller dom eftersom det anses vara talspråk. Skriv i stället er, vår eller de/dem. Orden de och dem har samma relation som han och honom, vi och oss, jag och mig och så vidare. Undvik att använda man i texten. Läsaren kan med rätta ställa sig frågan vem man är. Var i stället tydlig med om du menar till exempel vi, du eller Enköpings kommun. 10. Tilltal är vi ni, Ni, du eller Du med våra kommuninvånare? Använd alltid du/dig (en person) och ni/er (flera personer) med liten bokstav när du skriver till enskilda personer och ni/er med liten bokstav när du skriver till juridiska personer. 17

19 11. Förkortningar Skriv alltid ut förkortningar i löpande text eftersom läsprocessen försvåras när läsaren måste avkoda, det vill säga förstå, förkortningen. När du skriver en text där namnet på en myndighet eller liknande återkommer, kan du välja att använda en etablerad förkortning. I dessa fall skriver du ut hela ordet när det nämns första gången och anger förkortningen inom parentes. Nästa gång du skriver ordet räcker det att du skriver förkortningen. Exempelvis kan du skriva Europeiska unionen (EU) vid första tillfället och vid senare tillfällen i texten är det tillräckligt att du skriver EU. Samma sak gäller referenser till lagar, se avsnitt 15, Lagtext Kronor inte kr Myntenheten kronor ska alltid skrivas ut i löpande text, exempelvis kronor eller 60 kronor, men kan förkortas inne i tabeller, 2 tkr respektive 60 kr. Vissa andra valutor skrivs ibland med tecken (, $, och ), men i löpande text ska du skriva ut valutornas fullständiga namn (pund, dollar, euro och yen) Tecken är också förkortningar Tecken kan störa läsningen. Undvik därför %, & och i löpande text. Du har oftast nog med plats att skriva ut orden procent, och samt paragraf. 18

20 12. Datum, klockslag, siffror och kolon Datum Dateringen högst upp i ett dokument skrivs , men i löpande text skrivs det (den) 1 maj Klockslag När du ska ange klockslag använder du siffrorna och punkt mellan tim- och minutsiffrorna: klockan 9.45, klockan och klockan Strecket som betyder till i klockslag får du när du trycker ned minustecknet på det numeriska tangentbordet och tangenten ctrl samtidigt. Strecket betyder till. Skriv antingen klockan eller mellan klockan och Det blir fel att skriva mellan klockan Om tiden ska anges i timmar, minuter och sekunder skriver du Larmet registrerades klockan Bråkdelar av en sekund skrivs med kommatecken: Förloppet tog 2,25 sekunder Siffror Om inte sifferuppgiften är det väsentliga i texten, skrivs siffror med bokstäver för talen ett till tolv. Ungefärliga tal skrivs gärna med bokstäver: en miljon och omkring tusen deltagare. Observera att klockslag, datum, telefonnummer och priser är undantagna från denna regel. Om du ska skriva flera tal, där några är mindre än 13 och några är högre, väljer du att skriva talen med antingen siffror eller bokstäver. Ett exempel på detta är Föreskrifterna gäller den som har fyllt tolv men inte arton år. Stora tal delas upp i grupper om tre siffror bakifrån räknat. Skiljegränsen markeras med fast mellanslag (inte komma eller punkt), till exempel eller , så att inte talet delas upp på två rader. Fast mellanslag får du när du trycker ned tangenterna shift, ctrl och blanksteg samtidigt. I vissa uttryck som grundar sig på bråktal ska du använda bokstäver: tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels beläggning. Telefonnummer skrivs så här: för mobiltelefoner för internationella kontakter (46 är landsnumret till Sverige, 171 är riktnumret utan nollan och är det lokala numret). Personnummer skrivs ihop med bindestreck före de fyra sista siffrorna XXXX Decimaltecken Som decimaltecken används komma (inte punkt som i engelskan), exempelvis 3,

21 13. Efter kolon Sammanhanget avgör om kolon följs av stor eller liten bokstav. Om texten efter kolon är en fristående mening inleds den med stor bokstav. När det efter kolon kommer en uppräkning eller förklaring används i stället liten bokstav. Observera att du inte kan använda semikolon i de här exemplen. Exempel Svaret kom direkt: Vi har gjort ett misstag. Endast två avdelningar har svarat på remissen: planavdelningen och ekonomiavdelningen. 20

22 14. Benämningar och namn Nämnder och förvaltningar Enköpings kommun ska alltid skrivas så här. Skriv inte Enköpings Kommun (med stort k i kommun). I Enköping skriver du namn på förvaltningar, nämnder och avdelningar med liten begynnelsebokstav i löpande text, exempelvis skolförvaltningen, inte Skolförvaltningen. Om du däremot skriver förvaltningens fullständiga namn i löpande text, skriver du Skolförvaltningen i Enköpings kommun. E-postadresser till våra förvaltningar och avdelningar skriver du i bestämd form, exempelvis Så här skriver du namnen på samtliga förvaltningar och nämnder i vår kommun: I löpande text kommunfullmäktige kommunstyrelsen kommunstyrelsekontoret miljö- och byggnadsnämnden miljö- och byggnadsförvaltningen serviceförvaltningen skolförvaltningen skolnämnden socialförvaltningen socialnämnden samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska nämnden upplevelseförvaltningen upplevelsenämnden utbildningsförvaltningen utbildningsnämnden valnämnden vård- och omsorgsförvaltningen vård- och omsorgsnämnden överförmyndarnämnden Kortform (endast internt bruk) KF KS KSK MBN MBF SEF SKF SKN SF SN SBF TN UPF UPN UF UN VN VOF VON ÖFN 21

23 14.2. Andra myndigheter Tänk på följande när du skriver om andra myndigheter i löpande text: Namnen på andra kommuner och dess förvaltningar, nämnder och avdelningar skrivs på samma sätt som du inom Enköpings kommun skriver våra egna förvaltningar, nämnder och avdelningar. Rikstäckande myndigheter 3 (förutom regeringen och riksdagen) skrivs vanligen med stor begynnelsebokstav, exempelvis Naturvårdsverket. Institutioner och myndigheter som det finns flera av i landet skrivs med liten begynnelsebokstav i löpande text, exempelvis länsstyrelsen. Om du däremot återger myndighetens fullständiga namn i löpande text, skriver du Länsstyrelsen i Uppsala län. Egennamn skrivs med stor bokstav, och om flera ord ingår i namnet ska bara det första ordet ha stor bokstav. Ett exempel på det är egennamnet Högsta domstolen. Där skrivs begynnelsebokstaven H medan det andra ordet inleds med litet d. Beteckningar för art, sort, slag med mera skrivs med liten bokstav i löpande text. Detta är grundreglerna, men avvikelserna är många. Om du är tveksam, välj hellre liten bokstav om det inte kan leda till något missförstånd. Läs mer om detta i Myndigheternas skrivregler. Exempel på hur du skriver namn på andra myndigheter: Typ av myndighet Institutioner eller myndigheter som är rikstäckande eller ensamma i sitt slag Myndigheter vars namn är en personbeteckning Kortformer som inte är egennamn Institutioner och myndigheter som det finns flera av i landet Fullständiga namn på myndigheter som det finns flera av i landet, men där en av dessa avses specifikt Enheter, avdelningar och förvaltningar Skrivs så här Migrationsverket, Datainspektionen, Näringsdepartementet och Högsta domstolen Undantag: regeringen och riksdagen Justitieombudsmannen (myndigheten) justitieombudsmannen (persontiteln) departementet och institutet länsstyrelsen, polisen och landstinget Länsstyrelsen i Uppsala län, Polismyndigheten i Uppsala län och Landstinget i Uppsala län parkavdelningen och socialförvaltningen 3 Myndigheter som har hela landet som sitt verksamhetsområde. 22

24 14.3. Geografiska områden, företagsnamn och liknande Ska du i löptext göra sammansättningar där för- eller efterledet är ett geografiskt område skriver du det geografiska området med stor begynnelsebokstav. Några exempel är Uppsalaområdet, Mellansverige, Enköpingsbon, Mälardalsregionen och Enköpingsmodellen. I Enköpings kommun låter vi också allmänna språkregler gå före varumärken och produktplacering i löptext. Skriv företagsnamn med stor begynnelsebokstav även om de själva skriver med liten begynnelsebokstav. Samma sak gäller om ett företag eller en förening avviker från språknormen genom att skriva sitt namn med enbart stora bokstäver en stor bokstav mitt i namnet punkter mitt i namnet. Många företag och andra organisationer använder sig vanligen av en initialförkortning i stället för sitt fullständiga namn. Dessa initialförkortningar ska du bara skriva med stora bokstäver om de uttalas bokstav för bokstav, exempelvis ABB eller AIK. Om namnet uttalas som ett ord, ska endast begynnelsebokstaven vara stor, exempelvis Saab och Gais. Detta trots att de själva skriver SAAB respektive GAIS. Undantaget från denna regel är när du skriver till ett företag som i sitt företagsnamn väljer att avvika från språknormen. Skriver du till exempel ett beslut till företaget använder du den stavning som företaget använder. Exempel på namn som du ska anpassa efter språknormen: Undvik ebay GAIS SAAB Skriv hellre Ebay Gais Saab Genitivformer av initialförkortningar hittar du i avsnitt 4, Skriv genitiv på rätt sätt Partinamn Namn på politiska partier skrivs med inledande stor bokstav. Förkortningar av politiska partier skrivs också med stora bokstäver. I löpande text skrivs partiförkortningen inom parentes. Namn Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Förkortning C FP KD MP M S SD V 23

Vårt språk är klarspråk

Vårt språk är klarspråk Vårt språk är klarspråk Foto: Getty Images Riktlinjer för hur vi skriver Enköpings kommun, ändrade 2014-09-30 Vårt språk är klarspråk Riksbanken, regeringen, riksdagen och Enköpings kommun, alla jobbar

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

Vårdat, enkelt och begripligt!

Vårdat, enkelt och begripligt! skriv för webben Här hittar du några enkla råd om skrivande. Vi riktar oss speciellt till dig som skriver på webben men råden kan användas av alla. Läs gärna mer i Språkrådets Svenska skrivregler för övergripande

Läs mer

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken Skrivguide Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren ska vara enkla att

Läs mer

Diarienummer, som ska finnas på alla till ärendet hörande handlingar, ska skrivas med nämndförkortningen först: T.ex. Dnr FN 2007.

Diarienummer, som ska finnas på alla till ärendet hörande handlingar, ska skrivas med nämndförkortningen först: T.ex. Dnr FN 2007. 1.1.9.2 Kommunal författningssamling Beslutad av kommundirektören 2007-12-03 Här följer några råd och regler för dig som skriver i jobbet. Råden är tips som du kan använda dig av när du skriver. Reglerna

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden SKRIVHANDLEDNING Klarspråk på Kronofogden Innehåll Varför klarspråk?... 3 Utgå från läsaren... 4 Börja med det viktigaste... 6 Strukturera din text... 7 Tänk på tonen... 9 Tala till läsaren... 11 Skriv

Läs mer

Skrivguiden

Skrivguiden Skrivguiden www.goteborg.se 1 2 Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren

Läs mer

Klarspråkstestet: rapporter

Klarspråkstestet: rapporter Klarspråkstestet: rapporter Innehåll Starta testet... 3 Namnet på din text... 3 Vilka är dina läsare?... 3 Vad ska läsaren kunna göra efter att ha läst rapporten?... 4 Frågorna... 5 Målgrupp och syfte...

Läs mer

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter *Skatteverket 1(10) KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter Våra webbtexter, liksom alla texter vi producerar för externt bruk på Skatteverket, ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN

SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN 1 (14) SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 2011-10-10 2 (14) Innehållsförteckning Sida Språket i Valdemarsviks kommuns dokument är viktigt 3 Varför ska vi skriva

Läs mer

Klarspråk i handlingar för politiska beslut

Klarspråk i handlingar för politiska beslut Klarspråk i handlingar för politiska beslut Riktlinjer & checklista Här hittar du råd och riktlinjer för struktur och språk i tjänsteutlåtanden och andra dokument som ingår i de politiska handlingarna.

Läs mer

Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg. TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010.

Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg. TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010. Skrivhandbok 1 2 Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010. Skrivförnågon Iuppdragetattvaraledarebetonasoftabetydelsenaven godkommunikation.mendetgällerförståsintebarai

Läs mer

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta 1 Skrivandets tre faser tänka skriva bearbeta 2 Att tänka på innan du börjar skriva: Vad är ditt syfte med texten, vad ska mottagarna tycka, veta och göra? Vilka är dina mottagare? Hur är deras situation,

Läs mer

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande Skrivguiden Sex steg som förbättrar ditt skrivande Sex steg till bättre texter Vi på Semantix vet vad som fångar läsaren. Den här guiden innehåller våra bästa tips, som hjälper dig på vägen mot att bli

Läs mer

Instruktion - nya wordmallar

Instruktion - nya wordmallar Datum 2014-04-08 Instruktion - nya wordmallar Så här fungerar Tibro kommuns nya brev- och dokumentmallar Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer 2016-10-19 Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Åhlander 2016-08-29 Innehåll 1 Bestäm målgrupper och syfte för webbtexten 5 2 Klarspråk och språkregler 6 2.1 Skriv det viktigaste

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Så här skrivs faktablad om MSB-finansierade forskningsprojekt

Så här skrivs faktablad om MSB-finansierade forskningsprojekt MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Avdelningen för utvärdering och lärande Enheten för inriktning av forskning Anvisningar Så här skrivs faktablad om MSB-finansierade forskningsprojekt

Läs mer

SKRIVGUIDEN GÄLLER FRÅN , REVIDERAD

SKRIVGUIDEN GÄLLER FRÅN , REVIDERAD GÄLLER FRÅN 2011-11-21, REVIDERAD 2016-03-07 S SKRIVGUIDE är en enklare sammanställning av de regler vi använder när vi skriver. Vi är många medarbetare som skriver texter, och det är viktigt att vi alla

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Vasakronans skrivhandbok

Vasakronans skrivhandbok Vasakronans skrivhandbok 2 Innehållsförteckning Vasakronan och språket... 4 Grundregel 1: Skriv enkelt. Ett informellt och ledigt språk... 6 Krångliga och formella ord... 7 Meningsbyggnad och form... 8

Läs mer

RÄTTNINGSMALL. Delprov A. Språkform och språknorm (2013) MÅLSPRÅK SVENSKA. Anvisningar

RÄTTNINGSMALL. Delprov A. Språkform och språknorm (2013) MÅLSPRÅK SVENSKA. Anvisningar 1 MÅLSPRÅK SVENSKA Delprov A. Språkform och språknorm (2013) RÄTTNINGSMALL Anvisningar I var och en av de följande tjugo meningarna finns det ett brott mot olika slags skriftspråksnormer som gäller för

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skriva i tjänsten. Riktlinjer för Örebro kommun. Örebro kommun Ks 641/2014 orebro.

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skriva i tjänsten. Riktlinjer för Örebro kommun. Örebro kommun Ks 641/2014 orebro. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skriva i tjänsten. Riktlinjer för Örebro kommun Örebro kommun Ks 641/2014 orebro.se 2 SKRIVA I TJÄNSTEN. RIKTLINJER FÖR ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare. Jennie Lind, SPV Språkexpert

Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare. Jennie Lind, SPV Språkexpert Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare Jennie Lind, SPV Språkexpert Syfte med utbildningen Mål med utbildningen Skrivprocessen 1. Precisera syfte och målgrupp 2. Välj och prioritera innehåll

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Att skriva bättre i jobbet

Att skriva bättre i jobbet Barbro Ehrenberg-Sundin Kerstin Lundin Åsa Wedin Margareta Westman Att skriva bättre i jobbet En basbok om brukstexter Fritzes Innehåll Inledning 11 TEXTEN SOM HELHET 13 Gör klart för dig varför du skriver

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2004-11-10 En akademisk text? Ny frågeställning Ny kunskap Analysera resultat

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

Att skriva klarspråk. Örjan Pettersson, Trafikverket

Att skriva klarspråk. Örjan Pettersson, Trafikverket Att skriva klarspråk Örjan Pettersson, Trafikverket De närmaste 50 minuterna Vad styr oss? Struktur och layout Stil och ton Meningsbyggnad Onödiga ord Onödigt slarv 2 Klarspråk? Klarspråk är myndighetstexter

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun

Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun Antagna av förvaltningsledningen den 2012-03-05 Gäller för alla anställda i Kungälvs kommun Dokumentsansvarig: Chef för kultur och samhällssektorn

Läs mer

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Ann-Louise Forsström Skriv som proffsen din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Den här pdf-filen visar bokens innehåll (de två översta rubriknivåerna) och förordet. 2011

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

ARGUMENTATION TID UNDERVISNINGSSÄTT PROV MÅL

ARGUMENTATION TID UNDERVISNINGSSÄTT PROV MÅL ARGUMENTATION De närmsta veckorna framöver kommer vi att arbeta med argumentation. I Sverige h ar vi tryckfrihet och yttrandefrihet, där alla får framföra sina åsikter på till exempel insändar och debattsidor.

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2.

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2. Förord Grammatikövningar för Sfi består av två delar, del 1 2, för kurserna B C resp C D och liknande utbildningar. Det är ett övningsmaterial som tränar svensk basgrammatik. Utgångspunkten för uppläggningen

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Språkliga anvisningar. Inledning. Vilka texter ska anvisningarna användas för? Vad innehåller anvisningarna?

Språkliga anvisningar. Inledning. Vilka texter ska anvisningarna användas för? Vad innehåller anvisningarna? 1(10) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-1688 Exp. den: 2013-04-02/EME STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Kommunikation och media Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Delprov A. Språkform och språknorm (2014) RÄTTNINGSMALL

Delprov A. Språkform och språknorm (2014) RÄTTNINGSMALL 1 MÅLSPRÅK SVENSKA Delprov A. Språkform och språknorm (2014) RÄTTNINGSMALL Anvisningar I var och en av de följande tjugo meningarna finns det ett brott mot olika slags skriftspråksnormer som gäller för

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser s råd och tips om: Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser TEXT ÄR MER ÄN ORD Innehåll Språk Form Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Tankereda är A och O! VETENSKAPLIGHET Förhållningssättet

Läs mer

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Bedömningsmatris i engelska Elev: Årskurs: Termin: Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hörförståelse: Uppfattar det Förstår det huvudsakliga Förstår både helhet och förstå, återge huvudsakliga innehållet och några

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

Klagomål är gåvor. så hanterar vi klagomål och synpunkter

Klagomål är gåvor. så hanterar vi klagomål och synpunkter Foto: Bildbyrå Foto:IBL Getty Images Klagomål är gåvor så hanterar vi klagomål och synpunkter Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Verksamheterna i Enköpings kommun finns

Läs mer

Tala klarspråk även i skrift!

Tala klarspråk även i skrift! Tala klarspråk även i skrift! Karolinska Institutet 12 juni 2012 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Svenskan ska vara ett komplett

Läs mer

Riktlinjer för publicering på www.hoor.se

Riktlinjer för publicering på www.hoor.se Riktlinjer för publicering på www.hoor.se 2008-10-10 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-09 att satsa mer på marknadsföring och förnyelse av hemsidan. För att genomföra detta fick Jan Sohlmér

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1.1 Då man träffar någon för första gången Kommer du att tänka på några artighetsfraser man kan använda första gången man träffar någon? Finns det några artighetsfraser

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1 Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Jag kan Formulera positiva tankar

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta parti (sida 5, rad

Läs mer

Rapporter En lathund för studenter

Rapporter En lathund för studenter Rapporter En lathund för studenter Magnus Merkel Reviderad av Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2002-08-20 Vem skriver du för? Varför? En akademisk

Läs mer

Att jobba med. alla svaren, utan att våga ställa frågorna. 2010-01-05

Att jobba med. alla svaren, utan att våga ställa frågorna. 2010-01-05 Att jobba med språkvård ård är inte att ha alla svaren, utan att våga ställa frågorna. Våga fråga! Arbetssätt och metoder i praktiskt språkvårdsarbete Kristin Aastrup Språkvårdare Bolagsverket kristin.aastrup@bolagsverket.se

Läs mer

Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod.

Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod. Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod. Semikolon Hans Larsson Jag har försökt att sluta men det är alldeles för svårt. Sluta att använda semikolon alltså. Detta

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund 2015 Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 1 Utgåva I, 2015 Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Utbildningarnas

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Till Svenska kyrkans överklagandenämnd Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar Anmälan ang. vägran att utlämna handling I sin s.k. blogg skriver komminister

Läs mer

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Vetenskapligt skrivande Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Språkverkstaden www.sprakverkstaden.uu.se Engelska parken. Humanistiskt centrum Thunbergsvägen 3 L Rådgivning i svenska och engelska.

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se Vanliga och allvarliga språkfel Dödssynd 1 Särskrivningar Ett av de allra mest frekvent förekommande språkfelen i svenskan idag är otvivelaktigt

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna

Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna ANVISNING Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna Denna anvisning ska tillämpas som stöd vid handläggningen av överklaganden i ärenden om anstånd med att påbörja studierna.

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T

G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T G O T L A N D S H E S S E L B Y J E R N V Ä G F Ö R E N I N G E N G O T L A N D S T Å G E T G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T Föreskrift Utgåva 4 Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Riktlinjer för e-post

Riktlinjer för e-post Riktlinjer för e-post Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för:

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari Burlövs kommun. Granskning av nämndernas protokoll

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari Burlövs kommun. Granskning av nämndernas protokoll Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2016 Burlövs kommun Granskning av nämndernas protokoll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Skrivregler för Örebro kommun

Skrivregler för Örebro kommun Skrivregler för Örebro kommun P R O G R A M P O L I C Y R I K T L I N J E H A N D L I N G S P L A N Skrivregler för Örebro kommun Sedan några år bedriver Örebro kommun ett klarspråksarbete, inspirerad

Läs mer