E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd"

Transkript

1 ARBETSPLAN E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd Kristianstad kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Projektnummer:

2 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: Samrådsredogörelse Objektdata Vägnr: E22 Vägnamn: Malmö Kristianstad Objektnamn: Förbi Linderöd Objektnr: Kommun: Kristianstad Län: Skåne Dokumentdata Titel: Arbetsplan. E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd, Projektnummer , Samrådsredogörelse. Dokumentslag: Arbetsplan, Samrådsredogörelse Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket, Box 543, Kristianstad, tfn Kontaktperson: Anders Stjernström, projektledare, tfn Konsult: Vectura, Box 242, Malmö, tfn Kontaktperson: Rickard Kappers, uppdragsledare, tfn (11) TDOK 2011:76 Samråd redogörelse v.1.0

3 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: Samrådsredogörelse Innehåll SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE MÖTEN MED ALLMÄNHETEN, MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER SAMRÅD MED SAKÄGARSAMMANTRÄDEN TILLHANDAHÅLLANDE AV SAMRÅDSHANDLING STÖRRE FÖRÄNDRINGAR I DEN NU UTSTÄLLDA ARBETSPLANEN GJORDA EFTER DET ATT SAMRÅD- OCH SAKÄGARSAMMANTRÄDE HÖLLS OCH SAMRÅDSHANDLINGEN AV ARBETSPLANEN TILLHANDAHÖLLS Bilagor Bilaga 1 4 st protokoll från samråd och sakägarsammanträden den 17, 19, 24 och 26 april Bilaga 2 Brev utskickat till de som inkommit med skriftliga synpunkter på samrådshandlingen. 3 (11) TDOK 2011:76 Samråd redogörelse v.1.0

4 Samrådets genomförande Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: Samrådsredogörelse Denna samrådsredogörelse tillhör Trafikverkets arbetsplan för ombyggnaden av E22 på sträckan förbi Linderöd i Kristianstads kommun. Arbetsplanen avser nybyggnad av E22 till motorväg med en vägbredd om 18,5 m och hastighetsgräns 110 km/h. Vägsträckan har en längd på cirka 6 km. Två trafikplatser föreslås, en väster om Linderöd och en vid Spångarp. Dessutom omfattas ombyggnad av befintliga vägar i anslutning till den nya motorvägen. 1. Möten med allmänheten, myndigheter och organisationer Under arbetet har många möten hållits enligt nedanstående tabell. Med allmänheten har 8 st informella Öppet Hus hållits innan Trafikverket fick tillåtlighetsbeslutet av Regeringen Trafikverket har även tillskrivit fastighetsägarna med en önskan om att dessa skulle återkomma med uppgifter på arrendatorer, hur fastigheten används, förekomst av vattenbrunnar och åkerdräneringar etc. Många fastighetsägare har besvarat frågorna. De möten som hållits i enligt med villkor enligt tillåtlighetsbeslutet från Regeringen redovisas i särskild kolumn. Datum Samråd Typ av möte enligt tillåtlighet Samrådsgrupp E22 (Kommunerna, Regionen, Länsstyrelsen, Handelskammaren) Möte med Länsstyrelsen. Uppdatering av projekteringsläget, tidsplan samt förbereda tidigt samråd MKB Samrådsgrupp E22 (Kommunerna, Regionen, Länsstyrelsen, Handelskammaren) Öppet Hus för allmänheten i Linderöds bygdegård Möte med Länsstyrelsen. Gällande tidigt samråd MKB till arbetsplan Öppet Hus för allmänheten i V Vrams församlingshem Öppet Hus för allmänheten i Linderöds bygdegård Öppet Hus för allmänheten i V Vrams församlingshem Möte med Länsstyrelsen. Gällande tidigt samråd i arbetsplaneprocessen enligt VU samt Handlingsprogram Vatten och Landskap Utskick av informationsbrev till alla fastighetsägare inom vägkorridoren Samrådsmöte Kristianstads kommun Skånetrafiken ang trafikering av ny och bef E22 på sträckan Utskick av informationsbrev till alla fastighetsägare inom vägkorridoren. Vi lämnar med svarsbrev att återsända till Trafikverket ang synpunkter på projektet och förhållanden på den egna fastigheten Bussresa i fält, heldag. Deltagare: Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Kristianstads kommun Samråd med Kristianstads kommun och Region Skåne Kristianstads kommun. Diskussion kring miljövärden och väglinje för väg E22 Sätaröd Vä Samrådsgrupp E22 (Kommunerna, Regionen, Länsstyrelsen, Handelskammaren) 4 (11) TDOK 2011:76 Samråd redogörelse v.1.0

5 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: Samrådsredogörelse Möte med Länsstyrelsen. Redovisning av studerade alternativ samt trafikplatslägen. Genomgång av motiv samt diskussion om dessa val Samrådsträff Kristianstads kommun och Region Skåne Öppet Hus för allmänheten i Linderöds bygdegård Öppet Hus för allmänheten i V Vrams församlingshem Öppet Hus för allmänheten i V Vrams församlingshem Öppet Hus för allmänheten i Linderöds bygdegård Samråd med Skånetrafiken. Superbusskoncept. Trafikering bef E22 genom Linderöd Kristianstads kommun ang väghållningsansvar i Tollarps och Linderöds tätort Samråd kring arkeologiska underökningar med länsstyrelsen och UV Syd Möte med Länsstyrelsen. Gällande återkoppling sedan mötet den 6 okt och justering av väglinjen samt utkast MKB, gestaltningsprogram Fortsättning från Samråd med Skånetrafiken, Kristianstads kommun och Region Skåne. Superbusskoncept. Trafikering bef E22 genom Linderöd Omstartsmöte om övertagande av väghållningsansvar i Tollarp och Linderöd i samband med utbyggnad av E22 Linderöd Vä Infomöte med delar av kommunpresidiet i Kristianstads kommun. Allmänna frågor kring projektläget ja Möte med Länsstyrelsen. Gällande genomgång av villkor i tillåtlighet samt tolkning av dessa ja Telefonmöte med Länsstyrelsen. Gällande samrådsformer samt tolkning av skrivningen i samråd med Möte med Räddningstjänsten ang räddningsväg norr Tollarp Fortsättning från Samråd med Skånetrafiken, Kristianstads kommun och Region Skåne. Superbusskoncept. Trafikering bef E22 genom Linderöd ja Möte med Länsstyrelsen, SGU, SGI, Havs-och Vattenmyndigheten, Kristianstads kn i enlighet med villkor ja Möte med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Kristianstads kn i enlighet med villkor Möte med Länsstyrelsen ang upplägg på MKB; bortvalda alternativ av vägsträckningen Samrådsgrupp E22 (Kommunerna, Regionen, Länsstyrelsen, Handelskammaren) ja Möte med Trafikverket, Vectura, Atkins/Ramböll, Havs-och Vattenmyndigheten ang ny handbok Yt-och Grundvatten ja Möte med Länsstyrelsen ang Kulturmiljöprogram i enlighet med tillåtlighet Inbjuden att medverka vid Möte med Tollarps byalag ja Möte med Länsstyrelsen angående Natura2000 mm Samråd och Sakägarsammanträde V Vram, Tollarp Samråd och Sakägarsammanträde V Vram, Tollarp ja VATTENmöte i enlighet med tillåtlighet ja MILJÖmöte i enlighet med tillåtlighet Samråd och Sakägarsammanträde Bygdegården i Linderöd Samråd och Sakägarsammanträde Bygdegården i Linderöd Möte ang detaljplaner i Kristianstads kommun Arkeologifrågor kopplat till projekten (UV-Syd + länsstyrelsen) Diskussionsmöte befintlig väg E22 (Skånetrafiken, Region Skåne, Kristianstads kommun) Samhälle och Underhåll 5 (11) TDOK 2011:76 Samråd redogörelse v.1.0

6 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: Samrådsredogörelse Guidning Kristianstad kommuns byggnadsnämnd i vägprojektet E22 Linderöd-Sätaröd-Vä. Bussresa 2 tim ja MILJÖmöte i enlighet med tillåtlighet ja VATTENmöte i enlighet med tillåtlighet Möte Länsstyrelsen om MKB-arbetet Möte med Länsstyrelsen och UV-Syd om Arkeologisk utredning steg Möte Samrådsgrupp E22, berörda kommuner, Länsstyrelsen mfl ja MILJÖmöte i enlighet med tillåtlighet (Vatten & Miljö) ja MILJÖmöte i enlighet med tillåtligheten VATTEN, Linderödsåsen ja Möte Länsstyrelsen om inskickat Kulturmiljöprogram Arkeologimöte med UV-Syd samt Länsstyrelsen Byastämma i Linderöd. Anders Stjernström inbjuden Byastämma i Tollarp. Kerstin Åklundh inbjuden av kommunen ja MILJÖmöte i enlighet med tillåtligheten VATTEN Erfarenhetsåterföringsmöte E22 i Sölve med Vectura Arkeologimöte med UV syd samt Länsstyrelsen ja VATTENmöte i enlighet med tillåtlighet ja VATTENmöte i enlighet med tillåtlighet Kontakter med fastighetsägare innan Samråd- och sakägarsammanträden: Öppet Hus hölls första gången 4 dagar/kvällar i november 2010 i Linderöds bygdegård och i V Vrams församlingshem (Tollarp). Dessa Öppet Hus tidningsannonserades i Kristianstadsbladet och Norra Skåne. Trafikverket ville informera om läget för projektet då egentligen inget hänt sedan dåvarande Vägverket tog beslut om val av vägkorridor Trafikverket presenterade på Öppet Hus den vägkorridor som det i april 2010 sökts tillåtlighet för hos Regeringen enligt Miljöbalken, och där projekteringen kommer att fortsätta med en Arbetsplan framöver. Öppet Hus var välbesökt, ca 700 personer kunde räknas in. Av förklarliga skäl var synpunkter allmänt hållna i detta skede. Öppet Hus hölls andra gången 4 dagar/kvällar i november 2011 i Linderöds bygdegård och i V Vrams församlingshem (Tollarp). Dessa Öppet Hus tidningsannonserades i Kristianstadsbladet och Norra Skåne samt att samtliga fastighetsägare inom den valda vägkorridoren i Vägutredningen bjöds in vi personliga brev. Trafikverket presenterade på Öppet Hus ett förslag på väglinje och trafikplatsplaceringar samt miljökonsekvenserna för förslaget. Förslaget till allmänna vägars placering från Öppet Hus i november 2011 är mycket likt det som fanns vid samråd och sakägarsammanträde och i samrådshandlingen 2012 (och även i den nu utställda arbetsplanen). Synpunkter som framkom på Öppet Hus 2012 genererade i att: Många illustrationsförslag till enskilda vägars sträckning och utformning ändrades på fastighetsägares initiativ efter Öppet Hus. 6 (11) TDOK 2011:76 Samråd redogörelse v.1.0

7 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: Samrådsredogörelse Efter synpunkter från fastighetsägare i västra delen av Arbetsplanen så utfördes nya studier av Trafikverket på att förskjuta väglinjen på E22 mer söderut men det alternativet förkastades sedermera. Trafikverket studerade på initiativ från fastighetsägare en sänkning av fri höjd i vägport vid Skäppegårdsvägen men det alternativet förkastades sedermera. 2. Samråd med sakägarsammanträden Efter att trafikverket erhöll tillåtlighetsbeslutet från Regeringen kunde samråd och Sakägarsammanträde enligt Väglagen och Vägkungörelsen hållas. Samråd- och sakägarsammanträden har skett vid fyra stycken Sakägarsammanträden den 17, 19, 24 och 26 april Till mötena har berörda sakägare enligt sakägarförteckning i samrådshandlingen av Arbetsplanen bjudits in via personligt brev. Det har även tidningsannonserats i Kristianstadsbladet och Norra Skåne samt via annons på trafikverkets hemsida Vid de fyra sakägarsammanträdena framfördes bland annat synpunkter om bullerskyddsåtgärder, tidpunkt för byggstart, möjliga sträckningar för enskilda vägar och ersättningsfrågor. Protokoll från sakägarsammanträdena finns som bilaga till denna samrådsredogörelse. I samband med dessa samråd/sakägarsammanträden fanns även möjlighet för alla på mötena att diskutera projektet i enskilt forum. Utöver dessa möten har även många enskilda samråd hållits med berörda enskilda längs sträckan i anslutning till samråd och sakägarsammanträde. 3. Tillhandahållande av samrådshandling Samrådshandlingar av Arbetsplanen, daterade 13 april 2012, fanns tillgängliga i anslutning till samråd- sakägarsammanträdena i april Detta tillkännagavs i samma inbjudningsbrev som skickades till berörda fastighetsägare. Samrådshandlingen hölls tillhanda från 13 april till 11 maj 2012 vid Trafikverket i Kristianstad, på Trafikverkets hemsida samt vid biblioteken i Tollarp och i Linderöd. (Samrådshandlingen innehöll inga formella vägområdesmarkeringar för allmänna vägar utan enbart vägar och vägslänter redovisades.) Under samrådstiden har 17 skriftliga yttranden som berör aktuell sträcka för Arbetsplanen E22 Förbi Linderöd inkommit till Trafikverket. Nedan sammanfattas de inkomna synpunkterna. Trafikverket har även skickat svarsbrev till de som inkommit med skriftliga synpunkter, svarsbrevet finns som bilaga till denna samrådsredogörelse. Trafikverket har nedan kommenterat de synpunkter som inte tillgodosetts i den utställda Arbetsplanen. 7 (11) TDOK 2011:76 Samråd redogörelse v.1.0

8 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: Samrådsredogörelse Ynnarp 1:2, Bösarp 1:14 Fastighetsägaren har bland annat frågor om ersättning, beskattning, juridiskt ombud och marknadsvärdesförsämring. Information ges om en relativt ny brunn för betesdjur. Synpunkter framförs om att vallgivande mark tas i anspråk. Önskemål framförs om att förhindra obehöriga att ta sig i på området samt om att sätta upp skyltar. Frågor gällande bullernivån framförs. Det allra viktigaste är att projektet kommer igång snarast. Ynnarp 1:3 och 1:6 På fastigheten drivs verksamhet med hästar, får, vall och bete. Ny väg kommer att ta den mesta och bästa betesmarken i anspråk och vinterhagarna kommer att försvinna. Önskemål framförs om att snabbt och lätt kunna korsa E22 tex via en bro. Oro framförs om bullernivån både inomhus och utomhus och en bullervall önskas. Synpunkter framförs om att insyn och utsikt som försämras. Vidare framförs att dräneringsbrunnar och rör måste ändras, el och vatten dras om, hagar och betesmarker stängslas. Markvägar blir avhuggna, rondellen där hästar tränas kommer att försvinna och måste göras ny. Vidare efterfrågas kompensation för värdeminskning av fastigheten. Trafikverkets kommentar. Önskemål om bro över E22 har inte tillgodosetts i den utställda arbetsplanen av nytto/kostnadsskäl. Södra Pårup 3:5 Synpunkter framförs på sträckningen av Södra Pårups väg (Skäppegårdsvägen), den måste flyttas från åkermarken till betesmarken. Vidare framförs att det finns en grävd brunn 6,5 meter djup som förser 120 djur med vatten året om. Linderöd 5:31 mfl Oro framförs för vattennivån i dammar och brunnar på och i närheten av fastigheterna ska påverkas negativt. Önskemål om ljuddämpande åtgärder inför den nya vägsträckningen framförs. Trafikverkets kommentar. Önskemål om bullerskydd har inte tillgodosetts i den utställda arbetsplanen då fastighet Linderöd 5:31 ligger långt under gällande riktvärden för åtgärdande av buller. Spångarp 1:2, 1:3 och Knopparp 2:13 Synpunkter på att det inte föreslås någon trafikplats norr om Tollarp framförs. Krav framförs ny E22 byggs så långt norrut och så nära befintlig E22 som möjligt och grävs ner med tanke på buller och grundvatten. 8 (11) TDOK 2011:76 Samråd redogörelse v.1.0

9 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: Samrådsredogörelse I gällande förslag kommer remsor med skogs- och jordbruksmark att uppstå mellan ny och befintlig E22 som inte kommer att vara lönsamma att bruka. Gällande förslag kommer även att påverka sumpskogar, våtmarker, vattendrag och kulturmiljöer negativt Åtgärder mot buller ses som nödvändiga. Ändrad sträckning föreslås av ägoväg från gården på Spångarp 1:3 till Knopparpsvägen som är både trafiksäkrare, rakare och mindre kuperat. Trafikverkets kommentar: Enskild vägs sträckning fastställs inte i arbetsplan utan i lantmäteriförrättning enligt Anläggningslagen. Trafikverket har avgivit separat svar hösten 2012 då frågan aktualiserats från fastighetsägare igen. (Det illustrerade läget för den enskilda vägen i arbetsplanen är inte förändrat i den utställda Arbetsplanen.) Jordbruksverket, Vattenenheten Allmänna synpunkter lämnas gällande hydrotekniska och vattenjuridiska frågeställningar. Information lämnas om var markavvattningsföretag, täckdiknings- och dikningsplaner kan hämtas. LRF Skåne Synpunkter lämnas om att göra tekniska lösningar så att produktionsstörande inverkan elimineras så mycket som möjligt. Önskemål om gångar/underfarter framförs där det kan vara svårt att dela på dem med andra djurägare pga risk för sjukdomssmittor. Påverkan på grundvatten måste utredas då det pågår olika projekt om bildande av vattenskyddsområde och vattendomar för uttag av grundvatten till bevattningsändamål i området. LRF anser att Trafikverket fullt ut ska bekosta markägares kostnader för experthjälp vad avser intrångsärenden. Länsstyrelsen Länsstyrelsen kunde i Samrådshandlingen inte avläsa hur MKB-processen avspeglat sig i Arbetsplanearbetet. Först när Trafikverket med utgångspunkt i MKB-processen identifierat den miljömässigt lämpligaste linjeföringen och tekniska lösningen kan E22- projektet sägas uppfylla tillåtlighetsvillkoren. Länsstyrelsen ser det som angeläget att MKB-arbetet stärks. Trafikverkets kommentar: Det eftersträvas att alltid ta största möjliga miljömässiga hänsyn. Den föreslagna lösningen i Arbetsplanen utgör emellertid en avvägning av alla allmänna intressen. Naturvårdsverket Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter på samrådshandlingarna. De utgår från att justeringar kommer att kunna göras av Samrådshandlingen då resultatet av naturvärdesinventeringarna färdigställts. 9 (11) TDOK 2011:76 Samråd redogörelse v.1.0

10 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: Samrådsredogörelse Polismyndigheten Polismyndigheten har tagit del av handlingarna och har inga synpunkter. Region Skåne (inkl Skånetrafiken) Region Skåne (inkl Skånetrafiken) framför synpunkter på att kollektivtrafiken måste prioriteras högre än vad som framgår av samrådshandlingarna. Förslag lämnas på att trafikplats Spångarp utformas så att kollektivtrafiken på befintlig E22 även i framtiden är den genomgående utan stopp för att inte öka restiden och minska framkomligheten för buss. Riksantikvarieämbetet, RAÄ Riksantikvarieämbetet avstår från att lämna synpunkter i detta skede och hänvisar till det pågående arbetet med kulturmiljöprogrammet som de förutsätter ska kunna avspeglas och få genomslag i arbetsplanens förslag liksom i MKB. SGI, Statens Geologiska Institut SGI yttrar sig över grundvattenfrågor och följer genom samråd redovisning av föroreningskänsliga sträckor och åtgärder för att skydda yt- och grundvattenresurser. Bevakningen görs i första hand genom att delta på samrådsmötena. SGI avser att lämna ett yttrande på vilka skyddsåtgärder som bör vidtas. Skanova Skanova har flera kabelanläggningar som kommer att beröras. Ytterligare utredningsarbete krävs för att klargöra vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa anläggningarnas funktion under och efter genomförandet av projektet. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har tagit del av samrådshandlingarna och har inga synpunkter. Skånes ornitologiska förening, SkOF SkOF saknar i Samrådshandlingen beskrivning av de fågelarter som kan beröras och behovet av eventuella skyddsåtgärder. SkOF har viss kännedom om arter som kan beröras. SkOF menar att en fullständig fågelinventering och utvärdering behöver göras. 4. Förändringar i den nu utställda arbetsplanen gjorda efter det att samråd- och sakägarsammanträde hölls och samrådshandlingen av arbetsplanen tillhandahölls i april-maj 2012 (Formella vägområden för allmänna vägar, inskränkt vägrätt och tillfälliga nyttjanderätter har tillkommit. Alla beskrivande dokument och ritningar finns i nya och avsevärt kompletterade versioner) 10 (11) TDOK 2011:76 Samråd redogörelse v.1.0

11 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: Samrådsredogörelse Bjärahallsvägen (enskild väg i sektion 4/200) har fått en sträckning ett tjugotal meter längre österut och passerar nu över E22 på bro istället för i vägport under E22. Förändringen gjordes för att undvika att anlägga en pumpstation för vägdagvatten och få en bättre anpassning till viltets passage över E22. Förändringen har samråtts i november 2012 via brev och personliga möten med berörda fastighetsägare. Dessa var i stort positiva till förändringen. Dagvattensläggningarnas ytor har krympts avsevärt vilket bedömts vara till gagn för alla fastighetsägarna Vändplatser för trafikverkets driftfordon har tillkommit. Anders Stjernström, Projektledare trafikverket 11 (11) TDOK 2011:76 Samråd redogörelse v.1.0

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde!

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! E22 Linderöd - Vä E22 Förbi Linderöd Anders Stjernström E22 Sätaröd-Vä Kerstin Åklundh Samråd & Sakägarsammanträde Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! 17 april 2012 19 april 2012 24 april 2012

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN 2012-07-03 1C140004.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Susanna Sandelius Peter Fors Uppsala 2012-07-03 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse.

Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse. Ärendenummer : TRV 2010/11729 Dokumentdatum 2013-10-07 Ert ärendenummer Sidor [Motpartens ärendeid] 1(2) Kopia till: Diariet Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse. Arbetsplan för

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

Teknisk PM avvattning och ledningar Väg E6, delen Pålen - Tanumshede

Teknisk PM avvattning och ledningar Väg E6, delen Pålen - Tanumshede Teknisk PM avvattning och ledningar Väg E6, delen Pålen - Tanumshede 2011-03-01, utställelsehandling Objektnr 85 43 40 20 Be Objektdata Vägnr: E6 Vägnamn: Objektnamn: Pålen - Tanumshede Objektnr: 85 43

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

Väg 267, Rotebroleden

Väg 267, Rotebroleden ÖVERSIKTLIGT GESTALTNINGSPROGRAM Väg 267, Rotebroleden Delen Tpl Stäket - Tpl Rotebro Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner, Stockholms län Granskningshandling 2013-05-01 Uppdragsnummer: 107277

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Rastplats vid väg 90, Sollefteå

Rastplats vid väg 90, Sollefteå SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg 90, Sollefteå Sollefteå kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142452 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Skånetrafiken. Under remisstiden har 8 yttranden inkommit vilka sammanfattas nedan och numreras 1-8.

Skånetrafiken. Under remisstiden har 8 yttranden inkommit vilka sammanfattas nedan och numreras 1-8. Till: Från: 2011-03-25 Trafikverket Box 543 291 25 Kristianstad Besöksadress: Björkhemsv. 17 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se diariet.kristianstad@trafikverket.se Helena Niordson Investering distrikt

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Ny älvförbindelse, samråd för järnvägsplan och vattenverksamhet

Ny älvförbindelse, samråd för järnvägsplan och vattenverksamhet Ny älvförbindelse, samråd för järnvägsplan och vattenverksamhet Samråd 22 november 2012 Patrik Fridh, projektledare Dagordning Presentation Bakgrund Ny bro över Göta älv; förslag och konsekvenser Prövningsprocesser

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Samrådsmöte Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Dagordning 1. Presentation av oss från Trafikverket och Sweco 2. Syfte med dagens möte 3. Bakgrund till projektet 4. Vägplaneringsprocessen 5. Förutsättningar

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement VINSTA Terrängmodelleringen vid gång- och cykelöverfarten över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen fungerar även som ett bullerskydd. Den möter söderut en vall, kombinerad med plank vid gång- och cykelpassagen

Läs mer

Kalkyl PM VÄG E18 BJÖRKÅSMOTET - SKUTBERGET

Kalkyl PM VÄG E18 BJÖRKÅSMOTET - SKUTBERGET Kalkyl PM VÄG E18 BJÖRKÅSMOTET - SKUTBERGET Objektnummer: 85 729 730 Objektnamn: E18 Björkåsmotet - Skutberget Skede: Arbetsplan Datum: 2008-08-21 Rev. datum: 2008-08-22 1(9) 1. Bakgrund Vägverket planerar

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN

E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN TEKNISK PM TRAFIK E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN Malmö stad, Skåne län ARBETSPLAN 2012-12-10 Trafikverkets Objekt: 881099 Projektnummer Malmö stad 9639 Arbetsplan.

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid 11 januari 8 februari 2010 Öppet hus 26, 27 och 28 januari 2010

Läs mer

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län 1(7) Datum Diarienr: 2011-000299 Miljöreda: 11/0556d Sabina Talavanic, arkitekt Upprättad: 2013-02-13 Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLÄGGNING Planförslaget,

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-12-17 301 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 4 oktober 2010 Syfte Planens syfte är att ge ramar för den bebyggelse

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd UTLÅTANDE P 08004 Detaljplan för Södertälje Dubbelspår inom Södertälje Centrum Södertälje Hamn

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd UTLÅTANDE P 08004 Detaljplan för Södertälje Dubbelspår inom Södertälje Centrum Södertälje Hamn SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan och Bygg 1(9) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd UTLÅTANDE P 08004 Detaljplan för Södertälje Dubbelspår inom Södertälje Centrum Södertälje Hamn 2008-10-24 BESLUT Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

del av Östra Karup 23:1 m fl

del av Östra Karup 23:1 m fl Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m fl i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2014 06 11 till 2014 07 23 för

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24 ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Detaljplan för BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde har varit utställt på

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Datum: 2/7-2014 Dnr.: KS 2011/447.343 Planförslaget har varit på samråd under tiden 17 april 8 maj 2014 enligt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

Samrådsmöte E12 Röbäck-Norra länken

Samrådsmöte E12 Röbäck-Norra länken Samrådsmöte E12 Röbäck-Norra länken Innehåll Presentation: Syftet med mötet Presentation av deltagarna Planläggningsprocessen Markåtkomst och ersättningsfrågor Förutsättningar Miljö Presentation av planförslag

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

PM för objekt AC-15833-890, väg 890, delen Stryckfors Myrheden, Skellefteå kommun.

PM för objekt AC-15833-890, väg 890, delen Stryckfors Myrheden, Skellefteå kommun. PM (Bilaga 2) Ärendenr: TRV 2010/2410 A Till: Från: 2010-05-27 Trafikverket Box 809 971 25 Luleå Besöksadress: Sundsbacken 2-4 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Andreas Asplund Investering Nord

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby STADSBYGGNADSKONTORET Helena Purmonen Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt planförfarande enligt Äldre plan- och

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012).

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). 30 4.4 Luft Luftkvaliteten vid trafikplats Handen är i första hand beroende av kvaliteten på bakgrundsluften,

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län. Objekt: REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE

ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län. Objekt: REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län Objekt: 83158970 REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE 2011-10-07 Objektdata Vägnr: 76 Objektnr: 83158970 Kommun: Gävle Län: Gävleborg Dokumentdata

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2010/264 214 Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik,, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PROGRAM, 2011-08-15 Program till detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av Mellby 27:52

Läs mer

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning Tingberg 3:72, Lödöse Tingberg 3:72, Lödöse Beställare: Projektledare Konsult: Uppdragsledare Handläggare Lillemor Alvåker Furuskogsvägen 5 446 32 Älvängen Lillemor Alvåker GF Konsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

Kalkyl PM. E20 förbi Hova

Kalkyl PM. E20 förbi Hova Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2008-05-06, 2008-06-12 samt 2008-07-08 Datum: 2008-07-08 Rev 2008-10-26 1(10) 1. Bakgrund E 20 är en viktig kommunikationsled som ingår i

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

Inventering av bostadsfastigheter. Rapport fasadinventering.

Inventering av bostadsfastigheter. Rapport fasadinventering. Inventering av bostadsfastigheter. Rapport fasadinventering. E4 Ljungby Toftanäs, vägplan Uppdragsnummer: 137665 Handläggare: Tomas Andersson, Pehrsco AB Ljungby 2016-02-09 Uppdraget avser att i fält inventera

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande

Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Färjestad 2:19 UTLÅTANDE HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande PROCESSEN Planförslaget för Färjestad 2:19 har upprättats med

Läs mer

Så här gjorde Falun Borlänge

Så här gjorde Falun Borlänge Nya hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun Borlänge Ett samarbetsprojekt med Rätt hastighet för en attraktiv kommun Idéskrift Rätt hastighet för en attraktiv kommun Flera kommuner genomför hastighetsöversyner.

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer