HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 SMÄRTA & SMÄRTLINDRING 4TIPS FÖR ETT LIV MED MINDRE SMÄRTA Ben som värker Bensmärta kan vara en allvarlig kärlsjukdom ta den på allvar Nya mediciner Patienter som lider av ms kan snart slippa sprutorna Besvärsteckning Markera dina ömmande punkter och få bättre hjälp TA KONTROLL ÖVER FOTO: CATHERINE YEULET/STOCKPHOTO HJÄLPT AV STRANDNYPON Birgitta Norman blev av med sin ledvärk när hon började äta kosttillskott. FOTO: THORD NORMAN DITT VÄLBEFINNANDE Lev aktivt och må bättre: Motion förbättrar rörligheten, får dig att orka mer och lindrar din smärta. Delivering what s next Boston Scientific is one of the world s largest medical device companies dedicated to less-invasive therapies. Our mission is to improve the quality of patient care and the productivity of health care delivery through the development and advocacy of less-invasive medical devices and procedures. This is accomplished through the continuing refinement of existing products and procedures and the investigation and development of new technologies. The new, improved Precision Plus Spinal Cord Stimulation System is designed to safely and effectively help people control their chronic pain and lead more normal lives. Copyright 2009 by Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

2 2 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Långvarig smärta förorsakar stort lidande och utgör den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar och sjukbidrag i Sverige. Överta ett aktivt ansvar för din smärtlindring Smärta är troligen den vanligaste orsaken till att patienter söker läkarvård. Kliniskt smärtmedicinskt arbete kräver också ett multiprofessionellt samt multidisciplinärt samarbete. Man har beräknat att sju procent av den vuxna befolkningen i Sverige har ett stort vårdbehov på grund av långvarig smärta vilken förorskar stort lidande. Den internationella organisationen för klinik och forskning om smärta, International Association for the Study of Pain, definierar smärta som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenade med vävnadsskada, hotande vävnadsskada eller beskrivning i termer av sådan skada. Två huvudkomponenter Smärta kan delas in i två huvudkomponenter, en analytisk och en affektiv eller emotionell. Bearbetningen av den subjektiva uppfattningen om smärtans intensitet, lokalisation, sker inom ett område i hjärnbarken och har intellektuell karaktär ( jag har ont ). Den affektiva emotionella komponenten bearbetas i anslutning till pannloberna och representerar den känslomässiga delen av smärtupplevelsen ( jag har obehag ). Detta inbegriper den känslomässiga olustbetonade och plågsamma upplevelsen som smärtan kan ge upphov till som kliniskt är den mest betydelsefulla. MINA BÄSTA TIPS Håll dig aktiv 1 Clas Mannheimer Professor Smärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra i Göteborg. Alla behöver kunna pendla mellan att använda sin kropp till muskelarbete, fysisk aktivitet och till vila. Är du inne i en smärtcirkel? 2 Social och fysisk inaktivitet. Allmän trötthet. Avsaknad av basal hälsa. Utpräglad sjukroll, smärtan styr ditt liv. Uttalad smärtkommunikation. Riskerar du att hamna i en smärtcirkel? Rundgång i sjukvården 3 med risk för överbehandling av passiva metoder som felaktigt bekräftar patientens problem. Förekomst av psykiatrisk samsjuklighet. Förändrad livssituation. Patienter utan specifik diagnos. Behandlas olika Med nociceptiv smärta menar man smärta som förorsakats av aktivering av smärtmottagare medan man med neurogen smärta avser smärta förorsakad av patologiska nervimpulser, skador eller bristande funktion i nervsystemet. Orsaken att man skiljer på nociceptiv och neurogen smärta är att behandlingsmetoderna skiljer sig åt. Ur ett smärtkliniskt perspektiv brukar man skilja på akut eller cancerrelaterad smärta och långvarig icke tumörrelaterad smärta som i fortsättningen benämns långvarig smärta. Tillgång till basal hälsa utgör grunden för att känna sig frisk. Patienter som tillfrågas vad en människa behöver för att må bra, kan ofta inte svara på detta. Om frågan omformuleras till Vad behöver ett barn för att må bra?, svarar de flesta leka, vila, äta, dricka och kärlek. Nästan alla kan ta till sig att vuxna behöver det samma. Alla behöver kunna pendla mellan att använda sin kropp till muskelarbete och fysisk aktivitet och till vila såväl muskulärt som mentalt. Vi behöver också mat och social gemenskap. Patienter med långvarig smärta saknar i hög grad tillgång till basal hälsa. Pendeln mellan fysisk aktivitet och vila har oftast stannat. Detta innebär fysisk och mental inaktivitet och svårigheter att slappna av och sova. Tillgången till social gemenskap är bristfällig. Många patienter behöver hjälp och stöd i sitt arbete med att återfinna basal hälsa och normalisera sina kroppsfunktioner. Lära sig leva normalt Med ökad fokus på betydelsen av basal hälsa och hjälp med att skapa sådan, skulle adekvata åtgärder påbörjas i ett tidigare stadium än vad som nu sker. Hos många patienter är det således inte fråga om smärtrehabilitering utan att lära sig att leva ett normalt liv, öka sin tillgång till basal hälsa. Sammanfattningsvis tar ofta läkare och vårdpersonal med sig samma förhållningssätt vid långvarig smärta som man har vid akut och tumörrelterad smärta, vilket är olyckligt och sannolikt kan bidra till att patienten ytterligare passiviseras. Sjukvården kan härigenom spela för patienten en negativ roll. I stället bör man sträva efter att ha en mera rådgivande roll och få patienten att börja arbeta med sina problem. Detta är ett förhållningssätt som såväl personal inom sjukvården som patienterna är ovana vid. Att återvinna basal hälsa, förutsätter att patienten skall ha en mer aktiv roll (elev). Representanter för sjukvården däremot skall fungera mer som handledare eller instruktörer. VI REKOMMENDERAR SIDA 10 Johan Karlsson Överläkare i ortopedisk kirurgi, Nacka Närsjukhus Proxima. De fl esta väljer att stå kvar i vårdkön, antagligen för att de vill opereras av den läkare som de har träffat och fått förtroende för. Hopp för ms-sjuka sida 6 1. Framsteg inom forskningen. Ny medicin i tablettform är på gång. Laser mot smärta sida Medicinsk laserbehandling lindrar mångas smärta. Vi får våra läsare att lyckas! SMÄRTA & SMÄRTLINDRING, NR 2, MARS 2009 Försäljningschef: Gustaf Ryding Produktionsansvarig: Nadine Kissmann Formgivare: Martin Björinge Projektledare: Madeleine Beyer Tel: Repro: Ordbild Distribution: Svenska Dagbladet mars 2009 Tryckeri: V-Tab Kontakt Mediaplanet: Tel: E-post: Vid frågor och bokning kontakta: Olof Norlander Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Här kan du få smärtbehandling med laser: Ammarnäskliniken, Nolsivägen 1, Ammarnäs Umeå Hälsokällan Näskegården, Stora Torget 2B, Örnsköldsvik Sundsvall Ljusdal Laserkliniken, Hamngatan 14, Hudiksvall. Tällberg. Borlänge Västerås. Märsta. Täby. Stockholm. Stockholm. Hjorthagen Lidingö. Stockholm. Bandhagen. Enskede (Gubbängen) Neosoma, Östra Storgatan 12, Eskilstuna Strängnäs Linköping. Henån (Orust) Göteborg Göteborg. Mölndal Hovås Havsbad Kungsbacka Laservården i Blekinge, Bolsabacksvägen 44, Sölvesborg Malmö The effect of 300 mw, 830 nm laser on chronic neck pain: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Pain Sep;124(1-2): PMID: In chronic low back pain, low level laser therapy combined long term: a randomised trial. Aust J Physiother. 2007;53(3): PMID: Laserterapi har idag stark evidens Behandling av smärta med laser är känt sedan 1970-talet. Efter publiceringen av de tidiga erna har mycket hänt. Instrumenten har blivit bättre och effektivare. Kunskapen har blivit bät- studitre och man har kommit till större insikt om vad som händer i celler och vävnad. I dag vet vi att laserterapi, rätt utförd och med bra instrument är effektiv, riskfri och biverkningsfri. På världens största medicinska databas, medline, publiceras det ca 250 laserstudier per år. ange LLLT eller s.k. PMID: Exempel på positiva dubbelblinda studier: , , , , , , , , , , , , Exempel på metastudier: , , , , , Laserbehandling utförs med Irradia MID-laser

3 Dr Eva-Britt Hysing i samtal med en patient på Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Här finns Sveriges mest kompletta klinik för smärtbehandling Var tredje långtidssjukskrivning i Sverige beror på långvarig smärta och det är också den vanligaste orsaken till att vi söker vård. Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är specialiserat på smärtproblematik, och hit kommer patienter från hela landet. Marie Karlström från Sollefteå lever med smärtsyndromet CRPS led hon av så svår smärta att hon var beredd att hoppa från ett fönster. Jag ville inte sluta leva men jag var bara tvungen att få ett stopp på smärtan. Eftersom sjukvården inte kunde hjälpa mig, såg jag bara ett alternativ. Var femte till sjunde dag åkte Marie Karlström in akut för att få en blockad i knäet som lindrade hennes smärttoppar. Men den hjälpte bara för stunden. eftersom vissa läkare ifrågasatte mitt smärtsyndrom. Hade jag inte haft turen att stöta på en ortopedläkare som remitterade mig till Smärtcentrum i Uppsala, tror jag inte att jag hade levt i dag. Var femte drabbas prova en ny sorts blockad, som tog bort en del av hennes smärta. Personalen på Smärtcentrum knöt kontakter med läkare och sjukgymnast jag en tid inbokad var fjortonde dag, så att jag slapp alla besök på akuten. Tjugo procent av befolkningen i Västvärlden uppger att de lider av någon form av långvarig smärta, och fem procent så till den grad att de har svårigheter att leva med sin smärta procent av dem med långvarig smärta lider också av ångesttillstånd och/eller depression. Långvarig smärta kan ge depression men det kan också vara tvärtom, att tillståndet har börjat med en depression, säger Guje Reimer, psykiatriker på Smärtcentrum. Om långvarig smärta har en bakomliggande sårbarhet i form av psykisk ohälsa, kan det vara lönlöst att behandla med smärtstillande medel. Därför är det viktigt att se hela människan och inte bara fokusera på symtomet, det vill säga smärtan, tillägger Torsten Gordh, professor i smärtforskning och verksamhetschef för Smärtcentrum. Unik organisation På Smärtcentrum har man samlat de specialiteter som krävs för att både akut och långvarig smärta ska bli korrekt utredd habläkare, allmänläkare, anestesiläkare, sjuksköterskor, smärtpsykiater och tre rehabteam bestående av psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Under den multidisciplinära smärtutredningen, som under fem dagar genomförs på patienter med komplicerade och svårbehandlade smärttillstånd, kopplas vid behov också andra specialister in. Exempelvis inom neurofysiologi, neurokirurgi, ortopedi, gynekologi eller från beroendeenheten. En sådan utredning skulle ta åratal att utföra inom primärvården. Smärtcentrum är unikt då vi har alla pusselbitarna inom samma organisation, säger Torsten Gordh. Torsten Gordh, professor och verksamhetschef för Smärtcentrum. FOTO: STAFFAN CLAESSON FOTO: STAFFAN CLAESSON Leva här och nu På Smärtcentrums mottagning för öppenvård görs den grundläggande utredningen för att kunna lotsa patienten till rätt ställe från början. En stor del får sedan komma till smärtrehabiliteringen. Här möter vi det som blivit smärtans konsekvenser, exempelvis muskelspänningar, sömnstörningar och tankefällor, som också kan bli det som håller smärtan vid liv. Vi jobbar mycket med acceptans och att få smärtpatienterna att leva här och nu. Att få träffa andra i liknande situation betyder också mycket, säger rehabläkare Birgitta Nilsson. tningar och längd på sina rehabprogram och för de med mycket komplex smärtproblemetik erbjuds veckovård på vårdavdelningen, dit patienter från hela landet kommer. Är ryggmärgsstimulering aktuellt för en patient med nervskada så bokas en operation inom vårdgarantins 90 dagar. Behandling för beroende På enheten för smärtpatienter med beroendeproblematik tar man emot patienter som utvecklat ett beroende av del. Stefan K från Dalarna är en av dem: - smärtlindrande läkemedel hemma. Un- ont och ökade successivt dosen. Under en period var jag uppe i 700 sprutor i veckan. Stefan förlorade all verklighetsuppfattning av medicinerna och den stora mängden gjorde också att den smärtlindrande effekten uteblev. Det här kunde pågå i fyra, fem år innan en läkare slutligen pratade allvar med mig och förklarade att jag hade max ett år kvar att leva med ett sådan hög läkemedelsförbrukning. På Smärtcentrum i Uppsala möttes jag av en oerhört professionell personal. Jag kände hur gärna de ville att övergången till Metadon skulle lyckas, och det gjorde den. I dag är jag nästintill smärtfri. Jag önskar bara att jag hade mött sjukhuspersonal som kunde hantera metadon tidigare. Då hade jag sluppit förlora så många år av mitt liv. Smärtcentrum Ingång 85 Akademiska Sjukhuset Uppsala Information: (Kl. 11:00 12:00)

4 4 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER TECKNING AVSLÖJAR DIN SMÄRTA 1TIPS SKUGGA GA DIN SMÄRTA Fråga: Vad svarar de fl esta patienter som saknar förklaring till sin smärta på frågan vad de allra mest önskar sig? Svar: Att bli smärtfri? Nej, faktiskt inte. Överst på listan står en förklaring till smärtan. Patienter med neurogen smärta, som kommer av nervpåverkan, tenderar att underdiagnosticeras i dagens vårdapparat. Om läkaren i sin undersökning, som varierar mycket från läkare till läkare, inte hittar något fel härför de många gånger till det psykogena. Det känns kränkande eftersom patienten inte alls upplever det så, säger Bo C Bertilson vid CeFAM, Karolinska Institutet. En besvärsteckning är till stor hjälp för läkaren när denne ska ställa diagnos. Det visar Bo Bertilsons forskning på 100 patienter med nack-skulderbesvär där diagnosen från en besvärsteckning i över 80 procent av fallen sammanföll med resultaten från ett sextiotal olika kliniska tester. Patienten skuggar smärtan Besvärsteckningen skiljer sig från vanliga smärtritningar. För det första är det viktigt att det är patienten som skuggar, inte läkaren, och att patienten skuggar alla områden där den har besvär, inte bara där det smärtar, säger Bo C Bertilson som själv använt sig av metoden i över 20 år på Torvallakliniken där han arbetar kliniskt. Bredvid teckningen skriver patienten vilken typ av besvär den upplever; molande värk, domningar, kramp, en pirrande känsla och så vidare. Underdriver besvär Den gängse smärtritningen blir lätt rörig och osammanhängande med symboler som kryss och blixtar för olika typer av smärta. Framför allt blir det svårt för läkaren att särskilja neurogen från lokal smärta. När hela besvärsområdet är skuggat blir det ofta tydligt om det är ett nervutbredningsområde eller inte. Bo C Bertilsons forskning visar också att patienter tenderar att underdriva sina besvär. Även då de var instruerade att skugga alla sina besvär, var det bara en tredjedel som gjorde så. Men helheten är väsentlig. Om en patient till exempel har sju olika besvär som ligger i samma utbredningsområde som en KONSTVÄRK På en besvärsteckning ritar patienten själv in de områden som upplevs som smärtsamma. viss nervrot, är det lätt att förstå var problemet ligger. Uppger patienten bara ett eller två besvär kan det vara lätt att tro att besväret är av lokal natur om man inte samtidigt gör en noggrann klinisk undersökning. Alla som har besvär av något slag kan ha nytta av metoden, menar Bo C Bertilson. Metoden är också utvärderad på patienter med ländryggsbesvär och kan där exempelvis användas för att särskilja ryggutlöst nervsmärta i benet, såsom spinal stenos, mot fönstertittarsjukan, en smärtande kärlsjukdom i benet. Sämre livskvalitet Det är skillnad på hur patienter med oförklarlig smärta respektive dem med en förklarlig sjukdom, skattar sin livskvalitet. Även om en patient med kronisk oförklarlig smärta inte har mer ont än exempelvis en reumatiker som också har kronisk smärta, så uppskattar de sin livskvalitet som sämre. Att få höra att det är inget farligt, varken röntgen eller blodproverna visar något fel är inte ett lugnande besked för en smärtpatient. Tvärtom så finns det inget värre. EMESE GERENTSER Ont i nacke, rygg eller leder? Då ska Du prova Osteopati! Den skonsamma och effektiva behandlingen för HELA kroppen! - använder händerna för att normalisera Rygg det betyder inte att problemet sitter pen för att komma tillrätta med vad det är som orsakar problemen! plevs som mycket behagliga när man har ont. specialisten T Östermalmstorg

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS FOTO: ISTOCKPHOTO PINA I BENEN. Upplever du att benen smärtar när du har gått en stund? Det kan vara en allvarlig kärlsjukdom. Viktigast är att man söker hjälp och får sjukdomen under uppsikt, säger Erik Wahlberg som är professor i kärlkirurgi. Ta din benvärk på allvar UNDERLÄTTAR FÖR LÄKAREN Bo C Bertilson är forskare vid Karolinska Institutet och läkare vid Torvallakliniken. Hans forskning visar att en besvärsteckning är till stor hjälp för läkarna. FOTO: MICHAEL BERTILSON Fönstertittarsjuka, Claudicatio Intermittens, drabbar nästan sju procent av alla över 60 år. Men mörkertalet kan vara stort. Troligt är att betydligt fler lider av denna allvarliga kärlsjukdom i benen som oftast yttrar sig som smärta vid gång. Uppfattningen att smärta är en del av åldrandet och något man får acceptera, kan vara förödande vid fönstertittarsjuka. Det är ett problem att många äldre inte söker vård för sitt problem eftersom fönstertittarsjuka, det vill säga åderförkalkning i benens artärer, är en stark markör för att också drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Den ökade risken för dödlighet är lika stor som för dem med vissa former av kärlkramp i hjärtat, säger Eric Wahlberg, professor i kärlkirurgi och chef för Hjärtcentrum i Linköping. Den försämring av livskvalitet som fönstertittarsjuka innebär kan jämföras med höftledsartros och att vara i behov av en ny höftled. Att inte längre kunna gå ut Erik Wahlberg Professor i kärlkirurgi och chef för Hjärtcentrum i Linköping. FOTO: PRIVAT med hunden eller gå till affären och i stället bli beroende av färdtjänst, påverkar så klart livskvaliteten oerhört. Även diffusa symtom De som lider av fönstertittarsjuka får riktigt ont i det ena, eller i båda benen, när de gått en stund, så ont att de omöjligt kan fortsätta att gå. Det är så fönstertittarsjuka fått sitt namn; de drabbade måste ha något att göra, till exempel att titta i skylfönster, medan de väntar på att smärtan ska avta så att de kan promenera vidare. Förträngningar som uppstår i artärerna gör det svårare för blodet att cirkulera i benen. Vid fysisk aktivitet kommer inte tillräckligt med syrefyllt blod till musklerna nedanför förträngningen, vilket ger smärta. Kan falla ihop Gångsträckan de drabbade kan gå innan de tvingas stanna beror på hur mycket av pulsådern som förkalkats och var förkalkningen sitter. Sitter den längre upp i benet är smärtan inte alltid så uttalad. Då kan den dominerande känslan vara muskeltrötthet, benet kanske inte lyder längre och man faller ihop. Medan män generellt inte accepterar att ha ont och är mer direkta i sin beskrivning av var det onda sitter, är kvinnor ofta mer accepterande till smärta och anger ofta mer allmänna symptom så som domningar, svaghet, muskeltrötthet, kramp och hjärtklappning. Att patienter anger diffusa symptom är också en orsak till att fönstertittarsjuka är underdiagnosticerad. Och ny forskning visar att den typiska patienten inte behöver vara rökare och ha en annan hjärt- och kärlsjukdom i sin sjukhistoria, vilket tidigare varit den klassiska bilden. Viktigt med uppsikt Eric Wahlberg tror att det finns en tendens till att läkare underskattar patientens besvär vid fönstertittarsjuka. Alla läkare vet till exempel inte att det finns läkemedel som har viss effekt och kan förlänga gångsträckan, och att vissa grupper bör behandlas med kärlkirurgi eller ballongvidgning. Den allra bästa behandlingen för de med milda besvär är att gå och röra sig så mycket de kan, trots att det smärtar. Då blir muskulaturen bättre på att hantera syrebristen och reservkärlen kraftigare så att de kan leda mer blod ner i benen. Det är så klart svårt att leva upp till om det gör ont att gå. Viktigast är att man söker hjälp och får sjukdomen under uppsikt. EMESE GERENTSER Välkommen till Proxima Specialistvård Korta väntetider och goda resultat. Ortopedkliniken Här möter du våra erfarna specialister inom olika ortopediska subspecialiteter ÖL Anne Skoog Fotkirurgi ÖL Birgitta Glenmark Handkirurgi ÖL Jan Widman Ryggkirurgi ÖL Johan Karlsson Ledplastiker Höft/Knä ÖL Lars-Erik Lindahl Fotkirurgi Prof Lars-Åke Broström Axelkirurgi ÖL Mikael Bouleau Axelkirurgi Spec Osmaro Arrieta Allmänortopedi ÖL Peter Heckscher Ryggkirurgi Tel: Proxima Ryggcentrum Vi står för en unik rehabilitering för patienter med rygg- eller nackproblem som inte ska opereras. Tel: Smärtmottagning Vi har lång erfarenhet av att möta och behandla patienter med långvariga och/eller svåra smärttillstånd. Smärtmottagningen tar emot patienter för bedömning och behandling/lindring av komplicerade smärttillstånd. Tel: Övriga specialistmottagningar

6 6 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FRAMSTEG SOM UNDERLÄTTAR Multipel skleros är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Nu är en ny medicin i tablettform på väg in på marknaden som underlättar medicineringen. FOTO: ISTOCKPHOTO Nu kan ms-patienter slippa sprutorna Fråga: Vilka förändringar kan de senaste årens intensiva ms-forskning komma att innebära för de drabbade? Svar: Effektivare bromsmediciner och bättre följsamhet vid behandling i och med debuten för ett läkemedel i tablettform. Det finns många nya effektiva mediciner mot ms som är på väg ut på marknaden. Redan nu har vi ett läkemedel, en sorts antikropp, som visat sig vara dubbelt så effektivt som de läkemedel vi hittills haft. Det finns dock vissa risker med dessa antikroppar och därför ska de enbart tas av ms-patienter där inte andra mediciner hjälper tillräckligt bra, säger Jan Hillert som är professor i neurologi och ms-forskare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Struligt med sprutor Den andra stora nyheten på behandlingsfronten är ett läkemedel i tablettform. Att injicera läkemedel med sprutor regelbundet, antingen hemma eller att ta sig till sjukhuset varje gång, är jobbigt i längden för patienterna, säger Jan Hillert och fortsätter: En del står inte ut och vill slippa att ständigt bli påminda om sin sjukdom, som de i många fall inte ens märker av då ms går i skov, det vill säga perioder, och det kanske var ett tag sedan det senaste skovet. MULTIPEL SKLEROS, MS Ms är en kronisk sjukdom som drabbar nervceller i det centrala nervsystemet. Sjukdomen är autoimmun vilket innebär att kroppens immunförsvar av någon anledning börjar angripa egna vävnader. Ordet multipel skleros betyder många ärr och syftar på att det bildas ärr på flera olika ställen i centrala nervsystemet. Symtomen vid ms beror på var inflammationen och skadorna uppstår. Ett typiskt tidigt symtom är en synnervsinflammation då man tappar synen på Det kommer att förbättra deras livskvalitet och förenkla medicineringen. Jan Hillert Professor i neurologi och ms-forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. FOTO: BILDMAKARNA Många slarvar Ms-patienter som sköter injiceringen hemma ska hantera nålar och sprutor. Det kan uppstå inflammationer och bli röda märken efter sticken. Efterhand blir huden ärrig och kan bli svår att sticka i. Det är överlag svårt att få människor att följa sin medicinering när det gäller att förebygga sjukdom på lång sikt. Det ser vi exempelvis på dem som medicinerar ena ögat under en period (skov). Andra tidiga tecken är yrsel och att uppleva domningar, känselbortfall och/eller svaghet i en viss kroppsdel. Runt personer har ms i Sverige och cirka en på 500 drabbas. Sjukdomen debuterar oftast i åldrarna år och det går 2,5 kvinnor på varje drabbad man. Ms är vanligare i länder med kyligare klimat. Man tror att solljuset och mängden D-vitamin i kroppen spelar in. Källor: multipelskleros.nu och Jan Hillert 2TIPS FÖRBÄTTRA TRA LIVSKVALITETEN mot högt blodtryck, där många slarvar. För ms-sjuka handlar det om att dämpa inflammationen i det centrala nervsystemet för att förhindra att det skadas och minska risken för framtida problem och handikapp. Att ersätta dagens sprutor med tabletter skulle vara en stor vinst för ms-patienterna. Det kommer att förbättra deras livskvalitet, förenkla för regelbunden medicinering som är så viktig och minska risken för att de slarvar. Revolutionerande Jan Hillert anser att tablettbehandlingen är revolutionerande om den är lika bra eller bättre än injektioner och om den inte innebär fler risker. Den första studie som gjorts visar att de prövade tabletterna har god effekt. De verkar faktiskt kunna ha bättre effekt än injektionerna om man tittar på siffrorna, men man kan inte jämföra studier på det sättet eftersom det handlar om olika patienter. Eftersom tabletten har andra verkningsmekanismer än injektionerna vet vi dock inte riktigt hur biverkningsriskerna på längre sikt än två år ser ut. Det är exempelvis viktigt att läkemedlet inte drar ner alltför mycket på kroppens försvar mot infektioner. EMESE GERENTSER 7 TIPS TILL FÖRBÄTTRING Lev som vanligt 1 Försök att leva som vanligt, men lite extra hälsosamt. Rör på dig så mycket du kan och orkar. Undvik feber 2 Det enda du egentligen behöver göra att undvika feber, eftersom ms kan bli sämre av feber. Ta febernedsättande medel vid behov. Man spekulerar i om infektioner, så som en förkylning, kan öka risken för försämring, men det är inte säkerställt. Tänk på hälsan 3 Vi har inte nått så långt att allmänna hälsoråd om rökning kan utfärdas men det är troligt att vi kommer dit. Först måste vi ha publicerade vetenskapliga belägg, det dröjer nog något år. Bättre prognos 4 Bromsmedicinerna kom på mitten av 1990-talet och innan dess fanns ingen behandling mot ms. Prognosen för dig som just fått din diagnos är därför sannolikt bättre än den var för dem som fick sin diagnos för tio år sedan. Gynnsam framtid 5 Många nya mediciner, som visat sig ha god effekt, är på väg ut på marknaden. Exempelvis så väntar det första ms-läkemedlet i tablettform på godkännande och kommer troligtvis ut på marknaden under Nya ledtrådar 6 Det pågår intensiv msforskning världen över. Forskargruppen på Karolinska Institutet hittade 2007 det första nya arvsanlaget för ms på över 30 år. Forskarna har nu förstått hur man gör för att hitta dessa arvsanlag och 2008 fann ms-forskarna ytterligare fem stycken ms-gener. Varje gen är en ledtråd till hur ms uppstår och ger en princip på hur man kan behandla sjukdomen. Livsstilsundersökning 7 Forskargruppen på KI håller nu på med en stor undersökning i Sverige där man tittar på om livsstil, till exempel motion verkar skyddande vid ms. Man vet att mspatienter som tränar mår bättre än dem som inte gör det och nu ska man bland annat ta reda på om träningen i sig kan skydda mot försämring vid ms. Läs mer! på webben:

7

8 8 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Vad är bästa medicinen för att motverka belastningsvärk och olika former av ledbesvär? Svar: Motion, motion, motion. När skadan redan är skedd är det ändå motion som gäller. Bli fri från värk med strandnypon FÖRÄNDRING Det finns också ett kosttillskott som visat sig ha effekt på många patienter. Birgitta Norman är en av dem. År 2002 fick hon diagnosen utmattningsdepression. Men min utmattning ledde till kroppsliga symptom i stället för depression. Bland annat tinnitus och förlorad hörsel på ena örat. Jag fick musarm och min artros förvärrades markant. Redan några år tidigare hade Birgitta Norman fått problem med fingrarna. När jag vaknade om morgonen var båda mina långfingrar hårt knutna. Jag var tvungen att hålla händerna i varmt vatten en stund för att jag skulle kunna röra dem normalt. Jag sitter mycket framför datorn i mitt jobb som revisor och tog för givet att värken i fingrarna, och särskilt i det ena långfingret, var en arbetsbelastningsskada. Bestående verk Sedan, under en av Birgittas regelbundna promenader, blev höger knä ömt och benet började värka. Värken försvann inte och resulterade i att Birgitta tidvis fick gå med käpp. Jag vara bara 53 år och läkarna ansåg att jag var för ung för att få en ny knäled. För senknutan i långfingret hade jag fått en remiss till operation. Varken kortisonsprutor i fingret, hyaluronsyrainjektioner (tuppkamsextrakt) i knäleden eller artrosläkemedel hade hjälpt Birgitta något nämnvärt. Artrosläkemedel åt jag till och från i ett halvår. Varje gång fick jag huvudvärk och blev inte bättre i mina leder, så jag slutade. Tuppkamsextraktet i knäleden hjälpte tillfälligt, men värken kom fort tillbaka. Jag hade också börjat få ont i höften och vid det här laget hade jag så många problem samtidigt att dessa tillsammans med hög arbetsbelastning gjorde att jag var totalt utmattad. Kosttillskott på strandnypon Birgitta fick diagnosen utmattningsdepression och läkarna ville sjukpensionera henne. Men hon vägrade. I stället blev Birgitta halvtidssjukskriven och när hon en dag för snart sex år sedan sökte på ledbesvär på internet dök en artikel från ICA-kuriren upp. Texten handlade om en kvinna som blivit av med sina ledbesvär i fingrarna tack vare ett kosttillskott gjort på ett särskilt strandnypon. Jag gick direkt till hälsokostbutiken och köpte kosttillskottet. Preparatet hade inga biverkningar PROFIL FOTO: THORD NORMAN Birgitta Norman Ålder: 63. Bor: Villa i Ransta mellan Sala och Västerås. Familj: Man och två barn. Yrke: Revisor på en stor revisionsbyrå sedan 32 år. Intressen: Vår stora trädgård, laga mat och baka, läsa, umgås med familj och vänner, utövar yoga, syr en del egna kläder. och eftersom strandnyponet är hundra procent naturligt och fyllt av bevisat nyttiga antioxidanter, såg Birgitta inget problem med att fortsätta äta kosttillskottet när den första förpackningen tog slut. Avbokade operationen Det är jag glad för i dag. Om min ledvärk inte försvunnit hade jag omöjligt kunnat återgå till att arbeta heltid. Då hade jag varit sjukpensionär sedan flera år tillbaka. Det tog ett halvår innan Birgitta märkte att värken i knä och höft avtagit. Då hade hon redan avbokat operationen av senknutan i långfingret eftersom den hade försvunnit. Hennes fingrar var inte längre lika stela och efter att ha tagit kosttillskottet under ytterligare en period, insåg hon med lättnad att någon knäprotesoperation inte längre var aktuell. Jag tänker aldrig på min artros nu för tiden och ser mig inte som en person med ledbesvär. Käppen är borta och jag som förut fick ta ett trappsteg i taget kan nu åter skutta i trappan. Vill rekommendera tillskottet För två år sedan fick Birgitta beskedet att även hennes vänstra knä drabbats av artros. Men efter en injektion med tuppkamsextrakt försvann värken och jag kunde gå som vanligt igen. Jag är ganska säker på att LitoMove hjälpte till. Jag har sagt till min läkare att han måste rekommendera kosttillskottet till andra patienter med ledvärk, men han svarar att det kan han inte för det strider mot läkaretiken. Råder att motionera Birgitta poängterar att det inte räcker med att bara äta medicin eller kosttillskott vid artros. Man måste fortsätta att röra på sig. Vid perioder då jag motionerat lite extra har det hänt att jag känt av min värk. Men då har jag ökat dosen av strandnyponet och värken har försvunnit. För mig har det varit så att ju längre period jag ätit nyponpulvret desto mer har värken avtagit. Så det gäller att inte ge upp, även om det är dyrt. Eftersom nyponpulvret inte är något läkemedel subventioneras det inte. 280 kronor i månaden kostar det Birgitta. Men det är det värt, jag kan ju röra mig och vara aktiv! Och vad annars får man för den summan, en t-shirt eller någon flaska gott vin på sin höjd. EMESE GERENTSER HÄLSPORRE? Agilokliniken är en av de första i Norden att använda Shockwave Therapy, eller stötvågsbehandling. Det är en metod som effektivt minskar besvären av bland annat hälsporre, tennisarmbåge och kalkaxel. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på vår hemsida eller ring Neurogen smärta? - Ibland kan jag inte ens bära några mjölkpaket, men vilka blickar jag får när jag inte hjälper frun att bära matkassarna! Smärta syns inte alltid utanpå. Det vet Kenneth som lärt sig leva med neurogen smärta. Många NHR-medlemmar med neurologiska sjukdomar och skador som MS, Parkinson, stroke och olika ryggskador har samma problem. Hos oss kan den som lever med en neurologisk sjukdom eller skada utbyta erfarenheter, få råd och stöd! Vi behöver ditt stöd i vårt arbete för personer med neurologiska sjukdomar/skador. Skänk gärna en gåva! PG el BG eller vår faktabank Box 49084, Stockholm Besök: St Eriksgatan 44 Tel Dr.Faijersons smärtmottagning Mottagningen är en smärtmottagning för utredning av akuta samt långvariga smärttillstånd. Jag som arbetar med denna mottagning heter Bertil Faijerson och jag är specialist i Anestesi och Intensivvård, Allmän medicin, Företagshälsovård samt Smärtlindring/Algologi. Mottagningen är landstingsfinansierad så sedvanlig specialisttaxa på 300:- gäller, alternativt frikort. Innerstadens Hälsocentral: Styrmansgatan 4, Stockholm Telefon: Tidsbeställning vardagar: Mottagningen tar tyvärr inte kreditkort.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS FRÅGOR & SVAR Bo Dettner Smärtläkare och specialist i allmänmedicin samt ortopedisk medicin. FOTO: ROLF LARSSON Vad är en vanlig orsak till ledvärk? Dålig ergonomi i kombination med brist på fysik! Om! vi sitter på en stol och inte har tillfredställande bukmuskulatur som stöttar ländryggen, så kommer vi ganska snart att belasta diskarna i ryggen. Då kommer vi att få ont. Broskskivor är stötdämpare som lever när de aktiveras. Om vi är alltför stillasittande luckras brosket upp, det blir poröst och slits fortare. Därför ska vi belasta brosket så mycket som det går. Hur belastar vi brosket? Genom att röra på oss! Våra! kroppar är till hundra procent byggda för rörelse och muskler är en färskvara. När vi tränar utsöndras dessutom endorfiner, kroppens eget morfin, vilket verkar smärtlindrande. De som är stillasittande får alltså mer ont än de som rör på sig. Raska promenader i bra skor, kombinerat med styrketräning rekommenderas. LEVER MED MINDRE SMÄRTA Sedan Birgitta Norman började äta kosttillskottet LitoMove för snart sex år sedan blir hon sällan påmind om sin artros. FOTO: THORD NORMAN Har du något annat tips till dem som lider av ledvärk? Sedan ett par år tillbaka har! jag behandlat patienter med kosttillskottet LitoMove. Det har gett god effekt på två tredjedelar av de cirka 350 patienterna, där vissa blivit helt smärtfria. Forskning visar att unika ämnen i LitoMove är kraftigt inflammationshämmande, minskar nedbrytningen av brosk och ökar uppbyggnaden. P-STIM En batteridriven smärtlindringsapparat som placeras vid örat och ger akupunkturliknande punktstimulering i upp till fyra dagar. Ger smärtlindring vid: Migrän Huvudvärk Ryggvärk Kroniska smärttillstånd Ref. Sator-Katzenschlager SM, Anest Analg. 2004; 98(5): Nöjda patienter går hem Solann AB P-STIM verkar genom att stimulera kroppens endorfiner, vårt eget försvar mot smärta. VILL DU SITTA BÄTTRE? SPINA-BAC, det svenska ryggstödet, välkänt och omtyckt sedan 30 år har hjälpt tals människor i alla åldrar, att sitta bra och skönt utan värk, trötthet och ont i ryggen. Så här säger Sjukgymnast, Med dr Christina Andersson: Min SPINA-BAC är ovärdelig under bilresor och i TV-stolen. Den ger ett bra och avlastande stöd i ländryggen, vilket gör att jag slipper de ischias-liknande smärtor i höger ben, som jag annars får när jag sitter för länge. Jag tror att många kan ha glädje av en SPINA-BAC, den är justerbar efter var och ens rygg och kan placeras i de flesta stolar. Läs mer om SPINA-BAC på hur den fungerar, vad användare säger och var du kan köpa den. Annars ring, Spina Medical AB på tel

10 10 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Nu behöver du inte köa för höftledsoperation Fråga: Vad är lösningen för att undvika långa vårdköer vid höft- och knäprotesoperationer? Svar: Stockholm har som första län infört fritt vårdval och auktorisering vid höft- och knäprotesoperationer, och har i dag inga problem med att hålla vårdgarantin på 90 dagar. För patienter som väntar på att få en ny höft- eller knäled inopererad kan en utdragen väntetid också innebära att tiden för återhämtning blir längre. Om leden nöts ned ytterligare blir operationen dessutom svårare och mer riskabel att utföra. Väntetider på ett år är inte ovanligt i en del landsting. Detta trots att man som patient kan åberopa vårdgarantin som säger att man ska få vänta max 90 dagar på att få besöka en specialistläkare och ytterligare max 90 dagar för en operation. Det är få patienter som åberopar vårdgarantin. De allra flesta väljer att stå kvar i kön, antagligen för att de vill opereras av den läkare som de har träffat och fått förtroende för, säger Johan Karlsson, överläkare i ortopedisk kirurgi på Proxima specialistvård vid Nacka Närsjukhus, en av de privata kliniker i Stockholms län som auktoriserats som vårdgivare för höft- och knäproteskirurgi och som även tar emot en hel del patienter från andra län. Johan Karlsson Överläkare i ortopedisk kirurgi, Proxima specialistvård, Nacka Närsjukhus. FOTO: BJÖRN BILDSTEN Behöver förberedelse Lagom väntetid när man tagit beslut om operation är fyra till sex veckor. En höft- eller knäprotesoperation är inget man gör i morgon utan något patienten behöver förbereda sig för, både mentalt och praktiskt, säger Johan Karlsson. Klarar vårdgarantin I Stockholms län är vårdgarantin endast 30 dagar för att få remiss till en specialist och sedan 90 dagar HÖFT- OCH KNÄPROTESOPERATIONER 2007 utfördes cirka höftprotesoperationer och knäprotesoperationer i Sverige en mycket effektiv metod för att bli fri från smärta och värk vid artros/förslitningsskador. Sedan 2007 har vårdköerna för att få en ny höft- eller knäprotes inopererad minskat drastiskt i Stockholms län och i dag klarar landstinget utan problem vårdgarantin på 90 dagar. Reglerna för vårdval och auktorisering beslutas av sjukvårdsstyrelsernas utskott alternativt hälso- och sjukvårds- Holger Stalberg Överläkare och medicinsk rådgivare, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvalting i Stockholm. nämnden och är desamma för privat och landstingsdriven verksamhet. Auktorisation ger möjlighet till fri etablering, rätt att bedriva vård och att få ersättning för den vård som utförs inom landstinget. Fritt vårdval innebär att patienter som får en remiss till en specialist har rätt att välja vid vilken mottagning de kan få sin behandling. Läs mer! på webben: FOTO: PRIVAT 3TIPS UTNYTTJA TTJA FRITT VÅRDVAL för operation. Det klarar man utan problem. Holger Stalberg, överläkare och medicinsk rådgivare på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholm: Tack vare extra vårdbeställningar har köerna minskat konstant i länet under Sedan årsskiftet, då det nya avtalet med fritt vårdval och auktorisation trädde in, har köerna fortsatt att minska. Med elva auktoriserade kliniker för höft- och knäproteskirurgi finns det nu tillräckligt med leverantörer för att hålla vårdgarantin. Välj vårdgivare själv Något maxtak för hur många operationer som får utföras finns inte i det nya avtalet och mellan de auktoriserade mottagningarna råder fri konkurrens. Patienterna kan själva välja vilken vårdgivare som ska behandla dem och inom något år kommer vi att kunna presentera hur det går för de olika mottagningarna på vårdguiden.se, då både medicinska resultat och omdömen från patienterna blir tillgängligt för allmänheten, säger Holger Stalberg. Mer erfarenhet Fördelarna med att opereras på en mottagning som är specialiserad på just höft- och knäproteskirurgi är flera, enligt ortopedkirurg Johan Karlsson. Kliniker som specialiserar sig på en typ av kirurgi får självklart mer erfarenhet på just detta område. Och vid enheter med enbart planerad kirurgi har man mindre problem med strykningar och att operationer skjuts upp, vilket ofta sker inom akutsjukvården där operationerna annars vanligtvis sker. Ett system med fri konkurrens på lika villkor mellan enheterna är bra för både patienter och skattebetalare tror jag. EMESE GERENTSER MUSKELBEHANDLING Ny metod för behandling av muskelskador Metoden att behandla muskelskador med stötvågor används i Europa sedan flera år. Nu finns metoden även i Sverige. Patrik Sundström, är den som introducerat metoden till Sverige och han har sett goda resultat på skador som tidigare bara kunde behandlas med kortison eller massage. Åttio procent av dem vi behandlar blir helt återställda, säger han. Främst behandlas skador som hälsporre, kalkaxel, tennisarmbåge och hopparknä. Stötvågen framställs mekaniskt genererad av en kompressor som via ett munstycke tryckt mot huden, söker sig in i muskelfästet. Där bryter den ned ärrvävnad eller kalkbildning, den som ofta orsakar smärta. Behandlingen har utvecklats i Schweiz och användes först bara på idrottsmän. Under OS i Peking fanns tre maskiner tillgängliga för idrottarna och i Norge har den fått vid spridning. Att behandlingen ännu är relativt okänd i Sverige tror Patrik Sundström beror på en allmän tillbakahållen vilja att pröva nya metoder inom den medicinska världen. På Patrik Sundströms klinik behandlar man både idrottare och vanliga motionärer. Störst behandlingsframgång har man haft på knä- och axelskador ofta orsakade av överbelastning, men flest behandlingar utförs på hälsporrar, en skada som ökar hos befolkningen och som troligen beror på av att vi går i för dåligt dämpande skor. SIGNE HASSLER

11 Arctic Root Sveriges mest använda rosenrot. Och det är ingen tillfällighet. Den enda rosenrot med bevisad effekt vid stress, trötthet och olust. Den enda rosenrot med upprepade kliniska studier. Den enda rosenrot som utnämnts till Årets bästa rosenrot fyra gånger! Den enda rosenrot som säljs både på Apotek och i hälsofackhandeln. Hundratusentals svenskar har gjort sitt val när det gäller rosenrot. Man väljer Arctic Root. Man vill minska stressen, få bort känslan av trötthet och få tillbaka lusten. Man vill att vardagen, trots ett t hektiskt tempo, skall bjuda på glädje och harmoni. Man vill kunna skratta med barnen, känna värmen från sin partner och ändå hinna med det som är nödvändigt och bara ska göras. Arctic Root kan inte göra allt detta själv. Däremot skapar Arctic Root förutsättningen för att uppnå en större känsla av glädje, lust, harmoni och ork. Och det gör den genom att balansera stressen och öka energinivån i kroppen. Arctic Root är den enda rosenroten som faktiskt kunnat visa precis detta i studie efter studie. Därför är det kanske inte så konstigt att Arctic Root är fyra gånger större än närmaste konkurrent*. Man vill ju inte chansa med så viktiga saker som livskvalitet. * GFK, 2008 Behöver du fotinlägg eller andra ortopediska hjälpmedel? Fötter är olika och behöver olika typer av stöd. Här är några vanliga problem där fotinlägg hjälper. PLANTAR FASCIIT Inflammation där fotens ledband fäster på hälbenet HALLUX VALGUS Ökad vinkling i stortåns grundled HÄLSPORRE Vid obehandlad plantar fasciit kan en bennabb bildas på hälbenet METATARSALGIA Smärttillstånd i framfotens grundled Har du ont i fötterna eller besväras av knä- och höftproblem? Välkommen in för en konsultation! ETT MEDVETET VAL ARCTIC ROOT FINNS PÅ ALLA APOTEK OCH I ALLA HÄLSOBUTIKER. Arctic Root är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid trötthet och svaghetskänsla. Arctic Root marknadsförs av GreenMedicine, konsumentkontakt Fatburs Kvarngata 10, Stockholm (vid Södra Station, tvärgata till Rosenlundsg) Mån-Fre: , Lör: Stockholm. Uppsala. Gävle. Helsingborg Dina skönaste skor

12 12 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS BEHANDLA DIN SMÄRTA FRÅGOR & SVAR FOTO: PRIVAT Kliment Gatzinsky Överläkare i neurokirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SÄKER METOD Efter 40 års användning av laserbehandling finns inga allvarliga biverkningar rapporterade. FOTO: PRIVAT Behandla dina krämpor med medicinsk laser Fråga: Hindras du eller någon du känner av att leva ett fullvärdigt liv på grund av smärta? Svar: Medicinsk laserbehandling är ännu ganska okänd inom vården men kan hjälpa många. Vid sjukdomar som artros, fibromyalgi och bältros erbjuds man sällan framgångsrik lindring i den traditionella vården. Vad många inte känner till är att de kan bli hjälpta av medicinsk laserbehandling. Tyvärr är metoden ännu ganska okänd inom vården och som patient blir man sällan rekommenderad den, säger Lars Hode, ordförande i Svenska Laser-Medicinska Sällskapet. Efter 25 års arbete med lasermedicin är han lite förvånad över att den medicinska laserterapin inte fått större gehör eftersom det finns massor av studier, kontrollerade, randomiserade och publicerade i välkända medicinska skrifter, som visar på dess goda effekt. Effekt på immunförsvar Lars Hode visar en pärm fylld med rapporter om herpes, bältros, artros och till och med stroke. Det som händer när man behandlas med laserljus är att ljuset absorberas i ljuskänsliga, så kallat fotokroma ämnen i kroppen. Detta påverkar bland annat cellernas ämnesomsättning och har i sin tur effekt på immunförsvar och blodoch lymfcirkulation. Effekten på smärta kan antingen vara direkt genom att frigöra kroppens eget morfin endorfiner eller indirekt genom effekt på en inflammation, svullnad, infektion eller genom läkning av nerv- och vävnadsskada. Behandling med medicinsk laser TVÅ TYPER AV LASERBEHANDLING Laser är en ljuskälla som avger rent ljus, vars vågor kan göras starka eller svaga, kontinuerliga eller pulserande. Ljuset kan vara synligt eller osynligt. Laserbehandling inom sjukvården kan indelas i två grupper: Kirurgisk laser som skär 1 och bränner (får endast användas under läkares ansvar) Mekanismen grundar sig på att hög temperatur uppstår när intensivt ljus fokuseras. Behandlingen ger en lokal brännskada. Det värsta som kan hända är att ingenting händer. Lars Hode Ordförande i Svenska Laser-Medicinska Sällskapet. FOTO: PRIVAT är fullständigt ofarlig, intygar Lars Hode. Det värsta som kan hända, är att ingenting händer, säger han. Inga allvarliga biverkningar Men den smärta en patient söker behandling för kan bero på ett allvarligt underliggande problem, därför är man noga med att påpeka Den medicinska eller 2 terapeutiska lasern stimulerar cellfunktioner. Mekanismen grundar sig på att fotokemiska, fotobiologiska effekter uppstår i celler och vävnad. Dessa lasrar är inte så starka att de bränner. Behandlingen känns därför inte. Behandlingen kan ta allt från någon minut till en halvtimme. I regel behövs mer än en behandling. Medicinsk laserbehandling utförs på ungefär 800 kliniker i Sverige. det viktiga i att orsaken till smärtan alltid utreds av läkare om detta inte redan är gjort. Efter 40 års användning finns inga allvarliga biverkningar rapporterade, men vid laserbehandling av kroniska problem kan en smärta tillfälligt uppstå eller förvärras genom att läkningen sätter igång. Detta brukar i så fall uppträda dagen efter den första behandlingen och i regel bara sitta i någon dag. Fungerar laserbehandling på alla? Inte på allt och alla. Men på flera typer av problem räknar vi med att 90 procent reagerar positivt. Vi vet inte varför de resterande inte reagerar alls eller så lite att man för dem får konstatera att laserbehandling inte är den bästa metoden. Mycket bra resultat har behandlingen visat på exempelvis bältros och herpes, om patienten får behandling i ett tidigt skede, liksom på sårbehandling. Kroniska sår som behandlas läks snabbare och patienten upplever ofta att smärtan försvinner redan efter första behandlingen. Förslitna leder som vid artros, kan behandlingen inte reparera. Men man kan öka patientens livskvalitet. När smärtan försvinner förbättras oftast även rörligheten och därmed möjligheten till ett rikare liv. Det tycker många är gott nog. SIGNE HASSLER RYGGMÄRGSSTIMULERING Vilka har nytta av elektrisk ryggmärgsstimulering? Metoden fungerar på patienter som lider av nervutlöst smärta och är ett alternativ när varken läkemedel, sjukgymnastik, akupunktur eller operation fungerat. Exempel på sådana patienter är de som opererats flera gånger för diskbråck men ändå har en kvarstående ischiassmärta eller som fått en nervskada vid en olycka eller efter en operation. Patienter med kärlkramp eller fönstertittarsjukan är en annan grupp som har nytta av ryggmärgsstimulering. Hur fungerar metoden? En elektrod opereras in i ryggmärgskanalen och via stimulering, som patienten själv styr med en fjärrkontroll, kan smärtimpulserna upp till hjärnan blockeras. Batteriet som alstrar stimuleringen opereras oftast in i underhudsfettet på magen och behöver bytas ut. Sedan tre år tillbaka finns också uppladdningsbara batterier vilket innebär att patienten själv laddar batteriet utifrån, via ett bälte på magen. Ett sådant system är fyra gånger så dyrt som ett ickeuppladdningsbart, men lönar sig om patienten stimulerar till den grad att de behöver byta det icke-uppladdningsbara batteriet inom cirka två år. Fördelen är att patienten slipper att opereras om och om igen. Vissa patienter kan dock uppleva det som bökigt med uppladdningsbara system. Är det långa väntetider? Ja, i vissa delar av landet får patienter vänta i ett och ett halvt år, trots vårdgarantin på 90 dagar. Men lösningen är inte att låta fler sjukhus utföra operationerna eftersom det kan leda till sämre urvalskriterier och resultat. I stället är det viktigt att sjukhusekonomerna på de sjukhus som redan utför operationerna tänker mer långsiktigt och inser den ekonomiska potentialen med ryggmärgsstimulering, då det blir färre sjukhusbesök, lägre medicinförbrukning och en större andel av patienterna som kan komma tillbaka till arbetslivet. Flera studier visar att vid en lyckad operation med fungerande stimulering har samhället tjänat in kostnaden för ett stimuleringssystem efter två till två och ett halvt år.

13 Tar hand om både rörelser och beteende Beteendemedicin har under senare år inkorporerats i utbildningen av sjukgymnaster. Forskning tyder på att man får bäst långvarig effekt av sjukgymnastiska åtgärder om man även förändrar individens beteende, säger Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik på Mälardalens Högskola. Om någon har långvarig smärta i ryggen leder detta ofta till att personen undviker att göra vissa aktiviteter trots att det bästa förmodligen hade varit att hålla igång. Just detta försöker vi ändra på då vi vet att om man är stilla kan det även skapas förändringar i kroppens strukturer som sedan kan vara svåra att påverka, säger Anne Söderlund. Anne Söderlund ger exemplet med en småbarnsmamma som har ryggvärk och har svårt att klä sina barn på morgonen. Vi sätter oss ned och går igenom hur aktiviteten är planerad. Hur gör hon när hon klär barnen, är rörelserna ergonomiska eller kan de underlättas på något sätt. Kanske något så enkelt som att hon sitter på en stol när hon klär barnen. Men vi slutar inte där, vi tittar sedan på hela situationen. Är det så att hon alltid klär barnen under tidsbrist då hon är stressad? Hur tänker hon kring situationen innan hon ska klä på barnen? Poängen här är att titta på alla aspekter av aktiviteten och försöka ändra individens beteende i grunden, inte bara informera och träna henne hur hon ska göra rörelserna korrekt, säger Anne Söderlund. Grunden till satsningen är att den sjukgymnastiska forskningen från senare tid har visat på vikten av att förändra beteendet hos människor med värk för att lindra denna. Dessutom har tankemässiga komponenter visat sig spela en stor roll i hur begränsad man känner sig på grund av smärta. Vi vet att om man ska få en så hög bestående effekt av sjukgymnastiska åtgärder som möjligt, så gäller det att man arbetar med både de mer traditionella fysiska färdigheterna Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik på Mälardalens Högskola. och med individens beteende. Detta multidisciplinära sätt att se patienten är det dock få patienter som har tillgång till då resurser ofta saknas. Därför har vi inkorporerat ett beteendemedicinskt synsätt i sjukgymnastutbildningen så att sjukgymnasten kan ta hand om den aspekten, säger Anne Söderlund. Tankesättet att inkorporera beteendemässiga aspekter kan användas vid både akut och långvarig smärta. Vid akut smärta blir många rädda och tänker att de inte kommer bli av med smärtan. Detta kan högst påtagligt påverka risken för att smärtan faktiskt ska bli långvarig och den onda cirkeln gäller det att bryta. Om man istället kan skapa inställningen att koncentrera sig på att klara av vardagliga aktiviteter i stället för att koncentrera sig på smärtan har man ett mycket bättre utgångsläge, säger Anne Söderlund. Sjukgymnastförbundet Behöver ni RYGG- eller STRESSREHABILITERING? Använd Rygginstitutet som ett verktyg i rehabgarantin Med anledning av de nya riktlinjerna i sjukskrivningsprocessen erbjuder vi Intensiv, effektiv och individuell rehabilitering med kognitiv beteendefokuserad metodik. Våra program uppfyller SKL:s riktlinjer för ersättning till landstinget enligt rehabgarantin Vi finns i Luleå, Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Växjö Vi har 48 års erfarenhet och är kvalitetssäkrade Kontakta oss om du vill veta mer: Luleå Sundsvall Stockholm Göteborg Växjö

14 14 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT Manuell medicin har visat sig vara effektiv för att behandla symptom av vårt stillasittande och stressade samhälle: problem med nacke och rygg blir allt vanligare. I dag samlas manuellmedicinare från hela världen på konferensen Forum on Manual Medicine i Upplands Väsby, för att nätverka och uppdatera varandra om den senaste forskningen. Bästa medicinen mot rygg- och nackbesvär 2007 fyllde naprapatin 100 år och det var också året då den första vetenskapliga utredningen av metoden presenterades. Studien visar att det är betydligt effektivare att gå till naprapaten än att gå till läkaren, om man har rygg- och nackbesvär. Tre månader efter studiens start, där 409 patienter som led av besvär i rygg och/eller nacke deltog, uppgav 57 procent i naprapatgruppen att deras tillstånd var väldigt mycket förbättrat. Motsvarande andel i kontrollgruppen, som fick rådgivning av läkare enligt de riktlinjer som tidigare visats vara bäst vid rygg- och nackbesvär, var 13 procent. Lindrar huvudvärk Eva Skillgate som utfört den unika naprapatstudien är naprapat, folkhälsovetare och forskare verksam vid Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och University Health Network, Toronto, Kanada. Hon påpekar att det tidigare har gjorts studier om de olika tekniker som naprapaten använder sig av så som manipulation, mobilisering, massage och stretching men att hon är den första som tittat på helheten av att gå till en naprapat. Att massage är effektivt, speciellt vid ryggsmärta, är känt. Manipulation och mobilisering har effekt vid rygg- och nackont, särskilt om det sker tillsammans med stärkande träning. Besvär med huvudvärk och migrän kan lindras av manuell medicin, då smärtan ofta förstärks av stela muskler och leder. Orsaken bakom migrän behandlas dock inte. MANUELL MEDICIN Eva Skillgate Naprapat och doktorand vid Karolinska Institutet. FOTO: SIMON BERG Livshändelser ökar risken Eva Skillgate har också undersökt riskfaktorer för rygg-, skulderoch nackbesvär, där det visade sig att den som upplevt två eller flera livshändelser de senaste fem åren som skilsmässa, en närståendes sjukdom, fått barn, bytt jobb eller en flytt hade en tydlig ökad risk att få ont i nacke och skuldror, men inte i ländryggen. Det hade ingen betydelse om livshändelserna var negativa eller positiva. På Forum on Manual Medicine i dag kommer Eva Skillgate att presentera kunskapsläget om långtidseffekterna av manuell behandling. Eva Skillgate har också haft i uppdrag av Svenska Naprapatförbundet att bjuda in föreläsare. Till konferensen kommer bland andra Pierre Côté, kiropraktor och forskare verksam vid University Health Network Toronto, Kanada publicerade han och hans forskargrupp en stor studie som bekräftar tidigare forskning att personer som råkat ut för en vertebrobasilar stroke i högre grad än andra har besökt en kiropraktor. Men de har i lika hög grad besökt en allmänläkare, vilket pekar mot att det inte är den kiropraktiska behandlingen i sig som ökar risken för en vertebrobasilar stroke. Mer troligt är att personer med ett redan skadat kärl i nacken söker hjälp för smärta i nacken. Vissa går till läkaren och andra till kiropraktorn. Mer fördelaktig Scott Haldeman, läkare, kiropraktor och professor vid University of California, har forskat om neurologiska mekanismer, diagnostisering samt behandling vid sjukdomar/besvär i ryggraden i över 30 år. Haldeman är en av forskarna bakom en evidensbaserad sammanställning av all forskning gjord på nacksmärta, som nyligen publicerats. En av slutsatserna i denna är att en mängd icke-kirurgiska behandlingar visat sig vara mer fördelaktig än vanlig vård, stimulering eller alternativa ingrepp, men ingen av de aktiva behandlingarna var överlägsen någon annan, varken på kortare eller på längre tid. Manuell terapi, mobilisering, träning, lågfrekvent laserterapi och kanske akupunktur, hade viss fördel. FRÅGOR & SVAR RYGGBESVÄR Dick Nyström, legitimerad kiropraktor på Mariatorgets Kiropraktorklinik, svarar på frågor om ryggont. Vilken är den vanligaste typen av ryggont? Lumbago, smärta i ländryggen, som ibland kan stråla ut i det ena eller i båda benen och leda till domningar, är det i särklass vanligaste besväret vi behandlar. Vad orsakar smärtan? Det kan vara diskbråck, muskelkramp, överbelastning eller ett felaktigt lyft. Många med kontorsarbete får ryggont på grund av dålig arbetsställning. Att sitta stilla framför datorn varje dag är som att be om att få ryggsmärta förr eller senare! Orsaken till ryggproblem är oftast att man rör på sig för lite. Hur förhindrar man att ryggproblem uppstår? Nyckeln är vardagsmotion; gå i stället för att ta bussen och hitta aktiviteter som du gillar och kan utöva ett par gånger i veckan. Undvik att sitta stilla för länge. Avbryt arbetet en gång i timmen och rör på kroppen så att det blir cirkulation i muskler och leder. Och om man ändå får ont? Då är det viktigt att låta exempelvis en kiropraktor, naprapat eller sjukgymnast undersöka ryggen. Ofta går smärtan att avhjälpa med relativt enkla medel. Desto snabbare man får behandling ju kortare blir ofta sjukperioden och man behöver färre antal behandlingar. Det är tyvärr alltför många som väntar för länge med att söka hjälp. Hjelmslunds huvudvärksklinik och Migränskola Specialiserad huvudvärksrehabilitering Internat tre perioder under ett år. Team bestående av två läkare (FHV, neurologi), huvudvärkssjuksköterska, KBT-psykolog, massageterapeut och sjukgymnast. Vi ger dig ökad kunskap så att du lär dig hitta och hantera de orsaker som ligger till grund för din huvudvärk. Kontakt: Britt Frejvall, klinikchef SPECIALISTKLINIK FÖR LÅNGVARIG SMÄRTA OCH STRESS/UTBRÄNDHET Leg läkare, Dr Björn Bragée Spec. i smärtlindring. Endast remitterade patienter från Stockholms landsting. Leg sjukg, Fil dr Britt Bragée Inriktning psykosomatik (ex. stress/utbrändhet). Mottagningen är ansluten till försäkringen, frikort gäller. Banérgatan 23 Stockholm T-bana Karlaplan Telefonservice vard 8-19, helger 9-17 Hos en KFS-ansluten kiropraktor är du i trygga händer Garanterat! Hitta din kiropraktor på

15 Akupunktur & Barnmorskecenter Vi hjälper dig med smärtlindring och behandling! SKÄNK MER ÄN EN TANKE Läkarmissionen är en fristående svensk organisation som hjälper människor i nöd sedan Insatserna genomförs via lokala eldsjälar och projekten besöks regelbundet för att bekräfta att hjälpen verkligen når fram. 539:- Besöksadress: Siktgatan 8, Vällingby. Telefon: Gåvogiro: Hemsida: <ANNONS> Livshotande sjukdom gav Marie kraft och nytt liv En virusinfektion i hjärnan förändrade snabbt livet för Marie Swanström. Men under den fyra år långa konvalescensen fann hon en bok som kom att radikalt förändra det igen. Livet gick på högvarv för Marie Swanström, klinikchef och högpresterande tandläkare, mamma till tre barn och en make som arbetade mer än heltid, när hon plötsligt och akut insjuknade av en livshotande virusinfektion i hjärnan. Hon fick en snabb diagnos och behandling kunde lyckligtvis sättas in genast. Men en lång konvalescens följde och Marie var heltidssjukskriven i fyra år innan hon kunde påbörja en långsam återgång till arbetet som tandläkare. Nu också som ljudbok på CD inkl porto 212 sid, hft Under sjukdomstiden läste Marie boken Att må dåligt är en bra början av läkaren Bengt Stern vilken kom att radikalt förändra hennes liv. Boken öppnade en helt ny värld för mig! Att det finns dolda smärtsamma känslominnen som kraftigt påverkar kroppen och vårt sätta att leva var med min medicinska utbildning till tandläkare speciellt spännande att läsa. Och att det går att ställa saker tillrätta! Plötsligt fanns det andra vägar att gå än den gängse medicinska rehabiliteringen som under tre år inte tagit mig vidare. Jag längtade efter att kunna leva som vanligt. Marie bestämde sig för delta i en av Bengt Sterns kurser på Mullingstorp. Där kände Marie, för första gången sedan hon blev sjuk, hur mycket kraft och livsglädje hon trots allt Du kan också beställa boken via internet: Foto: Emelie Helldén Marie Swanström har nu hittat sin kraft och livsgädje. hade inom sig. Jag började att göra val som är mina och inte styrda av andras förväntningar, vilket är livsviktigt om man vill må bra. Jag lärde mig att sätta gränser, vilket tidigare var mycket svårt. Nu ger jag mig själv tid till saker som är viktiga för mig. Jag lyssnar på min kropp och dess signaler. Idag arbetar Marie halvtid som tandläkare, men med en helt ny syn på livet och vad som är viktigt. Genom att bara vara Marie, så kommer jag långt! Marie är idag tacksam för sin sjukdom, den fick henne att stanna upp och se sitt liv och sina destruktiva levnadsmönster. Boken Att må dåligt är en bra början och kurserna på Mullingstorp har varit en ovärderlig hjälp för mig att skapa det liv jag lever idag, så mycket negativitet och smärta har släppt taget. Jag återkommer ofta till Bengts bok för att hämta inspiration och värdefulla pusselbitar. Boken ger dig inblick i människans och din egen inre värld och hur djupgående negativa mönster i psyket kan läkas. Den ger en helhetssyn på människan och hennes resurser. Den fungerar som en väckarklocka och kunskapskälla för dig som vill ta steget till fullt förverkligande bortom dina inre hinder. Den ger dig en vidgad självkännedom. Beställ ditt eget exemplar med kupongen här nedan eller ring Du kan också beställa boken på vår webbplats: Bengt Sterns bok omfattar våra yttersta livsfrågor. Läs den som ett angeläget tillskott kring helandets gåta och möjligheter. Barbro Bohrn, Tidningen Socionomen Bengt Stern är som läkare en pionjär och föregångare. Hans bok Att må dåligt är en bra början är en milstolpe. Det är en fantastisk kunskap som Bengt Stern förmedlar i denna bok. Kay Pollak, författare och filmregissör En annan har ju spelat en del hockey i sitt liv. Men jag måste säga att veckan på Mullingstorp var en av de tuffaste och bästa i mitt liv. Jag fick verkligen möta mig själv under oerhört proffessionell handledning. Börje Salming, hockeylegend Bengt Sterns bok är en av de bästa böckerna jag läst. Alla borde läsa den, särskilt de som planerar att skaffa barn. Robyn, Sångerska Ja, tack! Sänd mig snarast.... ex av Att må dåligt är en bra början (hft. bok 212 sid.) á 195:.... ex av Att må dåligt är en bra början (ljudbok, 6 CD) á 285: Porto ingår. Inbetalningskort medföljer. Jag har 30 dagars returrätt. Kursfolder medföljer alltid bokleveransen kostnadsfritt. TEXTA TACK! Namn Adress Postnr/Ort Telefon Sänd kupongen till: Mullingstorp Utbildning och Hälsa, S Vikbolandet Tel Fax SvD Smärta Smärtlindring 27/3-09

16 NATURLÄKEMEDEL MOT ARTROS Halverad smärta och stelhet efter 8 veckor* *Studie på djävulsklo (Harpagophytum procumbens): Schender UM. Arthrose-Therapie: Verträglich geht es auch. Studie mit Teufelskrallenextrakt. Der kassenartz 2001;29/30: Prova Helaflex! Den vanligaste orsaken till ledvärk är artros eller s k ledförslitning. Knän, höfter och fingrar drabbas oftast. Leden kan värka, ömma eller kännas stel och du kan få ont när du reser dig efter att ha suttit stilla en stund. Helaflex innehåller Djävulsklo (Harpagophytum procumbens) och är ett naturläkemedel för lindring vid artros och ledbesvär. Det finns flera studier på Harpagoört (djävulsklo) där en av de största studierna visade goda effekter på både smärta och stelhet. Efter 8 veckors användning hade både smärtan och stelheten halverats. Har du provat Helaflex? Skriv gärna in till oss och berätta om dina erfarenheter. Alla bidrag belönas. Skriv till Hela Pharma AB, Box 164, Falköping, eller maila till Helaflex hittar du på apotek och i hälsofackhandeln Helaflex är ett naturläkemedel innehållande djävulsklo som är traditionellt använt för lindring av smärta och stelhet vid lätt ledförslitning (artros). Konsumentkontakt Hela Pharma

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Långvarig smärta en osynlig folksjukdom 120314 Grönvallsalen

Långvarig smärta en osynlig folksjukdom 120314 Grönvallsalen Långvarig smärta en osynlig folksjukdom 120314 Grönvallsalen Smärtcentrums undervisningsprogram Läkardelen Birgitta Nilsson överläkare smärtrehab Vad är smärta? En obehaglig och emotionell upplevelse till

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

Smärta och smärtskattning

Smärta och smärtskattning Smärta och smärtskattning VARFÖR GÖR DET ONT? Kroppen har ett signalsystem som har till uppgift att varna för hotande eller faktisk vävnadsskada. Smärta är kroppens sätt att göra dig uppmärksam på att

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Långvarig smärta Information till dig som närstående

Långvarig smärta Information till dig som närstående Långvarig smärta Information till dig som närstående Vad kan jag som närstående göra? Att leva med någon som har långvarig smärta kan bli påfrestande för relationen. Det kan bli svårt att veta om man ska

Läs mer

Vad är smärta? Obehaglig förnimmelse och känslomässig upplevelse som följer en verklig hotande vävnadsskada eller beskrivs som en sådan.

Vad är smärta? Obehaglig förnimmelse och känslomässig upplevelse som följer en verklig hotande vävnadsskada eller beskrivs som en sådan. Smärta-Lidande-Behandling Torsdagen den 2016-01-28 Föreläsare: Läkaren Mauritz Johansson Mauritz Johansson har arbeta på Smärtkliniken på Sollefteå Sjukhus är numera pensionerad. Har arbetat med smärtproblematik

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia.

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. Är din hund stel när den vaknar på morgonen? Har den en hälta som kommer och går? Är den mindre intresserad av långpromenaden? Eller har den svårt att komma

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Är Bioptron-metoden samma som laserbehandling? Nej, det är inte samma som laserbehandling. Biopron sänder ut ljus med en mycket bred våglängd. Bioptron genererar ett lågenergiljus, vilket gör att man får

Läs mer

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten 2013 EN BROSCHYR OM en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Vad är MS? OM SJUKDOMEN OM SJUKDOMEN sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 OM ORSAKERNA TILL MS Varför får man MS?

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Att leva med Spasticitet

Att leva med Spasticitet Att leva med Spasticitet Fakta Vad är spasticitet? Förmågan till förflyttning, händernas finmotorik och kommunikation med mimik och gester, är grundläggande funktioner i våra vardagsliv. Störningar i rörelseförmåga

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Att leva med MS multipel skleros

Att leva med MS multipel skleros Att leva med MS multipel skleros Att leva med ms Ibland måste man vara extra snäll mot sig själv Charlotte Sundqvist var en mycket aktiv 16-åring när hon började ana att något var på tok. Sedan en tid

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

Knäledsartros. Vad händer i kroppen?

Knäledsartros. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Ledbrosk minskar och försvinner Kroppens leder är till för att öka rörligheten. I alla leder möts minst två ben. De delar av benen som möts i en led är klädda med brosk, som är ett

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

en broschyr om en sjukdom med många ansikten

en broschyr om en sjukdom med många ansikten 2013 en broschyr om en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Om sjukdomen sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 Om orsakerna till MS Varför får man MS? 6 Ärftliga faktorer 6 Miljöfaktorer

Läs mer

Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s

Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s Leg. läkare Bo Fråst har mer än 30 år som specialist inom allmänmedicin. Han har en passion utöver det vanliga för patienterna. Speciellt för

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest.

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest. Ångest och Panikångest Alla upplever ibland ångest i olika situationer. Det beror på att själva känslan av ångest har som uppgift att tala om att nu är något fel, på tok, till och med farligt. Och då måste

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. 2. Manus: Det finns många olika typer av kroppslig träning. Idag går många unga på gym för ren muskelstyrketräning. Andra kanske tränar någon

Läs mer

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Kungsbacka Kommun Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Multipel Skleros 2014-12-18 Sammanställt av: Sofia Johansson, Ingrid Säfblad-Drake, Helena Fahlen, Maria Hellström, Sandra Arvidsson, Jenny Andersson,

Läs mer

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall 1 Läkemedel Några tankar om läkemedel, om den specifika och den ospecifika effekten, om att pröva ett läkemedel, om biverkningar och om utprovningen av rätt dos. Matts Engvall Specialist i allmänmedicin

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder 2012-01-20 Vanliga symtom eller sjukdomsbilder. Jag kan konstatera att vissa tillstånd återkommer både hos elitidrottare samt hos de individer som är stilla sittande med monotona arbetsuppgifter. Med Fuji

Läs mer

Behandling av långvarig smärta. Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare

Behandling av långvarig smärta. Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare Behandling av långvarig smärta Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare Smärta är ett livsviktigt signalsystem.som ibland blir överkänsligt eller dysfunktionellt

Läs mer

LEVA MED PARKINSON KONST ÄR MIN DRIVKRAFT VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015

LEVA MED PARKINSON KONST ÄR MIN DRIVKRAFT VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015 LEVA MED PARKINSON KONST ÄR MIN DRIVKRAFT 42 VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015 Conny lever för skapandet. När han mår bra är han gärna aktiv tills han stupar, trots att parkinsonsjuksköterskan manar till balans

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare 2 VAR FEMTE HUND DRABBAS AV ARTROS Artros är en sjukdom som bryter ned brosket i lederna och kan förorsaka stelhet och smärta redan i hundens medelålder.

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Osteopaten. hittar orsaken till besvären

Osteopaten. hittar orsaken till besvären Osteopaten hittar orsaken till besvären Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem,

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Tag hand om hundens leder

Tag hand om hundens leder Tag hand om hundens leder En informationsguide för hundägare Länge leve friheten! Många år med ett aktivt liv sätter sina spår Lek, apport, hundsport, jakt och långa promenader är bara några av de aktiviteter

Läs mer

Kvinna 39 år. Kvinna 66 år. Jag är gravid, nu i vecka 25. Från vecka 14 har jag haft ont i bäcken och rygg. Jag gick till. Vad tycker patienterna?

Kvinna 39 år. Kvinna 66 år. Jag är gravid, nu i vecka 25. Från vecka 14 har jag haft ont i bäcken och rygg. Jag gick till. Vad tycker patienterna? Ont i nacke, rygg, bäcken. Var stel överallt och hade symptom i olika former såsom huvudvärk, isningar i nerverna mm. Jag har uppnått fantastisk förändring. Har nästan aldrig ont och tillfällig stelhet

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes.

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes. Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: 2016-08-22 Information till dig som ska få en knäledsprotes. Den nya knäleden 2 Operation: Vid en knäledsplastik ersätts

Läs mer

SMÄRTTILLSTÅND FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Långvariga. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

SMÄRTTILLSTÅND FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Långvariga. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Kärlkirurgi En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Denna folder är en sammanfattning av den vård som ingår i begreppet kärlkirurgi - de olika kärlsjukdomarna

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2 Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta Bild 2 Den här föreläsningen handlar om hur man i sjukvården kan behandla olika nociceptiva smärttillstånd som har sin uppkomst från rörelseapparaten; det

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista ryggskott invalidiserad sjukgymnast behandling slappna av muskler smärtstillande röntgenbild spondylit infektion tumör utsliten botemedel invalid

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

OM BÄLTROS. och hur du minskar risken att drabbas

OM BÄLTROS. och hur du minskar risken att drabbas OM BÄLTROS och hur du minskar risken att drabbas Bältros är en virussjukdom, som är både vanlig och potentiellt allvarlig. Var fjärde person får bältros någon gång i livet. Risken att drabbas ökar med

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 1 DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 2 3 Diabetes och erektionssvikt De flesta diabetiker kan en hel del om sin sjukdom och sköter noga både sin kost, motion och

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Opererade bort. men smärtan

Opererade bort. men smärtan LÄGG IN ANNONS KÖP Välj & din SÄLJ ort JOBB Publicerad 17 jun 2015 10:00 Uppdaterad 22 jun 2015 08:57 För ökad kunskap. Monica Könberg hoppas att hon genom att berätta om endometrios kan bidra till att

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Kan man med egna aktiviteter minska smärta?

Kan man med egna aktiviteter minska smärta? Kan man med egna aktiviteter minska smärta? Berig 2012-03-20 Kaisa Mannerkorpi Specialistsjukgymnast, Docent SU/Sjukgymnastiken GU/Avd för Reumatologi Att beskriva smärta Lokalisation? Karaktär? Intensitet?

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Länsgemensam vårdöverenskommelse

Länsgemensam vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Specialiserad rehabiliteringsklinik Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria SvenskaRe San Agustin Gran Canaria Rehabilitering med hållbart resultat På Svenska Re har vi gjort människor friskare sedan 1972. Vår framgångsrika metod bygger på mångårig erfarenhet och vetenskapliga

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Det är viktigt att röra på sig när man har cancer regiongavleborg.se Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Dagens forskning visar att de flesta patienter som behandlas för cancer har mycket

Läs mer