Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg"

Transkript

1 Skaraborgs Sjukhus och en Skaraborg Dokumentnamn: Lokal riktlinje Skaraborg Giltigt fr o m: Revideras: Godkänt av:ulf Nyberg Chefläkare Skaraborgs sjukhus, Ulf Svensson Chefläkare Överenskommelse Ortopedklinik Skaraborg Läkarens handläggning av de vanligaste patientkategorierna Skövde Framtaget av: Kaj Andersson Överläkare Verksamhetsområde, KSS Skaraborgs Sjukhus Daniel Brandin Tf verksamhetschef Verksamhetsområde, KSS Skaraborgs Sjukhus Hans Lindahl Verksamhetschef Verksamhetsområde, SiL Skaraborgs Sjukhus Per-Åke Ericsson Överläkare Verksamhetsområde, SiL Skaraborgs Sjukhus Lars-Åke Kristoffersson Vårdcentralschef / Distriktsläkare Vårdcentralerna Stenstorp och Skara 1

2 Axel Impingement - Sjukgymnastik, helst enligt Axelina. - Subacromiell cortisoninjektion (1 ml cortison blandat med 5 ml lokalbedövning). - Vanlig slätröntgen. - Vid återkommande eller ej full effekt kan man ge ytterligare 1-2 subacromiala injektioner med 2 veckors mellanrum samt fortsatt sjukgymnastik. - Vid fortsatta besvär efter 6 månader trots adekvat behandling enligt ovan remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Överväga acromioplastik företrädesvis arthroscopiskt. - Överväga MRT vid oklarheter. - Uppföljning med rehabilitering och sjukskrivning. - Efter operation sker uppföljning hos sjukgymnast efter 3 4 veckor. Övrigt Vårdprogram enligt Axelina är ett utmärkt hjälpmedel för att optimera omhändertagandet av patienter med besvär från skuldran, utarbetat av dr Jan Novak, Skulderkliniken i Uppsala. Axelina finns på Internet: Axel Cuffruptur - Tidigare axelfrisk person som efter trauma fått ont och svårt att lyfta eller använda armen och har inklämningsliknande besvär. - Vanlig slätröntgen. - Om patienten efter diagnostisk subacromiell injektion (10 ml 1-procentig Carbocain) får tillbaka fullgod funktion, kan man fortsätta behandling enligt impingementprogrammet. - Om patienten inte får tillbaka fullgod rörelseförmåga och är uttalat svag kan cuffruptur misstänkas, samma gäller om drop-arm sign finns. - Hos patienter över år är operation tveksamt. - Hos övriga patienter rådgör med ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus inför eventuell snar operation. - Eventuellt operation med cuffsutur öppen eller arhtroscopisk. - Uppföljning med rehabilitering och sjukskrivning. - Efter operation uppföljning via sjukgymnast och operatör. 2

3 Axel Recidiverande axelluxationer efter trauma - Vanlig slätröntgen. - Hos medelålders och äldre kan sjukgymnastik under 3 månader fungera tillfredsställande. - Hos yngre patienter upp till år remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Eventuellt stabiliserande kirurgi öppet eller arthroscopiskt. - Uppföljning med rehabilitering och sjukskrivning. - Kontroll efter operation sker hos sjukgymnast och operatör. Axel Recidiverande axelluxationer utan trauma - Vanlig slätröntgen. - Sjukgymnastisk behandling enligt Axelina-modell. - Om ej förbättring efter 6 månader trots adekvat sjukgymnastik remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Eventuellt stabiliserande kirurgi. - Efter operation sker uppföljning hos sjukgymnast och operatör. 3

4 Armbåge Epicondylit i armbågen - Remiss till sjukgymnastik för instruktion för excentrisk muskelträning och stretching samt att behandlingen utförs under minst tre månader. - Kontrollera arbetsmiljö, om möjligt uteslut utlösande faktorer. - Akupunktur kan övervägas. - Återhållsamhet med cortisoninjektioner. - Kardborrebandage för underarmen eller handledsortos kan prövas. Finns att köpa i välsorterade sportaffärer. - Besvären klingar oftast av på 6 12 månader. - Operativ åtgärd ej särskilt framgångsrik. Vid oklarhet rådgör med ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Företagshälsovård kan kontaktas om besvären påverkas av arbetet. - Operation bör undvikas eftersom resultaten är nedslående. Avvakta gärna ett år eller mer. - Kontrollera ev andra orsaker till besvären som t ex nervinklämning och instabilitet. - Sklerosering ledd med ultraljud kan försökas. - Postoperativ uppföljning hos sjukgymnast eller arbetsterapeut. Armbåge Nervus ulnarisinklämning i armbågen - Sanering av aktiviteter på arbetet och i hemmet. - För armbågen undvika lokalt tryck och repetitiva flexions- och extensionsrörelser. - För handleden undvika lokalt tryck eller irriterande trauma mot volara sidan av handleden. - Vid långdragna besvär remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Recidivrisken stor om inte sanering görs. Företagshälsovård kan behöva inkopplas. - Operativ nervfriläggning kan förbättra tillståndet. - Postoperativ uppföljning sker hos arbetsterapeut. 4

5 Hand Triggerfinger - Undvika repetitiva arbetsuppgifter för fingrarna. - Cortisoninjektion lokalt i handflatan, subcutant över metacarpalleden, bör prövas. - Om besvären kvarstår längre tid remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Spontanläker många gånger - Injektion Depo-Medrol med Lidocain ½ - 1 ml i senskidan eller subcutant. - Om utebliven effekt av cortisoninjektionen efter 4-6 veckor erbjuds patienten operation i lokalbedövning. - Efter operation får patienten skriftlig instruktion och uppföljning via arbetsterapeut. Hand - Carpaltunnelsyndrom - - Utprovning av nattskena via arbetsterapeut. - Tänk på eventuella underliggande allmänsjukdomar som t ex diabetes eller andra sjukdomar som ger svullnad. - Om domningarna tilltar trots ortosbehandling remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Vanligt hos gravida och oftast övergående, kräver sällan operativ behandling. - Operation med friläggning av nervus medianus i handledsnivå. - Efter operation följs patienten upp av arbetsterapeut. Hand Dupuytrens kontraktur - Kan börja som små hårda ömmande knutor i handflatan. Dessa skall ej opereras. - Om kontrakturerna i fingrarna överstiger 40 gr, så att det fattas 4 cm mellan fingertopp och bordsyta och patienten har besvär remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Betraktas som en medfödd sjukdom och någon profylax känner man ej till. - Operation av ärrsträngar fungerar bra men har recidivrisk. - Efter operation får patienten återbesök till operatören eller till arbetsterapeut. 5

6 Hand CMC I-ledsarthros - Vanlig slätröntgen visar inte alltid arthros, däremot lokalstatus med ömhet vid tumbasen och rörelsesmärtor hos medelålders kvinnor ger diagnosen. - Remiss till arbetsterapeut med handinriktning. Patienten erbjuds individuell terapi med mjuka och hårda ortoser samt diverse hjälpmedel för hem och arbete och ergonomiska råd. Arbetssanering hjälper i många fall. - Lokal cortisoninjektion 0,5 ml med kort nål kan ibland ges vid upprepade tillfällen för tillfällig symptomlindring. - Om patienten har vilovärk eller ovan beskrivna konservativ terapi prövats under 6 månader remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. En vanlig patientgrupp är arbetande kvinnor i 45- till 65-årsåldern. - Rådgivning om alternativa operationsmetoder såsom arthrodes och interpositionsarthroplastik. Rehabiliteringstiden efter operation kan sträcka sig upp till 6-9 månader. - Efter operation sker första besöket till undersköterska för suturtagning och förbandsbyte. Det andra besöket sker till operatör tillsammans med arbetsterapeut. Hand Morbus de Quervain - Kan ordinera ortos hos arbetsterapin. - Röntgen kan behövas vid mer oklara besvär framför allt hos medelålders/äldre där arthros är mer frekvent. - Lokala cortisonsprutor kan prövas. - Om inte besvären klingar av på 3-4 veckor remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Vanligt hos nyblivna mödrar. - Operation i lokalbedövning. - Efter operation följs patienten upp av arbetsterapeut. 6

7 Halsryggsbesvär med rhizopathi - Sjukgymnastik. - Ergonomisk rådgivning. - Eventuellt kan slätröntgen utföras för att eftersöka destruktion till följd av annan sjukdom. - Misstanke om rotpåverkan, det vill säga stickningar, domningar, svaghet och framför allt mycket besvärande och handikappande värk i en arm. Vid besvär av sådan grad att patienten kan tänka sig bli opererad bör remiss för MR halsrygg skrivas efter 6 8 veckor. - Visar MR diskbråck eller annan rotpåverkan som överensstämmer med symtomen och patienten fortfarande önskar operation, skrivs remiss till ortoped. - Vid oförändrade besvär remitteras patienten vidare till regionklinik. Övrigt Rekommendationer finns i SBU:s rapport från 2000 Ont i ryggen, ont i nacken. Sjukgymnastkontakt är viktig. 7

8 Rygg Lumbago - Sjukgymnastik. - Ergonomisk rådgivning. - Konventionell röntgen bör göras vid åtminstone ett tillfälle om patienten är under 20 eller över 50 år och haft ryggsmärtor mer än sex veckor. Röntgen bör göras snabbare vid tidigare malignitet eller hos patient med vilovärk och samtidig allmänpåverkan i form av feber, matleda eller viktnedgång. - Patienten bör handläggas i primärvården. Segmentrelaterad smärta opereras ej på vår klinik. I undantagsfall, när behandlingsvägen är oklar, kan vi svara på frågor efter brev till ortopedkliniken. Övrigt Rekommendationer finns i SBU:s rapport från 2000 Ont i ryggen, ont i nacken. Sjukgymnastkontakt är viktig eftersom återfall är vanligt. Rygg Lumbago med ischias - Snabb kontakt med sjukgymnast. - Konventionell röntgen om patienten är under 20 eller över 50 år. - Vid misstanke om diskbråck, det vill säga ischiassmärtor som följer ett dermatom samt vid besvär av sådan art och intensitet, att dessa är handikappande och patienten önskar operation eller vill diskutera operation bör remiss för MR skrivas efter 6 8 veckor. - Vid misstanke om spinal stenos med betydande besvär under minst sex månader där ingen förbättring skett trots aktiv sjukgymnastik och där patienten önskar operation eller vill diskutera operation skrivs remiss för MR. - Om MR visar stenos eller nervrotspåverkan och dessa fynd överensstämmer med kliniska fynd och symtom samt att patienten har kvarstående besvär och önskar operation skrivs remiss till ortoped. - Överväg alltid tidig MR vid tidigare malignitet eller vid samtidig förekomst av allmänpåverkan i form av feber, matleda och/eller viktnedgång. OBS! - Vid påverkan på blåsfunktion, nedsatt sensibilitet perianalt och nedsatt sfinktertonus, eller vid snabb progress av muskelsvaghet, skickas patienten till akutmottagningen - Operation eller diskussion om operation. - Postoperativ rehabilitering och sjukskrivning sköts av ortopedklinik. 8

9 Höft Artros - Sjukgymnastik, gärna av formen Artrosskola. - Hjälpmedel, arbetsterapi. - Anpassning av arbete vid behov. - Smärtlindrande behandling. - Röntgen. - Smärtanamnes, belastningsrelaterad och/eller vilovärk. - Funktionsgrad. - Vid oklar diagnos eller fortsatta besvär trots adekvat genomförd konservativ behandling och om patienten är positivt inställd till operation skrivs remiss till ortoped. - Ställningstagande till operativ åtgärd, i de flesta fall ledplastik. Det som talar för operation är gångsträcka under 1 km, besvärande vilovärk samt röntgenfynd överensstämmande med artros. Övrigt Mer information om Artrosskola och beträffande det primära omhändertagandet av artrospatienter finns på Naturalförloppet vid artros är att 1/3 försämras successivt, resten har samma nivå av symtom och besvär eller förbättras. Knä Artros - Sjukgymnastik, gärna av formen Artrosskola. - Hjälpmedel, arbetsterapi. - Anpassning av arbete vid behov. - Smärtlindrande behandling. - Cortisoninjektion i knäleden vid svårare smärtor. - Röntgen, belastade bilder. - Smärtanamnes, belastningsrelaterad och/eller vilovärk. - Funktionsgrad. - Vid oklar diagnos eller fortsatta besvär trots adekvat genomförd konservativ behandling och om patienten är positivt inställd till operation skrivs remiss till ortoped. - Ställningstagande till operativ åtgärd, i de flesta fall ledplastik. - Kort gångsträcka och vilovärk stärker indikationen för operation Övrigt Mer information om Artrosskola och beträffande det primära omhändertagandet av artrospatienter finns på Naturalförloppet vid artros är att 1/3 försämras successivt, resten har samma nivå av symtom och besvär eller förbättras. 9

10 Knä Främre knäsmärta - Sjukgymnastik med styrketräning och ergonomiska råd. Sjukgymnastik skall pågå 3-6 månader. - Röntgen med patellaaxial vid oklara besvär och oklar diagnos. - Ortos som kan köpas i välsorterad sportaffär kan prövas. Långvariga och godartade besvär som oftast debuterar i tonåren. - För enbart knäsmärta och värk finns knappast någon indikation för arthroscopi. Knä Patellaluxation - Sjukgymnastik med styrketräning och ergonomiska råd. Sjukgymnastiken skall pågå 3-6 månader. - Vanlig röntgen med patellaaxial. - Ortos med patellastödjande funktion beställs på OTA. - Upprepade luxationer och kvarstående instabilitet hos färdigväxta patienter kan remitteras till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus om patienten är intresserad av operation. - Operation kan ibland övervägas om knäskålen luxerar regelmässigt hos patienter som vuxit färdigt. - Efter operation sker uppföljning hos sjukgymnast och operatör. 10

11 Knä Meniskskador - Sjukgymnastik och alternativa aktivteter. - Vanlig slätröntgen med belastade bilder. - Hos unga patienter med mekaniska symptom som låsningar och upphakningar efter trauma innebär detta traumatisk meniskruptur. Om patienten är intresserad av operation remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Hos patienter äldre än 40 år ska behandling ske med strukturerad sjukgymnastik med konditions- och styrketräning samt arthrosskola. Analgetica ges vid behov. Cortisoninjektion i knäleden kan ges vid ökade smärtor. Hos patienter över 40 år beror besvären regelmässigt på begynnande arthros och kan börja i menisken. Vid dessa degenerativa meniskrupturer föreligger ingen indikation för operativ behandling även om patienten har mekaniska symptom såsom upphakningar. Traumatisk meniskskada med inslagen menisk som indicerar operation, är mycket ovanlig i denna åldersgrupp. - Hos unga patienter med låsningar och upphakningar kan det bli aktuellt med arthroscopisk meniskresektion. - Postoperativt följs patienten upp av sjukgymnast. - Har patienten kvarvarande inflammatoriska besvär som kräver cortisoninjektion postoperativt får sjukgymnast instruktion att kontakta ortoped för cortisonspruta annars behövs inget återbesök till operatören. Knä Korsbandsskador - Sjukgymnastik i minst 6 veckor med quadriceps- och stabiliseringsträning. - Om patienten har kvarstående glapp i knät efter träning remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus för bedömning. En bra genomgång av korsbandsskador finns på under rubriken Knätrauma. - Patienter med klara giving away-symptom och klar sagittell instabilitet kan remitteras till ortopedkliniken i Lidköping för bedömning där, inför eventuell korsbandsoperation. Knä trauma (kontusion) - Slätröntgen. - Punktion om knäet är svullet. Vid hemartros med fettpärlor akutremiss till ortopedklinik. - Tidig sjukgymnastkontakt, gärna inom en vecka. - Om ej bra inom 3 månader remiss till ortopedklinik. - Bedömer knäskadans svårighetsgrad - MR vid oklar diagnos. 11

12 Fot Hallux valgus: - Skoråd d v s skor med styvare sula och hälkappa. - Om markant felställning med smärtproblematik och patienten positiv till operation remiss för slätröntgen med belastade bilder och remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Värdering inför eventuell kirurgi. - Postoperativt får patienten återbesök efter 3 veckor till undersköterska för omläggning och suturtagning. Efter 6 veckor får patienten linda av själv, men får då inget återbesök. Får förstås höra av sig vid behov. Fot Hammartå: - Skoråd d v s skor med styvare sula och hälkappa. - Om markanta felställningar med smärtproblematik och patienten positiv till operation remiss för slätröntgen med belastande bilder och remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Röntgen behöver inte utföras om det endast är isolerade hammartår. Däremot beställs röntgen vid mer omfattande framfotsproblem eller misstanke på rheumatoid artrit. - Värdering inför eventuell kirurgi. - Efter operation får patienten som regel återbesök till undersköterska efter 2 veckor för suturtagning och omläggning. Om tån är stiftad får patienten återbesök efter 6 veckor till operatören för stiftextraktion i annat fall behövs inget återbesök till operatör. Fot Arthros i stortåns grundled: - Skoråd d v s MBT-skor alternativt rullsula som beställs via remiss till ortopedteknisk avdelning. - Cortisoninjektion i stortåns grundled kan provas. - Om patienten har vilovärk, uttalad stelhet, gångsvårigheter och det är dålig effekt av ovanstående behandling remiss till slätröntgen med belastade bilder och remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Värdering inför eventuell kirurgi. - Efter operation varierar behovet av återbesök beroende på vilken operationsmetod som har använts. 12

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus Fler exemplar av denna broschyr kan beställas från kirurg-/ortopedkliniken på Kungälvs sjukhus: kirort.ksh@vgregion.se Överenskommelse en södra Bohuslän Kämpegatan 3 411 04 Göteborg Tfn 0303-72 85 50 www.vgregion.se/primarvardensodrabohuslan

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse Om du vill beställa fler exemplar av denna skrift, ring landstingets Broschyrbeställning tfn 035-13 48 00 eller beställ via www.lthalland.se/broschyrer. Box 517, 301 80 Halmstad

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse april 2009 Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Förord Långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten drabbar omkring en tredjedel av den vuxna befolkningen

Läs mer

Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård

Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Ortopedkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus och en Borås-Bollebygd samt MUST-området Maj 2010 Förord Långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvården och ortopedisk specialistvård

Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvården och ortopedisk specialistvård Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvården och ortopedisk specialistvård handläggningsöverenskommelse januari 2014 innehåll Övre extremiteter Halsrygg...10 Ländrygg...12 Axel...16 Armbåge...23

Läs mer

Ortopediska diagnoser

Ortopediska diagnoser Ortopediska diagnoser Vårdöverenskommelse för Landstinget i Värmland Förord Rörelseorganens sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till funktionshinder i alla åldrar. Minst 15 procent av nybesöken

Läs mer

Samverkansdokument mellan primärvård och ortopedin i Västmanland

Samverkansdokument mellan primärvård och ortopedin i Västmanland Samverkansdokument mellan primärvård och ortopedin i Västmanland Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Magnus Lagerby verksamhetschef ortopedkliniken Gäller fr o m 2013-01- 01 Dokumentnumm er Version

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Distorsion knä och fotled

Distorsion knä och fotled Distorsion knä och fotled Distorsion = glider delvis ur led och återtar sedan normalläge Luxation = hoppar helt ur led Enkla luxationer -utan samtidig fraktur Komplexa luxationer -med samtidig fraktur

Läs mer

Höft- och knäledsartros Godkänt av: Karin Bernhoff verksamhetschef ortopedkliniken AS Christina Fahlman Braw verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Höft- och knäledsartros Godkänt av: Karin Bernhoff verksamhetschef ortopedkliniken AS Christina Fahlman Braw verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING Titel: Förvaltning: Verksamhet/division: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården Ortopedkliniken AS Kirurgiskt centrum LE Alla PV Höft- och knäledsartros Godkänt av: Karin Bernhoff verksamhetschef

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Samverkansdokument mellan primärvård och ortopedi i Västmanland

Samverkansdokument mellan primärvård och ortopedi i Västmanland MEDICINSK INSTRUKTION 1 (25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Medicinsk indikation... 2 2. Akut... 5 3. Rygg... 6 4. Axel och överarm... 9 5. Armbåge... 12 6. Hand och underarm... 13 7. Höftled och bäcken... 16

Läs mer

Så här samverkar vi med ortopeden

Så här samverkar vi med ortopeden Så här samverkar vi med ortopeden Överenskommelse om samverkan mellan primärvård och ortopedi i Landstinget i Östergötland www.lio.se Innehållsförteckning Förord Överenskommelse om samverkan 6 Syfte 6

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5.

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5. Frågor inom ortopedi OSCE 20110513 SP-fråga Diskbråck L4-L5. För övrigt väsentligen frisk patient med ett par tidigare episoder med ryggvärk. Sedan 2 veckor tillbaka ånyo viss värk i ryggen, men ffa utstrålande

Läs mer

Triggerfinger/-tumme

Triggerfinger/-tumme till dig som ska opereras för Triggerfinger/-tumme Senknuta Senskida Sena Senknuta Till dig som ska opereras för Triggerfinger/-tumme Triggerfinger/-tumme är en vanlig åkomma. Orsaken är oklar men kan

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som ska opereras för Karpaltunnelsyndrom

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som ska opereras för Karpaltunnelsyndrom O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som ska opereras för Karpaltunnelsyndrom Karpaltunnelsyndrom En av handens stora nerver, Nervus Medianus, går tillsammans

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Hallux valgus och Hammartå. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Hallux valgus och Hammartå. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Hallux valgus och Hammartå - Patientinformation Innehåll Hallux valgus Sidan 3 Hammartå Sidan 6 2 Information till dig som ska opereras för Hallux valgus eller

Läs mer

HANDKIRURGI HANDKIRURGI HANDKIRURGI. 1/3 Trauma. 1/3 RA 1/3 Övrigt. Anna Gerber Ekblom Handkirurgiska Kliniken Södersjukhuset

HANDKIRURGI HANDKIRURGI HANDKIRURGI. 1/3 Trauma. 1/3 RA 1/3 Övrigt. Anna Gerber Ekblom Handkirurgiska Kliniken Södersjukhuset HANDKIRURGI Anna Gerber Ekblom Handkirurgiska Kliniken Södersjukhuset HANDKIRURGI Nerver Senor Blodkärl Skelett Skuldran (hela kroppen) Armbågen Underarm - Handled Handled Hand HANDKIRURGI 1/3 Trauma 1/3

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se 33 Rörelseapparaten Vid diabetes har man en större benägenhet än andra att få problem med smärta och stelhet i händer, axlar och höfter. Det finns ett samband mellan ålder, lång diabetesduration samt grad

Läs mer

Knä och höftartros. Vårdprogram. Utfärdat 2012-03-23; uppdaterat senast 2015-04-22

Knä och höftartros. Vårdprogram. Utfärdat 2012-03-23; uppdaterat senast 2015-04-22 Knä och höftartros Vårdprogram Utfärdat 2012-03-23; uppdaterat senast 2015-04-22 Innehåll Gällande diagnoser... 1 Inledning... 2 Omhändertagande i primärvården... 3 Remisser... 5 Bilagor 1-3 1 - Grafik

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism Akut Hälseneruptur Bakgrund: Akut hälseneruptur drabbar 90 % män, vanligen i medelåldern. 90 % uppkommer i samband med idrottsutövning, som racket sport och lagidrotter med boll. En annan grupp är över

Läs mer

Region Skånes vårdprogram för artros

Region Skånes vårdprogram för artros Region Skånes vårdprogram för artros Anita Olsson, leg. sjukgymnast, VC Påarp artroskoordinator, SUND Karin Åkesson, leg.sjukgymnast, VC N Fäladen, Lund artroskoordinator, SUS Artros Region Skånes vårdprogram

Läs mer

Beskrivning. Medicinska indikationer

Beskrivning. Medicinska indikationer Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Ortopedtekniska hjälpmedel; kompletterande rutin för de verksamhetsområden som förskriver ortopedtekniska hjälpmedel Innehåll Syfte och omfattning... 1 Allmänt...

Läs mer

Artroskopi knäled. Anatomi. Varför artroskoperar man knäleden? Meniskskada. Symptom 2015-08-10/JF

Artroskopi knäled. Anatomi. Varför artroskoperar man knäleden? Meniskskada. Symptom 2015-08-10/JF Artroskopi knäled Anatomi Knät består av lårben, underben samt knäskål. Lår- och underben samt knäskålen är beklätt av brosk som fungerar som glidyta samt stötabsorbent. Mellan lårben och underben ligger

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

Avlastning med t.ex. käpp, Sjukgymnastik, Viktminskning, Ortos, operation med knäplastik

Avlastning med t.ex. käpp, Sjukgymnastik, Viktminskning, Ortos, operation med knäplastik Ortopedi HT-13 Fråga 1. Du träffar på vårdcentralen en patient med nyligen diagnosticerad gonartros. Han tar som smärtlindring Diklofenak 50 mg x 3 vilket hjälper ganska bra men han känner av magen. Han

Läs mer

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen.

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen. Curriculum Ortopedi Utgår från rekommendationerna för ortopedi från Global core recommendations for muscular skeletal undergraduate curriculum (Ann Rheum Dis. 2004:63:517-524). Kunskaperna är nivåindelade

Läs mer

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska

Läs mer

Axelpatient på vårdcentral

Axelpatient på vårdcentral Axelpatient på vårdcentral Vanligt 7-26 % prevalens Svårt? Skuldran utgörs av fyra leder, 20 muskler Stort rörelseomfång (ROM) Behov god koordination för att få stabilitet och styrka Rygg, bål och nacke

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Läkarprogrammet, Uppsala Universitet Mål för teoretiska färdigheter OMHÄNDERTAGANDE AV FRAKTURPATIENTER Lära sig akut handläggning av patienter med vanliga slutna extremitetsfrakturer

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik)

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning i

Läs mer

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Föreläsare Anders Nordqvist (docent/ortopedkirurg SUS) Helena Machalek AKO Ortopedi (Sundets läkargrupp) Program 12/12 13.30-14.00 14.00-14.45

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Leif Dahlberg Ortopediska kliniken Skånes universitetesjukhus Lunds Universitet

Leif Dahlberg Ortopediska kliniken Skånes universitetesjukhus Lunds Universitet Artros (OA) Leif Dahlberg Ortopediska kliniken Skånes universitetesjukhus Lunds Universitet Vad är artros Varför får man artros? Artros T8 Epidemiologi Led- och broskbiologi Diagnostik Knäskador och artros

Läs mer

FOTKIRURGI Den onda foten

FOTKIRURGI Den onda foten FOTKIRURGI Den onda foten Jonas Weidow Foten är komplex Anatomi 2 längsgående pelare/ brovalv Metatarsale 1-3 Metatarsale 4-5 Anatomi Skelettets byggstenar: statiskt? Senor: dynamisk funktion Skapar

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Artros. Leif Dahlberg. Ortopediska kliniken Skånes universitetesjukhus Lunds Universitet

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Artros. Leif Dahlberg. Ortopediska kliniken Skånes universitetesjukhus Lunds Universitet Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Artros Leif Dahlberg Ortopediska kliniken Skånes universitetesjukhus Lunds Universitet Artros Vår vanligaste ledsjukdom som medför stora funktionshinder

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador Överbelastningsskador Tendinopatier Överbelastningsskador - uppstår pga av. Yttre faktorer För tunga belastningar För många upprepningar För hastiga rörelser För snabb stegring av träning För hög intensitet

Läs mer

SP station: Ortopedi 14,5 min

SP station: Ortopedi 14,5 min SP station: Ortopedi 14,5 min Student information: Det söker en patient med axel problem. Besvären började för ca 3 år sedan då han spelade handboll och luxerade sin högra axel. Rtg visade en främre axelledsluxation

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel

Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel PM 1 (9) Division Hälsa Habilitering Rehabilitering HHR 2012-05-23 Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel LANDSTINGET I VÄRMLAND 2012-05-23 2 (9) Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel 1 Bakgrund 3 Samrådsgruppens

Läs mer

Skånevård Sund Division Kirurgi VO Ortopedi

Skånevård Sund Division Kirurgi VO Ortopedi Skånevård Sund Division Kirurgi VO Ortopedi Dokumentnamn: Handläggning av intra- och periartikulära knäledsskador Gäller för: Sjukhusvård Psykiatri Primärvård Dokument nr: Gäller fr o m: 2014-10-14 Sida

Läs mer

HJÄLPMEDEL FÖR BRÅCKBEHANDLING 03 12

HJÄLPMEDEL FÖR BRÅCKBEHANDLING 03 12 HJÄLPMEDEL FÖR BRÅCKBEHANDLING 03 12 03 12 03 BRÅCKBAND 03 12 06 BRÅCKGÖRDEL Förskrivare L med specialistkompetens i kirurgi. Förskrivningsrätt och/eller uppföljning kan delegeras till annan befattningshavare

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

FOTKIRURGI Den onda foten

FOTKIRURGI Den onda foten FOTKIRURGI Den onda foten Jonas Weidow Foten är komplex Anatomi 2 längsgående pelare/ brovalv Dels det mediala som består av Metatarsale 1-3 Dels den laterala pelaren som består av Metatarsale 4-5 Anatomi

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Eva Angenete, Docent i kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken,

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

En liten skadehandbok. Kubikenborgs IF P98

En liten skadehandbok. Kubikenborgs IF P98 En liten skadehandbok Kubikenborgs IF P98 2010 05 18 0 Detta är en liten sammanställning av det mest förekommande skador som våra ungdomar har eller kommer att få under sitt fotbollsspelande. Dokumentet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Skada i axeln - Patientinformation Axeloperation - Patientinformation Innehåll Axelleden 3 AC-leden (leden mellan skulderbladet och nyckelbenet) 3 Råd till dig

Läs mer

Handrehabilitering inom öppenvård utförd av arbetsterapeut/sjukgymnast i Örebro län

Handrehabilitering inom öppenvård utförd av arbetsterapeut/sjukgymnast i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Rehabilitering Sidan 1 av 9 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Arbetsgrupp

Läs mer

Överenskommelse om samverkan. mellan primärvård och ortopedi i Region Östergötland. Revision 3.0 2015 www.regionostergotland.se

Överenskommelse om samverkan. mellan primärvård och ortopedi i Region Östergötland. Revision 3.0 2015 www.regionostergotland.se Överenskommelse om samverkan mellan primärvård och ortopedi i Region Östergötland Revision 3.0 2015 www.regionostergotland.se FÖRORD... 4 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN... 5 SYFTE... 5 ANSVAR... 5 AVVIKELSER...

Läs mer

Länsgemensam vårdöverenskommelse

Länsgemensam vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Specialiserad rehabiliteringsklinik Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

Bra Liv nära. Bra Liv nära

Bra Liv nära. Bra Liv nära Regionens alternativ för digitala vårdbesök på nätet via koncernen Bra Liv Europas första (och största) skattefinansierade digitala vårdapp Bra Livs 31 vårdcentraler äger gemensamt den 32:a vårdcentralen

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada Bankarts operation Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat)

Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat) Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning

Läs mer

TUMBASARTROS - operation (diagnoskod M18.1 eller M18.9, operationskod NDG12) - 10 mars 2016

TUMBASARTROS - operation (diagnoskod M18.1 eller M18.9, operationskod NDG12) - 10 mars 2016 TUMBASARTROS - operation (diagnoskod M18.1 eller M18.9, operationskod NDG12) - 1 mars 16 Artros är en ledsjukdom där ledbrosket successivt förstörs, vilket leder till värk och belastningssmärta samt ibland

Läs mer

Den moderna fot- och fotledskirurgin

Den moderna fot- och fotledskirurgin Den moderna fot- och fotledskirurgin Fotens ortopediska sjukdomarhur kan allmänläkaren utreda och behandla, vad gör ortopeden? Inom fot- och fotledskirurgi görs de flesta ingrepp för att minska smärta,

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Skuldran. Sjukdomar och skador. SUS 2014-03-28 Ortopediska kliniken. Petra Petersson / Christian Olsson

Skuldran. Sjukdomar och skador. SUS 2014-03-28 Ortopediska kliniken. Petra Petersson / Christian Olsson Skuldran Sjukdomar och skador SUS 2014-03-28 Ortopediska kliniken Petra Petersson / Christian Olsson Skuldran Humerus, klavikel, scapula Klavikeln enda skelett förankringen till axiala skelettet Lös struktur

Läs mer

information till dig om Acromioplastik

information till dig om Acromioplastik information till dig om Acromioplastik Axelleden Anatomi Axelleden består av ett ledhuvud i överarmen och en ledpanna som är formad i skulderbladet. Skuldran är ett samlingsnamn på flera olika leder; axelleden,

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Del 4 Ortoser och proteser 06

Del 4 Ortoser och proteser 06 Del 4 Ortoser och proteser 06 Ortopedklinikerna vid sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik har generellt ett delat kostnadsansvar/budget för de ortopedtekniska hjälpmedlen om inget annat anges i

Läs mer

Patientformulär. Uppföljning 3 månader. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär. Uppföljning 3 månader. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Uppföljning 3 månader Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. SKELETT och MJUKDELSTUMÖR

RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. SKELETT och MJUKDELSTUMÖR Radiologi vid ryggsmärta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS RYGGSMÄRTA När och hur ska patienten utredas? När ska ytterligare radiologisk utredning Radiologiskt

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare:

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 2014-01-13 MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 1 MEBA är uppdelad i två delar, nacke och axlar samt armbåge och handleder/händer. Vardera del

Läs mer

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 NAMN:..... 1. Vad menas med sluten respektive öppen fraktur (2p)? 2. Ge tre exempel på faktorer som avgör prognosen av en fraktur (3p)? 3. Vad kallar man

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Fot - Calcaneusfraktur - FYS

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Fot - Calcaneusfraktur - FYS Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17634 su/med 2014-09-25 3 Innehållsansvarig: Lena Jensen, Fysioterapeut, Fysioterapi Mölndal (lenje2) Godkänd av: Åsa Sand, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Knäledsartros. Vad händer i kroppen?

Knäledsartros. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Ledbrosk minskar och försvinner Kroppens leder är till för att öka rörligheten. I alla leder möts minst två ben. De delar av benen som möts i en led är klädda med brosk, som är ett

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Proximala humerusfrakturer Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2016. Gäller från 1 juni 2016. Bok 4 Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2016. Gäller från 1 juni 2016. Bok 4 Ortopedtekniska hjälpmedel Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2016 Gäller från 1 juni 2016 Bok 4 Ortopedtekniska hjälpmedel Välkommen till Hjälpmedelshandboken Bok 4 Ortopedtekniska hjälpmedel Hjälpmedelshandboken är ett stöd

Läs mer

Blir vården bättre med artrosregister?

Blir vården bättre med artrosregister? Blir vården bättre med artrosregister? Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Vad är artros? En sjukdom

Läs mer

Kapselshift vid axelinstabilitet

Kapselshift vid axelinstabilitet Kapselshift vid axelinstabilitet Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Fysisk aktivitet som behandling av rörelseapparatens sjukdomar. Pär Herbertsson Överläkare, MD Ortoped kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Fysisk aktivitet som behandling av rörelseapparatens sjukdomar. Pär Herbertsson Överläkare, MD Ortoped kliniken Universitetssjukhuset i Lund Fysisk aktivitet som behandling av rörelseapparatens sjukdomar Pär Herbertsson Överläkare, MD Ortoped kliniken Universitetssjukhuset i Lund Varför fysisk aktivitet på recept? 20 % rör sig inte alls 20

Läs mer

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA)

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Behandlingsrekommendationer

Läs mer

SP Ortopedi. Studentinstruktion. Remiss till ortopedmottagningen:

SP Ortopedi. Studentinstruktion. Remiss till ortopedmottagningen: SP Ortopedi Studentinstruktion Remiss till ortopedmottagningen: Diagnos/fråga: Knädistorsion Önskad undersökning: Bedömning Anamnes/status: Pat har ramlat i skidbacken och vridit till i knäet. Rörelsesmärta

Läs mer

Område: Ortopedtekniska hjälpmedel. Innehållsförteckning

Område: Ortopedtekniska hjälpmedel. Innehållsförteckning Område: Gilitigt från och med 2009-01-01 Reviderad den Innehållsförteckning Specifika regler för området 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 06 03 12

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Primärvård och Reumatologi

Primärvård och Reumatologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Reumatologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

till dig som har en Armbågsfraktur

till dig som har en Armbågsfraktur till dig som har en Armbågsfraktur Armbågsfraktur Fraktur (benbrott) vid armbågen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Gipsförbandet Gips är ett hårt men sprött material som

Läs mer

ortopedisk behandling

ortopedisk behandling Medicinska indikationer för ortopedisk behandling Lars Lidgren NKO, Lund Nationell konferens om Vårdgarantin 16-17 mars 2006, Stockholm Indikationer för ortopedisk behandling Uppdrag från SKL - Beskrivning

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer