Ont i ryggen ont i nacken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ont i ryggen ont i nacken"

Transkript

1 Lars Englund Ont i ryggen ont i nacken Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten 2000

2

3 Ont i ryggen ont i nacken Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Målsättning 5 Anvisningar 5 Testa dina kunskaper om SBU-rapporten! 7 Rätta svar med kommentarer 13 Fallbeskrivningar 23 Barbro Nordström-Giertz, Rune Engblom, Version 1: Magnus Persson, Version 2: Magnus Persson, Version 3: Magnus Persson, Mona Larsson, Mrja Dragovic, Kommentarer till fallbeskrivningar 30 Barbro Nordström-Giertz, Rune Engblom, Version 1: Magnus Persson, Version 2: Magnus Persson, Version 3: Magnus Persson, Mona Larsson, Mrja Dragovic, 33 38

4 Inledning På senare tid har det på ett vetenskapligt sätt visats att den praxis som nu råder på många håll när det gäller patienter med rygg- och nackproblem inte är optimal. Läkarna är sannolikt alltför åtgärdsinriktade. Det finns en stor risk att man medikaliserar vissa vardagsproblem som då kan bli till långvariga arbetshinder och onödiga livslånga lidanden. Men evidence based medicine är inte det enda rätta, och mycken kunskap saknas ännu, speciellt när det gäller omhändertagandet av dessa patienter i svensk primärvård. Många metoder är fortfarande oprövade i randomiserade eller på annat sätt högklassiga studier, men vissa är faktiskt prövade och befunna overksamma eller ha negativ effekt. Detta studiebrev tar upp det praktiska omhändertagandet inom primärvården av patienter med olika typer av vanliga rygg- och nackproblem. Brevet kan användas för självstudier men är egentligen utformat för användning i FQ-grupp. Om förbättringar ska kunna åstadkommas handlar det om att bli varse det egna omhändertagandet och att förändra attityder och praxis. FQ-gruppen lämpar sig särskilt väl för just detta ändamål. 4 Ont i ryggen ont i nacken

5 Målsättning När studiebrevet är avslutat skall medlemmarna i gruppen ha fått en viss uppfattning om den egna och de övriga gruppdeltagarnas nuvarande praxis, aktivt ha tagit ställning till och diskuterat omhändertagandet av ett antal typiska patientfall, ha fått en uppfattning om vad den aktuella SBU-rapporten kan tillföra vad gäller evidens för olika behandlingsalternativ samt ha ernått en större känsla av säkerhet vid kliniska beslut och eventuellt ha formulerat en gemensam policy för handläggning av patienter med rygg- och nackproblem. En utvärdering av måluppfyllelsen ovan kan ske med en enkel rundfrågning av gruppledaren till varje gruppmedlem i samband med att studiebrevet avslutas. Anvisningar Studiebrevet tar upp ett stort, komplext och för primärvården relevant område och är relativt omfattande. Det är därför avsett att användas under två på varandra följande FQ-gruppmöten. Första mötet Den första delen av brevet är en tipsrad med 20 frågor om resultaten av SBU-rapporten som deltagarna först kan försöka lösa på egen hand. Ett förslag är att man vid det första mötet enbart diskuterar utifrån tipsfrågorna. Tipsraden följs av rätta svar enligt SBU-rapporten samt kommentarer som bör kunna ge upphov till diskussion i gruppen. Mellan första och andra mötet Man prövar i den kliniska vardagen fram till nästa möte att använda de nya kunskaperna. Man kan då reflektera över i vilka patientmöten man har nytta av de vetenskapligt underbyggda faktakunskaperna. Troligen uppstår situationer där man hamnar i svårighet om rätt kliniskt beslut trots tillgång till evidensbaserad kunskap. Ont i ryggen ont i nacken 5

6 Andra mötet Som inledning till det andra mötet diskuteras kort de erfarenheter och frustrationer deltagarna mött trots kunskaperna om innehållet i SBU-rapporten. I studiebrevet finns sju fallbeskrivningar. Under andra mötet går gruppen igenom så många av dessa som hinns med. Läs först enskilt igenom ett fall som gruppen kommit överens om och fundera en kort stund över hur du själv skulle handlägga fallet. Fallbeskrivningarna avslutas med exempel på frågeställningar, men försök även hitta andra frågor som är viktiga att ta upp för diskussion som kan stimulera gruppen till erfarenhetsutbyte: Hur gör vi och hur kan det vara rimligt att agera? Diskutera sedan fallet i grupp och försök om möjligt komma fram till ett gemensamt synsätt på handläggandet. Först därefter bör kommentarerna till fallbeskrivningen läsas. Utifrån dessa bör gruppen diskutera fritt utifrån de förutsättningar deltagarna har lokalt och hur relevanta de är för egen del. Kanske finns det något i nuvarande praxis som hela gruppen kan enas om att ändra? Gå igenom fler fall på samma sätt och avsluta gruppmötet med en enkel utvärdering av huruvida målen för arbetet uppnåtts (se sidan 4). 6 Ont i ryggen ont i nacken

7 Testa Dina kunskaper om SBU-rapporten! 20 frågor om ont i rygg och nacke Om man så önskar kan man göra tipsraden till en tipspromenad ute i friska luften. Till detta ändamål finns en version där varje fråga upptar en A4-sida. Den versionen kan beställas som en power point-fil via och finns också på SFAM:s hemsida http//:www.sfam.nu. För att uppnå samstämmighet om de besked man ger rygg- och nackpatienter som på olika vägar tar kontakt med vårdcentralen kunde en sådan tipspromenad för hela personalgruppen kanske bli en trevlig lunchaktivitet eller ett inslag på en personaldag. Sätt en ring runt ditt svar Fråga 1 Vilket av följande budskap till en patient som söker dig med en veckas besvär av vanligt ont i ländryggen har stöd i rapporten? 1 Håll dig i rörelse, men låt det ryggonda sätta gränsen för vad du skall göra! X Håll dig i rörelse, men räkna med att det kan göra ont. Låt inte detta begränsa din aktivitet! 2 Var försiktig när du belastar din rygg så du inte gör det ryggonda värre! Ont i ryggen ont i nacken 7

8 Fråga 2 Vilket av följande budskap till en patient som söker dig med en veckas besvär av vanligt ont i ländryggen har bäst stöd? 1 Använd inte smärtlindrande tabletter efter behov för att kunna hålla dig igång! Då dämpar du kroppens naturliga smärtsvar som signalerar att du överbelastar din rygg. X Använd gärna smärtlindrande tabletter efter behov för att kunna hålla dig igång! 2 Använd gärna smärtlindrande tabletter regelbundet för att kunna hålla dig igång! Fråga 3 Vilken av följande läkemedelsordinationer till en patient som söker dig med en veckas besvär av vanligt ont i ländryggen har bäst stöd? 1 Paracetamol X Bensodiazepiner 2 Muskelrelaxantia Fråga 4 Bland ryggpatienter är följande uppfattning om ryggont vanligast. 1 Att det beror på överbelastning och att det är risk att man orsakar en allvarlig skada om man gör en felaktig rörelse. X Att ryggont kan botas av läkare och att det är viktigt att snabbt söka läkare. 2 Att det beror på någon allvarlig bakomliggande sjukdom Fråga 5 Röda flaggor är kliniska varningstecken på att det ryggonda kan ha en allvarligare bakgrund. Vilket alternativ kan inte ses som ett sådant? 1 Nattliga smärtor X Smärtor som strålar ända ned i foten 2 Analgeticakrävande ryggsmärta hos barn 8 Ont i ryggen ont i nacken

9 Fråga 6 Gula flaggor är varningstecken på psykosociala riskfaktorer som gör att patienten riskerar att få en lång episod av ryggont. Efter hur lång tid av ryggont rekommenderar rapporten att man utvärderar om sådana faktorer finns? 1 4 veckor X3 månader 2 6 månader Fråga 7 Manuella behandlingsmetoder har uppvärderats i den nu aktuella rapporten jämfört med den som kom Efter hur lång tid ger rapporten stöd för att sådana skall användas när det gäller ländryggssmärta? 1 Omedelbart vid insjuknandet XInom 4 veckor 2 Efter 3 månader Fråga 8 För långvariga nacksmärtor med utstrålning används ofta radiologiska metoder med avsikt att hitta diskbråck i halsryggen. Vilket stöd ger rapporten för effekter av att operera sådana? 1 Inget stöd för effekt alls XStöd för smärtlindrande effekt men ingen effekt på rörlighet eller arbetsförmåga 2 Stöd för smärtlindrande effekt och i någon grad även på arbets förmåga men ingen effekt på rörlighet. Ont i ryggen ont i nacken 9

10 Fråga 9 Vid MR är det vanligt med avvikande fynd även hos helt ryggfriska, även om man tar hänsyn till risken att senare insjukna i ryggont. Hur vanligt är sådant fynd i ländryggen? 1 under 25 procent X procent procent Fråga 10 Vilket har störst betydelse när det gäller prognosen vid ryggont? 1 Biologiska faktorer X Psykologiska faktorer 2 Biomekaniska faktorer Fråga 11 Vilket har minst evidens för effekt vid akut ländryggssmärta? 1 Manuell behandling X Råd att leva som vanligt 2 Råd om att undvika sängläge Fråga 12 Ryggont är vanligt. De flesta som har ont i ryggen söker inte vård. Vad skiljer den som söker från den som inte gör det? 1 Mer funktionsinskränkning X Mer rädsla för allvarlig sjukdom 2 Fler episoder av ryggont tidigare 10 Ont i ryggen ont i nacken

11 Fråga 13. Prognosen för att akut ryggont skall gå över snabbt är god. Vad kan man säga till patienten beträffande möjligheten att det ryggonda kommer tillbaka efter en längre period av besvärsfrihet? 1 Det är vanligt att ryggont kommer tillbaka, det är inget farligt och du skall även då försöka att leva som vanligt och hålla dig igång. XOm det ryggonda kommer tillbaks skall du söka läkare på nytt. 2 Om det ryggonda kommer tillbaks behöver du remiss till ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam. Fråga 14 Vad har bevisats vara av nytta vid ospecifika ryggsymtom, efter uteslutande av röda flaggor? 1 Klinisk undersökning XBedömning av sacro-iliacaleder 2 Bedömning av gula flaggor Fråga 15 Vad är inte av avgörande betydelse för att bedöma vem som kan ha nytta av en diskbråcksoperation? 1 Fynd av korsad Lasègue och angivande av mycket svår rotsmärta XPåvisande av medellinjediskbråck 2 Att smärtan är så svår att man vaknar av den Fråga 16 Ett av följande har inte visats ha effekt vid kroniskt ryggont. 1 Multidisciplinärt rehabiliteringsprogram XRåd om att leva som vanligt 2 Träningsprogram Ont i ryggen ont i nacken 11

12 Fråga 17 Vid kroniskt ryggont används många metoder där effekterna är osäkra. Bara en av följande behandlingsmetoder har stöd i randomiserade kontrollerade studier. 1 TNS, akupunktur X Traktionsbehandling 2 Kurortsbehandling Fråga 18 Vid kroniskt ryggont används många metoder där effekterna är osäkra. Bara en av följande behandlingsmetoder har stöd i randomiserade kontrollerade studier. 1 EMG-styrd biofeedback X Antidepressiv medicinering 2 Manipulationsbehandling Fråga 19 Vid kroniskt ryggont används många metoder där effekterna är osäkra. Bara en av följande behandlingsmetoder har säkert stöd i randomiserade kontrollerade studier. 1 Fusionskirurgi X Multidisciplinärt omhändertagande, inkluderande beteendeterapi 2 Korsett Fråga 20 Vid akut nackont har bara en av följande behandlingsmetoder något stöd i randomiserade kontrollerade studier. 1 Fortsatt normal aktivitet X Halskrage 2 Traktion Antal rätta svar: 12 Ont i ryggen ont i nacken

13 Rätta svar med kommentarer Fråga 1: Rätt svar X Alternativ 1 har vi kanske använt förr, men det nya med SBU-rapporten är bland annat att det är viktigt att ge budskapet att smärta är OK, ja, kanske till och med att räkna med om man skall kunna bli bättre. Att låta smärtan begränsa som i alternativ 1 och 2 kan leda in i det som kallas fear-avoidance (rädsla-undvikande), en ond cirkel som är ett centralt begrepp inom den beteendepsykologiska arsenalen. Den består av: Skada som ger en smärtsam upplevelse Användande leder till smärta Katastroftankar Rädsla för vissa rörelser Undvikande av dessa rörelser Dysfunktion på grund av inaktivitet Sänkt stämningsläge, depression Sänkt toleransen för smärta Mer smärta (åter till början) Katastroftankar är vanligare hos vissa patienter men missuppfattningen att ryggen kan skadas allvarligt om jag motionerar är utbredd bland ryggpatienter. Den måste vi få fram i konsultationen och bemöta. Ett centralt budskap utifrån denna modell är: undvik att undvika! Fråga 2: Rätt svar 2 Tidigare har vi nog haft en benägenhet att diskutera som det sägs i alternativ 1, men rapporten ger budskapet att aktiviteten är så viktig att den ytterst lilla risk som finns att det skall vara någon allvarlig process bakom det ryggonda kan försummas. I frågan om medicinering efter behov eller regelbundet ger rapporten stöd för ordination om regelbunden medicinering. Ont i ryggen ont i nacken 13

14 Fråga 3: Rätt svar 1 Alternativ X och 2 rekommenderas inte på grund av risken för biverkningar och beroende. Det finns även ett gott stöd för regelbunden medicinering med NSAID-preparat. Skillnader mellan olika sådana sågs inte. Det är dock viktigt att påpeka att de evidensbaserade effekter man såg handlade om graden av smärtlindring och inte tid till besvärsfrihet eller återgång i arbete. Över huvud taget är läkemedelsbehandling mindre viktig jämfört med rådet stay active och lev som vanligt som har påvisade sådana effekter. Läkemedelsbehandling skall vara ett medel att uppnå detta. Fråga 4: Rätt svar 1 Det här är uppgifter från en undersökning som intervjuade patienter två månader efter besök hos primärvårdsläkare för akut ryggont. Att så många som 64 procent fortfarande har den felaktiga uppfattningen att en felaktig rörelse kan leda till allvarliga problem och att var tredje tror att jag kan skada mig om jag motionerar är allvarligt. Då har man inte hittat fram till patientens farhågor i konsultationen och inte bemött dem med den medicinska kunskapen. Att ryggont beror på någon allvarlig bakomliggande sjukdom tror i samma undersökning 19 procent. Det är stora skillnader i synen på ryggont mellan läkaren och den patient som söker. Patienten tror att ryggont orsakas av överbelastning av ryggen medan läkaren vet att det snarare är underanvändning och för lite belastning det handlar om. Att ryggont skall botas av läkaren förväntar sig inte patienterna medan många läkare tror att det är vad de vill och blir därmed för behandlingsinriktade. Den som söker vill i första hand veta om smärtan kan bero på någon bakomliggande sjukdom och att doktorn skall hjälpa dem att handskas med besvären. Färre än man tror önskar sjukskrivning, i amerikanska undersökningar är de en minoritet. Bland alla som får ryggont i befolkningen under ett år (cirka 40 procent) är det ungefär en fjärdedel som söker sjukvården. De allra flesta tycker alltså inte att det är viktigt att söka läkare. 14 Ont i ryggen ont i nacken

15 Fråga 5: Rätt svar X Röda flaggor skall finnas i bakhuvudet när vi träffar patienter som har ryggsmärtor. Den äldre patienten som inte brukar ha ont i ryggen eller patienten som tidigare är behandlad för cancer skall få oss att göra särskilda överväganden. Osteoporosbetingad ryggsmärta räknas också hit. Debut efter trauma eller så kallade häxskott med plötsligt debuterande smärta hos en postmenopausal kvinna med steroidbehandling och smärta vid minsta rörelse är avvikande på samma sätt. Den nattliga smärtan kan tala för en stark inflammatorisk komponent, typiskt för Bechterew-patienten är att man måste gå upp en stund för att få lindring. Men det är viktigt att tänka på att detta verkligen är ovanligheter. Om vi alltför ivrigt och öppet letar efter de röda flaggorna är det troligt att vi skrämmer patienten och ger dem nya katastroftankar. Vi kan inte informera om alla möjligheter: Det här är ett vanligt ryggont och det brukar bli bra på några dagar till någon vecka, men några procent får kroniska besvär som kan leda till permanent utslagning från arbetslivet och i några få fall kan det bero på cancer. Ett sådant (om än riktigt) budskap riskerar att skada våra patienter. Vi får bära osäkerheten själva och nöja oss med ett budskap som inte gör skada (det viktigaste i läkaretiken). I primärvården i motsats till vid ett besök hos en ortoped har vi också kunskap om patientens sjukhistoria och kan räkna med att han/hon söker oss igen om det inte går som förväntat. Det är inte så bråttom med allt! Det är kanske viktigare att inte skada än att bota-lindra-trösta. Fråga 6: Rätt svar 1 Gula flaggor är ett internationellt använt begrepp som väl fångar in det som vi i primärvården tycker oss känna i magen. Det är mer bråttom än vi tror att hitta dem! Det finns flera instrument för att värdera gula flaggor. Vid klinisk undersökning kan Waddell s nonorganic signs vara av värde. Läs mer om dem i rapporten! Ett väl utvärderat svenskt instrument är Frågeformulär om smärtproblem av beteendepsykologen Steven Linton, (Yrkes och Miljömedicinska kliniken, Regionsjukhuset, Örebro). Till detta finns också en lärorik manual. Utifrån poängen i detta formulär kan man med mycket större Ont i ryggen ont i nacken 15

16 precision än utifrån en biomedicinskt inriktad utredning hitta den som riskerar att gå in i en lång sjukskrivning. Frågorna i formuläret kan också vara en bra utgångspunkt för en dialog i konsultationen. Mönster av fear-avoidance blir uppenbara och en fruktbar diskussion kring sådana borde i många fall kunna ha stor effekt. Det är dock viktigt att vi inte överskattar vår förmåga att själva handskas med patienter som flaggar gult. Här visar rapporten klart att det för dessa behövs ett omhändertagande i ett multidisciplinärt behandlingsteam där den speciella kompetens som beteendepsykologen har inte kan ersättas av vår mer allmänna allmänmedicinska helhetssyn. Om vi koncentrerar oss på att låta bli att göra skada utifrån ett sådant beteendepsykologiskt perspektiv är mycket vunnet men mer intensiva behandlingsinsatser här har inte visats kunna ges av distriktsläkare. Fråga 7: Rätt svar X Rapporten ger inte stöd för rutinmässigt bruk av manuell behandling redan vid insjuknandet och inte heller för kroniska besvär, annat än för övergående smärtlindring. Rapportens stöd för manuella behandlingsmetoder skiljer inte mellan vem som ger dem. Det kan vara en kiropraktor, en sjukgymnast med specialutbildning eller en läkare med ortopedmedicinsk vidareutbildning. Behandlingen ger en övergående effekt på smärta och rörlighet och det är viktigt att kombinera den med ordination om fortsatt allmän aktivitet. I bägge fallen handlar det om att minska den negativa effekten av en rygg i stillhet. Mobiliseringen eller manipulationen ökar rörligheten i rörelsesegmentet men för att inte behandlingen skall knyta patienten till ett passivt beroende av behandlaren är det viktigt att egen aktivitet för att upprätthålla rörligheten inte glöms bort. Manuell behandling är ett medel för att kunna stay active på samma sätt som läkemedel. Fråga 8: Rätt svar 1 Det är viktigt vid en evidensbaserad utvärderingsmetod att ta reda på vad det är för effekt man har evidens för. Vilken är effektvariabeln (main outcome variable)? Att man har effekt på smärtduration eller smärtintensitet är en sak, effekt på rörlighet eller aktiviteter i det 16 Ont i ryggen ont i nacken

17 dagliga livet en annan. Den effekt som tycks svårast att påvisa är effekt på sjukskrivning ( return to work ). I det här fallet har man inte visat effekt på någondera. Det har lagts ned alltför mycket resurser på utredningar som syftar till kirurgiska behandlingsförsök och som kan ha fått in patienter i negativa spiraler av fear-avoidance. Generellt sett ger rapporten över huvud taget mycket lite stöd för kirurgi vid rygg och nackbesvär. Många distriktsläkare har säkert träffat patienter som efter flera försök till stabiliserande ingrepp hamnat som ständigt vårdkrävande vrak i hemsjukvård. En mer evidensbaserad syn hade kunnat stoppa sådana destruktiva och kostsamma ingrepp. Fråga 9: Rätt svar 2 Det är således mycket vanligt med falskt positiva fynd vid MR-undersökningar. I flera av undersökningarna har också de friska undersökta följts (upp till sju år) utan att det avvikande fyndet lett till sjuklighet. Även diskbråck förekommer ofta hos individer utan ryggsmärtor. I primärvården ser vi kanske de största negativa effekterna av falskt positiva fynd med patienter som förirrar sig i sjukvårdens utredningsapparat utan möjlighet att känna sig friska förrän fyndet säkert kan sägas vara irrelevant. När det gäller labbprover är det lätt att ta om ett prov eller göra en alternativ undersökning och förkasta det falskt positiva fyndet. Så är det inte med mer tids- och kostnadskrävande undersökningar. Det krävs en medvetenhet om att det prediktiva värdet av ett positivt fynd är litet om man inte har rätt starka kliniska misstankar om att något inte står rätt till, till exempel att det finns tydliga röda flaggor. Gör inte MR eller CT för att lugna patienten! Risken är stor för att beskedet inte blir så lugnande som man hoppats även hos en frisk patient. Fråga 10: Rätt svar X Vad rapporten kallar psykologiska faktorer är i allmänhet inget djuppsykologiskt som incest, konflikter i barndomen, svåra neuroser, depression eller annan psykisk sjukdom. Det handlar heller inte i första hand om aktuella bekymmer i familj eller arbetsliv. Det skulle kanske bättre kunna benämnas inställning och handla om ett beteende- Ont i ryggen ont i nacken 17

18 psykologiskt förhållningssätt. Sådana psykiska faktorer har visat sig ha viss betydelse för att ryggbesvär uppstår men framför allt har de betydelse för att avgöra vem som går från akuta till kroniska besvär. Det handlar om hur man handskas med besvären och i hur hög grad man låter dem påverka det dagliga livet. Här har de gula flaggorna en avgörande betydelse. Det är viktigt att vi som läkare inte spär på med ordinationer som bidrar till att öka beteenden som innebär undvikande. Sjukskrivning är ett sådant. En av medförfattarna i rapporten, Gordon Waddell, menar att den stora epidemi av arbetsoförmåga och invaliditet på grund av ryggbesvär mycket väl kan vara skapad av läkare. Den gamla synen från bondesamhället på ryggont som orsakat av en latmask som skulle drivas ut med arbete kanske var ett bra förhållningssätt som det medicinska etablissemanget tagit död på. Med all respekt för att vissa patienter har så ont att man inte klarar av att arbeta måste vi göra klart för våra patienter att det bästa sättet att snabbt bli bra är att fortsätta arbeta om det går. Sjukskrivning är ingen behandling och det menar vi väl oftast inte heller utan ser det som en rättighet enligt socialförsäkringens bestämmelser. Men för våra patienter blir sjukskrivningen en läkarordination om vila och också ett alldeles klart budskap om att det är arbetet som är farligt och måhända orsaken till besvären. Fråga 11: Rätt svar 1 Manuell behandling har en viss grad av evidens men betydelsen av råd enligt alternativ X och 2 har den absolut tyngsta graden. När det gäller den negativa effekten av sängläge konstaterar man i en Cochrane-review som är citerad i boken att inga fler undersökningar behövs när det gäller denna fråga. Resultaten är säkra inget mer sängläge för ryggont! För den som saknar resurser att ge manuell behandling själv eller via remiss kan det vara trösterikt att veta att vi gör större nytta genom att träna upp vår förmåga att uppnå ett samförstånd med den rygg- eller nacksjuka patienten till råd om att undvika sängläge och att leva som vanligt. 18 Ont i ryggen ont i nacken

19 Fråga 12: Rätt svar X Bland alla som får ryggont i den vuxna befolkningen under ett år (cirka 40 procent) är det ungefär en fjärdedel som söker sjukvården. Skillnaden mellan den som söker och den som inte gör det är inte graden av smärta eller funktionsinskränkning utan allmänna överväganden kring sjukdomen: Hur skall det bli i framtiden? Kan det vara en allvarlig sjukdom? Eller en generellt hög ångestnivå. Som vi brukar säga inom allmänmedicinen: Man söker inte för ett symptom utan för en uppfattning om ett symptom. Och det är kanske mer denna uppfattning än själva symptomet vi skall behandla. För att få fram patientens föreställningar och farhågor och kunna mötas utifrån dessa är det vikigt att konsultationen används på ett bra sätt. Att alltför tidigt avbryta patientens tankar med frågor som Hur länge har Du haft ont? eller alltför snabbt gå in på frågor för att kunna avfärda de röda flaggorna leder sällan till att patientens egen syn kommer fram. Att vara tyst och låta patienten utveckla vad man gått och funderat på därhemma innan man sökt kan däremot ge bra resultat. Inte sällan är det den andra meningen efter den inledande besvärspresentationen som ger den viktigaste ledtråden. Ett tips för att i konsultationen vid ryggbesvär ge patienten en bra möjlighet att uttrycka sin inställning och sina tankar om det ryggonda kan vara att använda Kirsti Malteruds nyckelfrågor. Detta är dock inte prövat i någon randomiserad undersökning men ligger i linje med vikten av att få fram patientens synsätt och beteende som är det avgörande för hur det skall gå. Kirsti Malter uds nyckelfrågor : 1.Vad skulle du egentligen allra helst önska jag kunde hjälpa dig med idag? 2.Vad tror du själv orsaken till det här är? 3. Vad har du tänkt att jag borde göra åt det här, för det har du säkert tänkt på innan du kom hit? 4. Vad har du hittills själv kommit på är det bästa du kan göra för att lindra besvären av det här? Ont i ryggen ont i nacken 19

20 Fråga 13: Rätt svar 1 Även om det akut ryggonda ofta försvinner inom någon eller några veckor är det vanligt att besvären återkommer och en större andel av patienterna än vad man tidigare trott har känningar av ryggen mera ihållande under längre perioder även efter en första besvärsfri period. Sådana besvär brukar för det mesta inte vålla någon större funktionsinskränkning. Det är viktigt att förbereda patienten på att detta inte är ett tecken på att det är något farligt och att råden om fortsatt aktivitet och att leva som vanligt är giltiga även då. Först när det behövs sjukskrivning som tecken på att besvären stör patientens arbetsförmåga (eller egentligen uppfattning om arbetsförmåga) kan det bli aktuellt med remiss till ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam. Då söker ju patienten ändå och någon uppmaning att söka igen behövs inte. Frågan om behovet av att boka återbesök belyses inte klart i rapporten. Det finns dock en spännande holländsk randomiserad studie av akuta ryggbesvär. Läkaren randomiserades till att säga det här är ett akut ryggskott, det brukar bli bra på någon vecka. Jag sjukskriver Dig en vecka och sedan skall Du komma tillbaks om Du inte är bra alternativt det här är ett akut ryggskott, det brukar bli bra på någon vecka. Jag sjukskriver Dig en vecka och sedan skall Du börja arbeta igen. De som fick det senare rådet fick förutom kortare sjukskrivningstid också kortare period av besvär och mindre behov av vårdinsats. Fråga 14: Rätt svar 2 Med ospecifika ryggsymptom menas här det som kvarstår efter att röda flaggor uteslutits, det vill säga den stora mängden (mer än 95 procent) av ryggpatienterna i primärvården. Det prediktiva värdet av en bedömning av rörlighet eller muskelstyrka vid en klinisk undersökning har undersökts och visat sig vara mycket lågt. Detsamma gäller bedömning av smärta, position och rörlighet i sacro-iliacaleder. Gula flaggor har däremot stor betydelse. Fyndet att klinisk undersökning har dålig prediktivitet motsäger inte att klinisk undersökning ska göras som en del av den process som utesluter röda flaggor. Den blir också en del av det som visar att man förstår och respekterar det onda som patienten har och som skapar förutsättning för ett fortsatt förtroendefullt omhändertagande. 20 Ont i ryggen ont i nacken

21 Fråga 15: Rätt svar X Ett medellinjediskbråck har inte förutsättningar att påverka nervroten. Den kliniska undersökningen för att hitta den patient som kan ha nytta av diskbråcksoperation är svår och har dålig träffsäkerhet. Först vid uttalade fynd som i alternativ 1 och 2 kan man vara någorlunda säker på att det blir meningsfyllt att genomföra radiologisk utredning på denna frågeställning. Korsad Lasègue innebär att man provocerar utstrålande smärta i det smärtande benet genom straight leg raising av det andra. Rotsmärta anses det vara först om smärtan går nedanför knät och helst ner i foten. Fråga 16: Rätt svar X Om smärtan blir kronisk (mer än tre månader) kan rådet att leva som vanligt framstå som ett hån och har heller ingen effekt. Ett doserat träningsprogram med gradvis ökning av belastning har visad effekt liksom det multidisciplinära rehabiliteringsprogrammet. Fråga 17: Rätt svar 2 Generellt sett finns det inga starka belägg för behandlingseffektiviteten i de flesta undersökta behandlingsmetoder för kroniskt ryggont. För flera metoder finns det också svårigheter med randomisering. Av de två metoderna i alternativ 1 finns studier med motsägande resultat och säkra slutsatser går ej att dra. För traktion fanns två bra studier som med starka evidens visar att det inte hjälper. För kurortsbehandling finns två bra och en mindre bra studie som alla visar goda effekter, evidensen bedömdes som stark. Det kommenteras dock att det rör sig om äldre patienter (över 60) och att metoden har effekt i vissa europeiska områden där det finns kurorter. Fråga 18: Rätt svar 2 Antidepressiv behandling jämfört med placebo har undersökts i 4 studier, signifikanta skillnader fanns inte för vare sig smärta eller depression. Evidensgraden för avsaknad av effekt var måttlig. För biofeedback finns jämfört med flera olika metoder måttlig evidens för sämre effekt. Ont i ryggen ont i nacken 21

22 För manipulationsbehandling finns det stark evidens för kortvarig smärtlindring som är bättre än placebo och bättre än prövade alternativa behandlingar. För långtidseffekter är resultaten motsägande. Fråga 19: Rätt svar X Det finns ingen vetenskaplig evidens för att någon form av kirurgisk dekompression eller fusion skulle vara effektiv i jämförelse med naturalhistorien, placebo eller konservativ behandling. Det finns stark evidens för att multidisciplinärt omhändertagande, inkluderande beteendeterapi, inriktad på funktionsrehabilitering är värdefull för patienter med långvarig, svår ryggsmärta. Inga studier alls är gjorda när det gäller korsett jämfört med alternativa behandlingsformer. Fråga 20: Rätt svar 1 För akut nackont är det ont om bra studier. För kroniskt nackont säger rapporten att inga positiva slutsatser kan dras över huvud taget! För akut nackont är den åtgärd som har starkast vetenskaplig bevisning för god effekt rådet att förbli aktiv, att fortsätta med vanliga aktiviteter och att vid behov erhålla tillfälligt stöd med hjälp av analgetika. Halskrage visade ej positiva effekter på vare sig smärtans varaktighet eller smärtnivå och aktivitet och rörelser bedömdes vara bättre än vila och halskrage. I en randomiserad studie på patienter med whiplashliknande skademekanism jämfördes rådet att leva som vanligt med mjuk halskrage och sjukskrivning. Långtidseffekter till förmån för lev som vanligt -gruppen sågs för smärta i det dagliga livet, nackstelhet, minnes- och koncentrationssvårigheter, smärtintensitet och huvudvärk. Några slutsatser beträffande traktionsbehandling i nacken kunde inte dras då bra studier saknades. 22 Ont i ryggen ont i nacken

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista ryggskott invalidiserad sjukgymnast behandling slappna av muskler smärtstillande röntgenbild spondylit infektion tumör utsliten botemedel invalid

Läs mer

Behandling av långvarig smärta. Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare

Behandling av långvarig smärta. Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare Behandling av långvarig smärta Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare Smärta är ett livsviktigt signalsystem.som ibland blir överkänsligt eller dysfunktionellt

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Uppsala januari 2002 Telefonrådgivningsprocess för akut ländryggssmärta Identifiering Behov av Röd flagga?

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Kvinna 39 år. Kvinna 66 år. Jag är gravid, nu i vecka 25. Från vecka 14 har jag haft ont i bäcken och rygg. Jag gick till. Vad tycker patienterna?

Kvinna 39 år. Kvinna 66 år. Jag är gravid, nu i vecka 25. Från vecka 14 har jag haft ont i bäcken och rygg. Jag gick till. Vad tycker patienterna? Ont i nacke, rygg, bäcken. Var stel överallt och hade symptom i olika former såsom huvudvärk, isningar i nerverna mm. Jag har uppnått fantastisk förändring. Har nästan aldrig ont och tillfällig stelhet

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall 1 Läkemedel Några tankar om läkemedel, om den specifika och den ospecifika effekten, om att pröva ett läkemedel, om biverkningar och om utprovningen av rätt dos. Matts Engvall Specialist i allmänmedicin

Läs mer

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5.

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5. Frågor inom ortopedi OSCE 20110513 SP-fråga Diskbråck L4-L5. För övrigt väsentligen frisk patient med ett par tidigare episoder med ryggvärk. Sedan 2 veckor tillbaka ånyo viss värk i ryggen, men ffa utstrålande

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

SP Ortopedi OSCE VT16. Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab

SP Ortopedi OSCE VT16. Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab 1 Mätvärden/lab Vitalparametrar: BT: 130/80, puls: 70, temp: 37.5 CRP < 5 U-sticka U-Glukos negativ U-Ketoner negativ ph 6

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder 2012-01-20 Vanliga symtom eller sjukdomsbilder. Jag kan konstatera att vissa tillstånd återkommer både hos elitidrottare samt hos de individer som är stilla sittande med monotona arbetsuppgifter. Med Fuji

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

God natt och sov riktigt, riktigt gott.

God natt och sov riktigt, riktigt gott. God natt och sov riktigt, riktigt gott. Tips för dig som har problem med sömnen. 1 2 Vi har alla varit med om det någon gång. Det är alldeles omöjligt att somna. Man ligger och vrider och vänder på sig

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande:

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Varför har jag ont i ryggen och är det något farligt? Hur länge kommer jag att ha ont Finns det något att göra för att bota detta? DEN BIOPSYKOSOCIAL

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Är Bioptron-metoden samma som laserbehandling? Nej, det är inte samma som laserbehandling. Biopron sänder ut ljus med en mycket bred våglängd. Bioptron genererar ett lågenergiljus, vilket gör att man får

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

RYGG BOKEN. En bok till dig som har ont i ryggen BASERAD PÅ DE SENASTE MEDICINSKA RÖNEN OM RYGGBESVÄR

RYGG BOKEN. En bok till dig som har ont i ryggen BASERAD PÅ DE SENASTE MEDICINSKA RÖNEN OM RYGGBESVÄR Det finns ett stort behov och efterfrågan på adekvat information till människor som drabbas av ryggbesvär. RYGGBOKEN har producerats för att tillgodose det behovet. Boken är utformad som en guide innehållande

Läs mer

DEPRESSION. Esa Aromaa 24.9.2007 PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN

DEPRESSION. Esa Aromaa 24.9.2007 PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN DEPRESSION Esa Aromaa 24.9.2007 VAD AVSES MED DEPRESSION? En vanlig, vardaglig sorgsenhet eller nedstämdhet är inte det samma som depression. Med egentlig depression avses ett tillstånd som pågår i minst

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret underlättar hantering och bedömning av dina besvär. Med

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

Citatsamling Upplevelser av vårdmötet bland vårdgivare och utomnordiska patienter med långvarig generaliserad smärta eller värk i leder.

Citatsamling Upplevelser av vårdmötet bland vårdgivare och utomnordiska patienter med långvarig generaliserad smärta eller värk i leder. Citatsamling Upplevelser av vårdmötet bland vårdgivare och utomnordiska patienter med långvarig generaliserad smärta eller värk i leder. Ett projekt i Reumatikerförbundets regi finansierat av Arvsfonden

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal

Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet Från FYSS till patientcentrerat samtal Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2011 Förhöjd sjukdomsrisk? Från FYSS till patientcentrerat samtal Kräver kunskap

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

spine-coaching life Functional spine-functional life FRÅGOR OCH SVAR

spine-coaching life Functional spine-functional life FRÅGOR OCH SVAR spine-coaching life Functional spine-functional life FRÅGOR OCH SVAR Frågor och svar Vilket vetenskapligt stöd finns? Ryggbesvär orsakas sällan av allvarliga bakomliggande sjukdomar. Stöd för att ryggbesvär

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns.

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns. 15 år av smärta I 15 år gick Ella Granbom med fruktansvärd menssvärk. För ett år sedan kom diagnosen Ella har endometrios. Tillsammans med AnnaCarin Sandberg håller hon nu på att starta en lokal stödgrupp

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Totalkropp tel: Ingenjörsvägen 34, Liljeholmen, Stockholm

Totalkropp  tel: Ingenjörsvägen 34, Liljeholmen, Stockholm 4 kroppstester Två enkla tester som hjälper dig se varningstecken för kronisk huvudvärk och ischias. Samt två tester för att kolla din bålstyrka och rörlighet. Totalkropp kontakt@totalkropp.se www.totalkropp.se

Läs mer

Kissing Spines FAQ. Vad är kissing spines?

Kissing Spines FAQ. Vad är kissing spines? Kissing Spines FAQ Vad är kissing spines? De dorsala tornutskotten längs med ryggen från manken till höften är vanligtvis regelbundet placerade med utrymme mellan ( grön cirkel ). Vid kissing spines ligger

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär B 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Skruttans badträning

Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttan, flickan med en mage som luras. En saga om och för barn med Prader-Willi syndrom. Skruttan måste varje vecka gå till sjukhuset för att träna i den stora

Läs mer

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp Britt W. Bragée NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Copyright 2012, Britt W. Bragée Ansvarig utgivare: Britt W. Bragée Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1769-7

Läs mer

FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III Grundnivå

FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III Grundnivå Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III Grundnivå Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård FYS 015:4 Uppgift 3 Professionellt förhållningssätt

Läs mer

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11 10 noa nr 6 2015 Tufs fick livet tillbaka En extremt ovanlig bentillväxt inne i ryggradskanalen hotade att göra huskatten Tufs förlamad. Husse och matte ställdes inför det svåra valet: att låta Tufs somna

Läs mer

Ergonomi bedömningsexempel

Ergonomi bedömningsexempel Ergonomi bedömningsexempel Allmänt utan kommer till uttryck i olika fo. att delta. Nedan finner du de kunskapskrav i Idrott och hälsa 1 som är kopplade till ergonomi och arbetsmiljö. En kort förklaring

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer