bet net Sherry Affärsidé Mål och Vision

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bet net Sherry Affärsidé Mål och Vision"

Transkript

1 bet net Affärsidé Bet.net skall erbjuda en spännande kombination av Internetbaserade spel där människor från hela världen kan mötas för att spela om pengar. Mål och Vision Vi ska sträva efter att vara ledande inom vårt valda marknadssegment och vi skall arbeta aktivt för att hela tiden leverera nya utmaningar till våra kunder. Vi vill vara alla spelares första val. Sherry Spelglädje

2 Slutsatser och utredarnas rekommendation Vår undersökning visar att det finns mycket goda möjligheter att slå sig in på Internetspelsmarknaden, en marknad som stadigt växer. För att öka möjligheterna att lyckas med detta projekt bör man påbörja arbetet så fort som möjligt, detta eftersom det i dagsläget sker en stark etablering från många håll. För att maximera avkastningen bör vi vara med bland de första. För att driva denna spelsajt föreslår vi bli ett dotterbolag till Sherrybolagen AB. Vi kommer att tvingas lokalisera bolaget utanför Sverige på grund av den rådande lagstiftningen, men det kommer nog snarare att vara en fördel ur driftsynvinkel. Fördelen består i att kompetent personal finns i så gott som hela världen, men få länder har så höga kostnader för personal som Sverige, alltså minskar kostnaderna tack vare lokaliseringen. Om man ska kunna genomföra projektet på ett billigt, snabbt och effektivt sätt bör man försöka köpa in så många färdiga lösningar som möjligt. Ett exempel på detta är att man kan köpa ett färdigt system för betalningssäkerheten från thawte.com. Tidsplanen i bilaga 10 är baserad på att lösningar köps in. Vår intäkts- och kostnadsanalys påvisar överskott i driften redan första året och att investeringskostnaderna har tjänats in efter 36 månader. Vi har även med vår försiktiga inkomstanalys beräknat att vi kommer att uppnå en bra lönsamhet. Den avgörande faktorn är marknadsföringen. Vi måste få snabbt genomslag för att uppnå den kritiska kundstocken vilket är ett måste för vidare expansion. Detta är anledningen till att vi har avsatt så mycket pengar i vår kostnadsanalys just till marknadsföringen. En annan viktig fördel är att vi har en viss stödjande kompetens inom koncernen som kan utnyttjas på ett bra sätt, till exempel Metro för marknadsföring. Vi kommer även att differentiera oss gentemot våra konkurrenter med vår inriktning på skicklighetsbaserade spel hos en säker och trovärdig operatör. Vi kommer dessutom att prioritera en annan målgrupp än vad som är brukligt i branschen vilket ger oss komparativa fördelar framför allt inom marknadsföringen. Det är inte någon av konkurrenterna som i dagsläget riktar sig till den äldre generationen, något vi har för avsikt att göra. Vi rekommenderar att projektet genomförs. 2

3 Inledning Tanken med detta projekt är att undersöka förutsättningarna för att starta ett Internetbaserat spelföretag. Valet av affärsidé grundar sig på det allt mer omtalade spelandet med Internet som bas; kan vi också ta del av denna omogna marknad? Att Svenska Spel nu funderar på att starta pokerspel på Internet är ett tecken på att vi inte är ensamma om att se potentialen på denna marknad. I motsats till vad många kan tro anser vi att den negativa uppmärksamheten kring spelande kan vara en positiv injektion i projektet. Då detta debatteras väcks nyfikenheten hos allmänheten och allt fler kommer troligtvis att undersöka vad som ligger bakom debatten vilket, indirekt, ger vår affärsidé gratis reklam. Eftersom företaget ska vara baserat på Internet, kommer det uppstå en del problem som måste beaktas. De juridiska aspekterna är ett av de områden som kommer kräva noggranna undersökningar, men de kommer troligtvis inte hindra en sjösättning av affärsidén. Förutsättningarna för att lyckas med en satsning på Internet-baserad spelverksamhet tror vi är gynnsamma. De företag som redan finns på marknaden gör stora vinster och bara i januari 2005 ökade till exempel pokerspelandet på Internet med 10 % (Computer Sweden, ). Dessutom kan vi ta hjälp av företag inom koncernen för att bygga upp företaget. Hos Sherry finns idag en dotter som säljer spelplattformar för spel via Internet och via City International kan vi föra ut vårt budskap till allmänheten. Används kompetensen inom koncernen på ett riktigt sätt är förutsättningarna för att lyckas stora. Inte bara blir projektet billigare att starta upp, troligtvis går det också snabbbare. Den mest kritiska fasen i projektet är naturligtvis den första tiden efter lanseringen. Lyckas vi från början locka in tillräckligt med besökare ser framtiden ljus ut och om konceptet inte skulle fungera märks det snabbt. När spelarna börjat nyttja våra tjänster och ryktet sprids kommer driftskostnaderna bli relativt små, marknadsföringskostnaderna antar vi vara de största. Pengarna kommer sedan oss tillhanda direkt vid spel, vilket ger oss stora möjligheter att undvika likviditetskriser i uppstartningsskedet och möjliggör investeringar i takt med att besökarantalet växer. 3

4 Innehållsförteckning SLUTSATSER OCH UTREDARNAS REKOMMENDATION... 2 INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 SPELBETEENDE PÅ INTERNET... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HUR SKAPAR VI FÖRTROENDE HOS KONSUMENTEN?... 7 SÄKERHET... 7 UPPBYGGNAD AV HEMSIDA... 8 KUNDSERVICE... 8 JURIDISKA AVVÄGNINGAR... 8 BILAGA 1 SWOT-ANALYS... 9 BILAGA 2 MARKNADSÖVERSIKT BILAGA 3 MARKNADSFÖRING BILAGA 4 POLICY OCH ETIK BILAGA 5 JURISDIKTION BILAGA 6 AVTAL PÅ INTERNET BILAGA 7 GRÄNSSNITTSBESKRIVNING BILAGA 8 - BETALNINGAR BILAGA 9 INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS BILAGA 10 TIDSPLAN FÖR PROJEKTET

5 Förutsättningar Datortätheten och tillgången till Internet ökar kraftigt i hela världen, därmed ökar också antalet personer som spelar via Internet. Bara i Sverige uppskattar operatörerna att antalet personer som spelar via Internet kommer tredubblas under 2005 (www.aftonbladet.se/ vss/it/story/0,2789,608073,00.html). Då den svenska marknad en anses vara en early adaptor ger detta en fingervisning om att det i framtiden kommer ske en kraftig tillväxt världen över, därför tror vi att det inte finns några direkta gränser för hur stor marknaden kan bli i framtiden. I dagsläget råder en uppdelning på den Internetbaserade spelmarknaden där en del operatörer erbjuder de klassiska kasinospelen medan andra fokuserar på brädspel. Vi vill erbjuda en unik blandning av spel med inriktning mot kunskapsbaserade spel, omfattande såväl kasinospel som brädspel. Idag finns det ca 200 pokersajter som via Internet som slåss om spelarnas insatser. Vinstmarginalerna är lägre än på sportsbetting men omsättningen är hög och eftersom spelföretagen tar en avgift på 2 till 3 procent av varje pott tjänar bolagen pengar på att samma pengar snurrar runt bland spelarna. Spelbeteende på Internet För att skapa oss en bild av spelbeteendet på Internet har vi valt att kartlägga den svenske Internet-användarens beteende. Då Sverige är ett land med stor datortäthet där många har möjlighet att koppla upp sig mot Internet låter vi den statistiske svensken representera den typiska framtida Internet-användaren. Den genomsnittlige Internet-användaren spenderar 72 minuter per dag på Internet. De som spenderar mest tid online är personer mellan 25 och 44 år; dessa personer spenderar i genomsnitt 80 minuter per dag. Vad avser användningsområdet så spelar 4 % av Internetanvändarna onlinespel en genomsnittlig dag. I åldersgruppen 9-14 år är detta dock mycket vanligare, här spelar hela 20 % av användarna onlinespel en genomsnittlig dag. Det måste dock noteras att med onlinespel innefattas såväl plattformsspel som spel om pengar (www.scb.se). Sedan 1999 har det varit möjligt att spela poker via Internet i Sverige men det är först under det senaste året som intresset har tagit verklig fart. Pokerspelandet via Internet håller på att bli lika stort som tipsspel och annan vadslagning. Andra former av spel som är vanliga är hjärter, dam, backgammon, schack och tärningsspel. Det är vanligt att spelsajter försöker binda upp spelare genom att erbjuda ett visst antal gratisspel. När gratisspelen är förbrukade blir man erbjuden att spela om pengar. Dessa sajter attraherar främst yngre spelare som inte har möjlighet att satsa så stora summor. Den mer försiktige spelaren väljer ofta att nyttja spel som alltid är gratis. Spelbeteendet för Internet-användare håller på att ändras och allt fler ansluter sig till skaran av online-spelare. Bland annat är tillgängligheten en stor bidragande faktor till denna förändring; man kan med enkelhet koppla upp sig mot Internet och spela om pengar utan att behöva gå utanför dörren. Man är inte längre begränsad till spellokalernas öppettider utan kan oavsett tid på dygnet koppla upp sig och möta andra spelare. Siffror på en skärm ger inte samma verklighetsförankring som sedlar i plånboken vilket gör det lättare att satsa större summor och då vi tar en andel av potten ser vi gärna höga insatser. 5

6 Marknadsföring Då vi är nya aktörer på marknaden har vi ingen kundbas att ta med oss in i denna nya kanal. Detta kommer kräva en massiv marknadsföring i initialskedet för att bygga upp en kundkrets och etablera vårt varumärke. För att skapa oss ett namn hos konsumenten kommer vi vara tvungna att satsa stora pengar på marknadsföringen. Det är viktigt att vi når en bred marknad i initialskedet och behöver därför föra en aggressiv marknadsföringskampanj över stora geografiska områden. Då det inom koncernen redan finns en stor mängd kanaler där marknadsföringen kan ske genom, tror vi att vi kan dra nytta av dessa. Till exempel Metro har en stor geografisk täckning och därigenom bör vi kunna nå många personer på olika geografiska marknader på kort tid. Vi måste dock vara noga med att inte bryta mot några marknadsföringslagar då detta skulle gå stick i stäv med vår tanke om att vara ett säkrare och trovärdigare alternativ. Varumärke När en potentiell spelare går in för att spela på Internet ska den första tanken som kommer upp i huvudet vara Bet! För att få kunden att välja oss som första alternativ är det av stor vikt att vi har ett positivt klingande varumärke som rotar sig snabbt hos konsumenten. Vi uppnår detta genom en kraftfull marknadsföring med effektiva kännetecken. En enkel och stilren, men ändå väldesignad logotyp och en enkel webbadress är viktigt för att folk ska komma att tänka på vår sajt. Pålitligheten och trovärdighet är två andra nyckelord som ska vara förknippade med Bet. Om vi på något sätt kan få detta att synas i marknadsföringen är det bra, men det kan bli svårt. Hur sidan byggs upp med betalningssäkerhet, samt att etik och moral är väl förankrat i organisationen kommer vara bland de viktigaste sätten att skapa förtroende. Att förknippas med andra seriösa företag och evenemang som har ett positivt samband med vår verksamhet är ett viktigt led i uppbyggnaden av ett seriöst och välkänt varumärke. Målgrupper Vår primära målgrupp är åldersgruppen år. Detta segment är redan regelbundna Internet-användare och de flesta har köpt varor eller tjänster via Internet, vi behöver alltså inte lära dessa personer att använda sina kontokort för betalningar via Internet vilket ger möjlighet till snabbt genomslag och snabba utvärderingar av våra kampanjer. Detta segment är även relativt köpstarkt. Den sekundära målgruppen är personer från 45 år. Detta segment har i allmänhet gott ställt med höga inkomster och vuxna barn vilket ger goda marginaler i dessa personers ekonomi. Problemet i detta segment är förtroende för Internet i allmänhet och spel i synnerhet. Det finns en mentalitet som går ut på att spel är fult och man vill inte associeras med detta. Om vi kan lära detta segment att tänka om finns stora pengar att tjäna. Marknadsföringskanaler Vi föreslår att vi i nära samarbete med en reklambyrå arbetar fram en lämplig marknadsföringsstrategi. Denna kan till exempel innehålla: Artikel på förstasidan samt löpare i City International AB:s gratistidning Tv- och radioreklam där det är tillåtet Reklam via välbesökta websajter Nyhetsbrev via e-post & SMS Sponsring av evenemang 6

7 Förmåner och bonusar Som en del av marknadsföringen bör vi erbjuda olika förmåner till dem som använder våra tjänster. Dessa olika erbjudanden måste till största del ges i början, när vi introduceras på marknaden. Det finns redan många liknande företag så för att kunderna ska välja vår sajt är vi tvungna att erbjuda någonting utöver det vanliga. Exempel på förmånliga erbjudanden är så kallade free-rolls, samt belöning vid värvning av nya spelare. Vi vill även erbjuda prova-påspel för låtsaspengar samt en virtuell spelskola för de olika spelen, se bilaga 3. Hur skapar vi förtroende hos konsumenten? Vår tanke är att erbjuda en spelsajt där fokuseringen ligger kring just spelen och inte reklam såsom pop-ups som kan uppfattas som ett irritationsmoment. För att nå en bred kundkrets rekommenderar vi engelska som språk. Spelvaluta bör vara USD, men vi tror att det kan finnas tillräckligt med kundunderlag för att erbjuda spel om till exempel Euro och därmed låta våra besökare välja den valuta de behagar. Det är av stor vikt att välja ett domännamn som är lätt att komma ihåg och kombinera den med ett starkt varumärke. Vi bör vara noga med att följa ICC: s regler för att ytterligare förstärka vår trovärdighet. Detta kommer till exempel innebära att vi måste behandla alla personuppgifter konfidentiellt och inte sälja dessa vidare. För att få tillgång till spel om riktiga pengar måste man via ett formulär intyga sin ålder och nationalitet. Vi kommer att anpassa åldersgränsen utifrån de lagar som gäller för det land vi placerar oss i, troligtvis kommer åldersgränsen att vara 18 år. Om man anger att man kommer från ett land där det är förbjudet att spela kommer man inte beviljas medlemskap. Vi kommer även ha ett användaravtal (ett förslag på hur detta kan utformas finns i bilaga 6) som måste godkännas innan medlemskapsansökan kan godkännas. Tydlig kontaktinformation bör framgå på samtliga sidor. Dessutom kan det vara lämpligt att varna för spelberoende och vilka problem som kan orsakas av denna sjukdom, gärna i kombination med ett policydokument (se även bilaga 4). Vi bör publicera information om vår väl fungerande slumpgenerator och även upplysa om vilka företag vi anlitar som kontrollanter av spel- och slumpgeneratorerna. Ytterligare säkerhet nås med den betalningssäkerhet vi erbjuder medlemmarna då de har ett eget konto hos oss och all information som har med detta konto att göra krypteras med 256-bitars kryptering såväl internt som externt. Säkerhet Betalningar och säkerhet Här föreslår vi att vi köper ett färdigt säkerhetssystem. Förslagsvis köper vi det från som har en färdig säkerhetslösning som även innehåller betalningslösningar. Då får man en färdig lösning som passar för den typ av verksamhet som vi ägnar oss åt, till ett pris som är överkomligt, man betalar 849$ per år. Om vi satsar på detta kommer det rimligtvis gå snabbt att implementera på vår sajt jämfört med om vi skulle ta fram en egen lösning. I denna lösning ingår även ett visst tekniskt skydd emot olika former av bedrägeri, exempelvis övertagna konton och bedrägliga transaktioner, ytterligare information finns i bilaga 8. 7

8 Uppbyggnad av hemsida Internet-användare vill inte leta efter det de söker på en sajt, de vill bli serverade direkt. Vi skall alltså sträva efter att bygga en sajt där det krävs två, max tre, klick för att nå till den funktion man söker. Detta bör även tilltala vår sekundära målgrupp som i en del fall kan vara oerfarna Internet-användare. Färgskalor och utformning av olika rutor och knappar är även något som man som användare reagerar på, vilket vi måste ta hänsyn till när definitiv utformning av sajten beslutas. Kundservice Vi bör ha en dygnet-runt öppen kundservice som nås via ett formulär på hemsidan. Denna kan skötas av våra datatekniker, alternativt köpas in från ett externt bolag. Vi rekommenderar att våra egna tekniker används i så stor utsträckning som möjligt; detta för att kunna åtgärda eventuella fel omedelbart, dessa kan eventuellt stödjas av ett inhyrt kundserviceföretag. Juridiska avvägningar Jurisdiktion På grund av den svenska lotterilagstiftningen kan vi inte agera med Sverige som bas. Vi rekommenderar att bolaget skapas som en dotter till Sherryföretagen AB och placeras på Malta; själva spelbolaget kan skapas som en dotter till Bet och lokaliseras till Costa Rica då detta tillvägagångssätt används av konkurrenter idag och verkar fungera tillfredställande. Avtal på Internet Efter att ha undersökt de stora spelbolagen på Internet, exempelvis Unibet, Betsson och Multipoker, kan man konstatera att de flesta bolagen har snarlika avtal gentemot kunden. Eftersom en av de absolut viktigaste bitarna för dessa bolags överlevnad är deras relation med sina kunder, är det föga förvånande att alla bolag trycker på att man i mesta möjliga mån kommer att tillmötesgå sina kunder i händelse av tvist, något vi också bör göra. Vi kan förväntas ha ett användaravtal som är ganska likt de andra spelbolagens avtal, men detta måste givetvis granskas av en jurist som kan området. Eftersom alla bolag i denna bransch erbjuder snarlika lösningar för sina kunder så är kunderna troligtvis inte särskilt trogna de enskilda företagen. Detta gör det viktigt att vi differentierar oss gentemot andra bolag via vår inriktning på säkerhet, trygghet och fler skicklighetsbaserade spel. Förhoppningsvis ger detta oss trognare kunder. De olika bolagen har en gemensam del i sina avtal som är till nackdel för deras kunder, det är klausulen som friskriver dem från ansvar som uppstår av teknisk natur, exempelvis om kundens Internetuppkoppling dör. Detta är givetvis något som vi också kommer att behöva. Exempel på hur ett användaravtal kan se ut finns i bilaga 6. 8

9 Bilaga 1 SWOT-Analys Styrkor Växande marknad Gästkonton - likviditet Inlärning Kort startsträcka Risknivån Svagheter Konkurrenter Kundbas Synlighet Antalet personer som spelar via Internet växer kraftigt; operatörerna till exempel uppskattar att bara den svenska marknaden kommer tredubbla antalet personer som spelar via Internet bara under Då den svenska marknaden anses vara en early adaptor ger detta en fingervisning om att det i framtiden kommer ske en kraftig tillväxt även i resten av världen, se bilaga 2 - Marknadsöversikt. Då våra besökare gör en insättning på ett konto innan de börjar spela och dessutom spelar mot varandra, inte mot en bank, ser vi små likviditetsrisker för företaget. De spel vi erbjuder är lätta att lära sig grunderna i och man blir snabbt duktigare vilket gör det kul att spela. Om vi kan få en stadig tillströmning av nya besökare kommer det dessutom finns lätta byten att vinna mot vilket stimulerar till återbesök. Det finns färdiga lösningar för de flesta funktioner vi behöver köpa, alltså kommer vår starttid bero på hur snabbt vi kan kombinera dessa olika delar på ett funktionellt sätt. Vi slipper med andra ord långa utvecklingstider och höga utvecklingskostnader. För en utförligare kalkyl av kostnader och vinsthorisont, se bilaga 9 Intäkts- och kostnadsanalys. Då vi endast förmedlar en tjänst där olika personer kan spela mot varandra, står inte vi som finansiell garant för eventuella vinster eller förluster utan dessa regleras direkt mot speldeltagarnas konton. Detta ger en relativt liten risk för vår likviditet och finansiella ställning. Se även avsnittet Säkerhet samt bilaga 8 Betalningar. Det finns många konkurrenter och dom blir snabbt fler, konkurrenssituationen kommer på ett par års sikt vara tuff. Det kommer troligtvis vara mycket viktigt med ett starkt och välkänt varumärke för att ha en chans att locka till sig och bibehålla en stor kundbas, se Bilaga 2 Marknadsöversikt. Då vi är nya aktörer på marknaden har vi ingen kundbas att ta med oss in i denna nya kanal. Detta kommer kräva en massiv marknadsföring i initialskedet för att bygga upp en kundkrets. Se Bilaga 2 Marknadsöversikt samt bilaga 9 Intäkts- och kostnadsanalys. Det är svårt att synas på Internet och marknadsföring via detta medium har svårt att få genomslag; vi måste erbjuda något unikt för att få ordentligt genomslag. 9

10 Marknadsföring Möjligheter Nisch Drift Återbesöksfrekvens Expansion Hot Lagstiftning Säkerhet Konkurrenter Etik För att synas kommer vi vara tvungna att satsa stora pengar på marknadsföring, framför allt i uppstartningsskedet. Vi erbjuder en unik blandning av spel med inriktning mot kunskapsbaserade spel. I dagsläget råder en uppdelning hos befintliga operatörer där de klassiska kasinospelen finns hos en del operatörer och brädspel hos andra. Vår blandning bör tilltala personer som anser sig vara lite bättre än genomsnittet då kunskap är den avgörande faktorn för att vinna hos oss, se Spelbeteende på Internet. De största kostnaderna uppstår under de första månaderna på grund av den stora marknadsföringsinsatsen, därefter har vi relativt låga driftskostnader då personalstyrkan är liten och övriga fasta kostnader kan vi påverka genom valet av lokalisering, se bilaga 9 Intäkts- och kostnadsanalys. Då vår produkt är beroendeframkallande, i kombination med att besökarna deponerar pengar hos oss, ökar chansen till återbesök, se Spelbeteende på Internet. Om produkten får genomslag och antalet besökare växer stadigt finns det många andra spel att utöka produkten med. Vi kan därigenom framstå som en dynamisk operatör som ständigt utvecklas och växer, vilket ytterligare ökar chansen till återbesök. Vi kan inte vara säkra på att vår verksamhet får fortgå ostört för all framtid, vi måste utarbeta planer för eventuella lagändringar som tvingar oss att flytta vår verksamhet. Alla hemsidor på Internet är potentiella mål för hackers och crackers. Vi måste hela tiden ha uppdaterade virusprogram och tekniker i tjänst för att kunna motverka eventuella attacker, se Säkerhet. Branschen är utsatt för tuff konkurrens och nya operatörer dyker upp hela tiden. Vi måste vara ett steg före så vi inte förlorar våra kunder till nya alternativ, se bilaga 2 Marknadsöversikt. Det pågår en intensiv debatt om det moraliska i att erbjuda tjänster som kan påverka personer negativt, till exempel spelberoende. Vi måste ha en plan för hur vi ska bemöta kritik och en handlingsplan för personer som hamnar i problem på grund av oss. Vi måste sköta oss på ett professionellt sätt för att utstråla den seriositet vi strävar efter; för att locka de mindre spelbenägna att prova våra tjänster, se bilaga 4 Policy och etik. 10

11 Bilaga 2 Marknadsöversikt På Internet finns det väldigt många spelsajter. Vi har gjort ett urval bland de största för att skaffa oss en uppfattning om hur konkurrenssituationen ser ut. De flesta konkurrenterna kräver att man laddar ner ett program för att kunna spela poker, det enda företag som vi hittat där detta inte krävs är Betsson. På vår sida bör man heller inte behöva ladda ner något för att kunna spela, vilket är något som kan ge oss en fördel mot konkurrenterna. Spelaren slipper ett extra program på datorn och man kan spela från vilken dator som helst, bara den har Internetuppkoppling. Detta bör leda till att vi får fler aktiva spelare vilket ger företaget större intäkter. Vi har heller inte hittat någon sajt där man kan spela både poker och vanliga brädspel, som till exempel backgammon, om pengar. Vissa sajter erbjuder bara poker och de som har andra alternativa spelformer erbjuder då spel på till exempel fotbollsmatcher och/eller kasinospel. Det finns även sidor på Internet där man kan spela om pengar på bland annat backgammon och schack, men dessa är inte många, vi har hittat ett tiotal. Dessa sidor är inte så välkända vilket ger oss en möjlighet att locka kunder under förutsättning att man gör allmänheten uppmärksamma på att det går att satsa pengar även på brädspel. Även om det finns många aktörer på pokermarknaden spås en stark tillväxt framöver. Om man tittar på den svenska marknaden så ökade antalet svenska spelare med 1000 % förra året och i år tror man att antalet svenska spelare kommer att tredubblas. (www.aftonbladet.se/ vss/it/story/0,2789,608073,00.html) Denna utveckling inger goda förhoppningar om en liknande utveckling, åtminstone i västvärlden, under de närmaste åren. 11

12 Bilaga 3 Marknadsföring Förmåner och bonusar Som en del av marknadsföringen måste vi kunna erbjuda olika förmåner och erbjudanden för dem som använder våra tjänster. Dessa olika erbjudanden bör till största del ges i början när vi introduceras på marknaden. Det finns redan många liknande företag, så för att kunderna ska välja vår sajt i stället för någon konkurrents är vi tvungna att erbjuda något utöver det vanliga. Gratis prova-på-spel Ett förslag är att göra som många andra sidor, erbjuda gratis spel de första omgångarna. På så sätt ökar sannolikheten att även ovana spelare att börja spela. Har de väl spelat en första gång, som inte kostar något, är det lättare för dem att fortsätta spela och då med insats. När de vunnit för första gången och märker att pengarna kommer dem tillhanda minskar motståndet mot att satsa på vår sajt. När spelarna väl upptäckt oss gäller det naturligtvis att behålla dem. Det är mycket möjligt att detta är den svåraste uppgiften för oss. Första gångerna besöker de flesta sajten av ren nyfikenhet, men för att de ska återkomma måste de få något i utbyte. Genom att göra det förmånligt för spelarna att frekvent spela hos oss ökar vi sannolikheten för återbesök, vilket i sin tur leder till ökade möjligheter att trygga företagets överlevnad. Free-rolls Ett sätt att få stamgäster till sajten är genom att de får betala olika taxor beroende på hur ofta och hur mycket de spelar. Efter ett visst antal spel per månad sänks avgifterna så att det blir mer lockande för dem att spela hos oss. Storspelarna kommer förmodligen vara de som förser oss med mest pengar, därför måste de vilja stanna hos oss. Istället för att spela på olika sajter måste vi hålla uppe suget att spela hos oss. Sänkta taxor vid frekvent spelande är en möjlighet, att erbjuda så kallade free-rolls en annan. Med free-rolls menas till exempel att de som spelat mest under exempelvis en vecka eller månad får vara med och spela om en pott utan att satsa något. Värvning Förutom att behålla storspelarna måste vi hålla tillströmningen av nya spelare på en hög nivå. Ett sätt att göra detta på är att belöna redan aktiva spelare när de värvar nya. När den nya spelaren har spelat sina första spel får både värvaren och den nya spelaren en summa pengar att lägga i sitt konto. För att detta ska ge bra resultat kommer vi vara tvungna att kräva de nya spelarna till att spela ett visst antal gånger innan belöningen träder i kraft. På så sätt blir det lättare att få spelarna att komma in i systemet och bli intresserade av både olika spel och erbjudanden. Tio-i-topp-listor Majoriteten av dem som spelar är troligtvis den sortens människor som har en utpräglad tävlingsinstinkt. För att upprätthålla deras behov av självbekräftelse kan man upprätta topplistor varje dag, vecka och/eller månad. De som vunnit mest under dessa perioder kan då få en ytterligare bonus i form av antingen gratis spel eller kapital till deras konto. Att använda sig av detta borde vara effektfullt av mer än en anledning. För det första vill spelarna komma åt bonusen, men den viktigaste moroten är troligtvis att spelarna får möjligheten att vara med på topplistan. Målet är givetvis att få många besökare som kommer att satsa mycket för att uppnå kicken av att se sig själv på en topplista baserad på deras egen skicklighet. 12

13 Bilaga 4 Policy och etik Då vi är ett vinstdrivande företag och vår huvudsakliga sysselsättning är spel, är vi medvetna om att detta kan komma att krocka med etik och moral i flera kulturer. Det finns idag både religioner och samhällsstrukturer som inte tillåter någon form av spel, samtidigt finns det kulturer där just spel och dobbel är en form av socialt umgänge. Vi kommer därför aldrig kunna tillgodose allas önskemål. Det vi kan göra är att tydligt påtala vår ambition att följa alla lagar och regler som gäller i det land vi opererar ifrån samt undvika att associeras med bolag och spelformer som kan uppfattas som omoraliska. Policy För att inte göra folk irriterade i onödan kommer det vara viktigt att framföra vår policy på sajten. I policydokumentet ska vi inte försöka dölja delarna i verksamheten som vissa kan se som negativa. Tanken är istället att belysa eventuella problemområden och ge råd hur man kan undvika att drabbas av dessa. Görs detta på ett korrekt och smidigt sätt, är policydokumentet något som kan bli fördelaktigt för oss, en möjlighet att skapa förtroende för sajten och bolaget. Ett av de problemområden som ska belysas är självklart risken för spelberoende. En del i detta är att upplysa besökarna om vad spelberoende är och när man är i farozonen för att bli spelmissbrukare. För att underlätta för spelarna att undvika detta är ett förslag att vi erbjuder dem att begränsa sitt spelande till ett visst belopp per dag, vecka eller månad. Beloppet som de kan spela för bestäms självfallet av varje enskild spelare. För de som redan kan definiera sig som spelmissbrukare, ska vi på sajten lägga ut förslag vart dessa kan söka hjälp. Något som kommer väcka misstankar hos dem som besöker sajten kan vara att vi ska vara stationerade på Malta och ha servern på Costa Rica. Med anledning av detta ska vi klargöra att vi valt Malta på grund av att landets lagar och skattesystem lämpar sig bra för vår verksamhet. Malta är dessutom ett engelsk-språkigt land, vilket underlättar kommunikation både inom och utanför företaget. Språket gör dessutom att det inte är något tvivel om att det verkligen är Malta som är företagets hemmabas och inte Sverige eller något annat land där verksamheten är förbjuden. Genom att ha detta dokument på sajten kommer folk få en seriösare bild av företaget. Även om verksamheten, av vissa grupper, kommer ses som olämplig, har vi åtminstone klargjort riskerna och de val vi har gjort samt att vi står för dessa. 13

14 Bilaga 5 Jurisdiktion Varför kan vi inte etablera oss i Sverige? Enligt lotterilagens 1 och 3 är pokerspelande att definiera som ett lotteri och lyder därmed under lotterilagen. Eftersom svenska staten har monopol på spelmarknaden i Sverige är det omöjligt för oss att ha Sverige som bas för företaget. Det är däremot inte förbjudet för utländska bolag att erbjuda svenskar spel via Internet, så länge företaget inte gör reklam i Sverige. Det svenska spelmonopolet grundar sig i lotterilagens 38. Paragrafen lyder: Det inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller utom landet anordnat lotteri. Detta gör att vi måste befinna oss utomlands för att kunna bedriva vår verksamhet. Detta gäller åtminstone från början. I framtiden är det troligt att Sverige kommer bli tvunget att släppa in utländska aktörer på marknaden. EU-kommissionen har i ett brev underkänt det svenska spelmonopolet. Enligt Ladbrokes strider monopolet mot Romfördragets artikel om fri handel inom EU-området. Trots att många EU-länder vill behålla sina spelmonopol är det inte omöjligt att dessa måste avvecklas. Utöver att monopolet strider mot Romfördraget finns det också kritiker som hävdar att monopolet inte uppfyller sitt grundläggande syfte. Tanken med spelmonopolet var att spelmissbruket skulle hållas nere så gott det går med ett ansvarsfullt företag som ligger bakom spelerbjudandena. På senare år har folk börjat ifrågasätta detta. Monopolkritikerna menar att staten vill behålla monopolet endast för att staten inte ska gå miste om de stora intäkter som spelandet inbringar. Den omfattande reklam som Svenska Spel gör i olika medier har spätt på debatten ännu mer. Hade folkets hälsa gått före Svenska Spels vinster borde reklamen för deras tjänster vara av betydligt mindre omfattning. EU-domstolen har redan förklarat Italiens spelmonopol olagligt. Framtiden är dock oviss eftersom andra domar givit annorlunda utslag. Den senaste tidens diskussioner om Svenska Spels tankar om att polisanmäla utländska spelbolag gör att detta måste utredas noggrant. För att vi inte ska riskera att bli anmälda för att egentligen ha Sverige som hemmabas, måste detta tydligt framgå. Innan det kommit en dom kan det vara aktuellt att inte inrikta sig på Sverige överhuvudtaget. Visar det sig däremot att de utländska pokersajterna verkligen är utländska är detta en möjlighet att tränga oss in på den svenska marknaden. Geografisk placering Flera av de stora spelsajterna, exempelvis Unibet och Betsson, har sina primära säten i England. Unibet har dock sin server stående på Malta. Betsson har sin server i London då de har engelsk bookmaker-licens. Det enda som egentligen måste finnas utomlands är servern, en adress och någon form av ITsupport; resten kan skötas från valfritt land, exempelvis Malta som i dagsläget har låg vinstbeskattning. 14

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Next Generation of Betting Exchanges. Bolagsbeskrivning för SPIFFX AB (PUBL) APRIL 2015 FONDKOMMISSION

Next Generation of Betting Exchanges. Bolagsbeskrivning för SPIFFX AB (PUBL) APRIL 2015 FONDKOMMISSION Next Generation of Betting Exchanges Bolagsbeskrivning för SPIFFX AB (PUBL) APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I denna Bolagsbeskrivning gäller följande definitioner om inget annat

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden 2003:028 SHU EXAMENSARBETE Den svenska spelmarknaden En fallstudie av AB Svenska Spel HENRIK GÅVERUD Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) Memorandum Mars 2013 Generell information Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning a v k o n v e r t i b e l i United

Läs mer

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB Strategisk Marknadskommunikation för FleiDrive Sverige AB Institutionen för produktionsekonomi Kandidateamensarbete av Carl Bertilsson HT 2011 Handledare Ola Aleanderson Sammanfattning FleiDrive är ett

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer