bet net Sherry Affärsidé Mål och Vision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bet net Sherry Affärsidé Mål och Vision"

Transkript

1 bet net Affärsidé Bet.net skall erbjuda en spännande kombination av Internetbaserade spel där människor från hela världen kan mötas för att spela om pengar. Mål och Vision Vi ska sträva efter att vara ledande inom vårt valda marknadssegment och vi skall arbeta aktivt för att hela tiden leverera nya utmaningar till våra kunder. Vi vill vara alla spelares första val. Sherry Spelglädje

2 Slutsatser och utredarnas rekommendation Vår undersökning visar att det finns mycket goda möjligheter att slå sig in på Internetspelsmarknaden, en marknad som stadigt växer. För att öka möjligheterna att lyckas med detta projekt bör man påbörja arbetet så fort som möjligt, detta eftersom det i dagsläget sker en stark etablering från många håll. För att maximera avkastningen bör vi vara med bland de första. För att driva denna spelsajt föreslår vi bli ett dotterbolag till Sherrybolagen AB. Vi kommer att tvingas lokalisera bolaget utanför Sverige på grund av den rådande lagstiftningen, men det kommer nog snarare att vara en fördel ur driftsynvinkel. Fördelen består i att kompetent personal finns i så gott som hela världen, men få länder har så höga kostnader för personal som Sverige, alltså minskar kostnaderna tack vare lokaliseringen. Om man ska kunna genomföra projektet på ett billigt, snabbt och effektivt sätt bör man försöka köpa in så många färdiga lösningar som möjligt. Ett exempel på detta är att man kan köpa ett färdigt system för betalningssäkerheten från thawte.com. Tidsplanen i bilaga 10 är baserad på att lösningar köps in. Vår intäkts- och kostnadsanalys påvisar överskott i driften redan första året och att investeringskostnaderna har tjänats in efter 36 månader. Vi har även med vår försiktiga inkomstanalys beräknat att vi kommer att uppnå en bra lönsamhet. Den avgörande faktorn är marknadsföringen. Vi måste få snabbt genomslag för att uppnå den kritiska kundstocken vilket är ett måste för vidare expansion. Detta är anledningen till att vi har avsatt så mycket pengar i vår kostnadsanalys just till marknadsföringen. En annan viktig fördel är att vi har en viss stödjande kompetens inom koncernen som kan utnyttjas på ett bra sätt, till exempel Metro för marknadsföring. Vi kommer även att differentiera oss gentemot våra konkurrenter med vår inriktning på skicklighetsbaserade spel hos en säker och trovärdig operatör. Vi kommer dessutom att prioritera en annan målgrupp än vad som är brukligt i branschen vilket ger oss komparativa fördelar framför allt inom marknadsföringen. Det är inte någon av konkurrenterna som i dagsläget riktar sig till den äldre generationen, något vi har för avsikt att göra. Vi rekommenderar att projektet genomförs. 2

3 Inledning Tanken med detta projekt är att undersöka förutsättningarna för att starta ett Internetbaserat spelföretag. Valet av affärsidé grundar sig på det allt mer omtalade spelandet med Internet som bas; kan vi också ta del av denna omogna marknad? Att Svenska Spel nu funderar på att starta pokerspel på Internet är ett tecken på att vi inte är ensamma om att se potentialen på denna marknad. I motsats till vad många kan tro anser vi att den negativa uppmärksamheten kring spelande kan vara en positiv injektion i projektet. Då detta debatteras väcks nyfikenheten hos allmänheten och allt fler kommer troligtvis att undersöka vad som ligger bakom debatten vilket, indirekt, ger vår affärsidé gratis reklam. Eftersom företaget ska vara baserat på Internet, kommer det uppstå en del problem som måste beaktas. De juridiska aspekterna är ett av de områden som kommer kräva noggranna undersökningar, men de kommer troligtvis inte hindra en sjösättning av affärsidén. Förutsättningarna för att lyckas med en satsning på Internet-baserad spelverksamhet tror vi är gynnsamma. De företag som redan finns på marknaden gör stora vinster och bara i januari 2005 ökade till exempel pokerspelandet på Internet med 10 % (Computer Sweden, ). Dessutom kan vi ta hjälp av företag inom koncernen för att bygga upp företaget. Hos Sherry finns idag en dotter som säljer spelplattformar för spel via Internet och via City International kan vi föra ut vårt budskap till allmänheten. Används kompetensen inom koncernen på ett riktigt sätt är förutsättningarna för att lyckas stora. Inte bara blir projektet billigare att starta upp, troligtvis går det också snabbbare. Den mest kritiska fasen i projektet är naturligtvis den första tiden efter lanseringen. Lyckas vi från början locka in tillräckligt med besökare ser framtiden ljus ut och om konceptet inte skulle fungera märks det snabbt. När spelarna börjat nyttja våra tjänster och ryktet sprids kommer driftskostnaderna bli relativt små, marknadsföringskostnaderna antar vi vara de största. Pengarna kommer sedan oss tillhanda direkt vid spel, vilket ger oss stora möjligheter att undvika likviditetskriser i uppstartningsskedet och möjliggör investeringar i takt med att besökarantalet växer. 3

4 Innehållsförteckning SLUTSATSER OCH UTREDARNAS REKOMMENDATION... 2 INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 SPELBETEENDE PÅ INTERNET... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HUR SKAPAR VI FÖRTROENDE HOS KONSUMENTEN?... 7 SÄKERHET... 7 UPPBYGGNAD AV HEMSIDA... 8 KUNDSERVICE... 8 JURIDISKA AVVÄGNINGAR... 8 BILAGA 1 SWOT-ANALYS... 9 BILAGA 2 MARKNADSÖVERSIKT BILAGA 3 MARKNADSFÖRING BILAGA 4 POLICY OCH ETIK BILAGA 5 JURISDIKTION BILAGA 6 AVTAL PÅ INTERNET BILAGA 7 GRÄNSSNITTSBESKRIVNING BILAGA 8 - BETALNINGAR BILAGA 9 INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS BILAGA 10 TIDSPLAN FÖR PROJEKTET

5 Förutsättningar Datortätheten och tillgången till Internet ökar kraftigt i hela världen, därmed ökar också antalet personer som spelar via Internet. Bara i Sverige uppskattar operatörerna att antalet personer som spelar via Internet kommer tredubblas under 2005 (www.aftonbladet.se/ vss/it/story/0,2789,608073,00.html). Då den svenska marknad en anses vara en early adaptor ger detta en fingervisning om att det i framtiden kommer ske en kraftig tillväxt världen över, därför tror vi att det inte finns några direkta gränser för hur stor marknaden kan bli i framtiden. I dagsläget råder en uppdelning på den Internetbaserade spelmarknaden där en del operatörer erbjuder de klassiska kasinospelen medan andra fokuserar på brädspel. Vi vill erbjuda en unik blandning av spel med inriktning mot kunskapsbaserade spel, omfattande såväl kasinospel som brädspel. Idag finns det ca 200 pokersajter som via Internet som slåss om spelarnas insatser. Vinstmarginalerna är lägre än på sportsbetting men omsättningen är hög och eftersom spelföretagen tar en avgift på 2 till 3 procent av varje pott tjänar bolagen pengar på att samma pengar snurrar runt bland spelarna. Spelbeteende på Internet För att skapa oss en bild av spelbeteendet på Internet har vi valt att kartlägga den svenske Internet-användarens beteende. Då Sverige är ett land med stor datortäthet där många har möjlighet att koppla upp sig mot Internet låter vi den statistiske svensken representera den typiska framtida Internet-användaren. Den genomsnittlige Internet-användaren spenderar 72 minuter per dag på Internet. De som spenderar mest tid online är personer mellan 25 och 44 år; dessa personer spenderar i genomsnitt 80 minuter per dag. Vad avser användningsområdet så spelar 4 % av Internetanvändarna onlinespel en genomsnittlig dag. I åldersgruppen 9-14 år är detta dock mycket vanligare, här spelar hela 20 % av användarna onlinespel en genomsnittlig dag. Det måste dock noteras att med onlinespel innefattas såväl plattformsspel som spel om pengar (www.scb.se). Sedan 1999 har det varit möjligt att spela poker via Internet i Sverige men det är först under det senaste året som intresset har tagit verklig fart. Pokerspelandet via Internet håller på att bli lika stort som tipsspel och annan vadslagning. Andra former av spel som är vanliga är hjärter, dam, backgammon, schack och tärningsspel. Det är vanligt att spelsajter försöker binda upp spelare genom att erbjuda ett visst antal gratisspel. När gratisspelen är förbrukade blir man erbjuden att spela om pengar. Dessa sajter attraherar främst yngre spelare som inte har möjlighet att satsa så stora summor. Den mer försiktige spelaren väljer ofta att nyttja spel som alltid är gratis. Spelbeteendet för Internet-användare håller på att ändras och allt fler ansluter sig till skaran av online-spelare. Bland annat är tillgängligheten en stor bidragande faktor till denna förändring; man kan med enkelhet koppla upp sig mot Internet och spela om pengar utan att behöva gå utanför dörren. Man är inte längre begränsad till spellokalernas öppettider utan kan oavsett tid på dygnet koppla upp sig och möta andra spelare. Siffror på en skärm ger inte samma verklighetsförankring som sedlar i plånboken vilket gör det lättare att satsa större summor och då vi tar en andel av potten ser vi gärna höga insatser. 5

6 Marknadsföring Då vi är nya aktörer på marknaden har vi ingen kundbas att ta med oss in i denna nya kanal. Detta kommer kräva en massiv marknadsföring i initialskedet för att bygga upp en kundkrets och etablera vårt varumärke. För att skapa oss ett namn hos konsumenten kommer vi vara tvungna att satsa stora pengar på marknadsföringen. Det är viktigt att vi når en bred marknad i initialskedet och behöver därför föra en aggressiv marknadsföringskampanj över stora geografiska områden. Då det inom koncernen redan finns en stor mängd kanaler där marknadsföringen kan ske genom, tror vi att vi kan dra nytta av dessa. Till exempel Metro har en stor geografisk täckning och därigenom bör vi kunna nå många personer på olika geografiska marknader på kort tid. Vi måste dock vara noga med att inte bryta mot några marknadsföringslagar då detta skulle gå stick i stäv med vår tanke om att vara ett säkrare och trovärdigare alternativ. Varumärke När en potentiell spelare går in för att spela på Internet ska den första tanken som kommer upp i huvudet vara Bet! För att få kunden att välja oss som första alternativ är det av stor vikt att vi har ett positivt klingande varumärke som rotar sig snabbt hos konsumenten. Vi uppnår detta genom en kraftfull marknadsföring med effektiva kännetecken. En enkel och stilren, men ändå väldesignad logotyp och en enkel webbadress är viktigt för att folk ska komma att tänka på vår sajt. Pålitligheten och trovärdighet är två andra nyckelord som ska vara förknippade med Bet. Om vi på något sätt kan få detta att synas i marknadsföringen är det bra, men det kan bli svårt. Hur sidan byggs upp med betalningssäkerhet, samt att etik och moral är väl förankrat i organisationen kommer vara bland de viktigaste sätten att skapa förtroende. Att förknippas med andra seriösa företag och evenemang som har ett positivt samband med vår verksamhet är ett viktigt led i uppbyggnaden av ett seriöst och välkänt varumärke. Målgrupper Vår primära målgrupp är åldersgruppen år. Detta segment är redan regelbundna Internet-användare och de flesta har köpt varor eller tjänster via Internet, vi behöver alltså inte lära dessa personer att använda sina kontokort för betalningar via Internet vilket ger möjlighet till snabbt genomslag och snabba utvärderingar av våra kampanjer. Detta segment är även relativt köpstarkt. Den sekundära målgruppen är personer från 45 år. Detta segment har i allmänhet gott ställt med höga inkomster och vuxna barn vilket ger goda marginaler i dessa personers ekonomi. Problemet i detta segment är förtroende för Internet i allmänhet och spel i synnerhet. Det finns en mentalitet som går ut på att spel är fult och man vill inte associeras med detta. Om vi kan lära detta segment att tänka om finns stora pengar att tjäna. Marknadsföringskanaler Vi föreslår att vi i nära samarbete med en reklambyrå arbetar fram en lämplig marknadsföringsstrategi. Denna kan till exempel innehålla: Artikel på förstasidan samt löpare i City International AB:s gratistidning Tv- och radioreklam där det är tillåtet Reklam via välbesökta websajter Nyhetsbrev via e-post & SMS Sponsring av evenemang 6

7 Förmåner och bonusar Som en del av marknadsföringen bör vi erbjuda olika förmåner till dem som använder våra tjänster. Dessa olika erbjudanden måste till största del ges i början, när vi introduceras på marknaden. Det finns redan många liknande företag så för att kunderna ska välja vår sajt är vi tvungna att erbjuda någonting utöver det vanliga. Exempel på förmånliga erbjudanden är så kallade free-rolls, samt belöning vid värvning av nya spelare. Vi vill även erbjuda prova-påspel för låtsaspengar samt en virtuell spelskola för de olika spelen, se bilaga 3. Hur skapar vi förtroende hos konsumenten? Vår tanke är att erbjuda en spelsajt där fokuseringen ligger kring just spelen och inte reklam såsom pop-ups som kan uppfattas som ett irritationsmoment. För att nå en bred kundkrets rekommenderar vi engelska som språk. Spelvaluta bör vara USD, men vi tror att det kan finnas tillräckligt med kundunderlag för att erbjuda spel om till exempel Euro och därmed låta våra besökare välja den valuta de behagar. Det är av stor vikt att välja ett domännamn som är lätt att komma ihåg och kombinera den med ett starkt varumärke. Vi bör vara noga med att följa ICC: s regler för att ytterligare förstärka vår trovärdighet. Detta kommer till exempel innebära att vi måste behandla alla personuppgifter konfidentiellt och inte sälja dessa vidare. För att få tillgång till spel om riktiga pengar måste man via ett formulär intyga sin ålder och nationalitet. Vi kommer att anpassa åldersgränsen utifrån de lagar som gäller för det land vi placerar oss i, troligtvis kommer åldersgränsen att vara 18 år. Om man anger att man kommer från ett land där det är förbjudet att spela kommer man inte beviljas medlemskap. Vi kommer även ha ett användaravtal (ett förslag på hur detta kan utformas finns i bilaga 6) som måste godkännas innan medlemskapsansökan kan godkännas. Tydlig kontaktinformation bör framgå på samtliga sidor. Dessutom kan det vara lämpligt att varna för spelberoende och vilka problem som kan orsakas av denna sjukdom, gärna i kombination med ett policydokument (se även bilaga 4). Vi bör publicera information om vår väl fungerande slumpgenerator och även upplysa om vilka företag vi anlitar som kontrollanter av spel- och slumpgeneratorerna. Ytterligare säkerhet nås med den betalningssäkerhet vi erbjuder medlemmarna då de har ett eget konto hos oss och all information som har med detta konto att göra krypteras med 256-bitars kryptering såväl internt som externt. Säkerhet Betalningar och säkerhet Här föreslår vi att vi köper ett färdigt säkerhetssystem. Förslagsvis köper vi det från som har en färdig säkerhetslösning som även innehåller betalningslösningar. Då får man en färdig lösning som passar för den typ av verksamhet som vi ägnar oss åt, till ett pris som är överkomligt, man betalar 849$ per år. Om vi satsar på detta kommer det rimligtvis gå snabbt att implementera på vår sajt jämfört med om vi skulle ta fram en egen lösning. I denna lösning ingår även ett visst tekniskt skydd emot olika former av bedrägeri, exempelvis övertagna konton och bedrägliga transaktioner, ytterligare information finns i bilaga 8. 7

8 Uppbyggnad av hemsida Internet-användare vill inte leta efter det de söker på en sajt, de vill bli serverade direkt. Vi skall alltså sträva efter att bygga en sajt där det krävs två, max tre, klick för att nå till den funktion man söker. Detta bör även tilltala vår sekundära målgrupp som i en del fall kan vara oerfarna Internet-användare. Färgskalor och utformning av olika rutor och knappar är även något som man som användare reagerar på, vilket vi måste ta hänsyn till när definitiv utformning av sajten beslutas. Kundservice Vi bör ha en dygnet-runt öppen kundservice som nås via ett formulär på hemsidan. Denna kan skötas av våra datatekniker, alternativt köpas in från ett externt bolag. Vi rekommenderar att våra egna tekniker används i så stor utsträckning som möjligt; detta för att kunna åtgärda eventuella fel omedelbart, dessa kan eventuellt stödjas av ett inhyrt kundserviceföretag. Juridiska avvägningar Jurisdiktion På grund av den svenska lotterilagstiftningen kan vi inte agera med Sverige som bas. Vi rekommenderar att bolaget skapas som en dotter till Sherryföretagen AB och placeras på Malta; själva spelbolaget kan skapas som en dotter till Bet och lokaliseras till Costa Rica då detta tillvägagångssätt används av konkurrenter idag och verkar fungera tillfredställande. Avtal på Internet Efter att ha undersökt de stora spelbolagen på Internet, exempelvis Unibet, Betsson och Multipoker, kan man konstatera att de flesta bolagen har snarlika avtal gentemot kunden. Eftersom en av de absolut viktigaste bitarna för dessa bolags överlevnad är deras relation med sina kunder, är det föga förvånande att alla bolag trycker på att man i mesta möjliga mån kommer att tillmötesgå sina kunder i händelse av tvist, något vi också bör göra. Vi kan förväntas ha ett användaravtal som är ganska likt de andra spelbolagens avtal, men detta måste givetvis granskas av en jurist som kan området. Eftersom alla bolag i denna bransch erbjuder snarlika lösningar för sina kunder så är kunderna troligtvis inte särskilt trogna de enskilda företagen. Detta gör det viktigt att vi differentierar oss gentemot andra bolag via vår inriktning på säkerhet, trygghet och fler skicklighetsbaserade spel. Förhoppningsvis ger detta oss trognare kunder. De olika bolagen har en gemensam del i sina avtal som är till nackdel för deras kunder, det är klausulen som friskriver dem från ansvar som uppstår av teknisk natur, exempelvis om kundens Internetuppkoppling dör. Detta är givetvis något som vi också kommer att behöva. Exempel på hur ett användaravtal kan se ut finns i bilaga 6. 8

9 Bilaga 1 SWOT-Analys Styrkor Växande marknad Gästkonton - likviditet Inlärning Kort startsträcka Risknivån Svagheter Konkurrenter Kundbas Synlighet Antalet personer som spelar via Internet växer kraftigt; operatörerna till exempel uppskattar att bara den svenska marknaden kommer tredubbla antalet personer som spelar via Internet bara under Då den svenska marknaden anses vara en early adaptor ger detta en fingervisning om att det i framtiden kommer ske en kraftig tillväxt även i resten av världen, se bilaga 2 - Marknadsöversikt. Då våra besökare gör en insättning på ett konto innan de börjar spela och dessutom spelar mot varandra, inte mot en bank, ser vi små likviditetsrisker för företaget. De spel vi erbjuder är lätta att lära sig grunderna i och man blir snabbt duktigare vilket gör det kul att spela. Om vi kan få en stadig tillströmning av nya besökare kommer det dessutom finns lätta byten att vinna mot vilket stimulerar till återbesök. Det finns färdiga lösningar för de flesta funktioner vi behöver köpa, alltså kommer vår starttid bero på hur snabbt vi kan kombinera dessa olika delar på ett funktionellt sätt. Vi slipper med andra ord långa utvecklingstider och höga utvecklingskostnader. För en utförligare kalkyl av kostnader och vinsthorisont, se bilaga 9 Intäkts- och kostnadsanalys. Då vi endast förmedlar en tjänst där olika personer kan spela mot varandra, står inte vi som finansiell garant för eventuella vinster eller förluster utan dessa regleras direkt mot speldeltagarnas konton. Detta ger en relativt liten risk för vår likviditet och finansiella ställning. Se även avsnittet Säkerhet samt bilaga 8 Betalningar. Det finns många konkurrenter och dom blir snabbt fler, konkurrenssituationen kommer på ett par års sikt vara tuff. Det kommer troligtvis vara mycket viktigt med ett starkt och välkänt varumärke för att ha en chans att locka till sig och bibehålla en stor kundbas, se Bilaga 2 Marknadsöversikt. Då vi är nya aktörer på marknaden har vi ingen kundbas att ta med oss in i denna nya kanal. Detta kommer kräva en massiv marknadsföring i initialskedet för att bygga upp en kundkrets. Se Bilaga 2 Marknadsöversikt samt bilaga 9 Intäkts- och kostnadsanalys. Det är svårt att synas på Internet och marknadsföring via detta medium har svårt att få genomslag; vi måste erbjuda något unikt för att få ordentligt genomslag. 9

10 Marknadsföring Möjligheter Nisch Drift Återbesöksfrekvens Expansion Hot Lagstiftning Säkerhet Konkurrenter Etik För att synas kommer vi vara tvungna att satsa stora pengar på marknadsföring, framför allt i uppstartningsskedet. Vi erbjuder en unik blandning av spel med inriktning mot kunskapsbaserade spel. I dagsläget råder en uppdelning hos befintliga operatörer där de klassiska kasinospelen finns hos en del operatörer och brädspel hos andra. Vår blandning bör tilltala personer som anser sig vara lite bättre än genomsnittet då kunskap är den avgörande faktorn för att vinna hos oss, se Spelbeteende på Internet. De största kostnaderna uppstår under de första månaderna på grund av den stora marknadsföringsinsatsen, därefter har vi relativt låga driftskostnader då personalstyrkan är liten och övriga fasta kostnader kan vi påverka genom valet av lokalisering, se bilaga 9 Intäkts- och kostnadsanalys. Då vår produkt är beroendeframkallande, i kombination med att besökarna deponerar pengar hos oss, ökar chansen till återbesök, se Spelbeteende på Internet. Om produkten får genomslag och antalet besökare växer stadigt finns det många andra spel att utöka produkten med. Vi kan därigenom framstå som en dynamisk operatör som ständigt utvecklas och växer, vilket ytterligare ökar chansen till återbesök. Vi kan inte vara säkra på att vår verksamhet får fortgå ostört för all framtid, vi måste utarbeta planer för eventuella lagändringar som tvingar oss att flytta vår verksamhet. Alla hemsidor på Internet är potentiella mål för hackers och crackers. Vi måste hela tiden ha uppdaterade virusprogram och tekniker i tjänst för att kunna motverka eventuella attacker, se Säkerhet. Branschen är utsatt för tuff konkurrens och nya operatörer dyker upp hela tiden. Vi måste vara ett steg före så vi inte förlorar våra kunder till nya alternativ, se bilaga 2 Marknadsöversikt. Det pågår en intensiv debatt om det moraliska i att erbjuda tjänster som kan påverka personer negativt, till exempel spelberoende. Vi måste ha en plan för hur vi ska bemöta kritik och en handlingsplan för personer som hamnar i problem på grund av oss. Vi måste sköta oss på ett professionellt sätt för att utstråla den seriositet vi strävar efter; för att locka de mindre spelbenägna att prova våra tjänster, se bilaga 4 Policy och etik. 10

11 Bilaga 2 Marknadsöversikt På Internet finns det väldigt många spelsajter. Vi har gjort ett urval bland de största för att skaffa oss en uppfattning om hur konkurrenssituationen ser ut. De flesta konkurrenterna kräver att man laddar ner ett program för att kunna spela poker, det enda företag som vi hittat där detta inte krävs är Betsson. På vår sida bör man heller inte behöva ladda ner något för att kunna spela, vilket är något som kan ge oss en fördel mot konkurrenterna. Spelaren slipper ett extra program på datorn och man kan spela från vilken dator som helst, bara den har Internetuppkoppling. Detta bör leda till att vi får fler aktiva spelare vilket ger företaget större intäkter. Vi har heller inte hittat någon sajt där man kan spela både poker och vanliga brädspel, som till exempel backgammon, om pengar. Vissa sajter erbjuder bara poker och de som har andra alternativa spelformer erbjuder då spel på till exempel fotbollsmatcher och/eller kasinospel. Det finns även sidor på Internet där man kan spela om pengar på bland annat backgammon och schack, men dessa är inte många, vi har hittat ett tiotal. Dessa sidor är inte så välkända vilket ger oss en möjlighet att locka kunder under förutsättning att man gör allmänheten uppmärksamma på att det går att satsa pengar även på brädspel. Även om det finns många aktörer på pokermarknaden spås en stark tillväxt framöver. Om man tittar på den svenska marknaden så ökade antalet svenska spelare med 1000 % förra året och i år tror man att antalet svenska spelare kommer att tredubblas. (www.aftonbladet.se/ vss/it/story/0,2789,608073,00.html) Denna utveckling inger goda förhoppningar om en liknande utveckling, åtminstone i västvärlden, under de närmaste åren. 11

12 Bilaga 3 Marknadsföring Förmåner och bonusar Som en del av marknadsföringen måste vi kunna erbjuda olika förmåner och erbjudanden för dem som använder våra tjänster. Dessa olika erbjudanden bör till största del ges i början när vi introduceras på marknaden. Det finns redan många liknande företag, så för att kunderna ska välja vår sajt i stället för någon konkurrents är vi tvungna att erbjuda något utöver det vanliga. Gratis prova-på-spel Ett förslag är att göra som många andra sidor, erbjuda gratis spel de första omgångarna. På så sätt ökar sannolikheten att även ovana spelare att börja spela. Har de väl spelat en första gång, som inte kostar något, är det lättare för dem att fortsätta spela och då med insats. När de vunnit för första gången och märker att pengarna kommer dem tillhanda minskar motståndet mot att satsa på vår sajt. När spelarna väl upptäckt oss gäller det naturligtvis att behålla dem. Det är mycket möjligt att detta är den svåraste uppgiften för oss. Första gångerna besöker de flesta sajten av ren nyfikenhet, men för att de ska återkomma måste de få något i utbyte. Genom att göra det förmånligt för spelarna att frekvent spela hos oss ökar vi sannolikheten för återbesök, vilket i sin tur leder till ökade möjligheter att trygga företagets överlevnad. Free-rolls Ett sätt att få stamgäster till sajten är genom att de får betala olika taxor beroende på hur ofta och hur mycket de spelar. Efter ett visst antal spel per månad sänks avgifterna så att det blir mer lockande för dem att spela hos oss. Storspelarna kommer förmodligen vara de som förser oss med mest pengar, därför måste de vilja stanna hos oss. Istället för att spela på olika sajter måste vi hålla uppe suget att spela hos oss. Sänkta taxor vid frekvent spelande är en möjlighet, att erbjuda så kallade free-rolls en annan. Med free-rolls menas till exempel att de som spelat mest under exempelvis en vecka eller månad får vara med och spela om en pott utan att satsa något. Värvning Förutom att behålla storspelarna måste vi hålla tillströmningen av nya spelare på en hög nivå. Ett sätt att göra detta på är att belöna redan aktiva spelare när de värvar nya. När den nya spelaren har spelat sina första spel får både värvaren och den nya spelaren en summa pengar att lägga i sitt konto. För att detta ska ge bra resultat kommer vi vara tvungna att kräva de nya spelarna till att spela ett visst antal gånger innan belöningen träder i kraft. På så sätt blir det lättare att få spelarna att komma in i systemet och bli intresserade av både olika spel och erbjudanden. Tio-i-topp-listor Majoriteten av dem som spelar är troligtvis den sortens människor som har en utpräglad tävlingsinstinkt. För att upprätthålla deras behov av självbekräftelse kan man upprätta topplistor varje dag, vecka och/eller månad. De som vunnit mest under dessa perioder kan då få en ytterligare bonus i form av antingen gratis spel eller kapital till deras konto. Att använda sig av detta borde vara effektfullt av mer än en anledning. För det första vill spelarna komma åt bonusen, men den viktigaste moroten är troligtvis att spelarna får möjligheten att vara med på topplistan. Målet är givetvis att få många besökare som kommer att satsa mycket för att uppnå kicken av att se sig själv på en topplista baserad på deras egen skicklighet. 12

13 Bilaga 4 Policy och etik Då vi är ett vinstdrivande företag och vår huvudsakliga sysselsättning är spel, är vi medvetna om att detta kan komma att krocka med etik och moral i flera kulturer. Det finns idag både religioner och samhällsstrukturer som inte tillåter någon form av spel, samtidigt finns det kulturer där just spel och dobbel är en form av socialt umgänge. Vi kommer därför aldrig kunna tillgodose allas önskemål. Det vi kan göra är att tydligt påtala vår ambition att följa alla lagar och regler som gäller i det land vi opererar ifrån samt undvika att associeras med bolag och spelformer som kan uppfattas som omoraliska. Policy För att inte göra folk irriterade i onödan kommer det vara viktigt att framföra vår policy på sajten. I policydokumentet ska vi inte försöka dölja delarna i verksamheten som vissa kan se som negativa. Tanken är istället att belysa eventuella problemområden och ge råd hur man kan undvika att drabbas av dessa. Görs detta på ett korrekt och smidigt sätt, är policydokumentet något som kan bli fördelaktigt för oss, en möjlighet att skapa förtroende för sajten och bolaget. Ett av de problemområden som ska belysas är självklart risken för spelberoende. En del i detta är att upplysa besökarna om vad spelberoende är och när man är i farozonen för att bli spelmissbrukare. För att underlätta för spelarna att undvika detta är ett förslag att vi erbjuder dem att begränsa sitt spelande till ett visst belopp per dag, vecka eller månad. Beloppet som de kan spela för bestäms självfallet av varje enskild spelare. För de som redan kan definiera sig som spelmissbrukare, ska vi på sajten lägga ut förslag vart dessa kan söka hjälp. Något som kommer väcka misstankar hos dem som besöker sajten kan vara att vi ska vara stationerade på Malta och ha servern på Costa Rica. Med anledning av detta ska vi klargöra att vi valt Malta på grund av att landets lagar och skattesystem lämpar sig bra för vår verksamhet. Malta är dessutom ett engelsk-språkigt land, vilket underlättar kommunikation både inom och utanför företaget. Språket gör dessutom att det inte är något tvivel om att det verkligen är Malta som är företagets hemmabas och inte Sverige eller något annat land där verksamheten är förbjuden. Genom att ha detta dokument på sajten kommer folk få en seriösare bild av företaget. Även om verksamheten, av vissa grupper, kommer ses som olämplig, har vi åtminstone klargjort riskerna och de val vi har gjort samt att vi står för dessa. 13

14 Bilaga 5 Jurisdiktion Varför kan vi inte etablera oss i Sverige? Enligt lotterilagens 1 och 3 är pokerspelande att definiera som ett lotteri och lyder därmed under lotterilagen. Eftersom svenska staten har monopol på spelmarknaden i Sverige är det omöjligt för oss att ha Sverige som bas för företaget. Det är däremot inte förbjudet för utländska bolag att erbjuda svenskar spel via Internet, så länge företaget inte gör reklam i Sverige. Det svenska spelmonopolet grundar sig i lotterilagens 38. Paragrafen lyder: Det inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller utom landet anordnat lotteri. Detta gör att vi måste befinna oss utomlands för att kunna bedriva vår verksamhet. Detta gäller åtminstone från början. I framtiden är det troligt att Sverige kommer bli tvunget att släppa in utländska aktörer på marknaden. EU-kommissionen har i ett brev underkänt det svenska spelmonopolet. Enligt Ladbrokes strider monopolet mot Romfördragets artikel om fri handel inom EU-området. Trots att många EU-länder vill behålla sina spelmonopol är det inte omöjligt att dessa måste avvecklas. Utöver att monopolet strider mot Romfördraget finns det också kritiker som hävdar att monopolet inte uppfyller sitt grundläggande syfte. Tanken med spelmonopolet var att spelmissbruket skulle hållas nere så gott det går med ett ansvarsfullt företag som ligger bakom spelerbjudandena. På senare år har folk börjat ifrågasätta detta. Monopolkritikerna menar att staten vill behålla monopolet endast för att staten inte ska gå miste om de stora intäkter som spelandet inbringar. Den omfattande reklam som Svenska Spel gör i olika medier har spätt på debatten ännu mer. Hade folkets hälsa gått före Svenska Spels vinster borde reklamen för deras tjänster vara av betydligt mindre omfattning. EU-domstolen har redan förklarat Italiens spelmonopol olagligt. Framtiden är dock oviss eftersom andra domar givit annorlunda utslag. Den senaste tidens diskussioner om Svenska Spels tankar om att polisanmäla utländska spelbolag gör att detta måste utredas noggrant. För att vi inte ska riskera att bli anmälda för att egentligen ha Sverige som hemmabas, måste detta tydligt framgå. Innan det kommit en dom kan det vara aktuellt att inte inrikta sig på Sverige överhuvudtaget. Visar det sig däremot att de utländska pokersajterna verkligen är utländska är detta en möjlighet att tränga oss in på den svenska marknaden. Geografisk placering Flera av de stora spelsajterna, exempelvis Unibet och Betsson, har sina primära säten i England. Unibet har dock sin server stående på Malta. Betsson har sin server i London då de har engelsk bookmaker-licens. Det enda som egentligen måste finnas utomlands är servern, en adress och någon form av ITsupport; resten kan skötas från valfritt land, exempelvis Malta som i dagsläget har låg vinstbeskattning. 14

15 Bilaga 6 Avtal på Internet Exempel på hur Bet.net kan utforma sitt användaravtal 1 Allmänna regler, definitioner och bestämmelser. 1.1 Bet.nets Regler reglerar avtal och villkor mellan nedanstående parter avseende mellanhavande som framgår enligt nedan 1.2 Avtalet anses ingånget när Kontoinnehavaren har accepterat detta genom att deponera pengar och nyttja dessa på Bet.net s tjänster. Bet.net förbehåller sig rätten att agera enligt 2.2 nedan om Bet.net finner detta nödvändigt. 1.3 "En Kontoinnehavare" är en fysik person som har en avtalsrelation med Bet.net. 1.4 "Ett Bet.netkonto" är ett konto som innehas av en kontoinnehavare med syfte att genomföra speltransaktioner. 1.5 "Avtalet" är avtalsrelationen mellan Bet.net och en Kontohavare, som i huvudsak regleras av "Bet.nets Regler", dvs avtalsvillkoren. 1.6 "Licensen" är ett tillstånd att bedriva spelverksamhet i Costa Rica, utfärdat den 17 april 2000 av Finansministeriet i Costa Rica. 1.7 "Myndigheterna" är myndigheterna i Costa Rica. 1.8 "Gällande Lag" är lagen i Costa Rica. 1.9 "Platsen för Avtalet" är Costa Rica "Spelskatten" avser den särskilda skatt som tillämpas för spel i Costa Rica "Sajten" är internetportalen, tillgänglig genom webadressen där all ny och relevant information om Bet.nets verksamhet är publicerad "Ett Kreditkort" hänvisar till alla typer av kort med funktionerna "betalning", "debit", "kredit" och/eller liknande "Betalningsagent" är en mellanman som agerar som ett betalningsombud En "Finansiell Insitution" är en bank och/eller annan inrättning som lyder under tillämplig lagstiftning gällande bank och finansverksamhet. 2 Kontoregler 2.1 En fysisk person som ansöker om ett Bet.netkonto bekräftar och accepterar: Alla definitioner och bestämmelser, som framgår av paragraf 1 och/eller som följer enligt här nedan; Alla Bet.netregler, för närvarande publicerade på sajten, liksom eventuella framtida meddelade förändringar av Bet.netreglerna. Dessa eventuella Bet.netregler kan från tid till annan publiceras på sajten; Att Platsen för avtalet är Costa Rica; och Att Avtalet regleras av: (A) Bet.netreglerna, såsom publicerade på engelska. (B) Beslut från Myndigheterna. 15

16 (C) Gällande lag för Platsen för Avtalet. 2.2 Bet.net ger sig rätten att Vägra att öppna ett konto och/eller stänga ett existerande konto, utan förklaring; Vägra att ta emot insättningar, utan att ange någon som helst förklaring; Begära handlingar som styrker indentitet och/eller andra uppgifter som Kontohavaren lämnat, innan insättningar och/eller uttag görs; Överföra och/eller ge rätt överföra, utan föregående meddelande, data om en Kontoinnehavare till annan juridisk person, i annat land, kontrollerat och skött av Bet.net Group Plc.,under förutsättning att Bet.net garanterar att det sker i enighet med gällande lagar och regler och/eller liknande. Överföra och/eller ge rätt att överföra, utan föregående meddelande, rättigheter och skyldigheter som en Kontohavare har, till annan juridisk person, i annat land, kontrollerat och skött av Bet.net Group Plc. under förutsättning att Bet.net garanterar att det rätta fullgörandet av uppkomna förpliktetser. Förvalta Kontohavares medel i enligt gällande regler för handhavandet av sådana medel; detta kan inkludera att Finansinstitut och/eller Betalningsagent förvaltar medel tillhöriga Kontoinnehavarna; Konfiskera eller frysa tillgångar på ett Bet.netkonto och/eller neka en begäran om utbetalning från ett Bet.netkontot; detta i händelse av att Bet.nets Regler, direkt eller indirekt, brutits, och/eller att brottslighet och/eller annan olaglig verksamhet förekommit i samband med ett spelevenemang och/eller ett Bet.netkonto. Detta förutsatt ett samband mellan någon av de sagda händelserna och ett Bet.net konto och/eller en begäran om utbetalning. 2.3 Fysisk person som ansöker om att öppna ett Bet.netkonto garanterar att han/hon inte är under 18 år. 2.4 En Kontoinnehavare garanterar alltid, att han/hon inte är: Invånare i Costa Rica, Nederländerna, Storbritannien, eller USA eller; Av begränsad rättskapacitet Ombud för annan person; Så kallad spelmissbrukare; Insättare av pengar härrörande från brottslig verksamhet och/eller annan olaglig verksamhet; Insättare av pengar, via ett Kreditkort, för vilket Kontohavaren inte är behörig att använda; Utförande av brottslig verksamhet involverande, direkt eller indirekt, Bet.netkonto; och/eller Innehavare av ett aktivt konto med annan juridisk person som är del av Bet.net,; d v s andra juridiska personer, direkt eller indirekt, som kontrolleras av Bet.net. 2.5 Bet.net garanterar alltid att: Förvalta på ett säkert och konfidentiellt sätt Kontohavares tillgångar; och/eller Betala den spelskatt som gäller vid Platsen för Avtalet. Handha data gällande en Kontoinnehavares konto i enlighet med tillämpliga lagar, regler och/eller liknande. 2.6 Ett Bet.netkonto är öppnat, innehas och regleras i valuta som är överenskommen mellan Bet.net och Kontohavaren. Bet.net beräknar och reglerar alla transaktioner där valutakurser är inblandade, i enlighet med ledande finansiella instituts tillämpade valutakurser. Mindre avvikelser kan uppkomma mellan avtalat belopp och bokfört belopp på grund av variationer mellan valutakurser. 16

17 2.7 Ett Bet.netkonto ger ingen ränta. 2.8 En Kontohavare kan bara inneha ett Bet.netkonto åt gången. 2.9 Eventuellt krav föranlett av avtalsenlig transaktion ska göras till Bet.net inom sex månader efter det att transaktionen, betalningen och/eller uppgörelsen gjordes, eller skulle ha gjorts. För den händelse att kravet inte framförs till Bet.net inom nämnda sexmånadersfrist, förbehåller sig Bet.net rätten att helt bortse från kravet Tvist rörande Bet.netkonto och/eller transaktioner i anslutning till Bet.netkonto, som inte kan lösas i enlighet med Bet.nets Regler, avgörs i enlighet med Gällande lag vid Platsen för Avtalet. 3 Betalningsregler 3.1 Insättningar till, eller uttag från, Bet.netkonto skall alltid göras genom en godkänd bank och/eller liknande. Regler och bestämmelser kan skifta från gång till annan, liksom mellan olika länder, och olika banker etc. Aktuella råd finns att läsa när du är inloggad på sajten under "Bankinsättning" eller "Utbetalning." 3.2 Bet.net kan utse en Betalningsagent att för Bet.nets räknings mottaga och förvalta medel samt och expediera uttag. 3.3 Bet.net accepterar inte att kontanter skickas eller sänds direkt till Bet.net eller Betalningsagent. 3.4 Kontohavare kan bara göra Insättning med Kreditkort som är utfärdat i Kontohavarens eget namn. 3.5 Uttag från ett Bet.netkonto görs genom utbetalningar till kontoinnehavaren eller överföringar till kontoinnehavarens bankkonto, enligt anvisningar. 3.6 Bet.net tar inte ut några uttagsavgifter: förutsatt att uttaget är på minst: 40 USD.; och/eller förutsatt att uttag inte görs mer än en gång under en 24-timmarsperiod. För uttag än ovan angivna, tar Bet.net ut en avgift enligt: 3 USD. 3.7 Spel via internet kan vara olagligt enligt lag där Kontohavare är bosatt och/eller är tillhörande; om så är fallet är Kontohavaren inte tillåten att använda Kreditkort för spel. 4 Säkerhetsregler 4.1 Bet.net tillämpar tystnadsplikt avseende alla relationer med Kontohavare. Tystnadsplikten kan endast brytas av beslut meddelat med stöd av Gällande lag och/eller vid händelse att Kontohavare bryter mot Bet.netreglerna. 4.2 Kontohavare får ett personligt kontonummer. Kontohavaren väljer ett lösenord och ett användarnamn. Det är Kontohavarens eget ansvar att inte sprida den informationen. Om Kontohavaren har skäl att tro att andra har fått del av informationen, skall Kontohavaren omedelbart kontakta Bet.nets kundservice för att erhålla nytt lösenord. 4.4 All internetkommunikation registreras. 4.5 I syfte att skydda Bet.nets och Kontohavarnas intressen och säkerhet, kan Kreditkortsinsättningar, från tid till annan, helt eller delvis, vägras p g a särskilda säkerhetssystem som hanteras i samarbete med en Betalningsagent och/eller finansiella insitutioner. Sådana säkerhetsåtgärder kan vägra Kreditkort, som används helt legitimt, men som oaktat, vid en särskild tidpunkt, ändock inte kan godtagas. Call Centre agenter och/eller annan personal hos Bet.net, kontollerar inte nämnda säkerhetssystem, ej heller har de någon som helst kunskap om varför en insättning har blivit vägrad. 4.6 Bet.net förbehåller sig rätten att begära in dokument som styrker identitet liksom att Kreditkort som används, är utfärdat i Kontohavarens namn, innan en utbetalning görs; detta kan leda till mindre förseningar. 17

18 5 Spelregler 5.1 Definitioner: "Spelinbetalning" är så kallad insats "Syndikatspel" är en handling, som är förbjuden av Bet.net och som innebär att Kontohavare, eller tredje man i samverkan med Kontohavaren, bryter mot Bet.nets regler - direkt eller indirekt "Fel" är ett misstag, tryckfel, feltolkning, missförstånd, felöversättning, felstavning, fel i läsning, transaktionsfel, tekniskt problem, uppenbara fel, Force Majeure och/eller liknande. 5.2 Ett spel: Kan bara placeras av Kontohavaren; Accepteras endast via internet eller telefon om inte andra arrangemang har överenskommits; Gäller bara efter det att Bet.net har accepterat spelet och Kontohavaren har bekräftat sitt spel; Ett spel som har bekräftats av Kontohavaren kan inte senare ändras eller annulleras, om det inte förklaras ogiltigt; Debiteras det Bet.netkonto som Kontohavaren innehar; Kan inte överskrida den summa som finns på Kontohavarens konto; Görs till det odds som Bet.net har accepterat, om inte annat anges; Accepteras alltid enligt Bet.nets eget gottfinnande; och Summan kan alltid begränsas enligt Bet.nets eget gottfinnande. 5.3 Ett spel kan förklaras ogiltigt och blir, i så fall, bestämt till odds Ett spel förklaras ogiltigt: Vid en inställd match eller ett inställt evenemang, där ett resultat inte har utropats inom 36 timmar efter spelstopp; eller inom 12 timmar för Baseball; Vid en inställd eller uppskjuten match eller evenemang, som inte startar inom 36 timmar efter den fastställda starttiden; eller inom 12 timmar för Baseball-matcher; Vid Handikapp, där resultatet är oavgjort, inklusive handikappet; Vid en Head-to-Head och/eller en Triple Head där minst en av deltagarna inte startar; och/eller Vid en Head-to-Head eller en Triple-Head där alla deltagarna diskvalificeras eller inte slutför matchen eller evenemanget. 5.5 Bet.net förbehåller sig rätten, enligt eget gottfinnande, att förklara ett spel ogiltigt, helt eller delvis, om det är uppenbart att: Spelet har offererats, gjorts och/eller accepterats på grund av Fel; Spelet har gjorts efter en match eller ett evenemangs början; Syndikatspel har förekommit; Spelpåverkan har förekommit; och/eller Resultatet har påverkats genom brottslig handling - direkt eller indirekt. 5.6 Om två eller fler deltagare delar särskilda slutplaceringar, delas oddset utifrån hur många deltagare som delar den särskilda slutplaceringen. 5.7 Utbetalning görs till Bet.netkonto som Kontohavaren innehar. 18

19 5.8 Bet.net förbehåller sig rätten, enligt eget gottfinnande, att justera Utbetalning till ett Bet.netkonto om det är uppenbart att Utbetalning till kontot föregåtts av ett Fel. 5.9 Bet.net förbehåller sig rätten, från tid till annan, att justera, lägga till och anta Specialregler för vissa matcher eller evenemang, som ett tillägg till Spelreglerna här ovan. Dessa Specialregler kan antingen publiceras nedan, under rubriken "Specialregler" eller i anslutning till oddsen. Vid händelse av konflikt mellan olika regler gäller prioritet enligt följande: (1) Regel publicerad i anknytning till ett erbjudande. (2) Regel publicerad under rubriken Specialregler, (3) Regel publicerad under rubriken Spelregler. 6 Poker 6.1 BET.NET POKER är en online-service, där individer spelar poker mot varandra, arrangerad och driven av POKNET SA i Costa Rica, dotterbolag till B2B POKER (SWEDEN) AB i Sverige. 6.2 Bet.net har licensierat POKNET SA och B2P POKER (SWEDEN) AB att tillvarata varumärket "BET.NET". 6.3 Bet.net är auktoriserat av BET.NET POKER att representera och/eller marknadsföra servicen BET.NET POKER. 6.4 Bet.net är auktoriserat av POKNET SA att erhålla, förvalta och utbetala tillgångar för en Kontoinnehavare gällande POKER-transaktioner. 6.5 Bet.net accepterar inget ansvar för transaktioner till, från och/eller inom BET.NET POKER, förutom medel som mottagits eller betalats från ett Bet.netkonto i förbindelse med BET.NET POKER. För kompletta Regler & Villkor för BET.NET POKER, klicka här. 7 Övrigt 7.1 Alla referenser i reglerna till singularis ska inkludera pluralis och vice versa, och alla referenser till "det" ska inkludera "en/ett" och vice versa. 8 Friskrivingsklausul 8.1 Bet.nets Regler som publiceras på engelska styr Avtalet. Översättningar till andra språk är en service som görs i god tro. Råder en tvist i en Regel-tolkning har den engelska versionen företräde före alla översättningar. 8.2 Kontoinnehavare tillråds att foga sig under de lagar och förordningar som gäller där de är medborgare och/eller bosatta Bet.net tillhandahåller inte råd till Kontoinnehavare vad gäller skatte- och/eller juridiska spörsmål Kontoinnehavare som önskar upplysningar om skatte- eller juridiska spörsmål tillråds att kontakta passande rådgivare och/eller myndigheter i det land där de är medborgare och/eller bosatta. 8.3 Bet.net tar inget ansvar för fördärv för en Kontoinnehavare och/eller tredje part orsakat direkt eller indirekt av: Misstag, felskrivning, missförstånd, felaktig översättning, stavfel, felläsning, transaktionsmisstag, Force Majeure och/eller liknande; Brott mot Bet.nets Regler; Kriminell handling; Råd gett av Bet.net; Finansiell risk eller förlust inklusive variationer i valutakurs; och eller Laglig handling och/eller andra händelser. 19

20 8.4 Bet.net reserverar sig alltid rätten att lösa tvister enligt egen diskretion och med sedvanerätt. 8.5 I händelse av att Bet.net befinns ansvarigt på något sätt, av en domstol och/eller liknande myndighet med beslutsrätt över Bet.net, begränsar sig Bet.nets ansvar till summans insats, eller nettovinsten, beroende på vilken summa som är lägst. Alternativt, när relevant, den summa som finns registrerad på Bet.netkontot eller den summa som förts till eller från Bet.net-kontot, beroende på vilken summa som är lägst. 9 Datasäkerhet och personlig 9.1 Bet.net följer föreskrifterna för datasäkerhet, andra relevanta regleringar, lagar och/eller liknande föreskrifter på Platsen för Avtalet, inräknat datasäkerhet, Data Protection Directive (EC Direktiv 95/46/EC) och Electronic Communications Privacy Directive (EC Direktiv/2002/58/EC. Vidare har Bet.net anammat bästa praxis vad gäller -kommunikation med sina kunder. 9.2 Absolut alla förutsättningar är tillhanda för att garantera en Bet.netkunds personliga integritet och säkerhet: behandlad i enlighet med Kontoinnehavarens rättigheter; behandlad rättvist och lagligt; inhämtat för en specifik och laggrundad orsak; adekvat, relevant och inte för omfattande för sin funktion; noggrannt och uppdaterat; behandlat med säkert manér; inte behållet längre än nödvändigheten för sin funktion; ej överfört till jurisdiktioner som inte är förbundet med gällande Direktiv; och använt i marknadsföring såvida inte den vidtalade har tackat nej till mottagande av dessa. 9.3 Det är enbart på begäran från en myndighet inom den gällande lagstiftningen som Bet.net kan komma att offentliggöra personuppgifter och/eller om kontoinnehavaren direkt eller indirekt är involverat i kriminella handlingar som involverar ett Bet.netkonto. 9.4 Cookies Bet.nets sajt har cookies av följande skäl: Att identifiera ditt valda språk så att det automatiskt vals när du återvänder till Bet.net Att försäkra att spel du lägger är på ditt ditt konto Att försäkra att du får eventuell bonus du är berättigad till För vår analys av trafiken på sajten och kommande förbättringar av den Vänligen notera att det inte går att använda Bet.nets sajt utan cookies. Om du vill ha ytterligare information om Bet.nets användande av cookies, vänligen maila oss på 20

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Tillämpliga regler... 3 1.2 Begrepp och definitioner... 3 1.3 Kontaktinformation... 4 1.4 Villkorens giltighet och ändring av

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2017:190 Utkom från trycket

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet!

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet! Det spelar roll vad du gör Bedrägerier Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid Skydda din identitet! Att köpa och sälja säkert på internet Köper eller säljer du begagnade varor

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Villkor för Spelkortet och Spelkonto

Villkor för Spelkortet och Spelkonto Villkor för Spelkortet och Spelkonto Senast ändrade 2013-05-20 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkortet och Spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat

Familjehemsbanken Uppdaterat Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Just another WordPress site

Just another WordPress site Online Casino betyg för Sverige Just another WordPress site MENU INTRODUKTION TILL ONLINE- BONUSAR Online Poker Bonus Online poker är lite annorlunda från de online-kasinon och bookmakers, eftersom du

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd.

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Avtal och villkor PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Ordförteckning Egenanställd = Den person som är anställd hos PGWorkforce

Läs mer

Aktieägarförening Respekt

Aktieägarförening Respekt Aktieägarförening Respekt Varför aktieägarförening? Just ordet aktieägarförening förknippas ofta med maktbegär och missnöje. Det är nu dags att förändra den förvridna bilden. Vi tog detta initiativ för

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

Copema Supertoto, manual

Copema Supertoto, manual Copema Supertoto, manual Innehåll Sidan Bättre vinstchanser 2 Starta programmet 3 Create system, exempel 1 4 exempel 2 7 exempel 3 10 Ladda upp systemet 12 Rätta systemet 12 Odds 14 Print 15 Supertoto

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer