Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008"

Transkript

1 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål ( ) Citatet stärkte oss i vår tro att en kompletterande vuxenkontakt behövdes och behövs i skolan startade vår Skoltjänst. Idag finns vi i fyra av Eskilstunas skolor. 1

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen, avger härmed följande berättelse över verksamheten under STYRELSEN OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Inger Klingensjö Thomas Landin Margita Söderqvist Pär Åkerblom Ledamot Birgitta Enström Eva Danielsson Gunnar Ungvall Per-Inge Pettersson Ulla-Britt Palm Revisor/godkänd Revisor supp./godk. Revisor Suppleant Valberedning Samverkansrådet Johan Rudengren Stefan Murbäck Vania Larsson Anne-Marie Stein Birgit Kindahl (sammankallande) Agneta Öhlander Margareta Olsson Inger Klingensjö (ersättare) Förutom lokalstämman den 28 februari 2008 har styrelsen haft konstitueringsmöte och 9 protokollförda sammanträden. Hedersmedlemmar; Inger Murman och Lilly Andersson Representation Kretsen har representerats av Lilly Andersson i organisationen Sveriges nationaldag. 2

3 Frivilligledare Eskilstuna Torshälla kretsen Anhörigstöd Agneta Nyström och Maj-Britt Ljungström Äldreboendevärdar Berit Winberg / Ulla Norberg Flyktinggrupp Anita Alwert /Lundberg och Bengt Lundberg Integrationsgrupp Maud Nyreröd Första Hjälpen grupp Cecilia Jansson Insamlingsansvariga Göran Klingensjö och Ulla-Britt Palm Företagsamarbete Thomas Landin Bössinsamling Ulla-Britt Palm Kampanjstöd Heli Flöjgaard / bössansvarig Björn Bengtsson/Palm Kupan (Strandg.) Birgitta Enström, Margita Söderkvist, Ingegerd Besterman Kupan (Västeråsv.) Arja Karlsson, Gun-Britt Gustafsson, Heli Flöjgaard och Per- Inge Pettersson Transportgruppen Börje Wallberg, Gunnar Klingensjö och Per-Inge Pettersson M.R. informatörer Inger Ungvall, och Lars Karlsson Nepalgruppen Mia Larsson Röda Korsets hemsida Pär Åkerblom Röda Kors kören Seija Axén Röda Kors värdar Birgit Kindahl Skoltjänst Carin Lindqvist Margareta Olsson Inger Ungvall Sortering och mottagning av kläder Arja Karlsson Sömnadsgruppen Britt Andersson/Tove Persson Telefonvärvning Inger Klingensjö Väntjänst Kjerstin Kvist och Lillemor Andersson Riksstämmoombud Riksstämmoombud för Eskilstuna kommun har varit ordinarie Margareta Olsson, ersättare Kjerstin Kvist och Siv Cedborger. Margareta Olsson är ordinarie representant för Eskilstuna - Torshälla kretsen 3

4 Anhörigcentrum NAVET Stödet till anhöriga består av Agneta Nyström och Birgitta Wall. Det har varit tre träffar på vårterminen och två på hösten samt anhörigdag och jullunch. Vi har deltagit vid föreläsning av universitetslektor Marianne Winqvist från Uppsala universitet som föreläste om Att vara anhörig under en utbildningsdag för Eskilstuna. Ett annat tema var Professionella anhöriga stödjare. Torshälla har eget anhörigstöd och även Kjula har en anhörigcentral i gamla Tallåsgården. Måndagen den 6 oktober firades Anhörigdagen Alla samverkansgrupper hade bord med informationsmaterial om sina olika verksamheter samt frågor till tipspromenaden. Röda Korset hade också en insamlingsbössa till förmån för Världens Barn. Fältprost Sten Elmberg föreläste under rubriken Leva livet och det serverades kaffe med kaka. Dagen avslutades med prisutdelning på tipspromenaden. Jag deltog även vid jullunchen som Anhörigcentret och Navet stod för. Demensföreningen tackar Röda Korset speciellt för att Väntjänsten har börjat besöka Marielunds gruppboende en gång i veckan. Ny representant från Väntjänsten är Birgitta Wall då Maj-Britt Ljungström har slutat. Ekonomi En god ekonomi är en förutsättning för att bedriva våra viktiga verksamheter i kommunen. I år har vi återigen summera ett bra år vilket gjort att vi kunnat använda en del av överskottet till hjälpverksamhet både inom och utom landets gränser. Vi blickar tillbaka på ett otroligt insamlingsår där många rödakorsare arbetat hårt för att möjliggöra detta resultat. Vi lyckades överträffa 2007 års fantastiska insamlingsresultat. Bara till Världens Barn skickade vi kr vilket är en ökning med kr från Till övriga insamlingar ökade våra gåvor med nästan kr. Ett stort tack till givare och insamlare som tillsammans bidragit till detta resultat. Insamlingar Insamlat Skickat till HK Minnesadresser kr Vårinsamling kr kr Höstinsamling kr Julinsamling kr kr Världens Barn 2, 3, kr kr Nepal kr kr Burma 220 kr kr kr reserverade från 2007 återförda och insända till HK 2 Pengarna skickas direkt till Radiohjälpen kr reserverat till Världens Barninsamlingen Dagskassorna från våra secondhandbutiker har under ca 6 veckor tillfallit insamlingen Världens Barn. 5 Hela summan reserverad till 2009 Kostnaderna i samband med insamlingar uppgick till kr 4

5 Flykting och integrationsverksamhet Under det gångna året har flyktinggruppens verksamhet huvudsakligen varit förlagd till torsdagskvällar. Gruppen har återigen förstärkts med nya medlemmar. Vi har numera goda möjligheter att samtala med arabisk talande personer utan att behöva anlita tolk utifrån. Detta har varit en stor tillgång också vid översättning av dokument från hemländerna. Liksom tidigare har familjeåterföreningsärenden dominerat. Det har framför allt gällt flyktingar från Irak och Somalia. Vi har även kunnat vara behjälpliga vid efterforskning. Ett komplicerat familjeåterföreningsärende, som krävt stora arbetsinsatser, har avslutats på ett mycket positivt sätt. Vi har i ett flertal fall kunnat hjälpa till vid asylärenden i olika faser. Vi har funnits med vid samtal med Migrationsverkets handläggare i Västerås och Flen. Det har också förekommit att vi har skrivit utkast till överklaganden i olika ärenden. Vi har försökt att formulera inlagor som stödjer skäl för verkställighetshinder (inhibition) och att hitta nya dokument som kan vara av betydelse för flyktingen. Antalet kontakter med advokater har varit större än tidigare. Samarbete har också skett med Rädda Barnens flyktinggrupp i Umeå. Avvisningsärenden har ökat markant. Det gäller Syrien, Irak och Nigeria. Detta arbete är tungt och mödosamt och kräver att man träffas vid flera tillfällen. Den sedvanliga fortbildningsdagen för frivilliga inom Röda Korsets flyktinggrupper var i Stockholm den 22 november. Från Eskilstuna deltog detta år 3 personer. Temat var verkställighetshinder i utlänningsärenden samt information från MV om nya regler för arbetskraftsinvandring. Vi hade också gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten. Vi har även tidigare under året deltagit i fortbildning i Linköping samt haft en informationskväll om gränspolisens arbetssätt. I november, då MR - gruppen medverkade i Eskilstuna kommuns demokrativecka, bestämdes att flyktinggruppen och MR - gruppen träffas efter årsskiftet för att diskutera samverkan. Vi tycker det är lämpligt att dela rum med varandra när lokalfördelningen på övervåningen på Västeråsvägen aktualiseras. Flyktinggruppen har haft ett bra och givande samarbete med Mia Larsson, som varit vår konsulent inom flyktingarbetet efter att Karim Zendegani gick till annan tjänst i våras. Integrationsgruppen Verksamheten med träffar varje måndagskväll för invandrarkvinnor går under 2009 in på sitt femte år. Liksom tidigare är deltagarantalet stort och varje vecka kommer ca: 25 personer, både unga och äldre, representerande många olika länder. Den irakiska gruppen är den största vilket är naturligt med hänsyn till det stora antalet irakier i Eskilstuna. Liksom tidigare försöker vi med hjälp av studiematerial, som vi samlar ihop från skilda håll, samtal och diskussioner stimulera kvinnorna till att efter bästa förmåga börja använda det svenska språket och naturligtvis lära sig mer om sitt nya hemland. Eftersom kunskapsnivån varierar betydligt alltifrån högskoleexamen till analfabetism krävs att vi kan dela upp deltagarna i många grupper. Det tidigare stora problemet med att få villiga svenska rödakorsare att ställa upp har under året lösts på ett fantastiskt bra sätt. Vi är nu ett team på sju personer varav flera har långvarig erfarenhet som lärare i den svenska skolan. Att vi är så många 5

6 betyder att ingen behöver känna sig totalt bunden till att närvara varje måndag, verksamheten flyter ändå. Det är inte bara svenskträning som gäller. Två gånger under året har de irakiska kvinnorna bjudit hela gruppen på läckra specialiteter och en gång fick vi en touch av Korea. I samband med sommaruppehållet bjöds hela gruppen hem till Maud Nyreröd, något som ju börjar bli tradition. Varmt och strålande väder gjorde att vi kunde vara ute i trädgården där vi förutom maten genomförde lekar och tävlingar som alla deltog i med stor förtjusning. I december kom Lucia på besök och efter bästa förmåga sjöng vi julsånger och dansade de gamla jullekarna vilket uppskattades mycket. Vi dukade också upp ett traditionellt svenskt julbord och alla lät sig väl smaka trots att rätterna säkert inte var vad de flesta var vana vid. Sammanfattningsvis kan sägas att det har uppstått en mycket fin stämning i integrationsgruppen. Alla känner sig hemma på något vis och det är ett givande och tagande där man bjuder på sig själv och där det inte är så farligt att göra bort sig. Här har vi uppnått något som vi strävar efter en mötesplats. Första Hjälpen Gruppen (FHG) Vi är nu 20 aktiva Första Hjälpare i vår grupp. Vi har i år arbetat med rekrytering och utbildning av nya medlemmar. Allt som allt har vi rekryterat 4 nya medlemmar till gruppen. Dom har nu kommit halvvägs i sin utbildning till behöriga Första Hjälpare, Gruppen har haft en utbildningshelg på Strömsholm. Dessutom har alla behöriga Första Hjälpare i gruppen genomgått utbildning i defibrillering vid hjärtstopp. I och med nya centrala riktlinjer för Första Hjälpen grupperna har vi med hjälp av fondmedel införskaffat en defibrillator. Denna är nu med ut på uppdrag och kan användas till vuxna samt barn vid hjärtstopp. Detta har ökat gruppens kompetens och att vi blir mer konkurrenskraftiga gentemot andra aktörer. Första Hjälpen gruppen har under året också skaffat domän på gemensam hemsida för Sveriges Första Hjälpen grupper på Där kan uppdragsgivare samt intresserade av gruppen höra av sig till oss. Fungerar också med att medlemmarna kan logga in och införskaffa sig information gällande gruppens verksamhet. Denna underlättar mycket informationsflödet i gruppen samt fungerar bra marknadsföringsmässigt. Kommunens äldreboende 27 stycken äldreboendevärdar finns för närvarande på Sveavägens- och Trumslagargårdens äldreboenden. Café Rutan, Trumslagargårdens äldreboende, har 9 stycken frivilliga, vilket är en ökning med två stycken sedan föregående år. På Café Svea och Sveavägens äldreboende, hade antalet frivilliga minskat med 4 stycken efter sommaruppehållet. Följden blev att vi måste dra ner på öppettiden på Café Svea. Under hösten har vi glädjande nog kunnat hälsa tre stycken nya medlemmar välkomna. På Sveavägens äldreboende finns frivilliga måndag - fredag. Café Svea har för närvarande tre praktikanter. 6

7 Verksamheten med kioskvagnar och försäljning av egenhändigt tillverkade varor tillsammans med Sygruppen har helt eller nästan helt upphört. Enhetschefen Catarina Cedervall, Sveavägens äldreboende, har framfört en önskan om möjlighet finns att utöka verksamheten på Café Svea från två till fyra dagar/vecka. Öppethållande: Café Rutan Trumslagargården måndagar Café Svea Sveavägens äldreboende onsdagar , fredagar (sista fredagen varje månad: , ). Café Svea och Café Rutan är mötesplatser för dem som bor på kommunens äldreboenden och deras anhöriga och vänner. Här kan man få köpa kaffe och bröd till självkostnadspris. Det finns också möjlighet att delta i olika aktiviteter och underhållningar. Verksamheterna drivs i samarbete med kommunen Kontaktpersonerna är enhetschef Catarina Cedervall Sveavägens äldreboende och enhetschef Eva Lundborg Trumslagargårdens äldreboende. Syftet med verksamheterna på kommunens äldreboenden är att ge boende och deras anhöriga och vänner möjlighet att mötas och känna gemenskap, få förströelse och en god vardag. Tunagårdens äldreboende Vi är 6 stycken damer som sköter ett café på Tunagårdens äldreboende i Röda Korsets namn. Vi har olika yrkesverksam bakgrund Personal och frivilliga fungerar mycket bra tillsammans, kanske just därför att vi då kan dela med oss av våra erfarenheter. Vi är på Tunagården varje tisdag mellan kl då vi har öppet för alla boende, anhöriga och personal som vill och kan komma. Det är oftast väldigt välbesökt, särskilt när vi har underhållning. Det brukar vi ha minst en gång i månaden. Det är frivilliga musikanter och sångare som kommer och roar oss alla en stund för en liten reseersättning. Mycket uppskattat och tacksamt för musikanterna som gärna kommer tillbaka. Vi har också extra festligt när vi slutar inför sommaruppehållet. Vi försöker alltid att ha riktigt gott kaffebröd och ibland bakar vi själva för att kunna bjuda på hembakat. De boende betalar 10 kr/gång och vi försöker se till så pengarna går tillbaka till dem. Vi har även träffar inom gruppen och med verksamhetsansvariga och delar av personalen för att kunna förbättra och ev. förändra vår verksamhet vid behov. Vi känner att vår verksamhet är mycket uppskattad, både av de boende, deras anhöriga och personalen. Vi sitter också ned och pratar med de boende, de har kanske inte så många att tala med. Vi tror det är lika givande för oss många gånger som för dem. 7

8 Kuporna/Mötesplatserna Mötesplats med caféverksamhet och secondhandbutik Kupornas främsta uppgift är att vara mötesplatser och i andra hand vara secondhandbutik. I anknytning till Kuporna har bedrivits sömnadsverksamhet, socialt arbete och mottagning av diverse möbler, prylar och kläder. För att vi ska kunna sälja kläderna har vi utfört gallring, lagning, rengöring, strykning och prissättning av varorna. Våra båda Kupor har gjort det möjligt att disponera pengar till verksamheter och till stöd för utsatta grupper både lokalt och internationellt. Det kan du läsa mer om under vårt ekonomiavsnitt. Vi har under 2008 utvecklat våra mötesplatser, till att närmare presentera några av våra verksamheter på ett upplysande och konkret sätt. Dels har utställningsmaterial funnits och dels har företrädare för olika verksamheter varit till hands för att djupare marknadsföra sin verksamhet. Dessutom har mötesplatsen på Västeråsvägen utvecklats till ett inbjudande Röda Korsets Hus. Secondhandbutik/Mötesplats Strandgatan Arbetet har under 2008 utförts av 25 frivilliga rödakorsare samt 7 personer i olika former av arbetsmarknadsåtgärder och samhällstjänst, flera har stannat längre perioder. Under året har 1 frivillig medarbetare slutat och 3 nya har börjat. Vi har fortsatt samarbete på fredagar under 2008 med kringliggande kretsar. Fyra frivilliga har genomgått grundkursen i Röda Kors kunskap. På Kupandagen i Oxelösund deltog 3 frivilliga. Antalet Café gäster ökar något och mötesplatsen är stamcafé för några. Medlemsvärvning i butiken genom halva priset fortsätter, erbjudande d.v.s. den dagen kunden löser nytt medlemskap får hon/han handla sina varor för halva priset. Personal- och planeringsmöten har anordnats flera gånger under våren och hösten Tillgängliga siffror visar att 2008 har den hitintills högsta försäljningen på Kupan vid Strandgatan. Öppethållande Måndag fredag Lördag Semesterstängt Julstängt Secondhandbutik/Mötesplats/Västeråsvägen Under fem år har vi nu funnits på Västeråsvägen. Verksamheten fortsätter att utvecklas och försäljningen har ökat över förväntan. Även givarna har ökat och medför därmed mycket jobb för transportgruppen. Ca 35 frivilliga rödakorsare har arbetat med försäljning samt caféverksamhet dessutom iordningställande av möbler, kläder, prylar i nära samarbete med transportgruppen. Verksamheten vinner på att få denna uppblandning av män och kvinnor. 8

9 Samarbetet mellan våra båda Kupor är också en förutsättning för gemensam positiv utveckling av hela Röda Korset i Eskilstuna. Återkommande möten har hållits för att i bästa rödakorsanda utveckla vårt Röda Korsets Hus. Öppethållande Måndag fredag Lördag Semesterstängt Julstängt Fyndmarknaden har haft samma öppettider. Transportgruppen Med den begränsning av frivilliga som funnits att tillgå för transportverksamheten har ett otroligt arbete genomförts, med mycket hämtningar och utkörningar av möbler och diverse andra föremål. En utökning av personal för transportverksamheten vore önskvärd. Idag är vi cirka 15 frivilliga som utför arbetet. En uppskattning av möbler som transporteras per år är cirka ton. Cirka 10 invandrare från SFI har haft sin praktikplacering hos oss under året. De har varit till stor hjälp vid ett antal tillfällen. Från Kriminalvården och Arbetsförmedlingen har arbetssökande vid flera tillfällen varit placerade i transportgruppen med mycket goda arbetsinsatser och ett gott kamratskap. Utvidgningen av våra lokaler är positiv, men eftersom även ökningen av dem som vill skänka möbler till oss också har skett, så finns vissa problem emellanåt att få plats för allt. Egentligen ett positivt problem som vi får leva med. Försäljningen av alla udda prylar har omdisponerats till vår fyndmarknad med lyckat resultat. Mycket av dessa prylar kasserades tidigare. Även utförsäljning av billiga kläder har gjort att endast ett mindre antal säckar fraktas till Halmstad. Allt till gagn för att vi kan sända ekonomiska bidrag, istället för att transportera kläder, direkt till utsatta länder. Arbetsuppgifterna har blivit fler men också mer stimulerande att utföra. Västeråsvägens övriga lokaler Stor förändring har skett, tack vare, nya möjligheter vid utökandet av våra lokaler Vårt museum har nu sin självklara plats i informationscentret. Teknisk utrustning har installerats för att kunna använda lokalen vid sammankomster och föreläsningar. Avsikten är att öka kvaliteten i vårt informationscenter, där ska man lätt kunna finna information om Röda Korsets syfte, idé och grundprinciper. Kvaliteten är också beroende av kunnig personal som kan vägleda och sköta tekniken, där behöver vi förbättra våra resurser. Vi har utvidgat mötesplatsverksamheten med ett rymligare café. Avsikten är att försäljningsytan ska finnas i de övriga lokalerna. Där har vår fyndmarknad på övre planet blivit en stor succé. 9

10 Körsångsgruppen Röda Kors kören består förutom körledaren av c:a 25 st. medlemmar, alla kvinnor + 2 st. musikanter, dragspelare och violinist. Kören övar varannan vecka. Vårt skådespel Värmlänningarna vill många föreningar att vi ska uppföra och det ger alltid mycket god respons. Även på många äldreboende har vi haft stor framgång med detta spel. Exempelvis gjorde vi på Sörmlandsgården i augusti stor succé med Värmlänningarna I denna miljö passade ju detta spel perfekt. En stor publik hade samlats. På Fristadsnatta spelade vi återigen detta lustspel, då på Lilla scenen på biblioteket. I november hade vi ett timslångt sångprogram på MHS på Läkemedelverkets utställning. Ett trevligt och mycket uppskattat engagemang. På Svenska flaggans dag gjorde vi ett sångprogram på Fristadstorget, även det mycket uppskattat. Trots den tidiga timman deltog de flesta av körens medlemmar. Röda Kors kören har uppträtt 11 gånger år 2008 och för våra framträdanden har vi erhållit 3 900:- kr. till RK:s verksamhet. Lokala utsatthets och Kapacitetsstudier (LUKS) Eskilstuna Torshälla kretsen använder sig av det LUKS dokument som tagits fram. Viss revidering görs alltefter de förändringar som sker i vårt samhälle. Vi fortsätter satsa på alla våra upptecknade verksamheter, ingen nämnd och ingen glömd. Medlemsvärvning och Insamling tillhör de hörnpelare som är grundläggande för vårt hjälparbete nationellt och internationellt. Där har vi inte har lyckats så väl med medlemsvärvningen. Samarbete har skett med våra stödjande företag och lokalpressen. De äldres situation är föremål för stor uppmärksamhet. Våra caféer Svea, Rutan och Tuna är de som närmast står för närheten till äldre ensamma medmänniskor. Vi behöver återkommande följa upp vårt LUKS arbete och granska innehållet. Har vi kapacitet, behöver vi förstärka vissa områden. Det är viktigt att ta det lugnt och skapa kvalitet omkring det vi satsar på och finna lämpliga frivilliga som känner för uppdraget. Stöd till ledarna för dessa verksamheter är också viktigt. Lokalt Internationellt Samarbete (LISA)/Nepalgruppen Gruppen har varit lite aktiv under året. Vi har varit ca 8 deltagare som träffats under året. Ca 1 gång i månaden. Det har varit i syfte att få idéer och inspiration till aktiviteter. Vi har vetat att detta år var det sista i LISA form och det har väl gjort att vi legat lågt. Stämningen i gruppen är mycket glad och trevlig vilket är ett gott syfte. Mia Larsson har varit och visat bilder och informerat om Nepal vid några tillfällen under året. Den sedvanliga festen hölls i Nyforsskolan i mars. Ca 70 personer som åt, umgicks och dansade. En mycket uppskattad fest som ger ett bra insamlingsresultat till projektet. Vi hade även en del info med. Gruppens medlemmar deltog i Torshälla Marknad där behållningen gick till Världens Barn insamlingen vilket inte gav pengar direkt till vår grupp men att vi från styrelsen i Eskilstuna- Torshälla kretsen ändå får ett mycket fint tillskott till LISA projektet. 10

11 Den 31 oktober- 13 november var Mia Larsson i Nepal för att avsluta projektet. Det var en mycket trevlig och bra resa. Sorgligt att avsluta men samtidigt se att våra insamlingar har gjort stor nytta. Vi kan ha de personliga relationerna kvar och även ha besöks resor som inte är direkt kopplade till Röda Korset. Vi besökte Okhaldunga och Sinupalshok. Den sist nämnda har Nässjö och Jönköping haft mest kontakt med. Vi fick vara med om att inviga en ny kraftstation i Barnalur. Vi deltog i en del möten av formellt slag för att avsluta projektet. De är mycket tacksamma och hälsar till Er alla. Nepalgruppen kommer att upplösas. Vi tackar kretsen för åren som gått och de insamlingsbidrag som Ni har stöttat med. Medlemsvärvning Medlemsvärvningsinsatserna har förändrats. Förändringen av konsulentinsatserna har gjort att vi delvis saknat stöd för insatserna med medlemsvärvning. Behovet av att ta nya tag framförallt med telefonvärvningen men också se över andra insatser för att förstärka medlemsvärvningen är nödvändigt. Behovet av att återigen titta på Projekt Höjd 650 finns. Vi har konstaterat att 50 % av dem som blivit medlemmar genom halva priset, inte har blivit kvar i vår förening. En grupp har tillsatts för att se över belöningen för att bli ny medlem. Naturligtvis hoppas vi kunna fortsätta vår telefonvärvningskampanj, men den förutsätter flera frivilliga och att vi får tvättade listor, där de som ej önskar telefonkontakt är borttagna. Medlemsvärvning har varit en av de mest prioriterade verksamheterna inom kretsen, men har p.g.a. brist på intresserade medarbetare för denna typ av verksamhet tyvärr tunnats ut. Medlemsantal var 2083 medlemmar. Varav 191 medlemmar ej har betalt sin medlemsavgift. MR-gruppen Två informatörer, Inger Ungvall och Lars Karlsson, har varit verksamma under Vi har företrädesvis informerat i skolor i Eskilstuna, från lågstadiet till högskolan. Ca 700 personer har tagit del av informationen. Vi informerade t ex alla klasser i Björktorpsskolan om barns svåra situation ute i världen. Skolan hade valt att engagera sig i Världens Barn-insamlingen 2008 och det var viktigt att de bättre skulle förstå hur betydelsefullt deras engagemang var. Vi ställde oss också till förfogande i den demokrativecka som Eskilstuna Kommun anordnade. Vi fanns i Röda Korshuset under några timmar för dem som var intresserade av MR-frågor. Rödakorsvärdar I entrén och på akuten Syftet med verksamheten i entrén är att hjälpa patienterna till rätt mottagning eller avdelning. Under året har 32 Rödakorsvärdar arbetat på Mälarsjukhuset. Vid Huvudentrén finns varje vardag, med undantag för skolloven, två värdar mellan klockan och mellan Vi finns även på Akuten varje vardagseftermiddag, där finns vi till hands i första hand för de patienter som är ensamma och kan behöva lite sällskap och hjälp. 11

12 Vi har fått förstärkning av ytterligare två frivilliga under 2008 i Huvudentrén, vilket hjälpt oss att hålla servicen uppe trots en del sjukdomsfall och trots att en av våra trogna medarbetare har valt att med ålderns rätt sluta Vi har från år 2008 fått parkeringstillstånd från Landstinget, vi får parkera på personalparkeringarna vilket är mycket positivt. Vi har haft två träffar, vid vilka vår ordförande Inger Klingensjö varit närvarande och talat om vad som skett och skall ske i kretsen och vid höstträffen rapporterade Margareta Olsson från Riksstämman. Vi utbytte givetvis också erfarenheter tillsammans och hade trevliga stunder över en kopp kaffe. Landstinget har sedvanligt bjudit oss på en god supé som tack för vår värdefulla insats. Skoltjänst Grundläggande för verksamheten är att göra en humanitär insats i skolan, att fungera som extraresurs för barnens bästa från stabila vuxna med erfarenheter och kunskaper i en mångkulturell miljö. Vid utvärderingar som gjorts inom Röda Korset, efter flera års verksamhet, kan konstateras att Skoltjänsten är mycket välsedd och välkommen både hos barn och personal i de skolor vi verkar. Med ledning av vad som ovan sagts är en utökning önskvärd, speciellt med tanke på de indragningar skolan nu utsätts för. För närvarande finns vi på fyra skolor i låg- och mellanstadiet. Skogstorpsskolan På Skogstorpsskolan finns 2 parallella spår i låg- och mellanstadiet och från och med höstterminen 2008 finns 2 mormödrar på vardera spåret. I slöjden möter barnen skolmorfar Kjell. Ytterligare 1 mormor är sedan några veckor på skolan för att känna sig för. Verksamheten utformas i samråd med lärarna och vi deltar hela dagen i skolans arbete, men ersätter aldrig en lärare. Speciellt det här året har vi märkt att lärarna får alltmera arbetsuppgifter, varför det känns värdefullt att kunna vara en resurs för barnen. Vi känner oss alltid välkomna av såväl barn som lärare. Lagersbergsskolan Vi är tre mor- och farföräldrar som har funnits i skolan tre dagar i veckan i årskurs 5 och 6. Varje mor- och farförälder är på plats en dag i veckan. Dessutom går Rolf Ekstedt på torsdagar vidare till "fritids" - en strålande insats! Vi deltar även i alla former av aktiviteter. Samtliga trivs väldigt bra i sina respektive klasser. Lärare och skolledning är mycket positiva över vår närvaro och visar sin uppskattning. Vi har också varit med i boken TILLSAMMANS med text och bilder. Boken delades ut till samtliga riksstämmeombud. Den 9 oktober deltog vi i en konsert på skolan i samarbete med Musikskolan för Världens barn. Slagstaskolan På Slagstaskolan finns en mormor som en dag i veckan finns i slöjden, ett önskemål från barnen, där man ofta behöver mycket hjälp och stöd. 12

13 Björktorpsskolan Under året har tre mor- och farföräldrar arbetat i Björktorpsskolan. Vi arbetar som tidigare en dag var i veckan i olika klasser. Vårt arbete utformas i samråd med lärare och ledning och vi fungerar som en extra resurs för barnens bästa. Vi känner oss välkomna och får också bevis för att vi gör en bra och värdefull insats. I år har Björktorpsskolans barn och lärare återigen engagerat sig för Världens Barn. Barnen har gjort olika insatser för att samla in pengar bl a dagsverken, pantat burkar, sjungit för publik och gjort teckningar och kort som sålts. Alla klasser har fått ett tack att hänga upp i salen och Björktorpsskolan som helhet fick motta ett fint diplom av Världens Barn-generalen för sin insats. Sömnadsgruppen/Aktivitetsgruppen Sömnadsgruppen och aktivitetsgruppen har nu slagit sig ihop till en grupp och vi heter nu bara sömnadsgruppen. Vi träffas varje onsdag, gruppen har minskat p.g.a. hög ålder och vi är idag 8 medlemmar. Vi är väldigt aktiva och tar också hem handarbete och stickning som vi sedan tar med till meningsfull gemenskap. Gruppen har under året träffats 37 gånger. Vi har ett eget skyltfönster i Strandgatans secondhandbutik. Vi visar där upp våra alster och talar om att allt är egentillverkat och är till försäljning i butiken. Den största succén har varit våra miljökassar. Vi tillverkade 500 stycken och har sålt cirka 425. Detta har gett en inkomst på cirka kronor. Istället för Andersmässa så hade vi i år ett lotteri som inbringade 3 000:- Utställningen i skyltfönstret på Strandgatan har bidragit till god försäljning. Samtliga lotterier har inbringat över kronor. Verksamheten kan betecknas som väldigt livlig. Sömnadsgruppen är en viktig social verksamhet som ger tillfälle att mötas och umgås. Väntjänsten I väntjänstens verksamhet deltar cirka 30 personer som besöker en eller flera medmänniskor. Två ledare är nu engagerade och kontakterna mellan behövande och frivilliga fungerar bra. Fem sammankomster med deltagarna har anordnats på Kupan Västeråsvägen, där det varje gång serverats kaffe/te med bröd. Vi har också gjort en lunchutflykt med våra medmänniskor till Vilsta Sporthotell. Fortbildning har planerats vid varje sammankomst. Inger Klingensjö och Jörgen Hellgren har informerat om sina arbeten i RK och nyheter i RK; organisation. Karim Zendegani berättade först om sin bakgrund (beteendevetare) och om sitt arbete inom RK med flyktingar och invandrare. Maud Nyreröd och Gunilla Schröder informerade om sitt arbete med invandrarkvinnor. Inger Ungvall har haft en utförlig föreläsning om Mänskliga Rättigheter och Margareta Olsson har även hon haft en utförlig genomgång av RK:s Riksstämma Förutom de som går hem och besöker medmänniskor har vi väntjänstare på äldreboendena vid Eskilshem, Trossen, Oxen och Lagersbergsgården. Syftet med Röda Korsets Väntjänst, är att gå hem till ensamma människor, samtala och lyssna och ge dem ett trivsamt avbrott i vardagen. 13

14 Övrig aktivitet Arbetet med arbetslösa/personer med speciella behov Röda Korset har sedan många år tillbaka bedrivit ett givande, nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra uppdragsgivare för arbetslösa eller människor med speciella behov. Vi delger dem våra grundprinciper och ger dem stöd och kunskap för att arbeta med att möta utsatta människor. I praktiken möter man omväxlande arbetsuppgifter, anpassade till den enskildes möjligheter. Vår förhoppning är att vi ska kunna ge dem bättre förutsättningar för att komma igen på den öppna arbetsmarknaden och att gå vidare i livet. Detta är vår metod att ta ett samhällsansvar för dem som av olika skäl under en tid, eller för alltid fått lämna arbetsmarknaden. Utåtriktade aktiviteter Aktivt bössinsamlingsarbete har genomförts för Krigens offer (Hjälp mammorna), Nepal, Ensamma människor i Sverige (kramkampanjen) och Världens Barn. Till hjälp för främst Världens Barn insamlingen, har vi lyckats med att samarbeta med 12 organisationer, det är i sig unikt. Biträdande kampanjgeneralen för Världens Barn, Göran Klingensjö, har deltagit och sporrat oss. Vi kände stora förväntningar på oss eftersom vi för andra året i rad, 2007, blev Bästa storstadskommun. Många eldsjälar inom Röda Korset såg till att vi ännu en gång, 2008, slog vårt rekord från Bästa Storstadskommun Vi blev bästa storstadskommun med insamlingsresultatet.1miljon 362 tusen 482 kronor, vilket innebar mer än 14: - per Eskilstunabo. Ett rent otroligt resultat som vi hedrades för genom att i Djurgårdsskolans gymnastiksal få mottaga priset ur kampanjledaren, Peter Hjukströms hand. Peter höll ett hedrande och stärkande tal till Eskilstuna kommun som lyckats med bragden att för tredje året i rad ta hem segern som den mest givmilda storstadskommun i hela landet. Karin Wibom, hälsade oss välkomna, Claes-Göran Ydrefors gav oss en tillbakablick på arbetet och Inger Klingensjö delade ut inramade Diplom till dem som gått i fronten för vårt resultat, nämligen; Musikskolan, Björktorpsskolan, Djurgårdsskolan, Gymmix Sports club, Culturörni och sist men inte minst skulptör Bo Englund som skänkt konstverk till försäljning för Världens Barn. Underhållning stod Djurgårdsskolan och Musikskolan för. Stämningen var hög och cirka 200 barn gjorde den till en helt underbar upplevelse. Tack! Musikskolan i Eskilstuna har under oktober månad, genomfört 6 konserter på olika platser i Eskilstuna, där hinkar fylldes med pengar från åhörarna vid utgångarna. Ett mycket lyckat arrangemang som även innehöll kaffeservering, bokförsäljning, Noveller för Världens Barn" och naturligtvis ballonger till barnen. Andra arrangemang vi anordnat under året var exempelvis Litteraturafton på ABF. Där kända eskilstunabor läste delar ur Noveller för Världens Barn Ett helt ideellt arrangemang. 14

15 Under 2008 deltog vi också vid Torshälla marknad under två dagar. Vi fanns med runt arrangemanget Å vilken fest den 4 augusti där vår kör deltog med lustspelet Värmlänningarna Under två dagar under sommaruppehållet, höll vi tillsammans med övriga föreningar loppis allt till förmån för Världens Barn Kramkampanjen Ett intensivt insamlingsarbete har genomfört till förmån för de ensamma Kramkampanjen Bössinsamling och kramar på våra Kupor. Restaurang Tingsgården avstod en summa på varje julmiddag till insamlingen. Sammanlagt har vi skänkt :- till förmån för de ensamma i samhället Samverkansrådet Vi har ett aktivt Samverkansråd, där ingår samtliga kretsar inom Eskilstuna kommun. Från vår krets har under 2007 deltagit, ordinarie Margareta Olsson och suppleant Inger Klingensjö. Rådet är rådgivande och inte beslutande. Sju möten har hållits under året. Vi har gett varandra information om kretsarnas specialiteter och intresseområden. Vårt utökade informationscenter med teknik och utökad plats för vårt Café, Vårt Röda Korsets Hus, har blivit en allt vanligare samlingsplats för vårt Samverkansråd. Ett gott och givande samarbete har präglat verksamheten, idéer har utvecklats och tagits till vara. Initiativet att fler kretsar arbetar i Kupan har fortsatt och gett de inblandade ett bättre ekonomiskt läge och lärt oss att samarbeta över kretsgränserna. Tråkigt nog beslutade två kretsar Gillberga Lista och Öja Västermo kretsarna att avsluta sitt engagemang som egna kretsar. De kommer dock även i fortsättningen ha Röda Kors verksamheter igång. De har valt att ansöka om att få ingå i Eskilstuna Torshälla kretsen, dit de naturligtvis är välkomna. Det är viktigt att vi fortsätter ha de träffar vi haft i samverkansrådets regi för att inte tappa bort möjligheten att påverka från dessa kretsar. Riksstämman 2008 Riksstämman ägde rum i Uppsala juni. Vi var 275 ombud inkl. ungdomsförbundet, och vi behandlade c:a 200 motioner. Nytt för året var att istället för traditionella utskott arbetade vi genom påverkanstorg. Detta för att öka demokratin. Det blev många livliga diskussioner - mycket positivt! Stämman inleddes med anförande av Bengt Westerberg, mycket innehållsrikt och tänkvärda ord om vår verksamhet med slutorden: "Nu är vi åter samlade till Riksstämma. Många blickar riktas under dessa dagar mot oss. Förväntningarna på vad vi ska åstadkomma är stora både inom och utanför vår organisation. För att möta de förväntningarna krävs engagemang, klokskap och djärvhet av oss alla. Jag är övertygad om att när vi åker hem på söndag gör vi det stärkta i själen, inspirerade av att efter några veckors semester ta itu med gamla och nya uppgifter, allt för att stödja våra mest utsatta medmänniskor." Bengt Westerberg blev omvald som ordförande med starka applåder. Fick efter omröstning sitt arvode fryst till 2007 års nivå, motsvarande : -/år. Ingen ledamot fick heller någon förhöjning av ersättning. 15

16 Däremot höjdes medlemsavgiften till 200: -/år under perioden och för familjemedlem till 100: - under samma fördelning som tidigare, 60 % -40 %. Centralstyrelsen fick i uppdrag att se över hur insamlingsverksamheten läggs upp under året mera omfattande avge en ekonomisk rapport utarbeta en policy för hållbar utveckling för Svenska Röda korset i och utanför vårt land. Vi blev alla ombedda att logga in oss på Rednet (rednet.redcross.se) för att få all information om det senaste. Skaffa lösenord! Nästa stämma äger rum juni 2011 i Norrköping. Utmärkelser Förtjänstmärke för 5 år tilldelas; Ingrid Lindgren, Olena Landerholm, Elvira Lindblad, Gill Wahlström, Margit Karlsson, Ulla Karlsson, Ulla Mähl, Gunnar Ungvall, Inger Ungvall, Lilja Johansson, Monica Fridh och Aina Sandberg Utbildningsinsatser 20 personer har deltagit i Röda Kors utbildning 25 personer har deltagit i ledarträffar 2 gånger under året 8 personer har deltagit vid kupandagar på 2 olika platser 700 (ca) har fått information om Mänskliga Rättigheter av MR-ledare 12 personer har deltagit i ordförandeträffar/höstträffar 60 pers har deltagit i informationsmöte inför insamling Världens barn 4 personer har deltagit i återkommande planeringsmöten tillsammans med representanter för Svenska kyrkan, Diakonia och Lion 3 personer har deltagit vid återkommande föreläsningar om Röda Korset vid Mälarhögskolan där större och mindre grupper deltog. Vid ett tillfälle var aulan full (200st), vid de övriga tillfällen cirka 90 elever. 8 personer har deltagit i utbildning Medmänskligt Stöd 1 person har gett inf. om Röda Korset (Tempelriddarna) cirka 30 personer 1 person ABF akademin cirka 30 personer 20 första hjälpare har deltagit i fortbildning Första Hjälpen 24 personer har deltagit i första hjälpen utbildning för frivilliga? 3 personer från Flyktinggruppen har fått fortbildningsinsatser vid 2 tillfällen 8 personer deltog vid uppföljningsmöte angående skoltjänst. Olika grupper har fått information och kunskap om Riksstämmans mål av rikstämmoombudet Margareta Olsson 16

17 Information och opinionsbildning Bössinsamlare har under våra insamlingsperioder funnits överallt och främst har vi varit koncentrerade till lönehelgerna. Alla har varit laddade för att hjälpa till att samla in en stor slant till alla våra insamlingar. Som vi nu vet gick allt över förväntan, vi blev återigen Årets storstadskommun insamlingsmässigt för Världens Barn. Pressen och då främst, tidningen Folket, har en stor del i den framgång vi mött i vårt insamlingsarbete tillsammans med våra företagare och alla våra frivilliga från våra 12 organisationer. Även Eskilstuna Kuriren har gett oss bra reportage. Det har gjort att företagare uppmärksammat oss och deras insatser har varit avgörande tillsammans med bössinsamlingen för resultatet. Ett jättestort arbete har genomförts. Det har varit ett mycket framgångsrikt år tack vare uppstöttande och givmilda, Eskilstunabor. TACK! Liksom tidigare år uppmanar styrelsen ledare inom kretsens verksamheter att löpande engagera tidningarna i sitt arbete. Det kan ske, dels genom notiser eller nära reportage. Sponsring Verksamheten är nu integrerad i Röda Korsets verksamheter. Vi har idag cirka tjugo olika företag som stödjer oss på olika sätt. Avsikten, syftet, är att vi vill knyta samarbetspartner till oss från näringslivet. Samarbetet bygger på ömsesidig respekt och att företaget har en lokal förankring. I vårt avtal med företaget ingår att vi utbyter tjänster, genom varor och med ekonomiskt bidrag till kretsens insamlingar. Vi vill i grunden ha långa samarbeten som bygger på ett solidariskt win win förhållande mellan Röda Korset och företaget. Kretsen erbjuder företagen att vara med på en tavla som finns placerad på ett antal ställen i Eskilstuna. Där visar kretsen upp företagen som valt att stödja oss. Givetvis kan företagen även få information om Röda Korset och utbildning i MR. 17

18 Slutord Röda Korsets insatser för social verksamhet behövs både internationellt, nationellt och även på det lokala planet. Vi har idag cirka 350 frivilliga som på olika sätt finns med i våra verksamheter. Vi fortsätter vårt arbete för att förbereda oss på hur vi ska kunna möta eventuella kommande katastrofer. Där får vår Första Hjälpen grupp ta det förberedande arbetet med att organisera våra insatser. De är naturligt berörda och synliga genom sina många insatser runt om i Eskilstuna. Vi har funnits med vid Torshälla marknad, Svenska flaggans dag, med underhållning av kören, vid Musikskolans 6 fantastiska konserter runt om i vår stad. Vi har varit synliga vid litteraturafton på ABF och vid många andra tillfällen.. Vi har ett stort intresse av att föra ut de mänskliga rättigheterna till allt fler genom vår MR-grupp. 700 ungdomar/vuxna har blivit informerade under året av dem. Glädjande har vi också fått ordentlig fart på vårt integrationsarbete som bedrivs varje måndag kväll i våra lokaler. Mötesplatsen har blivit förankrad. Pressen har hjälpt oss att vara synliga och naturligtvis har det faktum att vi återigen hjälpt oss och vi blev bästa storstadskommun, insamlingsmässigt, för Världens Barn, gynnat synligheten av Röda Korset. Utökningen av våra försäljningslokaler har medfört ökade inkomster vilket i sig har ökat våra möjligheter att stödja utsatta grupper runt om i världen. Samtidigt så har våra frivilliga blivit duktigare och kunnigare vilket också har påverkat försäljningsökning. Att kunna sitta ned i vår möteslokal utan att behöva handla, att mötas av ett vänligt leende tillhör de viktigaste vinsterna. Våra mötesplatserna på Café Svea, Café Rutan och Café Tuna är mycket uppskattade av våra äldre och deras anhöriga. Samtliga insamlingar har engagerat vår krets. Vi anser som vår främsta uppgift är att medverka till att fattigdomen minskar i världen. Särskilt stort intresse har vi också under året ägnat Världens Barn där vi under 2008 blev bästa storstadskommun insamlingsmässigt. Återigen erövrade vi denna titel och diplom har delats ut vid en mycket stämningsfylld ceremoni på Djurgårdsskolan, där cirka 200 barn deltog. Tillgång till skola, kunskap, rent vatten är en förutsättning för världens barn ska få en bättre värld. Vi ställer oss bakom FN konventionen om alla människors lika värde. Vi kommer att satsa tid, kraft och engagemang på alla de prioriterade insamlingarna även under Vi vill fortsatta traditionen med att en gång om året inbjuda alla aktiva, frivilliga till Vårfesten, Det är den uppmuntran vi vill ge våra frivilliga, där man kan träffas under andra former. Styrelsen vill tacka Företag, Kommun och Landsting för ett gott samarbete. Vi vill också tacka Lokalpressen som genom generösa reportage hjälpt oss att föra fram ideellt viktiga frågor. TACK! 18

19 Styrelsen vill också rikta ett särskilt stort TACK till, alla frivilliga, som på olika sätt bidragit till att vi lyckats föra Röda Korsets värderingar och arbetsmetod vidare. Det kan vara genom att utföra olika uppdrag eller att som medlem stödja Röda Korsets verksamheter. Stödet genom många medlemmar är ovärderligt. Eskilstuna den 4 februari 2009 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen Inger Klingensjö Thomas Landin Pär Åkerblom Margita Söderqvist Birgitta Enström Eva Danielsson Ulla-Britt Palm Gunnar Ungvall Per-Inge Pettersson 19

Röda Korset Eskilstunakretsen

Röda Korset Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Foto: Eskilstuna Kuriren Mikael Andersson samt Jacob Dall Danska Röda Korset Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen

Läs mer

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten under 2013 Styrelse

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson Rödakorsbladet Nr 4/4 November 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland MR-dag Kulturens Hus Luleå Foto: Richard Renberg Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10.

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari 2010. Foto: Richard Renberg,

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Årsmötet 2011. Nr 1/2011. FSO:are? Rönngården. sid 7. Vem blir årets. sid 15. Årgång 12. sid 14

Årsmötet 2011. Nr 1/2011. FSO:are? Rönngården. sid 7. Vem blir årets. sid 15. Årgång 12. sid 14 SOCIAL OMSORG En tidning från Föreningen Social Omsorg FSO Nr 1/2011 Årgång 12 Vem blir årets FSO:are? sid 15 SISTA Boktipset sid 14 Smått och gott från omvärlden sid 4 Årsmötet 2011 sid 7 Rönngården -

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer