Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008"

Transkript

1 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål ( ) Citatet stärkte oss i vår tro att en kompletterande vuxenkontakt behövdes och behövs i skolan startade vår Skoltjänst. Idag finns vi i fyra av Eskilstunas skolor. 1

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen, avger härmed följande berättelse över verksamheten under STYRELSEN OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Inger Klingensjö Thomas Landin Margita Söderqvist Pär Åkerblom Ledamot Birgitta Enström Eva Danielsson Gunnar Ungvall Per-Inge Pettersson Ulla-Britt Palm Revisor/godkänd Revisor supp./godk. Revisor Suppleant Valberedning Samverkansrådet Johan Rudengren Stefan Murbäck Vania Larsson Anne-Marie Stein Birgit Kindahl (sammankallande) Agneta Öhlander Margareta Olsson Inger Klingensjö (ersättare) Förutom lokalstämman den 28 februari 2008 har styrelsen haft konstitueringsmöte och 9 protokollförda sammanträden. Hedersmedlemmar; Inger Murman och Lilly Andersson Representation Kretsen har representerats av Lilly Andersson i organisationen Sveriges nationaldag. 2

3 Frivilligledare Eskilstuna Torshälla kretsen Anhörigstöd Agneta Nyström och Maj-Britt Ljungström Äldreboendevärdar Berit Winberg / Ulla Norberg Flyktinggrupp Anita Alwert /Lundberg och Bengt Lundberg Integrationsgrupp Maud Nyreröd Första Hjälpen grupp Cecilia Jansson Insamlingsansvariga Göran Klingensjö och Ulla-Britt Palm Företagsamarbete Thomas Landin Bössinsamling Ulla-Britt Palm Kampanjstöd Heli Flöjgaard / bössansvarig Björn Bengtsson/Palm Kupan (Strandg.) Birgitta Enström, Margita Söderkvist, Ingegerd Besterman Kupan (Västeråsv.) Arja Karlsson, Gun-Britt Gustafsson, Heli Flöjgaard och Per- Inge Pettersson Transportgruppen Börje Wallberg, Gunnar Klingensjö och Per-Inge Pettersson M.R. informatörer Inger Ungvall, och Lars Karlsson Nepalgruppen Mia Larsson Röda Korsets hemsida Pär Åkerblom Röda Kors kören Seija Axén Röda Kors värdar Birgit Kindahl Skoltjänst Carin Lindqvist Margareta Olsson Inger Ungvall Sortering och mottagning av kläder Arja Karlsson Sömnadsgruppen Britt Andersson/Tove Persson Telefonvärvning Inger Klingensjö Väntjänst Kjerstin Kvist och Lillemor Andersson Riksstämmoombud Riksstämmoombud för Eskilstuna kommun har varit ordinarie Margareta Olsson, ersättare Kjerstin Kvist och Siv Cedborger. Margareta Olsson är ordinarie representant för Eskilstuna - Torshälla kretsen 3

4 Anhörigcentrum NAVET Stödet till anhöriga består av Agneta Nyström och Birgitta Wall. Det har varit tre träffar på vårterminen och två på hösten samt anhörigdag och jullunch. Vi har deltagit vid föreläsning av universitetslektor Marianne Winqvist från Uppsala universitet som föreläste om Att vara anhörig under en utbildningsdag för Eskilstuna. Ett annat tema var Professionella anhöriga stödjare. Torshälla har eget anhörigstöd och även Kjula har en anhörigcentral i gamla Tallåsgården. Måndagen den 6 oktober firades Anhörigdagen Alla samverkansgrupper hade bord med informationsmaterial om sina olika verksamheter samt frågor till tipspromenaden. Röda Korset hade också en insamlingsbössa till förmån för Världens Barn. Fältprost Sten Elmberg föreläste under rubriken Leva livet och det serverades kaffe med kaka. Dagen avslutades med prisutdelning på tipspromenaden. Jag deltog även vid jullunchen som Anhörigcentret och Navet stod för. Demensföreningen tackar Röda Korset speciellt för att Väntjänsten har börjat besöka Marielunds gruppboende en gång i veckan. Ny representant från Väntjänsten är Birgitta Wall då Maj-Britt Ljungström har slutat. Ekonomi En god ekonomi är en förutsättning för att bedriva våra viktiga verksamheter i kommunen. I år har vi återigen summera ett bra år vilket gjort att vi kunnat använda en del av överskottet till hjälpverksamhet både inom och utom landets gränser. Vi blickar tillbaka på ett otroligt insamlingsår där många rödakorsare arbetat hårt för att möjliggöra detta resultat. Vi lyckades överträffa 2007 års fantastiska insamlingsresultat. Bara till Världens Barn skickade vi kr vilket är en ökning med kr från Till övriga insamlingar ökade våra gåvor med nästan kr. Ett stort tack till givare och insamlare som tillsammans bidragit till detta resultat. Insamlingar Insamlat Skickat till HK Minnesadresser kr Vårinsamling kr kr Höstinsamling kr Julinsamling kr kr Världens Barn 2, 3, kr kr Nepal kr kr Burma 220 kr kr kr reserverade från 2007 återförda och insända till HK 2 Pengarna skickas direkt till Radiohjälpen kr reserverat till Världens Barninsamlingen Dagskassorna från våra secondhandbutiker har under ca 6 veckor tillfallit insamlingen Världens Barn. 5 Hela summan reserverad till 2009 Kostnaderna i samband med insamlingar uppgick till kr 4

5 Flykting och integrationsverksamhet Under det gångna året har flyktinggruppens verksamhet huvudsakligen varit förlagd till torsdagskvällar. Gruppen har återigen förstärkts med nya medlemmar. Vi har numera goda möjligheter att samtala med arabisk talande personer utan att behöva anlita tolk utifrån. Detta har varit en stor tillgång också vid översättning av dokument från hemländerna. Liksom tidigare har familjeåterföreningsärenden dominerat. Det har framför allt gällt flyktingar från Irak och Somalia. Vi har även kunnat vara behjälpliga vid efterforskning. Ett komplicerat familjeåterföreningsärende, som krävt stora arbetsinsatser, har avslutats på ett mycket positivt sätt. Vi har i ett flertal fall kunnat hjälpa till vid asylärenden i olika faser. Vi har funnits med vid samtal med Migrationsverkets handläggare i Västerås och Flen. Det har också förekommit att vi har skrivit utkast till överklaganden i olika ärenden. Vi har försökt att formulera inlagor som stödjer skäl för verkställighetshinder (inhibition) och att hitta nya dokument som kan vara av betydelse för flyktingen. Antalet kontakter med advokater har varit större än tidigare. Samarbete har också skett med Rädda Barnens flyktinggrupp i Umeå. Avvisningsärenden har ökat markant. Det gäller Syrien, Irak och Nigeria. Detta arbete är tungt och mödosamt och kräver att man träffas vid flera tillfällen. Den sedvanliga fortbildningsdagen för frivilliga inom Röda Korsets flyktinggrupper var i Stockholm den 22 november. Från Eskilstuna deltog detta år 3 personer. Temat var verkställighetshinder i utlänningsärenden samt information från MV om nya regler för arbetskraftsinvandring. Vi hade också gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten. Vi har även tidigare under året deltagit i fortbildning i Linköping samt haft en informationskväll om gränspolisens arbetssätt. I november, då MR - gruppen medverkade i Eskilstuna kommuns demokrativecka, bestämdes att flyktinggruppen och MR - gruppen träffas efter årsskiftet för att diskutera samverkan. Vi tycker det är lämpligt att dela rum med varandra när lokalfördelningen på övervåningen på Västeråsvägen aktualiseras. Flyktinggruppen har haft ett bra och givande samarbete med Mia Larsson, som varit vår konsulent inom flyktingarbetet efter att Karim Zendegani gick till annan tjänst i våras. Integrationsgruppen Verksamheten med träffar varje måndagskväll för invandrarkvinnor går under 2009 in på sitt femte år. Liksom tidigare är deltagarantalet stort och varje vecka kommer ca: 25 personer, både unga och äldre, representerande många olika länder. Den irakiska gruppen är den största vilket är naturligt med hänsyn till det stora antalet irakier i Eskilstuna. Liksom tidigare försöker vi med hjälp av studiematerial, som vi samlar ihop från skilda håll, samtal och diskussioner stimulera kvinnorna till att efter bästa förmåga börja använda det svenska språket och naturligtvis lära sig mer om sitt nya hemland. Eftersom kunskapsnivån varierar betydligt alltifrån högskoleexamen till analfabetism krävs att vi kan dela upp deltagarna i många grupper. Det tidigare stora problemet med att få villiga svenska rödakorsare att ställa upp har under året lösts på ett fantastiskt bra sätt. Vi är nu ett team på sju personer varav flera har långvarig erfarenhet som lärare i den svenska skolan. Att vi är så många 5

6 betyder att ingen behöver känna sig totalt bunden till att närvara varje måndag, verksamheten flyter ändå. Det är inte bara svenskträning som gäller. Två gånger under året har de irakiska kvinnorna bjudit hela gruppen på läckra specialiteter och en gång fick vi en touch av Korea. I samband med sommaruppehållet bjöds hela gruppen hem till Maud Nyreröd, något som ju börjar bli tradition. Varmt och strålande väder gjorde att vi kunde vara ute i trädgården där vi förutom maten genomförde lekar och tävlingar som alla deltog i med stor förtjusning. I december kom Lucia på besök och efter bästa förmåga sjöng vi julsånger och dansade de gamla jullekarna vilket uppskattades mycket. Vi dukade också upp ett traditionellt svenskt julbord och alla lät sig väl smaka trots att rätterna säkert inte var vad de flesta var vana vid. Sammanfattningsvis kan sägas att det har uppstått en mycket fin stämning i integrationsgruppen. Alla känner sig hemma på något vis och det är ett givande och tagande där man bjuder på sig själv och där det inte är så farligt att göra bort sig. Här har vi uppnått något som vi strävar efter en mötesplats. Första Hjälpen Gruppen (FHG) Vi är nu 20 aktiva Första Hjälpare i vår grupp. Vi har i år arbetat med rekrytering och utbildning av nya medlemmar. Allt som allt har vi rekryterat 4 nya medlemmar till gruppen. Dom har nu kommit halvvägs i sin utbildning till behöriga Första Hjälpare, Gruppen har haft en utbildningshelg på Strömsholm. Dessutom har alla behöriga Första Hjälpare i gruppen genomgått utbildning i defibrillering vid hjärtstopp. I och med nya centrala riktlinjer för Första Hjälpen grupperna har vi med hjälp av fondmedel införskaffat en defibrillator. Denna är nu med ut på uppdrag och kan användas till vuxna samt barn vid hjärtstopp. Detta har ökat gruppens kompetens och att vi blir mer konkurrenskraftiga gentemot andra aktörer. Första Hjälpen gruppen har under året också skaffat domän på gemensam hemsida för Sveriges Första Hjälpen grupper på Där kan uppdragsgivare samt intresserade av gruppen höra av sig till oss. Fungerar också med att medlemmarna kan logga in och införskaffa sig information gällande gruppens verksamhet. Denna underlättar mycket informationsflödet i gruppen samt fungerar bra marknadsföringsmässigt. Kommunens äldreboende 27 stycken äldreboendevärdar finns för närvarande på Sveavägens- och Trumslagargårdens äldreboenden. Café Rutan, Trumslagargårdens äldreboende, har 9 stycken frivilliga, vilket är en ökning med två stycken sedan föregående år. På Café Svea och Sveavägens äldreboende, hade antalet frivilliga minskat med 4 stycken efter sommaruppehållet. Följden blev att vi måste dra ner på öppettiden på Café Svea. Under hösten har vi glädjande nog kunnat hälsa tre stycken nya medlemmar välkomna. På Sveavägens äldreboende finns frivilliga måndag - fredag. Café Svea har för närvarande tre praktikanter. 6

7 Verksamheten med kioskvagnar och försäljning av egenhändigt tillverkade varor tillsammans med Sygruppen har helt eller nästan helt upphört. Enhetschefen Catarina Cedervall, Sveavägens äldreboende, har framfört en önskan om möjlighet finns att utöka verksamheten på Café Svea från två till fyra dagar/vecka. Öppethållande: Café Rutan Trumslagargården måndagar Café Svea Sveavägens äldreboende onsdagar , fredagar (sista fredagen varje månad: , ). Café Svea och Café Rutan är mötesplatser för dem som bor på kommunens äldreboenden och deras anhöriga och vänner. Här kan man få köpa kaffe och bröd till självkostnadspris. Det finns också möjlighet att delta i olika aktiviteter och underhållningar. Verksamheterna drivs i samarbete med kommunen Kontaktpersonerna är enhetschef Catarina Cedervall Sveavägens äldreboende och enhetschef Eva Lundborg Trumslagargårdens äldreboende. Syftet med verksamheterna på kommunens äldreboenden är att ge boende och deras anhöriga och vänner möjlighet att mötas och känna gemenskap, få förströelse och en god vardag. Tunagårdens äldreboende Vi är 6 stycken damer som sköter ett café på Tunagårdens äldreboende i Röda Korsets namn. Vi har olika yrkesverksam bakgrund Personal och frivilliga fungerar mycket bra tillsammans, kanske just därför att vi då kan dela med oss av våra erfarenheter. Vi är på Tunagården varje tisdag mellan kl då vi har öppet för alla boende, anhöriga och personal som vill och kan komma. Det är oftast väldigt välbesökt, särskilt när vi har underhållning. Det brukar vi ha minst en gång i månaden. Det är frivilliga musikanter och sångare som kommer och roar oss alla en stund för en liten reseersättning. Mycket uppskattat och tacksamt för musikanterna som gärna kommer tillbaka. Vi har också extra festligt när vi slutar inför sommaruppehållet. Vi försöker alltid att ha riktigt gott kaffebröd och ibland bakar vi själva för att kunna bjuda på hembakat. De boende betalar 10 kr/gång och vi försöker se till så pengarna går tillbaka till dem. Vi har även träffar inom gruppen och med verksamhetsansvariga och delar av personalen för att kunna förbättra och ev. förändra vår verksamhet vid behov. Vi känner att vår verksamhet är mycket uppskattad, både av de boende, deras anhöriga och personalen. Vi sitter också ned och pratar med de boende, de har kanske inte så många att tala med. Vi tror det är lika givande för oss många gånger som för dem. 7

8 Kuporna/Mötesplatserna Mötesplats med caféverksamhet och secondhandbutik Kupornas främsta uppgift är att vara mötesplatser och i andra hand vara secondhandbutik. I anknytning till Kuporna har bedrivits sömnadsverksamhet, socialt arbete och mottagning av diverse möbler, prylar och kläder. För att vi ska kunna sälja kläderna har vi utfört gallring, lagning, rengöring, strykning och prissättning av varorna. Våra båda Kupor har gjort det möjligt att disponera pengar till verksamheter och till stöd för utsatta grupper både lokalt och internationellt. Det kan du läsa mer om under vårt ekonomiavsnitt. Vi har under 2008 utvecklat våra mötesplatser, till att närmare presentera några av våra verksamheter på ett upplysande och konkret sätt. Dels har utställningsmaterial funnits och dels har företrädare för olika verksamheter varit till hands för att djupare marknadsföra sin verksamhet. Dessutom har mötesplatsen på Västeråsvägen utvecklats till ett inbjudande Röda Korsets Hus. Secondhandbutik/Mötesplats Strandgatan Arbetet har under 2008 utförts av 25 frivilliga rödakorsare samt 7 personer i olika former av arbetsmarknadsåtgärder och samhällstjänst, flera har stannat längre perioder. Under året har 1 frivillig medarbetare slutat och 3 nya har börjat. Vi har fortsatt samarbete på fredagar under 2008 med kringliggande kretsar. Fyra frivilliga har genomgått grundkursen i Röda Kors kunskap. På Kupandagen i Oxelösund deltog 3 frivilliga. Antalet Café gäster ökar något och mötesplatsen är stamcafé för några. Medlemsvärvning i butiken genom halva priset fortsätter, erbjudande d.v.s. den dagen kunden löser nytt medlemskap får hon/han handla sina varor för halva priset. Personal- och planeringsmöten har anordnats flera gånger under våren och hösten Tillgängliga siffror visar att 2008 har den hitintills högsta försäljningen på Kupan vid Strandgatan. Öppethållande Måndag fredag Lördag Semesterstängt Julstängt Secondhandbutik/Mötesplats/Västeråsvägen Under fem år har vi nu funnits på Västeråsvägen. Verksamheten fortsätter att utvecklas och försäljningen har ökat över förväntan. Även givarna har ökat och medför därmed mycket jobb för transportgruppen. Ca 35 frivilliga rödakorsare har arbetat med försäljning samt caféverksamhet dessutom iordningställande av möbler, kläder, prylar i nära samarbete med transportgruppen. Verksamheten vinner på att få denna uppblandning av män och kvinnor. 8

9 Samarbetet mellan våra båda Kupor är också en förutsättning för gemensam positiv utveckling av hela Röda Korset i Eskilstuna. Återkommande möten har hållits för att i bästa rödakorsanda utveckla vårt Röda Korsets Hus. Öppethållande Måndag fredag Lördag Semesterstängt Julstängt Fyndmarknaden har haft samma öppettider. Transportgruppen Med den begränsning av frivilliga som funnits att tillgå för transportverksamheten har ett otroligt arbete genomförts, med mycket hämtningar och utkörningar av möbler och diverse andra föremål. En utökning av personal för transportverksamheten vore önskvärd. Idag är vi cirka 15 frivilliga som utför arbetet. En uppskattning av möbler som transporteras per år är cirka ton. Cirka 10 invandrare från SFI har haft sin praktikplacering hos oss under året. De har varit till stor hjälp vid ett antal tillfällen. Från Kriminalvården och Arbetsförmedlingen har arbetssökande vid flera tillfällen varit placerade i transportgruppen med mycket goda arbetsinsatser och ett gott kamratskap. Utvidgningen av våra lokaler är positiv, men eftersom även ökningen av dem som vill skänka möbler till oss också har skett, så finns vissa problem emellanåt att få plats för allt. Egentligen ett positivt problem som vi får leva med. Försäljningen av alla udda prylar har omdisponerats till vår fyndmarknad med lyckat resultat. Mycket av dessa prylar kasserades tidigare. Även utförsäljning av billiga kläder har gjort att endast ett mindre antal säckar fraktas till Halmstad. Allt till gagn för att vi kan sända ekonomiska bidrag, istället för att transportera kläder, direkt till utsatta länder. Arbetsuppgifterna har blivit fler men också mer stimulerande att utföra. Västeråsvägens övriga lokaler Stor förändring har skett, tack vare, nya möjligheter vid utökandet av våra lokaler Vårt museum har nu sin självklara plats i informationscentret. Teknisk utrustning har installerats för att kunna använda lokalen vid sammankomster och föreläsningar. Avsikten är att öka kvaliteten i vårt informationscenter, där ska man lätt kunna finna information om Röda Korsets syfte, idé och grundprinciper. Kvaliteten är också beroende av kunnig personal som kan vägleda och sköta tekniken, där behöver vi förbättra våra resurser. Vi har utvidgat mötesplatsverksamheten med ett rymligare café. Avsikten är att försäljningsytan ska finnas i de övriga lokalerna. Där har vår fyndmarknad på övre planet blivit en stor succé. 9

10 Körsångsgruppen Röda Kors kören består förutom körledaren av c:a 25 st. medlemmar, alla kvinnor + 2 st. musikanter, dragspelare och violinist. Kören övar varannan vecka. Vårt skådespel Värmlänningarna vill många föreningar att vi ska uppföra och det ger alltid mycket god respons. Även på många äldreboende har vi haft stor framgång med detta spel. Exempelvis gjorde vi på Sörmlandsgården i augusti stor succé med Värmlänningarna I denna miljö passade ju detta spel perfekt. En stor publik hade samlats. På Fristadsnatta spelade vi återigen detta lustspel, då på Lilla scenen på biblioteket. I november hade vi ett timslångt sångprogram på MHS på Läkemedelverkets utställning. Ett trevligt och mycket uppskattat engagemang. På Svenska flaggans dag gjorde vi ett sångprogram på Fristadstorget, även det mycket uppskattat. Trots den tidiga timman deltog de flesta av körens medlemmar. Röda Kors kören har uppträtt 11 gånger år 2008 och för våra framträdanden har vi erhållit 3 900:- kr. till RK:s verksamhet. Lokala utsatthets och Kapacitetsstudier (LUKS) Eskilstuna Torshälla kretsen använder sig av det LUKS dokument som tagits fram. Viss revidering görs alltefter de förändringar som sker i vårt samhälle. Vi fortsätter satsa på alla våra upptecknade verksamheter, ingen nämnd och ingen glömd. Medlemsvärvning och Insamling tillhör de hörnpelare som är grundläggande för vårt hjälparbete nationellt och internationellt. Där har vi inte har lyckats så väl med medlemsvärvningen. Samarbete har skett med våra stödjande företag och lokalpressen. De äldres situation är föremål för stor uppmärksamhet. Våra caféer Svea, Rutan och Tuna är de som närmast står för närheten till äldre ensamma medmänniskor. Vi behöver återkommande följa upp vårt LUKS arbete och granska innehållet. Har vi kapacitet, behöver vi förstärka vissa områden. Det är viktigt att ta det lugnt och skapa kvalitet omkring det vi satsar på och finna lämpliga frivilliga som känner för uppdraget. Stöd till ledarna för dessa verksamheter är också viktigt. Lokalt Internationellt Samarbete (LISA)/Nepalgruppen Gruppen har varit lite aktiv under året. Vi har varit ca 8 deltagare som träffats under året. Ca 1 gång i månaden. Det har varit i syfte att få idéer och inspiration till aktiviteter. Vi har vetat att detta år var det sista i LISA form och det har väl gjort att vi legat lågt. Stämningen i gruppen är mycket glad och trevlig vilket är ett gott syfte. Mia Larsson har varit och visat bilder och informerat om Nepal vid några tillfällen under året. Den sedvanliga festen hölls i Nyforsskolan i mars. Ca 70 personer som åt, umgicks och dansade. En mycket uppskattad fest som ger ett bra insamlingsresultat till projektet. Vi hade även en del info med. Gruppens medlemmar deltog i Torshälla Marknad där behållningen gick till Världens Barn insamlingen vilket inte gav pengar direkt till vår grupp men att vi från styrelsen i Eskilstuna- Torshälla kretsen ändå får ett mycket fint tillskott till LISA projektet. 10

11 Den 31 oktober- 13 november var Mia Larsson i Nepal för att avsluta projektet. Det var en mycket trevlig och bra resa. Sorgligt att avsluta men samtidigt se att våra insamlingar har gjort stor nytta. Vi kan ha de personliga relationerna kvar och även ha besöks resor som inte är direkt kopplade till Röda Korset. Vi besökte Okhaldunga och Sinupalshok. Den sist nämnda har Nässjö och Jönköping haft mest kontakt med. Vi fick vara med om att inviga en ny kraftstation i Barnalur. Vi deltog i en del möten av formellt slag för att avsluta projektet. De är mycket tacksamma och hälsar till Er alla. Nepalgruppen kommer att upplösas. Vi tackar kretsen för åren som gått och de insamlingsbidrag som Ni har stöttat med. Medlemsvärvning Medlemsvärvningsinsatserna har förändrats. Förändringen av konsulentinsatserna har gjort att vi delvis saknat stöd för insatserna med medlemsvärvning. Behovet av att ta nya tag framförallt med telefonvärvningen men också se över andra insatser för att förstärka medlemsvärvningen är nödvändigt. Behovet av att återigen titta på Projekt Höjd 650 finns. Vi har konstaterat att 50 % av dem som blivit medlemmar genom halva priset, inte har blivit kvar i vår förening. En grupp har tillsatts för att se över belöningen för att bli ny medlem. Naturligtvis hoppas vi kunna fortsätta vår telefonvärvningskampanj, men den förutsätter flera frivilliga och att vi får tvättade listor, där de som ej önskar telefonkontakt är borttagna. Medlemsvärvning har varit en av de mest prioriterade verksamheterna inom kretsen, men har p.g.a. brist på intresserade medarbetare för denna typ av verksamhet tyvärr tunnats ut. Medlemsantal var 2083 medlemmar. Varav 191 medlemmar ej har betalt sin medlemsavgift. MR-gruppen Två informatörer, Inger Ungvall och Lars Karlsson, har varit verksamma under Vi har företrädesvis informerat i skolor i Eskilstuna, från lågstadiet till högskolan. Ca 700 personer har tagit del av informationen. Vi informerade t ex alla klasser i Björktorpsskolan om barns svåra situation ute i världen. Skolan hade valt att engagera sig i Världens Barn-insamlingen 2008 och det var viktigt att de bättre skulle förstå hur betydelsefullt deras engagemang var. Vi ställde oss också till förfogande i den demokrativecka som Eskilstuna Kommun anordnade. Vi fanns i Röda Korshuset under några timmar för dem som var intresserade av MR-frågor. Rödakorsvärdar I entrén och på akuten Syftet med verksamheten i entrén är att hjälpa patienterna till rätt mottagning eller avdelning. Under året har 32 Rödakorsvärdar arbetat på Mälarsjukhuset. Vid Huvudentrén finns varje vardag, med undantag för skolloven, två värdar mellan klockan och mellan Vi finns även på Akuten varje vardagseftermiddag, där finns vi till hands i första hand för de patienter som är ensamma och kan behöva lite sällskap och hjälp. 11

12 Vi har fått förstärkning av ytterligare två frivilliga under 2008 i Huvudentrén, vilket hjälpt oss att hålla servicen uppe trots en del sjukdomsfall och trots att en av våra trogna medarbetare har valt att med ålderns rätt sluta Vi har från år 2008 fått parkeringstillstånd från Landstinget, vi får parkera på personalparkeringarna vilket är mycket positivt. Vi har haft två träffar, vid vilka vår ordförande Inger Klingensjö varit närvarande och talat om vad som skett och skall ske i kretsen och vid höstträffen rapporterade Margareta Olsson från Riksstämman. Vi utbytte givetvis också erfarenheter tillsammans och hade trevliga stunder över en kopp kaffe. Landstinget har sedvanligt bjudit oss på en god supé som tack för vår värdefulla insats. Skoltjänst Grundläggande för verksamheten är att göra en humanitär insats i skolan, att fungera som extraresurs för barnens bästa från stabila vuxna med erfarenheter och kunskaper i en mångkulturell miljö. Vid utvärderingar som gjorts inom Röda Korset, efter flera års verksamhet, kan konstateras att Skoltjänsten är mycket välsedd och välkommen både hos barn och personal i de skolor vi verkar. Med ledning av vad som ovan sagts är en utökning önskvärd, speciellt med tanke på de indragningar skolan nu utsätts för. För närvarande finns vi på fyra skolor i låg- och mellanstadiet. Skogstorpsskolan På Skogstorpsskolan finns 2 parallella spår i låg- och mellanstadiet och från och med höstterminen 2008 finns 2 mormödrar på vardera spåret. I slöjden möter barnen skolmorfar Kjell. Ytterligare 1 mormor är sedan några veckor på skolan för att känna sig för. Verksamheten utformas i samråd med lärarna och vi deltar hela dagen i skolans arbete, men ersätter aldrig en lärare. Speciellt det här året har vi märkt att lärarna får alltmera arbetsuppgifter, varför det känns värdefullt att kunna vara en resurs för barnen. Vi känner oss alltid välkomna av såväl barn som lärare. Lagersbergsskolan Vi är tre mor- och farföräldrar som har funnits i skolan tre dagar i veckan i årskurs 5 och 6. Varje mor- och farförälder är på plats en dag i veckan. Dessutom går Rolf Ekstedt på torsdagar vidare till "fritids" - en strålande insats! Vi deltar även i alla former av aktiviteter. Samtliga trivs väldigt bra i sina respektive klasser. Lärare och skolledning är mycket positiva över vår närvaro och visar sin uppskattning. Vi har också varit med i boken TILLSAMMANS med text och bilder. Boken delades ut till samtliga riksstämmeombud. Den 9 oktober deltog vi i en konsert på skolan i samarbete med Musikskolan för Världens barn. Slagstaskolan På Slagstaskolan finns en mormor som en dag i veckan finns i slöjden, ett önskemål från barnen, där man ofta behöver mycket hjälp och stöd. 12

13 Björktorpsskolan Under året har tre mor- och farföräldrar arbetat i Björktorpsskolan. Vi arbetar som tidigare en dag var i veckan i olika klasser. Vårt arbete utformas i samråd med lärare och ledning och vi fungerar som en extra resurs för barnens bästa. Vi känner oss välkomna och får också bevis för att vi gör en bra och värdefull insats. I år har Björktorpsskolans barn och lärare återigen engagerat sig för Världens Barn. Barnen har gjort olika insatser för att samla in pengar bl a dagsverken, pantat burkar, sjungit för publik och gjort teckningar och kort som sålts. Alla klasser har fått ett tack att hänga upp i salen och Björktorpsskolan som helhet fick motta ett fint diplom av Världens Barn-generalen för sin insats. Sömnadsgruppen/Aktivitetsgruppen Sömnadsgruppen och aktivitetsgruppen har nu slagit sig ihop till en grupp och vi heter nu bara sömnadsgruppen. Vi träffas varje onsdag, gruppen har minskat p.g.a. hög ålder och vi är idag 8 medlemmar. Vi är väldigt aktiva och tar också hem handarbete och stickning som vi sedan tar med till meningsfull gemenskap. Gruppen har under året träffats 37 gånger. Vi har ett eget skyltfönster i Strandgatans secondhandbutik. Vi visar där upp våra alster och talar om att allt är egentillverkat och är till försäljning i butiken. Den största succén har varit våra miljökassar. Vi tillverkade 500 stycken och har sålt cirka 425. Detta har gett en inkomst på cirka kronor. Istället för Andersmässa så hade vi i år ett lotteri som inbringade 3 000:- Utställningen i skyltfönstret på Strandgatan har bidragit till god försäljning. Samtliga lotterier har inbringat över kronor. Verksamheten kan betecknas som väldigt livlig. Sömnadsgruppen är en viktig social verksamhet som ger tillfälle att mötas och umgås. Väntjänsten I väntjänstens verksamhet deltar cirka 30 personer som besöker en eller flera medmänniskor. Två ledare är nu engagerade och kontakterna mellan behövande och frivilliga fungerar bra. Fem sammankomster med deltagarna har anordnats på Kupan Västeråsvägen, där det varje gång serverats kaffe/te med bröd. Vi har också gjort en lunchutflykt med våra medmänniskor till Vilsta Sporthotell. Fortbildning har planerats vid varje sammankomst. Inger Klingensjö och Jörgen Hellgren har informerat om sina arbeten i RK och nyheter i RK; organisation. Karim Zendegani berättade först om sin bakgrund (beteendevetare) och om sitt arbete inom RK med flyktingar och invandrare. Maud Nyreröd och Gunilla Schröder informerade om sitt arbete med invandrarkvinnor. Inger Ungvall har haft en utförlig föreläsning om Mänskliga Rättigheter och Margareta Olsson har även hon haft en utförlig genomgång av RK:s Riksstämma Förutom de som går hem och besöker medmänniskor har vi väntjänstare på äldreboendena vid Eskilshem, Trossen, Oxen och Lagersbergsgården. Syftet med Röda Korsets Väntjänst, är att gå hem till ensamma människor, samtala och lyssna och ge dem ett trivsamt avbrott i vardagen. 13

14 Övrig aktivitet Arbetet med arbetslösa/personer med speciella behov Röda Korset har sedan många år tillbaka bedrivit ett givande, nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra uppdragsgivare för arbetslösa eller människor med speciella behov. Vi delger dem våra grundprinciper och ger dem stöd och kunskap för att arbeta med att möta utsatta människor. I praktiken möter man omväxlande arbetsuppgifter, anpassade till den enskildes möjligheter. Vår förhoppning är att vi ska kunna ge dem bättre förutsättningar för att komma igen på den öppna arbetsmarknaden och att gå vidare i livet. Detta är vår metod att ta ett samhällsansvar för dem som av olika skäl under en tid, eller för alltid fått lämna arbetsmarknaden. Utåtriktade aktiviteter Aktivt bössinsamlingsarbete har genomförts för Krigens offer (Hjälp mammorna), Nepal, Ensamma människor i Sverige (kramkampanjen) och Världens Barn. Till hjälp för främst Världens Barn insamlingen, har vi lyckats med att samarbeta med 12 organisationer, det är i sig unikt. Biträdande kampanjgeneralen för Världens Barn, Göran Klingensjö, har deltagit och sporrat oss. Vi kände stora förväntningar på oss eftersom vi för andra året i rad, 2007, blev Bästa storstadskommun. Många eldsjälar inom Röda Korset såg till att vi ännu en gång, 2008, slog vårt rekord från Bästa Storstadskommun Vi blev bästa storstadskommun med insamlingsresultatet.1miljon 362 tusen 482 kronor, vilket innebar mer än 14: - per Eskilstunabo. Ett rent otroligt resultat som vi hedrades för genom att i Djurgårdsskolans gymnastiksal få mottaga priset ur kampanjledaren, Peter Hjukströms hand. Peter höll ett hedrande och stärkande tal till Eskilstuna kommun som lyckats med bragden att för tredje året i rad ta hem segern som den mest givmilda storstadskommun i hela landet. Karin Wibom, hälsade oss välkomna, Claes-Göran Ydrefors gav oss en tillbakablick på arbetet och Inger Klingensjö delade ut inramade Diplom till dem som gått i fronten för vårt resultat, nämligen; Musikskolan, Björktorpsskolan, Djurgårdsskolan, Gymmix Sports club, Culturörni och sist men inte minst skulptör Bo Englund som skänkt konstverk till försäljning för Världens Barn. Underhållning stod Djurgårdsskolan och Musikskolan för. Stämningen var hög och cirka 200 barn gjorde den till en helt underbar upplevelse. Tack! Musikskolan i Eskilstuna har under oktober månad, genomfört 6 konserter på olika platser i Eskilstuna, där hinkar fylldes med pengar från åhörarna vid utgångarna. Ett mycket lyckat arrangemang som även innehöll kaffeservering, bokförsäljning, Noveller för Världens Barn" och naturligtvis ballonger till barnen. Andra arrangemang vi anordnat under året var exempelvis Litteraturafton på ABF. Där kända eskilstunabor läste delar ur Noveller för Världens Barn Ett helt ideellt arrangemang. 14

15 Under 2008 deltog vi också vid Torshälla marknad under två dagar. Vi fanns med runt arrangemanget Å vilken fest den 4 augusti där vår kör deltog med lustspelet Värmlänningarna Under två dagar under sommaruppehållet, höll vi tillsammans med övriga föreningar loppis allt till förmån för Världens Barn Kramkampanjen Ett intensivt insamlingsarbete har genomfört till förmån för de ensamma Kramkampanjen Bössinsamling och kramar på våra Kupor. Restaurang Tingsgården avstod en summa på varje julmiddag till insamlingen. Sammanlagt har vi skänkt :- till förmån för de ensamma i samhället Samverkansrådet Vi har ett aktivt Samverkansråd, där ingår samtliga kretsar inom Eskilstuna kommun. Från vår krets har under 2007 deltagit, ordinarie Margareta Olsson och suppleant Inger Klingensjö. Rådet är rådgivande och inte beslutande. Sju möten har hållits under året. Vi har gett varandra information om kretsarnas specialiteter och intresseområden. Vårt utökade informationscenter med teknik och utökad plats för vårt Café, Vårt Röda Korsets Hus, har blivit en allt vanligare samlingsplats för vårt Samverkansråd. Ett gott och givande samarbete har präglat verksamheten, idéer har utvecklats och tagits till vara. Initiativet att fler kretsar arbetar i Kupan har fortsatt och gett de inblandade ett bättre ekonomiskt läge och lärt oss att samarbeta över kretsgränserna. Tråkigt nog beslutade två kretsar Gillberga Lista och Öja Västermo kretsarna att avsluta sitt engagemang som egna kretsar. De kommer dock även i fortsättningen ha Röda Kors verksamheter igång. De har valt att ansöka om att få ingå i Eskilstuna Torshälla kretsen, dit de naturligtvis är välkomna. Det är viktigt att vi fortsätter ha de träffar vi haft i samverkansrådets regi för att inte tappa bort möjligheten att påverka från dessa kretsar. Riksstämman 2008 Riksstämman ägde rum i Uppsala juni. Vi var 275 ombud inkl. ungdomsförbundet, och vi behandlade c:a 200 motioner. Nytt för året var att istället för traditionella utskott arbetade vi genom påverkanstorg. Detta för att öka demokratin. Det blev många livliga diskussioner - mycket positivt! Stämman inleddes med anförande av Bengt Westerberg, mycket innehållsrikt och tänkvärda ord om vår verksamhet med slutorden: "Nu är vi åter samlade till Riksstämma. Många blickar riktas under dessa dagar mot oss. Förväntningarna på vad vi ska åstadkomma är stora både inom och utanför vår organisation. För att möta de förväntningarna krävs engagemang, klokskap och djärvhet av oss alla. Jag är övertygad om att när vi åker hem på söndag gör vi det stärkta i själen, inspirerade av att efter några veckors semester ta itu med gamla och nya uppgifter, allt för att stödja våra mest utsatta medmänniskor." Bengt Westerberg blev omvald som ordförande med starka applåder. Fick efter omröstning sitt arvode fryst till 2007 års nivå, motsvarande : -/år. Ingen ledamot fick heller någon förhöjning av ersättning. 15

16 Däremot höjdes medlemsavgiften till 200: -/år under perioden och för familjemedlem till 100: - under samma fördelning som tidigare, 60 % -40 %. Centralstyrelsen fick i uppdrag att se över hur insamlingsverksamheten läggs upp under året mera omfattande avge en ekonomisk rapport utarbeta en policy för hållbar utveckling för Svenska Röda korset i och utanför vårt land. Vi blev alla ombedda att logga in oss på Rednet (rednet.redcross.se) för att få all information om det senaste. Skaffa lösenord! Nästa stämma äger rum juni 2011 i Norrköping. Utmärkelser Förtjänstmärke för 5 år tilldelas; Ingrid Lindgren, Olena Landerholm, Elvira Lindblad, Gill Wahlström, Margit Karlsson, Ulla Karlsson, Ulla Mähl, Gunnar Ungvall, Inger Ungvall, Lilja Johansson, Monica Fridh och Aina Sandberg Utbildningsinsatser 20 personer har deltagit i Röda Kors utbildning 25 personer har deltagit i ledarträffar 2 gånger under året 8 personer har deltagit vid kupandagar på 2 olika platser 700 (ca) har fått information om Mänskliga Rättigheter av MR-ledare 12 personer har deltagit i ordförandeträffar/höstträffar 60 pers har deltagit i informationsmöte inför insamling Världens barn 4 personer har deltagit i återkommande planeringsmöten tillsammans med representanter för Svenska kyrkan, Diakonia och Lion 3 personer har deltagit vid återkommande föreläsningar om Röda Korset vid Mälarhögskolan där större och mindre grupper deltog. Vid ett tillfälle var aulan full (200st), vid de övriga tillfällen cirka 90 elever. 8 personer har deltagit i utbildning Medmänskligt Stöd 1 person har gett inf. om Röda Korset (Tempelriddarna) cirka 30 personer 1 person ABF akademin cirka 30 personer 20 första hjälpare har deltagit i fortbildning Första Hjälpen 24 personer har deltagit i första hjälpen utbildning för frivilliga? 3 personer från Flyktinggruppen har fått fortbildningsinsatser vid 2 tillfällen 8 personer deltog vid uppföljningsmöte angående skoltjänst. Olika grupper har fått information och kunskap om Riksstämmans mål av rikstämmoombudet Margareta Olsson 16

17 Information och opinionsbildning Bössinsamlare har under våra insamlingsperioder funnits överallt och främst har vi varit koncentrerade till lönehelgerna. Alla har varit laddade för att hjälpa till att samla in en stor slant till alla våra insamlingar. Som vi nu vet gick allt över förväntan, vi blev återigen Årets storstadskommun insamlingsmässigt för Världens Barn. Pressen och då främst, tidningen Folket, har en stor del i den framgång vi mött i vårt insamlingsarbete tillsammans med våra företagare och alla våra frivilliga från våra 12 organisationer. Även Eskilstuna Kuriren har gett oss bra reportage. Det har gjort att företagare uppmärksammat oss och deras insatser har varit avgörande tillsammans med bössinsamlingen för resultatet. Ett jättestort arbete har genomförts. Det har varit ett mycket framgångsrikt år tack vare uppstöttande och givmilda, Eskilstunabor. TACK! Liksom tidigare år uppmanar styrelsen ledare inom kretsens verksamheter att löpande engagera tidningarna i sitt arbete. Det kan ske, dels genom notiser eller nära reportage. Sponsring Verksamheten är nu integrerad i Röda Korsets verksamheter. Vi har idag cirka tjugo olika företag som stödjer oss på olika sätt. Avsikten, syftet, är att vi vill knyta samarbetspartner till oss från näringslivet. Samarbetet bygger på ömsesidig respekt och att företaget har en lokal förankring. I vårt avtal med företaget ingår att vi utbyter tjänster, genom varor och med ekonomiskt bidrag till kretsens insamlingar. Vi vill i grunden ha långa samarbeten som bygger på ett solidariskt win win förhållande mellan Röda Korset och företaget. Kretsen erbjuder företagen att vara med på en tavla som finns placerad på ett antal ställen i Eskilstuna. Där visar kretsen upp företagen som valt att stödja oss. Givetvis kan företagen även få information om Röda Korset och utbildning i MR. 17

18 Slutord Röda Korsets insatser för social verksamhet behövs både internationellt, nationellt och även på det lokala planet. Vi har idag cirka 350 frivilliga som på olika sätt finns med i våra verksamheter. Vi fortsätter vårt arbete för att förbereda oss på hur vi ska kunna möta eventuella kommande katastrofer. Där får vår Första Hjälpen grupp ta det förberedande arbetet med att organisera våra insatser. De är naturligt berörda och synliga genom sina många insatser runt om i Eskilstuna. Vi har funnits med vid Torshälla marknad, Svenska flaggans dag, med underhållning av kören, vid Musikskolans 6 fantastiska konserter runt om i vår stad. Vi har varit synliga vid litteraturafton på ABF och vid många andra tillfällen.. Vi har ett stort intresse av att föra ut de mänskliga rättigheterna till allt fler genom vår MR-grupp. 700 ungdomar/vuxna har blivit informerade under året av dem. Glädjande har vi också fått ordentlig fart på vårt integrationsarbete som bedrivs varje måndag kväll i våra lokaler. Mötesplatsen har blivit förankrad. Pressen har hjälpt oss att vara synliga och naturligtvis har det faktum att vi återigen hjälpt oss och vi blev bästa storstadskommun, insamlingsmässigt, för Världens Barn, gynnat synligheten av Röda Korset. Utökningen av våra försäljningslokaler har medfört ökade inkomster vilket i sig har ökat våra möjligheter att stödja utsatta grupper runt om i världen. Samtidigt så har våra frivilliga blivit duktigare och kunnigare vilket också har påverkat försäljningsökning. Att kunna sitta ned i vår möteslokal utan att behöva handla, att mötas av ett vänligt leende tillhör de viktigaste vinsterna. Våra mötesplatserna på Café Svea, Café Rutan och Café Tuna är mycket uppskattade av våra äldre och deras anhöriga. Samtliga insamlingar har engagerat vår krets. Vi anser som vår främsta uppgift är att medverka till att fattigdomen minskar i världen. Särskilt stort intresse har vi också under året ägnat Världens Barn där vi under 2008 blev bästa storstadskommun insamlingsmässigt. Återigen erövrade vi denna titel och diplom har delats ut vid en mycket stämningsfylld ceremoni på Djurgårdsskolan, där cirka 200 barn deltog. Tillgång till skola, kunskap, rent vatten är en förutsättning för världens barn ska få en bättre värld. Vi ställer oss bakom FN konventionen om alla människors lika värde. Vi kommer att satsa tid, kraft och engagemang på alla de prioriterade insamlingarna även under Vi vill fortsatta traditionen med att en gång om året inbjuda alla aktiva, frivilliga till Vårfesten, Det är den uppmuntran vi vill ge våra frivilliga, där man kan träffas under andra former. Styrelsen vill tacka Företag, Kommun och Landsting för ett gott samarbete. Vi vill också tacka Lokalpressen som genom generösa reportage hjälpt oss att föra fram ideellt viktiga frågor. TACK! 18

19 Styrelsen vill också rikta ett särskilt stort TACK till, alla frivilliga, som på olika sätt bidragit till att vi lyckats föra Röda Korsets värderingar och arbetsmetod vidare. Det kan vara genom att utföra olika uppdrag eller att som medlem stödja Röda Korsets verksamheter. Stödet genom många medlemmar är ovärderligt. Eskilstuna den 4 februari 2009 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen Inger Klingensjö Thomas Landin Pär Åkerblom Margita Söderqvist Birgitta Enström Eva Danielsson Ulla-Britt Palm Gunnar Ungvall Per-Inge Pettersson 19

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten under 2013 Styrelse

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna - Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2007

Röda Korset. Eskilstuna - Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2007 Röda Korset Eskilstuna - Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2007 Vi har nu 2 181 medlemmar i vår krets! Ett nytt tusental har vi nått - det är mäktigt! Eskilstuna blev för andra gången i rad Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen, avger härmed följande berättelse över verksamheten under 2009.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen, avger härmed följande berättelse över verksamheten under 2009. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen, avger härmed följande berättelse över verksamheten under 2009. STYRELSEN OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Röda Korset Eskilstunakretsen

Röda Korset Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Foto: ICRC & Röda Korset Sverige Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten

Läs mer

Röda Korset Eskilstunakretsen

Röda Korset Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Foto: Eskilstuna Kuriren Mikael Andersson samt Jacob Dall Danska Röda Korset Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen, avger härmed följande berättelse över verksamheten under 2004. STYRELSEN OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Inger Klingensjö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Förberedelsearbete Styrelsen har via brev och även per telefon, uppmärksammat frivilligledarna på att sända in uppgifter om budget och verksamhet i god tid för att få en komplett

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012

ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012 ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Marit Lidfeldt Vice ordförande Eva Skarin Sekreterare Agneta

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger härmed följande berättelse över verksamheten under 2014. Styrelse

Läs mer

Geflekretsens. Verksamhetsberättelse 2016

Geflekretsens. Verksamhetsberättelse 2016 Geflekretsens Verksamhetsberättelse 2016 Anhörigstöd Ansvarig: Britta Heimer Dereborn Ett spännande projekt Ansvarig: Anna-Lena Hellman Verksamheten har bedrivits i samarbete med kommunen och andra organisationer.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen, avger härmed följande berättelse över verksamheten under 2006.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen, avger härmed följande berättelse över verksamheten under 2006. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen, avger härmed följande berättelse över verksamheten under 2006. STYRELSEN OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Inger Klingensjö

Läs mer

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger härmed följande berättelse över verksamheten under 2015. Styrelse och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 Styrelsen för Röda Korset Eskilstuna Torshälla kretsen, avger härmed följande berättelse över verksamheten under 2002. STYRELSEN OCH FÖRTROENDEVALDA Valda till stämman år Ordförande

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Visby Rödakorskrets verksamhetsberättelse för år 2013

Visby Rödakorskrets verksamhetsberättelse för år 2013 Sidan 1 av 6 Visby Rödakorskrets verksamhetsberättelse för år 2013 1. Styrelsens sammansättning Ordförande Per Lindqvist Vice ordförande Gertrud Hagnell-Hammarström Sekreterare Liesen Lagerberg Kassör,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2015-02-10 Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2014 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte 2015-02-11 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2013

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2013 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2013 Svenska Röda Korset ska förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll vid styrelsemöte med Karlskrona rödakorskrets

Protokoll vid styrelsemöte med Karlskrona rödakorskrets Protokoll vid styrelsemöte med Karlskrona rödakorskrets 2016-09-12 Närvarande: Anette Lirsjö, Elisabeth Johansson, Pär-Jonas Jönsson, Lena Larsson, Lilian Svensson, Inger Kindblad, Ingrid Augustinsson

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2016-02-07 Mellersta samverkansrådet Fastställd: 2016-02-10 vid samverkansråd. Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Säsongen 2011-2012. Grundare och ordförande

Säsongen 2011-2012. Grundare och ordförande Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2011-2012 Säsongen 2011-2012 var fantastisk. Genom nomineringen till Svenska Hjältar blev det ett erkännande av vår verksamhet. Media såg oss och vi nådde ännu fler

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Nr1 Februari 2015 Årgång 14 Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Tisdagen den 3 mars 2015 kl:17.30 på Solhöjden, Öckerö Välkomna! Namnen lästes upp och ett ljus tändes för var och en, därefter

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Uppsala Rödakorsblad

Uppsala Rödakorsblad Några ord från styrelsen I detta nummer: * Några ord från styrelsen * Kretsens verksamheter under året som gått * Julfirande i kretsen * Kommande utbildningar och möten Många människor väntade på oss då

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013.

Verksamhetsberättelse för år 2013. Verksamhetsberättelse för år 2013. Styrelsen för HjärtLung i Kalmar får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse och funktionärer. Ordförande: Per-Olof Rossberg. Vice ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 12 mars 2016 till 31 december

Läs mer

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG BYALAGSNYTT FEBRUARI 2005 VALLENS BYALA ALAG JUNSELE ÅRSMÖTE 2005 SÖNDAG DEN 13/2 KLOCKAN 15:00 PÅ VALLENCIA Där ska vi som vanligt behandla de frågor som hör ett årsmöte till såsom val av styrelse, kommittéer,

Läs mer

Hällefors Hembygdsförening

Hällefors Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2015 Hällefors Hembygdsförening Styrelsen för Hällefors Hembygdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 1 / 1 2015 31 / 12 2015 Föreningsstyrelse Ordförande

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter.

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter. VERKSAMHETEN 2012 Styrelsen och kommittéerna har haft följande sammansättning: Ordförande Roger Axell Kassör Lennart Dannebro Vice ordförande Brita Belfrage Sekreterare Soija Holgersson Ordinarie ledamöter

Läs mer

Väntjänsten i Ödeshög

Väntjänsten i Ödeshög 1 (6) Väntjänsten i Ödeshög Verksamhetsberättelse för 2016 Medlemsantal Föreningen har under året haft 50 medlemmar. Styrelse Ordförande: Anita Sandberg Sekreterare: Birgitta Blomqvist Övriga styrelseledamöter:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Väntjänsten i Ödeshög

Väntjänsten i Ödeshög 1 (5) Väntjänsten i Ödeshög Verksamhetsberättelse för 2012 Medlemsantal Föreningen har under året haft 49 medlemmar Styrelse Ordförande: Anita Sandberg Sekreterare: Birgitta Blomqvist Övriga styrelseledamöter:

Läs mer

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Mässföreningen TRIANON VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 2(7) Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

Onsalakretsen en liten inblick i kretsens historia

Onsalakretsen en liten inblick i kretsens historia Onsalakretsen en liten inblick i kretsens historia Nu skriver vi år 2015 och Svenska Röda Korset firar sin 150-årsdag. Onsalakretsen fyller 64 år, vilket ändå är en lång period av hängivet arbete i Röda

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Samt dagordning till Årsmöte Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Kretsstämma/årsmöte Tid Söndagen den 19 februari 2012 kl 15.00

Läs mer