Inledning. Välkommen till installationshandboken för Yahoo! Sökmarknadsföring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Välkommen till installationshandboken för Yahoo! Sökmarknadsföring."

Transkript

1 1 Inledning Välkommen till installationshandboken för Yahoo! Sökmarknadsföring. De här anvisningarna tar dig genom installationen av Yahoo! Sökmarknadsföring, det högpresterande kampanjhanteringsoch rapportverktyget från Yahoo! När du är klar med installationsanvisningarna i den här handboken så kan du: Använda analysmätningsteknik genom att inkludera datainsamlingstaggar på dina webbplatser. Mäta kampanjer genom att ändra dina URL:er så att de inkluderar mätkoder. Konfi gurera ditt konto för att automatiskt samla in och rapportera kostnadsdata för Yahoo! Sökmarknadsföring. Integrera data som samlas in utanför Yahoo! Sökmarknadsföringnätverket från källor som Google, Ebay och PayPal. Använda tekniker som Microsoft Active Server Pages, Java Server Pages/J2EE och hypertext preprocessor-verktyg som PHP. När du har konfi gurerat dina webbplatser och hänvisande marknadsföringslänkar (URL:er) kommer dina Yahoo! Sökmarknadsföring-rapporter att fyllas med data som är till hjälp när du vill analysera och förbättra dina webbplatsresultat. Så här använder du den här handboken Organisation Den här handboken följer den ordning som du ska följa för att installera Yahoo! Sökmarknadsföring på dina webbplatser. Översikt över marknadsföringsteknik online förklarar viktiga teknikbegrepp och tekniker som är viktiga för onlinemarknadsföring. Samla mätvärden förklarar hur Yahoo! Sökmarknadsföring samlar in resultatinformation. Mäta hänvisningar förklarar hur du installerar hänvisningslänkar så att Yahoo! Sökmarknadsföring kan spåra dem. Använda datainsamlingstaggar förklarar hur du installerar taggar på din webbplats så att Yahoo! Sökmarknadsföring kan samla in och behandla data om kampanjresultat. Rapportera kostnader för marknadsföringsaktiviteter förklarar hur du associerar kostnader med marknadsföringsaktiviteter. Bilaga: Integration med Yahoo! Stores förklarar hur du använder Yahoo! Sökmarknadsföring med Yahoo! Stores. Bilaga: Integration med PayPal förklarar hur du använder Yahoo! Sökmarknadsföring med PayPal-betalningshantering. Bilaga: Integration med Java-teknik förklarar hur du använder Yahoo! Sökmarknadsföring med JSP (Java Server Pages).

2 2 Bilaga: Integration med Microsoft ASP förklarar hur du använder Yahoo! Sökmarknadsföring med Active Server Pages (ASP). Bilaga: Integration med PHP förklarar hur du använder Yahoo! Sökmarknadsföring med Hypertext Preprocessor-verktyget PHP. Bilaga: Ordlista defi nierar termer i Yahoo! Sökmarknadsföring och termer som är vanliga i onlinemarknadsföring. Index ger en ämnesbaserad korsreferens om du vill kunna hitta innehåll snabbt. Förkunskaper Yahoo! Sökmarknadsföring rekommenderar dig att läsa installationsinstruktionerna i handboken innan du börjar installera. Den här handboken förutsätter kännedom om HTML och/eller webbverktyg som behövs för att implementera datainsamlingstaggar och hänvisningslänkar. Om du inte har dessa kunskaper kontaktar du den webbansvarige eller webbutvecklaren för att få hjälp. Exempel i den här handboken Exemplen i den här handboken är bara tänkta som referens och bör inte kopieras till din webbplats eller dina datainsamlingstaggar. Konventioner i den här handboken Följande typografi ska konventioner används i den här handboken: Term i ordlista: Det här teckensnittet i normalt innehållsfl öde innebär en term som fi nns defi nierad i ordlistan. Ekvationsexempel: När det är skiljt från det vanliga innehållsfl ödet används det här typsnittet för att visa ekvationer och matematiska formler. Program- eller skriptkod: Ett typsnitt som ser ut så här indikerar program- eller skriptkod som du antingen skriver eller klistrar in på en webbsida. Program- eller skriptkod: Ett typsnitt som ser ut så här indikerar värden i skriptkod som automatiskt infogas av Yahoo! Search Marketing. Program- eller skriptkod: Ett typsnitt som ser ut så här indikerar värden i skriptkod som du ska ange eller anpassa. Vanliga termer Annonsgrupp En uppsättning annonser med relaterade sökord inom en kampanj. Annonserna kan visas för tilltänkta kunder som söker efter eller visar innehåll som rör dina sökord och/eller annonser. Du kan använda ett standardbud för en annonsgrupp för alla sökord inom annonsgruppen eller ange anpassade bud på enskilda sökord. Cookie Information som lagras på datorn lokalt av en webbläsare på begäran av en webbplats. Cookies används vanligtvis av webbplatser för att identifi era användare som tidigare har registrerat sig eller besökt webbplatsen. Datainsamlingstaggar Skript som är länkade till en webbsida under taggningsprocessen och som gör att Yahoo! Sökmarknadsföring kan mäta information om besökarnas beteende. Datainsamlingstaggarna innefattar: en universaltagg för att mäta besökare genom din webbplats

3 3 en händelsetagg som mäter besökarbeteende som är viktig för din verksamhet en konverteringstagg som visar om Yahoo! Sökmarknadsföring ska registrera en slutförd transaktion. Se Konverteringstagg, Händelsetagg, Taggning, Taggalternativ och Universaltagg om du vill ha mer information. Endast konvertering En metod för att mäta analysdata med en tagg som mäter konverteringar på din webbplats som har genererats från de sponsrade sökträffarna för Sponsored Search och Content match. Fullständig analys En metod för att mäta analysdata genom att använda fl era taggar för att spåra en hel rad aktiviteter på hela webbplatsen. Händelsetagg Ett skript i en webbsidas källkod som du använder för att följa upp de besökarbeteenden som är viktiga för din verksamhet. En händelsetagg kan exempelvis användas för att registrera att en användare har växlat från att bara titta till att köpa när en kundvagn eller ett konto skapas. Kampanj En kampanj innehåller en eller fl era annonsgrupper som delar samma budget, schema och kriterier för geografi sk målgrupp. En kampanj skapas vanligtvis för att stödja ett visst marknadsföringsmål. Kundvagns-ID Se Transaktions-ID. Konto En affärsverksamhet eller avdelning som kontrollerar en marknadsföringsbudget. Små företag kan använda ett enda konto för att hantera kampanjer medan stora företag kanske behöver fl era konton som representerar olika avdelningar. Konto-ID Det unika ID-numret för ett konto. Konverteringstagg Ett skript i en sidas källkod som registrerar en slutförd transaktion. En konverteringstagg placeras vanligtvis på en tack- eller bekräftelsesida. Konverteringstaggen kan innefatta kostnaden för transaktionen. Marknads-ID Ett unikt ID som genereras av Yahoo! Sökmarknadsföring för att identifi era alla aspekter av en kampanj inom en mät-url. Marknadsföringslänkar En URL som används av sökmotorer och webbplatser för att skicka besökare till din webbplats. Dessa URL:er, som också kallas hänvisningslänkar, omvandlas till mät-url:er när du använder mätkoder eller ett marknads-id för dem. Mätkod Namndelen på ett namn-värdepar inom en mät-url som identifi erar en mätbar aspekt av en kampanj. Yahoo! Sökmarknadsföring har följande spårningskoder som du kan använda: ysmcpm kampanjkod ysmgrp annonsgruppskod ysmcrn innehållskod ysmtrm sökordskod ysmchn kanalkod ysmtac metodkod ysmrfd kod för åsidosättande av hänvisnings-id Mät-URL En URL-adress med parametrar som ger information om distributionsmetoder, sökord och sökfrågor som används.

4 4 Namn-värdepar Ett värde med namnet för det värdet. Namnet på värdet visas till vänster om ett likhetstecken medan värdet visas till höger om likhetstecknet. Här följer några exempel på namn-värdepar. namn=värde konto-id= kampanjnamn= Min första kampanj Viktigt! När du använder ett namn-värdepar måste du använda korrekt format. Vissa värden måste sättas inom enkla eller dubbla citattecken. Andra kan kräva ett visst antal mellanslag runt namnet, värdet eller likhetstecknet. Anvisningarna i den här handboken ger fullständiga formateringsriktlinjer för hur du använder namn-värdepar. NOC Network Operations Center. Taggalternativ Metoden som används för att ta emot analysdata. Analysdata kan tas emot med hjälp av alternativen Endast konvertering eller Fullständig analys. Endast konvertering tillhandahåller en tagg som följer upp konverteringar på din webbplats som har genererats från listningarna för Sponsored Search och Content match. Med en fullständig analys kan fl era taggar spåra en hel rad aktiviteter på hela webbplatsen. Taggning Att placera universal-, händelse- och konverteringstaggar på din webbplats. Transaktions-ID Ett ID-nummer som vanligtvis genereras av programvara för onlineköp. Med hjälp av transaktions-id kan du identifi era en besökare från den tidpunkt en händelse som mäts inträffar fram till en konverteringshändelse inträffar. Ett transaktions-id kan till exempel skapas när en användare lägger till den första produkten i sin kundvagn. Detta ID används för att identifi era besökaren och dess aktiviteter tills han eller hon skapar en konverteringshändelse. När en besökare exempelvis betalar för produkterna i sin vagn går transaktions-id:t ofta ut, vilket innebär att transaktionen som hörde till det ID:t har slutförts. De fl esta transaktions-id:n går ut om användaren inte köper något inom en viss tid eller om användaren lämnar en webbplats säkra sidor. Transaktions-ID:n kallas ibland för Kundvagns-ID:n. Universaltagg Den här taggen är unik för ditt konto och placeras på alla sidor i din webbplats. URL (Uniform Resource Locator) I den här handboken är en URL en unik identifi eringsadress som kan användas för att hitta en webbplats, en fi l eller en webbtjänst. Till exempel är URL för Yahoo! Sökmarknadsföring När du skriver den här adressen i en webbläsare öppnas startsidan för Yahoo! Sökmarknadsföring.

5 5 Översikt över onlinemarknadsföring Med Yahoo! Sökmarknadsföring kan du få ut mesta möjliga av dina marknadsföringsaktiviteter online. När du vill optimera dina marknadsföringsaktiviteter är det viktigt att förstå terminologin i onlinemarknadsföring. I det här kapitlet fi nns en grundläggande introduktion till begrepp och terminologi inom onlinemarknadsföring. Vad är en Yahoo! Sökmarknadsföring-kampanj? Marknadsföringen av din produkt eller tjänst är i grunden en koordinerad ansträngning som innefattar annonsering. PR, reklam, prissättningsstrategier, produktdistribution och andra sätt att förmedla information om en produkt till människor och få dem att göra ett köp (eller åtminstone att besluta sig för det). I Yahoo! Sökmarknadsföring är en kampanj en del av dina marknadsföringsaktiviteter för en produkt eller tjänst som ordnar och mäter resultatet av dina onlinelänkar. Onlinelänkar innefattar besökare som skickas till din webbplats från: sökmotorer som Yahoo! länkar i nyhetsbrev länkar på partners webbplatser Yahoo! Content Match-annonseringstjänsten Du använder kampanjer för att fokusera dina marknadsföringsaktiviteter och hålla ordning på hänvisningslänkar som är relaterade till varandra. Om du till exempel vill marknadsföra en ny skokollektion skapar du en kampanj med namnet Nya skor 2007 och anger vilka typer av onlinemarknadsföring som är relevanta. Yahoo! Sökmarknadsföring organiserar och mäter alla dina marknadsföringsaktiviteter som rör Nya skor 2007 separat från dina andra marknadsföringsaktiviteter. Detta gör att du kan fokusera på, och optimera resultaten för marknadsföringsaktiviteterna online för Nya skor Marknadsförare skapar gärna kampanjer runt säsongsbetonade händelser som Mors dag, eller speciella reklamkampanjer för produkter som nya MP3-spelare. Många kampanjer liknar varandra, utom små ändringar i annonstexten för att testa eller förbättra resultatet, eller för att anpassa efter geografi sk plats. När du tar skapar en kampanj i Yahoo! Sökmarknadsföring kan du: Ange mätbara mål Schemalägga start- och sluttid för en kampanj Visa kampanjresultatsstatistik Identifi era aspekter av en kampanj som fungerar dåligt och göra något åt det KAMPANJER... Innan Internet fanns skedde marknadsföringen vanligtvis via tre kommunikationsvägar tv, radio och trycksaker som dagstidningar, tidskrifter och reklampelare. Med Internet har marknadsföringskampanjerna utvecklats, och innefattar nu både element online och offline. Kampanjer i Yahoo! Sökmarknadsföring är en utveckling av de aktiviteter för planering, genomförande och utvärderingar av marknadsföring som vanligtvis görs av annonsbyråer. Yahoo! Sökmarknadsföring hjälper dig planera dina marknadsföringsaktiviteter online, genomföra dina planer med verktyg som sökmotorer och utvärdera resultaten med integrerade funktioner för rapport och analys.

6 6 Standardberäkningar Följande standardberäkningar, som kallas mätvärden, används för att fokusera och optimera dina marknadsföringsaktiviteter online. Kostnad per förvärv (CPA) Kostnad per förvärv är en beräkning av hur mycket det kostar att förvärva en ny konvertering. CPA beräknas som den totala kostnaden för marknadsföringsverksamheten online delat med antalet konverteringar. CPA = Total kostnad / konverteringar Om du exempelvis lägger euro på en marknadsföringskampanj online, och den kampanjen genererar 100 konverteringar för försäljning blir CPA:n: 10 euro per förvärv = euro / 100 Marginal Det här är den vanligaste beräkningen för att uppskatta värdet för en konvertering. Marginal = försäljningspris kostnaden för produkten eller tjänsten Om du till exempel säljer en produkt för 120 euro med en kostnad på 40 euro är marginalen: 80 euro = 120 euro 40 euro Du kan också beräkna det här värdet som ett procenttal: Marginalprocent = marginal / försäljningspris Avkastning på Ad Spend (ROAS) Avkastningen på Ad Spend beräknar hur effektiv din onlinemarknadsföring är. ROAS beräknas genom att du tar den totala intäkt som genereras av dina marknadsföringsaktiviteter online och drar bort den totala kostnaden för marknadsföringsaktiviteterna. Sedan delar du resultatet med kostnaden för marknadsföringsaktiviteterna. ROAS = (summa intäkter summa kostnader) / summa kostnader Om du exempelvis lägger euro på en marknadsföringskampanj online, och den kampanjen genererar euro i intäkter blir ROAS: 1,5 = (2 500 euro euro) / euro Det innebär att för varje euro du lägger på onlinemarknadsföring får du 1,50 tillbaka. Kostnad per kontakt Den här uträkningen hjälper dig att avgöra hur mycket du spenderar per kontakt. Den bygger på en beräkning av antalet kontakter som krävs som genereras om du delar antalet målkonverteringar med målkonverteringsgraden. Kontakter som krävs = målkonverteringar / målkonverteringsgrad Målkostnad per kontakt motsvarar kampanjens marknadsföringsbudget delat med antalet kontakter som krävs. Målkostnad per kontakt = marknadsföringsbudget / kontakter som krävs 66,6 % = 80 euro / 120 euro SNABBDEFINITIONER... Konvertering processen som gör att en kontakt blir en kund. Detta sker vanligtvis genom att en kontakt gör ett inköp. Målkonverteringar antalet konverteringar som krävs för en framgångsrik kampanj. Målkonverteringsgrad det förväntade antalet kontakter som konverteras till kunder.

7 7 En kampanj kan till exempel ha följande parametrar. en marknadsföringsbudget på euro kräver 150 konverteringar målkonverteringsantalet förväntar sig en målkonverteringsgrad på 4 % Genom att använda de här parametrarna beräknas kontakter som krävs som: kontakter som krävs = 150 / 0,04 När kontakter som krävs har beräknats beräknas målkostnad per kontakt som: 1,33 euro målkostnad per kontakt = euro / euro Föregående exempel förutsätter att livstidsvärdet (LTV) för dessa kunder är begränsad till kampanjens livstid. Skapa kampanjmål För att kampanjen ska kunna hanteras effektivt är det viktig att ange mål som kan mätas. Många mål kan uttryckas eller hämtas från mätvärden medan andra är enkelt uttryckta mål som sälj 500 produkter mellan oktober och januari. Vissa exempel på mätbara mål innefattar: Övergripande försäljning eller målintäkt för en tidsperiod Målkostnad per förvärv Målkonverteringsgrad Avkastning på Ad Spend Förutom mätvärden måste du också veta följande om din produkt eller tjänst: Försäljningscykel Genomsnittlig orderstorlek (AOS) Att förstå din försäljningscykel är mycket viktigt för att du ska kunna utvärdera resultaten av dina kampanjer korrekt. Om dina kampanjer har skapats för en kortare tidsperiod än din försäljningscykel, eller om du mäter resultaten för din kampanj innan din försäljningscykel slutar kan dina mätvärden vara missvisande. SNABBDEFINITIONER... Kontakt en person som har uttryckt intresse för din produkt eller tjänst. En kontakt kan vara en återvändande eller en ny kund. Försäljning inträffar när en kontakt konverteras till en kund, vanligtvis genom att göra ett inköp. För de flesta syften motsvarar en försäljning en konvertering.

8 8 Exempel på att skapa kampanjmål En påhittad annonsör, Johan, säljer dvd-utrustning. Han har för många dvd-spelare i lager och han vill sälja dem genast. Johan bestämmer sig för att skapa en kampanj för att sälja sina dvd-spelare. Han bestämmer sig för följande grundläggande information för kampanjen. INFORMATION SOM KRÄVS FÖR ATT SKAPA MÅL Försäljningspris 112 euro Produktkostnad 81 euro Målkonverteringar 150 Marknadsföringsbudget euro När Johan har fastställt den grundläggande informationen för sin kampanj räknar han ut olika mätvärdesmål så att han kan skapa kampanjen i Yahoo! Search Marketing. STANDARDMÄTVÄRDEN FÖR ATT ANGE MÅL Marginal 31 euro = 112 euro 81 euro Marginal i procent 38,3 % = 31 euro / 81 euro Målkostnad per förvärv 13,33 euro = euro / 150 Målkonverteringsgrad 0,02 (2 %) Kontakter som krävs 7500 = 150 / 0,02 Kostnad per kontakt 0,27 euro = euro / Så här beräknar du mål för mätvärden Följ stegen som anges nedan för att förstå hur Johan beräknade målen för mätvärdena för sin dvd-spelarkampanj. 1. Beräkna marginalen genom att subtrahera försäljningspriset från produktkostnaden. 31 euro = 112 euro 81 euro 2. Beräkna marginalprocenten. 38,3 % euro= 31 euro / 81 euro 3. Genom att beräkna marginalen kan Johan avgöra hur mycket han vill spendera på att marknadsföra dvd-spelarkampanjen och ändå täcka sina kostnader. Baserat på marknadsföringsbudgeten och antalet enheter han måste sälja kan han räkna ut målkostnaden per förvärv (CPA). 13,33 euro = euro / Med den här informationen identifi erar Johan den marknadsföringsmetod som tidigare har gett en CPA på 13,33 euro eller mindre. Johan väljer att köra ett betalt sökprogram med en kombination av sökord från Yahoo! Sökmarknadsföring-nätverk och Google. Johan vet att han måste välja en kombination av sökord som inte överskrider 13,33 euro per konvertering. Han vet också att hans tidigare konverteringsgrad för kontakter från Yahoo! och Google är 2 %. Med den här informationen kan han beräkna återstående standardmätvärden.

9 9 5. Johan beräknar antalet kontakter som krävs genom att dela antalet målkonverteringar med målkonverteringsgraden = 150 / 0,02 6. När Johan har fastställt att han behöver kontakter för att få 150 konverteringar tar han sin marknadsföringsbudget på euro och delar den med siffran för kontakter som krävs för att beräkna målkostnaden per kontakt. 0,027 euro = euro / Föregående exempel förutsätter att livstidsvärdet (LTV) för dessa kunder är begränsat till kampanjens livstid. Enligt Johans beräkningar behöver han engenomsnittlig sökordskostnad på 0,27 euro. Det kan vara en blandning av dyra och billiga sökord så länge den genomsnittliga kostnaden och konverteringsgraden ligger inom hans mål. Jämföra kampanjresultat och mål Under tiden du kör en kampanj är det viktigt att du granskar, analyserar och optimerar kampanjinställningar och metod. För att du effektivt och korrekt ska kunna mäta en kampanjs resultat bör du utvärdera kampanjen i sin helhet. Det är dock lämpligt att du gör förändringar som optimerar kampanjens resultat när tillräckligt många försäljningscykler har genomförts. Om din kampanj till exempel körs under tre månader, och din försäljningscykel är en månad, kan det vara lämpligt att justera din kampanj efter en månad när kampanjen har genomförda försäljningscykler och har producerat försäljningsinformation. Exempel på en jämförelse mellan mål och resultat Från föregående exempel bestämmer sig Johan för att granska resultaten för sin dvd-spelarkampanj som lanserades den 1 oktober. Han granskar resultaten den 31 oktober, men han vet att han måste vara försiktig med att fatta beslut om kampanjens effektivitet eftersom försäljningscykeln inte slutförs för de som besökte webbplatsen efter den 2 oktober. Det är viktigt för Johan att han förstår försäljningscykeln för sin produkt när han mäter resultatet av sina sökord. Om Johan exempelvis tittar på resultatet för ett sökord efter fem dagar, men har en försäljningscykel på 30 dagar, kanske han minskar budet på eller tar bort ett sökord som har en hög konverteringsgrad efter 30 dagar.

10 10 Johan granskar de verkliga mätvärdena för sin kampanj i Yahoo! Search Marketing: MÄTVÄRDE MÅLGRUPP VERKLIG SKILLNAD Kostnad för kampanj euro euro 0 euro Genererad intäkt euro euro +784 euro Konverteringar Konverteringsgrad 2,0 % 2,62 % +0,62 % CPA 13,33 euro 12,74 euro -0,59 euro Avkastning på annonsinvestering 740 % 779 % +39 % Resultaten för kampanjen överskred visserligen kampanjens mål, men det fi nns ofta rum för förbättringar för sökords resultat. Det är möjligt för Johan att justera beloppet han spenderar på sökorden för att förbättra resultaten för de övergripande kostnaderna. Johan får till exempel en högre konverteringsgrad än han trodde, så han kan öka målkostnaden per kontakt för kampanjen eftersom han behöver färre kontakter för att få en konvertering. Johan kan också undersöka sökordens resultat på Yahoo! Sökmarknadsföring-nätverk och Google. Om Johan har olika sökord på de två sökmotorerna kan det visa på sökord som bör vara gemensamma för de två annonseringsnätverken. En bra sak Johan kan göra för att förbättra sin kampanjs resultat är att eliminera sökord som inte ger några konverteringar. Genom att ta bort sökord som inte ger konverteringar kan Johan fokusera sina utgifter på relevanta sökord och fortfarande behålla sin målkostnad per kontakt på eller under 0,27 euro. När Johan tar bort sökord måste han tänka på kampanjens försäljningscykel så att han inte tar bort sökord som ger en hög omvandlingsgrad. Ett annat sätt för Johan att öka ett sökords resultat är att undersöka målsidan som hör ihop med sökordet. Om en målsida inte är starkt associerad med ett sökord kan sökordet ge betydande trafi k, men inte generera några konverteringar. För att åtgärda detta kan Johan ändra rubrikerna eller beskrivningarna på målsidan och ändra URL-adressen som är tilldelad sökordet så den leder till en mer relevant målsida. Vissa kunder kanske har tillgång till ytterligare rapportverktyg som ger möjlighet att mäta och rapportera sökordsresultat vid olika faser av försäljningscykeln. Om du har tillgång till de här verktygen kan du mäta hur många sidor en besökare visar innan han eller hon lämnar din webbplats. Med den här informationen kan du justera specifi ka sidor på din webbplats för att öka konverteringsgraden.

11 11 Andra faktorer som Johan bör överväga när han analyserar kampanjresultat är hur många gånger en besökare kommer till webbplatsen innan han eller hon konverterar. Om besökarna går till webbplatsen fl era gånger innan de gör ett köp kan det visa att besökarna jämför priser. Johan bör överväga ett reklamerbjudande där han erbjuder sig att matcha eller gå under priserna på andra webbplatser. Han kan också undersöka intäkterna och den genomsnittliga orderstorleken (AOS) för olika besökarmönster. Om AOS ökar proportionellt med tiden som går innan en konvertering skulle det kunna indikera att köpare som tar längre tid på sig för att göra ett köp också gör större köp. Johan kan använda den här informationen för att locka till sig de här köparna genom att lägga mer pengar på sökord som är relevanta för den här målgruppen.

12 12

13 13 Mäta hänvisningar Sökmarknadsföring har flexibla verktyg som gör att du kan mäta besökarnas beteende. Yahoo! Sökmarknadsföring mäter automatiskt alla hänvisningar från Yahoo! Sökmarknadsföring-nätverket till dina webbplatser. För att Yahoo! Sökmarknadsföring ska kunna mäta hänvisningar från andra webbplatser eller tjänster måste den hänvisande marknadsföringslänken innefatta URL-mätkoder namn-värdepar som motsvarar kampanjvariablerna som en hänvisning bör vara associerad med. När en hänvisande marknadsföringslänk innefattar URL-mätkoder kallas den för mät-url. I det här kapitlet förklaras hur du skapar URL-mätkoder och hur du lägger in dem i dina hänvisande marknadsföringslänkar för att skapa mät-url. Namn-värdepar: En snabbrepetition Varje variabel innefattas i ett mät-url som ett namn-värdepar. Termen namn-värdepar är ett vanligt format som används för att associera en variabels etikett (dess namn) med dess aktuella status (värdet). Namn-värdepar kan ha olika format men har oftast formateringen namn=värde utan mellanslag på vardera sidan om likhetstecknet. Mellanslag i värdedelen av ett namn-värdepar representeras (kodas) som ett plustecken (+) eller som ett procenttecken följt av siffran tjugo (%20). Här följer några exempel på namn-värdepar du kan använda i en mät-url. fruktnamn=grön+äpple kostnad=100 konto= dag=21 månad=9 år=2006 födelsedatum= Använda icke-latinska teckenuppsättningar och teckenuppsättningar med utökade tecken Yahoo! Sökmarknadsföring stöder innefattandet av alla Unicode-tecken som kan kodas som hexadecimala tal och undantas till UTF-8-format Det gör att du kan blanda latinska tecken med icke-latinska tecken i ett värde. Det gör det också möjligt att representera nästan alla tecken i aktuella språk, till exempel punkter eller andra symboler som inte är en del av den grundläggande latinska teckenuppsättningen. Följande är exempel på värdedelen av ett namn-värdepar som kodads till UTF-8-format. De här exemplen kodades med ett enkelt JavaScriptkodningsskript som innefattas i det här avsnittet. UNICODE... Ger ett unikt kodnummer för varje tecken i elektronisk text, för vilket språk, plattform eller program som helst. Unicode använder ett Universal Character Set (UCS) på tecken för att innefatta de flesta av världens språk. Många standarder, till exempel XML och JavaScript använder Unicode-teckenvärden. Unicode utvecklades som ett svar på problemen med flera språkimplementationer av ASCII-tecken, och Unicode underhålls av Unicode Consortium (http://www.unicode.org/).

14 14 URSPRUNGLIG ÖVERSATT TEXT UTF-8-KODAD FORM ipod till salu (FR) ipod à vendre ipod%20%e0%20vendre ipod till salu (JP) ipod 発 売 中 ipod%e7%99%ba%e5%a3%b2%e4 %B8%AD ipod till salu (KO) 아이팟 %EC%95%84%EC%9D%B4%ED% 8C%9F Rabatt på dvd-fi lmer (FR) Rabatt på dvd-fi lmer (JP) Rabatt på dvd-fi lmer (KO) DVD à prix réduits DVD 値 下 げ 中 DVD 할인판매 DVD%20%C3%A0%20prix%20r%C3 %A9duits DVD%E5%80%A4%E4%B8%8B%E3 %81%92%E4%B8%AD DVD%20%ED%95%A0%EC%9D%B8 %ED%8C%90%EB%A7%A4 KODNINGSREGLER FÖR NAMN-VÄRDEPAR Alla namn-värdepar måste anges med gemener och utan mellanslag: ysmcpn, ysmgrp, ysmcrn, ysmtrm, ysmchn, ysmtac, ysmrfd. Använd alltid + eller %20 för att representera (koda) mellanslag i värden. Räkna undantagstecken, som mellanslag eller icke-latinska tecken, som ett tecken när du beräknar längden för ett värde. Namn-värdeparen ysmchn och ysmtac begränsas till en angiven lista över koder. UTF-8 kodnings- och undantagsverktyg Ett kodnings- och undantagsverktyg för UTF-8 innefattas nedan. js_encoder.html <script> document.write(encodeuricomponent( TEXT SOM SKA KODAS )); </script> Så här använder du js_ecoder.html Du behöver en webbläsare och en redigerare för oformaterad text, xml eller html. På Microsoft Windows -plattformen kan du använda redigeringsprogram som Microsoft Notepad, Altova XMLSpy, Macromedia Dreamweaver. På Apple Macintosh -plattformen kan du använda redigeringsprogram som BBEdit från Bare Bones Software, Apple XCode Developer Tools eller XML-redigeraren <oxygen/>. 1. Kopiera html-texten för js_encoder.html till en ny textfi l. Döp fi len till js_encoder.html och spara den. 2. Byt ut TEXT SOM SKA KODAS med det värde du vill koda till UTF Spara fi len. 4. Växla till webbläsaren och öppna fi len du just sparade. Webbläsaren visar texten i UTF-8-kodad form. Du kan kopiera UTF-8-kodad text från webbläsarfönstret och använda det i Yahoo! Search Marketing. KODNING... Kodning är konverteringen av ett tecken till en annan representation. Kodning gör det möjligt för potentiellt inkompatibla tecken, symboler och punktuering att representeras på ett sätt som gör att en parser (en tolk) korrekt kan identifiera det värde som avses. Till exempel kan mellanslag kodas till dess hexadecimala representation (siffran 20) eller sin decimala representation (siffran 32).

15 15 URL-mätkoder Yahoo! Sökmarknadsföring kopplar trafi k till dina webbplatser som inte kommer från Yahoo! Sökmarknadsförings nätverk med mät-url. En mät-url består av en eller fl er URL:er som mäter koder namn-värdepar som representerar en kampanjvariabel. Det fi nns sju tillgängliga kampanjvariabler, men bara metodvariablen krävs för att mäta en marknadsföringshänvisning. Du får dock mycket bättre mätresultat när du innefattar de fl esta eller alla av följande kampanjvariabler i dina mät-url:er. kampanj annonsgrupp namn på annons sökord kanal åsidosätt hänvisande domän För att hålla ordning på hänvisningar som inte kommer från Yahoo! Sökmarknadsföring-nätverket måste dina webbplatser innefatta Yahoo! Sökmarknadsföring-datainsamlingstaggar. De här taggarna överför kampanjvariabelinformationen i mät-url-adressen till Yahoo! Search Marketing. Mer information hittar du i kapitlen Samla in mätvärden och Datainsamlingstaggar i den här handboken. Kampanjvariabel Kampanj-variabeln indikerar namnet på kampanjen som besökaren som hänvisades av mät-url:en bör associeras till. Om kampanjnamnvariabeln till exempel ska associeras med en kampanj med namnet Vårskor ska namn-värdeparet vara ysmcpm=vår+skor. Ytterligare exempel och kodningsregler fi nns listade nedan. KAMPANJ Vårskor Rabatt på dvd-fi lmer (JP) Lyxlinne NAMN-VÄRDEPAR ysmcpm=vår+skor ysmcpm=dvd%e5%80%a4%e4%b8%8b%e3%81% 92%E4%B8%AD ysmcpm=lyx+linne KODNINGSREGLER Behövs inte Namnkoden ysmcpm måste anges med gemener Den högsta tillåtna värdelängden är 50 tecken Undantagstecken, inklusive tecken som representeras av två eller fl er UTF-8-kodade värden räknas som ett tecken. ATT UNDANTA... är processen när en parser (en tolk) meddelas om att ett visst antal tecken efter ett undantagstecken ska tolkas som en kodad representation av ett annat värde. I Yahoo! Sökmarknadsföring är undantagstecknet i UTF-8 procentsymbolen (%). Den här symbolen anger att de två följande tecknen ska tolkas som ett enda hexadecimalt värde. Vissa av tecknen kan inte representeras av ett enda UTF-8-värde och är i stället sammansatta av en serie på två eller tre UTF-8-värden. Mer information om kodning, undantag och UTF-8 hittar du på Wikipedia (http://www.wikipedia.org) om du söker på de orden.

16 16 Variabel för annonsgrupp Annonsgrupps-variabeln indikerar namnet på annonsgruppen som besökaren som hänvisades av mät-url:en bör associeras till. Om namnvariabeln för annonsgrupp till exempel ska associeras med en annonsgrupp med namnet Sandaler ska namn-värdeparet vara ysmgrp=sandaler. Ytterligare exempel och kodningsregler fi nns listade nedan. ANNONSGRUPP NAMN-VÄRDEPAR Sandaler ysmgrp=sandaler Western-sandaler ysmgrp=western-sandaler 600 i trådtäthet ysmgrp=600+i+trådtäthet KODNINGSREGLER Behövs inte Namnkoden ysmgrp måste anges med gemener Den högsta tillåtna värdelängden är 50 tecken Undantagstecken, inklusive tecken som representeras av två eller fl er UTF-8-kodade värden räknas som ett tecken. Annonsnamnsvariabel Annonsnamns-variabeln indikerar namnet på annonsen som besökaren som hänvisades av mät-url:en bör associeras till. Om annonsnamnsvariabeln till exempel ska associeras med en annons med namnet Nya skor till salu ska namn-värdeparet vara ysmcrn=nya+skor+till+salu. Ytterligare exempel och kodningsregler fi nns listade nedan. ANNONSNAMN Nya skor till salu John Wayne Western-skor i begränsad upplaga Extrapris på lakan i Egyptisk bommull KODNINGSREGLER NAMN-VÄRDEPAR ysmcrn=nya+skor+till+salu ysmcrn=john%20wayne%20western-skor%20i begränsad%20upplaga ysmcrn=extrapris+på+lakan+i+egyptisk+bomull Behövs inte Namnkoden ysmcrn måste anges med gemener Den högsta tillåtna värdelängden är 50 tecken Undantagstecken, inklusive tecken som representeras av två eller fl er UTF-8-kodade värden räknas som ett tecken.

17 17 Termvariabel Term-variabeln indikerar den term som användes för att generera den hänvisande länken. Om termvariabeln till exempel ska associeras med termen nya skor ska namn-värdeparet vara ysmtrm=nya+skor. Ytterligare exempel och kodningsregler fi nns listade nedan. Metodvariabel Metod-variabeln indikerar den typ av annonseringsmetod som användes för att generera mät-url. I följande lista hittar du kampanjmetoderna med tillhörande koder som kan användas med en hänvisande marknadsföringslänk. SÖKORD Nya skor John Wayne Lyxlakanset NAMN-VÄRDEPAR ysmtrm=nya+skor ysmtrm=john%20wayne ysmtrm=lyxlakanset KODNINGSREGLER Behövs inte Namnkoden ysmtrm måste anges med gemener Den högsta tillåtna värdelängden är 50 tecken Undantagstecken, inklusive tecken som representeras av två eller fl er UTF-8-kodade värden räknas som ett tecken. METOD Ombud Bannerannons Jämförelse mellan e-handelswebbplatser Sammanhangsberoende sökning E-post Lokal sökning Offl inemedia som driver klickfrekvenser online Betald inkludering fl era Betald inkluderingssökning Betala per klick-sökning METODKOD AFF AD CMP CTX E-POST LOC OFL PIB PI PPC

18 18 Om den hänvisande länken exempelvis skapas genom en Betalning per klick-metod ska namn-värdeparet för kampanjmetoden vara ysmtac=ppc. Ytterligare exempel och kodningsregler fi nns listade nedan. KAMPANJMETOD Ombud Betala per klick-sökning Lokal sökning NAMN-VÄRDEPAR ysmtrm=aff ysmtrm=ppc ysmtrm=loc KODNINGSREGLER Krävs Namnkoden ysmtac måste anges med gemener Kampanjmetodkoder kan anger med gemener, versaler eller blandat Kampanjmetodkoder måste ha stöd av Yahoo! Sökmarknadsföring för vald annonseringskanal (mer information hittar du i Kampanjkanalsvariabel ) Kanalvariabel Kanal-variabeln indikerar den annonseringskanal som användes för att generera mät-url. Kampanjkanalsvariabeln avgör också den annonseringsmetod som ska mätas av Yahoo! Search Marketing. I följande lista hittar du de annonseringskanaler med tillhörande kampanjkanalskoder som stöds av Yahoo! Sökmarknadsföring och som kan användas i en hänvisande marknadsföringslänk. Bredvid varje kampanjkanalkod fi nns de annonseringsmetoder som Yahoo! Sökmarknadsföring stöder för den kanalen. BESKRIVNING KOD METOD SOM STÖDS Annat ANNAT AD, AFF, CMP, CTX, , LOC, PI, PIB, PPC 180 Solutions 180 CTX 24/7 Media M724 Annons 7 Search SH7 PPC Advertising.com ADV Annons Enhance Interactive AHA PPC America On-Line AOL Annons AltaVista AVA PI, PIB Ask Jeeves AJS PI, PIB BidClix BCLX CTX BeFree BEF AFF

19 19 BESKRIVNING KOD METOD SOM STÖDS Bizrate BIZ CMP Burst Media BMA AD Business.com BUS PPC Citisearch CITI LOC Clickbank CKB AFF Clickslink CKL AFF Commission Junction CJN AFF CNET.com CNET AD, CMP, DoubleClick DBC AD Engage Media EMA AD e-pilot EPT PPC E-Spotting EST PPC Fast FST PI, PIB Fast Clic FCL AD Findwhat FDW PPC Froogle FRO GoClick GOC PPC Google GGL CTX, LOC, PPC BESKRIVNING KOD METOD SOM STÖDS Gator GTR CTX HotBar HTB AD Industry Brain IDB CTX, PPC Infospace IFS PI, PIB In-house INH Inkjohni INK PI, PIB Kanoodle KAN PPC LinkShare LSH AFF Look LOOK PPC Looksmart LKS PI, PIB Lycos LYC AD, PI, PPC Mamma.com MAM PI Maxworldwide MAX AD MetricsDirect.com MDIR CTX MSN MSN AD MyGeek.com MYGK CMP, CTX, PI, PPC MySimon MYS CMP Nextag NXT CMP

20 20 BESKRIVNING KOD METOD SOM STÖDS Pricegrabber PGR CMP Price.com PRC CMP Pricescan PSC Search123 S123 PPC Search Boss SBOS PPC ShopCartUSA.com SCU CMP, SearchFeed SFD PPC Shopping.com SHOP CMP Sprinks SPK CTX, PPC StreetPrices SPRI CMP Switchboard SWB PI TribalFusion TFN AD Turbo10 TRB PPC ValueClick VCK AD, AFF WhenU WHU CTX Xuppa XUP PPC Yahoo YAH CMP, , LOC Yahoo! Search Marketing, USA YSM CTX, PPC BESKRIVNING KOD METOD SOM STÖDS Yahoo! Search Marketing, Österrike YSMAT CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Australien YSMAU CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Schweiz YSMCH CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Tyskland YSMDE CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Danmark YSMDK CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Spanien YSMES CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Finland YSMFI CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Frankrike YSMFR CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Italien YSMIT CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Nederländerna YSMNL CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Norge YSMNO CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Sverige YSMSE CTX, PPC Yahoo! Search Marketing, Storbritannien YSMUK CTX, PPC Om den hänvisande länken genereras på Microsoft Search Network ska namn-värdeparet för kampanjkanalen vara ysmchn=msn. Ytterligare exempel och kodningsregler fi nns listade nedan.

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Google Analytics. www.jajja.com

Google Analytics. www.jajja.com Google Analytics r www.jajja.com Så funkar Google Analytics Mätbarheten är den viktigaste fördelen med webben framför andra kanaler. Det är först när du kan analysera dina besökare och förstå dem som du

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Google Analy+cs. Umeå universitet

Google Analy+cs. Umeå universitet Google Analy+cs Umeå universitet Webbanalys? Återkoppling Kommunika+onsbehov Strategi Sociala medier Webb Kampanjer Effekt Vad ska vi mäta? Ansökningar Nedladdade filer Läst vik+g info Fyllt i kontaklormulär

Läs mer

Komma igång med det nya AdWords-gränssnittet En guide till ändringar av kampanjhanteringen

Komma igång med det nya AdWords-gränssnittet En guide till ändringar av kampanjhanteringen Komma igång med det nya AdWords-gränssnittet En guide till ändringar av kampanjhanteringen Inledning och översikt Tack vare er användare har AdWords växt. Sedan 2005 har vi lagt till över 20 verktyg och

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

VS Communicator 4. Kommaigång

VS Communicator 4. Kommaigång VS Communicator 4 Kommaigång VÄLKOMMEN TILL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gör det möjligt för människor med fysiska handikapp eller nedsatt kommunikationsförmåga att använda en dator eller någon

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Interntmarknadsföring i praktiken + tips och taktik Fördelar - Internetmarknadsföring Distributionen Billigt Flexibiliteten Lätt att uppdatera eller byta budskap Räckvidden Kan nå hela världen Mätbarheten

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk Publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Utöka din verksamhet med AdWords Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Välkommen till handledningen Utöka din verksamhet med AdWords. Här får du information om hur du får de bästa resultaten

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Conversion Counter. Installationshandbok

Conversion Counter. Installationshandbok Conversion Counter Installationshandbok Introduktion INTRODUKTION PRODUKTBESKRIVNING Overtures Conversion Counter ger dig insikt i hur effektivt ditt Overture-konto är. Produkten mäter hur stor andel av

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Webbgenvägar. Krishna Tateneni Yves Arrouye Översättare: Stefan Asserhäll

Webbgenvägar. Krishna Tateneni Yves Arrouye Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Yves Arrouye Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Webbgenvägar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Webbgenvägar........................................

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Googles guide till sökordsannonsering Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Innehåll Inledning... 1 Google AdWords: Vad skulle det ge dig?... 1 Fem steg till framgång: Skapa och underhålla

Läs mer

e-line Kort- och Bankbetalning

e-line Kort- och Bankbetalning 2007-04-04 e-line Kort- och Bankbetalning Upplägg av Pageset och rapporter i e-line 3.40A (2007-04-04) Upplägg Vid Internetbetalning i PBS e-line sker all hantering av kreditkortsdata på DebiTechs server.

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

B.1.3.2-6 INSTRUKTION FÖR ELEKTRONISK KURSUTVÄRDERING I GOOGLE MED AUTOMATISK SAMMANSTÄLLNING

B.1.3.2-6 INSTRUKTION FÖR ELEKTRONISK KURSUTVÄRDERING I GOOGLE MED AUTOMATISK SAMMANSTÄLLNING Sida 1 av 6 B.1.3.2-6 INSTRUKTION FÖR ELEKTRONISK KURSUTVÄRDERING I GOOGLE MED AUTOMATISK SAMMANSTÄLLNING Öppna ett Google-konto 1. Du behöver ett Google-konto. Gå till Google och klicka på Logga in. 2.

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Så fungerar annonser på YouTube

Så fungerar annonser på YouTube Så fungerar annonser på YouTube i kursen: Tjäna pengar på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. 15 minuter Fortsättningskurs Bästa metoder Annonsörerna,

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning S T E G F Ö R S T Innehållsförteckning Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2 Information om upphovsrätt och varumärken... 7 E G Skapa ett nytt RocketSync-konto Min online-lagring är din egen personliga

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Thommy Ottinger Head Of Paid Media / SEM-Specialist på Brath AB

Thommy Ottinger Head Of Paid Media / SEM-Specialist på Brath AB SEM Thommy Ottinger Head Of Paid Media / SEM-Specialist på Brath AB thommy.ottinger@brath.se 020-10 50 81 www.brath.se Sponsrade länkar PPC Sökannonsering SEA Adwords Kärt barn har många namn SEM Google

Läs mer

Föreläsning 4. CSS Stilmallar för webben

Föreläsning 4. CSS Stilmallar för webben Föreläsning 4 CSS Stilmallar för webben Innehåll 1. CSS, vad är det? 2. Repetition av HTML-element 3. CSS, hur, var, när? 4. CSS & arv? CSS Cascading Style Sheet Same, same, but different Samma innehåll

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Med PrivacyKeeper kan du: Ta bort inloggningsinformation:

Med PrivacyKeeper kan du: Ta bort inloggningsinformation: PrivacyKeeper raderar på ett tillförlitligt sätt alla dina spår både online och offline och aktiverar och säkerställer att din dator rensas från alla sårbara känsliga data som kan bli måltavlor för tredje

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar

Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar 2 Innehåll 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3 4.

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Webbprogrammering. Sahand Sadjadee

Webbprogrammering. Sahand Sadjadee Webbprogrammering Sahand Sadjadee Agenda Webb The World Wide Web (WWW) is a network of online content that is formatted in HTML and accessed via HTTP. The term refers to all the interlinked HTML pages

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Nov 13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 5 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3 och 4. Innan du är mogen för att lägga ut en sida på

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI 1 Funktion och användningsområde E1000-terminalen (E1032-E1151) kan användas som webbserver. En webbserver är ett program som hanterar filer som ska visas i en webbläsare som exempelvis Internet Explorer.

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Lektion: Annonser på YouTube

Lektion: Annonser på YouTube Lektion: Annonser på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. Annonsörerna, tittarna och du. Nyckeln till intäktsgenerering med annonser är engagerade tittare.

Läs mer

Kom igång med MATCHADS Manual för byråer

Kom igång med MATCHADS Manual för byråer Kom igång med MATCHADS Manual för byråer Kom igång med MatchAds Logga in - Du får ett login och lösenord av din MatchAds kontakt. Du loggar in i systemet via följande länk: https://matchads.cxad.cxense.com/signin?3

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett relaterat ämne till ett annat. En länk från en sida

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Lägg xsl-fil i Dokumentbiblioteket... 3 3 Web service-koppling mot BOOK-IT:s resurser... 7 1 Axiell Bibliotek AB 1 Introduktion I Axiell

Läs mer

WEBBUTVECKLING Kursplanering

WEBBUTVECKLING Kursplanering Kursplanering v 35-37: Struktur, mappar, google-skills, planering, html-grunder, bra/dåliga exempel, webbläsare, editorer v 38-43: HTML - länkar, färger, text, listor, bilder. v 44: Höstlov v 45: Repetition,

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer