Inledning. Välkommen till installationshandboken för Yahoo! Sökmarknadsföring.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Välkommen till installationshandboken för Yahoo! Sökmarknadsföring."

Transkript

1 1 Inledning Välkommen till installationshandboken för Yahoo! Sökmarknadsföring. De här anvisningarna tar dig genom installationen av Yahoo! Sökmarknadsföring, det högpresterande kampanjhanteringsoch rapportverktyget från Yahoo! När du är klar med installationsanvisningarna i den här handboken så kan du: Använda analysmätningsteknik genom att inkludera datainsamlingstaggar på dina webbplatser. Mäta kampanjer genom att ändra dina URL:er så att de inkluderar mätkoder. Konfi gurera ditt konto för att automatiskt samla in och rapportera kostnadsdata för Yahoo! Sökmarknadsföring. Integrera data som samlas in utanför Yahoo! Sökmarknadsföringnätverket från källor som Google, Ebay och PayPal. Använda tekniker som Microsoft Active Server Pages, Java Server Pages/J2EE och hypertext preprocessor-verktyg som PHP. När du har konfi gurerat dina webbplatser och hänvisande marknadsföringslänkar (URL:er) kommer dina Yahoo! Sökmarknadsföring-rapporter att fyllas med data som är till hjälp när du vill analysera och förbättra dina webbplatsresultat. Så här använder du den här handboken Organisation Den här handboken följer den ordning som du ska följa för att installera Yahoo! Sökmarknadsföring på dina webbplatser. Översikt över marknadsföringsteknik online förklarar viktiga teknikbegrepp och tekniker som är viktiga för onlinemarknadsföring. Samla mätvärden förklarar hur Yahoo! Sökmarknadsföring samlar in resultatinformation. Mäta hänvisningar förklarar hur du installerar hänvisningslänkar så att Yahoo! Sökmarknadsföring kan spåra dem. Använda datainsamlingstaggar förklarar hur du installerar taggar på din webbplats så att Yahoo! Sökmarknadsföring kan samla in och behandla data om kampanjresultat. Rapportera kostnader för marknadsföringsaktiviteter förklarar hur du associerar kostnader med marknadsföringsaktiviteter. Bilaga: Integration med Yahoo! Stores förklarar hur du använder Yahoo! Sökmarknadsföring med Yahoo! Stores. Bilaga: Integration med PayPal förklarar hur du använder Yahoo! Sökmarknadsföring med PayPal-betalningshantering. Bilaga: Integration med Java-teknik förklarar hur du använder Yahoo! Sökmarknadsföring med JSP (Java Server Pages).

2 2 Bilaga: Integration med Microsoft ASP förklarar hur du använder Yahoo! Sökmarknadsföring med Active Server Pages (ASP). Bilaga: Integration med PHP förklarar hur du använder Yahoo! Sökmarknadsföring med Hypertext Preprocessor-verktyget PHP. Bilaga: Ordlista defi nierar termer i Yahoo! Sökmarknadsföring och termer som är vanliga i onlinemarknadsföring. Index ger en ämnesbaserad korsreferens om du vill kunna hitta innehåll snabbt. Förkunskaper Yahoo! Sökmarknadsföring rekommenderar dig att läsa installationsinstruktionerna i handboken innan du börjar installera. Den här handboken förutsätter kännedom om HTML och/eller webbverktyg som behövs för att implementera datainsamlingstaggar och hänvisningslänkar. Om du inte har dessa kunskaper kontaktar du den webbansvarige eller webbutvecklaren för att få hjälp. Exempel i den här handboken Exemplen i den här handboken är bara tänkta som referens och bör inte kopieras till din webbplats eller dina datainsamlingstaggar. Konventioner i den här handboken Följande typografi ska konventioner används i den här handboken: Term i ordlista: Det här teckensnittet i normalt innehållsfl öde innebär en term som fi nns defi nierad i ordlistan. Ekvationsexempel: När det är skiljt från det vanliga innehållsfl ödet används det här typsnittet för att visa ekvationer och matematiska formler. Program- eller skriptkod: Ett typsnitt som ser ut så här indikerar program- eller skriptkod som du antingen skriver eller klistrar in på en webbsida. Program- eller skriptkod: Ett typsnitt som ser ut så här indikerar värden i skriptkod som automatiskt infogas av Yahoo! Search Marketing. Program- eller skriptkod: Ett typsnitt som ser ut så här indikerar värden i skriptkod som du ska ange eller anpassa. Vanliga termer Annonsgrupp En uppsättning annonser med relaterade sökord inom en kampanj. Annonserna kan visas för tilltänkta kunder som söker efter eller visar innehåll som rör dina sökord och/eller annonser. Du kan använda ett standardbud för en annonsgrupp för alla sökord inom annonsgruppen eller ange anpassade bud på enskilda sökord. Cookie Information som lagras på datorn lokalt av en webbläsare på begäran av en webbplats. Cookies används vanligtvis av webbplatser för att identifi era användare som tidigare har registrerat sig eller besökt webbplatsen. Datainsamlingstaggar Skript som är länkade till en webbsida under taggningsprocessen och som gör att Yahoo! Sökmarknadsföring kan mäta information om besökarnas beteende. Datainsamlingstaggarna innefattar: en universaltagg för att mäta besökare genom din webbplats

3 3 en händelsetagg som mäter besökarbeteende som är viktig för din verksamhet en konverteringstagg som visar om Yahoo! Sökmarknadsföring ska registrera en slutförd transaktion. Se Konverteringstagg, Händelsetagg, Taggning, Taggalternativ och Universaltagg om du vill ha mer information. Endast konvertering En metod för att mäta analysdata med en tagg som mäter konverteringar på din webbplats som har genererats från de sponsrade sökträffarna för Sponsored Search och Content match. Fullständig analys En metod för att mäta analysdata genom att använda fl era taggar för att spåra en hel rad aktiviteter på hela webbplatsen. Händelsetagg Ett skript i en webbsidas källkod som du använder för att följa upp de besökarbeteenden som är viktiga för din verksamhet. En händelsetagg kan exempelvis användas för att registrera att en användare har växlat från att bara titta till att köpa när en kundvagn eller ett konto skapas. Kampanj En kampanj innehåller en eller fl era annonsgrupper som delar samma budget, schema och kriterier för geografi sk målgrupp. En kampanj skapas vanligtvis för att stödja ett visst marknadsföringsmål. Kundvagns-ID Se Transaktions-ID. Konto En affärsverksamhet eller avdelning som kontrollerar en marknadsföringsbudget. Små företag kan använda ett enda konto för att hantera kampanjer medan stora företag kanske behöver fl era konton som representerar olika avdelningar. Konto-ID Det unika ID-numret för ett konto. Konverteringstagg Ett skript i en sidas källkod som registrerar en slutförd transaktion. En konverteringstagg placeras vanligtvis på en tack- eller bekräftelsesida. Konverteringstaggen kan innefatta kostnaden för transaktionen. Marknads-ID Ett unikt ID som genereras av Yahoo! Sökmarknadsföring för att identifi era alla aspekter av en kampanj inom en mät-url. Marknadsföringslänkar En URL som används av sökmotorer och webbplatser för att skicka besökare till din webbplats. Dessa URL:er, som också kallas hänvisningslänkar, omvandlas till mät-url:er när du använder mätkoder eller ett marknads-id för dem. Mätkod Namndelen på ett namn-värdepar inom en mät-url som identifi erar en mätbar aspekt av en kampanj. Yahoo! Sökmarknadsföring har följande spårningskoder som du kan använda: ysmcpm kampanjkod ysmgrp annonsgruppskod ysmcrn innehållskod ysmtrm sökordskod ysmchn kanalkod ysmtac metodkod ysmrfd kod för åsidosättande av hänvisnings-id Mät-URL En URL-adress med parametrar som ger information om distributionsmetoder, sökord och sökfrågor som används.

4 4 Namn-värdepar Ett värde med namnet för det värdet. Namnet på värdet visas till vänster om ett likhetstecken medan värdet visas till höger om likhetstecknet. Här följer några exempel på namn-värdepar. namn=värde konto-id= kampanjnamn= Min första kampanj Viktigt! När du använder ett namn-värdepar måste du använda korrekt format. Vissa värden måste sättas inom enkla eller dubbla citattecken. Andra kan kräva ett visst antal mellanslag runt namnet, värdet eller likhetstecknet. Anvisningarna i den här handboken ger fullständiga formateringsriktlinjer för hur du använder namn-värdepar. NOC Network Operations Center. Taggalternativ Metoden som används för att ta emot analysdata. Analysdata kan tas emot med hjälp av alternativen Endast konvertering eller Fullständig analys. Endast konvertering tillhandahåller en tagg som följer upp konverteringar på din webbplats som har genererats från listningarna för Sponsored Search och Content match. Med en fullständig analys kan fl era taggar spåra en hel rad aktiviteter på hela webbplatsen. Taggning Att placera universal-, händelse- och konverteringstaggar på din webbplats. Transaktions-ID Ett ID-nummer som vanligtvis genereras av programvara för onlineköp. Med hjälp av transaktions-id kan du identifi era en besökare från den tidpunkt en händelse som mäts inträffar fram till en konverteringshändelse inträffar. Ett transaktions-id kan till exempel skapas när en användare lägger till den första produkten i sin kundvagn. Detta ID används för att identifi era besökaren och dess aktiviteter tills han eller hon skapar en konverteringshändelse. När en besökare exempelvis betalar för produkterna i sin vagn går transaktions-id:t ofta ut, vilket innebär att transaktionen som hörde till det ID:t har slutförts. De fl esta transaktions-id:n går ut om användaren inte köper något inom en viss tid eller om användaren lämnar en webbplats säkra sidor. Transaktions-ID:n kallas ibland för Kundvagns-ID:n. Universaltagg Den här taggen är unik för ditt konto och placeras på alla sidor i din webbplats. URL (Uniform Resource Locator) I den här handboken är en URL en unik identifi eringsadress som kan användas för att hitta en webbplats, en fi l eller en webbtjänst. Till exempel är URL för Yahoo! Sökmarknadsföring När du skriver den här adressen i en webbläsare öppnas startsidan för Yahoo! Sökmarknadsföring.

5 5 Översikt över onlinemarknadsföring Med Yahoo! Sökmarknadsföring kan du få ut mesta möjliga av dina marknadsföringsaktiviteter online. När du vill optimera dina marknadsföringsaktiviteter är det viktigt att förstå terminologin i onlinemarknadsföring. I det här kapitlet fi nns en grundläggande introduktion till begrepp och terminologi inom onlinemarknadsföring. Vad är en Yahoo! Sökmarknadsföring-kampanj? Marknadsföringen av din produkt eller tjänst är i grunden en koordinerad ansträngning som innefattar annonsering. PR, reklam, prissättningsstrategier, produktdistribution och andra sätt att förmedla information om en produkt till människor och få dem att göra ett köp (eller åtminstone att besluta sig för det). I Yahoo! Sökmarknadsföring är en kampanj en del av dina marknadsföringsaktiviteter för en produkt eller tjänst som ordnar och mäter resultatet av dina onlinelänkar. Onlinelänkar innefattar besökare som skickas till din webbplats från: sökmotorer som Yahoo! länkar i nyhetsbrev länkar på partners webbplatser Yahoo! Content Match-annonseringstjänsten Du använder kampanjer för att fokusera dina marknadsföringsaktiviteter och hålla ordning på hänvisningslänkar som är relaterade till varandra. Om du till exempel vill marknadsföra en ny skokollektion skapar du en kampanj med namnet Nya skor 2007 och anger vilka typer av onlinemarknadsföring som är relevanta. Yahoo! Sökmarknadsföring organiserar och mäter alla dina marknadsföringsaktiviteter som rör Nya skor 2007 separat från dina andra marknadsföringsaktiviteter. Detta gör att du kan fokusera på, och optimera resultaten för marknadsföringsaktiviteterna online för Nya skor Marknadsförare skapar gärna kampanjer runt säsongsbetonade händelser som Mors dag, eller speciella reklamkampanjer för produkter som nya MP3-spelare. Många kampanjer liknar varandra, utom små ändringar i annonstexten för att testa eller förbättra resultatet, eller för att anpassa efter geografi sk plats. När du tar skapar en kampanj i Yahoo! Sökmarknadsföring kan du: Ange mätbara mål Schemalägga start- och sluttid för en kampanj Visa kampanjresultatsstatistik Identifi era aspekter av en kampanj som fungerar dåligt och göra något åt det KAMPANJER... Innan Internet fanns skedde marknadsföringen vanligtvis via tre kommunikationsvägar tv, radio och trycksaker som dagstidningar, tidskrifter och reklampelare. Med Internet har marknadsföringskampanjerna utvecklats, och innefattar nu både element online och offline. Kampanjer i Yahoo! Sökmarknadsföring är en utveckling av de aktiviteter för planering, genomförande och utvärderingar av marknadsföring som vanligtvis görs av annonsbyråer. Yahoo! Sökmarknadsföring hjälper dig planera dina marknadsföringsaktiviteter online, genomföra dina planer med verktyg som sökmotorer och utvärdera resultaten med integrerade funktioner för rapport och analys.

6 6 Standardberäkningar Följande standardberäkningar, som kallas mätvärden, används för att fokusera och optimera dina marknadsföringsaktiviteter online. Kostnad per förvärv (CPA) Kostnad per förvärv är en beräkning av hur mycket det kostar att förvärva en ny konvertering. CPA beräknas som den totala kostnaden för marknadsföringsverksamheten online delat med antalet konverteringar. CPA = Total kostnad / konverteringar Om du exempelvis lägger euro på en marknadsföringskampanj online, och den kampanjen genererar 100 konverteringar för försäljning blir CPA:n: 10 euro per förvärv = euro / 100 Marginal Det här är den vanligaste beräkningen för att uppskatta värdet för en konvertering. Marginal = försäljningspris kostnaden för produkten eller tjänsten Om du till exempel säljer en produkt för 120 euro med en kostnad på 40 euro är marginalen: 80 euro = 120 euro 40 euro Du kan också beräkna det här värdet som ett procenttal: Marginalprocent = marginal / försäljningspris Avkastning på Ad Spend (ROAS) Avkastningen på Ad Spend beräknar hur effektiv din onlinemarknadsföring är. ROAS beräknas genom att du tar den totala intäkt som genereras av dina marknadsföringsaktiviteter online och drar bort den totala kostnaden för marknadsföringsaktiviteterna. Sedan delar du resultatet med kostnaden för marknadsföringsaktiviteterna. ROAS = (summa intäkter summa kostnader) / summa kostnader Om du exempelvis lägger euro på en marknadsföringskampanj online, och den kampanjen genererar euro i intäkter blir ROAS: 1,5 = (2 500 euro euro) / euro Det innebär att för varje euro du lägger på onlinemarknadsföring får du 1,50 tillbaka. Kostnad per kontakt Den här uträkningen hjälper dig att avgöra hur mycket du spenderar per kontakt. Den bygger på en beräkning av antalet kontakter som krävs som genereras om du delar antalet målkonverteringar med målkonverteringsgraden. Kontakter som krävs = målkonverteringar / målkonverteringsgrad Målkostnad per kontakt motsvarar kampanjens marknadsföringsbudget delat med antalet kontakter som krävs. Målkostnad per kontakt = marknadsföringsbudget / kontakter som krävs 66,6 % = 80 euro / 120 euro SNABBDEFINITIONER... Konvertering processen som gör att en kontakt blir en kund. Detta sker vanligtvis genom att en kontakt gör ett inköp. Målkonverteringar antalet konverteringar som krävs för en framgångsrik kampanj. Målkonverteringsgrad det förväntade antalet kontakter som konverteras till kunder.

7 7 En kampanj kan till exempel ha följande parametrar. en marknadsföringsbudget på euro kräver 150 konverteringar målkonverteringsantalet förväntar sig en målkonverteringsgrad på 4 % Genom att använda de här parametrarna beräknas kontakter som krävs som: kontakter som krävs = 150 / 0,04 När kontakter som krävs har beräknats beräknas målkostnad per kontakt som: 1,33 euro målkostnad per kontakt = euro / euro Föregående exempel förutsätter att livstidsvärdet (LTV) för dessa kunder är begränsad till kampanjens livstid. Skapa kampanjmål För att kampanjen ska kunna hanteras effektivt är det viktig att ange mål som kan mätas. Många mål kan uttryckas eller hämtas från mätvärden medan andra är enkelt uttryckta mål som sälj 500 produkter mellan oktober och januari. Vissa exempel på mätbara mål innefattar: Övergripande försäljning eller målintäkt för en tidsperiod Målkostnad per förvärv Målkonverteringsgrad Avkastning på Ad Spend Förutom mätvärden måste du också veta följande om din produkt eller tjänst: Försäljningscykel Genomsnittlig orderstorlek (AOS) Att förstå din försäljningscykel är mycket viktigt för att du ska kunna utvärdera resultaten av dina kampanjer korrekt. Om dina kampanjer har skapats för en kortare tidsperiod än din försäljningscykel, eller om du mäter resultaten för din kampanj innan din försäljningscykel slutar kan dina mätvärden vara missvisande. SNABBDEFINITIONER... Kontakt en person som har uttryckt intresse för din produkt eller tjänst. En kontakt kan vara en återvändande eller en ny kund. Försäljning inträffar när en kontakt konverteras till en kund, vanligtvis genom att göra ett inköp. För de flesta syften motsvarar en försäljning en konvertering.

8 8 Exempel på att skapa kampanjmål En påhittad annonsör, Johan, säljer dvd-utrustning. Han har för många dvd-spelare i lager och han vill sälja dem genast. Johan bestämmer sig för att skapa en kampanj för att sälja sina dvd-spelare. Han bestämmer sig för följande grundläggande information för kampanjen. INFORMATION SOM KRÄVS FÖR ATT SKAPA MÅL Försäljningspris 112 euro Produktkostnad 81 euro Målkonverteringar 150 Marknadsföringsbudget euro När Johan har fastställt den grundläggande informationen för sin kampanj räknar han ut olika mätvärdesmål så att han kan skapa kampanjen i Yahoo! Search Marketing. STANDARDMÄTVÄRDEN FÖR ATT ANGE MÅL Marginal 31 euro = 112 euro 81 euro Marginal i procent 38,3 % = 31 euro / 81 euro Målkostnad per förvärv 13,33 euro = euro / 150 Målkonverteringsgrad 0,02 (2 %) Kontakter som krävs 7500 = 150 / 0,02 Kostnad per kontakt 0,27 euro = euro / Så här beräknar du mål för mätvärden Följ stegen som anges nedan för att förstå hur Johan beräknade målen för mätvärdena för sin dvd-spelarkampanj. 1. Beräkna marginalen genom att subtrahera försäljningspriset från produktkostnaden. 31 euro = 112 euro 81 euro 2. Beräkna marginalprocenten. 38,3 % euro= 31 euro / 81 euro 3. Genom att beräkna marginalen kan Johan avgöra hur mycket han vill spendera på att marknadsföra dvd-spelarkampanjen och ändå täcka sina kostnader. Baserat på marknadsföringsbudgeten och antalet enheter han måste sälja kan han räkna ut målkostnaden per förvärv (CPA). 13,33 euro = euro / Med den här informationen identifi erar Johan den marknadsföringsmetod som tidigare har gett en CPA på 13,33 euro eller mindre. Johan väljer att köra ett betalt sökprogram med en kombination av sökord från Yahoo! Sökmarknadsföring-nätverk och Google. Johan vet att han måste välja en kombination av sökord som inte överskrider 13,33 euro per konvertering. Han vet också att hans tidigare konverteringsgrad för kontakter från Yahoo! och Google är 2 %. Med den här informationen kan han beräkna återstående standardmätvärden.

9 9 5. Johan beräknar antalet kontakter som krävs genom att dela antalet målkonverteringar med målkonverteringsgraden = 150 / 0,02 6. När Johan har fastställt att han behöver kontakter för att få 150 konverteringar tar han sin marknadsföringsbudget på euro och delar den med siffran för kontakter som krävs för att beräkna målkostnaden per kontakt. 0,027 euro = euro / Föregående exempel förutsätter att livstidsvärdet (LTV) för dessa kunder är begränsat till kampanjens livstid. Enligt Johans beräkningar behöver han engenomsnittlig sökordskostnad på 0,27 euro. Det kan vara en blandning av dyra och billiga sökord så länge den genomsnittliga kostnaden och konverteringsgraden ligger inom hans mål. Jämföra kampanjresultat och mål Under tiden du kör en kampanj är det viktigt att du granskar, analyserar och optimerar kampanjinställningar och metod. För att du effektivt och korrekt ska kunna mäta en kampanjs resultat bör du utvärdera kampanjen i sin helhet. Det är dock lämpligt att du gör förändringar som optimerar kampanjens resultat när tillräckligt många försäljningscykler har genomförts. Om din kampanj till exempel körs under tre månader, och din försäljningscykel är en månad, kan det vara lämpligt att justera din kampanj efter en månad när kampanjen har genomförda försäljningscykler och har producerat försäljningsinformation. Exempel på en jämförelse mellan mål och resultat Från föregående exempel bestämmer sig Johan för att granska resultaten för sin dvd-spelarkampanj som lanserades den 1 oktober. Han granskar resultaten den 31 oktober, men han vet att han måste vara försiktig med att fatta beslut om kampanjens effektivitet eftersom försäljningscykeln inte slutförs för de som besökte webbplatsen efter den 2 oktober. Det är viktigt för Johan att han förstår försäljningscykeln för sin produkt när han mäter resultatet av sina sökord. Om Johan exempelvis tittar på resultatet för ett sökord efter fem dagar, men har en försäljningscykel på 30 dagar, kanske han minskar budet på eller tar bort ett sökord som har en hög konverteringsgrad efter 30 dagar.

10 10 Johan granskar de verkliga mätvärdena för sin kampanj i Yahoo! Search Marketing: MÄTVÄRDE MÅLGRUPP VERKLIG SKILLNAD Kostnad för kampanj euro euro 0 euro Genererad intäkt euro euro +784 euro Konverteringar Konverteringsgrad 2,0 % 2,62 % +0,62 % CPA 13,33 euro 12,74 euro -0,59 euro Avkastning på annonsinvestering 740 % 779 % +39 % Resultaten för kampanjen överskred visserligen kampanjens mål, men det fi nns ofta rum för förbättringar för sökords resultat. Det är möjligt för Johan att justera beloppet han spenderar på sökorden för att förbättra resultaten för de övergripande kostnaderna. Johan får till exempel en högre konverteringsgrad än han trodde, så han kan öka målkostnaden per kontakt för kampanjen eftersom han behöver färre kontakter för att få en konvertering. Johan kan också undersöka sökordens resultat på Yahoo! Sökmarknadsföring-nätverk och Google. Om Johan har olika sökord på de två sökmotorerna kan det visa på sökord som bör vara gemensamma för de två annonseringsnätverken. En bra sak Johan kan göra för att förbättra sin kampanjs resultat är att eliminera sökord som inte ger några konverteringar. Genom att ta bort sökord som inte ger konverteringar kan Johan fokusera sina utgifter på relevanta sökord och fortfarande behålla sin målkostnad per kontakt på eller under 0,27 euro. När Johan tar bort sökord måste han tänka på kampanjens försäljningscykel så att han inte tar bort sökord som ger en hög omvandlingsgrad. Ett annat sätt för Johan att öka ett sökords resultat är att undersöka målsidan som hör ihop med sökordet. Om en målsida inte är starkt associerad med ett sökord kan sökordet ge betydande trafi k, men inte generera några konverteringar. För att åtgärda detta kan Johan ändra rubrikerna eller beskrivningarna på målsidan och ändra URL-adressen som är tilldelad sökordet så den leder till en mer relevant målsida. Vissa kunder kanske har tillgång till ytterligare rapportverktyg som ger möjlighet att mäta och rapportera sökordsresultat vid olika faser av försäljningscykeln. Om du har tillgång till de här verktygen kan du mäta hur många sidor en besökare visar innan han eller hon lämnar din webbplats. Med den här informationen kan du justera specifi ka sidor på din webbplats för att öka konverteringsgraden.

11 11 Andra faktorer som Johan bör överväga när han analyserar kampanjresultat är hur många gånger en besökare kommer till webbplatsen innan han eller hon konverterar. Om besökarna går till webbplatsen fl era gånger innan de gör ett köp kan det visa att besökarna jämför priser. Johan bör överväga ett reklamerbjudande där han erbjuder sig att matcha eller gå under priserna på andra webbplatser. Han kan också undersöka intäkterna och den genomsnittliga orderstorleken (AOS) för olika besökarmönster. Om AOS ökar proportionellt med tiden som går innan en konvertering skulle det kunna indikera att köpare som tar längre tid på sig för att göra ett köp också gör större köp. Johan kan använda den här informationen för att locka till sig de här köparna genom att lägga mer pengar på sökord som är relevanta för den här målgruppen.

12 12

13 13 Mäta hänvisningar Sökmarknadsföring har flexibla verktyg som gör att du kan mäta besökarnas beteende. Yahoo! Sökmarknadsföring mäter automatiskt alla hänvisningar från Yahoo! Sökmarknadsföring-nätverket till dina webbplatser. För att Yahoo! Sökmarknadsföring ska kunna mäta hänvisningar från andra webbplatser eller tjänster måste den hänvisande marknadsföringslänken innefatta URL-mätkoder namn-värdepar som motsvarar kampanjvariablerna som en hänvisning bör vara associerad med. När en hänvisande marknadsföringslänk innefattar URL-mätkoder kallas den för mät-url. I det här kapitlet förklaras hur du skapar URL-mätkoder och hur du lägger in dem i dina hänvisande marknadsföringslänkar för att skapa mät-url. Namn-värdepar: En snabbrepetition Varje variabel innefattas i ett mät-url som ett namn-värdepar. Termen namn-värdepar är ett vanligt format som används för att associera en variabels etikett (dess namn) med dess aktuella status (värdet). Namn-värdepar kan ha olika format men har oftast formateringen namn=värde utan mellanslag på vardera sidan om likhetstecknet. Mellanslag i värdedelen av ett namn-värdepar representeras (kodas) som ett plustecken (+) eller som ett procenttecken följt av siffran tjugo (%20). Här följer några exempel på namn-värdepar du kan använda i en mät-url. fruktnamn=grön+äpple kostnad=100 konto= dag=21 månad=9 år=2006 födelsedatum= Använda icke-latinska teckenuppsättningar och teckenuppsättningar med utökade tecken Yahoo! Sökmarknadsföring stöder innefattandet av alla Unicode-tecken som kan kodas som hexadecimala tal och undantas till UTF-8-format Det gör att du kan blanda latinska tecken med icke-latinska tecken i ett värde. Det gör det också möjligt att representera nästan alla tecken i aktuella språk, till exempel punkter eller andra symboler som inte är en del av den grundläggande latinska teckenuppsättningen. Följande är exempel på värdedelen av ett namn-värdepar som kodads till UTF-8-format. De här exemplen kodades med ett enkelt JavaScriptkodningsskript som innefattas i det här avsnittet. UNICODE... Ger ett unikt kodnummer för varje tecken i elektronisk text, för vilket språk, plattform eller program som helst. Unicode använder ett Universal Character Set (UCS) på tecken för att innefatta de flesta av världens språk. Många standarder, till exempel XML och JavaScript använder Unicode-teckenvärden. Unicode utvecklades som ett svar på problemen med flera språkimplementationer av ASCII-tecken, och Unicode underhålls av Unicode Consortium (http://www.unicode.org/).

14 14 URSPRUNGLIG ÖVERSATT TEXT UTF-8-KODAD FORM ipod till salu (FR) ipod à vendre ipod%20%e0%20vendre ipod till salu (JP) ipod 発 売 中 ipod%e7%99%ba%e5%a3%b2%e4 %B8%AD ipod till salu (KO) 아이팟 %EC%95%84%EC%9D%B4%ED% 8C%9F Rabatt på dvd-fi lmer (FR) Rabatt på dvd-fi lmer (JP) Rabatt på dvd-fi lmer (KO) DVD à prix réduits DVD 値 下 げ 中 DVD 할인판매 DVD%20%C3%A0%20prix%20r%C3 %A9duits DVD%E5%80%A4%E4%B8%8B%E3 %81%92%E4%B8%AD DVD%20%ED%95%A0%EC%9D%B8 %ED%8C%90%EB%A7%A4 KODNINGSREGLER FÖR NAMN-VÄRDEPAR Alla namn-värdepar måste anges med gemener och utan mellanslag: ysmcpn, ysmgrp, ysmcrn, ysmtrm, ysmchn, ysmtac, ysmrfd. Använd alltid + eller %20 för att representera (koda) mellanslag i värden. Räkna undantagstecken, som mellanslag eller icke-latinska tecken, som ett tecken när du beräknar längden för ett värde. Namn-värdeparen ysmchn och ysmtac begränsas till en angiven lista över koder. UTF-8 kodnings- och undantagsverktyg Ett kodnings- och undantagsverktyg för UTF-8 innefattas nedan. js_encoder.html <script> document.write(encodeuricomponent( TEXT SOM SKA KODAS )); </script> Så här använder du js_ecoder.html Du behöver en webbläsare och en redigerare för oformaterad text, xml eller html. På Microsoft Windows -plattformen kan du använda redigeringsprogram som Microsoft Notepad, Altova XMLSpy, Macromedia Dreamweaver. På Apple Macintosh -plattformen kan du använda redigeringsprogram som BBEdit från Bare Bones Software, Apple XCode Developer Tools eller XML-redigeraren <oxygen/>. 1. Kopiera html-texten för js_encoder.html till en ny textfi l. Döp fi len till js_encoder.html och spara den. 2. Byt ut TEXT SOM SKA KODAS med det värde du vill koda till UTF Spara fi len. 4. Växla till webbläsaren och öppna fi len du just sparade. Webbläsaren visar texten i UTF-8-kodad form. Du kan kopiera UTF-8-kodad text från webbläsarfönstret och använda det i Yahoo! Search Marketing. KODNING... Kodning är konverteringen av ett tecken till en annan representation. Kodning gör det möjligt för potentiellt inkompatibla tecken, symboler och punktuering att representeras på ett sätt som gör att en parser (en tolk) korrekt kan identifiera det värde som avses. Till exempel kan mellanslag kodas till dess hexadecimala representation (siffran 20) eller sin decimala representation (siffran 32).

15 15 URL-mätkoder Yahoo! Sökmarknadsföring kopplar trafi k till dina webbplatser som inte kommer från Yahoo! Sökmarknadsförings nätverk med mät-url. En mät-url består av en eller fl er URL:er som mäter koder namn-värdepar som representerar en kampanjvariabel. Det fi nns sju tillgängliga kampanjvariabler, men bara metodvariablen krävs för att mäta en marknadsföringshänvisning. Du får dock mycket bättre mätresultat när du innefattar de fl esta eller alla av följande kampanjvariabler i dina mät-url:er. kampanj annonsgrupp namn på annons sökord kanal åsidosätt hänvisande domän För att hålla ordning på hänvisningar som inte kommer från Yahoo! Sökmarknadsföring-nätverket måste dina webbplatser innefatta Yahoo! Sökmarknadsföring-datainsamlingstaggar. De här taggarna överför kampanjvariabelinformationen i mät-url-adressen till Yahoo! Search Marketing. Mer information hittar du i kapitlen Samla in mätvärden och Datainsamlingstaggar i den här handboken. Kampanjvariabel Kampanj-variabeln indikerar namnet på kampanjen som besökaren som hänvisades av mät-url:en bör associeras till. Om kampanjnamnvariabeln till exempel ska associeras med en kampanj med namnet Vårskor ska namn-värdeparet vara ysmcpm=vår+skor. Ytterligare exempel och kodningsregler fi nns listade nedan. KAMPANJ Vårskor Rabatt på dvd-fi lmer (JP) Lyxlinne NAMN-VÄRDEPAR ysmcpm=vår+skor ysmcpm=dvd%e5%80%a4%e4%b8%8b%e3%81% 92%E4%B8%AD ysmcpm=lyx+linne KODNINGSREGLER Behövs inte Namnkoden ysmcpm måste anges med gemener Den högsta tillåtna värdelängden är 50 tecken Undantagstecken, inklusive tecken som representeras av två eller fl er UTF-8-kodade värden räknas som ett tecken. ATT UNDANTA... är processen när en parser (en tolk) meddelas om att ett visst antal tecken efter ett undantagstecken ska tolkas som en kodad representation av ett annat värde. I Yahoo! Sökmarknadsföring är undantagstecknet i UTF-8 procentsymbolen (%). Den här symbolen anger att de två följande tecknen ska tolkas som ett enda hexadecimalt värde. Vissa av tecknen kan inte representeras av ett enda UTF-8-värde och är i stället sammansatta av en serie på två eller tre UTF-8-värden. Mer information om kodning, undantag och UTF-8 hittar du på Wikipedia (http://www.wikipedia.org) om du söker på de orden.

Google Analytics. www.jajja.com

Google Analytics. www.jajja.com Google Analytics r www.jajja.com Så funkar Google Analytics Mätbarheten är den viktigaste fördelen med webben framför andra kanaler. Det är först när du kan analysera dina besökare och förstå dem som du

Läs mer

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Utöka din verksamhet med AdWords Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Välkommen till handledningen Utöka din verksamhet med AdWords. Här får du information om hur du får de bästa resultaten

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För PC 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du?

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du? Vilken webbstrategi har du? Internetmarknadsföring på tio minuter KANBAN marketing kanban marketing ab lund, sweden e-mail gustav.bergman@kanban.se mobile +46 (0)709-16 37 65 website www.kanban.se 1 a

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app).

En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app). Bygg en app En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app). OpenRatios CMS guide v.8.5 (Education edition) Denna handbok är producerad och utgiven av OpenRatio

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer