Tangentbordsstyrning. Musstyrning. Funktion WASD Piltangenter. Växla trollformel (Spells) (eller mushjul) Minikarta M M. Menytangenter F4 F12 F4 F12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tangentbordsstyrning. Musstyrning. Funktion WASD Piltangenter. Växla trollformel (Spells) (eller mushjul) Minikarta M M. Menytangenter F4 F12 F4 F12"

Transkript

1 Tangentbordsstyrning Funktion WASD Piltangenter Växla trollformel (Spells) (eller mushjul) Skift+O Skift+O Minikarta M M Menytangenter F4 F12 F4 F12 Spelmeny Esc eller Retur Esc eller Retur Förflyttning W,A,S och D Piltangenter Närstridsvapen Q Delete Distansvapen E Page Down Snabblist (Hotbar)- föremålstangenter 1 9 Num 1 Num 9 Mållås Spacebar Num 0 Smygläge Caps Lock Num Enter Trollformelsläge Vänster Skift Höger Ctrl Interagera Tab End Samla erfarenhetsklot Vänster Skift Höger Ctrl Sammanhangsberoende föremål F1 F3 Insert, Home, Page Up Ladda Gillesigill G Num Del Musstyrning Växla trollformel Sikta i förstapersonsperspektiv (endast pilbåge) Attackera Flourish-attack Spring Blocka/rulla Skift+mittknappen Höger musknapp Vänster musknapp Höger musknapp Höger musknapp Mittknappen

2 S äkerhetsinformation Om anfall orsakade av ljuskänslighet En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epilepsiliknande anfall som kan utlösas av vissa visuella bilder, inklusive blinkande ljus eller mönster som kan finnas i videospel. Även människor som aldrig tidigare har drabbats av liknande anfall eller epilepsi kan lida av en icke diagnostiserad åkomma, som kan utlösa dessa ljuskänslighetsanfall medan de tittar på ett videospel. Dessa anfall kan uppvisa olika symptom, inklusive yrsel, synstörningar, ryckningar i ögon eller ansikte, krampryckningar eller skakningar i armar eller ben, förvirring, oklarhet, eller tillfällig medvetandeförlust. Anfallen kan även orsaka medvetslöshet eller krampanfall, som kan leda till personskador vid fall eller hopstötning med föremål i närheten. Sluta omedelbart att spela videospel och konsultera läkare om du upplever något av ovan nämnda symptom. Föräldrar ska hålla uppsikt över eller fråga sina barn om de upplevt något av ovan nämnda symptom det är vanligare att barn och ungdomar drabbas av dessa anfall än vuxna. Risken att drabbas av epileptiska anfall som orsakas av ljuskänslighet kan minskas genom att vidta följande försiktighetsåtgärder: Spela i ett välupplyst rum. Spela aldrig när du är sömnig eller trött Rådgör med läkare innan du börjar spela om du eller någon släkting tidigare haft anfall eller lider av epilepsi. Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och andra hänvisningar till webbplatser, kan ändras utan föregående avisering. Om ingenting annat anges är exempel på företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser och händelser i detta dokument fiktiva. Inga associationer är avsiktliga, eller bör göras, till verkliga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser eller händelser. Det åligger användaren att följa alla tillämpliga lagar om upphovsrätt. Med reservation för att inte begränsa upphovsrätten, får ingen del av detta dokument kopieras, lagras eller introduceras i ett återvinningssystem, eller överföras i någon form eller med några metoder (elektronisk, mekaniskt, med fotokopiering, inspelning eller på annat sätt), eller i något syfte, utan uttryckligt tillstånd skriftligen av Microsoft Corporation. Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som skyddar materialet i detta dokument. Utom i de fall detta uttryckligt medges skriftligen i något licensavtal från Microsoft, ger detta dokuments innehåll inte någon licens till dessa patent, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter. Fable: The Lost Chapters 2005 Lionhead Studios Limited. Lionhead, Lionheads logotyp och Fable är registrerade varumärken som tillhör Lionhead Studios Limited. Med ensamrätt. Utgivet och distribuerat av Microsoft Corporation. Microsoft, Microsoft Game Studios-logotypen, och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Med ensamrätt. Övriga varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. I II IV V VI X XIV XVI XVIII XX XXIV XXIX nnehåll Gillemästarens introduktion Installation och inställningar Spelfönstret Hjälpmedel och alternativ Om Gillet Hjältens lärlingstid WASD-styrning Piltangenter En hjältes väg Handelskunskap Förbättra förmågor och vapen I

3 Du bör vara medveten om att det kommer att krävas enorma uppoffringar. Du kommer att genomlida en hård och krävande träning som täcker både hjärna, kropp och själ. Och jag säger inte detta för att skrämmas. Vi kräver att du lägger ned din själ i detta men i gengäld är belöningarna och berömmelsen som väntar dig närmast gränslösa. G illemästarens introduktion Stora saker väntar dig framöver. Att du har fått ett exemplar av Gillets bok betyder att du är en av de få som har potential att bli inbjuden till oss som hjältelärling. Ja, om du lyckas med allt du tar dig för hos oss i Hjältarnas Gille kan du till och med bli den störste hjälten som någonsin beträtt de stenlagda vägarna i Albion. Det finns flera statyer resta i landet över de få berömda hjältar som lyckats innan dig, men nu är de jordsatta och vilar för evigt hos oss i Gillet. Våra förväntningar på dig är att du ska bära Gillets eld i Albion, denna gudsförgätna och hårda värld. Gå nu och möt ditt oundvikliga öde! Denna text är helig, ja nästan magisk för oss. Du har stor nytta av att studera den i detalj så att du lär känna de hemliga platser och personer som du kommer att stöta på. Ditt uppdrag är i sanning svårt. Det är endast hårt arbete under många år som kommer att ge dig styrka nog att lyckas. I Gillets långa historia har vi sett många lärlingar som misslyckats för att de varit lata och självgoda, och det skulle fylla mitt hjärta med sorg om en lärling med din potential skulle misslyckas av dessa anledningar. Albion behöver sannerligen hjältar i denna hårda tid. Om du vill bli en ryktbar hjälte måste du lyckas med stora bedrifter, och att inte nå ända fram är nästan detsamma som att misslyckas totalt. Du måste förstå att Gillet inte fäster någon större vikt vid vad som vanligen uppfattas som gott eller ont. Nej, det är den ryktbarhet och ställning som du uppnår genom dina handlingar som räknas, oavsett moralisk ståndpunkt. II III

4 I nstallation och inställningar Så här installerar du Fable: The Lost Chapters. Sätt i Disc 1 i CD-läsaren och klicka på Installera (Install). Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. Om installationen inte startar automatiskt följer du nedanstående instruktion: 1. Öppna Start-menyn, klicka på Kör (Run) och ange D:\setup.exe (ersätt D: med beteckningen för CD-läsaren). 2. Läs instruktionerna som följer och klicka på Nästa (Next). 3. Om du vill använda standardinställningarna i Fable: The Lost Chapters, klickar du på Nästa (Next). Vill du ha mer avancerade installationsalternativ klickar du på Specialinstallation (Custom Installation). 4. Ange din produktnyckel för Fable: The Lost Chapters och klicka på OK. 5. Byt CD-skiva när installationsprogrammet anger det. 6. Om du vill starta ett nytt spel skriver du ett profilnamn eller använder standardprofilen. På samma meny kan du välja att använda piltangenterna för att styra istället för WASD-konfigurationen. 7. Klicka på OK, och därefter på Nytt spel (New Game) för att börja spela. Spara spel Gör så här: 1. Tryck på Esc eller Enter för att öppna spelmenyn. 2. Klicka på Alternativ (Options) för att öppna alternativmenyn. 3. Klicka på Världsspara (World Save). 4. Välj utrymme där spelet ska sparas. Observera! När du håller på med ett uppdrag kan du välja Hjältespara (Hero Save) på menyn Alternativ (Options). Då sparas din poängstatistik men inte dina framsteg i uppdraget. När du spelar nästa uppdrag kan du utnyttja guld eller andra föremål som du sparat i föregående uppdrag. 5. Klicka på Ja (Yes). IV Ladda ett sparat spel Gör så här: 1. Starta Fable: The Lost Chapters. 2. Klicka på Fortsätt ett spel (Continue Game). 3. Klicka på det sparade spelet som du vill ladda. Hälsa Återuppståndelseflaskor Mana Sammanhangsberoende föremål F2 F3 Gillesigill G Spelfönstret Hotbar-föremål V Om du håller på att spela Fable: The Lost Chapters och vill ladda ett sparat spel: 1. Tryck på Esc eller Enter för att öppna spelmenyn. 2. Klicka på Alternativ (Options). 3. Klicka på Ladda (Load). 4. Klicka på det sparade spelet som du vill ladda. Uppmärksamhetsöga Närstridsvapen Interaktion Minikarta Distansvapen Musstyrning (sammanhangsberoende) Klocka

5 H jälpmedel och alternativ Här följer information om de hjälpmedel och föremål som du ser i spelfönstret. De tangentbordskommandon som omnämns är baserade på WASD-mappningen. Tyvärr, min gode lärling, kan vi inte beskriva alla alternativ utan de som tagits med är de som används oftast. Hälsomätaren Den röda mätaren i den övre vänstra delen av spelfönstret är din hälsomätare. Varje gång du blir träffad av en fiende förlorar du hälsa. Du kan återfå hälsa genom att äta mat eller dricka en stärkande dryck. Mana-mätaren Den blå mätaren i den övre vänstra delen av spelfönstret är mana-mätaren. Mana förbrukas när du använder magiska viljekrafter. Den fylls på allteftersom tiden går, men återfås snabbare om du dricker blåa drycker. Stridsförstärkaren Stridsförstärkaren visar hur mycket erfarenhet du får när du skadar dina fiender. Ju högre siffra desto fler erfarenhetspoäng får du när du plockar upp erfarenhetsklot som lämnas av döda fiender. Därför är det lämpligt att vänta tills du har oskadliggjort en hel grupp med fiender innan du plockar upp erfarenhetsklot. Sammanhangsberoende föremål Sammanhangsberoende ikoner visas i den nedre vänstra delen av spelfönstret och ersätter tillfälligt andra ikoner. Två av de mest användbara ikonerna att vara uppmärksam på är gräv- och fiskeikonerna. Ikonerna för hälsa, mana och uttryck dyker också upp precis när du behöver dem. När du ser en ikon, trycker du F1, F2 eller F3 för att använda spaden, fiskespöt eller motsvarande ikon. Var extra uppmärksam på dessa för du vet aldrig vad du kan komma att upptäcka. Hotbar-föremål Du kan dra upp till nio föremål, uttryck och trollformler till din snabblist (Hotbar). Tryck på 1 9 för att använda dem när behov uppstår. Allmänna erfarenhetspoäng Notifieringen för allmänna erfarenhetspoäng visas 90 tillfälligt när din poängsumma ökats på. Du ökar poängen genom att samla erfarenhetsklot. Erfarenhetspoäng för styrka Notifieringen för styrka visas tillfälligt när din 15 poängsumma för styrkeerfarenhet ökats på. Du ökar på poängen genom att slåss med nävarna eller närstridsvapen. Erfarenhetspoäng för skicklighet Notifieringen för skicklighet visas tillfälligt när din 20 poängsumma för skicklighetserfarenhet ökats. Du ökar poängen genom att använda pilbågen. Erfarenhetspoäng för vilja Notifieringen för vilja visas tillfälligt när din 25 poängsumma för viljeerfarenhet ökats på. Du ökar poängen genom att använda magi. Interaktionsikon Interaktionsikonen avslöjar interaktiva föremål som avger ett blått eller lila sken. Tryck på Tab för att interagera med föremålen. VI VII

6 Guldräknaren Guldräknaren visas tillfälligt för att visa hur mycket 200 guld du har samt för att visa hur mycket du just vann eller förlorade. Teleporteringsikon/Gillesigill Välj Teleporteringsikonen genom att trycka på G. Fortsätt att hålla ned G tills Gillesigillet är helt laddat innan du teleporterar dig till Gillet eller en aktiv Cullis-port. Spelmeny Tryck på Esc eller Enter för att öppna spelmenyn. Använd vänster musknapp för att välja menyalternativ. Använd höger musknapp för att gå tillbaka till föregående fönster i menyn. Tryck på Esc eller Enter igen för att stänga hela menyn. Om du väljer Karta (Map) på spelmenyn visas kartan med en beskrivningstext längst ner. Använd muspekaren för att markera kartsymboler och läsa deras beskrivningar. Minikarta Minikartan visas i övre högra hörnet av spelfönstret. Om du vill se var du är trycker du på M för att zooma in på kartan. Uppmärksamhetsöga Uppmärksamhetsögat, som finns bredvid minikartan, visar hur många individer som är medvetna om din närvaro. Ett rött uppmärksamhetsöga avslöjar att det finns fiender i din närhet. Klocka Bredvid minikartan finns också en klocka som är delad på mitten för att indikera växlingen mellan natt och dag. Pilen visar alltså ungefär vilken tid på dagen eller natten det är.. Föremålssamling Tryck på Esc eller Enter för att visa spelmenyn, klicka på Föremålssamling (Inventory) för att öppna menyn med dina samlade föremål. Vänsterklicka på den kategori du vill titta på (föremål, vapen eller kläder). Tryck på Esc eller Enter igen för att stänga menyn. Du kan även snabbvisa dina föremål, vapen eller kläder genom att trycka på F4, F5 eller F7. Dra/stoppa ned närstridsvapen Tryck på Q för att dra eller stoppa ned ditt valda närstridsvapen. Om du vill byta vapen väljer du det under utrustning/vapen i din föremålssamling. Ta fram/stoppa undan distansvapen När du trycker på E tar du fram eller stoppar undan pilbågen. Om du vill byta pilbåge väljer du det under utrustning/vapen i din föremålssamling. Blockera Använd musknappen i mitten (kan ändras i menyn Alternativ (Options)) för att blockera en angripares attack. Om du håller ned musknappen i mitten kan du använda riktningstangenterna (W, A, S och D) för att rulla åt sidan och blockera på samma gång. Attackikon Använd vänster musknapp för att attackera en fiende med eller utan vapen. Om du använder pilbågen klickar du med vänster musknapp för att skjuta en pil. Ju längre du håller ned tangenten desto längre går pilen, även om pricksäkerheten kan försämras. När du laddar skottet klickar du med höger musknapp för att visa och zooma med siktet. Rotera mushjulet för att öka eller minska zoomen. Flourish-attackikon Flourish-ikonen visas när du får in flera träffar på en fiende utan att själv bli träffad. När den visas klickar du med höger musknapp för att avlossa en brutal attack på fienden som han inte kan blockera. Du kan styra Flourish-attacken med riktningstangenterna (W, A, S och D). Du kan även kombinera flera Flourish-attacker genom att attackera kontinuerligt utan att missa. Talikon Talikonen visar att det finns någon i närheten som du kan tala med genom att trycka på Tab. Om den är grön visar den att någon har information till dig. Lila indikerar neutrala individer. Om den är röd indikerar den att individen är fientligt inställd. VIII IX

7 O m Gillet Gillet är Albions hjärta och hjältarna som är ett resultat av deras verksamhet har sett till att världen blivit säkrare och mer civiliserad. Gillets faciliteter saknar motstycke i hela Albion. För att du ska hitta runt bland alla platser har vi försett dig med en utförlig karta. Gillet har en lång och stolt tradition. Det är byggt både som en befästning och en fristad. De massiva stenväggarna som är flera hundra år gamla har erbjudit våra hjältelärlingar skydd när de tillgodogjort sig livsnödvändiga kunskaper. Själva Gillet har därför stått emot dumdristiga rövarattacker utan problem samtidigt som andra byggnader och till och med hela byar i Albion har förstörts. Låt det därför bli känt att de som attackerar Gillet kan räkna med en skoningslös vedergällning. Sov- och matsalar Du bör ha tilldelats en skön säng i en av Gillets sovsalar som ligger på övervåningen i huvudbyggnaden. På nedervåningen finns en matsal som tillhandahåller stärkande dryck och dagliga mål mat som lagats av regionens bästa kockar. W Till Ödets kammare Matsal Bibliotek Erfarenhet Utgiftsplattform KARTA ÖVER GILLET N Till Gilleskogen Närstridsträning Skicklighetsträning Viljeträning Gillebutik Kartrum Mazes hus Teleporteringsplatta Skrytplattform E S X XI

8 Kartrum Kartrummet, som innehåller en stor tredimensionell karta av Albion, ligger innanför den främre hallen i hjärtat av Gillets huvudplan. I Kartrummet accepterar du uppdragskort som folket i Albion ger till Gillet. Dessutom är det mest troligt att du stöter på Gillemästaren här under utbildningen, såvida han inte meddelat dig att han är någon annanstans. Biblioteket Gillebiblioteket innehåller en outsinlig källa till information om själva Gillet och resten av Albion. Du kan hitta information om det gamla kungariket och uppgifter om varelserna som befolkar Albion. Du kan använda biblioteket för att utöka och fördjupa din kunskap om trollformler, drycker, medicin och andra ting som en hjälte måste bemästra för att lyckas med de krävande uppdragen. Vissa Gilledokument har lånats ut och inte återlämnats. Om du märker att ett dokument fattas är vi tacksamma om du meddelar oss. Gillebutiken Gillebutiken, som du också hittar i huvudbyggnaden, ger dig möjlighet att köpa vapen för både när- och distansstrid. Du kan även köpa vissa typer av kläder, men först måste du försöka tjäna lite mer pengar än vad en lärling har med sig när han börjar sin hårda utbildning. Utbildningsfaciliteter Gillet har skapat en varierad blandning av utbildningsfaciliter för hjältar som dig. Bland annat finns det en närstridsarena där du kan träna närstrider både med och utan vapen. Du kan även nyttja bågskyttevallen som har rörliga och stationära mål som hjälper dig att finslipa din träffsäkerhet med pil och båge. Den senaste faciliteten vi skapat är en arena, lokaliserad på den lilla ön mellan de två broarna, där du kan träna magiska viljeattacker. Här finns de allra mest avancerade träningsdockorna som på ett naturtroget sätt påverkas av dina magiska attacker tills din mana tar slut. Försök att inte beträda arenan när någon annan tränar eftersom vi haft ett par ofrivilliga hårklippningsincidenter här nyligen. Ödets kammare Ödets kammare återfinner du om du går igenom Gillebiblioteket bortom vägen till Gillegrottorna. Här får du din hjälteexamen och du kan även återvända hit och se hur din hjältesaga målas upp allteftersom. Övriga byggnader och marker Våra övriga byggnader och markområden är inte bara vackra, de är avsedda att användas för rekreation och kontemplation. Gillets markareal är ordentligt tilltagen och vi har egna skogar och en vacker å som vindlar genom markerna. Skogarna, odlingarna och vattendragen förser oss också med grönsaker, vilt och fisk som tjänstefolket använder när de lagar de näringsrika måltiderna åt lärlingarna, personalen och övrigt Gillefolk. Missa inte att smaka de underbara äpplena från fruktträdgården. De ger dig ny energi när du känner dig svag. Vi gör allt för att våra hjältar ska kunna utvecklas och växa både fysiskt och mentalt. XII XIII

9 H jältens lärlingstid Lärlingsprogrammet för blivande hjältar fokuserar på de tre huvudkunskaper du måste bemästra för att lyckas: styrka, skicklighet och vilja. Om du klarar alla tre är du med all säkerhet lämpad för storverk men för att ta examen kräver vi bara att du klarar dig igenom ett slutligt Gilletest. Styrka Även om styrka primärt är en fysisk förmåga som du fått genom arv räknar vi med att du bygger upp din styrka dagligen, inte minst genom en uppbygglig diet av vilt och färska grönsaker. När du blivit examinerad från Gillet kommer du att märka att råstyrka är användbart, inte minst eftersom du då kan bära tyngre vapen. Dessutom åsamkar du dina fiender mer skada i många stridssituationer. Skicklighet Att utveckla stridsskicklighet värdig en sann hjälte kräver daglig träning med distansvapen. Övningarna är fokuserade på praktisk träning med pilbågen. Pilbågen betraktas allmänt som ett svårbemästrat vapen men du kommer att märka att det är synnerligen användbart. Om du kan se dina fiender, utan att de ser dig, har du en uppenbar stridsfördel-och med distansvapen kan du eliminera fienden på tryggt avstånd. Vilja Vilja är i stort sett förmågan att använda magiska krafter. Förmågan att styra viljan är den mest underskattade hjältekunskapen och olika hjältar har mycket varierande kunskaper i denna färdighet. Det finns otaliga viljekrafter tillgängliga och du väljer själv ett område att detaljstudera. När du tränar din vilja får du först se en av de mest basala färdigheterna-en blixtattack på distans. Det här är en attackform som du har stor nytta av men allteftersom kommer du att få erfarenhet som ger dig möjlighet att utveckla din magiska vilja med nya metoder. Precis som i närstrider är visa magiska attacker avsedda för handgemäng medan andra är bäst att nyttja på avstånd. Oavsett vilken magisk vilja du väljer är det din förmåga att fokusera viljekraft och uthållighet som avgör hur mycket skada du åsamkar dina fiender. Under lärlingstiden ser vi gärna att du strövar i Gilleskogen och utforskar markerna på egen hand. Att springa över broarna är bra träning men se upp med att springa runt med draget svärd endast iförd underkläder eller lärlingsrock-det är farligt både för dig själv och andra. När du examinerats från Gillet kan du öka din styrka genom att få erfarenhetspoäng och sedan klättra i fysik-, hälso- och kraftnivå genom att spendera dina erfarenhetspoäng. Skicklighet Styrka Vilja XIV XV

10 WASD-styrning Menyalternativ Spelmeny/ hoppa över filmsekvenser Svärd Båge Återställ kamera Hjältekamera Spelmeny Hotbarföremål Sammanhangsberoende föremål/uttryck Interagera ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F = Backspace Ins Home Pg up Num / * - Tab Q W E R T Y U I O P [ ] Enter Del End Pg dn Caps A S D F G H J K L ; # Shift \ Z X C V B N M,.? Shift Enter Kryp (växla) Ctrl Alt Space.? Alt Ctrl Ins Del Trollformel (håll ned)/samla klot Förflyttning Gillesigill Lås (växla) Kartzoom (av/på) *Du kan inte springa och göra en Flourish-attack samtidigt. Normal Vänster Mitt Höger Attackera (klicka) Blockera/Rulla Flourishattackera/Spring Med båge Vänster Mitt Höger Skjut (snurra) Zooma in/ut (klicka) Blockera/Rulla XVI 1:a/3:e-person *Om du vill rulla åt sidan roterar du hjulet (mittknappen på musen) när du springer, eller trycker på en riktningstangent när du blockerar. Använd trollformler (håll ned Skift) Vänster Mitt Höger Trollformel 1 (snurra) Byt trollformelspar Trollformel 2 Interaktion/filmsekvenser Vänster Mitt Höger Ja/Hoppa över (klicka) Minispelinstruktioner XVII Nej

11 Piltangentstyrning Menyalternativ Spelmeny Hoppa över filmsekvenser Spelmeny Svärd Interagera Båge Hotbarföremål Sammanhangsberoende föremål/uttryck ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F = Backspace Ins Home Pg up Num / * - Tab Q W E R T Y U I O P [ ] Enter Del End Pg dn Caps A S D F G H J K L ; # Shift \ Z X C V B N M,.? Shift Enter Ctrl Alt Space.? Alt Ctrl Ins Del Kryp (växla) Hjältekamera Kartzoom (på/av) Återställ Förflyttning kamera Trollformel (håll ned)/samla klot Lås (växla) Gillesigill *Du kan inte springa och göra en Flourish-attack samtidigt. Normal Vänster Mitt Höger Attackera (klicka) Blockera/Rulla Flourishattackera/Spring Med båge Vänster Mitt Höger Skjut (snurra) Zooma in/ut (klicka) Blockera/Rulla 1:a/3:e-person *Om du vill rulla åt sidan roterar du hjulet (mittknappen på musen) när du springer, eller trycker på en riktningstangent när du blockerar. Använd trollformler (håll ned Skift) Vänster Mitt Höger Trollformel 1 (snurra) Rulla besvärjelsepar Trollformel 2 Interaktion/filmsekvenser Vänster Mitt Höger Ja/Hoppa över (klicka) Minispelinstruktioner Nej XVIII XIX

12 E n hjältes väg Så snart du är examinerad från Gillet kan du kalla dig en riktig hjälte men det är långt kvar till det slutliga målet. Det är nu du måste bygga upp ditt rykte och skaffa dig erfarenhet av världen. För att nå ända fram måste unga hjältar acceptera alltmer utmanande uppdrag som invånarna i Albion ger till Gillet. Uppdragen anses vara omöjliga att genomföra för vanliga invånare och många anses även vara snudd på ogenomförbara även för mäktiga hjältar. Med hjälp av beskrivningen på uppdragskortet kan du avgöra om det verkar möjligt för dig att klara av uppdraget. Vi har sagt det förut: det tar lång tid att bli en riktig hjälte och det är upp till dig att anta tuffa utmaningar. Acceptera uppdrag För att du ska kunna välja mellan olika uppdragskort är det viktigt att känna till hur de skiljer sig åt. Guldkort måste du slutföra innan du kan komma vidare, silverkort kan du slutföra om du vill och bronskort dyker upp vid nyckelhändelser i spelet. Om du vill acceptera ett uppdrag, klickar du på Acceptera (Accept) f ö r a t t j o b b a m e d kartan i kartrummet, väljer uppdrag och klickar sedan på Utför uppdrag (Take Quest). På gott eller ont? Dina insatser som hjälte: god, ond eller någonstans mittemellan avgör din inriktning och även ditt fysiska utseende. Generellt sett kan du få horn eller till och med börja dra till dig insekter om du väljer att döda vakter, handelsmän eller bybor. Om du väljer att rädda handelsmän och bybor från de onda odjuren i skogen kan du få ljusare ögon och ett närmast fjärilslikt utseende. Din inställning till gott eller ont påverkar också hur Albions invånare behandlar dig. Bygg upp din erfarenhet När du är ute på ett uppdrag får du allmänna erfarenhetspoäng och specifika poäng för styrka, skicklighet och vilja beroende på hur du löser problem. Din metodik för att besegra fiender har till exempel en direkt koppling till poängen. Om du använder närstridsvapen får du erfarenhetspoäng för styrka. Om du använder pilbågen får du erfarenhetspoäng i skicklighet och magiska attacker ger erfarenhetspoäng i vilja. Oavsett metod så efterlämnar besegrade fiender glimmande erfarenhetsklot efter sig. Gå på dem eller använd din viljekraft (tryck på Vänster+Skift för att dra dem närmare) för att hämta erfarenhetspoängen. När du hämtar erfarenhet visar en notifiering hur mycket du fått och vilken sorts erfarenhet det handlar om. Nu kan du använda poängen för att förbättra dina egenskaper vid utgiftsplattformen i Gillet. Som sagt har Gillet inga moraliska preferenser avseende goda eller onda uppdrag, du har full frihet att välja din egen väg. Du kan döda och stjäla eller vara ädel och hjälpa byborna att besegra skurkar och monster. XX XXI

13 Bygg upp ett rykte Allt du gör påverkar hur folket i Albion uppfattar dig. De rättrådiga invånarna kan älska eller hata dig men även respektera eller frukta dig. Eller så skrattar de bara åt dig. Det är upp till dig att välja väg, och den typ av rykte som byggs upp av invånarna i Albions byar reflekterar dina val. Tänk på att skvaller och förtal färdas snabbt i landet. Du får ryktbarhet genom dina framgångar i uppdragen men hjältar har även genom historien byggt på sitt rykte genom att visa upp troféer från uppdragen. Det är självklart att om du återvänder från ett uppdrag med en rövares huvud i näven så kommer du att hyllas som en hjälte och du kommer att gå till historien i hela riket. Hjälteskryt Du kan även ställa dig och skryta på Skrytplattformen innan du ger dig ut på ett uppdrag. Du hittar den utanför porten till Gillet och här kan du som hjälte ställa dig och skrävla om framtida stordåd, exempelvis Jag ska döda Balverinen spritt språngande naken. Skrytandet ger dig mer guld om du slutför uppdraget eftersom det blir som en vadslagning om din skicklighet. Att resa i Albion Världen Albion är full av aktivitet. Vilda odjur stryker runt i vildmarken och spejar efter banditer, handelsmän, nomader och oförsiktiga äventyrare. På dina resor kommer du att råka ut för mängder av slumpmässiga möten. Du får själv välja vart du vill gå och vad du vill göra. Du behöver inte bara inrikta dig på att slutföra uppdrag som du får från Gillet. Du disponerar din egen tid som hjälte och du kan utforska världen omkring dig i egen takt. Men en resande hjälte kan ibland tappa bort sig i skogen på jakt efter en speciell plats. Då har du stor nytta av din minikarta. Ta en titt på kartan för att återfå bäringen genom att trycka på M. Om du behöver en nyckel till kartan väljer du alternativet Karta (Map) i din föremålssamling (Inventory) och rullar ned. Som hjälte har du faktiskt unika fördelar när du reser runt i Albion. Det beror på att Gillet har utvecklat ett helt eget resesätt som inga andra invånare har tillgång till teleporteringsplattor eller Cullisportsystemet. Med hjälp av unik Gilleteknik kan en hjälte använda en godkänd Cullis-port som har låsts upp när du nått en viss region. Så snart porten är upplåst kan du resa till den när du vill med hjälp av ditt Gillesigill. Du kan även använda Gillesigillet som en returmekanism från valfri plats i Albion till den senaste platsen du var på. Du kan även teleportera dig tillbaka till Gillet när du vill för att hämta nya uppdragskort, bygga upp din hälsa, nå en ny färdighetsnivå eller bara äta ett snabbt mål mat i matsalen. (Observera! Drick inte mjöd eller öl innan du använder teleportern, om du skadar din hälsa kan du inte återvända till platsen du kom ifrån.) Oavsett anledning ser vi gärna att våra hjältar nyttjar Gillesigillen för att återvända när de vill. Vårt Gille är utan tvekan ditt Gille. XXII XXIII

14 i H andelskunskap Valutan i Albion är guld och som vi nämnde för dig Gilleträningen måste du ha guld för att kunna handla överhuvudtaget. Om du inte bara är ute efter lugn och ro förstås-det finns vid fiskeån. Det finns många olika sätt att tjäna in guld. Det huvudsakliga sättet är att slutföra uppdrag men du kan även handla med varor och till och med köpa och sälja fastigheter och butiker för att tjäna pengar. De flesta föremålen i Albion kan köpas och säljas, medan vissa endast går att finna genom att resa vitt och brett. När du tjänat in rätt summa guld kan du köpa livsnödvändiga föremål som mat, medicin och naturligtvis även vapen och rustningar. Du kan köpa dessa ting i städer som Bowerstone. En del föremål går att köpa från resande handelsmän som rör sig över hela Albion. Den vackra staden Bowerstone, som så många andra, erbjuder ett antal handelsbodar längs trottoarer och smågator. Om du är intresserad av ett föremål, tryck på Tab för att prata med handlaren och bläddra igenom vad han har att erbjuda. Du kan sälja föremål som du bär med dig om du är i trängande behov av pengar. Men se upp så att du inte blir lurad på priset, du säljer ju för att göra vinst. Vapen och rustningar När du ska skaffa vapen och rustningar finns det ett begränsat utbud i Gillebutiken. Det bästa är att leta upp en fackhandlare bland butikerna i någon stad eller by. Tänk på att tyngre vapen kräver en viss styrka, annars går de helt enkelt inte att använda. Om du vill sälja vapen eller rustningar som du bär med dig kan du välja alternativet sälj när du pratar med handlaren. Rustningar av olika slag kan du köpa i staden från den lokala rustningskammaren. En rejäl skyddsdräkt är aldrig en dålig idé och den kan bokstavligen rädda dig från att bli nackad. Rustningar är inga billiga grejer så se till att du samlat rejält med guld innan du försöker köpa rustningar. Drycker och mediciner En hjältes handlag med drycker och mediciner är ingen barnlek utan något du bör lära dig noga. Regionala apotekare har skapat egna läkeeffekter med vissa mediciner. En del är användbara för att återställa hälsa medan andra är mer lämpade att återställa mana. Det är dock ingen exakt vetenskap och de stärkande dryckernas styrka kan variera ordentligt. En generell regel är att de blodröda dryckerna är avsedda att styrka fysisk hälsa medan de azurblåa stärker din mana. Det kan även finnas andra blandningar och mixturer på marknaden men det är inget som vi har detaljerad kunskap om. En smart hjälte ser till att ha en bra blandning av drycker och mediciner tillhands. XXIV XXV

15 Hjältens stil En del av en hjältes rykte är hans utseende, inklusive kroppsutsmyckningar som tatueringar och frisyr, likväl som den garderob som hjälten väljer att bära. Oavsett vilken stil du vill ha så kan folket i Albion hjälpa till. Många handlare erbjuder tatueringar i sitt sortiment utöver mat och andra föremål. Du kan köpa eller specialdesigna tatueringar för att betona din unika stil. Om du funderar på giftermål kan det sitta fint med en ordentlig klippning. I så fall bör du besöka frisören i Bowerstone och fråga efter en bröllopsfrisyr. Men se upp, hennes rakblad och saxar är alltid mycket skarpslipade. I din föremålssamling har du en standardgarderob för en hjälte som du kan nyttja hur du vill. Ibland kan det vara en strategisk fördel att byta kläder. Om du exempelvis måste smita in i rövarnas läger är det inte helt fel att följa deras klädkod och försöka smälta in i massan. På så vis kan du byta till kläder som passar bäst för olika ändamål och ingen kommer att ta dig för en utböling. Välj tatueringar Du kan bättra på ditt utseende och ditt rykte, genom att köpa stilfulla tatueringar. På dina resor kommer du att stöta på diverse olika kroppssmyckare: både vandrande handelsmän och landets bäste tatuerare. De har alla ett utbud som är värt att undersöka. När du träffar på en tatuerarhandlare frågar han dig om du vill köpa en tatuering. Gör så här: 1. Klicka på Ja (Yes). Då öppnas tatuerarens meny som innehåller en lista med namn, priser, utseende och typer av tatueringar som han har att erbjuda. 2. Klicka på Köp x6 (Buy x6). Observera att numret kan variera beroende på hur många tatueringar som säljaren har att välja på. 3. Välj en tatuering från säljarens lista. När du väljer en tatuering visar menyn den kroppsdel som tatueringen är avsedd för (armar, rygg, bröst, ansikte eller ben). 4. Klicka på Köp (Buy) för att slå till på den valda tatueringen. Den utförs omedelbart på din kropp och pengasumman dras från din pengabörs. Alla som ser en man med stiliga tatueringar vet att han har sett sig om i världen och är värd respekt. XXVI XXVII

16 Specialtatueringar Vill du skapa unika tatueringar som speglar din person? Kan du lyckas bättre än Albions bästa tatuerare? Då kan du göra på följande vis. I mappen Tattoos (som finns under Mina dokument\mina spel\ Fable (My Documents\My Games\Fable)) ser du en mapp som har samma namn som din profil. Här hittar du en bildfil (i formatet.bmp) för varje tatuering som du kan specialdesigna. Du kan ändra tatueringar för armar, rygg, bröst, ansikte och ben. Öppna tatueringen som du vill ändra i ett bildredigeringsprogram, exempelvis Microsoft Paint. När du redigerat bilden sparar du den. Nästa gång du besöker en tatuerare finns din specialtatuering tillgänglig på samma vis som de övriga på tatueringskorten. Om du behöver återställa en tatueringsbild till originalet hittar du dem i installationsmappen på hårddisken (Microsoft Games\Fable - The Lost Chapters\Data\Tattoos). Kopiera originalbilden över specialtatueringen och se till att ta bort texten base från filnamnet. F örbättra förmågor och vapen När du slutför uppdrag och andra äventyr i Albion, får du värdefulla erfarenhetspoäng. Vi från Gillet anser att det är värt belöningar och därför har vi skapat en utgiftsplattform. På utgiftsplattformen som finns mittemot Gille teleportern i kartrummet kan du förbättra dina befintliga förmågor eller skaffa dig nya. För att använda plattformen ska du först ställa dig på den. Välj den förmåga du vill förbättra eller en som du vill lägga till. När du bläddrar bland föremålen kan du se hur många poäng som krävs samt detaljer om vad förmågan innebär för dig. Varje extra nivå kräver ett ökande antal erfarenhetspoäng. Du kan använda allmänna erfarenhetspoäng på alla förmågor medan erfarenhetspoäng för styrka, skicklighet och vilja endast kan användas med en relaterad förmåga. Dessutom måste du göra slut på de poängen först innan du kan använda de allmänna poängen. När du gjort ditt val klickar du på Köp (Buy). När du är klar med att förbättra förmågor stänger du menyn. Förbättra vapen Det finns en uppsjö av vapen med varierande egenskaper tillgängliga för en hjälte, där vissa vapen går att förbättra i efterhand. Ett förbättringsbart vapen har tomma fack bredvid sin ikon när du väljer bland din utrustning och dina vapen. För att förbättra vapen behöver du förbättrings juveler. Juvelerna kan du få och hitta lite varstans: från smeder, handelsmän, rustningskammaren eller i delar av Albion där juveler har gömts och glömts. Om du vill utföra en förbättring väljer du vapen och klickar på Förbättra (Augment). Välj förbättring i listan och det nyutrustade vapnet är klart att använda. När du har valt att förbättra ett vapen kan du inte återställa det igen så välj med omsorg. XXVIII XXIX

17 Medverkande Fable & Fable TLC Ansvariga Fable & Fable TLC Solely Fable TLC Solely Fable LIONHEAD STUDIOS DESIGNTEAM Peter Molyneux Dene Carter, Ansvarig Julian Glover, Ansvarig Richard Ham Ben Huskins Josh Atkins KODTEAM Simon Carter, Ansvarig Alex Dowdeswell, Ansvarig Martin Bell Ben Board Kaspar Daugaard Iain Denniston Matt Dixon Mike Ducker Tak L. Fung Alan Harding Joss Moore Thanos Nikolopoulos Guillaume Portes Ollie Purkiss Adam Russell Jonathan Shaw Daniel Smith Dave Smith KODSKRIPT Ben Board, Ansvarig Mike West, Ansvarig Rhodri Broadbent Tony Burton Bennie Cook Steve Lawrie Ken Malcolm Phil Robinson Mark Rose Neal Whitehead ANIMERARE Dean Finnigan, Ansvarig Gianni Malpeli, Ansvarig Karim Biri Chris Darling Paul Franklin Luc Lemaire Andrew Lindsay Francis Pang ILLUSTRATÖRER Ian Lovett, Ansvarig Ian Faichnie, Ansvarig Pete Amachree Andy Bass Christian Bravery Damian Buzugbe Dominic Clubb Jamie Durrant Kareem Ettouney Chris Furr Mark Healey Caroline Jeffries Martin Johnson John McCormack Paul McLaughlin Adam Sibbick Leroy Simpson Mark Smart Angus Syme Rob Watkins SPELVÄRLDSUTVECKLING Julian Glover, Ansvarig Rob Stevens, Ansvarig Phil Noyce Katie Roberts FÖRFATTARE James Leach, Ansvarig Mark Hill, Ansvarig FILMSEKVENSER Georg Backer John Bye P.J. Hughes David Le Merrer Paul Nettleton LJUD Russell Shaw, Ansvarig Fables introduktionstema är komponerat av Danny Elfman & mixat av Dennis Sands Musiken är komponerad av Russell Shaw Craig Beattie John Silke Design - McCree Music Ltd LJUDKODARE Paul Knight PRODUKTION Mark Webley, Exekutiv producent Louise Copley, Studioansvarig Nick Ricks ASSOCIERADE PRODUCENTER Will Braham Antonia Cullum Adrian Price XXX Shaun Rutland Jennifer Stanners Rob Stevens TESTAVDELNING Andy Robson, Testansvarig Nathan Smethurst, Assistent Jeff Brutus, Ansvarig Charlton Edwards, Assistent Chris Berry Rob den Dekker Kiernan Sleep Jeremie Texier Ted Timmins Kevin Watt Marcus Welfare MICROSOFT GAME STUDIOS PRODUCENTER Jeff Holzhauer Rick Martinez Danan Davis, Exekutiv producent TESTANSVARIGA Patrick Barker Erika Carlson TESTTEAM Kevin Dodd Michael Forgey Jeff Goetz Mark Grimm Chris Hind Bryce Jones Steve Larson Ian Latham Tian Li Gregory Murphy Jeff MacDermot Justin Robey Steve Robinson Tiffany Walsh Howie Catlin Jeff Cloud Khoi Duong Natahri Felton Josh Kragness Clint Kreider Aaron McKee Ash Singh Pete Stephens PRODUKTPLANERARE Todd Stevens Jay Ong UTVECKLING Orest Zborowski, Chef Jesse Janosov, Ansvarig J.C.A Baeza Craig Cook Glenn Doren Phil Teschner Craig Henry (Setupansvarig) ART DIRECTOR Kiki Wolfkill LJUDREGISSÖR Matthew Lee Johnston ANVÄNDARTEAM Keith Cirillo, Ansvarig Beth Demetrescu, Redaktör Jon Seal, Skribent MANUALDESIGN Dana Ludwig, Ansvarig Doug Startzel ANVÄNDARTESTNING Ray Kowalewski, Ansvarig Ben Babcock LOKALISERING Jenni Gant Virgina Spencer PRODUKTCHEFER Craig Davison Josh Goldberg PRODUKTSUPPORT Anthony Walp TACK TILL Autumn Allen Chenelle Bremont J. M. Byrd Jama Cantrell Hubert Cheng Tom Edwards Greg Jones Shane Kim Ken Lobb Jeremy Los Jimbo Pfeiffer Phil Spencer Keith Steury Sue Stickney Lokaliseringsteamen i Irland, Japan, Korea och Taiwan Datakomprimering från oberhumer.com Volt Excell Data Corp. T eknisk support Argentina (54) (11) Australia Brasil (55) (11) Österreich +43 (01) Belgique België Belgium Caribe Centroamérica (506) Chile Colombia (91) ó Danmark Ecuador (593) (2) Suomi/Finland +358 (0) France (33) (0) # Deutschland +49 (0) 1805 / Ελλάδα (30) (10) Ireland (01) Italia (+39) Luxembourg (EN) Luxembourg (FR) Luxemburg México (52) (55) Nederland Netherlands New Zealand (64) (9) Norge Panamá (800) Perú (51) (1) Portugal España (902) Sverige +46 (0) Schweiz Suisse Svizzera UK (0870) Uruguay (598) (2) Venezuela (58)(212) Du får tillgång till alla våra supporterbjudanden när du besöker På de här webbplatserna kan du: Läsa om den allmänna supportpolicyn för din produkt. Leta efter artiklar om särskilda ämnen i Microsofts kunskapsbas. Skicka en fråga och få hjälp av en supporttekniker från Microsoft via Internet. Globalt: Support utanför USA och Kanada kan skilja sig beroende på land. Besök om du söker nationell kontaktinformation. Om det inte finns något Microsoft-kontor i ditt land eller område kan du kontakta företaget där du köpte din Microsoft-produkt. Villkor: Microsofts supporttjänster erbjuds till löpande priser och villkor vid inköpstillfället. Dessa kan ändras utan förvarning. XXXI

18 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Game Studios logo, Age of Empires, and Ensemble Studios are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet VARNING Läs viktig säkerhets- och hälsoinformation i handböckerna till Xbox 360 -konsolen, Kinect -sensorn för Xbox 360 och tillbehören innan du spelar det här spelet. www.xbox.com/support. Viktig hälsovarning:

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar.

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar. 6. Mera om appar Vi har hittills bekantat oss med några av de appar som finns med i Windows 10, bl.a. Kalkylatorn, Wordpad, webbläsaren Edge, och E- post. (Till viss del blir därför följande avsnitt repetition.)

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kristina Grundström Erik Truedsson

Kristina Grundström Erik Truedsson Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Pedagogik Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren 1 Innehållsförteckning 1 2 3... 3 Så här installerar du... 3

Läs mer

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet VARNING Läs viktig säkerhets- och hälsoinformation i handböckerna till Xbox 360 -konsolen, Kinect -sensorn för Xbox 360 och tillbehören innan du spelar det här spelet. www.xbox.com/support. Viktig hälsovarning:

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Outlook 2016 Tips och råd

Outlook 2016 Tips och råd Outlook 2016 Tips och råd Kortkommandon och genvägar för dina favoritprogram för e-post och kalender Gäller i Outlook 2016 för Windows 1. Gå till inkorgen snabbt Har du just startat datorn och vill se

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

SuperNova Kortkommandoreferens

SuperNova Kortkommandoreferens SuperNova Kortkommandoreferens Kortkommandon för stationära och bärbara PC CAPS LOCK D O L P H + F1 I N H J Ä L P Denna information är tillgänglig i alternativa format på sidorna www.yourdolphin.com Introduktion

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Klientmanual. Inställningar och spelstart Windows & Linux

Klientmanual. Inställningar och spelstart Windows & Linux Klientmanual Age of KTH är ett realtidsstrategispel där upp mot 8 spelare ska utplåna varandra genom att samla resurser och skapa enheter för att attackera varandra. I den här manualen finns installationsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning. 2001 Pangea Software, Inc. Alla rättigheter förbehållna Otto Matic är ett varumärke som tillhör Pangea Software, Inc.

Bruksanvisning. 2001 Pangea Software, Inc. Alla rättigheter förbehållna Otto Matic är ett varumärke som tillhör Pangea Software, Inc. Bruksanvisning 2001 Pangea Software, Inc. Alla rättigheter förbehållna Otto Matic är ett varumärke som tillhör Pangea Software, Inc. 1 STORYN OCH VAD DET GÅR UT PÅ Året är 1957 och en armada av flygande

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Pausit version MAC 1.2 Användarmanual

Pausit version MAC 1.2 Användarmanual ! Pausit version MAC 1.2 Användarmanual Copyright 2016 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav

Läs mer

BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se TANGENTER FUNKTION STARTSKÄRMEN: CTRL + W Avsluta hjulinställningsprogrammet och gå till Windows SKÄRMEN MED FABRIKSUPPGIFTER ÖVER FORDON: CTRL + P Hoppa

Läs mer

Handbok Othello. Clay Pradarits Utvecklare: Mario Weilguni Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Othello. Clay Pradarits Utvecklare: Mario Weilguni Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Clay Pradarits Utvecklare: Mario Weilguni Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategi och tips 7 3.1 Spelets grunder.......................................

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Ett spel om diabetes

Ett spel om diabetes Ett spel om diabetes Vad är Equalize? Equalize är ett plattformsspel där du kan spela som Max eller Maya - de har diabetes typ I. Din utmaning är att ta dig genom banorna med en så jämn blodsockernivå

Läs mer

INSTALLERA OCH SPELA FYLGJA - EN GUIDE

INSTALLERA OCH SPELA FYLGJA - EN GUIDE INSTALLERA OCH SPELA FYLGJA - EN GUIDE INNEHÅLL Sida Ladda ner och installera till MAC... 2 Ladda ner och installera till PC... 3 Felsök vid nedladdning och installation... 4 Meny... 5 Kapitel... 7 Spela

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

FaceMouse Artikelnummer:

FaceMouse Artikelnummer: FaceMouse Artikelnummer: 12010 1 Claro FaceMouse Välkommen till Claro FaceMouse. Claro FaceMouse är ett kraftfullt sätt att styra datorn med dina ansiktsuttryck och huvudets rörelser. INSTALLATION AV MEDFÖLJANDE

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Inställningstips Windows 10

Inställningstips Windows 10 @ Inställningstips Windows 10 2015-08-13 För att anpassa din dator med Windows 10. 1. Navigera till Skrivbordet (Windows+D) och höger-klicka med musen: 2. Tryck pil ner till Anpassa 3. Tryck Enter Inställningstips

Läs mer

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Att använda Förstoringsglaset 7 2.1 Ändra del av skärmen som ska förstoras......................... 7 2.2 Fler funktioner

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Snabbguide ALVA BC640 151214. Sida 1 av 12

Snabbguide ALVA BC640 151214. Sida 1 av 12 Snabbguide ALVA BC640 151214 Sida 1 av 12 Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Vad finns i Lådan?... 4 Snabböversikt av ALVA BC640... 4 Installation av ALVA BC640 skärmläsardrivrutiner...

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

SKYLANDERS IMAGINATORS ONLINEMANUAL

SKYLANDERS IMAGINATORS ONLINEMANUAL SKYLANDERS IMAGINATORS ONLINEMANUAL VARNING Innan du börjar spela ska du läsa Xbox One -system- och tillbehörsmanualer där du hittar viktig säkerhetsinformation. www.xbox.com/support. Viktig hälsovarning:

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview

DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview DK-serien Enklare bildredigering med Irfanview 1 Enklare bildredigering med Irfanview Irfanview är ett gratis bildredigeringsprogram med svenska menyer. Den här kursen är en ren nybörjarkurs och kräver

Läs mer

Instruktionsbok. Pangea Software, Inc. Alla rättigheter reserverade Bugdom är ett av Pangea Software, Inc. registrerat varumärk

Instruktionsbok. Pangea Software, Inc. Alla rättigheter reserverade Bugdom är ett av Pangea Software, Inc. registrerat varumärk Instruktionsbok Pangea Software, Inc. Alla rättigheter reserverade Bugdom är ett av Pangea Software, Inc. registrerat varumärk BAKGRUND & MÅL Det har gått tre år sedan Rollie McFly räddade Bugdom från

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fönsterbeteende 4 1.1 Fokus............................................. 4 1.1.1 Fokuspolicy..................................... 4

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

ALVA BC640 Feature Pack

ALVA BC640 Feature Pack ALVA BC640 Feature Pack 2 Innehåll 1. ALVA BC640 Feature Pack... 4 1.1. Beskrivning av ovansidan... 4 1.2. Beskrivning av höger sida... 4 1.3. Beskrivning av vänster sida... 5 2. Att använda punkttangentbordet...

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Läslandet 2 Ord och meningar

Läslandet 2 Ord och meningar Läslandet 2 Ord och meningar Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Gerda Nilsson 1 Innehållsförteckning LÄSLANDET 2 ORD OCH MENINGAR 3 Styrsätt 4 Menyn

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

! " OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore

!  OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore Service- och supportalternativ QuickRestore Med hjälp av QuickRestore kan du när som helst återställa systemet. QuickRestore innehåller fem alternativ för återställning, som framgår av tabellen nedan.

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Bakgrundsbilder i HIPP kan användas till olika saker, t ex som ett rutnät för en tabell eller en grundkarta. Här visas hur man gör en grundkarta som en

Läs mer

Att använda Fraps. Victoria Johansson & Stefan Lindgren. Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se, stefan.lindgren@humlab.lu.

Att använda Fraps. Victoria Johansson & Stefan Lindgren. Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se, stefan.lindgren@humlab.lu. Att använda Fraps Victoria Johansson & Stefan Lindgren Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se, stefan.lindgren@humlab.lu.se 2 februari 2009 Innehåll 1 Vad är Fraps? 2 2 Vad är

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

ÖVERSIKT HYBRID SMARTKLOCKA

ÖVERSIKT HYBRID SMARTKLOCKA HYBRID SMARTKLOCKOR ÖVERSIKT HYBRID SMARTKLOCKA Nedan ser du de unika egenskaperna hos Emporio Armani Hybrid Smartwatch. LADDNINGSFRI Laddning krävs ej för hybrid smartklocka. Alla armbandsur levereras

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING

och Lär dig surfa på Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING och Lär dig surfa på Internet Utgåva 2 Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje Januari 2009 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer. Avsnitt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Ändrat Starta

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Innehåll INNEHÅLL. Teckenförklaring... 2. Komma igång

Innehåll INNEHÅLL. Teckenförklaring... 2. Komma igång 2015 INNEHÅLL Teckenförklaring.... 2 Innehåll Komma igång Starta programmet.... 4 Ställ in skärm/projektor... 5 Slå på fönsterläge.... 5 Laddningsskärm.... 6 Ämnesmodul.... 7 Ämnesområde... 8 Ämnesdel....

Läs mer

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet VARNING Läs viktig säkerhets- och hälsoinformation i handböckerna till Xbox 360 -konsolen, Kinect -sensorn för Xbox 360 och tillbehören innan du spelar det här spelet. www.xbox.com/support. Viktig hälsovarning:

Läs mer

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 7REFFKYMHI Svenska Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 2000 Adaptec, Inc. Med ensamrätt. Adaptec och Adaptecs logotyp är varumärken som tillhör Adaptec, Inc. och kan vara

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer