Tangentbordsstyrning. Musstyrning. Funktion WASD Piltangenter. Växla trollformel (Spells) (eller mushjul) Minikarta M M. Menytangenter F4 F12 F4 F12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tangentbordsstyrning. Musstyrning. Funktion WASD Piltangenter. Växla trollformel (Spells) (eller mushjul) Minikarta M M. Menytangenter F4 F12 F4 F12"

Transkript

1 Tangentbordsstyrning Funktion WASD Piltangenter Växla trollformel (Spells) (eller mushjul) Skift+O Skift+O Minikarta M M Menytangenter F4 F12 F4 F12 Spelmeny Esc eller Retur Esc eller Retur Förflyttning W,A,S och D Piltangenter Närstridsvapen Q Delete Distansvapen E Page Down Snabblist (Hotbar)- föremålstangenter 1 9 Num 1 Num 9 Mållås Spacebar Num 0 Smygläge Caps Lock Num Enter Trollformelsläge Vänster Skift Höger Ctrl Interagera Tab End Samla erfarenhetsklot Vänster Skift Höger Ctrl Sammanhangsberoende föremål F1 F3 Insert, Home, Page Up Ladda Gillesigill G Num Del Musstyrning Växla trollformel Sikta i förstapersonsperspektiv (endast pilbåge) Attackera Flourish-attack Spring Blocka/rulla Skift+mittknappen Höger musknapp Vänster musknapp Höger musknapp Höger musknapp Mittknappen

2 S äkerhetsinformation Om anfall orsakade av ljuskänslighet En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epilepsiliknande anfall som kan utlösas av vissa visuella bilder, inklusive blinkande ljus eller mönster som kan finnas i videospel. Även människor som aldrig tidigare har drabbats av liknande anfall eller epilepsi kan lida av en icke diagnostiserad åkomma, som kan utlösa dessa ljuskänslighetsanfall medan de tittar på ett videospel. Dessa anfall kan uppvisa olika symptom, inklusive yrsel, synstörningar, ryckningar i ögon eller ansikte, krampryckningar eller skakningar i armar eller ben, förvirring, oklarhet, eller tillfällig medvetandeförlust. Anfallen kan även orsaka medvetslöshet eller krampanfall, som kan leda till personskador vid fall eller hopstötning med föremål i närheten. Sluta omedelbart att spela videospel och konsultera läkare om du upplever något av ovan nämnda symptom. Föräldrar ska hålla uppsikt över eller fråga sina barn om de upplevt något av ovan nämnda symptom det är vanligare att barn och ungdomar drabbas av dessa anfall än vuxna. Risken att drabbas av epileptiska anfall som orsakas av ljuskänslighet kan minskas genom att vidta följande försiktighetsåtgärder: Spela i ett välupplyst rum. Spela aldrig när du är sömnig eller trött Rådgör med läkare innan du börjar spela om du eller någon släkting tidigare haft anfall eller lider av epilepsi. Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och andra hänvisningar till webbplatser, kan ändras utan föregående avisering. Om ingenting annat anges är exempel på företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser och händelser i detta dokument fiktiva. Inga associationer är avsiktliga, eller bör göras, till verkliga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser eller händelser. Det åligger användaren att följa alla tillämpliga lagar om upphovsrätt. Med reservation för att inte begränsa upphovsrätten, får ingen del av detta dokument kopieras, lagras eller introduceras i ett återvinningssystem, eller överföras i någon form eller med några metoder (elektronisk, mekaniskt, med fotokopiering, inspelning eller på annat sätt), eller i något syfte, utan uttryckligt tillstånd skriftligen av Microsoft Corporation. Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som skyddar materialet i detta dokument. Utom i de fall detta uttryckligt medges skriftligen i något licensavtal från Microsoft, ger detta dokuments innehåll inte någon licens till dessa patent, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter. Fable: The Lost Chapters 2005 Lionhead Studios Limited. Lionhead, Lionheads logotyp och Fable är registrerade varumärken som tillhör Lionhead Studios Limited. Med ensamrätt. Utgivet och distribuerat av Microsoft Corporation. Microsoft, Microsoft Game Studios-logotypen, och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Med ensamrätt. Övriga varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. I II IV V VI X XIV XVI XVIII XX XXIV XXIX nnehåll Gillemästarens introduktion Installation och inställningar Spelfönstret Hjälpmedel och alternativ Om Gillet Hjältens lärlingstid WASD-styrning Piltangenter En hjältes väg Handelskunskap Förbättra förmågor och vapen I

3 Du bör vara medveten om att det kommer att krävas enorma uppoffringar. Du kommer att genomlida en hård och krävande träning som täcker både hjärna, kropp och själ. Och jag säger inte detta för att skrämmas. Vi kräver att du lägger ned din själ i detta men i gengäld är belöningarna och berömmelsen som väntar dig närmast gränslösa. G illemästarens introduktion Stora saker väntar dig framöver. Att du har fått ett exemplar av Gillets bok betyder att du är en av de få som har potential att bli inbjuden till oss som hjältelärling. Ja, om du lyckas med allt du tar dig för hos oss i Hjältarnas Gille kan du till och med bli den störste hjälten som någonsin beträtt de stenlagda vägarna i Albion. Det finns flera statyer resta i landet över de få berömda hjältar som lyckats innan dig, men nu är de jordsatta och vilar för evigt hos oss i Gillet. Våra förväntningar på dig är att du ska bära Gillets eld i Albion, denna gudsförgätna och hårda värld. Gå nu och möt ditt oundvikliga öde! Denna text är helig, ja nästan magisk för oss. Du har stor nytta av att studera den i detalj så att du lär känna de hemliga platser och personer som du kommer att stöta på. Ditt uppdrag är i sanning svårt. Det är endast hårt arbete under många år som kommer att ge dig styrka nog att lyckas. I Gillets långa historia har vi sett många lärlingar som misslyckats för att de varit lata och självgoda, och det skulle fylla mitt hjärta med sorg om en lärling med din potential skulle misslyckas av dessa anledningar. Albion behöver sannerligen hjältar i denna hårda tid. Om du vill bli en ryktbar hjälte måste du lyckas med stora bedrifter, och att inte nå ända fram är nästan detsamma som att misslyckas totalt. Du måste förstå att Gillet inte fäster någon större vikt vid vad som vanligen uppfattas som gott eller ont. Nej, det är den ryktbarhet och ställning som du uppnår genom dina handlingar som räknas, oavsett moralisk ståndpunkt. II III

4 I nstallation och inställningar Så här installerar du Fable: The Lost Chapters. Sätt i Disc 1 i CD-läsaren och klicka på Installera (Install). Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. Om installationen inte startar automatiskt följer du nedanstående instruktion: 1. Öppna Start-menyn, klicka på Kör (Run) och ange D:\setup.exe (ersätt D: med beteckningen för CD-läsaren). 2. Läs instruktionerna som följer och klicka på Nästa (Next). 3. Om du vill använda standardinställningarna i Fable: The Lost Chapters, klickar du på Nästa (Next). Vill du ha mer avancerade installationsalternativ klickar du på Specialinstallation (Custom Installation). 4. Ange din produktnyckel för Fable: The Lost Chapters och klicka på OK. 5. Byt CD-skiva när installationsprogrammet anger det. 6. Om du vill starta ett nytt spel skriver du ett profilnamn eller använder standardprofilen. På samma meny kan du välja att använda piltangenterna för att styra istället för WASD-konfigurationen. 7. Klicka på OK, och därefter på Nytt spel (New Game) för att börja spela. Spara spel Gör så här: 1. Tryck på Esc eller Enter för att öppna spelmenyn. 2. Klicka på Alternativ (Options) för att öppna alternativmenyn. 3. Klicka på Världsspara (World Save). 4. Välj utrymme där spelet ska sparas. Observera! När du håller på med ett uppdrag kan du välja Hjältespara (Hero Save) på menyn Alternativ (Options). Då sparas din poängstatistik men inte dina framsteg i uppdraget. När du spelar nästa uppdrag kan du utnyttja guld eller andra föremål som du sparat i föregående uppdrag. 5. Klicka på Ja (Yes). IV Ladda ett sparat spel Gör så här: 1. Starta Fable: The Lost Chapters. 2. Klicka på Fortsätt ett spel (Continue Game). 3. Klicka på det sparade spelet som du vill ladda. Hälsa Återuppståndelseflaskor Mana Sammanhangsberoende föremål F2 F3 Gillesigill G Spelfönstret Hotbar-föremål V Om du håller på att spela Fable: The Lost Chapters och vill ladda ett sparat spel: 1. Tryck på Esc eller Enter för att öppna spelmenyn. 2. Klicka på Alternativ (Options). 3. Klicka på Ladda (Load). 4. Klicka på det sparade spelet som du vill ladda. Uppmärksamhetsöga Närstridsvapen Interaktion Minikarta Distansvapen Musstyrning (sammanhangsberoende) Klocka

5 H jälpmedel och alternativ Här följer information om de hjälpmedel och föremål som du ser i spelfönstret. De tangentbordskommandon som omnämns är baserade på WASD-mappningen. Tyvärr, min gode lärling, kan vi inte beskriva alla alternativ utan de som tagits med är de som används oftast. Hälsomätaren Den röda mätaren i den övre vänstra delen av spelfönstret är din hälsomätare. Varje gång du blir träffad av en fiende förlorar du hälsa. Du kan återfå hälsa genom att äta mat eller dricka en stärkande dryck. Mana-mätaren Den blå mätaren i den övre vänstra delen av spelfönstret är mana-mätaren. Mana förbrukas när du använder magiska viljekrafter. Den fylls på allteftersom tiden går, men återfås snabbare om du dricker blåa drycker. Stridsförstärkaren Stridsförstärkaren visar hur mycket erfarenhet du får när du skadar dina fiender. Ju högre siffra desto fler erfarenhetspoäng får du när du plockar upp erfarenhetsklot som lämnas av döda fiender. Därför är det lämpligt att vänta tills du har oskadliggjort en hel grupp med fiender innan du plockar upp erfarenhetsklot. Sammanhangsberoende föremål Sammanhangsberoende ikoner visas i den nedre vänstra delen av spelfönstret och ersätter tillfälligt andra ikoner. Två av de mest användbara ikonerna att vara uppmärksam på är gräv- och fiskeikonerna. Ikonerna för hälsa, mana och uttryck dyker också upp precis när du behöver dem. När du ser en ikon, trycker du F1, F2 eller F3 för att använda spaden, fiskespöt eller motsvarande ikon. Var extra uppmärksam på dessa för du vet aldrig vad du kan komma att upptäcka. Hotbar-föremål Du kan dra upp till nio föremål, uttryck och trollformler till din snabblist (Hotbar). Tryck på 1 9 för att använda dem när behov uppstår. Allmänna erfarenhetspoäng Notifieringen för allmänna erfarenhetspoäng visas 90 tillfälligt när din poängsumma ökats på. Du ökar poängen genom att samla erfarenhetsklot. Erfarenhetspoäng för styrka Notifieringen för styrka visas tillfälligt när din 15 poängsumma för styrkeerfarenhet ökats på. Du ökar på poängen genom att slåss med nävarna eller närstridsvapen. Erfarenhetspoäng för skicklighet Notifieringen för skicklighet visas tillfälligt när din 20 poängsumma för skicklighetserfarenhet ökats. Du ökar poängen genom att använda pilbågen. Erfarenhetspoäng för vilja Notifieringen för vilja visas tillfälligt när din 25 poängsumma för viljeerfarenhet ökats på. Du ökar poängen genom att använda magi. Interaktionsikon Interaktionsikonen avslöjar interaktiva föremål som avger ett blått eller lila sken. Tryck på Tab för att interagera med föremålen. VI VII

6 Guldräknaren Guldräknaren visas tillfälligt för att visa hur mycket 200 guld du har samt för att visa hur mycket du just vann eller förlorade. Teleporteringsikon/Gillesigill Välj Teleporteringsikonen genom att trycka på G. Fortsätt att hålla ned G tills Gillesigillet är helt laddat innan du teleporterar dig till Gillet eller en aktiv Cullis-port. Spelmeny Tryck på Esc eller Enter för att öppna spelmenyn. Använd vänster musknapp för att välja menyalternativ. Använd höger musknapp för att gå tillbaka till föregående fönster i menyn. Tryck på Esc eller Enter igen för att stänga hela menyn. Om du väljer Karta (Map) på spelmenyn visas kartan med en beskrivningstext längst ner. Använd muspekaren för att markera kartsymboler och läsa deras beskrivningar. Minikarta Minikartan visas i övre högra hörnet av spelfönstret. Om du vill se var du är trycker du på M för att zooma in på kartan. Uppmärksamhetsöga Uppmärksamhetsögat, som finns bredvid minikartan, visar hur många individer som är medvetna om din närvaro. Ett rött uppmärksamhetsöga avslöjar att det finns fiender i din närhet. Klocka Bredvid minikartan finns också en klocka som är delad på mitten för att indikera växlingen mellan natt och dag. Pilen visar alltså ungefär vilken tid på dagen eller natten det är.. Föremålssamling Tryck på Esc eller Enter för att visa spelmenyn, klicka på Föremålssamling (Inventory) för att öppna menyn med dina samlade föremål. Vänsterklicka på den kategori du vill titta på (föremål, vapen eller kläder). Tryck på Esc eller Enter igen för att stänga menyn. Du kan även snabbvisa dina föremål, vapen eller kläder genom att trycka på F4, F5 eller F7. Dra/stoppa ned närstridsvapen Tryck på Q för att dra eller stoppa ned ditt valda närstridsvapen. Om du vill byta vapen väljer du det under utrustning/vapen i din föremålssamling. Ta fram/stoppa undan distansvapen När du trycker på E tar du fram eller stoppar undan pilbågen. Om du vill byta pilbåge väljer du det under utrustning/vapen i din föremålssamling. Blockera Använd musknappen i mitten (kan ändras i menyn Alternativ (Options)) för att blockera en angripares attack. Om du håller ned musknappen i mitten kan du använda riktningstangenterna (W, A, S och D) för att rulla åt sidan och blockera på samma gång. Attackikon Använd vänster musknapp för att attackera en fiende med eller utan vapen. Om du använder pilbågen klickar du med vänster musknapp för att skjuta en pil. Ju längre du håller ned tangenten desto längre går pilen, även om pricksäkerheten kan försämras. När du laddar skottet klickar du med höger musknapp för att visa och zooma med siktet. Rotera mushjulet för att öka eller minska zoomen. Flourish-attackikon Flourish-ikonen visas när du får in flera träffar på en fiende utan att själv bli träffad. När den visas klickar du med höger musknapp för att avlossa en brutal attack på fienden som han inte kan blockera. Du kan styra Flourish-attacken med riktningstangenterna (W, A, S och D). Du kan även kombinera flera Flourish-attacker genom att attackera kontinuerligt utan att missa. Talikon Talikonen visar att det finns någon i närheten som du kan tala med genom att trycka på Tab. Om den är grön visar den att någon har information till dig. Lila indikerar neutrala individer. Om den är röd indikerar den att individen är fientligt inställd. VIII IX

7 O m Gillet Gillet är Albions hjärta och hjältarna som är ett resultat av deras verksamhet har sett till att världen blivit säkrare och mer civiliserad. Gillets faciliteter saknar motstycke i hela Albion. För att du ska hitta runt bland alla platser har vi försett dig med en utförlig karta. Gillet har en lång och stolt tradition. Det är byggt både som en befästning och en fristad. De massiva stenväggarna som är flera hundra år gamla har erbjudit våra hjältelärlingar skydd när de tillgodogjort sig livsnödvändiga kunskaper. Själva Gillet har därför stått emot dumdristiga rövarattacker utan problem samtidigt som andra byggnader och till och med hela byar i Albion har förstörts. Låt det därför bli känt att de som attackerar Gillet kan räkna med en skoningslös vedergällning. Sov- och matsalar Du bör ha tilldelats en skön säng i en av Gillets sovsalar som ligger på övervåningen i huvudbyggnaden. På nedervåningen finns en matsal som tillhandahåller stärkande dryck och dagliga mål mat som lagats av regionens bästa kockar. W Till Ödets kammare Matsal Bibliotek Erfarenhet Utgiftsplattform KARTA ÖVER GILLET N Till Gilleskogen Närstridsträning Skicklighetsträning Viljeträning Gillebutik Kartrum Mazes hus Teleporteringsplatta Skrytplattform E S X XI

8 Kartrum Kartrummet, som innehåller en stor tredimensionell karta av Albion, ligger innanför den främre hallen i hjärtat av Gillets huvudplan. I Kartrummet accepterar du uppdragskort som folket i Albion ger till Gillet. Dessutom är det mest troligt att du stöter på Gillemästaren här under utbildningen, såvida han inte meddelat dig att han är någon annanstans. Biblioteket Gillebiblioteket innehåller en outsinlig källa till information om själva Gillet och resten av Albion. Du kan hitta information om det gamla kungariket och uppgifter om varelserna som befolkar Albion. Du kan använda biblioteket för att utöka och fördjupa din kunskap om trollformler, drycker, medicin och andra ting som en hjälte måste bemästra för att lyckas med de krävande uppdragen. Vissa Gilledokument har lånats ut och inte återlämnats. Om du märker att ett dokument fattas är vi tacksamma om du meddelar oss. Gillebutiken Gillebutiken, som du också hittar i huvudbyggnaden, ger dig möjlighet att köpa vapen för både när- och distansstrid. Du kan även köpa vissa typer av kläder, men först måste du försöka tjäna lite mer pengar än vad en lärling har med sig när han börjar sin hårda utbildning. Utbildningsfaciliteter Gillet har skapat en varierad blandning av utbildningsfaciliter för hjältar som dig. Bland annat finns det en närstridsarena där du kan träna närstrider både med och utan vapen. Du kan även nyttja bågskyttevallen som har rörliga och stationära mål som hjälper dig att finslipa din träffsäkerhet med pil och båge. Den senaste faciliteten vi skapat är en arena, lokaliserad på den lilla ön mellan de två broarna, där du kan träna magiska viljeattacker. Här finns de allra mest avancerade träningsdockorna som på ett naturtroget sätt påverkas av dina magiska attacker tills din mana tar slut. Försök att inte beträda arenan när någon annan tränar eftersom vi haft ett par ofrivilliga hårklippningsincidenter här nyligen. Ödets kammare Ödets kammare återfinner du om du går igenom Gillebiblioteket bortom vägen till Gillegrottorna. Här får du din hjälteexamen och du kan även återvända hit och se hur din hjältesaga målas upp allteftersom. Övriga byggnader och marker Våra övriga byggnader och markområden är inte bara vackra, de är avsedda att användas för rekreation och kontemplation. Gillets markareal är ordentligt tilltagen och vi har egna skogar och en vacker å som vindlar genom markerna. Skogarna, odlingarna och vattendragen förser oss också med grönsaker, vilt och fisk som tjänstefolket använder när de lagar de näringsrika måltiderna åt lärlingarna, personalen och övrigt Gillefolk. Missa inte att smaka de underbara äpplena från fruktträdgården. De ger dig ny energi när du känner dig svag. Vi gör allt för att våra hjältar ska kunna utvecklas och växa både fysiskt och mentalt. XII XIII

9 H jältens lärlingstid Lärlingsprogrammet för blivande hjältar fokuserar på de tre huvudkunskaper du måste bemästra för att lyckas: styrka, skicklighet och vilja. Om du klarar alla tre är du med all säkerhet lämpad för storverk men för att ta examen kräver vi bara att du klarar dig igenom ett slutligt Gilletest. Styrka Även om styrka primärt är en fysisk förmåga som du fått genom arv räknar vi med att du bygger upp din styrka dagligen, inte minst genom en uppbygglig diet av vilt och färska grönsaker. När du blivit examinerad från Gillet kommer du att märka att råstyrka är användbart, inte minst eftersom du då kan bära tyngre vapen. Dessutom åsamkar du dina fiender mer skada i många stridssituationer. Skicklighet Att utveckla stridsskicklighet värdig en sann hjälte kräver daglig träning med distansvapen. Övningarna är fokuserade på praktisk träning med pilbågen. Pilbågen betraktas allmänt som ett svårbemästrat vapen men du kommer att märka att det är synnerligen användbart. Om du kan se dina fiender, utan att de ser dig, har du en uppenbar stridsfördel-och med distansvapen kan du eliminera fienden på tryggt avstånd. Vilja Vilja är i stort sett förmågan att använda magiska krafter. Förmågan att styra viljan är den mest underskattade hjältekunskapen och olika hjältar har mycket varierande kunskaper i denna färdighet. Det finns otaliga viljekrafter tillgängliga och du väljer själv ett område att detaljstudera. När du tränar din vilja får du först se en av de mest basala färdigheterna-en blixtattack på distans. Det här är en attackform som du har stor nytta av men allteftersom kommer du att få erfarenhet som ger dig möjlighet att utveckla din magiska vilja med nya metoder. Precis som i närstrider är visa magiska attacker avsedda för handgemäng medan andra är bäst att nyttja på avstånd. Oavsett vilken magisk vilja du väljer är det din förmåga att fokusera viljekraft och uthållighet som avgör hur mycket skada du åsamkar dina fiender. Under lärlingstiden ser vi gärna att du strövar i Gilleskogen och utforskar markerna på egen hand. Att springa över broarna är bra träning men se upp med att springa runt med draget svärd endast iförd underkläder eller lärlingsrock-det är farligt både för dig själv och andra. När du examinerats från Gillet kan du öka din styrka genom att få erfarenhetspoäng och sedan klättra i fysik-, hälso- och kraftnivå genom att spendera dina erfarenhetspoäng. Skicklighet Styrka Vilja XIV XV

10 WASD-styrning Menyalternativ Spelmeny/ hoppa över filmsekvenser Svärd Båge Återställ kamera Hjältekamera Spelmeny Hotbarföremål Sammanhangsberoende föremål/uttryck Interagera ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F = Backspace Ins Home Pg up Num / * - Tab Q W E R T Y U I O P [ ] Enter Del End Pg dn Caps A S D F G H J K L ; # Shift \ Z X C V B N M,.? Shift Enter Kryp (växla) Ctrl Alt Space.? Alt Ctrl Ins Del Trollformel (håll ned)/samla klot Förflyttning Gillesigill Lås (växla) Kartzoom (av/på) *Du kan inte springa och göra en Flourish-attack samtidigt. Normal Vänster Mitt Höger Attackera (klicka) Blockera/Rulla Flourishattackera/Spring Med båge Vänster Mitt Höger Skjut (snurra) Zooma in/ut (klicka) Blockera/Rulla XVI 1:a/3:e-person *Om du vill rulla åt sidan roterar du hjulet (mittknappen på musen) när du springer, eller trycker på en riktningstangent när du blockerar. Använd trollformler (håll ned Skift) Vänster Mitt Höger Trollformel 1 (snurra) Byt trollformelspar Trollformel 2 Interaktion/filmsekvenser Vänster Mitt Höger Ja/Hoppa över (klicka) Minispelinstruktioner XVII Nej

11 Piltangentstyrning Menyalternativ Spelmeny Hoppa över filmsekvenser Spelmeny Svärd Interagera Båge Hotbarföremål Sammanhangsberoende föremål/uttryck ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F = Backspace Ins Home Pg up Num / * - Tab Q W E R T Y U I O P [ ] Enter Del End Pg dn Caps A S D F G H J K L ; # Shift \ Z X C V B N M,.? Shift Enter Ctrl Alt Space.? Alt Ctrl Ins Del Kryp (växla) Hjältekamera Kartzoom (på/av) Återställ Förflyttning kamera Trollformel (håll ned)/samla klot Lås (växla) Gillesigill *Du kan inte springa och göra en Flourish-attack samtidigt. Normal Vänster Mitt Höger Attackera (klicka) Blockera/Rulla Flourishattackera/Spring Med båge Vänster Mitt Höger Skjut (snurra) Zooma in/ut (klicka) Blockera/Rulla 1:a/3:e-person *Om du vill rulla åt sidan roterar du hjulet (mittknappen på musen) när du springer, eller trycker på en riktningstangent när du blockerar. Använd trollformler (håll ned Skift) Vänster Mitt Höger Trollformel 1 (snurra) Rulla besvärjelsepar Trollformel 2 Interaktion/filmsekvenser Vänster Mitt Höger Ja/Hoppa över (klicka) Minispelinstruktioner Nej XVIII XIX

12 E n hjältes väg Så snart du är examinerad från Gillet kan du kalla dig en riktig hjälte men det är långt kvar till det slutliga målet. Det är nu du måste bygga upp ditt rykte och skaffa dig erfarenhet av världen. För att nå ända fram måste unga hjältar acceptera alltmer utmanande uppdrag som invånarna i Albion ger till Gillet. Uppdragen anses vara omöjliga att genomföra för vanliga invånare och många anses även vara snudd på ogenomförbara även för mäktiga hjältar. Med hjälp av beskrivningen på uppdragskortet kan du avgöra om det verkar möjligt för dig att klara av uppdraget. Vi har sagt det förut: det tar lång tid att bli en riktig hjälte och det är upp till dig att anta tuffa utmaningar. Acceptera uppdrag För att du ska kunna välja mellan olika uppdragskort är det viktigt att känna till hur de skiljer sig åt. Guldkort måste du slutföra innan du kan komma vidare, silverkort kan du slutföra om du vill och bronskort dyker upp vid nyckelhändelser i spelet. Om du vill acceptera ett uppdrag, klickar du på Acceptera (Accept) f ö r a t t j o b b a m e d kartan i kartrummet, väljer uppdrag och klickar sedan på Utför uppdrag (Take Quest). På gott eller ont? Dina insatser som hjälte: god, ond eller någonstans mittemellan avgör din inriktning och även ditt fysiska utseende. Generellt sett kan du få horn eller till och med börja dra till dig insekter om du väljer att döda vakter, handelsmän eller bybor. Om du väljer att rädda handelsmän och bybor från de onda odjuren i skogen kan du få ljusare ögon och ett närmast fjärilslikt utseende. Din inställning till gott eller ont påverkar också hur Albions invånare behandlar dig. Bygg upp din erfarenhet När du är ute på ett uppdrag får du allmänna erfarenhetspoäng och specifika poäng för styrka, skicklighet och vilja beroende på hur du löser problem. Din metodik för att besegra fiender har till exempel en direkt koppling till poängen. Om du använder närstridsvapen får du erfarenhetspoäng för styrka. Om du använder pilbågen får du erfarenhetspoäng i skicklighet och magiska attacker ger erfarenhetspoäng i vilja. Oavsett metod så efterlämnar besegrade fiender glimmande erfarenhetsklot efter sig. Gå på dem eller använd din viljekraft (tryck på Vänster+Skift för att dra dem närmare) för att hämta erfarenhetspoängen. När du hämtar erfarenhet visar en notifiering hur mycket du fått och vilken sorts erfarenhet det handlar om. Nu kan du använda poängen för att förbättra dina egenskaper vid utgiftsplattformen i Gillet. Som sagt har Gillet inga moraliska preferenser avseende goda eller onda uppdrag, du har full frihet att välja din egen väg. Du kan döda och stjäla eller vara ädel och hjälpa byborna att besegra skurkar och monster. XX XXI

13 Bygg upp ett rykte Allt du gör påverkar hur folket i Albion uppfattar dig. De rättrådiga invånarna kan älska eller hata dig men även respektera eller frukta dig. Eller så skrattar de bara åt dig. Det är upp till dig att välja väg, och den typ av rykte som byggs upp av invånarna i Albions byar reflekterar dina val. Tänk på att skvaller och förtal färdas snabbt i landet. Du får ryktbarhet genom dina framgångar i uppdragen men hjältar har även genom historien byggt på sitt rykte genom att visa upp troféer från uppdragen. Det är självklart att om du återvänder från ett uppdrag med en rövares huvud i näven så kommer du att hyllas som en hjälte och du kommer att gå till historien i hela riket. Hjälteskryt Du kan även ställa dig och skryta på Skrytplattformen innan du ger dig ut på ett uppdrag. Du hittar den utanför porten till Gillet och här kan du som hjälte ställa dig och skrävla om framtida stordåd, exempelvis Jag ska döda Balverinen spritt språngande naken. Skrytandet ger dig mer guld om du slutför uppdraget eftersom det blir som en vadslagning om din skicklighet. Att resa i Albion Världen Albion är full av aktivitet. Vilda odjur stryker runt i vildmarken och spejar efter banditer, handelsmän, nomader och oförsiktiga äventyrare. På dina resor kommer du att råka ut för mängder av slumpmässiga möten. Du får själv välja vart du vill gå och vad du vill göra. Du behöver inte bara inrikta dig på att slutföra uppdrag som du får från Gillet. Du disponerar din egen tid som hjälte och du kan utforska världen omkring dig i egen takt. Men en resande hjälte kan ibland tappa bort sig i skogen på jakt efter en speciell plats. Då har du stor nytta av din minikarta. Ta en titt på kartan för att återfå bäringen genom att trycka på M. Om du behöver en nyckel till kartan väljer du alternativet Karta (Map) i din föremålssamling (Inventory) och rullar ned. Som hjälte har du faktiskt unika fördelar när du reser runt i Albion. Det beror på att Gillet har utvecklat ett helt eget resesätt som inga andra invånare har tillgång till teleporteringsplattor eller Cullisportsystemet. Med hjälp av unik Gilleteknik kan en hjälte använda en godkänd Cullis-port som har låsts upp när du nått en viss region. Så snart porten är upplåst kan du resa till den när du vill med hjälp av ditt Gillesigill. Du kan även använda Gillesigillet som en returmekanism från valfri plats i Albion till den senaste platsen du var på. Du kan även teleportera dig tillbaka till Gillet när du vill för att hämta nya uppdragskort, bygga upp din hälsa, nå en ny färdighetsnivå eller bara äta ett snabbt mål mat i matsalen. (Observera! Drick inte mjöd eller öl innan du använder teleportern, om du skadar din hälsa kan du inte återvända till platsen du kom ifrån.) Oavsett anledning ser vi gärna att våra hjältar nyttjar Gillesigillen för att återvända när de vill. Vårt Gille är utan tvekan ditt Gille. XXII XXIII

14 i H andelskunskap Valutan i Albion är guld och som vi nämnde för dig Gilleträningen måste du ha guld för att kunna handla överhuvudtaget. Om du inte bara är ute efter lugn och ro förstås-det finns vid fiskeån. Det finns många olika sätt att tjäna in guld. Det huvudsakliga sättet är att slutföra uppdrag men du kan även handla med varor och till och med köpa och sälja fastigheter och butiker för att tjäna pengar. De flesta föremålen i Albion kan köpas och säljas, medan vissa endast går att finna genom att resa vitt och brett. När du tjänat in rätt summa guld kan du köpa livsnödvändiga föremål som mat, medicin och naturligtvis även vapen och rustningar. Du kan köpa dessa ting i städer som Bowerstone. En del föremål går att köpa från resande handelsmän som rör sig över hela Albion. Den vackra staden Bowerstone, som så många andra, erbjuder ett antal handelsbodar längs trottoarer och smågator. Om du är intresserad av ett föremål, tryck på Tab för att prata med handlaren och bläddra igenom vad han har att erbjuda. Du kan sälja föremål som du bär med dig om du är i trängande behov av pengar. Men se upp så att du inte blir lurad på priset, du säljer ju för att göra vinst. Vapen och rustningar När du ska skaffa vapen och rustningar finns det ett begränsat utbud i Gillebutiken. Det bästa är att leta upp en fackhandlare bland butikerna i någon stad eller by. Tänk på att tyngre vapen kräver en viss styrka, annars går de helt enkelt inte att använda. Om du vill sälja vapen eller rustningar som du bär med dig kan du välja alternativet sälj när du pratar med handlaren. Rustningar av olika slag kan du köpa i staden från den lokala rustningskammaren. En rejäl skyddsdräkt är aldrig en dålig idé och den kan bokstavligen rädda dig från att bli nackad. Rustningar är inga billiga grejer så se till att du samlat rejält med guld innan du försöker köpa rustningar. Drycker och mediciner En hjältes handlag med drycker och mediciner är ingen barnlek utan något du bör lära dig noga. Regionala apotekare har skapat egna läkeeffekter med vissa mediciner. En del är användbara för att återställa hälsa medan andra är mer lämpade att återställa mana. Det är dock ingen exakt vetenskap och de stärkande dryckernas styrka kan variera ordentligt. En generell regel är att de blodröda dryckerna är avsedda att styrka fysisk hälsa medan de azurblåa stärker din mana. Det kan även finnas andra blandningar och mixturer på marknaden men det är inget som vi har detaljerad kunskap om. En smart hjälte ser till att ha en bra blandning av drycker och mediciner tillhands. XXIV XXV

15 Hjältens stil En del av en hjältes rykte är hans utseende, inklusive kroppsutsmyckningar som tatueringar och frisyr, likväl som den garderob som hjälten väljer att bära. Oavsett vilken stil du vill ha så kan folket i Albion hjälpa till. Många handlare erbjuder tatueringar i sitt sortiment utöver mat och andra föremål. Du kan köpa eller specialdesigna tatueringar för att betona din unika stil. Om du funderar på giftermål kan det sitta fint med en ordentlig klippning. I så fall bör du besöka frisören i Bowerstone och fråga efter en bröllopsfrisyr. Men se upp, hennes rakblad och saxar är alltid mycket skarpslipade. I din föremålssamling har du en standardgarderob för en hjälte som du kan nyttja hur du vill. Ibland kan det vara en strategisk fördel att byta kläder. Om du exempelvis måste smita in i rövarnas läger är det inte helt fel att följa deras klädkod och försöka smälta in i massan. På så vis kan du byta till kläder som passar bäst för olika ändamål och ingen kommer att ta dig för en utböling. Välj tatueringar Du kan bättra på ditt utseende och ditt rykte, genom att köpa stilfulla tatueringar. På dina resor kommer du att stöta på diverse olika kroppssmyckare: både vandrande handelsmän och landets bäste tatuerare. De har alla ett utbud som är värt att undersöka. När du träffar på en tatuerarhandlare frågar han dig om du vill köpa en tatuering. Gör så här: 1. Klicka på Ja (Yes). Då öppnas tatuerarens meny som innehåller en lista med namn, priser, utseende och typer av tatueringar som han har att erbjuda. 2. Klicka på Köp x6 (Buy x6). Observera att numret kan variera beroende på hur många tatueringar som säljaren har att välja på. 3. Välj en tatuering från säljarens lista. När du väljer en tatuering visar menyn den kroppsdel som tatueringen är avsedd för (armar, rygg, bröst, ansikte eller ben). 4. Klicka på Köp (Buy) för att slå till på den valda tatueringen. Den utförs omedelbart på din kropp och pengasumman dras från din pengabörs. Alla som ser en man med stiliga tatueringar vet att han har sett sig om i världen och är värd respekt. XXVI XXVII

16 Specialtatueringar Vill du skapa unika tatueringar som speglar din person? Kan du lyckas bättre än Albions bästa tatuerare? Då kan du göra på följande vis. I mappen Tattoos (som finns under Mina dokument\mina spel\ Fable (My Documents\My Games\Fable)) ser du en mapp som har samma namn som din profil. Här hittar du en bildfil (i formatet.bmp) för varje tatuering som du kan specialdesigna. Du kan ändra tatueringar för armar, rygg, bröst, ansikte och ben. Öppna tatueringen som du vill ändra i ett bildredigeringsprogram, exempelvis Microsoft Paint. När du redigerat bilden sparar du den. Nästa gång du besöker en tatuerare finns din specialtatuering tillgänglig på samma vis som de övriga på tatueringskorten. Om du behöver återställa en tatueringsbild till originalet hittar du dem i installationsmappen på hårddisken (Microsoft Games\Fable - The Lost Chapters\Data\Tattoos). Kopiera originalbilden över specialtatueringen och se till att ta bort texten base från filnamnet. F örbättra förmågor och vapen När du slutför uppdrag och andra äventyr i Albion, får du värdefulla erfarenhetspoäng. Vi från Gillet anser att det är värt belöningar och därför har vi skapat en utgiftsplattform. På utgiftsplattformen som finns mittemot Gille teleportern i kartrummet kan du förbättra dina befintliga förmågor eller skaffa dig nya. För att använda plattformen ska du först ställa dig på den. Välj den förmåga du vill förbättra eller en som du vill lägga till. När du bläddrar bland föremålen kan du se hur många poäng som krävs samt detaljer om vad förmågan innebär för dig. Varje extra nivå kräver ett ökande antal erfarenhetspoäng. Du kan använda allmänna erfarenhetspoäng på alla förmågor medan erfarenhetspoäng för styrka, skicklighet och vilja endast kan användas med en relaterad förmåga. Dessutom måste du göra slut på de poängen först innan du kan använda de allmänna poängen. När du gjort ditt val klickar du på Köp (Buy). När du är klar med att förbättra förmågor stänger du menyn. Förbättra vapen Det finns en uppsjö av vapen med varierande egenskaper tillgängliga för en hjälte, där vissa vapen går att förbättra i efterhand. Ett förbättringsbart vapen har tomma fack bredvid sin ikon när du väljer bland din utrustning och dina vapen. För att förbättra vapen behöver du förbättrings juveler. Juvelerna kan du få och hitta lite varstans: från smeder, handelsmän, rustningskammaren eller i delar av Albion där juveler har gömts och glömts. Om du vill utföra en förbättring väljer du vapen och klickar på Förbättra (Augment). Välj förbättring i listan och det nyutrustade vapnet är klart att använda. När du har valt att förbättra ett vapen kan du inte återställa det igen så välj med omsorg. XXVIII XXIX

17 Medverkande Fable & Fable TLC Ansvariga Fable & Fable TLC Solely Fable TLC Solely Fable LIONHEAD STUDIOS DESIGNTEAM Peter Molyneux Dene Carter, Ansvarig Julian Glover, Ansvarig Richard Ham Ben Huskins Josh Atkins KODTEAM Simon Carter, Ansvarig Alex Dowdeswell, Ansvarig Martin Bell Ben Board Kaspar Daugaard Iain Denniston Matt Dixon Mike Ducker Tak L. Fung Alan Harding Joss Moore Thanos Nikolopoulos Guillaume Portes Ollie Purkiss Adam Russell Jonathan Shaw Daniel Smith Dave Smith KODSKRIPT Ben Board, Ansvarig Mike West, Ansvarig Rhodri Broadbent Tony Burton Bennie Cook Steve Lawrie Ken Malcolm Phil Robinson Mark Rose Neal Whitehead ANIMERARE Dean Finnigan, Ansvarig Gianni Malpeli, Ansvarig Karim Biri Chris Darling Paul Franklin Luc Lemaire Andrew Lindsay Francis Pang ILLUSTRATÖRER Ian Lovett, Ansvarig Ian Faichnie, Ansvarig Pete Amachree Andy Bass Christian Bravery Damian Buzugbe Dominic Clubb Jamie Durrant Kareem Ettouney Chris Furr Mark Healey Caroline Jeffries Martin Johnson John McCormack Paul McLaughlin Adam Sibbick Leroy Simpson Mark Smart Angus Syme Rob Watkins SPELVÄRLDSUTVECKLING Julian Glover, Ansvarig Rob Stevens, Ansvarig Phil Noyce Katie Roberts FÖRFATTARE James Leach, Ansvarig Mark Hill, Ansvarig FILMSEKVENSER Georg Backer John Bye P.J. Hughes David Le Merrer Paul Nettleton LJUD Russell Shaw, Ansvarig Fables introduktionstema är komponerat av Danny Elfman & mixat av Dennis Sands Musiken är komponerad av Russell Shaw Craig Beattie John Silke Design - McCree Music Ltd LJUDKODARE Paul Knight PRODUKTION Mark Webley, Exekutiv producent Louise Copley, Studioansvarig Nick Ricks ASSOCIERADE PRODUCENTER Will Braham Antonia Cullum Adrian Price XXX Shaun Rutland Jennifer Stanners Rob Stevens TESTAVDELNING Andy Robson, Testansvarig Nathan Smethurst, Assistent Jeff Brutus, Ansvarig Charlton Edwards, Assistent Chris Berry Rob den Dekker Kiernan Sleep Jeremie Texier Ted Timmins Kevin Watt Marcus Welfare MICROSOFT GAME STUDIOS PRODUCENTER Jeff Holzhauer Rick Martinez Danan Davis, Exekutiv producent TESTANSVARIGA Patrick Barker Erika Carlson TESTTEAM Kevin Dodd Michael Forgey Jeff Goetz Mark Grimm Chris Hind Bryce Jones Steve Larson Ian Latham Tian Li Gregory Murphy Jeff MacDermot Justin Robey Steve Robinson Tiffany Walsh Howie Catlin Jeff Cloud Khoi Duong Natahri Felton Josh Kragness Clint Kreider Aaron McKee Ash Singh Pete Stephens PRODUKTPLANERARE Todd Stevens Jay Ong UTVECKLING Orest Zborowski, Chef Jesse Janosov, Ansvarig J.C.A Baeza Craig Cook Glenn Doren Phil Teschner Craig Henry (Setupansvarig) ART DIRECTOR Kiki Wolfkill LJUDREGISSÖR Matthew Lee Johnston ANVÄNDARTEAM Keith Cirillo, Ansvarig Beth Demetrescu, Redaktör Jon Seal, Skribent MANUALDESIGN Dana Ludwig, Ansvarig Doug Startzel ANVÄNDARTESTNING Ray Kowalewski, Ansvarig Ben Babcock LOKALISERING Jenni Gant Virgina Spencer PRODUKTCHEFER Craig Davison Josh Goldberg PRODUKTSUPPORT Anthony Walp TACK TILL Autumn Allen Chenelle Bremont J. M. Byrd Jama Cantrell Hubert Cheng Tom Edwards Greg Jones Shane Kim Ken Lobb Jeremy Los Jimbo Pfeiffer Phil Spencer Keith Steury Sue Stickney Lokaliseringsteamen i Irland, Japan, Korea och Taiwan Datakomprimering från oberhumer.com Volt Excell Data Corp. T eknisk support Argentina (54) (11) Australia Brasil (55) (11) Österreich +43 (01) Belgique België Belgium Caribe Centroamérica (506) Chile Colombia (91) ó Danmark Ecuador (593) (2) Suomi/Finland +358 (0) France (33) (0) # Deutschland +49 (0) 1805 / Ελλάδα (30) (10) Ireland (01) Italia (+39) Luxembourg (EN) Luxembourg (FR) Luxemburg México (52) (55) Nederland Netherlands New Zealand (64) (9) Norge Panamá (800) Perú (51) (1) Portugal España (902) Sverige +46 (0) Schweiz Suisse Svizzera UK (0870) Uruguay (598) (2) Venezuela (58)(212) Du får tillgång till alla våra supporterbjudanden när du besöker På de här webbplatserna kan du: Läsa om den allmänna supportpolicyn för din produkt. Leta efter artiklar om särskilda ämnen i Microsofts kunskapsbas. Skicka en fråga och få hjälp av en supporttekniker från Microsoft via Internet. Globalt: Support utanför USA och Kanada kan skilja sig beroende på land. Besök om du söker nationell kontaktinformation. Om det inte finns något Microsoft-kontor i ditt land eller område kan du kontakta företaget där du köpte din Microsoft-produkt. Villkor: Microsofts supporttjänster erbjuds till löpande priser och villkor vid inköpstillfället. Dessa kan ändras utan förvarning. XXXI

18 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Game Studios logo, Age of Empires, and Ensemble Studios are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

RNAsäkerhetsavdelningen

RNAsäkerhetsavdelningen Den här publikationen är dedikerad till minnet av offren för Favela-massakern den 9 juni 2028, som gav sina liv i tjänsten för sina medmänniskor och metamedmänniskor. De här tappra RNA Global-anställda

Läs mer

Information (markera en Piñata) Ta bort/avbryt. Huvudmeny. Handling/Välj

Information (markera en Piñata) Ta bort/avbryt. Huvudmeny. Handling/Välj Zooma ut Återvänd till trädgården Spara spel/ Justera kontroller Zooma in Flytta markör (klicka för snabb markör) Information (markera en Piñata) Ta bort/avbryt Huvudmeny Genväg till redskapen Markera

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 ROLLPERSONEN... 5

SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 ROLLPERSONEN... 5 SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 VAD ÄR SERDAN... 5 TÄRNINGSLÖST... 5 ROLLPERSONEN... 5 TALANGER OCH FÄRDIGHETER... 8 Färdigheter... 16 SEKUNDÄRA VÄRDEN... 17 Bärförmåga = STY*2... 17 Skadetålighet

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Hur ditt företag blir en KUNDMAGNET

Hur ditt företag blir en KUNDMAGNET Hur ditt företag blir en KUNDMAGNET 12 hemligheter som hjälper dig tjäna mer pengar snabbt! Av Krister Maxe 2011 Copyright: Krister Maxe Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis är,

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer