I detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer: 27.3.2001"

Transkript

1 I detta nummer: DC papperet 59 Säkerhetskopior och annat 3 Personalnytt 4 Nytt IT-kollektivavtal, nya yrkesbenämningar 5 Disketter och CD-skivor från Teknisk Service 5 Nya xdsl-alternativ för hemanvändaren 6 Nya rapporter 7 Första Åbo-datorn 40 år 7 Campusavtalet med Microsoft 9 Flinkare Funet 10 Mailinfo 12 Förnyandet av PCklasserna i Vasa 15 Skapa PDF-filer med pdffer 16 Nyheter på Webben 17 Nytt bibliotekssystem i sommar. 19 Elektronisk identitet och HSTYA-projektet 21 ÅA-Linux: Lugnet före stormen 23 Närstödsinformation 24 Windows 2000 och NT vid Akademin 26 Har du säkerhetskopia på dina viktiga filer? 30 Upgradering av backupsystemet 33 Snygg SMS Simplificerar Systemets Smörjning 34 Galleriets Grymma Grejor Gallrats Grundligt 35 Nytt på anskaffningsfronten 36 Nytt om program 38 Ny monitoroffertrunda 39 ÅA 41 Klasskampen fortsätter 43 Mail - historien fortsätter 44 Postbärare i motvind Ditt nya elektroniska jag Windows 2000

2 Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Markus Talaslahti Stig-Göran Lindqvist

3 3 Säkerhetskopior och annat I detta DC-pappernummer kan du bl.a. läsa om: Dagens hårdskivor är ju av god kvalitet och går sällan sönder. Jo, medellivslängden är säkert över 5 år. Men det finns tyvärr skivor som lever ett kortare liv än medellivet. Och om man har sitt data endast på en diskett lever man direkt farligt, en diskett går sönder förr än senare. Vissa av oss (t.ex. jag) lyckas dessutom ibland riktigt på egen hand förstöra någon viktig fil. Det är klart att man tar säkerhetskopior, åtminstone ibland? Och dessutom har ju datacentralen ett backup -system? Eller hur är det nu egentligen? Datacentralen säkerhetskopierar INTE den lokala hårdskivan på din dator. Vi klarar helt enkelt inte av att hålla kopior av alla biljoner tecken på ÅA:s pc:s. Ansvaret för säkerhetskopieringen av den egna skivan är ditt. Däremot kopierar vi ditt pc-hemområde (H-skivan) och unix-hemområdet (de ligger på serverdatorer). Det senare innehåller bl.a. alla dina e-postlådor såvida du använder ett IMAP-baserat e-postsystem såsom webbmail eller Netscape Messenger. Vi säkerhetskopierar också de s.k. inst-skivorna, i det fall att din institution kommit överens om en sådan med oss. E-postreformen skrev vi om i förra numret. Den har gått framåt, men inte helt problemfritt. Ur användarens synvinkel är symptomen tidvis tröghet och brustna kontakter med e-postservern. Problemen finns på flera nivåer, vi jobbar med dem, men den egentliga lösningen innebär en större operation, som vi föredrar att genomföra först under sommaren. Vad gör närstödaren, och vad hör inte till närstödsjobbet? Fixa projektorer, kopieringsmaskiner eller privata pc:s en lördag kväll låter nog inte rimligt, men var går gränsen? Knappast lönar det sig att spika teser om detta alltför hårt, men en diskussion tror vi är nyttig. Har du redan köpt dig en fickdator? Datacentralen håller på och testar PDA-datorer. Nu kan du ändra ditt e-post-lösenord (unix-lösenord) via webben, och dessutom fingra på andra användares kalenderfiler.

4 4 Personalnytt Det har som vanligt varit litet omställningar på personalfronten: Malin Mannevaara jobbade som praktikant på DC under hösten och fortsätter nu som IT-planerare. Blondie jobbar på pc-sektionen med bl.a. programlicenser, samt som närstödare och efterträder närmast Nicklas Karlsson, som bytt arbetsgivare. Marcus Alanen har börjat som IT-planerare på unixsektionen och sysslar med printersystemet samt med ÅA- Linux och Solaris. Marcus efterträder Niclas Södergård, som numera fortsätter sitt Linux-arbete i Tyskland. Mårten Hedman fungerar från årsskiftet som ansvarig för datorsystemen och användarstödet på BTC. Nisse Kullberg slutade på posten vid årsskiftet. John Salminen är vår nya civare. John jobbar med närstöd och med kabeldragning. Henrik Suuronen trädde ut i det civila i februari. Jan-Eric Flück fungerar som direktör för datacentralen under tiden Stigo är tjänstledig under motsvarande tid, då övertecknad fungerar som generalsekreterare för de finländska universitetsdatacentralerna. Kim Lindell vikarierar i sin tur Jef såsom chef för pc-sektionen. Danus (Holm) tjänstledighet fortsätter åtminstone denna vårtermin.

5 5 Nytt IT-kollektivavtal, nya yrkesbenämningar Akademins IT-personal fick ifjol ett nytt kollektivavtal. Avtalet omspänner också IT-personal anställd vid andra enheter än datacentralen, t.ex. programmerare inom olika projekt. Om det ännu finns institutioner med IT-personal, som inte tillämpar det nya avtalet, kunde en startpunkt vara en diskussion med DC:s direktör eller med IT-sektorns förtroendeman Matti Huvila. Mycket fortsätter som förut, såsom t.ex. flexlönesystemet. Bedömningen av den enskilda arbetstagaren sker öppnare än tidigare, inom ramen för ett utvecklingssamtal mellan förman och den anställda. De gamla hierarkiska yrkesbenämningarna slopades och vi kan nu använda oss av mera beskrivande och personliga benämningar. Du hittar dem på datacentralens webbsidor: Disketter och CD-skivor från Teknisk Service Institutionerna har redan något år köpt färgkasetter till sina laserskrivare från Teknisk Service. Datacentralen har nu också överfört förmedlingen av disketter och CD-skivor till Teknisk Service. Du hittar och kan beställa dem och mycket annat via webben:

6 6 Nya xdsl-alternativ för hemanvändaren Du som har tröttnat på långsamma modem och de evinnerliga återuppkopplingarna som de kräver skall följa med DC:s webbsida under den närmaste tiden. I bästa fall har vi nåt att erbjuda redan när du läser den här texten. Vi jobbar på ett ADSL-baserat alternativ, som kommer att täcka praktiskt taget hela Åbo-regionen, och som kommer att erbjuda fasta linjer till fasta månadskostnader. Priset varierar med den hastighetsklass du väljer. ADSL ser ut att kunna ersätta modemet (eller IS- DN) i många fall, för så gott som alla andra än för den sporadiska användaren. SDSL-lösningen som vi kört med i några år kommer att kvarstå och försvarar sin plats för den som har höga krav på hastighet (även i riktningen hemifrån utåt), och som hemma har mera än en dator. Vi hoppas att vi något kan sänka SDSL-avgifterna. Modem- och ISDN-servern kvarstår likaså för den som önskar fortsätta på det sättet. Eventuellt ändrar prissättningen. I själva verket verkar utvecklingen gå vidare så att det relativt snart dyker upp en palett av olika bredbandsalternativ. Vi avser att följa med dessa för att kunna förmedla bredbandstjänster med olika egenskaper åt användarna, och för att finna lösningar även i Vasa och Jakobstad. Kolla alltså DC:s webbsida nu och då:

7 7 Nya rapporter I DC:s rapportserie har publicerats: - Nr 40, Utvecklingsplan för Akademins informationsteknik Nr 41, Aimo Törn: Early History of Computing in Turku, Nr 42, Verksamhetsberättelsen 2000 (utkommer i april). Rapportserien hittas i webben via DC:s hemsida eller direkt på Första Åbo-datorn 40 år Den var det 40 år sedan den första datorn i Åbo togs i bruk och Åbo-högskolornas första datacentral startade. C:a 70 personer firade dagen med minnesbilder samt med en utställning med datorn Wegematic Professor Aimo Törn utgav samtidigt historiken Early history of computing in Turku Se föregående rubrik. Några plock ur historiken (fritt översatt): Den 8 juni 1959 grundades Åbo matematikmaskinförening, med syfte att skaffa en dylik maskin till Åbo. Bland initiativtagarna märks särskilt bitr.professorn i fysik vid TY, Kalervo V. Laurikainen. ÅA företräddes bl.a. av fysikprofessorn Carl-Gustav Fogel. Den 19 januari 1960 resulterade föreningens ansträngningar i ett donationsbrev från den svenska forskningsstiftelsen Wenner-Gren Center, där Åbo-högskolorna utlovas en datamaskin av typ Wegematic 1000 för att befrämja forskningen och undervisningen inom den tillämpade matematiken, samt samarbetet mellan universiteten och näringslivet. I januari 1960 föreslogs grundandet av en forskningsstiftelse för tillämpad matematik och databehandling

8 8 och under den Åbo Räknecentral för att handha driften av datamaskinen. Till ordförande för stiftelsen valdes Tor-Erik Lassenius (från Stiftelsen för ÅA)och till chef för Räknecentralen Laurikainen. Räknecentralen var tillsammans med den samtida centralen vid Helsingfors universitet den första datacentralen vid de finländska universiteten. Den 1 december 1960 var datamaskinen installerad och den första körningen antecknades i loggen. Wegematic 1000 var den första datorn i Åboregionen och den andra universitetsdatorn i landet (efter Esko -datorn i Helsingfors). Wegematic 1000 användes, förutom av Åbo-högskolorna, även av bl.a. Pargas Kalkberg, Verdandi, Huhtamäki yhtymä, Neste och Åbo stad. Datamaskinen var i bruk ännu 1963, då Räknecentralen överläts åt IBM, som kring den grundade sitt nya regionkontor. Laurikainen, Stenvik, Holmström och Ahlnäs vid Wegematicen

9 9 Campusavtalet med Microsoft Akademin skrev vid årsskiftet under ett Campusavtal med Microsoft. Avtalet innebär att ÅA (via datacentralen) betalar en klumpsumma årligen (c:a mk) för användarrätten till en del av Microsofts programvaror. Rätten gäller alla datorer som ÅA äger eller leasar. För institutionerna och enheterna är användningen (till synes) gratis. Köp alltså inte flera MS-licenser på egen hand. Innan enheten kan börja utnyttja avtalet behöver vi en underskrift av institutionens eller enheternas föreståndare på en förbindelseblankett. De flesta enheterna har redan returnerat blanketten. Den och avtalsvillkoren hittar du via datacentralens hemsida. Användarrätten är i kraft ett år i taget, så länge som ÅA fortsätter avtalet. Avtalet är tillsvidare i kraft t.o.m Om vi säger upp det så förlorar vi samtidigt användarrätten och måste då lösa in licenserna för varje maskin användningen fortsätter på. De gamla programlicenser som köpts enligt MS Academic Select-avtalet förblir förstås i kraft (även om Campusavtalet mot förmodan skulle sägas upp). Håll alltså reda på de existerande licenserna. Select-avtalet gäller fortfarande parallellt med Campus, så möjligheten kvarstår att köpa nya "eviga" användarrätter där man så föredrar. Alla enheter behöver inte vara med i Campusavtalet. Enheter kan gå ut eller in vid varje årsskifte. Detta ger ÅA en möjlighet att så småningom trappa ned/upp avtalets omfattning och kostnader i enlighet med behovets utveckling. Om en enhet drar sig ur så minskar den ovan nämnda klumpsumman. För de flesta enheter är Campusavtalet ett fördelaktigt val. Enheter som har en stor andel andra datorer (Linux, Mac,...), säg över hälften, kan fundera på vilkendera avtalet det lönar sig att välja. De Selectlicenser enheten behöver bekostas då av DC med (högst) inbesparingen på Campussidan, så enheten lider inte ekonomiskt. För det här året är alla enheter förutom inst. för informationsbehandling + TUCS med. Stiftelsens enheter (Donnerska och forskningsinstitutet) och bl.a. kåren täcks tyvärr inte av Campusavtalet.

10 10 Följande program ingår i Microsoft Campus avtalet: - Uppgraderingslicens till windows NT/2000 från t.ex. Windows 95/98 (det lönar sig inte att köpa Windows2000-licenser med nya datorer!) - Office Standard och Professional - FrontPage - Backoffice Client Access License (CAL) - Visual Studio Professional De största funktionella fördelarna med Campusavtalet torde vara att vi har råd att uppgradera Windows och Office till nyaste versioner, och på så sätt förenhetliga programvaran inom enheten och inom hela ÅA. Observera att en uppgradering från t.ex. NT till Windows 2000 inte nödvändigtvis ändå är helt gratis, då hårdvarukraven som vanligt stiger något... Man kan också notera att Campusavtalet legaliserar eventuella obetalda kopior av MS-programvara... Avtalet berör även ÅA-anställdas privata datorer: "Lärare och annan personal har rätt att köra ett exemplar av Programvaran, inom ramen för institutionens verksamhet, på antingen en bärbar eller en stationär PC de äger eller leasar". Media för programvaran får man låna eller köpa från DC (Anne Adel, anne, tel 4535). Hemanvändningen kräver att man först godkänner och undertecknar en förbindelseblankett (se DC:s webb). Det skall inte heller glömmas att Akademin har ett motsvarande avtal med Corel som bl.a. täcker WP Office och Corel Draw. Flinkare Funet NIcke SuperPOP är inget inlägg i maildebatten angående om pop eller imap är de protokoll som ska användas för mail-läsning vid ÅA framöver. POP i det här sammanhanget står för point of presence dvs. Funet:s närvaro i Åbo trakten och då mera specifikt vårt maskinrum. Därifrån har sedan länge Åbo-högskolornas koppling till omvärlden utgått så det är inte i sig någonting att skriva hem, eller ens DC-papper om... Men var kommer månne Super in i bilden?

11 11 Tidigare har Åbo varit anslutna till Funets landsomfattande universitetsnät med en 155Mbps ATM-linje, dvs. samma teknik som används för ÅA:s interna stamnät. Den har i praktiken räckt till ganska bra för vårt bruk, men trafikmängderna är ständigt i tilltagande pga. ibruktagande av nya Internet-baserade tjänster och teknologier. En allmän uppsnabbning av universitetsnätet i landet började planeras under fjolåret. Ibruktagandet planerades till början av år 2001 och projektet fick däreför det något tråkiga namnet Funet2001. Ganska snabbt stod det klart att en lyckad modell var att binda ihop sex huvudpunkter i landet med ett snabbt nät och sedan till dessa koppla de mindre orterna. Knutpunkterna valdes under sommaren och kom förutom hos oss att placeras vid universiteten i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg samt CSC och Tammerfors tekniska högskola. Avtal om byggande av det nya fiberbaserade stamnätet undertecknades i oktober med Sonera och under slutet av förra året och de första månaderna i år har utrustning levererats och stegvis tagits ibruk. Så sent som förra veckan kopplades nätet för vår del in i produktionsbruk. Tekniskt bygger det nya nätet på 2.5Gbps förbindeleser mellan de sex städerna. Nätet är inte ATM-baserat utan IP-trafiken körs direkt på Sonet-signaleringen vilket ger mindre kapacitetssvinn. På respektive ort är förbindelserna sedan kopplade till en Juniper M20 router. För Åbo:s del är vår koppling till routern ännu bara 622Mbps ATM, men den kan uppgraderas när behov uppstår. Driftssäkerheten i det nya nätet borde vara avsevärt bättre än tidigare. Framför allt tack vare att vi har tre likvärdiga nätförbindelser ut från oss till Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg. Avtal har också gjorts med Sonera om övervakning av nätets funktion dygnet runt. Dessutom kvarstår det gamla ATM- baserade stamnätet ännu en tid. Dels som extra säkerhet, men också för att vår ATM-baserade videokonferensutrustning ska fungera tills något värdigt IP-baserat alternativ ska hittas. Även om vårt nya universitetsnät hör till de snabbaste i världen slutar naturligtvis inte utveckligen här utan möjligheter till uppsnabbningar de kommande åren har också tagits i beaktande vid införandet av den nya tekniken. Ett tag kommer det dock säkert att ta innan vi fyller nuvarande kapacitet.

12 12 Med lite mindre trummor och fanfarer uppsnabbas naturligtvis Akademins interna nät också om hela tiden. Huvudmålet är att efter hand få all koaxial-kabel ur bruk och ersatt av tvinnad koppartråd (TP-kabel) vilket inte bara teoretiskt sett är mycket mera driftsäker utan också i praktiken har vissat sej innebära *mycket* färre avbrott och mindre spring för närstödarna. Fördelen är dess-utom att nätet går smidigt att snabba upp genom att byta ut hubbar mot switchar och liknande an efter som behov uppstår. För tillfället är det främst Gadolinia och Axelia som varit någorlunda välutbyggda med switchat TP-nät, men under våren kommer även Datacity och Biocity mer eller mindre i sin helhet att övergå till nät baserat på parkabel sammankopplade med switchar. På de ställen i Axelia och Gadolinia där mängden switch-portar inte hittills har räckt till kommer också kapaciteten att byggas ut under året. Asa-huset har varit ett riktigt sorgebarn de senaste året och kommer nu även det att åtgärdas under våren för att få bukt med alla störningar. Vårt 155Mbps ATM-baserade stamnät ser ut att räcka till ett tag ännu och förblir ganska oförändrat under Nästa år är det sedan meningen att en uppsnabbning av stamnätet ska inledas. Planerandet hur detta ska göras och baserat på vilken teknik påbörjas inom kort. Mailinfo erix & bobi Problem med krypteringen En vägande faktor i mailövergången var möjligheten att kunna utnyttja krypterade lösenord. I början då endast ett fåtal personer övergått fungerade detta som planerat. Senare när ett par hundra personer använde systemet samtidigt visade det sig att programvaran helt enkelt inte klarade av en tillräckligt stor mängd samtidiga användare. Kontakten kunde vara mycket långsam och emellanåt inte alls fungera. Genom att välja bort SSL kom man upp i normal prestanda. Under våren rekommenderas att man ej använder SSL med Messenger eller Outlook då detta endast leder till problem för användaren.

13 13 Webbmejlen är ett undantag från det ovanstående. Krypteringen sker mellan webbservern och användaren varje gång. Mailservern och webbservern står i direktkontakt med varandra och behöver därför sinsemellan ej kryptera vad som sänds emellan dessa. Vill man vara absolut säker att allt krypteras bör man således använda sig av webbmejlen tills det kvarstående problemet är löst. Mailserver problemen Den nya reformen har inte gått helt smärtfritt att genomföra. Alla användare är ännu inte överflyttade trots att detta var meningen. För tillfället är det önskvärt att så få som möjligt börjar utnyttja det nya systemet innan vi fått genomfört en större förändring på serversidan. Mailservern är hårt belastad, vilket kan leda till att mejl lämnar i kö innan de sänds åt mottagaren. Därför kan det emellanåt dyka upp mejl som är daterade tidigare än ditt senaste lästa mejl. Kontakten till mailservern är stundvis mycket seg, tyvärr kan detta endast lösas i mindre skala tills vi fått ny programvara & utrustning för ändamålet. Framtidsutsikterna Under sommaren kommer vi att övergå till Cyrus IMAP för att hantera mejlen. Cyrus är en databasbaserad mailserver som klarar av IMAP betydligt bättre än vår nuvarande server. Helsingfors Universitet använder sig av Cyrus och har haft goda erfarenheter av den. En ny server kommer att införskaffas för detta ändamål och vi räknar med att de nuvarande problemen således elimineras. Övergången kommer att ske under ett veckoslut mitt i semesterperioden för att förorsaka minsta möjliga avbrott. Under avbrottet kommer ingen mejl att vara läsbar. Förändringar av nuvarande e-post program mail.abo.fi kommer att ersättas med imap.abo.fi som inkommande mailserver. Man kan redan i detta tillfälle se över sina inställningar och ändra mailservern till

14 14 imap.abo.fi, förutsatt att man använder sig av Messenger eller andra IMAP-baserade system för mejl. Genom att göra detta har man allt i ordning när systemet senare kommer igång. Utgående mailserver är fortsättningsvis mail.abo.fi. POP-baserade e-postsystem slutar fungera. Eudora kommer ej längre efter detta serverbyte att kunna hämta ny mejl. Man kommer i fortsättningen fortfarande att kunna läsa sin gamla mejl via Eudoran. Elm kommer att försvinna för gott. Då systemet som hanterar mailboxarna är databasdrivet finns det ingen möjlighet för Elm att kunna komma åt någon information. Pine kommer att fortsätta fungera. Den nuvarande versionen uppgraderas till en nyare. Med hjälp av denna uppgradering kommer Pine att kunna kommunicera med den nya mailservern. Forward och procmail Personer som använder sig av.forward behöver ej ändra sina inställningar. Använder man sig av procmail bör man efter förändringen i sommar se till att mejlen ej levereras rakt in i en mailbox på sitt hemområde, detta då all mailhantering sker endast via Cyrus IMAPD. Det är rekommenderat att man läser igenom mansidorna för procmail för vidare instruktioner ifall man känner sig berörd. Ett par sökningar på nätet kan också vara av stor hjälp. Guider För Netscape-relaterade problem finns två väldigt bra instuktionssidor på nätet. Den ena uppehålls av Netscape Champions, Här kan man få reda på de vanligaste svaren till de problem som kan förekomma vid användningen av Netscape. Netscapes egna användar-artiklar finns tillgängliga på Allmänna instruktioner om hur man ställer in Netscape för att läsa mejl, flyttar över gammal mejl från Eudora etc. finns tillgängligt på Datacentralens On-line guide sidor. Adressen är

15 15 Förnyandet av PCklasserna i Vasa Vi har beställt en ny uppsättning datorer på 13 maskiner till Vasa. Maskinerna borde vara levererade då du läser detta. De nya maskinerna kommer att ersätta de maskiner som idag finns i Pedagogikums PC klass. De maskiner som idag finns i Pedagogikum kommer att flyttas ner till PC klassen i Didaktikum, medan didaktikumklassens maskiner antagligen blir webb- och mailstationer. Orsaken till omorganiseringen är den att Pedagogikums PC klass är den mest använda och bör följaktligen ha de modernaste maskinerna. De nya maskinerna är AMD Durons på 800MHz. Primärminnet är 256MB och hårdskivorna är på 30GB och roterar med 7200 varv per minut. Maskinerna är utrustade med en HP 9150i CD-RW station. Tanken är att man skall kunna använda CD-RW stationer som flyttbart lagringsmedium. På maskinerna finns Adaptec Direct CD, vilket gör att man kan använda CD-RW skivor som drygt 500MB's "disketter". Direct CD skivorna kan sedan läsas i alla CD-ROM stationer som är MultiRead kompatibla (de flesta) och har en UDF driver installerad. Observera att CD-Brännarna INTE får användas för illegal kopiering av CDskivor. Klassen vid institutionen för barnpedagogik fick nyligen en minnesuppgradering. Efter omflyttningen och uppgraderingen kommer klasserna att se ut på följande sätt: - Pedagogikum: AMD Duron 800MHz, 256MB, 30GB, CD/RW, Sony E400P 19" - Vörågatan: Intel PIII 733MHz, 128MB, 15GB, CD/RW, Nokia 447PRO 17" - Didaktikum: Intel PIII 350MHz, 128MB, 9GB, Nokia 447PRO 17" - BI: Intel 300MHz, 192MB, 4GB, Sony 200 GS 17" Detta betyder att alla klasser kan köra Windows 2000 och operativsystemet kommer troligen att uppgraderas under sommaren, för att alla klasser skall ha identisk mjukvarumiljö.

16 16 Skapa PDF-filer med pdffer kangas Adobes Portable Document Format (PDF) har på senare tid blivit en de facto standard för distribuering av elektroniska dokument, t.ex. genom att lägga dem i webben. PDF är ett öppet filformat som bevarar ursprungsdokumentets fonter, formattering och grafik. I praktiken betyder det att PDF-filer skapade på en plattform också kan läsas på en annan, och att utskrift både på skärm och till papper ser ut som författaren ämnat. PDF-filer kan öppnas med ett antal olika program, vilka finns tillgängliga på flera olika plattformar. Det mest använda programmet för läsning av PDF-filer är Adobe Acrobat Reader, vilket finns installerat på så gott som alla Akademins datorer. Programmet ifråga kan fritt laddas ner från Adobes hemsida. Skapande av PDF-filer av god kvalitet har tidigare krävt licensbelagda program, men Datacentralen kan nu erbjuda ett enkelt och billigt (gratis) alternativ. För att generera PDF-dokument använder pdffer Ghostscript, en PostScript-tolk som kan konvertera filer till PDF. Pdffer skapar filer av PDF version 1.3. Formatet innehåller en del nya egenskaper och det i sin tur kräver en ganska ny version av programmet som ska läsa dem. I fallet Acrobat Reader behövs version 4.0 eller nyare. Att göra PDF-dokument med pdffer är väldigt enkelt, allt som behövs är att printa till skrivaren pdffer på pcprint. pdffer tar emot printjobbet, destillerar det till en PDF, sätter det på webbträdet och skickar därefter mail med information om var dokumentet kan hämtas till användaren. I och med att pdffer får sin input från printkön kan användaren själv se vilka jobb som finns i kö och vid behov ta bort egna printjobb på samma sätt som för en vanlig skrivare. Vidare innebär det faktum att PDF-filerna genereras från vanliga printjobb att PDF:ar kan skapas med alla program som kan göra utskrifter. pdffer installeras på samma sätt som en vanlig skrivare. Proceduren har beskrivits i detalj i tidigare DCpapper, och tas därför inte upp här. För Windows 95, 98 och NT används de drivrutiner som finns på \\pcprint\drivers\,

17 17 medan Add Printer (från Start/Settings/Printers) kan användas för Windows Det enda som skiljer sig från en vanlig skrivarinstallation är att man INTE ändrar Substitute with Device Fonts till Download as Softfont under Document Defaults (Printing Preferences i Windows 2000). Som printertyp kan t.ex. HP Laserjet 5Si väljas, någon större skillnad vilken modell som väljs är det inte sålänge det är en PostScript-skrivare. Pdffer meddelar per mail ifall den får input den inte gillar. På Linux och publika Solaris arbetsstationer finns pdffer redan konfigurerad och används som en helt vanlig printer. Det samma gäller aton och vår nya loginserver tuxedo. Kritik och förslag till förbättringar kan skickas till Happy printing! Nyheter på Webben Webbservern Trafiken till och från Akademins webbserver har stadigt ökat sedan Augusti då den nya servern togs i bruk. För att kunna garantera en snabb service har minnesmängden i servern fördubblats till 1GB. Annars är hårdvaran den samma som förut och anses vara tillräcklig för tillfället. Server programvaran har också uppgraderats efterhand det kommit nya versioner. Inga ändringar som skulle ha inverkat på sidornas funktionalitet har skett. Det har främst varit frågan om fixar som haft med säkerheten eller effektiviteten av servern att göra. Webbmailen Webbmailen har uppgraderats ett antal gånger sedan den första versionen lades upp. Tack vare detta har vissa nya funktioner så som t.ex. Ldap-sökningen kunnat tas i bruk. De som ännu inte prövat på webbmailen rekommenderar vi att surffar till adressen

18 18 Byt e-post-lösenord eller fingra via webben Webbverktyg är något som vi satsat en del tid på nyligen och kommer även att göra det i framtiden eftersom de visats sig vara populära bland användarna. Webfinger är ett exempel på ett webbverktyg. Det är då frågan om ett system som gör det möjligt att via webben få fram samma information som med hjälp av finger-kommandot på vilken som helst unixmaskin. Webfinger funktionen hittas behändigt på webbmailens första sida. Ett annat nytt webbverktyg är systemet som gör det möjligt att byta sitt -lösenord via webben. Man behöver alltså inte mera logga in på någon unixmaskin för att byta sitt lösenord utan man kan göra det varifrån som helst med hjälp av en browser. På adressen https:/ /www.abo.fi/dc/password hittar man mera information om hur man skall ta sig till väga. Söksystemen Som säkert många märkt så har Akademins söksystem också förnyats. Söksystemen på gamla webbservern var rätt så föråldrade så vi utvecklade en rad helt nya system. Nu finns det förutom den traditionella webbsidesökningen även telefon-, fax- och sökning. Alla dessa system hittar man på adressen var de har ett gemensamt gränssnitt för att göra sökningen så enkel som möjligt. Datacentralens hemsidor Datacentralens hemsidor kommer också att förnyas innom en nära framtid. Tanken är att göra det enklare för såväl studerande som personal att hitta den information de söker. All information skall sorteras och eventuell föråldrad information skall uppdateras. Adressen kommer att hållas oförändrad, dvs.

19 19 Nytt bibliotekssystem i sommar. Jocki Det nuvarande bibliotekssystemet VTLS kommer att ersättas under sommaren. VTLS har varit i bruk på ÅA sedan början av 90-talet, och har använts på alla universitetsbibliotek i Finland. Planeringen av ersättare inleddes redan 1997, och fortsatte under 1998 och 1999 med testning av olika alternativ. Under hösten -99 beslöts att man går in för systemet Voyager från Endeavor Information Systems, Inc. (http://www.endinfosys.com/). Systemet kommer att användas av ett 20-tal universitetsbibliotek i Finland, och ett konsortium liknande det som funnits för VTLS har skapats. Under 2000 började övergången planeras mera ingående, och det arbetet fortsätter ännu. Fr.om. hösten 2000 har testkonverteringar av VTLS databaserna genomförts, och för ÅA:s del har en testkonvertering av Alma blivit gjord i februari. I sommar kommer den egentliga konverteringen att ske, och fr.o.m. augusti i år kommer Voyager att vara i bruk hos oss. Vad är Voyager? Voyager är ett modernt bibliotekssystem som används av många bibliotek runt om i världen, bl.a. Library of Congress och Stockholms universitetsbibliotek (http:/ /catalog.loc.gov/ och Systemet använder sig av ett grafiskt användargränssnitt och är kompatibelt med en rad biblioteksstandarder, t.ex. Z Systemet är uppbyggt enligt en klient/server-arkitektur. Serverdelen består av en Unix server med en Oracle databas. Klientdelen består av ett antal Windows programmoduler för olika ändamål (t.ex. en katalogiseringsmodul, en förvärvsmodul) samt ett webb-gränssnitt vid namn WebVoyage. För kunderna kommer endast WebVoyage att bli bekant, de andra klientprogrammen är främst till för bibliotekspersonalen. Voyager kommer att kunna erbjuda bättre service för kunderna, t.ex. så kan kunderna själv göra reserveringar, och också lättare följa med sina lån. Systemet kan också erbjuda mera omfattande sökmöjligheter.

20 20 Hårdvaran. Efter långa diskussioner om hur servern/servrarna skulle placeras blev det bestämt att man går in för en gemensam server som sköts av CSC - Tieteellinen laskenta Oy. Voyager hade möjliggjort en mera distribuerad lösning med servrar på varje universitet, eller även ett fåtal servrar utspridda som sen vardera skulle delas av ett antal universitetsbibliotek. Trots det valdes en central lösning med en gemensam server för alla universitetsbibliotek. Som server valdes Sun Enterprise 10000, som används bl.a. av flera banker. Även det tidigare nämnda Library of Congress har en sådan server. Serverns hårdvara består till en början av 28 st 400 MHz processorer (64 st max.), 24 GB minne (64 GB max.) och 1.6 TB skivminne (uppdelat på 88 st 18.2 GB skivor). Den användbara mängden skivutrymme är dock 800 GB, p.g.a. att skivutrymmet är speglat. Hårdvaran är uppdelad på 5 domäner enligt de olika bibliotekens behov. Som operativsystem avänds Suns Solaris Unix-variant. Denna uppsättning beräknas kunna betjäna ca 4000 samtida användare. Dessutom behövs en server för WebVoyage gränssnittet. Här har också flera av biblioteken beslutat att gå inför en gemensam lösning. Dock kommer vi högst sannolikt att skaffa en egen webb-server för WebVoyage. Klientprogrammen kräver nån form av Windows (Windows 3.11 understöds dock inte av Endeavor, utan det är 95/98/NT/2000 som gäller), och en någorlunda snabb PC för att man ska kunna jobba bekvämt med Voyager. Detta gäller endast de som ska jobba med själv Windows-klientprogrammen, för vanliga kunder räcker det med en nätkopplad PC med nån form av webb-browser (Windows är inte ett krav). Hur påverkar övergången kunderna? Denna övergång kommer naturligvis att innebära en del besvär för bibliotekets kunder. Eftersom övergången kommer att ske under sommaren kommer dock många, främst studeranden, att inte drabbas desto mera. Dessa saker kan man dock lägga på minnet: - Mellan 14 maj och 30 juni sker ingen katalogisering av böcker eller incheckning av tidskrifter i Alma, nytt ma-

Pengar för printning sidor 6,8 Det är dragigt, stäng dörren! sid 4 Bob byter band sid 33. I detta nummer: 5.11.1998

Pengar för printning sidor 6,8 Det är dragigt, stäng dörren! sid 4 Bob byter band sid 33. I detta nummer: 5.11.1998 I detta nummer: 5.11.1998 DC papperet 55 Utvidgad verksamhet i Vasa 3 Registrering av datanättrafiken 5 Printerutskrifterna avgiftsbeläggs 6 Den gemensamma anskaffningen 8 Kårens datanät 11 DC:s guider

Läs mer

Datacentralens informationstidning

Datacentralens informationstidning DC -papperet 76 13.5 2011 Datacentralens informationstidning 2011 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 13.5 2011 Töväder.................................................................

Läs mer

Datacentralens informationstidning

Datacentralens informationstidning DC -papperet 72 8.4.2009 Datacentralens informationstidning 2009 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 8.4.2009 Vårens DC-papper.......................................................

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

It-säkerhet för privatpersoner

It-säkerhet för privatpersoner Daniel Goldberg och Linus Larsson It-säkerhet för privatpersoner en introduktion hqemawkmssupndkfaqf/taoxjhg91snsq50/xlccmygonmfs A0EGTrEUfvGbdH08jz3wNMkt4oTHxa9ikQ7P3MnUvQCit6xh PUaR1R9ytYHgq+15/4yFEvTfoGIIcF1kVZh2qKVrEInw7nF3

Läs mer

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

Går det tillräckligt fort för dig?

Går det tillräckligt fort för dig? DESIGN TYPOGRAFI Hoppsan! Vad har hänt här? Jo, vi följer Bokvännens exempel (se förra numret) och inför löpnumrering! PRODUKTION 24 NR 1 ÅRG 4 FEBRUARI 1995 JENS ELIASSON HJÄLPER DIG ATT PLUGGA IN KORKEN

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken Författare: Viktor Sarge Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande Ickekommersiell Inga bearbetningar

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 11 Goda råd för din marknadsföring... 15 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen kyrkan måste ha system som fungerar 2006 års användare om Svenska kyrkans datasystem? av Jørgen Straarup & Fredrik Sundin Uppsala 2007-08-31 Innehåll

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

PERSONALKÖP & BREDBAND

PERSONALKÖP & BREDBAND ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM PERSONALKÖP & BREDBAND FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONALKÖP & BREDBAND DIN GUIDE TILL EN LYCKAD UPPHANDLING OKTOBER 2005 Så här fungerar personalköp hos oss

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

DNS Internets vägvisare

DNS Internets vägvisare Björn Raunio DNS Internets vägvisare Tekniken som leder dig rätt på nätet DNS Internets vägvisare.se:s Internetguide, nr 12 Version 1.0 2009 Björn Raunio 2009 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt telefonsystem För att spara pengar har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt system som gör det billigare att ringa från akademins bordstelefoner till mobiltelefoner. Hur fungerar det

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer