I detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer: 27.3.2001"

Transkript

1 I detta nummer: DC papperet 59 Säkerhetskopior och annat 3 Personalnytt 4 Nytt IT-kollektivavtal, nya yrkesbenämningar 5 Disketter och CD-skivor från Teknisk Service 5 Nya xdsl-alternativ för hemanvändaren 6 Nya rapporter 7 Första Åbo-datorn 40 år 7 Campusavtalet med Microsoft 9 Flinkare Funet 10 Mailinfo 12 Förnyandet av PCklasserna i Vasa 15 Skapa PDF-filer med pdffer 16 Nyheter på Webben 17 Nytt bibliotekssystem i sommar. 19 Elektronisk identitet och HSTYA-projektet 21 ÅA-Linux: Lugnet före stormen 23 Närstödsinformation 24 Windows 2000 och NT vid Akademin 26 Har du säkerhetskopia på dina viktiga filer? 30 Upgradering av backupsystemet 33 Snygg SMS Simplificerar Systemets Smörjning 34 Galleriets Grymma Grejor Gallrats Grundligt 35 Nytt på anskaffningsfronten 36 Nytt om program 38 Ny monitoroffertrunda 39 ÅA 41 Klasskampen fortsätter 43 Mail - historien fortsätter 44 Postbärare i motvind Ditt nya elektroniska jag Windows 2000

2 Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Markus Talaslahti Stig-Göran Lindqvist

3 3 Säkerhetskopior och annat I detta DC-pappernummer kan du bl.a. läsa om: Dagens hårdskivor är ju av god kvalitet och går sällan sönder. Jo, medellivslängden är säkert över 5 år. Men det finns tyvärr skivor som lever ett kortare liv än medellivet. Och om man har sitt data endast på en diskett lever man direkt farligt, en diskett går sönder förr än senare. Vissa av oss (t.ex. jag) lyckas dessutom ibland riktigt på egen hand förstöra någon viktig fil. Det är klart att man tar säkerhetskopior, åtminstone ibland? Och dessutom har ju datacentralen ett backup -system? Eller hur är det nu egentligen? Datacentralen säkerhetskopierar INTE den lokala hårdskivan på din dator. Vi klarar helt enkelt inte av att hålla kopior av alla biljoner tecken på ÅA:s pc:s. Ansvaret för säkerhetskopieringen av den egna skivan är ditt. Däremot kopierar vi ditt pc-hemområde (H-skivan) och unix-hemområdet (de ligger på serverdatorer). Det senare innehåller bl.a. alla dina e-postlådor såvida du använder ett IMAP-baserat e-postsystem såsom webbmail eller Netscape Messenger. Vi säkerhetskopierar också de s.k. inst-skivorna, i det fall att din institution kommit överens om en sådan med oss. E-postreformen skrev vi om i förra numret. Den har gått framåt, men inte helt problemfritt. Ur användarens synvinkel är symptomen tidvis tröghet och brustna kontakter med e-postservern. Problemen finns på flera nivåer, vi jobbar med dem, men den egentliga lösningen innebär en större operation, som vi föredrar att genomföra först under sommaren. Vad gör närstödaren, och vad hör inte till närstödsjobbet? Fixa projektorer, kopieringsmaskiner eller privata pc:s en lördag kväll låter nog inte rimligt, men var går gränsen? Knappast lönar det sig att spika teser om detta alltför hårt, men en diskussion tror vi är nyttig. Har du redan köpt dig en fickdator? Datacentralen håller på och testar PDA-datorer. Nu kan du ändra ditt e-post-lösenord (unix-lösenord) via webben, och dessutom fingra på andra användares kalenderfiler.

4 4 Personalnytt Det har som vanligt varit litet omställningar på personalfronten: Malin Mannevaara jobbade som praktikant på DC under hösten och fortsätter nu som IT-planerare. Blondie jobbar på pc-sektionen med bl.a. programlicenser, samt som närstödare och efterträder närmast Nicklas Karlsson, som bytt arbetsgivare. Marcus Alanen har börjat som IT-planerare på unixsektionen och sysslar med printersystemet samt med ÅA- Linux och Solaris. Marcus efterträder Niclas Södergård, som numera fortsätter sitt Linux-arbete i Tyskland. Mårten Hedman fungerar från årsskiftet som ansvarig för datorsystemen och användarstödet på BTC. Nisse Kullberg slutade på posten vid årsskiftet. John Salminen är vår nya civare. John jobbar med närstöd och med kabeldragning. Henrik Suuronen trädde ut i det civila i februari. Jan-Eric Flück fungerar som direktör för datacentralen under tiden Stigo är tjänstledig under motsvarande tid, då övertecknad fungerar som generalsekreterare för de finländska universitetsdatacentralerna. Kim Lindell vikarierar i sin tur Jef såsom chef för pc-sektionen. Danus (Holm) tjänstledighet fortsätter åtminstone denna vårtermin.

5 5 Nytt IT-kollektivavtal, nya yrkesbenämningar Akademins IT-personal fick ifjol ett nytt kollektivavtal. Avtalet omspänner också IT-personal anställd vid andra enheter än datacentralen, t.ex. programmerare inom olika projekt. Om det ännu finns institutioner med IT-personal, som inte tillämpar det nya avtalet, kunde en startpunkt vara en diskussion med DC:s direktör eller med IT-sektorns förtroendeman Matti Huvila. Mycket fortsätter som förut, såsom t.ex. flexlönesystemet. Bedömningen av den enskilda arbetstagaren sker öppnare än tidigare, inom ramen för ett utvecklingssamtal mellan förman och den anställda. De gamla hierarkiska yrkesbenämningarna slopades och vi kan nu använda oss av mera beskrivande och personliga benämningar. Du hittar dem på datacentralens webbsidor: Disketter och CD-skivor från Teknisk Service Institutionerna har redan något år köpt färgkasetter till sina laserskrivare från Teknisk Service. Datacentralen har nu också överfört förmedlingen av disketter och CD-skivor till Teknisk Service. Du hittar och kan beställa dem och mycket annat via webben:

6 6 Nya xdsl-alternativ för hemanvändaren Du som har tröttnat på långsamma modem och de evinnerliga återuppkopplingarna som de kräver skall följa med DC:s webbsida under den närmaste tiden. I bästa fall har vi nåt att erbjuda redan när du läser den här texten. Vi jobbar på ett ADSL-baserat alternativ, som kommer att täcka praktiskt taget hela Åbo-regionen, och som kommer att erbjuda fasta linjer till fasta månadskostnader. Priset varierar med den hastighetsklass du väljer. ADSL ser ut att kunna ersätta modemet (eller IS- DN) i många fall, för så gott som alla andra än för den sporadiska användaren. SDSL-lösningen som vi kört med i några år kommer att kvarstå och försvarar sin plats för den som har höga krav på hastighet (även i riktningen hemifrån utåt), och som hemma har mera än en dator. Vi hoppas att vi något kan sänka SDSL-avgifterna. Modem- och ISDN-servern kvarstår likaså för den som önskar fortsätta på det sättet. Eventuellt ändrar prissättningen. I själva verket verkar utvecklingen gå vidare så att det relativt snart dyker upp en palett av olika bredbandsalternativ. Vi avser att följa med dessa för att kunna förmedla bredbandstjänster med olika egenskaper åt användarna, och för att finna lösningar även i Vasa och Jakobstad. Kolla alltså DC:s webbsida nu och då:

7 7 Nya rapporter I DC:s rapportserie har publicerats: - Nr 40, Utvecklingsplan för Akademins informationsteknik Nr 41, Aimo Törn: Early History of Computing in Turku, Nr 42, Verksamhetsberättelsen 2000 (utkommer i april). Rapportserien hittas i webben via DC:s hemsida eller direkt på Första Åbo-datorn 40 år Den var det 40 år sedan den första datorn i Åbo togs i bruk och Åbo-högskolornas första datacentral startade. C:a 70 personer firade dagen med minnesbilder samt med en utställning med datorn Wegematic Professor Aimo Törn utgav samtidigt historiken Early history of computing in Turku Se föregående rubrik. Några plock ur historiken (fritt översatt): Den 8 juni 1959 grundades Åbo matematikmaskinförening, med syfte att skaffa en dylik maskin till Åbo. Bland initiativtagarna märks särskilt bitr.professorn i fysik vid TY, Kalervo V. Laurikainen. ÅA företräddes bl.a. av fysikprofessorn Carl-Gustav Fogel. Den 19 januari 1960 resulterade föreningens ansträngningar i ett donationsbrev från den svenska forskningsstiftelsen Wenner-Gren Center, där Åbo-högskolorna utlovas en datamaskin av typ Wegematic 1000 för att befrämja forskningen och undervisningen inom den tillämpade matematiken, samt samarbetet mellan universiteten och näringslivet. I januari 1960 föreslogs grundandet av en forskningsstiftelse för tillämpad matematik och databehandling

8 8 och under den Åbo Räknecentral för att handha driften av datamaskinen. Till ordförande för stiftelsen valdes Tor-Erik Lassenius (från Stiftelsen för ÅA)och till chef för Räknecentralen Laurikainen. Räknecentralen var tillsammans med den samtida centralen vid Helsingfors universitet den första datacentralen vid de finländska universiteten. Den 1 december 1960 var datamaskinen installerad och den första körningen antecknades i loggen. Wegematic 1000 var den första datorn i Åboregionen och den andra universitetsdatorn i landet (efter Esko -datorn i Helsingfors). Wegematic 1000 användes, förutom av Åbo-högskolorna, även av bl.a. Pargas Kalkberg, Verdandi, Huhtamäki yhtymä, Neste och Åbo stad. Datamaskinen var i bruk ännu 1963, då Räknecentralen överläts åt IBM, som kring den grundade sitt nya regionkontor. Laurikainen, Stenvik, Holmström och Ahlnäs vid Wegematicen

9 9 Campusavtalet med Microsoft Akademin skrev vid årsskiftet under ett Campusavtal med Microsoft. Avtalet innebär att ÅA (via datacentralen) betalar en klumpsumma årligen (c:a mk) för användarrätten till en del av Microsofts programvaror. Rätten gäller alla datorer som ÅA äger eller leasar. För institutionerna och enheterna är användningen (till synes) gratis. Köp alltså inte flera MS-licenser på egen hand. Innan enheten kan börja utnyttja avtalet behöver vi en underskrift av institutionens eller enheternas föreståndare på en förbindelseblankett. De flesta enheterna har redan returnerat blanketten. Den och avtalsvillkoren hittar du via datacentralens hemsida. Användarrätten är i kraft ett år i taget, så länge som ÅA fortsätter avtalet. Avtalet är tillsvidare i kraft t.o.m Om vi säger upp det så förlorar vi samtidigt användarrätten och måste då lösa in licenserna för varje maskin användningen fortsätter på. De gamla programlicenser som köpts enligt MS Academic Select-avtalet förblir förstås i kraft (även om Campusavtalet mot förmodan skulle sägas upp). Håll alltså reda på de existerande licenserna. Select-avtalet gäller fortfarande parallellt med Campus, så möjligheten kvarstår att köpa nya "eviga" användarrätter där man så föredrar. Alla enheter behöver inte vara med i Campusavtalet. Enheter kan gå ut eller in vid varje årsskifte. Detta ger ÅA en möjlighet att så småningom trappa ned/upp avtalets omfattning och kostnader i enlighet med behovets utveckling. Om en enhet drar sig ur så minskar den ovan nämnda klumpsumman. För de flesta enheter är Campusavtalet ett fördelaktigt val. Enheter som har en stor andel andra datorer (Linux, Mac,...), säg över hälften, kan fundera på vilkendera avtalet det lönar sig att välja. De Selectlicenser enheten behöver bekostas då av DC med (högst) inbesparingen på Campussidan, så enheten lider inte ekonomiskt. För det här året är alla enheter förutom inst. för informationsbehandling + TUCS med. Stiftelsens enheter (Donnerska och forskningsinstitutet) och bl.a. kåren täcks tyvärr inte av Campusavtalet.

10 10 Följande program ingår i Microsoft Campus avtalet: - Uppgraderingslicens till windows NT/2000 från t.ex. Windows 95/98 (det lönar sig inte att köpa Windows2000-licenser med nya datorer!) - Office Standard och Professional - FrontPage - Backoffice Client Access License (CAL) - Visual Studio Professional De största funktionella fördelarna med Campusavtalet torde vara att vi har råd att uppgradera Windows och Office till nyaste versioner, och på så sätt förenhetliga programvaran inom enheten och inom hela ÅA. Observera att en uppgradering från t.ex. NT till Windows 2000 inte nödvändigtvis ändå är helt gratis, då hårdvarukraven som vanligt stiger något... Man kan också notera att Campusavtalet legaliserar eventuella obetalda kopior av MS-programvara... Avtalet berör även ÅA-anställdas privata datorer: "Lärare och annan personal har rätt att köra ett exemplar av Programvaran, inom ramen för institutionens verksamhet, på antingen en bärbar eller en stationär PC de äger eller leasar". Media för programvaran får man låna eller köpa från DC (Anne Adel, anne, tel 4535). Hemanvändningen kräver att man först godkänner och undertecknar en förbindelseblankett (se DC:s webb). Det skall inte heller glömmas att Akademin har ett motsvarande avtal med Corel som bl.a. täcker WP Office och Corel Draw. Flinkare Funet NIcke SuperPOP är inget inlägg i maildebatten angående om pop eller imap är de protokoll som ska användas för mail-läsning vid ÅA framöver. POP i det här sammanhanget står för point of presence dvs. Funet:s närvaro i Åbo trakten och då mera specifikt vårt maskinrum. Därifrån har sedan länge Åbo-högskolornas koppling till omvärlden utgått så det är inte i sig någonting att skriva hem, eller ens DC-papper om... Men var kommer månne Super in i bilden?

11 11 Tidigare har Åbo varit anslutna till Funets landsomfattande universitetsnät med en 155Mbps ATM-linje, dvs. samma teknik som används för ÅA:s interna stamnät. Den har i praktiken räckt till ganska bra för vårt bruk, men trafikmängderna är ständigt i tilltagande pga. ibruktagande av nya Internet-baserade tjänster och teknologier. En allmän uppsnabbning av universitetsnätet i landet började planeras under fjolåret. Ibruktagandet planerades till början av år 2001 och projektet fick däreför det något tråkiga namnet Funet2001. Ganska snabbt stod det klart att en lyckad modell var att binda ihop sex huvudpunkter i landet med ett snabbt nät och sedan till dessa koppla de mindre orterna. Knutpunkterna valdes under sommaren och kom förutom hos oss att placeras vid universiteten i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg samt CSC och Tammerfors tekniska högskola. Avtal om byggande av det nya fiberbaserade stamnätet undertecknades i oktober med Sonera och under slutet av förra året och de första månaderna i år har utrustning levererats och stegvis tagits ibruk. Så sent som förra veckan kopplades nätet för vår del in i produktionsbruk. Tekniskt bygger det nya nätet på 2.5Gbps förbindeleser mellan de sex städerna. Nätet är inte ATM-baserat utan IP-trafiken körs direkt på Sonet-signaleringen vilket ger mindre kapacitetssvinn. På respektive ort är förbindelserna sedan kopplade till en Juniper M20 router. För Åbo:s del är vår koppling till routern ännu bara 622Mbps ATM, men den kan uppgraderas när behov uppstår. Driftssäkerheten i det nya nätet borde vara avsevärt bättre än tidigare. Framför allt tack vare att vi har tre likvärdiga nätförbindelser ut från oss till Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg. Avtal har också gjorts med Sonera om övervakning av nätets funktion dygnet runt. Dessutom kvarstår det gamla ATM- baserade stamnätet ännu en tid. Dels som extra säkerhet, men också för att vår ATM-baserade videokonferensutrustning ska fungera tills något värdigt IP-baserat alternativ ska hittas. Även om vårt nya universitetsnät hör till de snabbaste i världen slutar naturligtvis inte utveckligen här utan möjligheter till uppsnabbningar de kommande åren har också tagits i beaktande vid införandet av den nya tekniken. Ett tag kommer det dock säkert att ta innan vi fyller nuvarande kapacitet.

12 12 Med lite mindre trummor och fanfarer uppsnabbas naturligtvis Akademins interna nät också om hela tiden. Huvudmålet är att efter hand få all koaxial-kabel ur bruk och ersatt av tvinnad koppartråd (TP-kabel) vilket inte bara teoretiskt sett är mycket mera driftsäker utan också i praktiken har vissat sej innebära *mycket* färre avbrott och mindre spring för närstödarna. Fördelen är dess-utom att nätet går smidigt att snabba upp genom att byta ut hubbar mot switchar och liknande an efter som behov uppstår. För tillfället är det främst Gadolinia och Axelia som varit någorlunda välutbyggda med switchat TP-nät, men under våren kommer även Datacity och Biocity mer eller mindre i sin helhet att övergå till nät baserat på parkabel sammankopplade med switchar. På de ställen i Axelia och Gadolinia där mängden switch-portar inte hittills har räckt till kommer också kapaciteten att byggas ut under året. Asa-huset har varit ett riktigt sorgebarn de senaste året och kommer nu även det att åtgärdas under våren för att få bukt med alla störningar. Vårt 155Mbps ATM-baserade stamnät ser ut att räcka till ett tag ännu och förblir ganska oförändrat under Nästa år är det sedan meningen att en uppsnabbning av stamnätet ska inledas. Planerandet hur detta ska göras och baserat på vilken teknik påbörjas inom kort. Mailinfo erix & bobi Problem med krypteringen En vägande faktor i mailövergången var möjligheten att kunna utnyttja krypterade lösenord. I början då endast ett fåtal personer övergått fungerade detta som planerat. Senare när ett par hundra personer använde systemet samtidigt visade det sig att programvaran helt enkelt inte klarade av en tillräckligt stor mängd samtidiga användare. Kontakten kunde vara mycket långsam och emellanåt inte alls fungera. Genom att välja bort SSL kom man upp i normal prestanda. Under våren rekommenderas att man ej använder SSL med Messenger eller Outlook då detta endast leder till problem för användaren.

13 13 Webbmejlen är ett undantag från det ovanstående. Krypteringen sker mellan webbservern och användaren varje gång. Mailservern och webbservern står i direktkontakt med varandra och behöver därför sinsemellan ej kryptera vad som sänds emellan dessa. Vill man vara absolut säker att allt krypteras bör man således använda sig av webbmejlen tills det kvarstående problemet är löst. Mailserver problemen Den nya reformen har inte gått helt smärtfritt att genomföra. Alla användare är ännu inte överflyttade trots att detta var meningen. För tillfället är det önskvärt att så få som möjligt börjar utnyttja det nya systemet innan vi fått genomfört en större förändring på serversidan. Mailservern är hårt belastad, vilket kan leda till att mejl lämnar i kö innan de sänds åt mottagaren. Därför kan det emellanåt dyka upp mejl som är daterade tidigare än ditt senaste lästa mejl. Kontakten till mailservern är stundvis mycket seg, tyvärr kan detta endast lösas i mindre skala tills vi fått ny programvara & utrustning för ändamålet. Framtidsutsikterna Under sommaren kommer vi att övergå till Cyrus IMAP för att hantera mejlen. Cyrus är en databasbaserad mailserver som klarar av IMAP betydligt bättre än vår nuvarande server. Helsingfors Universitet använder sig av Cyrus och har haft goda erfarenheter av den. En ny server kommer att införskaffas för detta ändamål och vi räknar med att de nuvarande problemen således elimineras. Övergången kommer att ske under ett veckoslut mitt i semesterperioden för att förorsaka minsta möjliga avbrott. Under avbrottet kommer ingen mejl att vara läsbar. Förändringar av nuvarande e-post program mail.abo.fi kommer att ersättas med imap.abo.fi som inkommande mailserver. Man kan redan i detta tillfälle se över sina inställningar och ändra mailservern till

14 14 imap.abo.fi, förutsatt att man använder sig av Messenger eller andra IMAP-baserade system för mejl. Genom att göra detta har man allt i ordning när systemet senare kommer igång. Utgående mailserver är fortsättningsvis mail.abo.fi. POP-baserade e-postsystem slutar fungera. Eudora kommer ej längre efter detta serverbyte att kunna hämta ny mejl. Man kommer i fortsättningen fortfarande att kunna läsa sin gamla mejl via Eudoran. Elm kommer att försvinna för gott. Då systemet som hanterar mailboxarna är databasdrivet finns det ingen möjlighet för Elm att kunna komma åt någon information. Pine kommer att fortsätta fungera. Den nuvarande versionen uppgraderas till en nyare. Med hjälp av denna uppgradering kommer Pine att kunna kommunicera med den nya mailservern. Forward och procmail Personer som använder sig av.forward behöver ej ändra sina inställningar. Använder man sig av procmail bör man efter förändringen i sommar se till att mejlen ej levereras rakt in i en mailbox på sitt hemområde, detta då all mailhantering sker endast via Cyrus IMAPD. Det är rekommenderat att man läser igenom mansidorna för procmail för vidare instruktioner ifall man känner sig berörd. Ett par sökningar på nätet kan också vara av stor hjälp. Guider För Netscape-relaterade problem finns två väldigt bra instuktionssidor på nätet. Den ena uppehålls av Netscape Champions, Här kan man få reda på de vanligaste svaren till de problem som kan förekomma vid användningen av Netscape. Netscapes egna användar-artiklar finns tillgängliga på Allmänna instruktioner om hur man ställer in Netscape för att läsa mejl, flyttar över gammal mejl från Eudora etc. finns tillgängligt på Datacentralens On-line guide sidor. Adressen är

15 15 Förnyandet av PCklasserna i Vasa Vi har beställt en ny uppsättning datorer på 13 maskiner till Vasa. Maskinerna borde vara levererade då du läser detta. De nya maskinerna kommer att ersätta de maskiner som idag finns i Pedagogikums PC klass. De maskiner som idag finns i Pedagogikum kommer att flyttas ner till PC klassen i Didaktikum, medan didaktikumklassens maskiner antagligen blir webb- och mailstationer. Orsaken till omorganiseringen är den att Pedagogikums PC klass är den mest använda och bör följaktligen ha de modernaste maskinerna. De nya maskinerna är AMD Durons på 800MHz. Primärminnet är 256MB och hårdskivorna är på 30GB och roterar med 7200 varv per minut. Maskinerna är utrustade med en HP 9150i CD-RW station. Tanken är att man skall kunna använda CD-RW stationer som flyttbart lagringsmedium. På maskinerna finns Adaptec Direct CD, vilket gör att man kan använda CD-RW skivor som drygt 500MB's "disketter". Direct CD skivorna kan sedan läsas i alla CD-ROM stationer som är MultiRead kompatibla (de flesta) och har en UDF driver installerad. Observera att CD-Brännarna INTE får användas för illegal kopiering av CDskivor. Klassen vid institutionen för barnpedagogik fick nyligen en minnesuppgradering. Efter omflyttningen och uppgraderingen kommer klasserna att se ut på följande sätt: - Pedagogikum: AMD Duron 800MHz, 256MB, 30GB, CD/RW, Sony E400P 19" - Vörågatan: Intel PIII 733MHz, 128MB, 15GB, CD/RW, Nokia 447PRO 17" - Didaktikum: Intel PIII 350MHz, 128MB, 9GB, Nokia 447PRO 17" - BI: Intel 300MHz, 192MB, 4GB, Sony 200 GS 17" Detta betyder att alla klasser kan köra Windows 2000 och operativsystemet kommer troligen att uppgraderas under sommaren, för att alla klasser skall ha identisk mjukvarumiljö.

16 16 Skapa PDF-filer med pdffer kangas Adobes Portable Document Format (PDF) har på senare tid blivit en de facto standard för distribuering av elektroniska dokument, t.ex. genom att lägga dem i webben. PDF är ett öppet filformat som bevarar ursprungsdokumentets fonter, formattering och grafik. I praktiken betyder det att PDF-filer skapade på en plattform också kan läsas på en annan, och att utskrift både på skärm och till papper ser ut som författaren ämnat. PDF-filer kan öppnas med ett antal olika program, vilka finns tillgängliga på flera olika plattformar. Det mest använda programmet för läsning av PDF-filer är Adobe Acrobat Reader, vilket finns installerat på så gott som alla Akademins datorer. Programmet ifråga kan fritt laddas ner från Adobes hemsida. Skapande av PDF-filer av god kvalitet har tidigare krävt licensbelagda program, men Datacentralen kan nu erbjuda ett enkelt och billigt (gratis) alternativ. För att generera PDF-dokument använder pdffer Ghostscript, en PostScript-tolk som kan konvertera filer till PDF. Pdffer skapar filer av PDF version 1.3. Formatet innehåller en del nya egenskaper och det i sin tur kräver en ganska ny version av programmet som ska läsa dem. I fallet Acrobat Reader behövs version 4.0 eller nyare. Att göra PDF-dokument med pdffer är väldigt enkelt, allt som behövs är att printa till skrivaren pdffer på pcprint. pdffer tar emot printjobbet, destillerar det till en PDF, sätter det på webbträdet och skickar därefter mail med information om var dokumentet kan hämtas till användaren. I och med att pdffer får sin input från printkön kan användaren själv se vilka jobb som finns i kö och vid behov ta bort egna printjobb på samma sätt som för en vanlig skrivare. Vidare innebär det faktum att PDF-filerna genereras från vanliga printjobb att PDF:ar kan skapas med alla program som kan göra utskrifter. pdffer installeras på samma sätt som en vanlig skrivare. Proceduren har beskrivits i detalj i tidigare DCpapper, och tas därför inte upp här. För Windows 95, 98 och NT används de drivrutiner som finns på \\pcprint\drivers\,

17 17 medan Add Printer (från Start/Settings/Printers) kan användas för Windows Det enda som skiljer sig från en vanlig skrivarinstallation är att man INTE ändrar Substitute with Device Fonts till Download as Softfont under Document Defaults (Printing Preferences i Windows 2000). Som printertyp kan t.ex. HP Laserjet 5Si väljas, någon större skillnad vilken modell som väljs är det inte sålänge det är en PostScript-skrivare. Pdffer meddelar per mail ifall den får input den inte gillar. På Linux och publika Solaris arbetsstationer finns pdffer redan konfigurerad och används som en helt vanlig printer. Det samma gäller aton och vår nya loginserver tuxedo. Kritik och förslag till förbättringar kan skickas till Happy printing! Nyheter på Webben Webbservern Trafiken till och från Akademins webbserver har stadigt ökat sedan Augusti då den nya servern togs i bruk. För att kunna garantera en snabb service har minnesmängden i servern fördubblats till 1GB. Annars är hårdvaran den samma som förut och anses vara tillräcklig för tillfället. Server programvaran har också uppgraderats efterhand det kommit nya versioner. Inga ändringar som skulle ha inverkat på sidornas funktionalitet har skett. Det har främst varit frågan om fixar som haft med säkerheten eller effektiviteten av servern att göra. Webbmailen Webbmailen har uppgraderats ett antal gånger sedan den första versionen lades upp. Tack vare detta har vissa nya funktioner så som t.ex. Ldap-sökningen kunnat tas i bruk. De som ännu inte prövat på webbmailen rekommenderar vi att surffar till adressen

18 18 Byt e-post-lösenord eller fingra via webben Webbverktyg är något som vi satsat en del tid på nyligen och kommer även att göra det i framtiden eftersom de visats sig vara populära bland användarna. Webfinger är ett exempel på ett webbverktyg. Det är då frågan om ett system som gör det möjligt att via webben få fram samma information som med hjälp av finger-kommandot på vilken som helst unixmaskin. Webfinger funktionen hittas behändigt på webbmailens första sida. Ett annat nytt webbverktyg är systemet som gör det möjligt att byta sitt -lösenord via webben. Man behöver alltså inte mera logga in på någon unixmaskin för att byta sitt lösenord utan man kan göra det varifrån som helst med hjälp av en browser. På adressen https:/ /www.abo.fi/dc/password hittar man mera information om hur man skall ta sig till väga. Söksystemen Som säkert många märkt så har Akademins söksystem också förnyats. Söksystemen på gamla webbservern var rätt så föråldrade så vi utvecklade en rad helt nya system. Nu finns det förutom den traditionella webbsidesökningen även telefon-, fax- och sökning. Alla dessa system hittar man på adressen var de har ett gemensamt gränssnitt för att göra sökningen så enkel som möjligt. Datacentralens hemsidor Datacentralens hemsidor kommer också att förnyas innom en nära framtid. Tanken är att göra det enklare för såväl studerande som personal att hitta den information de söker. All information skall sorteras och eventuell föråldrad information skall uppdateras. Adressen kommer att hållas oförändrad, dvs.

19 19 Nytt bibliotekssystem i sommar. Jocki Det nuvarande bibliotekssystemet VTLS kommer att ersättas under sommaren. VTLS har varit i bruk på ÅA sedan början av 90-talet, och har använts på alla universitetsbibliotek i Finland. Planeringen av ersättare inleddes redan 1997, och fortsatte under 1998 och 1999 med testning av olika alternativ. Under hösten -99 beslöts att man går in för systemet Voyager från Endeavor Information Systems, Inc. (http://www.endinfosys.com/). Systemet kommer att användas av ett 20-tal universitetsbibliotek i Finland, och ett konsortium liknande det som funnits för VTLS har skapats. Under 2000 började övergången planeras mera ingående, och det arbetet fortsätter ännu. Fr.om. hösten 2000 har testkonverteringar av VTLS databaserna genomförts, och för ÅA:s del har en testkonvertering av Alma blivit gjord i februari. I sommar kommer den egentliga konverteringen att ske, och fr.o.m. augusti i år kommer Voyager att vara i bruk hos oss. Vad är Voyager? Voyager är ett modernt bibliotekssystem som används av många bibliotek runt om i världen, bl.a. Library of Congress och Stockholms universitetsbibliotek (http:/ /catalog.loc.gov/ och Systemet använder sig av ett grafiskt användargränssnitt och är kompatibelt med en rad biblioteksstandarder, t.ex. Z Systemet är uppbyggt enligt en klient/server-arkitektur. Serverdelen består av en Unix server med en Oracle databas. Klientdelen består av ett antal Windows programmoduler för olika ändamål (t.ex. en katalogiseringsmodul, en förvärvsmodul) samt ett webb-gränssnitt vid namn WebVoyage. För kunderna kommer endast WebVoyage att bli bekant, de andra klientprogrammen är främst till för bibliotekspersonalen. Voyager kommer att kunna erbjuda bättre service för kunderna, t.ex. så kan kunderna själv göra reserveringar, och också lättare följa med sina lån. Systemet kan också erbjuda mera omfattande sökmöjligheter.

20 20 Hårdvaran. Efter långa diskussioner om hur servern/servrarna skulle placeras blev det bestämt att man går in för en gemensam server som sköts av CSC - Tieteellinen laskenta Oy. Voyager hade möjliggjort en mera distribuerad lösning med servrar på varje universitet, eller även ett fåtal servrar utspridda som sen vardera skulle delas av ett antal universitetsbibliotek. Trots det valdes en central lösning med en gemensam server för alla universitetsbibliotek. Som server valdes Sun Enterprise 10000, som används bl.a. av flera banker. Även det tidigare nämnda Library of Congress har en sådan server. Serverns hårdvara består till en början av 28 st 400 MHz processorer (64 st max.), 24 GB minne (64 GB max.) och 1.6 TB skivminne (uppdelat på 88 st 18.2 GB skivor). Den användbara mängden skivutrymme är dock 800 GB, p.g.a. att skivutrymmet är speglat. Hårdvaran är uppdelad på 5 domäner enligt de olika bibliotekens behov. Som operativsystem avänds Suns Solaris Unix-variant. Denna uppsättning beräknas kunna betjäna ca 4000 samtida användare. Dessutom behövs en server för WebVoyage gränssnittet. Här har också flera av biblioteken beslutat att gå inför en gemensam lösning. Dock kommer vi högst sannolikt att skaffa en egen webb-server för WebVoyage. Klientprogrammen kräver nån form av Windows (Windows 3.11 understöds dock inte av Endeavor, utan det är 95/98/NT/2000 som gäller), och en någorlunda snabb PC för att man ska kunna jobba bekvämt med Voyager. Detta gäller endast de som ska jobba med själv Windows-klientprogrammen, för vanliga kunder räcker det med en nätkopplad PC med nån form av webb-browser (Windows är inte ett krav). Hur påverkar övergången kunderna? Denna övergång kommer naturligvis att innebära en del besvär för bibliotekets kunder. Eftersom övergången kommer att ske under sommaren kommer dock många, främst studeranden, att inte drabbas desto mera. Dessa saker kan man dock lägga på minnet: - Mellan 14 maj och 30 juni sker ingen katalogisering av böcker eller incheckning av tidskrifter i Alma, nytt ma-

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder torsdagen den 14.12.2000 kl 9.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Städa hemområdet (och andra filsystem)

Städa hemområdet (och andra filsystem) Städa hemområdet (och andra filsystem) 14.12.2006 Jens Granlund Bakgrund De flesta som läser detta dokument har säkert vid något tillfälle haft problem med att en hårdskiva, ett USB minne eller annat lagringsmedium

Läs mer

Offertbegäran, rekommendationslista för bärbara datorer

Offertbegäran, rekommendationslista för bärbara datorer Åbo 8.7.2003 Offertbegäran, rekommendationslista för bärbara datorer Datacentralen vid Åbo Akademi granskar sin rekommendationslista med avseende på bärbara datorer. Avsikten är att i rekommendationslistan

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3 E-post... 2 Vad kostar QuickNets E-post system... 2 Om du har problem med att skicka E-post... 2 Att använda vår webbmail... 3 Att ställa in automatiska E-post svar... 3 Teknisk information om vårt E-postsystem...

Läs mer

Använda Outlook 2003 mot Exchange

Använda Outlook 2003 mot Exchange Använda Outlook 2003 mot Exchange Jens Granlund 6.4.2006 Exchange kalendern kan användas via webben (Outlook Web Access) på adressen https://exchange.vasa.abo.fi/exchange eller om du har en mobiltelefon

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM):

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): UochM Kundsupport 1 Lägg till ett nytt e-postkonto Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): E-postkonto (t.ex. demo@uochm.com) Användarnamn

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Välkommen till dataintroduktion. Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web

Välkommen till dataintroduktion. Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web Välkommen till dataintroduktion Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web Helpdesk http://www.kth.se/student/support/ict Normala öppettider är mån, ons, fre kl.10-12 och tis, torsd kl.14-16. Hjälp

Läs mer

Tfn Telephone. Kontr Checked. Skapa PDF-filer i Windows

Tfn Telephone. Kontr Checked. Skapa PDF-filer i Windows Skapa PDF-filer i Windows 1(6) isionshistoria ision history Namn Name Ändring Change Började skriva detta dokument Innehåll 2(6) 1 Inledning 3 2 Varför pdf 3 2.1 Läsbarhet................................

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 10.4.2014 Information om Windows 1 Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 Vad betyder det? 10.4.2014 Information om Windows 2 När slutar systemen att säljas? Operativsystem Operativsystemet allmänt tillgängligt

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Åbo Akademi. Protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. Protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder måndagen den 3.3.2003 kl 13.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se Om MacElda Classic Denna version av Elda finns kvar av historiska skäl. Om du använder operativsystemet OSX, rekommenderas du att använda OSX-versionen av MacElda, EldaX. Skillnaderna mellan MacElda Classic

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

DC ++ o allt annat runt om! (en kom-i-gång guide..) Klicka på File Settings. Färdigt med konfigureringen!

DC ++ o allt annat runt om! (en kom-i-gång guide..) Klicka på File Settings. Färdigt med konfigureringen! DC ++ o allt annat runt om! (en kom-i-gång guide..) 1. Ladda ner senaste dc++ n ( http://dcplusplus.sourceforge.net/ ) 2. Konfigurera (inställningar) Steg 1 (ett) är att ställa in hur man skall synas Klicka

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton 1 (18) 2013-11-01 Kommunstyrelsens kontor Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton Kommunen byter till en ny version av e-postsystem i samband med arbetet att uppgradera vår IT-miljö. Samtliga

Läs mer

Viktigt angående version av Win 7 och Win 8 OS

Viktigt angående version av Win 7 och Win 8 OS kä11mans imatri www.imatri.se/100faglar/ 100 Fåglar i Sverige - en CD-ROM från historisk tid Installation på Win XP/Win7/Win8 Det går utmärkt att köra skivan från 1995 på datorer med sentida operativsystem

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365 2017 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1 DVG A06 Operativsystem, mm DVG A06 Johan Eklund, 1 2 DVG A06 Johan Eklund, 2 Operativsystem - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Tyvärr så blir man av med dessa fördelar vid en övergång till tcp/ip, även om det finns motsvarigheter till själva tjänsterna i tcp/ip-världen.

Tyvärr så blir man av med dessa fördelar vid en övergång till tcp/ip, även om det finns motsvarigheter till själva tjänsterna i tcp/ip-världen. UTREDNING 1 2001-02-14 LDC Byrådir. Roland Månsson Avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Önskemål har framförts om att avveckla AppleTalk-routingen inom LUNET och därmed enbart routa ett protokoll

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Hur man använder CD:n Se manualer Er feedback Beställa manualer Hur man använder CD:n Se filer: Filerna på CD:n är i Adobes PDF-format (Portable Document Format). De

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer