Cege Ekström Ronald Fagerfjäll Carina Jansson. Entreprenörskap. Utveckling av företagande. Fakta & uppgifter. Andra upplagan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cege Ekström Ronald Fagerfjäll Carina Jansson. Entreprenörskap. Utveckling av företagande. Fakta & uppgifter. Andra upplagan"

Transkript

1 Cege Ekström Ronald Fagerfjäll Carina Jansson Entreprenörskap Utveckling av företagande Andra upplagan Fakta & uppgifter

2

3 Välkommen till Entreprenörskap utveckling av företagande! Detta är en bok om företagande och företagandets villkor. Innehållet tar upp en del om entreprenörskap genom olika tider, hur nya företag kommer till och vad som driver en nyföretagare och entreprenör. Vår förhoppning är att du ska få kunskap om vad som ligger bakom utvecklingen av nya företag och produkter. Boken ger också kunskaper om de ekonomiska villkor som gäller för företagande. Ta initiativ och vara kreativ Entreprenörskap handlar bl a om att kunna ta initiativ, ta ansvar och vara kreativ. Dessa egenskaper kännetecknar de flesta företagsentreprenörer. Du kan givetvis vara entreprenöriell även i andra sammanhang, t ex i ideell föreningsverksamhet och konstnärlig verksamhet. Entreprenörskap kan därför sägas vara ett förhållningssätt till hur du skapar nytt eller utvecklar något befintligt. Boken Entreprenörskap utvecklande av företagande innehåller moment som ska utveckla din entreprenöriella medvetenhet och handlande. Detta sker genom att vara med och planera, genomföra och utvärdera projekt individuellt och i arbetsgrupper. Viktiga avsnitt är träning i att vara kreativ och komma med lösningar men också att reflektera över grupprocesser och din egen roll i en arbetsgrupp. Kunskaper om företagande Boken innehåller även moment i grundläggande företagande och hur ett projekt ska planeras uttryckt i ekonomiska termer. Viktiga inslag i boken är också muntlig och skriftlig presentation av projekt för att på så vis utveckla din kommunikativa förmåga, liksom samarbets- och ledarskapsförmåga. För att ge inspiration finns historiska berättelser om några framgångsrika svenska företagsentreprenörer genom tiderna samt bakgrundskunskaper till hur företag och produkter utvecklas. Användningsområden Entreprenörskap utveckling av företagande är avsedd för olika typer av kurser inom företagande, bl a entreprenörskap, entreprenörskap och företagande samt grundläggande företagsekonomi. Boken är ett alternativ med stark entreprenörsinriktning för Företagsekonomi 1 2 på Ekonomiprogrammet och Entreprenörskap på gymnasiets yrkesprogram. Dessutom är boken med sitt breda och flexibla innehåll lämpad för alla slag av lokala kurser i entreprenörskap och företag ande. Inriktningen kan här vara projektinriktad eller fokuse-

4 VÄLKOMMEN! rad på småföretagandets ekonomi. Boken passar givetvis också för motsvarande kurser på komvux. På gymnasiets studieförberedande program kan kursen Entreprenörskap och företagande med fördel användas för att driva exempelvis Ung företagsamhet (UF), Här blir den således ett komplement till kursen Företagsekonomi 1. På gymnasiets yrkesprogram får Entreprenörskap en mer självständig prägel med grundläggande företagskunskaper samt ett mindre företagsprojekt inom programmets branschinriktning. I båda fallen gäller det utveckling av företagande från idé till succé. Även här kan Entreprenörskap med fördel anpassas till exempelvis UF. Uppläggningen av entreprenörskap i undervisningen utgår lämpligen från lokala förhållanden och initiativ. Inom vuxenutbildningen är det också möjligt att utveckla företagsprojekt på liknande sätt inom kursens ram. Entreprenörskap utveckling av företagande är också lämplig för tillämpande kurser inom Yrkeshögskolan (Yh) och företagsutbildningar samt inom grundläggande högskoleutbildning. Boken kan även användas för självstudier för att starta eget företag, utveckla egna produkt- eller företagsidéer eller som inspiration för kreativ produktutveckling i företag. Indelad i två block Entreprenörskap utveckling av företagande är indelad i två block: en utvecklingsdel Från idé till succé och en del om Företagandets villkor med kunskaper inom företags juridik, kalkylering, finansiering, marknadsföring och redovisning. Kombinerad fakta- och uppgiftsbok Boken är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok. Kortfattad text med praktiska exempel aktuella och historiska som kan bidra till att ge inspiration till nyskapande verksamhet. Illustrerande bilder och figurer, ett antal övningsuppgifter och genomgående stöd för eget projektarbete uppmanar till egen aktivitet. Uppgifterna består av rätt/fel-frågor, tillämpningsuppgifter, utvecklingsuppgifter samt en löpande projektuppgift. Förslag till lösningar finns i häftet Kommentarer och lösningar. Författarna Vi som har skrivit denna lärobok är Cege Ekström, ekonom, samhällsvetare och lärare inom Yrkeshögskolan (Yh), tillika läroboksförfattare, Ronald Fagerfjäll, ledarskribent på Dagens Industri och författare till böcker om svenskt näringsliv

5 VÄLKOMMEN! samt Carina Jansson, ingenjör, ekonom och lärare på gymnasieskolan. Vi har alla arbetat med företagande i olika former. Andra upplagan 2013 I andra upplagan har fakta, tabeller, exempel och illustrationer genomgående uppdaterats. Lycka till med dina studier! Författare och Redaktion Lokomotivföretag behöver få fram fler entreprenörer Den svenska basindustrin förknippas inte i första hand med entreprenörskap. Men paradoxalt nog bygger många industrikoncerners verksamhet just på detta. Ett stort industriföretag är som ett lokomotiv. Det drar fram både regionen där det är etablerat och de medelstora och små företagen i sin närhet. Men minst lika viktigt är det interna entreprenörskapet. En operatör i ett kontrollrum vid en pappersmaskin till exempel, hade förr en ganska praktisk roll. Gick något snett reste man sig och lagade felet. I takt med att maskinerna blir smartare, snabbare och mer driftsäkra får människan bakom maskinen en annan funktion. Nu handlar det om att styra optimalt, säkerställa kvalitet och övervaka processen, allt på eget initiativ. Då krävs ett entreprenöriellt tänkande. Hur ser vi då till att det finns en långsiktig kontinuerlig försörjning av nya driftiga personer in i verksamheten? Idén med att tidigt i skolan få eleverna att se entreprenörskap och företagande som lustfyllt och utvecklande är bra och helt nödvändig. Entreprenörsutbildning borde vara en naturlig del inom läroplanen i alla landets skolor. Nu måste alla Sveriges lokomotivföretag ta sitt ansvar genom att stötta skolor och entreprenörsutbildningar för att få fram fler entreprenörer. Det tjänar vi alla på samhället, storföretagen och entreprenörerna själva. Jan Moritz Vice president, Human Resources Stora Enso AB Ny Teknik Fokus på Entreprenörskap! Exempel på ett av många inlägg i media. Att vara entreprenöriell är ett sätt att greppa framtiden!

6 Innehåll Del A Från idé till succé 6 Entreprenörer teknik och affärssinne 10 A1. Varför behövs utveckling? 12 Vilda och tama produkter 13 Vad är en produkt? 14 Produkter fyller behov 14 Teknikutveckling produktutveckling 15 Vem utvecklar produkter? 16 Produktutveckling inom större företag 17 Innovatörens roll 18 Uppgifter 19 Åke Lundqvist attackerade den amerikanska mobilmarknaden 23 A2. Tänka nytt och hitta lösningar 26 Vad kan man skapa? 27 Design allt viktigare 28 Teknikutveckling inte bara produkter 29 Konsultföretagen experter på teknikutveckling 30 Förmågan att spränga ramarna 31 Veta vad man inte vet! 32 Färre idéer med IT? 32 Ensam är stark eller vi skapar tillsammans? 32 Ett lyckat entreprenörskap 33 Den snabba utvecklingen 34 PC:ns utveckling 34 Lite svensk TV-historia 36 Lite radio- och internethistoria 36 Teknikutveckling i historien 38 Uppgifter 41 Ruben Rausing den främste svenske entreprenören? 44 A3. Projektarbete 46 Livet är fullt av projekt 47 En tillfällig kraftsamling 48 Projektstyrning 49 Projektet måste vara väl förankrat Förstudien Undersöka möjligheter Genomförande Uppföljning 53 Projektorganisation 54 Projektgruppen 54 Projektledaren 54 Projektplatsen 55 Möten 55 Samarbetsproblem 56 Projektrapport 57 Muntlig presentation 58 Uppgifter 59 Den driftiga familjen Nobel 66 A4. Förverkliga idéer 68 Produktutvecklingens steg 69 Produktidé 69 Idén bedöms 69 Idén blir till förslag 70 Testprodukt arbetas fram 72 Testförsäljning genomförs 72 Tillverkning av färdig produkt 72 Lansering på marknaden 72 Priserna sjunker 73 Den vackra tekniken 74 Patentskydd 74 Patentansökan 75 Patentkrav 76 Europapatent 78 Övriga produktskydd 79 Var försiktig med att sprida idéer! 79 Exempel på sekretessavtal 80 Uppgifter 81

7 INNEHÅLL Del B Företagandets villkor Gunnar Bark med sikte på bilsäkerhet 86 A5. Ta ansvar för produkten 88 Köplagar 89 Produktansvar 90 Produktansvarslagen 91 Produktsäkerhetslagen 92 Miljöbalken skyddar miljön 93 Producentansvar 95 Återanvändning eller återvinning? 95 Inom fem områden 95 Producentansvar för förpackningar 96 Bilar 97 Uppgifter 99 Sven Wingquist han skapade det svenska kullagret 104 A6. Ständig förnyelse ett måste 107 Produkter har också ett liv 108 Stöd vid uppgång 109 Upplivning vid nedgång 110 Man måste tänka framåt 110 Uppgifter 114 Ingvar Kamprad störst bland distributionsrevolutionärerna 134 B1. Företagande och företagsformer 136 Vem blir egen företagare? 137 Vad ska man tänka på innan man startar? 137 Franchising företag med snabbstart 138 Affärsplanen företaget och framtiden 138 Affärsplanens innehåll 139 Var kan man få råd och hjälp? 139 Företags intressenter 140 Välj rätt företagsform! 141 Enskild näringsidkare ett enmansföretag 141 Handelsbolag 141 Kommanditbolag 142 Aktiebolag 143 Ekonomisk förening 144 Ideell förening 145 Registrering av företag 145 Registrera domän på internet 146 Uppgifter 147 Wilhelmina Wahlgren Skogh hotell- och turismentreprenör 151 Stikkan Andersson och ABBA en del av det svenska musikundret 117 A7. Vad är den nya ekonomin? 120 Den nya ekonomin 121 Global marknadsföring 123 Globaliserade företag 123 Den nya ekonomins företag 124 Finansiering i stället för lönsamhet 124 Utvecklingen sker i Asien 126 En rejäl hemmamarknad! 127 Engelskan en nyckel till gränslös kommunikation 127 Kritik mot den nya ekonomin 128 Uppförandekod 128 Uppgifter 129 B2. Räkna med resultat 153 Hur går företaget? 154 Så räknas resultatet 155 Intäkter och kostnader måste beräknas 156 Ekonomiska begrepp 156 Osålda varor är lager 157 Resultatet måste spegla lönsamheten 158 Resultat historia och framtid 159 Resultatrapporter 159 Förändringar uppstår 161 och måste mötas 161 Olönsamhet kan medföra konkurs 161 Priset påverkar intäkterna 162 Flera faktorer påverkar priset 163 Var hamnar priset? 164 Priskalkyl 164 Volymen påverkar priset 165 7

8 INNEHÅLL Priskalkyl i företag som tillverkar olika produkter 165 Beräkna påläggsprocent 166 Momsen läggs till priset 166 Momsen drabbar inte företag 167 Uppgifter 168 Ivar Kreuger från byggentreprenör till bedragare 176 B3. Att utveckla kostar pengar 180 Kapitalbehov 181 Likviditetsbudget 182 Jämförelse mellan likviditetsbudget och resultatbudget 183 Hur kan likviditeten förbättras? 185 Investeringskalkyl 186 Är investeringen lönsam? 186 Investeringskalkylens tre delar 187 Grundinvestering inte bara inköpspriset 187 Driftsöverskott uppstår varje år 187 Två metoder för investeringskalkyl 188 Pay-off = återbetalningstid 188 Pay-off metoden för mindre investeringar 189 Nuvärdemetoden tar hänsyn till ränta 189 Kalkylränta den fjärde delen 189 Räntenivå 191 Nuvärdefaktor finns i tabellen 191 Restvärdet kan läggas till kalkylen 193 Investeringskalkylen gäller inte bara siffror 194 Uppgifter 195 Axel Wenner-Gren den nya ekonomins entreprenör 202 B4. Vad vill marknaden ha? 205 Vad är en marknadsundersökning? 206 Egna erfarenheter 206 Skrivbordsundersökning 206 Fältundersökning 207 Hur gör man urvalet? 210 Bortfallet måste begränsas 210 Hur ställer man frågor? 211 Planera hur resultat ska sammanställas 212 Uppgifter 213 Erling Persson grundare av konfektionskedjan H&M 216 B5. Marknadsföring 218 Affärsidén att uppfylla ett kundbehov 219 Affärsidén måste förnyas 220 Kunden är kung 221 Det finns olika köpare! 221 Vad köper företagen? 221 Marknaden här möts säljare och köpare 222 Marknaden styrs av tillgång och efterfrågan 222 Många olika marknader 222 Kunder på avstånd 224 Masskommunikation 225 Internet ett interaktivt medium 225 Väcka uppmärksamhet ett måste 225 Säljfrämjande åtgärder = Marknadsföring P:n olika sätt att konkurrera 226 Många sätt att påverka? 227 Ett femte P sätter personalen i fokus 227 Köparens valfrihet skyddas 228 Uppgifter 230 Håkan Lans uppfinnare redan som liten 235 B6. Ekonomisk redovisning och analys 237 Styrning mot effektiva företag 238 Redovisning mäter resultat och lönsamhet 240 Ekonomiska rapporter resultat 241 Riskerna är många 243 och kräver åtgärder 243 som ger möjligheter 244 Olönsamhet kan medföra konkurs 244 Balansrapport 245 Officiella bokslutsrapporter 245 Analys av lönsamheten 247 Årsbokslutet är grunden för analysen 249 Bokföring grunder 250 Dubbel bokföring 250 Kontering med moms 251 Kontoplan 253 Uppgifter 254 Kortfacit 269 Sakregister 271 8

9 Del A Från idé till succé A1. Varför behövs utveckling? A2. Tänka nytt och hitta lösningar A3. Projektarbete A4. Förverkliga idéer A5. Ta ansvar för produkten A6. Ständig förnyelse ett måste A7. Vad är den nya ekonomin?

10 Entreprenörshistoria Gustaf Dalén uppfann ett fyrsystem byggt på en fransk metod. Assar Gabrielsson fick idén att starta en bilfabrik. Volvo föddes. 10 Entreprenörer teknik och affärssinne Entreprenörer tenderar att komma i vågor talets tidiga entreprenörer var en del av verkstadsteknikens, elektricitetens, telefonteknikens och motorteknikens genombrott. Det fanns hundratals av samma sort. Ericsson kunde till exempel ha hetat Brunius eller Öller, och Asea kunde ha varit exempelvis Luth & Rosén. Separator hade fem sex utmanare bara i Sverige och SKF nästan lika många. Precis som i idrottens värld är det bara vinnarna vi känner namnet på. Och precis som där är det ibland små skillnader mellan att vinna eller försvinna. Men det faktum att vinnarna står ensamma i historieböckerna gör att de heroiseras av eftervärlden. Vi riskerar alltså att överskatta betydelsen av vinnarna. För det mesta har dock överskattningen handlat mer om teknisk genialitet än om affärsmannaskap. Det är ingen tvekan om att Sven Wingquist gjorde en epokgörande uppfinning med sitt kullager, men det var likafullt en förbättring av en redan mogen produkt. Och den Nobelprisbelönade Gustaf Dalén fick uppdraget från Lotsverket via företaget Gasackumulator att utveckla ett fyrsystem byggt på en ny fransk metod att lagra acetylengas i ståltuber. Storheten låg i den elegans med vilken han genomförde uppdraget, som krävde 5 6 uppfinningar. De surfade vidare på talsvågen. Nästa stora entreprenörsvåg handlade ännu mer om den växande medelklassen och dess behov. Assar Gabrielsson och hans vän Gustaf Larsson i SKF fick idén att starta en personbilsfabrik i kullagerfabrikens regi och Volvo föddes. Ett tjugotal svenska företag nosade på samma område. Denne vinnare studerade naturligtvis de amerikanska förebilderna noggrant. Ruben Rausing åkte vid samma tid på stipendium till USA och skådade där framtidens distributionssamhälle. Han kom hem och startade ett förpackningsföretag. En hel rad företag satsade på spisar, kylskåp och liknande i kölvattnet på Electrolux. I Motala grundade före detta gruvarbetaren och Asea-elmontören Axel Holstensson en elfirma, som på 1920-talet började tillverka radiomottagare under namnet Luxor. Han var naturligtvis inte ensam om det. Även krigsåren gav utrymme för nya entreprenörsinsatser, eftersom exporten mer eller mindre stängdes ute. Till de mindre som gynnades hörde kemiföretaget Perstorp.

11 Men mest tänker man kanske på fotohandlaren Victor Hasselblad, som efter ett militäruppdrag konstruerade den professionella kamera som fortfarande bär hans namn. Så kom 1950-talet med dess nya tekniska genombrott, petrokemi, jetflyg, kärnkraft och en transportrevolution (gaffeltruckar, lastbilar, nya typer av fartyg och nätverksplanering). Kriget hade koncentrerat utvecklingssatsningarna åt vissa håll. Där kunde man nu förvänta sig fredligare entreprenörer. Men jetflyg, kärnkraft och kemikrackrar var inget för mindre företagare i ett land där riskkapitalet var inlåst i storföretag. Nästa period kännetecknades av ny livsmedelsteknik och av fritidsprodukter. I matindustrin är Findus den stora stjärnan och företagsledaren heter Lars Anderfeldt, och var VD för Findus. En rad andra företag, sådana som Felix, Bjäre och Dafgård utvecklas, men inget företag har jordmån att växa utomlands. KF och bondekooperationen behärskar fältet. I fritidsindustrin kom Göte Borgström med ABU, spinnspönas Rolls Royce, och Stiga som handlade om bordtennisprodukter till en början. Svenskarna köpte fritidsbåtmotorer och sportutrustning från företag som Penta, Jofa och ABC. Radiobolagen, t ex Luxor, ställde om till bandspelare och TV. Men 1970-talets svenska storföretag blev njurdialysföretaget Gambro, startat av Holger Crafoord från Rausingkretsen. Rausings nya företag TetraPak fick också sitt definitiva internationella genombrott. I de internationella storföretagen var det inte bara jämmer och elände. En arbetsgrupp mellan L M Ericsson och Televerket tog fram AXE, den ledande elektroniska telefonväxeln och i Astras göteborgska dotterbolag Hässle höll forskarna på att revolutionera läkemedelsvärlden med nytt tänkesätt och storsäljare som Losec och Seloken. Pharmacia hade börjat utforska den nya biotekniken och statliga Kabi lade ut en beställning på bakterieproducerat tillväxthormon. Allt detta mognade under talet. Och nu bröt helt oväntat mobilteletekniken igenom efter det att svenska Televerket (nuvarande Telia) varit först med ny standard, NMT. Kinneviks Jan Stenbeck fick utmana Televerket med Comviq och Ericssons dotterbolagschef Åke Lundqvist såg till att koncernen blev landets främsta exportsäljare någonsin. En lång rad företag kunde koppla på som underleverantörer i den nya vågen, sådana som Allgon, Radiosystem, Nolato m fl. Mobilteleteknik är fortfarande när detta skrivs den kanske viktigaste grundarvågen under 100-årsperioden. Följande fas handlar om internet på mobiltelefon. Mönstret tycks vara att 1900-talets superentreprenör har varit klart bättre utbildad och språkkunnig än genomsnittet. Mer än hälften var högskoleutbildade och relativt många hade praktiserat utomlands. De tog in nya idéer. De nya tycks helt följa det traditionella mönstret. Entreprenörshistoria 11

12 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? A1. Varför behövs utveckling? Vilda och tama produkter Vad är en produkt? Produkter fyller behov Teknikutveckling produktutveckling Vem utvecklar produkter? Produktutveckling inom större företag Innovatörens roll Uppgifter Mai-Li Hammargren är en av grundarna bakom Mutewatch som hon utvecklade medan hon pluggade på Handelshögskolan i Stockholm. Med Mutewatch fick Mai-Li titeln Årets Unga Entreprenör Jag tyckte att det var tråkigt att behöva väcka min kille som jobbade natt, så jag kom på idén med ett vibrerande armband. Nu har den utvecklats mer till en cool klocka med en dold touch screen. Självklart kan den också komma till användning i vissa sammanhang; till exempel om man ska hålla koll på tiden som talare. Time Management är något som ligger varmt om hjärtat och som jag även föreläser om. 12

13 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Produkter utvecklas ständigt och nya tillkommer. Den ökande konkurrensen gör att företagen hela tiden måste komma med nyheter för att locka köpare. Det kan gälla nya modeller för befintliga produkter, men också sådana som tillfredsställer helt nya behov. Utvecklingen innebär också att produkter kan tas fram till lägre priser än tidigare. Allt pådrivet av konkurrensen. Vilda och tama produkter På marknaden finns en mängd produkter. Många av dem har funnits länge. Det är varor och tjänster som människan alltid behöver. Säkert kommer baslivsmedel som smör, bröd, mjölk, frukt och grönsaker samt kläder, skor, möbler, böcker och tidningar alltid att efterfrågas. De är inte särskilt spännande produkter men en viktig del av vår vardag. Vi kan kalla dem för tama produkter. Nästan varje dag informeras vi dock om nya tekniska framsteg och produkter vi aldrig tidigare hört talas om. För inte så länge sedan var en dator något mycket exklusivt, som bara ett fåtal hade sett i verkligheten. Idag är en dator knappast mycket märkvärdigare än en telefon. Datorn har blivit tam. Det är de vilda produkterna som för utvecklingen framåt. Ny teknik. Kreativ produktutveckling. Nya produkter utan gränser. Vilda produkter, som vi med tiden lär oss att använda och inte längre vill vara utan. Mutewatch. 13

14 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Produkter fyller behov Vad är en produkt? När vi talar om produkter brukar vi mena varor och tjänster som bjuds ut till försäljning på en marknad. Även tjänster är alltså produkter, t ex kallar banker en viss sorts fondsparande för en produkt. Även en charterresa, en satellitkanal, en musikkonsert, en teaterföreställning etc är produkter. En välkänd artist, konstnär etc kan också ses som en produkt. I detta fall författaren och musikern Ulf Lundell på framsidan av en katalog från bokförlaget Wahlström & Widstrand. Vad är det egentligen som gör att vi behöver produkter, dvs varor eller tjänster? Vad är det för drivkrafter inom oss som gör att vi har behov av vissa saker? En amerikansk psykolog, Abraham Maslow, menar att människor hela tiden strävar efter att uppfylla olika typer av behov. Han menar också att vi vill uppfylla behoven i en viss ordning. Maslow beskriver den här ordningen i nedanstående behovstrappa: Självförverkligande Trygghet Gemenskap Uppskattning Fysiska behov Maslows behovstrappa. Först kommer de fysiska behoven, t ex mat, dryck och sömn. Därefter kommer behovet av trygghet, t ex säker inkomst och ordnat boende. Gemenskap och samhörighet uppnår man i familjen, idrottsklubben eller annan grupp som t ex har en viss livsstil. De flesta vill utöver detta också få viss uppskattning för 14

15 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? vad man gör, t ex inom idrotten eller på jobbet. Många människor vill också känna att de uppnått något i livet, s k självförverkligande. Bestiga ett berg, resa jorden runt, vinna en tävling, utveckla en ny idé, bli kändis etc. De två första stegen i Maslows behovstrappa kallas ofta för primära behov (förstahandsbehov) och de tre översta stegen för sekundära behov (andrahandsbehov). Men Maslows trappa kan självklart inte förklara alla behov som vi människor har. Det kan t ex gälla behov av spänning, avkoppling, nöjen och musik. Teknikutveckling produktutveckling Ibland skapas ny teknik som ger upphov till helt nya produkter och helt nya behov. När förbränningsmotorn uppfanns gav den människan ett helt nytt transportmedel, bilen. Idag utvecklas produkten bil dels formmässigt, dels genom att ny teknik används. Ser man på bilens historia så har den övergripande formen inte ändrats så mycket. En bil rullar fortfarande på fyra hjul, har bromspedal, gaspedal, säten, ratt, två eller fyra dörrar. Ändå ser en Volvo S80 helt annorlunda ut jämfört med en T-Ford. Produkten har utvecklats. Likadant är det med tekniken. Bilar för 30 år sedan hade inte den datoriserade och elektroniska teknik som finns nu. Både tillverkningstekniken av en Volvo S80 och bilens teknik i sig själv skiljer sig väsentligt från T-fordens. Teknikutveckling inom bilbranschen. 15

16 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Vem utvecklar produkter? Den som driver ett eget företag är intresserad av och oftast kunnig i den verksamhet det gäller. Han/hon har kanske varit anställd i denna typ av företag tidigare eller känner någon som har ett liknande företag. Vanliga kännetecken hos en blivande företagare är personens behov av frihet och att vara sin egen. Samtidigt finns en känsla för att satsa på nyheter och förändringar. Möjligheten att tjäna lite mer än som anställd finns självklart också någonstans i tankarna. Men det är inte alltid pengarna som är det avgörande när man kör igång ett eget företag. Man brukar kalla den person som är handlingskraftig, beslutsam och duktig på att få saker gjorda för entreprenör. Entreprenören har en sorts drivkraft inom sig som gör att han/hon dras till nya utmaningar en som vågar riskera tryggheten för att satsa på nya oprövade projekt, trots att omgivningen ofta undrar: Hur vågar du börja med något som är så osäkert? Du vet ju inget om chanserna att lyckas eller riskerna att misslyckas! Företagande är alltid osäkert, eftersom det inte finns några garantier för att det ska utvecklas väl. Men det går naturligtvis att minska osäkerheten genom att satsa på kända produkter som man vet säljer bra. Man kanske också känner till konkurrenternas svagheter. Det finns naturligtvis också de som ger sig ut på okända marker med helt Entreprenör kan även finnas i en helt nya produkter. En sådan typ av människa brukar kallas för innovatör (innova- annan betydelse. En entreprenör utför beställningsarbeten. Exempelvis Skanska bygger hus på uppdrag av en bestältion = nyhet). Innovatören kanske inte från början vet hur kunderna kommer lare. Underentreprenörer levererar varor att reagera. Även här bör man försöka och tjänster till en huvudentreprenör, minska osäkerheten genom att undersöka marknadens intresse och t ex testa t ex kan Skanska köpa in måleriarbeten från ett fristående måleriföretag. i mindre skala först. Mest osäkert lever en uppfinnare som väljer att själv driva företag. Om man har skapat en helt ny produkt från början, är man ofta osäker på hur den fungerar i färdigt skick ute på marknaden eller för kunden. Mycket tid och ofta en del pengar måste läggas ned på att utveckla och pröva den nya produkten. Man måste därefter se till att den går att tillverka på ett effektivt sätt till rimlig kostnad. Samtidigt ska marknaden informeras om produkten och dess fördelar. Det är inte självklart att uppfinnaren är bra på eller har intresse av alla dessa delar av företagandet. 16

17 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Produktutveckling inom större företag Såväl entreprenören och innovatören som uppfinnaren (forskaren) kan också finnas inom större företag, t ex Ericsson eller ABB. Det är dock inte alltid lika lätt att få gehör för sina nyskapande idéer i en större organisation som i ett mindre företag. Även om det lyckas så är det inte säkert att idégivaren får ut något extra av det ekonomiskt. Det är därför inte ovanligt att mindre innovativa företag köps av större koncerner för att få tag på nya lovande produkter. Det händer också att idérika personer på större företag lämnar detta för att starta eget. Inblick i företaget Losec på 2000-talet Produktutvecklingsprocessen för läkemedel sträcker sig över en lång tidsperiod. Alltifrån forskning, tester till myndighetsprövning och lansering. Magsårsmedlet Losec började utvecklas på 1970-talet, lanserades 1988 och visade sig bli en stor succé på 1990-talet. Medlet är en viktig faktor bakom företagets gynnsamma ekonomiska utveckling. Men medaljen har en baksida. Efter sammanslagningen har AstraZeneca blivit allt mer beroende av produkten Losec. Under år 2000 inbringade försäljningen av Losec 6,3 miljarder US-dollar, en ökning med 9 % mot året före. Att jämföra med företagets hela försäljning under 2000 som var 16 miljarder US-dollar. Och hoten mot Losec har tornat upp sig. Alltfler (lagliga) kopior har kommit ut på marknaden och dessa säljs till ett lägre pris. Den mest kända kopian, Lanzo, har tagit en del marknad från AstraZeneca. Samtidigt har det uppkommit en debatt i många länder om huruvida läkare är tvungna att skriva recept på det billigaste alternativet av ett läkemedel om det är likvärdigt. En debatt som inte gynnar AstraZeneca, eftersom man har stora utvecklingskostnader man måste ta betalt för, hela 4 miljarder US-dollar under år AstraZeneca har givetvis också andra framgångsrika produkter som säljer bra, bl a inom hjärta/kärl, t ex Zestril mot högt blodtryck, astmamediciner, t ex Pulmacort, och cancermediciner, t ex Zoladex för behandling av prostata- och bröstcancer. Men vad företaget behöver är framtida tillväxtprodukter som kan mäta sig med Losec. Forskningen har gett resultat. Nervmedicinen Seroquel ökade med 85 % under år 2000 och försäljningen uppgick till nästan 2 miljarder US-dollar redan år Andra nya produkter är Atacand mot högt blodtryck och Casodex för behandling av prostatacancer. Det största hoppet ställer man till det nyutvecklade magsårsmedlet Nexium som ska möta Losec-kopiorna. Godkänt av myndigheterna i USA och EU under år 2000 och introducerat i tio länder redan detta år. Därefter är Nexium godkänt i flera större länder, bl a Japan, och försäljningen uppgick 2010 till nästan 5 miljarder USdollar. Ett läkemedelsföretag kan aldrig slå sig till ro. Forskarna måste hela tiden ta fram nya produkter. Några av de nya produkterna kan bli framgångsrika, men man vet aldrig vilka. 17

18 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Innovatörens roll Man kan säga att innovatören befinner sig någonstans mellan uppfinnaren (eller forskaren) och entreprenören, dvs en person som kan fånga upp idéer från uppfinnare och utveckla dem till säljbara produkter. En uppfinnare kanske inte alltid tänker på vilket behov en produkt ska uppfylla hos eventuella kunder. Uppfinnaren ser kanske mer till sitt eget behov och vilka tekniska lösningar som han kan använda sig av. Detta är givetvis en bra grund för teknikutveckling, eftersom nya produkter måste tas fram med ett brinnande engagemang tillsammans med idérikedom. Men detta räcker inte, produktens framtid måste också bedömas utifrån kommersiella förutsättningar. Då menas att det måste finnas ett behov som produkten uppfyller och som tillräckligt många kunder är villiga att betala för. Innovatörens roll är att bedöma och ta fram underlag för att visa att produkten kan få kommersiell framgång. Med hjälp av dessa underlag måste han få ett företag eller företagsledningen ifråga att satsa på tillverkning av den nya produkten. Att satsa på fortsatt produktutveckling och nya produktidéer innebär alltid ekonomiska risker. Detta är man väl medveten om i de flesta företag. En del företagsledningar minskar risken så dramatiskt att de inte alls satsar på nya idéer. En sådan inställning kan bli förödande för företaget, eftersom befintliga produkter snabbt kan vända neråt i produktlivscykeln. Orsaken kan vara att konkurrenterna kommer med nya tekniska lösningar som lockar kunderna till köp. En annan orsak kan vara att kundernas behov förändras beroende på t ex nya trender. En tredje orsak kan vara ny lagstiftning inom EU som 18www. ställer nya säkerhetskrav på I en konceptbil ryms innovationer av alla slag. produkten. Uppfinnare Innovationer och entreprenörskap > forskning > innovationer och entreprenörskap

19 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? A1. Uppgifter Rätt eller fel? A1:1 Var finns de vilda produkterna? A1:2 Skillnad mellan vara och tjänst A1:3 Sortera olika behov A1:4 Vilka är dina viktigaste behov? A1:5 Viktiga innovationer för mänskligheten A1:6 Beskriv en entreprenör A1:7 Varför kan man inte stanna upp? A1:8 Utveckla en befintlig produkt A1:9 Vilka produkter överlever? A1:10 Förgylla eller engagera? Rätt eller fel? Ange om följande påståenden är riktiga eller felaktiga: 1. När tama produkter blir omoderna blir de vilda. 2. Genom att vi har konkurrens sker det en utveckling av produkter. 3. En produkt är enbart saker vi kan ta på. 4. Till primära behov räknas uppskattning. 5. Våra behov är en stark drivkraft för utveckling av produkter. 6. En entreprenör arbetar alltid under trygga förutsättningar. 7. Innovation betyder nyhet. 8. En innovatör försöker finna användningsområden för nya produkter. 9. Håkan Lans är en känd svensk uppfinnare av bl a GPS. 10. Att produktutveckla är dyrt och riskfyllt. Därför bör man helst avstå för att inte riskera företagets framtid. 11. Människors förändrade behov, konkurrenters utveckling av produkter och lagstiftning är tre viktiga orsaker till varför ett företag bör satsa på att utveckla sina produkter. 19

20 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? A1:1. Var finns de vilda produkterna? A. Titta runt i rummet och se om du kan finna en vild produkt. B. Försök att fundera ut en vild produkt som du har hemma eller som finns i din närmaste omgivning. C. Varför tror du att det inte finns så mycket vilda produkter i skolans undervisningsmateriel? A1:2. Skillnad mellan vara och tjänst? Vad är tjänst och vad är vara hos följande yrken: Frisör Målare Elektriker Advokat Expedit Programmerare Bilmekaniker A1:3. Sortera olika behov Vi människor har olika typer av behov. A. Sortera följande behov som primära och sekundära: bostad, arbete, vatten, hemmabioanläggning, jordenruntresa, en hund, restaurangbesök, potatis, lås på dörren, oxfilé, dieseljeans, jacka och fritidshus. B. Sortera ovanstående behov efter fysiska behov, behov av trygghet, samhörighet, uppskattning och självförverkligande. 20

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET Tid: 60 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP H2ooo LÄRARHANDLEDNING AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP att leda i praktiken Gunilla Eek Anders Philsgård Lotten Svensson LÄRARHANDLEDNING MED LÖSNINGAR H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du gillar

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

2015, Centrum för Näringslivshistoria Omslagsbild: Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria Projektledare: Anna Linderoth Redaktör: Sara

2015, Centrum för Näringslivshistoria Omslagsbild: Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria Projektledare: Anna Linderoth Redaktör: Sara LÄRARHANDLEDNING 2015, Centrum för Näringslivshistoria Omslagsbild: Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria Projektledare: Anna Linderoth Redaktör: Sara Johansson Pedagogiskt stöd: Benito Peix

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR?

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? 01 LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? Tid: 80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist MATTESPANARNA Spanarboken ÅR 4 Lena Zetterqvist ISBN 978-91-47-10120-7 2011 Lena Zetterqvist och Liber AB projektledare Mirvi Unge, Maria Österlund redaktör Inger Strömsten omslag Marta Coronel grafisk

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla ASPEGREN IDÉ AB Sjätte upplagan Glassfabriken Glassfabriken tillverkar glass som säljs till livsmedelsbutiker, glassbarer, glasskiosker, restauranger och personalmatsalar.

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Lagar och regler Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Immaterialrä0 Skydda den som skapat något ny0 Ny idé Skydda e0 varumärke eller e0 företags namn. Skydda design eller

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Läraren som visar ungdomar hur man räddar världen

Läraren som visar ungdomar hur man räddar världen Läraren som visar ungdomar hur man räddar världen Om socialt entreprenörskap i skolan Solen skiner och min gamla kollega Thor-Björn Schiller är på gott humör. De har lyckats vända en negativ utveckling

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Facit. 1 Affärsidén viktigast för företaget. 2 Företagets olika former och intressenter. 1. Rätt eller fel? 1. Rätt eller fel

Facit. 1 Affärsidén viktigast för företaget. 2 Företagets olika former och intressenter. 1. Rätt eller fel? 1. Rätt eller fel Facit 1 Affärsidén viktigast för företaget 2 Företagets olika former och intressenter? 1. Rätt 2. Fel 3. Rätt 4. Rätt 5. Fel 6. Rätt 7. Fel 8. Rätt 9. Rätt 10. Rätt 11. Fel 12. Fel 13. Rätt 14. Fel 1.

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer