Cege Ekström Ronald Fagerfjäll Carina Jansson. Entreprenörskap. Utveckling av företagande. Fakta & uppgifter. Andra upplagan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cege Ekström Ronald Fagerfjäll Carina Jansson. Entreprenörskap. Utveckling av företagande. Fakta & uppgifter. Andra upplagan"

Transkript

1 Cege Ekström Ronald Fagerfjäll Carina Jansson Entreprenörskap Utveckling av företagande Andra upplagan Fakta & uppgifter

2

3 Välkommen till Entreprenörskap utveckling av företagande! Detta är en bok om företagande och företagandets villkor. Innehållet tar upp en del om entreprenörskap genom olika tider, hur nya företag kommer till och vad som driver en nyföretagare och entreprenör. Vår förhoppning är att du ska få kunskap om vad som ligger bakom utvecklingen av nya företag och produkter. Boken ger också kunskaper om de ekonomiska villkor som gäller för företagande. Ta initiativ och vara kreativ Entreprenörskap handlar bl a om att kunna ta initiativ, ta ansvar och vara kreativ. Dessa egenskaper kännetecknar de flesta företagsentreprenörer. Du kan givetvis vara entreprenöriell även i andra sammanhang, t ex i ideell föreningsverksamhet och konstnärlig verksamhet. Entreprenörskap kan därför sägas vara ett förhållningssätt till hur du skapar nytt eller utvecklar något befintligt. Boken Entreprenörskap utvecklande av företagande innehåller moment som ska utveckla din entreprenöriella medvetenhet och handlande. Detta sker genom att vara med och planera, genomföra och utvärdera projekt individuellt och i arbetsgrupper. Viktiga avsnitt är träning i att vara kreativ och komma med lösningar men också att reflektera över grupprocesser och din egen roll i en arbetsgrupp. Kunskaper om företagande Boken innehåller även moment i grundläggande företagande och hur ett projekt ska planeras uttryckt i ekonomiska termer. Viktiga inslag i boken är också muntlig och skriftlig presentation av projekt för att på så vis utveckla din kommunikativa förmåga, liksom samarbets- och ledarskapsförmåga. För att ge inspiration finns historiska berättelser om några framgångsrika svenska företagsentreprenörer genom tiderna samt bakgrundskunskaper till hur företag och produkter utvecklas. Användningsområden Entreprenörskap utveckling av företagande är avsedd för olika typer av kurser inom företagande, bl a entreprenörskap, entreprenörskap och företagande samt grundläggande företagsekonomi. Boken är ett alternativ med stark entreprenörsinriktning för Företagsekonomi 1 2 på Ekonomiprogrammet och Entreprenörskap på gymnasiets yrkesprogram. Dessutom är boken med sitt breda och flexibla innehåll lämpad för alla slag av lokala kurser i entreprenörskap och företag ande. Inriktningen kan här vara projektinriktad eller fokuse-

4 VÄLKOMMEN! rad på småföretagandets ekonomi. Boken passar givetvis också för motsvarande kurser på komvux. På gymnasiets studieförberedande program kan kursen Entreprenörskap och företagande med fördel användas för att driva exempelvis Ung företagsamhet (UF), Här blir den således ett komplement till kursen Företagsekonomi 1. På gymnasiets yrkesprogram får Entreprenörskap en mer självständig prägel med grundläggande företagskunskaper samt ett mindre företagsprojekt inom programmets branschinriktning. I båda fallen gäller det utveckling av företagande från idé till succé. Även här kan Entreprenörskap med fördel anpassas till exempelvis UF. Uppläggningen av entreprenörskap i undervisningen utgår lämpligen från lokala förhållanden och initiativ. Inom vuxenutbildningen är det också möjligt att utveckla företagsprojekt på liknande sätt inom kursens ram. Entreprenörskap utveckling av företagande är också lämplig för tillämpande kurser inom Yrkeshögskolan (Yh) och företagsutbildningar samt inom grundläggande högskoleutbildning. Boken kan även användas för självstudier för att starta eget företag, utveckla egna produkt- eller företagsidéer eller som inspiration för kreativ produktutveckling i företag. Indelad i två block Entreprenörskap utveckling av företagande är indelad i två block: en utvecklingsdel Från idé till succé och en del om Företagandets villkor med kunskaper inom företags juridik, kalkylering, finansiering, marknadsföring och redovisning. Kombinerad fakta- och uppgiftsbok Boken är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok. Kortfattad text med praktiska exempel aktuella och historiska som kan bidra till att ge inspiration till nyskapande verksamhet. Illustrerande bilder och figurer, ett antal övningsuppgifter och genomgående stöd för eget projektarbete uppmanar till egen aktivitet. Uppgifterna består av rätt/fel-frågor, tillämpningsuppgifter, utvecklingsuppgifter samt en löpande projektuppgift. Förslag till lösningar finns i häftet Kommentarer och lösningar. Författarna Vi som har skrivit denna lärobok är Cege Ekström, ekonom, samhällsvetare och lärare inom Yrkeshögskolan (Yh), tillika läroboksförfattare, Ronald Fagerfjäll, ledarskribent på Dagens Industri och författare till böcker om svenskt näringsliv

5 VÄLKOMMEN! samt Carina Jansson, ingenjör, ekonom och lärare på gymnasieskolan. Vi har alla arbetat med företagande i olika former. Andra upplagan 2013 I andra upplagan har fakta, tabeller, exempel och illustrationer genomgående uppdaterats. Lycka till med dina studier! Författare och Redaktion Lokomotivföretag behöver få fram fler entreprenörer Den svenska basindustrin förknippas inte i första hand med entreprenörskap. Men paradoxalt nog bygger många industrikoncerners verksamhet just på detta. Ett stort industriföretag är som ett lokomotiv. Det drar fram både regionen där det är etablerat och de medelstora och små företagen i sin närhet. Men minst lika viktigt är det interna entreprenörskapet. En operatör i ett kontrollrum vid en pappersmaskin till exempel, hade förr en ganska praktisk roll. Gick något snett reste man sig och lagade felet. I takt med att maskinerna blir smartare, snabbare och mer driftsäkra får människan bakom maskinen en annan funktion. Nu handlar det om att styra optimalt, säkerställa kvalitet och övervaka processen, allt på eget initiativ. Då krävs ett entreprenöriellt tänkande. Hur ser vi då till att det finns en långsiktig kontinuerlig försörjning av nya driftiga personer in i verksamheten? Idén med att tidigt i skolan få eleverna att se entreprenörskap och företagande som lustfyllt och utvecklande är bra och helt nödvändig. Entreprenörsutbildning borde vara en naturlig del inom läroplanen i alla landets skolor. Nu måste alla Sveriges lokomotivföretag ta sitt ansvar genom att stötta skolor och entreprenörsutbildningar för att få fram fler entreprenörer. Det tjänar vi alla på samhället, storföretagen och entreprenörerna själva. Jan Moritz Vice president, Human Resources Stora Enso AB Ny Teknik Fokus på Entreprenörskap! Exempel på ett av många inlägg i media. Att vara entreprenöriell är ett sätt att greppa framtiden!

6 Innehåll Del A Från idé till succé 6 Entreprenörer teknik och affärssinne 10 A1. Varför behövs utveckling? 12 Vilda och tama produkter 13 Vad är en produkt? 14 Produkter fyller behov 14 Teknikutveckling produktutveckling 15 Vem utvecklar produkter? 16 Produktutveckling inom större företag 17 Innovatörens roll 18 Uppgifter 19 Åke Lundqvist attackerade den amerikanska mobilmarknaden 23 A2. Tänka nytt och hitta lösningar 26 Vad kan man skapa? 27 Design allt viktigare 28 Teknikutveckling inte bara produkter 29 Konsultföretagen experter på teknikutveckling 30 Förmågan att spränga ramarna 31 Veta vad man inte vet! 32 Färre idéer med IT? 32 Ensam är stark eller vi skapar tillsammans? 32 Ett lyckat entreprenörskap 33 Den snabba utvecklingen 34 PC:ns utveckling 34 Lite svensk TV-historia 36 Lite radio- och internethistoria 36 Teknikutveckling i historien 38 Uppgifter 41 Ruben Rausing den främste svenske entreprenören? 44 A3. Projektarbete 46 Livet är fullt av projekt 47 En tillfällig kraftsamling 48 Projektstyrning 49 Projektet måste vara väl förankrat Förstudien Undersöka möjligheter Genomförande Uppföljning 53 Projektorganisation 54 Projektgruppen 54 Projektledaren 54 Projektplatsen 55 Möten 55 Samarbetsproblem 56 Projektrapport 57 Muntlig presentation 58 Uppgifter 59 Den driftiga familjen Nobel 66 A4. Förverkliga idéer 68 Produktutvecklingens steg 69 Produktidé 69 Idén bedöms 69 Idén blir till förslag 70 Testprodukt arbetas fram 72 Testförsäljning genomförs 72 Tillverkning av färdig produkt 72 Lansering på marknaden 72 Priserna sjunker 73 Den vackra tekniken 74 Patentskydd 74 Patentansökan 75 Patentkrav 76 Europapatent 78 Övriga produktskydd 79 Var försiktig med att sprida idéer! 79 Exempel på sekretessavtal 80 Uppgifter 81

7 INNEHÅLL Del B Företagandets villkor Gunnar Bark med sikte på bilsäkerhet 86 A5. Ta ansvar för produkten 88 Köplagar 89 Produktansvar 90 Produktansvarslagen 91 Produktsäkerhetslagen 92 Miljöbalken skyddar miljön 93 Producentansvar 95 Återanvändning eller återvinning? 95 Inom fem områden 95 Producentansvar för förpackningar 96 Bilar 97 Uppgifter 99 Sven Wingquist han skapade det svenska kullagret 104 A6. Ständig förnyelse ett måste 107 Produkter har också ett liv 108 Stöd vid uppgång 109 Upplivning vid nedgång 110 Man måste tänka framåt 110 Uppgifter 114 Ingvar Kamprad störst bland distributionsrevolutionärerna 134 B1. Företagande och företagsformer 136 Vem blir egen företagare? 137 Vad ska man tänka på innan man startar? 137 Franchising företag med snabbstart 138 Affärsplanen företaget och framtiden 138 Affärsplanens innehåll 139 Var kan man få råd och hjälp? 139 Företags intressenter 140 Välj rätt företagsform! 141 Enskild näringsidkare ett enmansföretag 141 Handelsbolag 141 Kommanditbolag 142 Aktiebolag 143 Ekonomisk förening 144 Ideell förening 145 Registrering av företag 145 Registrera domän på internet 146 Uppgifter 147 Wilhelmina Wahlgren Skogh hotell- och turismentreprenör 151 Stikkan Andersson och ABBA en del av det svenska musikundret 117 A7. Vad är den nya ekonomin? 120 Den nya ekonomin 121 Global marknadsföring 123 Globaliserade företag 123 Den nya ekonomins företag 124 Finansiering i stället för lönsamhet 124 Utvecklingen sker i Asien 126 En rejäl hemmamarknad! 127 Engelskan en nyckel till gränslös kommunikation 127 Kritik mot den nya ekonomin 128 Uppförandekod 128 Uppgifter 129 B2. Räkna med resultat 153 Hur går företaget? 154 Så räknas resultatet 155 Intäkter och kostnader måste beräknas 156 Ekonomiska begrepp 156 Osålda varor är lager 157 Resultatet måste spegla lönsamheten 158 Resultat historia och framtid 159 Resultatrapporter 159 Förändringar uppstår 161 och måste mötas 161 Olönsamhet kan medföra konkurs 161 Priset påverkar intäkterna 162 Flera faktorer påverkar priset 163 Var hamnar priset? 164 Priskalkyl 164 Volymen påverkar priset 165 7

8 INNEHÅLL Priskalkyl i företag som tillverkar olika produkter 165 Beräkna påläggsprocent 166 Momsen läggs till priset 166 Momsen drabbar inte företag 167 Uppgifter 168 Ivar Kreuger från byggentreprenör till bedragare 176 B3. Att utveckla kostar pengar 180 Kapitalbehov 181 Likviditetsbudget 182 Jämförelse mellan likviditetsbudget och resultatbudget 183 Hur kan likviditeten förbättras? 185 Investeringskalkyl 186 Är investeringen lönsam? 186 Investeringskalkylens tre delar 187 Grundinvestering inte bara inköpspriset 187 Driftsöverskott uppstår varje år 187 Två metoder för investeringskalkyl 188 Pay-off = återbetalningstid 188 Pay-off metoden för mindre investeringar 189 Nuvärdemetoden tar hänsyn till ränta 189 Kalkylränta den fjärde delen 189 Räntenivå 191 Nuvärdefaktor finns i tabellen 191 Restvärdet kan läggas till kalkylen 193 Investeringskalkylen gäller inte bara siffror 194 Uppgifter 195 Axel Wenner-Gren den nya ekonomins entreprenör 202 B4. Vad vill marknaden ha? 205 Vad är en marknadsundersökning? 206 Egna erfarenheter 206 Skrivbordsundersökning 206 Fältundersökning 207 Hur gör man urvalet? 210 Bortfallet måste begränsas 210 Hur ställer man frågor? 211 Planera hur resultat ska sammanställas 212 Uppgifter 213 Erling Persson grundare av konfektionskedjan H&M 216 B5. Marknadsföring 218 Affärsidén att uppfylla ett kundbehov 219 Affärsidén måste förnyas 220 Kunden är kung 221 Det finns olika köpare! 221 Vad köper företagen? 221 Marknaden här möts säljare och köpare 222 Marknaden styrs av tillgång och efterfrågan 222 Många olika marknader 222 Kunder på avstånd 224 Masskommunikation 225 Internet ett interaktivt medium 225 Väcka uppmärksamhet ett måste 225 Säljfrämjande åtgärder = Marknadsföring P:n olika sätt att konkurrera 226 Många sätt att påverka? 227 Ett femte P sätter personalen i fokus 227 Köparens valfrihet skyddas 228 Uppgifter 230 Håkan Lans uppfinnare redan som liten 235 B6. Ekonomisk redovisning och analys 237 Styrning mot effektiva företag 238 Redovisning mäter resultat och lönsamhet 240 Ekonomiska rapporter resultat 241 Riskerna är många 243 och kräver åtgärder 243 som ger möjligheter 244 Olönsamhet kan medföra konkurs 244 Balansrapport 245 Officiella bokslutsrapporter 245 Analys av lönsamheten 247 Årsbokslutet är grunden för analysen 249 Bokföring grunder 250 Dubbel bokföring 250 Kontering med moms 251 Kontoplan 253 Uppgifter 254 Kortfacit 269 Sakregister 271 8

9 Del A Från idé till succé A1. Varför behövs utveckling? A2. Tänka nytt och hitta lösningar A3. Projektarbete A4. Förverkliga idéer A5. Ta ansvar för produkten A6. Ständig förnyelse ett måste A7. Vad är den nya ekonomin?

10 Entreprenörshistoria Gustaf Dalén uppfann ett fyrsystem byggt på en fransk metod. Assar Gabrielsson fick idén att starta en bilfabrik. Volvo föddes. 10 Entreprenörer teknik och affärssinne Entreprenörer tenderar att komma i vågor talets tidiga entreprenörer var en del av verkstadsteknikens, elektricitetens, telefonteknikens och motorteknikens genombrott. Det fanns hundratals av samma sort. Ericsson kunde till exempel ha hetat Brunius eller Öller, och Asea kunde ha varit exempelvis Luth & Rosén. Separator hade fem sex utmanare bara i Sverige och SKF nästan lika många. Precis som i idrottens värld är det bara vinnarna vi känner namnet på. Och precis som där är det ibland små skillnader mellan att vinna eller försvinna. Men det faktum att vinnarna står ensamma i historieböckerna gör att de heroiseras av eftervärlden. Vi riskerar alltså att överskatta betydelsen av vinnarna. För det mesta har dock överskattningen handlat mer om teknisk genialitet än om affärsmannaskap. Det är ingen tvekan om att Sven Wingquist gjorde en epokgörande uppfinning med sitt kullager, men det var likafullt en förbättring av en redan mogen produkt. Och den Nobelprisbelönade Gustaf Dalén fick uppdraget från Lotsverket via företaget Gasackumulator att utveckla ett fyrsystem byggt på en ny fransk metod att lagra acetylengas i ståltuber. Storheten låg i den elegans med vilken han genomförde uppdraget, som krävde 5 6 uppfinningar. De surfade vidare på talsvågen. Nästa stora entreprenörsvåg handlade ännu mer om den växande medelklassen och dess behov. Assar Gabrielsson och hans vän Gustaf Larsson i SKF fick idén att starta en personbilsfabrik i kullagerfabrikens regi och Volvo föddes. Ett tjugotal svenska företag nosade på samma område. Denne vinnare studerade naturligtvis de amerikanska förebilderna noggrant. Ruben Rausing åkte vid samma tid på stipendium till USA och skådade där framtidens distributionssamhälle. Han kom hem och startade ett förpackningsföretag. En hel rad företag satsade på spisar, kylskåp och liknande i kölvattnet på Electrolux. I Motala grundade före detta gruvarbetaren och Asea-elmontören Axel Holstensson en elfirma, som på 1920-talet började tillverka radiomottagare under namnet Luxor. Han var naturligtvis inte ensam om det. Även krigsåren gav utrymme för nya entreprenörsinsatser, eftersom exporten mer eller mindre stängdes ute. Till de mindre som gynnades hörde kemiföretaget Perstorp.

11 Men mest tänker man kanske på fotohandlaren Victor Hasselblad, som efter ett militäruppdrag konstruerade den professionella kamera som fortfarande bär hans namn. Så kom 1950-talet med dess nya tekniska genombrott, petrokemi, jetflyg, kärnkraft och en transportrevolution (gaffeltruckar, lastbilar, nya typer av fartyg och nätverksplanering). Kriget hade koncentrerat utvecklingssatsningarna åt vissa håll. Där kunde man nu förvänta sig fredligare entreprenörer. Men jetflyg, kärnkraft och kemikrackrar var inget för mindre företagare i ett land där riskkapitalet var inlåst i storföretag. Nästa period kännetecknades av ny livsmedelsteknik och av fritidsprodukter. I matindustrin är Findus den stora stjärnan och företagsledaren heter Lars Anderfeldt, och var VD för Findus. En rad andra företag, sådana som Felix, Bjäre och Dafgård utvecklas, men inget företag har jordmån att växa utomlands. KF och bondekooperationen behärskar fältet. I fritidsindustrin kom Göte Borgström med ABU, spinnspönas Rolls Royce, och Stiga som handlade om bordtennisprodukter till en början. Svenskarna köpte fritidsbåtmotorer och sportutrustning från företag som Penta, Jofa och ABC. Radiobolagen, t ex Luxor, ställde om till bandspelare och TV. Men 1970-talets svenska storföretag blev njurdialysföretaget Gambro, startat av Holger Crafoord från Rausingkretsen. Rausings nya företag TetraPak fick också sitt definitiva internationella genombrott. I de internationella storföretagen var det inte bara jämmer och elände. En arbetsgrupp mellan L M Ericsson och Televerket tog fram AXE, den ledande elektroniska telefonväxeln och i Astras göteborgska dotterbolag Hässle höll forskarna på att revolutionera läkemedelsvärlden med nytt tänkesätt och storsäljare som Losec och Seloken. Pharmacia hade börjat utforska den nya biotekniken och statliga Kabi lade ut en beställning på bakterieproducerat tillväxthormon. Allt detta mognade under talet. Och nu bröt helt oväntat mobilteletekniken igenom efter det att svenska Televerket (nuvarande Telia) varit först med ny standard, NMT. Kinneviks Jan Stenbeck fick utmana Televerket med Comviq och Ericssons dotterbolagschef Åke Lundqvist såg till att koncernen blev landets främsta exportsäljare någonsin. En lång rad företag kunde koppla på som underleverantörer i den nya vågen, sådana som Allgon, Radiosystem, Nolato m fl. Mobilteleteknik är fortfarande när detta skrivs den kanske viktigaste grundarvågen under 100-årsperioden. Följande fas handlar om internet på mobiltelefon. Mönstret tycks vara att 1900-talets superentreprenör har varit klart bättre utbildad och språkkunnig än genomsnittet. Mer än hälften var högskoleutbildade och relativt många hade praktiserat utomlands. De tog in nya idéer. De nya tycks helt följa det traditionella mönstret. Entreprenörshistoria 11

12 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? A1. Varför behövs utveckling? Vilda och tama produkter Vad är en produkt? Produkter fyller behov Teknikutveckling produktutveckling Vem utvecklar produkter? Produktutveckling inom större företag Innovatörens roll Uppgifter Mai-Li Hammargren är en av grundarna bakom Mutewatch som hon utvecklade medan hon pluggade på Handelshögskolan i Stockholm. Med Mutewatch fick Mai-Li titeln Årets Unga Entreprenör Jag tyckte att det var tråkigt att behöva väcka min kille som jobbade natt, så jag kom på idén med ett vibrerande armband. Nu har den utvecklats mer till en cool klocka med en dold touch screen. Självklart kan den också komma till användning i vissa sammanhang; till exempel om man ska hålla koll på tiden som talare. Time Management är något som ligger varmt om hjärtat och som jag även föreläser om. 12

13 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Produkter utvecklas ständigt och nya tillkommer. Den ökande konkurrensen gör att företagen hela tiden måste komma med nyheter för att locka köpare. Det kan gälla nya modeller för befintliga produkter, men också sådana som tillfredsställer helt nya behov. Utvecklingen innebär också att produkter kan tas fram till lägre priser än tidigare. Allt pådrivet av konkurrensen. Vilda och tama produkter På marknaden finns en mängd produkter. Många av dem har funnits länge. Det är varor och tjänster som människan alltid behöver. Säkert kommer baslivsmedel som smör, bröd, mjölk, frukt och grönsaker samt kläder, skor, möbler, böcker och tidningar alltid att efterfrågas. De är inte särskilt spännande produkter men en viktig del av vår vardag. Vi kan kalla dem för tama produkter. Nästan varje dag informeras vi dock om nya tekniska framsteg och produkter vi aldrig tidigare hört talas om. För inte så länge sedan var en dator något mycket exklusivt, som bara ett fåtal hade sett i verkligheten. Idag är en dator knappast mycket märkvärdigare än en telefon. Datorn har blivit tam. Det är de vilda produkterna som för utvecklingen framåt. Ny teknik. Kreativ produktutveckling. Nya produkter utan gränser. Vilda produkter, som vi med tiden lär oss att använda och inte längre vill vara utan. Mutewatch. 13

14 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Produkter fyller behov Vad är en produkt? När vi talar om produkter brukar vi mena varor och tjänster som bjuds ut till försäljning på en marknad. Även tjänster är alltså produkter, t ex kallar banker en viss sorts fondsparande för en produkt. Även en charterresa, en satellitkanal, en musikkonsert, en teaterföreställning etc är produkter. En välkänd artist, konstnär etc kan också ses som en produkt. I detta fall författaren och musikern Ulf Lundell på framsidan av en katalog från bokförlaget Wahlström & Widstrand. Vad är det egentligen som gör att vi behöver produkter, dvs varor eller tjänster? Vad är det för drivkrafter inom oss som gör att vi har behov av vissa saker? En amerikansk psykolog, Abraham Maslow, menar att människor hela tiden strävar efter att uppfylla olika typer av behov. Han menar också att vi vill uppfylla behoven i en viss ordning. Maslow beskriver den här ordningen i nedanstående behovstrappa: Självförverkligande Trygghet Gemenskap Uppskattning Fysiska behov Maslows behovstrappa. Först kommer de fysiska behoven, t ex mat, dryck och sömn. Därefter kommer behovet av trygghet, t ex säker inkomst och ordnat boende. Gemenskap och samhörighet uppnår man i familjen, idrottsklubben eller annan grupp som t ex har en viss livsstil. De flesta vill utöver detta också få viss uppskattning för 14

15 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? vad man gör, t ex inom idrotten eller på jobbet. Många människor vill också känna att de uppnått något i livet, s k självförverkligande. Bestiga ett berg, resa jorden runt, vinna en tävling, utveckla en ny idé, bli kändis etc. De två första stegen i Maslows behovstrappa kallas ofta för primära behov (förstahandsbehov) och de tre översta stegen för sekundära behov (andrahandsbehov). Men Maslows trappa kan självklart inte förklara alla behov som vi människor har. Det kan t ex gälla behov av spänning, avkoppling, nöjen och musik. Teknikutveckling produktutveckling Ibland skapas ny teknik som ger upphov till helt nya produkter och helt nya behov. När förbränningsmotorn uppfanns gav den människan ett helt nytt transportmedel, bilen. Idag utvecklas produkten bil dels formmässigt, dels genom att ny teknik används. Ser man på bilens historia så har den övergripande formen inte ändrats så mycket. En bil rullar fortfarande på fyra hjul, har bromspedal, gaspedal, säten, ratt, två eller fyra dörrar. Ändå ser en Volvo S80 helt annorlunda ut jämfört med en T-Ford. Produkten har utvecklats. Likadant är det med tekniken. Bilar för 30 år sedan hade inte den datoriserade och elektroniska teknik som finns nu. Både tillverkningstekniken av en Volvo S80 och bilens teknik i sig själv skiljer sig väsentligt från T-fordens. Teknikutveckling inom bilbranschen. 15

16 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Vem utvecklar produkter? Den som driver ett eget företag är intresserad av och oftast kunnig i den verksamhet det gäller. Han/hon har kanske varit anställd i denna typ av företag tidigare eller känner någon som har ett liknande företag. Vanliga kännetecken hos en blivande företagare är personens behov av frihet och att vara sin egen. Samtidigt finns en känsla för att satsa på nyheter och förändringar. Möjligheten att tjäna lite mer än som anställd finns självklart också någonstans i tankarna. Men det är inte alltid pengarna som är det avgörande när man kör igång ett eget företag. Man brukar kalla den person som är handlingskraftig, beslutsam och duktig på att få saker gjorda för entreprenör. Entreprenören har en sorts drivkraft inom sig som gör att han/hon dras till nya utmaningar en som vågar riskera tryggheten för att satsa på nya oprövade projekt, trots att omgivningen ofta undrar: Hur vågar du börja med något som är så osäkert? Du vet ju inget om chanserna att lyckas eller riskerna att misslyckas! Företagande är alltid osäkert, eftersom det inte finns några garantier för att det ska utvecklas väl. Men det går naturligtvis att minska osäkerheten genom att satsa på kända produkter som man vet säljer bra. Man kanske också känner till konkurrenternas svagheter. Det finns naturligtvis också de som ger sig ut på okända marker med helt Entreprenör kan även finnas i en helt nya produkter. En sådan typ av människa brukar kallas för innovatör (innova- annan betydelse. En entreprenör utför beställningsarbeten. Exempelvis Skanska bygger hus på uppdrag av en bestältion = nyhet). Innovatören kanske inte från början vet hur kunderna kommer lare. Underentreprenörer levererar varor att reagera. Även här bör man försöka och tjänster till en huvudentreprenör, minska osäkerheten genom att undersöka marknadens intresse och t ex testa t ex kan Skanska köpa in måleriarbeten från ett fristående måleriföretag. i mindre skala först. Mest osäkert lever en uppfinnare som väljer att själv driva företag. Om man har skapat en helt ny produkt från början, är man ofta osäker på hur den fungerar i färdigt skick ute på marknaden eller för kunden. Mycket tid och ofta en del pengar måste läggas ned på att utveckla och pröva den nya produkten. Man måste därefter se till att den går att tillverka på ett effektivt sätt till rimlig kostnad. Samtidigt ska marknaden informeras om produkten och dess fördelar. Det är inte självklart att uppfinnaren är bra på eller har intresse av alla dessa delar av företagandet. 16

17 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Produktutveckling inom större företag Såväl entreprenören och innovatören som uppfinnaren (forskaren) kan också finnas inom större företag, t ex Ericsson eller ABB. Det är dock inte alltid lika lätt att få gehör för sina nyskapande idéer i en större organisation som i ett mindre företag. Även om det lyckas så är det inte säkert att idégivaren får ut något extra av det ekonomiskt. Det är därför inte ovanligt att mindre innovativa företag köps av större koncerner för att få tag på nya lovande produkter. Det händer också att idérika personer på större företag lämnar detta för att starta eget. Inblick i företaget Losec på 2000-talet Produktutvecklingsprocessen för läkemedel sträcker sig över en lång tidsperiod. Alltifrån forskning, tester till myndighetsprövning och lansering. Magsårsmedlet Losec började utvecklas på 1970-talet, lanserades 1988 och visade sig bli en stor succé på 1990-talet. Medlet är en viktig faktor bakom företagets gynnsamma ekonomiska utveckling. Men medaljen har en baksida. Efter sammanslagningen har AstraZeneca blivit allt mer beroende av produkten Losec. Under år 2000 inbringade försäljningen av Losec 6,3 miljarder US-dollar, en ökning med 9 % mot året före. Att jämföra med företagets hela försäljning under 2000 som var 16 miljarder US-dollar. Och hoten mot Losec har tornat upp sig. Alltfler (lagliga) kopior har kommit ut på marknaden och dessa säljs till ett lägre pris. Den mest kända kopian, Lanzo, har tagit en del marknad från AstraZeneca. Samtidigt har det uppkommit en debatt i många länder om huruvida läkare är tvungna att skriva recept på det billigaste alternativet av ett läkemedel om det är likvärdigt. En debatt som inte gynnar AstraZeneca, eftersom man har stora utvecklingskostnader man måste ta betalt för, hela 4 miljarder US-dollar under år AstraZeneca har givetvis också andra framgångsrika produkter som säljer bra, bl a inom hjärta/kärl, t ex Zestril mot högt blodtryck, astmamediciner, t ex Pulmacort, och cancermediciner, t ex Zoladex för behandling av prostata- och bröstcancer. Men vad företaget behöver är framtida tillväxtprodukter som kan mäta sig med Losec. Forskningen har gett resultat. Nervmedicinen Seroquel ökade med 85 % under år 2000 och försäljningen uppgick till nästan 2 miljarder US-dollar redan år Andra nya produkter är Atacand mot högt blodtryck och Casodex för behandling av prostatacancer. Det största hoppet ställer man till det nyutvecklade magsårsmedlet Nexium som ska möta Losec-kopiorna. Godkänt av myndigheterna i USA och EU under år 2000 och introducerat i tio länder redan detta år. Därefter är Nexium godkänt i flera större länder, bl a Japan, och försäljningen uppgick 2010 till nästan 5 miljarder USdollar. Ett läkemedelsföretag kan aldrig slå sig till ro. Forskarna måste hela tiden ta fram nya produkter. Några av de nya produkterna kan bli framgångsrika, men man vet aldrig vilka. 17

18 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Innovatörens roll Man kan säga att innovatören befinner sig någonstans mellan uppfinnaren (eller forskaren) och entreprenören, dvs en person som kan fånga upp idéer från uppfinnare och utveckla dem till säljbara produkter. En uppfinnare kanske inte alltid tänker på vilket behov en produkt ska uppfylla hos eventuella kunder. Uppfinnaren ser kanske mer till sitt eget behov och vilka tekniska lösningar som han kan använda sig av. Detta är givetvis en bra grund för teknikutveckling, eftersom nya produkter måste tas fram med ett brinnande engagemang tillsammans med idérikedom. Men detta räcker inte, produktens framtid måste också bedömas utifrån kommersiella förutsättningar. Då menas att det måste finnas ett behov som produkten uppfyller och som tillräckligt många kunder är villiga att betala för. Innovatörens roll är att bedöma och ta fram underlag för att visa att produkten kan få kommersiell framgång. Med hjälp av dessa underlag måste han få ett företag eller företagsledningen ifråga att satsa på tillverkning av den nya produkten. Att satsa på fortsatt produktutveckling och nya produktidéer innebär alltid ekonomiska risker. Detta är man väl medveten om i de flesta företag. En del företagsledningar minskar risken så dramatiskt att de inte alls satsar på nya idéer. En sådan inställning kan bli förödande för företaget, eftersom befintliga produkter snabbt kan vända neråt i produktlivscykeln. Orsaken kan vara att konkurrenterna kommer med nya tekniska lösningar som lockar kunderna till köp. En annan orsak kan vara att kundernas behov förändras beroende på t ex nya trender. En tredje orsak kan vara ny lagstiftning inom EU som 18www. ställer nya säkerhetskrav på I en konceptbil ryms innovationer av alla slag. produkten. Uppfinnare Innovationer och entreprenörskap > forskning > innovationer och entreprenörskap

19 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? A1. Uppgifter Rätt eller fel? A1:1 Var finns de vilda produkterna? A1:2 Skillnad mellan vara och tjänst A1:3 Sortera olika behov A1:4 Vilka är dina viktigaste behov? A1:5 Viktiga innovationer för mänskligheten A1:6 Beskriv en entreprenör A1:7 Varför kan man inte stanna upp? A1:8 Utveckla en befintlig produkt A1:9 Vilka produkter överlever? A1:10 Förgylla eller engagera? Rätt eller fel? Ange om följande påståenden är riktiga eller felaktiga: 1. När tama produkter blir omoderna blir de vilda. 2. Genom att vi har konkurrens sker det en utveckling av produkter. 3. En produkt är enbart saker vi kan ta på. 4. Till primära behov räknas uppskattning. 5. Våra behov är en stark drivkraft för utveckling av produkter. 6. En entreprenör arbetar alltid under trygga förutsättningar. 7. Innovation betyder nyhet. 8. En innovatör försöker finna användningsområden för nya produkter. 9. Håkan Lans är en känd svensk uppfinnare av bl a GPS. 10. Att produktutveckla är dyrt och riskfyllt. Därför bör man helst avstå för att inte riskera företagets framtid. 11. Människors förändrade behov, konkurrenters utveckling av produkter och lagstiftning är tre viktiga orsaker till varför ett företag bör satsa på att utveckla sina produkter. 19

20 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? A1:1. Var finns de vilda produkterna? A. Titta runt i rummet och se om du kan finna en vild produkt. B. Försök att fundera ut en vild produkt som du har hemma eller som finns i din närmaste omgivning. C. Varför tror du att det inte finns så mycket vilda produkter i skolans undervisningsmateriel? A1:2. Skillnad mellan vara och tjänst? Vad är tjänst och vad är vara hos följande yrken: Frisör Målare Elektriker Advokat Expedit Programmerare Bilmekaniker A1:3. Sortera olika behov Vi människor har olika typer av behov. A. Sortera följande behov som primära och sekundära: bostad, arbete, vatten, hemmabioanläggning, jordenruntresa, en hund, restaurangbesök, potatis, lås på dörren, oxfilé, dieseljeans, jacka och fritidshus. B. Sortera ovanstående behov efter fysiska behov, behov av trygghet, samhörighet, uppskattning och självförverkligande. 20

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET Tid: 60 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Ingrid Haraldsson, Piku AB, i samarbete med Göran Hydbom, Modern Management Network AB PROGRAMDEKLARATION

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

MARKNADSFÖRING LÄRARHANDLEDNING. Jan-Olof Andersson Rolf Jansson Anders Pihlsgård Nils Nilsson. M3000 LÄRARHANDLEDNING Författarna och Liber AB 1

MARKNADSFÖRING LÄRARHANDLEDNING. Jan-Olof Andersson Rolf Jansson Anders Pihlsgård Nils Nilsson. M3000 LÄRARHANDLEDNING Författarna och Liber AB 1 3000 MARKNADSFÖRING LÄRARHANDLEDNING Jan-Olof Andersson Rolf Jansson Anders Pihlsgård Nils Nilsson M3000 LÄRARHANDLEDNING Författarna och Liber AB 1 ISBN 978-91-47-11706-2 2016 Jan-Olof Andersson, Rolf

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

PERSONLIG FÖRSÄLJNING 2

PERSONLIG FÖRSÄLJNING 2 H2ooo LÄRARHANDLEDNING PERSONLIG FÖRSÄLJNING 2 att utveckla kundrelationerna Mats Erasmie Anders Pihlsgård LÄRARHANDLEDNING MED LÖSNINGAR H2000 Personlig försäljning 2 att utveckla kundrelationerna Lärarhandledning

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING Även om vi för ett år sedan förutspådde all time high för TV-försäljningen, blev ändå resultatet på 995 apparater överraskande högt. Resultatet för stillbildskameror

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6.

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6. Innehållsförteckning Om företaget 2 Affärsidé 3 Målsättning 3 Marknad 3 Produkt 4 SWOT-analys 5 Marknadsföring 6 Finansiering 6 Konkurrens 6 Kunden 7 Tidsplan 8 Likviditetsbudget 9 Resultatbudget 10 SunShine

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP H2ooo LÄRARHANDLEDNING AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP att leda i praktiken Gunilla Eek Anders Philsgård Lotten Svensson LÄRARHANDLEDNING MED LÖSNINGAR H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg STEG 1 Ändra ditt sätt att tänka De första stegen till det ekonomiska genombrottet och ekonomisk frihet handlar om förändringar inom dig.

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN Likt Unikt Innovationsprocessen Vad är en uppfinning? Vem kan bli en uppfinnare? Hur tänker du dig en uppfinnare? Varför uppfinner man? Hur får man en idé? Hur går det till

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1

FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 CARIN EKLUND INNA RÖSÅSEN FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 LÄRARHANDLEDNING ISBN 978-91-47-12408-4 2017 Carin Eklund, Inna Rösåsen och Liber AB redaktion Ann Ohlsson Ax formgivare

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR?

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? 01 LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? Tid: 80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik

Läs mer

Med OmniSound ut i världen

Med OmniSound ut i världen Med OmniSound ut i världen Ericsson Screenphone med ljudteknik från Konftel. Den snabba digitala utvecklingen, ytmonteringstekniken och de ständigt krympande IC-kretsarna skapade under 1990-talet en boom

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Glasskiosken. Lärarhandledning

Glasskiosken. Lärarhandledning Glasskiosken Lärarhandledning Syfte Syftet med Glasskiosken är att på ett leksamt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Detta

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans.

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans. bruksanvisning UTVECKLANDE SAMTAL Kärleken är ett hjälpmedel som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Goda samtal som gör att du lär känna dig själv och din partner mer ingående.

Läs mer

ELS Armband. Regnr. D Eskilstuna, Södermanland 2009/ Linnéa Segerberg, VD Julingatan Torshälla

ELS Armband. Regnr. D Eskilstuna, Södermanland 2009/ Linnéa Segerberg, VD Julingatan Torshälla ELS Armband Regnr. D20801 Eskilstuna, Södermanland 2009/ 2010 Linnéa Segerberg, VD Julingatan 25 64432 Torshälla Innehåll Verksamhetsinriktning 3 Ägare 3 Verksamhet under räkenskapsåret 3 Händelser under

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Affärsplan. Umeå 2005-11-29

Affärsplan. Umeå 2005-11-29 Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer