Cege Ekström Ronald Fagerfjäll Carina Jansson. Entreprenörskap. Utveckling av företagande. Fakta & uppgifter. Andra upplagan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cege Ekström Ronald Fagerfjäll Carina Jansson. Entreprenörskap. Utveckling av företagande. Fakta & uppgifter. Andra upplagan"

Transkript

1 Cege Ekström Ronald Fagerfjäll Carina Jansson Entreprenörskap Utveckling av företagande Andra upplagan Fakta & uppgifter

2

3 Välkommen till Entreprenörskap utveckling av företagande! Detta är en bok om företagande och företagandets villkor. Innehållet tar upp en del om entreprenörskap genom olika tider, hur nya företag kommer till och vad som driver en nyföretagare och entreprenör. Vår förhoppning är att du ska få kunskap om vad som ligger bakom utvecklingen av nya företag och produkter. Boken ger också kunskaper om de ekonomiska villkor som gäller för företagande. Ta initiativ och vara kreativ Entreprenörskap handlar bl a om att kunna ta initiativ, ta ansvar och vara kreativ. Dessa egenskaper kännetecknar de flesta företagsentreprenörer. Du kan givetvis vara entreprenöriell även i andra sammanhang, t ex i ideell föreningsverksamhet och konstnärlig verksamhet. Entreprenörskap kan därför sägas vara ett förhållningssätt till hur du skapar nytt eller utvecklar något befintligt. Boken Entreprenörskap utvecklande av företagande innehåller moment som ska utveckla din entreprenöriella medvetenhet och handlande. Detta sker genom att vara med och planera, genomföra och utvärdera projekt individuellt och i arbetsgrupper. Viktiga avsnitt är träning i att vara kreativ och komma med lösningar men också att reflektera över grupprocesser och din egen roll i en arbetsgrupp. Kunskaper om företagande Boken innehåller även moment i grundläggande företagande och hur ett projekt ska planeras uttryckt i ekonomiska termer. Viktiga inslag i boken är också muntlig och skriftlig presentation av projekt för att på så vis utveckla din kommunikativa förmåga, liksom samarbets- och ledarskapsförmåga. För att ge inspiration finns historiska berättelser om några framgångsrika svenska företagsentreprenörer genom tiderna samt bakgrundskunskaper till hur företag och produkter utvecklas. Användningsområden Entreprenörskap utveckling av företagande är avsedd för olika typer av kurser inom företagande, bl a entreprenörskap, entreprenörskap och företagande samt grundläggande företagsekonomi. Boken är ett alternativ med stark entreprenörsinriktning för Företagsekonomi 1 2 på Ekonomiprogrammet och Entreprenörskap på gymnasiets yrkesprogram. Dessutom är boken med sitt breda och flexibla innehåll lämpad för alla slag av lokala kurser i entreprenörskap och företag ande. Inriktningen kan här vara projektinriktad eller fokuse-

4 VÄLKOMMEN! rad på småföretagandets ekonomi. Boken passar givetvis också för motsvarande kurser på komvux. På gymnasiets studieförberedande program kan kursen Entreprenörskap och företagande med fördel användas för att driva exempelvis Ung företagsamhet (UF), Här blir den således ett komplement till kursen Företagsekonomi 1. På gymnasiets yrkesprogram får Entreprenörskap en mer självständig prägel med grundläggande företagskunskaper samt ett mindre företagsprojekt inom programmets branschinriktning. I båda fallen gäller det utveckling av företagande från idé till succé. Även här kan Entreprenörskap med fördel anpassas till exempelvis UF. Uppläggningen av entreprenörskap i undervisningen utgår lämpligen från lokala förhållanden och initiativ. Inom vuxenutbildningen är det också möjligt att utveckla företagsprojekt på liknande sätt inom kursens ram. Entreprenörskap utveckling av företagande är också lämplig för tillämpande kurser inom Yrkeshögskolan (Yh) och företagsutbildningar samt inom grundläggande högskoleutbildning. Boken kan även användas för självstudier för att starta eget företag, utveckla egna produkt- eller företagsidéer eller som inspiration för kreativ produktutveckling i företag. Indelad i två block Entreprenörskap utveckling av företagande är indelad i två block: en utvecklingsdel Från idé till succé och en del om Företagandets villkor med kunskaper inom företags juridik, kalkylering, finansiering, marknadsföring och redovisning. Kombinerad fakta- och uppgiftsbok Boken är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok. Kortfattad text med praktiska exempel aktuella och historiska som kan bidra till att ge inspiration till nyskapande verksamhet. Illustrerande bilder och figurer, ett antal övningsuppgifter och genomgående stöd för eget projektarbete uppmanar till egen aktivitet. Uppgifterna består av rätt/fel-frågor, tillämpningsuppgifter, utvecklingsuppgifter samt en löpande projektuppgift. Förslag till lösningar finns i häftet Kommentarer och lösningar. Författarna Vi som har skrivit denna lärobok är Cege Ekström, ekonom, samhällsvetare och lärare inom Yrkeshögskolan (Yh), tillika läroboksförfattare, Ronald Fagerfjäll, ledarskribent på Dagens Industri och författare till böcker om svenskt näringsliv

5 VÄLKOMMEN! samt Carina Jansson, ingenjör, ekonom och lärare på gymnasieskolan. Vi har alla arbetat med företagande i olika former. Andra upplagan 2013 I andra upplagan har fakta, tabeller, exempel och illustrationer genomgående uppdaterats. Lycka till med dina studier! Författare och Redaktion Lokomotivföretag behöver få fram fler entreprenörer Den svenska basindustrin förknippas inte i första hand med entreprenörskap. Men paradoxalt nog bygger många industrikoncerners verksamhet just på detta. Ett stort industriföretag är som ett lokomotiv. Det drar fram både regionen där det är etablerat och de medelstora och små företagen i sin närhet. Men minst lika viktigt är det interna entreprenörskapet. En operatör i ett kontrollrum vid en pappersmaskin till exempel, hade förr en ganska praktisk roll. Gick något snett reste man sig och lagade felet. I takt med att maskinerna blir smartare, snabbare och mer driftsäkra får människan bakom maskinen en annan funktion. Nu handlar det om att styra optimalt, säkerställa kvalitet och övervaka processen, allt på eget initiativ. Då krävs ett entreprenöriellt tänkande. Hur ser vi då till att det finns en långsiktig kontinuerlig försörjning av nya driftiga personer in i verksamheten? Idén med att tidigt i skolan få eleverna att se entreprenörskap och företagande som lustfyllt och utvecklande är bra och helt nödvändig. Entreprenörsutbildning borde vara en naturlig del inom läroplanen i alla landets skolor. Nu måste alla Sveriges lokomotivföretag ta sitt ansvar genom att stötta skolor och entreprenörsutbildningar för att få fram fler entreprenörer. Det tjänar vi alla på samhället, storföretagen och entreprenörerna själva. Jan Moritz Vice president, Human Resources Stora Enso AB Ny Teknik Fokus på Entreprenörskap! Exempel på ett av många inlägg i media. Att vara entreprenöriell är ett sätt att greppa framtiden!

6 Innehåll Del A Från idé till succé 6 Entreprenörer teknik och affärssinne 10 A1. Varför behövs utveckling? 12 Vilda och tama produkter 13 Vad är en produkt? 14 Produkter fyller behov 14 Teknikutveckling produktutveckling 15 Vem utvecklar produkter? 16 Produktutveckling inom större företag 17 Innovatörens roll 18 Uppgifter 19 Åke Lundqvist attackerade den amerikanska mobilmarknaden 23 A2. Tänka nytt och hitta lösningar 26 Vad kan man skapa? 27 Design allt viktigare 28 Teknikutveckling inte bara produkter 29 Konsultföretagen experter på teknikutveckling 30 Förmågan att spränga ramarna 31 Veta vad man inte vet! 32 Färre idéer med IT? 32 Ensam är stark eller vi skapar tillsammans? 32 Ett lyckat entreprenörskap 33 Den snabba utvecklingen 34 PC:ns utveckling 34 Lite svensk TV-historia 36 Lite radio- och internethistoria 36 Teknikutveckling i historien 38 Uppgifter 41 Ruben Rausing den främste svenske entreprenören? 44 A3. Projektarbete 46 Livet är fullt av projekt 47 En tillfällig kraftsamling 48 Projektstyrning 49 Projektet måste vara väl förankrat Förstudien Undersöka möjligheter Genomförande Uppföljning 53 Projektorganisation 54 Projektgruppen 54 Projektledaren 54 Projektplatsen 55 Möten 55 Samarbetsproblem 56 Projektrapport 57 Muntlig presentation 58 Uppgifter 59 Den driftiga familjen Nobel 66 A4. Förverkliga idéer 68 Produktutvecklingens steg 69 Produktidé 69 Idén bedöms 69 Idén blir till förslag 70 Testprodukt arbetas fram 72 Testförsäljning genomförs 72 Tillverkning av färdig produkt 72 Lansering på marknaden 72 Priserna sjunker 73 Den vackra tekniken 74 Patentskydd 74 Patentansökan 75 Patentkrav 76 Europapatent 78 Övriga produktskydd 79 Var försiktig med att sprida idéer! 79 Exempel på sekretessavtal 80 Uppgifter 81

7 INNEHÅLL Del B Företagandets villkor Gunnar Bark med sikte på bilsäkerhet 86 A5. Ta ansvar för produkten 88 Köplagar 89 Produktansvar 90 Produktansvarslagen 91 Produktsäkerhetslagen 92 Miljöbalken skyddar miljön 93 Producentansvar 95 Återanvändning eller återvinning? 95 Inom fem områden 95 Producentansvar för förpackningar 96 Bilar 97 Uppgifter 99 Sven Wingquist han skapade det svenska kullagret 104 A6. Ständig förnyelse ett måste 107 Produkter har också ett liv 108 Stöd vid uppgång 109 Upplivning vid nedgång 110 Man måste tänka framåt 110 Uppgifter 114 Ingvar Kamprad störst bland distributionsrevolutionärerna 134 B1. Företagande och företagsformer 136 Vem blir egen företagare? 137 Vad ska man tänka på innan man startar? 137 Franchising företag med snabbstart 138 Affärsplanen företaget och framtiden 138 Affärsplanens innehåll 139 Var kan man få råd och hjälp? 139 Företags intressenter 140 Välj rätt företagsform! 141 Enskild näringsidkare ett enmansföretag 141 Handelsbolag 141 Kommanditbolag 142 Aktiebolag 143 Ekonomisk förening 144 Ideell förening 145 Registrering av företag 145 Registrera domän på internet 146 Uppgifter 147 Wilhelmina Wahlgren Skogh hotell- och turismentreprenör 151 Stikkan Andersson och ABBA en del av det svenska musikundret 117 A7. Vad är den nya ekonomin? 120 Den nya ekonomin 121 Global marknadsföring 123 Globaliserade företag 123 Den nya ekonomins företag 124 Finansiering i stället för lönsamhet 124 Utvecklingen sker i Asien 126 En rejäl hemmamarknad! 127 Engelskan en nyckel till gränslös kommunikation 127 Kritik mot den nya ekonomin 128 Uppförandekod 128 Uppgifter 129 B2. Räkna med resultat 153 Hur går företaget? 154 Så räknas resultatet 155 Intäkter och kostnader måste beräknas 156 Ekonomiska begrepp 156 Osålda varor är lager 157 Resultatet måste spegla lönsamheten 158 Resultat historia och framtid 159 Resultatrapporter 159 Förändringar uppstår 161 och måste mötas 161 Olönsamhet kan medföra konkurs 161 Priset påverkar intäkterna 162 Flera faktorer påverkar priset 163 Var hamnar priset? 164 Priskalkyl 164 Volymen påverkar priset 165 7

8 INNEHÅLL Priskalkyl i företag som tillverkar olika produkter 165 Beräkna påläggsprocent 166 Momsen läggs till priset 166 Momsen drabbar inte företag 167 Uppgifter 168 Ivar Kreuger från byggentreprenör till bedragare 176 B3. Att utveckla kostar pengar 180 Kapitalbehov 181 Likviditetsbudget 182 Jämförelse mellan likviditetsbudget och resultatbudget 183 Hur kan likviditeten förbättras? 185 Investeringskalkyl 186 Är investeringen lönsam? 186 Investeringskalkylens tre delar 187 Grundinvestering inte bara inköpspriset 187 Driftsöverskott uppstår varje år 187 Två metoder för investeringskalkyl 188 Pay-off = återbetalningstid 188 Pay-off metoden för mindre investeringar 189 Nuvärdemetoden tar hänsyn till ränta 189 Kalkylränta den fjärde delen 189 Räntenivå 191 Nuvärdefaktor finns i tabellen 191 Restvärdet kan läggas till kalkylen 193 Investeringskalkylen gäller inte bara siffror 194 Uppgifter 195 Axel Wenner-Gren den nya ekonomins entreprenör 202 B4. Vad vill marknaden ha? 205 Vad är en marknadsundersökning? 206 Egna erfarenheter 206 Skrivbordsundersökning 206 Fältundersökning 207 Hur gör man urvalet? 210 Bortfallet måste begränsas 210 Hur ställer man frågor? 211 Planera hur resultat ska sammanställas 212 Uppgifter 213 Erling Persson grundare av konfektionskedjan H&M 216 B5. Marknadsföring 218 Affärsidén att uppfylla ett kundbehov 219 Affärsidén måste förnyas 220 Kunden är kung 221 Det finns olika köpare! 221 Vad köper företagen? 221 Marknaden här möts säljare och köpare 222 Marknaden styrs av tillgång och efterfrågan 222 Många olika marknader 222 Kunder på avstånd 224 Masskommunikation 225 Internet ett interaktivt medium 225 Väcka uppmärksamhet ett måste 225 Säljfrämjande åtgärder = Marknadsföring P:n olika sätt att konkurrera 226 Många sätt att påverka? 227 Ett femte P sätter personalen i fokus 227 Köparens valfrihet skyddas 228 Uppgifter 230 Håkan Lans uppfinnare redan som liten 235 B6. Ekonomisk redovisning och analys 237 Styrning mot effektiva företag 238 Redovisning mäter resultat och lönsamhet 240 Ekonomiska rapporter resultat 241 Riskerna är många 243 och kräver åtgärder 243 som ger möjligheter 244 Olönsamhet kan medföra konkurs 244 Balansrapport 245 Officiella bokslutsrapporter 245 Analys av lönsamheten 247 Årsbokslutet är grunden för analysen 249 Bokföring grunder 250 Dubbel bokföring 250 Kontering med moms 251 Kontoplan 253 Uppgifter 254 Kortfacit 269 Sakregister 271 8

9 Del A Från idé till succé A1. Varför behövs utveckling? A2. Tänka nytt och hitta lösningar A3. Projektarbete A4. Förverkliga idéer A5. Ta ansvar för produkten A6. Ständig förnyelse ett måste A7. Vad är den nya ekonomin?

10 Entreprenörshistoria Gustaf Dalén uppfann ett fyrsystem byggt på en fransk metod. Assar Gabrielsson fick idén att starta en bilfabrik. Volvo föddes. 10 Entreprenörer teknik och affärssinne Entreprenörer tenderar att komma i vågor talets tidiga entreprenörer var en del av verkstadsteknikens, elektricitetens, telefonteknikens och motorteknikens genombrott. Det fanns hundratals av samma sort. Ericsson kunde till exempel ha hetat Brunius eller Öller, och Asea kunde ha varit exempelvis Luth & Rosén. Separator hade fem sex utmanare bara i Sverige och SKF nästan lika många. Precis som i idrottens värld är det bara vinnarna vi känner namnet på. Och precis som där är det ibland små skillnader mellan att vinna eller försvinna. Men det faktum att vinnarna står ensamma i historieböckerna gör att de heroiseras av eftervärlden. Vi riskerar alltså att överskatta betydelsen av vinnarna. För det mesta har dock överskattningen handlat mer om teknisk genialitet än om affärsmannaskap. Det är ingen tvekan om att Sven Wingquist gjorde en epokgörande uppfinning med sitt kullager, men det var likafullt en förbättring av en redan mogen produkt. Och den Nobelprisbelönade Gustaf Dalén fick uppdraget från Lotsverket via företaget Gasackumulator att utveckla ett fyrsystem byggt på en ny fransk metod att lagra acetylengas i ståltuber. Storheten låg i den elegans med vilken han genomförde uppdraget, som krävde 5 6 uppfinningar. De surfade vidare på talsvågen. Nästa stora entreprenörsvåg handlade ännu mer om den växande medelklassen och dess behov. Assar Gabrielsson och hans vän Gustaf Larsson i SKF fick idén att starta en personbilsfabrik i kullagerfabrikens regi och Volvo föddes. Ett tjugotal svenska företag nosade på samma område. Denne vinnare studerade naturligtvis de amerikanska förebilderna noggrant. Ruben Rausing åkte vid samma tid på stipendium till USA och skådade där framtidens distributionssamhälle. Han kom hem och startade ett förpackningsföretag. En hel rad företag satsade på spisar, kylskåp och liknande i kölvattnet på Electrolux. I Motala grundade före detta gruvarbetaren och Asea-elmontören Axel Holstensson en elfirma, som på 1920-talet började tillverka radiomottagare under namnet Luxor. Han var naturligtvis inte ensam om det. Även krigsåren gav utrymme för nya entreprenörsinsatser, eftersom exporten mer eller mindre stängdes ute. Till de mindre som gynnades hörde kemiföretaget Perstorp.

11 Men mest tänker man kanske på fotohandlaren Victor Hasselblad, som efter ett militäruppdrag konstruerade den professionella kamera som fortfarande bär hans namn. Så kom 1950-talet med dess nya tekniska genombrott, petrokemi, jetflyg, kärnkraft och en transportrevolution (gaffeltruckar, lastbilar, nya typer av fartyg och nätverksplanering). Kriget hade koncentrerat utvecklingssatsningarna åt vissa håll. Där kunde man nu förvänta sig fredligare entreprenörer. Men jetflyg, kärnkraft och kemikrackrar var inget för mindre företagare i ett land där riskkapitalet var inlåst i storföretag. Nästa period kännetecknades av ny livsmedelsteknik och av fritidsprodukter. I matindustrin är Findus den stora stjärnan och företagsledaren heter Lars Anderfeldt, och var VD för Findus. En rad andra företag, sådana som Felix, Bjäre och Dafgård utvecklas, men inget företag har jordmån att växa utomlands. KF och bondekooperationen behärskar fältet. I fritidsindustrin kom Göte Borgström med ABU, spinnspönas Rolls Royce, och Stiga som handlade om bordtennisprodukter till en början. Svenskarna köpte fritidsbåtmotorer och sportutrustning från företag som Penta, Jofa och ABC. Radiobolagen, t ex Luxor, ställde om till bandspelare och TV. Men 1970-talets svenska storföretag blev njurdialysföretaget Gambro, startat av Holger Crafoord från Rausingkretsen. Rausings nya företag TetraPak fick också sitt definitiva internationella genombrott. I de internationella storföretagen var det inte bara jämmer och elände. En arbetsgrupp mellan L M Ericsson och Televerket tog fram AXE, den ledande elektroniska telefonväxeln och i Astras göteborgska dotterbolag Hässle höll forskarna på att revolutionera läkemedelsvärlden med nytt tänkesätt och storsäljare som Losec och Seloken. Pharmacia hade börjat utforska den nya biotekniken och statliga Kabi lade ut en beställning på bakterieproducerat tillväxthormon. Allt detta mognade under talet. Och nu bröt helt oväntat mobilteletekniken igenom efter det att svenska Televerket (nuvarande Telia) varit först med ny standard, NMT. Kinneviks Jan Stenbeck fick utmana Televerket med Comviq och Ericssons dotterbolagschef Åke Lundqvist såg till att koncernen blev landets främsta exportsäljare någonsin. En lång rad företag kunde koppla på som underleverantörer i den nya vågen, sådana som Allgon, Radiosystem, Nolato m fl. Mobilteleteknik är fortfarande när detta skrivs den kanske viktigaste grundarvågen under 100-årsperioden. Följande fas handlar om internet på mobiltelefon. Mönstret tycks vara att 1900-talets superentreprenör har varit klart bättre utbildad och språkkunnig än genomsnittet. Mer än hälften var högskoleutbildade och relativt många hade praktiserat utomlands. De tog in nya idéer. De nya tycks helt följa det traditionella mönstret. Entreprenörshistoria 11

12 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? A1. Varför behövs utveckling? Vilda och tama produkter Vad är en produkt? Produkter fyller behov Teknikutveckling produktutveckling Vem utvecklar produkter? Produktutveckling inom större företag Innovatörens roll Uppgifter Mai-Li Hammargren är en av grundarna bakom Mutewatch som hon utvecklade medan hon pluggade på Handelshögskolan i Stockholm. Med Mutewatch fick Mai-Li titeln Årets Unga Entreprenör Jag tyckte att det var tråkigt att behöva väcka min kille som jobbade natt, så jag kom på idén med ett vibrerande armband. Nu har den utvecklats mer till en cool klocka med en dold touch screen. Självklart kan den också komma till användning i vissa sammanhang; till exempel om man ska hålla koll på tiden som talare. Time Management är något som ligger varmt om hjärtat och som jag även föreläser om. 12

13 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Produkter utvecklas ständigt och nya tillkommer. Den ökande konkurrensen gör att företagen hela tiden måste komma med nyheter för att locka köpare. Det kan gälla nya modeller för befintliga produkter, men också sådana som tillfredsställer helt nya behov. Utvecklingen innebär också att produkter kan tas fram till lägre priser än tidigare. Allt pådrivet av konkurrensen. Vilda och tama produkter På marknaden finns en mängd produkter. Många av dem har funnits länge. Det är varor och tjänster som människan alltid behöver. Säkert kommer baslivsmedel som smör, bröd, mjölk, frukt och grönsaker samt kläder, skor, möbler, böcker och tidningar alltid att efterfrågas. De är inte särskilt spännande produkter men en viktig del av vår vardag. Vi kan kalla dem för tama produkter. Nästan varje dag informeras vi dock om nya tekniska framsteg och produkter vi aldrig tidigare hört talas om. För inte så länge sedan var en dator något mycket exklusivt, som bara ett fåtal hade sett i verkligheten. Idag är en dator knappast mycket märkvärdigare än en telefon. Datorn har blivit tam. Det är de vilda produkterna som för utvecklingen framåt. Ny teknik. Kreativ produktutveckling. Nya produkter utan gränser. Vilda produkter, som vi med tiden lär oss att använda och inte längre vill vara utan. Mutewatch. 13

14 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Produkter fyller behov Vad är en produkt? När vi talar om produkter brukar vi mena varor och tjänster som bjuds ut till försäljning på en marknad. Även tjänster är alltså produkter, t ex kallar banker en viss sorts fondsparande för en produkt. Även en charterresa, en satellitkanal, en musikkonsert, en teaterföreställning etc är produkter. En välkänd artist, konstnär etc kan också ses som en produkt. I detta fall författaren och musikern Ulf Lundell på framsidan av en katalog från bokförlaget Wahlström & Widstrand. Vad är det egentligen som gör att vi behöver produkter, dvs varor eller tjänster? Vad är det för drivkrafter inom oss som gör att vi har behov av vissa saker? En amerikansk psykolog, Abraham Maslow, menar att människor hela tiden strävar efter att uppfylla olika typer av behov. Han menar också att vi vill uppfylla behoven i en viss ordning. Maslow beskriver den här ordningen i nedanstående behovstrappa: Självförverkligande Trygghet Gemenskap Uppskattning Fysiska behov Maslows behovstrappa. Först kommer de fysiska behoven, t ex mat, dryck och sömn. Därefter kommer behovet av trygghet, t ex säker inkomst och ordnat boende. Gemenskap och samhörighet uppnår man i familjen, idrottsklubben eller annan grupp som t ex har en viss livsstil. De flesta vill utöver detta också få viss uppskattning för 14

15 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? vad man gör, t ex inom idrotten eller på jobbet. Många människor vill också känna att de uppnått något i livet, s k självförverkligande. Bestiga ett berg, resa jorden runt, vinna en tävling, utveckla en ny idé, bli kändis etc. De två första stegen i Maslows behovstrappa kallas ofta för primära behov (förstahandsbehov) och de tre översta stegen för sekundära behov (andrahandsbehov). Men Maslows trappa kan självklart inte förklara alla behov som vi människor har. Det kan t ex gälla behov av spänning, avkoppling, nöjen och musik. Teknikutveckling produktutveckling Ibland skapas ny teknik som ger upphov till helt nya produkter och helt nya behov. När förbränningsmotorn uppfanns gav den människan ett helt nytt transportmedel, bilen. Idag utvecklas produkten bil dels formmässigt, dels genom att ny teknik används. Ser man på bilens historia så har den övergripande formen inte ändrats så mycket. En bil rullar fortfarande på fyra hjul, har bromspedal, gaspedal, säten, ratt, två eller fyra dörrar. Ändå ser en Volvo S80 helt annorlunda ut jämfört med en T-Ford. Produkten har utvecklats. Likadant är det med tekniken. Bilar för 30 år sedan hade inte den datoriserade och elektroniska teknik som finns nu. Både tillverkningstekniken av en Volvo S80 och bilens teknik i sig själv skiljer sig väsentligt från T-fordens. Teknikutveckling inom bilbranschen. 15

16 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Vem utvecklar produkter? Den som driver ett eget företag är intresserad av och oftast kunnig i den verksamhet det gäller. Han/hon har kanske varit anställd i denna typ av företag tidigare eller känner någon som har ett liknande företag. Vanliga kännetecken hos en blivande företagare är personens behov av frihet och att vara sin egen. Samtidigt finns en känsla för att satsa på nyheter och förändringar. Möjligheten att tjäna lite mer än som anställd finns självklart också någonstans i tankarna. Men det är inte alltid pengarna som är det avgörande när man kör igång ett eget företag. Man brukar kalla den person som är handlingskraftig, beslutsam och duktig på att få saker gjorda för entreprenör. Entreprenören har en sorts drivkraft inom sig som gör att han/hon dras till nya utmaningar en som vågar riskera tryggheten för att satsa på nya oprövade projekt, trots att omgivningen ofta undrar: Hur vågar du börja med något som är så osäkert? Du vet ju inget om chanserna att lyckas eller riskerna att misslyckas! Företagande är alltid osäkert, eftersom det inte finns några garantier för att det ska utvecklas väl. Men det går naturligtvis att minska osäkerheten genom att satsa på kända produkter som man vet säljer bra. Man kanske också känner till konkurrenternas svagheter. Det finns naturligtvis också de som ger sig ut på okända marker med helt Entreprenör kan även finnas i en helt nya produkter. En sådan typ av människa brukar kallas för innovatör (innova- annan betydelse. En entreprenör utför beställningsarbeten. Exempelvis Skanska bygger hus på uppdrag av en bestältion = nyhet). Innovatören kanske inte från början vet hur kunderna kommer lare. Underentreprenörer levererar varor att reagera. Även här bör man försöka och tjänster till en huvudentreprenör, minska osäkerheten genom att undersöka marknadens intresse och t ex testa t ex kan Skanska köpa in måleriarbeten från ett fristående måleriföretag. i mindre skala först. Mest osäkert lever en uppfinnare som väljer att själv driva företag. Om man har skapat en helt ny produkt från början, är man ofta osäker på hur den fungerar i färdigt skick ute på marknaden eller för kunden. Mycket tid och ofta en del pengar måste läggas ned på att utveckla och pröva den nya produkten. Man måste därefter se till att den går att tillverka på ett effektivt sätt till rimlig kostnad. Samtidigt ska marknaden informeras om produkten och dess fördelar. Det är inte självklart att uppfinnaren är bra på eller har intresse av alla dessa delar av företagandet. 16

17 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Produktutveckling inom större företag Såväl entreprenören och innovatören som uppfinnaren (forskaren) kan också finnas inom större företag, t ex Ericsson eller ABB. Det är dock inte alltid lika lätt att få gehör för sina nyskapande idéer i en större organisation som i ett mindre företag. Även om det lyckas så är det inte säkert att idégivaren får ut något extra av det ekonomiskt. Det är därför inte ovanligt att mindre innovativa företag köps av större koncerner för att få tag på nya lovande produkter. Det händer också att idérika personer på större företag lämnar detta för att starta eget. Inblick i företaget Losec på 2000-talet Produktutvecklingsprocessen för läkemedel sträcker sig över en lång tidsperiod. Alltifrån forskning, tester till myndighetsprövning och lansering. Magsårsmedlet Losec började utvecklas på 1970-talet, lanserades 1988 och visade sig bli en stor succé på 1990-talet. Medlet är en viktig faktor bakom företagets gynnsamma ekonomiska utveckling. Men medaljen har en baksida. Efter sammanslagningen har AstraZeneca blivit allt mer beroende av produkten Losec. Under år 2000 inbringade försäljningen av Losec 6,3 miljarder US-dollar, en ökning med 9 % mot året före. Att jämföra med företagets hela försäljning under 2000 som var 16 miljarder US-dollar. Och hoten mot Losec har tornat upp sig. Alltfler (lagliga) kopior har kommit ut på marknaden och dessa säljs till ett lägre pris. Den mest kända kopian, Lanzo, har tagit en del marknad från AstraZeneca. Samtidigt har det uppkommit en debatt i många länder om huruvida läkare är tvungna att skriva recept på det billigaste alternativet av ett läkemedel om det är likvärdigt. En debatt som inte gynnar AstraZeneca, eftersom man har stora utvecklingskostnader man måste ta betalt för, hela 4 miljarder US-dollar under år AstraZeneca har givetvis också andra framgångsrika produkter som säljer bra, bl a inom hjärta/kärl, t ex Zestril mot högt blodtryck, astmamediciner, t ex Pulmacort, och cancermediciner, t ex Zoladex för behandling av prostata- och bröstcancer. Men vad företaget behöver är framtida tillväxtprodukter som kan mäta sig med Losec. Forskningen har gett resultat. Nervmedicinen Seroquel ökade med 85 % under år 2000 och försäljningen uppgick till nästan 2 miljarder US-dollar redan år Andra nya produkter är Atacand mot högt blodtryck och Casodex för behandling av prostatacancer. Det största hoppet ställer man till det nyutvecklade magsårsmedlet Nexium som ska möta Losec-kopiorna. Godkänt av myndigheterna i USA och EU under år 2000 och introducerat i tio länder redan detta år. Därefter är Nexium godkänt i flera större länder, bl a Japan, och försäljningen uppgick 2010 till nästan 5 miljarder USdollar. Ett läkemedelsföretag kan aldrig slå sig till ro. Forskarna måste hela tiden ta fram nya produkter. Några av de nya produkterna kan bli framgångsrika, men man vet aldrig vilka. 17

18 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? Innovatörens roll Man kan säga att innovatören befinner sig någonstans mellan uppfinnaren (eller forskaren) och entreprenören, dvs en person som kan fånga upp idéer från uppfinnare och utveckla dem till säljbara produkter. En uppfinnare kanske inte alltid tänker på vilket behov en produkt ska uppfylla hos eventuella kunder. Uppfinnaren ser kanske mer till sitt eget behov och vilka tekniska lösningar som han kan använda sig av. Detta är givetvis en bra grund för teknikutveckling, eftersom nya produkter måste tas fram med ett brinnande engagemang tillsammans med idérikedom. Men detta räcker inte, produktens framtid måste också bedömas utifrån kommersiella förutsättningar. Då menas att det måste finnas ett behov som produkten uppfyller och som tillräckligt många kunder är villiga att betala för. Innovatörens roll är att bedöma och ta fram underlag för att visa att produkten kan få kommersiell framgång. Med hjälp av dessa underlag måste han få ett företag eller företagsledningen ifråga att satsa på tillverkning av den nya produkten. Att satsa på fortsatt produktutveckling och nya produktidéer innebär alltid ekonomiska risker. Detta är man väl medveten om i de flesta företag. En del företagsledningar minskar risken så dramatiskt att de inte alls satsar på nya idéer. En sådan inställning kan bli förödande för företaget, eftersom befintliga produkter snabbt kan vända neråt i produktlivscykeln. Orsaken kan vara att konkurrenterna kommer med nya tekniska lösningar som lockar kunderna till köp. En annan orsak kan vara att kundernas behov förändras beroende på t ex nya trender. En tredje orsak kan vara ny lagstiftning inom EU som 18www. ställer nya säkerhetskrav på I en konceptbil ryms innovationer av alla slag. produkten. Uppfinnare Innovationer och entreprenörskap > forskning > innovationer och entreprenörskap

19 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? A1. Uppgifter Rätt eller fel? A1:1 Var finns de vilda produkterna? A1:2 Skillnad mellan vara och tjänst A1:3 Sortera olika behov A1:4 Vilka är dina viktigaste behov? A1:5 Viktiga innovationer för mänskligheten A1:6 Beskriv en entreprenör A1:7 Varför kan man inte stanna upp? A1:8 Utveckla en befintlig produkt A1:9 Vilka produkter överlever? A1:10 Förgylla eller engagera? Rätt eller fel? Ange om följande påståenden är riktiga eller felaktiga: 1. När tama produkter blir omoderna blir de vilda. 2. Genom att vi har konkurrens sker det en utveckling av produkter. 3. En produkt är enbart saker vi kan ta på. 4. Till primära behov räknas uppskattning. 5. Våra behov är en stark drivkraft för utveckling av produkter. 6. En entreprenör arbetar alltid under trygga förutsättningar. 7. Innovation betyder nyhet. 8. En innovatör försöker finna användningsområden för nya produkter. 9. Håkan Lans är en känd svensk uppfinnare av bl a GPS. 10. Att produktutveckla är dyrt och riskfyllt. Därför bör man helst avstå för att inte riskera företagets framtid. 11. Människors förändrade behov, konkurrenters utveckling av produkter och lagstiftning är tre viktiga orsaker till varför ett företag bör satsa på att utveckla sina produkter. 19

20 A1. VARFÖR BEHÖVS UTVECKLING? A1:1. Var finns de vilda produkterna? A. Titta runt i rummet och se om du kan finna en vild produkt. B. Försök att fundera ut en vild produkt som du har hemma eller som finns i din närmaste omgivning. C. Varför tror du att det inte finns så mycket vilda produkter i skolans undervisningsmateriel? A1:2. Skillnad mellan vara och tjänst? Vad är tjänst och vad är vara hos följande yrken: Frisör Målare Elektriker Advokat Expedit Programmerare Bilmekaniker A1:3. Sortera olika behov Vi människor har olika typer av behov. A. Sortera följande behov som primära och sekundära: bostad, arbete, vatten, hemmabioanläggning, jordenruntresa, en hund, restaurangbesök, potatis, lås på dörren, oxfilé, dieseljeans, jacka och fritidshus. B. Sortera ovanstående behov efter fysiska behov, behov av trygghet, samhörighet, uppskattning och självförverkligande. 20

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Entreprenörer som går mot strömmen

Entreprenörer som går mot strömmen Nima Sanandaji Entreprenörer som går mot strömmen Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar FORES Nima Sanandaji. Civilingenjör i bioteknik från Chalmers och innehar en lic. examen

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

Del B. Företagandets villkor. B1. Företagande och företagsformer. B2. Räkna med resultat. B3. Att utveckla kostar pengar. B4. Vad vill marknaden ha?

Del B. Företagandets villkor. B1. Företagande och företagsformer. B2. Räkna med resultat. B3. Att utveckla kostar pengar. B4. Vad vill marknaden ha? Del B Företagandets villkor B1. Företagande och företagsformer B2. Räkna med resultat B3. Att utveckla kostar pengar B4. Vad vill marknaden ha? B5. Marknadsföring B6. Ekonomisk redovisning och analys Entreprenörshistoria

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 KONOMI HANDEL K U R S L I T T E R A T U R F Ö R G Y M N A S I E S K O L A O C H V U X E N U T B I L D N I N G 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Pejl på vardagsekonomin Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Låt eleverna möta

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Idéer & innovationer. Världens äldsta uppfinnarförening fyller 120 år Sidan 4 Stora svenska patent fler än man kan tro

Idéer & innovationer. Världens äldsta uppfinnarförening fyller 120 år Sidan 4 Stora svenska patent fler än man kan tro SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN 120 ÅR Idéer & innovationer Världens äldsta uppfinnarförening fyller 120 år Sidan 4 Stora svenska patent fler än man kan tro Sidan 4 Michael Treschow: investeringarna i FoU

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE

SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE Produktion: Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, Stockholm 2013 Koncept, innehåll: Rebecca Ahlstedt, näringskonsulent, NFH Text: Susanne Helgeson, Vurm produktion Grafisk form,

Läs mer