JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE"

Transkript

1 R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE RAPPORT FRÅN RADONMÄTNINGEN NÄSTAN 99% AV LÄGENHETERNA KLARAR RIKTVÄRDET POÄNGSYSTEM FÖR RÄTTVISARE HYRA kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare SPÄNNANDE AVSLUTNING PÅ HÄNDELSERIKT ÅR Det gångna året har varit händelserikt såväl på det internationella, som på det nationella och regionala planet. Världsekonomin visade i början av året klara och efterlängtade tecken på återhämtning efter raset i slutet av 2008, och vi kunde till och med skönja början på tillväxt. Men hösten kom att präglas av Eurokris i såväl Grekland och Portugal som Spanien och Italien. Politisk oenighet om hur USA:s stora underskott i statsbudgeten skull lösas, fördjupade problemen. I skuggan av bland annat detta kom konjunkturuppgången hastigt av sig. Världens finansiella fokus ställdes snabbt om till krishantering istället för på återhämtning och tillväxt. Sverige är ett av de länder i världen som har allra störst andel av sin BNP från handel med omvärlden och borde därför tydligt känna av en internationell nedgång. Trots detta har vi lyckats hålla nedgången i Sverige på en internationellt sett rimlig nivå. Självklart undgår inte heller vi Skelleftebor världsekonomins svängningar, men i stort har vi klarat oss bra så här långt i kraft av det entreprenörskap som kännetecknar bygden. I Skellefteå var det istället dricksvattnet som vi kanske kommer ihåg allra mest från det gångna året. Bilden av oss Skelleftebor hämtandes dricksvatten i dunk eller kokandes vatten på spisen, dröjer sig kvar på näthinnan. Samtidigt förmedlar detta också hur bra vi Skelleftebor är på att klara av utmaningar och anpassa oss till nya situationer. För Skebo har det också hänt mycket under året. Vi var förutseende nog att ha en ansenlig del av vår lånestock till rörlig ränta och kunde därför dra nytta av den möjlighet som Eurokrisen skapade och binda dem till bra räntenivåer och långa löptider, detta förstås till långsiktig nytta för våra hyresgäster. Vi har tagit ytterligare steg i vår satsning på energieffektivisering och bättre miljö. Vi har under året jobbat vidare med effektiviseringsarbeten för miljöns bästa. Vi har också involverat er hyresgäster i arbetet och tankesättet med den tävling som vi kallade Energisparjakten som nu går in i sitt slutskede. Tävlingen har renderat mängder med goda energispartips. Radonmätning av våra fastigheter har också varit ett stort projekt under året. Glädjande nog kan vi konstatera att nära 99 % av våra bostäder klarar det nya lägre riktvärdet för radon. I det cirka 80-tal lägenheter som påvisat förhöjda halter pågår kompletterande mätningar och åtgärdspaket. Som hyresgäst ska du alltid kunna känna dig trygg att välja Skelleftebostäder som värd. Inom treparten har vi under året jobbat med ett nytt system för hyressättning kallat Poängen. Modellen fångar upp många fler parametrar än tidigare hyressättningsmodeller och speglar genom detta på ett bättre sätt er hyresgästers värdering av bostaden. När modellen väl finns kommer det att ta ytterligare något år innan systemet får praktiskt genomslag. Så här i slutet av året har vi också glädjen att offentliggöra ytterligare en fastighetsaffär för Skebo, en affär i samma anda som den vi kunde berätta om i förra numret av Kom in! Då gällde köpet ett hus i kvarteret Lärkan. Nu kan vi tillkännage att vi köpt en del av kvarteret Heimdall, ett kvarter som vi redan tidigare äger största delen av. För oss innebär det effektivare förvaltning och dessutom öppnar det möjlighet att tillskapa nya lägenheter. Med detta vill jag passa på att önska såväl gamla som nya hyresgäster en riktigt God Jul och ett synnerligen Gott Nytt År! JERKER ERIKSSON VD Skelleftebostäder UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. REDAKTIONSRÅD: Rolf Almström, Catarina Holmér, Helén Olofsson, Bo Ramstedt, Lars Wallin och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Svärd & Söner Tryckeri. OMSLAGSBILD: Mattias Johansson visar stolt upp den tomte han just gjort. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! 2 kom in

3 energi & miljö Ann-Helen Palmberg är glad vinnare i avslutande omgången i Energisparjakten. Hon vinner både en present och en plats i finalen där du som läsare avgör. NU SKA TOTALSEGRAREN I ENERGISPARJAKTEN UTSES I Skebos tävling har en ny vinnare utsetts. Den här gången heter vinnaren Ann-Helen Palmberg och hon tipsar bland annat om att duscha kortare tid och att Skebo borde sätta upp torkvindor. Nu kan du själv gå in på webben för att rösta på din favorit bland energispartipsen som vunnit. Den slutlige vinnaren får en fri månadshyra. Själv har du chansen att vinna en trisslott. Modern klädvård i form av tvättmaskiner, torktumlare och i förekommande fall torkskåp använder stora mängder energi. Det konstaterar Ann-Helen Palmberg på Lovägen i Skellefteå, detta nummers vinnare av energisparjakten. Framför allt torktumlaren drar mycket energi, byter man till modernare spar man energi. Jag har själv bytt min. Mitt bästa tips är att Skebo sätter upp torkvindor utanför lägenheterna. Det är en god idé som tål att tittas närmare på. På det sättet behöver man inte använda torktumlarna alls under delar av året vilket sparar stora mängder energi. Men Ann-Helen har fler tips. Hon påminner om att fylla diskmaskinen ordentligt innan den körs och att tänka på att duscha kortare tid. För sina tips belönas Ann-Helen med en liten present. Och så har hon förstås chansen att bli den slutliga vinnaren. Gå in på webben och rösta på de olika förslagen och var med och besluta vem som ska vinna månadshyran. Efter detta är tävlingen energisparjakten slut. Men vi vill förstås gärna att ni hyresgäster fortsätter att tänka till om var ni själva och vi kan spara energi. Mailadressen fortsätter att fungera och dit kan du skicka ett mail när du får en idé om energibesparing. Riktigt bra förslag kan premieras även i fortsättningen! kom in 3

4 miljö PÅ JAKT EFTER RADON Som Kom in! tidigare har berättat har Skebo mätt halten av radon i alla hus. Lagstiftningen säger att alla fastighetsägare ska ha genomfört godkända mätningar senast Skellefteå kommun däremot har satt som mål att det ska vara klart år Skebo följer kommunens målsättning med att identifiera var åtgärder behövs för att nå det nya sänkta riktvärdet 200 Bq/m 3 luft. Ett fåtal av Skebos lägenheter visade sig ha måttligt förhöjda värden. Patrik Sundberg, ansvarig på Skebos avdelning Energi & Miljö, är glad att i stort sett alla Skebolägenheter klarade riktvärdet för radon med marginal. Radon är en luktfri osynlig gas som släpper ifrån sig en svag radioaktiv strålning när den sönderfaller. Gasen ger inga symtom som exempelvis hosta eller torra slemhinnor. Långtidsexponering ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt strålskyddsinstitutet är riskökningen för icke-rökare liten även om radonhalterna kraftigt överstiger riktvärdet. Även vid en exponering hela livet av radon upp till fyra gånger gränsvärdet förblir risken att drabbas mindre än en procent (se diagram). Risken med radon är inte akut utan det handlar om en långsam riskökning med tiden. Och som diagrammet visar är riskerna större för storrökare. Men riskökningarna enligt diagrammet handlar om livstidsdos, inte förhöjda värden under enstaka år. Men riskerna finns där, och därför är det viktigt att göra dessa så små som möjligt. Av den anledningen har riksdagen som en del av landets miljömål bestämt ett riktvärde på inomhusluften i bostäder på 200 Bq/m 3 medan den i arbetslokal er tillåts vara dubbelt så hög. I de radonmätningar vi genomfört i Skebo under åren har vi funnit ett antal hus med måttligt förhöjda radonhalter. Där går vi nu vidare med åtgärder för att klara den god- Kumulerad risk (%) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Röker 15 till 24 cigaretter per dag Slutat röka vid 50 års ålder Slutat röka vid 30 års ålder Har aldrig rökt 0, Radonhalt (Bq/m 3 ) MIGRATIONSVERKET OCH SKEBO HAR TRÄFFATS I samband med ett tv-reportage om Migrationsverkets asylboende i Jörn kom det synpunkter om att Skebo inte skötte underhållet på ett bra sätt av de lägenheter och biutrymmen som verket hyr där. Efter att Migrationsverket och Skebo träffats för samtal råder nu samsyn om ansvarsfördelningen. Migrationsverket har accepterat det ansvar de har för standarden och skicket i lägenheten och även i biutrymmena i fastigheten som tvättstuga och korridorer, berättar Skebos vd Jerker Eriksson. En hyresgäst som hyr ut hela sin lägenhet i andra hand är att anse som hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen. Därmed blir Migrationsverket hyresvärd till sina boende enligt hyreslagen, som reglerar vem som har ansvar för vad i sådana situationer. Många blir förvånade över hur stort ansvar den har som hyr ut lägenheter i andra hand. Här gör lagen inte skillnad på privatpersoner eller myndigheter. Migrationsverket hyr av oss och hyr sedan vidare lägenheten i andra hand. Då gäller regelverket för andrahandsuthyrning också dem. Det innebär i praktiken att Migrationsverket påtar sig ett ansvar som hyresvärd. Vi äger visserligen huset men är inte hyresvärd för Migrationsverkets hyresgäster. 4 kom in

5 miljö kända nivån. Av Skebos fastigheter har 98,9% uppmätta radonhalter under gränsvärdet 200 Bq/m 3 luft. Totalt sett hade ett 80-tal lägenheter förhöjda värden vid första mätningen och fjorton av dessa ligger i de högst uppmätta värdena mellan 400 och 650 Bq, berättar Patrik Sundberg som är chef på avdelning Energi & Miljö. Skebo är mycket tidigt ute med dessa mätningar sett i ett nationellt perspektiv. Kravet är att godkända mätningar ska ha utförts i alla bostadsfastigheter till år Skellefteå kommun har som mål att alla bostadsfastigheter ska ha en radonhalt under 200 Bq/m 3 luft år 2012 och vi har som målsättning att klara av det. Vi tycker detta är viktigt, därför inledde vi planeringen med denna stora insats redan för ett par år sedan. Det är förstås bra att vi är tidigt ute, men det betyder samtidigt att det inte alltid finns andras erfarenheter att luta sig mot. NÅGRA MISSTÄNKTA MÄTFEL När svaren på mätningarna kom tillbaka skulle de svar som visade på förhöjda värden analyseras och hanteras. Vissa mätvärden var oväntat avvikande, där till exempel enstaka lägenheter i ett större bostadsområde hade högre värden än alla andra lägenheter. Där kan man misstänka mätfel. Då är det rimligt att börja med att göra en ny mätning i den enstaka lägenheten för att utesluta mätfel innan vi letar orsaker och sätter in åtgärder. Felaktiga värden kan ha många orsaker, till exempel att mätdosor inte suttit på rätt anvisad plats i lägenheten under hela mätperioden. Patrik Sundberg hälsar på Skebohyresgästen Isabella Stegermark och dottern Milla i samband med radonmätningen. Men sedan har vi andra hus där vi har något förhöjda värden i alla lägenheter. Där inleder vi arbetet med en OVK-besiktning för att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska. Orsak en kan vara att det i fastigheten finns förekomster av blåbetong. Effekterna av detta kan ofta elimineras genom justering av ventilationen. Därefter görs en ny mätning. Inte bara förekomsten av blåbetong i konstruktionen utan även mängden blåbetong är avgörande för radonhalten. Någon markradon har vi antagligen inte påträffat i våra mätningar, eftersom det kan ge radonvärden som är på ett antal tusen Bq/m 3 luft. Mätningarna måste utföras vintertid. Under sommaren är dörrar och fönster öppna i allt för stor utsträckning för att man ska få korrekta värden. Man ska inte underskatta riskerna med radon, men innan man sätter in åtgärder måste man ha klart för sig exakt hur problemet ser ut så att man genomför rätt åtgärder. En ny mätning av alla lägenheter där vi genomfört förbättringar av ventilationen ska vara klar till sommaren. Där problemen inte beror på mätfel och om de heller inte lösts med hjälp av justerad ventilation går Skebo vidare med hjälp av experter för att skräddarsy lösningar för varje enskilt hus och lägenhet. Vi förstår att det här kan skapa oro hos hyresgästerna, men vi vill poängtera att de uppmätta värdena av radon inte på något sätt innebär en akut risk. Bara några enstaka lägenhet har marginellt över det gränsvärde på 400 Bq/m 3 luft som tidigare gällde för bostäder och som fortfarande gäller för arbetsplatser. När vi hade tagit fram en åtgärdsplan för att minska förekomsten av radon i en fastighet eller enstaka lägenhet kontaktade vi personligen alla berörda hyresgäster. De första personliga kontakterna togs under 2010 och de sista under hösten 2011, avslutar Patrik Sundberg. Träffen mellan Skebo och Migrationsverket klarade ut rollerna och vilka åtgärder som bör vidtas. Felanmälan från de asylsökande går till Migrationsverket som hyresvärd och sedan vänd er de sig till oss om de vill att vi som fastighetsägare ska åtgärda fel eller utföra underhåll. Vi har nu klarat ut alla frågetecken och jobbar nu vidare i enlighet med de regler som gäller och som vi nu är överens om. kom in 5

6 I VÄNTAN PÅ TOMTEN I ett nybyggt gruppboende på Klockarbergsvägen bor ett härligt gäng ungdomar som har behov av särskilt stöd. Vi har träffat dem när de förbereder sig för julen. Ute är det mörkt och kallt. En snål vind drar över hustaken när Kom in! träffar de sex glada ungdomarna på Klockarbergsvägen. Det känns som vinter. Lampor lyser varmt och inbjudande i fönstren. För ungefär ett år sedan stod det nya gruppboendet klart och de ungdomar som fått chansen att flytta till ett eget boende gjorde sig hemmastadda. Alla sex har var sin lägenhet med pentry, sedan finns gemensamma utrymmen där man äter, umgås och gör roliga saker. Just nu är det förberedelser för den annalkande julen som står på dagordningen. Pyssel och glögg. Mattias Johansson är en av ungdomarna. Till julen ska hans familj kanske få besök av släkt från USA. Nu målar han omsorgsfullt en tomte av trä och sätter på den en stor röd toppluva. Kanske ska det bli en present. Den blir jättefin, säger han nöjt. Det är jätteroligt att göra pynt till julen. Kompisen Joacim Markström håller med. Jätteroligt, säger han. Mattias tycker det är bra att julstöket sätter igång, och han är produktiv. Tomtar och juldekorationer produceras i rask takt. Det är kul att vi fått sätta igång med förberedelserna för julen. Vi får fortsätta pyssla närmare jul. Elin Viklund går runt och delar med sig av riktiga björnkramar till både sina kompisar och till personalen. Ungdomarna längtar förstås till julen, som alla andra. Det ska bli roligt att umgås lite extra med familjen, och roligt blir det också att få julklappar förstås. De sex ungdomarna har alla olika behov av stöd. Till sin hjälp har de en elva personer stark personal som jobbar skift dygnet runt. De har olika kompetenser av värde för ungdomarna, till exempel är några av dem särskilt bra på teckenspråk. Personalen deltar i pysselaktiviteterna med stort engagemang. Glöggen står på spisen och en härligt julig doft sprider sig i lokalerna. Eftersom det är ett nytt boende finns inga mångåriga traditioner ännu, nya traditioner skapar de alla tillsammans. Och att trivseln är stor råder inget tvivel om. Man har fantastiskt tur som får bo på ett sånt här ställe. Jag trivs som fisken, säger Mattias och spricker upp i ett brett leende. De andra ler och håller med. Kom in!-redaktionen önskar alla en riktigt, riktigt God Jul! 6 kom in

7 kom in 7

8 LÄGENHETERNA POÄNGSÄTTS Historiskt har i princip tre huvudfaktorer legat till grund för vilken hyra en lägenhet har: byggnadsår, lägenhetens storlek och dess produktionskostnad. Nu pågår runtom i landet ett arbete för att värdera boendet också med hänsyn till andra parametrar. Systemet har utformats i samarbete med treparten SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, Hyresgästföreningen, och Fastighetsägarna, de privata fastighetsägarnas organisation. Är det viktigt om man har plastmatta eller parkett på golvet i vardagsrummet? Spelar det någon roll om man har balkongen mot söder eller norr, eller om man alls har balkong? Har det någon betydelse hur många man är som samsas om tvättstug an, eller hur långt man har till service? Ja skulle nog de flesta svara, men tidigare har sådant inte speglat förhandlingarna om vilken hyra som lägenheter bör ha. Projektet Poängen är tänkt att göra att hyr orna för lägenheterna blir mer rätt utifrån lägenhetens, husets och den omgivande miljöns standard. En nyansering utifrån dagens mycket Gunder Lundmark förbereder sig för att besikta lägenheter för poängen, det nya systemet att ge varje bostad rätt hyra. enklare värdering av husets ålder, produktionskostnad och lägenhetens storlek. Skebo har inlett arbetet med att ta fram en modell för fastighets besiktning. Där har vi till exempel tittat på hur många lägenheter som delar på varje tvättstuga, hur det ser ut med gemensamma utrymmen, hur utemiljön är utformad, tillgången till p-platser, handikappanpassning och mycket mer, säger Kenth Wiklund. Besiktningen ska senare vägas in när poängbedömning görs på lägenhetsnivå. Förr togs liten hänsyn till att två lägenhe- ter i samma hus kan upplevas olika utifrån exempelvis om den ena har diskmaskin och stor söderbalkong och den andra liten norrbalkong och utan diskmaskin, vilket många kan ha uppfattat som lite orätt. Genom att värdera lägenheterna utifrån deras standard och väga in det som framkommit i fastighetsbesiktningen kommer så småningom varje lägenhet att få en poängbedömning. Det handlar om ungefär 100 olika parametrar som vägs samman. Vi kommer även att gå ut med en enkät på de orter där vi har bostäder och ställa frågor både till de som bor hos oss och de som kan komma att göra det i framtiden om hur de ser på olika områden. RÄTT HYRA Allt sammantaget ska sedan leda fram till en bedömning av hur varje lägenhet bör vara hyressatt i förhållande till andra lägenheter. Syftet är att hyran med tiden ska bli mer rätt utifrån hyresgästernas värderingar. Men det är viktigt att poängtera att det inte är fråga om införande av marknadshyror, där det är tillgång och efterfrågan som styr prissättningen, säger Kenth. Vi hoppas att till hyresförhandlingen 2013 kunna få med poängsättningen av lägenheterna för att väga in den kunskapen i diskussionen. Under våren kommer många lägenheter att få besök av Gunder Lundmark, tidigare bovärd i Byske, som ska besikta delar av vårt lägenhetsbestånd för att ge en korrekt bild av deras individuella standard. Exakt vilka parametrar vi ska titta på jobbar vi fram just nu. Även enkäten kommer att kunna påverka detta. Det blir också detta arbete som sedan styr vilka lägenheter vi behöver besikta och vilka vi redan har tillräckliga uppgifter om i våra datasystem. Bakom poängvärderingssystemet ligger alltså ett samarbete mellan både privata och allmännyttiga bostadsvärdar samt Hyresgästföreningen. Och exakt vad resultatet blir är det ingen som vet idag. Men vi skyndar långsamt tillsammans med de privata fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Tanken är inte att hasta fram några förändringar, säger Kenth Wiklund. 8 kom in

9 STUDERANDE SOM INTE STUDERAR LÄNGRE? Tillgången till studentlägenheter är begränsad. Samtidigt har Skebo i uppdrag att uppfylla kommunens studentbostadsgaranti för högskolan och universitet på Campus. Det är därför viktigt att det inte bor andra än studenter i studentlägenheterna. Detta kommer vi att kontrollera under våren, säger uthyrningsansvarige Kenth Wiklund. Att gå i skola har sin charm, även om en studentekonomi inte rymmer så stora utsvävningar. Att hyra en bostad under studietiden är en stor kostnad för de flesta, och studentlägenheten är många gånger billigare än en vanlig lägenhet. Det förekommer att studenter av olika skäl bor kvar i dessa boenden även efter att studierna avslutats. Men det fungerar naturligtvis inte i längden, dessa bostäder är avsedda för dem som ska studera och behövs fullt ut för dem. Upptäcker Skebo att någon bor i studentlägen- het men inte längre studerar kommer deras kontrakt att sägas upp. Men naturligtvis kommer de att få rimlig tid på sig att flytta, och vi kommer dessutom att informera både om vår vanliga bostadskö och dessutom om de lägenheter för direktuthyrning som vi kan erbjuda. På så sätt hoppas vi att insatsen blir bra för alla för studenter som behöver lägenheterna och för de tidigare studenterna som då kan hitta ett nytt boende hos oss. Jenny Westman och Jennifer Thornton två studentboende som också studerar. FÖRSTA ADVENT ÄR BATTERIBYTARDAGEN! Nu har ju första advent redan varit. Så om du inte redan bytt batteri i brandvarnaren är det hög tid. Och även som hyresgäst finns det saker du kan göra för att minska riskerna att drabbas av brand så här i jultider, säger brand ingenjör Daniel Haarala på Räddningstjänsten. Räddningstjänsten rekommenderar batteribyte i brandvarnaren varje första advent, det gör det lätt att komma ihåg att det är dags. Att byta batteri varje år oavsett om den larmat om låg batterinivå eller inte är en billig försäkring. Men det finns mer man som hyresgäst kan göra för att minska risken för brand. Antalet bränder ökar i jultid på grund av den ökade användningen av levande ljus. Men att man glömmer spisen är fortfarande den absolut största brandrisken, den är värd att tänka på även i jul. Skulle olyckan ändå vara framme är det bra att ha en riktig brandsläckare. Vi rekommenderar alla att investera i en sex kilos pulversläckare. Det finns mindre men de räcker bara för små bränder som man kanske lika gärna kan släcka genom att slänga över en filt eller liknande. Fast om man inte orkar hantera en tung brandsläckare så är förstås den lilla bättre än ingenting. En pulversläckare har en hållbarhetstid på omkring tio år. Ett tips är att när man byter den gamla faktiskt testa att använda den innan den kasseras. Man ska dra ut sprinten och rikta munstycket mot eldens bas, inte mot lågorna, och trycka av. Brinner det någon annanstans i huset så vill Daniel Haarala också påminna om vikten av att inte ge sig ut i en rökfylld trappuppgång. Stanna i lägenheten och påkalla uppmärksamhet genom att exempelvis gå ut på balkongen. Se till att hålla ytterdörren stängd så inte röken kommer in i din lägenhet. kom in 9

10 SKEBO OCH HSB I GEMENSAMMA AFFÄRER Skebo och HSB har kommit överens om en fastighetsaffär mellan varandra. Skebo säljer kvarteret Aldebaran på Repslagargränd i Skellefteå och köper Heimdall 4 av HSB, byggnaden som bland annat inrymmer Heimdall vårdcentral. Vi hälsar våra nya hyresgäster i kvarteret Heimdall välkomna till Skebo och tackar våra hyresgäster i kvarteret Aldebaran, säger vd Jerker Eriksson. Bakom affären ligger en önskan från både Skebo och HSB att vinna samordningsfördelar. HSB har nyproduktionsplaner på grannfastigheten till Aldebaran och Skebo äger sedan tidigare ett flertal hus i kvarteret Heimdall och undersöker möjligheten att i framtiden producera nya lägenheter i kvarteret. Den här affären medför en förbättrad möjlighet för oss att bygga nya lägenheter i kvarteret Heimdall. Det var också en ekonomisk bra affär eftersom vi kan redovisa en reavinst från försäljningen av Aldebaran samtid igt som hyresintäkterna per år är högre i den köpta fastigheten. Alla berörda hyresgäster har också informerats separat och dessutom varit inbjudna till särskilda informationsmöten där alla haft möjlighet att få svar på sina frågor. Vi hoppas att våra nya hyresgäster ska finna sig väl tillrätta med oss som hyresvärd. Vi önskar alla varmt välkomna! REPSLAGARGRÄND Blir HSB KANALGATAN KÖPMANGATAN Blir Skebo 10 kom in

11 på tapeten 175 ÅR PÅ SKEBO! Skebo har en fantastiskt trogen och lojal personal, många arbetar i företaget en stor del av sitt yrkesverksamma liv. I slutet av oktober firades alla de som jobbat 25 år i företaget med en festlighet på Anderstorp. Hela sju personer från Skebo fick samtidigt ta emot företagets uppskattning för lång och trogen tjänst. Marika Johansson, Catarina Holmér, Charlott Holmqvist, Kenth Wiklund, Ann-Christine Marklund och Helén Olofsson. NBI STYR UPPHANDLING Kom in! har flera gånger berättat om de kundmätningar som regelbundet genomförs för att mäta hyresgästernas kundnöjdhet. Som vi kunnat rapportera ligger Skebo i Sverige-toppen över det så kallade Nöjd Boende Indexet (NBI). Syftet med mätningen är främst att hitta områden där företaget kan bli ännu bättre. Ett resultat av detta är att särskilda krav har ställts i den kommande upphandlingen av nya städavtal som snart ska påbörjas. Kraven är uppställda utifrån de önskemål och de synpunkter som hyresgästerna framfört i undersökningarna. Det är tillsammans med er som vi kan bli en bättre hyresvärd, säger Jerker Eriksson TA LOSS SLADDEN! Vinter betyder snö och kyla. Till de mindre roligare detaljerna med vintern räknas förstås kalla bilar. En kall och frusen bil är besvärlig och trist att handskas med och slits förstås mer också. Motorvärmare är bra att ha, och om du hör till dem som har en bil inkopplad så påminner vi om att inte låta sladden hänga i uttaget när den inte används, för barnens skull. Sladdar utgör en risk för lekande barn. Tänk också på att göra vad du kan för att hålla nere förbrukningen. Både av miljöskäl och för att el som bekant bara blir dyrare och dyrare. kom in 11

12 korsordet DANSK UNI- VERSI- TETS- OCH FESTI- VAL- ORT SÄGS TÅLIG TRÄSAK VARA IDE- LIGEN KÄND FOND- FÖR- VALTARE KAN VARA AV GRÅ- ELLER KLIBBTYP VINTERVERKTYG GÄLLDE I GREK- LAND NORDISK LÄKE- GUD- INNA FLYG- ANDE TING INDISK DRÄKT UPPÅT- STRÄV- ARE VÄGEN I KINES- ISK LÄRA HÖRS ROP I SKOG ÅTTIO- TALETS KAM- BODJA MANS- GRISEN SMÄLT BERG- MATERI- AL DE GER JÄMN- HET ÅT SEGLEN IHÅLIG CYL- INDER LYMMEL RESERV- ERADE SJÖ SOM SINAR HÖST- KARL ÄR BLÅ- MÄRKET FÄRG- RESEDA ÖSTLIG GRANNE TJATAR OCH BER SAGO- KUNG SOMMAR- STUGAN PROFET- ERA SKALL BEVISAS EN- STÄM- MIGT DRICKS IBLAND TILL KAFFE UNDAN- MAN- ÖVER ] KAN TAS AV GLÄDJE SKÅNSK KERA- MIKORT MILITÄR STYRKA NORD- ENS VENUS MÄRK! LEDDE TRELLE- BORG AB LED FÖR AFRIKA BERÄTT- ANDE DIKT ] TROR PÅ TEORIN OM ATT LIKA BOTAR LIKA SKRIKER TJEJ- GREJ HETER EN USA- STAT ] ÄR IM- MIGRANT HÖRS I KYRKAN ENKEL BYGGNADS- KONSTRUKTION ELAKT RYKTE! GÖR BAGARE DAG- LIGEN GÖR SKATTEN I SAGAN PART I PAR ALGER- ISK HAMN- STAD TYCKA DET MINNER OM SÅR UT- MÄRKER VÄL- LUSTING GÖR FÄRRE I SKOGEN IDAG KOMMER E- MELLAN STÖD FÖR ARBETS- LÖS ÄR FÄLL- STOLENS BEN DE ÄLDRE FLICK- ORNA MÅRD- DJUR SOM ÄVEN BLIVIT SÄLL- SKAPS- DJUR KÄND KUBIST- SIGN- ATUR LÄGGS VAROR I BÖR FOR- DONET VARA KÄRRA PÅ MENY FÖRR MED DOMÄN PERSAS GRANNE I FRÖD- INGDIKT VERDI- OPERA ÄR GENTLE- MAN TURK VID VOLGA GÖR IN- GREPP I ORGAN AB RIGNELL-ZANDER VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 10 november De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50kr. Vinnare i förra numret blev Magdelén Lindström som vann ett presentkort på 100 kr. Astrid Lundqvist, Kjell Overberg, Majvor Furberg och Linnéa Printz vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Vad är Rättvis hyra Hyrorna ska vara lika i bostadslägenheter med samma boendevärde eller bruksvärde och skillnader i hyra bör motsvaras av skillnader i boendevärde

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Skutskär den 24 mars 2015. Projekt för Rättvisare Hyra

Skutskär den 24 mars 2015. Projekt för Rättvisare Hyra Skutskär den 24 mars 2015 Projekt för Rättvisare Hyra Vilka är vi? Eva Henebäck, VD - Älvkarlebyhus Tel: 026-83352 E-post: eva.heneback@alvkarlebyhus.se Martin Svaleryd, ekonomichef - Älvkarlebyhus Tel:

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Miljöförvaltningen. Radonvägledning

Miljöförvaltningen. Radonvägledning Miljöförvaltningen Radonvägledning 2013 Utgåva 02. 2013 09 RADONVÄGLEDNING Innehåll Steg för steg guide (börja alltid här) Gult blad - Att mäta radon i flerbostadsfastigheter Blått blad - Att kontrollera

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2003 8:E ÅRGÅNGEN TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN FLER NÖJDA VISAR KVALITETSMÄTNING MÖT ÄVENTYRAREN LENNART NU

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken!

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken! Stallgatan 6 A Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Eslöv Storlek 27 m2 Område Eslöv Tillträde tidigast Gatuadress Stallgatan 6 A enligt överenskommelse 1:a med utsikt över hustaken! Ljus och fräsch 1:a med kokvrå.

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2004 9:E ÅRGÅNGEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER KÖPMANGÅRDEN LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kadettgatan 68 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kadettgatan 68 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Västra Berga Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt för barnfamiljer, dagis och f9 skola i området. Lättskött

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen.

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen. INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015 Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Extranummer Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Nytt myndighetskrav sedan några år är 200 Bq/m3 luft ( var tidigare 400 ) en mätperiod av 2 månader under eldningssäsongen 1 okt till 31 mars i sov- och

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Bonusfonden En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Din egen inredningsfond HFAB:s Bonusfond är en ovanlig fond. Till skillnad från andra fonder, gör du aldrig någon kapitalförlust

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

SKeBO BäSt i Sverige! Strandgården Brinner! SKeBOHyreSgäSterna tycker till: ur SKeBOS arkiv: läsning utan KOStnad För dig SOM är HyreSgäSt HOS SKeBO

SKeBO BäSt i Sverige! Strandgården Brinner! SKeBOHyreSgäSterna tycker till: ur SKeBOS arkiv: läsning utan KOStnad För dig SOM är HyreSgäSt HOS SKeBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2009 14:E ÅRGÅNGEN SKeBOHyreSgäSterna tycker till: SKeBO BäSt i Sverige! ur SKeBOS arkiv: Strandgården Brinner! kom in 1 läsning utan KOStnad För dig SOM är

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Lokföraregatan 1 A. Län Skåne Gatuadress Lokföraregatan 1 A Kommun Lund Storlek 2.0 rum / 47 m² Område Väster Tillträde tidigast 2013-06-01

Lokföraregatan 1 A. Län Skåne Gatuadress Lokföraregatan 1 A Kommun Lund Storlek 2.0 rum / 47 m² Område Väster Tillträde tidigast 2013-06-01 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.0 rum / 47 m² Område Väster Tillträde tidigast 2013-06-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En pendlares dröm! Nyrenoverad 2:a i en bra förening på ett

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för det generösa vardagsrummet med annorlunda vinkel och

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

God jul. Gott nytt år

God jul. Gott nytt år INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2012 God jul & Gott nytt år önskar Tunabyggen Brandsäkra tips inför helgerna Lisselhagen första titten Nog är det så att tala är guld För Gösta gäller inte ordspråket Att

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Nöjd med nyproduktion

Nöjd med nyproduktion Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 1 Mars 2015 Beställ tillval på webben! Nöjd med nyproduktion Träffa Eivor, hyresgäst hos Stockholmshem i 75 år Välkomna våren under våra inspirationsdagar

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN Trubaduren Per sprider äkta spelglädje Branden på Anderstorp: Människorna skebos första prioritet Engagerade ungdomar på Lillhemsvägen! kom

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer