JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE"

Transkript

1 R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE RAPPORT FRÅN RADONMÄTNINGEN NÄSTAN 99% AV LÄGENHETERNA KLARAR RIKTVÄRDET POÄNGSYSTEM FÖR RÄTTVISARE HYRA kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare SPÄNNANDE AVSLUTNING PÅ HÄNDELSERIKT ÅR Det gångna året har varit händelserikt såväl på det internationella, som på det nationella och regionala planet. Världsekonomin visade i början av året klara och efterlängtade tecken på återhämtning efter raset i slutet av 2008, och vi kunde till och med skönja början på tillväxt. Men hösten kom att präglas av Eurokris i såväl Grekland och Portugal som Spanien och Italien. Politisk oenighet om hur USA:s stora underskott i statsbudgeten skull lösas, fördjupade problemen. I skuggan av bland annat detta kom konjunkturuppgången hastigt av sig. Världens finansiella fokus ställdes snabbt om till krishantering istället för på återhämtning och tillväxt. Sverige är ett av de länder i världen som har allra störst andel av sin BNP från handel med omvärlden och borde därför tydligt känna av en internationell nedgång. Trots detta har vi lyckats hålla nedgången i Sverige på en internationellt sett rimlig nivå. Självklart undgår inte heller vi Skelleftebor världsekonomins svängningar, men i stort har vi klarat oss bra så här långt i kraft av det entreprenörskap som kännetecknar bygden. I Skellefteå var det istället dricksvattnet som vi kanske kommer ihåg allra mest från det gångna året. Bilden av oss Skelleftebor hämtandes dricksvatten i dunk eller kokandes vatten på spisen, dröjer sig kvar på näthinnan. Samtidigt förmedlar detta också hur bra vi Skelleftebor är på att klara av utmaningar och anpassa oss till nya situationer. För Skebo har det också hänt mycket under året. Vi var förutseende nog att ha en ansenlig del av vår lånestock till rörlig ränta och kunde därför dra nytta av den möjlighet som Eurokrisen skapade och binda dem till bra räntenivåer och långa löptider, detta förstås till långsiktig nytta för våra hyresgäster. Vi har tagit ytterligare steg i vår satsning på energieffektivisering och bättre miljö. Vi har under året jobbat vidare med effektiviseringsarbeten för miljöns bästa. Vi har också involverat er hyresgäster i arbetet och tankesättet med den tävling som vi kallade Energisparjakten som nu går in i sitt slutskede. Tävlingen har renderat mängder med goda energispartips. Radonmätning av våra fastigheter har också varit ett stort projekt under året. Glädjande nog kan vi konstatera att nära 99 % av våra bostäder klarar det nya lägre riktvärdet för radon. I det cirka 80-tal lägenheter som påvisat förhöjda halter pågår kompletterande mätningar och åtgärdspaket. Som hyresgäst ska du alltid kunna känna dig trygg att välja Skelleftebostäder som värd. Inom treparten har vi under året jobbat med ett nytt system för hyressättning kallat Poängen. Modellen fångar upp många fler parametrar än tidigare hyressättningsmodeller och speglar genom detta på ett bättre sätt er hyresgästers värdering av bostaden. När modellen väl finns kommer det att ta ytterligare något år innan systemet får praktiskt genomslag. Så här i slutet av året har vi också glädjen att offentliggöra ytterligare en fastighetsaffär för Skebo, en affär i samma anda som den vi kunde berätta om i förra numret av Kom in! Då gällde köpet ett hus i kvarteret Lärkan. Nu kan vi tillkännage att vi köpt en del av kvarteret Heimdall, ett kvarter som vi redan tidigare äger största delen av. För oss innebär det effektivare förvaltning och dessutom öppnar det möjlighet att tillskapa nya lägenheter. Med detta vill jag passa på att önska såväl gamla som nya hyresgäster en riktigt God Jul och ett synnerligen Gott Nytt År! JERKER ERIKSSON VD Skelleftebostäder UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. REDAKTIONSRÅD: Rolf Almström, Catarina Holmér, Helén Olofsson, Bo Ramstedt, Lars Wallin och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Svärd & Söner Tryckeri. OMSLAGSBILD: Mattias Johansson visar stolt upp den tomte han just gjort. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! 2 kom in

3 energi & miljö Ann-Helen Palmberg är glad vinnare i avslutande omgången i Energisparjakten. Hon vinner både en present och en plats i finalen där du som läsare avgör. NU SKA TOTALSEGRAREN I ENERGISPARJAKTEN UTSES I Skebos tävling har en ny vinnare utsetts. Den här gången heter vinnaren Ann-Helen Palmberg och hon tipsar bland annat om att duscha kortare tid och att Skebo borde sätta upp torkvindor. Nu kan du själv gå in på webben för att rösta på din favorit bland energispartipsen som vunnit. Den slutlige vinnaren får en fri månadshyra. Själv har du chansen att vinna en trisslott. Modern klädvård i form av tvättmaskiner, torktumlare och i förekommande fall torkskåp använder stora mängder energi. Det konstaterar Ann-Helen Palmberg på Lovägen i Skellefteå, detta nummers vinnare av energisparjakten. Framför allt torktumlaren drar mycket energi, byter man till modernare spar man energi. Jag har själv bytt min. Mitt bästa tips är att Skebo sätter upp torkvindor utanför lägenheterna. Det är en god idé som tål att tittas närmare på. På det sättet behöver man inte använda torktumlarna alls under delar av året vilket sparar stora mängder energi. Men Ann-Helen har fler tips. Hon påminner om att fylla diskmaskinen ordentligt innan den körs och att tänka på att duscha kortare tid. För sina tips belönas Ann-Helen med en liten present. Och så har hon förstås chansen att bli den slutliga vinnaren. Gå in på webben och rösta på de olika förslagen och var med och besluta vem som ska vinna månadshyran. Efter detta är tävlingen energisparjakten slut. Men vi vill förstås gärna att ni hyresgäster fortsätter att tänka till om var ni själva och vi kan spara energi. Mailadressen fortsätter att fungera och dit kan du skicka ett mail när du får en idé om energibesparing. Riktigt bra förslag kan premieras även i fortsättningen! kom in 3

4 miljö PÅ JAKT EFTER RADON Som Kom in! tidigare har berättat har Skebo mätt halten av radon i alla hus. Lagstiftningen säger att alla fastighetsägare ska ha genomfört godkända mätningar senast Skellefteå kommun däremot har satt som mål att det ska vara klart år Skebo följer kommunens målsättning med att identifiera var åtgärder behövs för att nå det nya sänkta riktvärdet 200 Bq/m 3 luft. Ett fåtal av Skebos lägenheter visade sig ha måttligt förhöjda värden. Patrik Sundberg, ansvarig på Skebos avdelning Energi & Miljö, är glad att i stort sett alla Skebolägenheter klarade riktvärdet för radon med marginal. Radon är en luktfri osynlig gas som släpper ifrån sig en svag radioaktiv strålning när den sönderfaller. Gasen ger inga symtom som exempelvis hosta eller torra slemhinnor. Långtidsexponering ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt strålskyddsinstitutet är riskökningen för icke-rökare liten även om radonhalterna kraftigt överstiger riktvärdet. Även vid en exponering hela livet av radon upp till fyra gånger gränsvärdet förblir risken att drabbas mindre än en procent (se diagram). Risken med radon är inte akut utan det handlar om en långsam riskökning med tiden. Och som diagrammet visar är riskerna större för storrökare. Men riskökningarna enligt diagrammet handlar om livstidsdos, inte förhöjda värden under enstaka år. Men riskerna finns där, och därför är det viktigt att göra dessa så små som möjligt. Av den anledningen har riksdagen som en del av landets miljömål bestämt ett riktvärde på inomhusluften i bostäder på 200 Bq/m 3 medan den i arbetslokal er tillåts vara dubbelt så hög. I de radonmätningar vi genomfört i Skebo under åren har vi funnit ett antal hus med måttligt förhöjda radonhalter. Där går vi nu vidare med åtgärder för att klara den god- Kumulerad risk (%) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Röker 15 till 24 cigaretter per dag Slutat röka vid 50 års ålder Slutat röka vid 30 års ålder Har aldrig rökt 0, Radonhalt (Bq/m 3 ) MIGRATIONSVERKET OCH SKEBO HAR TRÄFFATS I samband med ett tv-reportage om Migrationsverkets asylboende i Jörn kom det synpunkter om att Skebo inte skötte underhållet på ett bra sätt av de lägenheter och biutrymmen som verket hyr där. Efter att Migrationsverket och Skebo träffats för samtal råder nu samsyn om ansvarsfördelningen. Migrationsverket har accepterat det ansvar de har för standarden och skicket i lägenheten och även i biutrymmena i fastigheten som tvättstuga och korridorer, berättar Skebos vd Jerker Eriksson. En hyresgäst som hyr ut hela sin lägenhet i andra hand är att anse som hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen. Därmed blir Migrationsverket hyresvärd till sina boende enligt hyreslagen, som reglerar vem som har ansvar för vad i sådana situationer. Många blir förvånade över hur stort ansvar den har som hyr ut lägenheter i andra hand. Här gör lagen inte skillnad på privatpersoner eller myndigheter. Migrationsverket hyr av oss och hyr sedan vidare lägenheten i andra hand. Då gäller regelverket för andrahandsuthyrning också dem. Det innebär i praktiken att Migrationsverket påtar sig ett ansvar som hyresvärd. Vi äger visserligen huset men är inte hyresvärd för Migrationsverkets hyresgäster. 4 kom in

5 miljö kända nivån. Av Skebos fastigheter har 98,9% uppmätta radonhalter under gränsvärdet 200 Bq/m 3 luft. Totalt sett hade ett 80-tal lägenheter förhöjda värden vid första mätningen och fjorton av dessa ligger i de högst uppmätta värdena mellan 400 och 650 Bq, berättar Patrik Sundberg som är chef på avdelning Energi & Miljö. Skebo är mycket tidigt ute med dessa mätningar sett i ett nationellt perspektiv. Kravet är att godkända mätningar ska ha utförts i alla bostadsfastigheter till år Skellefteå kommun har som mål att alla bostadsfastigheter ska ha en radonhalt under 200 Bq/m 3 luft år 2012 och vi har som målsättning att klara av det. Vi tycker detta är viktigt, därför inledde vi planeringen med denna stora insats redan för ett par år sedan. Det är förstås bra att vi är tidigt ute, men det betyder samtidigt att det inte alltid finns andras erfarenheter att luta sig mot. NÅGRA MISSTÄNKTA MÄTFEL När svaren på mätningarna kom tillbaka skulle de svar som visade på förhöjda värden analyseras och hanteras. Vissa mätvärden var oväntat avvikande, där till exempel enstaka lägenheter i ett större bostadsområde hade högre värden än alla andra lägenheter. Där kan man misstänka mätfel. Då är det rimligt att börja med att göra en ny mätning i den enstaka lägenheten för att utesluta mätfel innan vi letar orsaker och sätter in åtgärder. Felaktiga värden kan ha många orsaker, till exempel att mätdosor inte suttit på rätt anvisad plats i lägenheten under hela mätperioden. Patrik Sundberg hälsar på Skebohyresgästen Isabella Stegermark och dottern Milla i samband med radonmätningen. Men sedan har vi andra hus där vi har något förhöjda värden i alla lägenheter. Där inleder vi arbetet med en OVK-besiktning för att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska. Orsak en kan vara att det i fastigheten finns förekomster av blåbetong. Effekterna av detta kan ofta elimineras genom justering av ventilationen. Därefter görs en ny mätning. Inte bara förekomsten av blåbetong i konstruktionen utan även mängden blåbetong är avgörande för radonhalten. Någon markradon har vi antagligen inte påträffat i våra mätningar, eftersom det kan ge radonvärden som är på ett antal tusen Bq/m 3 luft. Mätningarna måste utföras vintertid. Under sommaren är dörrar och fönster öppna i allt för stor utsträckning för att man ska få korrekta värden. Man ska inte underskatta riskerna med radon, men innan man sätter in åtgärder måste man ha klart för sig exakt hur problemet ser ut så att man genomför rätt åtgärder. En ny mätning av alla lägenheter där vi genomfört förbättringar av ventilationen ska vara klar till sommaren. Där problemen inte beror på mätfel och om de heller inte lösts med hjälp av justerad ventilation går Skebo vidare med hjälp av experter för att skräddarsy lösningar för varje enskilt hus och lägenhet. Vi förstår att det här kan skapa oro hos hyresgästerna, men vi vill poängtera att de uppmätta värdena av radon inte på något sätt innebär en akut risk. Bara några enstaka lägenhet har marginellt över det gränsvärde på 400 Bq/m 3 luft som tidigare gällde för bostäder och som fortfarande gäller för arbetsplatser. När vi hade tagit fram en åtgärdsplan för att minska förekomsten av radon i en fastighet eller enstaka lägenhet kontaktade vi personligen alla berörda hyresgäster. De första personliga kontakterna togs under 2010 och de sista under hösten 2011, avslutar Patrik Sundberg. Träffen mellan Skebo och Migrationsverket klarade ut rollerna och vilka åtgärder som bör vidtas. Felanmälan från de asylsökande går till Migrationsverket som hyresvärd och sedan vänd er de sig till oss om de vill att vi som fastighetsägare ska åtgärda fel eller utföra underhåll. Vi har nu klarat ut alla frågetecken och jobbar nu vidare i enlighet med de regler som gäller och som vi nu är överens om. kom in 5

6 I VÄNTAN PÅ TOMTEN I ett nybyggt gruppboende på Klockarbergsvägen bor ett härligt gäng ungdomar som har behov av särskilt stöd. Vi har träffat dem när de förbereder sig för julen. Ute är det mörkt och kallt. En snål vind drar över hustaken när Kom in! träffar de sex glada ungdomarna på Klockarbergsvägen. Det känns som vinter. Lampor lyser varmt och inbjudande i fönstren. För ungefär ett år sedan stod det nya gruppboendet klart och de ungdomar som fått chansen att flytta till ett eget boende gjorde sig hemmastadda. Alla sex har var sin lägenhet med pentry, sedan finns gemensamma utrymmen där man äter, umgås och gör roliga saker. Just nu är det förberedelser för den annalkande julen som står på dagordningen. Pyssel och glögg. Mattias Johansson är en av ungdomarna. Till julen ska hans familj kanske få besök av släkt från USA. Nu målar han omsorgsfullt en tomte av trä och sätter på den en stor röd toppluva. Kanske ska det bli en present. Den blir jättefin, säger han nöjt. Det är jätteroligt att göra pynt till julen. Kompisen Joacim Markström håller med. Jätteroligt, säger han. Mattias tycker det är bra att julstöket sätter igång, och han är produktiv. Tomtar och juldekorationer produceras i rask takt. Det är kul att vi fått sätta igång med förberedelserna för julen. Vi får fortsätta pyssla närmare jul. Elin Viklund går runt och delar med sig av riktiga björnkramar till både sina kompisar och till personalen. Ungdomarna längtar förstås till julen, som alla andra. Det ska bli roligt att umgås lite extra med familjen, och roligt blir det också att få julklappar förstås. De sex ungdomarna har alla olika behov av stöd. Till sin hjälp har de en elva personer stark personal som jobbar skift dygnet runt. De har olika kompetenser av värde för ungdomarna, till exempel är några av dem särskilt bra på teckenspråk. Personalen deltar i pysselaktiviteterna med stort engagemang. Glöggen står på spisen och en härligt julig doft sprider sig i lokalerna. Eftersom det är ett nytt boende finns inga mångåriga traditioner ännu, nya traditioner skapar de alla tillsammans. Och att trivseln är stor råder inget tvivel om. Man har fantastiskt tur som får bo på ett sånt här ställe. Jag trivs som fisken, säger Mattias och spricker upp i ett brett leende. De andra ler och håller med. Kom in!-redaktionen önskar alla en riktigt, riktigt God Jul! 6 kom in

7 kom in 7

8 LÄGENHETERNA POÄNGSÄTTS Historiskt har i princip tre huvudfaktorer legat till grund för vilken hyra en lägenhet har: byggnadsår, lägenhetens storlek och dess produktionskostnad. Nu pågår runtom i landet ett arbete för att värdera boendet också med hänsyn till andra parametrar. Systemet har utformats i samarbete med treparten SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, Hyresgästföreningen, och Fastighetsägarna, de privata fastighetsägarnas organisation. Är det viktigt om man har plastmatta eller parkett på golvet i vardagsrummet? Spelar det någon roll om man har balkongen mot söder eller norr, eller om man alls har balkong? Har det någon betydelse hur många man är som samsas om tvättstug an, eller hur långt man har till service? Ja skulle nog de flesta svara, men tidigare har sådant inte speglat förhandlingarna om vilken hyra som lägenheter bör ha. Projektet Poängen är tänkt att göra att hyr orna för lägenheterna blir mer rätt utifrån lägenhetens, husets och den omgivande miljöns standard. En nyansering utifrån dagens mycket Gunder Lundmark förbereder sig för att besikta lägenheter för poängen, det nya systemet att ge varje bostad rätt hyra. enklare värdering av husets ålder, produktionskostnad och lägenhetens storlek. Skebo har inlett arbetet med att ta fram en modell för fastighets besiktning. Där har vi till exempel tittat på hur många lägenheter som delar på varje tvättstuga, hur det ser ut med gemensamma utrymmen, hur utemiljön är utformad, tillgången till p-platser, handikappanpassning och mycket mer, säger Kenth Wiklund. Besiktningen ska senare vägas in när poängbedömning görs på lägenhetsnivå. Förr togs liten hänsyn till att två lägenhe- ter i samma hus kan upplevas olika utifrån exempelvis om den ena har diskmaskin och stor söderbalkong och den andra liten norrbalkong och utan diskmaskin, vilket många kan ha uppfattat som lite orätt. Genom att värdera lägenheterna utifrån deras standard och väga in det som framkommit i fastighetsbesiktningen kommer så småningom varje lägenhet att få en poängbedömning. Det handlar om ungefär 100 olika parametrar som vägs samman. Vi kommer även att gå ut med en enkät på de orter där vi har bostäder och ställa frågor både till de som bor hos oss och de som kan komma att göra det i framtiden om hur de ser på olika områden. RÄTT HYRA Allt sammantaget ska sedan leda fram till en bedömning av hur varje lägenhet bör vara hyressatt i förhållande till andra lägenheter. Syftet är att hyran med tiden ska bli mer rätt utifrån hyresgästernas värderingar. Men det är viktigt att poängtera att det inte är fråga om införande av marknadshyror, där det är tillgång och efterfrågan som styr prissättningen, säger Kenth. Vi hoppas att till hyresförhandlingen 2013 kunna få med poängsättningen av lägenheterna för att väga in den kunskapen i diskussionen. Under våren kommer många lägenheter att få besök av Gunder Lundmark, tidigare bovärd i Byske, som ska besikta delar av vårt lägenhetsbestånd för att ge en korrekt bild av deras individuella standard. Exakt vilka parametrar vi ska titta på jobbar vi fram just nu. Även enkäten kommer att kunna påverka detta. Det blir också detta arbete som sedan styr vilka lägenheter vi behöver besikta och vilka vi redan har tillräckliga uppgifter om i våra datasystem. Bakom poängvärderingssystemet ligger alltså ett samarbete mellan både privata och allmännyttiga bostadsvärdar samt Hyresgästföreningen. Och exakt vad resultatet blir är det ingen som vet idag. Men vi skyndar långsamt tillsammans med de privata fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Tanken är inte att hasta fram några förändringar, säger Kenth Wiklund. 8 kom in

9 STUDERANDE SOM INTE STUDERAR LÄNGRE? Tillgången till studentlägenheter är begränsad. Samtidigt har Skebo i uppdrag att uppfylla kommunens studentbostadsgaranti för högskolan och universitet på Campus. Det är därför viktigt att det inte bor andra än studenter i studentlägenheterna. Detta kommer vi att kontrollera under våren, säger uthyrningsansvarige Kenth Wiklund. Att gå i skola har sin charm, även om en studentekonomi inte rymmer så stora utsvävningar. Att hyra en bostad under studietiden är en stor kostnad för de flesta, och studentlägenheten är många gånger billigare än en vanlig lägenhet. Det förekommer att studenter av olika skäl bor kvar i dessa boenden även efter att studierna avslutats. Men det fungerar naturligtvis inte i längden, dessa bostäder är avsedda för dem som ska studera och behövs fullt ut för dem. Upptäcker Skebo att någon bor i studentlägen- het men inte längre studerar kommer deras kontrakt att sägas upp. Men naturligtvis kommer de att få rimlig tid på sig att flytta, och vi kommer dessutom att informera både om vår vanliga bostadskö och dessutom om de lägenheter för direktuthyrning som vi kan erbjuda. På så sätt hoppas vi att insatsen blir bra för alla för studenter som behöver lägenheterna och för de tidigare studenterna som då kan hitta ett nytt boende hos oss. Jenny Westman och Jennifer Thornton två studentboende som också studerar. FÖRSTA ADVENT ÄR BATTERIBYTARDAGEN! Nu har ju första advent redan varit. Så om du inte redan bytt batteri i brandvarnaren är det hög tid. Och även som hyresgäst finns det saker du kan göra för att minska riskerna att drabbas av brand så här i jultider, säger brand ingenjör Daniel Haarala på Räddningstjänsten. Räddningstjänsten rekommenderar batteribyte i brandvarnaren varje första advent, det gör det lätt att komma ihåg att det är dags. Att byta batteri varje år oavsett om den larmat om låg batterinivå eller inte är en billig försäkring. Men det finns mer man som hyresgäst kan göra för att minska risken för brand. Antalet bränder ökar i jultid på grund av den ökade användningen av levande ljus. Men att man glömmer spisen är fortfarande den absolut största brandrisken, den är värd att tänka på även i jul. Skulle olyckan ändå vara framme är det bra att ha en riktig brandsläckare. Vi rekommenderar alla att investera i en sex kilos pulversläckare. Det finns mindre men de räcker bara för små bränder som man kanske lika gärna kan släcka genom att slänga över en filt eller liknande. Fast om man inte orkar hantera en tung brandsläckare så är förstås den lilla bättre än ingenting. En pulversläckare har en hållbarhetstid på omkring tio år. Ett tips är att när man byter den gamla faktiskt testa att använda den innan den kasseras. Man ska dra ut sprinten och rikta munstycket mot eldens bas, inte mot lågorna, och trycka av. Brinner det någon annanstans i huset så vill Daniel Haarala också påminna om vikten av att inte ge sig ut i en rökfylld trappuppgång. Stanna i lägenheten och påkalla uppmärksamhet genom att exempelvis gå ut på balkongen. Se till att hålla ytterdörren stängd så inte röken kommer in i din lägenhet. kom in 9

10 SKEBO OCH HSB I GEMENSAMMA AFFÄRER Skebo och HSB har kommit överens om en fastighetsaffär mellan varandra. Skebo säljer kvarteret Aldebaran på Repslagargränd i Skellefteå och köper Heimdall 4 av HSB, byggnaden som bland annat inrymmer Heimdall vårdcentral. Vi hälsar våra nya hyresgäster i kvarteret Heimdall välkomna till Skebo och tackar våra hyresgäster i kvarteret Aldebaran, säger vd Jerker Eriksson. Bakom affären ligger en önskan från både Skebo och HSB att vinna samordningsfördelar. HSB har nyproduktionsplaner på grannfastigheten till Aldebaran och Skebo äger sedan tidigare ett flertal hus i kvarteret Heimdall och undersöker möjligheten att i framtiden producera nya lägenheter i kvarteret. Den här affären medför en förbättrad möjlighet för oss att bygga nya lägenheter i kvarteret Heimdall. Det var också en ekonomisk bra affär eftersom vi kan redovisa en reavinst från försäljningen av Aldebaran samtid igt som hyresintäkterna per år är högre i den köpta fastigheten. Alla berörda hyresgäster har också informerats separat och dessutom varit inbjudna till särskilda informationsmöten där alla haft möjlighet att få svar på sina frågor. Vi hoppas att våra nya hyresgäster ska finna sig väl tillrätta med oss som hyresvärd. Vi önskar alla varmt välkomna! REPSLAGARGRÄND Blir HSB KANALGATAN KÖPMANGATAN Blir Skebo 10 kom in

11 på tapeten 175 ÅR PÅ SKEBO! Skebo har en fantastiskt trogen och lojal personal, många arbetar i företaget en stor del av sitt yrkesverksamma liv. I slutet av oktober firades alla de som jobbat 25 år i företaget med en festlighet på Anderstorp. Hela sju personer från Skebo fick samtidigt ta emot företagets uppskattning för lång och trogen tjänst. Marika Johansson, Catarina Holmér, Charlott Holmqvist, Kenth Wiklund, Ann-Christine Marklund och Helén Olofsson. NBI STYR UPPHANDLING Kom in! har flera gånger berättat om de kundmätningar som regelbundet genomförs för att mäta hyresgästernas kundnöjdhet. Som vi kunnat rapportera ligger Skebo i Sverige-toppen över det så kallade Nöjd Boende Indexet (NBI). Syftet med mätningen är främst att hitta områden där företaget kan bli ännu bättre. Ett resultat av detta är att särskilda krav har ställts i den kommande upphandlingen av nya städavtal som snart ska påbörjas. Kraven är uppställda utifrån de önskemål och de synpunkter som hyresgästerna framfört i undersökningarna. Det är tillsammans med er som vi kan bli en bättre hyresvärd, säger Jerker Eriksson TA LOSS SLADDEN! Vinter betyder snö och kyla. Till de mindre roligare detaljerna med vintern räknas förstås kalla bilar. En kall och frusen bil är besvärlig och trist att handskas med och slits förstås mer också. Motorvärmare är bra att ha, och om du hör till dem som har en bil inkopplad så påminner vi om att inte låta sladden hänga i uttaget när den inte används, för barnens skull. Sladdar utgör en risk för lekande barn. Tänk också på att göra vad du kan för att hålla nere förbrukningen. Både av miljöskäl och för att el som bekant bara blir dyrare och dyrare. kom in 11

12 korsordet DANSK UNI- VERSI- TETS- OCH FESTI- VAL- ORT SÄGS TÅLIG TRÄSAK VARA IDE- LIGEN KÄND FOND- FÖR- VALTARE KAN VARA AV GRÅ- ELLER KLIBBTYP VINTERVERKTYG GÄLLDE I GREK- LAND NORDISK LÄKE- GUD- INNA FLYG- ANDE TING INDISK DRÄKT UPPÅT- STRÄV- ARE VÄGEN I KINES- ISK LÄRA HÖRS ROP I SKOG ÅTTIO- TALETS KAM- BODJA MANS- GRISEN SMÄLT BERG- MATERI- AL DE GER JÄMN- HET ÅT SEGLEN IHÅLIG CYL- INDER LYMMEL RESERV- ERADE SJÖ SOM SINAR HÖST- KARL ÄR BLÅ- MÄRKET FÄRG- RESEDA ÖSTLIG GRANNE TJATAR OCH BER SAGO- KUNG SOMMAR- STUGAN PROFET- ERA SKALL BEVISAS EN- STÄM- MIGT DRICKS IBLAND TILL KAFFE UNDAN- MAN- ÖVER ] KAN TAS AV GLÄDJE SKÅNSK KERA- MIKORT MILITÄR STYRKA NORD- ENS VENUS MÄRK! LEDDE TRELLE- BORG AB LED FÖR AFRIKA BERÄTT- ANDE DIKT ] TROR PÅ TEORIN OM ATT LIKA BOTAR LIKA SKRIKER TJEJ- GREJ HETER EN USA- STAT ] ÄR IM- MIGRANT HÖRS I KYRKAN ENKEL BYGGNADS- KONSTRUKTION ELAKT RYKTE! GÖR BAGARE DAG- LIGEN GÖR SKATTEN I SAGAN PART I PAR ALGER- ISK HAMN- STAD TYCKA DET MINNER OM SÅR UT- MÄRKER VÄL- LUSTING GÖR FÄRRE I SKOGEN IDAG KOMMER E- MELLAN STÖD FÖR ARBETS- LÖS ÄR FÄLL- STOLENS BEN DE ÄLDRE FLICK- ORNA MÅRD- DJUR SOM ÄVEN BLIVIT SÄLL- SKAPS- DJUR KÄND KUBIST- SIGN- ATUR LÄGGS VAROR I BÖR FOR- DONET VARA KÄRRA PÅ MENY FÖRR MED DOMÄN PERSAS GRANNE I FRÖD- INGDIKT VERDI- OPERA ÄR GENTLE- MAN TURK VID VOLGA GÖR IN- GREPP I ORGAN AB RIGNELL-ZANDER VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 10 november De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50kr. Vinnare i förra numret blev Magdelén Lindström som vann ett presentkort på 100 kr. Astrid Lundqvist, Kjell Overberg, Majvor Furberg och Linnéa Printz vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

NYHETSBREV December 2015

NYHETSBREV December 2015 NYHETSBREV December 2015 Föreningens Ordförande har ordet Ännu ett år har nu passerat i vår unga förening. Ett år som det hänt mycket spännande i och som kännetecknats av många projekt som har färdigställts.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Vad är Rättvis hyra Hyrorna ska vara lika i bostadslägenheter med samma boendevärde eller bruksvärde och skillnader i hyra bör motsvaras av skillnader i boendevärde

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Miljöförvaltningen. Radonvägledning

Miljöförvaltningen. Radonvägledning Miljöförvaltningen Radonvägledning 2013 Utgåva 02. 2013 09 RADONVÄGLEDNING Innehåll Steg för steg guide (börja alltid här) Gult blad - Att mäta radon i flerbostadsfastigheter Blått blad - Att kontrollera

Läs mer

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar 1 (5) Handläggare Datum MH 2012-02-13 Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar Varför har Fastighetsägarna Stockholm strandat hyresförhandlingarna? Fastighetsägarföreningen Stockholm (FÄF) och Hyresgästföreningen

Läs mer

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 2014-08-29 1 (7) Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott.

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott. RANKOTTEVÄEN 6 8 Bo smått och gott. Här får du mycket på liten yta Nu hyr vi ut våra nybyggda hus på rankottevägen, granne med Brickebackens IP. Här får du mycket på liten yta, utan att göra avkall på

Läs mer

Poängen i Skellefteå. Systematiskt hyressättningssystem i Skellefteå. För dig som bor i Skebo och vill veta mer!

Poängen i Skellefteå. Systematiskt hyressättningssystem i Skellefteå. För dig som bor i Skebo och vill veta mer! Poängen i Skellefteå Systematiskt hyressättningssystem i Skellefteå För dig som bor i Skebo och vill veta mer! Bakgrund I den här foldern presenteras Poängen i Skellefteå. Den har gjorts gemensamt mellan

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem Fall och brand Minska riskerna i ditt hem Fall i hemmet Varje år ramlar en tredjedel av Sveriges äldre befolkning omkull, ofta i hemmet. Det kan bero på att man får sämre balans, syn och hörsel när man

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Malmö 2010-03-19 Beställare: Akelius Lägenheter AB, Stefan Strand Upprättad av: Bunmi Odubeyi Resultat av indikerande radonmätning 2 (6) Bunmi

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014. God Ju l. oc h ett. Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014. God Ju l. oc h ett. Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014 God Ju l oc h ett Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet som

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Bonusfonden En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Din egen inredningsfond HFAB:s Bonusfond är en ovanlig fond. Till skillnad från andra fonder, gör du aldrig någon kapitalförlust

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten!

bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten! REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2011 16:E ÅRGÅNGEN bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten! kom in 1 läsning

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Experternas sju bästa tips

Experternas sju bästa tips Vi inför individuell mätning av varmt & kallt vatten Experternas sju bästa tips Vardagstips som gör gott för plånbok och miljö! Långduschare eller Kortduschare? Individuell Mätning av varmt & kallt vatten

Läs mer

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Nytt myndighetskrav sedan några år är 200 Bq/m3 luft ( var tidigare 400 ) en mätperiod av 2 månader under eldningssäsongen 1 okt till 31 mars i sov- och

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Inte alls Mycket väl. Oviktigt Mycket viktigt. Oviktigt Mycket viktigt. Dålig Mycket bra

Inte alls Mycket väl. Oviktigt Mycket viktigt. Oviktigt Mycket viktigt. Dålig Mycket bra Bilaga I Avfallshantering på HFABs ungdoms- och studentområden Område hus man kvinna ålder år studerar (program / kurs) antal tidigare egna boenden st inflyttad år månad Ringa in ditt/dina svar! 1) Hur

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

En diktbok av klass 3b på Grimstakolan i Vällingby Höstterminen 2014

En diktbok av klass 3b på Grimstakolan i Vällingby Höstterminen 2014 Dikter 3b En diktbok av klass 3b på Grimstakolan i Vällingby Höstterminen 2014 I mina drömmars stad I mina drömmars stad är det varmt. I mina drömmars stad bor det kändisar och fotbollsspelare. I mina

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Kommun Trollhättan Storlek 6 rum (5 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast

Kommun Trollhättan Storlek 6 rum (5 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Trollhättan Storlek 6 rum (5 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast 2013-05-01 " Allt är i ordning, bara att flytta in. Praktiskt med enplansvilla, med plats för många.

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Vi har ett omfattande radonprogram.

Vi har ett omfattande radonprogram. Radonprogram 2011 Handläggare Torsten Sörell Vi har ett omfattande radonprogram. Skolor och förskolor Vi är klara med kommunägda skolor och förskolor, sånär som på något enstaka undantag som vi, tillsynsmyndigheten

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Boendelista HT 2014. Vid frågor, kontakta: Maria Lundbom 0705 455688 Maria.lundbom@lysekil.se

Boendelista HT 2014. Vid frågor, kontakta: Maria Lundbom 0705 455688 Maria.lundbom@lysekil.se Boendelista HT 2014 Vid frågor, kontakta: Maria Lundbom 0705 455688 Maria.lundbom@lysekil.se Välkomna till Gullmarsgymnasiet. Skolan har inget studentboende utan elever bor på två olika sätt. Skolan förmedlar

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Skutskär den 24 mars 2015. Projekt för Rättvisare Hyra

Skutskär den 24 mars 2015. Projekt för Rättvisare Hyra Skutskär den 24 mars 2015 Projekt för Rättvisare Hyra Vilka är vi? Eva Henebäck, VD - Älvkarlebyhus Tel: 026-83352 E-post: eva.heneback@alvkarlebyhus.se Martin Svaleryd, ekonomichef - Älvkarlebyhus Tel:

Läs mer

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 1 Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & 7 74 hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 2 Bo vid Tivoliparken I kvarteret där Finlands bryggeri huserade fram till 1963 reser sig nu husen på Finlandsgatan

Läs mer