JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE"

Transkript

1 R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE RAPPORT FRÅN RADONMÄTNINGEN NÄSTAN 99% AV LÄGENHETERNA KLARAR RIKTVÄRDET POÄNGSYSTEM FÖR RÄTTVISARE HYRA kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare SPÄNNANDE AVSLUTNING PÅ HÄNDELSERIKT ÅR Det gångna året har varit händelserikt såväl på det internationella, som på det nationella och regionala planet. Världsekonomin visade i början av året klara och efterlängtade tecken på återhämtning efter raset i slutet av 2008, och vi kunde till och med skönja början på tillväxt. Men hösten kom att präglas av Eurokris i såväl Grekland och Portugal som Spanien och Italien. Politisk oenighet om hur USA:s stora underskott i statsbudgeten skull lösas, fördjupade problemen. I skuggan av bland annat detta kom konjunkturuppgången hastigt av sig. Världens finansiella fokus ställdes snabbt om till krishantering istället för på återhämtning och tillväxt. Sverige är ett av de länder i världen som har allra störst andel av sin BNP från handel med omvärlden och borde därför tydligt känna av en internationell nedgång. Trots detta har vi lyckats hålla nedgången i Sverige på en internationellt sett rimlig nivå. Självklart undgår inte heller vi Skelleftebor världsekonomins svängningar, men i stort har vi klarat oss bra så här långt i kraft av det entreprenörskap som kännetecknar bygden. I Skellefteå var det istället dricksvattnet som vi kanske kommer ihåg allra mest från det gångna året. Bilden av oss Skelleftebor hämtandes dricksvatten i dunk eller kokandes vatten på spisen, dröjer sig kvar på näthinnan. Samtidigt förmedlar detta också hur bra vi Skelleftebor är på att klara av utmaningar och anpassa oss till nya situationer. För Skebo har det också hänt mycket under året. Vi var förutseende nog att ha en ansenlig del av vår lånestock till rörlig ränta och kunde därför dra nytta av den möjlighet som Eurokrisen skapade och binda dem till bra räntenivåer och långa löptider, detta förstås till långsiktig nytta för våra hyresgäster. Vi har tagit ytterligare steg i vår satsning på energieffektivisering och bättre miljö. Vi har under året jobbat vidare med effektiviseringsarbeten för miljöns bästa. Vi har också involverat er hyresgäster i arbetet och tankesättet med den tävling som vi kallade Energisparjakten som nu går in i sitt slutskede. Tävlingen har renderat mängder med goda energispartips. Radonmätning av våra fastigheter har också varit ett stort projekt under året. Glädjande nog kan vi konstatera att nära 99 % av våra bostäder klarar det nya lägre riktvärdet för radon. I det cirka 80-tal lägenheter som påvisat förhöjda halter pågår kompletterande mätningar och åtgärdspaket. Som hyresgäst ska du alltid kunna känna dig trygg att välja Skelleftebostäder som värd. Inom treparten har vi under året jobbat med ett nytt system för hyressättning kallat Poängen. Modellen fångar upp många fler parametrar än tidigare hyressättningsmodeller och speglar genom detta på ett bättre sätt er hyresgästers värdering av bostaden. När modellen väl finns kommer det att ta ytterligare något år innan systemet får praktiskt genomslag. Så här i slutet av året har vi också glädjen att offentliggöra ytterligare en fastighetsaffär för Skebo, en affär i samma anda som den vi kunde berätta om i förra numret av Kom in! Då gällde köpet ett hus i kvarteret Lärkan. Nu kan vi tillkännage att vi köpt en del av kvarteret Heimdall, ett kvarter som vi redan tidigare äger största delen av. För oss innebär det effektivare förvaltning och dessutom öppnar det möjlighet att tillskapa nya lägenheter. Med detta vill jag passa på att önska såväl gamla som nya hyresgäster en riktigt God Jul och ett synnerligen Gott Nytt År! JERKER ERIKSSON VD Skelleftebostäder UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. REDAKTIONSRÅD: Rolf Almström, Catarina Holmér, Helén Olofsson, Bo Ramstedt, Lars Wallin och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Svärd & Söner Tryckeri. OMSLAGSBILD: Mattias Johansson visar stolt upp den tomte han just gjort. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! 2 kom in

3 energi & miljö Ann-Helen Palmberg är glad vinnare i avslutande omgången i Energisparjakten. Hon vinner både en present och en plats i finalen där du som läsare avgör. NU SKA TOTALSEGRAREN I ENERGISPARJAKTEN UTSES I Skebos tävling har en ny vinnare utsetts. Den här gången heter vinnaren Ann-Helen Palmberg och hon tipsar bland annat om att duscha kortare tid och att Skebo borde sätta upp torkvindor. Nu kan du själv gå in på webben för att rösta på din favorit bland energispartipsen som vunnit. Den slutlige vinnaren får en fri månadshyra. Själv har du chansen att vinna en trisslott. Modern klädvård i form av tvättmaskiner, torktumlare och i förekommande fall torkskåp använder stora mängder energi. Det konstaterar Ann-Helen Palmberg på Lovägen i Skellefteå, detta nummers vinnare av energisparjakten. Framför allt torktumlaren drar mycket energi, byter man till modernare spar man energi. Jag har själv bytt min. Mitt bästa tips är att Skebo sätter upp torkvindor utanför lägenheterna. Det är en god idé som tål att tittas närmare på. På det sättet behöver man inte använda torktumlarna alls under delar av året vilket sparar stora mängder energi. Men Ann-Helen har fler tips. Hon påminner om att fylla diskmaskinen ordentligt innan den körs och att tänka på att duscha kortare tid. För sina tips belönas Ann-Helen med en liten present. Och så har hon förstås chansen att bli den slutliga vinnaren. Gå in på webben och rösta på de olika förslagen och var med och besluta vem som ska vinna månadshyran. Efter detta är tävlingen energisparjakten slut. Men vi vill förstås gärna att ni hyresgäster fortsätter att tänka till om var ni själva och vi kan spara energi. Mailadressen fortsätter att fungera och dit kan du skicka ett mail när du får en idé om energibesparing. Riktigt bra förslag kan premieras även i fortsättningen! kom in 3

4 miljö PÅ JAKT EFTER RADON Som Kom in! tidigare har berättat har Skebo mätt halten av radon i alla hus. Lagstiftningen säger att alla fastighetsägare ska ha genomfört godkända mätningar senast Skellefteå kommun däremot har satt som mål att det ska vara klart år Skebo följer kommunens målsättning med att identifiera var åtgärder behövs för att nå det nya sänkta riktvärdet 200 Bq/m 3 luft. Ett fåtal av Skebos lägenheter visade sig ha måttligt förhöjda värden. Patrik Sundberg, ansvarig på Skebos avdelning Energi & Miljö, är glad att i stort sett alla Skebolägenheter klarade riktvärdet för radon med marginal. Radon är en luktfri osynlig gas som släpper ifrån sig en svag radioaktiv strålning när den sönderfaller. Gasen ger inga symtom som exempelvis hosta eller torra slemhinnor. Långtidsexponering ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt strålskyddsinstitutet är riskökningen för icke-rökare liten även om radonhalterna kraftigt överstiger riktvärdet. Även vid en exponering hela livet av radon upp till fyra gånger gränsvärdet förblir risken att drabbas mindre än en procent (se diagram). Risken med radon är inte akut utan det handlar om en långsam riskökning med tiden. Och som diagrammet visar är riskerna större för storrökare. Men riskökningarna enligt diagrammet handlar om livstidsdos, inte förhöjda värden under enstaka år. Men riskerna finns där, och därför är det viktigt att göra dessa så små som möjligt. Av den anledningen har riksdagen som en del av landets miljömål bestämt ett riktvärde på inomhusluften i bostäder på 200 Bq/m 3 medan den i arbetslokal er tillåts vara dubbelt så hög. I de radonmätningar vi genomfört i Skebo under åren har vi funnit ett antal hus med måttligt förhöjda radonhalter. Där går vi nu vidare med åtgärder för att klara den god- Kumulerad risk (%) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Röker 15 till 24 cigaretter per dag Slutat röka vid 50 års ålder Slutat röka vid 30 års ålder Har aldrig rökt 0, Radonhalt (Bq/m 3 ) MIGRATIONSVERKET OCH SKEBO HAR TRÄFFATS I samband med ett tv-reportage om Migrationsverkets asylboende i Jörn kom det synpunkter om att Skebo inte skötte underhållet på ett bra sätt av de lägenheter och biutrymmen som verket hyr där. Efter att Migrationsverket och Skebo träffats för samtal råder nu samsyn om ansvarsfördelningen. Migrationsverket har accepterat det ansvar de har för standarden och skicket i lägenheten och även i biutrymmena i fastigheten som tvättstuga och korridorer, berättar Skebos vd Jerker Eriksson. En hyresgäst som hyr ut hela sin lägenhet i andra hand är att anse som hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen. Därmed blir Migrationsverket hyresvärd till sina boende enligt hyreslagen, som reglerar vem som har ansvar för vad i sådana situationer. Många blir förvånade över hur stort ansvar den har som hyr ut lägenheter i andra hand. Här gör lagen inte skillnad på privatpersoner eller myndigheter. Migrationsverket hyr av oss och hyr sedan vidare lägenheten i andra hand. Då gäller regelverket för andrahandsuthyrning också dem. Det innebär i praktiken att Migrationsverket påtar sig ett ansvar som hyresvärd. Vi äger visserligen huset men är inte hyresvärd för Migrationsverkets hyresgäster. 4 kom in

5 miljö kända nivån. Av Skebos fastigheter har 98,9% uppmätta radonhalter under gränsvärdet 200 Bq/m 3 luft. Totalt sett hade ett 80-tal lägenheter förhöjda värden vid första mätningen och fjorton av dessa ligger i de högst uppmätta värdena mellan 400 och 650 Bq, berättar Patrik Sundberg som är chef på avdelning Energi & Miljö. Skebo är mycket tidigt ute med dessa mätningar sett i ett nationellt perspektiv. Kravet är att godkända mätningar ska ha utförts i alla bostadsfastigheter till år Skellefteå kommun har som mål att alla bostadsfastigheter ska ha en radonhalt under 200 Bq/m 3 luft år 2012 och vi har som målsättning att klara av det. Vi tycker detta är viktigt, därför inledde vi planeringen med denna stora insats redan för ett par år sedan. Det är förstås bra att vi är tidigt ute, men det betyder samtidigt att det inte alltid finns andras erfarenheter att luta sig mot. NÅGRA MISSTÄNKTA MÄTFEL När svaren på mätningarna kom tillbaka skulle de svar som visade på förhöjda värden analyseras och hanteras. Vissa mätvärden var oväntat avvikande, där till exempel enstaka lägenheter i ett större bostadsområde hade högre värden än alla andra lägenheter. Där kan man misstänka mätfel. Då är det rimligt att börja med att göra en ny mätning i den enstaka lägenheten för att utesluta mätfel innan vi letar orsaker och sätter in åtgärder. Felaktiga värden kan ha många orsaker, till exempel att mätdosor inte suttit på rätt anvisad plats i lägenheten under hela mätperioden. Patrik Sundberg hälsar på Skebohyresgästen Isabella Stegermark och dottern Milla i samband med radonmätningen. Men sedan har vi andra hus där vi har något förhöjda värden i alla lägenheter. Där inleder vi arbetet med en OVK-besiktning för att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska. Orsak en kan vara att det i fastigheten finns förekomster av blåbetong. Effekterna av detta kan ofta elimineras genom justering av ventilationen. Därefter görs en ny mätning. Inte bara förekomsten av blåbetong i konstruktionen utan även mängden blåbetong är avgörande för radonhalten. Någon markradon har vi antagligen inte påträffat i våra mätningar, eftersom det kan ge radonvärden som är på ett antal tusen Bq/m 3 luft. Mätningarna måste utföras vintertid. Under sommaren är dörrar och fönster öppna i allt för stor utsträckning för att man ska få korrekta värden. Man ska inte underskatta riskerna med radon, men innan man sätter in åtgärder måste man ha klart för sig exakt hur problemet ser ut så att man genomför rätt åtgärder. En ny mätning av alla lägenheter där vi genomfört förbättringar av ventilationen ska vara klar till sommaren. Där problemen inte beror på mätfel och om de heller inte lösts med hjälp av justerad ventilation går Skebo vidare med hjälp av experter för att skräddarsy lösningar för varje enskilt hus och lägenhet. Vi förstår att det här kan skapa oro hos hyresgästerna, men vi vill poängtera att de uppmätta värdena av radon inte på något sätt innebär en akut risk. Bara några enstaka lägenhet har marginellt över det gränsvärde på 400 Bq/m 3 luft som tidigare gällde för bostäder och som fortfarande gäller för arbetsplatser. När vi hade tagit fram en åtgärdsplan för att minska förekomsten av radon i en fastighet eller enstaka lägenhet kontaktade vi personligen alla berörda hyresgäster. De första personliga kontakterna togs under 2010 och de sista under hösten 2011, avslutar Patrik Sundberg. Träffen mellan Skebo och Migrationsverket klarade ut rollerna och vilka åtgärder som bör vidtas. Felanmälan från de asylsökande går till Migrationsverket som hyresvärd och sedan vänd er de sig till oss om de vill att vi som fastighetsägare ska åtgärda fel eller utföra underhåll. Vi har nu klarat ut alla frågetecken och jobbar nu vidare i enlighet med de regler som gäller och som vi nu är överens om. kom in 5

6 I VÄNTAN PÅ TOMTEN I ett nybyggt gruppboende på Klockarbergsvägen bor ett härligt gäng ungdomar som har behov av särskilt stöd. Vi har träffat dem när de förbereder sig för julen. Ute är det mörkt och kallt. En snål vind drar över hustaken när Kom in! träffar de sex glada ungdomarna på Klockarbergsvägen. Det känns som vinter. Lampor lyser varmt och inbjudande i fönstren. För ungefär ett år sedan stod det nya gruppboendet klart och de ungdomar som fått chansen att flytta till ett eget boende gjorde sig hemmastadda. Alla sex har var sin lägenhet med pentry, sedan finns gemensamma utrymmen där man äter, umgås och gör roliga saker. Just nu är det förberedelser för den annalkande julen som står på dagordningen. Pyssel och glögg. Mattias Johansson är en av ungdomarna. Till julen ska hans familj kanske få besök av släkt från USA. Nu målar han omsorgsfullt en tomte av trä och sätter på den en stor röd toppluva. Kanske ska det bli en present. Den blir jättefin, säger han nöjt. Det är jätteroligt att göra pynt till julen. Kompisen Joacim Markström håller med. Jätteroligt, säger han. Mattias tycker det är bra att julstöket sätter igång, och han är produktiv. Tomtar och juldekorationer produceras i rask takt. Det är kul att vi fått sätta igång med förberedelserna för julen. Vi får fortsätta pyssla närmare jul. Elin Viklund går runt och delar med sig av riktiga björnkramar till både sina kompisar och till personalen. Ungdomarna längtar förstås till julen, som alla andra. Det ska bli roligt att umgås lite extra med familjen, och roligt blir det också att få julklappar förstås. De sex ungdomarna har alla olika behov av stöd. Till sin hjälp har de en elva personer stark personal som jobbar skift dygnet runt. De har olika kompetenser av värde för ungdomarna, till exempel är några av dem särskilt bra på teckenspråk. Personalen deltar i pysselaktiviteterna med stort engagemang. Glöggen står på spisen och en härligt julig doft sprider sig i lokalerna. Eftersom det är ett nytt boende finns inga mångåriga traditioner ännu, nya traditioner skapar de alla tillsammans. Och att trivseln är stor råder inget tvivel om. Man har fantastiskt tur som får bo på ett sånt här ställe. Jag trivs som fisken, säger Mattias och spricker upp i ett brett leende. De andra ler och håller med. Kom in!-redaktionen önskar alla en riktigt, riktigt God Jul! 6 kom in

7 kom in 7

8 LÄGENHETERNA POÄNGSÄTTS Historiskt har i princip tre huvudfaktorer legat till grund för vilken hyra en lägenhet har: byggnadsår, lägenhetens storlek och dess produktionskostnad. Nu pågår runtom i landet ett arbete för att värdera boendet också med hänsyn till andra parametrar. Systemet har utformats i samarbete med treparten SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, Hyresgästföreningen, och Fastighetsägarna, de privata fastighetsägarnas organisation. Är det viktigt om man har plastmatta eller parkett på golvet i vardagsrummet? Spelar det någon roll om man har balkongen mot söder eller norr, eller om man alls har balkong? Har det någon betydelse hur många man är som samsas om tvättstug an, eller hur långt man har till service? Ja skulle nog de flesta svara, men tidigare har sådant inte speglat förhandlingarna om vilken hyra som lägenheter bör ha. Projektet Poängen är tänkt att göra att hyr orna för lägenheterna blir mer rätt utifrån lägenhetens, husets och den omgivande miljöns standard. En nyansering utifrån dagens mycket Gunder Lundmark förbereder sig för att besikta lägenheter för poängen, det nya systemet att ge varje bostad rätt hyra. enklare värdering av husets ålder, produktionskostnad och lägenhetens storlek. Skebo har inlett arbetet med att ta fram en modell för fastighets besiktning. Där har vi till exempel tittat på hur många lägenheter som delar på varje tvättstuga, hur det ser ut med gemensamma utrymmen, hur utemiljön är utformad, tillgången till p-platser, handikappanpassning och mycket mer, säger Kenth Wiklund. Besiktningen ska senare vägas in när poängbedömning görs på lägenhetsnivå. Förr togs liten hänsyn till att två lägenhe- ter i samma hus kan upplevas olika utifrån exempelvis om den ena har diskmaskin och stor söderbalkong och den andra liten norrbalkong och utan diskmaskin, vilket många kan ha uppfattat som lite orätt. Genom att värdera lägenheterna utifrån deras standard och väga in det som framkommit i fastighetsbesiktningen kommer så småningom varje lägenhet att få en poängbedömning. Det handlar om ungefär 100 olika parametrar som vägs samman. Vi kommer även att gå ut med en enkät på de orter där vi har bostäder och ställa frågor både till de som bor hos oss och de som kan komma att göra det i framtiden om hur de ser på olika områden. RÄTT HYRA Allt sammantaget ska sedan leda fram till en bedömning av hur varje lägenhet bör vara hyressatt i förhållande till andra lägenheter. Syftet är att hyran med tiden ska bli mer rätt utifrån hyresgästernas värderingar. Men det är viktigt att poängtera att det inte är fråga om införande av marknadshyror, där det är tillgång och efterfrågan som styr prissättningen, säger Kenth. Vi hoppas att till hyresförhandlingen 2013 kunna få med poängsättningen av lägenheterna för att väga in den kunskapen i diskussionen. Under våren kommer många lägenheter att få besök av Gunder Lundmark, tidigare bovärd i Byske, som ska besikta delar av vårt lägenhetsbestånd för att ge en korrekt bild av deras individuella standard. Exakt vilka parametrar vi ska titta på jobbar vi fram just nu. Även enkäten kommer att kunna påverka detta. Det blir också detta arbete som sedan styr vilka lägenheter vi behöver besikta och vilka vi redan har tillräckliga uppgifter om i våra datasystem. Bakom poängvärderingssystemet ligger alltså ett samarbete mellan både privata och allmännyttiga bostadsvärdar samt Hyresgästföreningen. Och exakt vad resultatet blir är det ingen som vet idag. Men vi skyndar långsamt tillsammans med de privata fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Tanken är inte att hasta fram några förändringar, säger Kenth Wiklund. 8 kom in

9 STUDERANDE SOM INTE STUDERAR LÄNGRE? Tillgången till studentlägenheter är begränsad. Samtidigt har Skebo i uppdrag att uppfylla kommunens studentbostadsgaranti för högskolan och universitet på Campus. Det är därför viktigt att det inte bor andra än studenter i studentlägenheterna. Detta kommer vi att kontrollera under våren, säger uthyrningsansvarige Kenth Wiklund. Att gå i skola har sin charm, även om en studentekonomi inte rymmer så stora utsvävningar. Att hyra en bostad under studietiden är en stor kostnad för de flesta, och studentlägenheten är många gånger billigare än en vanlig lägenhet. Det förekommer att studenter av olika skäl bor kvar i dessa boenden även efter att studierna avslutats. Men det fungerar naturligtvis inte i längden, dessa bostäder är avsedda för dem som ska studera och behövs fullt ut för dem. Upptäcker Skebo att någon bor i studentlägen- het men inte längre studerar kommer deras kontrakt att sägas upp. Men naturligtvis kommer de att få rimlig tid på sig att flytta, och vi kommer dessutom att informera både om vår vanliga bostadskö och dessutom om de lägenheter för direktuthyrning som vi kan erbjuda. På så sätt hoppas vi att insatsen blir bra för alla för studenter som behöver lägenheterna och för de tidigare studenterna som då kan hitta ett nytt boende hos oss. Jenny Westman och Jennifer Thornton två studentboende som också studerar. FÖRSTA ADVENT ÄR BATTERIBYTARDAGEN! Nu har ju första advent redan varit. Så om du inte redan bytt batteri i brandvarnaren är det hög tid. Och även som hyresgäst finns det saker du kan göra för att minska riskerna att drabbas av brand så här i jultider, säger brand ingenjör Daniel Haarala på Räddningstjänsten. Räddningstjänsten rekommenderar batteribyte i brandvarnaren varje första advent, det gör det lätt att komma ihåg att det är dags. Att byta batteri varje år oavsett om den larmat om låg batterinivå eller inte är en billig försäkring. Men det finns mer man som hyresgäst kan göra för att minska risken för brand. Antalet bränder ökar i jultid på grund av den ökade användningen av levande ljus. Men att man glömmer spisen är fortfarande den absolut största brandrisken, den är värd att tänka på även i jul. Skulle olyckan ändå vara framme är det bra att ha en riktig brandsläckare. Vi rekommenderar alla att investera i en sex kilos pulversläckare. Det finns mindre men de räcker bara för små bränder som man kanske lika gärna kan släcka genom att slänga över en filt eller liknande. Fast om man inte orkar hantera en tung brandsläckare så är förstås den lilla bättre än ingenting. En pulversläckare har en hållbarhetstid på omkring tio år. Ett tips är att när man byter den gamla faktiskt testa att använda den innan den kasseras. Man ska dra ut sprinten och rikta munstycket mot eldens bas, inte mot lågorna, och trycka av. Brinner det någon annanstans i huset så vill Daniel Haarala också påminna om vikten av att inte ge sig ut i en rökfylld trappuppgång. Stanna i lägenheten och påkalla uppmärksamhet genom att exempelvis gå ut på balkongen. Se till att hålla ytterdörren stängd så inte röken kommer in i din lägenhet. kom in 9

10 SKEBO OCH HSB I GEMENSAMMA AFFÄRER Skebo och HSB har kommit överens om en fastighetsaffär mellan varandra. Skebo säljer kvarteret Aldebaran på Repslagargränd i Skellefteå och köper Heimdall 4 av HSB, byggnaden som bland annat inrymmer Heimdall vårdcentral. Vi hälsar våra nya hyresgäster i kvarteret Heimdall välkomna till Skebo och tackar våra hyresgäster i kvarteret Aldebaran, säger vd Jerker Eriksson. Bakom affären ligger en önskan från både Skebo och HSB att vinna samordningsfördelar. HSB har nyproduktionsplaner på grannfastigheten till Aldebaran och Skebo äger sedan tidigare ett flertal hus i kvarteret Heimdall och undersöker möjligheten att i framtiden producera nya lägenheter i kvarteret. Den här affären medför en förbättrad möjlighet för oss att bygga nya lägenheter i kvarteret Heimdall. Det var också en ekonomisk bra affär eftersom vi kan redovisa en reavinst från försäljningen av Aldebaran samtid igt som hyresintäkterna per år är högre i den köpta fastigheten. Alla berörda hyresgäster har också informerats separat och dessutom varit inbjudna till särskilda informationsmöten där alla haft möjlighet att få svar på sina frågor. Vi hoppas att våra nya hyresgäster ska finna sig väl tillrätta med oss som hyresvärd. Vi önskar alla varmt välkomna! REPSLAGARGRÄND Blir HSB KANALGATAN KÖPMANGATAN Blir Skebo 10 kom in

11 på tapeten 175 ÅR PÅ SKEBO! Skebo har en fantastiskt trogen och lojal personal, många arbetar i företaget en stor del av sitt yrkesverksamma liv. I slutet av oktober firades alla de som jobbat 25 år i företaget med en festlighet på Anderstorp. Hela sju personer från Skebo fick samtidigt ta emot företagets uppskattning för lång och trogen tjänst. Marika Johansson, Catarina Holmér, Charlott Holmqvist, Kenth Wiklund, Ann-Christine Marklund och Helén Olofsson. NBI STYR UPPHANDLING Kom in! har flera gånger berättat om de kundmätningar som regelbundet genomförs för att mäta hyresgästernas kundnöjdhet. Som vi kunnat rapportera ligger Skebo i Sverige-toppen över det så kallade Nöjd Boende Indexet (NBI). Syftet med mätningen är främst att hitta områden där företaget kan bli ännu bättre. Ett resultat av detta är att särskilda krav har ställts i den kommande upphandlingen av nya städavtal som snart ska påbörjas. Kraven är uppställda utifrån de önskemål och de synpunkter som hyresgästerna framfört i undersökningarna. Det är tillsammans med er som vi kan bli en bättre hyresvärd, säger Jerker Eriksson TA LOSS SLADDEN! Vinter betyder snö och kyla. Till de mindre roligare detaljerna med vintern räknas förstås kalla bilar. En kall och frusen bil är besvärlig och trist att handskas med och slits förstås mer också. Motorvärmare är bra att ha, och om du hör till dem som har en bil inkopplad så påminner vi om att inte låta sladden hänga i uttaget när den inte används, för barnens skull. Sladdar utgör en risk för lekande barn. Tänk också på att göra vad du kan för att hålla nere förbrukningen. Både av miljöskäl och för att el som bekant bara blir dyrare och dyrare. kom in 11

12 korsordet DANSK UNI- VERSI- TETS- OCH FESTI- VAL- ORT SÄGS TÅLIG TRÄSAK VARA IDE- LIGEN KÄND FOND- FÖR- VALTARE KAN VARA AV GRÅ- ELLER KLIBBTYP VINTERVERKTYG GÄLLDE I GREK- LAND NORDISK LÄKE- GUD- INNA FLYG- ANDE TING INDISK DRÄKT UPPÅT- STRÄV- ARE VÄGEN I KINES- ISK LÄRA HÖRS ROP I SKOG ÅTTIO- TALETS KAM- BODJA MANS- GRISEN SMÄLT BERG- MATERI- AL DE GER JÄMN- HET ÅT SEGLEN IHÅLIG CYL- INDER LYMMEL RESERV- ERADE SJÖ SOM SINAR HÖST- KARL ÄR BLÅ- MÄRKET FÄRG- RESEDA ÖSTLIG GRANNE TJATAR OCH BER SAGO- KUNG SOMMAR- STUGAN PROFET- ERA SKALL BEVISAS EN- STÄM- MIGT DRICKS IBLAND TILL KAFFE UNDAN- MAN- ÖVER ] KAN TAS AV GLÄDJE SKÅNSK KERA- MIKORT MILITÄR STYRKA NORD- ENS VENUS MÄRK! LEDDE TRELLE- BORG AB LED FÖR AFRIKA BERÄTT- ANDE DIKT ] TROR PÅ TEORIN OM ATT LIKA BOTAR LIKA SKRIKER TJEJ- GREJ HETER EN USA- STAT ] ÄR IM- MIGRANT HÖRS I KYRKAN ENKEL BYGGNADS- KONSTRUKTION ELAKT RYKTE! GÖR BAGARE DAG- LIGEN GÖR SKATTEN I SAGAN PART I PAR ALGER- ISK HAMN- STAD TYCKA DET MINNER OM SÅR UT- MÄRKER VÄL- LUSTING GÖR FÄRRE I SKOGEN IDAG KOMMER E- MELLAN STÖD FÖR ARBETS- LÖS ÄR FÄLL- STOLENS BEN DE ÄLDRE FLICK- ORNA MÅRD- DJUR SOM ÄVEN BLIVIT SÄLL- SKAPS- DJUR KÄND KUBIST- SIGN- ATUR LÄGGS VAROR I BÖR FOR- DONET VARA KÄRRA PÅ MENY FÖRR MED DOMÄN PERSAS GRANNE I FRÖD- INGDIKT VERDI- OPERA ÄR GENTLE- MAN TURK VID VOLGA GÖR IN- GREPP I ORGAN AB RIGNELL-ZANDER VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 10 november De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50kr. Vinnare i förra numret blev Magdelén Lindström som vann ett presentkort på 100 kr. Astrid Lundqvist, Kjell Overberg, Majvor Furberg och Linnéa Printz vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING

Läs mer

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv: REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N skeboprofil tackar för sig nu blir det golf Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Vi i VätterHem nr 6 2011 Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Alla tjänar på att du sorterar rätt, sidan 4-5 Mats Green - om pengar till hemlösa, sidan 8-9 Tidningsredaktion

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005 Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 Allt var inte bättre förr JAG MÖTS OFTA AV ÖNSKEMÅL att ÖBO ska ta mer

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet 2011. Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December 2010. Trevlig läsning!

BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet 2011. Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December 2010. Trevlig läsning! B Information BLADET från Köpings Bostads AB December 2010 VD N HAR ORDET Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss genom att besvara kundenkäten som skickades ut i våras! Enkäten

Läs mer

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden tuffa amorteringskrav Så riskerar du att drabbas Bostadsrätternas vd: Inför ett skattegynnat bosparande Inredaren tipsar Få ut mer av din bostad För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6 ENERGISMARTA JULKLAPPAR SIDAN 3 # 04-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Herrhagen i högform SIDAN 4 5 App, lapp, sa att du slapp SIDAN 6 LEDARE Ett bekymmersfritt boende Tidningen

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] DECEMBER 2011 Brandsäkra tips i jultider JULPYSSEL & KORSORD Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer