NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 10 Vecka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 10 Vecka 10 2013"

Transkript

1 NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 10 Vecka Företagarna föryngrar med Mathias Eriksson Köpa och sälja företag Så blir framtidens handel Handeln står inför stora förändringar. Därför måste butiksägare gå från att driva rena handelsföretag till konsumentföretag, menar Svensk Handels utvecklingschef Magnus Kroon. Sid 10 Borås svagt Sjuhäradsnav Gigonomics växande trend Tarja Anttila är soloföretagare, men växer vid behov med hjälp av andra enmansföretagare i branschen. Hon är typexempel på den växan - de skaran inom gigonomics. Sid 12 Mathias ny ordförande Mathias Eriksson är ny ordförande i Företagarna. Han vill få fler enmansföretagare att våga satsa på att växa. En företagsresa han själv har gjort. Sid 14 Köpa och sälja företag är tema i det här numret av Näringsliv. Kolla in råden och vad du måste tänka på inför ett företagsköp, eller om det är dags att göra exit. Sid 4-6 Arbetsmarknadsregionen Sjuhärad med Borås som nav räcker inte, menar Väst - svenska Handelskammaren. Istället borde Mark vända sig mer mot Göteborg. Sid 11 Tema KÖPA / SÄLJA FÖRETAG

2 2 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Utvecklingskraften stärker vi tillsammans Som förtroendevald i en kommun har man ofta fokus på den egna kommunen. För min egen del är jag övertygad om att det inte räcker. Vill vi stärka utvecklingskraften i den egna kommunen så måste vi också i allt större utsträckning intressera oss för hur det går för grannkommunen, kommunerna i Sjuhärad och för kommunerna i Västsverige. Det ömsesidiga beroendet, växelverkan, mellan kommunerna i regionen och dess arbetsmarknadsområden blir allt tydligare. Västsvenska Handelskam - ma ren presenterade nyligen, för fjärde gången, rapporten Svenska nav, en studie av Sveriges lokala arbetsmarknader. Där mäts utvecklingskraften i form av åtta olika variabler. Göteborgs lokala arbetsmarknad är den som fungerar bäst i Västsverige och får högsta poäng för sju av åtta områden. Borås arbetsmarknadsområde, dit Mark numera hör, hamnar bland de 20 bästa arbetsmarknaderna i Sverige. Samtidigt konstateras i rapporten att förändringarna sedan 2010 är marginella eller annorlunda uttryckt att utvecklingskraften är stabil (läs inte tillräcklig). Mark hamnar på 20 plats i det sammanvägda resultatet bland de 51 västsvenska kom munerna som ingår i undersökningen. Tillsam - mans med kommuner som Vårgårda, Lidköping, Göte ne, Uddevalla och Orust. Jag är övertygad om att vi För respektive område ser resultatet ut så här för Mark; Befolkningstillväxt plats 22 Demografi plats 21 Förvärvsintensitet plats 23 Nyföretagande plats 30 Näringslivsanställda plats 28 Lönesumma plats 29 Utbildningsnivå plats 32 Hälsa plats 37 bättre måste öka sambanden mellan Borås och Göteborgs arbetsmarknadsområde för att på ett mer väsentligt sätt kunna stärka utvecklingskraften i Västsverige och därmed också för Mark. Receptet för detta är kanske inte så revolutionerande men det kräver ett gemensamt arbete, ett arbete som måste göras tillsammans. Det handlar om förbättrade pend lings möjligheter och satsningar på infrastruktur. Men det handlar också om att förtroendevalda i högre utsträckning måste se bort - om den egna kommungränsen. Vi måste tänka och agera regionalt i betydligt större utsträckning om den egna kommunen ska kunna vara en viktig medspelare i att stärka och utveckla regionen. Gör vi det så stärker vi den egna kommunens ut - veck lingskraft och bidrar till Västsveriges utveckling. Det vinner alla på, kommuninvånare, förtroendevalda och företag. PS Läs gärna hela rapporten på DS Pelle Pellby (S) Kommunalråd Näringsliv Skapa event som ger besökare i mörker Om två år är det Det är året som Michael J Fox åker fram till i filmen Tillbaka till framtiden II från Nej, några Hoverboards åker vi nog inte omkring på, som filmens manusförfattare siade om för 24 år sedan. Istället har vi smarta telefoner. Något som exempelvis påverkar handeln och företagandet betydligt mer än några hoverboards hade gjort. Det är inte lätt att förutsäga framtiden. Men förra veckan var det ett spännande sådant framtidsmöte som Handel i Mark bjöd in till. Svensk Handels Magnus Kroon skissade på framtidstrender. Och tydligt var att samverkan för att skapa helheter för besökarna att komma till blir allt viktigare. I Göteborg drog Liseberg igång Jul på Liseberg, innerstadens butiker hängde på och gemensamt satsades på Julstaden Göteborg. Plötsligt har Göteborg blivit vinterdestination en hel månad. Det ger miljardomsättning för handeln och turistnäringen. Men det finns mindre framgångsexempel. Alingsås skapade Lights in Alingsås i oktober för dryga tio år sedan. Vem hade kunnat förutse att en konstutställning utomhus i oktober skulle ge besökare i en kommun med invånare? Hotellen är fullbokade, restaurangerna likaså. Oktober har blivit stadens restaurangers bästa månad. Vad kan bli Marks Julstad eller Lights in Alingsås? Gemensamt för de två är att de skapar högtryck inom besöksnäringen under perioder av året då det tidigare var lägre tryck. Att skapa det innebär mycket bra ekonomi. Inget nytt behöver byggas som står tomt andra delar av året skulle kunna vara ett bra år för lansering. Fredrik Beckman I korthet... Svenskt Näringsliv vill få dig att gå Svenskt Näringsliv gör en annorlunda satsning för att få företagare och politiker i Sju härad att diskutera mer med varandra. Att gå verkar vara receptet till samtal. Därför bjuder organisationen in till en 45-minuterspromenad där företagarer ska gå tillsammans med politiker från lokal-, riks-, eller region planet. Samtal på gång kallar Svenskt Näringsliv eventet. Företagare från Mark är välkomna till Börshults gård 24 april klockan för ett promenad - samtal. REDAKTION: Redaktör: Fredrik Beckman Markbladets expedition Fax Foto: Fredrik Beckman om inget annat anges. Upphovsrätt: Material framställt av Markbladet är Markbladets egendom och får inte utnyttjas utan Markbladets skriftliga medgivande. Distribution: Till företagen via Posten samt till hushållen via Markbladet Distribution. Tryck: Markbladet Tryckeri AB, Skene. OBS! I annons i Markbladet Näringsliv ingår också publicering på Internet! Betalningsvillkor: 10 dagar netto. För förfallna fakturor debiteras kravkostnad f.n. 50:-, ränta 18%. Upplaga: Ca exemplar. Utgivningsområde: Till företag i Marks kommun, Bollebygd, Borås, Hällingsjö/Rävlanda, Svenljunga, Varberg, Veddige och Överlida + ca hushåll i Marks kommun och Viskafors gamla kommundel. Ansvarig utgivare: Matz Hammarström Postadress: Box 113, Kinna. Besöksadress: Industrigatan 12, Skene. Plusgiro: Bankgiro: Boka din annons genom PromotionR, Marika Öjersson tel Trycksak

3 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun 3 Sommarjobb vägen in i arbetslivet för unga Just nu anställer många arbetsgivare sina sommar - vikarier. För ungdomar är sommarjobbet ofta vägen in på arbetsmarknaden. Därför är rekryteringen av sommarvikarier viktig för hur ungdomsarbetslösheten utvecklar sig, säger Jonas Ryhr, arbetsförmedlingschef i Mark. Under början av 2013 har arbetslösheten varit något hög re i Mark än under samma period 2012, särskilt för ungdomar. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft relativt god. Det är både unga och äldre som får jobb, men ungdomsarbetslösheten har ändå ökat. Det, och att andelen långtidsarbetslösa ökar kontinuerligt, är mina största orosmoment. En ljuspunkt är att det anmäls många jobb till arbets - förmedlingen. Och då finns än - då bara en tredjedel av alla lediga jobb hos oss, säger Jonas Ryhr. Men han kan märka av en ökad tveksamhet hos arbetsgivarna. Är man knuten till fordonsindustrin eller är beroende av exportmarknaden så kan det vara hackigt nu. Kon junktur - läget gör att en del väntar med att rekrytera. Vad vi behöver är stabilitet det kan många företagare skriva under på. Den ekonomiska oron i övriga Europa påverkar även oss här i Mark. För år sedan var man som företagare på en liten svensk ort inte lika beroende av världsekonomin som man är idag, i synnerhet om man är Öppen arbetslöshet i Mark: Januari 2013: 6,9 % Januari 2012: 6,7 % underleverantör till ett större företag, säger Jonas Ryhr. På byggsidan märks nu en ökning, helt enkelt eftersom många byggen legat nere vintertid. Så är det varje år många säsongsbetonade verksamheter går igång när det tinar upp ute. Och så var det då sommarjobben: Om man som arbetsgivare har behov av att anställa under sommaren, så finns det många hugade kandidater, säger Jonas Ryhr. Ulrika Karmalm I korthet... Mentor för att lyfta utrikeshandel Nu kan företagare från Mark som är födda i andra länder än Sverige få en mentor för att få hjälp att handla med sina gam - la hemländer. Projektet är en ny satsning från regeringen som ska lyfta svensk utrikeshandel. Det är Almi som har hand om satsningen som löper över de närmaste två åren. Därför söker Almi företagare i Mark som antingen redan, eller i framtiden vill, exportera eller importera från sina tidigare hemländer. Enligt Almi skulle det inte bara gynna de enskilda företagen, utan också samhället i stort, om fler utlandsfödda använde sitt kontaktnät och sin kompetens om sina forna hemländer. Det här främjar Sveriges export och import. Rörligheten med varor över gränserna ökar. Det är livsavgörande för oss här i Sverige, säger Carin Ramne - skär, projektledare på Almi Företagspartner Väst. Regeringens satsning omfattar fem miljoner kronor per år 2013 till och med Håpe Plåt Byggnadsplåtslageri & Takrenovering Tel VUXENUTBILDNINGEN I MARK Sugen på karriär? Tips för smart affärsresande! Vi hjälper dig spara tid och pengar. Ring oss på Allégatan 43, Borås Sohlberg byter skepnad Resan fortsätter och vi hoppas att du hänger med! Höj din yrkeskompetens på Komvux. En utbildning från Vuxenutbildningen i Mark ger dig goda förutsättningar för arbete och karriär. Sök på Du kan även söka en av våra allmänna utbildningar. Läs mer på grupp och konferensresor Kontakta oss så berättar mer: Hemsida:

4 4 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Tema KÖPA / SÄLJA FÖRETAG Gör hemläxan före köpet Mikael Hartwig, vd på Tråd och form, har köpt flera små företag de senaste åren. Hans råd är tydliga: Gör din research ordentligt innan du köper ett företag och tänk kritiskt. Var inte rädd för att köpa experthjälp, säger Mikael Hartwig som har köpt flera små företag senaste åren. Foto: Magnus Pettersson Gå igenom bokföringen, finansieringen av köpet och gör en omvärldsanalys så att du får en bild av marknaden. Prata med företagets stora kunder och hör vad de har för planer, så att du inte köper och kunden sedan försvinner. Detaljgranska så mycket som möjligt. Då får du snart en uppfatt - ning om vad som är ett rimligt pris för företaget, säger Mikael Hartwig. Om man köper ett lager ska man ta reda på exakt vad det innehåller. Den produkten säljer vi lite då och då, kan en säljare säga, men då och då kan ju betyda vart femte år. Man måste ifråga - sätta och det kan vara känsligt eftersom man får en relation till dem man gör affärer med. Hur man än förbereder sig finns det ändå alltid saker man missar. Vi har flyttat några maskiner och det hade vi räknat med, men det var både dyrare och krångligare än vi hade tänkt oss. Man kan inte förutse allt. Går det att få med sig kompetens i köpet så underlättar det förstås. Efter ett köp har man alltid med nya kunder att göra. Vissa vill ha saker på sitt sätt. Sådana mjuka faktorer är lätta att missa, och missar man för mycket kan man tappa kunden. Men man får helt enkelt ha med i kalkylen att man kan tappa någon kund, att tillverkningen kan kosta mer än beräknat eller att konjunkturen vänder. Att tänka kritiskt är en fördel, menar Mikael Hartwig. Bankerna är hårda med återbetalning av lånen, så det gäller att göra kalkylen rätt. Om man har varit för optimistisk kan det snabbt gå utför. Var inte rädd för att köpa experthjälp, råder Mikael Hart wig, som själv tagit hjälp inom ekonomi, juridik och produktionsteknik. Ulrika Karmalm Fråga dig själv: vad är viktigt för mig? Att sälja företaget var en tung process och samtidigt en fascinerande erfarenhet. Jag hade på förhand bestämt vad jag ville med försäljningen, säger Mikael Ferm, tidigare vd på STF Svenska textilfilter AB. I höstas sålde Mikael Ferm sitt företag till Dinair AB, som han samarbetat med under många år. Han kände sig trygg med att hans företag inte skulle försvagas efter köpet. Tvärtom såg han en möjlighet för Textilfilter att växa, eftersom företagen kompletterar varandra. För att kunna se de an - ställda i ögonen måste jag veta att Textilfilter skulle fortsätta drivas framåt, säger Mikael Ferm. Han rekommenderar att man ställer upp några kriterier innan man säljer. Fråga dig själv: Vad är viktigt för mig? När det hettar till i förhandlingarna kan man känna sig pressad. Då är det bra att ha sina kriterier i bakhuvudet. Många skriver på långa kontrakt om att jobba kvar i företaget. Visst kan man tjäna mer pengar då, men för mig var friheten viktigare. Idag jobbar Mikael Ferm som konsult, bland annat för Dinair och Textilfilter. Inför försäljningen går kö - paren igenom alla aspekter av företaget. Processen är komplex och tar lång tid. Det kräver mycket energi. God planering är A och O, säger Mikael Ferm. Ulrika Karmalm I höstas sålde Mikael Ferm sitt företag Svenska Textilfilter AB. Idag jobbar han som konsult, bland annat för sitt gamla företag. Auktoriserade redovisningskonsulter Örbyvägen 18, Box 2117, Skene Telefon: Ekonomiproffsen Vi hjälper till med: Redovisning och bokslut Uppföljning, budget o analyser Lönehantering Deklarationstjänster Skatteutredningar Bolagsärenden Företagsvärderingar Företagsjuridiska ärenden Ansökan EU-stöd Bouppteckningar NÄRINGSLIV & JOBB Varje vecka i Markbladet Fokus ligger på företagsnyheter och jobb. Annonser om Lediga platser och Arbetsökande kommer också att flytta till dessa sidor. VI BEHÖVER ER HJÄLP! Tipsa Markbladet om nyheter rörande era företag. Maila tipsen till markbladet.se eller ring

5 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun 5 Hundratals företag riskerar nedläggning i Mark Nära 500 företag kan komma att läggas ner de närmaste åren i Marks kommun. Det är en kraftig ökning jämfört med tio år bakåt i tiden. Anledningen är att många ägare är äldre. De närmaste åren riskerar 471 aktiebolag i Marks kommun att försvinna, enligt beräkningar av forskare och näringslivsorganisationer, när man tittar på hur många företag som avvecklades mellan åren 2012 till Det kan jämföras med 279 nedlagda aktiebolag de föregående tio åren. En ökning med 69 procent. Anna Bergen gren, kontorschef på Almi Före tagspartner Väst i Sjuhärad. FAKTA Antal avslutade aktiebolag : 279 Antal beräknade avslutade aktiebolag : 471 Fotnot: Fakta Almi, som i sin tur ställt samman uppgifter från Bolagsverket, Tillväxtverket, Till - växtanalys, SCB, Företagarna, Nutek och Göteborgs universitet Man måste sälja när det är attraktivt, inte när man har tappat lusten. Stora konsekvenser Det innebär att många livskraftiga företag med god lönsamhet och bra marknadsförutsätt ningar riskerar att läggas ner när ägaren inte kan finna en efterträdare. Och konsekvensen av det är en mycket viktig samhällsfråga. Det handlar om många arbetstillfällen som finns i de här företagen. Om företagen lägger ner istället för att någon tar över förlorar vi arbetsplatser och skatteintäkter. Istället för att samhället får skatteintäkter får vi kostnader för att någon går arbetslös, säger Anna Bergen - gren, kontorschef på Almi Före tagspartner Väst i Sjuhärad Det finns otroligt många företagare som nu är i den åldern att de börjar trappa ner. Möjlighet för köpintresserade Samtidigt är det viktigt att de som nu börjar se slutet på sitt liv som företagare förbereder sig i god tid. Man måste sälja när det är attraktivt, inte när man har tappat lusten. Det kan ta något år att göra sitt företag säljbart, säger Anna Bergengren. Att så många företag riskerar att lägga ner de kommande åren skapar samtidigt förutsättningar för den som vill driva företag, men som inte gör det just nu. Det finns flera fördelar med att köpa ett befintligt företag istället för att starta ett från grunden. Då köper man något som är befintligt och igång. Det finns en upptrampad stig, en kundkrets, omsättning och förhoppningsvis vinst som gör att man kan satsa. Det går snabbare att förändra något som är igång än att starta från noll, säger Anna Bergengren. Ett stort utbud av företag till salu skapar också möjligheter för den företagare som vill växa. Vi visar vägen... LÄSVÄRDE! GÖR DIN EGEN FOTOBOK Markbladet ger dig 20% RABATT Ange koden: markbladet i kassan när du betalar. Auktoriserad Redovisningskonsult Kyrkogatan 7 Kinna Tel SÄLJA FÖRETAGET? Anlita auktoriserad mäklare (SFR) Sunda företagsaffärer! Länia-kontoret Sjuhärad Vårtid...Deklarationstid! REDOVISNING REVISION RÅDGIVNING MÄKLERI Boråsvägen 26, Kinna Tel Få en VD på din sida för kr/år Sök Almis mentorprogram idag En tjänst för dig som drivit eget företag några år men vill nå nya höjder. Hos oss får du en personlig mentor med många års erfarenhet. Anmäl dig och läs mer på Almi Västs uppdrag är att stötta regionens entreprenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar vi vägen för morgondagens innovationer och framtidens företag. Per-Anders Waderoth Aukt. företagsmäklare

6 6 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Tema KÖPA / SÄLJA FÖRETAG Företagsaffär är lika mycket relationer som siffror och avtal Att köpa företag är en komplex affär. Och det är inte bara siffror och avtal att se upp med. Relationer och din egen lust måste också granskas noga. ADVOKATEN Jörgen Olson Det är lätt att bli bländad. Ett bolagsköp kan vara starten på en karriär som företagare eller ett sätt att skapa tillväxt i ett existerande. Oavsett anledning till att köpa finns något gemensamt. En lust för det företag man hittat. Man ska undersöka företaget. Även om säljaren uppger att allt är bra så är det svårt att skylla på en säljare om man inte har lyft på alla stenar man kan, säger Jörgen Olson, advokat med mottagningskontor i Kinna. Ta reda på allt Dels är det viktigt att göra det som kallas due dilligence. Det innebär att undersöka företagets siffror och avtal med kunder och leverantörer noga. Det är lätt att bli bländad. Företaget kanske har haft strålande omsättning ett par tre år bakåt i tiden. Men om det är ett patent som löper ut, då kan skönheten förbytas i något som inte alls är vackert, säger Jörgen Olson. När det gäller olika avtal är det en hel del att tänka på. Finns det risk för att det har begåtts miljöbrott, är lokalarna bra anpassade för verksamheten, har Miljö och Hälsa be - stämmelser som kan ställa till det, äger företaget verkligen allt, t.ex.lokalerna eller är vissa maskiner leasade? Men om säljaren säger att det här erbjudandet gäller i en vecka. Då är det inte lätt för köparen. Det kan också finnas uppseglande tvister med kunder eller leverantörer. Fråga om dem. Gör du inte det får du inte besked. Det kan gälla fastigheter eller något man inte levererat eller fått levererat. Det vill man definitivt veta som köpare, säger Jörgen Olson. Det är alltid bättre att ta fram risken och göra en kalkyl för vad den kan kosta i kronor. Då får du relevanta siffror över det värsta respektive det bästa scenariot. Det är bara du som köpare som vet hur mycket du är beredd att förlora. ägaren en ny restaurang i kommunen. Gissa vart alla de personer som du betalat dyra pengar för att ha som kundbas går och äter? Konkurrerande verksamhet efteråt är inte bra. Det brukar man lösa med en konkurrensklausul från överlåtelsen och en viss tid framöver, ƽ ƺ ƽ Ǒ ƌ ƽ ȃȋȋȅƿȉȅȉȇȉȇ Ú ƺ ƽ Nyckelpersoner är viktiga Men det finns också mjuka värden i ett företag som är mycket viktiga. Det är alla relationer. Det är lätt att glömma vilken betydelse nyckelpersoner har. Om de har relation med ägaren, då kan det få drastiska följder för verksamheten. De kanske slutar inom ett halvår. Man måste sätta sig in i hur verksamheten besdrivs. Om vissa är nyckelpersoner måste man ha en plan för dem. Antingen knyta dem hårdare eller Det är lätt att glömma vilken betydelse nyckelpersoner har. så kanske man vill byta ut dem. Den tidigare ägaren är så klart också viktig. Ägaren sitter på en massa kunskap och affärsrelationer som måste tankas över. Ofta löser man det genom att den tidigare ägaren jobbar kvar i bolag en viss tid med lön. Men man måste ha kontroll över ägarens kunskaper även efteråt. Tänk situationen att du köper en restaurang från nå gon som ägt den i många år. När du tillträder startar den tidigare Konkurrerande verksamhet efteråt är inte bra där säljaren förbinder sig att inte öppna konkurrerande verksamhet i kommunen. Säljaren vill bli fri Säljaren vill två saker. Betala så lite som möjligt i skatt och inte ha något ansvar efter att man har sålt. Det är alltid bäst att vara öppen: Var så god, titta på allt. Som säljare vill du lämna det här bakom dig. Då ska du kunna göra det. Köparen ska veta att det här köper jag. Och säljaren ska veta att nu har jag sålt och det är slut med detta, säger Jörgen Olson. Olika branscher har olika villkor. Tillverkar du lastpallar, då är det inte så mycket att prata om. Men utrustning till avancerad medicinteknik, då är frågan om ansvar för vad som tidigare utförts i bolaget en väldigt viktig fråga. Det är också viktigt att planera sin försäljning i god tid. Om företaget var värt i aktiekapital en gång när du startade och du säljer det för tio miljoner, då är det en rejäl reavinst som ska beskattas. Bäst är att låta en revisor vara med att planera affären i god tid innan du bestämmer dig för att sälja.

7 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun 7 Hans K förändrar sättet att sälja TORSDAG 21 MARS Quiz-kampen fortsätter... Utmana vänner & kollegor! Kvällens grill 149:- BOKA BORD! BOKA BORD! BOKA BORD! Öppet Måndag-Fredag Idag sätter vi upp showrooms i butiken, sedan kan kunden välja till. Kris tvingade Hans K i Skene att tänka om. Och det handlade om tvära kast när orderboken plötsligt stod tom. Idag har man gått från grosshandlartänk till rent fokus på konsumenten. Offert och bokningar: Lene Mortensen Holmen Öxnevalla Får vi bjuda på en vällyckad konferens På Sju Sjöar serveras hemlagadt och hembakadt Den gamla 1700-talsgården är på ett genomtänkt sätt förvandlad till en mötesplats i nutiden. Här kan du använda naturen som mötesrum. Här hittar du lugnet, kärleksfullt tillagad mat, konferenslokal med sjöutsikt, promenadstigar, utomhusluncher, badtunnor, ljuvliga kakor, fantastiskt värdskap och goda sängar i mysiga rum intill naturen och mycket mera. Hoppas vi ses på Sju Sjöar Henrik Karlsson, son till Hans Karlsson som står för namnet i bolaget. Det var april 2008, 25 anställda och kurvorna pekade spikrakt uppåt. Hans K räknade sina sål - da möbler i container till kunderna. Ett halvår senare dog marknaden. I augusti kom inga order, säger Henrik Karlsson. Han och Helena Karlsson är barn till Hans Karlsson, som står för namnet i bolaget. Hans Karlsson hade några månader innan marknaden dog förstått att något var på gång. En viktig möbelmässa hade inte varit lika livfull som tidigare och det var illavarslande. Bolaget stramade åt, i tid. Men mer behövde göras och företaget förändrade fokus, från att tänka i artiklar till kollektioner. Ändå har inte återförsäljaren förändrats, det är fortfarande möbelkedjorna. Idag sätter vi upp showrooms i butiken, sedan kan kunden välja till. Kunden kanske hellre vill ha lammull i sitsen. Kollek tionerna kan bli mycket större, säger Henrik Karlsson. Tidigare hade vi ett grosshandlartänk. Vi köpte in ett antal artiklar som vi sedan sålde. Idag är det fokus på konsumenten, allt som vi tar in är redan sålt. Det var Minab och Hans K som hade bjudit in företagare till frukostmöte. Ett 50-tal personer kom och fick en inblick i en spännande resa som kunde ge aha-idéer till de egna verksamheterna. Hans K satsar hårt på nya kanaler att nå konsumenten. Återförsäljarnas annonsering i pressen är mycket viktig, och har stramats upp. Samma er - bjudanden går ut över landet. I tillägg arbetar man mycket med internet, men inte när det gäller försäljning. Där är inte logistiken från lager till kund tillräckligt bra än, menar man från Hans K. Däremot är kontakten med bloggare, facebook och den egna webbplatsen mycket viktig. Vi har unika besökare i veckan på hemsidan, säger Helena Karlsson, som ansvarar för PR och marknadsföring. Maskinuthyrning Hjullastare Hydremadumper Grävmaskiner 1-25 ton Banddumpers 1-8 ton Byggmaskiner Byggliftar Försäljning av Maskiner och tillbehör. Näs ind.omr. Ehns Gata 6, Kinna Mån-fre Minabs frukostmöte på Hans K besöktes av ett 50-tal personer. Helena Karlsson, dotter till Hans Karlsson, är marknadsföringsansvarig på Hans K. Den som läst ett nummer av Markbladet Näringsliv ska ha lärt sig något, blivit lite bättre som företagare eller företagsledare än innan tidningen öppnades! NÄRINGSLIV

8 8 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Mattias Ahlqvist propagerar för sundare matvanor. Foto: Magnus Pettersson Mat som väg till friskare personal Friskvård är ofta synonymt med träning för personalen. Risken är man mest når dem som redan tränar. En väg till friskare företag kan därför gå genom maten eftersom alla äter. Det var i förra veckan som Minab bjöd in till föreläsning om friskare företag. Att få medarbetare att leva mer hälsosamt är en viktig fråga för företag i alla storlekar. Ett sätt att nå dit är träning. Det är också något som många företag främjar. Anställda får kort på träningsanläggning och det skapas stegtävlingar. Risken är dock att företaget inte lyckas nå de medarbetare man Mattias tre enkla tips: 1. Att äta sina mellanmål. 2. Dra ner på sockret, som är en jättebov. 3. Att försöka välja nyttiga alternativ. helst vill ska börja leva friskare, utan istället dem som redan tränar. Många misslyckas med friskvårdsarbetet. De brukar nå mellan 18 till 20 procent av de anställda. Och inte de som företaget vill få igång, hävdar Mat tias Ahlqvist på företaget Livs viktigt i Borås och som var inbjuden att föreläsa. Ett bra sätt att nå medarbetare att leva sundare är maten, menar han. Alla äter, därför är det lättare att nå fler. De som tränar är också jätteintresserade. Vi kan räkna ut på grammet vad de behöver äta för att träningen ska ge effekt. När han och hans kollegor är ute på företag träffar de varje anställd, eftersom hur man äter är väldigt individuellt. Likaså är det med vad man vill uppnå med att förändra kosten. Vissa vill få bättre träningsresultat, andra vill gå ner i vikt. Gemensamt är att friskare personal gynnar både företaget och medarbetarna. Med rätt kost blir man piggare, effektivare och risken för olyckor på arbetsplatsen minskar. Sjukfrånvaron sjunker och de anställda är snabbare tillbaka på arbetet, säger Mattias Ahlqvist. Nya företag i Mark Montera West AB Joakim Günter Ramö Streith Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra reparationer och service av husvagnar jämte därmed förenligt verksamhet. IH Förvaltnings AB Sture Andreas Karlsson Bolaget ska bedriva ägande och förvaltning av andelar, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. M&F Solution Bygg AB Jan Mariusz Jasinski Byggservice och systematisering av byggprojekt. Improver Business Scandinavia Mats Sivert Bengtsson Föremålet för bolagets verksamhet är att verka som konsult och agent inom sport- och fritidsprodukter samt utveckling och design inom samma område och därmed förenlig verksamhet. Sjuhärad Ved Handelsbolag Lennart Sigvard Blicker Hans-Olof Krister Johansson Försäljing av ved och köp utav virke och därmed förenlig verksamhet. Bäckstrand Creative Concept Kristin Elisabeth Bäckstrand Den huvudsakliga verksamheten ska bedriva en internetbaserad blogg i vinstsyfte, med tillhandahållande av annonsplatser och skapande av annonser i form av riktade blogg - inlägg på uppdrag av kund. Vidare ska verksamheten bedriva försäljning av texter och fotouppdrag till företag och föreningar med internetbaserad verksamhet, men också till pappersmedia. Verksamheten ska även bedriva försäljning av fotouppdrag till privatpersoner. Weddingroom Brud-, Bal- och Festmode Helen Arneving Företaget ska bedriva butikhandel med brud, bal- och festkläder samt tillbehör såsom slöja, paraply, sjal, skor, hårsmycke/ tiara, väska, bolero, underkjol. Kaffebaronen Marcus Hjalmarsson Bedriva e-handel av kaffe och kaffemaskiner med tillbehör. Mamotu AB Mauri Antero Tuomi Mona Tuomi Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av lokaler samt idka därmed förenlig verksamhet. Torshamra AB Jan Carl-Anders Karlsson Yvonne Lise-Lotte Andersson Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dansa Förvaltning AB Dan Bengt-Arne Larsson Ulrika Margareta Elander Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Rune grafi & ram Rune Persson Konstnärlig verksamhet och inramning. Firma Niclas Fardby Niclas Fardby Konsultverksamhet inom industri och elteknik. Jakt- och fiskearrangemang. Viltslakteri och försäljning av livsmedel. Uthyrning av fordon såsom släpkärror, skogsmaskiner och husvagnar. Bygg och entreprenad. Tappen i Sätila Bengt-Rune Valentin Kristensson Bolaget ska bedriva bilhandel, bilverkstad och bensinstation, jämte därmed förenlig verksamhet. Kinna Affärshus AB Sara Maria Gröndahl Bolaget ska bedriva mäkleriverksamhet inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Öx AB Johan Torbjörn Karlsson Dinnetz Aktiebolaget ska bedriva handel med bilar och utföra godstransporter jämte därmed förenlig verksamhet. Atta Girl AB Siv Birgit Anita Ivarsson Företaget ska dels bedriva utbildning och översättning, dels konstnärlig verksamhet och försäljning. Den konstnärliga verksamheten innehåller både varor och tjänster. Försäljningen kommer i huvudsak att innefatta produkter relaterade till den konstnärliga verksamheten såsom böcker, fotografier, målerier och egenhändigt skapade produkter. Wortwürze Inga Bertz Frilandsjournalist. JMKJ Fastigheter AB Inger Birgitta Johnsson Johan Magnus Johnsson Bolaget ska förvalta samt bedriva handel med fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Micab Konsulting AB Michael Caap Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultuppdrag, försäljning och förmedling av varor, främst inom textilbranschen, styrelseuppdrag samt därmed förenlig verksamhet. Woodsia AB Björn Olov Arne Öhrström Övrig service till skogsbruk. Försäljning av lös egendom inom entreprenadmaskinbranschen. Flygfotografering. Jakt. Trädfällning av träd på tomtmark. Uthyrning av entreprenadmaskiner. Långelids Schakt /& Smide AB Jan Mikael Svensson Bedriva mark och grundarbeten samt smide och därmed förenlig verksamhet. Borganäs AB Tommy Franzén Föremålet för bolagets verksamhet är äga och förvalta fast egendom samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Tommi Welins Bygg AB Tommi Welin Bolaget ska bedriva nybyggnation och renovering av hus samt därmed förenlig verksamhet. Olsson E & F Kommanditbolag Robert Olsson Entreprenad, fastighetsservice samt uthyrning av tjänster inom bygg- och markentreprenadsektorn och därmed förenlig verksamhet. Sätila kattpensionat Maria Birgitta Hellqvist Företaget ska bedriva kattpensionat. Drömhundens Carina Susanne Bouvin Kennel (hunduppfödning). ROBS omnipenta Robert Elzer Att bedriva personlig träning, massage & rehabilitering, även att kunna jobba som golvläggare åt företag. Solåkers Entreprenadstjänst Peder Klasson Alla typer av markarbeten och tjänster såsom mark och anläggning, snöröjning, chaufförstjänster samt snickeriarbeten.

9 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun GÖR DIN EGEN FOTOBOK BÄST I TEST KAMERA&BILD Ladda ner GRATIS designprogram för att göra din bok på Företagsstäd Hemstäd Fönsterputs med ett leende. Kinna Borås Svenljunga SVENLJUNGA KONTAKTANNONS! FINNES: Lediga lokaler kvm bara att flytta in! Mindre lokaler mitt på torget Större lokaler på gångavstånd från torget SÖKES: Webleverantör Företagare och invånare i Svenljunga med omnejd behöver assistans med datorer och web. Sportbutik Intresset ökar i lavinartad fart med allt vad sport, träning och balanserad livsstil innebär. Allt för äventyret, outdoor, löpning, gruppträning, spinning, skidåkning... Hemelektronik Vem behöver inte mobiltelefon, dator och tillbehör, GPS, MP3-spelare mm... Fotälskare? Starta en SKOBUTIK mitt i centrum stort upptagningsområde! Kläder & Inredning För dig som är modemedveten och drömmer om att öppna en liten butik med personlig känsla och en härlig blandning av kläder och inredning. Ta chansen nu! Outletbutik Vem vill inte FYNDA grejer till bra pris? Ta chansen! Starta upp nu! Etablerade kontakter finns bland flera stora lokala produktionsföretag. Glassälskare Du som älskar glass... Slå upp portarna till ett GLASSCAFÉ Koncept finns klart! Vi finns redan på plats... Järnhandel Möbelvaruhus Såg & Motor Köksinreding Vitvaror Belysning Fotobutik Hälsokost Klädbutiker Massage...men önskar fler vänner! Vill du vara med? Starta eget? Ta del av SVENLJUNGAPAKETET och få startkit till subventionerade priser på... Ex. Lokalhyra, kontorsmöbler, bankhjälp, trycksaker, annonser, drivmedel m.m. Svenljunga Köping Kontakt för info: Kajsa Lager Brink Mob

10 10 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Framtidens handel stavas konsumtionsföretag I framtiden måste handlarna samverka ännu mer. Skapa, vad Svensk Handel kallar, Festinationer. Butikerna bör också bli mer konsumtionsföretag än renodlade handelsföretag. Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel, höll ett inspirerande anförande innan Han del i Marks årsmöte på Kinna Stadshotell förra veckan. Hans råd var tydliga: Den enskilde handlaren bör bredda sin verksamhet men ändå bli vid sin läst. De som lyckas idag och än mer i framtiden är de handelsföretag som lyckas utvecklas till konsumtionsföretag. I en dagligvarubutik vill jag som Av de 1,6 biljoner som svenska konsumenter spenderar per år läggs 32 procent i handeln. Resten läggs på annan konsumtion, som boende, resor, upplevelser, tjänster. Kunden ser inga gränser mellan handel och annan konsumtion, säger Magnus Kroon. Festination För att lyckas i framtiden handlar mycket om plats. Kunderna tar sig till platser I den sportbutik jag köper badbyxor skulle jag också kunna köpa en crawl-kurs eller en resa till ett varmt land där jag kan använda mina badbyxor. kund också gå en kurs i att laga sås. Utveckla med tjänster. Jag tror att handeln kommer att vara den största utbildningsanordnaren i framtiden. Men ska jag inte hålla mig till det jag är bra på? säger en av butiksägarna bland åhörarna. Jo, du ska bli vid din läst. Men om du säljer kläder kan du också anordna designresor till Italien, ha symaskiner där kunderna kan få ändrat sin två år gamla jacka till att vara mo dern längre, säger Magnus Kroon. I den sportbutik jag köper badbyxor skulle jag också kunna köpa en crawlkurs eller en resa till ett varmt land där jag kan använda mina badbyxor. Kunderna tar sig till platser där de kan få mer än bara shopping, säger Magnus Kroon. där de kan få mer än bara shopping: Festina tioner, kallar Magnus Kroon det. Ullared är ett sådant exempel, som utvecklar handeln likt en nöjespark med nya attraktioner hela tiden. Som har boende, konferens, restauranger, förutom butiken. Frågan är: Hur ser Mark ut som framtida festination för besökare och kommuninvånare att ta del av? Negativt utflöde Mark är i behov av att få fler att handla i kommunen. Varje person lägger i genomsnitt kronor i handeln per år. Det innebär att det finns en möjlig konsumtionskraft på två miljarder kronor i Mark, enbart sett till invånarantalet. - Idag omsätter handeln i Mark 1,6 miljarder kronor, så vi tappar. Därför är det viktigt att utveckla handeln, säger Magnus Kroon. Och att lyckas med det skulle betyda mycket pengar. År 2020 räknar Svenskt Näringsliv med att köpkraften har ökat till kronor per invånare, och om Mark då har ökat till invånare skulle den möjliga köpkraften vara en miljard högre än dagens två miljarder. Skapa vision för framtidens handel i Mark Susanne Svedle, som driver Café Skrädderiet i Kinna, fick förnyat förtroende som ordförande i Handel i Mark. Hon ser ett år framför sig med utveckling och visionsskapande. Jag ser en positiv anda som har kommit och tilltagit bland handlarna. Ett år som gav mersmak, tyckte medlemmarna i Handel i Mark, och valde Susanne Svedle som ordförande i ett år till. Vad kommer att hända under det kommande året? Vi kommer att utveckla och höja ribban på våra aktiviteter. Bra trivselaktiviteter är viktigt för ett levande centrum, säger Susanne Svedle. Några exempel? Vi kommer att ha Kinna kalaset med ett tivoli mitt i centrum. Vi jobbar också för att få till en isbana, med invigning på julskyltningssöndagen. Vision för framtiden Ett annat viktigt arbete som föreningen har framför sig är det utvecklingsarbete man gör tillsammans med Minab. I gruppen skapar vi en plattform där kedjorna jobbar tillsammans med de mindre butikerna. Vi ska sätta en vision för hur vi vill se på handeln och centralorten i framtiden och hur vi ska nå dit. Under det gångna året har man också lanserat kundklubben, tillsammans med Markbla det. Även det hoppas Susanne Svedle kan utvecklas. På årsmötet pratade vi om att det kan utvecklas med digitala presentkort. Det skulle ge många nya möjligheter.

11 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Mark borde vända sig mer mot Göteborg När Handelskammaren rankar Sveriges olika arbetsmarknadsregioner hamnar Sjuhä rad på 18:e plats. Jämför det med grannen Göteborgsregio nen som rankas etta tillsammans med Stock holm-solna, så är skillnaden stor. Om man hade byggt ut 156:an så ha de det varit väldigt bra för Mark, säger Marcus Holhammar. Marcus Holhammar Västsvenska Han delskam ma ren menar att Borås inte är tillräckligt som nav. Bättre infrastruktur, som en fungerande järnvägsförbindelse till Göte borg, skulle integrera Sjuhärad i en tydligare Väst svensk region. Det skulle både Sjuhärad och Göteborg gynnas av, analyserar Han - delskammaren. För företagen i Mark skulle bättre tillgång till Göteborg betyda mycket. Det skulle betyda att man fick en helt annan kompetensbas när man rekryterar. Det skulle också betyda högre inflyttning. Skatteunderlaget skulle öka och välfärden skulle Illustration: Pia Tellstedt, Markbladet Borås räcker inte som nav för Sjuhärad Sjuhärad som arbetsmarknadsregion klarar sig inte med Borås som nav. Det menar Väst svenska Han delskam ma - ren. Marks kommun vänder sig åt fel håll, kan vi tycka, säger Marcus Holhammar, regionchef Västsvenska Handelskammaren i Sjuhärad. förbättras, säger Holhammar. Det skulle underlätta för Sjuhäradsbor att se sig som västsvenskar. Och likadant för Göte borgare, att man upptäcker att det bor många intressanta personer i Sjuhärad. Men det finns inte en västsvensk identitet. Man är från Göteborg, från Sjuhärad eller Skaraborg. I förlängningen slår det mot välfärden att arbetsmarknadsregionen Sjuhärad är för svag på egen hand. Det är en stor risk att viktiga personer med stark drivkraft flyttar därifrån. Idag flyttar företagen dit där det finns bäst kompetens. De personer som bor i stor städer är mer innovativa, lever mer miljövänligt och är lyckligare, visar undersökningar. Holhammar pekar på att det finns mycket positivt i Mark att bygga på. Kommunen har en stark befolkningsutveckling. Det finns faktorer som är positiva och som skapar en bra bas att bygga på. Det ser positivt ut eftersom man ligger så pass nära Göteborg. Enkät: Hur tycker du Mark ska öka attraktionskraften? Arne Ekberg Långsiktigt, på års sikt, är det viktigt att vi kan erbjuda bra utbildningar i kommunen som kan leda till välbetalda jobb. En symbios mellan kommunen och företagen skulle behövas i utbildningsfrågan. Lennart Ekberg Man behöver bygga om 156:an. Vi bor fantastiskt till, nära flygplats och storstaden Göteborg. Men vägen dit är inte bra. Sedan tycker jag att vi har en fantastisk kommun att bo i. Det borde vi framhäva mer. Här finns attraktiva områden att bo i. Utnyttja ROT-avdraget för om- eller tillbyggnad av ditt hem! Tel VI UTFÖR ALLT INOM MARK & ANLÄGGNING MARKARBETEN TRÄDGÅRDS- ANLÄGGNING Fin- och grovplanering av tomter. Plantering, läggning av plattor. Sättning av murar. OCH... Trädgårdsarbeten, buskbeskärning, trädfällning. Schaktningsarb. för grund. Mindre och enskilda vägar. Kompl. husdräneringar och avloppssystem. SNÖRÖJNING HALKBEKÄMPNING DIPLOM. AVLOPPSENTREPRENAD Vi gör jobbet åt dig! Ring Tommy Pontus Kontor Fax Varje år hamnar över 10 miljoner ton plast i haven. Använd pappersbaserade förpackningar för miljöns bästa. Lisbeth Winberg Det som ligger mest i fatet är alla konstiga skriverier i pressen, det är dålig PR för kommunen. Sedan måste vi ha en bättre väg till Göteborg. Stora Enso Packaging

12 12 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Jag kan specialanpassa vem jag tar med i projektet Tarja Anttila, Tostared, sätter samman olika kompetenser i sitt kontaktnät helt utifrån enskilda projekt och vad kunden vill ha. Det blir kostnadseffektivt för kunder, hävdar hon. Och risken med anställda slipper hon. Tarja Anttila startade sitt Ta ran - tella Network i somras. Hon projektleder inom reklambyråverksamhet men har ingen reklambyrå med anställda. Istäl let är hon en typisk företagare inom gigonomics och sätter samman olika kompetenser helt utefter kundens behov. Det innebär att trots att hon är själv i företaget kan företaget växa eller krympa utifrån hur stort det behöver vara för stunden. Gör vi ett magasin tar jag in de personer som krävs till det, gör vi bara en annons eller visitkort så tar vi in en AD som kan göra jobbet, säger hon. Det blir mer kostnadseffektivt för kunden. Själv har Tarja Anttila 25 år i branschen. Hela tiden har hon haft en frilansverksamhet vid sidan av olika anställningar. Det har varit olika omgångar på reklambyråer, men också an - ställning hos kund. Under åren har jag samlat på mig kontakter. Jag har ett stort kontaktnät med personer som jag kan jobba tillsammans med. Eftersom företaget är slimmat till henne själv kan hon ha kontoret i anslutning till hemmet i Tostared. Behöver hon större lokaler lånar hon konferensrum av branschkollegor. I de projekt hon leder sitter Tarja Anttila med ansvaret gent - emot kund och därmed också risken. De frilansare som hon tar in till projektet fakturerar henne, något Tarja kan ta vissa procent på. Båda parter tjänar på det. Säljjobb och samtal behöver ju inte den frilansaren göra. I de fall Tarja Anttila hyr ut sig där någon annan frilansare står för projektet är det den som tjänar på samma sätt. Tarja Anttila har ett stort kontaktnät med personer hon kan jobba tillsammans med. Här tillsammans med Helen Soovik, inredningsdesigner och Peter Mars, grafisk designer. Foto: Johanna Molin Tarja Anttila sätter samman olika kompetenser helt utifrån kundens behov. Foto: Johanna Molin Gigonomics Korta gig i ständigt föränderlig företagssamverkan Trenden pekar mot allt fler som frilansar med sin kompetens. Korta inhopp eller hastigt sammansatt samverkan med andra för att möta enskilda kunders behov. Numera finns en term för det gigonomics. Det var amerikanska The Daily Beasts chefredaktör Tina Brown som myntade uttrycket i januari Hon börjar sin krönika: No one I know has a job anymore. They ve got gigs. Och pekar på den växande trenden att högutbildade inom privata tjänstemannakåren frilansar och arbetar på projektbasis. När ett är avslutat är det dags för nästa. Det naturliga valet för ditt företag. Välkommen att kontakta oss så ser vi tillsammans över dina behov och hittar bästa lösningen för dig. Anders Fransson Säljare Liv och Pension Fredrik Larsson Företags- och Lantbruksrådgivare Bank, Stefan Haraldsson Säljare Företagsförsäkring lansforsakringar.se/alvsborg

13 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Skattespalt Deklarationstider Det kan tyckas lite tidigt att skriva om inkomstdeklarationen redan nu i början av mars. Men av erfarenhet vet vi att det är många som är nyfikna på om det blir någon skatteåterbäring och som därför passar på att deklarera direkt när e-deklarationssystemet öppnar den 21 mars. Det känns därför naturligt att ägna denna spalt åt några av de nyheter i årets deklaration som kan vara bra att känna till. Investeringsfonder och Investeringssparkonto 2012 började nya regler tillämpas som innebär att den som vid ingången av året ägde andelar i en värdepappersfond ska betala skatt. Tidigare var det fonden som betalade skatt på tillgångarna i fonden. Skat ten uppgår till 0,12 % av värdet i investeringsfonden vid in gång en av kalenderåret. Dekla rationstek - niskt har man löst detta genom att 0,4 % av värdet i investeringsfonder den 1 ja nuari 2012, kommer att förtryckas i deklarationen i rutan för ränteinkomster, utdelningar m.m. Investeringssparkonto är en ny sparform som infördes Syftet med Investerings - spar konto var att förenkla för privatpersoner att handla med aktier och andra värdepapper. Den som handlar med värdepapper i ett investeringssparkonto behöver inte själv räkna fram vinster och förluster och redovisa dessa i deklarationen. Underlaget för att ta ut skatt kan något förenklat uttryckas som att värdet på tillgångarna, med tillägg för en fjärdedel av gjorda insättningar på investeringssparkontot, multipliceras med 1,65 % (statslåneräntan den 30 november 2011). På sam ma sätt som för investeringsfonder, kommer skatteunderlaget att finnas förtryckt i rutan för ränteinkomster, ut - delningar m.m. Om du vill vet mer om be - skattning av investeringssparkonto eller investeringsfonder kan du läsa i Skatteverkets broschyr Dags att deklarera Uthyrning av bostad 2012 Gränsen för att betala inkomstskatt vid uthyrning av privatbostad har höjts med kr till kr i årets deklaration. Detta innebär att om du under 2012 har hyrt ut din bostad eller ditt fritidshus och hyresintäkterna varit lägre än kr, så behöver du inte deklarera för hyresinkomsterna. För 2013 har gränsen höjts till kr. Den som hyr ut eller har för avsikt att hyra ut sin bostad under 2013 kan alltså ha hyresinkomster på upp till kr utan att betala skatt på inkomsten. Fler kan få skatteåterbäringen före midsommar Förra året kunde enskilda näringsidkare få skatteåterbäringen före midsommar. I år gäller det även för delägare i handelsbolag och fåmansaktiebolag. För att detta ska vara möjligt ska deklarationsblanketten och samtliga bilagor lämnas elektroniskt senast den 2 maj. Du ska också ha anmält ett bankkonto till Skatteverket. Om din deklaration blir uttagen för granskning och denna inte har blivit klar i tid, kan du inte få dina pengar före midsommar. Omfördelning av rot-/rutavdrag Om man under 2012 har fått preliminär skattereduktion för rot- eller rutarbeten med större belopp än den slutliga skatten medger, så innebär det att man blir återbetalningsskyldig. I dessa fall kan det vara värt att se över möjligheten att omfördela den del av skattereduktionen som man inte kan utnyttja till någon annan i hushållet. Om det gäller rotarbeten krävs då att den som tar emot skattereduktionen är ägare till bostaden där arbetena utförts. Om fördelningen av rot- eller rutarbeten ska begäras under övriga upplysningar av både den som lämnar och tar emot skattereduktionen. För de allra flesta har det blivit enklare att deklarera. Men att det blivit enklare innebär inte per automatik att de förtryckta uppgifterna i deklarationen alltid är korrekta. Titta därför igenom deklarationsuppgifterna innan du (e)deklarerar. Lycka till! Daniel Beckung Skatteverket, Borås Vi levererar: Bergkross Makadam Sand Singel Kullersten m.m. Mark Bollebygd Fraktkedjan Väst är certifierade enligt Miljö ISO och Kvalitet ISO 9001 Välkommen till Postens Företagscenter Våra öppettider är: Mån-fre , Sista chansen att leasa en Avensis till 0%* ränta! Avensis 1.8 Business Kombi B1 Pris: kr Just Nu: kr/mån* exkl. moms *GÄLLER NÄR DU FINANSIERAR TOYOTA AVENSIS VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES I 36 MÅNADER (GÄLLER EJ HYBRIDER). KONTANT ELLER INBYTE OM MINIMUM 30 % OCH MED EN RESTSKULD OM MAXIMALT 40 % VID KONTRAKTETS SLUT. FAST MÅNADSKOSTNAD BASERAD PÅ 0 % RÄNTA OCH 0 KR I AVGIFTER UNDER PERIODEN. EFFEKTIV RÄNTA 0 %. GÄLLER ORDERTECKNADE BILAR FR O M MED KONTRAKTSTART SENAST BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 4,5-7,0 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING FRÅN G/KM. MILJÖKLASS EURO 5. BILEN PÅ BILD ÄR EXTRAUTRUSTAD. FOTSKÄL Tostaredsvägen 7 Tel: VÅRA ÖPPETTIDER: Vardagar: kl Lördagar: kl VERKSTAD / SKADECENTER: Vardagar: kl Följ Motor Trend på Facebook!

14 14 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Generationsskifte i Företagarna Mathias Eriksson har en smittande drivkraft. Det ska lyfta Företagarna och förhoppningsvis få fler enmansföretagare att satsa på tillväxt. Företagarna går igenom ett generationsskifte. I åtta år svingade Arne Ekberg ordförandeklubban i Företagar - na i Mark. Den senaste tiden har han varit tydlig med att han ville hoppa av. Nya krafter behövdes, menade han. I förra veckan fick han som han ville. Företagarnas årsmöte valde Mathias Eriksson, Arne Ekberg är kvar som vice ordförande. Fotbollstränare som kompanjon Mathias Eriksson startade städföretag tillsammans med kusinen Andreas Gustafsson Bland annat samarbetade de med Lennart Ekberg på Ekbergs fönsterputs. Lennart Ekberg var min fotbollstränare när jag var liten, säger Mathias Eriksson. År 2004 slog de samman bolagen och Ekbergs Fönster - puts & Städ var bildat. Ordförandeposten plötsligt Mathias Eriksson var först till - frågad som ledamot i Före - tagarna, men plötsligt var det ordförandeposten som var aktuell. Jag har inte hunnit tänka så mycket. Arne Ekberg har gjort ett jättejobb i många år. Jag tycker att det ska bli spännande och roligt. Vad kan ni lokalt förändra? Jag gillar den verksamhet som Minab har och är alltid med på deras träffar. I Minab jobbar vi tillsammans lokalt. Företagarnas styrka är att vi är så stor organisation på riksplanet. Vi är Sveriges största företagarorganisation, det är ett bra Efter åtta år som ordförande i Företagarna i Mark lämnar nu Arne Ekberg över ordförandeklubban till Mathias Eriksson. Arne stannar dock kvar som vice ordförande. komplement in i den gemensamma plattformen Minab. Vi ska inte uppfinna något nytt hjul utan försöka få Företa garnas styrka, som storleken utgör, in i Minab. Men för den sakens skull kommer inte Företagarnas iden titet att suddas ut. Minab drivs av alla organisationerna i Mark. Det är en bra gemensam plattform. Sedan är det bra med våra måndagsluncher i Företagarna, där vi diskuterar föreningens nytta. Första tiden vill jag dels sätta mig in i organisationen, men också lyss - na av medlemmarna och vad de vill. Det måste finnas ett värde att vara med i organisationen och det värdet ska vara tydligt. Hjälpa enmansföretagare Mathias Eriksson har genom sin egen företagarresa utvecklat ett tillväxtföretag. Rut-avdraget innebar att hemtjänst blev en del av verksamheten i Ekbergs. Nu tittar bolaget på möjligheterna inom omvårdnad. Jag vill få fler att bli tillväxtföretag. Om man ser sin egen resa, så var det en väldig utveckling och potential i början. Där ska vi i Företagarna vara ett stöd. Jag gillar småföretagarandan, säger Mathias Eriksson. Han känner en drivkraft att arbeta mer för enmansföretagare. Jag har varit det själv och jag älskar att se andra växa. Jag och flera i styrelsen drivs av det och att hjälpa varandra. Vi vill se näringslivet blomstra och utvecklas i Mark. Det var därför jag tog uppdraget. Jag tror att det är lättare för 20 enmansföretag att anställa tre personer än ett större företag att anställa 60. Det finns potential. Varför har just du sådan entreprenörsanda? Ja, varför har jag det. Har inte reflekterat över varför. Jag har nog alltid haft en form av driv i allt jag företagit mig. Som företagare finns inga begränsningar, det är bara du själv som håller dig tillbaka. Det gör att jag känner mig tillfreds. Jag känner också tillfredsställelse i att testa om saker går. Ser du dig som en eldsjäl? Ja, det är jag. Det blir lite så när man tar sådana här uppdrag. Jag är inte typen som sitter bredvid. Man lär sig mer om man är med, än att sitta vid sidan av. Hur ser du på företagsklimatet i kommunen? Jag tycker att det görs myc - ket bra i kommunen. Samarbe - tet mellan kommunen och Västsvenska Handelskamma ren är exempelvis mycket bra. Jag tycker att det är bra jobbat av kommunen och säger: Fortsätt, det är en bra väg vi är på nu. Mathias Erikssons råd till den företagare som vill växa? Ta hjälp. Utvärdera först vilka personer du har förtroende för. Lyssna på dem som har gjort resan tidigare. Det finns många som kan tänka sig vara bollplank. Ställ frågan varför, innan du gör någonting, och går vidare med frågan vad och hur. Fundera på varför du har ett företag innan du går vidare med vad och hur du ska göra. Det är samma med kunderna: varför ska kunderna vända sig till dig? Om inte du kan definiera det så kan inte kunderna göra det. Gesällbrev till frisör Företagarnas årsmöte innehöll också utdelning av gesällbrev. I år var det ett brev som skulle delas ut. Det var Charlotte Win berg, frisör på salong Winberg & Skott i Skene, som hade klarat de uppställda kraven. Utdelare var Jan von Sched - vin, körsnär på Schedvins päls varuaffär i Borås, som var stolt över att hon hade fått så höga poäng. Fakta: Mathias Eriksson: VD, kvalitetsoch miljöansvarig på Ekbergs Fönsterputs & Städ Ålder: 41 år Familj: fru och tre pojkar, 1, 3 och 5 år. Bor i Kinna, på gränsen till Örby. Företagarnas styrelse: Mathias Eriksson, ordförande Arne Ekberg, vice ordförande Ninni Lundin, ledamot Fredrik Wendt, ledamot Jenny Wulf, ledamot Stefan Emanuelsson, ledamot Gisella Olsson, ledamot

15 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Affärsjuridik Prisavdrag vid dolda fel? Om en fastighet är i sämre skick än vad köparen har rätt att räkna med, har köparen som regel rätt till en prisnedsättning. Man skulle tro att storleken på avdraget är enkelt att räkna fram: köparen tar reda på vad det skulle kosta att fixa till felet och prisavdraget motsvarar reparationskostnaden. Hur stort prisavdraget ska vara kan dock bli en komplicerad fråga. Enligt jordabalken ska avdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för tillträdet mellan fastighetens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Prisavdrag för s.k. dolda fel vid fastighetsköp är inte helt enkelt. Praxis säger en sak men lagen säger något annat. Lagtexten är något svårläst. Så vad menas? Ju, man fastställer fastighetens värde i fel - fritt skick per tillträdesdagen. Obser vera att värdet per tillträdesdagen inte alltid är lika med det pris som köparen har betalat. Marknadspriset kan ha ökat eller minskat sedan köpekontraktet skrevs under, särskilt om en längre tid har gått mellan köpet och tillträdet. Sedan fastställer man fastighetens värde per samma tidpunkt dock med felet. Låt säga att fastighetens värde per tillträdesdagen utan felet är 1 mkr och värdet med felet är 900 tkr. Om det kostar 100 tkr att reparera felet, skulle felets värde vara 100 tkr. Priset ska i så fall reduceras med 10 %. Eftersom avdraget beräknas per till trä desdagen, kan procentsatsen vara högre eller lägre än den procentsats som skulle gälla om beräkningen görs per kon - traktsdagen. Ponera att köparen betalade 900 tkr för fastigheten (m.a.o. att fastigheten ökade i värde från 900 tkr till 1 mkr mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen). Avdraget blir då 10 % av köpe - skillingen, m.a.o. 90 tkr. Om fastighetens värde sjunker till 800 tkr per tillträdesdagen, skulle reparationskostnad (100 tkr) motsvara 13 % och berättigar till ett avdrag om 117 tkr. Ovan beräkningsmodell bju - der på ännu flera svårigheter. Om felet yppar sig flera år efter tillträdet, som oftast är fallet, blir det troligen svårt att fastställa fastighetens värde per tillträdesdagen. Storleken på reparationskostnaden är också svårt att fastställa retroaktivt till tillträdesdagen. Låt säga att tillträdet sker 2009 och felet yppar sig Köparen (d.v.s. nuvarande fastighetsägaren) kommer att erhålla en offert för vad det skulle kosta att reparera felet. Byggfirmans offert gäller givetvis kostnadsläget för Det är dock kostnadsläget för 2009 som egentligen ska användas enligt jordabalken. Som sagt är reglerna kring prisavdraget vid dolt fel onekligen en svår konst att bemästra. Köparen vill troligen erhålla det belopp som motsvarar reparationskostnaden och strun - ta i fastighetens värde eller uppskattad reparationskostnad vid tillträdet. Många parter och advokater håller sig också till dagens reparationskostnad vid sådana rättsprocesser. Om säljaren inte har någon invändning mot denna beräknings - modell kommer domstolen använda dagens reparationskostnad om det föreligger ett dolt fel. Men lagen säger något annat. Advokat Barney Fyman, Prima Advokatbyrå, Borås MINAB Boråsvägen Kinna MEKANISK VERKSTAD Stålkonstruktioner Byggsmide Plåtslageriarbeten Industriservice Du som företagare, förening eller privatperson... Vill du göra Reklamutskick med Markbladet? Utgivningsområde: Marks kommun och Viskafors kommundel av Borås. Kontakta Helena Haglund MINAB verkar för en aktiv utveckling av näringslivet i Mark Vi är en mötesplats för dialog och debatt! Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt i Marks kommun. Välkommen du också! Vi arbetar med följande frågor: Utveckling och tillväxt. Handel och besöksnäring. Kunskap och kompetensutveckling. Energi, miljö och hållbar utveckling. Medlemsföretagen och de fem intresseorganisationerna äger MINAB.

16 BÖCKER Hos oss hittar du en av Sveriges modernaste anläggningar för bokproduktion av små till medelstora upplagor. Vi har den senaste utrustningen för att trycka och binda dina böcker. Från ett till flera hundra exemplar med hårda eller mjuka pärmar. Välkommen! Tel: Besöksadress: Industrigatan 12, Skene. Hemsida:

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014 Certifierad allt viktigare för att bli vald Sju Sjöars ägare Lene Mortensen. Foto: Fredrik Beckman Ungdomar får jobb Arbetslösheten minskar, trots att vi bara nosar

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 Familjeföretag tar snabba beslut bland bullarna och bak Foto: Magnus Pettersson Tema finansiering: Hitta rätt pengar Det handlar inte bara om pengar. Rätt typ av kapital

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka 36 2012

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka 36 2012 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka 36 2012 Tema Horred / Björke - torp / Fotskäl / Berghem Mentor kan ge framgång En mentor kan vara avgörande för att ett företag ska bli framgångsrikt. Björketorpsföretagaren

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012 Med smak för goda företagsevent Choklad i Herrgården Blogg ger tygframgång Blogg och Facebook ger Tyglagret i Fritsla nya kunder. Nya marknadsföringsvägar, som sociala

Läs mer

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 12 Vecka 10 2015 Sommarveckor för framtida medarbetare Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Foto: Magnus Pettersson Färre ska sluta i

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 Marlene Edvinsson, ny företagare som satsar på tillväxt Ella, Marlene och Simba Foto: Åsa Olsson Hundar som företagande Nystartade Marlene Ed vinsson, med konceptet

Läs mer

Cecilia Svensson anställer till Smultronstället. Se upp för fallgropar

Cecilia Svensson anställer till Smultronstället. Se upp för fallgropar NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 11 Vecka 45 2014 Cecilia Svensson anställer till Smultronstället Cecilia Svensson, Smultronstället. Foto: Christer Hansson Arbetslösheten fortsätter ner Arbetslösheten minskar i Mark.

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger NR 3 2008 G Västsveriges största företagstidning. Når adresserat till ca 70 000 företagare, VD och beslutsfattare i Göteborgsregionen och ca 15 000 i Sjuhärad. Så gör ditt företag affärer med FN Den som

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET NU ÄVEN HELA FYRBODAL! Succé för ny boutique i Vänersborg. FAKTA Internationella affärer Del 3. www.fokusfyrstad.

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET NU ÄVEN HELA FYRBODAL! Succé för ny boutique i Vänersborg. FAKTA Internationella affärer Del 3. www.fokusfyrstad. FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET 4 2009 NU ÄVEN HELA FYRBODAL! Succé för ny boutique i Vänersborg FAKTA Internationella affärer Del 3 www.fokusfyrstad.se Nya stammar utan stambyte snabbare, mer ekonomiskt,

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun!

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun! Götene Näringsliv2014 Möt företagen i Götene kommun! 2014 års pristagare på Ulrika Nyberg, Håkan Westlund och John Larsson. 2 Götene plast - årets företagare Nu går det otroligt bra och förra året var

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb TIDNINGEN FRÅN DALARNA DALA FÖRETAGAREN 1 NR 4 2013 Årgång 20 Rekordår för Årets Företagare Dalaföretagaren tar pulsen på riksdagsmännen Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten Säljare - världens

Läs mer

För ungt entreprenörskap framåt

För ungt entreprenörskap framåt Om företagsklimatet i Borås. Sidan 2 Tänk på att ha rätt avtal vid uppdrag. Sidan 4 Lägre skatt för extraarbetande ungdomar. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Årgång 4 Nummer 3 2012 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

FÖRETAGAREN. Så får du affärer i fjällen. Ordförandenas nyårslöften. Juliga recept från Almas Café. Enklare med e-fakturering. NR 4 2012 Årgång 19

FÖRETAGAREN. Så får du affärer i fjällen. Ordförandenas nyårslöften. Juliga recept från Almas Café. Enklare med e-fakturering. NR 4 2012 Årgång 19 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 4 2012 Årgång 19 Sid 4-14 Så får du affärer i fjällen Sid 16-17 Juliga recept från Almas Café Sid 18 Enklare med e-fakturering Sid 26-27 Ordförandenas nyårslöften

Läs mer

Så väljer du rätt företagsform STARTA EGET PITEÅ MEKANISKA ÅTERUPPSTOD 10 EDITERAT SYNAR SAJTEN 12 EN STARK NYKOMLING 9 DATORER SOM TÅL TUFFA TAG 14

Så väljer du rätt företagsform STARTA EGET PITEÅ MEKANISKA ÅTERUPPSTOD 10 EDITERAT SYNAR SAJTEN 12 EN STARK NYKOMLING 9 DATORER SOM TÅL TUFFA TAG 14 EN STARK NYKOMLING 9 PITEÅ MEKANISKA ÅTERUPPSTOD 10 EDITERAT SYNAR SAJTEN 12 DATORER SOM TÅL TUFFA TAG 14 STARTA EGET FREDAG 20 FEBRUARI 2009 Så väljer du rätt företagsform 20 MIKAEL Hugoson och hans företag

Läs mer

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag.

Läs mer

docka till din bärbara

docka till din bärbara Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to nummer 1.2012 Pris: 35kr docka till din bärbara Det våras för tekniken Sidan 16-17 Linda Jonsson i Sundsvall vågar gå sin egen väg Född företagare Sidan 6-9

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer