Managed Accounts Programme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Managed Accounts Programme"

Transkript

1 Managed Accounts Programme Relevant Tested Certified Ditt snabbaste sätt att utbilda, certifiera och få medarbetarna tillbaka till arbetet

2 2 Firebrand: relevans, test och certifiering Snabbaste sättet att få medarbetaren utbildad, certifierad och fullmatad med relevant kunskap Vi gör löpande tester under kursen. Det är en väldokumenterad metod som hjälper deltagarna att bibehålla upp till 80% mer av sin nyvunna kunskap Mycket tyder på att de flesta organisationer i dag måste uppnå mer, snabbare och med samma eller färre resurser. Tid är pengar och traditionella kurser kräver en riklig investering av båda delarna men de ger inte alltid konkret avkastning. Mot den bakgrunden kan det tyda på att traditionella kurser inte följt med i tiden. Många organisationer har svårt att rättfärdiga de många improduktiva timmar som medarbetarna måste lämna arbetet för att gå på kurs. Och e-learning som kan se ut som ett klokt alternativ tar för lång tid och ger dåligt resultat avseende inlärning. Men hur gör man då när utbildning är nyckeln till att bevara sin konkurrenskraft och sina nyckelresurser? Vilket är alternativet? Firebrands unika accelererade inlärningsmetod utbildar och certifierar dina medarbetare på halva tiden jämfört med traditionella kurser. Efter en Firebrandkurs är medarbetarna fortare tillbaka på jobbet, kvalificerade och med officiell certifiering. Dessutom får de praktiska färdigheter från en instruktör som arbetar med ämnet till vardags. Det vi erbjuder är unikt: Detta är en snabbare och mer målinriktad utbildning. Vi utbildar personal som blir produktiva så snart de genomfört kursen. Våra kurser innehåller: Relevans De kunskaper man får på en Firebrandkurs hjälper till att lösa verkliga problem och instruktörerna är experter med branscherfarenheter. Test Vi utför regelbundet tester under kursen. Det är en väldokumenterad inlärningsmetod som hjälper till att bibehålla upp till 80 % mer information* Certifiering Nästan alla våra kurser avslutas med en officiell certifiering som ingår i kursen. Deltagaren får på det här sättet feedback och resultat på en gång. Vilka är Firebrand? Vi har levererat utbildning till privata och offentliga organisationer sedan 2001, och har sedan dess utbildat deltagare. Firebrand har många officiella ackrediteringar, däribland Microsoft Gold Learning Partner och Cisco Learning Specialized Partner. Vi har också utsetts till Årets Learning Partner av Microsoft 4 år i rad, som den första och enda partner någonsin, och vi finns på TrainingIndustry.com-listan över världens 20 ledande IT-utbildningsleverantörer. * Ten Benefits of Testing and their Applications to Educational Practice, Psychology of Learning and Motivation 2011

3 3 Lösa kunskapsbristen Det väntar en kunskapskris då EU förutspår att det kommer saknas över anställda inom IT år 2015 Det är nya tider nu. Efter krisen har Business 2.0 -färdigheterna. som vill optimera sina aktuella resurser många organisationer fokuserat på De riktigt stora företagen kan kanske och bli mer flexibla. Vårt Managed att göra mer med mindre. Detta gäller få rätt kompetens till rätt pris. Men det Accounts Programme hanteras av naturligtvis också IT-avdelningar, som gäller absolut inte för oss alla, så varför erfarna och välutbildade rådgivare som ska få ut mer av den aktuella tekniken, inte investera internt i personer som du kan erbjuda hjälp med utveckling av och det gäller produktionsgrupper som vet är lojala och kan leverera? sammanhängande utbildnings - och blivit ombedda att minska leveranstiden kompetensutvecklingsstrategier, till marknaden. Dessutom kommer Använd de personer du redan har administration av löpande ny teknik som Cloud, Mobility och Big Vi diskuterar med allt fler av våra kunder kursinvesteringar och medverka till att Data som ska hjälpa oss att växa. Men i Managed Accounts Programme om säkra relevant och lämplig investering i var finns de komponenter som vi ska strategiska utbildningsprogram som utbildning. använda för att göra detta möjligt? ökar medarbetarnas kunskapsnivåer Du får mer information genom att läsa inom de senaste teknikerna denna broschyr, besöka vår hemsida Men vad med kunskapsbristen? och projektledningsmetoderna. eller ringa till oss. Vi hjälper våra Managed Account Programmekunder med att implementera deras strategiska utbildningsmål Dessvärre finns det ett mycket begränsat antal personer med rätt kompetens tillgängliga på den europeiska arbetsmarknaden och prognoserna visar att det kommer att saknas nästan utbildade ITpersoner år Resultatet är ökande konkurrens bland arbetsgivarna och stigande löner för personer med de rätta Hos Firebrand förstår vi hur kompetensutveckling optimeras i olika typer av organisationer och till de kunder som har större och mer komplexa färdighets- och utbildningsbehov har vi utvecklat vårt Managed Accounts Programme. Programmet är inriktat på handlingsorienterade organisationer Frank Højgaard, VD

4 4 Effektivare projektstyrning Nya produkter, tjänster och tekniker börjar oftast med en god idé och kunskaperna och färdigheterna hos ett dedikeret team. Men studier visar att brist på kunskaper och certifiering kan leda till försenad leverans och misslyckande. Över budget 8.0% Mycket över budget 1.9% Vet ej 2.3% Under budget 4.2% Mer än två av fem [42%] projekt överskrider budget** Ny forskning visar att för få certifierade projektledare i ett projekt kan leda till förseningar, budgetöverskridanden och, i värsta fall, fullständigt misslyckande. Ett väl genomfört projekt följer planen, når sina mål och håller budget och tidsplan. Men ser man på tillgängliga undersökningar och projektstatistik finner man att alltför få är väl genomförda. En undersökning från McKinsey* från 2012 visar att större IT-projekt genomsnittligt går 45 % över budget, överskrider tidsplanen med 7 % och levererar 56 % mindre värde än planerat. Ser man bara på de projekt som genomförts ser det heller inte särskilt lovande ut. En nyligen gjord undersökning visar att mer än fyra av tio (42 %) projekt överskrider budgeten och nästan två av tio går långt över budgeten. Något över budget 32.0% * Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value, McKinsey & Company ** How to Increase Your IT Project Success, Susan Tan Enligt budget 51.6%

5 5 Varför projekt misslyckas Är det den sedvanliga löpande expansionen av projektets uppdrag, är det teknik eller är det något helt annat? Och finns det något vi kan göra för att göra projekt mer väl genomförda och säkra ett bättre resultat? Oklara projektdefinitioner är vanligtvis en del av problemet och här gör nya projektmetoder som Agile skillnad när det gäller att minska problemet. Men teknik är också en del av problemet och som en undersökning från Harvard Business Review* poängterar: programvara spelar nu en större roll i många projekt...de tekniker och projektledare som ansvarar för produktutvecklingen har alltför ofta en begränsad förståelse för hur tekniken ska implementeras när det gäller projektet. Antalet timmars utbildning för varje projektdeltagare Små höjningar av budgeten har stor effekt IDC fann också att det inte nödvändigtvis måste Relation mellan investering i utbildning och framgång med IT projekt** Ett väl genomfört projekt Då IDC undersökte** vilka faktorer som gör ett projekt lyckat fann deras analytiker att projektgruppens samlade kompetens gjorde skillnad i mer än vart fjärde projekt. Det fanns en stark korrelation mellan projektets framgång och investeringen i tid och pengar i varje enskild faktor Kompetensnivån i projektuppfyllande avsättas mycket tid till utbildning för att det ska göra stor skillnad. Det visade sig att i grupper där man investerade 40 timmars utbildning per projektdeltagare nådde man sina mål tre gånger oftare än i grupper där man bara investerade 30 timmar eller därunder. Ser man på budgetfördelningen var projekt där 7% eller mer av budgeten allokerades till utbildning mycket mer Investering i utbildning (%) Framgång med projekt (%) Procentandelen av projektets budget som investeras i utbildning framgångsrika än projekt där bara 3% av budgeten gick till utbildning. * Why Your IT Project May Be Riskier Than You Think, HBR ** Impact of Training on Project Success, IDC

6 6 Certifieringar ger framgångsrika projekt Den sista viktiga faktorn när det gäller att genomföra framgångsrika projekt är relaterad till tester och certifieringar. IDC såg på de olika typer av utbildning man kan få, och hur de påverkade det överordnade projektresultatet. De fann att ju fler godkända experter som ingår i en projektgrupp, desto mer sannolikt är det att projektet når sina mål. Enligt IDC:s undersökning hänger det ihop med att funktionell kvalitet höjs när en samlad organisation är välutbildad eller när en grupp ökar sin andel av certifierade medlemmar. Varje enskild certifiering ökar gruppens prestationsförmåga. De fortsätter: Certifieringar av IT-personer är den mest pålitliga indikatorn för framgång i ett IT-projekt. När projekten lyckas kan IT-ansvariga använda mindre tid på rutininstallationer och underhåll och därmed frigöra tid till att utveckla tjänster som förbättrar affärsprocesser och driver tillväxt. Managed Accounts Programme (MAP) Firebrands Managed Accounts Programme har utvecklats för att leverera en tjänst som är enkel att administrera, är skalbar och ger mätbara fördelar för organisationen. Med Managed Accounts Programme får du: En dedikerad rådgivare från Firebrand som har överblick över kommande teknik och kurser och som kan hjälpa till med att sammanställa ett relevant och sammanhängande utbildningsprogram. Fullständig kontroll över omkostnader så att du lättare kan budgetera och planera. En månatlig översikt få överblick över vilka medarbetare som har utbildats, vilka certifieringar de har uppnått och hur deras kompetensutveckling fortskrider jämfört med utbildningsplanen.. En samlad månatlig faktura för hela organisationen.. Verktyg - Bland annat en beräkningsmodell för True Cost of Training som gör utbildningskostnader jämförbara. Ni får också tillgång till vårt onlinetestcenter som hjälper till med att avgöra om deltagarna är tillräckligt förberedda i förhållande till kursernas förkunskapskrav. Prestation procent Kursadministration - vårt kundtjänstteam skickar kursinformation till deltagarna och sköter logistik och service runt era kurser hos oss. Relation mellan prestation och % av teamet certifierade* % av team certifierade * Impact of Training on Project Success, IDC

7 7 Så här lyckas du i kampen om begåvningarna Specialiserade IT- och projektledarkunskaper är en bristvara och konsulterna bestämmer själva priset. Men hur kan du se till att din organisation hamnar i ett bra läge för att nå framgång? Om du är i den lyckliga Kaufmann säger: Konsulter kan ta så och i framtiden. situationen att ni rekryterar bra betalt att vi kan anställa minst en har du säkert också lagt heltidsresurs för deras deltidsarvode. Få kontroll märke till att duktiga och Hos Firebrand förstår vi att det kan välutbildade personer är Skapa dina egna experter vara tidskrävande att skapa ett både svåra att hitta och ofta En lösning på rekryteringsproblemet utbildningsprogram och det är också kommer med ett högt pris. är att skapa egna interna experter en komplex uppgift om du inte har djup Kandidater med IT-kunskap genom att utbilda befintliga resurser. kunskap om det breda kursutbudet. om nyare affärsområden Det kan du göra genom att Därför ingår det i Managed Accounts som Cloud, Mobile och Big skapa en rekryterings- och Programme att hjälpa dig skapa ett Data tillsammans med bibehållandestrategi som passar in i utbildningsprogram för din organisation säkerhetsexperter och certifierade förhållande till nuvarande resurser och som förbereder organisationen för nya projektledare är allesammans väldigt kompetensbehov. projekt och tekniker under de kommande Det kommer att saknas utbildade ITpersoner i Europa Neellie Kroes, Vice-president of the European Commission dyra. Kort sagt är det hård konkurrens om begåvningar och alla påverkas, från de allra största till helt nystartade företag. En lösning kan vara att ta in konsulter och på det sättet hantera deluppgifter, men den lösningen kan vara väldigt kostnadskrävande. Microsofts Matt Detta ger dig möjlighet att få ett utbildningsprogram som passar organisationens mål och en tidsram för när ni kommer att ha de kunskaper ni vill ha. Du kan också lättare prioritera och administrera nuvarande projekt och få nytta av ny teknik och nya metoder nu 6-12 månaderna och på längre sikt.

8 8 Firebrand gör skillnad: Snabbare och garanterat Tid spenderad på utbildning utanför kontoret är tid som inte spenderas på arbete. Med Firebrands accelererade utbildning kan du reducera dina utbildningskostnader med så mycket som 50%, med certifieringsgaranti Ett av de största problemen med att skicka medarbetare på kurs är att man förlorar deras arbetsinsats när de är på kurs. Utöver den förlorade arbetsinsatsen tillkommer rese- och logikostnader. När de senare ska genomföra sin examen blir de borta från jobbet igen, och riskerar då dessutom ha glömt hälften av vad de tidigare lärt sig. Därför är e-learning ineffektivt E-learning är ett alternativ till klassrumsundervisning som av allt att döma utgår från ett arbetsgivarperspektiv. Det är något medarbetarna kan ta när de har tid över, det kräver inte frånvaro, medarbetarna kan lära sig i eget tempo och det verkar vara billigt. Det är bara en utmaning med det och det är att e-learning är ineffektivt. Forskning visar* att det inte fungerar när det gäller inlärning av komplexa färdigheter. Det innehåll som täcks är smalt relaterat till examen och det ingår inte kunskapsöverföring från handledare till individ. Just den bristen gör e-learning olämplig för IT- och projektledarkurser, där man ska ha praktiska färdigheter för att kunna klara examen. Snabbare, kvalificerade och tillbaka på jobb På en kurs hos Firebrand utbildar vi deltagarna dubbelt så fort som på traditionella kurser. Via en kombination av metoder minskar vi antalet dagar som används för att genomföra en kurs och examen. Våra kurser genomförs vanligen från 8:00 till 20:00 och handledarna bor även de på kurscentrat och står till förfogande hela kvällen. Deltagarna bor hos oss under kursen, och man förlorar ingen tid på att resa fram och tillbaka, vilket minimerar alla extra utgifter. Våra kurslokaler är öppna dygnet runt och man har möjlighet att experimentera och öva sig på den nyinlärda tekniken. Dessutom är examen inkluderat i kursen och genomförs innan man lämnar kurscentrat. För organisationen betyder det att medarbetarna är frånvarande kortast möjliga tid och att de snabbt är tillbaka på jobbet och produktiva med sina nya kunskaper. Se vår beräkning för True Cost of Training där du kan räkna ut vad den verkliga kostnaden blir när dina medarbetare är frånvarande från jobbet för att gå på kurs. Firebrands accelererade inlärning kan spara dig 50% av dina kurskostnader och dessutom ingår en certifieringsgaranti. GfK Tech City study 2013** IT-utvecklare Marketing/PR Affärsutveckling Webbdesign Användare Försäljning Seniorledning R&D % som har provat att rekrytera under senaste 12 mndr % som svarade att det var svårt att rekrytera * Improving students learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology, Psychological Science in the Public Interest 2013 ** Tech City Growth Stunted by Talent Shortage and Lack of Access to Capital, GfK

9 9 Firebrand referenser Här är några kommentarer från ett par av de organisationer som vi samarbetar med: Sedan 2001 har vi utbildat tiotusentals medarbetare och besparat organisationer mer än timmar på kurs. Våra accelererade kurser täcker ett brett utbud från de stora programvaruleverantörerna som Microsoft och Cisco till mer nischade ITsäkerhetskurser och många olika typer av projektledarkurser. Firebrand arbetar tillsammans med stora och små organisationer från både den offentliga och privata sektorn: IT Transport Försvaret Bil Utbildning Välgörenhet Läkemedel Teknik Detaljhandel Spel Service Bygg och anläggning Men lyssna inte bara på oss utan se vad några av våra kunder och partners säger: Firebrand Trainings unika inlärningsmetoder gör det möjligt att mycket snabbare certifiera tekniker och utvecklare i implementering av Microsofts teknik. Garry Corcoran, Microsoft Partner Learning and Development Manager Vi är ett företag under tillväxt och vi vill ha ett motiverat och kvalificerat medarbetarteam. Vår investering i utbildning hos Firebrand ger oss konkurrensfördelar genom ökad effektivitet och kompetens. Vår utbildningsrådgivare hos Firebrand har varit mycket hjälpsam när det gäller rådgivning och administration. Phillip Rudd, Soltec Computer Systems Director Det fanns inte många leverantörer som hade de kurser vi ville utnyttja - Microsoft Dynamics AX - och vi ville certifieras snabbt. Men i slutänden är ju priset också viktigt och när man tar med allt är Firebrand mest kostnadseffektivt. Alex Davis, Dabs.com IT Manager Firebrand hjälper CONET att hålla sig uppdaterade på alla tekniska områden som rör vår Microsoftlösning. Det ger oss grunden för att skapa kvalitativa resultat och innovativa lösningar till våra kunder. Mario Strüder, CONET Head of Procurement

10 10 Kastar du bort tusentals kronor på kurser? Ta reda på detta med hjälp av vår beräkningsmodell för True Cost of Training Studier visar att välutbildade anställda är mer produktiva - och detta gäller särskilt för teknisk personal inom IT och projektledning. Men vad är det mest kostnadseffektiva sättet att säkerställa att dina medarbetare har rätt kompetens? Svaret kan överraska - särskilt när man inkluderar förlorad arbetsinkomst. En anställd som är borta från kontoret är inte produktiv på jobbet. Därför är utbildningskostnaden mycket mer än bara kurs, mat och examen. All mat och boende ingår. Men de verkliga fördelarna blir uppenbara när du räknar med den indirekta kostnaden. Hur mycket förlorar ni när de anställda är borta? Varje dag en anställd är borta från kontoret för att gå på kurs, är en dag man inte är produktiv på jobbet. Firebrands unika accelererade utbildningsmodell reducerar verksamhetens förluster på förlorade arbetsintäkter drastiskt - och ger en mätbart bättre inlärningsupplevelse. När dina medarbetare utbildar sig hos Firebrand kommer de att fördjupa sig i en utbildningsupplevelse som inkluderar allt. Till skillnad från de flesta andra inkluderar vårt pris även examen, boende och även transportservice. Det i sig är oftast tillräckligt för att göra Firebrand till det billigaste alternativet. Men de riktigt stora besparingarna framträder när man inkluderar de förlorade arbetsinkomsterna när man måste undvara anställda då de är borta på kurs Vad är din verkliga utbildningskostnad? Ta en titt på vårt räkneexempel på nästa sida och få en känsla för hur mycket tid och hur mycket pengar du kommer att spara med Firebrand. I många fall kommer True Cost of Training hos Firebrand vara hälften av vad motsvarande traditionella kurser skulle ha kostat. Förutom besparingar på boende och mat (som är inkluderat hos Firebrand), så notera siffran för dagar borta från kontoret. Med Firebrand kommer ni använda mindre tid borta från kontoret då våra kurser är dubbelt så snabba som traditionella kurser.

11 11 Beräkningsmodell för True Cost of Training Här är ett exempel på hur beräkningsmodellen fungerar. Exemplet är vår 8 dagars Microsoft MCSA Windows Server kurs. Det skulle ta 18 dagar att uppnå denna certifiering med traditionella kurser - motsvarande 3 kurser och 3 separata examen. Man behöver genomföra 3 traditionella kurser för att få motsvarande utbildning. För att få MCSA Prova själv! Windows Server certifieringen ska man klara tre Använd dina egna siffror i beräkningsmodellen. Besök: olika examen - som beställs efter kursen vid lämplig Antal kurser Totalt antal kursdagar Antal examensdagar, externt från kurs Totalt antal dagar Totalt antal vardagar borta från kontoret Pris på kursen/kurserna Pris för examen (kr per examen) Pris för kost och logi (kr per dag) Pris för transport (kr. 500 per dag) Totala direkta omkostnader Förlorade arbetsinkomster (kr per dag) True Cost of Training Traditionell kurs kr kr kr kr kr kr kr Firebrand Training kr INKLUSIVE INKLUSIVE INKLUSIVE kr kr kr tidpunkt. Det är sällan möjligt att genomföra alla 3 kurser och examen i rad, vilket innebär att det i realiteten kommer ta flera månader att få certifieringen. Eftersom Firebrandkursen genomförs över helgen krävs det endast en arbetsvecka. När du lägger till kostnaden för examen, mat och boende (som alltsammans ingår hos Firebrand), kommer Firebrand redan där vara det mest kostnadseffektiva alternativet. När du lägger till kostnaden för att dina medabetare inte är produktiva, blir skillnaden väldigt tydlig. Vi har försiktigt räknat med en minskad produktivitet om kr per dag per person. Oavsett vilken minskad produktivitet det rör sig om, så är det en kostnad som bör räknas med.

12 12 Kontakta oss Ger innehållet i denna broschyr dig information om det du vill uppnå för din organisation? Ta ett första steg mot en bättre utbildningslösning och låt oss diskutera om vilken skillnad vi kan göra för ert resultat. Ett urval av våra kunder: EG, Försvaret, Fujitsu, NNIT, Microsoft, IKEA, Rädda Barnen, Astra Zeneca, Volvo IT, Vattenfall, Siemens AG, PwC, Sony Mobile. Ring: E-post: Besök: Se denna video så förstår du varför de väljer Firebrand när deras personal behövar lära sig nya kunskaper snabbt: Firebrand partners inkluderar:

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Resurshantering i Hjälpcentralen

Resurshantering i Hjälpcentralen Resurshantering i hjälpcentralen Sida 1(16) Resurshantering i Hjälpcentralen Örjan Lundberg Systemvetarprogrammet, 94, Luleå tekniska universitet {lundberg@home.se, olu@sdf.se} ABSTRAKT Att hantera resurserna

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor Working paper/pm 2013:10 Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor Svenska företag förlägger nästan hälften av sin verksamhet inom forskning och utveckling (FoU) till andra länder. Trots

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer