Managed Accounts Programme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Managed Accounts Programme"

Transkript

1 Managed Accounts Programme Relevant Tested Certified Ditt snabbaste sätt att utbilda, certifiera och få medarbetarna tillbaka till arbetet

2 2 Firebrand: relevans, test och certifiering Snabbaste sättet att få medarbetaren utbildad, certifierad och fullmatad med relevant kunskap Vi gör löpande tester under kursen. Det är en väldokumenterad metod som hjälper deltagarna att bibehålla upp till 80% mer av sin nyvunna kunskap Mycket tyder på att de flesta organisationer i dag måste uppnå mer, snabbare och med samma eller färre resurser. Tid är pengar och traditionella kurser kräver en riklig investering av båda delarna men de ger inte alltid konkret avkastning. Mot den bakgrunden kan det tyda på att traditionella kurser inte följt med i tiden. Många organisationer har svårt att rättfärdiga de många improduktiva timmar som medarbetarna måste lämna arbetet för att gå på kurs. Och e-learning som kan se ut som ett klokt alternativ tar för lång tid och ger dåligt resultat avseende inlärning. Men hur gör man då när utbildning är nyckeln till att bevara sin konkurrenskraft och sina nyckelresurser? Vilket är alternativet? Firebrands unika accelererade inlärningsmetod utbildar och certifierar dina medarbetare på halva tiden jämfört med traditionella kurser. Efter en Firebrandkurs är medarbetarna fortare tillbaka på jobbet, kvalificerade och med officiell certifiering. Dessutom får de praktiska färdigheter från en instruktör som arbetar med ämnet till vardags. Det vi erbjuder är unikt: Detta är en snabbare och mer målinriktad utbildning. Vi utbildar personal som blir produktiva så snart de genomfört kursen. Våra kurser innehåller: Relevans De kunskaper man får på en Firebrandkurs hjälper till att lösa verkliga problem och instruktörerna är experter med branscherfarenheter. Test Vi utför regelbundet tester under kursen. Det är en väldokumenterad inlärningsmetod som hjälper till att bibehålla upp till 80 % mer information* Certifiering Nästan alla våra kurser avslutas med en officiell certifiering som ingår i kursen. Deltagaren får på det här sättet feedback och resultat på en gång. Vilka är Firebrand? Vi har levererat utbildning till privata och offentliga organisationer sedan 2001, och har sedan dess utbildat deltagare. Firebrand har många officiella ackrediteringar, däribland Microsoft Gold Learning Partner och Cisco Learning Specialized Partner. Vi har också utsetts till Årets Learning Partner av Microsoft 4 år i rad, som den första och enda partner någonsin, och vi finns på TrainingIndustry.com-listan över världens 20 ledande IT-utbildningsleverantörer. * Ten Benefits of Testing and their Applications to Educational Practice, Psychology of Learning and Motivation 2011

3 3 Lösa kunskapsbristen Det väntar en kunskapskris då EU förutspår att det kommer saknas över anställda inom IT år 2015 Det är nya tider nu. Efter krisen har Business 2.0 -färdigheterna. som vill optimera sina aktuella resurser många organisationer fokuserat på De riktigt stora företagen kan kanske och bli mer flexibla. Vårt Managed att göra mer med mindre. Detta gäller få rätt kompetens till rätt pris. Men det Accounts Programme hanteras av naturligtvis också IT-avdelningar, som gäller absolut inte för oss alla, så varför erfarna och välutbildade rådgivare som ska få ut mer av den aktuella tekniken, inte investera internt i personer som du kan erbjuda hjälp med utveckling av och det gäller produktionsgrupper som vet är lojala och kan leverera? sammanhängande utbildnings - och blivit ombedda att minska leveranstiden kompetensutvecklingsstrategier, till marknaden. Dessutom kommer Använd de personer du redan har administration av löpande ny teknik som Cloud, Mobility och Big Vi diskuterar med allt fler av våra kunder kursinvesteringar och medverka till att Data som ska hjälpa oss att växa. Men i Managed Accounts Programme om säkra relevant och lämplig investering i var finns de komponenter som vi ska strategiska utbildningsprogram som utbildning. använda för att göra detta möjligt? ökar medarbetarnas kunskapsnivåer Du får mer information genom att läsa inom de senaste teknikerna denna broschyr, besöka vår hemsida Men vad med kunskapsbristen? och projektledningsmetoderna. eller ringa till oss. Vi hjälper våra Managed Account Programmekunder med att implementera deras strategiska utbildningsmål Dessvärre finns det ett mycket begränsat antal personer med rätt kompetens tillgängliga på den europeiska arbetsmarknaden och prognoserna visar att det kommer att saknas nästan utbildade ITpersoner år Resultatet är ökande konkurrens bland arbetsgivarna och stigande löner för personer med de rätta Hos Firebrand förstår vi hur kompetensutveckling optimeras i olika typer av organisationer och till de kunder som har större och mer komplexa färdighets- och utbildningsbehov har vi utvecklat vårt Managed Accounts Programme. Programmet är inriktat på handlingsorienterade organisationer Frank Højgaard, VD

4 4 Effektivare projektstyrning Nya produkter, tjänster och tekniker börjar oftast med en god idé och kunskaperna och färdigheterna hos ett dedikeret team. Men studier visar att brist på kunskaper och certifiering kan leda till försenad leverans och misslyckande. Över budget 8.0% Mycket över budget 1.9% Vet ej 2.3% Under budget 4.2% Mer än två av fem [42%] projekt överskrider budget** Ny forskning visar att för få certifierade projektledare i ett projekt kan leda till förseningar, budgetöverskridanden och, i värsta fall, fullständigt misslyckande. Ett väl genomfört projekt följer planen, når sina mål och håller budget och tidsplan. Men ser man på tillgängliga undersökningar och projektstatistik finner man att alltför få är väl genomförda. En undersökning från McKinsey* från 2012 visar att större IT-projekt genomsnittligt går 45 % över budget, överskrider tidsplanen med 7 % och levererar 56 % mindre värde än planerat. Ser man bara på de projekt som genomförts ser det heller inte särskilt lovande ut. En nyligen gjord undersökning visar att mer än fyra av tio (42 %) projekt överskrider budgeten och nästan två av tio går långt över budgeten. Något över budget 32.0% * Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value, McKinsey & Company ** How to Increase Your IT Project Success, Susan Tan Enligt budget 51.6%

5 5 Varför projekt misslyckas Är det den sedvanliga löpande expansionen av projektets uppdrag, är det teknik eller är det något helt annat? Och finns det något vi kan göra för att göra projekt mer väl genomförda och säkra ett bättre resultat? Oklara projektdefinitioner är vanligtvis en del av problemet och här gör nya projektmetoder som Agile skillnad när det gäller att minska problemet. Men teknik är också en del av problemet och som en undersökning från Harvard Business Review* poängterar: programvara spelar nu en större roll i många projekt...de tekniker och projektledare som ansvarar för produktutvecklingen har alltför ofta en begränsad förståelse för hur tekniken ska implementeras när det gäller projektet. Antalet timmars utbildning för varje projektdeltagare Små höjningar av budgeten har stor effekt IDC fann också att det inte nödvändigtvis måste Relation mellan investering i utbildning och framgång med IT projekt** Ett väl genomfört projekt Då IDC undersökte** vilka faktorer som gör ett projekt lyckat fann deras analytiker att projektgruppens samlade kompetens gjorde skillnad i mer än vart fjärde projekt. Det fanns en stark korrelation mellan projektets framgång och investeringen i tid och pengar i varje enskild faktor Kompetensnivån i projektuppfyllande avsättas mycket tid till utbildning för att det ska göra stor skillnad. Det visade sig att i grupper där man investerade 40 timmars utbildning per projektdeltagare nådde man sina mål tre gånger oftare än i grupper där man bara investerade 30 timmar eller därunder. Ser man på budgetfördelningen var projekt där 7% eller mer av budgeten allokerades till utbildning mycket mer Investering i utbildning (%) Framgång med projekt (%) Procentandelen av projektets budget som investeras i utbildning framgångsrika än projekt där bara 3% av budgeten gick till utbildning. * Why Your IT Project May Be Riskier Than You Think, HBR ** Impact of Training on Project Success, IDC

6 6 Certifieringar ger framgångsrika projekt Den sista viktiga faktorn när det gäller att genomföra framgångsrika projekt är relaterad till tester och certifieringar. IDC såg på de olika typer av utbildning man kan få, och hur de påverkade det överordnade projektresultatet. De fann att ju fler godkända experter som ingår i en projektgrupp, desto mer sannolikt är det att projektet når sina mål. Enligt IDC:s undersökning hänger det ihop med att funktionell kvalitet höjs när en samlad organisation är välutbildad eller när en grupp ökar sin andel av certifierade medlemmar. Varje enskild certifiering ökar gruppens prestationsförmåga. De fortsätter: Certifieringar av IT-personer är den mest pålitliga indikatorn för framgång i ett IT-projekt. När projekten lyckas kan IT-ansvariga använda mindre tid på rutininstallationer och underhåll och därmed frigöra tid till att utveckla tjänster som förbättrar affärsprocesser och driver tillväxt. Managed Accounts Programme (MAP) Firebrands Managed Accounts Programme har utvecklats för att leverera en tjänst som är enkel att administrera, är skalbar och ger mätbara fördelar för organisationen. Med Managed Accounts Programme får du: En dedikerad rådgivare från Firebrand som har överblick över kommande teknik och kurser och som kan hjälpa till med att sammanställa ett relevant och sammanhängande utbildningsprogram. Fullständig kontroll över omkostnader så att du lättare kan budgetera och planera. En månatlig översikt få överblick över vilka medarbetare som har utbildats, vilka certifieringar de har uppnått och hur deras kompetensutveckling fortskrider jämfört med utbildningsplanen.. En samlad månatlig faktura för hela organisationen.. Verktyg - Bland annat en beräkningsmodell för True Cost of Training som gör utbildningskostnader jämförbara. Ni får också tillgång till vårt onlinetestcenter som hjälper till med att avgöra om deltagarna är tillräckligt förberedda i förhållande till kursernas förkunskapskrav. Prestation procent Kursadministration - vårt kundtjänstteam skickar kursinformation till deltagarna och sköter logistik och service runt era kurser hos oss. Relation mellan prestation och % av teamet certifierade* % av team certifierade * Impact of Training on Project Success, IDC

7 7 Så här lyckas du i kampen om begåvningarna Specialiserade IT- och projektledarkunskaper är en bristvara och konsulterna bestämmer själva priset. Men hur kan du se till att din organisation hamnar i ett bra läge för att nå framgång? Om du är i den lyckliga Kaufmann säger: Konsulter kan ta så och i framtiden. situationen att ni rekryterar bra betalt att vi kan anställa minst en har du säkert också lagt heltidsresurs för deras deltidsarvode. Få kontroll märke till att duktiga och Hos Firebrand förstår vi att det kan välutbildade personer är Skapa dina egna experter vara tidskrävande att skapa ett både svåra att hitta och ofta En lösning på rekryteringsproblemet utbildningsprogram och det är också kommer med ett högt pris. är att skapa egna interna experter en komplex uppgift om du inte har djup Kandidater med IT-kunskap genom att utbilda befintliga resurser. kunskap om det breda kursutbudet. om nyare affärsområden Det kan du göra genom att Därför ingår det i Managed Accounts som Cloud, Mobile och Big skapa en rekryterings- och Programme att hjälpa dig skapa ett Data tillsammans med bibehållandestrategi som passar in i utbildningsprogram för din organisation säkerhetsexperter och certifierade förhållande till nuvarande resurser och som förbereder organisationen för nya projektledare är allesammans väldigt kompetensbehov. projekt och tekniker under de kommande Det kommer att saknas utbildade ITpersoner i Europa Neellie Kroes, Vice-president of the European Commission dyra. Kort sagt är det hård konkurrens om begåvningar och alla påverkas, från de allra största till helt nystartade företag. En lösning kan vara att ta in konsulter och på det sättet hantera deluppgifter, men den lösningen kan vara väldigt kostnadskrävande. Microsofts Matt Detta ger dig möjlighet att få ett utbildningsprogram som passar organisationens mål och en tidsram för när ni kommer att ha de kunskaper ni vill ha. Du kan också lättare prioritera och administrera nuvarande projekt och få nytta av ny teknik och nya metoder nu 6-12 månaderna och på längre sikt.

8 8 Firebrand gör skillnad: Snabbare och garanterat Tid spenderad på utbildning utanför kontoret är tid som inte spenderas på arbete. Med Firebrands accelererade utbildning kan du reducera dina utbildningskostnader med så mycket som 50%, med certifieringsgaranti Ett av de största problemen med att skicka medarbetare på kurs är att man förlorar deras arbetsinsats när de är på kurs. Utöver den förlorade arbetsinsatsen tillkommer rese- och logikostnader. När de senare ska genomföra sin examen blir de borta från jobbet igen, och riskerar då dessutom ha glömt hälften av vad de tidigare lärt sig. Därför är e-learning ineffektivt E-learning är ett alternativ till klassrumsundervisning som av allt att döma utgår från ett arbetsgivarperspektiv. Det är något medarbetarna kan ta när de har tid över, det kräver inte frånvaro, medarbetarna kan lära sig i eget tempo och det verkar vara billigt. Det är bara en utmaning med det och det är att e-learning är ineffektivt. Forskning visar* att det inte fungerar när det gäller inlärning av komplexa färdigheter. Det innehåll som täcks är smalt relaterat till examen och det ingår inte kunskapsöverföring från handledare till individ. Just den bristen gör e-learning olämplig för IT- och projektledarkurser, där man ska ha praktiska färdigheter för att kunna klara examen. Snabbare, kvalificerade och tillbaka på jobb På en kurs hos Firebrand utbildar vi deltagarna dubbelt så fort som på traditionella kurser. Via en kombination av metoder minskar vi antalet dagar som används för att genomföra en kurs och examen. Våra kurser genomförs vanligen från 8:00 till 20:00 och handledarna bor även de på kurscentrat och står till förfogande hela kvällen. Deltagarna bor hos oss under kursen, och man förlorar ingen tid på att resa fram och tillbaka, vilket minimerar alla extra utgifter. Våra kurslokaler är öppna dygnet runt och man har möjlighet att experimentera och öva sig på den nyinlärda tekniken. Dessutom är examen inkluderat i kursen och genomförs innan man lämnar kurscentrat. För organisationen betyder det att medarbetarna är frånvarande kortast möjliga tid och att de snabbt är tillbaka på jobbet och produktiva med sina nya kunskaper. Se vår beräkning för True Cost of Training där du kan räkna ut vad den verkliga kostnaden blir när dina medarbetare är frånvarande från jobbet för att gå på kurs. Firebrands accelererade inlärning kan spara dig 50% av dina kurskostnader och dessutom ingår en certifieringsgaranti. GfK Tech City study 2013** IT-utvecklare Marketing/PR Affärsutveckling Webbdesign Användare Försäljning Seniorledning R&D % som har provat att rekrytera under senaste 12 mndr % som svarade att det var svårt att rekrytera * Improving students learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology, Psychological Science in the Public Interest 2013 ** Tech City Growth Stunted by Talent Shortage and Lack of Access to Capital, GfK

9 9 Firebrand referenser Här är några kommentarer från ett par av de organisationer som vi samarbetar med: Sedan 2001 har vi utbildat tiotusentals medarbetare och besparat organisationer mer än timmar på kurs. Våra accelererade kurser täcker ett brett utbud från de stora programvaruleverantörerna som Microsoft och Cisco till mer nischade ITsäkerhetskurser och många olika typer av projektledarkurser. Firebrand arbetar tillsammans med stora och små organisationer från både den offentliga och privata sektorn: IT Transport Försvaret Bil Utbildning Välgörenhet Läkemedel Teknik Detaljhandel Spel Service Bygg och anläggning Men lyssna inte bara på oss utan se vad några av våra kunder och partners säger: Firebrand Trainings unika inlärningsmetoder gör det möjligt att mycket snabbare certifiera tekniker och utvecklare i implementering av Microsofts teknik. Garry Corcoran, Microsoft Partner Learning and Development Manager Vi är ett företag under tillväxt och vi vill ha ett motiverat och kvalificerat medarbetarteam. Vår investering i utbildning hos Firebrand ger oss konkurrensfördelar genom ökad effektivitet och kompetens. Vår utbildningsrådgivare hos Firebrand har varit mycket hjälpsam när det gäller rådgivning och administration. Phillip Rudd, Soltec Computer Systems Director Det fanns inte många leverantörer som hade de kurser vi ville utnyttja - Microsoft Dynamics AX - och vi ville certifieras snabbt. Men i slutänden är ju priset också viktigt och när man tar med allt är Firebrand mest kostnadseffektivt. Alex Davis, Dabs.com IT Manager Firebrand hjälper CONET att hålla sig uppdaterade på alla tekniska områden som rör vår Microsoftlösning. Det ger oss grunden för att skapa kvalitativa resultat och innovativa lösningar till våra kunder. Mario Strüder, CONET Head of Procurement

10 10 Kastar du bort tusentals kronor på kurser? Ta reda på detta med hjälp av vår beräkningsmodell för True Cost of Training Studier visar att välutbildade anställda är mer produktiva - och detta gäller särskilt för teknisk personal inom IT och projektledning. Men vad är det mest kostnadseffektiva sättet att säkerställa att dina medarbetare har rätt kompetens? Svaret kan överraska - särskilt när man inkluderar förlorad arbetsinkomst. En anställd som är borta från kontoret är inte produktiv på jobbet. Därför är utbildningskostnaden mycket mer än bara kurs, mat och examen. All mat och boende ingår. Men de verkliga fördelarna blir uppenbara när du räknar med den indirekta kostnaden. Hur mycket förlorar ni när de anställda är borta? Varje dag en anställd är borta från kontoret för att gå på kurs, är en dag man inte är produktiv på jobbet. Firebrands unika accelererade utbildningsmodell reducerar verksamhetens förluster på förlorade arbetsintäkter drastiskt - och ger en mätbart bättre inlärningsupplevelse. När dina medarbetare utbildar sig hos Firebrand kommer de att fördjupa sig i en utbildningsupplevelse som inkluderar allt. Till skillnad från de flesta andra inkluderar vårt pris även examen, boende och även transportservice. Det i sig är oftast tillräckligt för att göra Firebrand till det billigaste alternativet. Men de riktigt stora besparingarna framträder när man inkluderar de förlorade arbetsinkomsterna när man måste undvara anställda då de är borta på kurs Vad är din verkliga utbildningskostnad? Ta en titt på vårt räkneexempel på nästa sida och få en känsla för hur mycket tid och hur mycket pengar du kommer att spara med Firebrand. I många fall kommer True Cost of Training hos Firebrand vara hälften av vad motsvarande traditionella kurser skulle ha kostat. Förutom besparingar på boende och mat (som är inkluderat hos Firebrand), så notera siffran för dagar borta från kontoret. Med Firebrand kommer ni använda mindre tid borta från kontoret då våra kurser är dubbelt så snabba som traditionella kurser.

11 11 Beräkningsmodell för True Cost of Training Här är ett exempel på hur beräkningsmodellen fungerar. Exemplet är vår 8 dagars Microsoft MCSA Windows Server kurs. Det skulle ta 18 dagar att uppnå denna certifiering med traditionella kurser - motsvarande 3 kurser och 3 separata examen. Man behöver genomföra 3 traditionella kurser för att få motsvarande utbildning. För att få MCSA Prova själv! Windows Server certifieringen ska man klara tre Använd dina egna siffror i beräkningsmodellen. Besök: olika examen - som beställs efter kursen vid lämplig Antal kurser Totalt antal kursdagar Antal examensdagar, externt från kurs Totalt antal dagar Totalt antal vardagar borta från kontoret Pris på kursen/kurserna Pris för examen (kr per examen) Pris för kost och logi (kr per dag) Pris för transport (kr. 500 per dag) Totala direkta omkostnader Förlorade arbetsinkomster (kr per dag) True Cost of Training Traditionell kurs kr kr kr kr kr kr kr Firebrand Training kr INKLUSIVE INKLUSIVE INKLUSIVE kr kr kr tidpunkt. Det är sällan möjligt att genomföra alla 3 kurser och examen i rad, vilket innebär att det i realiteten kommer ta flera månader att få certifieringen. Eftersom Firebrandkursen genomförs över helgen krävs det endast en arbetsvecka. När du lägger till kostnaden för examen, mat och boende (som alltsammans ingår hos Firebrand), kommer Firebrand redan där vara det mest kostnadseffektiva alternativet. När du lägger till kostnaden för att dina medabetare inte är produktiva, blir skillnaden väldigt tydlig. Vi har försiktigt räknat med en minskad produktivitet om kr per dag per person. Oavsett vilken minskad produktivitet det rör sig om, så är det en kostnad som bör räknas med.

12 12 Kontakta oss Ger innehållet i denna broschyr dig information om det du vill uppnå för din organisation? Ta ett första steg mot en bättre utbildningslösning och låt oss diskutera om vilken skillnad vi kan göra för ert resultat. Ett urval av våra kunder: EG, Försvaret, Fujitsu, NNIT, Microsoft, IKEA, Rädda Barnen, Astra Zeneca, Volvo IT, Vattenfall, Siemens AG, PwC, Sony Mobile. Ring: E-post: Besök: Se denna video så förstår du varför de väljer Firebrand när deras personal behövar lära sig nya kunskaper snabbt: Firebrand partners inkluderar:

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS HSH+S Headhunters and Recruiters Varje erfaren person i ledande ställning känner till risken med tillsättning av en olämplig befattningshavare För alla i nyckelpositioner

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 3 1.1. PRINCE2 Practitioner... 4 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod

Läs mer

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 I all korthet Här skriver du en sammanfattning på din affärsidé med en (max två) meningar. Coola Prylar AB ska sälja trendiga och funktionella hushållsprylar främst

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET - AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET VILKA ÄR VI? VARFÖR HR PÅ SLOTTET? TRENDSPANING EMPLOYER BRAND Simon Barrow and Tim Ambler define the employer brand as: the package of

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig!

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Nöjda kunder kommer nödvändigtvis inte tillbaka! Det gör alltid kunder! Vilka sorters kunder finns det? Kunderna är: Berättar

Läs mer

Föreläsning 1: Personalomsättning

Föreläsning 1: Personalomsättning 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 1: Personalomsättning Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Kostnaden för en befattning Personalomsättning Kostnader vid rekrytering Kostnader

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Införande av en karriärtrappa av samma typ som de använder i Shanghai

Införande av en karriärtrappa av samma typ som de använder i Shanghai Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:170 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Införande av en karriärtrappa av samma typ som de använder i Shanghai Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

#1 Strategier för hållbarhet

#1 Strategier för hållbarhet #1 Strategier för hållbarhet 70% anger att hållbarhet är en angelägen fråga på ledningens agenda Majoriteten anser att hållbarhetsdimensionen numera har en direkt inverkan på strategiska beslut 40% uppger

Läs mer

Lighting the future...

Lighting the future... Lighting the future... LITE Sverige AB (Light Innovation Technology) grundades 2013 för att erbjuda nästa generation av LED belysning. Bolaget har goda kontakter i Danmark, genom vilka starka kontakter

Läs mer

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid.

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid. End to end Top to bottom o 16 550:- eller 500:- i manaden * o Tva kvalitetsmarken, ett kampanjpris. Komplett affarssystem i ny servermiljo. De små och medelstora företagens tillväxt är inte självklar.

Läs mer

I praktiken» Teamet i fokus

I praktiken» Teamet i fokus I praktiken» Teamet i fokus Större rörlighet, otydliga gränser och större avstånd både geografiskt och kulturellt. Att arbeta i team blir allt vanligare och samtidigt mer komplext. Ikea har tagit ett grepp

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Projektlaboratoriet. Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell. Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter

Projektlaboratoriet. Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell. Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter Projektlaboratoriet Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter Om spelet Projektlaboratoriet simulerar i realtid ditt ansvar som

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster

Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster Tjänster Vi utför entreprenad på höghöjd med hjälp av rep, s.k. Rope Access. Detta ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt nå svåråtkomliga platser för att utföra

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners INTERN KONSULTLÖSNING Bemanning och rekrytering Bemanning 8 personer rekryterade både internt och externt och både seniorer och juniorer i kärnteamet Genom att rekrytera ett antal etablerade, externa konsulter

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

I PRAKTIKEN» Teamet i fokus

I PRAKTIKEN» Teamet i fokus I PRAKTIKEN» Teamet i fokus Större rörlighet, otydliga gränser och större avstånd både geografiskt och kulturellt. Att arbeta i team blir allt vanligare och samtidigt mer komplext. Ikea har tagit ett grepp

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Tillväxt Trosa Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Resultat Projekt Tillväxt Trosa har genomförts för att ge småföretagare och deras personal tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling.

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

HeadCom Solutions R 3,3 2013. Inspires to effiency and excellence

HeadCom Solutions R 3,3 2013. Inspires to effiency and excellence HeadCom Solutions R 3,3 2013 Inspires to effiency and excellence Talent Management. Competence Management. Agile Performance Management. Skapar bättre medarbetarskap. Skapar bättre chefer. Skapar motivation

Läs mer