nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger"

Transkript

1 nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger 2010

2

3 nordiska akademiska ekonomutbildningar 2010

4 förord Vad roligt att du är intresserad av studier i ekonomi! Nordiska Akademiska Ekonomutbildningar vänder sig framför allt till dig som studerar på gymnasienivå i Norden men också till alla andra som behöver information om akademiska ekonomutbildningar. Katalogen har kommit ut i olika former sedan 1993 och vi hoppas att den kommer att vara till nytta för studenter, studie- och yrkesvägledare, programansvariga, arbetsgivare, myndigheter och beslutsfattare. Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) vill ge en överblick av utbildningarna inom ekonomi i Norden. Tillsammans med lärosätena presenterar vi här hundratals utbildningsprogram. En del är allmänna medan andra är oerhört specialiserade. Ambitionen är alltid att ha med så många ekonomutbildningar i Norden som möjligt. När det gäller de svenska utbildningarna, har Södertörns högskola valt att inte delta i årets katalog. Valet av utbildning är ett av de viktigaste besluten du fattar i livet. Många börjar studera direkt efter gymnasiet medan andra väljer att vänta. En del byter inriktning flera gånger i livet. Läget på arbetsmarknaden varierar med rådande konjunktur men dina chanser att få ett kvalificerat jobb som du trivs med ökar om du väljer att ägna tre till fem år åt högskolestudier. Sedan hösten 2007 finns i Sverige en fyraårig yrkesexamen för civilekonomer, civilekonomexamen. Elva av Sveriges lärosäten har hittills (oktober 2009) fått rätt att ge denna examen. Vi arbetar hela tiden för att ha uppdaterad information om utbildningarna i ekonomi. Programmen kan ändras med kort varsel och därför reserverar vi oss för eventuella förändringar. Vi tar gärna emot synpunkter på katalogen så att vi kan förbättra den. Ett stort tack till alla er vid de lärosäten och civilekonomförbund i Norden som bidragit med information till Nordiska Akademiska Ekonomutbildningar. Ett särskilt tack också till Nina Forssblad och Michael Lindskog Svensson som har sammanställt och formgivit katalogen. Lycka till med ditt utbildningsval! Alexander Beck Utredningschef Petter Söderblom Ordförande Civilekonomerna Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation 2

5 innehåll Uppgifterna till Nordiska Akademiska Ekonomutbildningar 2010 har lämnats av personer vid berörda högskolor och universitet. Uppgifter har också hämtats ur förra årets katalog. SERO - Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation 4 Civilekonomerna 5 Vad gör en Civilekonom 6 Danmark At studere i Danmark 11 Aalborg universitet 12 Handelshøjskolen, Aarhus universitet 14 Copenhagen Business School 16 Finland Att studera i Finland 19 Svenska handelshögskolan 20 Åbo akademi 22 Norge Å studere i Norge 25 Universitetet i Agder 26 Handelshøyskolen BI 28 Norges handelshøyskole, NHH 30 Sammanställning över ekonomutbildningar i Norden 32 Könsfördelningen bland lärare och studenter på Nordiska ekonomutbildningar 34 Sverige Att studera i Sverige 35 Blekinge Tekniska Högskola (Karlskrona/Ronneby) 36 Högskolan i Borås 38 Högskolan Dalarna (Borlänge/Falun) 40 Högskolan på Gotland 42 Högskolan i Gävle 44 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 46 Högskolan i Halmstad 48 Internationella Handelshögskolan i Jönköping 50 Handelshögskolan vid Karlstads universitet 52 Högskolan Kristianstad 54 Linköpings universitet 56 Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö) 58 Luleå tekniska universitet 62 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 64 Mittuniversitetet (Sundsvall/Östersund) 66 Mälardalens Högskola (Eskilstuna/Västerås) 68 Högskolan i Skövde 70 Handelshögskolan i Stockholm 72 Stockholms universitet 74 Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (Ultuna) 76 Handelshögskolan vid Umeå universitet 78 Uppsala universitet 80 Högskolan Väst (Trollhättan) 82 Handelshögskolan vid Örebro universitet 84 Fördjupningar 86 Adressregister 88 Ansvarig utgivare: Alexander Beck, Civilekonomerna, Stockholm Sammanställning & formgivning: Michael Lindskog Svensson Nina Forssblad Tryck: Edita Västerås 3

6 S.E.R.O.» BOX 4246» STOCKHOLM TEL: +46 (0) » har öppnat mina ögon för många möjliga vägar och intressanta arbetsgivare. Jag har inte för en sekund ångrat mitt val av utbildning och ser med tillförsikt fram mot de kommande åren. ENGAGEMANG! Oavsett om du väljer att studera ekonomi eller något annat så är engagemang under studietiden något som arbetsgivare sätter stort värde på. Engagemang kan bestå av många olika saker, det kan vara att arbeta för en studentförening, idrotta, sjunga i kör eller varför inte arbeta för någon ideell organisation utanför skolan. Detta visar att personen i fråga har en stor personlig drivkraft och vill någonting här i livet. Engagera dig under studietiden, det är utvecklande för dig som person, du skaffar vänner och har antagligen väldigt roligt på vägen. sero sveriges ekonomföreningars riksorganisation Funderar du på att läsa ekonomi? Då har du helt rätt katalog i handen just nu. Att göra val av utbildning är ett av de viktigaste besluten man tar i livet. Går dina tankar kring att läsa ekonomi blir valet ännu svårare då det finns en mängd olika inriktningar och skolor som erbjuder ekonomutbildningar. BRED UTBILDNING MED SPETSKOMPETENS! Som ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) ser jag självklart positivt på att just du väljer att börja studera ekonomi. En ekonomutbildning kan vara väldigt bred och på samma gång väldigt specifik. Det finns specialprogram för alla de skilda inriktningar, t ex internationella, industriella, matematiska och inriktade mot turism. Vad som passar är förstås individuellt och är kanske också väldigt svårt att avgöra innan man börjar studera. Ta det dock lugnt, de flesta ekonomutbildningar börjar väldigt brett och du hinner med att testa på flertalet inriktningar innan det är dags för val av specialisering. JOBB FINNS ÖVERALLT! Yrket ekonom innefattar väldigt mycket och det kan vara svårt att sia om vilket jobb man kommer att ha i framtiden. Utbildningens karaktär är sådan att de flesta ekonomer kan komma att jobba inom de allra flesta yrkeskategorier alla företag och organisationer behöver ekonomer. Jag började läsa ekonomi för att jag hade en utstuderad plan att börja jobba på ett spelbolag. Nu ett år från examen är det inte lika lätt längre. Ska det bli redovisning, finans eller någon annan inriktning? Utbildningen och mitt uppdrag inom S.E.R.O. OM SVERIGES EKONOMFÖRENINGARS RIKSORGANISATION Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation för ekonomföreningar och kårer. Vårt mål är att öka de svenska ekonomstudenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi ska vara en resurs för våra medlemmar samt på ett nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare. Riksorganisationen består idag av 18 medlemsföreningar utspridda över hela landet, från Luleå i norr till Kristianstad i söder. Totalt representerar vi cirka ekonomstudenter. Vår verksamhet består dels av ett utbildningspolitiskt påverkansarbete på det nationella planet samt ett främjande av de enskilda medlemsföreningarna på lokal nivå. Detta bland annat genom riksomfattande konferenser, utbildningsdagar och inte minst de Svenska Mästerskapen i Ekonomi. För mer information om riksorganisationen besök Lycka till! Jag hoppas att du efter att ha läst denna katalog har bättre kunskaper om ekonomutbildningarna i Norden och genom detta lättare kan välja studieinriktning och studieort. Vad och var du nu än väljer att studera så hoppas jag att valet blir rätt och att du tar tillvara studietiden på bästa sätt. Studietiden ska vara rolig så se till att ha roligt! Allt gott! Petter Söderblom Ordförande Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation 4

7 CIVILEKONOMERNA» BOX 4720» STOCKHOLM TEL: +46 (0) » civilekonomerna Många valmöjligheter Du som funderar du på att läsa ekonomi har många utbildningar att välja på över hela Norden. Bara i Sverige finns det fler än 100 utbildningsprogram i ekonomi med olika inriktningar. Det finns dels treåriga ekonomprogram som leder till en kandidatexamen, 180hp, och dels det fyraåriga civilekonomprogrammet, 240 hp, som leder till en civilekonomexamen, som är en yrkesexamen. Det är nu (oktober 2009) elva svenska lärosäten som har fått rätten att ge civilekonomprogrammet: Ekonomihögskolorna vid Lunds och Växjö universitet (blir Linnéuniversitetet tillsammans med högskolan i Kalmar fr.o.m. första januari 2010), handelshögskolorna vid Göteborgs, Umeå och Örebro universitet, universiteten i Linköping och Stockholm, Luleå tekniska universitet, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt högskolorna i Borås och Halmstad. Ett av Civilekonomernas viktigaste mål är att all svensk ekonomutbildning ska hålla hög kvalitet och vara konkurrenskraftig internationellt. Därför arbetade förbundet aktivt i många år för att Sverige skulle få en yrkesexamen för civilekonomer. En viktig fråga som förbundet driver nu, är ökad resurstilldelning till utbildningarna i ekonomi. Hur läser man? På ekonomutbildningen, liksom på andra utbildningar, tillägnar du dig relevant kunskap ur en stor mängd litteratur, föreläsningar och ibland genom praktiska övningar. Du fortsätter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, blir bättre på skriftlig och muntlig framställning och tränar ditt analytiska tänkande. Andra viktiga aspekter av utbildningen, är att ytterligare bygga upp den sociala och mångkulturella kompetensen. Du måste dessutom vara bra på att samverka med individer och grupper av olika sammansättning. På utbildningarna i ekonomi lär du dig också ledarskap och betydelsen av att vara insatt i de yrkesetiska frågeställningarna. Studieplanerna ser olika ut beroende på vilket lärosäte du väljer. Undervisningen är byggd på föreläsningar, lektioner och seminarier. Många lärosäten varvar individuella projekt med grupparbeten och vissa lärosäten ger möjlighet till kortare och längre praktikperioder. Du läser en del kurser där redovisningen sker i form av skrivna rapporter och andra där du visar dina kunskaper genom skriftlig eller muntlig tentamen. Studietiden ger dig också möjlighet att skapa ett nytt stort kontaktnät. Förutom själva studierna, finns det olika föreningar som du kan engagera dig i. Vad kan en civilekonom/ ekonom? Civilekonom- och ekonomutbildningarna ger dig en bred allmänbildning i ekonomi. I slutet av utbildningen väljer du inriktning och du kan arbeta inom många olika yrken och branscher. Medarbetare med goda ekonomikunskaper behövs inom alla företag, myndigheter och organisationer. I den här katalogen hittar du exempel på de många yrken man kan ha som civilekonom/ekonom. Vem får kalla sig civilekonom? Civilekonomexamen är skyddad och därför är det bara den som går på det nya civilekonomprogrammet som får en civilekonomexamen. Däremot är den svenska titeln civilekonom är inte skyddad och den praxis som gäller, är att den som uppfyller kraven för medlemskap i Civilekonomerna kan kalla sig civilekonom. För att kunna bli ordinarie medlem i Civilekonomerna krävs: Lägst en kandidatexamen eller motsvarande om minst 180 högskolepoäng (hp) som ska innehålla: hp företagsekonomi och/eller nationalekonomi, varav minst 90 sammanhängande hp i ett av ämnena. Du måste ha skrivit en kandidatuppsats hp i andra ekonomiska ämnen, som till exempel statistik, informatik, juridik, handelsrätt, ekonomisk historia eller ekonomisk geografi + 30 hp i valfria ämnen. Vad är Civilekonomerna? Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer. Förbundet har cirka medlemmar varav ungefär är studenter. Verksamhetsidén är att ge medlemmarna kvalificerad service när det gäller utbildning, arbetsliv, förhandlingar, professionsfrågor och yrkesetik. Eftersom alla medlemmar är civilekonomer, har förbundet stor kunskap och goda redskap att hjälpa dig som blivande ekonom. Du som studerar ekonomi är välkommen att bli studerandemedlem helt utan kostnad. För mer information, besök gärna eller vår Facebookgrupp! Civilekonomerna deltar i arbetsmarknadsdagar på högskolor och universitet med föreläsningar om att söka jobb, träning inför anställningsintervjuer, CV-granskning och mycket mer. Med andra ord kan förbundet redan under studietiden hjälpa dig med det du behöver för att vara förberedd inför yrkeslivet. De andra nordiska länderna Civilekonomerna har systerorganisationer i de andra nordiska länderna: Danmark: C3 ledelse og økonomi, (Organisationen har nyligen beslutat att gå samman med DJØF, förbundet för jurister och økonomer, och kommer att upphöra i sin nuvarande form den 31 december Hur eventuellt samarbete med någon organisation i Danmark ska se ut efter årsskiftet är därför oklart.) Finland: SEFE, Norge: Siviløkonomene, Island: Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (FVH), 5

8 vad gör en civilekonom? Vad säger civilekonomerna om sin utbildning? "Det är betydligt mer praktik än teori i verkligheten. Civilekonomerna gör tillsammans med lärosätena en årlig uppföljning för att få veta vad de som tagit en examen i ekonomi gör tre år efteråt och hur de ser på sin utbildning. De allra flesta tycker att de har stor nytta av ekonomutbildningen i sitt nuvarande arbete. 86 procent av dem som tog examen 2005 hade företagsekonomi som sitt huvudämne och de vanligaste fördjupningarna var redovisning, marknadsföring och organisation. Bland nationalekonomerna är internationell ekonomi, finansiell ekonomi och makroekonomi de mest populära fördjupningarna. En dryg tredjedel av alla ekonomistudenter väljer att förlägga hela eller delar av sina studier utomlands. De vanligaste länderna är Storbritannien, Kanada och USA. Andra populära länder är Tyskland och Österrike. Man kan åka som utbytesstudent eller ordna en studieplats på egen hand. Oavsett vilket alternativ man väljer, är det viktigt att i förväg kontrollera att man får tillgodoräkna sig utlandsstudierna i sin svenska utbildning. det första jobbet? "Jag blev positivt överraskad när jag fick stort ansvar och frihet direkt efter min examen." Möjligheterna att få det första jobbet efter examen styrs till stor del av den ekonomiska konjunkturen men de allra flesta civilekonomer/ekonomer får jobb kort tid efter avslutade studier. Av dem som gick ut 2005 hade hela 40 procent fått ett arbete redan innan de avslutade utbildningen och 87 procent hade ett jobb inom sex månader efter examen. Väldigt få hittar sitt drömjobb direkt efter examen men det första jobbet är viktigt för den framtida utvecklingen. Oavsett arbetsmarknadsläget, är det lättare att få ett jobb om man redan under studierna skaffat erfarenhet av arbetslivet. 20 procent får sitt första jobb genom kontakter. Många har skaffat dem genom praktikarbete, sommararbete eller genom att göra sitt examensarbete ute på ett företag. Arbetsgivare söker personer som är engagerade och genuint intresserade av sitt område - och som hela tiden vill utvecklas. Därför är det viktigt att under studietiden: Ta vara på de möjligheter till nätverkande som man får genom studiebesök, arbetsmarknadsdagar, företagspresentationer, gästföreläsningar och andra aktiviteter på lärosätet. Engagera sig i kårarbete, studentföreningar, fackförbund eller andra organisationer. Det är en merit. Satsa på språkstudier och också ta chansen att studera en termin eller ett 6

9 år utomlands. Kunskaper i språk och erfarenhet från andra kulturer är meriterande. sina arbetsuppgifter tre år efter examen? Civilekonomer/ekonomer finns inom de mest skiftande arbetsområden, i företag av olika storlek, i olika branscher och på olika nivåer i företagen. 80 procent arbetar inom privata företag. Efter tre år arbetar mer än hälften av civilekonomerna/ekonomerna inom fyra stora branscher: Företagstjänster, framför allt redovisning, revision, rådgivning och IT, Finansförmedling, Tillverkningsindustrin, Parti- och detaljhandel Arbetsområdena för civilekonomer/ ekonomer är många. Nära 40 procent arbetar med rena ekonomiuppgifter som budgetering, ekonomisk planering och redovisning. Många arbetar med administration, försäljning och marknadsföring. Andra vanliga arbetsområden finns inom finansvärlden och en stor grupp civilekonomer/ekonomer arbetar med företagsledning. Tre år efter examen har 20 procent av civilekonomerna/ekonomerna någon form av chefsjobb och många av dem sitter också i ledningsgrupper. resten av tiden i arbetslivet? Tjugo år efter examen har merparten av civilekonomerna/ekonomerna högre befattningar som specialister, projektledare och chefer. En stor grupp är företagsledare. Många civilekonomer/ekonomer byter inriktning under sitt arbetsliv, något som är möjligt eftersom utbildningen ger dig en bred bas. Det är också vanligt att man bygger på sin grundutbildning med specialinriktade kurser. Vad tjänar en civilekonom? Lönen påverkas av olika faktorer som hur länge man har arbetat och inom vilken bransch man är verksam. Din lön styrs av din befattning och beror dessutom på om du arbetar inom den privata eller offentliga sektorn. Civilekonomerna gör varje år lönestatistik över medlemmarnas löner var månadslönen(median) för nyexaminerade civilekonomer kr i privat sektor, kr i statlig sektor och kr i kommunal sektor. Månadslönen(median) för en privatanställd civilekonom cirka 10 år efter examen är kr, för statligt anställd kr och för anställd inom kommun eller landsting kr. Över tid är löneutvecklingen avsevärt bättre för de privatanställda. (Källor: Civilekonomer tre år efter examen 2009 och Lönestatistik 2008) Civilekonomernas/ekonomernas framtida arbetsmarknad Varje år tar nära civilekonomer och ekonomer en kandidat- eller magisterexamen. Under det senaste året har arbetslösheten bland civilekonomer och ekonomer ökat efter en period med rekordlåg arbetslöshet. Utsikterna på arbetsmarknaden för civilekonomer och ekonomer är goda trots den nuvarande finanskrisen och efterfrågan växer starkast i den privata sektorn. Det är särskilt stor efterfrågan på controllers, redovisningsekonomer och revisorer men även inköpare och säljare är eftersökta. Små företag rekryterar allt fler akademiker, och civilekonomer/ekonomer har en utbildning och kunskap som efterfrågas. Det finns en stor potential för framtida jobb inom kommun och landsting. Då utgår man från att högskoleutbildade anställs när gymnasieutbildade ekonomer går i pension. När det gäller marknadsförare och organisationskonsulter, efterfrågas i första hand personer med erfarenhet och det gäller också i försäkringsbranschen. I finansvärlden är det som regel fortfarande hård konkurrens om nya jobb. Det råder fortfarande överskott på nationalekonomer men på sikt kommer efterfrågan att öka på grund av pensionsavgångar, främst inom den statliga förvaltningen. Rörligheten inom Europa kommer att öka och göra arbetsmarknaden mer internationell. Allt fler civilekonomer/ekonomer väljer också att arbeta utomlands en tid. Relativt många återvänder till Sverige efter några år. Aktuell erfarenhet av utlandsarbete är något som uppskattas av arbetsgivarna. Civilekonomer/ekonomer är också duktiga på att starta företag som skapar nya arbetstillfällen. En del kombinerar en anställning med att driva eget företag. En grupp civilekonomer/ekonomer väljer att vidareutbilda sig till gymnasielärare. För att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden är det alltid bra att kombinera sin utbildning med till exempel data, teknik, juridik och språk för att bredda sin kompetens. Det är också bra att ha baskunskaper i arbetsrätt och genusfrågor. 7

10 Vad gör civilekonomer/ekonomer på jobbet? Som civilekonom/ekonom kan du arbeta i de flesta branscher. Här följer en sammanställning av några av de jobb du kan ha som civilekonom. (Källor: SACOs Välja Yrke) 8 Banktjänsteman En banktjänsteman kan arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter. Som privatekonomisk rådgivare ger du privatpersoner råd om sparande, placering av pengar, lån till husköp, försäkringar eller vardagsekonomi. Den som är placeringsrådgivare åt privatpersoner måste ha en särskild utbildning och en licens. Arbetsgivaren ansvarar för att du får rätt utbildning. Som företagsekonomisk rådgivare vägleder du bankens företagskunder och handlägger exempelvis skatteärenden, bolagsbildning och kreditärenden. Du analyserar ett företags ekonomiska situation, studerar alternativa utvecklingsmöjligheter och gör riskbedömningar. På större bankkontor och huvudkontor arbetar också civilekonomer/ekonomer inom den centrala förvaltningen - bland annat med personaladministration, revision och redovisning. Du kan också jobba som valutahandlare med att köpa och sälja valutor av och till bankens kunder eller som finansekonom och placera bankens egna tillgångar. På marknadsavdelningen arbetar civilekonomer/ekonomer bland annat som projektledare och marknadsförare. Controller Controllern är länken mellan ledningsgruppen och ekonomiavdelningen i större företag. Som controller analyserar du information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att företagsledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Du kan exempelvis undersöka om det är lönsamt att sälja en viss produkt och hur försäljningen skiljer sig mellan olika geografiska områden och olika kundgrupper. Med utgångspunkt i den rapport du tar fram ger du ledningen råd inom i vilka regioner, på vilka kundgrupper och vilka produkter det lönar sig att satsa. Controllers ska också se till att det finns välfungerande ekonomiska informationssystem i verksamheten. Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel vara mer affärsinriktad eller inriktad på redovisning och arbeta med bokslut. Ekonomichef Ekonomichefen leder ekonomiavdelningens arbete med att göra ekonomiska planer och utredningar och skapa styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. I arbetet ingår att sammanställa de ekonomiska resultaten och bedöma hur lönsamheten är genom att analysera kostnader och intäkter. Arbetet kan också innebära att du är delaktig i arbetet med budgeten, som är en ekonomisk handlingsplan för en viss bestämd tidsperiod. Ekonomichefens roll kan vara att arbeta fram riktlinjer för hur budgeten ska se ut och bearbeta olika avdelningars budgetförslag. Som ekonomichef ger du även råd till företaget olika avdelningar i frågor som rör ekonomi. Kanske handlar det om att lösa ett ekonomiskt problem som uppstått eller hjälp med skattefrågor. Ibland kan det vara din uppgift att utveckla befintliga ekonomisystem eller utforma ett helt nytt system för exempelvis rapportering. Ekonomichefen sitter ofta i ett företags ledningsgrupp.

11 Finansekonom Som finansekonom kan du arbeta med att låna upp pengar och med att låna ut och placera kapital i olika värdepapper. Att bedöma risker är en stor del av arbetet. Som finansekonom på ett visst företag kan din uppgift vara att se till att företaget får så fördelaktiga lån som möjligt. Du omplacerar lånen beroende på hur räntan utvecklas. Du kan också arbeta med att placera företagets egna kapital i olika typer av värdepapper, fonder och valutor. Andra arbetsplatser är banker, konsultföretag eller fristående fondkommissionärer, där du exempelvis hjälper företag att få tillgång till kapital. Du kan också hjälpa ett företag som vill utvidga sin verksamhet att hitta ett bolag som de kan köpa. En annan uppgift kan vara att utreda och förbereda introduktionen av ett företag på börsen eller utgivningen av nya aktier för att tillföra företaget nya pengar. Som finansanalytiker samlar du information om vad som händer inom olika företag och branscher. Din analys av informationen ligger sedan till grund för hur investerare ska agera. Finansanalytiker arbetar i regel hos stora företag, fondkommissionärer och banker. Hälsoekonom Hälsoekonomer är specialister på att tillämpa ekonomiska teorier och metoder på hälso- och sjukvård. De analyserar och beräknar de ekonomiska effekterna av olika insatser inom hälso- och sjukvården, till exempel vad sjukdomar och olycksfall kostar samhället. De tar också fram ekonomiska underlag för olika behandlingar. Hälsoekonomer arbetar framför allt i landsting, försäkringsbolag och statliga myndigheter men också inom läkemedelsbranschen. Inköpare Som inköpare köper du varor och tjänster. Om du arbetar inom industrin köper du in varor och tjänster som behövs för att företagets produktion ska fungera. Du kan exempelvis köpa in råvaror och utrustning men även tjänster som krävs, exempelvis städning och bevakning. Inköpare inom partihandeln arbetar på ett annat sätt. De köper in varor för vidareförsäljning till industriföretag eller till detaljhandeln. Om du jobbar inom detaljhandeln med till exempel kläder eller elektronik, köper du in de varor som ska säljas. I samband med att du begär in offerter förhandlar du med säljaren om pris, kvalitet och leveransvillkor. Managementkonsult Managementkonsulter arbetar på ledningsnivå och hjälper andra företag att strukturera sina verksamheter. Liksom andra konsulter är du expert på ditt ämnesområde, till exempel omorganisation, ledningsstrategier, finansiering, omvärldsanalyser eller marknadsföring. Marknadsförare Som marknadsförare kommunicerar du fördelarna med en idé, vara eller tjänst i syfte att skapa intresse och sälja. Att arbeta med marknadsföring handlar om att skapa, vårda och utveckla kundrelationer. Som marknadsförare balanserar du de kreativa och strategiska aspekterna av kommunikation och arbetet innebär kontakter med många människor. Många marknadsförare arbetar på informations- eller marknadsavdelningar på företag, myndigheter och organisationer. Ofta arbetar man i projekt där en kampanj för en vara eller tjänst har en budget och tidsramar som ska hållas. Marknadsförare med grafisk utbildning kan till exempel arbeta på ett tryckeri, en reklambyrå eller som ansvarig för trycksaker på ett företag. På reklambyråer arbetar många som copywriters som skriver texter och som formgivare av bild och text eller av en produkt. Marknadsförare som är verksamma inom public relations (PR) kan ha mycket skiftande arbetsuppgifter. Du ansvarar kanske för relationen med investerarna, kontakten med massmedia eller så är din roll lobbyistens. Miljöekonom Miljöekonomer är experter på att tillämpa ekonomi på miljöfrågor. De analyserar och tar fram förslag på hur man med ekonomiska styrmedel kan förbättra miljön. De gör också beräkningar med hänsyn till hur produktionen i ett företag inverkar på miljön. Nationalekonom Nationalekonomer arbetar i departement, myndigheter och länsstyrelser men också inom banker, EU-administrationen, forskningsinstitut, stora företag och organisationer. Nationalekonomer gör samhällsekonomiska utredningar, analyser och prognoser som spänner över en rad områden. Du studerar den ekonomiska utvecklingen i samhället i stort och med hjälp av olika ekonomiska analysmetoder drar du slutsatser kring vilka konsekvenser politiska beslut får för samhällsekonomin och för individen. Du kan också studera arbetsmarknadens utveckling. Dina arbetsuppgifter kan även vara att undersöka hur enskilda företag och individer beter sig i olika situationer. Ofta avslutas arbetet med en skriven rapport. Portföljförvaltare Som portföljförvaltare arbetar du vanligen inom avdelningen för kapitalförvaltning på en bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. Andra arbetsplatser kan vara fonder, stiftelser och industriföretag med stor finansförvaltning. Du förvaltar de värdepapper som uppdragsgivaren äger, till exempel aktier eller obligationer. Projektledare Projektledaren ansvarar för att arbetet i en grupp fungerar, att resultatet blir som planerat och att kostnaderna ligger inom budgeten. Projektledaren ansvarar dess - utom för att arbetet blir gjort i tid och måste kunna engagera och stödja medarbetarna. Revisor Den som är revisor granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Revisorn kontrollerar också att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller. Som revisor kan man specialisera sig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning. Revisionsarbete innebär många möten med människor och en bra revisor bör förutom företagsekonomisk kompetens ha egenskaper som mod, integritet, social förmåga och också kunna visa initiativkraft. En revisor kan fungera som en rådgivare i andra frågor än redovisning och skatt. Genom din erfarenhet från många olika företag och branscher kan du ha i uppdrag att vara rådgivare vid införandet av affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer. Du kan också hjälpa till med deklarationer och affärsutredningar (till exempel värdering i samband med att ett företag ska överlåtas). Mer information hittar du på och Redovisare En redovisningsekonom arbetar bland annat med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller organisation för 9

12 att hitta förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer arbetar med att utveckla modeller för hur redovisningen ska gå till och många deltar också i budgetarbetet. Säljare Säljare arbetar med uppsökande försäljningsverksamhet. Det du säljer kan vara varor och tjänster, men är allt oftare en kombination av varor och tjänster eller idéer. Som säljare ska du ha god kännedom om såväl den egna verksamheten som konkurrenternas varor och tjänster. Du följer utvecklingen inom dina produktoch branschområden samt studerar kundernas köpvanor för att hitta nya vägar till ökad försäljning. Utesäljare arbetar i första hand med att besöka kunderna för att sälja produkter eller tjänster medan innesäljaren arbetar på kontoret större delen av sin arbetstid och sköter sina kontakter via telefon och e-post. Key account manager är en säljare som är specialiserad på nyckelkunder som är särskilt betydelsefulla för verksamheten. 10 Textilekonom Textilekonomer har förutom sin kompetens i företagsekonomi och marknadsföring, breda kunskaper om textila tillverkningsprocesser. Inom det textilrelaterade näringslivet kan du till exempel arbeta med inköp, produktutveckling, tillverkning, logistik och textil handel. Förutom de ekonomiska aspekterna inom området måste du ha kunskap om estetiska, juridiska, miljömässiga och tekniska frågor. Utredare/Kvalificerad handläggare En utredare samlar in fakta och drar sedan slutsatser utifrån materialet. Med en utredning som grund kan det vara din uppgift att utforma ett förslag till exempelvis en ny lag. De flesta utredare arbetar inom den offentliga sektorn, alltså inom statlig, kommunal eller landstingskommunal verksamhet och inom intresseorganisationer. Det finns också utredare på de olika departementen, där du arbetar du på uppdrag av regering och riksdag. Utredningarna ligger ofta till grund för riksdagsbeslut. Värdepappersmäklare Som värdepappersmäklare är du dels kontaktperson mot kunder och ger förslag till köp och försäljning av värdepapper, dels den som praktiskt på marknaden utför kundens order att köpa eller sälja värdepapper. Värdepappersmäklare kan delas in i aktiemäklare, penningmäklare och optionsmäklare. En aktiemäklare handlar med aktier och liknande värdepapper för kunders räkning. Du kan arbeta som institutionsmäklare och ge råd till företag och organisationer eller du kan arbeta med privata kunder. Aktiemäklare arbetar ofta på en bank eller på ett värdepappersföretag där du sitter vid ett så kallat tradingbord och följer förändringar i aktiekurserna samt bevakar politiska och ekonomiska nyheter som kan påverka börsmarknaden. Som penningmäklare eller obligationsmäklare handlar du med obligationer, statsskuldväxlar och certifikat som staten, kommuner och företag ger ut.

13 At studere i danmark Studiesteder Erhvervsøkonomiske bacherloruddannelser udbydes af: Aalborg Universitet Aarhus Universitet (Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, AU-HIH) CBS - Copenhagen Business School Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Roskilde Universitetscenter Syddansk Universitet (Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse og Sønderborg) strukturen Uddannelserne er opbygget efter strukturen: 3-årig bacheloruddannelse (HA) 2-årig master/kandidatuddannelse (Cand.merc.) 3-årig forskeruddannelse (Ph.d.) Uddannelserne er baseret på forskning inden for de erhvervsøkonomiske fagområder. De er primært rettet mod ansættelse i private virksomheder, men mange finder også job i organisationer og offentlige institutioner. Faste studieforløb med valgfrihed Både bachelor- og master-/kandidatuddannelserne er relativt fast opbyggede studieprogrammer. Især på masteruddannelserne er det muligt at supplere de obligatoriske discipliner med valgfrie fag, som også kan gennemføres ved et studieophold på fx udenlandske universiteter og business schools. De studerende kan derfor skabe en individuel profil gennem valgfrie fag, tværfaglige projekter og den afsluttende kandidatafhandling. Studieformer og eksamen Bacheloruddannelserne har som regel ugentlige undervisningstimer (med 2 3 timers forberedelse til hver),så arbejdsbelastningen svarer til et fuldtidsjob. Undervisningen varie- rer mellem forlæsninger, holdundervisning, øvelsesopgaver, cases og selvstudier. Der er mange seminarer og projekter, som ofte gennemføres i grupper, hvorfor der kræves et højt og selvstændigt aktivitetsniveau. De fleste eksamener gennemføres med deltagelse af eksterne censorer. Foruden individuelle skriftlige og mundtlige prøver benyttes gruppe- og projekteksamener. Deltidsuddannelser Der udbydes mod deltagerbetaling sideløbende de fleste steder en række videre- og efteruddannelsestilbud på deltidsniveau for erhvervsaktive, herunder enkeltfag, korte kurser,handelshøjskolens Diplomstudium (HD), MBA og tilsvarende masteruddannelser. Adgang og optagelse Ansøgere med adgangsgivende eksamen (studentereksamen etc.) fra de nordiske lande behandles ens. Ikke alle institutioner har dog plads til alle kvalificerede ansøgere, og adgangs be græns ning kan forekomme. Optagelsen foregår i to kvoter: 1 og 2. I kvote 1, som normalt har de fleste studie - pladser, fordeles disse efter opnået kvotient ved den adgangsgivende eksamen. For ansøgere med eksamen fra de øvrige nordiske lande omregnes kvotienten til det danske karaktersystem. I kvote 2 fordeles pladserne efter pointsystemer, som varierer fra uddannelse til uddannelse. Der lægges generelt vægt på erhvervserfaring, udlandsophold, anden uddannelse og lignende. Institutionerne oplyser nærmere om valgte optagelseskriterier i kvote 2. Ansøgningsfrist Ansøgere med dansk eksamen: Kvote 2: 15. marts Kvote 1: 5. juli Ansøgere med eksamen fra et andet nordisk land: Kvote 1 og 2: 15. marts Ansøgningerne behandles automatisk i begge kvoter, så der skal kun søges én gang. Der findes et fælles ansøgningsskema til alle videregående uddannelser i Danmark. Det fås på institutionerne. Man kan søge om optagelse på op til 8 for skellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. Mere information om uddannelser: Uddannelsesguiden, Studiestøtte Studerende er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU), hvis de er danske statsborgere eller sidestillet hermed. SU består af en stipendiedel, som kan suppleres med lån. For at modtage SU skal den studerende være studieaktiv og hans/hendes øvrige indtjening må ikke overstige det såkaldte fribeløb. Satserne er (før skat) på 2009-niveau: Stipendium, hjemmeboende: DKK pr. måned Stipendium, udeboende: DKK pr. måned Studielån: DKK pr. måned I visse tilfælde kan der gives SU til uddannelse i Danmark til personer, der ikke har dansk statsborgerskab. Mere information: Bolig De færreste institutioner disponerer over egne boliger eller kollegier til de studerende. En stor del af de danske kollegier administreres af Centralindstillingsudvalget, CIU. Her kan man henvende sig allerede 2 3 måneder inden studiestart: Derudover findes regionale kontorer, boligformidlinger og medier, som kan benyttes, når man søger efter bolig. Spørg efter nærmere information på institutionen. 11

14 aalborg universitet Aalborg Universitet (AAU) tilbyder mere end 70 uddannelser og specialiseringer inden for humaniora, samfunds-, ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskab. Aalborg Universitet har også afdelinger i byerne Esbjerg og København. Studentertallet har rundet studerende. Aalborg Universitet er kendt for sin særlige studieform, der har basis i det problemorienterede AALBORG» AALBORG UNIVERSITET» AALBORG projektarbejde, og som en del af tiden foregår i grupper. Det overordnede formål ved denne studieform er, at de studerende skaber ny viden og erkendelser indenfor det økonomiske fagområde. Der lægges vægt på, at de studerende i projektløsningen samarbejder med virksomheder, organisationer og institutioner af forskellig art. Via projektarbejde skærpes de studerendes kritiske og analytiske sans, og samtidigt knyttes de studerendes tilegnelse af faglig viden til denne videns konkrete anvendelse. Samspillet mellem forskning, omverden og erhvervsliv bliver på denne måde opøvet allerede i studietiden. På Aalborg Universitet er der således skabt en unik studieform med teamwork og projektarbejde, hvor der er en tæt kontakt med det omgivende samfunds- og erhvervsliv. Læs mere om Aalborg Universitet på PÅ AAU lægges der stor vægt på internationalisering, bl.a. ved at skabe et attraktivt omgangskreds. Aalborg er en stor universi- per, så du får automatisk opbygget en stor grundlag for at få udenlandske studerende tetsby, hvor du kan finde mange tilbud til AAU. Derfor udbyder universitetet flere inden for musik, film, teater, kunst og engelsksprogede studietilbud for udenlandske studerende. Desuden er der en liv. De studerende har deres egen studen- sport samt et pulserende aften- og natte- bred vifte af serviceenheder, som skal sikre terorganisation, Studentersamfundet, som at de studerende har de bedste rammer til arrangerer mange forskellige begivenheder, kurser, fester med videre. Dertil er der at gennemføre deres studium, og komme godt ud i erhvervslivet. Fx Aalborg Universitets KarriereCenter, som formidler kontakde, hvor man til en yderst favorabel pris oprettet et fitnesscenter for de studerenter mellem erhvervslivet og de studerende kan benytte fitnesslokaler, yogatimer, på AAU, således der er mulighed for både aerobicstimer ubegrænset. studiejob, praktikplads samt job efter endt Endvidere er Studenterhuset tilknyttet uddannelse. Studentersamfundet, som er lokaliseret i Endvidere findes der grupperum samt midtbyen. Studenterhuset fungerer både sociale rum på AAU, hvor der er plads til som cafe og koncertsted med bands fra både det faglige og det sociale liv. Ydermere er der Aalborg Universitetsbibliotek, som Aalborg er desuden en af de billigste ind- og udland. Se mere på s-et.aau.dk. tilbyder forskellige kurser i forbindelse med studiebyer, når det kommer til boliger, hvor litteratursøgning til projekter og lignende. det vil være muligt at bo for en månedlig Men studielivet i Aalborg er meget mere udgift på ca dkk, alt efter præferencer. Se mere på aku-aalborg.dk. Hvert år end bøger og projektskrivning. Vælger du at studere i Aalborg, kan du se frem til, at i maj byder Aalborg desuden på Norderopas universitetet kommer til at fylde meget i din største karneval, hvor der tidligere har hverdag. Ikke kun fagligt, men også socialt. På Aalborg Universitet vil du i stor også kendt som en sportsby med bl.a. fod- været over deltagere. Aalborg er udstrækning komme til at arbejde i grupbold, ishockey og håndbold. studieliv 12

15 De erhvervsøkonomiske uddannelser på Aalborg Universitet Bacheloruddannelser Inden for det erhvervsøkonomiske område tilbyder AAU 3-årige bacheloruddannelser (180 ECTS), der giver et bredt fundament, indenfor områderne: HA Almen erhvervsøkonomi (Economics and Business Administration) Uddannelsen har fokus på virksomheder både offentlige og private og på de problemer, som de ansatte i virksomhederne dagligt står overfor. Du får gennem studiet en bred viden om de forskellige dele en virksomhed består af, hvilke forhold i omverdenen, der skal tages højde for, og hvordan dette hænger sammen. HA(jur.) Erhvervsjura (Business and Law) Erhvervsjurastudiet uddanner kandidater, der kan arbejde på grundlag af både jura og økonomi. Her lægges hovedvægten på de dele af juraen og økonomien, der er særlig vigtige ved arbejde i erhvervsvirksomheder, og samtidig får den studerende en bred indføring i jura og økonomi. Når alle 5 studieår tages i betragtning, er der i uddannelsen på Aalborg Universitet en overvægt af jura i forhold til økonomi, og det er netop på dette punkt, at denne uddannelse mest adskiller sig fra de parallelle uddannelser i København, Århus og Odense. BA oecon. Samfundsøkonomi (Economics) Samfundsøkonomi i Aalborg er en uddannelse, der på mange måde befinder sig et sted mellem Politik/samfundsfag og HA, men samtidig også har sit helt eget særkende. Det er en uddannelse, som giver den studerende en stærk teoretisk baggrund krydret med empiriske eksempler fra virkeligheden, en kombination der gør Oecon er meget efterspurgte i både det private og offentlige erhvervsliv. Kandidatuddannelser Som overbygning på HA-uddannelsen giver det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) mulighed for en mere dybtgående indsigt i teorier og metoder inden for det økonomiske område. AAU udbyder følgende 2-årige kandidatuddannelser: Cand. Merc. International Marketing (English) Beskæftiger sig med markedsanalyse og markedsbaseret udvikling af virksomheden. De studerende lærer at forstå, hvad der sker i virksomhedens forbindelser udadtil og fordyber sig i, hvordan disse forbindelser analyseres og håndteres. Cand. Merc. International Business Economics (English) Fokuserer på virksomheders aktiviteter på udenlandske markeder og arbejde i fremmede kulturer. IVØ henvender sig til dig, der overvejer et job i en internationalt orienteret virksomhed i Danmark eller i udlandet. Cand. Merc. Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics (English) Uddannelsen sætter fokus på samspillet mellem viden, innovation og virksomhedsudvikling og udbygger de studerendes viden og analytiske færdigheder til at definere og implementere holdbare strategier og planer for innovation og global vækst. Cand. Merc. Økonomistyring og Informatik Økonomistyring og informatik beskæftiger sig med økonomimodeller, produktionsstyring og virksomhedsledelse samt anvendt informatik. Cand. Merc. Organisation og Strategi Tager udgangspunkt i, at alle indgår i og er omgivet af organisationer i form af virksomheder og institutioner. Hvordan sådanne organisationer fungerer og udvikler sig, arbejdes der med i organisationsudvikling, kompetenceudvikling, strategi, HRM og andre fag. Cand. Merc. Aud. Revisorkandidatuddannelsen fokuserer på regnskab (internt og eksternt), revision, erhvervsret og skatteret. Uddannelsen kvalificerer til at udøve revision af private og offentlige virksomheder og institutioner. Cand. Merc. Jur. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura kombinerererhvervsjura og erhvervsøkonomi med specielvægt på de dele, der er vigtige for erhvervsvirksomheder. Cand. Oecon. Innovation, Knowledge and Economic Dynamics (English) Uddannelsen sætter fokus på samspillet mellemviden, innovation og økonomisk dynamik.uddannelsen udbygger de studerendes evne tilat analysere erhvervsudvikling regionalt,nationalt og internationalt og til at arbejdemed udviklingsstrategier og rammebetingelserfor erhvervsudvikling. Cand. Oecon. Makroøkonomi og Økonomisk Politik Makroøkonomi og økonomisk politik beskæftigersig med økonomisk teori og økonomiskeanalyser på makroniveau. De studerende får etvideregående kendskab til, hvordan økonomiskesystemer udvikler sig. Adgangskrav - Bacheloruddannelserne Der kræves en adgangsgivende uddannelse på niveau med den danske studentereksamen. Benyt gerne adgangstjekker.aau.dk for adgangskrav. Der er ikke et begrænset antal pladser på uddannelserne, såfremt adgangskravene opfyldes. Adgangskrav Kandidatuddannelserne Bacheloruddannelsen giver direkte adgang til en kandidatoverbygning indenfor samme felt. Kontakt os for mere information. 13

16 handelshøjskolen, aarhus universitet Med sine godt studerende er Handelshøjskolen, Aarhus Universitet én af Europas førende handelshøjskoler og én af de største EQUIS-akkrediterede business schools. Det gør Handelshøjskolen til en naturlig leverandør af internationalt kvalificerede medarbejdere til både private og offentlige virksomheder. Uddannelserne ÅRHUS» HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET» AARHUS spænder vidt - lige fra de klassiske erhvervsøkonomiske studier til de nye kombinationsmuligheder. Og de er fuldt udbyggede på såvel bachelor- som kandidat- og ph.d.- niveau. 300 videnskabelige medarbejdere beskæftiger sig med forskning inden for det erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige område. Det sikrer, at undervisningen til stadighed er baseret på de nyeste forskningsmæssige resultater - og at uddannelserne kan bruges professionelt i erhvervslivet. Læs mere om Handelshøjskolen på studenterliv Handelshøjskolen, Aarhus Universitet deltager aktivt i internationaliseringen af de en vifte af kurser i diverse it-værktøjer. Du er et af landets mest digitale, og vi tilbyder videregående uddannelser. Et internationalt netværk med mere end 200 Handelshøjskolen er erhvervslivets univer- kan se mere på samarbejdspartnere over hele verden giver sitet. Det vil du mærke i undervisningen, hvor kvalitet og fornyelse i uddannelserne. 400 der er fokus på erhvervslivets forhold. Men studerende bliver hvert år sendt på udvekslingsophold i udlandet. Næsten lige så manter mulighed for at finde et studiejob, mens du har også via Handelshøjskolens Karriecenge studerende fra hele verden deltager du læser, og mulighed for at finde en virksomhed i forbindelse med praktikophold eller samtidig i undervisningen på Handelshøjskolen - og mere end 1000 internationale projektskrivning. Når du er næsten færdiguddannet, kan du få glæde af Handelshøj- studerende læser på ét af Handelshøjskolens engelsksprogede fuldtidsprogrammer skolens karriererådgivning, der yder råd og på bachelor- eller kandidatniveau. Det er vejledning i forbindelse med jobsøgning. med til at give et internationalt miljø. Handelshøjskolen ligger på en samlet Handelshøjskolens faciliteter understøtter såvel forskning som undervisning. jøer med studenterforeninger, fitness campus med et af landets bedste studiemil- Det gælder for eksempel det moderne center, en populær studenterklub, cafeer forskningsbibliotek med store udlånssamlinger og læsesale. Handelshøjskolen har egen forening, der ud over det studenter- etc. Studenterlauget er de studerendes også sin egen boghandel, der udbyder den politiske arbejde også står for en række nyeste faglitteratur. Handelshøjskolen arrangementer for de studerende. Det er arbejder målrettet på, at du som for eksempel revyer, fester og rejser. Det stude rende har de bedste digitale muligheder. StudieInfo er portalen for dig som ben, de studerendes eget værtshus. er også Studenterlauget, der driver Klub- studerende, hvor du kan finde alle Handelshøjskolen ligger godt placeret i oplys ninger om dit studium. Via CampusNet studieby Århus byen med godt kan du kommunikere med din underviser, studerende. Du kan finde flere oplysninger ligesom du har mulighed for at melde dig til om, hvad Århus som studieby kan tilbyde på fag og eksamen via nettet. Vores bibliotek 14

17 De erhvervsøkonomiske uddannelser Handelshøjskolens uddannelser er alle på universitetsniveau. Det betyder bl.a. at Handelshøjskolens undervisere bruger en stor del af deres tid på at forske. Det vil sige, at de er med til at udvikle ny viden inden for det felt, som de underviser i. Som stude rende får du udbytte af den nye viden, som forskerne for midler på baggrund af de data, de indsamler og analyserer. Uddannelserne er opbygget med den 3- årige bacheloruddannelse som basis, herefter den 2-årige kandidatoverbygning og endelig muligheden for at afslutte med en forsker uddannelse den 3-årige ph.d.- uddannelse. Bacheloruddannelserne Din indgang til de erhvervsøkonomiske uddannelser er altså bacheloruddannelsen, som giver dig det brede erhvervsøkonomiske fundament. Ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet kan du vælge mellem: HA - Almen erhvervsøkonomi HA i bæredygtighed - Erhvervsøkonomi med bæredygtighed BScB - Bachelor of Science in Business Administration BScB(IM) - Bachelor of Science in Business Administration and International Management BScB(sust) - Bachelor of Science in Business Administration and Sustainability HA(it) - Erhvervsøkonomi-it HA(jur.) - Erhvervsøkonomi-erhvervsjura HA(jur.) i skat - Erhvervsøkonomi-erhvervsjura i skat HA(jur.) i miljø - Erhvervsøkonomi- erhvervsjura i miljø HA(int.) - Erhvervsøkonomi-erhvervssprog med enten engelsk eller tysk De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser er bygget op omkring tre fagområder, nemlig en erhvervsøkonomisk fagblok, en samfundsøkonomisk blok og en redskabsfaglig fagblok. Derudover er et væsentligt element i kombinationsuddannelserne den specielle fagblok, som kendetegner den pågældende uddannelse, nemlig it, erhvervsjura, erhvervssprog, international management eller sustainability. Du har mulighed for en vis specialisering på bacheloruddannelsen i form af valgfag og bachelorafhandling. På Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Business Administration and International Management og på Bachelor of Science in Business Administration and Sustainability foregår undervisningen udelukkende på engelsk i et internationalt studentermiljø. Bachelortitlen giver direkte erhvervskompetence, men den giver som nævnt også mulighed for at fortsætte på en af kandidatoverbygningerne (cand.merc.-uddannelserne). Kandidat uddannelserne cand.merc. Logistics Management Accounting and Control Finance Strategy, Organisation and Leadership Marketing Consumer Affairs Management Information Management International Business Finance and International Business EU Business and Law Business Performance Management International Economic Consulting Innovation Management På linjer med en engelsk titel foregår undervisningen udelukkende på engelsk. cand.merc.aud. cand.merc.(jur.) Formålet med den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse er, at du opnår kompetence til på et højt videnskabeligt niveau at identificere og udarbejde løsninger på erhvervsøkonomiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder og organisationer. Cand.merc.-studiet er bygget op over fire semestre. Første semester består af forudsætningsfag som f.eks. Adfærdsvidenskabelig metode, Organisationsteori- og psykologi eller Kvantitativ økonomisk metode afhængig af den valgte linje. Disse giver basis for at forstå linjefagene på andet semester, hvor linjens mere fokuserende fag ligger. På tredje semester kan du vælge mellem at tage valgfag ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og på ASB Summer University - eller ved andre universiteter. Herunder kan du vælge at tage på udveksling ved et af vores mange udenlandske partneruniversiteter. Endelig kan du erstatte en del af dine valgfag med praktik. Med studiets valgfagsstruktur kan du således vælge at styrke din faglighed inden for det område, som du allerede har valgt som din egen linje. Du kan også vælge at brede din kompetence til andre fagområder ved at tage valgfag fra andre cand.merc.-linjer. Cand.merc.-studiet afsluttes med en kandidatafhandling, som er normeret til et semester (30 ECTS). Alle uddannelserne begynder i ugen omkring 1. september, og de indledes med et særligt introduktionsarrangement. Adgangskravene til bacheloruddannelserne: Til alle bacheloruddannelserne kræves en uddannelse på niveau med den danske studentereksamen. Desuden er der særlige krav i matematik svarende til det danske niveau B. Til HA(int.) er der desuden krav om bestemte sprogniveauer se mere på Ansøgningsfristen er den 15. marts - for ansøgere med dansk studentereksamen dog også 5. juli - og du kan rekvirere ansøgningsskema på Handelshøjskolen eller på Adgangskravene til kandidatuddannelserne: Har du gennemført en bacheloruddannelse inden for erhvervsøkonomi, kan du blive optaget direkte på en af kandidatuddannelserne og blive kandidat på 2 år. Ansøgningsfristen er den 1. juni. Vil du have flere oplysninger? Så kontakt os og få tilsendt materiale og ansøgningsskema. 15

18 copenhagen business school Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i København er et internationalt universitet, der forsker og underviser i erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora. CBS samarbejder med universiteter og virksomheder i både ind- og udland, KØBENHAVN» COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL» KØBENHAVN og med omkring studerende, ca. 500 fastansatte forskere, 800 undervisere fra erhvervslivet og ca administrative medarbejdere er CBS blandt de største business schools i Europa. Det stadig større fokus på det internationale samfund og den globale samhandel stiller nye krav til uddannelserne. Det er CBS strategi at være en aktiv medspiller i internationaliseringen og en attraktiv udbyder af studier, der retter sig mod udenlandske studerende og samtidig ruster de danske studerende til at gøre en forskel på både det nationale og det globale arbejdsmarked. Læs mere om Copenhagen Business School på studieliv CBS lægger stor vægt på at være et universitet med et internationalt miljø og at tilbyner, netværk og kommunikation højt. Der Som led i uddannelsen vægter CBS relatiode de studerende en uddannelse, der satser er et bredt udvalg med studenterorganisationer, sportsaktiviteter, kor, filmklub på den personlige udvikling og ansvarlighed. Samtidig er CBS et universitet med en stærk mm., og yder støtte til tilknytning til erhvervslivet. Det betyder, at studerende, som vil øge mangfoldigheden de studerende undervejs får udviklet deres gennem nye initiativer og arrangementer. kendskab til arbejdet i en virksomhed, så de CBS tilbyder de studerende et af Danmarks mest moderne biblioteker, og der er efter studierne er stærkt rustet til arbejdsmarkedet. De vil møde masser af eksempler computerrum i alle bygninger. Desuden fra det virkelige liv og interesse fra både indgår e-learning på mange studier i danske og internationale virksomheder. undervisningen, og de fleste af de studiefaglige værktøjer er i dag online og Hver eneste uge byder på gæsteforelæsninger, seminarer og andre faglige arrangementer med kendte erhvervsfolk og andre uanset om de studerende er på skolen samlet i et intranet, som kan benyttes, offentlige personer. Desuden aflægger eller hjemme. stribevis af virksomheder fra ind- og udland CBS ligger i hjertet af Frederiksberg, hvert år besøg for at give virksomhedspræsentationer, rekruttere medarbejdere, stationer på campus er der nem og hurtig nær Københavns centrum. Med tre metro- præsentere cases, give karrieretips eller adgang til og fra det meste af byen. Bygningerne er tegnet af kendte arkitekter deltage med faglige inputs. CBS har det største engelsksprogede gennem de seneste tiår og byder på grupperum, caféer og kantiner, boghandler, studieprogram i Norden og mange engelsksprogede valgfag. Årligt har CBS ca kopifaciliteter og trådløse netværk. De studerende fra hele verden, der enten har desuden god tilgængelighed for personer med fysisk funktionsnedsættelse. læser en hel uddannelse eller er på udvekslingsophold. Tilsvarende giver CBS sine egne CBS tilbyder også en række rådgivningsog vejledningsfunktioner, herunder stu- studerende mulighed for et udlandsophold, da højskolen har aftaler med mere end 350 dievejledning, rådgivning for specialestuderende og universiteter verden over. karriererådgivning. 16

19 BA in Information Management Provides you with a core competence in professional information management and with interdisciplinary analytical skills. The programme integrates information, communication, and technology. Bacheloruddannelserne dansksprogede uddannelser 180 ECTS. Læs mere om uddannelserne på HA Almen Erhvervsøkonomi Beskæftiger sig primært med virksomhedens økonomi, men inddrager også teorier om adfærd i organisationer og samfund. Studiet er bygget op omkring fire centrale funktioner i virksomheden: organisation, regnskab, finansiering og afsætning. HA(jur.) Erhvervsøkonomi erhvervsjura Tager udgangspunkt i virksomheden og adskiller sig fra andre juridiske uddannelser ved, at juraen bliver anvendt til fremadrettet problemløsning i stedet for bagudrettet konfliktløsning. HA(it.) Erhvervsøkonomi informationsteknologi Omdrejningspunktet er, hvordan mennesker, virksomheder og organisationer kan anvende it. HA(mat.) Erhvervsøkonomi matematik Fokuserer på de økonomiske områder, hvor der med fordel kan anvendes matematiske løsningsmetoder, hvilket i dag er ganske mange. Det kan fx være inden for områder som nationaløkonomi, finansiering, afsætningsøkonomi, operationsanalyse og planlægning. HA(fil.) Erhvervsøkonomi filosofi Uddanner erhvervsøkonomer med evne til at tænke filosofisk over økonomien og dens forudsætninger. Studiet skaber refleksive praktikere, der kan frembringe økonomisk og samfundsmæssig værdi i kraft af andet og mere end traditionelle erhvervsøkonomiske værktøjer. HA(kom.) Erhvervsøkonomi virksomhedskommunikation Ligger i krydsfeltet mellem ledelse og kommunikation og tager højde for, at kommunikation er et afgørende redskab i nutidens virksomheder. Uddannelsen henvender sig derfor til dig, der vil arbejde strategisk med kommunikation på et højt teoretisk og praktisk niveau. HA(psyk.) Erhvervsøkonomi psykologi Udgangspunktet er, at virksomheden består af mennesker, omgives af mennesker og gør forretning med mennesker. Studiet giver dig kompetencer til at anvende et psykologisk perspektiv i løsningen af virksomhedens forskellige opgaver, og målet er at styrke de mellemmenneskelige processer. Bachelor Programmes English taught programmes 180 ECTS. Read more at BSc in International Business Provides you with a solid business understanding as well as the necessary knowledge, skills and self-confidence to operate in national and international environments that are complex, changing and competitive. BSc in Business Administration and Service Management Is an international programme focused on the service industry. It combines business economic disciplines and methods with themes such as the hospitality industry, cultural institutions and attractions, leisure and sports organisations, as well as the travel and transport industry. BSc in Business Administration and Sociology Gives you an understanding of how companies and other organisations are organised, of their core business, and of how their activities are interlinked with the surrounding society - in an even more globalised world. BSc in International Business and Politics Takes a global view in its focus on the relationships between business, politics, and society. BSc in Business, Language and Culture Takes an innovative approach in that it combines language and cultural skills with other key disciplines including international business economics, cultural and societal analysis, language and area studies, communication and interdisciplinary research methods. BSc in Business, Asian Languages and Culture Deals with key concerns of today's business managers, like global competition, increasing outsourcing of goods and services and the changing framework of global political and economic governance. Kandidatuddannelser - dansksprogede uddannelser 120 ECTS. Læs mere på Cand.merc.-linjer Finansiering og Regnskab Human Resource Management Økonomisk Markedsføring Cand.merc.aud. / Revisorkandidat Cand.soc. uddannelser Human Resource Management Politisk Kommunikation og Ledelse E-business, cand.it. Kombinationsuddannelser Cand.merc.(it.): Profil: IT Management and Business Economics Cand.merc.(fil.) Cand.merc.(jur.) Cand.merc.(kom.) Cand.merc.(mat.) Cand.merc.(psyk.) Master's Programmes - English taught programmes ECTS. Read more at MSc in Economics and Business Administration/Cand.merc. Accounting, Strategy and Control Applied Economics and Finance Finance and Strategic Management International Business International Marketing and Management Management of Innovation and Business Development Marketing Communications Management Strategic Market Creation Strategy, Organisation and Leadership Supply Chain Management MSc in Business, Language and Culture/Cand.merc.int. Business and Development Studies Leadership and Management Studies CEMS Master s in International Management Master of Social Sciences, MSocSc/Cand.soc. Management of Creative Business Processes Organisational Innovation and Entrepreneurship Service Managment Interdisciplinary Programmes MSc in International Business and Politics/ Cand.merc.(pol.) MSc in Business Administration and Information Systems: Profile Information Management Elite Programmes MSc in Advanced Economics and Finance MSc in International Law, Economics and Management 17

20

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag MÄLARDALENS HÖGSKOLA Västerås 2009-06-02 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i ekonomistyrning (EFO019) Vårterminen 2009 Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Vårterminen 2009 Seminariedatum 2009-05-27 Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2014/2015

Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Viktiga datum 2014 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 21 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser, 12 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle,

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Motiv 5 1.2 Syfte 6 2 Genomförande 7 2.1 Första delen att söka information om

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

&finans. Finansbranschen. >Framtid. Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet

&finans. Finansbranschen. >Framtid. Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet Framtid &finans En guide till studier inom finansområdet / 2008 Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet Finansbranschen Ljusa framtidsutsikter för den välutbildade Vad tycker studenterna? Röster

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2013/2014 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 9 maj 2014 ansök på www.nph.se Utbilda dig till NAPRAPAT Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer