360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010"

Transkript

1 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet före avskrivningar uppgick till -1,9 Mkr (1 Mkr) Totala intäkter för räkenskapsåret uppgick till 10,5 Mkr (11 Mkr) Årets resultat uppgick till -14,1 Mkr (0,6 Mkr) Årets resultat före avskrivningar uppgick till -4,6 Mkr (2 Mkr) Likvida medel uppgick på balansdagen till 0,4 Mkr (0,9 Mkr) Soliditeten uppgick på balansdagen till 39% (78%) Investering i Systematic Investment Group Nedskrivning av Prostaker Ldt om 5mkr. Siffrorna avser koncernen när inget annat framgår av sammanhanget. 1

2 Allmänt om verksamheten 360 Holding AB är en koncern bestående av det på First North listade bolaget 360 Holding AB (publ.) samt koncernbolagen Technitain Development AB, 360bet.com Holding Ltd, 360 Online Ltd, Hey Marketing Services Ltd. De tre sistnämnda bolagen är registrerade på Malta. 360bet.com Holding Ltd 360bet.com Holding Ltd är ett helägt dotterbolag till 360 Holding AB och har sitt säte på Malta. Bolaget äger och förvaltar de två dotterbolagen 360 Online Ltd samt Hey Marketing Services Ltd. 360 Online Ltd 360 Online Ltd marknadsför tjänsterna Finansbet.com samt HeyPoker.com, Hyecasion.com, Heybet.com. Finansbet.com erbjuder vadslagning (spread betting) på finansiella marknader, och tillhandahålls i samarbete med London Capital Group. Avtalet är löpande och kan sägas upp av båda parter med 6 månaders uppsägningstid. HeyPoker.com tillhandahålls i samarbete med Ongame Network, koncernbolag till österrikiska koncernen BWin. Avtalet med Onegame Network är löpande. Uppsägningstiden är 6 månader för båda parter. Båda tjänsterna marknadsförs främst mot en europeisk marknad. Efter periodens utgång har Prostaker Ltd och Hey Marketing Services Ltd konsoliderats under 360 Online Ltd för att minska administrationen runt bolagen. Nedan beskrivs Bolagen separat fast all verksamhet ligger under 360 Online Ltd. Hey Marketing Services Ltd Hey Marketing Services Ltd har avtal att marknadsföra pokerspel i samarbete med Entraction. Bolaget har under 2006 marknadsfört 24H Network under domänen HeyPoker.com mot en skandinavisk marknad. HeyPoker är inte längre en aktiv partner i 24H Network pga. nätverksbytet till Ongame Networks. Nu marknadsförs Pokerpanthers.net i Hey Marketing Services Ltd. Pokerpanthers lanserades oktober Pokerpanthers är en s.k. Turnkey partner, vilket innebär att Entraction tillhandahåller såväl betalningslösningar, som hantering av affiliates och kundsupport till Pokerpanthers. Avtalet att verka inom Entraction är omförhandlat och förlängt till oktober 2011 Pokerpanthers har sedan våren 2007 varit partner till Prostaker.com. Technitain Development AB Technitain Development AB har till föremål för sin verksamhet att i egen regi eller via dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra system och programvaror och erbjuda anpassade affärslösningar som riktar sig mot spelbranschen eller därmed förenlig verksamhet. Bolaget har inte bedrivit någon spelverksamhet. Då merparten av alla de system som krävs för att driva HeyPoker levererats under 2007, har behovet för av egen mjukvaruutveckling minskat. Verksamheten som tidigare bedrevs i Technitain Development har istället lagts ut på partners. Idag bedrivs viss utveckling av system och tjänster i Bolaget och har 3 anställda vid periodens utgång. 2

3 Prostaker Ltd Under 2008 förvärvade 360 Holding 51 % av Prostaker Ltd och under 2009 även resterande 49 % som nu ägs nu till 100 %. Prostaker.com är en pokertjänst som sponsrar talangfulla pokerspelare i utbyte mot en del av spelarens vinst. Prostaker har ett stort antal partners från de största och populäraste pokernätverken. Från dessa anslutna partners (speloperatörer) får Prostaker intäkter genom s.k. affiliate kommission för varje pokerspelare som Prostaker förmedlar till sina partners. Pokertjänsten Prostaker.com har avtal med en speloperatör per pokernätverk och erbjuder sina medlemmar spel på Ongame Network, Prima, CryptoLogic, Bossmedia, Entraction samt ipoker vilket skapar stora valmöjligheter för spelarna. Prostaker ger medlemmarna möjlighet att förbättra sitt pokerspelande tillsammans med erfarna och erkänt duktiga pokerspelare som mentorer. För många medlemmar innebär det nya möjligheter, som de aldrig tidigare kunnat erhålla, samtidigt som det finns en naturlig värdegemenskap inbyggd i Prostakers koncept bland anslutna medlemsspelare. 3

4 VD kommentar Året som gått har varit utmanande och många förhoppningar har kommit på skam, många investeringar på våra olika tjänster har inte gett tillräckligt tillbaka. Dollarn, vår viktigaste valuta där vi tjänar ca 90 % av koncernens pengar har minskat ca 20 % i värde vilket påverkat oss negativt. Detta samtidigt som stora omvärldsförändringar från juni-juli inträffade på spelmarknaden, Frankrike införde sin nya spellag, samtidigt som nätverksregler minskade Heypokers intäkter och ökad konkurrens tvingade oss att snabbt utveckla färdigt våra HEY tjänster för att kunna växla fokus till bara försäljning och marknadsföring av våra tjänster. Allt detta blev klart i slutet av november, och vändningen uppåt hade redan startat efter sommaren. En fördröjning i arbetet och lanseringen kostande tid och pengar men framförallt uteblivna intäkter från Heypoker och övriga tjänster. Allt fokus har varit på att förbereda och satsa på Hey varumärket, de övriga tjänsterna Finansbet samt Prostaker har fått stå tillbaka under året, en uppdatering och relansering av Finansbet är det enda som gjorts under våren, men även där det satsats pengar har det inte gett tillräckligt tillbaka. I framtiden kommer vi att använda bättre och effektivare metoder när vi satsar på dessa varumärken, istället för extern hjälp samt marknadsföring kommer vi att använda interna resurser och återaktivera gamla kunder, med hjälp av de databaser vi har. Prostaker, som får minskade resurser, samt externa återförsäljare kommer att kunna utveckla Prostaker under året. Varumärket är fortfarande bra och idén fungerar även ifall 2010 inte varit vad vi hoppats på. Ambitionen att internationalisera och se till att Prostaker bidrar till koncernens resultat, att bygga vidare utan att tillföra resurser och försöka att använda de nya marknaderna i Heypoker, finns kvar och vi tror att det går att genomföra under året om det går att få draghjälp av Heypoker. Att ha så många varumärken att ta hand och så pass många tjänster att driva på så få mänskliga resurser är oerhört svårt i den konkurrens som råder inom flera områden. Så att renodla verksamheten, undersöka möjligheter att slå ihop tjänster med andra aktörer samt genomföra kostnadsbesparingar och satsa på sådant som ger tillbaka mer är givetvis prioriterade frågor som håller på att genomföras redan från början av året. Samtal förs med flera intressanta parter om möjliga affärer rörande våra tjänster eller delar av företaget. Att det kommer att ske en konsolidering under året står helt klart. Säljstrategi och lönsamhet Säljstrategin har vi utvecklat successivt, och den har kunnat utvecklas i en CRM strategi samt med fler återförsäljare i fler länder och på fler marknader än förut. Den lilla organisation som vi haft i Sverige har varit så fokuserad på de olika tjänsterna att det helt enkelt inte funnits tid eller resurser att göra båda delarna. Nu är fokus bara på sälj och CRM, projektorganisationen är neddragen ordentligt i Sverige där vi slagit samman kontoren samt att vi har etablerat nya marknader. Alla kostnader knutna till SEK dras ned ordentligt, alla fasta kostnader i Sverige minskas samt begränsade satsningar görs i Brasilien/Portugal, Tjeckien och Tyskland. Kostnader tas helst i dollar eller euro för att minimera valutarisken då detta slagit hårt mot våra intäkter under året. En stram budget, där sälj är hårdprioriterat resten av året är antagen. System och framtiden De system som nu är vidareutvecklade har kostat en del pengar och internt arbete att uppgradera för att kunna vara med på den tillväxtväg vi valt. Vi tog beslutet att vara långt framme i teknik, design och funktionalitet och det kan vi nu se ger de resultaten som vi önskat. Att ha en stor marknadsföringsbudget är uteslutet, och därför återstod bara den väg vi valt, att åter positionera varumärket HEY med fler tjänster integrerat och att arbeta på fler växande marknader, eller marknader som vi med hjälp av vår effektiva organisation kan bearbeta på ett bra sätt. Vi ansåg att för att ha ett existensberättigande på marknaden var vi tvungna att anpassa oss under 2010, och skapa ett kraftigt växande företag, även ifall vi inte har råd att skaffa en egen licens för Frankrike eller satsa mångmiljonbelopp i marknadsföring på våra olika marknader. Antingen så satsar man på att skapa något som kan möta framtiden, eller så hade man fått ge upp och försöka att spara sig till vinsterna i framtiden vilket inte hade varit en långsiktig strategi. Vi är naturligtvis inte nöjda med att behöva visa förluster i verksamheten, 4

5 och har kraftigt fokus på att återställa lönsamheten. Vi ser framtiden an med tillförsikt, och hoppas att kunna leverera bra och värdeskapande nyheter kring våra tjänster under året. Om vi inte hade genomfört de satsningarna som lett till att Heypoker växt kraftigt och har bredden genom både kasinotjänster och sportbok med livebetting. Tillväxten fortsätter även under februari, med många nya kunder varje vecka samt ett ökat användande av övriga tjänster. Om inte satsningen gjorts är jag osäker på att Heypoker hade klarat framtiden, nu med nya hemsidan och bra system ser vi varje vecka att fler hittar tjänsterna och att kunderna är nöjda. Detta är en effekt av den satsning som ökat förlusten under 2010, men för att kunna vara med i framtiden och växa har det varit en nödvändig satsning för att kunna bli ett starkare företag. Anders Holmstedt, VD 360 Holding AB (publ) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2010 Sammanläggning av Bolagets aktie Styrelsen föreslog årsstämman att Bolagets aktie skulle sammanläggas där 50 befintliga aktier ger 1 ny. Breddar produktportföljen och lanserar Sportsbetting 360 Holdings dotterbolag på Malta, 360 Online, lanserar genom varumärket Heybets.com med tjänster inom Sportsbetting som komplement till de speltjänster man driver idag. Heybets.com är den senaste i raden av tjänster i den satsning på breddad produktportfölj som 360 Online nu genomför. Tjänsten, som lanserats i samband med fotbolls VM, innehåller Sportsbetting och Livebetting vilket ger användarna en ny produkt att spela på. Satsningen görs mot bakgrund av 360 Onlines målsättning att under varumärket Hey bli en helhetsleverantör inom Onlinespel, Casino och Betting. Genomför kvittningsemission Den 29 oktober beslutades att kvitta lån och utlägg i samband med produktionen av Heypokers nya hemsida. Lånen om SEK plus SEK utgivna av Ted Magnusson och Olle Kilberg samt utlägg om SEK av företag närstående till Anders Holmstedt kvittas till st. aktier i 360 Holding AB till kursen 53 öre. Emissionen blev registrerad i februari Ytterligare lån om SEK från Anders Holmstedt och SEK lån i av Olle Kilberg som använts för att lösa det enda lånet som tidigare fanns i koncernens dotterbolag Prostaker Limited är upptaget till 10 % årlig ränta. Om det skulle föreligga ytterligare finansieringsbehov har ett avtal skrivits med Thenberg & Kinde Fondkommission AB att ha rätt att ta in expansionskapital i form av konvertibla skuldebrev. Genomför strategisk investering i bolag verksamt inom högfrekvent trading i odds 360 Holding har beslutat om en större strategisk investering i Systematic Investment Group AB. Investeringen innebär att 360 Holding förvärvar en aktiepost om 30,5% samt övertar ett kortsiktigt lån från säljaren. Total köpeskilling uppgår till ca 6,5 mkr samt övertagande av nyutgivet lån som uppgår till 1,5 mkr. Betalning sker med nyemitterade aktier i 360 Holding AB. Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman den 26 maj 2010 och utan företräde för befintliga aktieägare. Information om Systematic Invest Systematic Invest grundades 2006 och har utvecklat ett tradingsystem som högfrekvent köper och säljer odds på olika marknadsplatser. Systemet är 5

6 helautomatiskt och använder olika komplexa algoritmer för att genomlysa marknaden och exekvera order och positionera olika strategier på millisekunder. Marknaden för handel med odds är att likna med en traditionell börs med köp- och säljkurser, orderdjup, omsättning etc. Oddsbörser är dock ett relativt nytt begrepp men har funnits sedan slutet av 90-talet och omsättningen bedöms som relativt konjunkturokänslig. Handel kan ske på de flesta evenemang från olika sporter till politik och omsättningen varierar från några tusenlappar till många miljoner. Merparten av utvecklingen är avslutad och kostnaderna för detta tagna. Systemet har varit i drift en längre period och har uppvisat en mycket god avkastning upp till 10 % på kapitalet per månad. Systematic har dock bedrivit tradingen med en begränsad tradingkassa. Det nyligen upptagna lånet om 1,5 mkr ska med målsättningen att använda systemet med större volymer samt att utöka handel till andra sporter. Även In-Play odds (Live under match) skall ge bolaget optimala förutsättningar att uppvisa starka kassaflöden redan under kommande kvartal, och en god värdetillväxt framöver. På sikt bedömer bolaget att det är rimligt att tro att förvaltning av en betydligt större tradingkassa är möjlig baserat på ovanstående användningsområden. Målsättningen är att överskottet av tradingkassan ska återinvesteras eller utbetalas som utdelning till aktieägarna i Systematic Invest. Inom ramen för HFT-bolag (High Frequency Trading) finns det att fåtal aktörer som är inriktade på handel med odds. Bolagets bedömning är att dessa aktörers strategier och affärsmodell snarare kompletterar varandra och bidrar till en ökad handel än att konkurrerar med varandra. Ett bolag som är verksamt inom samma bransch är börsnoterade Betting Promotion (BETT). Oddsbörser är en relativt ny och ung företeelse och det känns spännande att kunna vara med i denna utveckling med en tjänst som är konjunkturokänslig och har mycket goda tillväxtmöjligheter i framtiden. Vidare har systemet inga tillväxtkostnader i form av kundanskaffning som våra övriga tjänster har idag och inga direkta konkurrenter till de system som Systematic driver idag. Affärsmodellen är skalbar till andra marknader såsom hästsporten. Lanserar nytt varumärke och stärker produktportföljen med Internationellt tävlingskoncept inom sport. 360 Holding AB förvärvar internationella licensrättigheterna till tävlingskonceptet Football Crazy Worldwide i 60 månader. Rättigheterna innefattar även möjligheter att ge ut licenser till tredje part som säljer konceptet och generera licensintäkter. Licensrättigheterna har förvärvats av 360Holding AB och betalas med optioner som ger säljarna rätt att teckna aktier för 1.50 SEK tidigast vid den tidpunkt 360 Holding AB erhållit licensintäkter uppgående till 1 miljon GBP. En tilläggsoption om optioner som ger rätt att köpa aktier för 2.50 SEK då 360 Holding AB erhållit licensintäkter uppgående till ytterligare 1 miljon GBP. 360Holding betalar således inget för rättigheterna till Football Crazy innan intäkterna överstiger 1 miljon GBP. De kostnader som bolaget påtar sig bedöms som marginella och möjligheterna som detta ger bedöms ha stor potential. Tävlingsformen kräver ingen spellicens på de marknader som har visat störst intresse av produkten. På grund av storlek, mognad eller kännedom om tävlingsformen kommer England vara det land som initialt kommer ge störst intäkter Nedskrivning Prostaker Ltd Då dotterbolaget Prostaker Ltd verksamhet inte utvecklats i enlighet med de prognoser och förhoppningar styrelsen haft, har styrelsen beslutat att skriva ned värdet på dessa andelar med 5 mkr. I koncernen beslöts att göra nedskrivningar avseende goodwill hänfört till förvärvet av Prostaker Ltd med 5 mkr. Dessa nedskrivningar ingår i posten Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i moderbolaget och koncernens 6

7 resultaträkning för räkenskapsåret. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Förvärv av Systematic Investment Group Den tidigare kommunicerade apportemissionen till Equity Dynamics AB för innehavet i Systemtic Invest är ännu inte registrerad. Detta kommer ske så snart bolagsordningsändringarna registreras hos Bolagsverket. Detta beräknas ske först efter årsstämman Säljarna av Systematic Invest har accepterat förskjutningen i registreringen. Totalt är det nya aktier som kommer ännu inte är registrerade. Konsolidering av Prostaker och Hey Marketing Services Ltd Efter perioden har Prostaker och Hey Marketing Services Ltd konsoliderats med 360 Online. MEDARBETARE Antal heltidsanställda i Moderbolaget uppgick per 31 december 2010 till 1 personer. I koncernen finns vid periodens utgång totalt 11 anställda inom ett flertal verksamhetsområden. Det föreligger inga bonusprogram i Bolaget. EMISSIONER UNDER 2010 Inga emissioner har gjorts under räkenskapsåret. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick på balansdagen till 0,4 Mkr ( 0,9 Mkr). Soliditeten uppgick på balansdagen till 39% (78%). Bolagets finansiella ställning kommer under 2011 behöva stärkas för att säkerställa den långsiktigt fortsatta verksamheten. Styrelsen bedömning baseras på flera faktorer varav en är att Bolagets största intäkter är i dollar vilken minskat i värde mot svenska kronan med ca 20% senaste 12 månaderna. Den tidigare kommunicerande satsningen inom systemutveckling påvisar ökade intäkter om än inte i den takt som budgeteras. Detta har föranlett nerdragningar inom främst utveckling av nya produkter och tjänster men även en minskning på personalsidan. Styrelsen gör bedömningen att den reviderade budgeten för 2011 är rimlig och att lönsamhet kan uppnås under innevarande räkneskapsår men för att minska skuldsidan och den långsiktiga risken behöver Bolaget tillföras 3-4mkr. De olika möjligheter som styrelsen för närvarande ser över är främst riktade emissioner och/eller konvertibla lån mot långsiktiga externa investerare men även nyemission till befintliga aktieägare. I det fall en kapitalanskaffning skulle resultera i att tillräckliga finansiella medel inte tillförs Bolaget finns en risk att Bolaget och dess dotterbolag inte kommer kunna fullfölja sina skyldigheter mot långivare och leverantörer. RISKFAKTORER Framtida kapitalbehov Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov genom internt genererade medel är beroende av försäljningsframgångar i verksamheten. Oavsett framtida behov eller situation är, vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor betydelse för bolagets finansiering. Det är inte säkert att bolaget kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när bolaget behöver det och det finns ingen garanti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för bolagets aktieägare. En sådan utveckling skulle väsentligen kunna påverka bolagets 7

8 möjligheter att bedriva sin verksamhet. Risker relaterade till aktieägande i små utvecklingsbolag Framtida eller nuvarande investerare i 360 Holding AB bör beakta att en investering i bolaget är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är utöver faktorer hänförliga till verksamheten beroende av en rad externa faktorer vilka bolaget inte har möjlighet att påverka vilket kan medföra att aktiekursen utvecklas negativt. Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta avseende utgör ägande i 360 Holding AB inget undantag. Nyckelpersoner kan sluta och beroende av medarbetare Verksamheten, är mycket beroende av kunskapen hos ett antal nyckelpersoner samt medarbetarna i övrigt. En förutsättning för verksamhetens framtid är kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom bolagets bransch. En brist eller oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling väsentligen negativt. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan allvarligt skada företagens verksamhet respektive intjäningsförmåga och därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad. Verksamhetshistorik Verksamhet har bedrivits endast en kort tid och resurser som ledning, administration och kapital är begränsade och det är av vikt att dessa disponeras på ett för verksamheten optimalt sätt. Det finns en risk att verksamheten misslyckas med att använda sina begränsade resurser och därmed drabbas av problem av exempelvis finansiell eller organisatorisk art. Ej kontant utdelande företag beroende av aktiekursens utveckling för avkastning Bolaget har historisk inte lämnat någon kontant utdelning till sina aktieägare. Inte heller avser bolaget att lämna någon utdelning inom en överskådlig framtid. Den som överväger att investera skall vara medveten om att avkastningen på en investering i bolagets aktie främst är beroende av aktiekursens utveckling. En avsaknad av en likvid handel i aktien kan innebära stora svårigheter att sälja ett aktieinnehav samt att det kan avsevärt negativt påverka det pris till vilket ett aktieinnehav kan realiseras. Ägarkoncentration En begränsad krets aktieägare har, var för sig eller i grupp, ett betydande inflytande över bolaget. Detta får till följd en potentiell ägarkoncentration som kan vara negativ för övriga aktieägare då den innebär väsentligt inflytande på samtliga ägarrelaterade frågor i bolaget såsom exempelvis styrelsens sammansättning och beslut om företagstransaktioner. Det föreligger risk att majoritetsägare kan förhindra beslut som skulle kunna gynna andra aktieägare. Aktien 360 Holding AB:s aktie är listad på First North sedan september Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. En handelspost omfattar 1 aktie. ISIN-koden är SE Bolagets aktiekapital uppgick per den 31 december 2010 till kr fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 0,50 kr. Den tidigare meddelande apportemissionen till Equity Dynamics AB är ännu inte registrerad och kommer tillföra nya aktier varpå det totala antalet aktier kommer uppgå till Totalt antal utestående aktier per den 31 december 2010 uppgick till

9 DATA PER AKTIE Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning Resultat per aktie, kr före utspädning Neg 0,0014 Neg Resultat per aktie, kr efter utspädning Neg 0,0014 Neg Eget kapital per aktie, kr före utspädning 0,49 0,031 0,028 Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 0,26 0,031 0,028 NYCKELTAL Avkastning på eget kapital, % Neg 4,3% Neg Soliditet, % 39% 78% 50% Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Medelantalet anställda för perioden Definition av nyckeltal Avkastning på eget kapital. Periodens resultat, i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen Bruttomarginal. Bruttoresultat, dvs rörelsens intäkter minus kostnaden för handelsvaror, i procent av rörelsens intäkter. Rörelsemarginal. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter Eget kapital per aktie. Eget kapital, i relation till antal aktier i slutet av perioden Resultat per aktie. Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning justerat för konvertibelräntan. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN Belopp i Tkr Ingående kapital Nedsättning aktiekapital Balanserade vinstmedel Nyemission Kvittningsemission Apportemission Periodens resultat Valutakursdifferenser Utgående balans

10 KONCERNRESULTATRÄKNING Belopp i Tkr månader 3 månader 12 månader 12 månader Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Inkomst skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat

11 KONCERNBALANSRÄKNING Belopp i Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU Kundregister Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Depositioner - 4 Övrig långfristig fordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förskott Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 KONCERNBALANSRÄKNING, FORTS. Belopp i Tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Konvertibla skulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Belopp i Tkr 12 månader 12 månader Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Inbetald ränta Erhållen ränta Justering för poster som inte ingår i resultatet Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i Immateriella anläggningstillgångar Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kursdifferenser i likvida medel 66-8 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i Tkr månader 3 månader 12 månader månader Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Årets resultat

15 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Depositioner - 4 Övrig långfristig fordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 18 2 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS. Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET Belopp i Tkr 12 månader 12 månader Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Inbetald ränta Erhållen ränta Justering för poster som inte ingår i resultatet Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring långfristiga fordringar Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 2 26 Likvida medel vid årets slut

18 REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisnings och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med den senast avlämnade årsredovisningen, ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING Årsstämma kommer att hållas den 30 maj Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget två veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För verksamhetsåret 2010 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas. KOMMANDE RAPPORTER Kvartalsrapport för första kvartalet 2010 lämnas 30 maj Göteborg den 28 februari Holding AB (Publ.) Sven Källfelts Gata Västra Frölunda Org.nr: Certified Adviser till 360 Holding AB är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: STYRELSEN Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. För ytterligare information, kontakta: Anders Holmstedt, VD 360 Holding AB,

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning. för. Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932. Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30

Årsredovisning och koncernredovisning. för. Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932. Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30 Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Nyemissionsmemorandum 2011

Nyemissionsmemorandum 2011 Nyemissionsmemorandum 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Chemel AB (publ) Chemel blir Biotech-IgG med nytt marknadsfokus inriktat mot kunder som arbetar med produktion, utveckling och analys av antikroppar

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer