Författaren och konstnären Anders Allander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författaren och konstnären Anders Allander"

Transkript

1 Författaren och konstnären Anders Allander Anders Allander är 40-talist och har utbildat sig till civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan på 1960-talet. Konstnären är alltså dessutom civilingenjör, vilket kanske är en ovanlig kombination. Men han har verkligen gått i livets hårda skola och har erfarenheter både på gott och ont vilka ger inspiration till många tankeväckande konstverk. Han har arbetat inom näringslivet i Sverige och i Latinamerika och har som projektledare eller som projektmedlem arbetat med att bygga upp ett antal verkstadsindustrier inom en svensk stor-koncern. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-1

2 Under en 4 års period arbetade han som teknisk direktör och senare som platschef för en fabrik i Argentina. Han flyttade till Argentina med hela sin familj och upplevde ett antal turbulenta år i detta fascinerande och ibland mycket farliga land. Hans erfarenheter från dessa år har bland annat mynnat ut i romantrilogin Civilingenjören. Dessutom har han baserat på sina erfarenheter från Argentina-tiden fått inspiration till ett flertal konstverk, som delvis ingår som illustrationer till denna romantrilogi. Vissa av dessa illustrationer har nu tillsammans med andra konstverk från andra tidsepoker mynnat ut i en bok Livsbilder men är nu sammanbundna av en berättelse inspirerad av intrigerna i romantrilogin Civilingenjören. Dessutom har konstnären gett ut en serie av 10 stycken konstböcker baserade på olika teman inom livets skiftningar. Denna bok Miljöbilder innehåller många av konstverken i Civilingenjören och Livsbilder, men är kompletterad med beskrivningar av konstverken samt tar med ytterligare ett antal konstverk. Konstnären har haft en stor separatutställning i början på 1990-talet samt har deltagit i många samlingsutställningar. Han är dessutom aktiv miljökämpe och har under de senaste åren haft en karriär som bland annat miljösamordnare inom samma storkoncern både inom Sverige samt internationellt. Som en del av detta arbete har han utvecklat en hel del presentationsmaterial för miljöargumentering, vilka också är rikt illustrerade med konstnärens bilder. Många av dessa bilder återfinns i denna sammanställning Miljöbilder. Konstnären och författaren Anders Allander önskar alla betraktare och läsare ett stort nöje med att studera bilderna och texterna i det följande. Tänk gärna till både en och två gånger innan ni lämnar en bild eller text. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-2

3 Ni är lovade en givande och rik upplevelse! Konstverket Solen bryter fram Författaren och konstnären Anders Allander är född 1944 och har på eget förlag Technic Art ger ut både skönlitteratur samt faktaböcker enligt nedan : Vägen till miljöcertifiering komplett utgåva, first edition 1997, 4 th revised edition En miljöbok på svenska som handlar om projektarbetet för att införa miljöledningssystem ISO Vägen till miljöcertifiering, (student edition), Samma som Vägen till miljöcertifiering complete edition men nedbantat till mindre än halva sidantalet och därvid betydligt mindre användbar för praktiskt arbete. The Road to Environmental Certification book 1, (Utgången. Har ersatts av Komplett utgåva enligt ovan) The Road to Environmental Certification book 2, (Utgången. Har ersatts av Komplett utgåva enligt ovan) Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-3

4 The Road to Environmental Certification (complete edition), First edition Second revised edition En miljöbok på engelska som handlar om projektarbetet för att införa miljöledningssystem ISO Miljöbilder (Environmental pictures), first edition Second revised edition En 460 sidor sammanställning av Anders Allanders mest betydande konstverk. Finns bara i svart-vitt. Livsbilder (Life pictures), first edition En kombinerad roman och konstbok. Profitable Sustainability Work, first edition En engelsspråkig bok som används som utbildningsmaterial på högskola. Presentation Global Warming, first edition En engelskspråkig bok på 62 sidor alt. OH-bilder, som beskriver påverkan på Växthuseffekten från ett svenskt företag. Continual Improvements of sustainability som kan ses som en fortsättning på böckerna om miljöcertifiering. Denna bok visar hur man kan arbeta med ständiga förbättringar under 8 år vad gäller både miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor samt därtill kopplade ekonomiska frågor. First edition Böcker ingående i en svit av 10 st konstböcker på olika teman illustrerade med konstverk skapade av Anders Allander enligt nedan. Dessa konstböcker är på sidor per styck helt i färgtryck. Miljöbilder (Konstbok 1), first edition sidor. Nöjesbilder (Konstbok 2), first edition sidor. Matbilder (Konstbok 3), first edition sidor. Musikbilder (Konstbok 4), first edition sidor. Vilobilder (Konstbok 5), first edition sidor. Erotikbilder (Konstbok 6), first edition sidor. Intrigbilder (Konstbok 7), first edition sidor. Människobilder (Konstbok 8), first edition sidor. Hembilder (Konstbok 9), first edition sidor. Gudsbilder (Konstbok 10), first edition sidor. Romaner ingående i trilogin Civilingenjören (The Master of Science) enligt nedan. Denna romansvit skildrar en svensk familjs och en Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-4

5 företagsledares äventyr i det stora turbulenta och farliga landet Argentina under militärjuntans tid åren Det är dessutom en spännande historia som handlar om kamp mellan gott och ont i en intrigernas maktkamp inom en storkoncern där höga befattningshavare använder sig av hänsynslösa metoder för att tillskansa sig ännu mer makt och pengar. Berättelsen innehåller dessutom många tankeväckande surrealistiska avsnitt samt en hel del humor. De stora planerna (The Great plans), 1st edition 1994, second revised edition Only available in Swedish. Högspel (High Games), 1st edition 1995, second revised edition Only available in Swedish. Turbulens (Turbulence), 1st edition 2002 second revised edition Only available in Swedish. På andra förlag har nedanstående skrivelser utgivits : Datoranpassad modell för beräkning av ekonomiska kvantiteter (Computerized Model for Calculation of Economical Quantities, 1970, Royal Institute of Technology, Stockholm. Written together with Hans Ericson. Successful certification of an ABB machine, 2000 at Elsevier, Corporate Environmental Strategy, vol. 8, No. 2 (2001), London Profitable investments in Environmental management System at ABB Motors AB. (Abstract No 98), Academic Paper for ERCP 2001 in Lund, Sweden. Nyckelindikatorer yttre miljö använda i Miljöledningssystemet ISO inom ABB Automation Technologies AB/Machines (Key indicators to be used in the Environmental Management System at ABB Automation Technologies AB/Machines). Paper used by SIS (Swedish Institute of Standards) in Stockholm Resulted in received prize. Förbättrad lönsamhet med miljöledningssystem (Better profitability with Environmental Management Systems). Published by SMR (Swedish Association for Mechanical Engineers), From Mekanisten 1998:4. Written together with Anders Nylander. Förutom det ovanstående så är författaren och konstnären Anders Allander en aktiv skribent av debattartiklar om energi- och miljö-frågor. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-5

6 Gemenskap Konstverket Gemenskap kan symbolisera internationella miljösatsningar - eller internationell gemenskap rent allmänt. Här har de olika nationerna enats om en gemensam miljöflagga eller kulturflagga fylld med natursymboler och olika nationers interna flaggor. Till och med flaggstången består av flaggsymboler. Den står också fast förankrad i naturen. Flaggstångens knopp är en sol med GUDs allseende öga. Det finns dock ett allvarligt orosmoment. Längst nere i mörkret till höger finns det en liten otäck tistel, som kan symbolisera internationella miljöbovar. Eller den kan symbolisera internationella terrorister eller andra intrigmakare. Målning i Akryl storlek 32 x 40 cm. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-6

7 Kulturblomster Målningen Kulturblomster handlar om Internationell Gemenskap men med något annan vinkling än den strax innan gjorda målningen Gemenskap. Det är en av de tidigast gjorda akrylmålningarna. Den slutfördes under April Storlek 52 x 64 cm. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-7

8 Den Internationella Gemenskapen symboliseras här av 5 st blommor vardera symboliserande en världsdel - Europa, Amerika, Afrika, Asien och Oceanien. De olika nationerna och världsdelarna symboliseras på enklast möjliga sätt medelst sina flaggor och med enkla kanske schablonmässigt målade ansikten av människor från respektive världsdel. Blommorna får sin kraft och näring nedstuckna i en vas, som i sin tur symboliserar Jorden. Målningen kan tänkas tjänstgöra som ett debattinlägg om den oroliga värld som vi lever i. Den poängterar dock en förhoppning om att alla mänskliga kulturer kan tillåtas blomstra i gemenskap och fred med varandra. Det går att efter ytterligare studier av målningen finna betydligt fler symbolvärden. Ett annat symbolvärde kan till exempel vara internationella miljöfrågor. Det här kan handla om att vasen är fylld med friskt vatten, luften runt blommorna är ren och fräsch och människorna lever i harmoni med Naturen. Förutom symbolvärdena har målningen också ett värde som en glad och positiv lek med former och färger. Målningen som är från 1994 är gjord i akryl på pannå av storlek F15 vilket är 65x54 cm. Pris : Ej till salu Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-8

9 Kretslopp I Poem och målning av Anders Allander Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-9

10 Tillvarons mångfald är kronan på eken där brusar av livet och skrattet och leken Från molnkronan faller nu droppar av klarhet blomblad och kärlek i sin nakna barhet Allt detta blir näring för rötternas hunger och förs upp till kronan som jublande sjunger en lovsång till livet och hela dess kretslopp och mildrar dess ängslan och livskampens hetslopp Den näringen tillförs var cell och var huskropp bestrålad av solen, vår tillvaros ljuskropp Målningen och poemet handlar om Naturens kretslopp. Bilden handlar också om återvinning. Bilden visar till det yttre ett träd som en sol skiner på. Trädets krona utgörs emellertid av ett moln som är fullt med natursymboler. Det symboliserar tillvaron för människor och djur som lever i harmoni med Naturen. Det faller regn från molnkronan vilket sugs upp av trädets rötter. Det faller även löv och annat miljövänligt avfall från kronan i symbolisk form av hjärtan. Detta sugs också upp av trädets rötter och förs upp till kronan i ett evigt kretslopp. Det hela hålls igång genom tillförd värmeenergi från solen. Akrylmålningen har storlek 45 x 54 cm. Det är en symbol för Kretslopp! Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-10

11 Kretslopp III - Liv och Död Tuschmålningen har storlek A3. Ovanstående bild symboliserar miljövänlig avfallshantering. Här sker samling av avfall för kompostering i form av löv eller samling för annan återvinning av miljövänligt avfall i form av ett hjärta. Ur det miljövänliga avfallet växer det liv i form av en blomma. Ur det döda materialet skapas nytt liv. Detta är samtidigt en kretsloppssymbol. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-11

12 Möte med naturen Målningen Möte med naturen föreställer till det yttre en planta med blad och orange blommor som börjar att slå ut till våren. Stammen är alldeles svart som vinternatten men kommer snart att skifta färg. Tittar men närmare på målningen så kan man urskilja ett ansikte av en sovande man mitt inne i bilden. Hans ansikte utgörs av plantans stam, grenar, blad och blommor. En enkel tolkning kan vara att ansiktet föreställer en naturälskande människa som möter och lever med naturen. Ansiktet kan också tänkas symbolisera en gudomlig närvaro i naturen. En Gud som nu sover men håller på att vakna upp och får våren att spira på nytt efter vintermörkret. Målningen som är från 1994 har gjorts med vattenbaserad tusch och är av format A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-12

13 Växtkraft I Konstverket Växtkraft I åskådliggör Naturens kraft. Den är tålig men tåligheten räcker inte hur länge som helst. Det gäller att värna om naturresurserna och ha respekt för allt levande såväl växter som djur. Under 1990-talet har miljömedvetandet blivit bättre. Man får hoppas att det fortsätter på denna goda väg! Tuschmålningen är av storlek A3. Inramad! Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-13

14 Eken Konstverket Eken skapades 1966 i svart tusch. Det visar ett träd med intensiva mönster i barken och rötterna och kronan. Man kan nästan se trädet som svampmolnet från en atombomb. I så fall kan det handla om miljöförstöring. Men Eken kan också symbolisera människans komplicerade tillvaro. Det krävs många krångliga turer innan man kan resa sig upp i full kraft och nå till toppen i Ekens krona. En del blir kvar på marken medan andra kanske når halvvägs. Men några når ända upp. Tuschteckning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-14

15 Själaträdet En symbolisk bild där betraktaren får göra sina egna tolkningar! Kan det ha att göra med att vårda den besjälade Naturen?? Tuschteckning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-15

16 Död Hund Bilden Död Hund illustrerar en vanlig syn längst med Sydamerikanska vägar. Det ligger ofta döda hundar där utan att någon kommer och tar hand om dem. De får ligga kvar tills de helt har försvunnit av förruttnelse och blivit uppätna av fåglar. Även konstnärens och hans familjs första hund i Sydamerika råkade ut för ödet att bli överkörd. Men han fick i alla fall en anständig begravning i den trädgård, som var hans hem. Bilden kan ges vissa symboliska värden, men det är upp betraktaren att finna dessa själv beroende på sina egna referensramar. Bilden är skapad med vattenbaserad tusch på A3 ritpapper Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-16

17 Ankan Konstverket Ankan är målat i olja 1976 och utnyttjas som en illustration i romanen Högspel symboliserande en bluffande direktör. Målningen är gjord i laseringsteknik med olika lackskikt över ljusare bakgrund för att få fram eftersökta effekter. Ankan kan också vara en miljöbild skildrande ett oskuldsfullt djur som bara kan överleva om vi värnar om vår miljö. Den har i övrigt ingen särskild symbolik utan är en dekorativ lek med moderata färger med en något naturalistisk inriktning. Storlek F8. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-17

18 Skalbaggarna Bilden Skalbaggarna symboliserar konstnärens upplevelse en natt i den lilla staden Chui på gränsen mellan Uruguay och Brasilien. En skildring visas enligt nedan : Natten faller på häftigt och det blir alldeles becksvart. Luften är tropiskt varm och fuktig och fylls snabbt av små tumnagelstora svarta skalbaggar. Det är en fullkomlig svärm. De finns överallt och ligger i drivor på trottoaren och knastrar sönder då man går på trottoaren. De fastnar i kläder och hår och det är riktigt obehagligt. Det hörs ett brummande i luften från de svärmande små baggarna och vi ser att hela himlen är uppfylld av dem. Det här är mer än de svärmar av ollonborrar som man ibland kan se nere i sydsverige. Det här är extremt! De kommer också in på hotellet och vi får sopa ut dem ur rummet så att de inte stör vår nattsömn. Men det går inte att vädra för då kommer de in på en gång. Vi ligger vakna i våra sängar en bra stund och hör baggarna knattra mot fönstret innan vi så till slut somnar. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-18

19 På morgonen. då vi kommer ut från hotellet ligger det fortfarande drivor av baggar på trottoarerna. Det knastrar under sulorna då vi går fram på trottoarerna i dag också. Men svärmarna i luften har upphört. Kan det handla om rena miljöfrågor, som att värna även om små liv som svärmande skalbaggar? Kan det handla om jämviktsförhållanden, så att poblationen av olika djurarter ska hållas på en mer konstant acceptabel nivå? Ska människan gripa in för att åstadkomma jämvikt? Det kan finnas en hel del symbolik i händelsen och den skapade bilden! Bilden kan till exempel ha totalt annan symbolik. Det kan handla om en pöbel som trakasserar en stackars annorlunda kanske vackrare individ, som nu ligger underst i myllret. Man kan här anspela på iakttagelser från djurlivet. Men bilden kan även anspela på hur den mänskliga naturen kan vara med mobbing etc. vanliga företeelser ute i samhälle, näringsliv och skola. I sådant fall ges bilden en helt annorlunda dimension. Datorgrafik i valbar storlek. Signerad! Pris : 1500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-19

20 Logikens sönderfall Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-20

21 Konstverket Logikens sönderfall kan tänkas skildra miljöförstöring samt återuppbyggnad. Den visar ett träd som är fast förankrat i naturen och styrs av enkla logiska samband. Svart är inte vitt. Ett leende betyder vänskap. Matematiska samband såsom att 2+1 = 3 och att integralen mellan 1 och y av dx/x = ln (y) samt att blommor och djur och natur samt mänskliga boningar är fundamentala värden. Men så plötsligt kommer det en miljöförstöringens Demon med sin hammare och slår sönder de logiska sambanden. Allt splittras och far i väg i lösa trådar i accelererad miljöförstöring. Nu är 10 mindre än 7. Nu är 2H + O = svaveldioxid och inte vatten. Nu är leendet djävulens intriganta leende. Nu är skogarna och husen upp och ner. Nu används orimliga falska spelkort. Nu gäller ingen rimlig logik längre. Detta kan symbolisera ohejdad miljöförstöring som ökad växthuseffekt, ökad försurning, miljögifter i Naturen, ökad övergödning etc..etc.. Goda människor eller änglar försöker att knyta ihop trådarna igen. Det kanske är miljökämpar i hela världen! De lyckas i det närmaste men hammaren kommer tillbaka gång på gång Konstverket kan också ha andra bottnar. Det kan kanske handla om den komplicerade tillvaron för oss människor i världen. Tuschmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-21

22 Den omedvetne Konstverket Den Omedvetne visar en man som varken ser, hör, känner eller på annat sätt uppfattar allt vackert, som han har runt omkring sig. Han kan fatta beslut som mynnar ut i Logikens sönderfall enligt tidigare bara för att han är fullkomligt omedveten. Tuschmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-22

23 Allanderistisk Stad i Sopor Bilden kan tänkas symbolisera det enorma sopberg som kan bli följden om inte återvinning av avfall införs på ett effektivt sätt. Soporna täcker hela staden i högar av oidentifierbar bråte. Den kan tänkas vara Västerås som i en framtid kanske kommer att se ut på detta sätt om inte människor satsar på att få ner sina avfallsmängder medels återvinning eller andra åtgärder. Endast en skyskrapa sticker upp ur sopberget. Men även den hukar sig för miljöbelastningen. Det är kris! Tuschmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-23

24 Elektrisk energi II Bilden föreställer en droppe rent vatten ur vilken energi i form av en blixt och en sol utvinns. Den är på så sätt en symbol för miljöaspekten elektrisk energi. Det handlar om ren miljövänlig energi i form av vattenkraft som inte avger några skadliga emissioner till luft. Bilden kan även ha andra symbolvärden - t.ex. i form av en odödlig flygande drake som rundar solen - detta för att ytterligare poängtera kraft och en i det oändliga uthållig energikälla. Tuschmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-24

25 Frusen blomma Bilden Frusen blomma är ett inlägg i svensk energipolitik och miljöpartiets politik i synnerhet. Bilden symboliserar situationen i Sverige om miljöpartiets politik drivs fullt ut. Inga rimliga energikällor får användas, varvid miljöpartiets vinter blir mycket kall och hård, utan möjligheter till ekonomiskt möjlig uppvärmning. Miljöpartiets lilla maskros får stå där ute i kylan och vira en halsduk om sig för att försöka överleva. Tusch och Akrylmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-25

26 Grön energi Bilden Grön energi är en kommentar till svensk energipolitik. I Sverige lägger man ner miljövänlig ekonomiskt försvarbar kärnkraft och bygger upp miljöbelastande bioeldade kraftverk, där det inte ens finns tillräckligt med råvaror inom landets gränser. Detta medför ökade energikostnader, som svensken i gemen får lov att betala. Det är dessutom en enorm kapitalförstöring att lägga ner helt fungerande kärnkraftverk för att ersätta med någonting betydligt sämre. Man bränner pengar, vilket visas av konstverket. Datorgrafik i valfri storlek. Signerad. Pris : 1500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-26

27 Vårkänslor Poem och Målning av Anders Allander Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-27

28 Solen är ett skimmer av vibrerande eld och värme innan den så står helt uppe över trädtopparna. Trots att det är tidigt på morgonen, så värmer den uppåtgående solen vårt hus och vår trädgård på ett njutningsbart sätt. Ett poem finns tillägnad detta skådespel. Vårsolen stiger i kraft bortom havet och utgör ett villkor för tillvaronavet Dess strålar nu formas till jublande djur som sjunger en lovsång i klaraste dur Virvlande vindar nu leker bort natten och isen omvandlas till livets blå vatten Livshavets yta nu krusas av vågor och himlen uppfylles av värmande lågor Vårsolen doftar av prunkande ängar Naturen den vaknar i blomstersängar Konstverket är målat i Akryl på pannå 1996 av storlek F10. Det är dessutom omslagets illustration till Anders Allanders bok Vägen till Miljöcertifiering. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-28

29 Växthuseffekten Ovanstående bild visar miljöpåverkan från generering av elenergi. Konstverket föreställer till det yttre en anläggning som vräker ut svart rök över en sjö där det finns dränkta träd. Enbart trädtopparna sticker upp ur vattnet. Genererad energi kommer ut som en blixt från kraftverket. Anläggningen är ett kolkraftverk där kol brinner inne i den svarta brännkammaren. Röken som vräks ut är sot och koldioxid som täcker jorden och får atmosfären att bli som taket på ett växthus. I växthuset jorden stiger temperaturen successivt så att isen vid jordens poler smälter. Dessutom utvidgas vattenvolymen då havet blir varmare. Allt detta får havsytan att stiga upp till 60 meter. Jorden värms upp, varvid isen vid polerna smälter. Detta tillsammans med ökad temperatur på havsvattnet får hav och sjöar att Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-29

30 expandera och svämma över. Bilden visar att de nu redan döda skogarna har blivit dränkta av det översvämmade havsvattnet. Röken bildar formationen av en hotfull rovfågel som sträcker sina vingar över världen. Eller är det ett svart okunnighetens spöke i stället...? Svarta dödens regndroppar finns inne i molnet och kommer snart att regna ner över Naturen! Kraftverkets skorsten spyr ut svart rök som också är fylld med sura gaser svaveldioxid samt kväveoxider, vilka försurat skogarna runt kraftverket. Skogarna har dött av försurning. De av svaveldioxid och kväveoxider redan döda skogarna blir på sikt dränkta av det stigande vattnet. Havet är dessutom alldeles grönt av övergödning från kvävet i kväveoxiderna samt från gödning av skogen i samband med utnyttjande av biobränslen från skogsavfall samt från den kväveoxid som bildas vid förbränningen etc. Kraftverket står på ett berg av kol som sticker upp ur havet. Kolet från kolberget förtärs sakta av kraftverket, som därvid långsamt sjunker ner i havet. Kraftverket förtär grundvalen för sin egen existens. Det är ingen hållbar utveckling! Eller är det ett berg av kol? Det kanske är Satan själv som har tagit kommandot och nu tittar upp från djupet! Satan symboliserar ohejdat miljöförstöring! Förutom att konstverket utgör ett inlägg i energidebatten så har det konstnärliga värden med stilrena linjer och ytor som spelar mot varandra. Datorgrafik i valfri storlek. Signerad av konstnären! Pris : 1500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-30

31 Farliga transporter Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-31

32 Bilden Farliga transporter visar en tankbil som transporterar farliga kemikalier och sprider miljöförstöring runt omkring sig. Föraren och hans chefer är miljöbovar med leende ansikte som syns i fronten av tankbilen. De har inget certifikat för att sköta farliga transporter utan struntar i detta för kortsiktiga vinster. Bilden han också föreställa Den Glade Centerpartisten som visar en oljetransport på m 3 avancerande på en mörk väg på väg tillbaka i utvecklingen. Den lämnar ett klart ljus bakom sig. Oljemängden är den olja som åtgår att bränna upp per år för att kompensera för energibortfallet då kärnkraftverket Barsebäck läggs ner. Tankbilen spiller olja omkring sig under sin färd tillbaka i utvecklingen. Detta kan symbolisera den enorma miljökatastrof som ett haveri i Östersjön medför, då en av de många supertankers havererar och som transporterar den olja som krävs då Barsebäck läggs ner. Dropparna kan också symbolisera den stora miljöförstöring som förbränning av fossila bränslen medför i form av utsläpp av koldioxid, svavel och kväveoxider. Miljökatastrofen symboliseras ytterligare av dödskallar inuti lyktorna på tankbilen. Framför däcken på tankbilen finns det en liten pärla med en atom inuti. Detta symboliserar den mängd kärnbränsle på 2,7 m 3 som Barsebäck förbrukar per år. Denna mängd är så liten att man behöver ett starkt förstoringsglas för att över huvud taget kunna se den. Pärlorna håller på att krossas av den framfarande enorma tankbilen. Vid närmare studium av hela bilden så kan man också se att tankbilen föreställer ett leende ansikte. Detta är ansiktet av en jublande centerpartist som firar då beslutet om nedläggning av Barsebäck togs i Januari Centerpartisten är så lycklig att han gråter. I bilden består gråt och svett av nedfallande oljedroppar orsakande miljöförstöring. Förutom att konstverket utgör ett inlägg i kärnkraftdebatten och illustrerar en dyster framtidsbild så har det klart estetiska värden med stilrena linjer och ytor som spelar mot varandra. Datorgrafik i valfri storlek. Signerad av konstnären!. Pris : 1500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-32

33 Atomkraft Konstverket Atomkraft visar en atom som består av natur- och livssymboler. Det visar en positiv inställning till kärnkraft och visar att råmaterial för kärnbränsle är naturliga inslag i naturen. I Sverige finns det uran i marken naturligt, vilket räcker för svensk kärnkrafts behov under 1700 år med nuvarande produktion av el från kärnkraft. Det är inte, som många kärnkraftmotståndare anser, någonting onaturligt som borde fortsätta ligga nergrävt djupt nere i marken. Utan radioaktiva grundämnen så skulle naturliga mutationer och livets utveckling på jorden inte ha kunnat ske. I centrum av atomen finns därför natursymboler. Livet i form av djur och människor kretsar som elektroner runt kärnan. Dessutom symboliserar konstverket en ren, god, rik energikälla utan skadliga emissioner till natur och människor. Datorgrafik i valfri storlek. Signerad av konstnären! Pris : 1500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-33

34 Livets Vatten I Bilden föreställer Livets Vatten i form av ett människofoster liggande i ett glas av vatten. Hennes näring kommer från Moderns Hjärta, som också syns i vattnet. Detta är en livsbejakande livssymbol, som kan ses som en kommentar till Livets Mirakel. Människobarnet håller en blomma i sina händer. Blomman bildar också en sol, som kan ses som en Gudssymbol Tuschmålning av format A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-34

35 Livets Vatten III Bilden föreställer en droppe rent vatten där det växer en blomma full av livskraft. Vattnet är rent och friskt och livet kan frodas däri! Bilden illustrerar miljöaspekten rent vatten. Tuschmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-35

36 Törnfågeln Emissioner till luft är ofta signifikanta miljöaspekter. Dessa kan symboliseras av följande bild benämnt Törnfågeln. Här visas en fågel i luften som har hunnits i fatt av svarta luftföroreningar som griper in i fågeln. Luftföroreningarna bildar också formen av en spretig tistel eller törnen, som har fångat fågeln. Bilden kan fixeras på 2 olika sätt : Ser man på det svarta, så ser man de svarta luftföroreningarna eller tisteln. Ser man på utrymmena mellan det svarta, så ser man den vita fågeln. Tuschmålning av storlek A3. Fågeln är döende och liknar närmast ett spöke. Pris : 2500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-36

37 Törnfågeln II Tuschteckningen Törnfågeln II visar en fågel som är fångad av svarta spretiga törnen. Men de svarta törnena utgör också gränslinjer för en vit figur innanför det svarta. Där kan man se den fångade fågeln! Tuschmålning av storlek A3. Pris : 2500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-37

38 Man i törnen Målningen Man i Törnen handlar om en gudomlig närvaro i Naturen. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-38

39 Målningen föreställer karga grenar med törnen som sträcker sig upp mot skyn. Det är vinter och de är alldeles svarta och har varken blommor och löv. Vid en närmare betraktelse kan man mitt ibland törnena finna ansiktet av en man, som sluter ögonen. Han kanske sover? Mannen utgör en del av Naturen och törnena. Naturen och törnena utgör på så sätt en del av mannen. Mannen kan tänkas vara Kristus, som är insnärjd i sin törnekrona och som nu vilar för att till våren uppstå på nytt. Målningen kan också tolkas som att Naturen sover vintersömn. Det går att efter ytterligare studier av målningen finna betydligt fler symbolvärden. Förutom symbolvärdena har målningen ett värde som en intressant och dekorativ lek med former och ljus och mörker. Konstverket redovisas för 2 teman : Miljöbilder och Vilobilder. Bland Vilobilderna finns dessutom varianter på samma bildidé. Målningen, som är från är gjord i tusch på A3 ritpapper. Den ingår i en serie på temat Man i Törnen. Pris : 3000 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-39

40 Farlig strålning Konstverket Farlig strålning symboliserar en spricka i himlen som öppnat sig och släpper ner farlig UV-strålning i form av dödskallar. Naturen är steril där strålningen träffar marken. Runt omkring prunkar Naturen av växtlighet. Bilden handlar om sprickan i det skyddande ozonskiktet, som har alstrats på grund av stora utsläpp av aggressiva freoner till luften. Ozon (O 3 ) absorberar stora delar av den farligaste UV-strålningen från solen. Utan ozonskiktet skulle inte något liv kunna finnas ovanför vattenytan. Ozonskiktet finns i stratosfären km ovanför jordytan. Skiktet är mycket tunt och skulle vid motsvarande tryck vid jordytan vara c:a 3 mm tjockt. Ozonet bryts ner och nybildas i en kontinuerlig naturlig process. Man har dock funnit att vissa ämnen kan accelerera nedbrytningen av ozonet i stratosfären och därigenom sätta jämvikten ut spel. Det är främst kolföreningar Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-40

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014. Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften

Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014. Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014 Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften År, årstider, dag och natt Vi har fyra årstider; vår, sommar,

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström ELEMENTA Pernilla Hägg Nordström Vad är då elementa - grundläggande, nödvändigt för livet på Jorden? Det är inte Dow-Jones index, inte en ständigt ökande BNP, inte tillgång på olja och billig el. Det är

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64 annika.palmgren@fysik.lu.se Soliga dagar sofi.jonsevall@gavle.se www.fysik.org Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Ord och begrepp

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Version 1 av artikeln : Feldeklarerad miljöpåverkan av el från nya biopannan i kraftvärmeverket

Version 1 av artikeln : Feldeklarerad miljöpåverkan av el från nya biopannan i kraftvärmeverket Att: John Kraft VLT Härmed översändes en artikel om den nya biopannan i Västerås kraftvärmeverk! Den blev något fyllig, men det finns mycket som jag vill säga. Om du tycker att den är alltför fyllig så

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Verktygslådan är uppdelad i tre delar; 1. En Regnmakare ÄR, 2. En Regnmakare VET och 3. En Regnmakare GÖR vilka följer de tre delarna av berättelsen om Regnmakarna,

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG Jag behöver vara ensam med mina tankar lämna mig inte ensam Det talas om språket där jag vandrar jag vet inte vad jag ska säga Om jag behärskar språket vad

Läs mer

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme år 7 I detta område kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll: Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer