Författaren och konstnären Anders Allander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författaren och konstnären Anders Allander"

Transkript

1 Författaren och konstnären Anders Allander Anders Allander är 40-talist och har utbildat sig till civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan på 1960-talet. Konstnären är alltså dessutom civilingenjör, vilket kanske är en ovanlig kombination. Men han har verkligen gått i livets hårda skola och har erfarenheter både på gott och ont vilka ger inspiration till många tankeväckande konstverk. Han har arbetat inom näringslivet i Sverige och i Latinamerika och har som projektledare eller som projektmedlem arbetat med att bygga upp ett antal verkstadsindustrier inom en svensk stor-koncern. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-1

2 Under en 4 års period arbetade han som teknisk direktör och senare som platschef för en fabrik i Argentina. Han flyttade till Argentina med hela sin familj och upplevde ett antal turbulenta år i detta fascinerande och ibland mycket farliga land. Hans erfarenheter från dessa år har bland annat mynnat ut i romantrilogin Civilingenjören. Dessutom har han baserat på sina erfarenheter från Argentina-tiden fått inspiration till ett flertal konstverk, som delvis ingår som illustrationer till denna romantrilogi. Vissa av dessa illustrationer har nu tillsammans med andra konstverk från andra tidsepoker mynnat ut i en bok Livsbilder men är nu sammanbundna av en berättelse inspirerad av intrigerna i romantrilogin Civilingenjören. Dessutom har konstnären gett ut en serie av 10 stycken konstböcker baserade på olika teman inom livets skiftningar. Denna bok Miljöbilder innehåller många av konstverken i Civilingenjören och Livsbilder, men är kompletterad med beskrivningar av konstverken samt tar med ytterligare ett antal konstverk. Konstnären har haft en stor separatutställning i början på 1990-talet samt har deltagit i många samlingsutställningar. Han är dessutom aktiv miljökämpe och har under de senaste åren haft en karriär som bland annat miljösamordnare inom samma storkoncern både inom Sverige samt internationellt. Som en del av detta arbete har han utvecklat en hel del presentationsmaterial för miljöargumentering, vilka också är rikt illustrerade med konstnärens bilder. Många av dessa bilder återfinns i denna sammanställning Miljöbilder. Konstnären och författaren Anders Allander önskar alla betraktare och läsare ett stort nöje med att studera bilderna och texterna i det följande. Tänk gärna till både en och två gånger innan ni lämnar en bild eller text. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-2

3 Ni är lovade en givande och rik upplevelse! Konstverket Solen bryter fram Författaren och konstnären Anders Allander är född 1944 och har på eget förlag Technic Art ger ut både skönlitteratur samt faktaböcker enligt nedan : Vägen till miljöcertifiering komplett utgåva, first edition 1997, 4 th revised edition En miljöbok på svenska som handlar om projektarbetet för att införa miljöledningssystem ISO Vägen till miljöcertifiering, (student edition), Samma som Vägen till miljöcertifiering complete edition men nedbantat till mindre än halva sidantalet och därvid betydligt mindre användbar för praktiskt arbete. The Road to Environmental Certification book 1, (Utgången. Har ersatts av Komplett utgåva enligt ovan) The Road to Environmental Certification book 2, (Utgången. Har ersatts av Komplett utgåva enligt ovan) Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-3

4 The Road to Environmental Certification (complete edition), First edition Second revised edition En miljöbok på engelska som handlar om projektarbetet för att införa miljöledningssystem ISO Miljöbilder (Environmental pictures), first edition Second revised edition En 460 sidor sammanställning av Anders Allanders mest betydande konstverk. Finns bara i svart-vitt. Livsbilder (Life pictures), first edition En kombinerad roman och konstbok. Profitable Sustainability Work, first edition En engelsspråkig bok som används som utbildningsmaterial på högskola. Presentation Global Warming, first edition En engelskspråkig bok på 62 sidor alt. OH-bilder, som beskriver påverkan på Växthuseffekten från ett svenskt företag. Continual Improvements of sustainability som kan ses som en fortsättning på böckerna om miljöcertifiering. Denna bok visar hur man kan arbeta med ständiga förbättringar under 8 år vad gäller både miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor samt därtill kopplade ekonomiska frågor. First edition Böcker ingående i en svit av 10 st konstböcker på olika teman illustrerade med konstverk skapade av Anders Allander enligt nedan. Dessa konstböcker är på sidor per styck helt i färgtryck. Miljöbilder (Konstbok 1), first edition sidor. Nöjesbilder (Konstbok 2), first edition sidor. Matbilder (Konstbok 3), first edition sidor. Musikbilder (Konstbok 4), first edition sidor. Vilobilder (Konstbok 5), first edition sidor. Erotikbilder (Konstbok 6), first edition sidor. Intrigbilder (Konstbok 7), first edition sidor. Människobilder (Konstbok 8), first edition sidor. Hembilder (Konstbok 9), first edition sidor. Gudsbilder (Konstbok 10), first edition sidor. Romaner ingående i trilogin Civilingenjören (The Master of Science) enligt nedan. Denna romansvit skildrar en svensk familjs och en Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-4

5 företagsledares äventyr i det stora turbulenta och farliga landet Argentina under militärjuntans tid åren Det är dessutom en spännande historia som handlar om kamp mellan gott och ont i en intrigernas maktkamp inom en storkoncern där höga befattningshavare använder sig av hänsynslösa metoder för att tillskansa sig ännu mer makt och pengar. Berättelsen innehåller dessutom många tankeväckande surrealistiska avsnitt samt en hel del humor. De stora planerna (The Great plans), 1st edition 1994, second revised edition Only available in Swedish. Högspel (High Games), 1st edition 1995, second revised edition Only available in Swedish. Turbulens (Turbulence), 1st edition 2002 second revised edition Only available in Swedish. På andra förlag har nedanstående skrivelser utgivits : Datoranpassad modell för beräkning av ekonomiska kvantiteter (Computerized Model for Calculation of Economical Quantities, 1970, Royal Institute of Technology, Stockholm. Written together with Hans Ericson. Successful certification of an ABB machine, 2000 at Elsevier, Corporate Environmental Strategy, vol. 8, No. 2 (2001), London Profitable investments in Environmental management System at ABB Motors AB. (Abstract No 98), Academic Paper for ERCP 2001 in Lund, Sweden. Nyckelindikatorer yttre miljö använda i Miljöledningssystemet ISO inom ABB Automation Technologies AB/Machines (Key indicators to be used in the Environmental Management System at ABB Automation Technologies AB/Machines). Paper used by SIS (Swedish Institute of Standards) in Stockholm Resulted in received prize. Förbättrad lönsamhet med miljöledningssystem (Better profitability with Environmental Management Systems). Published by SMR (Swedish Association for Mechanical Engineers), From Mekanisten 1998:4. Written together with Anders Nylander. Förutom det ovanstående så är författaren och konstnären Anders Allander en aktiv skribent av debattartiklar om energi- och miljö-frågor. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-5

6 Gemenskap Konstverket Gemenskap kan symbolisera internationella miljösatsningar - eller internationell gemenskap rent allmänt. Här har de olika nationerna enats om en gemensam miljöflagga eller kulturflagga fylld med natursymboler och olika nationers interna flaggor. Till och med flaggstången består av flaggsymboler. Den står också fast förankrad i naturen. Flaggstångens knopp är en sol med GUDs allseende öga. Det finns dock ett allvarligt orosmoment. Längst nere i mörkret till höger finns det en liten otäck tistel, som kan symbolisera internationella miljöbovar. Eller den kan symbolisera internationella terrorister eller andra intrigmakare. Målning i Akryl storlek 32 x 40 cm. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-6

7 Kulturblomster Målningen Kulturblomster handlar om Internationell Gemenskap men med något annan vinkling än den strax innan gjorda målningen Gemenskap. Det är en av de tidigast gjorda akrylmålningarna. Den slutfördes under April Storlek 52 x 64 cm. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-7

8 Den Internationella Gemenskapen symboliseras här av 5 st blommor vardera symboliserande en världsdel - Europa, Amerika, Afrika, Asien och Oceanien. De olika nationerna och världsdelarna symboliseras på enklast möjliga sätt medelst sina flaggor och med enkla kanske schablonmässigt målade ansikten av människor från respektive världsdel. Blommorna får sin kraft och näring nedstuckna i en vas, som i sin tur symboliserar Jorden. Målningen kan tänkas tjänstgöra som ett debattinlägg om den oroliga värld som vi lever i. Den poängterar dock en förhoppning om att alla mänskliga kulturer kan tillåtas blomstra i gemenskap och fred med varandra. Det går att efter ytterligare studier av målningen finna betydligt fler symbolvärden. Ett annat symbolvärde kan till exempel vara internationella miljöfrågor. Det här kan handla om att vasen är fylld med friskt vatten, luften runt blommorna är ren och fräsch och människorna lever i harmoni med Naturen. Förutom symbolvärdena har målningen också ett värde som en glad och positiv lek med former och färger. Målningen som är från 1994 är gjord i akryl på pannå av storlek F15 vilket är 65x54 cm. Pris : Ej till salu Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-8

9 Kretslopp I Poem och målning av Anders Allander Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-9

10 Tillvarons mångfald är kronan på eken där brusar av livet och skrattet och leken Från molnkronan faller nu droppar av klarhet blomblad och kärlek i sin nakna barhet Allt detta blir näring för rötternas hunger och förs upp till kronan som jublande sjunger en lovsång till livet och hela dess kretslopp och mildrar dess ängslan och livskampens hetslopp Den näringen tillförs var cell och var huskropp bestrålad av solen, vår tillvaros ljuskropp Målningen och poemet handlar om Naturens kretslopp. Bilden handlar också om återvinning. Bilden visar till det yttre ett träd som en sol skiner på. Trädets krona utgörs emellertid av ett moln som är fullt med natursymboler. Det symboliserar tillvaron för människor och djur som lever i harmoni med Naturen. Det faller regn från molnkronan vilket sugs upp av trädets rötter. Det faller även löv och annat miljövänligt avfall från kronan i symbolisk form av hjärtan. Detta sugs också upp av trädets rötter och förs upp till kronan i ett evigt kretslopp. Det hela hålls igång genom tillförd värmeenergi från solen. Akrylmålningen har storlek 45 x 54 cm. Det är en symbol för Kretslopp! Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-10

11 Kretslopp III - Liv och Död Tuschmålningen har storlek A3. Ovanstående bild symboliserar miljövänlig avfallshantering. Här sker samling av avfall för kompostering i form av löv eller samling för annan återvinning av miljövänligt avfall i form av ett hjärta. Ur det miljövänliga avfallet växer det liv i form av en blomma. Ur det döda materialet skapas nytt liv. Detta är samtidigt en kretsloppssymbol. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-11

12 Möte med naturen Målningen Möte med naturen föreställer till det yttre en planta med blad och orange blommor som börjar att slå ut till våren. Stammen är alldeles svart som vinternatten men kommer snart att skifta färg. Tittar men närmare på målningen så kan man urskilja ett ansikte av en sovande man mitt inne i bilden. Hans ansikte utgörs av plantans stam, grenar, blad och blommor. En enkel tolkning kan vara att ansiktet föreställer en naturälskande människa som möter och lever med naturen. Ansiktet kan också tänkas symbolisera en gudomlig närvaro i naturen. En Gud som nu sover men håller på att vakna upp och får våren att spira på nytt efter vintermörkret. Målningen som är från 1994 har gjorts med vattenbaserad tusch och är av format A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-12

13 Växtkraft I Konstverket Växtkraft I åskådliggör Naturens kraft. Den är tålig men tåligheten räcker inte hur länge som helst. Det gäller att värna om naturresurserna och ha respekt för allt levande såväl växter som djur. Under 1990-talet har miljömedvetandet blivit bättre. Man får hoppas att det fortsätter på denna goda väg! Tuschmålningen är av storlek A3. Inramad! Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-13

14 Eken Konstverket Eken skapades 1966 i svart tusch. Det visar ett träd med intensiva mönster i barken och rötterna och kronan. Man kan nästan se trädet som svampmolnet från en atombomb. I så fall kan det handla om miljöförstöring. Men Eken kan också symbolisera människans komplicerade tillvaro. Det krävs många krångliga turer innan man kan resa sig upp i full kraft och nå till toppen i Ekens krona. En del blir kvar på marken medan andra kanske når halvvägs. Men några når ända upp. Tuschteckning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-14

15 Själaträdet En symbolisk bild där betraktaren får göra sina egna tolkningar! Kan det ha att göra med att vårda den besjälade Naturen?? Tuschteckning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-15

16 Död Hund Bilden Död Hund illustrerar en vanlig syn längst med Sydamerikanska vägar. Det ligger ofta döda hundar där utan att någon kommer och tar hand om dem. De får ligga kvar tills de helt har försvunnit av förruttnelse och blivit uppätna av fåglar. Även konstnärens och hans familjs första hund i Sydamerika råkade ut för ödet att bli överkörd. Men han fick i alla fall en anständig begravning i den trädgård, som var hans hem. Bilden kan ges vissa symboliska värden, men det är upp betraktaren att finna dessa själv beroende på sina egna referensramar. Bilden är skapad med vattenbaserad tusch på A3 ritpapper Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-16

17 Ankan Konstverket Ankan är målat i olja 1976 och utnyttjas som en illustration i romanen Högspel symboliserande en bluffande direktör. Målningen är gjord i laseringsteknik med olika lackskikt över ljusare bakgrund för att få fram eftersökta effekter. Ankan kan också vara en miljöbild skildrande ett oskuldsfullt djur som bara kan överleva om vi värnar om vår miljö. Den har i övrigt ingen särskild symbolik utan är en dekorativ lek med moderata färger med en något naturalistisk inriktning. Storlek F8. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-17

18 Skalbaggarna Bilden Skalbaggarna symboliserar konstnärens upplevelse en natt i den lilla staden Chui på gränsen mellan Uruguay och Brasilien. En skildring visas enligt nedan : Natten faller på häftigt och det blir alldeles becksvart. Luften är tropiskt varm och fuktig och fylls snabbt av små tumnagelstora svarta skalbaggar. Det är en fullkomlig svärm. De finns överallt och ligger i drivor på trottoaren och knastrar sönder då man går på trottoaren. De fastnar i kläder och hår och det är riktigt obehagligt. Det hörs ett brummande i luften från de svärmande små baggarna och vi ser att hela himlen är uppfylld av dem. Det här är mer än de svärmar av ollonborrar som man ibland kan se nere i sydsverige. Det här är extremt! De kommer också in på hotellet och vi får sopa ut dem ur rummet så att de inte stör vår nattsömn. Men det går inte att vädra för då kommer de in på en gång. Vi ligger vakna i våra sängar en bra stund och hör baggarna knattra mot fönstret innan vi så till slut somnar. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-18

19 På morgonen. då vi kommer ut från hotellet ligger det fortfarande drivor av baggar på trottoarerna. Det knastrar under sulorna då vi går fram på trottoarerna i dag också. Men svärmarna i luften har upphört. Kan det handla om rena miljöfrågor, som att värna även om små liv som svärmande skalbaggar? Kan det handla om jämviktsförhållanden, så att poblationen av olika djurarter ska hållas på en mer konstant acceptabel nivå? Ska människan gripa in för att åstadkomma jämvikt? Det kan finnas en hel del symbolik i händelsen och den skapade bilden! Bilden kan till exempel ha totalt annan symbolik. Det kan handla om en pöbel som trakasserar en stackars annorlunda kanske vackrare individ, som nu ligger underst i myllret. Man kan här anspela på iakttagelser från djurlivet. Men bilden kan även anspela på hur den mänskliga naturen kan vara med mobbing etc. vanliga företeelser ute i samhälle, näringsliv och skola. I sådant fall ges bilden en helt annorlunda dimension. Datorgrafik i valbar storlek. Signerad! Pris : 1500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-19

20 Logikens sönderfall Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-20

21 Konstverket Logikens sönderfall kan tänkas skildra miljöförstöring samt återuppbyggnad. Den visar ett träd som är fast förankrat i naturen och styrs av enkla logiska samband. Svart är inte vitt. Ett leende betyder vänskap. Matematiska samband såsom att 2+1 = 3 och att integralen mellan 1 och y av dx/x = ln (y) samt att blommor och djur och natur samt mänskliga boningar är fundamentala värden. Men så plötsligt kommer det en miljöförstöringens Demon med sin hammare och slår sönder de logiska sambanden. Allt splittras och far i väg i lösa trådar i accelererad miljöförstöring. Nu är 10 mindre än 7. Nu är 2H + O = svaveldioxid och inte vatten. Nu är leendet djävulens intriganta leende. Nu är skogarna och husen upp och ner. Nu används orimliga falska spelkort. Nu gäller ingen rimlig logik längre. Detta kan symbolisera ohejdad miljöförstöring som ökad växthuseffekt, ökad försurning, miljögifter i Naturen, ökad övergödning etc..etc.. Goda människor eller änglar försöker att knyta ihop trådarna igen. Det kanske är miljökämpar i hela världen! De lyckas i det närmaste men hammaren kommer tillbaka gång på gång Konstverket kan också ha andra bottnar. Det kan kanske handla om den komplicerade tillvaron för oss människor i världen. Tuschmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-21

22 Den omedvetne Konstverket Den Omedvetne visar en man som varken ser, hör, känner eller på annat sätt uppfattar allt vackert, som han har runt omkring sig. Han kan fatta beslut som mynnar ut i Logikens sönderfall enligt tidigare bara för att han är fullkomligt omedveten. Tuschmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-22

23 Allanderistisk Stad i Sopor Bilden kan tänkas symbolisera det enorma sopberg som kan bli följden om inte återvinning av avfall införs på ett effektivt sätt. Soporna täcker hela staden i högar av oidentifierbar bråte. Den kan tänkas vara Västerås som i en framtid kanske kommer att se ut på detta sätt om inte människor satsar på att få ner sina avfallsmängder medels återvinning eller andra åtgärder. Endast en skyskrapa sticker upp ur sopberget. Men även den hukar sig för miljöbelastningen. Det är kris! Tuschmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-23

24 Elektrisk energi II Bilden föreställer en droppe rent vatten ur vilken energi i form av en blixt och en sol utvinns. Den är på så sätt en symbol för miljöaspekten elektrisk energi. Det handlar om ren miljövänlig energi i form av vattenkraft som inte avger några skadliga emissioner till luft. Bilden kan även ha andra symbolvärden - t.ex. i form av en odödlig flygande drake som rundar solen - detta för att ytterligare poängtera kraft och en i det oändliga uthållig energikälla. Tuschmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-24

25 Frusen blomma Bilden Frusen blomma är ett inlägg i svensk energipolitik och miljöpartiets politik i synnerhet. Bilden symboliserar situationen i Sverige om miljöpartiets politik drivs fullt ut. Inga rimliga energikällor får användas, varvid miljöpartiets vinter blir mycket kall och hård, utan möjligheter till ekonomiskt möjlig uppvärmning. Miljöpartiets lilla maskros får stå där ute i kylan och vira en halsduk om sig för att försöka överleva. Tusch och Akrylmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-25

26 Grön energi Bilden Grön energi är en kommentar till svensk energipolitik. I Sverige lägger man ner miljövänlig ekonomiskt försvarbar kärnkraft och bygger upp miljöbelastande bioeldade kraftverk, där det inte ens finns tillräckligt med råvaror inom landets gränser. Detta medför ökade energikostnader, som svensken i gemen får lov att betala. Det är dessutom en enorm kapitalförstöring att lägga ner helt fungerande kärnkraftverk för att ersätta med någonting betydligt sämre. Man bränner pengar, vilket visas av konstverket. Datorgrafik i valfri storlek. Signerad. Pris : 1500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-26

27 Vårkänslor Poem och Målning av Anders Allander Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-27

28 Solen är ett skimmer av vibrerande eld och värme innan den så står helt uppe över trädtopparna. Trots att det är tidigt på morgonen, så värmer den uppåtgående solen vårt hus och vår trädgård på ett njutningsbart sätt. Ett poem finns tillägnad detta skådespel. Vårsolen stiger i kraft bortom havet och utgör ett villkor för tillvaronavet Dess strålar nu formas till jublande djur som sjunger en lovsång i klaraste dur Virvlande vindar nu leker bort natten och isen omvandlas till livets blå vatten Livshavets yta nu krusas av vågor och himlen uppfylles av värmande lågor Vårsolen doftar av prunkande ängar Naturen den vaknar i blomstersängar Konstverket är målat i Akryl på pannå 1996 av storlek F10. Det är dessutom omslagets illustration till Anders Allanders bok Vägen till Miljöcertifiering. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-28

29 Växthuseffekten Ovanstående bild visar miljöpåverkan från generering av elenergi. Konstverket föreställer till det yttre en anläggning som vräker ut svart rök över en sjö där det finns dränkta träd. Enbart trädtopparna sticker upp ur vattnet. Genererad energi kommer ut som en blixt från kraftverket. Anläggningen är ett kolkraftverk där kol brinner inne i den svarta brännkammaren. Röken som vräks ut är sot och koldioxid som täcker jorden och får atmosfären att bli som taket på ett växthus. I växthuset jorden stiger temperaturen successivt så att isen vid jordens poler smälter. Dessutom utvidgas vattenvolymen då havet blir varmare. Allt detta får havsytan att stiga upp till 60 meter. Jorden värms upp, varvid isen vid polerna smälter. Detta tillsammans med ökad temperatur på havsvattnet får hav och sjöar att Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-29

30 expandera och svämma över. Bilden visar att de nu redan döda skogarna har blivit dränkta av det översvämmade havsvattnet. Röken bildar formationen av en hotfull rovfågel som sträcker sina vingar över världen. Eller är det ett svart okunnighetens spöke i stället...? Svarta dödens regndroppar finns inne i molnet och kommer snart att regna ner över Naturen! Kraftverkets skorsten spyr ut svart rök som också är fylld med sura gaser svaveldioxid samt kväveoxider, vilka försurat skogarna runt kraftverket. Skogarna har dött av försurning. De av svaveldioxid och kväveoxider redan döda skogarna blir på sikt dränkta av det stigande vattnet. Havet är dessutom alldeles grönt av övergödning från kvävet i kväveoxiderna samt från gödning av skogen i samband med utnyttjande av biobränslen från skogsavfall samt från den kväveoxid som bildas vid förbränningen etc. Kraftverket står på ett berg av kol som sticker upp ur havet. Kolet från kolberget förtärs sakta av kraftverket, som därvid långsamt sjunker ner i havet. Kraftverket förtär grundvalen för sin egen existens. Det är ingen hållbar utveckling! Eller är det ett berg av kol? Det kanske är Satan själv som har tagit kommandot och nu tittar upp från djupet! Satan symboliserar ohejdat miljöförstöring! Förutom att konstverket utgör ett inlägg i energidebatten så har det konstnärliga värden med stilrena linjer och ytor som spelar mot varandra. Datorgrafik i valfri storlek. Signerad av konstnären! Pris : 1500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-30

31 Farliga transporter Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-31

32 Bilden Farliga transporter visar en tankbil som transporterar farliga kemikalier och sprider miljöförstöring runt omkring sig. Föraren och hans chefer är miljöbovar med leende ansikte som syns i fronten av tankbilen. De har inget certifikat för att sköta farliga transporter utan struntar i detta för kortsiktiga vinster. Bilden han också föreställa Den Glade Centerpartisten som visar en oljetransport på m 3 avancerande på en mörk väg på väg tillbaka i utvecklingen. Den lämnar ett klart ljus bakom sig. Oljemängden är den olja som åtgår att bränna upp per år för att kompensera för energibortfallet då kärnkraftverket Barsebäck läggs ner. Tankbilen spiller olja omkring sig under sin färd tillbaka i utvecklingen. Detta kan symbolisera den enorma miljökatastrof som ett haveri i Östersjön medför, då en av de många supertankers havererar och som transporterar den olja som krävs då Barsebäck läggs ner. Dropparna kan också symbolisera den stora miljöförstöring som förbränning av fossila bränslen medför i form av utsläpp av koldioxid, svavel och kväveoxider. Miljökatastrofen symboliseras ytterligare av dödskallar inuti lyktorna på tankbilen. Framför däcken på tankbilen finns det en liten pärla med en atom inuti. Detta symboliserar den mängd kärnbränsle på 2,7 m 3 som Barsebäck förbrukar per år. Denna mängd är så liten att man behöver ett starkt förstoringsglas för att över huvud taget kunna se den. Pärlorna håller på att krossas av den framfarande enorma tankbilen. Vid närmare studium av hela bilden så kan man också se att tankbilen föreställer ett leende ansikte. Detta är ansiktet av en jublande centerpartist som firar då beslutet om nedläggning av Barsebäck togs i Januari Centerpartisten är så lycklig att han gråter. I bilden består gråt och svett av nedfallande oljedroppar orsakande miljöförstöring. Förutom att konstverket utgör ett inlägg i kärnkraftdebatten och illustrerar en dyster framtidsbild så har det klart estetiska värden med stilrena linjer och ytor som spelar mot varandra. Datorgrafik i valfri storlek. Signerad av konstnären!. Pris : 1500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-32

33 Atomkraft Konstverket Atomkraft visar en atom som består av natur- och livssymboler. Det visar en positiv inställning till kärnkraft och visar att råmaterial för kärnbränsle är naturliga inslag i naturen. I Sverige finns det uran i marken naturligt, vilket räcker för svensk kärnkrafts behov under 1700 år med nuvarande produktion av el från kärnkraft. Det är inte, som många kärnkraftmotståndare anser, någonting onaturligt som borde fortsätta ligga nergrävt djupt nere i marken. Utan radioaktiva grundämnen så skulle naturliga mutationer och livets utveckling på jorden inte ha kunnat ske. I centrum av atomen finns därför natursymboler. Livet i form av djur och människor kretsar som elektroner runt kärnan. Dessutom symboliserar konstverket en ren, god, rik energikälla utan skadliga emissioner till natur och människor. Datorgrafik i valfri storlek. Signerad av konstnären! Pris : 1500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-33

34 Livets Vatten I Bilden föreställer Livets Vatten i form av ett människofoster liggande i ett glas av vatten. Hennes näring kommer från Moderns Hjärta, som också syns i vattnet. Detta är en livsbejakande livssymbol, som kan ses som en kommentar till Livets Mirakel. Människobarnet håller en blomma i sina händer. Blomman bildar också en sol, som kan ses som en Gudssymbol Tuschmålning av format A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-34

35 Livets Vatten III Bilden föreställer en droppe rent vatten där det växer en blomma full av livskraft. Vattnet är rent och friskt och livet kan frodas däri! Bilden illustrerar miljöaspekten rent vatten. Tuschmålning av storlek A3. Pris : SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-35

36 Törnfågeln Emissioner till luft är ofta signifikanta miljöaspekter. Dessa kan symboliseras av följande bild benämnt Törnfågeln. Här visas en fågel i luften som har hunnits i fatt av svarta luftföroreningar som griper in i fågeln. Luftföroreningarna bildar också formen av en spretig tistel eller törnen, som har fångat fågeln. Bilden kan fixeras på 2 olika sätt : Ser man på det svarta, så ser man de svarta luftföroreningarna eller tisteln. Ser man på utrymmena mellan det svarta, så ser man den vita fågeln. Tuschmålning av storlek A3. Fågeln är döende och liknar närmast ett spöke. Pris : 2500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-36

37 Törnfågeln II Tuschteckningen Törnfågeln II visar en fågel som är fångad av svarta spretiga törnen. Men de svarta törnena utgör också gränslinjer för en vit figur innanför det svarta. Där kan man se den fångade fågeln! Tuschmålning av storlek A3. Pris : 2500 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-37

38 Man i törnen Målningen Man i Törnen handlar om en gudomlig närvaro i Naturen. Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-38

39 Målningen föreställer karga grenar med törnen som sträcker sig upp mot skyn. Det är vinter och de är alldeles svarta och har varken blommor och löv. Vid en närmare betraktelse kan man mitt ibland törnena finna ansiktet av en man, som sluter ögonen. Han kanske sover? Mannen utgör en del av Naturen och törnena. Naturen och törnena utgör på så sätt en del av mannen. Mannen kan tänkas vara Kristus, som är insnärjd i sin törnekrona och som nu vilar för att till våren uppstå på nytt. Målningen kan också tolkas som att Naturen sover vintersömn. Det går att efter ytterligare studier av målningen finna betydligt fler symbolvärden. Förutom symbolvärdena har målningen ett värde som en intressant och dekorativ lek med former och ljus och mörker. Konstverket redovisas för 2 teman : Miljöbilder och Vilobilder. Bland Vilobilderna finns dessutom varianter på samma bildidé. Målningen, som är från är gjord i tusch på A3 ritpapper. Den ingår i en serie på temat Man i Törnen. Pris : 3000 SEK Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-39

40 Farlig strålning Konstverket Farlig strålning symboliserar en spricka i himlen som öppnat sig och släpper ner farlig UV-strålning i form av dödskallar. Naturen är steril där strålningen träffar marken. Runt omkring prunkar Naturen av växtlighet. Bilden handlar om sprickan i det skyddande ozonskiktet, som har alstrats på grund av stora utsläpp av aggressiva freoner till luften. Ozon (O 3 ) absorberar stora delar av den farligaste UV-strålningen från solen. Utan ozonskiktet skulle inte något liv kunna finnas ovanför vattenytan. Ozonskiktet finns i stratosfären km ovanför jordytan. Skiktet är mycket tunt och skulle vid motsvarande tryck vid jordytan vara c:a 3 mm tjockt. Ozonet bryts ner och nybildas i en kontinuerlig naturlig process. Man har dock funnit att vissa ämnen kan accelerera nedbrytningen av ozonet i stratosfären och därigenom sätta jämvikten ut spel. Det är främst kolföreningar Kapitel 4 : Musikbilder Sid 4-40

COOLA NER JORDEN LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004

COOLA NER JORDEN LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004 COOLA NER JORDEN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004 Coola ner jorden 1 Innehållsförteckning se förklaringar

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil.

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil. Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003 Klimatresan Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil Klimatresan 1 Innehåll Kap 1 klimatgrunder Havet, humlan och Concorden... 5 Fyra framtidsbilder...

Läs mer

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss!

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss! HÖSTEN 011 Njut av stunden! I höst fokuserar vi på livskonstnärskap och ljus och kärlek. Spännande produktkit för din utveckling och kursverksamhet, sid 4 Smyckesserien Ljus och kärlek, sid 38 Vår version

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Aadu Ott & Erik Ott. Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design. No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0

Aadu Ott & Erik Ott. Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design. No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0 Aadu Ott & Erik Ott Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0 1 2 Den åttonde dagen Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design

Läs mer

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8 1 Innehåll Om projektet 3 Strömtjuven skapar energikloka barn 5 Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6 Energiskola för pedagogen 8 Förskolans Läroplan och de pedagogiska övningarna 14 Samling

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

LIVETEn gratis tidning från

LIVETEn gratis tidning från Det goda LIVETEn gratis tidning från DELAS UT I LÄNETS BREVLÅDOR UNDER VECKA 46#2010 Lycka Humor Hälsa...och annat som påverkar vårt välbefinnande Landstinget Kronoberg. Varsågod! Nr 2 2010 magasin Mia

Läs mer

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand Så att det går att fortsätta, sen Copyright Thomas Tidholm 2004 Tryckt hos XXX, XXX 2004 isbn 91-46-20468-7 Han kommer ridande genom Hälsinglands

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 ROLLPERSONEN... 5

SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 ROLLPERSONEN... 5 SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 VAD ÄR SERDAN... 5 TÄRNINGSLÖST... 5 ROLLPERSONEN... 5 TALANGER OCH FÄRDIGHETER... 8 Färdigheter... 16 SEKUNDÄRA VÄRDEN... 17 Bärförmåga = STY*2... 17 Skadetålighet

Läs mer

Lärande Liv- En inspirationsbok om odling på Rosengård

Lärande Liv- En inspirationsbok om odling på Rosengård Lärande Liv- En inspirationsbok om odling på Rosengård Drömmarnas Hus och Lärande Liv Drömmarnas Hus är ett kulturhus för barn och ungdomar mellan 7-17 år med bas i Rosengård i Malmö. Här har föreningen

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster INNEHÅLL A. Om materialet Naturens tjänster Livsviktigt... 7 Vad säger läroplanen... 8 Vem ska använda materalet... 8 Lustfyllt

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Extratext om ekonomiskt oberoende. Per Lundgren

Extratext om ekonomiskt oberoende. Per Lundgren Extratext om ekonomiskt oberoende Per Lundgren Copyright 2013 1 Dedikation Träning gör mästaren 2 Förord Extratexten om ekonomiskt oberoende är tre kapitel och utgör en komplettering utöver det material

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Mellan himmel och jord

Mellan himmel och jord 1 09 Mellan himmel och jord the Environmental Card Game Hur skulle miljökampen se ut om man gjorde ett kortspel av den? Jo, såhär. Är det någon som på allvar vill spela det här spelet finns instruktioner,

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Brev sammanställda av Muhammed Muadi

Brev sammanställda av Muhammed Muadi DE NYA AMERIKABREVEN 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna Brev sammanställda av Muhammed Muadi Ett samarbetsprojekt mellan Biblioteken, Kultur Jönköpings kommun och Stadskontoret Adress: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Konstvetenskap, Sektionen för Humaniora Högskolan i Halmstad C-uppsats, 15 hp, höstterminen 2008 Handledare:

Läs mer