[AN G E F Ö R E T A G E T S A D R E S S ] Årsbok för Basset Artesien Normand 2007 Drevprov, utställning och viltspår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[AN G E F Ö R E T A G E T S A D R E S S ] Årsbok för Basset Artesien Normand 2007 Drevprov, utställning och viltspår"

Transkript

1 [AN G E F Ö R E T A G E T S A D R E S S ] Årsbok för Basset Artesien Normand 2007 Drevprov, utställning och viltspår

2 Standard för Basset Artesien Normand Ursprungland: Frankrike Användningsområde: Drivande hund. Rasen jagar lika bra ensam som i grupp och är skalldrivande. Dessa korta ben gör att den kan tränga in i den tätaste vegetationen dit en högbent hund inte kan komma och driva ut viltet som sökt skydd därinne. Den jagar med förkärlek kaniner men den jagar lika bra hare och rådjur. Den spårar och driver vilt med stor säkerhet, inte fort men målmedvetet och med kraftigt skall. Bakgrund/ändamål: Aveln med inriktning på korthårig, började omkring Utifrån ett sannolikt gemensamt ursprung skapade la Couteuix de Canteleu en hund av brukstyp med raka framben kallad Artois, medan Louis Lane utvecklade en mer iögonfallande typ med krokiga framben kallad Normand. Men fick vänta ända till år 1924 innan namnet Basset Artesien Normand antogs. Leon Verrier, som vid 77 års ålder, 1927 övertog ledningen av rasklubben, ville förstärka det normandiska inslaget i rasen. I standarboken för drivande hundar år 1930, där både bassetvarianterna artois och artesien normand upptagits, finns följande notering, som avser den senare: Jaktklubbskommittén beslutar att notera basset artesien Normand bör vara en över-gångsvariant mot rasen av typ Normand utan inslag av Artois. Helhetsintryck: En i förhållande till sin höjd lång hund, som skall vara robust och samlad och vars huvud skall påminna om ädelheten hos grand chien normand. Viktiga måttförhållande: Mankhöjden/kroppslängd 5:8 Bröstkorgens djup/kroppslängd 2:3 Skallens bredd/huvudets längd 1:2 Nosryggens längd/skallens längd 10:10 Uppförande och karaktär: Med sitt goda och välljudande skall, driver den målmedvetet viltet utan alltför hög fart. Karaktär: glad och mycket tillgiven. Huvud:Skallparti: Skallen skall vara välvd och måttligt stor med tydligt framträdande nackknöl. Huvudet skall vara torrt. Stop: Stopet skall vara tydligt men ej överdrivet markerat. Ansikte: Nostryffel: Den skall vara svart och stor samt något framskjuten. Näsborrarna skall vara väl öppna. Nosparti: Nosryggen skall ha ungefär samma längd som skallen och vara lätt böjd. Läppar: Överläppen skall väl täcka underkäken men får varken ha för mycket överhägn eller vara för stram Käkar/tänder: Saxbett Kinder: På kinderna bör huden bilda ett eller två veck. 2

3 Ögon: Ögonen skall vara ovala, stora och mörka samt harmoniera med pälsfärgen. Blicken skall vara lugn och allvarig. Det röda inre ögonlocket får synas men får inte vara framträdande. Öron: Öronen skall vara ansatta så lågt som möjligt och aldrig högre än en tänkt linje mellan ögonen. De skall vara smala vid fästet, väl inrullande. De skall vara tunna, mjuka och mycket långa och skall minst nå till nostryffeln och helst sluta i en spets. Hals: Halsen skall vara ganska lång med måttlig mängd löst halsskinn Kropp: Rygglinje: Ryggen skall vara bred och välutvecklad Ländparti: Länden skall vara lätt välvd Kors: Korset skall ha en lätt välvning Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara oval och långsträckt Revbenen skall vara långa och ha lång sträckning bakåt. Bröstbenet skall vara långt och med väl utvecklat förbröst. Flankerna skall vara fylliga och bröstlinjen skall tydligen nå nedanför armbågarna. Svans: Svansen skall vara tämligen lång, kraftig vid fästet och jämnt avsmalnande mot spetsen. När hunden står stilla skall svansspetsen kunna nå marken. Svansen skall bäras sabelformad och får aldrig vara böjd över ryggen. Svansen får inte heller ha längre borstigt hår mot svansspetsen. Det är absolut förbjudet att trimma svansen på utställningshundar Extremiteter: Framställ: Helhetsintryck: Frambenen skall vara korta och kraftiga. De skall vara krokiga eller näst intill. Tedensen till krokighet skall vara fullt synlig. Ett fåtal hudveck utan överdrifter på handlovarna skall betraktas som en förtjänst. Skulderblad: Skuldrorna skall vara muskulösa och snedställda. Armbåge: Armbågarna skall vara åtliggande Tassar: Tassarna skall vara ovala och något långsträckta Tårna skall vara väl slutna och riktade framåt så att hela tassen stöder mot marken. Bakställ: Helhetsintryck: Bakbenen skall vara så ställda att de bildar en vertikal linje från sittbensknölen över mitten av underbenet - hasen och mellanfoten till tassen. Lår: Låren skall vara muskulösa och utfyllda. Has: Hasorna skall vara kraftiga korta och så vinklade att baktassarna är lätt underställda i stående. Ett litet hudveck på hälbensutskottet är inget fel. Mellanfot: Mellanfoten skall vara kort och stark Tassar: Baktassarna som framtassar: Rörelser: Gången skall vara jämn och ledig med lugna rörelser. Hud: Huden skall vara smidig och tunn Päls: Pälsen skall vara rödgul och vit med svart mantel (trefärgad) eller rödgul och vit (tvåfärgad). Hos den första varianten skall huvudet vara väl täckt av rödgul, gulröd färg och ha en mörkare rundel vid vardera tinningen. Mantel skall vara svart, grävlingsfärgad eller harfärgad. Storlek: Mankhöjd såväl för hanhund som tik: cm +- 1 cm för i övrigt utmärkta individer är tillåtet. Vikt kg 3

4 Fel: Huvud: Flat skalle, Bred panna, Pannans mittfåra alltför markerad, Platta, runda, tjocka, för högt eller brett ansatta öron. Ljusa eller runda ögon, utstående ögon eller ögon som visar för mycket av bindhinnan. Hals: Kort hals Kropp: Mjuk rygg eller svankrygg. För lång sned eller grov svans. Det svärdformade brosket på bakre delen av bröstbenet för kort eller tillbakabildat. Platt eller deformerad bröstkorg Framben: Raka eller korta skuldror eller skuldror med otillräckligt muskulatur. Handlovarna som berör varandra. Utåtvridna mellanhandsben, överkotade ben eller för krokiga ben. Ej åtliggande armbågar. Platta tassar Spretiga tår. Bakben: Tunna lår. Trång eller alltför brett ställda hasor. Päls: Mjuk, utpräglat lång eller fransig päls Färg: Sotfärgat huvud Uppförande/karaktär: Ängslighet Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas i förhållande till till graden av avvikelse. Diskvalificerande fel: Otypiska hundar, Fel mankhöjd, Överbett, Mycket ljusa ögon. För kort bröstben eller avsaknad av svärdformat broskparti, Starkt deformerad bröstkorg, Helt raka framben, För tunn benstomme, För sotfärgat huvud, Alltför talrika svarta prickar (ticks) vilket ger den vita färgen i pälsen en blåaktig ton, Ängsliga och aggressiva hundar. Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen. Utdrag ur drevprovsreglerna: Vid bedömning av hundens egenskaper och färdigheter skall domaren ta hänsyn till omständigheter som kan påverka situationen. Alla i följande angivna egenskaper skall bedömas och ges poäng (ep) men vid drevtider kortare än 20 minuter skall momenten 6-7 ej poängsättas: egenskaper som skall bedömas: 1. Sök 2. Upptagningsförmåga 3. Drevsäkerhet 4. Drevsätt 5. Tapptarbete 6. Skall-hörbarhet 4

5 7. Skallmarkering 8. Samarbete 9. Lydnad 10. Jaktduglighet Poängskala för egenskaper: 1. Undermålig (G) = graverande fel 2. Dålig (S) = sänkt prisvalör 3. Godtagbar 4. Bra 5. Mycket bra 6. Utmärkt För att tilldela hund pris måste alla delmonent vara poängsatta och kodade enl anvisningarna Innan hunden föreslås få 1 p = undermålig (graverande fel) eller 2 poäng=dålig (sänkt prisvalör) skall domaren vara övertygad om att hon/han har stöd för detta. G=Graverande fel, innebär att provet skall avslutas omedelbart och att pris ej får utdelas. S=sänkt prisvalör innebär att hunden ej får tilldelas 1. pris Priser och prispoäng: Endast ett pris får tillgodoräknas per provdag för championat. För att kunna tilldelas pris skall hund -följa domare och förare från provmarken senast vid provdagens slut -om så icke sker skall hunden vara åter senast 3 timmar efter den faställda provtidens slut (deadline) -om ovanstående krav ej kunnat uppfyllas skall orsaken till att hunden ej återkommit utredas. Domslut skall då fattas först senare. Visar det sig att orsaken är av den art, för vilken hunden ej kan lastas (t ex uppkoppling av utomstående) får hunden ändå tilldelas ev pris. För pris fordras att domaren, aspirant eller elev sett eller konstaterat drevdjurets art genom betryggande spårning. poänggränser för prisvalör 1. pris minst 42 och inget S 2. pris minst 36 p 3. pris minst 30 p D-cert minst 48 p och 1:a pris + drevtid motsv minst 2:a pris på annat drevdjur drevtider för prisvalör: 1. pris 60 min alt 2 ggr 45 min på rå, hjort, räv, eller hare 2. pris 45 min på rå, hjort, räv eller hare 3. pris 30 min på rå, hjort, räv eller hare För att 1:a pris skall kunna tilldelas krävs att hunden har arbetat lös under minst 4 h. 5

6 RESULTATSAMMANSTÄLLNINGAR: ADLERHÖJDENS BIJOU S22007/03 e. J NV-03 Défi u. Rottnens Bomma XXV Kil Bo Johansson 0 Rå. 4,4,-,-,-,-,-,4,4,3=19 p. Kod 1,2,-,-,-,-,-,1-3,-,-. +5c. Snö delvis. Barrskog, öppen mark/åker, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag 12.45, Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min. 25 min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 165 min. Provet avbröts Provförlopp: 1) Tiken släpps i åkerkant enstaka väckskall. Söker trångt. Efter att sökt i stort område kommer upptag efter kort slagarbete. 3 Rå kommer förbi domare o förare med hund 1 min efter. Tar drevlöpan på bock o driver men bryter o återkommer för att en löpa efter ett av de andra men bryter åter. Föraren bryter provet. Tik ej bra för dagen. Skall 45/min. ADLERHÖJDENS DÉESSE S58947/05 e. Svch Such Sjch Star Ban Zingo u. Adlerhöjdens Belette Kil Bo Johansson 0 4,4,-,-,-,-,-,4,4,3=19 p. Kod 1,3,-,-,-,-,-,1-3,-,-. +4c. Barrskog, öppen mark/åker, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag 10.15, Upptag -. Tidt.upph.-. Kopplad Drevtider: -. okänt. Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min okänt. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 161 min. Provet avbröts Provförlopp: 1) Tiken väcker vid två olika tillfällen och kommer tillbaka. Koppling och byte av provområde. 2) Får slag i åkerkant och strax därefter upptag o drev. Bryter o återkommer. Ej bra för dagen Provet bryts på förarens bergäran. ADLERHÖJDENS DESIR S58946/05 e. Svch Such Sjch Star Ban Zingo u. Adlerhöjden Belette Viltspårprov: Uppland 3 Godkänd anlagsklass Yngve Persson ALASKA S45246/01 e. Sjch Such Prästtorpets Boy u. Vijaga Duchesse 6

7 Karlsvik Falun Jan-Olof Olsson 1 Rå 4,4,5,5,4,3,4,5,4,4=42 p. Kod -,2,1,3,-,4,1,1,-,-. 10c. Snö 2 cm. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min Rå. Släpp/drev 2: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph Kopplad Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 240 min. Provet avbröts Provförlopp: Drev. 1 Hunden väcker på ett ensamt spår i snön upptaget sker 200 m bort drevet går i en stor bukt vi hänger på. Kommer tillbaka till upptags området börjar bukta bra då, tiken får driva lite längre då för att vi ska kunna ge henne en rättvis bedömning. Kopplas på löpan. NUCH NV-06 ARTEMIS N12801/05 e. Hvalbakkas Zurfer u. Ambra Ransäters Hembygdsgård cm Utmärkt Utm huvud med bra ögon o öron Utm hals, rygg, kors o svans Välkroppad med bra bröstkorg Bra ben o vinklar Bra färg, päls o rörelser. Championat 1 jkl 1 jklkk ck cert 1 btkl Bir Lars West BANUBAS CASTOR S26969/07 e. Such Vijaga Forestier u. Hunky Dory Hunter Ullis Stockholmsmässan Älvsjö cm Mycket god 9 mån gammal Välprop. Väl ballanserad Tillr. ädelt huvud Vackert uttryck Välansatta öron Lång hals Korr. front Mkt snygg siluett Välvinklad bak. Tyvärr för dagen halt. Kep Espen Engh BANUBAS CINDY S26967/07 e. Such Vijaga Forestier u. Hunky Dory Hunter Ullis Uppf: Håkan & Susanne Karlsson, Huddinge Äg: Susanne Karlsson, Stålmansvägen 16, Huddinge Utatällning: Stockholmsmässan Älvsjö cm Mycket god 9 mån Väl propotionerad av trevlig modell Fem. huvud ädel modell Bra hals ö-arm kunde vara mer tillbaka lagd inte helt symetrisk i fronten Moderat vinkl. bak Rör sig i sidled fram ifrån o bak ifrån Trevligt fr. sidan Ger ett luftigt intryck. 1 junkl 1 junklkk hp Espen Engh SJCH SUCH SV-00 BANUBAS SALSA S41077/98 e. Such Svch Finuch Intuch Sv-96 Barsaja`s Öre u. Sjch Such Russindalens Gazelle Kungsängen Bo Ivarsson 2 Rå 3,4,4,4,5,4,3,3,3,3=36 p. Kod 1,2,-,-,-,3,-,4,-,4. 2c. Snö fläckvis. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad -. Drevtider: 12 min. 62 min. 31 min. 105 min Rå. Tappt 9 min. 6 min. 15 min. Släpp/drev. Släppt -. Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 37 min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 180 min. Provet avbröts Provförlopp: 1:a drevet blev långt p.g.a. att vi ej kunde se drevdjuret. Tiken gick senare över en väg där det var snö och kunde konstatera Rå. Därför var tiken lös mer än 120 min efter upptag. Tiken var skadad på spenar och en tass i det skarpa föret. Matte bröt provet före 4 tim. 7

8 SVCH J BARANHO DA TERRA QUENTE S59791/05 e. Sokrate u. Gich Ptch Ria Du Grand Hourqueyre SBaK Väst Tånga ,5 cm Utmärkt 2,5 years. Quality dog. Beautiful head with excellent ears. Well angulated. Excellent ribcage. Excellent coat, good tail. Moves well. Would prefer a more level topline when moving. 1 ökl 1 öklkk ck 2 bhkl Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Utmärkt Hane med elegant huvud o romansk näsa. Utm öron. Elegant hals. Mkt bra rygg Bröstkorg. Norm vinkl bak. Mkt bra förbröst. Rör sig med mkt bra steg. 1 ökl 1 öklkk ck 2 bhkl Ursula Nielsen SBaK Öst Vimmerby cm Utmärkt 2,5 år, Huvud m fin längd o skärning, vackra ögon, fina öron fin hals o rygglinje ngt fallande kors, utm vinkl välställda ben Bra bröstkr o förbröst, Fin päls och tecken. Bra rörelser m kunde ha mera frånspark 1 ökl 3 öklkk ck r bhkl Kenneth Edh Köping Utm huvud o uttryck. Bra front lite flat i bröstkorg aning brant kors kunde vara bättre vinklad bak rör sig paralellt kunde ta ut steget bättre Bra päls o färg 1 ökl 1 öklkk ck 2 bhkl Martin Johansson Stockholmsmässan Älvsjö cm 2 ½ år gammal hane Kunde ha härdare könsprägel Mkt långt hund med rommas nos Utm. nos Rikligt för bröst Kroppen ger ett lätt uttryck Bör utv mer volym Tunn lång svans Behöver utv. bak. Tenderar att rör sig i sidled men lätt fr. sidan. 1 ökl 1 öklkk Espen Engh Viltspårprov: Marma 2 Öppen klass 22 p Jan Bulér Per-Erik Pettersson 0 4,3,-,-,-,-,-,4,4,3=18 p. Kod -,-,-,-,-,-,-,-,2,-. Släpp/drev: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Hunden är försedd med pejl. Löstid 105 min. Provet avbröts Provförlopp: Hunden är borta 45 min efter släpp, några skall hörs. Vi går en runda utan att finna färska spår o föraren bryter provet Botarbo/Tobo Mikael Löfberg 3 Rå 3,3,3,4,3,4,4,5,4,3=36 p. Kod 1,2,-,3,-,4,2,1,-,-. 2c. Snö 0-4 cm. Hård vind. Barrskog, öppen mark/åker. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph. -. Kopplad Drevtider: min. Rå. ( ). Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 260 min. Provet avbröts Provfölopp: Drev 1 Hunden reser get och killing (avspåras) Driver dessa tills dom får vind av domarlaget och går på långskjuts varvid hunden bryter och återgår till fö. Drev 2: Driver rå som ses två gånger, buktar fint då hunden bryter och återgår till fö. Utöver dessa drev reser Pedro get o killing i anslutning till gårdssamling. Drevet blir bara på tre minuter. Skallar sk/min. Pejl användes mkt sparsamt Botarbo Bo Ivarsson 0 3,4,3,3,3,-,-,4,4,3=27 p. Kod -,-,-,-,-,-,-,1,2,-. 5c. Snö 0,5 cm. Barrskog, öppen mark/åker, lövskog. Släpp/drev 1: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 6 min. Hare. Släpp/drev 2: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 4 min. Rå. Släpp/drev 3: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 8 min. okänt. Hunden försedd med pejl. Löstid 160 min. Provet 8

9 avbröts Provförlopp: Drev 2: på Rå bröt hunden vid en stor å. Ont om rådjur, hittas inga flera. Ägaren bröt provet före 4 tim. BARSAJA`S GINA S33182/03 e. Such Nuch Intuch Dobwest Tapénade u. J Nordv-03 Such Sakra`s Eloise Östersund cm Mycket god Mentalitet ua Välskuret huvud Lagom öronlängd men ngt broskiga öron rak överlinje önskan bättre förbröst och längre bröstkorg Brant skulderläge o ngt öppna vinklar bak mkt vackra färger välvisad trevlig. 2 ökl Bo Wallin INTUCH NORDUCH NV-06 SVCH SV BARSAJA`S HARDI S34288/03 e. Such Moklövens Douglas u. Such Svch Barsaja`s Déese SBaK Väst Tånga cm Utmärkt 4 år Beautiful dog. Excellent head. Well angulated. Excellent spring of ribs. Excellent coat, good tail. Nice level topline. 1 chkl ck 1 bhkl Bir Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Mkt elegant helhet. Vackert huvud utm hals. Utm rygg. Välvinklad med utm benstomme. Rör sig med härligt steg. 1 chkl ck 1 bhkl Bir Ursula Nielsen SBaK Öst Vimmerby cm Utmärkt 4 år, Fina prop, välsk huvud m fina öron, utmejslad under ögon fin nacke, kors o rygg, fin svansans lätt framskjuten skuldror, Bra vinklar bak, står på en typisk front Bra bröstkorg o förbröst, Bra päls o tecken, rör sig m bra steg o resning svansen kunde bäras högre 1 chkl ck 4 bhkl Kenneth Edh Köping Huvudet kunde ha mer krafti nosp aningen tjocka öron Bra bröstkorg Bra front vällagd kors lite kanppa vinklar rör sig lite m kort steg Bra färg o päls 1 chkl ck 1 bhkl Bir Martin Johansson Stockholmsmässan Älvsjö cm 5 år gammal hane av mkt tilltalasnde typ. Ädel helhet. Kunde haft en smalare skalle Bra hals Tillr. förbröst Ngt stel ö-arm. Tillt. kropps silluett Ballanserad bakbens vinkl. Rör sig rastypiskt med bra resning. 2 chkl ck 2 bhkl r-cacib Espen Engh FINUCH INTUCH NORDV-07 SVCH SUCH SV-05 BARSAJA`S HARMONIE S34289/03 e. Such Moklövens Douglas u. Such Svch Barsaja`s Déese SBaK Väst Tånga cm Utmärkt 4 years. Beautiful head and expression. Excellent front. Well angulated. Excellent body. Good coat. She is a bit sky today, and doesn t want to carry her tail up. Moves with drive. 1 chkl ck 3 btkl Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Elegant helhet. Mkt vackert huvud. Utm hals. Ngt eftergivande rygg. Utm vinkl runtom med härlig front. Mkt bra bröstkorg. rör sig med bra steg. 9

10 1 chkl ck 2 btkl Ursula Nielsen Stockholmsmässan Älvsjö cm Tik av mkt trevlig modell Välprop. Uttrycksfullt huvud Får inte bli kraftigare i hududet Bra öron Utm. för bröst o ö-arm Väl utv kropp Ballanserad bakbens vinkl. Kommer mkt väl till sin rätt i rörelse. 1 chkl ck 1 btkl cacib Bim Espen Engh J SVCH BARSAJA`S IMRA S33443/05 e. Prunus Padus Winston u. J Nordv-03 Such Sakra`s Eloise Karlstad ,5 2 år tik av mkt god typ välpropp huvud med korr bett öra mkt gott förbröst, god benstomme elegant överlinje välvinklad bak, god päls o färg, rör sig trångt bak ok från sidan ok temp. 1 ökl 1 öklkk ck 3 btkl Elin Normannseth SBaK Väst Tånga cm Utmärkt 2 years. Sweet head and expression. Beautiful ears. Well angulated. Excellent body. Excellent coat. Good tail. Nice level topline. Moved well. 1 ökl 1 öklkk ck 2 btkl Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Utmärkt Elegant helhet. Utm huvud, hals o ö-linje. Välvinklad. Rör sig med mkt bra steg. I ngt högt hull. 1 ökl 1 öklkk ck 1 btkl Bim Ursula Nielsen Viltspårprov: Kil 1 Öppen klass 30 p Folke Jonsson Kil 1 Öppen klass 37 p Stig Henrysson Saxebyn Folke Jonsson 2 Rå. 3,4,4,4,4,4,4,4,4,4=39 p. Kod 1,-,-,-,-,-,-,-,-,-. 1c. Snö 5-10 cm. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min. 47 min. Rå. Tappt min. Släpp/drev II: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. Kopplad Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 260 min. Provet avbröts Provförlopp: Drev 1. Imra driver i snäva bukter. Får en tappt i ett vattensjukt område. När djuret går dit en gång till släpper tiken och återkommer. Nytt släpp i annat område leder inte till något mer upptag. Skarpt före gör att tiken blir ömfotad skall min. BARSAJA`S JOGGA S33405/06 e. J Such Svch Nvch Dobwest Hambo u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja`s Harmonie Karlstad ,5 1 år tik av mkt god typ kunde ha mer underkäke???? revben kropp med goda linjer gott förbröst raka framben välvinkl bak när hon vill rör hon sig??? god päls o färg. 1 junkl 1 junklkk ck 1 btkl Bim Elin Normannseth 10

11 Ransäters Hembygdsgård cm God Mkt bra huvud med fattig underkäke Bra ögon o öron Mkt bra hals, rygg, kors o svans Mkt bra bröst och bra förbröst Bra päls o rörelser, men vill inte visa upp sig på bästa sätt Behöver mer ringträning. 2 ukl Lars West SBaK Väst Tånga 30 cm Mycket god 15 months. Small bitch That is too refind in head. Narrow fore face and to much black on the skull. Well angulated. Excellent body. Good coat and tail. Level topline when moving. second price because of head. 2 ukl Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Mycket god Liten tik o feminin helhet. Litet huvud. Önskar det kraftigare. O mkt bättre u-käke. Bra hals Bra vinkl bak. Välvinkl front Bra bröstkorg. Rör sig med bra steg. 1 ukl 2 uklkk Ursula Nielsen BARSAJA`S JOJO S33407/06 e. J Such Svch Nvch Dobwest Hambo u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja`s Harmoni Viltspårprov: Älvkarleby Godkänd anlagsklass 37 p Olle Dahlberg Tobo Per-Erik Pettersson BARSAJA`S JOKER S33404/06 e. J Such Svch Nvch Dobwest Hambo u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja` s Harmoni Viltspårprov: Odensala Godkänd anlagsklass 35 p Tommy Wallén J SVCH BARSAJA S JOLIE S33408/06 e. J Such Svch Nvch Dobwest Hambo u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja`s Jäderfors cm Mycket god Bra huvud ngt ljusa ögon my bra hals o rygg, bra kors tillräckl. bröstkorg o vinkling rör sig m bra steg. 1 junkl 1 junklkk hp Mats Jonsson Köping Mycket god Huvudet kunde ha mer krafti nosp lite flata öron Bra front Bröstk i utv Bra kors kunde???? bättre vinklar bak kunde ta ut steget mer bak 1 ukl 1 uklkk Martin Johansson Stockholmsmässan Älvsjö cm Fem. tik av tillt. modell Ngt kraftig skalle öronen kunde vara längre Lång hals Fint förbröst Platta tassar Utm. kroppsprop. Aningen bakhög Väl vikl. bak Lite okoordinerat okoncentrerade rörelser men visar bra poternsisal. 1 ukl 1uklkk hp Espen Engh 11

12 Viltspårprov: Norberg 1 Öppen klass 42 p hp Lars-Erik Ståhlberg Borlänge 1 Öppen klass 37 p Sven-Erik Rosén Borlänge 1 Öppen klass 37 p Christoffer Cederberg Skuggarvet 3 Öppen klass 25 p Gustaf Nilsson Gräv, Gagnef Jan-Olof Olsson 3 Rå. 4,3,3,3,3,3,3,4,3,3=32 p. Kod -,1,2,3,-,4,2,1,-,-. 5c. Snö 2cm. Barrskog, myr/mossmark, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 242 min. Provet avbröts Provförlopp: Släpp 1. vi går länge utan att hitta vilt, tiken jobbar bra hela tiden får sedan tag på rådjur och driver i 32 min, drevet går i en vid bukt och är hackigt hon är gles det kommer skall????? och blir sedan tyst, lite reprisdrivare men har ett i mitt tycke dåligt skall, grovt och ingen hörbarhet är på gränsen till ett prisvärt drev men föreslår ett. J BOSTÄLLESKOGENS BESTLA S41081/04 e. Such Moklövens Douglas u. Such Sjch Boställeskogens Alice Hässleholm cm Fem uttryck, korr bett, ngt flat skalle, ngt högt ansatta öron, ngt kort hals, tillräckl längd i siluette, välplac. svans ngt framskjuten skuldra, tillräckl. längd i bröstkorg, står vackert på sitt framställ. 1 bkl/jkl 2 bklkk/jklkk Anne-Cathryne Almstedt Hässleholm cm God Fem. huv som dock kunde ha kraft. käkparti i underkäke, bra hals, ngt eftergiv. i ryggen, ej helt korr. i revbensbågen,??? vinkl. bak. ngt framskj. skuldra, skulle kunna önska mer längd. 2 bkl/jkl Ursula Nielsen J SVCH BRUNAREBERGS CHASSE CHIENNE S55022/01 e. J Vijaga Edouarde u. Sjch Athena Älvsered Kent Stensson 2+3 Rå. 3,4,5,4,3,4,4,4,4,4=39 p. Kod 4,2,1,3,1,4,3,1,1,-. 2c. Hård vind. Barrskog, myr/mossmark. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min Rådjur. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rådjur. Lämplig rå/hjorthund försedd med pejl. Löstid 295 min. Provet avbröts Provförlopp: Släpp 1. Tar upp Rådjur som avspåras Buktar bra går sedan ur hörhåll i den hårda vinden. Kommer sedan tillbaka till föraren. Släpp 2. Tar upp två synliga Rådjur som buktar bra tills tiken avbryter och återkommer. en trevlig hund Kampåsmåla Christer Henningsson 3+3 Rå. 3,5,3,4,4,4,4,5,4,4=41 p. Kod -,1,2,3,1,4,3,1,-,-. +8c. Barrskog, myr/mossmark, lövskog, kuperat, kalyta. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Priskod 3. Släpp/drev 2: Släppt 12

13 Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Priskod 3. Släpp/drev 3: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. okänt. Priskod 0. Släpp/drev 4: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. okänt. Priskod 0. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 251 min. Provet avbröts Provförlopp: Drev 1 och 2 är på get + kid som vi ser i upptag på drev 1 och efter 15 min drev 1 drev 2 med tiken 1 min efter. De sista 2 dreven är troligen också Rå. Tiken blir glesskallig efter min drev och då sträcker drevdjuret ut varvid tiken för dagen släppte. Hon har skall/min innan hon blir gles. Då hon börjar driva hackigt. Bra upptatgningsförmåga och samarbete inkallning har ej prövats. BRUNAREBERGS FIGARO S39656/04 e. Sjch Boställeskogens Pompe u. Such J Vijaga Hermine Uppf: Richard Andersson, Hyssna Äg: Tommy Eriksson, Yttersävne 320, Heby Viltspårprov: Västerås 2 Öppen klass 25 p Bengt Arnholm Jordbro 1 Öppen klass 35 p Allan Pettersson Härad 1 Öppen klass 42 p Jan-Olof Thunberg J BRUNAREBERGS FLAX S39659/04 e. Sjch Boställeskogens Pompe u. Such J Vijaga Habile SBaK Öst Vimmerby cm Mycket god 3 år, Mask huv, lite för mkt stop ljusa ögon, bra öron, Bra hals o rygg Välburen svans, välformad bröstkorg god vinklar, står på en typisk front, Bra päls, kunde vara renare på låren, kunde vara ljusa på hjässan Rör sig ngt kort bak 1 ökl Kenneth Edh Ekhult Hycklinge Mattias Ganbrant 1 Rå 3,4,5,5,5,4,4,4,4,5=43 p. 1c. Snö 10 cm. Hård vind. Barrskog, myr/mossmark, lövskog, kuperat, kalyta. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Hare. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min. 66 min. Rå. Tappt 7 min. Släpp/drev: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 251 min. Provet avbröts Provförlopp: Släpp 1: Driver hare ett hackigt drev som hund fören väljer att bryta. Släpp 2: Tar upp rå driver i bra bukter som efter ett tag går över ett berg. Vi får kontakt med drevet och går till fulltid. Hunden kopplas på löpan. Rå avspårat. Släpp 3: Inget upptag. Provet avbröts. SJCH BRUNAREBERGS GRACE S50236/05 e. Sjch Boställeskogens Pompe u. Such J Vijaga Hermine 13

14 Borås Ryda Sportfält cm Mycket god Mentalitet UA Femint huvud ngt kort hals bra rygg tillräckligt??? ngt kort bröstkorg ordinärt vinklad goda rörlse Päls o Färg UA. 1 ökl 2 öklkk Göran Hallberger Skephult Bengt Stadig 1 Rå. 3,4,5,5,5,4,4,5,4,4=43 p. Kod 1,3,1,3,-,4,5,1-5,2,-. 0c. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, kuperat, kalyta. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 40 min. ok. Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 5 min. ok. Släpp/drev 3: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min. 80 min. Rå. Tappt min. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 392 min. Provet avbröts Provfölopp: Går och väcker på slag under första timmarna leder ej till upptag. Drev1: Reser vilt som buktar fint i 40 min, går på långskjuts och Grace bryter o återkommer. Drev2: Tar förmodligen upp hare, det blir tappt på vägen efter 5 min. Drev3: Tar upp rå som buktar inom hörhåll hela drevtiden, får en tappt vid fulltid nere vid en sjö, löste den och drev i 20 min till. Grace kallas in när hon tystnar. Ca 80 skall/min. Rå ses med Grace 3 min 59 sek efter i löpan. Underkylt väder på förmiddagen/slagen frös Örnevalla Bo Gustafsson 1+2 Rå. 5,5,5,5,5,3,4,5,5,5=47 p. Kod -,2,-,-,-,4,5,-,-,-. 1c. Barrskog, öppen mark/åker, lövskog. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 60 min. Rå. Släpp/drev 2: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Släpp/drev 3: Släppt Slag Upptag Kopplad Drevtider: 49 min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 5 t. 37 min. Provet avbröts Provförlopp: Drev 1. Bra flyt på drev rådjuret gick över en stor åker sågs 1 ggr med hunden 5 min efter. Drev 3. Rådjur spårat hunden bryter efter 49 min Hajom Hans-Olof Andersson 1+1 Rå. 3,5,5,5,4,4,4,4,4,5=43 p. Kod 1-4,3,1,3,-,4,-,-,-,-. 4c. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat, kalyta. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min min. 50min. Rå. Tappt min min. 58 min. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Provförlopp: 1, Drevet gick i ordinära bukter såg Rå efter 3 min. ca 72 skall per min. Drevet slutade på mindre väg kopplades. 2 Drevet buktade bra i början Började sedan sträcka ut tappade bort det stundtals väldigt kuperat. Hund åter till upptag 68 skall per min. Såg Rå i upptag. 3 Drevet gick i ordinära bukter såg Rå efter 30 min hund 2,5 min efter. Togs på löpan. 80 skall per min. SJCH SVCH BRUNAREBERGS GUDRUN S50233/05 e. J Boställeskogens Pompe u. Such J Vijaga Hermine Hässleholm cm Fem uttryck, ngt högt ansatta öron, ngt kort hals, tillräckl. längd i siluette, välplac. svans, tillräckl. vinkl. bak, ngt rak fram, kunde vara mera välvd i sin bröstkorg, ngt tunn i sitt frontparti, vacker päls, 2 bkl/jkl Anne-Cathryne Almstedt Hässleholm cm Mkt fem helhet, vackert tikhuv m bra öron, utm hals- o ö-linje, ngt plan i korset, utm knävinkel, ngt lös i fronten, behöver få ngt mer massa, rör sig m. ett bra steg. 1bkl/jkl 2 bklkk/jklkk Ursula Nielsen Ronneby Brunnspark cm Sciossor 14

15 bite, very nice feminine head, with a flat skul, very good stop, very good muzzle, excellent earset, very good neck, strong back, good tailset, chest and forechest, 4 legs under the dog, good cout texture, very good movement, good proportion in the rear, good tailset. 1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 2 btkl r-cacib Norman Deschuymere SBaK Öst Vimmerby cm Utmärkt 2 år, Fem m fina prop. Mkt välskuret huv, fina öron, fin nackknöl välform ögon kunde vara ngt mörkare fin nacke. Bra rygg o kors, välformad bröstkorg m fint förbröst, välställda ben, vältecknad kunde vara lite renare på låren, rör sig med utm steg 1 jkl 1 jklkk ck cert r btkl Kenneth Edh Kroncamping Böda Sand cm 2 år gammal feminit huvud o uttryck korrekt bett acceltabel front fin lång hals stram överlinje god längd o djup på kroppen välvinklad bak välansatt svans. rör sig med gott drive snygg färg o päls. Champion idag. 1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 1 btkl Bir Birthe Scheel Byrum Öland Ibb Olsen 1 Rå 4,4,5,4,4,4,4,5,5,4=43 p. Kod 4,1,1,3,1+5,4,1+5,1+5,1+2,5. +6c. Hård vind. Barrskog, lövskog. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min Rå. Priskod 2. Släpp/drev 2: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Priskod 2. Släpp/drev 3: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Okänt. Priskod 0. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 280 min. Provet avbröts Provförlopp: Loss för slag 8.30 upptag 8.45 driver i en repris till 9.35 då rådjuret springer på domarlaget Gudrun 1 min efter, Gudrun lägger av när hon ser domarlaget. Loss igen söker ut bra men långsamt upptag get+2 killingar som driver inom hörhåll då drevet går ur hörhåll i den tilltagande blåsten, Gudrun åter Loss igen upptag som går ur hörhåll Gudrun tillbaks 13.35, då provet avslutas. En trevlig och snäll Rå-hund Böda Öland Kjell Jonsson 1+3 Rå. 5,5,4,4,4,4,4,5,4,4=43 p. Kod 2,1,1,3,1,1,1,1,2,-. 0c. Barrskog. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 65 min Rå. Priskod I. Släpp/drev: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 40 min. rå. Priskod III. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad -. Drevtider: 15 min. Rå. Priskod 0. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 265 min. Kopplad Provförlopp: 1:a drevet i vida bukter Rå synligt efter 65 min med tiken 1 minut kopplad på fullt drev. 2:a drevet gick i ett par stora bukter ut ur hörhåll tiken kom tillbaka :e drevet upptag på 3 st rådjur synliga i upptaget drev i 15 min kom sen tillbaka. Tiken lös till inga fler upptag Ugglerum Sivert Andersson 1+2 Rå 5,5,5,5,5,4,5,5,4,6=49 p d-cert. Kod 2-3,2,1,3,1,-,5,1-5,2,-. +4c. Barrskog, öppen mark/åker, lövskog, kalyta. Släpp/drev I: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Priskod II. Släpp/drev II: Släppt Slag Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Drevtider 0 min. Släpp/drev III: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Priskod I. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 251 min. Provet avbröts Provförlopp: I: Tiken söker ut mycket bra. Tar kontakter med oss. Reser Rå driver bra. En vaktelhund tar an drevet. Tiken tystnar vi hör kontaktskall. I återgången????? hamnat i en fors och sitter på en sten?????. II: Troligtvis hare går genom en by inga drevtider. III: Tiken söker mycket bra. Jag ser Råget som tiken jobbat sig fram till. Drevet går mycket bra. Tiken kopplas 13.07, men vill fortsätta driva. Mycket slitstark tik. (Har lydnad, perfekt tik.) CAMOMILA DA TERRA QUENTE S60031/06 e. Ulysse II Du Grand Hourqueyre u. Agaia Da Terra Quente Viltspårprov: 15

16 Godkänd anlagsklass 35 p Olle Dahlberg Nötte Kärven 1 Öppen klass 35 p Stiv Ingvar Söderlund Älvkarleby 1 Öppen klass 40 p Olle Dahlberg Marma 3 Öppen klass 29 p Jan Bulér Nötten Kärren 1 Öppen klass 40 p Stiv-Ingvar Söderlund Tobo 1 Öppen klass 42 p Per-Erik Pettersson J CHABLIS S37604/06 e. Svch Such Sjch Vijaga Hero u. Such Sjch Star Ban Zita Nya Idrottsplatsen cm Mycket god Bra huvud, utrryck, utm hals o rygg, bra kors, bröstkorg med bra djup, - något flat i sin nedre del, bra vinklar, o rörelser. 1 junkl 1 junklkk hp Mats Jonsson Gillberga,Svennevad Hans Körberg 2 Rå. 4,3,5,5,4,3,4,4,4,4=40 p. Kod 3,2,1,3,1,4,5,1,-,-. +1c. Snö 3 cm. Barrskog, lövskog. Regn. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Tappt 0 min. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 260 min. Provet avbröts Provförlopp: Get och kid observeras 8 min. efter upptag. Drevdjuren buktar trångt under drevtiden. Tiken skall vid 3 kontrolltillfällen skall per minut Askersund Per Johansson 3+3 Rå 4,4,4,5,4,3,5,5,4,4=42 p. Kod -,2,1,3,2,2,5,1,-,-. 2c. Barrskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag -. Tidt.upph.. -. Kopplad Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Tappt -. Släpp/drev 3: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 257 min. Provet avbröts Provförlopp: Släpp 1. Väcker på slag utan att resa. Släpp 2 Upptag efter 15 min drev i 39 min svårt att följa då tikens skall saknar klang. Släpp 3 Drev i 40 min. då tiken lägger av och återkommer. Rå ses i båda dreven. En mycket bra tik men tyvärr ett skall som snabbt tonar ut skall/min. CHARDONNAY S37606/06 e. Svch Such Sjch Vijaga Hero u. Such Sjch Star Ban Zita Tvååker cm Ung tik med mkt bra feminint huvud, korrekt ansatta öron, bra förbröst, korrekt rastypisk front, bra hals, en aning lång i länden, bra benstomme o tassar, ganska bra rörelser men karpar väl mycket i ryggen, bra temperament. 16

17 1 junk 1 junklkk Mogens Slot Hansen Tvååker cm Mycket god Utm. huvud o öron, korrekt bett, lång bra hals, god front, bra men ännu ngt tunn bröstkorg bra rygg i stillastående men uppskjuten länd i rörelse. Ännu ngt oren i färgen. rör sig underställt. 2 junkl Ulf Wall CHEMET S37606/06 e. Svch Such Sjch Vijaga Hero u. Such Sjch Star Ban Zita Tvååker cm Mycket god Kunde ha ngt. rundare skalle, utm öron, korrekt bett, lång bra hals, god lyrformig front bröstkorg ännu ngt outvecklad annars bra längd bra rygg, god bakbensvinklar, ngt tunn benstomme, lätta men slarviga rörelser. 1 junkl 1 junklkk Ulf Wall DOBWEST ARIADNE S40643/04 e. Such Kustjägarens Flax u. Svch NV-04 Such Intuch J Dobwest Lilla Flåset Karlstad ,5 Ngt stor tik, huvud med god propp korr bett o öron go hals o förbröst kort överarm god benstomme ok vinkl bak rör sig ok från sidan men väldigt kryssande fram Bra päls??? helt i kondition. 2 ökl Elin Normannseth NV-05 SVCH DOBWEST ARTEMIS S40642/04 e. Such Kustjägarens Flax u. Svch NV-04 Such Intuch J Dobwest Lilla Flåset Karlstad år tik med goda propp i huvudet korr bett fin hals gott förbröst kunde ha längre överarm go över o underlinje gott vinkl bak god??? go päls o färg 1 ökl 2 öklkk ck 4 btkl Elin Normannseth Ransäters Hembygdsgård cm Utmärkt Utm huvud, bra ögon o öron Utm hals, rygg, kors o svans Välkroppad med bra förbröst Välvinklad på bra ben Bra päls mkt bra rörelser. 1 ökl 1 öklkk ck 2 btkl Lars West SBaK Väst Tånga cm Mycket god 3 Years. Nice length of head. Well angulated. Would prefer stranger bone, and longer upper arm. Good ribcage. Excellent coat. Good tail. Front and rear movement rather close. 1 ökl 2 öklkk Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Elegant tikhuvud. Mkt bra hals. Utm rygg. Mkt bra knä, ngt hög i sin has. Utm front. Ger ett ngt högställt intryck. Rör sig bra. 1 ökl 2 öklkk Ursula Nielsen Viltspårprov: Kil 2 Öppen klass 25 p Folke Jonsson 17

18 SVCH DOBWEST FRÄSIGA FRASVÅFFLA S55150/05 e. Svch Such Sjch Barsaja`s Elvis u. Svch NV-04 Such Intuch Dowest Lilla Flåset Karlstad mån tik eleganta linjer fem. huvud med korr kropp god hals o förbröst???? välvinkl bak rör???? brett god päls o färg. 1 ukl 1 uklkk ck 2 btkl Elin Normannseth SBaK Väst Tånga cm Utmärkt 2 years. Beautiful profile of head. Would prefer a little less black in the skull. Suff. front angulation Short in upper arm. Good ribcage. Good rear angulation. Good coat and tail. Rather close in front when moving. 1 ökl 3 öklkk Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Mycket god Bra prop i huvudet. Önskar dock ngt lite mer feminin. Utm hals. Bra ö-linje. Önsk ngt kortare has. Bra i sin front dock ngt kort ö-arm. Rör sig bra bak. 1 ökl 3 öklkk Ursula Nielsen VäxjöTipshall ,5 cm Beutyful head, good proportions elegant shapes, typical back line godd substans, good colour, and quality coat, normal in movement well presented. 1 ökl 1 öklkk ck 2 btkl r-cacib Cristian Stefanescu Viltspårprov: Vänersborg Godkänd anlagsklass 42 p Roger Skoglund Vänersborg 1 Öppen klass 37 p Roger Skoglund Vänersborg 0 Öppen klass Kent Andersson Vänersborg 1 Öppen klass 35 p Roger Skoglund Vänersborg 1 Öppen klass 37 p Björn Johansson DOBWEST GULLIGA GRÄDDSTRUT S55152/05 e. Svch Such Sjch Barsaja`s Elvis u. Svch NV-04 Such Intuch Nuch Dobwest Lilla Flåset Karlstad ,5 21 mån tik med gott huvud korr bett go hals??? länden ngt i rörelse kunde ha bättre vinklar bak välutvecklad förbröst rör sig när hon vill rastyp god päls o temp. 1 ukl 2 uklkk Elin Normannseth J NVCH SVCH SUCH DOBWEST HAMBO S35794/01 e. Such Sj(d)ch Zwingelskogen`s Zwing u. Such Nuch Sjch Intuch NV-01 Dobwest Vichyssoise Karlstad Nästan 6 år elegant linje kraftig korr huvud god hals välutv. bröst o bröstkorg god vinkl bak god benstomme väl???? fronten o frambensrörelse god temp bra päls o god????. 18

19 1 jkl 1 jklkk Elin Normannseth Tvååker cm Utmärkt Utm. huvud, korrekt bett, lång bra hals, god front, utm. överlinje, god bakbensvinkling, utm. proportioner, alltför stela bakbensrörelser. 1 bkl/jkl 1bklkk/jklkk Ulf Wall Ransäters Hembygdsgård cm Utmärkt Mkt bra huvud med utm hals mkt bra rygg kort kors, bra svans Mkt bra bröst med bra förbröst För tät i fronten med utåtsvängd vänster framtass Bra vinklar fram, ngt öppna bak Bra päls o färger Rör sig för trångt i fronten o med ett kort steg. 1 jkl 1 jklkk Lars West SBaK Väst Tånga cm Utmärkt 6 years. Nice profile of head. Suff. dark eye. Well angulated. Excellent body. Excellent coat, good tail. Very well muscled. Sound mover. Champion. 1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 4 bhkl Lydia Erhart SbaK Väst Tånga cm Hanhund med bra könsprägel Bra prop i huvudet men önskar mer finess. Utm hals. Bra rygg. Kunde ha mer vinkl bak. Ngt platta tassar. Rör sig bra bak, mkt trång fram. 2 chkl Ursula Nielsen Värmlandsnäs Torbjörn Jonsson 1+1 Rå. 3,4,5,5,5,5,4,5,5,5=46 p. Kod 1,-,-,3,-,4,-,-,1,-. +6c. Barrskog, myr/mossmark, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid -. Provet avbröts -. Provförlopp: Släpp: driver bra inom hörhålltill full tid sträcker ut något och återkommer. Hambo blåses in- på drev. Släpp 2 förflyttning upptag som buktar bra till full tid hunden blåses in på kort avstånd på drev. Rå synligt i båda drev skall per min i båda drev. INTUCH RR SUCH DOBWEST LILL-STRUMPA S16816/02 e. Nuch NV-01 Such Njch Intuch Sjch Hvalbakkas Zuxess u. Such Nuch Sjch NV-01 Intuch Dobwest Vichyssoise Gällevsla Erik Klockare 0 Hare 3,3,3,3,3,3,4,4,3,3=32 p. Kod -,-,-,-,-,-,5,1,-,-. 12c. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min. 22 min. Hare. Tappt 30 min. Hunden försedd med pejl. Löstid 191 min. Provet avbröts Provförlopp: Första drevrepriser något hackig hare sågs av domarlaget i samband med omresning. Drevet slutar på en grusväg med farist Rävnäs/Örsundbro Torbjörn Forsberg 1+1 Räv. 4,5,6,6,5,5,4,4,4,6=49 p d-cert. Kod 3,1,1,3,2,1,1-5,1,2,5. 1c. Barrskog, öppen mark/åker, kuperat. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Räv. Släpp/drev: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Räv. Lämplig rå/hjort-hund nej försedd med pejl. Löstid 270 min. Provet avbröts Provförlopp: 1.a. drevet räven sågs 1 ggr 6 min efter 2.a. drevet räv sågs 3 ggr 3-6 min efter. Hunden har ett utmärkt skall och fick rävarna att bukta på ett föredömligt sätt Gnesta Bo Olofsson 0. 3,-,-,-,-,-,-,-,-,-.=3 p. +4c. Barrskog, öppen mark/åker, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Drevtider: 0 min. Hunden är försedd med pejl. Löstid -. Provet avbröts Provförlopp: Hunden släppt Enstaka väckskall hördes 8.20, 8.30 och då det även var ett kortare drev. Provet avbröts och hunden hade ej lyckats fått upp någon hare. Däremot konstaterades under provet att hunden inte är intresserad av rådjur. 19

20 DOBWEST MEDEA S40644/04 e. Such Kustjägarens Flax u. Svch NV-04 Such Intuch J Dobwest Lilla Flåset Jäderfors cm Utmärkt Välskuret huvud, my bra hals o rygg, bra kors, välutv. bröstkorg, tillräckliga vinklar rör sig bra. 1 ökl 1 öklkk ck 1 btkl Bir Mats Jonsson DORIS N011017/06 e. Njch Nuch Sjch Such Sir Norsk Noa of the Three Turnips u. Njch Bassy Åtvidaberg Thord Markström 1 Hjort. 4,4,4,5,4,5,5,5,4,4=44 p. Kod 4,2,-,3,-,3,1,1,2,-. +3c. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min min. 23 min. okänt. Tappt 23 min. 9 min. 32 min. Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Dov. Släpp/drev 3: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph Kopplad Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid: 248 min. Provet avbröts Provförlopp: Drev 1. Mkt svårt att följa pejl används flera ggr. tiken åter självmant mkt kuperat. Drev II Dov sågs just före upptag spårades även på skotarväg. Gick i fina trånga buktar tiden ut tiken tystnade o kom på signal. Drev II Inget egentligt upptag skällde vid ngt tillfälle men inget mer skall/min. ETTELINGARNA BEATRICE S48622/02 e. Such Sjch Prästtorpets Boy u. Svch Vijaga Etolie Hedenborg Larv cm litle bit light in coleur of eyes fem head but little bit highen between the eyes and scull better shape of the yes good neck the front a little bit torn out in the left leg. nice body topline ok nice set of tail very good rear nice temprament eren her falt she moves well 1 ökl 1 öklkk ck 1 btkl Bim Fernando M Rodrigues HUNKY DORY HUNTER ULLIS S17283/03 e. Nlch Pur-Sang Devant de Bois u. Nlch Odylle v D Brachterstatie Kungsängen Jack Junell 0 Rå. -,3,-,-,-,(4),(4),-,-,-=3 p. Kod -,-,-,-,6,-,5,-,-,-. 2c. Snö 1cm. Barrskog. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph. -. Kopplad Drevtider: 10 min okänt 14 min. rå. olika drev 32 min. Rå. Tappt 50 min. Släpp/drev: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Hunden försedd med pejl. Löstid 120 min. Provets avbröts Provförlopp: Svårt underlag med 1 cm snö/is. Tiken???????? skall strax efter släpp (8.03)! Återgång och därefter????? sök. Intensivt upptag. Drev med skallrepriser på 3-5 skall, 37 min. Tyst efter 18 min. Återkommande kontaktskall?????? återgång trots inkallning. Kom till förare efter 50 min. Nytt upptag 50 m framför oss. Rå avspårat. Släppte efter 14 min. kom på inkallning. Provet avbröts efter rast pga hälta och ömma tassar. (Grupp dov på marken kan ha stört hunden). 20

Rasspecifik. avelsstrategi. SVENSKA BOXERKLUBBEN boxer-001 2005-09-06 Sid 1 (24) layout: maya

Rasspecifik. avelsstrategi. SVENSKA BOXERKLUBBEN boxer-001 2005-09-06 Sid 1 (24) layout: maya Rasspecifik avelsstrategi SVENSKA BOXERKLUBBEN boxer-001 2005-09-06 Sid 1 (24) layout: maya boxer-001 2005-09-06 Sid 2 (24) Sverige i december 2004 Arbetet med RAS rasspecifika avelsstrategier Svenska

Läs mer

Ort 2010-01-07 Göteborg

Ort 2010-01-07 Göteborg Ort 2010-01-07 Göteborg Domare: Leif Ragnar Hjort Valpar Hanar Leontheos Wind S 49652/2009 f. 2009-06-28 Väl proportionerad 6 mnd, välformat huvud, korrekt bett, fint pigment vackra mörka ögon, bra öron

Läs mer

APPENZELLER SENNENHUND

APPENZELLER SENNENHUND Grupp 2 FCI-nummer 46 Originalstandard 2003-03-25 FCI-Standard 2003-05-05; tyska SKKs Standardkommitté 2004-09-01 APPENZELLER SENNENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands

Läs mer

Ann-Sofie Berts Lillövägen 36, 66590 Vassor 050-4635118 Ann-Sofie@qiamorkennel.com www.qiamorkennel.com

Ann-Sofie Berts Lillövägen 36, 66590 Vassor 050-4635118 Ann-Sofie@qiamorkennel.com www.qiamorkennel.com Qiamor Kennel Ann-Sofie Berts Lillövägen 36, 66590 Vassor 050-4635118 Ann-Sofie@qiamorkennel.com www.qiamorkennel.com Rasfakta, Tips, Skötsel och Utfodring för BOLOGNESE Jag har sammanställt detta, för

Läs mer

CHIHUAHUA (Chihuahueño)

CHIHUAHUA (Chihuahueño) Grupp 9 FCI-nummer 218 FCI-standard på spanska publicerad 2009-10-21 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-05-17 CHIHUAHUA (Chihuahueño)

Läs mer

TYSK SCHÄFERHUND. (Deutscher Schäferhund)

TYSK SCHÄFERHUND. (Deutscher Schäferhund) Grupp 1 FCI-nummer 166 FCI-standard på tyska publicerad 2011-01-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 TYSK SCHÄFERHUND (Deutscher

Läs mer

ÖKENPOSTEN 1-2006 med bl.a Vinstrikaste sloughi & azawakh 2005

ÖKENPOSTEN 1-2006 med bl.a Vinstrikaste sloughi & azawakh 2005 ÖKENPOSTEN 1-2006 med bl.a Vinstrikaste sloughi & azawakh 2005 Azawakh & Sloughi Klubben Medlemsavgifter AzSK pg 444 47 74-6 Fullbetalande medlem 150:- Familjemedlem 25:- Valpgåvomedlemskap (betalas av

Läs mer

FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira)

FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira) Grupp 5 FCI-nummer 189 Originalstandard 1996-11-16 SKKs Standardkommitté 2002-06-05 FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska

Läs mer

PERRO SIN PELO DEL PERÚ

PERRO SIN PELO DEL PERÚ Grupp 5 FCI-nummer 310 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT FCI-standard GENERAL: på spanska 13, Place publicerad Albert 1 2013-08-13 B 6530 Thuin (Belgique) FCI-standard fastställd

Läs mer

POLSKI OWCZAREK NIZINNY

POLSKI OWCZAREK NIZINNY Grupp 1 FCI-nummer 251 Originalstandard 1998-08-07 FCI-Standard 1998-08-07; engelska SKKs Standardkommitté 1999-10-05 POLSKI OWCZAREK NIZINNY Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

årgång 12 nummer 4 2005 Foto: Berit Burmeister-Lindgren Sju nya championat Julius 1 år - redan erfaren älghund Möt Kennel Nado Shiz s Julkryss

årgång 12 nummer 4 2005 Foto: Berit Burmeister-Lindgren Sju nya championat Julius 1 år - redan erfaren älghund Möt Kennel Nado Shiz s Julkryss S v e n s k a P a r s o n R u s s e l l t e r r i e r k l u b b s m e d l e m s t i d n i n g årgång 12 nummer 4 2005 Foto: Berit Burmeister-Lindgren Sju nya championat Julius 1 år - redan erfaren älghund

Läs mer

Lycka till med din valp och välkommen till oss i Svenska Irländsk Setterklubben! Styrelsen för SISK

Lycka till med din valp och välkommen till oss i Svenska Irländsk Setterklubben! Styrelsen för SISK IRLÄNDSK SETTER, röd respektive röd & vit setter Tips och råd till den nyblivne ägaren av irländsk setter Innehållsförteckning: Inledning Vad är en irländsk setter? SISK Utvecklingsperioder Fostran Vardagsskötsel

Läs mer

Stöndar 2012-06-16 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: FORS ANNA Norsk Älghund, Svart Hanar Juniorklass. Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass

Stöndar 2012-06-16 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: FORS ANNA Norsk Älghund, Svart Hanar Juniorklass. Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass Stöndar 2012-06-16 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: FORS ANNA Norsk Älghund, Svart Hanar Juniorklass DALOMSVIKENS DEXTER SE47372/2011 f 20110707 e SV-04 FROLINGENS VIGGO S34333/2004 B u DALOMSVIKENS

Läs mer

Rasspecifika Avelstrategier (RAS) för Basset Fauve de Bretagne. Reviderad 2012-12-11

Rasspecifika Avelstrategier (RAS) för Basset Fauve de Bretagne. Reviderad 2012-12-11 Rasspecifika Avelstrategier () för Basset Fauve de Bretagne Reviderad 212-12-11 Sida 1 av 4 Innehållsförteckning (Vid läsning på dator: håll in Ctrl-tangenten och klicka på sidnumret så kommer du direkt

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

SAMOJEDHUNDEN DÅ OCH NU!

SAMOJEDHUNDEN DÅ OCH NU! SAMOJEDHUNDEN DÅ OCH NU! Detta material är skapat i syfte att väcka tankar och funderingar kring rasens utveckling/förvaltning, vart rasen står idag, och vart vi är på väg. Förhoppningen är att vi tillsammans

Läs mer

VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur. Anna Tykesson. Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1

VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur. Anna Tykesson. Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1 VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur Anna Tykesson Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1 Text och foto: Anna Tykesson Layout: Tyke Tykesson Tack till

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Skötselråd för Shih Tzu

Skötselråd för Shih Tzu Skötselråd för Shih Tzu Denna upplaga bygger på Johanna Leijons texter Dagligen Utfodring Den lilla valpen äter till en början 4 gånger/dag. För att skapa rutiner kan man till exempel ge mat kl.08.00,

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Varför just jag? Klara Österling. Klara Österling 6:4

Varför just jag? Klara Österling. Klara Österling 6:4 Varför just jag? Klara Österling 1 Kap 1: Mitt liv Jag vaknar av att Jessy hoppar upp i min säng och börjar slicka mig i ansiktet. Jag ser på klockan. Hon är fem. Jessy hoppar av min säng och skuttar menande

Läs mer

Professionell instruktion

Professionell instruktion Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus

Läs mer

Dubbelsporren PÅ VALLKURS. S V E N S K A B E A U C E R O N K L U B B E N S M E D L E M S T I D N I N G n r 4 2 0 1 0

Dubbelsporren PÅ VALLKURS. S V E N S K A B E A U C E R O N K L U B B E N S M E D L E M S T I D N I N G n r 4 2 0 1 0 Dubbelsporren S V E N S K A B E A U C E R O N K L U B B E N S M E D L E M S T I D N I N G n r 4 2 0 1 0 PÅ VALLKURS DUBBELSPORREN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN GOD JUL! / O R D F Ö R A N D E Dubbelsporren Svenska

Läs mer

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Nr 2-2015 I DETTA NUMMER Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Affenpinscherns personlighet Agility med Makka Pakka Vägen till Westminster Information från

Läs mer

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk På Fredriksdal kan du komma i kontakt med äldre husdjursraser som man hade på gårdarna förr, när den största delen av befolkningen fortfarande levde som småbönder

Läs mer

Perukklubben. En saga om åsiktsfrihet i landet som kommit längst. Pär Ström

Perukklubben. En saga om åsiktsfrihet i landet som kommit längst. Pär Ström Perukklubben En saga om åsiktsfrihet i landet som kommit längst Pär Ström Perukklubben ISBN: 978-91-87669-44-6 Tryckort Riga Typsnitt: Adobe Garamond Pro, Cardinal Produktion: Vulkan Tryckår: 2014 Pär

Läs mer

Svenska Colliemästare 2013

Svenska Colliemästare 2013 Svenska Colliemästare 2013 SM-vinnare Agility SM-vinnare Rallylydnad SM-vinnare Bruks KORAD Mironik s Mikko Mallikas Äg: Angelica Eklund RLD-M LPI Ikkatorpet s Cajza Äg: Jeanette Hansson KORAD LPI RLN-D

Läs mer

CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS. Quality and style for generations. Den nyblivne valpägarens handbok

CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS. Quality and style for generations. Den nyblivne valpägarens handbok CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS Quality and style for generations Den nyblivne valpägarens handbok CARATOOTS SWEDISH PA PILLONS Den nyblivne valpägarens handbok (c) KENNEL CARATOOT S Villa Caratoots, 741 95

Läs mer

TT s Nytt. Nummer 3 2008. Foto: B-M

TT s Nytt. Nummer 3 2008. Foto: B-M TT s Nytt Nummer 3 2008 Foto: B-M VÄLKOMMEN TILL VÄRLDSKONGRESSEN FÖR TIBETANS TERRIER I NORGE 19 21 JUNI 2009 Kära Tibetanska Terrierälskare över hela världen! Det är med stor glädje Norska Tibetanska

Läs mer