[AN G E F Ö R E T A G E T S A D R E S S ] Årsbok för Basset Artesien Normand 2007 Drevprov, utställning och viltspår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[AN G E F Ö R E T A G E T S A D R E S S ] Årsbok för Basset Artesien Normand 2007 Drevprov, utställning och viltspår"

Transkript

1 [AN G E F Ö R E T A G E T S A D R E S S ] Årsbok för Basset Artesien Normand 2007 Drevprov, utställning och viltspår

2 Standard för Basset Artesien Normand Ursprungland: Frankrike Användningsområde: Drivande hund. Rasen jagar lika bra ensam som i grupp och är skalldrivande. Dessa korta ben gör att den kan tränga in i den tätaste vegetationen dit en högbent hund inte kan komma och driva ut viltet som sökt skydd därinne. Den jagar med förkärlek kaniner men den jagar lika bra hare och rådjur. Den spårar och driver vilt med stor säkerhet, inte fort men målmedvetet och med kraftigt skall. Bakgrund/ändamål: Aveln med inriktning på korthårig, började omkring Utifrån ett sannolikt gemensamt ursprung skapade la Couteuix de Canteleu en hund av brukstyp med raka framben kallad Artois, medan Louis Lane utvecklade en mer iögonfallande typ med krokiga framben kallad Normand. Men fick vänta ända till år 1924 innan namnet Basset Artesien Normand antogs. Leon Verrier, som vid 77 års ålder, 1927 övertog ledningen av rasklubben, ville förstärka det normandiska inslaget i rasen. I standarboken för drivande hundar år 1930, där både bassetvarianterna artois och artesien normand upptagits, finns följande notering, som avser den senare: Jaktklubbskommittén beslutar att notera basset artesien Normand bör vara en över-gångsvariant mot rasen av typ Normand utan inslag av Artois. Helhetsintryck: En i förhållande till sin höjd lång hund, som skall vara robust och samlad och vars huvud skall påminna om ädelheten hos grand chien normand. Viktiga måttförhållande: Mankhöjden/kroppslängd 5:8 Bröstkorgens djup/kroppslängd 2:3 Skallens bredd/huvudets längd 1:2 Nosryggens längd/skallens längd 10:10 Uppförande och karaktär: Med sitt goda och välljudande skall, driver den målmedvetet viltet utan alltför hög fart. Karaktär: glad och mycket tillgiven. Huvud:Skallparti: Skallen skall vara välvd och måttligt stor med tydligt framträdande nackknöl. Huvudet skall vara torrt. Stop: Stopet skall vara tydligt men ej överdrivet markerat. Ansikte: Nostryffel: Den skall vara svart och stor samt något framskjuten. Näsborrarna skall vara väl öppna. Nosparti: Nosryggen skall ha ungefär samma längd som skallen och vara lätt böjd. Läppar: Överläppen skall väl täcka underkäken men får varken ha för mycket överhägn eller vara för stram Käkar/tänder: Saxbett Kinder: På kinderna bör huden bilda ett eller två veck. 2

3 Ögon: Ögonen skall vara ovala, stora och mörka samt harmoniera med pälsfärgen. Blicken skall vara lugn och allvarig. Det röda inre ögonlocket får synas men får inte vara framträdande. Öron: Öronen skall vara ansatta så lågt som möjligt och aldrig högre än en tänkt linje mellan ögonen. De skall vara smala vid fästet, väl inrullande. De skall vara tunna, mjuka och mycket långa och skall minst nå till nostryffeln och helst sluta i en spets. Hals: Halsen skall vara ganska lång med måttlig mängd löst halsskinn Kropp: Rygglinje: Ryggen skall vara bred och välutvecklad Ländparti: Länden skall vara lätt välvd Kors: Korset skall ha en lätt välvning Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara oval och långsträckt Revbenen skall vara långa och ha lång sträckning bakåt. Bröstbenet skall vara långt och med väl utvecklat förbröst. Flankerna skall vara fylliga och bröstlinjen skall tydligen nå nedanför armbågarna. Svans: Svansen skall vara tämligen lång, kraftig vid fästet och jämnt avsmalnande mot spetsen. När hunden står stilla skall svansspetsen kunna nå marken. Svansen skall bäras sabelformad och får aldrig vara böjd över ryggen. Svansen får inte heller ha längre borstigt hår mot svansspetsen. Det är absolut förbjudet att trimma svansen på utställningshundar Extremiteter: Framställ: Helhetsintryck: Frambenen skall vara korta och kraftiga. De skall vara krokiga eller näst intill. Tedensen till krokighet skall vara fullt synlig. Ett fåtal hudveck utan överdrifter på handlovarna skall betraktas som en förtjänst. Skulderblad: Skuldrorna skall vara muskulösa och snedställda. Armbåge: Armbågarna skall vara åtliggande Tassar: Tassarna skall vara ovala och något långsträckta Tårna skall vara väl slutna och riktade framåt så att hela tassen stöder mot marken. Bakställ: Helhetsintryck: Bakbenen skall vara så ställda att de bildar en vertikal linje från sittbensknölen över mitten av underbenet - hasen och mellanfoten till tassen. Lår: Låren skall vara muskulösa och utfyllda. Has: Hasorna skall vara kraftiga korta och så vinklade att baktassarna är lätt underställda i stående. Ett litet hudveck på hälbensutskottet är inget fel. Mellanfot: Mellanfoten skall vara kort och stark Tassar: Baktassarna som framtassar: Rörelser: Gången skall vara jämn och ledig med lugna rörelser. Hud: Huden skall vara smidig och tunn Päls: Pälsen skall vara rödgul och vit med svart mantel (trefärgad) eller rödgul och vit (tvåfärgad). Hos den första varianten skall huvudet vara väl täckt av rödgul, gulröd färg och ha en mörkare rundel vid vardera tinningen. Mantel skall vara svart, grävlingsfärgad eller harfärgad. Storlek: Mankhöjd såväl för hanhund som tik: cm +- 1 cm för i övrigt utmärkta individer är tillåtet. Vikt kg 3

4 Fel: Huvud: Flat skalle, Bred panna, Pannans mittfåra alltför markerad, Platta, runda, tjocka, för högt eller brett ansatta öron. Ljusa eller runda ögon, utstående ögon eller ögon som visar för mycket av bindhinnan. Hals: Kort hals Kropp: Mjuk rygg eller svankrygg. För lång sned eller grov svans. Det svärdformade brosket på bakre delen av bröstbenet för kort eller tillbakabildat. Platt eller deformerad bröstkorg Framben: Raka eller korta skuldror eller skuldror med otillräckligt muskulatur. Handlovarna som berör varandra. Utåtvridna mellanhandsben, överkotade ben eller för krokiga ben. Ej åtliggande armbågar. Platta tassar Spretiga tår. Bakben: Tunna lår. Trång eller alltför brett ställda hasor. Päls: Mjuk, utpräglat lång eller fransig päls Färg: Sotfärgat huvud Uppförande/karaktär: Ängslighet Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas i förhållande till till graden av avvikelse. Diskvalificerande fel: Otypiska hundar, Fel mankhöjd, Överbett, Mycket ljusa ögon. För kort bröstben eller avsaknad av svärdformat broskparti, Starkt deformerad bröstkorg, Helt raka framben, För tunn benstomme, För sotfärgat huvud, Alltför talrika svarta prickar (ticks) vilket ger den vita färgen i pälsen en blåaktig ton, Ängsliga och aggressiva hundar. Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen. Utdrag ur drevprovsreglerna: Vid bedömning av hundens egenskaper och färdigheter skall domaren ta hänsyn till omständigheter som kan påverka situationen. Alla i följande angivna egenskaper skall bedömas och ges poäng (ep) men vid drevtider kortare än 20 minuter skall momenten 6-7 ej poängsättas: egenskaper som skall bedömas: 1. Sök 2. Upptagningsförmåga 3. Drevsäkerhet 4. Drevsätt 5. Tapptarbete 6. Skall-hörbarhet 4

5 7. Skallmarkering 8. Samarbete 9. Lydnad 10. Jaktduglighet Poängskala för egenskaper: 1. Undermålig (G) = graverande fel 2. Dålig (S) = sänkt prisvalör 3. Godtagbar 4. Bra 5. Mycket bra 6. Utmärkt För att tilldela hund pris måste alla delmonent vara poängsatta och kodade enl anvisningarna Innan hunden föreslås få 1 p = undermålig (graverande fel) eller 2 poäng=dålig (sänkt prisvalör) skall domaren vara övertygad om att hon/han har stöd för detta. G=Graverande fel, innebär att provet skall avslutas omedelbart och att pris ej får utdelas. S=sänkt prisvalör innebär att hunden ej får tilldelas 1. pris Priser och prispoäng: Endast ett pris får tillgodoräknas per provdag för championat. För att kunna tilldelas pris skall hund -följa domare och förare från provmarken senast vid provdagens slut -om så icke sker skall hunden vara åter senast 3 timmar efter den faställda provtidens slut (deadline) -om ovanstående krav ej kunnat uppfyllas skall orsaken till att hunden ej återkommit utredas. Domslut skall då fattas först senare. Visar det sig att orsaken är av den art, för vilken hunden ej kan lastas (t ex uppkoppling av utomstående) får hunden ändå tilldelas ev pris. För pris fordras att domaren, aspirant eller elev sett eller konstaterat drevdjurets art genom betryggande spårning. poänggränser för prisvalör 1. pris minst 42 och inget S 2. pris minst 36 p 3. pris minst 30 p D-cert minst 48 p och 1:a pris + drevtid motsv minst 2:a pris på annat drevdjur drevtider för prisvalör: 1. pris 60 min alt 2 ggr 45 min på rå, hjort, räv, eller hare 2. pris 45 min på rå, hjort, räv eller hare 3. pris 30 min på rå, hjort, räv eller hare För att 1:a pris skall kunna tilldelas krävs att hunden har arbetat lös under minst 4 h. 5

6 RESULTATSAMMANSTÄLLNINGAR: ADLERHÖJDENS BIJOU S22007/03 e. J NV-03 Défi u. Rottnens Bomma XXV Kil Bo Johansson 0 Rå. 4,4,-,-,-,-,-,4,4,3=19 p. Kod 1,2,-,-,-,-,-,1-3,-,-. +5c. Snö delvis. Barrskog, öppen mark/åker, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag 12.45, Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min. 25 min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 165 min. Provet avbröts Provförlopp: 1) Tiken släpps i åkerkant enstaka väckskall. Söker trångt. Efter att sökt i stort område kommer upptag efter kort slagarbete. 3 Rå kommer förbi domare o förare med hund 1 min efter. Tar drevlöpan på bock o driver men bryter o återkommer för att en löpa efter ett av de andra men bryter åter. Föraren bryter provet. Tik ej bra för dagen. Skall 45/min. ADLERHÖJDENS DÉESSE S58947/05 e. Svch Such Sjch Star Ban Zingo u. Adlerhöjdens Belette Kil Bo Johansson 0 4,4,-,-,-,-,-,4,4,3=19 p. Kod 1,3,-,-,-,-,-,1-3,-,-. +4c. Barrskog, öppen mark/åker, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag 10.15, Upptag -. Tidt.upph.-. Kopplad Drevtider: -. okänt. Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min okänt. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 161 min. Provet avbröts Provförlopp: 1) Tiken väcker vid två olika tillfällen och kommer tillbaka. Koppling och byte av provområde. 2) Får slag i åkerkant och strax därefter upptag o drev. Bryter o återkommer. Ej bra för dagen Provet bryts på förarens bergäran. ADLERHÖJDENS DESIR S58946/05 e. Svch Such Sjch Star Ban Zingo u. Adlerhöjden Belette Viltspårprov: Uppland 3 Godkänd anlagsklass Yngve Persson ALASKA S45246/01 e. Sjch Such Prästtorpets Boy u. Vijaga Duchesse 6

7 Karlsvik Falun Jan-Olof Olsson 1 Rå 4,4,5,5,4,3,4,5,4,4=42 p. Kod -,2,1,3,-,4,1,1,-,-. 10c. Snö 2 cm. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min Rå. Släpp/drev 2: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph Kopplad Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 240 min. Provet avbröts Provförlopp: Drev. 1 Hunden väcker på ett ensamt spår i snön upptaget sker 200 m bort drevet går i en stor bukt vi hänger på. Kommer tillbaka till upptags området börjar bukta bra då, tiken får driva lite längre då för att vi ska kunna ge henne en rättvis bedömning. Kopplas på löpan. NUCH NV-06 ARTEMIS N12801/05 e. Hvalbakkas Zurfer u. Ambra Ransäters Hembygdsgård cm Utmärkt Utm huvud med bra ögon o öron Utm hals, rygg, kors o svans Välkroppad med bra bröstkorg Bra ben o vinklar Bra färg, päls o rörelser. Championat 1 jkl 1 jklkk ck cert 1 btkl Bir Lars West BANUBAS CASTOR S26969/07 e. Such Vijaga Forestier u. Hunky Dory Hunter Ullis Stockholmsmässan Älvsjö cm Mycket god 9 mån gammal Välprop. Väl ballanserad Tillr. ädelt huvud Vackert uttryck Välansatta öron Lång hals Korr. front Mkt snygg siluett Välvinklad bak. Tyvärr för dagen halt. Kep Espen Engh BANUBAS CINDY S26967/07 e. Such Vijaga Forestier u. Hunky Dory Hunter Ullis Uppf: Håkan & Susanne Karlsson, Huddinge Äg: Susanne Karlsson, Stålmansvägen 16, Huddinge Utatällning: Stockholmsmässan Älvsjö cm Mycket god 9 mån Väl propotionerad av trevlig modell Fem. huvud ädel modell Bra hals ö-arm kunde vara mer tillbaka lagd inte helt symetrisk i fronten Moderat vinkl. bak Rör sig i sidled fram ifrån o bak ifrån Trevligt fr. sidan Ger ett luftigt intryck. 1 junkl 1 junklkk hp Espen Engh SJCH SUCH SV-00 BANUBAS SALSA S41077/98 e. Such Svch Finuch Intuch Sv-96 Barsaja`s Öre u. Sjch Such Russindalens Gazelle Kungsängen Bo Ivarsson 2 Rå 3,4,4,4,5,4,3,3,3,3=36 p. Kod 1,2,-,-,-,3,-,4,-,4. 2c. Snö fläckvis. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad -. Drevtider: 12 min. 62 min. 31 min. 105 min Rå. Tappt 9 min. 6 min. 15 min. Släpp/drev. Släppt -. Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 37 min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 180 min. Provet avbröts Provförlopp: 1:a drevet blev långt p.g.a. att vi ej kunde se drevdjuret. Tiken gick senare över en väg där det var snö och kunde konstatera Rå. Därför var tiken lös mer än 120 min efter upptag. Tiken var skadad på spenar och en tass i det skarpa föret. Matte bröt provet före 4 tim. 7

8 SVCH J BARANHO DA TERRA QUENTE S59791/05 e. Sokrate u. Gich Ptch Ria Du Grand Hourqueyre SBaK Väst Tånga ,5 cm Utmärkt 2,5 years. Quality dog. Beautiful head with excellent ears. Well angulated. Excellent ribcage. Excellent coat, good tail. Moves well. Would prefer a more level topline when moving. 1 ökl 1 öklkk ck 2 bhkl Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Utmärkt Hane med elegant huvud o romansk näsa. Utm öron. Elegant hals. Mkt bra rygg Bröstkorg. Norm vinkl bak. Mkt bra förbröst. Rör sig med mkt bra steg. 1 ökl 1 öklkk ck 2 bhkl Ursula Nielsen SBaK Öst Vimmerby cm Utmärkt 2,5 år, Huvud m fin längd o skärning, vackra ögon, fina öron fin hals o rygglinje ngt fallande kors, utm vinkl välställda ben Bra bröstkr o förbröst, Fin päls och tecken. Bra rörelser m kunde ha mera frånspark 1 ökl 3 öklkk ck r bhkl Kenneth Edh Köping Utm huvud o uttryck. Bra front lite flat i bröstkorg aning brant kors kunde vara bättre vinklad bak rör sig paralellt kunde ta ut steget bättre Bra päls o färg 1 ökl 1 öklkk ck 2 bhkl Martin Johansson Stockholmsmässan Älvsjö cm 2 ½ år gammal hane Kunde ha härdare könsprägel Mkt långt hund med rommas nos Utm. nos Rikligt för bröst Kroppen ger ett lätt uttryck Bör utv mer volym Tunn lång svans Behöver utv. bak. Tenderar att rör sig i sidled men lätt fr. sidan. 1 ökl 1 öklkk Espen Engh Viltspårprov: Marma 2 Öppen klass 22 p Jan Bulér Per-Erik Pettersson 0 4,3,-,-,-,-,-,4,4,3=18 p. Kod -,-,-,-,-,-,-,-,2,-. Släpp/drev: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Hunden är försedd med pejl. Löstid 105 min. Provet avbröts Provförlopp: Hunden är borta 45 min efter släpp, några skall hörs. Vi går en runda utan att finna färska spår o föraren bryter provet Botarbo/Tobo Mikael Löfberg 3 Rå 3,3,3,4,3,4,4,5,4,3=36 p. Kod 1,2,-,3,-,4,2,1,-,-. 2c. Snö 0-4 cm. Hård vind. Barrskog, öppen mark/åker. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph. -. Kopplad Drevtider: min. Rå. ( ). Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 260 min. Provet avbröts Provfölopp: Drev 1 Hunden reser get och killing (avspåras) Driver dessa tills dom får vind av domarlaget och går på långskjuts varvid hunden bryter och återgår till fö. Drev 2: Driver rå som ses två gånger, buktar fint då hunden bryter och återgår till fö. Utöver dessa drev reser Pedro get o killing i anslutning till gårdssamling. Drevet blir bara på tre minuter. Skallar sk/min. Pejl användes mkt sparsamt Botarbo Bo Ivarsson 0 3,4,3,3,3,-,-,4,4,3=27 p. Kod -,-,-,-,-,-,-,1,2,-. 5c. Snö 0,5 cm. Barrskog, öppen mark/åker, lövskog. Släpp/drev 1: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 6 min. Hare. Släpp/drev 2: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 4 min. Rå. Släpp/drev 3: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 8 min. okänt. Hunden försedd med pejl. Löstid 160 min. Provet 8

9 avbröts Provförlopp: Drev 2: på Rå bröt hunden vid en stor å. Ont om rådjur, hittas inga flera. Ägaren bröt provet före 4 tim. BARSAJA`S GINA S33182/03 e. Such Nuch Intuch Dobwest Tapénade u. J Nordv-03 Such Sakra`s Eloise Östersund cm Mycket god Mentalitet ua Välskuret huvud Lagom öronlängd men ngt broskiga öron rak överlinje önskan bättre förbröst och längre bröstkorg Brant skulderläge o ngt öppna vinklar bak mkt vackra färger välvisad trevlig. 2 ökl Bo Wallin INTUCH NORDUCH NV-06 SVCH SV BARSAJA`S HARDI S34288/03 e. Such Moklövens Douglas u. Such Svch Barsaja`s Déese SBaK Väst Tånga cm Utmärkt 4 år Beautiful dog. Excellent head. Well angulated. Excellent spring of ribs. Excellent coat, good tail. Nice level topline. 1 chkl ck 1 bhkl Bir Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Mkt elegant helhet. Vackert huvud utm hals. Utm rygg. Välvinklad med utm benstomme. Rör sig med härligt steg. 1 chkl ck 1 bhkl Bir Ursula Nielsen SBaK Öst Vimmerby cm Utmärkt 4 år, Fina prop, välsk huvud m fina öron, utmejslad under ögon fin nacke, kors o rygg, fin svansans lätt framskjuten skuldror, Bra vinklar bak, står på en typisk front Bra bröstkorg o förbröst, Bra päls o tecken, rör sig m bra steg o resning svansen kunde bäras högre 1 chkl ck 4 bhkl Kenneth Edh Köping Huvudet kunde ha mer krafti nosp aningen tjocka öron Bra bröstkorg Bra front vällagd kors lite kanppa vinklar rör sig lite m kort steg Bra färg o päls 1 chkl ck 1 bhkl Bir Martin Johansson Stockholmsmässan Älvsjö cm 5 år gammal hane av mkt tilltalasnde typ. Ädel helhet. Kunde haft en smalare skalle Bra hals Tillr. förbröst Ngt stel ö-arm. Tillt. kropps silluett Ballanserad bakbens vinkl. Rör sig rastypiskt med bra resning. 2 chkl ck 2 bhkl r-cacib Espen Engh FINUCH INTUCH NORDV-07 SVCH SUCH SV-05 BARSAJA`S HARMONIE S34289/03 e. Such Moklövens Douglas u. Such Svch Barsaja`s Déese SBaK Väst Tånga cm Utmärkt 4 years. Beautiful head and expression. Excellent front. Well angulated. Excellent body. Good coat. She is a bit sky today, and doesn t want to carry her tail up. Moves with drive. 1 chkl ck 3 btkl Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Elegant helhet. Mkt vackert huvud. Utm hals. Ngt eftergivande rygg. Utm vinkl runtom med härlig front. Mkt bra bröstkorg. rör sig med bra steg. 9

10 1 chkl ck 2 btkl Ursula Nielsen Stockholmsmässan Älvsjö cm Tik av mkt trevlig modell Välprop. Uttrycksfullt huvud Får inte bli kraftigare i hududet Bra öron Utm. för bröst o ö-arm Väl utv kropp Ballanserad bakbens vinkl. Kommer mkt väl till sin rätt i rörelse. 1 chkl ck 1 btkl cacib Bim Espen Engh J SVCH BARSAJA`S IMRA S33443/05 e. Prunus Padus Winston u. J Nordv-03 Such Sakra`s Eloise Karlstad ,5 2 år tik av mkt god typ välpropp huvud med korr bett öra mkt gott förbröst, god benstomme elegant överlinje välvinklad bak, god päls o färg, rör sig trångt bak ok från sidan ok temp. 1 ökl 1 öklkk ck 3 btkl Elin Normannseth SBaK Väst Tånga cm Utmärkt 2 years. Sweet head and expression. Beautiful ears. Well angulated. Excellent body. Excellent coat. Good tail. Nice level topline. Moved well. 1 ökl 1 öklkk ck 2 btkl Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Utmärkt Elegant helhet. Utm huvud, hals o ö-linje. Välvinklad. Rör sig med mkt bra steg. I ngt högt hull. 1 ökl 1 öklkk ck 1 btkl Bim Ursula Nielsen Viltspårprov: Kil 1 Öppen klass 30 p Folke Jonsson Kil 1 Öppen klass 37 p Stig Henrysson Saxebyn Folke Jonsson 2 Rå. 3,4,4,4,4,4,4,4,4,4=39 p. Kod 1,-,-,-,-,-,-,-,-,-. 1c. Snö 5-10 cm. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min. 47 min. Rå. Tappt min. Släpp/drev II: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. Kopplad Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 260 min. Provet avbröts Provförlopp: Drev 1. Imra driver i snäva bukter. Får en tappt i ett vattensjukt område. När djuret går dit en gång till släpper tiken och återkommer. Nytt släpp i annat område leder inte till något mer upptag. Skarpt före gör att tiken blir ömfotad skall min. BARSAJA`S JOGGA S33405/06 e. J Such Svch Nvch Dobwest Hambo u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja`s Harmonie Karlstad ,5 1 år tik av mkt god typ kunde ha mer underkäke???? revben kropp med goda linjer gott förbröst raka framben välvinkl bak när hon vill rör hon sig??? god päls o färg. 1 junkl 1 junklkk ck 1 btkl Bim Elin Normannseth 10

11 Ransäters Hembygdsgård cm God Mkt bra huvud med fattig underkäke Bra ögon o öron Mkt bra hals, rygg, kors o svans Mkt bra bröst och bra förbröst Bra päls o rörelser, men vill inte visa upp sig på bästa sätt Behöver mer ringträning. 2 ukl Lars West SBaK Väst Tånga 30 cm Mycket god 15 months. Small bitch That is too refind in head. Narrow fore face and to much black on the skull. Well angulated. Excellent body. Good coat and tail. Level topline when moving. second price because of head. 2 ukl Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Mycket god Liten tik o feminin helhet. Litet huvud. Önskar det kraftigare. O mkt bättre u-käke. Bra hals Bra vinkl bak. Välvinkl front Bra bröstkorg. Rör sig med bra steg. 1 ukl 2 uklkk Ursula Nielsen BARSAJA`S JOJO S33407/06 e. J Such Svch Nvch Dobwest Hambo u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja`s Harmoni Viltspårprov: Älvkarleby Godkänd anlagsklass 37 p Olle Dahlberg Tobo Per-Erik Pettersson BARSAJA`S JOKER S33404/06 e. J Such Svch Nvch Dobwest Hambo u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja` s Harmoni Viltspårprov: Odensala Godkänd anlagsklass 35 p Tommy Wallén J SVCH BARSAJA S JOLIE S33408/06 e. J Such Svch Nvch Dobwest Hambo u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja`s Jäderfors cm Mycket god Bra huvud ngt ljusa ögon my bra hals o rygg, bra kors tillräckl. bröstkorg o vinkling rör sig m bra steg. 1 junkl 1 junklkk hp Mats Jonsson Köping Mycket god Huvudet kunde ha mer krafti nosp lite flata öron Bra front Bröstk i utv Bra kors kunde???? bättre vinklar bak kunde ta ut steget mer bak 1 ukl 1 uklkk Martin Johansson Stockholmsmässan Älvsjö cm Fem. tik av tillt. modell Ngt kraftig skalle öronen kunde vara längre Lång hals Fint förbröst Platta tassar Utm. kroppsprop. Aningen bakhög Väl vikl. bak Lite okoordinerat okoncentrerade rörelser men visar bra poternsisal. 1 ukl 1uklkk hp Espen Engh 11

12 Viltspårprov: Norberg 1 Öppen klass 42 p hp Lars-Erik Ståhlberg Borlänge 1 Öppen klass 37 p Sven-Erik Rosén Borlänge 1 Öppen klass 37 p Christoffer Cederberg Skuggarvet 3 Öppen klass 25 p Gustaf Nilsson Gräv, Gagnef Jan-Olof Olsson 3 Rå. 4,3,3,3,3,3,3,4,3,3=32 p. Kod -,1,2,3,-,4,2,1,-,-. 5c. Snö 2cm. Barrskog, myr/mossmark, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 242 min. Provet avbröts Provförlopp: Släpp 1. vi går länge utan att hitta vilt, tiken jobbar bra hela tiden får sedan tag på rådjur och driver i 32 min, drevet går i en vid bukt och är hackigt hon är gles det kommer skall????? och blir sedan tyst, lite reprisdrivare men har ett i mitt tycke dåligt skall, grovt och ingen hörbarhet är på gränsen till ett prisvärt drev men föreslår ett. J BOSTÄLLESKOGENS BESTLA S41081/04 e. Such Moklövens Douglas u. Such Sjch Boställeskogens Alice Hässleholm cm Fem uttryck, korr bett, ngt flat skalle, ngt högt ansatta öron, ngt kort hals, tillräckl längd i siluette, välplac. svans ngt framskjuten skuldra, tillräckl. längd i bröstkorg, står vackert på sitt framställ. 1 bkl/jkl 2 bklkk/jklkk Anne-Cathryne Almstedt Hässleholm cm God Fem. huv som dock kunde ha kraft. käkparti i underkäke, bra hals, ngt eftergiv. i ryggen, ej helt korr. i revbensbågen,??? vinkl. bak. ngt framskj. skuldra, skulle kunna önska mer längd. 2 bkl/jkl Ursula Nielsen J SVCH BRUNAREBERGS CHASSE CHIENNE S55022/01 e. J Vijaga Edouarde u. Sjch Athena Älvsered Kent Stensson 2+3 Rå. 3,4,5,4,3,4,4,4,4,4=39 p. Kod 4,2,1,3,1,4,3,1,1,-. 2c. Hård vind. Barrskog, myr/mossmark. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min Rådjur. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rådjur. Lämplig rå/hjorthund försedd med pejl. Löstid 295 min. Provet avbröts Provförlopp: Släpp 1. Tar upp Rådjur som avspåras Buktar bra går sedan ur hörhåll i den hårda vinden. Kommer sedan tillbaka till föraren. Släpp 2. Tar upp två synliga Rådjur som buktar bra tills tiken avbryter och återkommer. en trevlig hund Kampåsmåla Christer Henningsson 3+3 Rå. 3,5,3,4,4,4,4,5,4,4=41 p. Kod -,1,2,3,1,4,3,1,-,-. +8c. Barrskog, myr/mossmark, lövskog, kuperat, kalyta. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Priskod 3. Släpp/drev 2: Släppt 12

13 Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Priskod 3. Släpp/drev 3: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. okänt. Priskod 0. Släpp/drev 4: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. okänt. Priskod 0. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 251 min. Provet avbröts Provförlopp: Drev 1 och 2 är på get + kid som vi ser i upptag på drev 1 och efter 15 min drev 1 drev 2 med tiken 1 min efter. De sista 2 dreven är troligen också Rå. Tiken blir glesskallig efter min drev och då sträcker drevdjuret ut varvid tiken för dagen släppte. Hon har skall/min innan hon blir gles. Då hon börjar driva hackigt. Bra upptatgningsförmåga och samarbete inkallning har ej prövats. BRUNAREBERGS FIGARO S39656/04 e. Sjch Boställeskogens Pompe u. Such J Vijaga Hermine Uppf: Richard Andersson, Hyssna Äg: Tommy Eriksson, Yttersävne 320, Heby Viltspårprov: Västerås 2 Öppen klass 25 p Bengt Arnholm Jordbro 1 Öppen klass 35 p Allan Pettersson Härad 1 Öppen klass 42 p Jan-Olof Thunberg J BRUNAREBERGS FLAX S39659/04 e. Sjch Boställeskogens Pompe u. Such J Vijaga Habile SBaK Öst Vimmerby cm Mycket god 3 år, Mask huv, lite för mkt stop ljusa ögon, bra öron, Bra hals o rygg Välburen svans, välformad bröstkorg god vinklar, står på en typisk front, Bra päls, kunde vara renare på låren, kunde vara ljusa på hjässan Rör sig ngt kort bak 1 ökl Kenneth Edh Ekhult Hycklinge Mattias Ganbrant 1 Rå 3,4,5,5,5,4,4,4,4,5=43 p. 1c. Snö 10 cm. Hård vind. Barrskog, myr/mossmark, lövskog, kuperat, kalyta. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Hare. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min. 66 min. Rå. Tappt 7 min. Släpp/drev: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 251 min. Provet avbröts Provförlopp: Släpp 1: Driver hare ett hackigt drev som hund fören väljer att bryta. Släpp 2: Tar upp rå driver i bra bukter som efter ett tag går över ett berg. Vi får kontakt med drevet och går till fulltid. Hunden kopplas på löpan. Rå avspårat. Släpp 3: Inget upptag. Provet avbröts. SJCH BRUNAREBERGS GRACE S50236/05 e. Sjch Boställeskogens Pompe u. Such J Vijaga Hermine 13

14 Borås Ryda Sportfält cm Mycket god Mentalitet UA Femint huvud ngt kort hals bra rygg tillräckligt??? ngt kort bröstkorg ordinärt vinklad goda rörlse Päls o Färg UA. 1 ökl 2 öklkk Göran Hallberger Skephult Bengt Stadig 1 Rå. 3,4,5,5,5,4,4,5,4,4=43 p. Kod 1,3,1,3,-,4,5,1-5,2,-. 0c. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, kuperat, kalyta. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 40 min. ok. Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 5 min. ok. Släpp/drev 3: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min. 80 min. Rå. Tappt min. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 392 min. Provet avbröts Provfölopp: Går och väcker på slag under första timmarna leder ej till upptag. Drev1: Reser vilt som buktar fint i 40 min, går på långskjuts och Grace bryter o återkommer. Drev2: Tar förmodligen upp hare, det blir tappt på vägen efter 5 min. Drev3: Tar upp rå som buktar inom hörhåll hela drevtiden, får en tappt vid fulltid nere vid en sjö, löste den och drev i 20 min till. Grace kallas in när hon tystnar. Ca 80 skall/min. Rå ses med Grace 3 min 59 sek efter i löpan. Underkylt väder på förmiddagen/slagen frös Örnevalla Bo Gustafsson 1+2 Rå. 5,5,5,5,5,3,4,5,5,5=47 p. Kod -,2,-,-,-,4,5,-,-,-. 1c. Barrskog, öppen mark/åker, lövskog. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 60 min. Rå. Släpp/drev 2: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Släpp/drev 3: Släppt Slag Upptag Kopplad Drevtider: 49 min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 5 t. 37 min. Provet avbröts Provförlopp: Drev 1. Bra flyt på drev rådjuret gick över en stor åker sågs 1 ggr med hunden 5 min efter. Drev 3. Rådjur spårat hunden bryter efter 49 min Hajom Hans-Olof Andersson 1+1 Rå. 3,5,5,5,4,4,4,4,4,5=43 p. Kod 1-4,3,1,3,-,4,-,-,-,-. 4c. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat, kalyta. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min min. 50min. Rå. Tappt min min. 58 min. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Provförlopp: 1, Drevet gick i ordinära bukter såg Rå efter 3 min. ca 72 skall per min. Drevet slutade på mindre väg kopplades. 2 Drevet buktade bra i början Började sedan sträcka ut tappade bort det stundtals väldigt kuperat. Hund åter till upptag 68 skall per min. Såg Rå i upptag. 3 Drevet gick i ordinära bukter såg Rå efter 30 min hund 2,5 min efter. Togs på löpan. 80 skall per min. SJCH SVCH BRUNAREBERGS GUDRUN S50233/05 e. J Boställeskogens Pompe u. Such J Vijaga Hermine Hässleholm cm Fem uttryck, ngt högt ansatta öron, ngt kort hals, tillräckl. längd i siluette, välplac. svans, tillräckl. vinkl. bak, ngt rak fram, kunde vara mera välvd i sin bröstkorg, ngt tunn i sitt frontparti, vacker päls, 2 bkl/jkl Anne-Cathryne Almstedt Hässleholm cm Mkt fem helhet, vackert tikhuv m bra öron, utm hals- o ö-linje, ngt plan i korset, utm knävinkel, ngt lös i fronten, behöver få ngt mer massa, rör sig m. ett bra steg. 1bkl/jkl 2 bklkk/jklkk Ursula Nielsen Ronneby Brunnspark cm Sciossor 14

15 bite, very nice feminine head, with a flat skul, very good stop, very good muzzle, excellent earset, very good neck, strong back, good tailset, chest and forechest, 4 legs under the dog, good cout texture, very good movement, good proportion in the rear, good tailset. 1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 2 btkl r-cacib Norman Deschuymere SBaK Öst Vimmerby cm Utmärkt 2 år, Fem m fina prop. Mkt välskuret huv, fina öron, fin nackknöl välform ögon kunde vara ngt mörkare fin nacke. Bra rygg o kors, välformad bröstkorg m fint förbröst, välställda ben, vältecknad kunde vara lite renare på låren, rör sig med utm steg 1 jkl 1 jklkk ck cert r btkl Kenneth Edh Kroncamping Böda Sand cm 2 år gammal feminit huvud o uttryck korrekt bett acceltabel front fin lång hals stram överlinje god längd o djup på kroppen välvinklad bak välansatt svans. rör sig med gott drive snygg färg o päls. Champion idag. 1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 1 btkl Bir Birthe Scheel Byrum Öland Ibb Olsen 1 Rå 4,4,5,4,4,4,4,5,5,4=43 p. Kod 4,1,1,3,1+5,4,1+5,1+5,1+2,5. +6c. Hård vind. Barrskog, lövskog. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min Rå. Priskod 2. Släpp/drev 2: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Priskod 2. Släpp/drev 3: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Okänt. Priskod 0. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 280 min. Provet avbröts Provförlopp: Loss för slag 8.30 upptag 8.45 driver i en repris till 9.35 då rådjuret springer på domarlaget Gudrun 1 min efter, Gudrun lägger av när hon ser domarlaget. Loss igen söker ut bra men långsamt upptag get+2 killingar som driver inom hörhåll då drevet går ur hörhåll i den tilltagande blåsten, Gudrun åter Loss igen upptag som går ur hörhåll Gudrun tillbaks 13.35, då provet avslutas. En trevlig och snäll Rå-hund Böda Öland Kjell Jonsson 1+3 Rå. 5,5,4,4,4,4,4,5,4,4=43 p. Kod 2,1,1,3,1,1,1,1,2,-. 0c. Barrskog. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 65 min Rå. Priskod I. Släpp/drev: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: 40 min. rå. Priskod III. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad -. Drevtider: 15 min. Rå. Priskod 0. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 265 min. Kopplad Provförlopp: 1:a drevet i vida bukter Rå synligt efter 65 min med tiken 1 minut kopplad på fullt drev. 2:a drevet gick i ett par stora bukter ut ur hörhåll tiken kom tillbaka :e drevet upptag på 3 st rådjur synliga i upptaget drev i 15 min kom sen tillbaka. Tiken lös till inga fler upptag Ugglerum Sivert Andersson 1+2 Rå 5,5,5,5,5,4,5,5,4,6=49 p d-cert. Kod 2-3,2,1,3,1,-,5,1-5,2,-. +4c. Barrskog, öppen mark/åker, lövskog, kalyta. Släpp/drev I: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Priskod II. Släpp/drev II: Släppt Slag Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Drevtider 0 min. Släpp/drev III: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Priskod I. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 251 min. Provet avbröts Provförlopp: I: Tiken söker ut mycket bra. Tar kontakter med oss. Reser Rå driver bra. En vaktelhund tar an drevet. Tiken tystnar vi hör kontaktskall. I återgången????? hamnat i en fors och sitter på en sten?????. II: Troligtvis hare går genom en by inga drevtider. III: Tiken söker mycket bra. Jag ser Råget som tiken jobbat sig fram till. Drevet går mycket bra. Tiken kopplas 13.07, men vill fortsätta driva. Mycket slitstark tik. (Har lydnad, perfekt tik.) CAMOMILA DA TERRA QUENTE S60031/06 e. Ulysse II Du Grand Hourqueyre u. Agaia Da Terra Quente Viltspårprov: 15

16 Godkänd anlagsklass 35 p Olle Dahlberg Nötte Kärven 1 Öppen klass 35 p Stiv Ingvar Söderlund Älvkarleby 1 Öppen klass 40 p Olle Dahlberg Marma 3 Öppen klass 29 p Jan Bulér Nötten Kärren 1 Öppen klass 40 p Stiv-Ingvar Söderlund Tobo 1 Öppen klass 42 p Per-Erik Pettersson J CHABLIS S37604/06 e. Svch Such Sjch Vijaga Hero u. Such Sjch Star Ban Zita Nya Idrottsplatsen cm Mycket god Bra huvud, utrryck, utm hals o rygg, bra kors, bröstkorg med bra djup, - något flat i sin nedre del, bra vinklar, o rörelser. 1 junkl 1 junklkk hp Mats Jonsson Gillberga,Svennevad Hans Körberg 2 Rå. 4,3,5,5,4,3,4,4,4,4=40 p. Kod 3,2,1,3,1,4,5,1,-,-. +1c. Snö 3 cm. Barrskog, lövskog. Regn. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Tappt 0 min. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 260 min. Provet avbröts Provförlopp: Get och kid observeras 8 min. efter upptag. Drevdjuren buktar trångt under drevtiden. Tiken skall vid 3 kontrolltillfällen skall per minut Askersund Per Johansson 3+3 Rå 4,4,4,5,4,3,5,5,4,4=42 p. Kod -,2,1,3,2,2,5,1,-,-. 2c. Barrskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag -. Tidt.upph.. -. Kopplad Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Tappt -. Släpp/drev 3: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 257 min. Provet avbröts Provförlopp: Släpp 1. Väcker på slag utan att resa. Släpp 2 Upptag efter 15 min drev i 39 min svårt att följa då tikens skall saknar klang. Släpp 3 Drev i 40 min. då tiken lägger av och återkommer. Rå ses i båda dreven. En mycket bra tik men tyvärr ett skall som snabbt tonar ut skall/min. CHARDONNAY S37606/06 e. Svch Such Sjch Vijaga Hero u. Such Sjch Star Ban Zita Tvååker cm Ung tik med mkt bra feminint huvud, korrekt ansatta öron, bra förbröst, korrekt rastypisk front, bra hals, en aning lång i länden, bra benstomme o tassar, ganska bra rörelser men karpar väl mycket i ryggen, bra temperament. 16

17 1 junk 1 junklkk Mogens Slot Hansen Tvååker cm Mycket god Utm. huvud o öron, korrekt bett, lång bra hals, god front, bra men ännu ngt tunn bröstkorg bra rygg i stillastående men uppskjuten länd i rörelse. Ännu ngt oren i färgen. rör sig underställt. 2 junkl Ulf Wall CHEMET S37606/06 e. Svch Such Sjch Vijaga Hero u. Such Sjch Star Ban Zita Tvååker cm Mycket god Kunde ha ngt. rundare skalle, utm öron, korrekt bett, lång bra hals, god lyrformig front bröstkorg ännu ngt outvecklad annars bra längd bra rygg, god bakbensvinklar, ngt tunn benstomme, lätta men slarviga rörelser. 1 junkl 1 junklkk Ulf Wall DOBWEST ARIADNE S40643/04 e. Such Kustjägarens Flax u. Svch NV-04 Such Intuch J Dobwest Lilla Flåset Karlstad ,5 Ngt stor tik, huvud med god propp korr bett o öron go hals o förbröst kort överarm god benstomme ok vinkl bak rör sig ok från sidan men väldigt kryssande fram Bra päls??? helt i kondition. 2 ökl Elin Normannseth NV-05 SVCH DOBWEST ARTEMIS S40642/04 e. Such Kustjägarens Flax u. Svch NV-04 Such Intuch J Dobwest Lilla Flåset Karlstad år tik med goda propp i huvudet korr bett fin hals gott förbröst kunde ha längre överarm go över o underlinje gott vinkl bak god??? go päls o färg 1 ökl 2 öklkk ck 4 btkl Elin Normannseth Ransäters Hembygdsgård cm Utmärkt Utm huvud, bra ögon o öron Utm hals, rygg, kors o svans Välkroppad med bra förbröst Välvinklad på bra ben Bra päls mkt bra rörelser. 1 ökl 1 öklkk ck 2 btkl Lars West SBaK Väst Tånga cm Mycket god 3 Years. Nice length of head. Well angulated. Would prefer stranger bone, and longer upper arm. Good ribcage. Excellent coat. Good tail. Front and rear movement rather close. 1 ökl 2 öklkk Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Elegant tikhuvud. Mkt bra hals. Utm rygg. Mkt bra knä, ngt hög i sin has. Utm front. Ger ett ngt högställt intryck. Rör sig bra. 1 ökl 2 öklkk Ursula Nielsen Viltspårprov: Kil 2 Öppen klass 25 p Folke Jonsson 17

18 SVCH DOBWEST FRÄSIGA FRASVÅFFLA S55150/05 e. Svch Such Sjch Barsaja`s Elvis u. Svch NV-04 Such Intuch Dowest Lilla Flåset Karlstad mån tik eleganta linjer fem. huvud med korr kropp god hals o förbröst???? välvinkl bak rör???? brett god päls o färg. 1 ukl 1 uklkk ck 2 btkl Elin Normannseth SBaK Väst Tånga cm Utmärkt 2 years. Beautiful profile of head. Would prefer a little less black in the skull. Suff. front angulation Short in upper arm. Good ribcage. Good rear angulation. Good coat and tail. Rather close in front when moving. 1 ökl 3 öklkk Lydia Erhart SBaK Väst Tånga cm Mycket god Bra prop i huvudet. Önskar dock ngt lite mer feminin. Utm hals. Bra ö-linje. Önsk ngt kortare has. Bra i sin front dock ngt kort ö-arm. Rör sig bra bak. 1 ökl 3 öklkk Ursula Nielsen VäxjöTipshall ,5 cm Beutyful head, good proportions elegant shapes, typical back line godd substans, good colour, and quality coat, normal in movement well presented. 1 ökl 1 öklkk ck 2 btkl r-cacib Cristian Stefanescu Viltspårprov: Vänersborg Godkänd anlagsklass 42 p Roger Skoglund Vänersborg 1 Öppen klass 37 p Roger Skoglund Vänersborg 0 Öppen klass Kent Andersson Vänersborg 1 Öppen klass 35 p Roger Skoglund Vänersborg 1 Öppen klass 37 p Björn Johansson DOBWEST GULLIGA GRÄDDSTRUT S55152/05 e. Svch Such Sjch Barsaja`s Elvis u. Svch NV-04 Such Intuch Nuch Dobwest Lilla Flåset Karlstad ,5 21 mån tik med gott huvud korr bett go hals??? länden ngt i rörelse kunde ha bättre vinklar bak välutvecklad förbröst rör sig när hon vill rastyp god päls o temp. 1 ukl 2 uklkk Elin Normannseth J NVCH SVCH SUCH DOBWEST HAMBO S35794/01 e. Such Sj(d)ch Zwingelskogen`s Zwing u. Such Nuch Sjch Intuch NV-01 Dobwest Vichyssoise Karlstad Nästan 6 år elegant linje kraftig korr huvud god hals välutv. bröst o bröstkorg god vinkl bak god benstomme väl???? fronten o frambensrörelse god temp bra päls o god????. 18

19 1 jkl 1 jklkk Elin Normannseth Tvååker cm Utmärkt Utm. huvud, korrekt bett, lång bra hals, god front, utm. överlinje, god bakbensvinkling, utm. proportioner, alltför stela bakbensrörelser. 1 bkl/jkl 1bklkk/jklkk Ulf Wall Ransäters Hembygdsgård cm Utmärkt Mkt bra huvud med utm hals mkt bra rygg kort kors, bra svans Mkt bra bröst med bra förbröst För tät i fronten med utåtsvängd vänster framtass Bra vinklar fram, ngt öppna bak Bra päls o färger Rör sig för trångt i fronten o med ett kort steg. 1 jkl 1 jklkk Lars West SBaK Väst Tånga cm Utmärkt 6 years. Nice profile of head. Suff. dark eye. Well angulated. Excellent body. Excellent coat, good tail. Very well muscled. Sound mover. Champion. 1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 4 bhkl Lydia Erhart SbaK Väst Tånga cm Hanhund med bra könsprägel Bra prop i huvudet men önskar mer finess. Utm hals. Bra rygg. Kunde ha mer vinkl bak. Ngt platta tassar. Rör sig bra bak, mkt trång fram. 2 chkl Ursula Nielsen Värmlandsnäs Torbjörn Jonsson 1+1 Rå. 3,4,5,5,5,5,4,5,5,5=46 p. Kod 1,-,-,3,-,4,-,-,1,-. +6c. Barrskog, myr/mossmark, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid -. Provet avbröts -. Provförlopp: Släpp: driver bra inom hörhålltill full tid sträcker ut något och återkommer. Hambo blåses in- på drev. Släpp 2 förflyttning upptag som buktar bra till full tid hunden blåses in på kort avstånd på drev. Rå synligt i båda drev skall per min i båda drev. INTUCH RR SUCH DOBWEST LILL-STRUMPA S16816/02 e. Nuch NV-01 Such Njch Intuch Sjch Hvalbakkas Zuxess u. Such Nuch Sjch NV-01 Intuch Dobwest Vichyssoise Gällevsla Erik Klockare 0 Hare 3,3,3,3,3,3,4,4,3,3=32 p. Kod -,-,-,-,-,-,5,1,-,-. 12c. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min. 22 min. Hare. Tappt 30 min. Hunden försedd med pejl. Löstid 191 min. Provet avbröts Provförlopp: Första drevrepriser något hackig hare sågs av domarlaget i samband med omresning. Drevet slutar på en grusväg med farist Rävnäs/Örsundbro Torbjörn Forsberg 1+1 Räv. 4,5,6,6,5,5,4,4,4,6=49 p d-cert. Kod 3,1,1,3,2,1,1-5,1,2,5. 1c. Barrskog, öppen mark/åker, kuperat. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Räv. Släpp/drev: Släppt Slag -. Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Räv. Lämplig rå/hjort-hund nej försedd med pejl. Löstid 270 min. Provet avbröts Provförlopp: 1.a. drevet räven sågs 1 ggr 6 min efter 2.a. drevet räv sågs 3 ggr 3-6 min efter. Hunden har ett utmärkt skall och fick rävarna att bukta på ett föredömligt sätt Gnesta Bo Olofsson 0. 3,-,-,-,-,-,-,-,-,-.=3 p. +4c. Barrskog, öppen mark/åker, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Drevtider: 0 min. Hunden är försedd med pejl. Löstid -. Provet avbröts Provförlopp: Hunden släppt Enstaka väckskall hördes 8.20, 8.30 och då det även var ett kortare drev. Provet avbröts och hunden hade ej lyckats fått upp någon hare. Däremot konstaterades under provet att hunden inte är intresserad av rådjur. 19

20 DOBWEST MEDEA S40644/04 e. Such Kustjägarens Flax u. Svch NV-04 Such Intuch J Dobwest Lilla Flåset Jäderfors cm Utmärkt Välskuret huvud, my bra hals o rygg, bra kors, välutv. bröstkorg, tillräckliga vinklar rör sig bra. 1 ökl 1 öklkk ck 1 btkl Bir Mats Jonsson DORIS N011017/06 e. Njch Nuch Sjch Such Sir Norsk Noa of the Three Turnips u. Njch Bassy Åtvidaberg Thord Markström 1 Hjort. 4,4,4,5,4,5,5,5,4,4=44 p. Kod 4,2,-,3,-,3,1,1,2,-. +3c. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min min min. 23 min. okänt. Tappt 23 min. 9 min. 32 min. Släpp/drev 2: Släppt Slag Upptag Tidt.upph Kopplad Drevtider: min. Dov. Släpp/drev 3: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph Kopplad Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid: 248 min. Provet avbröts Provförlopp: Drev 1. Mkt svårt att följa pejl används flera ggr. tiken åter självmant mkt kuperat. Drev II Dov sågs just före upptag spårades även på skotarväg. Gick i fina trånga buktar tiden ut tiken tystnade o kom på signal. Drev II Inget egentligt upptag skällde vid ngt tillfälle men inget mer skall/min. ETTELINGARNA BEATRICE S48622/02 e. Such Sjch Prästtorpets Boy u. Svch Vijaga Etolie Hedenborg Larv cm litle bit light in coleur of eyes fem head but little bit highen between the eyes and scull better shape of the yes good neck the front a little bit torn out in the left leg. nice body topline ok nice set of tail very good rear nice temprament eren her falt she moves well 1 ökl 1 öklkk ck 1 btkl Bim Fernando M Rodrigues HUNKY DORY HUNTER ULLIS S17283/03 e. Nlch Pur-Sang Devant de Bois u. Nlch Odylle v D Brachterstatie Kungsängen Jack Junell 0 Rå. -,3,-,-,-,(4),(4),-,-,-=3 p. Kod -,-,-,-,6,-,5,-,-,-. 2c. Snö 1cm. Barrskog. Släpp/drev: Släppt Slag Upptag Tidt.upph. -. Kopplad Drevtider: 10 min okänt 14 min. rå. olika drev 32 min. Rå. Tappt 50 min. Släpp/drev: Släppt Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad Hunden försedd med pejl. Löstid 120 min. Provets avbröts Provförlopp: Svårt underlag med 1 cm snö/is. Tiken???????? skall strax efter släpp (8.03)! Återgång och därefter????? sök. Intensivt upptag. Drev med skallrepriser på 3-5 skall, 37 min. Tyst efter 18 min. Återkommande kontaktskall?????? återgång trots inkallning. Kom till förare efter 50 min. Nytt upptag 50 m framför oss. Rå avspårat. Släppte efter 14 min. kom på inkallning. Provet avbröts efter rast pga hälta och ömma tassar. (Grupp dov på marken kan ha stört hunden). 20

PDF-fil nerladdat från www.boggas.se Sofia Olsson & kelpie Casey. Cefeus Ea. Utställningsresultat 2005-2013. Resultatsammanställning 2005-2010

PDF-fil nerladdat från www.boggas.se Sofia Olsson & kelpie Casey. Cefeus Ea. Utställningsresultat 2005-2013. Resultatsammanställning 2005-2010 PDF-fil nerladdat från www.boggas.se Cefeus Ea Utställningsresultat 2005-2013 Resultatsammanställning 2005-2010 Datum Plats Klass Kvalitet Bästa Resultat Övrigt 2013-05-11 Lomma BK Veteran Excellent 1:a

Läs mer

Årsbok för Basset Artesien Normand 2003 Drevprov, utställning och viltspår

Årsbok för Basset Artesien Normand 2003 Drevprov, utställning och viltspår Årsbok för Basset Artesien Normand 2003 Drevprov, utställning och viltspår Standard för Basset Artesien Normand 1993 12 01 Ursprungland: Frankrike Användningsområde: Drivande hund. Rasen jagar lika bra

Läs mer

HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard)

HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard) Grupp 5 FCI-nummer - Interimistisk standard HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Läs mer

Hamiltonstövaren har en brokig bakgrund, där hundar från Sydtyskland och Schweiz ingår. Även engelska foxhounds och harrier ingår.

Hamiltonstövaren har en brokig bakgrund, där hundar från Sydtyskland och Schweiz ingår. Även engelska foxhounds och harrier ingår. Ursprungsland/hemland: Sverige Användningsområde: Hamiltonstövaren är en skalldrivande hund som användes vid jakt på hare och räv. Den jagar som ensamhund och skall vara rådjursren. FCI-klassifikation:

Läs mer

FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira)

FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira) Grupp 5 FCI-nummer 189 Originalstandard 1996-11-16 SKKs Standardkommitté 2002-06-05 FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska

Läs mer

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 286 FCI-standard på engelska publicerad 1997-12-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-09-03 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 AMERICAN STAFFORDSHIRE

Läs mer

BASSET HOUND. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.

BASSET HOUND. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar. Grupp 6 FCI-nummer 163 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Läs mer

CHINESE CRESTED DOG. Grupp 9

CHINESE CRESTED DOG. Grupp 9 Grupp 9 FCI-nummer 288 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 CHINESE CRESTED

Läs mer

OTTERHOUND. Grupp 6. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.

OTTERHOUND. Grupp 6. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar. Grupp 6 FCI-nummer 294 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-09-29 OTTERHOUND

Läs mer

POLSKI OWCZAREK NIZINNY

POLSKI OWCZAREK NIZINNY Grupp 1 FCI-nummer 251 Originalstandard 1998-08-07 FCI-Standard 1998-08-07; engelska SKKs Standardkommitté 1999-10-05 POLSKI OWCZAREK NIZINNY Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Läs mer

2015-04-05 SLBK Specialutställning Arninge Domare: Jens Myrman

2015-04-05 SLBK Specialutställning Arninge Domare: Jens Myrman 2015-04-05 SLBK Specialutställning Arninge Domare: Jens Myrman Valpklass 4-6 månader Knatteberga's Haloween Ghost SE55052/2014 f: 2014-11-02 5 mån mkt tilltalande helhet Välväxt och proportionerlig hane

Läs mer

BOSTONTERRIER. (Boston Terrier)

BOSTONTERRIER. (Boston Terrier) Grupp 9 FCI-nummer 140 FCI-standard på engelska publicerad 2009-09-02 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-26 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 BOSTONTERRIER

Läs mer

AIREDALETERRIER. Grupp 3

AIREDALETERRIER. Grupp 3 Grupp 3 FCI-nummer 7 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-05 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-02-09 AIREDALETERRIER

Läs mer

KORTHÅRIG VORSTEH (Deutsch Kurzhaar)

KORTHÅRIG VORSTEH (Deutsch Kurzhaar) Grupp 7 FCI-nummer 119 Originalstandard 2000-10-25 FCI-Standard 2000-11-29; tyska SKKs Standardkommitté 2001-06-19 KORTHÅRIG VORSTEH (Deutsch Kurzhaar) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 85 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1998-01-20; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag

Läs mer

BASENJI. Grupp 5. FCI-nummer 43 Originalstandard 1999-11-25 FCI-Standard 2000-01-24; engelska SKKs Standardkommitté 2000-02-09

BASENJI. Grupp 5. FCI-nummer 43 Originalstandard 1999-11-25 FCI-Standard 2000-01-24; engelska SKKs Standardkommitté 2000-02-09 Grupp 5 FCI-nummer 43 Originalstandard 1999-11-25 FCI-Standard 2000-01-24; engelska SKKs Standardkommitté 2000-02-09 BASENJI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel

Läs mer

Vallentuna 090823 Domare: Carin Åkesson. Valpkl Hanar

Vallentuna 090823 Domare: Carin Åkesson. Valpkl Hanar Vallentuna 090823 Domare: Carin Åkesson Valpkl Hanar Lilla äventyrets Dactil S23239/2009 född:090210 En substansfull hanvalp m. utm prop välformat huvud, bra uttryck, välplac öron, bra överlinje, utm bröstdjup

Läs mer

Lupa tämän aineiston käyttöön Suomen Bassetkerho ry:n ulkotuomarikoulutuksessa on saatu Svenska Bassetklubbenilta (05/2009 Paula Sunebring)

Lupa tämän aineiston käyttöön Suomen Bassetkerho ry:n ulkotuomarikoulutuksessa on saatu Svenska Bassetklubbenilta (05/2009 Paula Sunebring) Lupa tämän aineiston käyttöön Suomen Bassetkerho ry:n ulkotuomarikoulutuksessa on saatu Svenska Bassetklubbenilta (05/2009 Paula Sunebring) SKK/CS har 2008-11-12 fastställt Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

Läs mer

NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE

NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE Grupp 8 FCI-nummer 314 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-19 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 NEDERLANDSE

Läs mer

BICHON HAVANAIS. Grupp 9. FCI-nummer 250 Originalstandard 2006-02-21 FCI-Standard 2006-04-10; franska SKKs Standardkommitté 2007-02-14

BICHON HAVANAIS. Grupp 9. FCI-nummer 250 Originalstandard 2006-02-21 FCI-Standard 2006-04-10; franska SKKs Standardkommitté 2007-02-14 Grupp 9 FCI-nummer 250 Originalstandard 2006-02-21 FCI-Standard 2006-04-10; franska SKKs Standardkommitté 2007-02-14 BICHON HAVANAIS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Läs mer

COLLIE, LÅNGHÅRIG. (Rasnamn i hemlandet: Collie (Rough))

COLLIE, LÅNGHÅRIG. (Rasnamn i hemlandet: Collie (Rough)) Grupp 1 FCI-nummer 156 FCI-standard på engelska publicerad 2012-11-22 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2012-10-08 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13

Läs mer

BICHON HAVANAIS. Grupp 9

BICHON HAVANAIS. Grupp 9 Grupp 9 FCI-nummer 250 FCI-standard på franska publicerad 2009-01-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2008-11-04 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-02-18 BICHON HAVANAIS

Läs mer

CHIHUAHUA (Chihuahueño)

CHIHUAHUA (Chihuahueño) Grupp 9 FCI-nummer 218 FCI-standard på spanska publicerad 2009-10-21 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-05-17 CHIHUAHUA (Chihuahueño)

Läs mer

Specialklubben för Västgötaspets. Ursvensk Gårds-,Vall- och Familjehund

Specialklubben för Västgötaspets. Ursvensk Gårds-,Vall- och Familjehund SKV Specialklubben för Västgötaspets Ursvensk Gårds-,Vall- och Familjehund Uppbyggnad av detta kompendium: I detta kompendium ingår den senaste fasställda rasstandarden. Dessutom finns med grön linje i

Läs mer

PAPILLON/PHALÈNE (Epagneul nain continental)

PAPILLON/PHALÈNE (Epagneul nain continental) Grupp 9 FCI-nummer 77 Originalstandard 1990-09-17 FCI-Standard 1998-04-06; franska och engelska SKKs Standardkommitté 2000-01-01 PAPILLON/PHALÈNE (Epagneul nain continental) Nordisk Kennel Union Dansk

Läs mer

IRLÄNDSK TERRIER (Irish Terrier)

IRLÄNDSK TERRIER (Irish Terrier) Grupp 3 FCI-nummer 139 Originalstandard 2001-03-13; engelska FCI-Standard 2001-04-02; engelska SKKs Standardkommitté 2002-06-05 IRLÄNDSK TERRIER (Irish Terrier) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

Vimmerby 2013-08-31 Kalmars dreverklubb Domare: EDLANDER ANETTE DREVER Hanar Juniorklass

Vimmerby 2013-08-31 Kalmars dreverklubb Domare: EDLANDER ANETTE DREVER Hanar Juniorklass Vimmerby 2013-08-31 Kalmars dreverklubb Domare: EDLANDER ANETTE DREVER Hanar Juniorklass BÄCKAMARKS DOUGLAS SE45897/2012 f 20120611 e J DOVERDALENS SCOOBY DOO S46124/2009 u J BÄCKAMARKS BJEVA-BERTA S46960/2007

Läs mer

APPENZELLER SENNENHUND

APPENZELLER SENNENHUND Grupp 2 FCI-nummer 46 Originalstandard 2003-03-25 FCI-Standard 2003-05-05; tyska SKKs Standardkommitté 2004-09-01 APPENZELLER SENNENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands

Läs mer

Ort 2010-01-07 Göteborg

Ort 2010-01-07 Göteborg Ort 2010-01-07 Göteborg Domare: Leif Ragnar Hjort Valpar Hanar Leontheos Wind S 49652/2009 f. 2009-06-28 Väl proportionerad 6 mnd, välformat huvud, korrekt bett, fint pigment vackra mörka ögon, bra öron

Läs mer

Raskompendium för Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Raskompendium för Nova Scotia Duck Tolling Retriever Raskompendium för Nova Scotia Duck Tolling Retriever OBSERVERA! Alla bilder publiceras efter tillstånd från respektive fotograf. Dock gäller copyright, vilket innebär att om bilden skall användas till

Läs mer

CAIRNTERRIER VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS!

CAIRNTERRIER VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS! CAIRNTERRIER Raskompendium med kommentarer Uppdaterat 2013 Utgivet av Svenska Cairnterrierklubben Sammanställt och foton av Inger Hansson och Mats Lindborg VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS! RASKOMPENDIUM FÖR CAIRNTERRIER

Läs mer

Bettans 2010-06-13 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: GÖRANSSON ARVID HÄLLEFORSHUND Tikar Juniorklass. Östsibirisk Lajka Hanar Jaktklass

Bettans 2010-06-13 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: GÖRANSSON ARVID HÄLLEFORSHUND Tikar Juniorklass. Östsibirisk Lajka Hanar Jaktklass Bettans 2010-06-13 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: GÖRANSSON ARVID HÄLLEFORSHUND Tikar Juniorklass JAGA AS34384/2009 f 20090505 e J ZORRO AS51787/2005 B u RÄVAMYRENS STELLA AS34479/2005 A Äg: Joel

Läs mer

NEWFOUNDLANDSHUND (Newfoundland)

NEWFOUNDLANDSHUND (Newfoundland) Grupp 2 FCI-nummer 50 Originalstandard 1996-10-29 FCI-Standard 1996-11-06; engelska SKKs Standardkommitté 1997-11-25 NEWFOUNDLANDSHUND (Newfoundland) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

GRUPP 1. STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger Belge) ORIGINALSTANDARD: 1989-10-16. FCI-STANDARD: 1989-10-16; franska

GRUPP 1. STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger Belge) ORIGINALSTANDARD: 1989-10-16. FCI-STANDARD: 1989-10-16; franska 1 GRUPP 1 STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger Belge) ORIGINALSTANDARD: 1989-10-16 FCI-STANDARD: 1989-10-16; franska SKKs STANDARDKOMMITTÉ: 1997-05-28 URSPRUNGSLAND/ HEMLAND: Belgien FCI-KLASSI-

Läs mer

Raskompendie med bilder för Gos d Atura Català

Raskompendie med bilder för Gos d Atura Català Grupp 1 FCI-nummer 87 Originalstandard 1982-05-26 FCI-Standard 1994-06-23; engelska SKKs Standardkommitté 1998-05-26 Raskompendie med bilder för Gos d Atura Català Kommentarer i enlighet med den Spanska

Läs mer

LÅNGHÅRIG VORSTEH STANDARD MED SPECIALKLUBBENS KOMMENTARER URSPRUNGSLAND/HEMLAND: ANVÄNDNINGSOMRÅDE: FCI-KLASSIFIKATION: BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

LÅNGHÅRIG VORSTEH STANDARD MED SPECIALKLUBBENS KOMMENTARER URSPRUNGSLAND/HEMLAND: ANVÄNDNINGSOMRÅDE: FCI-KLASSIFIKATION: BAKGRUND/ÄNDAMÅL: LÅNGHÅRIG VORSTEH STANDARD MED SPECIALKLUBBENS KOMMENTARER Originalstandard 2000-10-25 FCI-standard 2000-11-29 (tyska) SKK:s Standardkommitté 2001-06-19 URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Tyskland ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Läs mer

BOUVIER DES FLANDRES

BOUVIER DES FLANDRES Grupp 1 FCI-nummer 191 Originalstandard 2000-10-25 FCI-Standard 2001-06-22; franska SKKs Standardkommitté 2002-03-20 BOUVIER DES FLANDRES Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands

Läs mer

SCHIPPERKE. Grupp 1. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.

SCHIPPERKE. Grupp 1. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar. Grupp 1 FCI-nummer 83 FCI-standard på franska publicerad 2009-12-14 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-03-03 SCHIPPERKE Illustrationen

Läs mer

Inmönstrade och avelsgranskade finska lapphundar och lapska vallhundar i Finland

Inmönstrade och avelsgranskade finska lapphundar och lapska vallhundar i Finland Inmönstrade och avelsgranskade finska lapphundar och lapska vallhundar i Finland Datum och plats: 16.5.2014 Raattama Ras : lapsk vallhund Hundens namn: Aada Registernummer: ER41274/14 Födelsedatum: 6.1.2010

Läs mer

AMERICAN AKITA. (tidigare great japanese dog)

AMERICAN AKITA. (tidigare great japanese dog) Grupp 5 FCI-nummer 344 Originalstandard 2005-07-06 FCI-Standard 2006-01-05; engelska SKKs Standardkommitté 2001-10-25 ändrad 2006-01-01 AMERICAN AKITA (tidigare great japanese dog) Nordisk Kennel Union

Läs mer

KOMPENDIUM FÖR DOMARKONFERENS. 15 16 november 2014. På Blommenhof Hotell Nyköping. Papillon

KOMPENDIUM FÖR DOMARKONFERENS. 15 16 november 2014. På Blommenhof Hotell Nyköping. Papillon KOMPENDIUM FÖR DOMARKONFERENS 15 16 november 2014 På Blommenhof Hotell Nyköping. Papillon Sammanställt av Britt-Marie Hansson och Bitte Sölvberg samt Papillon-ringen. PAPILLON/PHALÈNE (teckning, Lena Eriksson-Hellborg)

Läs mer

TYSK SCHÄFERHUND. (Deutscher Schäferhund)

TYSK SCHÄFERHUND. (Deutscher Schäferhund) Grupp 1 FCI-nummer 166 FCI-standard på tyska publicerad 2011-01-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 TYSK SCHÄFERHUND (Deutscher

Läs mer

DALMATINER. (Rasnamn i hemlandet: Dalmatinski pas)

DALMATINER. (Rasnamn i hemlandet: Dalmatinski pas) Grupp 6 FCI-nummer 153 FCI-standard på tyska publicerad 2011-05-30 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Läs mer

WACHTELHUND (Deutscher Wachtelhund)

WACHTELHUND (Deutscher Wachtelhund) Grupp 8 FCI-nummer 104 Originalstandard 1996-07-24 FCI-Standard 1996-07-24; tyska SKKs Standardkommitté 1999-04-14 WACHTELHUND (Deutscher Wachtelhund) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

TYSK SPETS inklusive keeshond och pomeranian (Deutsche Spitze, inklisive Keeshond und Pomeranian)

TYSK SPETS inklusive keeshond och pomeranian (Deutsche Spitze, inklisive Keeshond und Pomeranian) Grupp 5 FCI-nummer 97 Originalstandard 1998-03-05 FCI-Standard 1998-03-05; tyska och engelska SKKs Standardkommitté 1999-04-14, ändrad 2004-02-04 TYSK SPETS inklusive keeshond och pomeranian (Deutsche

Läs mer

Raskompendium. Dvärgschnauzer. Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens

Raskompendium. Dvärgschnauzer. Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens Raskompendium Dvärgschnauzer Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens Domarkonferens den 23-24 oktober 2010 Kompendiet bygger på rasens originalstandard från Tyskland 2007-03-06, FCI s standard 2007-04-18, tyska

Läs mer

STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger belge)

STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger belge) 1 GRUPP 1 STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger belge) ORIGINALSTANDARD: 2001-03-13 FCI-STANDARD: 2001-06-22; franska SKKs STANDARDKOMMITTÉ: 2002-06-05 URSPRUNGSLAND/ HEMLAND: ANVÄNDNINGS- OMRÅDE:

Läs mer

PERRO SIN PELO DEL PERÚ

PERRO SIN PELO DEL PERÚ Grupp 5 FCI-nummer 310 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT FCI-standard GENERAL: på spanska 13, Place publicerad Albert 1 2013-08-13 B 6530 Thuin (Belgique) FCI-standard fastställd

Läs mer

Dalmatiner Standard med kommentarer utarbetade av Svenska Dalmatiner Sällskapet Juli 2000

Dalmatiner Standard med kommentarer utarbetade av Svenska Dalmatiner Sällskapet Juli 2000 Dalmatiner Standard med kommentarer utarbetade av Svenska Dalmatiner Sällskapet Juli 2000 Det vakna, vaksamma, intelligenta och skärpta uttrycket! SAMMA TIK FRÅN UNG TILL GAMMAL Introduktion Detta kompendium

Läs mer

FA EXTERIÖRDOMARKONFERENS 20-21 APRIL 2013. Gordonsetter

FA EXTERIÖRDOMARKONFERENS 20-21 APRIL 2013. Gordonsetter Gordonsetter Nyckelord Kraftfull Elegant Uthållig Helhetsintryck Gordonsettern skall vara en kraftfull men ändå elegant hund byggd för galopp. Den skall ge intryck av styrka och uthållighet. Balanserad

Läs mer

Protokoll. Fört vid FA s exteriördomarekonferens för Brittiska stående fågelhundar på Jönköpings Hotell och Konferens i Jönköping 20-21 april 2013

Protokoll. Fört vid FA s exteriördomarekonferens för Brittiska stående fågelhundar på Jönköpings Hotell och Konferens i Jönköping 20-21 april 2013 Protokoll Fört vid FA s exteriördomarekonferens för Brittiska stående fågelhundar på Jönköpings Hotell och Konferens i Jönköping 20-21 april 2013 Inledning Britt-Marie Dornell - konferensansvarig - hälsade

Läs mer

WELSH CORGI PEMBROKE ANMÄLDA PER UTSTÄLLNING 2003

WELSH CORGI PEMBROKE ANMÄLDA PER UTSTÄLLNING 2003 WELSH CORGI PEMBROKE ANMÄLDA PER UTSTÄLLNING 2003 Valpar Hanar Tikar Totalt 5/1 Göteborg, SKK-int, Kim Vigsö Nielsen, DK 2 11 14 27 22/3 Malmö, SKK-int, Miroslaw Redlicki, Polen 2 3 4 9 19/4 Sollentuna,

Läs mer

Raskompendium för Bullterrier & Miniatyrbullterrier

Raskompendium för Bullterrier & Miniatyrbullterrier Raskompendium för Bullterrier & Miniatyrbullterrier Sammanställt av Charlotta Mellin hösten 2007 SKK s STANDARDKOMMITTÉ 2003-10-08 HEMLAND: Storbritannien ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Numera sällskapshund BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

Läs mer

Raskompendium för chihuahua

Raskompendium för chihuahua Raskompendium för chihuahua Chihuahuacirkeln 2014 Standard för Chihuahua FCI-nummer 218 FCI-standard på spanska publicerad 2009-10-21 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning

Läs mer

Stöndar 2012-06-16 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: FORS ANNA Norsk Älghund, Svart Hanar Juniorklass. Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass

Stöndar 2012-06-16 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: FORS ANNA Norsk Älghund, Svart Hanar Juniorklass. Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass Stöndar 2012-06-16 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: FORS ANNA Norsk Älghund, Svart Hanar Juniorklass DALOMSVIKENS DEXTER SE47372/2011 f 20110707 e SV-04 FROLINGENS VIGGO S34333/2004 B u DALOMSVIKENS

Läs mer

Hassela 2011-08-20 Gävleborgs Älghundklubb Domare: HENRIKSSON KERSTIN Jämthund Hanar Unghundsklass

Hassela 2011-08-20 Gävleborgs Älghundklubb Domare: HENRIKSSON KERSTIN Jämthund Hanar Unghundsklass Hassela 2011-08-20 Gävleborgs Älghundklubb Domare: HENRIKSSON KERSTIN Jämthund Hanar Unghundsklass AJJAK SE31922/2010 f 20100408 e SE J(lLÖ)CH SE UCH ÄLGSKALLETS IZOR S33058/2007 A u BORÅSENS HAPPY S26099/2007

Läs mer

Sala 2008-03-08 Östsvenska Älghundklubben Domare: HOLMSTEN LENNART Västsibirisk Lajka Hanar Juniorklass. Jämthund Hanar Juniorklass

Sala 2008-03-08 Östsvenska Älghundklubben Domare: HOLMSTEN LENNART Västsibirisk Lajka Hanar Juniorklass. Jämthund Hanar Juniorklass Sala 2008-03-08 Östsvenska Älghundklubben Domare: HOLMSTEN LENNART Västsibirisk Lajka Hanar Juniorklass JAKTDOREN'S SHARK S37339/2007 f 20070424 e SHANTO AV KROKSLETT N06479/01 u SV-05 J NORDV-03 KÄNNEPARKENS

Läs mer

Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning

Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning Tabitha Weiborn Inget är så vackert som en välskött päls på en welsh gnistrande röd/vit i solskenet. En bra welshpäls är lätt att sköta

Läs mer

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever av Hannie Warendorf (översättning Millan Ericsson) Hur ska de se ut? För Curly Coated Retriever är pälsen en mycket viktig del. Pälsen är ju t.o.m. omnämnd

Läs mer

Tillhör WSSKs webbsida. Får ej kopieras utan tillstånd av författaren.

Tillhör WSSKs webbsida. Får ej kopieras utan tillstånd av författaren. TRIMNING AV WELSH SPRINGER SPANIEL Av Yvonne Schwermer-Herngren, Kennel Iago Som ägare av en welsh springer har du troligtvis redan blivit informerad av din uppfödare om den regelbundna pälsvård som rasen

Läs mer

Klub Bohuslän Dals Datum 2015-05-23

Klub Bohuslän Dals Datum 2015-05-23 Utställning Plats: Stenshult Klub Bohuslän Dals Datum 2015-05-23 1415uts1 Bestyrelse Kent Karlsson Ring: 1 Domare Göran Johansson Smålandstövare E Junkl 1 Junkk CK 3 Bhkl MALTE SE32625/2014 (J RR JÄGARLYCKANS

Läs mer

Torne 2012-05-12 Sydsvenska Älghundklubben Domare: BRÄNNVALL STIG Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass

Torne 2012-05-12 Sydsvenska Älghundklubben Domare: BRÄNNVALL STIG Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass Torne 2012-05-12 Sydsvenska Älghundklubben Domare: BRÄNNVALL STIG Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass BLIXTEN SE37640/2011 f 20110504 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO UCH FI JCH RAKKA- AHON KILLE S54100/2009 B u

Läs mer

Domare: Rohlin Tomas. 1 valp, 31 vuxna varav 1 veteran och 2 uppfödargrupper.

Domare: Rohlin Tomas. 1 valp, 31 vuxna varav 1 veteran och 2 uppfödargrupper. SKK Öland nationell utställning 2011-09-04. Domare: Rohlin Tomas. 1 valp, 31 vuxna varav 1 veteran och 2 uppfödargrupper. VALPKLASS TIKAR 1valpkl hp BIR-valp: FLAMING FEET EXTREME FLOWRIDER (Sheldon Snowman-Sheltiefarmen

Läs mer

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så.

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Uppfödarna brukar ha många goda råd och hjälper gärna sina valpköpare att komma

Läs mer

Skedhult 2009-09-27 Sydsvenska Älghundklubben Domare: TÖRNLÖV ANNA Jämthund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN) Jämthund Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)

Skedhult 2009-09-27 Sydsvenska Älghundklubben Domare: TÖRNLÖV ANNA Jämthund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN) Jämthund Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN) Skedhult 2009-09-27 Sydsvenska Älghundklubben Domare: TÖRNLÖV ANNA Jämthund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN) UNO S38285/2009 f 20090427 e SJ(LÖ)CH FINJCH LAPINKAIRAN ASTOK S65864/2004 A u SJ(LÖ)CH ÄLGSTUGAN'S

Läs mer

Torne 2010-05-15 Sydsvenska Älghundklubben Domare: LUNDSTRÖM BOO Östsibirisk Lajka Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN) HÄLLEFORSHUND Tikar Juniorklass

Torne 2010-05-15 Sydsvenska Älghundklubben Domare: LUNDSTRÖM BOO Östsibirisk Lajka Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN) HÄLLEFORSHUND Tikar Juniorklass Torne 2010-05-15 Sydsvenska Älghundklubben Domare: LUNDSTRÖM BOO Östsibirisk Lajka Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN) DIVA SLÄTTENS ACKE S65517/2009 f 20091017 e SUCH SJ(LÖ)CH RYSSENS FRICK S27639/2001 A u KLARÄLVENS

Läs mer

Välkommen till Svenska Taxklubben!

Välkommen till Svenska Taxklubben! Välkommen till Svenska Taxklubben! En tax kan du ha till ALLT! Annika Lövgren, Säter 1 Den här broschyren är tänkt att ge dig en kort presentation om följande: 4 Varför ska du välja en tax? 7 Vilka olika

Läs mer

RASHISTORIK. En egyptisk malteserstaty från ca 200 f. Kr.

RASHISTORIK. En egyptisk malteserstaty från ca 200 f. Kr. 1 RASHISTORIK. Maltesern tillhör bichonfamiljen och räknas som en av de äldsta dvärghundsraserna. Det finns en viss oenighet om rasens ursprung men att den är knuten till medelhavsområdet är emellertid

Läs mer

GRUPP 4. STANDARD FÖR TAX (Dachshund) FCI nr 148 ORIGINALSTANDARD 2001-03-13. FCI-STANDARD 2001-05-09; tyska. SKK:s STANDARDKOMMITTÉ 2002-03-20

GRUPP 4. STANDARD FÖR TAX (Dachshund) FCI nr 148 ORIGINALSTANDARD 2001-03-13. FCI-STANDARD 2001-05-09; tyska. SKK:s STANDARDKOMMITTÉ 2002-03-20 Tv åhundarv är d! GRUPP 4 STANDARD FÖR TAX (Dachshund) FCI nr 148 ORIGINALSTANDARD 2001-03-13 FCI-STANDARD 2001-05-09; tyska SKK:s STANDARDKOMMITTÉ 2002-03-20 URSPRUNGSLAND / HEMLAND: Tyskland ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Särskilda bestämmelser för utställning Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått, för klassen bestämd ålder, den dag den ställs ut Juniorklass

Särskilda bestämmelser för utställning Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått, för klassen bestämd ålder, den dag den ställs ut Juniorklass Särskilda bestämmelser för utställning _När en deltagande hund ådragit sig någon form av exteriörpåverkande skada ska veterinärintyg uppvisas som beskriver ingreppet och ska alltid i original medtas vid

Läs mer

Skedhult 2010-09-26 Sydsvenska Älghundklubben Domare: TÖRNLÖV NILS-ARNE Svensk Vit Älghund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)

Skedhult 2010-09-26 Sydsvenska Älghundklubben Domare: TÖRNLÖV NILS-ARNE Svensk Vit Älghund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN) Skedhult 2010-09-26 Sydsvenska Älghundklubben Domare: TÖRNLÖV NILS-ARNE Svensk Vit Älghund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN) CECANBEE'S ESSET SE34714/2010 f 20100423 e SJ(LÖ)CH ZEB S41936/99 A u CECANBEE'S ALICE

Läs mer

Så här går det till på utställning

Så här går det till på utställning Så här går det till på utställning Allmänna regler Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar registrerade i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För

Läs mer

SÄFVA 2005-09-18 Upplands Taxklubb Domare: WALLIN BO TAX, KORTHÅRIG KANIN Tikar Unghundsklass. TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR Hanar Unghundsklass

SÄFVA 2005-09-18 Upplands Taxklubb Domare: WALLIN BO TAX, KORTHÅRIG KANIN Tikar Unghundsklass. TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR Hanar Unghundsklass SÄFVA 2005-09-18 Upplands Taxklubb Domare: WALLIN BO TAX, KORTHÅRIG KANIN Tikar Unghundsklass KLOCKARBOL'S PROMENIA S14196/2004 KK SVART M RÖDA TECKEN f 20031223 e NORDV-99 SV-99-00 INT&NORDU(V)CH FIN&DKUCH

Läs mer

VIKTMANSCHETTER PROJETARBETE 2011. Av: Britta Agardh

VIKTMANSCHETTER PROJETARBETE 2011. Av: Britta Agardh VIKTMANSCHETTER PROJETARBETE 11 Av: Britta Agardh INNEHÅLLSFÖRTECKNING: BAKGRUND 2 PROBLEMDISKUSSION 2 SYFTE 3 HYPOTES 3 EXKLUSIONSKRITERIER 3 METOD 4 RESULTATREDOVISNING 5 SLUTSATSER 44 BILAGA 1 46 1

Läs mer

SST Piteå 20140705 DOMARE: JAN HERNGREN

SST Piteå 20140705 DOMARE: JAN HERNGREN SST Piteå 20140705 DOMARE: JAN HERNGREN HANAR " " " VALPKLASS 4-6 MÅN 101. Kim-Onoʼs Zacce Golden Heart SE19017/2014 Född: 2014-02-01 e. SEUCH Camelle Heart of Gold u. Kim-Onoʼs Wandrinʼ Star Uppf. & Äg

Läs mer

Utställning Plats: Värnamo

Utställning Plats: Värnamo Utställning Plats: Värnamo Klubb Smålands stövarklubb Datu 2011-04-16 Bestyrelse Karl-Gustav Axelsson Ring: 1 Domare Åke Sjöström Smålandstövare E Junkl 1 Junkk TRYGGFORSENS EROS SE37097/2010 (SE JCH SE

Läs mer

LAIPO'S SUNBEAM FLASH

LAIPO'S SUNBEAM FLASH SKK Nationell utställning Vännäs 2015-06-13 Domare valp: Lundmark Aina. Domare vuxna: Liljekvist Borg Eva 8 valp, 40 vuxna varav 17 hanar & 23 tikar. VALPKLASS HANAR 1 valpkl hp BIR-VALP: LAIPO'S SUNBEAM

Läs mer

Rovdjurens spår. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se

Rovdjurens spår. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Rovdjurens spår Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Vilka djur har gjort spåren på framsidan? hund lodjur järv räv och varg järv lodjur lodjur skogshare

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

17-18 oktober 2012 Presentation av saluki och standarden med kommentarer

17-18 oktober 2012 Presentation av saluki och standarden med kommentarer SvVK domarkonferens 17-18 oktober 2012 Presentation av saluki och standarden med kommentarer Svenska Vinthundklubben SALUKI presenterades vid konferensen av Karin Hedberg & Göran Bodegård En detaljerad

Läs mer

Åsarna 2011-07-23 Jämtland-Härjedalens Älghundklubb Domare: GÖRANSSON ARVID Jämthund Hanar Juniorklass

Åsarna 2011-07-23 Jämtland-Härjedalens Älghundklubb Domare: GÖRANSSON ARVID Jämthund Hanar Juniorklass Åsarna 2011-07-23 Jämtland-Härjedalens Älghundklubb Domare: GÖRANSSON ARVID Jämthund Hanar Juniorklass Bjönnlosen's Sejfen NO34269/11 f 20100919 e J NO J(L)CH JÖNSESGÅRDENS TYSON S39048/2007 A u RASKA

Läs mer

Utställning Plats: Sollefteå

Utställning Plats: Sollefteå Utställning Plats: Sollefteå Klubb Västernorrlands Läns stö Datum 2015-05-10 Kommissarie Henrik Kårén Ring: 1 Domare Olle B Häggvist Ringsekreterare Anna Sundberg & Marlen Berner Dunkerstövare MAIHAUGEN'S

Läs mer

Sala 2015-08-01 Västmanlands läns Taxklubb Domare: RHODIN ELISABETH TAX, KORTHÅRIG KANIN Tikar Championklass. TAX, KORTHÅRIG DVÄRG Tikar Juniorklass

Sala 2015-08-01 Västmanlands läns Taxklubb Domare: RHODIN ELISABETH TAX, KORTHÅRIG KANIN Tikar Championklass. TAX, KORTHÅRIG DVÄRG Tikar Juniorklass Sala 2015-08-01 Västmanlands läns Taxklubb Domare: RHODIN ELISABETH TAX, KORTHÅRIG KANIN Tikar Championklass NORD U(V)CH SE VCH C.I.B PINEDAX SWEET PRINCESS SE61052/2010 KKM MERLE f 20100515 e CH CHEERY

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Väla kursgård 2014-02-01 Västsvenska Älghundklubben Domare: LILJEQVIST LIZ-BETH C Norsk Älghund, Svart Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)

Väla kursgård 2014-02-01 Västsvenska Älghundklubben Domare: LILJEQVIST LIZ-BETH C Norsk Älghund, Svart Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN) Väla kursgård 2014-02-01 Västsvenska Älghundklubben Domare: LILJEQVIST LIZ-BETH C Norsk Älghund, Svart Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN) IDEHULTS TIMJA SE42242/2013 f 20130710 e SE J(LE)CH SE UCH SE VCH SISOTINDENS

Läs mer

Skötsel av din Clumber

Skötsel av din Clumber Skötsel av din Clumber av Karin Brostam Följande ypperliga artikel skrev Karin Brostam för ca 20 år sen.på vissa ställen har redaktören gjort smärre ändringar och tillägg, då t ex clumberns svans idag

Läs mer

Mjölby 2015-05-31 Östergötlands Taxklubb Domare: KYRKLUND INGELA TAX, KORTHÅRIG DVÄRG Hanar Jaktklass. TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR Hanar Jaktklass

Mjölby 2015-05-31 Östergötlands Taxklubb Domare: KYRKLUND INGELA TAX, KORTHÅRIG DVÄRG Hanar Jaktklass. TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR Hanar Jaktklass Mjölby 2015-05-31 Östergötlands Taxklubb Domare: KYRKLUND INGELA TAX, KORTHÅRIG DVÄRG Hanar Jaktklass DAMMLÖT'S XORRO SE15014/2012 KDM RÖD f 20120130 e SE V-14 NORD UCH SE VCH C.I.B OLIWHISTARS CUORE BELLO

Läs mer

Erikshov 2013-08-25 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: GÖRANSSON ARVID Jämthund Hanar Juniorklass

Erikshov 2013-08-25 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: GÖRANSSON ARVID Jämthund Hanar Juniorklass Erikshov 2013-08-25 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: GÖRANSSON ARVID Jämthund Hanar Juniorklass BÅTHÄLLANS BASS SE29050/2012 f 20120402 e SE J(LÖ)CH LUNNEDALENS HERO S34481/2007 A u J EKMOSSEN'S BACARDI

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Historik. Exteriöra överdrifter. Hundtyper. Exteriör hundhälsa. Normalt för rasen men kanske inte för hunden. Hundarna Missförhållanden

Historik. Exteriöra överdrifter. Hundtyper. Exteriör hundhälsa. Normalt för rasen men kanske inte för hunden. Hundarna Missförhållanden Normalt för rasen men kanske inte för hunden vad kan vi som veterinärer göra åt det? Hundarna Missförhållanden Historik Åke Hedhammar Näsby slott Molossoida Acromegala Chondrodystropha Brachycephala Hundtyper

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Domarkompendium för Ledhundsprov.

Domarkompendium för Ledhundsprov. SVENSA ÄLGHUNDLUBBEN Domarkompendium för Ledhundsprov. Bedömningsgrunder. Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens uppgift är

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Gideå 2013-02-10 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: LUNDMARK AINA Jämthund Hanar Jaktklass

Gideå 2013-02-10 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: LUNDMARK AINA Jämthund Hanar Jaktklass Gideå 2013-02-10 VästerNorrlands Älghundklubb Domare: LUNDMARK AINA Jämthund Hanar Jaktklass ACKERS POWITZ S48172/2009 A f 20090626 e FINUCH FINJCH SJ(LÖ)CH SUCH TAITOLAN RIKI S27490/2002 B u J ACKERS

Läs mer