Examensarbete Identifying critical market requirements for supplying absorption-stripping systems within the petrochemical industry

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete Identifying critical market requirements for supplying absorption-stripping systems within the petrochemical industry"

Transkript

1 Bevis utfärdat 2008 KARLSSON ANDREAS LARSSON ANDREAS WÅHLIN AXEL TEGELL GUSTAF TORMOD LISE GEIJRON ELISABETH Identifying critical market requirements for supplying absorption-stripping systems within the petrochemical industry CDS-värdering i CEV-modellen, sekventiellt kalibrerad på aktieoptioner BERÄKNING, GRANSKNING OCH UTVIDGNING AV SPDS Empirisk Studie på den Nordiska Optionsmarknaden Trading Strategies with Market Impact Constraints - A case study at SEB Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster - en studie för att möjliggöra konkurrensutsättning av Sabb Supports tjänsteutbud Assessing Risks in the Global Supply Chain of Ericsson Mobile Platforms ANDERSSON ANDREAS KREDIT MIGRATIONS DERIVAT MARTINSON MARIA Logistiklösningar för flytande smak BOLBOL MOGHADDAM HAMID JACOBSSON MAGNUS JERNTORP JOHAN SALLMÉN FREDRIK LINDOW DAVID BERGLUND MARLENE LJUNGDAHL KRISTOFER Components Sourcing in China - A Study of the Global Component Suppliers' Move to China Kvantifiering av kundnytta - Framställning av ett säljverktyg till ett företag inom återvinningsbranschen. IMPLEMENTERING AV HYBRIDDERIVAT FÖR KASSAFKLÖDESSÄKRING Affärsnytta i användandet av simulering - En fallstudie av Holmen skog Kartläggning av avfallsbranschen - situationen i Tyskland och Frankrike Marknadsval och strategiutveckling för ett litet företag i inledningsfasen av internationaliseringsprocessen Kartläggning av avfallsbranschen - situationen i Tyskland och Frankrike CALLENBERG PER Political policies and business opportunities in heat and electricity production from energy crops in A study on EU policies and large-scale implementation of energy crops for LUNDGREN ANNA Justifying high price with Total Cost of Ownership Awareness - Possible or not on the South East Asian market?

2 Bevis utfärdat 2008 PERSSON ANDREAS Lean Management i högspecialiserad sjukvård. NIDEBORN JOAKIM STRÅHLE KRISTINA WALLNER PATRICIA ERIKSSON HULTBERG MICHAEL DAHLBERG ELIN LINDSTRÖM CAROLINE GUSTAFSON MALIN Where is the semiconductor industry going? A multiple case study of six semiconductor companies. Where is the semiconductor industry going? A multiple case study of six semiconductor companies. Market development through material substitution - supplying added value to the musical instrument industry Simulation of possible customer demand scenarios at SCA Packaging, Järfälla Investigating an Open Source based platform strategy at Sony Ericsson. Product cost within R&D. A case study of how to improve the work with product cost within Scania R&D Framgångsfaktorer inom möbelbranschen. ALBERTSSON TED VISTRAND MARIA CLAESSON JOHAN KLINGBERG LINDA HAMMAR AXEL Capital Employed Optimization for a global organization operating within vastly different operating and cultural environments. Reducing the Carbon Footprint - with focus on the outbound logistics Betingade metoder for prediktering av scenarion för marknads risk faktorer Hur väl svarar produktionen mot de krav marknaden ställer? Framtagande av strategiska riktlinjer för produktionen på Procordia Food AB Analys av den torra försörjningskedjan på Coop Sverige AB GRATTE FREDRIK ALMBERG PER Developing and Using a Health & Safety Reporting System at Tetra Pak Risk- och exponeringsreducering i ett tillverkande företag. JÖNSSON HENRIK SCHULTZ MARTIN Evaluation of Bucket brigades - A next generation order picking strategy En lösning för fjärrvärmen - En uppsats om affärsutveckling och energieffektivisering.

3 Bevis utfärdat 2008 EKELUND SOFIE NORÉN NIKLAS ANDERSSON MARTIN SÖDERLUND MIMMI EHLERS JENS How to improve the service levels at GCE Norden AB - without having an increase in capital employed AMERIKANSKA FINANSINSPEKTIONENS KRAV PÅ REDOVISNING AV MARKNADSRISK -VAD LÄR SIG INVESTARE? SYSTEMATISK CARRY TRADE MED TEKNISK ANALYS OCH VOLATILITETSFILTER Hantering av restprodukter inom bageriverksamhet - Fallstudie Pågen AB Risk- och exponeringsreducering i ett tillverkande företag RÖNBLOM MARIA Processorientering i ett tillväxtföretag OLIN MATS ERIKSSON CHRISTIAN Evaluation of a Test Case and Test Execution Model for Dynamic Generation of Test Cases Två sätt att modellera oljepriset EHN MARIA OLOFSSON SARA ANDRÉN JOHAN ADELSOHN ERIK En lösning för fjärrvärmen - En uppsats om affärsutveckling och energieffektivisering. Icke-organiska tillväxtmöjligheter inom intensivvården för ett medicintekniskt företag. Marknadsanalys av miljökonsultbranschen. En studie av Ångpanneföreningens miljötjänster. Två sätt att modellera oljepriset RAMBERG KARIN PRISSÄTTNING AV BRÄNSLEBEROENDE EL-OPTIONER STENBERG JOHAN EHNBOM MATS A Knowledge-Based Expert System for the Analysis of Network Architectures PRISSÄTTNING AV BRÄNSLEBEROENDE EL-OPTIONER VOGEL KATRIN Scenariobaserad ruttplanering för Swedish Matchs eget åkeri RÖNBLOM RICKARD Tolkning av den relativa premien - Modellering av recovery rate baserad på överordnade och underordnade CDS premier

4 Bevis utfärdat 2008 AHLGREN KAJSA WILLART LOVISA ANDERSSON EMMA ROSENBERG ANNA LAURITZSON CECILIA THURESSON ANDERS ASKER ELIN LEIRE MATTIAS Investigating an Open Source based platform strategy at Sony Ericsson. Reducing the Carbon Footprint - with focus on the outbound logistics Att identifiera den omedvetna kunden - Etablering av ett marknadsorienterat synsätt hos Svensk Form Service. What s the difference? Dealing with organizational design parameters in China. Challenges and benefits for Swedish companies entering the British market - A guide to achieving successful establishment Development of a supply chain process - A case study of the Direct Delivery initiative at Tetra Pak Inventory control for raw materials - a case study at Volvo Olofström. Miljökommunikation generellt och genom användning av case BORGSTRÖM EMMA NIELSEN JENS VERNERSSON MARTIN FREDRIKSSON LARS KÅLLBERG MARTIN LANTZ CARL THORVINGER HENRIK MODELLERING OCH SIMULERING AV VINDHASTIGHET FÖR TILLÄMPNING PÅ DEN NORDISKA ELMARKNADEN Utveckling av kundfinansieringslösning för Atlas Copco Tools & Assembly Systems. Utveckling av kundfinansieringslösning för Atlas Copco Tools & Assembly Systems. Analys av marknaden för assistans-service av tunga fordon i Europa. Managing Product Development - Mapping efficient recource allocation. Internlogistik & Lagerfunktion. Lunds Energis biobränsleelda de kraftvärmeverk Calling for Business Intelligence FRÖBERG BJÖRN HAGLUND KRISTOFER Managing Product Development - Mapping efficient recource allocation. Rollout done right - Developing a management tool to assist with rollout planning and choice of manufacturing strategy for new products at Alfa Laval.

5 Bevis utfärdat 2008 HALIMANOVIC SAMIR LUND ANDERS ÅLLEMARK HENRIK FAGERUDD JOAKIM WIRÉN JOHANNES Rollout done right - Developing a management tool to assist with rollout planning and choice of manufacturing strategy for new products at Alfa Laval. Effektiv styrning av lagerverksamheten hos Assa Abloy Entrance System Productions AB Balansen mellan effektiv produktion och logistik på The Absolut Company Evaluation of Bucket brigades - A next generation order picking strategy Fashion Forecasting. Example: Hope Sweden. WEDBORN VIGGO JOHANSSON GUSTAV Developing Dynamic Outsourcing - Bringing Continuous Added Value to the ABB Full Service Partnership Förbättring av Conforama Spaniens Försörjningskedja RAMSDEN CHRISTOFFER Interpolationsmetoder för riskberäkningar tillämpade på olinjära finansiella tillgångar

6 Bevis utfärdat 2007 KARLSSON KARL-JOHAN NORDLUND FRIDA PERSSON ROBERT Elektroniska informationsflöden - en studie av processer och affärspartners vid Swedish Tissue AB Delta testning - Förändringsbaserad systemtestning för produktlinjebaserade utvecklingsarkitekturer Business Intelligence - ur kundens synvinkel SVENNERSTÅL MARKUS ELIASSON EMILY DIEHL ELISABETH MARTINSSON MARTIN PAULSSON RICKARD Processkartläggning och flödessimulering Fallstudie vid Volvo Cars Uddevalla Latch up for safety A case study of Wallenius Wilhelmsen Logistics focusing on health and safety risk management Implementation och utvärdering av en ny metodologi för volatilitetsindex Trading Strategies with Market Impact Constraints - A case study at SEB Flexibel försörjning - en fallstudie på Axis Communications AB BERG GUSTAV FREDLUND CLAES How to succeed in harvesting the effects of a Supply Chain Planner project Improving the working routines with outgiong articles. SANDBERG JONAS Integrerad identifierings- och selekteringsprocess av 6- sigmauppdrag på Målad Kaross, Volvo Personvagnar AB LINDGREN ERIK EXTENDED KALMAN FILTER SOLAK TOMASZ RÖNNBERG NIKLAS HÖRBERG ERIK NILSSON STEFAN Kvantifiering och validering av användbarhetsmått för förpackningar Prissättning av sstandariserade samt icke standariserade syntetiska CDO trancher med hjälp av NIG copulan Kvantifiering och validering av användbarhetsmått för förpackningar Flexibel försörjning - en fallstudie på Axis Communications AB EVRELL HENRIK International Mobile Roaming How smart regulation could achieve sustainable improvements in the competitive climate of the European telecom sector

7 Bevis utfärdat 2007 HANSSON LINDA CECILIA Konsekvenser av ett högt oljepris NYDAHL HENRIK Analys av spåntjockleken vid snäckfräsning. LINDGREN CAROLINE UTREDNING AV AFFINA JÄMVIKTSMODELLER RANING CAROLINE STYREN JOHAN Strategies and methods for supplier selections Strategic Sourcing of Hardware and Software at Ericsson Mobile Platforms Kritiska framgångsfaktorer i teknologiska förändringstider LUNDBERG BJÖRN LJUNGLÖF HENRIK Logistik kring virusdiagnostik. En studie av svarstider för virusanalyser på Klinisk mikrobiologi, UMAS Värdeflödeskartläggning med Microsoft Dynamics AX ÅKERLUND JOAKIM Kritiska framgångsfaktorer i teknologiska förändringstider FORSSELL MAJA HAGLIND KRISTINA Alternative distribution structures and strategies at Akzo Nobel Surface Chemistry Europe Riskmodellering av svenska aktieportföljer KNUTSSON LINDA NILSSON ANDREAS HELLBLOM MARIA STENSON ELIN Vendor Managed Inventory or "Order Only" costumers? An investigation of costumer suitability for delivery agreements at Linde Gas Inköp inom Skanska Hus Syd En studie av förutsättningarna för ett förändrat inköpsbeteende Analysis of a growing industry - identifying changing conditions and emerging segments in the kitesurfing market. A case study at North kiteboarding, boards & more, Munich Integrerad nätverkssamverkan - Ett sätt för små och medelstora verkstadsföretag att skapa konkurrensfördelar ERIKSSON EMILY Formulating a proactive entry strategy for Ericsson in India - new site leasing industry JOHANSSON THERÉSE NILSSON MARTIN E.ON:s tranformatorflöde - en studie av återanvändningen av transformatorer i projekt KRAFTTAG BÖRSHANDLADE FONDER OCH PORTFÖLJFÖRSÄKRINGS-STRATEGIER

8 Bevis utfärdat 2007 SVENSSON ERIK ERIKSSON SPARRE ANNA HANSSON RAHNBOY HENRIK STANOJEVIC IVAN BERGLUND PETER RISKAGGREGERING OCH MODELLERING AV BEROENDESTRUKTURER MED COPULAN Analysis of a growing industry - identifying changing conditions and emerging segments in the kitesurfing market. A case study at North kiteboarding, boards & more, Munich How to Boost Inventory Performance - Case study: A Car Accessories Manufacturer Logistik kring virusdiagnostik. En studie av svarstider för virusanalyser på Klinisk mikrobiologi, UMAS The Impact of Supplier Management on Service and Cost VALLHAGEN JOHANNA TÅNGBERG TOBIAS Strategies and methods for supplier selections Strategic Sourcing of Hardware and Software at Ericsson Mobile Platforms Kartläggning och utveckling av Puruskoncernens produktion ERICSON THORDENBERG JOHAN JUNG THEODORA BÖRSHANDLADE FONDER OCH PORTFÖLJFÖRSÄKRINGS-STRATEGIER MODELLERING AV INFLATIONSMARKNADEN PERSSON PETER Implementation av en riskbaserad solvensmodell LANG VICTOR SALMONSON VIKTOR TIDERSTRÖM BJÖRN SKOGH DAVID KREDITRISK DIVERSIFIERING VIA DAFAULT KORRELATION Critical success factors for implementing e-sourcing at Sony Ericsson How to succeed in harvesting the effects of a Supply Chain Planner project Värdeflödeskartläggning med Microsoft Dynamics AX TORSSELL ELISABETH PERSSON ANDERS ADAMSSON CECILIA E.ON:s tranformatorflöde - en studie av återanvändningen av transformatorer i projekt KRAFTTAG Critical success factors for implementing e-sourcing at Sony Ericsson Aktieindexobligationer - en jämförelse av produkterna på den svenska marknaden

9 Bevis utfärdat 2007 WICANDER JOHANNA Vendor Managed Inventory (VMI) MOLANDER SOFIA GURENIUS PETER Purchase of Services - an analysis of purchase of IT-consultants at OMX Vendor Managed Inventory (VMI) KRISTENSSON TED LILLIESTRÅLE HEDVIG STERN PETER BÄCKSTRÖM MARTIN What to consider when choosing distribution channels - A case study of a software company A total cost of ownership analysis of the procurement process at A.P. Möller-Maersk Group A comparative case-study of business units Simulation of possible customer demand scenarios at SCA Packaging Järfälla Vägen till bättre materialförsörjning på Gambro Prismaflex FREDHOLM JOEL LINDVALL MAGNUS ANDERSSON JOHAN STORGREN MATTIAS HÖGBERG ALBIN JOHANSSON JOEL Internlogistik & Lagerfunktion. Lunds Energis biobränsleelda de kraftvärmeverk Analysis and assessment of delivery issues at Sony Ericsson Mobile Communication Making Money in a Dirty Business - How FAS can use power to act in the supply chain? Kartläggning av Affärsrelationer & Kundkrav inom EMS-branschen i Norden How to Boost Inventory Performance - Case study: A Car Accessories Manufacturer LFV:s investeringsmodell BJERKE JOHAN Mobila tjänster i en verksamhetskritisk miljö NILSSON EMMA HELLQUIST ERIK Increasing value for Volvo Cars of North America through implementing a new order class - An innovative approach in meeting the needs of Volvo retailers Vägen till bättre materialförsörjning på Gambro Prismaflex NELDEBORN ANNA Purchasing Intelligence - An explorative study at IKEA of Sw eden with focus on external benchmarking of purchase price d evelopment

10 Bevis utfärdat 2007 SJÖGREN KAJSA BERGMAN ERIK KARLSSON MARIA Purchasing Intelligence - An explorative study at IKEA of Sw eden with focus on external benchmarking of purchase price d evelopment Utvärdering av logistikkostnadsmodell - med hjälp av processkartläggning och ABC-modellering Utvärdering av logistikkostnadsmodell - med hjälp av processkartläggning och ABC-modellering

11 Bevis utfärdat 2006 BERGLUND ANDREJ Validering av system för lageranalys CLAESON GUSTAF JÖNSSON MONICA LUNDIN JOHAN ANDERSSON DANIEL KEMBRO JOAKIM STRÖMBÄCK CAMILLA KARLSSON ANNIKA FRYKMER TOVE SETTERWALL RICHARD ANDERSSON MARTIN RÖKAAS ANDERS SJÖHOLM MICHAEL LUNDQVIST LARS En analys av förbättringar på upplänken i framtida WCDMA-nät Introduktion av den svenska limpan på den spanska marknaden; studie av acceptans och lönsamhet Kartläggning av BAUHAUS varuflöde En analys av distributionsstrukturer Juice market in Belgium - Buisiness plan for a successful start A comprehensive guide to Reproductive Health Commodity Security: mapping and analysis of the supply-chain and suggestion for Strategiskt partnerskap för Scan Coin Industries AB - kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Strategiskt partnerskap för Scan Coin Industries AB - kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Analys och modellering av ersättningssystemets uppbyggnad och användning inom DHLs hämtnings- och distributionstrafik KREDITRISK DIVERSIFIERING VIA DAFAULT KORRELATION Kvalitetsarbete utifrån ett systemperspektiv - en fallstudie vid Scandstick AB The improvement of a logistics concept Evaluation and development of Schenker's strategic customer relations Distributionskanal för expansion - en fallstudie på Malmberg Original Water AB Currency Exchange Rates Predicted by Neural Networks BENGTSSON GUSTAV ERIKSSON BJÖRN LARSSON LINN AKTIEBASERAD MODELLERING AV CREDIT DEFAULT SWAPS Fabriken runt på 35 dagar Om att sänka lagerbindningen Analys och modellering av ersättningssystemets uppbyggnad och användning inom DHLs hämtnings- och distributionstrafik

12 Bevis utfärdat 2006 PERSSON DANIEL THULIN MARKUS FÄRNSTRÖM ALEXANDRA WALLMARK FREDRIK Tillverkningsekonomisk simulering - ett verktyg för identifiering av optimal produktionsutveckling. Kartläggning av BAUHAUS varuflöde En analys av distributionsstrukturer Knowledge management: utveckling av ett system för kunskapsspridning i ett konsultbolag Early Warning System - a forecasting model for SMC JERNBERG ANNA NILSSON JOAKIM SVENSSON LINUS BERG CHARLOTTE KARLGREN ALF-GUNNAR Improved parts packaging - a case study performed at Tetra Pak Technical Service AB Pricing Management and Policies at Alfa-Laval Parts & Service MOTGÅENDE TRADINGSTRATEGIER VID EXTREMA PRISFÖRÄNDRINGAR PÅ VALUTAMARKNADEN Optimering och utveckling av en tillverkningsprocess - en fallstudie av Oriflame Cosmetics fabrik i Sverige Analys av inkösstrategier för en global produktion hos Kalmar Industries Industrial Handling BERGLUND MARIE Tetra Laval's European Road Freight - Suggestions for Improving the Distribution Structure and Transport Supplier Base ELIASSON TOMAS A New Business Model for Customized Laminate Flooring Concepts BACKAN MATTIAS Raw Materials Supply of Culinarium at Lyckeby Culinar AB EMILSSON SARA SONNVIK CAROLINE Integrerad nätverkssamverkan - Ett sätt för små och medelstora verkstadsföretag att skapa konkurrensfördelar Modeling and Evaluation of the LCD-system LUNDSTRÖM JENNY MALM JENNIE Purchase of Services - an analysis of purchase of IT-consultants at OMX Hårdvaruberoende reglering av fyrhjulsdrift MIÖRNER JELENA Business Intelligence - ur kundens synvinkel

13 Bevis utfärdat 2006 ÖHLÉN JOHAN SÖDERSTRÖM CARL-HENRIK How to source from Russia? A multiple case study of six companies' experience of purchasing in Russia The future of marketing research GUNNARSSON MIKAEL NILSSON JENNY LJUNGQVIST TOBIAS RÖCKERT PETER Prissättning av köpoptioner i den regimskiftande Lévy marknaden Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster - en studie för att möjliggöra konkurrensutsättning av Sabb Supports tjänsteutbud Kvalitetsarbete utifrån ett systemperspektiv - en fallstudie vid Scandstick AB Success in Supplier Alliances - a customer perspective FURNESS LINDÉN ANNA SKOGÖ OLA BELLANDER MARCUS EKELUND MARIE ÅSTRAND ANNA STRANDBERG DAG Affärsutveckling i relationen Stor Kund: liten leverantör - vad kan skogsbruket lära? How should information be handled to facilitate and benefit from modularity? Icke-linjär optimering med straffunktioner och neurala nätverk, med tillämpningar på den nordiska elmarknaden Kravhantering i automationsapplikationer inom läkemedelsbranschen Kravhantering i automationsapplikationer inom läkemedelsbranschen Ekonomiska styrmedel på kraftvärmeområdet. LARSSON WENNERHOLM MARTIN Automatisering av en monteringsprocess BENTZEL CARL Layoutförändring på SCA Förpackningsservice Värnamo SONESSON PONTUS Success in Supplier Alliances - a customer perspective VIDESSON ERIK BÖHM MARTIN Marknadsorienterad kravhantering i värdenätverket för mobiltelefoni Doing Business in China

14 Bevis utfärdat 2006 LEANDER MALIN Tetra Laval's European Road Freight - Suggestions for Improving the Distribution Structure and Transport Supplier Base KRUSE KRISTOFFER Optimering och utveckling av en tillverkningsprocess - en fallstudie av Oriflame Cosmetics fabrik i Sverige HAGHANDISH LAMEI SHWAN KARLMAN ERIK Purchasing social responsibility in the automotive industry An explorative study Förbättring av Conforama Spaniens Försörjningskedja KARLSSON ANDREAS JOHANSSON ULF KOSTKEVICIUS DAVID Marknadsorienterad kravhantering i värdenätverket för mobiltelefoni Analysis and assessment of delivery issues at Sony Ericsson Mobile Communication Heuristiska algoritmer för gruppering av kretskort

15 Bevis utfärdat 2005 TOWMAN MONICA MATTMANN ANNA-JOSEFINA LECKNER ÅSA NYDRÉN JOAKIM BERG JONAS RALLING LINUS GRÄNDE AMANDA KRONQUIST EVA MATTSSON MALIN Utvärdering av sekundärförpackningar för Tetra Top på den italienska marknaden. Study of the Sales-to-Delivery Process for Complete Buses and Coaches at Scania CV Commercialisation Strategies for Entrepreneurial Firms- A Case Study at Layerlab AB SAAB Aerosystems marknadsmöjligheter på uppgraderingsmarknaden för flygfarkoster Prognoser av Spotpriset på Elektricitet med Derivat och Energireservoir som Externa Signaler - Heteroscedastiska Modeller i Diskret Tid SAAB Aerosystems marknadsmöjligheter på uppgraderingsmarknaden för flygfarkoster Analys och utveckling av ersättningsmodell för DHLs hämtnings- och distributionstrafik Sambandet mellan personalens hälsa och företagets effektivitet - en fallstudie i två kraftföretag Analys och val av systemstöd för projektinköp. En studie på Sony Ericsson Mobile Communications AB RASMUSSON JOHAN Control and Synergies in the Outsourced Supply Chain - Recommendations for how to improve and organize Tetra Pak's supply chain CARLSSON CLARA Control and Synergies in the Outsourced Supply Chain - Recommendations for how to improve and organize Tetra Pak's supply chain MATSSON MARKUS Affärsdefinition i ett konsultföretag - Om att skapa rätt förutsättningar för strategisk måluppfyllelse HÄSSLER KARIN MOSESSON JAKOB LARSSON KATHRIN RANEBO PER LUND PETER Open Source Software Use and Development - A Case Study regarding Business Perspectives and Tetra Pak Software Management En modell för upphandling av produktionsutrustning enligt Design för Sex Sigma - En studie av upphandling på A-fabriken Volvo Cars Torslanda Analys och val av systemstöd för projektinköp. En studie på Sony Ericsson Mobile Communications AB PREDIKTION AV ALUMINIUMPRISET PÅ LONDON METAL EXCHANGE Att mäta utvecklingen för teknik- och forskningsbaserade företag - en studie i forskningsparken Ideon

16 Bevis utfärdat 2005 HOLMSTEDT PERNILLA Development of a model for specifying basic products vs. Specialised ANDERSSON ANNA Open Source Software Use and Development - A Case Study regarding Business Perspectives and Tetra Pak Software Management ADGÅRD MICHAEL Pricing Management at Alfa Laval Equipment Division - Creating a Logical Pricing Model for New Plate Heat Exchangers GUNNARSSON ERIK Affärsdefinition i ett konsultföretag - Om att skapa rätt förutsättningar för strategisk måluppfyllelse BRANT LINDA GUNNARSSON THOMAS MÖLLER JÖNSSON BJÖRN DAHLBERG MARTIN LÖNNBORG DANIEL BERGMARK RIKARD ÅGREN KRISTINA SALOMONSSON LOUISE Knowledge management: utveckling av ett system för kunskapsspridning i ett konsultbolag VALIDERING AV KREDITRISKMODELLER En känslighetsanalys av valideringsmetoderna och estimering av en logistisk regressionsmodell Försörjningsstrategier för fästelement på Alfa Laval Effektivisering av materialflöden och utvärdering av leverantörer Automating the Software Test Process - Development of an Automatic AT Command Tester KREDITRISK MODELL FÖR LÅNEPORTFÖLJER MED FASTIGHETER SOM Costs and Benefits from Implementing a Code of Conduct - The IKEA Code of Conduct (IWAY) and the effects on the supplier Distributionskanal för expansion - en fallstudie på Malmberg Original Water AB Price Elasticity - A Potential Pricing Tool at IKEA SJÖBERG JOHAN BERGSTEN PELLE ANDERSSON CARL-JOHAN SÄVSTRÖM SANDRA PÖSSL BEATRICE Analys och förbättring av flödet för leveranstillsatsmaterialet ReCap på Tetra Pak Packaging Material Lund AB VALIDERING AV KREDITRISKMODELLER En känslighetsanalys av valideringsmetoderna och estimering av en logistisk regressionsmodell Funding Model Strategies- a Case Study on a German MEMS-Start-up Val av leverantörer på nya marknader En benchmarkingstudie mellan IKEA och NCC Marknadsstrategi, design och implementation

17 Bevis utfärdat 2005 SAXHOLM PHILIP TSC baserad klocksynkronisering på user level MATHIASSON DANIEL INGEMARSSON CHARLOTTA HAGSTRÖMER SOPHIE Försörjningsstrategier för fästelement på Alfa Laval Effektivisering av materialflöden och utvärdering av leverantörer Införande av produktionscell på SWEP - förslag till materialstyrning samt utvärdering av förändringsarbete Price Elasticity - A Potential Pricing Tool at IKEA ANDERSSON CHRISTINE GUMMESSON FREDRIK CORELL ERIK Systematisk ProduktionsAnalys Produktionstakts- och effektivitetshämmande faktorer vid kartongbeläggning Prerequisites for Productivity - A Classification Model Developed for the Volvo Car Corporation TSC baserad klocksynkronisering på user level KAMVISSIS ANDREAS KÄRDE PHILIP NEVSTEN PATRIK STOKASTISK OPTIMERING VID GENERERING AV BUDKURVOR - PRODUKTIONSPLANERING I ETT VATTENKRAFTSYSTEM Utveckling av Åen optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni KREDITRISK MODELL FÖR LÅNEPORTFÖLJER MED FASTIGHETER SOM NORDHEMMER MARIE Risks and Risk Management in the Supply Chain flow - a case study based on some of Marsh's clients ERIKSSON MATTIAS HÅKANSSON SEBASTIAN ERSSON NILS-ERIK NYMAN MARTIN Low Budget Web-Mediated Distance Language Learning - an examination of Internet videoconferencing as a tool for synchronous distance language learning. Ökad leveransprecision i försörjningskedjan med hjälp av auto-id teknologi - planering och analys av ett pilotprojekt. Processkartläggning och flödessimulering Fallstudie vid Volvo Cars Uddevalla Automatisering av en monteringsprocess GUSTAFSSON BJÖRN BLIXT MARIA Improving logistic performance within the APET segment at Amcor Flexibles Lund Att skapa och bibehålla goda affärer i tjänsteföretag

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013.

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Plats: Campus Luleå Tid: Språk: 3 juni 09.00-09.50 A2014 A Study in Determining Complexity Jonas Brood Kåre

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober KEYNOTE: Cloud impact on IT and business - Sven Denecken, SAP AG KEYNOTE: MODERATORER: XX XX Tider 11.00-11.50 Cloud: 15. Fördjupningspass - What can SAP

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Program 09.00-09.15 Välkommen Charlotta Johnsson, Lunds Universitet LTH Carsten Nøkleby, SESAM-World 09.15-10.00 IT Security

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering

IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering Sven Lindskog, CFO Höganäs AB Jonas Nilsson, BAM Tacticus AB Agenda Vad är IS Lifecycle Management? (Jonas Nilsson) IS Lifecycle Management på

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Nominerade till Postens Logistikpris 2004 och 2009! Ruter Dam 2010! Christina Bentzel Möller Director Parts Supply & Logistics,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet)

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) DENNA PRESENTATION ÄR ETT UTDRAG FRÅN INLEDANDE WORKSHOP INOM PROJEKTET LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR. Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) Kontaktpersoner:

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader Enfo Sweden AB Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader ett lönsamt ledarskap Johan de Verdier 2012-11-15 Agenda Enfo Sweden AB Vår utmaning Vad har vi gjort Avslutning Enfo Sweden AB IT-bolag,

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Små och medelstora företag i Horisont 2020. Karin Aase VINNOVA

Små och medelstora företag i Horisont 2020. Karin Aase VINNOVA Små och medelstora företag i Horisont 2020 Karin Aase VINNOVA Småföretag skapar fler nya jobb än stora företag. Kunskapsdrivna och innovativa småföretag är bättre rustade för att hantera kriser. Småföretag

Läs mer

Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014

Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman på Clas Ohlson vann tävlingen och blev årets Supply Chain Professional 2014 i stenhård konkurrens av de övriga fem finalisterna. Juryns

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Steam generator tubing TM2012

Steam generator tubing TM2012 Steam generator tubing TM2012 Jan-Erik Sundström PU-Chef Ånggeneratorrör Agenda Ånggeneratorrör inom Sandvik Rv2012 organization (effective from 1 January 2012) President Jonas Gustavsson Finance, Business

Läs mer

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt Gustav Karner, Finansdirektör Agenda Länsförsäkringar Kapitalförvaltning Hur hitta en optimal risk budget? Resultat Sammanfattning 2 Agenda Länsförsäkringar

Läs mer