Examensarbete Identifying critical market requirements for supplying absorption-stripping systems within the petrochemical industry

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete Identifying critical market requirements for supplying absorption-stripping systems within the petrochemical industry"

Transkript

1 Bevis utfärdat 2008 KARLSSON ANDREAS LARSSON ANDREAS WÅHLIN AXEL TEGELL GUSTAF TORMOD LISE GEIJRON ELISABETH Identifying critical market requirements for supplying absorption-stripping systems within the petrochemical industry CDS-värdering i CEV-modellen, sekventiellt kalibrerad på aktieoptioner BERÄKNING, GRANSKNING OCH UTVIDGNING AV SPDS Empirisk Studie på den Nordiska Optionsmarknaden Trading Strategies with Market Impact Constraints - A case study at SEB Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster - en studie för att möjliggöra konkurrensutsättning av Sabb Supports tjänsteutbud Assessing Risks in the Global Supply Chain of Ericsson Mobile Platforms ANDERSSON ANDREAS KREDIT MIGRATIONS DERIVAT MARTINSON MARIA Logistiklösningar för flytande smak BOLBOL MOGHADDAM HAMID JACOBSSON MAGNUS JERNTORP JOHAN SALLMÉN FREDRIK LINDOW DAVID BERGLUND MARLENE LJUNGDAHL KRISTOFER Components Sourcing in China - A Study of the Global Component Suppliers' Move to China Kvantifiering av kundnytta - Framställning av ett säljverktyg till ett företag inom återvinningsbranschen. IMPLEMENTERING AV HYBRIDDERIVAT FÖR KASSAFKLÖDESSÄKRING Affärsnytta i användandet av simulering - En fallstudie av Holmen skog Kartläggning av avfallsbranschen - situationen i Tyskland och Frankrike Marknadsval och strategiutveckling för ett litet företag i inledningsfasen av internationaliseringsprocessen Kartläggning av avfallsbranschen - situationen i Tyskland och Frankrike CALLENBERG PER Political policies and business opportunities in heat and electricity production from energy crops in A study on EU policies and large-scale implementation of energy crops for LUNDGREN ANNA Justifying high price with Total Cost of Ownership Awareness - Possible or not on the South East Asian market?

2 Bevis utfärdat 2008 PERSSON ANDREAS Lean Management i högspecialiserad sjukvård. NIDEBORN JOAKIM STRÅHLE KRISTINA WALLNER PATRICIA ERIKSSON HULTBERG MICHAEL DAHLBERG ELIN LINDSTRÖM CAROLINE GUSTAFSON MALIN Where is the semiconductor industry going? A multiple case study of six semiconductor companies. Where is the semiconductor industry going? A multiple case study of six semiconductor companies. Market development through material substitution - supplying added value to the musical instrument industry Simulation of possible customer demand scenarios at SCA Packaging, Järfälla Investigating an Open Source based platform strategy at Sony Ericsson. Product cost within R&D. A case study of how to improve the work with product cost within Scania R&D Framgångsfaktorer inom möbelbranschen. ALBERTSSON TED VISTRAND MARIA CLAESSON JOHAN KLINGBERG LINDA HAMMAR AXEL Capital Employed Optimization for a global organization operating within vastly different operating and cultural environments. Reducing the Carbon Footprint - with focus on the outbound logistics Betingade metoder for prediktering av scenarion för marknads risk faktorer Hur väl svarar produktionen mot de krav marknaden ställer? Framtagande av strategiska riktlinjer för produktionen på Procordia Food AB Analys av den torra försörjningskedjan på Coop Sverige AB GRATTE FREDRIK ALMBERG PER Developing and Using a Health & Safety Reporting System at Tetra Pak Risk- och exponeringsreducering i ett tillverkande företag. JÖNSSON HENRIK SCHULTZ MARTIN Evaluation of Bucket brigades - A next generation order picking strategy En lösning för fjärrvärmen - En uppsats om affärsutveckling och energieffektivisering.

3 Bevis utfärdat 2008 EKELUND SOFIE NORÉN NIKLAS ANDERSSON MARTIN SÖDERLUND MIMMI EHLERS JENS How to improve the service levels at GCE Norden AB - without having an increase in capital employed AMERIKANSKA FINANSINSPEKTIONENS KRAV PÅ REDOVISNING AV MARKNADSRISK -VAD LÄR SIG INVESTARE? SYSTEMATISK CARRY TRADE MED TEKNISK ANALYS OCH VOLATILITETSFILTER Hantering av restprodukter inom bageriverksamhet - Fallstudie Pågen AB Risk- och exponeringsreducering i ett tillverkande företag RÖNBLOM MARIA Processorientering i ett tillväxtföretag OLIN MATS ERIKSSON CHRISTIAN Evaluation of a Test Case and Test Execution Model for Dynamic Generation of Test Cases Två sätt att modellera oljepriset EHN MARIA OLOFSSON SARA ANDRÉN JOHAN ADELSOHN ERIK En lösning för fjärrvärmen - En uppsats om affärsutveckling och energieffektivisering. Icke-organiska tillväxtmöjligheter inom intensivvården för ett medicintekniskt företag. Marknadsanalys av miljökonsultbranschen. En studie av Ångpanneföreningens miljötjänster. Två sätt att modellera oljepriset RAMBERG KARIN PRISSÄTTNING AV BRÄNSLEBEROENDE EL-OPTIONER STENBERG JOHAN EHNBOM MATS A Knowledge-Based Expert System for the Analysis of Network Architectures PRISSÄTTNING AV BRÄNSLEBEROENDE EL-OPTIONER VOGEL KATRIN Scenariobaserad ruttplanering för Swedish Matchs eget åkeri RÖNBLOM RICKARD Tolkning av den relativa premien - Modellering av recovery rate baserad på överordnade och underordnade CDS premier

4 Bevis utfärdat 2008 AHLGREN KAJSA WILLART LOVISA ANDERSSON EMMA ROSENBERG ANNA LAURITZSON CECILIA THURESSON ANDERS ASKER ELIN LEIRE MATTIAS Investigating an Open Source based platform strategy at Sony Ericsson. Reducing the Carbon Footprint - with focus on the outbound logistics Att identifiera den omedvetna kunden - Etablering av ett marknadsorienterat synsätt hos Svensk Form Service. What s the difference? Dealing with organizational design parameters in China. Challenges and benefits for Swedish companies entering the British market - A guide to achieving successful establishment Development of a supply chain process - A case study of the Direct Delivery initiative at Tetra Pak Inventory control for raw materials - a case study at Volvo Olofström. Miljökommunikation generellt och genom användning av case BORGSTRÖM EMMA NIELSEN JENS VERNERSSON MARTIN FREDRIKSSON LARS KÅLLBERG MARTIN LANTZ CARL THORVINGER HENRIK MODELLERING OCH SIMULERING AV VINDHASTIGHET FÖR TILLÄMPNING PÅ DEN NORDISKA ELMARKNADEN Utveckling av kundfinansieringslösning för Atlas Copco Tools & Assembly Systems. Utveckling av kundfinansieringslösning för Atlas Copco Tools & Assembly Systems. Analys av marknaden för assistans-service av tunga fordon i Europa. Managing Product Development - Mapping efficient recource allocation. Internlogistik & Lagerfunktion. Lunds Energis biobränsleelda de kraftvärmeverk Calling for Business Intelligence FRÖBERG BJÖRN HAGLUND KRISTOFER Managing Product Development - Mapping efficient recource allocation. Rollout done right - Developing a management tool to assist with rollout planning and choice of manufacturing strategy for new products at Alfa Laval.

5 Bevis utfärdat 2008 HALIMANOVIC SAMIR LUND ANDERS ÅLLEMARK HENRIK FAGERUDD JOAKIM WIRÉN JOHANNES Rollout done right - Developing a management tool to assist with rollout planning and choice of manufacturing strategy for new products at Alfa Laval. Effektiv styrning av lagerverksamheten hos Assa Abloy Entrance System Productions AB Balansen mellan effektiv produktion och logistik på The Absolut Company Evaluation of Bucket brigades - A next generation order picking strategy Fashion Forecasting. Example: Hope Sweden. WEDBORN VIGGO JOHANSSON GUSTAV Developing Dynamic Outsourcing - Bringing Continuous Added Value to the ABB Full Service Partnership Förbättring av Conforama Spaniens Försörjningskedja RAMSDEN CHRISTOFFER Interpolationsmetoder för riskberäkningar tillämpade på olinjära finansiella tillgångar

6 Bevis utfärdat 2007 KARLSSON KARL-JOHAN NORDLUND FRIDA PERSSON ROBERT Elektroniska informationsflöden - en studie av processer och affärspartners vid Swedish Tissue AB Delta testning - Förändringsbaserad systemtestning för produktlinjebaserade utvecklingsarkitekturer Business Intelligence - ur kundens synvinkel SVENNERSTÅL MARKUS ELIASSON EMILY DIEHL ELISABETH MARTINSSON MARTIN PAULSSON RICKARD Processkartläggning och flödessimulering Fallstudie vid Volvo Cars Uddevalla Latch up for safety A case study of Wallenius Wilhelmsen Logistics focusing on health and safety risk management Implementation och utvärdering av en ny metodologi för volatilitetsindex Trading Strategies with Market Impact Constraints - A case study at SEB Flexibel försörjning - en fallstudie på Axis Communications AB BERG GUSTAV FREDLUND CLAES How to succeed in harvesting the effects of a Supply Chain Planner project Improving the working routines with outgiong articles. SANDBERG JONAS Integrerad identifierings- och selekteringsprocess av 6- sigmauppdrag på Målad Kaross, Volvo Personvagnar AB LINDGREN ERIK EXTENDED KALMAN FILTER SOLAK TOMASZ RÖNNBERG NIKLAS HÖRBERG ERIK NILSSON STEFAN Kvantifiering och validering av användbarhetsmått för förpackningar Prissättning av sstandariserade samt icke standariserade syntetiska CDO trancher med hjälp av NIG copulan Kvantifiering och validering av användbarhetsmått för förpackningar Flexibel försörjning - en fallstudie på Axis Communications AB EVRELL HENRIK International Mobile Roaming How smart regulation could achieve sustainable improvements in the competitive climate of the European telecom sector

7 Bevis utfärdat 2007 HANSSON LINDA CECILIA Konsekvenser av ett högt oljepris NYDAHL HENRIK Analys av spåntjockleken vid snäckfräsning. LINDGREN CAROLINE UTREDNING AV AFFINA JÄMVIKTSMODELLER RANING CAROLINE STYREN JOHAN Strategies and methods for supplier selections Strategic Sourcing of Hardware and Software at Ericsson Mobile Platforms Kritiska framgångsfaktorer i teknologiska förändringstider LUNDBERG BJÖRN LJUNGLÖF HENRIK Logistik kring virusdiagnostik. En studie av svarstider för virusanalyser på Klinisk mikrobiologi, UMAS Värdeflödeskartläggning med Microsoft Dynamics AX ÅKERLUND JOAKIM Kritiska framgångsfaktorer i teknologiska förändringstider FORSSELL MAJA HAGLIND KRISTINA Alternative distribution structures and strategies at Akzo Nobel Surface Chemistry Europe Riskmodellering av svenska aktieportföljer KNUTSSON LINDA NILSSON ANDREAS HELLBLOM MARIA STENSON ELIN Vendor Managed Inventory or "Order Only" costumers? An investigation of costumer suitability for delivery agreements at Linde Gas Inköp inom Skanska Hus Syd En studie av förutsättningarna för ett förändrat inköpsbeteende Analysis of a growing industry - identifying changing conditions and emerging segments in the kitesurfing market. A case study at North kiteboarding, boards & more, Munich Integrerad nätverkssamverkan - Ett sätt för små och medelstora verkstadsföretag att skapa konkurrensfördelar ERIKSSON EMILY Formulating a proactive entry strategy for Ericsson in India - new site leasing industry JOHANSSON THERÉSE NILSSON MARTIN E.ON:s tranformatorflöde - en studie av återanvändningen av transformatorer i projekt KRAFTTAG BÖRSHANDLADE FONDER OCH PORTFÖLJFÖRSÄKRINGS-STRATEGIER

8 Bevis utfärdat 2007 SVENSSON ERIK ERIKSSON SPARRE ANNA HANSSON RAHNBOY HENRIK STANOJEVIC IVAN BERGLUND PETER RISKAGGREGERING OCH MODELLERING AV BEROENDESTRUKTURER MED COPULAN Analysis of a growing industry - identifying changing conditions and emerging segments in the kitesurfing market. A case study at North kiteboarding, boards & more, Munich How to Boost Inventory Performance - Case study: A Car Accessories Manufacturer Logistik kring virusdiagnostik. En studie av svarstider för virusanalyser på Klinisk mikrobiologi, UMAS The Impact of Supplier Management on Service and Cost VALLHAGEN JOHANNA TÅNGBERG TOBIAS Strategies and methods for supplier selections Strategic Sourcing of Hardware and Software at Ericsson Mobile Platforms Kartläggning och utveckling av Puruskoncernens produktion ERICSON THORDENBERG JOHAN JUNG THEODORA BÖRSHANDLADE FONDER OCH PORTFÖLJFÖRSÄKRINGS-STRATEGIER MODELLERING AV INFLATIONSMARKNADEN PERSSON PETER Implementation av en riskbaserad solvensmodell LANG VICTOR SALMONSON VIKTOR TIDERSTRÖM BJÖRN SKOGH DAVID KREDITRISK DIVERSIFIERING VIA DAFAULT KORRELATION Critical success factors for implementing e-sourcing at Sony Ericsson How to succeed in harvesting the effects of a Supply Chain Planner project Värdeflödeskartläggning med Microsoft Dynamics AX TORSSELL ELISABETH PERSSON ANDERS ADAMSSON CECILIA E.ON:s tranformatorflöde - en studie av återanvändningen av transformatorer i projekt KRAFTTAG Critical success factors for implementing e-sourcing at Sony Ericsson Aktieindexobligationer - en jämförelse av produkterna på den svenska marknaden

9 Bevis utfärdat 2007 WICANDER JOHANNA Vendor Managed Inventory (VMI) MOLANDER SOFIA GURENIUS PETER Purchase of Services - an analysis of purchase of IT-consultants at OMX Vendor Managed Inventory (VMI) KRISTENSSON TED LILLIESTRÅLE HEDVIG STERN PETER BÄCKSTRÖM MARTIN What to consider when choosing distribution channels - A case study of a software company A total cost of ownership analysis of the procurement process at A.P. Möller-Maersk Group A comparative case-study of business units Simulation of possible customer demand scenarios at SCA Packaging Järfälla Vägen till bättre materialförsörjning på Gambro Prismaflex FREDHOLM JOEL LINDVALL MAGNUS ANDERSSON JOHAN STORGREN MATTIAS HÖGBERG ALBIN JOHANSSON JOEL Internlogistik & Lagerfunktion. Lunds Energis biobränsleelda de kraftvärmeverk Analysis and assessment of delivery issues at Sony Ericsson Mobile Communication Making Money in a Dirty Business - How FAS can use power to act in the supply chain? Kartläggning av Affärsrelationer & Kundkrav inom EMS-branschen i Norden How to Boost Inventory Performance - Case study: A Car Accessories Manufacturer LFV:s investeringsmodell BJERKE JOHAN Mobila tjänster i en verksamhetskritisk miljö NILSSON EMMA HELLQUIST ERIK Increasing value for Volvo Cars of North America through implementing a new order class - An innovative approach in meeting the needs of Volvo retailers Vägen till bättre materialförsörjning på Gambro Prismaflex NELDEBORN ANNA Purchasing Intelligence - An explorative study at IKEA of Sw eden with focus on external benchmarking of purchase price d evelopment

10 Bevis utfärdat 2007 SJÖGREN KAJSA BERGMAN ERIK KARLSSON MARIA Purchasing Intelligence - An explorative study at IKEA of Sw eden with focus on external benchmarking of purchase price d evelopment Utvärdering av logistikkostnadsmodell - med hjälp av processkartläggning och ABC-modellering Utvärdering av logistikkostnadsmodell - med hjälp av processkartläggning och ABC-modellering

11 Bevis utfärdat 2006 BERGLUND ANDREJ Validering av system för lageranalys CLAESON GUSTAF JÖNSSON MONICA LUNDIN JOHAN ANDERSSON DANIEL KEMBRO JOAKIM STRÖMBÄCK CAMILLA KARLSSON ANNIKA FRYKMER TOVE SETTERWALL RICHARD ANDERSSON MARTIN RÖKAAS ANDERS SJÖHOLM MICHAEL LUNDQVIST LARS En analys av förbättringar på upplänken i framtida WCDMA-nät Introduktion av den svenska limpan på den spanska marknaden; studie av acceptans och lönsamhet Kartläggning av BAUHAUS varuflöde En analys av distributionsstrukturer Juice market in Belgium - Buisiness plan for a successful start A comprehensive guide to Reproductive Health Commodity Security: mapping and analysis of the supply-chain and suggestion for Strategiskt partnerskap för Scan Coin Industries AB - kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Strategiskt partnerskap för Scan Coin Industries AB - kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Analys och modellering av ersättningssystemets uppbyggnad och användning inom DHLs hämtnings- och distributionstrafik KREDITRISK DIVERSIFIERING VIA DAFAULT KORRELATION Kvalitetsarbete utifrån ett systemperspektiv - en fallstudie vid Scandstick AB The improvement of a logistics concept Evaluation and development of Schenker's strategic customer relations Distributionskanal för expansion - en fallstudie på Malmberg Original Water AB Currency Exchange Rates Predicted by Neural Networks BENGTSSON GUSTAV ERIKSSON BJÖRN LARSSON LINN AKTIEBASERAD MODELLERING AV CREDIT DEFAULT SWAPS Fabriken runt på 35 dagar Om att sänka lagerbindningen Analys och modellering av ersättningssystemets uppbyggnad och användning inom DHLs hämtnings- och distributionstrafik

12 Bevis utfärdat 2006 PERSSON DANIEL THULIN MARKUS FÄRNSTRÖM ALEXANDRA WALLMARK FREDRIK Tillverkningsekonomisk simulering - ett verktyg för identifiering av optimal produktionsutveckling. Kartläggning av BAUHAUS varuflöde En analys av distributionsstrukturer Knowledge management: utveckling av ett system för kunskapsspridning i ett konsultbolag Early Warning System - a forecasting model for SMC JERNBERG ANNA NILSSON JOAKIM SVENSSON LINUS BERG CHARLOTTE KARLGREN ALF-GUNNAR Improved parts packaging - a case study performed at Tetra Pak Technical Service AB Pricing Management and Policies at Alfa-Laval Parts & Service MOTGÅENDE TRADINGSTRATEGIER VID EXTREMA PRISFÖRÄNDRINGAR PÅ VALUTAMARKNADEN Optimering och utveckling av en tillverkningsprocess - en fallstudie av Oriflame Cosmetics fabrik i Sverige Analys av inkösstrategier för en global produktion hos Kalmar Industries Industrial Handling BERGLUND MARIE Tetra Laval's European Road Freight - Suggestions for Improving the Distribution Structure and Transport Supplier Base ELIASSON TOMAS A New Business Model for Customized Laminate Flooring Concepts BACKAN MATTIAS Raw Materials Supply of Culinarium at Lyckeby Culinar AB EMILSSON SARA SONNVIK CAROLINE Integrerad nätverkssamverkan - Ett sätt för små och medelstora verkstadsföretag att skapa konkurrensfördelar Modeling and Evaluation of the LCD-system LUNDSTRÖM JENNY MALM JENNIE Purchase of Services - an analysis of purchase of IT-consultants at OMX Hårdvaruberoende reglering av fyrhjulsdrift MIÖRNER JELENA Business Intelligence - ur kundens synvinkel

13 Bevis utfärdat 2006 ÖHLÉN JOHAN SÖDERSTRÖM CARL-HENRIK How to source from Russia? A multiple case study of six companies' experience of purchasing in Russia The future of marketing research GUNNARSSON MIKAEL NILSSON JENNY LJUNGQVIST TOBIAS RÖCKERT PETER Prissättning av köpoptioner i den regimskiftande Lévy marknaden Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster - en studie för att möjliggöra konkurrensutsättning av Sabb Supports tjänsteutbud Kvalitetsarbete utifrån ett systemperspektiv - en fallstudie vid Scandstick AB Success in Supplier Alliances - a customer perspective FURNESS LINDÉN ANNA SKOGÖ OLA BELLANDER MARCUS EKELUND MARIE ÅSTRAND ANNA STRANDBERG DAG Affärsutveckling i relationen Stor Kund: liten leverantör - vad kan skogsbruket lära? How should information be handled to facilitate and benefit from modularity? Icke-linjär optimering med straffunktioner och neurala nätverk, med tillämpningar på den nordiska elmarknaden Kravhantering i automationsapplikationer inom läkemedelsbranschen Kravhantering i automationsapplikationer inom läkemedelsbranschen Ekonomiska styrmedel på kraftvärmeområdet. LARSSON WENNERHOLM MARTIN Automatisering av en monteringsprocess BENTZEL CARL Layoutförändring på SCA Förpackningsservice Värnamo SONESSON PONTUS Success in Supplier Alliances - a customer perspective VIDESSON ERIK BÖHM MARTIN Marknadsorienterad kravhantering i värdenätverket för mobiltelefoni Doing Business in China

14 Bevis utfärdat 2006 LEANDER MALIN Tetra Laval's European Road Freight - Suggestions for Improving the Distribution Structure and Transport Supplier Base KRUSE KRISTOFFER Optimering och utveckling av en tillverkningsprocess - en fallstudie av Oriflame Cosmetics fabrik i Sverige HAGHANDISH LAMEI SHWAN KARLMAN ERIK Purchasing social responsibility in the automotive industry An explorative study Förbättring av Conforama Spaniens Försörjningskedja KARLSSON ANDREAS JOHANSSON ULF KOSTKEVICIUS DAVID Marknadsorienterad kravhantering i värdenätverket för mobiltelefoni Analysis and assessment of delivery issues at Sony Ericsson Mobile Communication Heuristiska algoritmer för gruppering av kretskort

15 Bevis utfärdat 2005 TOWMAN MONICA MATTMANN ANNA-JOSEFINA LECKNER ÅSA NYDRÉN JOAKIM BERG JONAS RALLING LINUS GRÄNDE AMANDA KRONQUIST EVA MATTSSON MALIN Utvärdering av sekundärförpackningar för Tetra Top på den italienska marknaden. Study of the Sales-to-Delivery Process for Complete Buses and Coaches at Scania CV Commercialisation Strategies for Entrepreneurial Firms- A Case Study at Layerlab AB SAAB Aerosystems marknadsmöjligheter på uppgraderingsmarknaden för flygfarkoster Prognoser av Spotpriset på Elektricitet med Derivat och Energireservoir som Externa Signaler - Heteroscedastiska Modeller i Diskret Tid SAAB Aerosystems marknadsmöjligheter på uppgraderingsmarknaden för flygfarkoster Analys och utveckling av ersättningsmodell för DHLs hämtnings- och distributionstrafik Sambandet mellan personalens hälsa och företagets effektivitet - en fallstudie i två kraftföretag Analys och val av systemstöd för projektinköp. En studie på Sony Ericsson Mobile Communications AB RASMUSSON JOHAN Control and Synergies in the Outsourced Supply Chain - Recommendations for how to improve and organize Tetra Pak's supply chain CARLSSON CLARA Control and Synergies in the Outsourced Supply Chain - Recommendations for how to improve and organize Tetra Pak's supply chain MATSSON MARKUS Affärsdefinition i ett konsultföretag - Om att skapa rätt förutsättningar för strategisk måluppfyllelse HÄSSLER KARIN MOSESSON JAKOB LARSSON KATHRIN RANEBO PER LUND PETER Open Source Software Use and Development - A Case Study regarding Business Perspectives and Tetra Pak Software Management En modell för upphandling av produktionsutrustning enligt Design för Sex Sigma - En studie av upphandling på A-fabriken Volvo Cars Torslanda Analys och val av systemstöd för projektinköp. En studie på Sony Ericsson Mobile Communications AB PREDIKTION AV ALUMINIUMPRISET PÅ LONDON METAL EXCHANGE Att mäta utvecklingen för teknik- och forskningsbaserade företag - en studie i forskningsparken Ideon

16 Bevis utfärdat 2005 HOLMSTEDT PERNILLA Development of a model for specifying basic products vs. Specialised ANDERSSON ANNA Open Source Software Use and Development - A Case Study regarding Business Perspectives and Tetra Pak Software Management ADGÅRD MICHAEL Pricing Management at Alfa Laval Equipment Division - Creating a Logical Pricing Model for New Plate Heat Exchangers GUNNARSSON ERIK Affärsdefinition i ett konsultföretag - Om att skapa rätt förutsättningar för strategisk måluppfyllelse BRANT LINDA GUNNARSSON THOMAS MÖLLER JÖNSSON BJÖRN DAHLBERG MARTIN LÖNNBORG DANIEL BERGMARK RIKARD ÅGREN KRISTINA SALOMONSSON LOUISE Knowledge management: utveckling av ett system för kunskapsspridning i ett konsultbolag VALIDERING AV KREDITRISKMODELLER En känslighetsanalys av valideringsmetoderna och estimering av en logistisk regressionsmodell Försörjningsstrategier för fästelement på Alfa Laval Effektivisering av materialflöden och utvärdering av leverantörer Automating the Software Test Process - Development of an Automatic AT Command Tester KREDITRISK MODELL FÖR LÅNEPORTFÖLJER MED FASTIGHETER SOM Costs and Benefits from Implementing a Code of Conduct - The IKEA Code of Conduct (IWAY) and the effects on the supplier Distributionskanal för expansion - en fallstudie på Malmberg Original Water AB Price Elasticity - A Potential Pricing Tool at IKEA SJÖBERG JOHAN BERGSTEN PELLE ANDERSSON CARL-JOHAN SÄVSTRÖM SANDRA PÖSSL BEATRICE Analys och förbättring av flödet för leveranstillsatsmaterialet ReCap på Tetra Pak Packaging Material Lund AB VALIDERING AV KREDITRISKMODELLER En känslighetsanalys av valideringsmetoderna och estimering av en logistisk regressionsmodell Funding Model Strategies- a Case Study on a German MEMS-Start-up Val av leverantörer på nya marknader En benchmarkingstudie mellan IKEA och NCC Marknadsstrategi, design och implementation

17 Bevis utfärdat 2005 SAXHOLM PHILIP TSC baserad klocksynkronisering på user level MATHIASSON DANIEL INGEMARSSON CHARLOTTA HAGSTRÖMER SOPHIE Försörjningsstrategier för fästelement på Alfa Laval Effektivisering av materialflöden och utvärdering av leverantörer Införande av produktionscell på SWEP - förslag till materialstyrning samt utvärdering av förändringsarbete Price Elasticity - A Potential Pricing Tool at IKEA ANDERSSON CHRISTINE GUMMESSON FREDRIK CORELL ERIK Systematisk ProduktionsAnalys Produktionstakts- och effektivitetshämmande faktorer vid kartongbeläggning Prerequisites for Productivity - A Classification Model Developed for the Volvo Car Corporation TSC baserad klocksynkronisering på user level KAMVISSIS ANDREAS KÄRDE PHILIP NEVSTEN PATRIK STOKASTISK OPTIMERING VID GENERERING AV BUDKURVOR - PRODUKTIONSPLANERING I ETT VATTENKRAFTSYSTEM Utveckling av Åen optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni KREDITRISK MODELL FÖR LÅNEPORTFÖLJER MED FASTIGHETER SOM NORDHEMMER MARIE Risks and Risk Management in the Supply Chain flow - a case study based on some of Marsh's clients ERIKSSON MATTIAS HÅKANSSON SEBASTIAN ERSSON NILS-ERIK NYMAN MARTIN Low Budget Web-Mediated Distance Language Learning - an examination of Internet videoconferencing as a tool for synchronous distance language learning. Ökad leveransprecision i försörjningskedjan med hjälp av auto-id teknologi - planering och analys av ett pilotprojekt. Processkartläggning och flödessimulering Fallstudie vid Volvo Cars Uddevalla Automatisering av en monteringsprocess GUSTAFSSON BJÖRN BLIXT MARIA Improving logistic performance within the APET segment at Amcor Flexibles Lund Att skapa och bibehålla goda affärer i tjänsteföretag

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50 Föredrag IMPULS 2012 Tid och Datum kl: 12.00-12.50 Nr Spår/Tema Föredragsrubrik: (75 tecken) Abstract (ca 400 tecken texten kommer att användas i programmet och schemat: 2 ehandel ebusiness platform at

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014

Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK 2013-2014 Packaging Logistics is devoted to the advancement of knowledge, to motivate and co-create holistic

Läs mer

Forskningsrapport 2007:1

Forskningsrapport 2007:1 Forskningsrapport 2007:1 Kartläggning av logistikforskning för handeln av Magnus Lundevall 2007 Förord Författaren Magnus Lundevall, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Göteborg har under hösten 2006

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

ELEKTRONIK I FORDON 2014

ELEKTRONIK I FORDON 2014 ELEKTRONIK I FORDON 2014 8-9 APRIL 2014 GÖTEBORG FÖR 9:E ÅRET I RAD NU STÖRRE ÄN NÅGONSIN! Simon Fürst BMW Astrid Lundgren Volvo Cars Fredrik Sidahl FKG Carl-Gustav Löf BAE Systems Hägglunds Pär Degerman

Läs mer

Strategi, styrning och konkurrenskraft

Strategi, styrning och konkurrenskraft Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No. 1318 Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB Erik B Nilsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Läs mer

28 30 maj. #utexpo2015. Utexpo2015. Högskolestudenternas egen examensmässa

28 30 maj. #utexpo2015. Utexpo2015. Högskolestudenternas egen examensmässa 28 30 maj #utexpo2015 Utexpo2015 Högskolestudenternas egen examensmässa 2 Festen kan börja! 3 Utexpo är Högskolan i Halmstads årliga höjdpunkt. Efter månader av förberedelser är det äntligen dags för studenterna

Läs mer

Svenska / Swedish - Innehållsförteckning. Engelska / English Table of Contents

Svenska / Swedish - Innehållsförteckning. Engelska / English Table of Contents Svenska / Swedish - Innehållsförteckning Westinghouse Electric Company 3 Miljö, Hälsa och Säkerhet 4 Nuclear Automation 5 Nuclear Fuel 6 Produktion Verksamhetsutveckling 7 Produktion Planering och Logistik

Läs mer

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Today s schedule 10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Con t e n t s Accenture 4 Altran 6 Atea Spintop 8 Braintek 10 Chalmers Teknologkonsulter 12 Combitech 14 CPAC

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona Stipendieutdelning hösten 2013 Foto: Rasmus Lindh Karlskrona Utmärkta examensarbeten som kan utveckla regionen Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 41 studenter som har arbetat fram 23 examensarbeten.

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

ITS World Congress Orlando 16-20 October

ITS World Congress Orlando 16-20 October ITS World Congress Orlando 16-20 October Detaljerat schema 2011-08-30 (Observera förändringar kan uppkomma, för uppdaterad information besök hemsidan www.itsworldcongress.org Ett flertal av aktiviteterna

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Silfguiden 2015. En utbildning som lönar sig. Inköp. Offentlig upphandling. Logistik. Förhandling. Juridik

Silfguiden 2015. En utbildning som lönar sig. Inköp. Offentlig upphandling. Logistik. Förhandling. Juridik Silfguiden 2015 Utbildningar Konsulttjänster Företagsakademier Seminarier Inköp Offentlig upphandling Logistik Förhandling Juridik En utbildning som lönar sig. Innovativ superanalytiker med tvärfunktionell

Läs mer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer Kort om Effso Effso utvecklar Inköpsorganisationer Hjälpa till med rekrytering Hyra ut resurskonsulter vid arbetstoppar Träna befintlig personal genom workshops Tillhandahålla en verktygslåda Står för

Läs mer