Med förhoppning om stöd från rummen vi använder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med förhoppning om stöd från rummen vi använder."

Transkript

1

2

3 Med förhoppning om stöd från rummen vi använder. (version #2, SEP 2013) Rummens språk och bildliga resonans i förhållande till materia och ljud, samt användandet av händerna som medproducent för tankar.

4 Introduktion. Den här texten kanske bör inledas med tankar om i vilket perspektiv betraktelserna, eller tankarna runt betraktelserna, åsyftar. Eller olika fall som de skulle kunna åsyfta. Många områden i den handlar om just detta. Det behövs nog om inte hela så i alla fall halva skygglappar för att ge sig in i vad jag försöker säga med texten (..det här kan jag säga om det där kan vara möjligt..). Är det en begränsning eller en fördel att definiera ett område som texten utspelar sig inom? Valet står delvis mellan att främja eller förstöra för vidare diskussion inom olika områden, men också att förhoppningsvis kunna minska abstraktionen i vad det kan handla om. Vad jag kanske rent utav vill diskutera, eller adressera, med texten, är meningen med konsten som funktion i samhället. Samhället jag beskriver är tyvärr framförallt det svenska, så ha tålamod. Jag har under en tid testat om andra personers tankar fungerar som jag tror att de gör och därför försökt tänka färdigt dem. Detta är lite av ett problem om man även vill vara sin egen i självet. Det visade sig att det är fullkomligt livsfarligt att dela upp jaget i två delar (vilket verkade nödvändigt för experimentet). Av någon anledning gjorde jag i alla fall detta för att försöka tänka färdigt dessa tankar. Jag har prövat tankarnas eventuella relevans i olika sammanhang men har kommit fram till att det nog 5

5 är bäst att jag skriver ner dessa tankar här själv, istället för att de andra som kan ha tänkt dem gör det (då det är jag som har tänkt dem eller hur man nu ska säga). Det handlar alltså om ett slags försök att återskapa en själ som delvis separerats från kroppen och tanken. En själ som vid någon tidpunkt gick sönder. Kroppen har klarat sig förhållandevis bra under omständigheterna som jag utsatt den för i experimentet, i alla fall om man räknar brutna ben. Jag vill med texten även ta upp dessa saker; döden, rumsbilder och vad de kan innehålla, hur man kan behandla svårigheter man upplever och hur det senare kan bli bättre, hur vårt medvetande kan fungera i olika sammanhang, hur man på olika sätt kan betrakta företeelser och föremål, skulptur och installation i förhållande till utställningar, betraktarens roll, samt tankar kring tidsuppfattning. Genom dessa områden går sammanhanget in i andra områden såsom; oron för personers bortgång och upplevelsen av någons bortgång, saknaden efter våra döda, letandet efter döden för att försöka förstå den bättre, olika förslag på hur man skulle kunna nå något gemensamt, inre syn och minnesbilder, tankar kring hur man kan bedöma det utställdas värde genom kommunikationen om det utställda, olika sätt som rumsbilder kan fungera på och hur de kan upplevas, metoder för undersökning av rumsbilder, samt beskrivandet av konstens verksamhetsfält genom en omskrivning av delar av en ordbok (SAOB). I stort vill jag även diskutera dessa ämnen; kommunikation, det potentiellt gemensamma / det delbara, subjektivitet, objektivitet, estetiska val, existentiella frågor samt berättelser och berättartradition (ibland på gränsen till rövarhistorier). Jag skriver mycket om rastlöshet i texten, även när det inte står så, men detta är jag osäker på om ni läsare upplever. Vad jag vill är att sätta saker i huvudet på er, saker som förhoppningsvis sår ett frö till andra tankar i er. Kanske handlar detta mer om hur olika strömmar av händelser, händelseförlopp, kan fungera och mötas istället för att stå fast i en rastlöshet (eller pågående process). Rastlösheter är obarmhärtiga i sin förmåga att inte låta en läsa och skriva (bland annat). Det kanske inte ens behöver stämma för en potentiell läsare i uppfattning av det som är skrivet, men som ett försök att säga något särskilt så skulle det kunna vara en fördel att försöka göra så, att begränsa. Att sätta på skygglapparna och gå in för att prata om detta, att förhoppningsvis kunna minska abstraktionen i vad det kan handla om i mina ögon i texten. Att observera men också att medverka får bli parollen. Om man fokuserar sina tankar på något, vad som helst, så exkluderar man delvis tankar på annat. Det man för stunden gör är inte alltid det man för stunden gör i tankarna. Det är mycket viktigt för mig att försöka skriva så att det kan betyda någonting för andra. 6 7

6 En sista räcka med områden som jag gärna vill tassa in på; rum, rumsbildningar och vad som kan omge dem, perception, observation och uttolkning, dekonstruktion och destillation (som ett medel för att uppbyggnad och utveckling), tankar runt objekt och deras status i konsten, döden som embryo; om födelse genom det okända, balans och skenet av motpoler, runt material, materia, om, runt och inuti speglar, kommunikation och en potentiell gemensam kulturmassa. 8 9

7 Innehåll: Problematik med hur naturen kan tolkas i konstnärliga processer samt vad jag arbetar med för stunden (September 2013) Förslag på vad en linjär ritual skulle kunna vara och dess potentiella förmåga till användning som metod i undersökandet av rumsbilder Om det nakna ljuset och hus menade för sjukdomar Angående bortgång, inre synbilder, det möjligt gemensamma och saknad Variation på dödsbud Om resandet och solens påverkan Angående bedömandet av det utställdas värde genom undersökandet av vad det utställda kan kommunicera Sammanfattning Appendix Appendixnoter Bibliografi

8 Problematik med hur naturen kan tolkas i konstnärliga processer samt vad jag arbetar med för stunden (September 2013). Du som läser det här kanske vill bestämma när något är färdigt eller inte. Det där med att bestämma sig, att ha en åsikt om någots vara färdigt eller inte, vart leder det oss? En bit flinta som tvättats kan vara ett fullgott konstverk (även om den är otvättad), tillräckligt så för att prata om det. Vi för in delar av naturen, bort från naturen, till ett annat sammanhang för att kunna föra en annan diskussion om dessa delar. Men hästen som vi rider på vill väl bara vara en häst, även om vi vill projicera våra tankar på den? Vi frågar inte hästen. Vad naturen vill och vad vi som människor vill är nog väldigt olika saker i vår tid. Det man inte haft ett finger med i tillverkningen av, rent palperbart, kommer antagligen att upplevas subjektivt som något vackrare och mer intressant än det motsatta. Det kan vara så att det upplevs nödvändigt att vara medveten om att det man utför inte är det som intresserar en mest tankemässigt. Naturen är vacker i sig, jag vänder blicken mot den utan att förstå den. Jag vill inte kunna göra likadana, lika bra saker som den. Istället handlar det om att hitta ett sätt att arbeta 12 13

9 där jag kan vara medveten om den här problematiken. Att kunna vända blicken mot något annat än det man försökt se, kanske genom det man ville se, och att inte vara sentimental och onödigt romantisk för att kunna se längre och vidare åt det håll inom vilket man tänker på saker. Min arbetsprocess består mestadels av tänkande, iakttagande och sorterande. Sorterandet pågår mest hela tiden, saker åker runt i rummen och jag försöker se hur de verkar passa ihop. Det går mycket ut på att positionera olika saker som jag betraktat samt att kombinera dem. Att försöka skönja olika mönster; vad kan hända nu, vad kan kanske rimligtvis inte hända nu och vad kan hända sen. I dessa försök utgår jag ifrån att jag har fel i urskiljandet av dessa händelsers förlopp och om hur dessa kan fungera. Det subjektiva och det objektiva i betraktandet håller en stor del av tankarna då, samt det potentiellt gemensamma. Annars arbetar jag mest på saker med diverse verktyg. Då arbetar jag mycket med det rumsliga, i skulptur och installation, samt försöker utforska hur olika material kan fungera och passa tillsammans. Kanske rentutav hur de skulle kunna tycka om varandra och samarbeta lite. Men egentligen vill jag nog mest att de inte ska det, passa ihop, och istället lämna varandra ifred. Jag arbetar med verken tills de inte vill mig något mer helt enkelt (jag är medveten om att det är mina tankar som säger stopp och inte naturen). När de inte vill mig något mer så upplever jag delvis att de dör och delvis att de får ett annat liv (ibland tror jag nästan att möbler och tillhörigheter kan prata). Vid den punkten kan de få vara med i en utställning. Kanske är det en slags dekonstruktion av arbetena genom förändring av bilden, objektet, och borttagandet eller negligerandet av en för tydlig symbolik, om möjligt. Samtidigt som det byggs upp, rivs det i andra delar ner samtidigt. Som viljan att prata om förfall men inte veta var pratet hör hemma, vad det pratas om är framåt och uppåt. Min process är som en bläckfisk ibland. En sån där äcklig rödlila bläckfisk med ett stort tungt bakhuvud vilket ser ut som en blandning av en varböld och en ballong fylld med vatten. I huvudet, i tanken, finns antingen en muskel synlig under huden, eller fett som dallrande spelar under huden, eller så finns inga muskler alls alternativt förtvinade muskler och mycket skinn. Ibland är det som om massor med fett dallrar under huden i den här säcken som är huvudet (varbölds-ballongen). Saker lämnas inte fria från potentiella redigeringar. På IASPIS öppet hus / Konstnärsnämnden lokaler (September 2013) visade jag skulpturer, objekt och målningar. Arbetet med dessa handlade från början om att hitta ett mellanting mellan skulpturer och objekt. Sedan handlade det om övergångarna mellan 14 15

10 andra områden som; från skulptur till rumsbild, från rumsbild till det sociala samspelet (eller dialogen), från det sociala samspelet till samhälleliga strukturer, sedan över till arkitekturens roll i det sociala samspelet, tillbaka till rumsbilden, förskjutandet av rumsbilden, materia gentemot luft och dess möjliga variationer i förhållandet till varandra, måleri tillsammans med skulptur, det affektiva i konsten, existens genom associering till olika saker, historieberättande, skrönans form och varför det är svårt att hålla sig till det osanna, att lämna det upplevt vackra i bild för att antingen strunta i det eller hitta det någon annanstans, tankar kring begrepp som sanning, historia och fakta som delvis felaktiga i hur de brukas. Om man inte kan kommunicera så bra generellt så vill man nog kunna göra det desto mer. Om mitt arbetsförlopp skulle liknas vid ett äpple eller ett päron så skulle det bli ett äpple, men valet är orättvist då jag aldrig riktigt kunnat tycka om päron fullt ut (förutom den där gången). Jag vill röra mig mot forskande genom handlag, men utan att producera något materiellt; utan sentimentalitet och romantik, utan att det är vackert i bilden av det, men att det istället i tanken får vara vad adrenalinet är för olyckan, en överlappning. En jämkning i tanken, mellan smärta och ett tillstånd av friskhet; viljan att föra en diskussion där konsten kan få vara adrenalinet. Den kan få vara där och överlappa tillstånd, den kan få hjälpa till i tankar på annat

11 Förslag på vad en linjär ritual skulle kunna vara och dess potentiella förmåga till användning som metod i undersökandet av rumsbilder. Det som upplevs vackert av somliga kan samtidigt upplevas som motsatsen av andra; det som är ett banalt centralperspektiv i en bild kan samtidigt vara en vacker symmetri (sett i förhållande till betraktaren av en utställning). Det som sägs vara vackert yttrat i talad form (till skillnad från det som kan räknas som en upplevelse utan att tala) riskerar alltid att förlora precis det som omnämns genom nämnandet av det. I de stunderna byts silvret ut mot guld när man tiger 1 och kännedomen om att upplevelsen är över kan senare mätas i den stagnerande graden av exaltering efter kulmen. Varpå letandet efter nästa upplevelse tar vid. När ett bord sägs vara färdigbyggt så skiljer det sig från att säga att bordet är färdigt. Är det färdigt så kan det betyda att det är så förstört som det går, träet är uppeldat och det är bara aska kvar efter den hädanfärden. Bordets ursprungliga funktion är borttagen, men askan är där och funktionen blir förskjuten till en annan än tidigare. I det rummet man för tillfället befinner sig i är man i ständig kontakt med materia och utöver den även funktionerna som den innehåller. För att nå förbi ett ytlager av detta så måste ytterskiktet avlägsnas om innehållet bakom det ska kunna 18 19

12 upplevas utan att lita till minnet eller andras förslag. Om det avlägsnas skulle det som mönster, eller metod, kunna kallas en undersökning av funktioner. Vad händer om man slänger den här pinnen rakt in i väggen, hur interagerar elementen i försöket? Det utförs med förhoppningen om att senare omvandlas till ett kommunicerbart uttryck i en presentation. Vad som kan anses vara färdigt, en konstant, är att undersökningen av funktioner kommer att fortgå i en obestämd tidsrymd, vilket samtidigt gör tidsrymden medvetet ofärdig. Det som avviker från ett vanemönster kommer att utsättas för tester tills det kan inkluderas i mönstret. De rum som inte bär spår av beslut (där det inte finns spår av beslut) som sedan fysiskt agerats ut, räknas då som oupptäckta områden. Men likt nuet så skulle ett sådant oupptäckt område antagligen inte gå att ta fasta på. Så fort det sker har det väl lämnat det stadiet? Min utställning Investigating spatial features through a linear ritual 2 var delvis en fortsättning på ett tema som konstnären Thomas Mulcaire presenterat i den föregående utställningen i galleriet 3. En komplett vändning av den ordinära typen av arbetsrelation mellan konstnär och arkitekt 4. Men utöver valet att ta delar av en ursprunglig arkitektplan som i Mulcaires utställning, var här de omedvetna funktionerna i arkitekturen som skapats i rumsbilden av hantverkarna som byggt den till det stadiet den nu befinner sig även medräknade; effekterna som skapats i rumsbilden av att den inte är färdigbyggd enligt den ursprungliga planen, men att den samtidigt kan utge sig för att vara färdig som den är. Vilket i sådana fall skulle kunna ha sin grund i ett beslut härlett från den drivande kraften bakom galleriet, aktiva aktörer i produktion av utställningar och besökare. Vilka alla kan anses vara en del av en sådan överenskommelse. När är alltså någonting färdigt, och är det, ens om det kan anses vara det, av intresse? Angående rumsbilder. Om rumsbilden i sig flyttar fokus ifrån spörsmål presenterade i galleriet, utan att det är avsikten, så kan det vara en nackdel. Förstadiet till en utställning för de två rummen pockade efter uppmärksamhet. Stadiet som galleriet, med sina två rum, befann sig i innan utställningen påminde om hur ett skelett ser ut när man lägger det på en myrstack för att ta hjälp av myrorna för att avlägsna skinn, muskulatur, senor, märg; allting som inte är själva benkotorna. I ett sådant förlopp i myrstacken skulle skelettet här vara någonstans mitt uppe i den avlägsningsuträttning som myrorna utför; det fanns i galleriet alla de funktioner som är brukliga för det, utom just en färdigställd interiör. Antingen hade galleriet blivit skinnflått, och kanske även fått naglarna utryckta, eller så föddes det sådant

13 Som entitet, eller snarare rum, blev valet att tillföra ett förslag på ett skinn, ett slags temporärt yttre (som då blir inverterat då man går in i det), en uppgift som rimmade bra med att utöver det även presentera förslag på vad som kan upplevas som något vilket utger sig för att innehålla både attribut av att vara något skulpturalt, och av att kunna vara ett handgripligt objekt med en tydlig funktion. En pilbåge skjuter pilar, men vad som här liknade en pilbåge hade inte längre möjligheten att spänna strängen i den mån att funktionen blev optimerad för ändamålet. Det gick att spänna de två mindre strängarna som blivit till av förankringen i mitten, men om pilarna lades an där skulle de inte ha skjutits många meter. Det finns ingen rimlig centerpunkt där kraften kunde fokuseras utan att balansen vid avfyrandet hade blivit förkastlig. Verket hängde ner från en pyramid som var vänd ett halvt varv vertikalt och som hade sin bas i hela taket i det nedre rummet av galleriet. Ytorna i pyramiden hade färgerna gul, blå, röd och grön på varsin sida och spetsen av pyramiden befann sig i korspunkten av de fyra linjer man fick då man drog linjer ifrån hörn till hörn med största möjliga avstånd mellan dem från golv till tak. En central punkt i rummet. Den hängande pyramiden åtföljdes i samma rum av en pyramid sedd rakt uppifrån, med samma färger, fäst i ett av fönstren mot gatan utanför. Pyramiden i fönstret hade även funktionen av att täcka över en större spricka i glaset. Dess basplatta var riktad ut mot gatan och dess spets in mot rummet. Övertäckningen av sprickan i glaset utgjorde ett av sju ingrepp i rumsbilden som tillsammans gav ett förslag på ett temporärt färdigställande av den. Sju som siffra får stå för våra sju sinnen; syn, lukt, hörsel, sexdrift, smak, empati och känsel. Det kan vara så att det finns en möjlighet att försätta sig i trans för att känna igen sig inuti dessa sju sinnen. Det skulle antagligen kräva extrem koncentration och noggranna förberedelser att nå det stadiet av trans. Hjärnan måste nog tömmas fullständigt på irrelevant information innan man kan sätta igång. Denna metod som utarbetats över åtskilliga år av diverse olika människor är absolut inget att rekommendera för någon som vill behålla sin mentala hälsa på en bra nivå. Annars, kan man se de det som en tankeövning antar jag. För att utföra min del av experimentet har jag valt att samarbeta med diverse material och fysiska rymder för att kunna åstadkomma något slags resultat. Just nu, under månens sällsamma glans har vi nått detta stadium av medvetande. Låt oss kalla denna variant av medvetande för de sju sinnenas krans. Det finns med största möjliga sannolikhet en sådan krans; det man inte letar efter finner man nog ofta. Det man kanske vill göra ska man absolut inte göra om det förefaller samtidigt som ett tredje alternativ. Nämligen; detta som jag beskriver kan liknas vid 22 23

14 ett slags författande av en princip; Det sju sinnena tillsammans ska kallas kranssinnena. Detta därför att det inte fanns något som kunde hjälpa mig med det jag ville göra; vad jag försökt göra hela tiden är att försöka få en komplett överblick över min samtid samtidigt som det vi kallar nuet sker; detta borde vara omöjligt (och det visar sig också att det antagligen är det). Hela undersökningen är ett fiasko i mina ögon, det finns inga sju sinnen som kombineras i en krans (men håll med om att det hade varit kul om det hade stämt). Jag har däremot känt mig nödgad att uppfinna ett språk som kunde pratas mellan människor och rumsbilder. Jag vill så desperat förstå vad alla dessa vackra varelser vill mig. Jag kunde det här språket när jag var mindre och det verkar inte bättre än att det tog mig ända tills nu att förstå att jag totalt hade glömt bort det. Man får faktiskt prata med sina möbler och diverse rumsbilder om man så vill. Det råa uttrycket som galleriet representerar skiljer sig från den ordinära vita kubens presentationsform; som förutsatt att den fungerar optimalt, har fördelen av att utge sig för att vara så anonym som det möjligen går för att ge plats åt det presenterade, bereda rum åt någonting annat än sig självt. Vit färg på väggarna är ett kännetecken som av vana, följd och funktion fungerar på det viset i sammanhanget som beskrivs. Där ett utställningsrum som kan anses vara ofärdigt nog lätt bereder plats åt sig självt på ett mer tydligt vis, blir det då en annorlunda situation för presentation än den som återfinns i den vita kuben. Hur golvet bör se ut för att få en önskad effekt av anonymitet finns det många olika lösningar och varianter på. Den kanske mest effektiva lösningen för att behålla rumsbilden så obemärkt som möjligt, kanske också den vanligaste, är att använda en grå nyans på golvet. En nyans som inte riktigt är ljust grå men inte heller riktigt mörkt grå, om den dessutom subtilt drar åt något håll av blå, gul, grön eller röd spelar kanske mindre roll, men det kan sätta en viss prägel. Golvet i galleriet är grått, men med anledning av att det består av betong. Det hade en väldigt tydlig textur, särskilt i betongkammar som likt sanddyner täcker över kablage för el och kanske till och med annat, vem vet. Även om anonymiteten blir viktig i ett sådant typ av utställningsrum som en vit kub utgör, så får inte attraktiviteten i själva rummet försvinna helt heller; det bör nästan finnas en attraktivitet i det anonyma, en glimt av en gömd utsikt. Om sedd som en maträtt så bör den vara så välkomponerad men slät som möjligt, inga tuggbara bitar får vara kvar; en fungerande symbios av funktion och uttryck. Det dubbelbottnade uttrycket som gallerirummet 24 25

15 hade i sitt förstadium innehöll en annan typ av attraktivitet. Det fanns en stor möjlighet att ingripa i rumsbilden på ett annat sätt än i den kanske mer ordinära vita kuben; upplevelsen blir som en fälla där man fastnar i arkitektoniska frågeställningar när den utlöses. Man blir ett villebråd för arkitekturen som jägare och om man fångas blir man delvis dess ombud. Det är ett val att fångas men det är mer lockande här än i fallet med en vit kub. Valets möjlighet har minskat till den tvetydiga rumsbildens fördel. Oavsett om gallerirummet kunde anses vara medvetet ofärdigt, eller om byggnationen fastnat i utvecklingsgången för en potentiell färdigställning, så hade rummet ett tydligt fysiskt uttryck som det gick att lägga handen på. Det såg bara ut som det gjorde och inget annat. Detta lockade mig till ingrepp i rumsbilden genom dess irregularitet. Den störde ett vanemönster (men gav mig kanske ett annat?). Valet att bryta ett mönster är tydligare här än i den vita kuben, men gör man då avkall på något annat? De delarna som Mulcaire hade valt ut för en slags accentuering i rumsbilden, valda utifrån den ursprungliga arkitektplanen 5, var då en del av den. Ingreppen han utförde i rummet genom beställning av hantverkares tjänster måste de som ställer ut efter honom ta ställning till på ett annat sätt än i förhållanden mellan konstnär och konstnär i en utställningsföljd där verken skickas tillbaka. Mulcaires utställda verk paketeras inte ihop för vidare resa, de är lika mycket fysiskt närvarande i hans utställning som i de följande. Hans roll i de fortsatta utställningarna, fram tills det att den ursprungliga arkitektplanen färdigställts, blir istället den av en slags verkställande arkitekt. Även om det går att se de utvalda delarna som han färdigställt som skulpturer. Utan tillgänglig information i galleriet om att de är hans skapelser läser man dem antagligen inte som verk från en utställning, utan snarare som en påbörjad byggnation. Om man väljer att se dem som verk vilka har blivit kvar, i förhållande till sin egen utställning, blir det som att presentera sina egna verk inuti en annan utställning. Ett sammanhang som är frestande att adressera, även om det också går att undvika. Stengolvet med de traditionella vita stenarna som är vanliga i Lissabon är en komplett färdigställning av golvet i det nedre rummet, vilket antagligen inte kommer att läggas särskilt mycket tanke på 6. Det ser redan ut att höra hemma där. Den vita ellipsformade pelaren och den vita L-formade väggen i det övre rummet står till skillnad från golvet mer för sig själva 7. De är omgivna av de ofärdiga delarna i galleriet som väntar på att få bli som dem, det till synes ofärdiga krävde uppmärksamhet. Pelaren och den L-formade väggen skulle kunna ha setts som en del av ingreppen vilka jag utförde i 26 27

16 galleriet, men det var de inte. Istället för att ignorera dem och gå runt dem så var de inkorporerade i planen av ingrepp för min utställning, utan att vara en del av den. De var redan utförda innan det som skedde sen. I stadiet utställningsrummen befann sig innan utställningen fanns det spår av beslut från hantverkarna vilka var synliga på ett tydligt sätt eftersom rummen inte färdigställts som planerat från början. Samma stadium återfann sig delvis efter utställningen 8. Eftersom rummen kunde anses vara färdiga som de var gav det effekten av att hantverkarna då kunde ses antingen som delaktiga i planerandet av arkitekturen, eller som en slags oavsiktliga arkitekter i skapandet av rumsbilden. Besluten de fattade under byggnationen, vilka antagligen inte var menade som färdiga lösningar för interiören, yttrade sig i ett uttryck som gav intrycket av att vara menat för att senare täckas över i ett mer polerat slutresultat, snarare än att fortsatt vara lämnat för åsyn. Avsikten med ingreppen i rumsbilden inom utställningens ramar syftade antingen till att accentuera hantverkarnas oavsiktliga uttryck, eller till att täcka över dem. Detta utfördes med förhoppningen av att ge ett förslag på en mer färdigställd rumsbild, en som inte kunde läsas lika tvetydigt som innan. Det som skedde innan och under ingreppen i rumsbilden kan liknas vid en slags linjär ritual 9. En ritual som då genomfördes med förhoppningen om att mynna ut i en gynnsam situation för presentation av andra verk än just detta. Den var linjär på grund av att den inte var menad att utföras på samma vis, på samma plats, mer än den gången då det skedde. Men den innehöll samtidigt likheter med en fastställd ritual, då besluten för vad som behövde ändras eller utföras inte helt och hållet bara var beslut. Det var något som även skedde efter en slags automatiska tankar eller dylikt, möjligtvis kan det vara så att jag vid någon tidpunkt också blandade ihop saker i barndomen. Besluten var då inte fattade i stunden utan snarare genom en sammanslagning av händelser som skett tidigare, utan något stort mått av vetande om varför besluten togs som de gjordes, men att de likväl skulle fattas just så och inte på något annat vis. Dessa beslut bär på det sättet likheter med döda metaforer; de har kommit till en punkt där färre ord ger samma betydelse som en ursprunglig längre version, efter en outtalad överenskommelse som utvecklats genom användande av metaforen, kommunicering av den. Metaforen har försvunnit men har samtidigt kvar sitt innehåll i det vedertagna uttryck det har omvandlats till. Såsom papperskorgen i datorn inte innehåller så överdrivet många papper liknande de som vi skriver på med penna, och den heller inte är särskilt rund, rent tredimensionellt (som den vi har under skrivbordet), så får besluten delvis tas på ett liknande sätt. De två olika papperskorgarna har en gemensam funktion 28 29

17 likaväl som de olika typerna av beslut har det. Besluten upplevs på något vis som fattade i olika tidsformer; de har sitt ursprung i separerade tidsrymder men de bor inom samma person. Sett från ett utomstående perspektiv upplevs de olika versionerna av beslut, som sedan gestaltats i ett uttryck, antagligen utan skillnad däremot. Oavsett om det är en subjektiv försoning som skett inom personen, mellan besluten, eller ingetdera. Det som presenteras i galleriet är där för beskådning som en egen entitet. Men spår av beslut, som sedan utförts fysiskt, med eller utan en tydlig avsändare, finns nog alltid i vilket upptäckt rum som helst. Skulle motpolen vara möjlig och greppbar (För mig börjar det luta åt att det kanske går, men det verkar högst orimligt samtidigt antar jag). Syftet med ett beslut som fysiskt påverkar en rumsbild är ofta att kommunicera något till en annan person, men inte alltid. Däremot finns nog spåren från de olika personerna kvar i rummet i båda fallen. Genom utförandet av en linjär ritual kanske man kan närma sig någon slags lindring av upplevelsen av att vara fängslad i sitt eget förstånd. I de fallen där det fortfarande kan kallas ett förstånd, då det vistas i samma fysiska gestalt vilken man är van vid, och det fortsatt finns delar av förståndet som är aktivt. Personen man känner som sig själv, den person som man refererar till när man tänker jag, skymtar ibland förbi i en vag och något dimmig modd av bilder som då är det som är det vakna tillståndet. För att sedan bege sig annorstädes igen. Det upplevs mer som att följa en halvt om halvt igenkännbar föreställning, som på ett märkligt vis kommer inifrån huvudet, än det vakna tillståndet vi vanligen upplever. Även spegeln visar en något främmande person, vilken rör sig efter minsta ryck som man själv gör på andra sidan. Bara det att det inte är helt och hållet samma person som ser tillbaka vilken vanligen gör det, det är en annan (eller kanske till och med flera). Man får stå där och undra var ens spegelbild har tagit vägen, varför den inte är komplett och i ordning; var man har gömt sig själv. Det går dock inte att stå där och fundera särskilt länge. Den omtöcknade, sakta och orkeslösa delen i kroppen matchas i lika mån av en rastlöshet som står helt ur proportion till den fysiska möjligheten till rörelse. Trots orkeslösheten finns det ändå ett inre tvång att röra sig nästan hela tiden. Medvetandet och kroppen är då inte i fas. Att försöka läsa ens en hel sida i en bok är mer eller mindre som att försöka trä ett rep genom ett nålsöga; repet skulle kunna likna en 30 31

18 tråd, men uppfattningen av proportionerna i förhållande till dess funktion är satta ur spel. Pusselbitarna har i hjärnan spridits ut på för många ställen, så det enda man kan göra är att börja lägga pusslet igen, vilket kommer att ta i princip all energi från allt annat. Orden i boken verkar inte passa ihop med varandra längre, men viljan att uppfatta dem är nog så stark. Det hela mynnar ut i en väldigt märklig frustration; en av att vara fängslad i sitt eget förstånd och inte ens kunna läsa en hel sida i en bok även när man försöker sitt yppersta. När vi var i Lysvik på somrarna brukade jag vara vid järnvägsrälsen och samla på rostiga spikar (mycket vackra och eftertraktade av mina kompisar). Detta scenario har i mardrömmar blivit beskrivet för mig av mig själv som en plågsam dröm där jag försöker simma under en bro som visar sig vara något annat än en bro och det blir väldigt smalt, svårt att tränga sig igenom. I helgen gjorde jag och några kompisar en resa ut i skogen. Det visade sig att det skulle bli en längre resa för mig än för dem. Jag gick vilse på vägen hem under natten och satte upp läger vid en disig sjö. Det gick älvor på vattnet, precis som det förut gjort i Värmland. Jag gjorde upp eld, sorterade alla saker och la mig ner för att sova. Att företa sig ett sökande med ett utstakat ändamål är då likaledes inte alls lätt. Vad som däremot existerar i modden vilken är ens dag är trots det ett slags sökande, eller uppdrag, som kan liknas vid något som gör sig påmint längst bak i huvudet som något bekant, men som inte helt kan placeras. Expeditionen är väldigt tydlig i hur den bör utföras, till och med är svår att undvika att utföra. Där målet på något vis är väldigt mycket mer självklart än mycket annat. Bara det att det inte finns något som kan beskriva vad det faktiskt är som kommer att hända när det uppnås, eller varför det som söks bör bli funnet. Förutom att man kan försöka förutspå vad som kommer att ske. Uppdraget i sig är påtagligt synbart, med ett till synes väl bestämt mål och tydliga steg på vägen som ska utföras för att nå en storslagen kulmination av händelserna (aldrig upplevt detta steg). När man minst anar det så kommer den, tystnaden. Rösterna i huvudet tystnar och jag hör igen vad folk säger. Ett trauma som orsakat besvär för mig är när en vän smällde av knallpulver rakt in i mina ögon och jag blev döv på ena örat. Jag fick krut-splitter på ögongloberna, som togs bort med pincett och bomullstops från hinnan på ögonen. Upplevelsen av känslan att förlora hörseln på ena örat och nästan bli blind kan vi kalla det. Å andra sidan så är det ju svårt att se vad som skulle vara så himla bra med att ha två fungerande öron. Örat sitter ju där men skinn och brosk och så men hörselfunktionen är inte där (finns många skämt att dra om detta ang. Van Gogh och dylikt). I tillståndet av töcknet går det inte att se hur para

19 doxalt det är att kulminationen kommer att ske däremot. I efterhand kanske man kan konstatera att det som skulle ske inte gjorde det (här kommer förhoppningen angående rummen in). I den stunden, likt rebusen om var man ska vara och när, så stämde det väl med vad jag behövde. Tyvärr gör det inte vistelsen mycket lättare, men det finns en man som berättade för mig att hemmet är där man lägger sig ner för att sova. Jag håller med, men det är inte alls så romantiskt sagt vilket jag trott. Där man bäddar får man ligga, inte som man bäddar. Bädda kan väl de allra flesta göra, bara det att de gör det på fel ställe; vilket gör att de har valt ett hem för natten. Vissa har inga val annat än att välja något som är i andra människors ögon ett dåligt val och andra har lakan av egyptisk bomull. Bättre så att leta efter kärleken, eftersom den gör precis hur den vill. Men möjligheten finns väl alltid att det kunde ha stämt, det man tänkte från början. Ibland är efterkonstruktioner då nyttiga för att kunna gå vidare. Men vad det var som skedde blir i minnet en linjär ritual, en ritual som inte är menad att, eller kan, utföras mer än en gång. Men den är lika självklar i sina steg och i sitt mål som något man utfört alldeles för många gånger efter vana. Med dess oförklarliga element går ritualen bara att utföra av den i vars huvud den existerar. Den befinner sig antagligen där som en effekt av ett minne som en gång uppskattades av dess isolerade utövare, och kan förhoppningsvis nu fungera som en slags självhjälp på en tilltrasslad väg tillbaka till ett mer bekant tillstånd. Eftersom det inte är en komplett minnesbild av något som tar sig tillbaka, som i Prousts fall med lindblomsteet och madeleinekakan 10, så finns det heller inte någon tydlig utlösare för blandningen av uppskattade minnen som visar sig. Likheten är att de värmer. Om det finns något som liknar en utlösare så är det nog det motsatta mot teet och kakorna, de svårare tider som just då är. Minnena som sköljer över en är nog däremot lika ljusa och bitterljuva i båda fallen. Det temporära färdigställandet av utställningsrummet enligt standarden från den linjära ritualen var som sagt utfört i sju olika ingrepp. De trästänger som var nedsatta i hål där det enligt den ursprungliga arkitektplanen för rummet skulle ha placerats en annan typ av handräcke än det som nu är där, var ett av ingreppen i rummet. Det räcke som istället har funnits där sedan galleriets öppnande är av enklare modell, byggt av armeringsstål som svetsats ihop. De andra ingreppen i rumsbilden innefattade övertäckandet av två formationer med rör i taket, vilka liknade Mulcaires pelare fast som om de blivit avskurna på längden i mitten. Övermålandet av en vit ruta i taket så nära som möjligt tillbaks till 34 35

20 den ursprungliga grå färgen och mönstret från betongen 11, borttagandet av blå bokstäver, blyertsskisser och annat på väggarna, övertäckandet av elsladdar i tak och på väggarna, samt övertäckandet av skador på en av glasrutorna i det nedre rummet. Det sista ingreppet var en accentuering av det mönster som skapats på golvet i det övre rummet av betongupphöjningar som täcker kablage, genom utfyllnad med sand i hålrummen mellan upphöjningarna och väggarna. Dessa ingrepp är vad som gick att ta fasta på under den tidsrymd då utställningen var öppen för betraktning. Varje tidsbegränsad utställning kan ses som en medveten tidskapsel då det finns ett datum när den öppnas och ett innehåll som då visas 12. Höljet för en sådan tidskapsel är en tidsrymd i sig, vilken leder fram till öppnandet av den, där en annan sort av undersökning av funktioner tar vid, den av besökarens. För hur interagerar elementen i försöket enligt en betraktare? De olika banorna för funderingar korsas i kommunikationen mellan de som pratar om ämnet. Det som nu avviker från en betraktares vanemönster kommer att utsättas för test tills det kan inkluderas i dennes egna mönster, eller försöka ignoreras. De omedvetna funktionerna i arkitekturen som skapats i rumsbilden av hantverkarna har i både mitt och Mulcairs fall nu uppmärksammats som ett förslag för vidare kommunikation om dem. Då galleriet i förstadiet liknade ett skelett mitt uppe i sin vistelse i en myrstack, så kanske det under utställningen såg ut att ha blivit försett med ett skinn från ett djur av en annan ras. Ett som då trätts över dess skelett, med medvetenheten om att det kommer att ömsas. Det inverterade och temporära skinnet var i sig ett förslag på något som kunde upplevas innehålla drag av att vara både en skulptural installation och av att vara ett rum med en tydlig funktion. En potentiell centralpunkt i den temporära rumsbilden skulle kunna ha varit att om något element i den hade ändrats så hade den försvunnit, centret var då symmetrin i sin helhet; då det inte fanns ett faktiskt centrum så var allting lika centralt. Installationen sedd som en symbios av funktion och uttryck var i sådana fall mycket skör. Den svagare symbiosdelen var funktionen med sin regelbundna form. Vilken var mer sårbar i sin bundna position deriverad från den linjära ritualen, än uttrycket, som om det hade ändrats antagligen inte hade påverkats på samma sätt. Tvetydigheten i rumsbilden låg fortsatt kvar i hur rummet såg ut, men funktionen som gallerirum var av en mer fastställd karaktär när den då hade en slags interiör. I nästföljande utställningar kommer utstäl

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Max Ockborn. Med förhoppning om stöd från rummen vi använder.

Max Ockborn. Med förhoppning om stöd från rummen vi använder. Max Ockborn Med förhoppning om stöd från rummen vi använder. Med förhoppning om stöd från rummen vi använder. Funderingarna i sammanhanget som presenteras rör sig runt dessa områden; rumsbilder och vad

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Kroppen. Studiematerial. TEMA:

Kroppen. Studiematerial. TEMA: Studiematerial. TEMA: Kroppen Studiematerial från Göteborgs Naturhistoriska Museum. Slottsskogen Östra, Museivägen 10, 413 11 Göteborg. 010-441 44 01 www.gnm.se Vad luktar det? Ta fram tre skålar. Lägg

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Symmetribegreppet. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar

Symmetribegreppet. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar Symmetribegreppet Vi går igenom symmetribegreppet och undersöker vilka bokstäver i alfabetet som är symmetriska när vi delar dem med hjälp av en lodrät symmetrilinje. Vi målar en symmetrisk målning. Litteraturtips:

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

Inför genomförandet av ThomasGIA

Inför genomförandet av ThomasGIA Inför genomförandet av ThomasGIA Innehåll Deltest 1: Slutlednings Deltest 2: Perceptuell snabbhet Deltest 3: Numerisk snabbhet Deltest 4: Ordförståelse Deltest 5: Spatial Introduktion ThomasGIA är ett

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Jag vet inte hur många gånger jag hört att ett utbrott kom som en blixt från klar himmel och varje gång tänker jag: Det stämmer inte!

Jag vet inte hur många gånger jag hört att ett utbrott kom som en blixt från klar himmel och varje gång tänker jag: Det stämmer inte! Energi Mia Kårlycke Jag vet inte hur många gånger jag hört att ett utbrott kom som en blixt från klar himmel och varje gång tänker jag: Det stämmer inte! Mia Kårlycke Att energin inte räcker till är ett

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Aktiviteter förskolan

Aktiviteter förskolan Aktiviteter förskolan Äggkartongsuppdrag Du behöver: Äggkartonger Typ av aktivitet: par Tränar följande: - att bilda par - hälften och dubbelt - geometriska former och talföljder - jämförelseord - antal

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 En krisreaktion känns sällan normal, även om den ofta är det med tanke på de starka påfrestningar man varit utsatt för. Och även om en del av oss reagerar

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer