SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]"

Transkript

1 SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför skandalen är farlig...6 Del II Fem sätt att ge skandal...11 Genom Ord...11 Genom utvärtes tecken...12 Genom handling och exempel...12 Genom försummelse...17 Genom skuldbelagd ignorans...17 Sammanfattning...18 Del III Hjälp mot skandal...19 Del IV - Hur du reparerar skandal och skyddar de dina...21 Del V Avslutning...23

3 Inledning "Låt oss därför inte längre döma varandra. I stället skall ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla." [Rom 14:13] "Men den som förför en av dessa små som tro på Mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!" [Matt 18:6-9] "Den som älskar sin broder, han förbliver i ljuset, och i honom är intet som länder till fall." [1 John 2:10]

4 Introduktion I denna artikel kommer vi behandla ämnet skandal, att ge skandal och att upptäcka skandal hos andra och har för avseende att 1) hjälpa oss att undvika tillfällen där vi riskerar att vara en skandal för andra, och 2) att känna igen en skandal när vi ser den så att vi kan rätta våra medmänniskor och därmed kanske förhindra att otroende undviker tron på grund av denna skandal. Vi kommer gå igenom vad en skandal är, vad Kyrkan, Bibeln och Fäderna säger i detta ämne. Vi kommer också lära oss hur viktigt det är att undvika skandal och att alltid uppträda på ett för religionen acceptabelt sätt. Definition Jag känner att vi behöver börja med att definiera det ämne vi i denna artikel behandlar. Att ge skandal är enligt den H Tomas av Aquino och alla andra teologer som har föregått oss att säga eller göra någonting som orsakar någon annans andliga ruin Citatet finns att hämta i Fr. Hunolts bok nummer 4. Den handling man begår måste i sig vara syndfull eller tyckas vara det och detta är viktigt. Låt oss säga att jag har en kvinnlig kollega som klär sig omoraliskt. Att klä sig omoraliskt är i sig en dödssynd och om hon då genom sin klädsel får mig att synda genom till exempel omoraliska tankar så har hon gett mig en skandal, hon har genom sin syndfulla klädsel fått mig att begå en synd. Om hon däremot klär sig efter moralens alla regler och jag fortfarande tänker omoraliska tankar om henne så är det inte hennes fel och hon har därmed inte gett någon skandal. Jag syndade i båda fallen men min kollega syndade endast i det första fallet. Att ge skandal och att bli skandaliserad är två olika saker, den ena är att begå en handlig som kan få andra att synda och den andra att begå en synd på grund av andras handlig. Det är, till exempel tre av er tillsammans; en av er påbörjar en omoralisk konversation och ger således skandal till de övriga två; den andra skrattar åt det och ger därmed sitt medgivande till den syndfulla konversationen, han blir skandaliserad; den tredje blir arg på båda sina kamrater och lämnar sällskapet, han begår ingen synd utan begår en mycket dygdefull handling. Från detta kan vi se vilken liten orsak många fromma själar har att vara oroliga när de i sin omgivning stöter på någonting ont som missbehagar dem och klagar på att de har blivit skandaliserade. Vilket struntprat! Hur har du blivit skandaliserad? Har du begått en synd på grund av det du hört eller sett? Ingalunda! Så länge du inte accepterar synden utan säger ifrån, om du kan få den att upphöra så har du inte skandaliserats. Ett av de nio sätten vi kan synda på är genom underlåtelsesynden, att inte göra någonting för att förhindra en synd om vi kan. Men om vi inte kan förhindra den så har vi heller inte begått en synd så länge vi inte accepterar den. Den första personen i exemplet ovan gav skandal, han uppträdde på ett sådant sätt att han kunde ha fått en annan person att synda, och fick honom i det här fallet att synda; att bli skandaliserad å andra sidan är att synda i ord, tanke eller handling på grund av att man

5 har sett någonting i en annan person som har föranlett synd [Fr. Francis Hunolt bok 4]. Vår artikel kommer framför allt att handla om att ge skandal. Således kan vi sammanfatta detta kapitel genom att säga att han ger skandal som gör, säger, eller underlåter att göra eller säga någonting, i närheten av andra, någonting som antingen i det självt, eller genom omständigheter, tenderar att leda dem in i synd oavsett om de begår synden eller inte eller oavsett om intentionen hos personen som begår eller underlåter handlingen är att leda dem in i synd eller inte, så länge man kan räkna ut att handlingen kan leda till synd. Källor Denna artikel kommer vara hårt baserad på Fr. Francis Honults 58:e och 60:e predikningar om den dåliga kristna (bok 4) och The Casuist bok 4. Båda går att finna i sin helhet på archive.org.

6 Del I Varför skandalen är farlig Se, jag är den som skapar smeden, vilken blåser upp kolelden och så frambringar ett vapen, sådant han vill göra det; men jag är också den som skapar fördärvaren, vilken förstör det. säger Gud genom Profeten Jesias. [Jes. 54:16]. Vem är denna smed? Han är djävulen, svarar den H. Hierominus, som upptänder vredens och omoralens eld i människornas hjärtan. Hur tänds då denna eld? Gå in i en smeds smedja och du kommer se att glöden är gömd under askan som om den var utsläckt; vad gör smeden när han önskar arbeta? Startar han elden genom att blåsa på den med sin andedräkt? Om han använde den alena skulle det ta honom lång tid att göra stålet glödhett. Nej, han använder fläktarna två eller tre gånger och elden flammar omedelbart upp. Det som smeden inte kan göra själv, gör han med hjälp av fläktarna. På samma sätt agerar den helvetiska smeden, djävulen. Så många oskyldiga själar det finns som, glada i sin ignorans, inte vet någonting om ondska, ilska eller hämndlystnad! Onda tankar och önskningar är döda inom dem likt kol under askan, och djävulen, som inte står ut med att se dem så oskyldiga, attakerar dem och introducerar dåliga tankar till dem; de förstår dock inte meningen med dessa tankar och frästelsen har ingen effekt på dem. Vad gör då frästaren efter detta? Han blåser med sina fläktar, han använder någon utsvävande kamrat för att förklara för de oskyldiga själarna den ondska som de hittills varit ovetandes om, eller för att placera synden framför dem genom dåliga exempel eller omoraliska bilder, och på så sätt fläktas passionernas lågor, omoralens eld av dåliga tankar och önskningar flammar upp och brinner så våldsamt att många år kan förlöpa innan den släcks. I Bibeln blir allehanda heliga män både i Gamla och Nya Testamentet kallade "Guds män", bland annat så blir den H. Timotheus det i 1 Tim. 6:11, de blir detta på grund av att det tjänar Gud på samma sätt som trogna män tjänar sin Konung eller Kejsare och därmed blir kallade deras tjänare. På samma sätt måste vi agera, vi måste tjäna vår Herre, vår Konung, vår Kejsare på samma sätt som vi tjänar de världsliga Kungarna och än mer ivrigt än så. Alla de som således arbetar för att föra andra själar till himmelen och till vår Herres tjänst, genom sitt goda exempel leder andra till dygd och genom sin autentiska lära hjälper andra Hem, kan då kallas "Guds män". Från detta följer å andra sidan alla de som arbetar för att sprida djävulens lära, synden, och agerar som hans agent, hans ambassadör och hans tjänare kan kallas djävulens män. Det är dessa som ger skandal. För detta är djävulens arbete, som Guds evige fiende gör han allt han kan för att förstöra Guds planer. Han gör allt han kan för att snärja oskyldiga själar i synd och laster för att dra dem ner i helvetet och han skyr inga medel i detta arbete. Det är därför Vår Herre kallar honom "en mördare från början" [Joh. 8:44] inte, säger den H. Chrysostomos, på grund av att han dräper människornas kroppar; hans mål är att förstöra någonting långt mer dyrbart än det, nämligen, den odödliga själen, genom att leda den in i synd. När vi då begår skandal blir vi en medbrottslig, en mördare, inte från början men dock i tillräcklig stor grad för att det skall drabba både oss och våra medmänniskor. För satan blir

7 detta mycket givande, han får oss eftersom han får oss att begå en synd vilket vinner oss till honom och genom skandalen vi ger våra medmänniskor vinner han även dem. Vi blir redskapet som han använder för att fånga fler än han egentligen kan. En fiskare som försöker fånga fisk med händerna kan bara fånga en åt gången, men använder han ett nät så kan han fånga många fler på samma gång. Faran kan ligga på många olika nivåer, dels den moraliska, begår vi en moraliskt tveksam handling, det kanske kan handla om fel ordval eller en blick vi inte borde ha riktat mot en annan person; eller rent omoraliska handlingar, otuktshandlingar, stöld eller liknande så kommer personer som ser oss att få uppfattningen av oss att vi själva är omoraliska och att de handlingar som vi begår är okej eftersom vi i egenskap av katoliker ändå står för rätt och moral. Man kan lätt få det intrycket när man ser hur moderna "katoliker" (läs: Novus Ordo) beter sig, när man ser hur liberalister (oftast heretiker som CMRI, SSPX eller liknande) tänker och uppför sig. Båda dessa grupper kallar sig Katoliker men synden ser de som en accepterad del av vardagen. Ett exempel på detta är alla listor på "Katolska" filmer eller böcker som man hittar lite varstans på internet idag. De kan skilja sig väldigt mycket åt, men två poster som utan undantag finns med på alla dessa listor är Sagan om Ringentrilogin och Narnia. Att framställa dess filmer som bra skulle jag kalla skandal med tanke på hur mycket magi de innehåller och att acceptera dem leder också till att man måste acceptera alla andra filmer som innehåller detta djävulskap. Detta får i sin tur omvärlden att tro att det är okej att se dem och göra dem eftersom vi, när vi själva accepterar dem, inte säger ifrån och försöker få filmmakarna att välja andra ämnen. Samma sak med filmer som innehåller någon form av otukt, sitter vi i goda vännerslag och ser på en film med ickekatoliker som visar sig innehålla otukt och inte säger ifrån angående denna otukt så kommer våra vänner aldrig att veta att det inte är acceptebelt och då har vår oförmåga att säga ifrån fått dem att begå synder som de kanske inte hade begått i annat fall. Djävulen jämförs även med en jägare som ger sig ut för att snärja själar. En jägare kan vandra under en lång tid med sitt vapen och sina snaror innan han hittar något villebråd eftersom de alla gömmer sig i buskarna. Vad gör han då? Han tar med sig en hund för att få djuren på fötter och sedan kan han med lätthet fånga dem. Ett annat exempel är (ursäkta att jag nämner det) den film om den H. Augustinus som släpptes för något år sedan. Det borde vara en självklarhet att ett filmbolag finansierat av NO ger ut bra, utbildande filmer som inte är någon fara att se på. Men denna film var fruktansvärd, vi vet alla vilka synder denne helige man begick innan han konverterade, men att de skulle visa dessa synder på ett så grafiskt sätt schockade mig. Detta är tyvärr inte det enda, det första eller det sista exempel som jag kommer kunna ge heller. Det är dock detta som jag vänder mig emot. Framställer man sig att vara Katolik, oavsett om man är det eller inte, så måste man föregå med gott exempel. Vi kan inte leva som världens barn lever och vi måste visa att vi inte lever så och att vi inte accepterar den livsstil som de vurmar för. Om vi inte gör det, om vi använder samma medel som ateisterna så talar vi också om för dem att deras livsstil och deras sätt att tänka är okej. Detta är en skandal som

8 vi då utsätter dem för och kan sluta i både deras och vår egen fördömmelse. Samma resultat blir det med filmen "The Nativitystory" som är producerad av någon form av protestanter där vår heliga Jungfru framställs som en bångstyring och bortskämd dotter i samma stuk som flickorna är idag. Anledningen var enligt producenterna för att moderna flickor skulle kunna identifiera sig med henne. Detta är dock helt fel sätt att se på saken, det är inte meningen att moderna flickor skall identifiera sig med henne i det liv de lever idag och därmed få en bekräftelse på att det är ett bra liv, det är meningen att Maria skall framställas i god dager och därmed vara ett gott föredömme för de flickor som behöver ett sådant. "Mina kära bröder, hur många synder är utbredda i världen nu, inte längre orsakar skam utan ses på som hedersamt på grund av att de ofta repeteras." Dessa raden är ett citat från Fr. Honult som levde på 1600-talet, hur sant är inte det för oss idag när vi lever i total syndanarki, när man ofta sitter och talar öppet om sina och andras synder, och till och med skryter om dem. Det är en hisnande tanke att läsa hans predikan när han klagar på folks dåliga språk, osedligt umgänge mellan könen och kläder som har blivit uppfunna av djävulen för att förstöra själar, sedan jämför man med idag. Han skulle hisna vid synen, slita ut ögonen och riva av öronen om han beskådade detta elände. Allt detta är resultatet av skandal. En människa gör en sak som får en annan människa att synda, denna människa tycker om synden så mycket att han fortsätter och kommer i sin tur att ge skandal till andra och så vidare. Detta började löpa amok när televisionen uppfanns, när massmedia kom in på scenen. Då fick vi från att skandalisera en eller tio åt gången till en eller tio miljoner åt gången. Media har ett stort ansvar för det sätt som världens ser ut på idag och de (medierna) blir bara grövre för varje år som går. En stor fara med skandalen är mängden skada den kan ge. Som jag sade i stycket ovan finns risken att den skandaliserade tycker om synden som den blir introducerad för och fastnar i den. Fr. Honult återgav i en av sina predikningar en berättelse som illustrerade detta och denna berättelse ville jag återge för er, kära läsare. Den Välsignade Albert den Store tillverkade en gång en staty så skickligt med hjul att den kunde röra sig fram och tilllbaka och till och från yttra ljud likt en levande människa. Den H. Thomas av Aquino som vid denna tid var hans lärjunge och som inte visste någonting om denna staty, gick en dag in i sin mästares rum och när han såg statyns konstiga rörelser och hörde de ljud som den yttrade trodde han att det var en ond ande som hade kommit för att fresta honom, och då han lyfte upp sin hand slog han till statyn med sådan kraft att den föll i marken och slogs i bitar. När Albert kom in och såg vad som hade skett utbrast han: Min son, vad har du gjort? Under en timmes tid har du förstört tretio års arbete! Detta är vad Fr. Honult vill säga: att en enda skandal kan dels förstöra många års kamp för att bli bättre och komma bort från sitt tidigare, syndiga liv; men samma skandal kan också vara starten för, som jag sade tidigare, att fastna i en synd som i framtiden kommer ta många år att reparera. Så faran med skandal kan både gå bakåt i tiden och förstöra ett redan utfört, eller pågående, arbete; eller gå frammåt och orsaka en skada som kommer ta många år att ställa till rätta, om den skandaliserade någonsin kommer till rätta med det.

9 Faran med en skandal gäller givetvis inte bara den som blir skandaliserad utan även den som ger själva skandalen. Att ge skandal och att begå en handligt när man ser eller borde kunna räkna ut att den kan orsaka synd hos en annan, detta innebär att vi är medvetna om den fara som vi utsätter vår granne för. Eftersom vi är medvetna om detta men ändå begår handlingen så kommer Vår Herre också hålla oss till svars på deras vägnar för denna handling, på domedagen kommer Han att säga till oss: Jag har arbetat för denna själ, och inte bara arbetat, jag har lidit för den. Jag nedsteg från Min Fader i himmelen för denna själ. Jag ödmjukade Mig till den oerhörda grad att Jag lät Gud bli född av en människa att själv vara en människa. Det var för denna själ som Jag frös i krubban om nätterna, blev omskuren och predikade för de vise i templet. Det var för denna själ som Jag kallade Mina Apostlar, genom led smädelser och utstod judarnas hat. Det var för denna själ som Jag led i Gethsemani, bar Mitt kors och lät Mig blir korsfäst. Och du arma själ har genom en enda handling förintat detta arbete. Du har under en timme förstört tretio års arbete. Ve den människan, genom vilken skandal kommer! Detta räckte dock inte för även efter Min död och himlafärd höll Jag ett vakande öga över den. Jag gav den inspirationer att utföra goda och meriterande handligar. Jag sände Mina änglar för att bevara hans liv så att han inte skulle dö i förtid utan de nådegåvor som Jag i framtiden skulle ge honom. Jag instruerade honom genom de predikningar som Jag inspirerade honom till att höra. Jag höll honom borta från synd genom att ge honom goda föräldrar och vänner. Men du arma själ har förintat detta arbete. Ve den människan, genom vilken skandal kommer! Gud Fadern kommer säga Vad har du gjort? Jag skapade den och den människan för att ha sällskap av dem i all evighet! Jag har reserverat en plats för dem i himmlen, och du, genom dina handlingar, har förintat alla chanser dessa arma själar hade, du har genom ditt tal dömt dem till helvetet. Istället för att hjälpa Mina älskade skälpte du dem. Deras ovärdeliga själar, Mina barn, Mina arvingar har du genom dina exempel stulit från Mig och de kommer aldrig att få en andra chans! Du arma själ bar en stor böda i din skuld till deras fördömmelse! Ve den människan, genom vilken skandal kommer! Gud Parakleten kommer säga till dig: Vad har du gjort? Du har förintat Mitt tempel, Min boning. Jag tog Min rättmätiga plats i denna själ genom dopet, Jag hjälpte den att vandra på den smala vägen genom Min egen närvaro, men du har genom din oförmånga till handling, genom din oförmåga att tillrättavisa när du ser någonting fel bannlyst Mig från denna själ. Du har uteslutit mig från mitt tempel, stängt porten från Min boning framför ögonen på Mig, stängt Mig ute från min rättmätiga egendom! "Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet." [1 Kor 3:16-17] "Jag har blivit uppmanad", skriver den H. Athanasius i ett brev till sina munkar, "genom ett yrkande från några mycket ängsliga bröder, att genast skriva för att ni, genom att troget och utan falskhet hålla den fromma tron som Guds nåd åstadkommer i er, inte må ge skandal till bröderna. För när någon ser er, de trogna i Kristus, socialicera och

10 kommunicera med sådana människor, [eller dryka vid deras sida], kommer de garanterat att se det med likgiltighet och kommer falla ner i gudlöshetens träsk.... Jag har dikterat ett kort brev, som från en kärleksfull vän till andra, säker på att ni kommer bevara en stark och ren tro när ni lever som ni gör, och att de personer, när de ser att ni inte förenar er med dem i dyrkan skall erhålla nytta, fruktandes att de synes vara okyska och så som de som håller med dem." [Athanasius - Epistula ad monachos] Under Kyrkans historia läser vi om heliga män så som Marcarius, Jakobus, Johannes och andra som, efter att ha spenderar många år i ensamhet uppe bergsgrottorna eller ute i öknen, levandes ett liv av hård stränghet men som föll i grova brott. Vem orsakade dessa fall? Det var inte satan, han kunde förvandla sig till lejon eller oxar eller allehanda vilda djur, han kunde sända legioner av sina demoner för att fresta de heliga männen eller skrämma dem till att ge upp som vi ser i den H. Antonius liv, men alla hans försök var fruktlösa. Vem var det då som orsakade dessa fall? En ensam kvinna kunde åstadkomma mer än vad alla demoner i helvetet kunde göra tillsammans, hon fick dem att falla och begå grova synder. Så kraftfullt är satans ultimata vapen, skandalen, han behöver inte anstränga sig och kämpa för att få oss att falla, det finns alltid en själ som är mindre motståndskraftig för hans viskningar och de i sin tur kan utan problem lyckas med det han har stora svårigheter att uppnå eller till och med aldrig kan uppnå. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Denna del börjar nu bli ganska lång så för att undvika att jag upprepar mig allt för många gånger tror jag att det är dags att gå vidare till nästa del av denn artikel.

11 Del II Fem sätt att ge skandal "Djävulen," säger den H. Chrysostomos, "var en mördare från världens begynnelse i sin egen person, för genom sin slughet förledde han Eva, fick henne att vara olydig mot det Gudomliga budet, och förde därmed död till oss alla; men nu är det med hjälp av er som han mördar själar, du är den hund som han sänder ut för att driva andra själar ner i hans snara. Det han inte kan uppnå genom sina egna frestelser och ondra uppmaningar uppnår han genom de skandalösa uppföranden, ageranden och språk genom vilka du för andra in i synd och för dem till deras eviga förtappelse; för det är i det som skandal verkligen består." Det finns fem sätt att ge skandal på, genom ord, genom utvärtes tecken, genom handlingar och exempel, genom underlåtelse och genom skulldbelagd ignorans. Alla dessa sätt att begå skandal på kommer vi att undersöka i detta kapitel i samma ordning som vi listade dem ovan. Genom Ord För det första begår vi skandal genom det vi säger, alla är de skylldiga till skandal som genom instruktion, råd, uppmaning, befallning eller förfrågan leder andra in i synd eller hindrar dem från att göra någonting gott. Alla begår skandal som prisar andras synder eller uppmuntra någon till att göra någonting som är fel. Alla som talar föraktfullt, eller vanhelgande om Gud eller Hans helgon, om heliga eller andliga saker, eller om Kyrkans ceremonier begår skandal genom ord. Alla som häcklar eller skrattar åt andra för att avskräcka andra från att göra någonting bra; alla som i andras närhet skryter om det dåliga de har gjort begår skandal genom ordet. Alla som använder omoraliskt språk eller återger berättelser eller sjunger sånger med samma innehåll; alla som använder uttryck som de vet gör andra arga enkom för att man är trätgirig begår skandal genom ordet. Denna lista kan göras lång, men dessa exempel ger er ett hum om vad det innebär att begå skandal genom ordet. Det räcker ju med att använda sitt sunda förnuft, allt som vi säger som kan leda andra in i synd är en skandal. Om vi tar vårt exempel ovan om de tre vännerna som är engagerade i en omoralisk diskussion är det inte svårt att räkna ut att personen som startar diskusionen begår skandal. Om min chef på samma sätt skulle uppmana mig att arbeta på söndagar så skulle hon begå skandal. Jag har tidigare jobbat på arbetsplatser med många kvinnliga kollegor och dessa har varit väldigt pigga på att baktala andra, denna handligt är likväl att begå skandal då det blir syndfullt för de andra att lyssna. I denna kategori faller andra sätta att begå skandal än det talade ordet, som till exempel det skrivna ordet. Om man skriver brev, artiklar, böcker eller liknande som innehåller meningar som kan få andra att synda, om man lånar ut böcker som innehåller omoral eller låter andra läsa tidningar eller liknande som kan få dem att synda begår man skandal.

12 Genom utvärtes tecken Att ge skandal genom ordet är nog det vanligaste och lättaste sättet att begå skandal på, men att ge skandal genom utvärtes tecken kommer inte lång efter. Vad lägger vi då i begräppet "utvärtes tecken"? Först kommer kroppsspråket, att med hjälp av gester uppföra sig på ett opassande sätt. Det finns många gester som idag är allmänt känt vad de står för, till exempel att peka finger åt någon, eller att dra ena fingret tvärs över halsen och många av dessa gester kan ge, eller kommer ge skandal. Det finns gester som indikerar sexuella handlingar och att använda dem och givetvis oerhört opassande, det säger sig självt, och kommer ge skandal, minns det att en skandal inte behöver resultera i en synd för att vara en skandal så länge man kan förutse att gesten har potensialen att få andra att synda. Utvärtes tecken kan vidare bestå av grimager, om vi genom grimager visar vårt ogillande för andras goda handligar eller visar vårt gillande för deras onda handligar har vi på en gång begått skandal. Begår vi själva synd genom att göra grimager som skulle kunna tolkas på ett syndfullt sätt så har vi begått skandal. Andra sätt att visa att man samtycker till en annans dåliga beteende och därmed begår skandal är att till exempel skratta åt någons skämt, hålla med ett påstående genom att nicka eller liknande. Det är i detta som den andra punkten av detta kapitel består. Var varsamma mot denna typ av skandaler, de är oerhört lätta att begå utan man är medveten om det. Jag känner mig själv träffad ibland, när man sitter på jobbet och diskuterar någonting med arbetskollegorna eller om de skämtar om någonting så händer det lätt att man fångas upp av stämningen och helt plötligt har man begått en handligt som ger bifall till någonting de sagt eller gjort. Genom handling och exempel. Detta är med råge den längsta delen av detta kapitel. Alla de som i andras närhet begår en felaktig handling som har en benägenhet att göras även av dem; detta innebär att alla de som socialiserar med eller biträder personer som har en tendens att begå onda handlingar; de som öppet går till platser där det är känt att man begår synd, till exempel strippklubbar, bordeller, kondimerior och liknande begår skandal. De som tillåter farliga samlingar att äga run i sitt hem, till exempel samlingar av ungdomar av olika kön som har en tendens att begå otukt med varandra, eller tillåta omoraliska grupperingar att samlas i sitt hus eller tillåter dem som står under deras beskydd att ta del i dessa samlingar, begår skandal. Även de som lever oansvariga och tanklösa liv, eller de som ger en rättfärdig misstanke till att de är beroende av någon typ av synd begår skandal. Ack, så många det är som begår skandal på detta sätt och ju mer offentlig person man är desto mer noga måste man vara med att tänka på hur man beter sig och vilka signaler man ger. "För om den Judiska nationens äldre," säger Fr. Honult, "i sitt blinda vredesmod mot Vår Herre ropade ut 'Korsfäst Honom, korsfäst Honom', är det verkligen konstigt att det vanliga folket förenade sig med ropet?" Andra exempel på detta är Kung David som lät döda Urias på grund av sin lust mot hans hustru Batseba och Solomon om vilken Bibeln säger "Han hade sjuhundra hustrur med furstlig rang och trehundra bihustrur, och hans

13 kvinnor förledde honom till avfall. På hans ålderdom förledde hans hustrur honom till att dyrka andra gudar, och han höll sig inte längre av hela sitt hjärta till Herren, sin Gud, så som hans far David hade gjort." [3 Konungaboken 11:3-4] Dessa två herrar var de högsta ledarna i Israel, de hade enorma krav på sig att föregå med gått exempel, men vad gjorde de? De bedrev otukt och dödade till och med för den, de lät sig förföras av sina kvinnor in i avgudadyrkan. Vad skall då deras undersåtar tro och göra när de har sådana föredömen? Samma sak gäller Henry VIII och hans dotter Elisabeth, de bedrev inte "bara" otukt, de apostiserade, bannlyste Guds heliga religion, dömde munkar, nunnor och präster till exil och dödade Guds trogna lekmän för deras religions skull. Vad skall folket tro med sådana ledare? Är det så konstigt att vi har så mycket liberalism och ondska runt oss i vårt samhälle när vi har ledare som agerar på det sättet? På samma sätt är det vår plikt att vara vaksamma på våra handlingar, att vara försiktiga i vår interaktion med andra så att vi inte får dem att falla i synd. På samma sätt är föräldrar skyldiga till skandal om de inte är försiktiga när det kommer till deras barns uppfostran och de föredömen som de är för barnen och de exempel som de ger dem. Vi kan ta ett exempel på denna punkt, barnen lär sig genom att efterlikna sin föräldrar, de gör som sina föräldrar gör och inte som de säger. Om föräldrarna då har en tendens att frekvent vanära Guds namn, som så ofta är fallet i dagens samhälle, så kommer även barnen att falla offer för denna ondska. De tänker att eftersom mor eller far vanärar Guds namn så kan det inte vara något fel i det och börjar också. Detta är en av de punkter som föräldrar och andra typer av överordnaden kommer att testas mycket hårt på i den generella domen, har vi genom slapphet fått våra underordnaden att synda och därmed dömt dem till evig pina? Jag kan själv inte säga det bättre än den H. Gregorius när han sade att "när vi genom våra verk ger skandal till andra, anstränger vi oss för att lämna fotsteg, för att leda de som följer oss vilse." [S. Greg. Moral L. ii. c. 25] Så många själar det finns under alla århundraden som till en början har fruktat synden, som har ansträngt sig så mycket för att inte falla, men som efter andras exempel inte längre ser synden som så farlig och tillslut faller. En from flicka skyr otukten som elden men efter att hon har sett exempel efter exempel på människor som uppför sig otuktsfullt kommer hon gradvis att tappa fruktan för den synden, kommer se den som allt mer acceptabel ju fler dåliga exempel hon upplever och till slut kommer hon själv i värsta fall att ta del i dessa avskyvärda handlingar. Det dåliga exemplet är utan tvekan djävulens starkaste vapen. En köpman vilkens samvete hindrar honom från att göra vissa saker som skulle leda till hans andliga ruin, men sedan ser han att alla andra gör det. "Den eller den konkurenten gör dittan och dattan vilket ger honom ett orättvist övertag över mig, jag måste nog kanske komromissa den här gången." Och han kompromissar en gång, han kompromissar två gånger, tre, fyra gånger, det blir acceptabelt för honom, det blir till en vana att arbeta på söndagar eller ta ut ockerpriser, sedan dör han i denna acceptans. "Hoppsan, det var inte här jag ville hamna..." Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Skandal genom exempel kan också begås när de som har som arbete eller plikt att straffa synd ser mellan fingrarna. Exempel på detta är domare, poliser eller återigen föräldrar eller

14 gudföräldrar eller far-/morföräldrar och så vidare. Om de inte sätter ner foten och säger stopp, du får inte göra så, säga så, tänka så. Om de inte markerar att det är en felaktigt handling så har handlingen fått en godkändstämpel i barnens eller undersåtarnas ögon. "Om vi inte blir straffade för detta," tänker de, "hur kan det då vara fel." Det är just detta som vi ser i dagens samhälle när alla gör precis som de vill och aldrig blir tillrättavisade. Folk ser på omoraliska filmer, bedriver otukt till höger och vänster, svär hädar och arbetar på söndagar, men ingen säger ifrån. Allt är en del av den moderna så kallade "friheten", om då ingen säger ifrån så kommer de heller inte lära sig att det är fel. Nu har vi kommit så långt att ingen bryr sig om att man säger till, folk ser det snarare som en dygd än en synd att begå onda handlingar, det är därför det är viktigt att föräldrar är noga med sina barns uppfostran så att de inte faller i samma varggrop när de väl kommer ut i samhället. Salvianus skrev i ett av sina verk: "I min ungdom sprang jag så blint på syndens väg att jag skämdes över att synas vara mindre ondskefull än andra. Jag staplade synd på synd, inte bara för njutningens skull, utan för att jag skulle bli allt mer prisad och hedrad; och när jag såg att andra överträffade mig i ondska låtsades jag att jag hade begått skamfulla handlingar som jag egentligen inte var skyldig till och skröt om dem eftersom jag fasade över att synas vara mer kysk, oskyldig och from än andra. Se," avslutar han, "vad sällskap gav mig!" Jag kan inte annat än hålla med, se vad grupptrycket kan göra! Se vad andras exempel kan åstadkomma! Se vad andras häckel för det goda kan frammana! Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Mina vänner följande berättelse kommer Fr. Hunolts 20:e bok sidorna : Indiens heliga Apostel, den H. Frans Xavier, kom en gång in i en stad i Indien där det fanns några Kristna köpmän som hade kommit från Europa för att handla. Han började predika Jesu Korsfästelse, död, uppståndelse, himlafärd; Hans heliga lag, Hans löften, de belöningar som Han erbjuder dem som håller Hans lag och det eviga livet som skall tilldelas dem. Vad tror du att Xavier uppnådde genom sina predikningar? Xavier den stora Aposteln som konverterade städer, öar, kungariken till den Katolska tron? Ingenting alls som han sorgefullt meddelar i ett brev han skickade till Europa. Varför? Vad var den sten som blockerade hans stig? Ack, att jag måste säga det! Det var de Kristna; de Kristna och inga andra! Om ingen av dem hade kommit dit skulle hedningarna ha blivit konverterade. "Den Gud vilken du predikar för oss," sade de till Xavier. "kan inte vara så helig, så rättvis i Sina straff, så generös i Sina belöningar, så trogen i Sina löften som du säger; den lagen som Han har lämnat, den religion som Han har grundat, kan inte vara så perfekt som du lotsas; och det kommer vara lönlöst för dig att försöka ändra vår åsikt angående detta eftersom det är rättfärdigat genom livet som de Kristna lever ibland oss och som bekänner tron i den korsfäste Guden och Hans religion. De lever som vi hedningar gör; de tillfredsställer sina lustar som vi hedningar, som inte tror på något framtida liv, gör; de är oförsonliga, som vi är; otåliga, giriga, förrädiska, orättfärdiga, till och med värre än vi; det är ingen skillnad mellan oss och er Kristna annat än i namnet; sättet vi lever är detsamma. Predika då först till dina egna som tror på Kristus, sedan kan du predika för oss. Du

15 försöker övertyga oss om att vi inte kan vara lyckliga i nästa liv om vi fortsätter i vår nuvarande religion; kommer de Kristna, när de lever som vi gör, vara lyckliga? Om vi kommer bli fördömda för att vi lever dåliga liv, och de kommer bli fördömda för att de lever dåliga liv, kommer då inte detta till samma slut? Vi tillfredsställer våra lustar så länge vi kan för att vi inte förväntar oss ett liv efter detta; men vi är inte så dåliga som de som tillfredsställer sina lustar som vi gör och ändå tror att, som du beskriver för oss, det finns ett evigt liv av glädje i himlen eller lidanden i helvetet efter detta liv. Således var de välmenta ansträngningarna av den H. Frans och hans predikningar fruktlösa. Vi har så många hedningar runt omkring oss, mina vänner, vår värld är inte alls olik den som den H. Frans levde i. Våra medmänniskor beter sin på precis samma sätt fast på en högre skala i och med de tekniska framsteg vi har gjort sedan 1500-talet när den H. Frans levde. Skulle då inte våra hedningar, ateisterna, muslimerna, sikerna och så vidare säga samma sak till oss om vi betedde oss som dessa köpmän? Den H. Johannes Krysostomos sade: "Berätta för mig, berätta för mig genom vilket tecken jag skall veta att du är Kristen; visa mig ett bevis för din tro," och den H Jakobus sade: "Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: Gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar: Har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan?" [Jak. 2:15-20] Och det är detta som jag vill att ni skall ta med er av denna artikel. De handlingar som utförs offentligt kan vara ett väldigt starkt vittne för oss men är de negativa handlingar så kan de vara lika starka vittnen mot oss. Ett par exempel som jag kan ge på denna punkt är offentlig bön. Det har hänt både en och två och fyra gånger att nuvarande eller tidigare arbetskollegor på jobbet kommit fram till mig och sagt "Jag ser att du ber, vilken religion tillhör du?", det har då varit Angelus de syftade på och denna fråga har varit en bra och naturligt ingång till ett religiöst samtal, även om jag inte har lyckats vinna någon konvertit på det sättet än så märkts det tydligt att offentlig bön är ett starkt vapen för oss mot den hedniska och onda värld vi har runt omkring oss. På samma har en vän till mig upplevt samma sak dels på gymmet där han tränar men också på skolan han jobbar på. "Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro." Detta gäller givetvis inte bara offentlig bön utan även andra god gärningar och det gäller inte bara goda gärningar utan även undvikandet av de onda, det berör alla handlingar vi utför i det offentliga rummet under dagen, stora som små, viktiga som oviktiga, oavsett hur många det är som ser oss. "Berätta för mig, berätta för mig genom vilket tecken jag skall veta att du är Kristen; visa mig ett bevis för din tro," visa mig ett bevis för att du tror på det eviga livet. Visa mig ett bevis för att du tror på Gud den Allsgode och nådefulle men också den Allsrättvise som inte bara belönar utan även straffar. Visa mig ett bevis för att du tror på helvetet med alla dess plågor. Visa mig ett bevis för att du besitter hoppet om din eviga salighet, men gör det

16 inte utan dina gärningar för du kommer inte att övertyga mig, ge mig ett bevis genom dina gärningar och jag skall följa dig för "tro utan gärningar är utan verkan". Vart finns din tro, frågar Fr. Honult, på din tunga? Nej, du smäder och baktalar din nästa, du svär, hädar och använder omoraliskt språk. I dina händer? Ack! så många hedningar det finns som är generösare än vad du är! Så många hedningar det finns som ger fler och större allmosor, som vårdar de sjuka, som tar hand om änkorna och de faderlösa; som kläder de nakna, ger vatten åt de törstiga och föder de hungriga! I dina fötter? Hur många steg har du inte tvingat dem att ta på vägen mot hus där skamfulla handlingar begås? Hur många gånger har du inte använt dina fötter för att färdas till jobbet eller till marknaden eller matbutiken på en söndag? Är det dina ögon? Hur kan det när du är så nyfiken, när du alltid tittar på de kvinnor som går förbi i omoraliska kläder, när du ser på olämpligheter på tv bara för nyfikenhetens skull. Hur kan det när du är så fåfäng och spenderar alldeles för mycket tid framför spegel eller i valet av vilka kläder du skall bära för att vara så behaglig som möjligt i andras ögon? Hur kan det vara det när du ser till allt utom vår Herre och de ting som Honom tillhör, när du aldrig späker varken dina ögon eller din nyfikenhet? I dina öron? Men varför lyssnar du till andras otyglade tunga? Du själv kanske inte baktalar och smädar, men du sitter med och lyssnar när andra gör det? Visar du din tro i accepterandet av andras dödssynd? Ve dig i så fall för Domaren kommer inte vara barmhärtig mot dig! I din kropp? Men hur kan du göra det när du vältrar dig i syndens dy? När du befinner dig på platser där du inte måste vara och dessutom vet att de kommer begå synd? När du hela tiden söker tillfredsställa dina lustar och försöker leva ett så bekvämligt liv som möjligt; när du inte tycks ha tuktat din kropp på det minsta sätt? I dina kläder? Hur kan du visa din tro i dina kläder är du inte vet vad moral innebär? Du arma kvinna som bär korta kjolar och djupa urringningar, på vilket sätt visar du din tro när du får männen runt dig att falla i synd? Du ömkliga man som tränar din kropp för att kunna visa upp den på stranden, hur visar du din tro när du njuter av att kvinnornas otuktsfulla blickar spelar över dina muskler? Eller bär du (man eller kvinna) väl åtsittande kläder, hur kan du då förvänta dig att föregå med det goda exempel som krävs av dig i egenskap av Kristen. Den H. Paulus uppmanar oss att inte ens ge skandal genom vår mat när han sade: "Om du sårar din broder med vad du äter, då lever du inte längre efter kärlekens bud. Låt inte din mat bringa den i fördärvet som Kristus dog för." [Rom. 14:15] Hur skall ni då, slutligen, leva för att vara detta goda exempel som Gud kräver av er? Låt oss ställa den frågan till den H. Aposteln. När det kommer till vårt religiösa arbete uppmana Paulus oss att "Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld." [1 Kor. 15:58]. I våra handlingar och vårt sätt att leva "Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och Frälsare Kristus Jesus träda fram i Sin härlighet." [Tit. 2:12-13] "Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede," [Kol. 3:5-6]. I anden och i vårt sätt att tänka: "Om ni alltså har

17 uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden." [Kol. 3:1-2]. Det är detta som gäller, detta är det som räknas enligt Herrens ord: "Människosonen skall komma i Sin Faders härlighet med Sina änglar, och då skall Han löna var och en efter hans gärningar." [Matt. 16:27], de handlingar vi begår och de exempel som vi ger kommer vi att få stå till svars för. Genom försummelse Ett sätt att synda och därmed också att ge skandal är någonting som många idag tyvärr tar väldigt lätt på, och det är försummelse. Vad räknas då som försummelse? Att synda, eller ge skandal, genom försummelse betyder att vi inte reagerar om någon i vår omgivning gör någoting som inte är tillåtet, om det är i vår makt att göra någonting åt det. Låt oss ta ett exempel. Om jag har en syster eller en vän som står mig nära och den personen har för vana att häda Gud. Om jag då inte säger ifrån att detta är en otillåten handling när den personen väl begår denna avskyvärda synd så har jag begått en försummelsesynd och jag har då fått samma skulld som personen som begick själva synden och jag har dessutom givit skandal samtidigt. Under denna kategori faller chefer som ser att deras anställda syndar, de kan till exempel sätta upp klädkoder för att förhindra korta kjolar eller djupa urringningar. Husbönder genom att inte se efter sina tjänare eller slavar. Föräldrar gentemot sina barn, som inte bara har rätten att säga ifrån och straffa vid en otillåten handling, det är en skylldighet, det är även deras plikt att förebygga denna handling genom att lära dem att undvika alla sammanhang där de riskerar att synda och inte av nödvändighet måste befinna sig i. Hur arg, tror ni mina vänner, skulle en husbonde inte bli om hans tjänstefolk genom lättja eller slarv tillät hela hans årskörd att ruttna? Tänk er hur mycket han hade straffat dem och krävt dem på ersättning. Men tänk er istället skyddängeln till den person som ni genom lättja eller försummelse tillåter att fortsätta synda och därigenom låter dem falla i fördömelse. Eller än mer Herren Gud själv, som har skapat denna själ enbart för att den skall dyrka Honom i himmlen för all evighet, hur arg skulle inte Han bli? "Se till", sade vår Herre när Han talade om skandal. "att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser Min himmelske Faders ansikte." [Matt. 18:10] Detta innebär enligt den H. Krysostomos: "var på er vakt, för änglarna inför Guds tron kommer skrika ut efter hämnd mot dig om du skandaliserar eller skadar en enda själ." Citatet kommer från Hunolts fjärde bok sidan 303. Genom skuldbelagd ignorans Jag vill börja denna sista kategori med att definera vad som menas med "skuldbelagd ignorans". Vi blir inte skuldbesatta av ignorans i sig. Om jag inte tror på en Dogma på grund av att jag inte känner till den så kommer jag inte bli straffad för denna igorans, men det blir en helt annan femma om jag inte har försökt tillräckligt mycket att lära mig om ämnet så att jag missar denna Dogma, eller om jag till och med har undvikigt att lära mig någonting om detta ämne för att komma undan vissa Dogmer så har jag gjort mig skyldig

18 till skuldbegad ignorans. Om jag då genom denna ignorans tillåter andra i min närhet att begå en synd så har jag gjort mig skyldig till skandal. Låt oss säga att jag har ett barn som kommer till mig med någon av "Ironman" filmerna och frågar "Får jag se denna film?" Om jag då svarar ja utan att själv se filmen först så har jag gjort mig skyldig till skuldbelagd ignorans eftersom jag inte är tillräckligt försiktig när jag jakar till frågan. Om jag då undviker att lära mig vilka synder som ingår i beggreppet otukt för att inte behöva rätta folk så mycket när mina nära begår någon av dessa synder. Om jag då har en dotter som klär sig illa och drar runt med lössläppt folk och jag inte tillrättarvisar henne för detta så kommer jag falla in i denna kategori. Om jag medvetet undviker att lära mig om de rådande fastereglerna eller vilka lokala helgdagar vi har och därigenom missar att tillrättavisa mina trosbröder och trossystrar om de bryter mot dessa regler så faller jag under denna kategori. Sammanfattning "Skall jag ta hand om min bror?" är orden som brödramördaren Kain sade när Gud sökte hans bror i första Mosebok 4:9. Samma fråga ställer denna världens barn. Ska jag ta hand om dem, vad bryr jag mig om dem? Men ack, hur skall icke domen skrämma dem? Du, arma själ, kommer Domaren att säga, bär skulden för den och den själens förtappelse, du har genom ditt okyska språk, din omoraliska klädsel, din brist på broderlig tillrättavisning fått den själ att falla i den synd som tog dess andliga liv. Ack, säger jag åter igen, för de själar som befläckade av skandalen skall vara när Guds Son Själv kommer ned från himmelen som säger "Människosonen skall sända ut Sina änglar, och de skall rensa Hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder." [Matt. 13:41-42] Hur kommer det vara för de själar som vid livets slut visar sig ha stulit den Heliga Andes boning ifrån Honom? När de heliga skyddsänglarna förlorar sina skyddslingar till skandalgivaren? När de utan tanke assisterar satan på ett så kraftfullt sätt som vi har visat på ovan? Vad skall Jesus säga till alla de arma själar som under sina liv har begått skandal och efter det står på Herrens vänstra sida? "Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar." [Matt 25:41] "Skall jag ta hand om min bror?", svaret är ja, du skall ta hand om din bror, din syster, din make, dina barn, dina föräldrar och alla du möter. "Skall jag ta hand om min bror?", svaret är ja det är inte bara din rättighet, det är din plikt och din skyldighet att ta hand om dem genom sättet du uppför dig på. "Skall jag ta hand om min bror?", svaret är ja för vad kommer annars att vara vår Herres dom över dig? Arma själ, jag fruktar ditt öde!

19 Del III Hjälp mot skandal "Se, Jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som Jag har bestämt. Rätta dig efter honom och lyssna till honom!" [2 Mos. 23:30] Ett av de uppdrag som de heliga änglarna har i denna värld är att vara Jesu ambassadörer, att sprida kärleken till Gud och upprätthålla Hans heder och auktoritet runt om i världen. Deras uppdrag är att inspirera oss alla till att ära och prisa Gud i detta liv så att vi kan fortsätta med dessa heliga handlingar även efter dess slut. Åh, ärofulla och välsignade själar, vilka under hade inte ni kunnat uträtta om det inte var för alla våra skandaler. För de arma, skandalgivande själarna har tagit avstånd ifrån sin Skapare som sprider satans frön vart de än går; de har blivit byggstenar i djävulens Babylontorn av högmod och hat; de har gjort otukt till dygd och kyskhet till en synd, vrede och hämndbegär är gjorda hederfulla medan saktmodigheten och långmodigheten har blivit föraktfulla styggelser; de har fått sina medsjälar att vända ryggen åt sin Herre i detta liv för att bli fördömda av Honom i nästa. Det finns framför allt två hjälpmedel mot skandal som vår Herre Själv ger oss bland annat i Matt 26:41 när Han säger: "Vaka, och be". Vaksamhet genom att vara aktsam på vad man säger, att hela tiden vara försiktig i sitt handlande. Vi måste alltid tänka på vad vi gör och hur vi gör det. Vi måste hela tiden tänka på vad vi säger och när vi säger det. Vi måste vara vaksamma inte bara mot oss själva utan även mot vår nästa, vi måste vara vaksamma så att vi, när det behövs, kan rätta våra vänner, släktingar eller arbetskamrater. Vi måste vara vaksamma så att vi själva inte accepterar deras synder genom att ge tecken som skulle kunna tolkas som en acceptans, som skratt, att nicka eller liknande. Vi måste vara vaksamma hela tiden, aldrig slumra ifrån vår kamp som de heliga Apostlarna gjorde i Getsemani. Denna vaksamhet är lika viktig för vår och andras frälsning som bönen. Varför? Jo, synder finns överallt omkring oss, på tv, i tidningar, i radio, på stan, på jobbet och så vidare. Att tappa sin vaksamhet kan innebära att vi direkt eller indirekt accepterar all denna synd och det är givetvis en synd i sig. Om vi då dör med denna synd på vårt samvete kommer vi att bli förtappade. Samma sak gäller skandal, om vi tappar vår vaksamhet så att vi begår skandal och till exempel inte säger ifrån när vi har möjlighet att göra någonting åt saken, så kommer inte bara vi utan även personen som blev skandaliserad att brinna i helvetet. Är ni inte försiktiga om er egen själ så är det upp till er, men tag er i akt så att ni inte orsakar någon annans förtappelse! Det andra hjälpmedlet är som redan sagts bönen. Änglarnas uppgift är att ta hand om oss, vägleda oss till frälsningen. Be dem om detta! Be till en ängel varje dag för hans vägledning och hans beskydd. Själv ber jag den H. Ärkeängeln Mikael, en av mina skydds helgon, varje kväll om hans skydd under efterföljande dag. Ägna en sekund innan du går ut genom ytterdörren och be för vägledning och nåden både att undvika synd och skandal. Be inte bara en "vanlig", om jag får säga så, ängel om hans assistans, var noga med att framför allt fly till din egen skyddsängel. Gud har gett dig, och dig allena, denna beskyddare, be till

20 honom om hans assistans, låt honom vara en del av ditt liv, samarbeta med honom och du kommer få många nåder du inte visste att du kunde få. Dessa heliga andar är mäktiga allierade och det är en skam att vi inte åkallar deras assistans oftare, att vi inte tänker på dem mer frekvent. Förlita dig på honom och låt honom skydda dig mot skandal, för det är hans uppgift, men be honom om det, tacka honom för det. Be Jungfru Maria om hennes hjälp, hennes moderliga kärlek till oss alla är mäktigare än alla änglar tillsammans. Hon är Guds heliga moder, vem älskar henne så mycket som Han? Vad kan hon inte göra för oss? Vilka nåder kan hon inte ge oss? Allt hon behöver göra är att be Herren om det och det skall vara uppfyllt. Vilken fästning hon är i våra liv! Vilket skydd mot skandal och mot synd hon är om vi bara förlitar oss på henne och ber henne om hjälp. Slutligen bör vi givetvis be till Gud, Jungfru Maria kan ge oss mycket, ingen tvekan om saken, men det gör hon genom Gud. Gud är Den som rör världen, försynen kräver total kontroll över våra liv och inte ett hår faller från vårt huvud utan Hans vetskap och godkännande. Vi kommer själva vara dåliga vägvisare om vi inte låter oss ledas av de bra, den H. Ambrosius säger att "man går vilse när man har en dålig vägvisare!" [H Ambr. De fuga saeculi] och vad kan det leda till? "Lyft blicken mot de kala höjderna och se: var har du inte vältrat dig i otukt? Vid vägarna satt du och väntade som en arab i öknen. Du vanhelgade landet med ditt horande och din ondska." Jeremias ord i 3:2 ringer lika sant idag som det gjorde då, för se hur det ser ut idag. Total syndanarki vart man än vänder sig och det beror på just det, att det finns dåliga vägvisare som leder andra vilse. Låt oss ta oss i akt så att vi inte själva faller i denna fallgrop, låt oss ta vår tillflykt till våra vägledare: änglarna, helgonen och Herren! Låt oss med deras hjälp aldrig snava!

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek GUDS LAG Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek TRON Trosbekännelsen 1. Jag tror på en enda Gud, Fader, Allhärskare, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

Tyda allt till något gott

Tyda allt till något gott Tyda allt till något gott Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 9:8-9; Matt 18:8-9; AC 1079. Se sista sidan!) Ham, Kanaans far, såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder,

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors 24 Ensam i mängden Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom,

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Ängeln Emmanuel av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Den som vill lära sig något genom att lyssna till gudomligt tal måste vara tyst i stor inre glädje. Ett stilla

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Självkärlek - sund eller fördärvlig?

Självkärlek - sund eller fördärvlig? Självkärlek - sund eller fördärvlig? En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:25-35; GF 233:5; GKV 396) Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer