RenaRumNr Månadens tema: mikrobiologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 2-2011. Månadens tema: mikrobiologi"

Transkript

1 RenaRumNr Månadens tema: mikrobiologi Fler nyheter på

2 LabRum Klimat EN GODKÄND MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA! FRAMTIDENS KONTAMINATIONSSKYDD Förutom att ESCO säkerhetsbänkar ger högre skydd för användare, produkt och för vår miljö, har de även ett oslagbart kontaminationsskydd. ANTIMICROBIAL COATING ger ett beständigt och kontinuerligt kontaminationsskydd och eliminerar 99,9% av de ytliga bakterierna inom 24 timmar. Samtliga målade ytor är lackerade med ISOCIDE. LJUDNIVÅ 50,3 dba Flertal tillverkare skryter om låga ljudnivåer kring dba efter sina egna mätningar. Esco däremot har i dagsläget nått till 50,3 dba för klass II bänkar, vilket har dokumenterats efter proffessionellt utförda ljudmätningar hos testinstitutet TÜV süd. Dessutom fortsätter arbetet med att sänka ljudnivån ytterligare. BÄTTRE PARTIKELRENING Till skillnad från andra renluftsbänkar (med vanliga HEPAfilter) har ESCO HEPA-ULPA FILTER från svenska CAMFIL, med effektivare reningskapacitet (99,999%), vilket ger utökat person- och produktskydd. LÅG ENERGIFÖRBRUKNING BRA FÖR VÅR MILJÖ har BETYDLIGT LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING och värmeavgivning än motsvarande fabrikat. FABRIKAT A FABRIKAT B LabRum Klimat Ab, Industrivägen 7, SOLNA Tel: Fax W

3 Ledare Nästa steg RentForum och branschtidningen RenaRum har nu funnits i ett antal år och vi har en trogen läsar- och annonsskara ute på marknaden. Under det senaste halvåret har jag frågat runt bland alla våra kontakter om det är något som man saknar och svaret blir helt entydigt: Man vill ha en fysisk mötesplats för leverantörer och kunder. Nordic Hygiene Expo 2011 Vi har därför valt att för första gången arran gerar en mässa. Namnet är valt med ett speciellt syfte - den ska vara klart gräns över skridande, dvs rikta sig till alla verksamheter som på ett eller annat sätt arbetar med renhet och hygien. I moderföretaget BioTekPro har vi arrangerat Tema Livsmedelshygien och Tema Renrum sedan många år tillbaka. Med den nya Hygienmässan väljer vi att satsa på just mötet mellan utställare och användare i större utsträckning än på våra temadagar. Malmö är en naturlig utställningsplats Södra delen av Malmö fortsätter att expandera otroligt snabbt. Malmö Arena, där mässan ska vara, ligger precis vid Malmös nya tågstation Hyllie, vilket gör att alla, även de från Danmark, enkelt kan komma till mässan. Malmö Arena er bjuder, förutom ett perfekt läge, dessutom fan tastiska lokaler med öppna ytor och bra service. Föreläsningar Utställarna kommer att presentera sina produkter/ tjänster i speakers corner. Vi kommer också att erbjuda fyra föreläsningar under dagen som behandlar aktuella ämnen inom hygien och renhet. Möt våren i Malmö Välkommen att ta del av nästa steg i utvecklingen av vårt nätverk Nordic Hygiene Expo och Malmö Arena den 25 maj! Vänligen Matts Professor Matts Ramstorp, ansvarig utgivare 3

4 Nordic Hygiene Expo 2011 Malmö Arena 25 maj RentForum bjuder in till Nordens första mässa om renhet och hygien för läkemedelsindustri, naturläkemedel, livsmedelsindustri, medicinteknik, sjukvård,vävnadskliniker. Under dagen kan Du besöka utställarna, lyssna på utställarpresentationer och tekniska föredrag. Utställningen och föredragen är kostnadsfria om Du föranmäler Dig till oss. Skicka Dina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress till Bekräftelse på Din anmälan skickas ut via e-post. Välkommen till Nordic Hygiene Expo 2011! Utställare VitaVerita Ninolab Food Hygiene FOOD DIAGNOSTICS Vaisala FLAB Genano Luftreningsteknik Ventilator Renrum BioTekPro Vileda Professional NNE Pharmaplan Laboren Camfil Svenska Toul Meditech Particle Measuring Systems Getinge Föreläsningar Hur mäter man renhet? Städning och rengöring How to work and maintain an isolator Ventilation för bättre hygien Anmäl dig i god tid! Anmälan och frågor RentForum AB Norrbäcksgatan Malmö Tel: Fax: E-post:

5 Innehåll NR 2 Nyheter i korthet sid 6 Otillåtna halter av formaldehyd i hårprodukter sid 12 Nytt antimögelmedel för fasadfärger sid 14 Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket RentForum. RentForum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. RentForum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan RentForum s medgivande. Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Matts Ramstorp Mobil: Grafisk form och Layout: Linda Clarin, Annonser: Binh Tan Administration: Camilla Dahl Mobil: Adress: RentForum AB, Norrbäcksgatan 19, Malmö Telefon: Fax: Tema: Mikrobiologi sid WikiLeaks Årets uppslagsord sid Månadens produkt: Renrumskläder sid 28 Mikrovågor ska ge säkrare cancerdiagnos sid Nyheter i korthet sid 32-33

6 Nyheter i korthet Café Bar byter ut mässingsdelar i kaffemaskiner Café Bar byter ut de tre mässingskomponenter som misstänks ha orsakat förhöjda blyhalter i kaffemaskinen Arena, i mätningar på Karolinska Institutet, KI. Halterna av bly i varmvattnet har inte varit så höga att de överskridit WHO:s gränsvärde för blyintag. De delar som byts ut är livsmedelsgodkända standardkomponenter av mässing. Exakt hur lång tid det tar att byta ut komponente beror framförallt på tillgången på utbytesdelar från leverantören. Under tiden är det ingen fara att dricka kaffet ur maskinerna, eftersom man måste dricka många liter kaffe per dag för att komma upp i WHO:s gränsvärde för bly. Nu ska vi snabbt byta ut de felande delarna hos de kunder som använder den berörda Felsäkert system för kontinuerlig övervakning För kritiska miljöer Avbrottsfri datainsamling i enlighet med FDA, GxP Enkel, kostnadseffektiv installation på ert befintliga nätverk Flexibelt och formbart - från 1 till 1000 punkter Titta gärna på vår demo online om Vaisala Veriteq övervakningssystem. Tel: RenaRum 2/2011

7 Nyheter i korthet maskinen, säger Christer Svensson, VD på Café Bar. Även om blynivåerna i kaffet på KI inte har varit farligt höga i genomsnitt ska alla blykällor i livsmedel arbetas bort. Därför är det mycket skönt att nu kunna säga att vi har en lösning. De delar som identifierats som orsaken till de förhöjda blyhalterna är standardkomponenter i mässing av godkänd livsmedelskvalitet. Café Bar har nu delat med sig av informationen så att även andra tillverkare kan kontrollera sina maskiner. När vi genomfört stickprover bland kunder runtom i Sve- rige har endast de maskiner som står på KI visat sig ge ett genomsnittligt värde av bly som ligger över gränsvärdet för dricksvatten, säger Christer Svensson. Trots detta väljer vi att byta ut de tre mässingskomponenterna på samtliga maskiner ute hos kunderna. De berörda maskinerna från Café Bar är espressomaskiner av märket Arena. Totalt finns cirka 1500 av de berörda maskinerna i Sverige. Källa: Café Bar Foto: Cafe Bar Projektengagemang Energi & Klimatanalys utför validering och mättjänster inom renrum och skyddsventilation av CTCB-certifierade (Cleanroom Testing and Certification Board) mättekniker på professional level. Försäljning och kalibrering av aerosolfotometer utförs också. Kontakta: Johan Nordenadler projektengagemang.se Lars Jansson projektengagemang.se 7

8 Nyheter i korthet BioGaias och TwoPac bygger GMP-anläggning TwoPac, som till 50 % ägs av BioGaia och till 50 % av TwoPacs ledning, tillverkar sugrör och oljedroppar innehållande probiotika samt Life Top Cap, en kapsyl som innehåller känsliga ingredienser, för BioGaias räkning. De ökande volymerna och kvalitetskraven från myndigheter och kunder har gjort att företagets nuvarande lokaler inte längre är ändamålsenliga. Two- Pac har därför fattat beslut om att bygga en egen anläggning i Eslöv där företaget idag hyr lokaler. Investeringen beräknas till ca 20 miljoner kronor och kommer att finansieras av eget rörelseöverskott och genom lån från BioGaia. Anläggningen kommer att möta kvalitetsnormer enligt GMP (Good Manufacturing Practice) och förväntas tas i bruk i början av Det är av strategisk betydelse för BioGaia att kunna tillverka flera unika produkter som har god stabilitet och erbjuder konsumenten hanteringsfördelar till rimliga kostnader, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB. Den nya anläggningen kommer att innebära att vi kan producera större volymer mer effektivt med ännu bättre kvalitetskontroll och att vi kan vara med och utveckla flera nya BioGaia-produkter, säger Per Hjalmarsson, vd TwoPac AB. Källa: Biogaia Produkter och tjänster för kritiska miljöer

9 Nyheter i korthet Idag finns en oro för att skadeinsekter kommer att gynnas av ett varmare klimat, men det vetenskapliga underlaget är magert. Nu visar SLU-forskare att vissa individer av en skadeinsekt i salix tycks vara väl rustade för ett varmare klimat. De fördubblar äggläggningen när det är varmt, medan andra individer lägger lika många oavsett temperatur. Vad detta betyder för risken för utbrott i framtiden diskuteras i en artikel. Värmeälskande skadeinsekter redan på plats Christer Björkman från SLU leder en forskargrupp som bland annat arbetar med skadeinsekter i salixodlingar ( energiskog ). Det handlar främst om bladbaggar, som vid kraftiga angrepp kan minska tillväxten i odlingarna med upp till 40 procent. För att kunna utveckla metoder som förhindrar utbrott av dessa bladbaggar försöker forskarna förstå vad det är som gör att baggantalet varierar och kan bli så stort under vissa förhållanden. När äggläggningsförmågan hos den blå pilbladbaggen undersöktes vid olika temperaturer blev forskarna förvånade över resultaten. Det visade sig nämligen att det fanns två typer av individer; vissa individer gynnades starkt av en ökad dygnsmedeltemperatur (20 C) och kunde då lägga dubbelt så många ägg per dag, medan andra individer lade samma antal ägg oavsett temperatur, bara den var över 12 C. Båda typerna har samma äggläggningsförmåga vid normal väderlek, men under riktigt varma försomrar finns det alltså individer som kan fördubbla äggläggningen. Resultaten fick SLU-forskarna att fundera på hur klimatförändringar skulle påverka risken för utbrott av denna skadeinsekt, och de inledde därför ett samarbete med forskare vid SMHI. Tillsammans visar de nu att de klimatförändringar som förväntas under den period då baggarna lägger sina ägg (mitten av maj till mitten av juni) kan leda till förhöjda risker för utbrott. Under de närmaste trettio åren kommer ett av tio år att vara varmt ur bladbaggarnas perspektiv, under perioden 2041 till 2070 kommer vart fjärde år att bli så varmt, medan nära hälften av alla år kan bli så varma i slutet av seklet. Förra året (2010) hade den blå pilbladbaggen ett utbrott på sälg i Mälardalen, i en omfattning som aldrig tidigare skådats. Christer Björkman vet inte om denna händelse har något med ändringar i klimatet att göra, och betonar att det är för tidigt att göra bestämda förutsägelser av hur risken för utbrott påverkas av klimatförändringar: Våra undersökningar av hur skadegöraren svarar på ökade temperaturer är en viktig pusselbit, men vi behöver också förstå hur baggarnas värdväxter och naturliga fiender påverkas. Källa: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 9

10 Foto: Pfizer Prestigefyllt pris till Pfizer Det här är en framgångssaga för Pfizer, Strängnäs och Sverige och ger oss en större möjlighet att marknadsföra vår kompetens inom högteknologisk tillverkning av biologiska läkemedel och vår produktionskapacitet internationellt, säger Kirsti Gjellan som är ansvarig för anläggningen. 10 I konkurrens med 26 andra högteknologiska projekt i elva länder har Pfizers nya biotekniska fabrik i Strängnäs fått utmärkelsen Facility of the Year Award från ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering) inom kategorin Operational Excellence. I sin motivering skriver juryn att Pfizers nya fabrik, projekt Pegasus Bio 7, har lyckats optimera befintliga processer, bygga in en högre grad av flexibilitet och öka effektiviteten avsevärt. Vi har nästan lyckats fördubbla produktionskapaciteten som ett konkret resultat av vårt målmedvetna och fokuserade arbete. Att vi dessutom har fått den prestigefyllda internationella branschutmärkelsen är förstås extra glädjande, säger projektledaren Kim Sandell. Om fabriken I den nya fabriken tillverkas aktiva läkemedelssubstanser för Genotropin och Somavert. Genotropin är ett tillväxthormon. Somavert är en tillväxthämmare som ges till patienter som lider av akromegali, storväxthet. Pfizer har producerat E.coli-baserade bioteknologiska läkemedel sedan 1980-talet vid anläggningen i Strängnäs. I fabriken tillverkas även Fragmin som förebygger blodpropp. Pfizer har under de senaste åren gjort stora investeringar i anläggningen i Strängnäs och 2009 invigdes den nya flexibla, högteknologisk fabriken som nu tilldelats ISPE-priset. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EMAS, AFS Om Pfizer Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Källa: Pfizer

11 Ny bok om sårbehandling Nyheter i korthet Nu har en ny upplaga av Sårbehandling - katalog över sårprodukter lanserats. Den är uppdaterad och full av kunskap om olika behandlingsmetoder för olika typer av sår. Boken ger också en möjlighet att genomföra den nya behandlingsvägen med aktiv istället för passiv sårbehandling. Sårbehandling - katalog över sårprodukter 2011/2012 är en unik sammanställning av produkt- och hjälpmedelssortimentet för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl vardags-sårprodukter som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställningen gör det enkelt; dels finns alla produkterna indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels ligger de i bokstavsordning med beskrivningar. Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling och underlättar val av förband vid olika sårstadier och olika sårproblem för vårdpersonal. Boken har sammanställts av Margareta Grauers, dermatologsjuksköterska och sårkonsult, och Christina Lindholm, leg. sjuksköterska, medicine doktor och professor i klinisk omvårdnad. Källa: Gothia Förlag Rent Rum Direkt! Genano 310 Medical Höjer luftkvaliteten, luftcirkulation i befintliga rum <10 cfu/m3 air, partiklar UFP <3 nanometer. Ultrafina partiklar elimineras! Ultraren inomhusluft utan kostsam ombyggnad! Genano 310 Luftreningsteknik är certifierad av Finska läkemedelsverket utan restriktioner.

12 Otillåtna halter av formaldehyd i hårprodukter Läkemedelsverket har vid laboratorieanalyser hittat formaldehyd i salongsprodukter för håruträtning. Flera av produkterna hade en högre halt än den maximalt tillåtna, och innehållsdeklarationerna hade brister. 12 L äkemedelsverket har under hösten fått signaler om att vissa produkter för håruträtning innehåller formaldehyd i för höga halter. Verket har därför begärt in och analyserat ett antal produkter för det specifika användningsområdet. Några av de analyserade produkterna saknar numrering för tillverkningssats (vilket försvårar spårbarheten) och innehållsdeklarationen stämmer inte med analysresultaten. Liknande produkter med för höga halter formaldehyd har även påträffats i andra länder, t.ex. Irland och USA De produkter som Läkemedels-

13 Fakta Otillåten hög halt av formaldehyd: Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution 7.9% Brazilian Brush Step 1A Modeler Liss 1.1% Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment 1.6% Keratin Complex Smoothe 0.36% Formaldehyd är inte deklarerat i innehållsdeklaration: Marcia Teixeira Brazilian Keratin Treatment EU 0.20% Marcia Teixeira Extreme De-Frizzing Treatment EU 0.19% verket har analyserat används för att göra håret rakare. Resultatet från behandlingarna varar i 2-4 månader. Produkterna används främst på hårsalonger, tillsammans med värmebehandling/ plattång. Innehåller produkterna formaldehyd frisätts ämnet vid värmebehandlingen, vilket kan orsaka besvär för frisör och kund. Symptom Formaldehyd verkar irriterande på ögon och luftvägar. Inandning under lång tid kan ge luftvägsirritation, nästäppa och andningsbesvär av astmatyp. Upprepad hudkontakt kan ge allergiska reaktioner. Formaldehyd i låga halter är dock tillåtet i kosmetika som konserveringsmedel. Läkemedelsverket har kontaktat de berörda företagen via brev för att ge dem tillfälle att yttra sig om analysresultaten. Produkter med för höga halter formaldehyd har redan dragits tillbaka. Företagen bakom Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution och Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment avser istället att lansera ersättningsprodukter vilka inom kort kommer att analyseras av Läkemedelsverket. Källa: Läkemedelsverket Fakta Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. RenaRum 1/

14 Nytt antimögelmedel för fasadfärger Ett gissel för alla husägare med målad träfasad är de svartprickiga mögelsvamparna som förstör glädjen av måleriarbetet efter bara några år. Snart kommer det att finnas en lösning, en svensk uppfinning som i princip eliminerar behovet av ommålning. D et är Göteborgsföretaget Capeco, som med en ny teknik att binda bekämpningsmedel i mikrokapslar i målarfärger kan sätta färg på luttrade husägares vardag. Nu utvecklas produkten tillsammans med bl.a. ledande färgtillverkare och man räknar med att lansera nya fasadfärger med ett effektivt antimögelmedel om bara ett år, både i Sverige och internationellt. Vi eliminerar helt enkelt behovet av fasadunderhåll Bekämpningsmedlen i de fasadfärger, som säljs idag fungerar cirka två år efter målning. Sedan ökar risken för mögelsvampangrepp. Capecos innovation förlänger motståndskraften betydligt eftersom de skyddande biociderna frisätts mycket långsamt. Vi eliminerar helt enkelt behovet av fasadunderhåll genom att målarfärgen inte blir angripen, säger Gia Kourouklidou, VD för Capeco. I princip utgår innovationen från tekniken att binda biociden jodkarbamat i mikrokapslar av en speciell polymer, en kemisk 14

15 plast-förening. När det sedan sakta frisätts blir följden att mögelsvampen inte fäster på färgen. Kvinna i ledningen Företaget befinner sig i ett tidigt skede men har stora möjligheter att lyckas på en marknad där konsumenterna upplever ett stort problem med mögelangripna fasader. Det dröjer dock innan produkten når marknaden eftersom det krävs fortsatta tester. Vi tror dock på tekniken och på de drivkrafter som finns hos företagsledningen. Nu tillförs kapital för att utveckla produkten för en industriell produktion. Det RenaRum 1/

16 är också glädjande och ovanligt med en kvinna i ledningen för ett tekniskt startup-företag, säger företagsrådgivaren Heléne Öhrvall hos Almi Väst. 16 Nu förbereds en storskalig produktion Mikrokapslarna tillverkas redan idag som en pilotproduktion av en kontraktstillverkare. Man samarbetar också med stora färgtillverkare och hoppas kunna få ut färger med mikrokapslar under De verkliga kunderna är globala s.k. biocidtillverkare, som tar fram det grundmaterial som sedan färgtillverkarna använder sig av. Intressanta marknader framöver är Europa och Nordamerika. - Det är främst i lagom varma och fuktiga miljöer som våra kapslar kan komma till sin rätt då svampangreppen är som allvarligast i just sådana miljöer, säger Gia Kourouklidou. Nu förbereder man en storskalig produktion med hjälp av den nyemission som gjordes förra sommaren och även under kommande år räknar man med fler nyemissioner. Almi Väst har varit involverad redan under förstudierna av innovationen och med innovationslån och rådgivning. Även Innovationsbron, Chalmers Innovation, Västra Götalandsregionen och Vinnova har medverkat med stöd och finansiering. Resultat av forskning Företaget Capeco grundades 2008 och utsågs samma år till Årets Språngbrädeföretag av Connect Väst. VD är Gia Kourouklidou, som är bioteknikingenjör från Chalmers och företaget Capeco startade som ett projekt på GIBBS, Göteborg International Bioscience Business School, tillsammans med Robert Svensson och Matilda Ekman. De mikrokapslar som nu tas fram är ett resultat av Magnus Nydéns forskning. Han är professor i teknisk ytkemi vid Chalmers och dessutom huvudägare och forskningschef i Capeco. Det finns mikrokapslar på marknaden men inte i den form som nu tagits fram med en långsam och kontrollerad frisättning. Vad jag vet är det ingen som använder sfärer i färg för att binda biocider, säger Magnus Nydén. Tekniken är patentsökt. Avråder Försäkringsbolaget Folksams test av fasadfärger förra året gav bara sju av 45 färger godkänt. 25 av färgerna hade börjat mögla efter två år. Folksam avrådde därför från användning av de produkterna. Slutsatsen är att om bara var sjunde fasadfärg på marknaden klarar rimliga krav innebär det att färger med Capecos mikrokapslar kan få en stark marknadsposition. Källa: ALMI Företagspartner Väst

17 17

18 Tema Mikrobiologi Mikrobiol 18

19 ogi Mikrobiologin är läran om mikro organismer, dvs all de organismer som är så små att de inte syns för blotta ögat. Man har sedan urminnes tider levt utan vetskap om mikroorganismer, men trots detta drabbats av dem i form av epidemier och olika typer av utbrott. Mikrobiologin är en av de allra yngsta vetenskaperna och är en spännande värld, som påverkar oss människor både på gott och på ont. Av Matts Ramstorp M ikrobiologi är läran om mikroorganismer, dvs alla de organismer som är så små att de inte syns för blotta ögat. Man har inte känt till mikroorganismerna så länge trots att de har påverkat våra liv både på gott och ont. Mänskligheten har alltid varit påverkade av dessa små organismer, främst genom att de kan ge upphov till sjukdomar men också att man kan använda sig av dem i samband med tillverkning och beredning av livsmedel. Mikrobiologin räknas som en av de allra yngsta vetenskaperna, man har inte känt till organismernas existens mer än cirka 150 år. Detta innebär att allt finns dokumenterat, från att man för första gången såg mikroorganismer i ett mikroskop och hela vägen fram till idag. Genom upptäckten av mikroorganismerna fick man en möjlighet, inte bara att karaktärisera dem, utan också att studera hur och var de fanns i sin rätta miljö. All denna kunskap används idag för att studera och analysera hur dessa mikroskopiskt små organismer kan påverka våra liv och allt vi hanterar. Inte alltid till skada Gemene man anser många gånger att mikroorganismer är farliga, men på det hela taget är de flesta ofarliga och till och med även nyttiga för oss människor. Detta märks inte minst på det allt större utbud av produkter, till vilka nyttiga mikroorganismer tillsatts för att bland annat stärka vårt immunförsvar. 19

20 Tema Mikrobiologi 20 Ovetenskaplig indelning av mikroorganismer De essentiella mikroorganismerna representeras av de som finns i naturen och som bl a ansvarar för nedbrytningen av organiskt material. Dessa organismer används också industriellt i samband med t ex avloppsvattenrening och kompostering. Den andra gruppen, de användbara mikroorganismerna, har varit i människans tjänst sedan lång tid, till och med så lång tid tillbaka att man inte hade någon kännedom om att de fanns. Dessa organismer används t ex då man bakar bröd, vid tillverkning av öl, vin och andra typer av alkoholhaltiga drycker, mjölbaserade syrade produkter, ost och penicillin. Denna grupp av organismer har ökat kraftigt med tiden, främst genom den genetiska möjlighet som idag finns att modifiera organismerna så att de producerar substanser som de normalt sett inte kan. De mikroorganismer, som enligt denna uppdelning kategoriseras som oskadliga, utgörs främst av de som tillhör människans normalflora. Trots att dessa organismer koloniserar på och i oss människor och normalt anses som ofarliga så kan de, om de kommer på fel plats och (eller) vid felaktigt tillfälle, ställa till med stora problem. Den fjärde gruppen, de skadliga mikroorganismerna, är sådana som kan ha en negativ effekt på olika typer av produkter, t ex livsmedel, läkemedel och (eller) kosmetiska preparat. Inom livsmedelsindustrin kallas denna typ av mikroorganismer normalt för produktförstörare. Det är viktigt att poängtera att de produkter som påverkas av dessa mikroorganismer i vissa fall kan upptäckas genom att produkten ändrar utseende, färg, lukt och smak. Denna förändring gör dock inte produkten farlig att konsumera utan påverkan är endast kosmetisk. Den femte och sista gruppen mikroorganismer är de som här valts att kallas för farliga. Vetenskapligt kallas dessa för patogena mikroorganismer och kan ge upphov till sjukdomstillstånd. Finns överallt Mikroorganismer finns överallt! De lever på och i oss människor, i den luft vi inandas och i det vatten vi dricker. I många fall lever vi i symbios med organismerna, dvs man har i dag belägg för att många mikroorganismer, speciellt de som finns i människans normalflora, har skyddat oss från farliga och sjukdomsalstrande organismer. Ovetenskaplig indelning Mikroorganismer brukar normalt delas in i olika grupper beroende på hur man karakteriserar de olika cellerna. För att ge en bättre bild av var och hur mikroorganismer finns och där de oftast har en mer eller mindre specifik uppgift, så ger denna ovetenskapliga uppdelning en bild av situationen. Man kan då dela in organismerna i följande undergrupper: Essentiella Användbara Oskadliga Skadliga Farliga Se separat faktaruta till vänster. Vetenskaplig indelning Rent vetenskapligt delas organismer in på ett helt annat sätt. Det allra enklaste sättet är: Bakterier Svampar Mögel och jäst Alger Protozoer Virus Dessa typer av organismer behandlas utförligare i faktarutan till höger.

21 Kontroll och styrning Ett stort antal verksamheter som arbetar med krav på renhet och hygien måste ha kontroll över de eventuella mikroorganismer som finns i produkten alternativt i processen eller den omgivande luften vid hanteringstillfället. Detta görs på ett antal olika sätt genom användning av kontrollerade lokaler eller renrum, med hjälp av desinfektion eller till och med sterilisering. Desinfektion innebär en reduktion av det totala antalet organismer, vanligtvis på en yta. Sterilisering är en teknik alternativt en kemisk substans som har en möjlighet att skapa ett sterilt tillstånd. Begreppet steril är absolut och innebär en total avsaknad av levande organismer. Vetenskaplig indelning av mikroorganismer Bakterier Läran om bakterier kallas för bakteriologi och omfattar ett mycket stort antal mikroskopiskt små organismer. Bakterier finns nära nog överallt, i jord, i lerpölar och andra stillastående vattensamlingar, yttre såväl som inre ytor hos oss människor, högre djurarter samt hos växter. Bakterier är verksamma i en mängd olika processer, t ex vid uppkomst och spridning av många sjukdomstillstånd, vid kompostering, dvs nedbrytning av organiskt material, vid nedbrytning och spjälkning av olika födoämnen under matsmältningsprocessen samt som en viktig komponent i samband med produktion av olika former av kemikalier och livsmedel. Svampar Svampar, som också kallas fungier, är samlingsnamnet för mögel och jäst. Mögel och jäst kan, till skillnad från alger, inte genomföra fotosyntes utan skaffar näring och energi på annat sätt. Vanligtvis förekommer svampar i eller på matvaror som inte lagrats på ett tillfredställande vis, t ex långvarig förvaring vid alltför höga temperaturer. Mögel bildar ett spetsliknande täcke som i många fall kan observeras direkt på det angripna materialet. Det spetsliknande nätverket kallas för mycelium och består av ett stort antal trådar som kallas hyfer. I de yttre regionerna av dessa hyfer bildas mögelsporer, vilka är specialiserade celler som ansvarar för bland annat reproduktion, spridning av mögel till andra födoämneskällor samt som skydd. Alger Alger skiljer sig från övriga mikroorganismer främst genom sin förmåga att genomföra fotosyntes. Fotosyntes, som är speciellt utmärkande för växter, är den biokemiska process som används för att konvertera solljus till kemisk energi. Alger kräver både vatten och ljus för att överleva och föröka sig och de förekommer främst i miljöer där dessa båda krav är tillgodosedda. Protozoer Namnet protozo kommer från grekiskans protos som betyder den första och zoon som betyder djur. Protozoer studeras i den vetenskap som går under benämningen protozologi. Dessa organismer består av enstaka celler och förekommer aldrig sammankopplade till andra protozoer. De finns främst i stillastående vattensamlingar som innehåller gott om organiskt material, t ex ruttnande material i lerpölar. De återfinns också i sand vid havet och kan också fungera som parasiter hos olika djur och växter. Protozoer spelar en viktig roll i naturens kretslopp. Virus Namnet virus kommer från latin och betyder gift. Man trodde, då de större mikroorganismerna upptäcktes, att patienter som insjuknat till följd av virusinfektion inte utsatts för några mikroorganismer i egentlig mening utan att de påverkats av en typ av gift. Virus består av extremt små så kallade submikrona partiklar som tränger in i en levande cell, varefter viruset tar över den invaderade cellen som omprogrammeras för att tillverka nya virus. Den invaderade och infekterade cellen skadas genom viruspåverkan och dör oftast efter en viss tid. 21

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device RenaRumNr 1-2011 Månadens tema: medical device Fler nyheter på www.rentforum.se LabRum Klimat EN 124 69 GODKÄND www.labrumklimat.com MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA!

Läs mer

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar RenaRumNr 3 2015 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN LAF-bänkar Livsmedel & Renrum Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV QleanSpace Renrum

Läs mer

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala RenaRumNr 3-2012 Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala Erbjudandet gäller t o m 2012-03-31 LabRum Klimat Extremt låg ljudnivå Minimal energiförbrukning

Läs mer

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL RenaRumNr 6-2013 Månadens tema: LÄKEMEDEL ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil

Läs mer

RenaRumNr 4-2014. Nordic Hygiene Expo BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. www.projektengagemang.se, 08-522 069 00

RenaRumNr 4-2014. Nordic Hygiene Expo BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. www.projektengagemang.se, 08-522 069 00 RenaRumNr 4-2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Nordic Hygiene Expo FÖRSTUDIE PROJEKTERING RÅDGIVNING VALIDERING UPPFÖLJNING www.projektengagemang.se, 08-522 069 00 Ny portabel luftprovtagare -

Läs mer

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft RenaRumNr 10-2011 Månadens tema: RENA ZONER 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar 400-800 m 3 luft per timme. www.toulmeditech.com Erbjudandet gäller t o m

Läs mer

RenaRumNr 7-2010. Månadens tema: Partikel räkning

RenaRumNr 7-2010. Månadens tema: Partikel räkning RenaRumNr 7-2010 Månadens tema: Partikel räkning Fler nyheter på www.rentforum.se Ledande inom renluftsteknik Världens tystaste säkerhetsbänk Skräddarsydda LAF-system efter dina behov BioWizard Golden

Läs mer

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Månadens tema: Rengöring och desinfektion RENRUM UTHYRES För 2 000 KVM ISO KLASS 7 information kontakta: Jimmie Hall Mob 0709-50 25 55 jimmie.hall@treal.se

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN RenaRumNr 5 2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN MÅNADS TEMA Vävnadsinrättningar PERFECT CARE WITH PERFECT AIR Nytt förtroende för Avidicare AB Avidicare AB fick förtroendet att leverera 42 stycken

Läs mer

Thomas Helleday FOKUS SÄKRARE VÅRD. Tolktjänst Sverige först i världen. Vsoft. Schemalätt 6.0 Det enkla sättet att lägga schema

Thomas Helleday FOKUS SÄKRARE VÅRD. Tolktjänst Sverige först i världen. Vsoft. Schemalätt 6.0 Det enkla sättet att lägga schema FOKUS SÄKRARE VÅRD TRYGGHET & EFFEKTIVITET I OMSORGEN NOVEMBER 2014 Tolktjänst Sverige först i världen Upptäck sjukdomen innan den gett symptom Patientsäkerhet teknik förebygger fel och tillbud JÄMFÖR

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria. Virusfällan som kan fånga virus ur luften. TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott

Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria. Virusfällan som kan fånga virus ur luften. TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott VÅREN 2013 TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria Virusfällan som kan fånga virus ur luften PROFILEN Maria Lerm sporras av orättvisor Välkommen till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter VINTER 2004 Kall mössa räddar håret på cancerpatienter Nu är allt samlat under ett och samma tak Tidigare i höstas invigdes Ideon Innovation med kalas i dagarna två. På Ideon Innovation har hittills tio

Läs mer

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS JUNI 2015 FULLT FOKUS PÅ DIN BRANSCH SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS Life science laddar för REVANSCH EFTER ÅR AV MOTVIND ÄR VÄNDNINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

Med siktet inställt på fred

Med siktet inställt på fred Med siktet inställt på fred Giftinformationscentralen En 0-årig institution Utbildning som fast food Studentakuten En läkarstudent gör projektarbete i medicinsk pedagogik, slåss mot väderkvarnar och utbildar

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Chefen är ingen batteriladdare

Chefen är ingen batteriladdare Den ledande tidningen inom sjukgymnastik 02.2013 TITELN: Regeringen föreslår namnbyte AKTUELLT: Lönerna ökade under 2012 LEDARSKAP TEMA MOTIVATION, KREATIVITET, KOMMUNIKATION & ARBETSLEDNING LIVSLÅNGT

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön.

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön. ÅRSREDOVISNING 2013 Vårt nya organ i kliniska studier Partnerskap med lokalt starka distributörer 9 17 26 «Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

ANDERS BLANCK, VD LIF

ANDERS BLANCK, VD LIF # 1 17 januari 2013 BIOTECH sid 11 220 miljoner till Karolinska Development. MEDTECH sid 12 Oklar situation efter Baxters köp av Gambro. PHARMA sid 6 Bättre fokus när Abbott delas i två. Förslaget är som

Läs mer

Ipsen har himlen runt hörnet

Ipsen har himlen runt hörnet Complianceärenden Interaktiva relationer Second opinion vid rekrytering Ipsen har himlen runt hörnet nummer 6/2008 årgång 11 pharma industry nr 6 08 1 ledare På spaning i Göteborg Niclas Ahlberg chefredaktör

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

LCHF Sweden AB. Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB. - världens hälsosammaste företag. Emission 1. Memorandum Version 1.0

LCHF Sweden AB. Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB. - världens hälsosammaste företag. Emission 1. Memorandum Version 1.0 LCHF Sweden AB - världens hälsosammaste företag Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB Emission 1 Memorandum Version 1.0 Om LCHF Sweden AB LCHF Sweden AB grundades 2009 av Lars-Erik Litsfeldt, Erik

Läs mer