RenaRumNr Månadens tema: mikrobiologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 2-2011. Månadens tema: mikrobiologi"

Transkript

1 RenaRumNr Månadens tema: mikrobiologi Fler nyheter på

2 LabRum Klimat EN GODKÄND MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA! FRAMTIDENS KONTAMINATIONSSKYDD Förutom att ESCO säkerhetsbänkar ger högre skydd för användare, produkt och för vår miljö, har de även ett oslagbart kontaminationsskydd. ANTIMICROBIAL COATING ger ett beständigt och kontinuerligt kontaminationsskydd och eliminerar 99,9% av de ytliga bakterierna inom 24 timmar. Samtliga målade ytor är lackerade med ISOCIDE. LJUDNIVÅ 50,3 dba Flertal tillverkare skryter om låga ljudnivåer kring dba efter sina egna mätningar. Esco däremot har i dagsläget nått till 50,3 dba för klass II bänkar, vilket har dokumenterats efter proffessionellt utförda ljudmätningar hos testinstitutet TÜV süd. Dessutom fortsätter arbetet med att sänka ljudnivån ytterligare. BÄTTRE PARTIKELRENING Till skillnad från andra renluftsbänkar (med vanliga HEPAfilter) har ESCO HEPA-ULPA FILTER från svenska CAMFIL, med effektivare reningskapacitet (99,999%), vilket ger utökat person- och produktskydd. LÅG ENERGIFÖRBRUKNING BRA FÖR VÅR MILJÖ har BETYDLIGT LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING och värmeavgivning än motsvarande fabrikat. FABRIKAT A FABRIKAT B LabRum Klimat Ab, Industrivägen 7, SOLNA Tel: Fax W

3 Ledare Nästa steg RentForum och branschtidningen RenaRum har nu funnits i ett antal år och vi har en trogen läsar- och annonsskara ute på marknaden. Under det senaste halvåret har jag frågat runt bland alla våra kontakter om det är något som man saknar och svaret blir helt entydigt: Man vill ha en fysisk mötesplats för leverantörer och kunder. Nordic Hygiene Expo 2011 Vi har därför valt att för första gången arran gerar en mässa. Namnet är valt med ett speciellt syfte - den ska vara klart gräns över skridande, dvs rikta sig till alla verksamheter som på ett eller annat sätt arbetar med renhet och hygien. I moderföretaget BioTekPro har vi arrangerat Tema Livsmedelshygien och Tema Renrum sedan många år tillbaka. Med den nya Hygienmässan väljer vi att satsa på just mötet mellan utställare och användare i större utsträckning än på våra temadagar. Malmö är en naturlig utställningsplats Södra delen av Malmö fortsätter att expandera otroligt snabbt. Malmö Arena, där mässan ska vara, ligger precis vid Malmös nya tågstation Hyllie, vilket gör att alla, även de från Danmark, enkelt kan komma till mässan. Malmö Arena er bjuder, förutom ett perfekt läge, dessutom fan tastiska lokaler med öppna ytor och bra service. Föreläsningar Utställarna kommer att presentera sina produkter/ tjänster i speakers corner. Vi kommer också att erbjuda fyra föreläsningar under dagen som behandlar aktuella ämnen inom hygien och renhet. Möt våren i Malmö Välkommen att ta del av nästa steg i utvecklingen av vårt nätverk Nordic Hygiene Expo och Malmö Arena den 25 maj! Vänligen Matts Professor Matts Ramstorp, ansvarig utgivare 3

4 Nordic Hygiene Expo 2011 Malmö Arena 25 maj RentForum bjuder in till Nordens första mässa om renhet och hygien för läkemedelsindustri, naturläkemedel, livsmedelsindustri, medicinteknik, sjukvård,vävnadskliniker. Under dagen kan Du besöka utställarna, lyssna på utställarpresentationer och tekniska föredrag. Utställningen och föredragen är kostnadsfria om Du föranmäler Dig till oss. Skicka Dina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress till Bekräftelse på Din anmälan skickas ut via e-post. Välkommen till Nordic Hygiene Expo 2011! Utställare VitaVerita Ninolab Food Hygiene FOOD DIAGNOSTICS Vaisala FLAB Genano Luftreningsteknik Ventilator Renrum BioTekPro Vileda Professional NNE Pharmaplan Laboren Camfil Svenska Toul Meditech Particle Measuring Systems Getinge Föreläsningar Hur mäter man renhet? Städning och rengöring How to work and maintain an isolator Ventilation för bättre hygien Anmäl dig i god tid! Anmälan och frågor RentForum AB Norrbäcksgatan Malmö Tel: Fax: E-post:

5 Innehåll NR 2 Nyheter i korthet sid 6 Otillåtna halter av formaldehyd i hårprodukter sid 12 Nytt antimögelmedel för fasadfärger sid 14 Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket RentForum. RentForum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. RentForum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan RentForum s medgivande. Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Matts Ramstorp Mobil: Grafisk form och Layout: Linda Clarin, Annonser: Binh Tan Administration: Camilla Dahl Mobil: Adress: RentForum AB, Norrbäcksgatan 19, Malmö Telefon: Fax: Tema: Mikrobiologi sid WikiLeaks Årets uppslagsord sid Månadens produkt: Renrumskläder sid 28 Mikrovågor ska ge säkrare cancerdiagnos sid Nyheter i korthet sid 32-33

6 Nyheter i korthet Café Bar byter ut mässingsdelar i kaffemaskiner Café Bar byter ut de tre mässingskomponenter som misstänks ha orsakat förhöjda blyhalter i kaffemaskinen Arena, i mätningar på Karolinska Institutet, KI. Halterna av bly i varmvattnet har inte varit så höga att de överskridit WHO:s gränsvärde för blyintag. De delar som byts ut är livsmedelsgodkända standardkomponenter av mässing. Exakt hur lång tid det tar att byta ut komponente beror framförallt på tillgången på utbytesdelar från leverantören. Under tiden är det ingen fara att dricka kaffet ur maskinerna, eftersom man måste dricka många liter kaffe per dag för att komma upp i WHO:s gränsvärde för bly. Nu ska vi snabbt byta ut de felande delarna hos de kunder som använder den berörda Felsäkert system för kontinuerlig övervakning För kritiska miljöer Avbrottsfri datainsamling i enlighet med FDA, GxP Enkel, kostnadseffektiv installation på ert befintliga nätverk Flexibelt och formbart - från 1 till 1000 punkter Titta gärna på vår demo online om Vaisala Veriteq övervakningssystem. Tel: RenaRum 2/2011

7 Nyheter i korthet maskinen, säger Christer Svensson, VD på Café Bar. Även om blynivåerna i kaffet på KI inte har varit farligt höga i genomsnitt ska alla blykällor i livsmedel arbetas bort. Därför är det mycket skönt att nu kunna säga att vi har en lösning. De delar som identifierats som orsaken till de förhöjda blyhalterna är standardkomponenter i mässing av godkänd livsmedelskvalitet. Café Bar har nu delat med sig av informationen så att även andra tillverkare kan kontrollera sina maskiner. När vi genomfört stickprover bland kunder runtom i Sve- rige har endast de maskiner som står på KI visat sig ge ett genomsnittligt värde av bly som ligger över gränsvärdet för dricksvatten, säger Christer Svensson. Trots detta väljer vi att byta ut de tre mässingskomponenterna på samtliga maskiner ute hos kunderna. De berörda maskinerna från Café Bar är espressomaskiner av märket Arena. Totalt finns cirka 1500 av de berörda maskinerna i Sverige. Källa: Café Bar Foto: Cafe Bar Projektengagemang Energi & Klimatanalys utför validering och mättjänster inom renrum och skyddsventilation av CTCB-certifierade (Cleanroom Testing and Certification Board) mättekniker på professional level. Försäljning och kalibrering av aerosolfotometer utförs också. Kontakta: Johan Nordenadler projektengagemang.se Lars Jansson projektengagemang.se 7

8 Nyheter i korthet BioGaias och TwoPac bygger GMP-anläggning TwoPac, som till 50 % ägs av BioGaia och till 50 % av TwoPacs ledning, tillverkar sugrör och oljedroppar innehållande probiotika samt Life Top Cap, en kapsyl som innehåller känsliga ingredienser, för BioGaias räkning. De ökande volymerna och kvalitetskraven från myndigheter och kunder har gjort att företagets nuvarande lokaler inte längre är ändamålsenliga. Two- Pac har därför fattat beslut om att bygga en egen anläggning i Eslöv där företaget idag hyr lokaler. Investeringen beräknas till ca 20 miljoner kronor och kommer att finansieras av eget rörelseöverskott och genom lån från BioGaia. Anläggningen kommer att möta kvalitetsnormer enligt GMP (Good Manufacturing Practice) och förväntas tas i bruk i början av Det är av strategisk betydelse för BioGaia att kunna tillverka flera unika produkter som har god stabilitet och erbjuder konsumenten hanteringsfördelar till rimliga kostnader, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB. Den nya anläggningen kommer att innebära att vi kan producera större volymer mer effektivt med ännu bättre kvalitetskontroll och att vi kan vara med och utveckla flera nya BioGaia-produkter, säger Per Hjalmarsson, vd TwoPac AB. Källa: Biogaia Produkter och tjänster för kritiska miljöer

9 Nyheter i korthet Idag finns en oro för att skadeinsekter kommer att gynnas av ett varmare klimat, men det vetenskapliga underlaget är magert. Nu visar SLU-forskare att vissa individer av en skadeinsekt i salix tycks vara väl rustade för ett varmare klimat. De fördubblar äggläggningen när det är varmt, medan andra individer lägger lika många oavsett temperatur. Vad detta betyder för risken för utbrott i framtiden diskuteras i en artikel. Värmeälskande skadeinsekter redan på plats Christer Björkman från SLU leder en forskargrupp som bland annat arbetar med skadeinsekter i salixodlingar ( energiskog ). Det handlar främst om bladbaggar, som vid kraftiga angrepp kan minska tillväxten i odlingarna med upp till 40 procent. För att kunna utveckla metoder som förhindrar utbrott av dessa bladbaggar försöker forskarna förstå vad det är som gör att baggantalet varierar och kan bli så stort under vissa förhållanden. När äggläggningsförmågan hos den blå pilbladbaggen undersöktes vid olika temperaturer blev forskarna förvånade över resultaten. Det visade sig nämligen att det fanns två typer av individer; vissa individer gynnades starkt av en ökad dygnsmedeltemperatur (20 C) och kunde då lägga dubbelt så många ägg per dag, medan andra individer lade samma antal ägg oavsett temperatur, bara den var över 12 C. Båda typerna har samma äggläggningsförmåga vid normal väderlek, men under riktigt varma försomrar finns det alltså individer som kan fördubbla äggläggningen. Resultaten fick SLU-forskarna att fundera på hur klimatförändringar skulle påverka risken för utbrott av denna skadeinsekt, och de inledde därför ett samarbete med forskare vid SMHI. Tillsammans visar de nu att de klimatförändringar som förväntas under den period då baggarna lägger sina ägg (mitten av maj till mitten av juni) kan leda till förhöjda risker för utbrott. Under de närmaste trettio åren kommer ett av tio år att vara varmt ur bladbaggarnas perspektiv, under perioden 2041 till 2070 kommer vart fjärde år att bli så varmt, medan nära hälften av alla år kan bli så varma i slutet av seklet. Förra året (2010) hade den blå pilbladbaggen ett utbrott på sälg i Mälardalen, i en omfattning som aldrig tidigare skådats. Christer Björkman vet inte om denna händelse har något med ändringar i klimatet att göra, och betonar att det är för tidigt att göra bestämda förutsägelser av hur risken för utbrott påverkas av klimatförändringar: Våra undersökningar av hur skadegöraren svarar på ökade temperaturer är en viktig pusselbit, men vi behöver också förstå hur baggarnas värdväxter och naturliga fiender påverkas. Källa: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 9

10 Foto: Pfizer Prestigefyllt pris till Pfizer Det här är en framgångssaga för Pfizer, Strängnäs och Sverige och ger oss en större möjlighet att marknadsföra vår kompetens inom högteknologisk tillverkning av biologiska läkemedel och vår produktionskapacitet internationellt, säger Kirsti Gjellan som är ansvarig för anläggningen. 10 I konkurrens med 26 andra högteknologiska projekt i elva länder har Pfizers nya biotekniska fabrik i Strängnäs fått utmärkelsen Facility of the Year Award från ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering) inom kategorin Operational Excellence. I sin motivering skriver juryn att Pfizers nya fabrik, projekt Pegasus Bio 7, har lyckats optimera befintliga processer, bygga in en högre grad av flexibilitet och öka effektiviteten avsevärt. Vi har nästan lyckats fördubbla produktionskapaciteten som ett konkret resultat av vårt målmedvetna och fokuserade arbete. Att vi dessutom har fått den prestigefyllda internationella branschutmärkelsen är förstås extra glädjande, säger projektledaren Kim Sandell. Om fabriken I den nya fabriken tillverkas aktiva läkemedelssubstanser för Genotropin och Somavert. Genotropin är ett tillväxthormon. Somavert är en tillväxthämmare som ges till patienter som lider av akromegali, storväxthet. Pfizer har producerat E.coli-baserade bioteknologiska läkemedel sedan 1980-talet vid anläggningen i Strängnäs. I fabriken tillverkas även Fragmin som förebygger blodpropp. Pfizer har under de senaste åren gjort stora investeringar i anläggningen i Strängnäs och 2009 invigdes den nya flexibla, högteknologisk fabriken som nu tilldelats ISPE-priset. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EMAS, AFS Om Pfizer Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Källa: Pfizer

11 Ny bok om sårbehandling Nyheter i korthet Nu har en ny upplaga av Sårbehandling - katalog över sårprodukter lanserats. Den är uppdaterad och full av kunskap om olika behandlingsmetoder för olika typer av sår. Boken ger också en möjlighet att genomföra den nya behandlingsvägen med aktiv istället för passiv sårbehandling. Sårbehandling - katalog över sårprodukter 2011/2012 är en unik sammanställning av produkt- och hjälpmedelssortimentet för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl vardags-sårprodukter som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställningen gör det enkelt; dels finns alla produkterna indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels ligger de i bokstavsordning med beskrivningar. Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling och underlättar val av förband vid olika sårstadier och olika sårproblem för vårdpersonal. Boken har sammanställts av Margareta Grauers, dermatologsjuksköterska och sårkonsult, och Christina Lindholm, leg. sjuksköterska, medicine doktor och professor i klinisk omvårdnad. Källa: Gothia Förlag Rent Rum Direkt! Genano 310 Medical Höjer luftkvaliteten, luftcirkulation i befintliga rum <10 cfu/m3 air, partiklar UFP <3 nanometer. Ultrafina partiklar elimineras! Ultraren inomhusluft utan kostsam ombyggnad! Genano 310 Luftreningsteknik är certifierad av Finska läkemedelsverket utan restriktioner.

12 Otillåtna halter av formaldehyd i hårprodukter Läkemedelsverket har vid laboratorieanalyser hittat formaldehyd i salongsprodukter för håruträtning. Flera av produkterna hade en högre halt än den maximalt tillåtna, och innehållsdeklarationerna hade brister. 12 L äkemedelsverket har under hösten fått signaler om att vissa produkter för håruträtning innehåller formaldehyd i för höga halter. Verket har därför begärt in och analyserat ett antal produkter för det specifika användningsområdet. Några av de analyserade produkterna saknar numrering för tillverkningssats (vilket försvårar spårbarheten) och innehållsdeklarationen stämmer inte med analysresultaten. Liknande produkter med för höga halter formaldehyd har även påträffats i andra länder, t.ex. Irland och USA De produkter som Läkemedels-

13 Fakta Otillåten hög halt av formaldehyd: Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution 7.9% Brazilian Brush Step 1A Modeler Liss 1.1% Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment 1.6% Keratin Complex Smoothe 0.36% Formaldehyd är inte deklarerat i innehållsdeklaration: Marcia Teixeira Brazilian Keratin Treatment EU 0.20% Marcia Teixeira Extreme De-Frizzing Treatment EU 0.19% verket har analyserat används för att göra håret rakare. Resultatet från behandlingarna varar i 2-4 månader. Produkterna används främst på hårsalonger, tillsammans med värmebehandling/ plattång. Innehåller produkterna formaldehyd frisätts ämnet vid värmebehandlingen, vilket kan orsaka besvär för frisör och kund. Symptom Formaldehyd verkar irriterande på ögon och luftvägar. Inandning under lång tid kan ge luftvägsirritation, nästäppa och andningsbesvär av astmatyp. Upprepad hudkontakt kan ge allergiska reaktioner. Formaldehyd i låga halter är dock tillåtet i kosmetika som konserveringsmedel. Läkemedelsverket har kontaktat de berörda företagen via brev för att ge dem tillfälle att yttra sig om analysresultaten. Produkter med för höga halter formaldehyd har redan dragits tillbaka. Företagen bakom Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution och Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment avser istället att lansera ersättningsprodukter vilka inom kort kommer att analyseras av Läkemedelsverket. Källa: Läkemedelsverket Fakta Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. RenaRum 1/

14 Nytt antimögelmedel för fasadfärger Ett gissel för alla husägare med målad träfasad är de svartprickiga mögelsvamparna som förstör glädjen av måleriarbetet efter bara några år. Snart kommer det att finnas en lösning, en svensk uppfinning som i princip eliminerar behovet av ommålning. D et är Göteborgsföretaget Capeco, som med en ny teknik att binda bekämpningsmedel i mikrokapslar i målarfärger kan sätta färg på luttrade husägares vardag. Nu utvecklas produkten tillsammans med bl.a. ledande färgtillverkare och man räknar med att lansera nya fasadfärger med ett effektivt antimögelmedel om bara ett år, både i Sverige och internationellt. Vi eliminerar helt enkelt behovet av fasadunderhåll Bekämpningsmedlen i de fasadfärger, som säljs idag fungerar cirka två år efter målning. Sedan ökar risken för mögelsvampangrepp. Capecos innovation förlänger motståndskraften betydligt eftersom de skyddande biociderna frisätts mycket långsamt. Vi eliminerar helt enkelt behovet av fasadunderhåll genom att målarfärgen inte blir angripen, säger Gia Kourouklidou, VD för Capeco. I princip utgår innovationen från tekniken att binda biociden jodkarbamat i mikrokapslar av en speciell polymer, en kemisk 14

15 plast-förening. När det sedan sakta frisätts blir följden att mögelsvampen inte fäster på färgen. Kvinna i ledningen Företaget befinner sig i ett tidigt skede men har stora möjligheter att lyckas på en marknad där konsumenterna upplever ett stort problem med mögelangripna fasader. Det dröjer dock innan produkten når marknaden eftersom det krävs fortsatta tester. Vi tror dock på tekniken och på de drivkrafter som finns hos företagsledningen. Nu tillförs kapital för att utveckla produkten för en industriell produktion. Det RenaRum 1/

16 är också glädjande och ovanligt med en kvinna i ledningen för ett tekniskt startup-företag, säger företagsrådgivaren Heléne Öhrvall hos Almi Väst. 16 Nu förbereds en storskalig produktion Mikrokapslarna tillverkas redan idag som en pilotproduktion av en kontraktstillverkare. Man samarbetar också med stora färgtillverkare och hoppas kunna få ut färger med mikrokapslar under De verkliga kunderna är globala s.k. biocidtillverkare, som tar fram det grundmaterial som sedan färgtillverkarna använder sig av. Intressanta marknader framöver är Europa och Nordamerika. - Det är främst i lagom varma och fuktiga miljöer som våra kapslar kan komma till sin rätt då svampangreppen är som allvarligast i just sådana miljöer, säger Gia Kourouklidou. Nu förbereder man en storskalig produktion med hjälp av den nyemission som gjordes förra sommaren och även under kommande år räknar man med fler nyemissioner. Almi Väst har varit involverad redan under förstudierna av innovationen och med innovationslån och rådgivning. Även Innovationsbron, Chalmers Innovation, Västra Götalandsregionen och Vinnova har medverkat med stöd och finansiering. Resultat av forskning Företaget Capeco grundades 2008 och utsågs samma år till Årets Språngbrädeföretag av Connect Väst. VD är Gia Kourouklidou, som är bioteknikingenjör från Chalmers och företaget Capeco startade som ett projekt på GIBBS, Göteborg International Bioscience Business School, tillsammans med Robert Svensson och Matilda Ekman. De mikrokapslar som nu tas fram är ett resultat av Magnus Nydéns forskning. Han är professor i teknisk ytkemi vid Chalmers och dessutom huvudägare och forskningschef i Capeco. Det finns mikrokapslar på marknaden men inte i den form som nu tagits fram med en långsam och kontrollerad frisättning. Vad jag vet är det ingen som använder sfärer i färg för att binda biocider, säger Magnus Nydén. Tekniken är patentsökt. Avråder Försäkringsbolaget Folksams test av fasadfärger förra året gav bara sju av 45 färger godkänt. 25 av färgerna hade börjat mögla efter två år. Folksam avrådde därför från användning av de produkterna. Slutsatsen är att om bara var sjunde fasadfärg på marknaden klarar rimliga krav innebär det att färger med Capecos mikrokapslar kan få en stark marknadsposition. Källa: ALMI Företagspartner Väst

17 17

18 Tema Mikrobiologi Mikrobiol 18

19 ogi Mikrobiologin är läran om mikro organismer, dvs all de organismer som är så små att de inte syns för blotta ögat. Man har sedan urminnes tider levt utan vetskap om mikroorganismer, men trots detta drabbats av dem i form av epidemier och olika typer av utbrott. Mikrobiologin är en av de allra yngsta vetenskaperna och är en spännande värld, som påverkar oss människor både på gott och på ont. Av Matts Ramstorp M ikrobiologi är läran om mikroorganismer, dvs alla de organismer som är så små att de inte syns för blotta ögat. Man har inte känt till mikroorganismerna så länge trots att de har påverkat våra liv både på gott och ont. Mänskligheten har alltid varit påverkade av dessa små organismer, främst genom att de kan ge upphov till sjukdomar men också att man kan använda sig av dem i samband med tillverkning och beredning av livsmedel. Mikrobiologin räknas som en av de allra yngsta vetenskaperna, man har inte känt till organismernas existens mer än cirka 150 år. Detta innebär att allt finns dokumenterat, från att man för första gången såg mikroorganismer i ett mikroskop och hela vägen fram till idag. Genom upptäckten av mikroorganismerna fick man en möjlighet, inte bara att karaktärisera dem, utan också att studera hur och var de fanns i sin rätta miljö. All denna kunskap används idag för att studera och analysera hur dessa mikroskopiskt små organismer kan påverka våra liv och allt vi hanterar. Inte alltid till skada Gemene man anser många gånger att mikroorganismer är farliga, men på det hela taget är de flesta ofarliga och till och med även nyttiga för oss människor. Detta märks inte minst på det allt större utbud av produkter, till vilka nyttiga mikroorganismer tillsatts för att bland annat stärka vårt immunförsvar. 19

20 Tema Mikrobiologi 20 Ovetenskaplig indelning av mikroorganismer De essentiella mikroorganismerna representeras av de som finns i naturen och som bl a ansvarar för nedbrytningen av organiskt material. Dessa organismer används också industriellt i samband med t ex avloppsvattenrening och kompostering. Den andra gruppen, de användbara mikroorganismerna, har varit i människans tjänst sedan lång tid, till och med så lång tid tillbaka att man inte hade någon kännedom om att de fanns. Dessa organismer används t ex då man bakar bröd, vid tillverkning av öl, vin och andra typer av alkoholhaltiga drycker, mjölbaserade syrade produkter, ost och penicillin. Denna grupp av organismer har ökat kraftigt med tiden, främst genom den genetiska möjlighet som idag finns att modifiera organismerna så att de producerar substanser som de normalt sett inte kan. De mikroorganismer, som enligt denna uppdelning kategoriseras som oskadliga, utgörs främst av de som tillhör människans normalflora. Trots att dessa organismer koloniserar på och i oss människor och normalt anses som ofarliga så kan de, om de kommer på fel plats och (eller) vid felaktigt tillfälle, ställa till med stora problem. Den fjärde gruppen, de skadliga mikroorganismerna, är sådana som kan ha en negativ effekt på olika typer av produkter, t ex livsmedel, läkemedel och (eller) kosmetiska preparat. Inom livsmedelsindustrin kallas denna typ av mikroorganismer normalt för produktförstörare. Det är viktigt att poängtera att de produkter som påverkas av dessa mikroorganismer i vissa fall kan upptäckas genom att produkten ändrar utseende, färg, lukt och smak. Denna förändring gör dock inte produkten farlig att konsumera utan påverkan är endast kosmetisk. Den femte och sista gruppen mikroorganismer är de som här valts att kallas för farliga. Vetenskapligt kallas dessa för patogena mikroorganismer och kan ge upphov till sjukdomstillstånd. Finns överallt Mikroorganismer finns överallt! De lever på och i oss människor, i den luft vi inandas och i det vatten vi dricker. I många fall lever vi i symbios med organismerna, dvs man har i dag belägg för att många mikroorganismer, speciellt de som finns i människans normalflora, har skyddat oss från farliga och sjukdomsalstrande organismer. Ovetenskaplig indelning Mikroorganismer brukar normalt delas in i olika grupper beroende på hur man karakteriserar de olika cellerna. För att ge en bättre bild av var och hur mikroorganismer finns och där de oftast har en mer eller mindre specifik uppgift, så ger denna ovetenskapliga uppdelning en bild av situationen. Man kan då dela in organismerna i följande undergrupper: Essentiella Användbara Oskadliga Skadliga Farliga Se separat faktaruta till vänster. Vetenskaplig indelning Rent vetenskapligt delas organismer in på ett helt annat sätt. Det allra enklaste sättet är: Bakterier Svampar Mögel och jäst Alger Protozoer Virus Dessa typer av organismer behandlas utförligare i faktarutan till höger.

21 Kontroll och styrning Ett stort antal verksamheter som arbetar med krav på renhet och hygien måste ha kontroll över de eventuella mikroorganismer som finns i produkten alternativt i processen eller den omgivande luften vid hanteringstillfället. Detta görs på ett antal olika sätt genom användning av kontrollerade lokaler eller renrum, med hjälp av desinfektion eller till och med sterilisering. Desinfektion innebär en reduktion av det totala antalet organismer, vanligtvis på en yta. Sterilisering är en teknik alternativt en kemisk substans som har en möjlighet att skapa ett sterilt tillstånd. Begreppet steril är absolut och innebär en total avsaknad av levande organismer. Vetenskaplig indelning av mikroorganismer Bakterier Läran om bakterier kallas för bakteriologi och omfattar ett mycket stort antal mikroskopiskt små organismer. Bakterier finns nära nog överallt, i jord, i lerpölar och andra stillastående vattensamlingar, yttre såväl som inre ytor hos oss människor, högre djurarter samt hos växter. Bakterier är verksamma i en mängd olika processer, t ex vid uppkomst och spridning av många sjukdomstillstånd, vid kompostering, dvs nedbrytning av organiskt material, vid nedbrytning och spjälkning av olika födoämnen under matsmältningsprocessen samt som en viktig komponent i samband med produktion av olika former av kemikalier och livsmedel. Svampar Svampar, som också kallas fungier, är samlingsnamnet för mögel och jäst. Mögel och jäst kan, till skillnad från alger, inte genomföra fotosyntes utan skaffar näring och energi på annat sätt. Vanligtvis förekommer svampar i eller på matvaror som inte lagrats på ett tillfredställande vis, t ex långvarig förvaring vid alltför höga temperaturer. Mögel bildar ett spetsliknande täcke som i många fall kan observeras direkt på det angripna materialet. Det spetsliknande nätverket kallas för mycelium och består av ett stort antal trådar som kallas hyfer. I de yttre regionerna av dessa hyfer bildas mögelsporer, vilka är specialiserade celler som ansvarar för bland annat reproduktion, spridning av mögel till andra födoämneskällor samt som skydd. Alger Alger skiljer sig från övriga mikroorganismer främst genom sin förmåga att genomföra fotosyntes. Fotosyntes, som är speciellt utmärkande för växter, är den biokemiska process som används för att konvertera solljus till kemisk energi. Alger kräver både vatten och ljus för att överleva och föröka sig och de förekommer främst i miljöer där dessa båda krav är tillgodosedda. Protozoer Namnet protozo kommer från grekiskans protos som betyder den första och zoon som betyder djur. Protozoer studeras i den vetenskap som går under benämningen protozologi. Dessa organismer består av enstaka celler och förekommer aldrig sammankopplade till andra protozoer. De finns främst i stillastående vattensamlingar som innehåller gott om organiskt material, t ex ruttnande material i lerpölar. De återfinns också i sand vid havet och kan också fungera som parasiter hos olika djur och växter. Protozoer spelar en viktig roll i naturens kretslopp. Virus Namnet virus kommer från latin och betyder gift. Man trodde, då de större mikroorganismerna upptäcktes, att patienter som insjuknat till följd av virusinfektion inte utsatts för några mikroorganismer i egentlig mening utan att de påverkats av en typ av gift. Virus består av extremt små så kallade submikrona partiklar som tränger in i en levande cell, varefter viruset tar över den invaderade cellen som omprogrammeras för att tillverka nya virus. Den invaderade och infekterade cellen skadas genom viruspåverkan och dör oftast efter en viss tid. 21

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Hygienrisker i samhället Människan är i sin vardag omgiven av en mängd olika mikroorganismer

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp I N FO R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp är ett vanligt besvär. Fotsvamp är ännu vanligare och är oftast en grund till att man drabbas av nagelsvampsinfektion på tårna.

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Exempel 2 av: Christopher Nilsson

Exempel 2 av: Christopher Nilsson Du är en mycket viktig person! Du jobbar ju med livsmedel Livsmedelslagstifning EU förordningen Livsmedelslagen Livsmedelsförordningen Livsmedelsverkets författningar (LIVSFS) Grundförutsättningar Upprättande

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Prov från Ånässkolan uttaget av Olle Wedenmark Ergo-Tek Provplatsen var 401 och provet var märkt 401. Provnummer 08-260-016. Provet togs ut 2008-02-18

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD kungsbacka fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård faller under begreppet yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. Det

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

Legionella Pneumophilia

Legionella Pneumophilia Projekt U10 MÅL Rätt temperatur vid varje tappställe både varmvatten och kallvatten Rätt material i ledningsystemet Spårbarhet vid Legionella arbetet Kvalitetssäkra provtagningarna Ta bort ansvaret från

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer.

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer. Bakterier (mikroorganism) Bakterie (Bacill) - efter grekiskans ord "bakterion" som betyder "liten stav". En encellig organism som delas in efter sin form (bacillerna är avlånga, kockerna är runda, spiriller

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Punkter noterade från Riskseminariet om antibiotikaresistens

Punkter noterade från Riskseminariet om antibiotikaresistens Punkter noterade från Riskseminariet om antibiotikaresistens Johan Carlson Hur bryta den onda cirkeln Ökad antibiotikaanvändning Ökad resistens Ökad smittspridning Lars-Erik Holm No action today no cure

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten

Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten 2006-07 Hygieninstruktioner på intranätet Hygieniska sfären stänksfären i behandlingsrummet Checklista för behandlingsrum Basala hygienrutiner - Klädregler Basala

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Lagändringar Anmälningsplikten försvinner

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination.

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Mikroskopisk bild av Streptococcus pneumoniae (pneumokock). Pneumokocker är den vanligaste orsaken

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Läkemedel och miljö Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Informationen är framtagen av miljösamordnare HSF och Miljöenheten, granskad av Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Isprojekt 2014 Mikrobiologisk provtagning av is Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Oktober-december 2014 1- Sammanfattning 3 2- Inledning 4 2-1 Avgränsning 4 2-2 Metod 4 2-2-1 Information Bedömning

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel

Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel National Food Administration, Sweden Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel Formas, 2012-10-19 Heidi Pekar Hur stor del av sjukdomsbördan beror på dricksvattnet? Dricksvattnets

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar Apotekets råd om Svamp i hud och naglar Svamp i huden och naglarna är en av de vanligaste infektionerna man kan drabbas av. Infektionen orsakas oftast av jäst- och trådsvampar. De ger upphov till en inflammation

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

Nya städrutiner vid Clostridium

Nya städrutiner vid Clostridium Nya städrutiner vid Clostridium Clostridium difficile Anaerob bakterie (behöver inte syre för att leva) Förekommer i jord och vattendrag Producerar toxin = gifter (vissa stammar) Bildar sporer (viloläge)

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Harpest (tularemi) Rävens dvärgbandmask. Gete Hestvik Enhet för patologi och viltsjukdomar

Harpest (tularemi) Rävens dvärgbandmask. Gete Hestvik Enhet för patologi och viltsjukdomar Harpest (tularemi) Rävens dvärgbandmask Gete Hestvik Enhet för patologi och viltsjukdomar Harpest (tularemi) Zoonos Sjukdom som kan spridas mellan olika djurslag Människa annat djur Exempel: Tularemi Salmonellos

Läs mer

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Squares xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Längre liv, bättre liv Under de senaste årtiondena har forskare undersökt en skenbart längre livslängd hos många människor bosatta i regionerna som omger Caucusbergen,

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson IVL Svenska Miljöinstitutet 2015 Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel; LVFS 2014:4 Utkom från trycket

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer