RenaRumNr Månadens tema: mikrobiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 2-2011. Månadens tema: mikrobiologi"

Transkript

1 RenaRumNr Månadens tema: mikrobiologi Fler nyheter på

2 LabRum Klimat EN GODKÄND MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA! FRAMTIDENS KONTAMINATIONSSKYDD Förutom att ESCO säkerhetsbänkar ger högre skydd för användare, produkt och för vår miljö, har de även ett oslagbart kontaminationsskydd. ANTIMICROBIAL COATING ger ett beständigt och kontinuerligt kontaminationsskydd och eliminerar 99,9% av de ytliga bakterierna inom 24 timmar. Samtliga målade ytor är lackerade med ISOCIDE. LJUDNIVÅ 50,3 dba Flertal tillverkare skryter om låga ljudnivåer kring dba efter sina egna mätningar. Esco däremot har i dagsläget nått till 50,3 dba för klass II bänkar, vilket har dokumenterats efter proffessionellt utförda ljudmätningar hos testinstitutet TÜV süd. Dessutom fortsätter arbetet med att sänka ljudnivån ytterligare. BÄTTRE PARTIKELRENING Till skillnad från andra renluftsbänkar (med vanliga HEPAfilter) har ESCO HEPA-ULPA FILTER från svenska CAMFIL, med effektivare reningskapacitet (99,999%), vilket ger utökat person- och produktskydd. LÅG ENERGIFÖRBRUKNING BRA FÖR VÅR MILJÖ har BETYDLIGT LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING och värmeavgivning än motsvarande fabrikat. FABRIKAT A FABRIKAT B LabRum Klimat Ab, Industrivägen 7, SOLNA Tel: Fax W

3 Ledare Nästa steg RentForum och branschtidningen RenaRum har nu funnits i ett antal år och vi har en trogen läsar- och annonsskara ute på marknaden. Under det senaste halvåret har jag frågat runt bland alla våra kontakter om det är något som man saknar och svaret blir helt entydigt: Man vill ha en fysisk mötesplats för leverantörer och kunder. Nordic Hygiene Expo 2011 Vi har därför valt att för första gången arran gerar en mässa. Namnet är valt med ett speciellt syfte - den ska vara klart gräns över skridande, dvs rikta sig till alla verksamheter som på ett eller annat sätt arbetar med renhet och hygien. I moderföretaget BioTekPro har vi arrangerat Tema Livsmedelshygien och Tema Renrum sedan många år tillbaka. Med den nya Hygienmässan väljer vi att satsa på just mötet mellan utställare och användare i större utsträckning än på våra temadagar. Malmö är en naturlig utställningsplats Södra delen av Malmö fortsätter att expandera otroligt snabbt. Malmö Arena, där mässan ska vara, ligger precis vid Malmös nya tågstation Hyllie, vilket gör att alla, även de från Danmark, enkelt kan komma till mässan. Malmö Arena er bjuder, förutom ett perfekt läge, dessutom fan tastiska lokaler med öppna ytor och bra service. Föreläsningar Utställarna kommer att presentera sina produkter/ tjänster i speakers corner. Vi kommer också att erbjuda fyra föreläsningar under dagen som behandlar aktuella ämnen inom hygien och renhet. Möt våren i Malmö Välkommen att ta del av nästa steg i utvecklingen av vårt nätverk Nordic Hygiene Expo och Malmö Arena den 25 maj! Vänligen Matts Professor Matts Ramstorp, ansvarig utgivare 3

4 Nordic Hygiene Expo 2011 Malmö Arena 25 maj RentForum bjuder in till Nordens första mässa om renhet och hygien för läkemedelsindustri, naturläkemedel, livsmedelsindustri, medicinteknik, sjukvård,vävnadskliniker. Under dagen kan Du besöka utställarna, lyssna på utställarpresentationer och tekniska föredrag. Utställningen och föredragen är kostnadsfria om Du föranmäler Dig till oss. Skicka Dina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress till Bekräftelse på Din anmälan skickas ut via e-post. Välkommen till Nordic Hygiene Expo 2011! Utställare VitaVerita Ninolab Food Hygiene FOOD DIAGNOSTICS Vaisala FLAB Genano Luftreningsteknik Ventilator Renrum BioTekPro Vileda Professional NNE Pharmaplan Laboren Camfil Svenska Toul Meditech Particle Measuring Systems Getinge Föreläsningar Hur mäter man renhet? Städning och rengöring How to work and maintain an isolator Ventilation för bättre hygien Anmäl dig i god tid! Anmälan och frågor RentForum AB Norrbäcksgatan Malmö Tel: Fax: E-post:

5 Innehåll NR 2 Nyheter i korthet sid 6 Otillåtna halter av formaldehyd i hårprodukter sid 12 Nytt antimögelmedel för fasadfärger sid 14 Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket RentForum. RentForum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. RentForum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan RentForum s medgivande. Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Matts Ramstorp Mobil: Grafisk form och Layout: Linda Clarin, Annonser: Binh Tan Administration: Camilla Dahl Mobil: Adress: RentForum AB, Norrbäcksgatan 19, Malmö Telefon: Fax: Tema: Mikrobiologi sid WikiLeaks Årets uppslagsord sid Månadens produkt: Renrumskläder sid 28 Mikrovågor ska ge säkrare cancerdiagnos sid Nyheter i korthet sid 32-33

6 Nyheter i korthet Café Bar byter ut mässingsdelar i kaffemaskiner Café Bar byter ut de tre mässingskomponenter som misstänks ha orsakat förhöjda blyhalter i kaffemaskinen Arena, i mätningar på Karolinska Institutet, KI. Halterna av bly i varmvattnet har inte varit så höga att de överskridit WHO:s gränsvärde för blyintag. De delar som byts ut är livsmedelsgodkända standardkomponenter av mässing. Exakt hur lång tid det tar att byta ut komponente beror framförallt på tillgången på utbytesdelar från leverantören. Under tiden är det ingen fara att dricka kaffet ur maskinerna, eftersom man måste dricka många liter kaffe per dag för att komma upp i WHO:s gränsvärde för bly. Nu ska vi snabbt byta ut de felande delarna hos de kunder som använder den berörda Felsäkert system för kontinuerlig övervakning För kritiska miljöer Avbrottsfri datainsamling i enlighet med FDA, GxP Enkel, kostnadseffektiv installation på ert befintliga nätverk Flexibelt och formbart - från 1 till 1000 punkter Titta gärna på vår demo online om Vaisala Veriteq övervakningssystem. Tel: RenaRum 2/2011

7 Nyheter i korthet maskinen, säger Christer Svensson, VD på Café Bar. Även om blynivåerna i kaffet på KI inte har varit farligt höga i genomsnitt ska alla blykällor i livsmedel arbetas bort. Därför är det mycket skönt att nu kunna säga att vi har en lösning. De delar som identifierats som orsaken till de förhöjda blyhalterna är standardkomponenter i mässing av godkänd livsmedelskvalitet. Café Bar har nu delat med sig av informationen så att även andra tillverkare kan kontrollera sina maskiner. När vi genomfört stickprover bland kunder runtom i Sve- rige har endast de maskiner som står på KI visat sig ge ett genomsnittligt värde av bly som ligger över gränsvärdet för dricksvatten, säger Christer Svensson. Trots detta väljer vi att byta ut de tre mässingskomponenterna på samtliga maskiner ute hos kunderna. De berörda maskinerna från Café Bar är espressomaskiner av märket Arena. Totalt finns cirka 1500 av de berörda maskinerna i Sverige. Källa: Café Bar Foto: Cafe Bar Projektengagemang Energi & Klimatanalys utför validering och mättjänster inom renrum och skyddsventilation av CTCB-certifierade (Cleanroom Testing and Certification Board) mättekniker på professional level. Försäljning och kalibrering av aerosolfotometer utförs också. Kontakta: Johan Nordenadler projektengagemang.se Lars Jansson projektengagemang.se 7

8 Nyheter i korthet BioGaias och TwoPac bygger GMP-anläggning TwoPac, som till 50 % ägs av BioGaia och till 50 % av TwoPacs ledning, tillverkar sugrör och oljedroppar innehållande probiotika samt Life Top Cap, en kapsyl som innehåller känsliga ingredienser, för BioGaias räkning. De ökande volymerna och kvalitetskraven från myndigheter och kunder har gjort att företagets nuvarande lokaler inte längre är ändamålsenliga. Two- Pac har därför fattat beslut om att bygga en egen anläggning i Eslöv där företaget idag hyr lokaler. Investeringen beräknas till ca 20 miljoner kronor och kommer att finansieras av eget rörelseöverskott och genom lån från BioGaia. Anläggningen kommer att möta kvalitetsnormer enligt GMP (Good Manufacturing Practice) och förväntas tas i bruk i början av Det är av strategisk betydelse för BioGaia att kunna tillverka flera unika produkter som har god stabilitet och erbjuder konsumenten hanteringsfördelar till rimliga kostnader, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB. Den nya anläggningen kommer att innebära att vi kan producera större volymer mer effektivt med ännu bättre kvalitetskontroll och att vi kan vara med och utveckla flera nya BioGaia-produkter, säger Per Hjalmarsson, vd TwoPac AB. Källa: Biogaia Produkter och tjänster för kritiska miljöer

9 Nyheter i korthet Idag finns en oro för att skadeinsekter kommer att gynnas av ett varmare klimat, men det vetenskapliga underlaget är magert. Nu visar SLU-forskare att vissa individer av en skadeinsekt i salix tycks vara väl rustade för ett varmare klimat. De fördubblar äggläggningen när det är varmt, medan andra individer lägger lika många oavsett temperatur. Vad detta betyder för risken för utbrott i framtiden diskuteras i en artikel. Värmeälskande skadeinsekter redan på plats Christer Björkman från SLU leder en forskargrupp som bland annat arbetar med skadeinsekter i salixodlingar ( energiskog ). Det handlar främst om bladbaggar, som vid kraftiga angrepp kan minska tillväxten i odlingarna med upp till 40 procent. För att kunna utveckla metoder som förhindrar utbrott av dessa bladbaggar försöker forskarna förstå vad det är som gör att baggantalet varierar och kan bli så stort under vissa förhållanden. När äggläggningsförmågan hos den blå pilbladbaggen undersöktes vid olika temperaturer blev forskarna förvånade över resultaten. Det visade sig nämligen att det fanns två typer av individer; vissa individer gynnades starkt av en ökad dygnsmedeltemperatur (20 C) och kunde då lägga dubbelt så många ägg per dag, medan andra individer lade samma antal ägg oavsett temperatur, bara den var över 12 C. Båda typerna har samma äggläggningsförmåga vid normal väderlek, men under riktigt varma försomrar finns det alltså individer som kan fördubbla äggläggningen. Resultaten fick SLU-forskarna att fundera på hur klimatförändringar skulle påverka risken för utbrott av denna skadeinsekt, och de inledde därför ett samarbete med forskare vid SMHI. Tillsammans visar de nu att de klimatförändringar som förväntas under den period då baggarna lägger sina ägg (mitten av maj till mitten av juni) kan leda till förhöjda risker för utbrott. Under de närmaste trettio åren kommer ett av tio år att vara varmt ur bladbaggarnas perspektiv, under perioden 2041 till 2070 kommer vart fjärde år att bli så varmt, medan nära hälften av alla år kan bli så varma i slutet av seklet. Förra året (2010) hade den blå pilbladbaggen ett utbrott på sälg i Mälardalen, i en omfattning som aldrig tidigare skådats. Christer Björkman vet inte om denna händelse har något med ändringar i klimatet att göra, och betonar att det är för tidigt att göra bestämda förutsägelser av hur risken för utbrott påverkas av klimatförändringar: Våra undersökningar av hur skadegöraren svarar på ökade temperaturer är en viktig pusselbit, men vi behöver också förstå hur baggarnas värdväxter och naturliga fiender påverkas. Källa: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 9

10 Foto: Pfizer Prestigefyllt pris till Pfizer Det här är en framgångssaga för Pfizer, Strängnäs och Sverige och ger oss en större möjlighet att marknadsföra vår kompetens inom högteknologisk tillverkning av biologiska läkemedel och vår produktionskapacitet internationellt, säger Kirsti Gjellan som är ansvarig för anläggningen. 10 I konkurrens med 26 andra högteknologiska projekt i elva länder har Pfizers nya biotekniska fabrik i Strängnäs fått utmärkelsen Facility of the Year Award från ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering) inom kategorin Operational Excellence. I sin motivering skriver juryn att Pfizers nya fabrik, projekt Pegasus Bio 7, har lyckats optimera befintliga processer, bygga in en högre grad av flexibilitet och öka effektiviteten avsevärt. Vi har nästan lyckats fördubbla produktionskapaciteten som ett konkret resultat av vårt målmedvetna och fokuserade arbete. Att vi dessutom har fått den prestigefyllda internationella branschutmärkelsen är förstås extra glädjande, säger projektledaren Kim Sandell. Om fabriken I den nya fabriken tillverkas aktiva läkemedelssubstanser för Genotropin och Somavert. Genotropin är ett tillväxthormon. Somavert är en tillväxthämmare som ges till patienter som lider av akromegali, storväxthet. Pfizer har producerat E.coli-baserade bioteknologiska läkemedel sedan 1980-talet vid anläggningen i Strängnäs. I fabriken tillverkas även Fragmin som förebygger blodpropp. Pfizer har under de senaste åren gjort stora investeringar i anläggningen i Strängnäs och 2009 invigdes den nya flexibla, högteknologisk fabriken som nu tilldelats ISPE-priset. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EMAS, AFS Om Pfizer Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Källa: Pfizer

11 Ny bok om sårbehandling Nyheter i korthet Nu har en ny upplaga av Sårbehandling - katalog över sårprodukter lanserats. Den är uppdaterad och full av kunskap om olika behandlingsmetoder för olika typer av sår. Boken ger också en möjlighet att genomföra den nya behandlingsvägen med aktiv istället för passiv sårbehandling. Sårbehandling - katalog över sårprodukter 2011/2012 är en unik sammanställning av produkt- och hjälpmedelssortimentet för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl vardags-sårprodukter som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställningen gör det enkelt; dels finns alla produkterna indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels ligger de i bokstavsordning med beskrivningar. Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling och underlättar val av förband vid olika sårstadier och olika sårproblem för vårdpersonal. Boken har sammanställts av Margareta Grauers, dermatologsjuksköterska och sårkonsult, och Christina Lindholm, leg. sjuksköterska, medicine doktor och professor i klinisk omvårdnad. Källa: Gothia Förlag Rent Rum Direkt! Genano 310 Medical Höjer luftkvaliteten, luftcirkulation i befintliga rum <10 cfu/m3 air, partiklar UFP <3 nanometer. Ultrafina partiklar elimineras! Ultraren inomhusluft utan kostsam ombyggnad! Genano 310 Luftreningsteknik är certifierad av Finska läkemedelsverket utan restriktioner.

12 Otillåtna halter av formaldehyd i hårprodukter Läkemedelsverket har vid laboratorieanalyser hittat formaldehyd i salongsprodukter för håruträtning. Flera av produkterna hade en högre halt än den maximalt tillåtna, och innehållsdeklarationerna hade brister. 12 L äkemedelsverket har under hösten fått signaler om att vissa produkter för håruträtning innehåller formaldehyd i för höga halter. Verket har därför begärt in och analyserat ett antal produkter för det specifika användningsområdet. Några av de analyserade produkterna saknar numrering för tillverkningssats (vilket försvårar spårbarheten) och innehållsdeklarationen stämmer inte med analysresultaten. Liknande produkter med för höga halter formaldehyd har även påträffats i andra länder, t.ex. Irland och USA De produkter som Läkemedels-

13 Fakta Otillåten hög halt av formaldehyd: Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution 7.9% Brazilian Brush Step 1A Modeler Liss 1.1% Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment 1.6% Keratin Complex Smoothe 0.36% Formaldehyd är inte deklarerat i innehållsdeklaration: Marcia Teixeira Brazilian Keratin Treatment EU 0.20% Marcia Teixeira Extreme De-Frizzing Treatment EU 0.19% verket har analyserat används för att göra håret rakare. Resultatet från behandlingarna varar i 2-4 månader. Produkterna används främst på hårsalonger, tillsammans med värmebehandling/ plattång. Innehåller produkterna formaldehyd frisätts ämnet vid värmebehandlingen, vilket kan orsaka besvär för frisör och kund. Symptom Formaldehyd verkar irriterande på ögon och luftvägar. Inandning under lång tid kan ge luftvägsirritation, nästäppa och andningsbesvär av astmatyp. Upprepad hudkontakt kan ge allergiska reaktioner. Formaldehyd i låga halter är dock tillåtet i kosmetika som konserveringsmedel. Läkemedelsverket har kontaktat de berörda företagen via brev för att ge dem tillfälle att yttra sig om analysresultaten. Produkter med för höga halter formaldehyd har redan dragits tillbaka. Företagen bakom Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution och Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment avser istället att lansera ersättningsprodukter vilka inom kort kommer att analyseras av Läkemedelsverket. Källa: Läkemedelsverket Fakta Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. RenaRum 1/

14 Nytt antimögelmedel för fasadfärger Ett gissel för alla husägare med målad träfasad är de svartprickiga mögelsvamparna som förstör glädjen av måleriarbetet efter bara några år. Snart kommer det att finnas en lösning, en svensk uppfinning som i princip eliminerar behovet av ommålning. D et är Göteborgsföretaget Capeco, som med en ny teknik att binda bekämpningsmedel i mikrokapslar i målarfärger kan sätta färg på luttrade husägares vardag. Nu utvecklas produkten tillsammans med bl.a. ledande färgtillverkare och man räknar med att lansera nya fasadfärger med ett effektivt antimögelmedel om bara ett år, både i Sverige och internationellt. Vi eliminerar helt enkelt behovet av fasadunderhåll Bekämpningsmedlen i de fasadfärger, som säljs idag fungerar cirka två år efter målning. Sedan ökar risken för mögelsvampangrepp. Capecos innovation förlänger motståndskraften betydligt eftersom de skyddande biociderna frisätts mycket långsamt. Vi eliminerar helt enkelt behovet av fasadunderhåll genom att målarfärgen inte blir angripen, säger Gia Kourouklidou, VD för Capeco. I princip utgår innovationen från tekniken att binda biociden jodkarbamat i mikrokapslar av en speciell polymer, en kemisk 14

15 plast-förening. När det sedan sakta frisätts blir följden att mögelsvampen inte fäster på färgen. Kvinna i ledningen Företaget befinner sig i ett tidigt skede men har stora möjligheter att lyckas på en marknad där konsumenterna upplever ett stort problem med mögelangripna fasader. Det dröjer dock innan produkten når marknaden eftersom det krävs fortsatta tester. Vi tror dock på tekniken och på de drivkrafter som finns hos företagsledningen. Nu tillförs kapital för att utveckla produkten för en industriell produktion. Det RenaRum 1/

16 är också glädjande och ovanligt med en kvinna i ledningen för ett tekniskt startup-företag, säger företagsrådgivaren Heléne Öhrvall hos Almi Väst. 16 Nu förbereds en storskalig produktion Mikrokapslarna tillverkas redan idag som en pilotproduktion av en kontraktstillverkare. Man samarbetar också med stora färgtillverkare och hoppas kunna få ut färger med mikrokapslar under De verkliga kunderna är globala s.k. biocidtillverkare, som tar fram det grundmaterial som sedan färgtillverkarna använder sig av. Intressanta marknader framöver är Europa och Nordamerika. - Det är främst i lagom varma och fuktiga miljöer som våra kapslar kan komma till sin rätt då svampangreppen är som allvarligast i just sådana miljöer, säger Gia Kourouklidou. Nu förbereder man en storskalig produktion med hjälp av den nyemission som gjordes förra sommaren och även under kommande år räknar man med fler nyemissioner. Almi Väst har varit involverad redan under förstudierna av innovationen och med innovationslån och rådgivning. Även Innovationsbron, Chalmers Innovation, Västra Götalandsregionen och Vinnova har medverkat med stöd och finansiering. Resultat av forskning Företaget Capeco grundades 2008 och utsågs samma år till Årets Språngbrädeföretag av Connect Väst. VD är Gia Kourouklidou, som är bioteknikingenjör från Chalmers och företaget Capeco startade som ett projekt på GIBBS, Göteborg International Bioscience Business School, tillsammans med Robert Svensson och Matilda Ekman. De mikrokapslar som nu tas fram är ett resultat av Magnus Nydéns forskning. Han är professor i teknisk ytkemi vid Chalmers och dessutom huvudägare och forskningschef i Capeco. Det finns mikrokapslar på marknaden men inte i den form som nu tagits fram med en långsam och kontrollerad frisättning. Vad jag vet är det ingen som använder sfärer i färg för att binda biocider, säger Magnus Nydén. Tekniken är patentsökt. Avråder Försäkringsbolaget Folksams test av fasadfärger förra året gav bara sju av 45 färger godkänt. 25 av färgerna hade börjat mögla efter två år. Folksam avrådde därför från användning av de produkterna. Slutsatsen är att om bara var sjunde fasadfärg på marknaden klarar rimliga krav innebär det att färger med Capecos mikrokapslar kan få en stark marknadsposition. Källa: ALMI Företagspartner Väst

17 17

18 Tema Mikrobiologi Mikrobiol 18

19 ogi Mikrobiologin är läran om mikro organismer, dvs all de organismer som är så små att de inte syns för blotta ögat. Man har sedan urminnes tider levt utan vetskap om mikroorganismer, men trots detta drabbats av dem i form av epidemier och olika typer av utbrott. Mikrobiologin är en av de allra yngsta vetenskaperna och är en spännande värld, som påverkar oss människor både på gott och på ont. Av Matts Ramstorp M ikrobiologi är läran om mikroorganismer, dvs alla de organismer som är så små att de inte syns för blotta ögat. Man har inte känt till mikroorganismerna så länge trots att de har påverkat våra liv både på gott och ont. Mänskligheten har alltid varit påverkade av dessa små organismer, främst genom att de kan ge upphov till sjukdomar men också att man kan använda sig av dem i samband med tillverkning och beredning av livsmedel. Mikrobiologin räknas som en av de allra yngsta vetenskaperna, man har inte känt till organismernas existens mer än cirka 150 år. Detta innebär att allt finns dokumenterat, från att man för första gången såg mikroorganismer i ett mikroskop och hela vägen fram till idag. Genom upptäckten av mikroorganismerna fick man en möjlighet, inte bara att karaktärisera dem, utan också att studera hur och var de fanns i sin rätta miljö. All denna kunskap används idag för att studera och analysera hur dessa mikroskopiskt små organismer kan påverka våra liv och allt vi hanterar. Inte alltid till skada Gemene man anser många gånger att mikroorganismer är farliga, men på det hela taget är de flesta ofarliga och till och med även nyttiga för oss människor. Detta märks inte minst på det allt större utbud av produkter, till vilka nyttiga mikroorganismer tillsatts för att bland annat stärka vårt immunförsvar. 19

20 Tema Mikrobiologi 20 Ovetenskaplig indelning av mikroorganismer De essentiella mikroorganismerna representeras av de som finns i naturen och som bl a ansvarar för nedbrytningen av organiskt material. Dessa organismer används också industriellt i samband med t ex avloppsvattenrening och kompostering. Den andra gruppen, de användbara mikroorganismerna, har varit i människans tjänst sedan lång tid, till och med så lång tid tillbaka att man inte hade någon kännedom om att de fanns. Dessa organismer används t ex då man bakar bröd, vid tillverkning av öl, vin och andra typer av alkoholhaltiga drycker, mjölbaserade syrade produkter, ost och penicillin. Denna grupp av organismer har ökat kraftigt med tiden, främst genom den genetiska möjlighet som idag finns att modifiera organismerna så att de producerar substanser som de normalt sett inte kan. De mikroorganismer, som enligt denna uppdelning kategoriseras som oskadliga, utgörs främst av de som tillhör människans normalflora. Trots att dessa organismer koloniserar på och i oss människor och normalt anses som ofarliga så kan de, om de kommer på fel plats och (eller) vid felaktigt tillfälle, ställa till med stora problem. Den fjärde gruppen, de skadliga mikroorganismerna, är sådana som kan ha en negativ effekt på olika typer av produkter, t ex livsmedel, läkemedel och (eller) kosmetiska preparat. Inom livsmedelsindustrin kallas denna typ av mikroorganismer normalt för produktförstörare. Det är viktigt att poängtera att de produkter som påverkas av dessa mikroorganismer i vissa fall kan upptäckas genom att produkten ändrar utseende, färg, lukt och smak. Denna förändring gör dock inte produkten farlig att konsumera utan påverkan är endast kosmetisk. Den femte och sista gruppen mikroorganismer är de som här valts att kallas för farliga. Vetenskapligt kallas dessa för patogena mikroorganismer och kan ge upphov till sjukdomstillstånd. Finns överallt Mikroorganismer finns överallt! De lever på och i oss människor, i den luft vi inandas och i det vatten vi dricker. I många fall lever vi i symbios med organismerna, dvs man har i dag belägg för att många mikroorganismer, speciellt de som finns i människans normalflora, har skyddat oss från farliga och sjukdomsalstrande organismer. Ovetenskaplig indelning Mikroorganismer brukar normalt delas in i olika grupper beroende på hur man karakteriserar de olika cellerna. För att ge en bättre bild av var och hur mikroorganismer finns och där de oftast har en mer eller mindre specifik uppgift, så ger denna ovetenskapliga uppdelning en bild av situationen. Man kan då dela in organismerna i följande undergrupper: Essentiella Användbara Oskadliga Skadliga Farliga Se separat faktaruta till vänster. Vetenskaplig indelning Rent vetenskapligt delas organismer in på ett helt annat sätt. Det allra enklaste sättet är: Bakterier Svampar Mögel och jäst Alger Protozoer Virus Dessa typer av organismer behandlas utförligare i faktarutan till höger.

21 Kontroll och styrning Ett stort antal verksamheter som arbetar med krav på renhet och hygien måste ha kontroll över de eventuella mikroorganismer som finns i produkten alternativt i processen eller den omgivande luften vid hanteringstillfället. Detta görs på ett antal olika sätt genom användning av kontrollerade lokaler eller renrum, med hjälp av desinfektion eller till och med sterilisering. Desinfektion innebär en reduktion av det totala antalet organismer, vanligtvis på en yta. Sterilisering är en teknik alternativt en kemisk substans som har en möjlighet att skapa ett sterilt tillstånd. Begreppet steril är absolut och innebär en total avsaknad av levande organismer. Vetenskaplig indelning av mikroorganismer Bakterier Läran om bakterier kallas för bakteriologi och omfattar ett mycket stort antal mikroskopiskt små organismer. Bakterier finns nära nog överallt, i jord, i lerpölar och andra stillastående vattensamlingar, yttre såväl som inre ytor hos oss människor, högre djurarter samt hos växter. Bakterier är verksamma i en mängd olika processer, t ex vid uppkomst och spridning av många sjukdomstillstånd, vid kompostering, dvs nedbrytning av organiskt material, vid nedbrytning och spjälkning av olika födoämnen under matsmältningsprocessen samt som en viktig komponent i samband med produktion av olika former av kemikalier och livsmedel. Svampar Svampar, som också kallas fungier, är samlingsnamnet för mögel och jäst. Mögel och jäst kan, till skillnad från alger, inte genomföra fotosyntes utan skaffar näring och energi på annat sätt. Vanligtvis förekommer svampar i eller på matvaror som inte lagrats på ett tillfredställande vis, t ex långvarig förvaring vid alltför höga temperaturer. Mögel bildar ett spetsliknande täcke som i många fall kan observeras direkt på det angripna materialet. Det spetsliknande nätverket kallas för mycelium och består av ett stort antal trådar som kallas hyfer. I de yttre regionerna av dessa hyfer bildas mögelsporer, vilka är specialiserade celler som ansvarar för bland annat reproduktion, spridning av mögel till andra födoämneskällor samt som skydd. Alger Alger skiljer sig från övriga mikroorganismer främst genom sin förmåga att genomföra fotosyntes. Fotosyntes, som är speciellt utmärkande för växter, är den biokemiska process som används för att konvertera solljus till kemisk energi. Alger kräver både vatten och ljus för att överleva och föröka sig och de förekommer främst i miljöer där dessa båda krav är tillgodosedda. Protozoer Namnet protozo kommer från grekiskans protos som betyder den första och zoon som betyder djur. Protozoer studeras i den vetenskap som går under benämningen protozologi. Dessa organismer består av enstaka celler och förekommer aldrig sammankopplade till andra protozoer. De finns främst i stillastående vattensamlingar som innehåller gott om organiskt material, t ex ruttnande material i lerpölar. De återfinns också i sand vid havet och kan också fungera som parasiter hos olika djur och växter. Protozoer spelar en viktig roll i naturens kretslopp. Virus Namnet virus kommer från latin och betyder gift. Man trodde, då de större mikroorganismerna upptäcktes, att patienter som insjuknat till följd av virusinfektion inte utsatts för några mikroorganismer i egentlig mening utan att de påverkats av en typ av gift. Virus består av extremt små så kallade submikrona partiklar som tränger in i en levande cell, varefter viruset tar över den invaderade cellen som omprogrammeras för att tillverka nya virus. Den invaderade och infekterade cellen skadas genom viruspåverkan och dör oftast efter en viss tid. 21

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

Rengöringsprojekt med ATP-mätare 2015

Rengöringsprojekt med ATP-mätare 2015 Rengöringsprojekt med ATP-mätare 2015 stockholm.se Rengöringsprojekt med APT-mätare 2015 Juni 2015 Dnr: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Madelaine

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Rune Ericson Page 1

Rune Ericson Page 1 Innehåll LTSF - Low Temperature Steam Formaldehyde - Formaldehyd - Regulatorisk situation - Getinges LTSF process - Miljöpåverkan och hälsofaktorer - Ekonomi - Sammanfattning Rune Ericson 2007-01-21 Page

Läs mer

SNABB RENGÖRINGSKONTROLL MED ATP

SNABB RENGÖRINGSKONTROLL MED ATP SNABB RENGÖRINGSKONTROLL MED ATP Vad är ATP? ATP (Adenosin Tri-Phosphate) är ett ämne som finns i alla celler. ATP bildas i energigivande reaktioner och förbrukas i energikrävande reaktioner och fungerar

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Vetenskaplig rapport

Vetenskaplig rapport Vetenskaplig rapport Frågeställning: Behövs handsprit för att man ska hålla en god handhygien? Emma Berndtsson Gunnesboskolan 9B Skapad vecka 20 17/521/5 Handledare: Annika Berndtsson Huvudlärare: Pernilla

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt.

Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt. Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt. Dina djur mår bättre med rent dricksvatten. Och de producerar bättre! Rent dricksvatten är en förutsättning

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Välkomna!! Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Tillsyn Miljökontoret är tillsynsmyndighet

Läs mer

Sedan många tusen år utnyttjar människan svampar. Jästsvampen som är en encellig svamp får denhär degen att jäsa upp och bli luftig och porös.

Sedan många tusen år utnyttjar människan svampar. Jästsvampen som är en encellig svamp får denhär degen att jäsa upp och bli luftig och porös. Svampfilmen Under större delen av året ser vi inte till några svampar i skog och mark. De lever nere i marken osynliga för oss. På sensommaren och hösten skjuter de snabbt upp ur marken, särskilt om det

Läs mer

Influensavaccinationen 2011

Influensavaccinationen 2011 Influensavaccinationen 2011 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Mats Erntell, smittskyddsläkare 2011-09-08

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

Horseguard. Ytdesinfektion. ångtidsskydd mot bakterier och virus. Science. En teknologi med långtidsskydd

Horseguard. Ytdesinfektion. ångtidsskydd mot bakterier och virus. Science. En teknologi med långtidsskydd Science Guardian förhindrar smittspridning av alla Horseguard Science Desinfektion En teknologi med långtidsskydd 1 Ytdesinfektion Häst och stallprodukt ångtidsskydd mot bakterier och virus Science Guardian

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Kriterier för rekommendation av målarfärg

Kriterier för rekommendation av målarfärg Kriterier för rekommendation av målarfärg Bakgrund Många frågor från medlemmar och allmänheten till handlar om luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som uppkommit pga emissioner från målarfärger. Vi har

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Hygienombudsträff HT- 2015. Välkomna!

Hygienombudsträff HT- 2015. Välkomna! Hygienombudsträff HT- 2015 Välkomna! Vinterkräksjukan Vad är Calici? Hur sköter vi hygienen kring vårdtagare med Calici? Hur kan vi förhindra spridning av Calici? Vad orsakar vinterkräksjuka och hur sprids

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

Anolytech Disinfection System

Anolytech Disinfection System Anolytech Disinfection System Disinfection for healthier businesses ill st e ld al y va ent pan h ec nm om 2 lyt viro y C 201 o An En olog ear Y n ch he Te of t Bakterier kostar Bakterier, virus, svampar

Läs mer

Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning

Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Information till gränsvärdena Varje parameter med ett gränsvärde i bilaga 2 i föreskrifterna har ett avsnitt som ger en kort information om parametern

Läs mer

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Behövs de:a? Varför? När? Krav på produkter? Vad ska vi använda? Hur ska vi göra? Vän eller fiende? - överlevnad i vår miljö?

Läs mer

30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika

30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika 30 svar på de vanligaste frågorna om infektioner & antibiotika 1 2 Den här broschyren innehåller svar på några av de vanligaste frågorna kring infektioner och antibiotikabehandling. Svaren är granskade

Läs mer

Faroanalys. Exempel på utformning av faroanalys

Faroanalys. Exempel på utformning av faroanalys Faroanalys Exempel på utformning av faroanalys En faroanalys utgör det första steget mot ett HACCP - baserat synsätt (se faktaruta 1) för ett livsmedelsföretag. Analysen gör det möjligt att på ett strukturerat

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp I N FO R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp är ett vanligt besvär. Fotsvamp är ännu vanligare och är oftast en grund till att man drabbas av nagelsvampsinfektion på tårna.

Läs mer

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering (Tuula Cammersand) Sarah Sim, projektledare SIS, MSc, PhD SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter,

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Exempel 2 av: Christopher Nilsson

Exempel 2 av: Christopher Nilsson Du är en mycket viktig person! Du jobbar ju med livsmedel Livsmedelslagstifning EU förordningen Livsmedelslagen Livsmedelsförordningen Livsmedelsverkets författningar (LIVSFS) Grundförutsättningar Upprättande

Läs mer

Medical Products Agency Läkemedelsverket Ledande kraft i samverkan för bättre hälsa. Susanne Baltzer, ansvarig Innovationskontoret

Medical Products Agency Läkemedelsverket Ledande kraft i samverkan för bättre hälsa. Susanne Baltzer, ansvarig Innovationskontoret Medical Products Agency Läkemedelsverket Ledande kraft i samverkan för bättre hälsa Susanne Baltzer, ansvarig Innovationskontoret 1 Läkemedelsverket Statlig myndighet under Socialdepartementet Huvudsakligen

Läs mer

Rengöringsprojekt på restaurangkök i Nacka Kommun

Rengöringsprojekt på restaurangkök i Nacka Kommun Rengöringsprojekt på restaurangkök i Nacka Kommun Hösten 2012 Livsmedelsinspektörer Miljöenheten Nacka Kommun Projektansvariga: Dunia Daoud Lina Svärd POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Elektrolysvatten. Miljövänlig teknologi för vattenrening,desinfektion och sterilisering

Elektrolysvatten. Miljövänlig teknologi för vattenrening,desinfektion och sterilisering Elektrolysvatten Miljövänlig teknologi för vattenrening,desinfektion och sterilisering 1 Aquacode AB har specialiserat sig på att erbjuda kostnadseffektiva, miljövänliga och hälsoofarliga lösningar för

Läs mer

Desinfektion av vattensystemet i dentala unitar. - enligt Umeå-modellen. Umeå-modellen 20090901 Sid 1 av 7

Desinfektion av vattensystemet i dentala unitar. - enligt Umeå-modellen. Umeå-modellen 20090901 Sid 1 av 7 Desinfektion av vattensystemet i dentala unitar - enligt Umeå-modellen Umeå-modellen 20090901 Sid 1 av 7 Bakgrund I de dentala unitarna finns ett system av rör, slangar och ventiler, som leder fram vatten

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 1012 samt 1013 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete 1.3 Namnet på bolaget/företag

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Entreprenören i fokus, v 17, 22-26 april 2013

Entreprenören i fokus, v 17, 22-26 april 2013 Måndag 22/4 kl 8.00-9.00, Munktell Science Park Arr: Eskilstuna kommun Hur får vi ut ny energieffektiv teknik på marknaden? Per Ekstorm berättar hur Eskilstuna kommun erbjuder företag att testa och utvärdera

Läs mer

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka?

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka? Kvarka hos häst : 2012 10 19 09:49 När tävlingssäsongen är igång så kan lätt smittsamma sjukdomar överföras, därför är det viktigt att man försöker att förebygga smittspridningen. Kvarka hos häst är en

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Exempeluppgift. Förutsättningar för liv

Exempeluppgift. Förutsättningar för liv Exempeluppgift Förutsättningar för liv exempeluppgift för läraren FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LIV I den här uppgiften får eleverna träna på informationssökning i en läroboks text. Informationen använder eleverna

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Labtech. Erbjudande Labtech. Marknaden för biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. En växande nordisk marknad. Marknaden för diagnostik

Labtech. Erbjudande Labtech. Marknaden för biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. En växande nordisk marknad. Marknaden för diagnostik Labtech AddLifes affärsområde Labtech består av 14 operativa bolag inom diagnostik och bio medicinsk forskning och laboratorieanalys. Framförallt erbjuds instrument och utrustningar kombinerat med reagenser

Läs mer

Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem

Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem RENT VATTEN ÄR SUNT VATTEN FÖR GOD HÄLSA Hur mycket behöver du? 41 54 kg 55 68 kg 68,5 86 kg (250 ml) glas Vatten är en värdefull källa till spårmineraler

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

MAPAX your concept for quality food.

MAPAX your concept for quality food. MAPAX your concept for quality food. MAPAX förpackning i modifierad atmosfär förlänger hållbarheten på ett naturligt sätt. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 MAPAX förpackning i modifierad atmosfär

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer

Invigning av en ny Infektionsklinik i Malmö 2010!

Invigning av en ny Infektionsklinik i Malmö 2010! Invigning av en ny Infektionsklinik i Malmö 2010! 1 2 3 4 Ny infektionsklinik - metoder Att bli involverade som infektionsspecialister Vad hade vi tidigare? Architecture design precedents. Positivt och

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

: TANET MULTITAN 10 X 1 L

: TANET MULTITAN 10 X 1 L AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61237 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär 2014-10-03 Solgerd Gotvik Nybliven pensionär När jag blickar tillbaka och ser att jag har varit 49 år i sjukvården på Gotland, så blir jag lite nostalgisk och undrar, vart tog åren vägen?? Under åren har

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Medicinsk Lustgas Strandmollen 100 %, medicinsk gas, flytande. Dikväveoxid (medicinsk lustgas)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Medicinsk Lustgas Strandmollen 100 %, medicinsk gas, flytande. Dikväveoxid (medicinsk lustgas) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Medicinsk Lustgas Strandmollen 100 %, medicinsk gas, flytande Dikväveoxid (medicinsk lustgas) Läs noga igenom denna information innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Vad är vatten egentligen?

Vad är vatten egentligen? Vad är vatten egentligen? Torbjörn Lindberg Tillsynsavdelningen Livsmedelsverket Försörjning med dricksvatten i Sverige Kommunala förvaltningar och bolag Cirka 85 % av den storskaliga dricksvattenförsörjningen

Läs mer

HACCP first aid kit Tio steg för säker ost

HACCP first aid kit Tio steg för säker ost OST HACCP first aid kit Tio steg för säker ost Tio steg för säker ost Hantverksmässigt tillverkad ost ska man njuta av. Även du som tillverkare ska kunna njuta och känna dig trygg med att din ost är säker.

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras En Sifoundersökning om attityder kring att åldras Innehållsförteckning Metod Introduktion Svenskarna om att åldras ATT ÅLDRAS Positiv syn på åldrandet LIVSGLÄDJE Äldre nöjdast med livet Familj och hälsa

Läs mer

Studiehandledning. IBM240 Infektion, immunologi, tumörbiologi och hematologi med egenvård, 7.5 hp

Studiehandledning. IBM240 Infektion, immunologi, tumörbiologi och hematologi med egenvård, 7.5 hp Sahlgrenska akademin Institutionen för biomedicin Studiehandledning IBM240 Infektion, immunologi, tumörbiologi och hematologi med egenvård, 7.5 hp Kursen ingår i receptarieprogrammet Göteborgs universitet

Läs mer

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Genano Svenska AB Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Bakgrund Visste du att: Det finns mer än 600 000 personer i Sverige som lider av astma Mer än 2 000 000 personer har problem med inomhusluftens

Läs mer

en vision om ren luft friskt vatten

en vision om ren luft friskt vatten en vision om & ren luft friskt vatten Två bröder med samma näsa för frisk luft Minns du kampanjen Håll Sverige rent? Det var ett av de första intrycken som bröderna Gilanpour fick när de kom till Sverige

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN Kod 102120E Version 1 Revisionsdatum 2 december 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer