R A R T F O L K. Pris 50 öre. ) Fyra berättelser på närkengska \ \ åv. J. L. Sa x o n. (Säljes till förmån för Gällersta forngård) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R A R T F O L K. Pris 50 öre. ) Fyra berättelser på närkengska \ \ åv. J. L. Sa x o n. (Säljes till förmån för Gällersta forngård) )"

Transkript

1 R A R T F O L K ) Fyra berättelser på närkengska \ \ åv J. L. Sa x o n Pris 50 öre (Säljes till förmån för Gällersta forngård) ) \ ) i ) ) \ \ { { i j i \ ) < $ > NUTIDENS FÖRLAGS A. -B. StOCKHOLM )

2 R A R T F Ô L K Fyra berättelser på närkengska åv J. L. Saxon (Säljes till förmån för Gällersta forngård) Ref.mag.småtr NUTIDENS FÖRLAGS A. -B STOCKHOLM STIFTELSEN SAXONS NÄRKESARKIV \ J

3 DEN LECKSTA. Kall Perse i Atersta hadde länge vari skrabbuger, men en löjda, når han kom från stan å hadde tagi sej lite för mycket te bästa, tullra han i kull i farstuge sôm um han fått ett skôt. Då vart stor ôppståndelse. Husfôlke kom te stäss, å Lars, ende sôn, spännde för»päla» å for te stan ätter doktorn. Men når doktorn kôm, sa han, att dä'nte va någe å göra ve Kall Perse. Han hadde fått slag å va dö sôm en sten. Dä går ôfta så mä dôm, som gangnar lite mycke åv dä starka, sa doktorn. Dä vart gravöl å boôppteckning å allt di där, sôm hör ihopp mä ett dössfall. Å Lars tog gårn mä kritter å reskapp, sôm dä befanns, å kära mor feck unnatag å flötte in i unnatagsstuga. Dä va engen orning me'na, så dä va inte te tänka, att ho skulle kunna förestå Larsas hus. Lars feck snart nog lära sig hur svårt de ä för en bonne te vara ungkar å bara ha piger gåennes över allting. Dä va så mycket, sôm slarva's bôrt. Å dä va ändå inte det värsta. Dä ä trälutt te inte ha nåen å tale mä, alle hälst um en ä unger å har huve på skaft som Lars. Va han behövde, va e hustru.

4 4 Men han kunne inte fatta nåen kälek te nåra flecker i sockna um dä nu va, att han kände dôm för väl. Kvinnfolk å linne ska en inte välja i ellsljus, säjer ett orspråk. Ett tag tänkte han närapå sätta in en ornangs i Närkes Allehanda, men dä va ju lite besvälitt, å så latte han dä vara. I ställe geck han te farbror sin, sôm va nämndeman och for via ikring, å frägte honum, um han visste åv nåra passane flecka.»du kan få e på vart finger, um dä kniper», svarte farbrodern.»men ja ska nöja mig mä te visa dej på två. Di bor båga i Skallebjörka i Ekeby. Håcken - dera sôm hälst åv dôm blir för dej som ler te långhalm».»ä di så lika då?»»nej, tvärtum. Den ena ä riker, å den annra ä duktiger».»den rika, hur sir ho ut?»»inte ä ho åv den alle vackerste sôrten, men ho sir i alla fall inte ut så, att ho skrämmer hästar te skena. Nåra kviga ä ho inte te åra, men i alla fall inte ällre än att ho kan ge dig bå drängar å piger. Dä ä bara ho å brodern. Han ska ta går'n. Ho får en rejäl utlösen, för di ä alldeles skullfria, å åv deras myckne utlånte pangar ska ho ju ha hällta».»å den duktiga?»»dä ä e rustande flecka, stor å bre. Ho ä lika duktiger te utegöra som en kar, å de har ho mest lust för, sôm alla kraftiga kvinnfolk. Når ho sprätter dynga, ryker gyssla kring'na som ett môln. Ä dä fråga um te ta ôpp sä, finns den karn inte, som kan trôtta ut'na. Ho ä från ett välbärgat hem, så du får så mycket me'na, att du kômmer ur gälla å kan rusta ôpp husa, sôm ä dä sämsta på din gål».»tror ni då, att di vill ha mej?»»ja då! Håckendera sôm hälst tar dej mä ôppräckta hänner. En halvgål mä skogen närapå orörder å kvarn å en granner pôjke, det måtte duga. Ättersôm du ä nykterhetskar å inte, sôm far din, förstör pengar på fylle eller göra dumma affärder i fylle, så slutar du sôm riker. Du får vem du blenker ått, pojke!»»ä dä inga aen ni kan tebju mej?»»i Oxlevärsta har di e, sôm ä umtalter för sin fägerlek di liknar henne ve jumfru Maria på altartavla, å ho ska vara så knäpper te väva fina ryer å borslinne, å te sy å tôcke där knôpgöra. Men då ä ju inte någe för en bonne, å fadern har bara en åttendel, å flere barn ä di, så ho kan inte föra mä sig någe i huse». Mä de beske geck Lars. Annre dan på môern sa han te drängen te dra fram körke- å stassvangen å sela den leckste hästen mä den nye seern. Sjôlv tog han på sig sina trasugeste arbetsklä'r. Men han hadde herdasdräkta i vangstoln. Når han kôm te gäschivargårn i Torsta ställde han in hästen där å gick fram te går'n, där den rika bodde. 5

5 6 Dä va e sån där nymodiger kôrsbyggning. Han hörde, att dä spelte ôrgel i saln å förstog, att dä va ho. Han geck in där.»guss fre», sa han å bôcka sig. Men ho låssas inte si'n utan spelte bara på. Når stycke va slut, vände ho sej um, å når ho så visa ögesyna, så tänkte han:»dä tôl allt ve, att du ä riker». Han bôcka sej igen å sa, att han va en vandranne gesäll å bä um e lita hjälp på resa.»gåck din väg, landstrykare», skrek ho te.»du lortar ju ner gôlve!» Å ho vart närapå svarter i syna. Då jämra han sej å sa, att dä ä svårt å vara utan arbete.»vi ha'nte någe sån't å ge dej», fräste ho sôm e katta. Mä dä geck han te den annra flecka i bynn. Ho va'nte inne. Ho höll te i laggårn å môka, å ho bar syn för farbrorns sägen. Dyngeskôvla gunga så lätt i hennesass hänner sôm um dä hadde vari ett verke - skaft. Nog kan de vara rolitt te si kraftiga människer, å att di'nte håller sej för goa för någe arbete, men môkning ä karagöra, å här va de ju inte fattigdomen, sôm tvenga. Nog ä de rolitt te si kraftiga människer, men når dä ä fråga um kvinnfolk ska dä i alla fall vara måtta mä't. Den här var så långer, att ho nätt å jämt kunne stå raker i laggårn, å ho va bre som e ladörr över röva. Han gjorde sej te här på samma vis som på de första ställe.»hjälp på resa!» hånskratta ho.»han går ju, å de kôstar ju'nte någe».»törs jag be om lite mat?» ba han.»ja ha'nte smaka varsken vått eller tôrrt i dag».»så, säger alla strykare. Skulle en ge ått alla, som kumme, vurte en inte riker».»inte fattiger heller», sucka han. Ho vart alldeles rö i syna.»var åtminstone bra å ge mig en dreck mjôlk», sa han i den ynkligesta ton. Ho svarte mä te löfta dyngeskôvla. Han visste inte um hon bara hytte för te skrämma'n eller um ho värkligen ämna driva te'n. I alla fall tappa ho jämvikta å satte sej mitt på dyngeflon. Dä måtte ha taji ordentlitt i den stadige bakdeln hennesass, för han tyckte att hela laggårn darra på sin grunn. Dä va värkligen e syn! Nu kunne han inte hålla sej längre utan ga te ett gapskratt, så att dä eka ôppe i höskullen åvaför. Han tyckte te å mä, att ko'ra instämde mä'n. Men därmä fick han ôg ben unner sig. Nu geck han te Oxlevärsta-flecka. Ho va hemsamten i köke, når han kôm in där, å sôm ho vände ögera*) mot'en, klack de te i'n, så att han så *) Betyder i detta och en del andra fall ansiktet.

6 8 när hadde tappa kônseftera. Han hadde allri sitt någe så rart i hela sitt liv, å han tyckte, att han gjorde stor synn når han våpas inför'na. Men når han ha börja, feck han lôv å fortsätta. Å så framförde han samma ärne te henne som på di båga annre ställera.»pänningar har ja inga; dä ä allti ont om tôckna i ett småbonnahus», svarte ho, å de synntes på'na, att dä gjorde henne ont te få lov å säga så.»men um han vill ha e smörgås å en dreck mjôlk, så ska ja gärna göra i orneng dä». Han tacka å bocka sej.»kanske han vill, att ja ska värma mjôlka?» sa ho. Dä tacka han för. För då feck han ju sitta så mycke längre i köke hos'na.»dä a svårt te behöva vandra ätter vägar, når en inte vill bättre än älitt tjäna sitt brö gynum arbete?» sa ho.»ja, fälle ä dä dä», svarte han.»men når en nåen sällsynter gång möter så snälla människer sôm ho ä, ä dä sôm um sola titta fram å skengra mörkre för en», sa han. Ho vart rö som ett ellablôs um kinnbena över berömme, för de kunne ju'nte hjälpas att ho tyckte de va rolitt te höra't. Från annra hadde ho mest fått försmädelse för si hjälpsamhet. Han vart sittanes där ett par timmar, å unner t'in löska han ur henne närapå allt han ville veta. Når han skulle gå, räckte ho honom hanna, å han såg då, att den hadde stora trälar. Dä va så, att han hadde 9 villa kyssa den där lilla hanna som ha vurta så hål åv arbete, å han tyckte, att allri hadde nåra så mjuker hann lega i hans. Å når han geck därifrån, visste han hur hans framti skulle gestalta sej. Han hadde träffa på den rätta, å nu skulle dä snart bli kära mor på Kall Persgårn um Anna i Oxlevärsta bara ville. Når han kom tebaks te gäschivaregårn, bytte han um klä'r å beställde kvällssval å satte sej å spraka mä gäschivarn, sôm förståss unnra på vaför han hadde vari utklädder så där. Jo, erkände han, han hadde vari å titta på flecker, å han ville inte lätta dôm veta håcken han va.»dä va kneput», sa gäschivarn å skratta å frägte va dä va för flecker. Dä tarte Lars um å sa ôg, att han tyckte att Anna i Oxlevärsta va den lecksta åv dom.»den lecksta åv dôm! sa' gäschivarn.»um du vill fara gynum sju körkesocknar, ska du inte hitta hennes make. Att inte ho ha gått åt för länge se'n fast ho ä ju så unger, så ingen ti ä förlien för'na visar hur dumma pôjkar ä nu för ti'n. Di fikar bara ätter pengar. Jussôm inte dä skulle vara värt mer, att e flecka kan någe å vill någe. Dä ä kappetal, sôm ger bättre ränta än goss å gull». Å så berätta gäschivarn allt han visste um Anna i Oxlevärsta. Å de geck alltihop bra i lås mä va Lars själv sitt å hört. Å han såg framför sej, når han ville,

7 10 hur allteng stog ordentlitt på sin plass i köke å hur sopat å blåst dä va. Da'n därpå for Lars te Oxlevärsta, men nu i sin fine vang å i herdasklära. Lars ba te få tala mä Annesass far. Han visste mycke bra vem Lars va han bruka alltid mala i Kall Persgårns kvarn å svarte, att Lars va välkummen när han ville te kômma å helsa på, å att han inte kunne önska sej en bättre måg, men att allt berodde på Anna. Lars tarte så ve Anna å sa, att han inte ville begära te få svar på en gång utan att ho skulle si sej för å betänka sej.»dä tackar jag dej för, fast ja'nte tror, att dä behövs», sa ho.»ja ha allt hört talas um Kall Pers Lars i Atersta, så jag vet tôcke hedrande tebu du ger mig; å den böneman du hadde här i går kväll, gjorde't så bra ja låg å ynka mej över honum ännu tess ja sômna».»lilla Anna», sa han å tog na um live å kôm mä sitt kinnben opp mot hennesass... Dä vart en långer puss; å så va dä färditt. mor en bonngål kunna ha hatt. Dä va ett mönsterhus, å det va lecksôm dä skulle ha vari en särskild välsegnelse m ä allt ho rörde ve. Lars vart både körkevärd å nämndeman. Å då säjs, att än i dag går allri nåen luffare ohulpen från den gårn. 11 Dä ha snöga många vintrar se'n Anna å Lars la's ner i den stora syskonabädden ve Gällersta korka ätter ett långt å pleckttroge dagsvärke. Å fast dä ä barnbarna, sôm nu har går'n, talas dä än i dag um dôm bägge. Anna va utropader överallt som den raresta kära

8 TILLIGRAFENS UNNERVERK. För förti, femti år sän bodde e kär eng som hette Anna Lisa, i e backstuga på Aterstaskogen. Fast engen kunne si dä på'na nu, hadde ho vari vacker i sin ungdom, å dä vart för resten hennesass olöcka. Ho tjänte hos kronfojden, å en åv hans skrivare inbilla henne, att han älska henne. Ho vart rådder å feck en pôjke, å ätter vanligheta feck ho inga hjälp te hans oppfostran åv fadern, fast dä va en välbärgater herremanson från Örebro. Men Anna Lisa va duktiger te både sy å väva, så ho redde sej, å hennesass Per Adel va lika bra klädder sôm nåen åv bonnungar. Når Per Adel gått å läst, feck han lov å ge sej ut i väla för te tjäna sitt brö sjôlver. Han feck plass i e handelsbo i Örebro, å där skötte han sej så bra, att han vart antajen te föreståndare för en fillijal, sôm hans hussbonne hadde ôpp åt bärslagshålle. Dä va ju bra, men Anna Lisa kunne nu inte helsa på son sin som ho kunna göra så länge han va i Örebro. Å skriva eller läsa kunne ho inte. Dä hadde ho allri hatt ti te lära sej ho hadde bara hunne mä te knoga å arbeta. På dä vise kunne ho inte få iväg ett 13 brev te honum utan hjälp å inte få veta va som stog i ett svar från honom utan te anlita annra. Så en dag når då va mer än vanlitt ölitt i stuga måtte ho gå te nämndemansmora å tala um hur långsamt dä va ätter pôjken. Där va då en inschenör, som höll på å sätta ôpp en tilligraf en fjälengsväg längre bôrt å nu ba te få bo hos nämndeman mä arbete pågeck. Tilligraf hadde Anna Lisa allri hört talas um, å inschenörn hadde riktigt rolitt åt gumma, som va så nyfiken på te få förklarat va de va. Men han talte um alltihop för henne, från börja te slute, å han hadde allri hatt en ôppmärksammare åhörare. Når kärenga geck hem, va ho så gla, så ho kunne hôppa över små tak. Ho visste nu hur ho skulle få bu te pôjken. Ho kunne tilligrafera te'n! Ett par dagar ätteråt staka ho iväg te Mosås, där inschenörn sagt, att di höll på. Ho träffa honum sjôlver, å ättersom han va så gemener, så talte ho um töcken snäller pôjke ho hadde; hur han sörjde för hennes ålderdom å skrev rara brev te'na å kôm hem å helsa på'na var sömmer å inte skämdes för'na utan geck mä henne te körka å överallt, å nu ville ho skecka ett tôcke där tilligram, som inschenörn hadde tala um, te pôjken å tacka'n för dä sista reckömderate breve å säja, att ho mådde bra å tänkte på'n jämt å ba te Gud för hans välgång bå kväll å môre. Inschenörn sa, att tilligrafen inte var ôppnater för

9 14 allmän drafik, men nog skulle ho få fram sitt tillifram te sôn hennesass. Inschenörn själver hadde e snäller mamma, å han ville uttrycka si högaktningför alla, söm gjorde sina skyldigheter mot mammera. Å så bre han runt på någe, söm såg ut sôm nåra slags stor kaffekvarn, å de smällde så en kunne rektit bli rådder. Å så stanna han åv å sa, att dä va färditt. Dä kôsta enge, sa inschenörn. Gamla Anna Lisa tacka å neg så kjoteln nudda i backen. Å ho hadde knafft vari så fäjen i hela sitt liv sôm når ho nu geck hem. På hemvägen måtte ho in te nämndemans å tala um va sôm ha hänt. Varsken nämndeman eller kära mor va hemma, så ho träffa bara pigera å drängar. Di skratta åt'na å sa, att den där inschenörn bara gjort spetakel åv'na. Inte kunne en skecka ett brev på en trå flere mil bort.»nej ni», svarte Anna Lisa,»den sôm sir på en sôm han gjorde på mej, når han talte um si mamma, den ä inte nåen tôcken leding». Å ho fick inte skam te tack för ho trodd'en um gott. E vecka ätteråt kom de brev från Per Adel, sôm talte um att han fått tillegrame å att inschenörn lagt te nåra vänliga ol för egen del. Å inte nog mä dä. Lite ätteråt kôm dä ett brev från inschenörns mamma, sôm sa, att ho va tvungen te skecka e vänlig helsning te e kvinna, sôm hade samma förmån sôm ho själv: te ha en go sôn. Men inschenörns mamma hadde dessutom e doter, sôm va lika snäller som sôn. 15 Di där breva å tilligrama va sôm ett unnerverk alltihop, tyckte Anna Lisa. Men dä va i alla fall inte dä största unnerverke, sôm tilligrafen stallde te. På våra dog handlingspatron, sôm rådde um boa där Per Adel va föreståndare. Han feck överta hus å lager å alltihop, för änka ville inte ha besvär mä tôcke. Ho var riker sjôlver. Per Adel vart mä dä på en gång välbärgater, för dä va en go affärd, å han va allmänt umtyckter åv fôlke i trakten. Nu flötte Anna Lisa dit för te hushålla för honum. Ja, dä hadde ju tilligrafen inte nåen del i, men väl i dä, sôm vart e följd åv att Per Adel vart sin egen. På sômmern kom inschenörns syster ner å helsa på sin bror. Dä visste Anna Lisa å Per Adel åv, för inschenörn, hadde hjälpt dôm mä flere tilligram um dä, som föregick Anna Lisas flöttneng. Per Adel kunne inte kômma ifrån når allt skulle reas ôpp ätter hans patron, så för dä feck mycke löv te uträttas gynum brev å tilligram. På så vis vart Anna Lisa å Per Adel så bekanta mä inschenörn så di bjö honum å systra te sig. Di for gärna, för di visste att dä va då så obegripligt naturskönt där Per Adel bodde. Dä vart kälek milla inschenörns syster å Per Adel, å sôm di inte hadde någe te vänta på nåendera, så gifte di sej på hösten. Men bröllopen stog i Gällersta, å fästemöa va körkebru med gullkrona. Å bröllopsmiddan åt di i Anna Lises stuga. Så hadde brua bestämt.

10 l6 Dä fanns nock di i Gällersta, som hadde sitt Anna Lisa över åcksla, men nu skämdes di, når di såg hur den fina frökna å mora hennesass hedra bå Anna Lisa å den gamla backstuga. Å, sôm fôlk sa: helylle ä helylle rektitt fint fôlk ä inte höckfärdiga. Di vet, att alla delar sitter på samma ställe hos alla människer å att äta inte förvannlas te rosedôft varsken i herrskap eller bönner. Uttå dä kan en ôg förstå, att dä vart ett löcklitt äktenskap, å dä vart hela halvdussine, som kalla Anna Lisa farmor. Dä ä länge sän allt di där hände. Å tilligrafens unnerverk ä sôm e saga i sockna. MI FÖRSTA FÄSTEMÖ. Når ja va sex år gammal skeckas ja te mormor för te lära mej läsa. Mormor bodde i Sånngropa på Källas äger i Halme socken. Mormor hadde vari gifter mä nämndeman i Källa gårn heter så för dä, att på den finns Sante Olôvs källa. Dä ä en fin gål, å morfar min vart riker, för han brännde. Men dä ä allri nåen välsignelse m ä brännvinspängar. Morfar slog sej i lag mä herrar. Dä sluta mä, att han körde hjäl sej i fylla; å når dä vart boôppteckning bestog di meste tillgångar åv skulder. Alla tyckte dä va synn um mormor, å henne hjälpte di te ett bra unnatag. Men se'n va dä just heller inte någe mer te ta. Mormor hadde gift um sej med en lästaskärare, en skötsammer och duktiger kar. Ja visste då inte um nåen aen morfar, å han kunne allri ha vari snällare ve mej, um han hadde vari min rektige morfar. Te mormors unnatag hörde ett stop mjôlk um dan. Ja feck gå te Källa å hämta mjôlka, å stega mina dit va allti lätta. För dotra i gårn, Alma, va sex år sôm ja å så rar å så obegriplitt snäller. Dä vart kälek från första ögnablecke, som di säjer,

11 18 å engendera åv oss gjorde nåra hemlighet åv'et. Hennesass föräldrar gotog mågapin' på en gång, å allri geck ja därifrån utan att di hadde traktera mej mä någe. Alma kom vareviga dag ôpp te morfars. Di skoja mä mej å sa:»i dag kômmer inte fästemöa di», når ja höll utkik gynum köksfönstre ätter'na. Så små vi va, förstog både ho och ja sej på te välas ja, ôg te kyssas. Morfars hadde förfälit rolitt ått'e, tala di um för mej, når jag vart stor. Varsken Alma eller ja märte någe; vi va för mycke te ôss, båga två. En gång föreslog ja Alma, att vi skulle gifta oss mä däsamma. Dä va ho mä på! Körka va ôppe i hörne ve klôcka. Vi dekta hop ett stort bru följe, å vi åkte i herravang dit vi hadde bägge vari mä på bröllop å visste hur dä gick te. Ja hadde vari ôppe i dragkista på vinnskammarn ätter mormors svarta selkeskläde. Dä knöt Alma på mig så dä hängde över ryggen på mej: dä va prästakappa! Å så latte ja ôpp pesalmeboka, å vi sjang en bröllopspesalm, å så börja ja läsa bruvegsla. Morfar å mormor hadde tyckt, att dä va rektitt rart te si å höra ôss, men når ja kôm te bruvegsla, vart mormor allversammer. Si, både ho å morfar va väckta å geck te bönhuse i Gröpa; å nu unnra mormor um dä vi gjorde inte kunne vara synn.»asch», sade morfar bara. Å så läste ja på, å både Alma å ja svarte ja. Så va vi gifta, å morfar å mormor gratulera oss. 19 Ja kom ut i väla, å så dog mormor, å morfar flötte hem te oss, å så geck mina vägar allri åt Halme mer. Jag hörde talas um dej, Alma, nåen gång: att du växt öpp te e så stillsammer, rar flecka. M e n allri träffas vi. Så en gång på den ti'n når ja va bobetjänt hos Fôscheljusass i Kumla träffa ja dej på e ungdomsbjudning hos nämndemans i Fyrsta. Ja stog då ve en vännpunkt i mitt liv. Ja hadde besluta te överge handelsmanslive å bli tidnengsskrivare ja förstog, att dä va ett steg ut i dä ovissa, men ja skulle ta't, um ja än skulle gå unner på't. På hela bjudnenga såg jag inte någe annat än dej, Alma. Allt vackert di sagt um dej va för lite. Du va så spesker mot di annre fleckera. Du hadde inte nåra kônster på klännenga, bara en viter krage, vita mansjätter å en gammalmodiger brôsch; du hadde håre slätt mä bina i mitten. Du flessa allri som di annre fleckera; du bara småskratte lite. Å så vackert du tala mä en tôckendär näston sôm vi närkengar har, men sôm ja försökt lägga bort i boa. Ja höll mej te dig hele kvälln. Når di lekte, para vi ôss allti, å når di imillanåt drog e polska eller en vals släppte ja inte te dej åt nåen aen.»å, va ja ä värmer», sa du ätter e långer polska.»ska vi gå ut å svala på oss lite?» frägte ja. Du necka. Vi geck neråt vägen, å vi ledde armkrok, förståss. Rass som dä' va, når vi va kumna så långt bôrt på

12 20 vägen, att engen såg eller hörde oss, stog vi mä armar kring halsen på varaen och kysstes. Ja vet inte vem åv oss dä va, som börja ja har för mej, att dä va du. Men dä vet ja, att när du ätter kyssen sa»johan!» å såg på mej mä dina snälla å vackra öger, så geck dä runterikreng för mej.»ha ja», frägte ja mig sjôlver,»vari någe för'na mer än barnbrugummen? Ha ja vari den ho tänkt på å vänta på mä ho vuxi ôpp från barn te den raresta flecka ja sitt?» Vi satte oss på dikeskanten å så talte ja um för'na va ja bestämt mej för, å att ja skulle få en hål stri å att den skulle bli långer, ôg um ja löckas i'n. Mä dä ville ja lätta henne förstå, att um de va så, att ho kände någe särskilt för mej, så skulle ho inte vänta på mej. Men når ja sagt allt di där så klokt å förstånditr sôm en kan säja dä ve tjuge år, va jag bara luten te kasta alla mina bestämmelser i sjön å bli handelsman eller bonne eller va som helst, bara du, Alma, ville bli mi. Du såg min stri, Alma.»Tack ska du ha, Johan», sa du.»nu går vi in». Di minutera hadde du mitt öde i di hann, Alma. Visste du dä å avstog mej för te ge mej åt dä, sôm ja trodde va mi ôppgift? Vi reste oss å geck åt gårn te. Just ve logen sa ja:»ja går inte in någe mer. Tack ska du ha för allt, förr å nu, kära lilla Alma!» Å så umfamna ja dej å kysste dej. tebaks! Så sprang ja hem te bokammarn. 21 Hur du kysstes Dä ä närapå femti år sän dess. Ja ha hört, att du är löcklitt gifter, kära Alma lilla, lecksôm ja sjôlver ä dä, men ja ha allri åter sitt dej. Nu hôppas ja, om du lever, att du inte vurta så välskloker, att du tycker dä ja här talar um ä någe te skämmas för. I alla fulla fall ä dä'nte så för mej. Di här raera ha vurta skrivna för te tacka dej för barndoms- och ungdomsdagar å för te säja dej, att dä ljummar i bröste var gång ja tänker på dej. Ja, ibland når min stri vari särskilt tunger, ha ja lecksôm tyckt att ja sitt ett par hopknäppta hänner å ett par läppar, som ha bett för mej dina, kära lilla Alma.

13 E BONNFLECKA I STAN. Jan Janse i Fällersta, körkevärden, va en bonne åv den gamla rejäla sorten, som skötte gårn väl, va rädder um skogen å hadde di finesta kritter i sockna. De va hans liv å hans ära. Kärenga hans tyckte inte att någe annat än dä di hadde i stan va vackert å rolitt. Di fick inte mer än ett barn, e dôter, å ho vart mora liker. På dä vise vart Jan Janse en mot två, å då vet en fälle hur det går. Men når Linnéa dä va mora, sôm inte hadde gett sej förrn flecka feck ett herrskapsnamn en dag kom te fadern å begärde te få kômma in på småskolärarinneseminarje i stan, så sa körkvärden i alla fall bestämt nej.»du ska mä Guss hjälp bli e ordentliger bonnhustru å inte nåra skolmästarefröken», sa han.»asch», infällde mora, som hjälpt flecka te koka ihop den där sôppa,»inte ä dä meninga, att Linnéa ska bli lärarinna. Men ho behöver ju kômma ut å si litte mer åv väla än dä här».»nej», dä behöver ho inte», sa' Jan Janse.»Dä här 23 ä Gällersta, å dä bästa ä gôtt nog. Skulle dä vara någe fel på't, så vure dä dä, att Örebro legger alldeles för nämma».»men dä kôsta ju inte någe», mente Jan Jansa. Dä ä'nte nåra avgift för unnervisnenga, å um vi skecka in äta te prostens Kristin, så laga ho te't». Jan Jansa visste, att far va den, som kunne hålla på styvern.»dä vill säja, att vi skulle narra ôss te skole åt våra flecka: säja, att ho skulle bli lärarinna, fast dä inte ä meninga?»»um en mer eller minnre sitter å hör på når lärara skolar, kvittar fälle för dôm».»ja blir allri mä um tôcke bedrägeri», sa Jan Janse å slog näven i bole. Jan Janse va åv den sôrtens karar, som hällre sprack e halver arn än han gav sej en tum, når han ha sajd någe. Dä visste både mora å dötra. Di förstog, att di fick gå annra vägar för te få sin velje fram. Huvesaken va ju, att Linnéa skulle få komma te stan. Seminarje va ho inte angelägen ätter tvärtum. Men di hadde trott, att di på då vise lättest skulle få far mä på stassresa. För han ville, att unga människor skulle lära, ôg sånt söm en inte kunne ta i mä hännera. Di båga kvinfôlka la sina kloka huver ihop. Å så föreslog di, att Linnéa skulle få komma in på vävskole i Örebro. Dä va ett fint utlajt bete. Dä fanns knappast någe kvinnfôlkagöra, sôm Jan Janse satte sån't värde på sôm vävneng. Han hadde kvar å hel kista åv alla di

14 24 slag ätter mora si: drälldukar, kjotlar mä gällerstarånnung, trasematter å ryer åv lô. Nu va han ôg teress å svara ja på en gång. Annes klär plôckas ner i mormors pigekista, sôm hadde årtale 1783 på insia åv lôke, å äta åv alla di slag la di ner i dä massäckaskrin, sôm farfar hatt, når han körde malmforer från Örebro te Haddebo. Ve första torgdag skjussa Jan Janse in Linnéa å hennes utrustning te prostens Kristin. Prostens Kristin hadde fått sin tittel når ho för många år se'n va hushållerska för prostens pôjkar mä di geck i storskoern. Ho feck sån smak för stasslive, så ho vart kvar där. Når Linnéa hadde vari i stan i fjorten dager feck grannflecka dä här breve från'na: Kära Lovisa! Jag fattar nu pennan för att talla om för dig hur jag har det i stan du kan inte tro så rolligt det är. Så fort ja kom hit var jag förståss tvungen te göra mig en ny kläning som är alldeles efter nya modet. Min kappa är ändrad å så har jag en förfäligt stilig vinterhatt den kåstar 30 kroner. Mamma hjälper mig med pengar för sånt som ho sålt utan att far vet av de; han ville förståss att ja skulle gå i e räter och släter klänning, skalett och grova skor mä låga klakar men ja ha inte än lärt mej gå med de höge klakarne så jag har så ont i bena um kvällar men de går le över. Förste dan ja va här va jag på en dansbana å vart bekanter med Teodor, som är handelsbetjänt å väldigt stilig. Ja såg, att han tyckte om mig på en gång å han bjö på punsj å profanerade duskål å se'n ha ja vari ute mä honum varenda kväll å i går kväll fria han. Det är töcken där rektiger kälek som i romanera å jag är den lyckligaste flecka på jorden. Han skekar blommor till mig alla dagar å han skriver så vackra verser så du kan inte tro. 25 Det är så lesamt att väva så jag väver bara provbitarne. Om dagarne slår jag ihjäl tiden med att läsa romaner, Teodor lånar mig så väldigt bra sådana men först när han kommer å hemtar mig om kvällarne lever jag riktigt opp. Ja skulle villa vara i stan jämt. Ja kan långe tala fint, så om du kommer hit å helsar på mig, skall du inte känna igen mig. Visa ingen brevet å skriv snart till din barndomsvän Linnéa Jansson. På skriftum Skriv inte Jansdotter på koväre för det låter så bonskt å då skäms jag för brevbärarn. Lovisas svar lydde så här: Kära Linnéa! Jo, vet du, Linnéa, om jag komme till staden, skulle jag utmärkt bra känna igen dig. Du är samma ytliga, prålsjuka flicka som du alltid varit. Stackars lilla Linnéa, som inte fått något för huvud och hjärta att värma dig vid! Efter många om och men fick jag komma till folkhögskolan. Där får jag ej blott lära mig väva sådant jag ej kunde förut jag har redan expedierat både munkabälte och rosengång utan även många andra praktiska saker. Mest sätter jag dock värde på den väckelse vårt sinne får för det vackra i natur, historia och litteratur. Vi äro 34 flickor i skolan. Rektorn, en äldre man, slåss vi formligen om att beundra. Han är så enkel, så allvarsam. Han skall, hoppas jag, innan kursen slutar, hinna strö ut månget korn, som skall slå rot, växa upp och bära frukt. Vi kamrater äro varandra temligen lika. Ingen vill vara för mer än den andra. Skulle några särskilt vara föremål för vänlighet, så är det ett par frielever från fattiga hem. Det är väl ingen av oss, vilkens håg ej står till riktiga bondehem, där en husmor med den rätta viljan och det rätta sinnet kan uträtta så mycket. Var försiktig i ditt val av umgänge. I synnerhet är jagrädd för, att din handelsbetjänt inte är den bästa bekantskap. Och lägg bort romanen ooh arbeta i stället. Detta tillfället att utbilda öga och hand återkommer kanske aldrig. Det är bedrövligt, att du vill göra dig»fin» på de pengar, som stjälas undan din far. Din barndomskamrat Lovisa.

15 26 Inte så värst långt ätter dä här börja dä gå rykter um, att dä skulle bli e ny handelsbo i sockna. Den handlarn, sôm fanns, va visst lite dyrare än i stan, men han var allmänt umtyckter för sina rejäla varer. Sômliga åv ungdomen klaga över, att han va illa sorterater, men bönnera va belåtna mä, att han inte lura åv pojkar å fleckera deras pangar för all förjordanes tysker grannlåt. Ett halvår senare kom den unge hannlarn. Dä va just Tedor Grahndihn, Linnéas bekanting från Örebro. Hans bo va e härlighet utan like. Grahndihn gästa ôfta hos Jan Janse. Far sjôlver tôlde knafft si'n, men så mycke högre stog han i gunsta hos mor å doter. En da kom dä som Jan Janse hadde gruva sej för.»far», sa Linnéa,»Grahndihn ha fria te mej».»dä kostar enge. Å du svarte?»»ja. För ja älskar honom åv allt mitt hjärta».»älskar! Ä dä ol i e bonnfleckas mun? Dä ha du fått tag i i nåra romanebok. Det blir enge åv!»»dä ä tôcken där rektiger kälek...»»... sôm vi obildatte bönner inte förstår ôss på, vill du säja du sôm ha vari i stan i tre månar å sitt bildnenga på åva... Tôcken där rektiger kälek med otrohet i äktenskap, skelsmässer å annat elände».»ja, dör, um ja inte får'n».»dör!» hånskratta Jan Janse.»Där ha vi romaneböckera igen! Dä ä för di egen skull ja säjer nej. Din Grahndihn eller va han heter med sitt löjliga nam lika tejort sôm han sjôlver än'te en kar, 27 sôm e flecka dör för. Åt honum skrattar en bara. Dö för en tôcken där trashök! Han ä bonnpojke men va för fin te arbeta. Va han bäst passa te, vet ja'nte, men te hannlare duger han inte. Dä ä enga orning i boa, å du kan vara säker på att han gör kankurs inna två år». En kväll satt Per Kalse, Lovises far, nere på Grahndihns kantor. Grahndihn bjö på porter och beklaga sej över Jan Janse.»Ja, han ä istadiger», sa Per Kalse,»men ja ska tala ve'n, får ja si va dä kan göra». Per Kalse va lite intresserater i affärden för han stog i bôrgen på Grahndihns kreditiv i folkbanken, å han hadde länge förstått att de va bäst te dra sej ur spele.»ni skulle byta döttrar», sa Grahndihn.»Dä ha ja sajd honum på skôj många gånger», svarte Per Kalse.»Sir du, han är höckfärdig på dä värsta vise: enge anna duger än bönner å dä sôm ä bonskt».»um ja skulle försöka mi löcka hos di dôter?» sa Grahndihn.»Går inte. Ho ha vurta tokuger i den där fôlkhögskoern, sôm ja fick lôv å skecka henne te, för te få husfre. Dä ä för resten visst någe ôppgjort milla henne å nämndeman i Falla».»Han, gubben?»»å, han ä'nte mer än förti år. Dä ä ju inte nåen

16 28 ålder på en kar. Å så ä han en tocken där som ho sjôlver. Så di blir nog överens».»du talar ju med Jan Janse?» ba Grahndihn. Å dä lova Per Kalse. Når Per Kalse kumme te Jan Janse å sajt sitt ärne vart han nära på rädder. Jan Janse va viter sôm ett lärt i ögera, å han sa bara:»ut, människehannlare!» Allri ett ol svarte Per Kalse. Han bara lomma iväg som en rumpehuggen hunn. Dä bönemanskape hadde han inte mycke för. Nåra månar ätteråt börja kärengar humma um Linnéa. Kajsa i Härminge, sôm hadde titta lite särskilt väl på Linnéas förklesstrakt, sa bestämt, att ho va rådder. Å når dä lystes för Linnéa å Grahndihn, förstog alla. Bröllopen leckna mer ett gravöl än någe annat. Jan Janse såg ut sôm um han ha vurta ôpptajen ur grava. Linnéa geck bara fem månar mä sin förste. Men ho varsken skämdes eller va lessen. Ho feck vara mä på kalasera hos både körkherrns å länsmans; ho feck ny hatt å ny kappa både höst å vår; å ho feck ha två piger å behövde inte lägga tu strår i kors, um ho inte ville. Når Lovisa gifte sej, bar ho socknas gullkrona. Te å mä Per Kalse tyckte allt den gången, att han hadde e dotter, som stog i mantal. Dä geck lite väl ett par år. En afte kôm Linnéa hem te förälrar. Ho flåsa så ho va färdiger te tappa åen, å ho darra sôm ett aspelöv i hele skrocken.»va ä dä mä dig, barn?» frägte Jan Jansse.»Jo, han ha slaji mej. Fuller ä han lite imilla. Å han går te Amalja på Grytsskogen».»Dä va mycke på en gång», sa Jan Janse.»Men åv en töcken där sia s-hans kan en ju vänta sig va söm hälst». Jan Jansa hadde utrusta Linnéa hedersamt, å far sjôlver hadde te börja mä hjälpt mågen mä pängar ôg. Va de le, kom Grahndihn oftare å oftare, men på dä sista hadde Jan Janse alldeles neka' te ge'n någe mer förskot på arve. En tör le inte få vara så noga um sällskap når en fått kälek te dä starka. Men Grahndihn han söp nu å spela kort mä tôckna ena, sôm en inte vill bôcka sej på en väg för. Di hadde för länge se'n fått sluta kalasera mä prästens å länsmans. Når di slog igen för Grahndihn, va han bara tre års hannlare i sockna. Dä hadde gått fort. Han feck ge sig ut sôm provryttare, å Linnéa fick kômma hem mä sin pojke å den ho gick mä ja, folk trodde, att di skulle säja: di ho gick mä. För ho va så stadiger så en tyckte, att ho va färdiger te tullra framestupa. Når ho flötte hem te föräldrar, satte Jan Janse sôm villkôr, att ho skulle skeljas ve Grahndihn. Dä va e evinnerli skam, för e skelsmässa hadde di allri vari 29

17 30 mä um i sockna. Men dä kunne inte hjälpas. Linnéa hadde för resten enge mot'e. Ho va så utle på'n, så ho tôlde inte si'n. Ho ha taji sej te å väva å vurta både förståndiger å snäller. Men ett tôl ho inte höra talas om: tôcken där rektiger kälek sôm i romanerna. INNEHÅLL. Den lecksta 3 Tilligrafens unnervärk. 12 Mi första fästemö 17 E bonnflecka i stan 22

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Vi ser Julia och Romeo sittandes i en soffa(två stolar). Romeo fingrar på en laptop. Julia drömmer om tomten.

Vi ser Julia och Romeo sittandes i en soffa(två stolar). Romeo fingrar på en laptop. Julia drömmer om tomten. Värdparet in Nästa julkort är från Romeo och Julia. Men det var innan Julia gjorde slut. Nu förstår vi att Julia kom på andra tankar. Men hur det egentligen gick till den gången, det får vi klarhet i nu.

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013 Jag heter Cally Louise Fisher och jag har inte sagt ett ord på trettioen dagar. Det är inte alltid det blir bättre av att man pratar, hur gärna man än vill att det ska bli det. Tänk på regn det kommer

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Den dumma. bondpojken

Den dumma. bondpojken q Den dumma bondpojken d Sagan är satt med typsnittet Odense Neon, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Månadens Sanomaövning Juni

Månadens Sanomaövning Juni Månadens Sanomaövning Juni Månadens Sanomaövning Juni Lässtandarder är diagnoser som används för att prova elevernas läsförmåga i övergången mellan årskurs 3 och 4, samt mellan årskurs 6 och 7, och är

Läs mer

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid.

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Jennys barndom Jenny föddes på en gård som heter Lingmyren i Skarvtjärn, Harmångers socken en 16 juli 1901.Tre

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen,

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 I: ja:? 02 (0,3) 03 S: å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si. 04 (0,5) ((fortsätter)) 01

Läs mer

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm..

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Lucia - Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Jag funderar, jag har liksom inte riktigt kommit på vad jag vill ha jag menar, det finns ju så mycket saker nu för tiden.

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckleln

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckleln Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej! Jag heter Conelia. Min skola heter Kyrkmon. Jag är 9 år. Jag har blont hår. Jag gillar att spela bandy och att rita. Min bästa vän är Wilda. Jag är mycket rädd för

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren Lisa, utan hår är läskig. Det känns som att hon

Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren Lisa, utan hår är läskig. Det känns som att hon 1 Kapitel 1 hej Hej, jag heter Gabriella och går på Maden skolan. Jag har långt brunt hår och älskar kaniner. Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Den magiska dörren. Kasper Lindström

Den magiska dörren. Kasper Lindström Den magiska dörren Kasper Lindström Kapitel 1. Hej Hej! Jag heter Marcus berg och jag är 12 år jag går i Centralskolan i Sundsvall. Min klass är ganska stökig. Min bästis heter Johan och vi har känt varandra

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

6b presenterar. Tänk om...

6b presenterar. Tänk om... 6b presenterar Tänk om... Tänk om jag var en fågel och du min lilla unge Vi skulle flyga ovanför varenda liten dunge Vi skulle flyga högt, högt upp i det blå Och sen skulle vi sno frön när bonden skulle

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet.

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. TRO Paula Rehn-Sirén Personer: Tove Robert Olivia DEL 1 (Vi befinner oss i ett trevåningshus.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Anna Karenina Partitur för sex stämmor. Rebecka Kärde

Anna Karenina Partitur för sex stämmor. Rebecka Kärde Anna Karenina Partitur för sex stämmor Rebecka Kärde 2 Anna Vronskij Oblonskij Dolly Levin Kitty 3 Jag håller ändå inte med er. Inte peterburgsk utan bara kvinnlig. Adjö då, Ivan Petrovitj. Men var Jag

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna.

Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna. Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna. I slaskhinken intill dörren mellan köket och verandan hade man glömt att lägga locket

Läs mer

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen Som du lurade mig och du vet när det var Så jag sa till mig själv; du är inget att ha Lära sig gå Det var svårt för jag snubblade på Alla tankar som nuddar dig Dom som tänder en eld i mig När jag ser dig

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Det nya hemmet ETT RUM OCH KÖK

Det nya hemmet ETT RUM OCH KÖK ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Hans Peterson ORDLISTA avlopp (s 3, rad 7) som vatten rinner ut i, i badrum och kök kommit till världen (s 3, rad 13) var född värnplikt (s 5, rad 4) militärtjänst kakelugn (s

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan

Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan Hej jag heter Johan och är 10 år gammal. Jag gillar parkour. Jag har parkourhandskar och egna skor som jag bara får använda när jag skall ut och köra sporten. Jag går

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Störst och bäst kan andra vara För Alfons räcker det att klara att få vara Alfons bara.

Störst och bäst kan andra vara För Alfons räcker det att klara att få vara Alfons bara. Alfons-allsång och några andra favoriter... Med Anna Cederquist och Martin Harborg (Sång, klarinett, gitarr mm,) på Husie bibliotek 16 november kl 9 och kl 10 www.annacederquist.se/barnmusik.html 0706-722793

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Författare: Umm Shifaa Illustrationer: M. Lindholm Umm Abdir-Rahman Layout & typografi: Leia Form Sammanställd av: Sonya Umm Ilyas

Författare: Umm Shifaa Illustrationer: M. Lindholm Umm Abdir-Rahman Layout & typografi: Leia Form Sammanställd av: Sonya Umm Ilyas IBRAHIMS EID Författare: Umm Shifaa Illustrationer: M. Lindholm Umm Abdir-Rahman Layout & typografi: Leia Form Sammanställd av: Sonya Umm Ilyas Bokens rättigheter tillhör: Sonya Umm Ilyas I samarbete med

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kungsgatan - funderingsfrågor, tips på högläsning och fördjupningsuppgifter Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, Gymn, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann.

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Värdparet in Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Musikintro Sture är hemma, trollampa, hattmajor m.m bemannas av skådespelare

Läs mer

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den lilla bergsbyn Aljustrel nära Fatima i Portugal märkte ingenting ovanligt. Som vanligt hade de gått upp före gryningen, ätit frukost och vallat föräldrarnas

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan.

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Jorden Bildas Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Det var en gång en måne som kallades gubben i månen för han var typ en levande måne som åkte omkring i rymden och skapade saker. Han var gud över allting

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

SAGAN Om RÄVEN. Av Freja Fortier

SAGAN Om RÄVEN. Av Freja Fortier SAGAN Om RÄVEN Av Freja Fortier Kap 1 Ungarna Det var en gång en rävmamma som var ganska ensam men som tur att hon skulle få ungar. Hon bodde ute i skogen i sitt lilla gryt. Det var en mycket vacker skog

Läs mer