R A R T F O L K. Pris 50 öre. ) Fyra berättelser på närkengska \ \ åv. J. L. Sa x o n. (Säljes till förmån för Gällersta forngård) )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R A R T F O L K. Pris 50 öre. ) Fyra berättelser på närkengska \ \ åv. J. L. Sa x o n. (Säljes till förmån för Gällersta forngård) )"

Transkript

1 R A R T F O L K ) Fyra berättelser på närkengska \ \ åv J. L. Sa x o n Pris 50 öre (Säljes till förmån för Gällersta forngård) ) \ ) i ) ) \ \ { { i j i \ ) < $ > NUTIDENS FÖRLAGS A. -B. StOCKHOLM )

2 R A R T F Ô L K Fyra berättelser på närkengska åv J. L. Saxon (Säljes till förmån för Gällersta forngård) Ref.mag.småtr NUTIDENS FÖRLAGS A. -B STOCKHOLM STIFTELSEN SAXONS NÄRKESARKIV \ J

3 DEN LECKSTA. Kall Perse i Atersta hadde länge vari skrabbuger, men en löjda, når han kom från stan å hadde tagi sej lite för mycket te bästa, tullra han i kull i farstuge sôm um han fått ett skôt. Då vart stor ôppståndelse. Husfôlke kom te stäss, å Lars, ende sôn, spännde för»päla» å for te stan ätter doktorn. Men når doktorn kôm, sa han, att dä'nte va någe å göra ve Kall Perse. Han hadde fått slag å va dö sôm en sten. Dä går ôfta så mä dôm, som gangnar lite mycke åv dä starka, sa doktorn. Dä vart gravöl å boôppteckning å allt di där, sôm hör ihopp mä ett dössfall. Å Lars tog gårn mä kritter å reskapp, sôm dä befanns, å kära mor feck unnatag å flötte in i unnatagsstuga. Dä va engen orning me'na, så dä va inte te tänka, att ho skulle kunna förestå Larsas hus. Lars feck snart nog lära sig hur svårt de ä för en bonne te vara ungkar å bara ha piger gåennes över allting. Dä va så mycket, sôm slarva's bôrt. Å dä va ändå inte det värsta. Dä ä trälutt te inte ha nåen å tale mä, alle hälst um en ä unger å har huve på skaft som Lars. Va han behövde, va e hustru.

4 4 Men han kunne inte fatta nåen kälek te nåra flecker i sockna um dä nu va, att han kände dôm för väl. Kvinnfolk å linne ska en inte välja i ellsljus, säjer ett orspråk. Ett tag tänkte han närapå sätta in en ornangs i Närkes Allehanda, men dä va ju lite besvälitt, å så latte han dä vara. I ställe geck han te farbror sin, sôm va nämndeman och for via ikring, å frägte honum, um han visste åv nåra passane flecka.»du kan få e på vart finger, um dä kniper», svarte farbrodern.»men ja ska nöja mig mä te visa dej på två. Di bor båga i Skallebjörka i Ekeby. Håcken - dera sôm hälst åv dôm blir för dej som ler te långhalm».»ä di så lika då?»»nej, tvärtum. Den ena ä riker, å den annra ä duktiger».»den rika, hur sir ho ut?»»inte ä ho åv den alle vackerste sôrten, men ho sir i alla fall inte ut så, att ho skrämmer hästar te skena. Nåra kviga ä ho inte te åra, men i alla fall inte ällre än att ho kan ge dig bå drängar å piger. Dä ä bara ho å brodern. Han ska ta går'n. Ho får en rejäl utlösen, för di ä alldeles skullfria, å åv deras myckne utlånte pangar ska ho ju ha hällta».»å den duktiga?»»dä ä e rustande flecka, stor å bre. Ho ä lika duktiger te utegöra som en kar, å de har ho mest lust för, sôm alla kraftiga kvinnfolk. Når ho sprätter dynga, ryker gyssla kring'na som ett môln. Ä dä fråga um te ta ôpp sä, finns den karn inte, som kan trôtta ut'na. Ho ä från ett välbärgat hem, så du får så mycket me'na, att du kômmer ur gälla å kan rusta ôpp husa, sôm ä dä sämsta på din gål».»tror ni då, att di vill ha mej?»»ja då! Håckendera sôm hälst tar dej mä ôppräckta hänner. En halvgål mä skogen närapå orörder å kvarn å en granner pôjke, det måtte duga. Ättersôm du ä nykterhetskar å inte, sôm far din, förstör pengar på fylle eller göra dumma affärder i fylle, så slutar du sôm riker. Du får vem du blenker ått, pojke!»»ä dä inga aen ni kan tebju mej?»»i Oxlevärsta har di e, sôm ä umtalter för sin fägerlek di liknar henne ve jumfru Maria på altartavla, å ho ska vara så knäpper te väva fina ryer å borslinne, å te sy å tôcke där knôpgöra. Men då ä ju inte någe för en bonne, å fadern har bara en åttendel, å flere barn ä di, så ho kan inte föra mä sig någe i huse». Mä de beske geck Lars. Annre dan på môern sa han te drängen te dra fram körke- å stassvangen å sela den leckste hästen mä den nye seern. Sjôlv tog han på sig sina trasugeste arbetsklä'r. Men han hadde herdasdräkta i vangstoln. Når han kôm te gäschivargårn i Torsta ställde han in hästen där å gick fram te går'n, där den rika bodde. 5

5 6 Dä va e sån där nymodiger kôrsbyggning. Han hörde, att dä spelte ôrgel i saln å förstog, att dä va ho. Han geck in där.»guss fre», sa han å bôcka sig. Men ho låssas inte si'n utan spelte bara på. Når stycke va slut, vände ho sej um, å når ho så visa ögesyna, så tänkte han:»dä tôl allt ve, att du ä riker». Han bôcka sej igen å sa, att han va en vandranne gesäll å bä um e lita hjälp på resa.»gåck din väg, landstrykare», skrek ho te.»du lortar ju ner gôlve!» Å ho vart närapå svarter i syna. Då jämra han sej å sa, att dä ä svårt å vara utan arbete.»vi ha'nte någe sån't å ge dej», fräste ho sôm e katta. Mä dä geck han te den annra flecka i bynn. Ho va'nte inne. Ho höll te i laggårn å môka, å ho bar syn för farbrorns sägen. Dyngeskôvla gunga så lätt i hennesass hänner sôm um dä hadde vari ett verke - skaft. Nog kan de vara rolitt te si kraftiga människer, å att di'nte håller sej för goa för någe arbete, men môkning ä karagöra, å här va de ju inte fattigdomen, sôm tvenga. Nog ä de rolitt te si kraftiga människer, men når dä ä fråga um kvinnfolk ska dä i alla fall vara måtta mä't. Den här var så långer, att ho nätt å jämt kunne stå raker i laggårn, å ho va bre som e ladörr över röva. Han gjorde sej te här på samma vis som på de första ställe.»hjälp på resa!» hånskratta ho.»han går ju, å de kôstar ju'nte någe».»törs jag be om lite mat?» ba han.»ja ha'nte smaka varsken vått eller tôrrt i dag».»så, säger alla strykare. Skulle en ge ått alla, som kumme, vurte en inte riker».»inte fattiger heller», sucka han. Ho vart alldeles rö i syna.»var åtminstone bra å ge mig en dreck mjôlk», sa han i den ynkligesta ton. Ho svarte mä te löfta dyngeskôvla. Han visste inte um hon bara hytte för te skrämma'n eller um ho värkligen ämna driva te'n. I alla fall tappa ho jämvikta å satte sej mitt på dyngeflon. Dä måtte ha taji ordentlitt i den stadige bakdeln hennesass, för han tyckte att hela laggårn darra på sin grunn. Dä va värkligen e syn! Nu kunne han inte hålla sej längre utan ga te ett gapskratt, så att dä eka ôppe i höskullen åvaför. Han tyckte te å mä, att ko'ra instämde mä'n. Men därmä fick han ôg ben unner sig. Nu geck han te Oxlevärsta-flecka. Ho va hemsamten i köke, når han kôm in där, å sôm ho vände ögera*) mot'en, klack de te i'n, så att han så *) Betyder i detta och en del andra fall ansiktet.

6 8 när hadde tappa kônseftera. Han hadde allri sitt någe så rart i hela sitt liv, å han tyckte, att han gjorde stor synn når han våpas inför'na. Men når han ha börja, feck han lôv å fortsätta. Å så framförde han samma ärne te henne som på di båga annre ställera.»pänningar har ja inga; dä ä allti ont om tôckna i ett småbonnahus», svarte ho, å de synntes på'na, att dä gjorde henne ont te få lov å säga så.»men um han vill ha e smörgås å en dreck mjôlk, så ska ja gärna göra i orneng dä». Han tacka å bocka sej.»kanske han vill, att ja ska värma mjôlka?» sa ho. Dä tacka han för. För då feck han ju sitta så mycke längre i köke hos'na.»dä a svårt te behöva vandra ätter vägar, når en inte vill bättre än älitt tjäna sitt brö gynum arbete?» sa ho.»ja, fälle ä dä dä», svarte han.»men når en nåen sällsynter gång möter så snälla människer sôm ho ä, ä dä sôm um sola titta fram å skengra mörkre för en», sa han. Ho vart rö som ett ellablôs um kinnbena över berömme, för de kunne ju'nte hjälpas att ho tyckte de va rolitt te höra't. Från annra hadde ho mest fått försmädelse för si hjälpsamhet. Han vart sittanes där ett par timmar, å unner t'in löska han ur henne närapå allt han ville veta. Når han skulle gå, räckte ho honom hanna, å han såg då, att den hadde stora trälar. Dä va så, att han hadde 9 villa kyssa den där lilla hanna som ha vurta så hål åv arbete, å han tyckte, att allri hadde nåra så mjuker hann lega i hans. Å når han geck därifrån, visste han hur hans framti skulle gestalta sej. Han hadde träffa på den rätta, å nu skulle dä snart bli kära mor på Kall Persgårn um Anna i Oxlevärsta bara ville. Når han kom tebaks te gäschivaregårn, bytte han um klä'r å beställde kvällssval å satte sej å spraka mä gäschivarn, sôm förståss unnra på vaför han hadde vari utklädder så där. Jo, erkände han, han hadde vari å titta på flecker, å han ville inte lätta dôm veta håcken han va.»dä va kneput», sa gäschivarn å skratta å frägte va dä va för flecker. Dä tarte Lars um å sa ôg, att han tyckte att Anna i Oxlevärsta va den lecksta åv dom.»den lecksta åv dôm! sa' gäschivarn.»um du vill fara gynum sju körkesocknar, ska du inte hitta hennes make. Att inte ho ha gått åt för länge se'n fast ho ä ju så unger, så ingen ti ä förlien för'na visar hur dumma pôjkar ä nu för ti'n. Di fikar bara ätter pengar. Jussôm inte dä skulle vara värt mer, att e flecka kan någe å vill någe. Dä ä kappetal, sôm ger bättre ränta än goss å gull». Å så berätta gäschivarn allt han visste um Anna i Oxlevärsta. Å de geck alltihop bra i lås mä va Lars själv sitt å hört. Å han såg framför sej, når han ville,

7 10 hur allteng stog ordentlitt på sin plass i köke å hur sopat å blåst dä va. Da'n därpå for Lars te Oxlevärsta, men nu i sin fine vang å i herdasklära. Lars ba te få tala mä Annesass far. Han visste mycke bra vem Lars va han bruka alltid mala i Kall Persgårns kvarn å svarte, att Lars va välkummen när han ville te kômma å helsa på, å att han inte kunne önska sej en bättre måg, men att allt berodde på Anna. Lars tarte så ve Anna å sa, att han inte ville begära te få svar på en gång utan att ho skulle si sej för å betänka sej.»dä tackar jag dej för, fast ja'nte tror, att dä behövs», sa ho.»ja ha allt hört talas um Kall Pers Lars i Atersta, så jag vet tôcke hedrande tebu du ger mig; å den böneman du hadde här i går kväll, gjorde't så bra ja låg å ynka mej över honum ännu tess ja sômna».»lilla Anna», sa han å tog na um live å kôm mä sitt kinnben opp mot hennesass... Dä vart en långer puss; å så va dä färditt. mor en bonngål kunna ha hatt. Dä va ett mönsterhus, å det va lecksôm dä skulle ha vari en särskild välsegnelse m ä allt ho rörde ve. Lars vart både körkevärd å nämndeman. Å då säjs, att än i dag går allri nåen luffare ohulpen från den gårn. 11 Dä ha snöga många vintrar se'n Anna å Lars la's ner i den stora syskonabädden ve Gällersta korka ätter ett långt å pleckttroge dagsvärke. Å fast dä ä barnbarna, sôm nu har går'n, talas dä än i dag um dôm bägge. Anna va utropader överallt som den raresta kära

8 TILLIGRAFENS UNNERVERK. För förti, femti år sän bodde e kär eng som hette Anna Lisa, i e backstuga på Aterstaskogen. Fast engen kunne si dä på'na nu, hadde ho vari vacker i sin ungdom, å dä vart för resten hennesass olöcka. Ho tjänte hos kronfojden, å en åv hans skrivare inbilla henne, att han älska henne. Ho vart rådder å feck en pôjke, å ätter vanligheta feck ho inga hjälp te hans oppfostran åv fadern, fast dä va en välbärgater herremanson från Örebro. Men Anna Lisa va duktiger te både sy å väva, så ho redde sej, å hennesass Per Adel va lika bra klädder sôm nåen åv bonnungar. Når Per Adel gått å läst, feck han lov å ge sej ut i väla för te tjäna sitt brö sjôlver. Han feck plass i e handelsbo i Örebro, å där skötte han sej så bra, att han vart antajen te föreståndare för en fillijal, sôm hans hussbonne hadde ôpp åt bärslagshålle. Dä va ju bra, men Anna Lisa kunne nu inte helsa på son sin som ho kunna göra så länge han va i Örebro. Å skriva eller läsa kunne ho inte. Dä hadde ho allri hatt ti te lära sej ho hadde bara hunne mä te knoga å arbeta. På dä vise kunne ho inte få iväg ett 13 brev te honum utan hjälp å inte få veta va som stog i ett svar från honom utan te anlita annra. Så en dag når då va mer än vanlitt ölitt i stuga måtte ho gå te nämndemansmora å tala um hur långsamt dä va ätter pôjken. Där va då en inschenör, som höll på å sätta ôpp en tilligraf en fjälengsväg längre bôrt å nu ba te få bo hos nämndeman mä arbete pågeck. Tilligraf hadde Anna Lisa allri hört talas um, å inschenörn hadde riktigt rolitt åt gumma, som va så nyfiken på te få förklarat va de va. Men han talte um alltihop för henne, från börja te slute, å han hadde allri hatt en ôppmärksammare åhörare. Når kärenga geck hem, va ho så gla, så ho kunne hôppa över små tak. Ho visste nu hur ho skulle få bu te pôjken. Ho kunne tilligrafera te'n! Ett par dagar ätteråt staka ho iväg te Mosås, där inschenörn sagt, att di höll på. Ho träffa honum sjôlver, å ättersom han va så gemener, så talte ho um töcken snäller pôjke ho hadde; hur han sörjde för hennes ålderdom å skrev rara brev te'na å kôm hem å helsa på'na var sömmer å inte skämdes för'na utan geck mä henne te körka å överallt, å nu ville ho skecka ett tôcke där tilligram, som inschenörn hadde tala um, te pôjken å tacka'n för dä sista reckömderate breve å säja, att ho mådde bra å tänkte på'n jämt å ba te Gud för hans välgång bå kväll å môre. Inschenörn sa, att tilligrafen inte var ôppnater för

9 14 allmän drafik, men nog skulle ho få fram sitt tillifram te sôn hennesass. Inschenörn själver hadde e snäller mamma, å han ville uttrycka si högaktningför alla, söm gjorde sina skyldigheter mot mammera. Å så bre han runt på någe, söm såg ut sôm nåra slags stor kaffekvarn, å de smällde så en kunne rektit bli rådder. Å så stanna han åv å sa, att dä va färditt. Dä kôsta enge, sa inschenörn. Gamla Anna Lisa tacka å neg så kjoteln nudda i backen. Å ho hadde knafft vari så fäjen i hela sitt liv sôm når ho nu geck hem. På hemvägen måtte ho in te nämndemans å tala um va sôm ha hänt. Varsken nämndeman eller kära mor va hemma, så ho träffa bara pigera å drängar. Di skratta åt'na å sa, att den där inschenörn bara gjort spetakel åv'na. Inte kunne en skecka ett brev på en trå flere mil bort.»nej ni», svarte Anna Lisa,»den sôm sir på en sôm han gjorde på mej, når han talte um si mamma, den ä inte nåen tôcken leding». Å ho fick inte skam te tack för ho trodd'en um gott. E vecka ätteråt kom de brev från Per Adel, sôm talte um att han fått tillegrame å att inschenörn lagt te nåra vänliga ol för egen del. Å inte nog mä dä. Lite ätteråt kôm dä ett brev från inschenörns mamma, sôm sa, att ho va tvungen te skecka e vänlig helsning te e kvinna, sôm hade samma förmån sôm ho själv: te ha en go sôn. Men inschenörns mamma hadde dessutom e doter, sôm va lika snäller som sôn. 15 Di där breva å tilligrama va sôm ett unnerverk alltihop, tyckte Anna Lisa. Men dä va i alla fall inte dä största unnerverke, sôm tilligrafen stallde te. På våra dog handlingspatron, sôm rådde um boa där Per Adel va föreståndare. Han feck överta hus å lager å alltihop, för änka ville inte ha besvär mä tôcke. Ho var riker sjôlver. Per Adel vart mä dä på en gång välbärgater, för dä va en go affärd, å han va allmänt umtyckter åv fôlke i trakten. Nu flötte Anna Lisa dit för te hushålla för honum. Ja, dä hadde ju tilligrafen inte nåen del i, men väl i dä, sôm vart e följd åv att Per Adel vart sin egen. På sômmern kom inschenörns syster ner å helsa på sin bror. Dä visste Anna Lisa å Per Adel åv, för inschenörn, hadde hjälpt dôm mä flere tilligram um dä, som föregick Anna Lisas flöttneng. Per Adel kunne inte kômma ifrån når allt skulle reas ôpp ätter hans patron, så för dä feck mycke löv te uträttas gynum brev å tilligram. På så vis vart Anna Lisa å Per Adel så bekanta mä inschenörn så di bjö honum å systra te sig. Di for gärna, för di visste att dä va då så obegripligt naturskönt där Per Adel bodde. Dä vart kälek milla inschenörns syster å Per Adel, å sôm di inte hadde någe te vänta på nåendera, så gifte di sej på hösten. Men bröllopen stog i Gällersta, å fästemöa va körkebru med gullkrona. Å bröllopsmiddan åt di i Anna Lises stuga. Så hadde brua bestämt.

10 l6 Dä fanns nock di i Gällersta, som hadde sitt Anna Lisa över åcksla, men nu skämdes di, når di såg hur den fina frökna å mora hennesass hedra bå Anna Lisa å den gamla backstuga. Å, sôm fôlk sa: helylle ä helylle rektitt fint fôlk ä inte höckfärdiga. Di vet, att alla delar sitter på samma ställe hos alla människer å att äta inte förvannlas te rosedôft varsken i herrskap eller bönner. Uttå dä kan en ôg förstå, att dä vart ett löcklitt äktenskap, å dä vart hela halvdussine, som kalla Anna Lisa farmor. Dä ä länge sän allt di där hände. Å tilligrafens unnerverk ä sôm e saga i sockna. MI FÖRSTA FÄSTEMÖ. Når ja va sex år gammal skeckas ja te mormor för te lära mej läsa. Mormor bodde i Sånngropa på Källas äger i Halme socken. Mormor hadde vari gifter mä nämndeman i Källa gårn heter så för dä, att på den finns Sante Olôvs källa. Dä ä en fin gål, å morfar min vart riker, för han brännde. Men dä ä allri nåen välsignelse m ä brännvinspängar. Morfar slog sej i lag mä herrar. Dä sluta mä, att han körde hjäl sej i fylla; å når dä vart boôppteckning bestog di meste tillgångar åv skulder. Alla tyckte dä va synn um mormor, å henne hjälpte di te ett bra unnatag. Men se'n va dä just heller inte någe mer te ta. Mormor hadde gift um sej med en lästaskärare, en skötsammer och duktiger kar. Ja visste då inte um nåen aen morfar, å han kunne allri ha vari snällare ve mej, um han hadde vari min rektige morfar. Te mormors unnatag hörde ett stop mjôlk um dan. Ja feck gå te Källa å hämta mjôlka, å stega mina dit va allti lätta. För dotra i gårn, Alma, va sex år sôm ja å så rar å så obegriplitt snäller. Dä vart kälek från första ögnablecke, som di säjer,

11 18 å engendera åv oss gjorde nåra hemlighet åv'et. Hennesass föräldrar gotog mågapin' på en gång, å allri geck ja därifrån utan att di hadde traktera mej mä någe. Alma kom vareviga dag ôpp te morfars. Di skoja mä mej å sa:»i dag kômmer inte fästemöa di», når ja höll utkik gynum köksfönstre ätter'na. Så små vi va, förstog både ho och ja sej på te välas ja, ôg te kyssas. Morfars hadde förfälit rolitt ått'e, tala di um för mej, når jag vart stor. Varsken Alma eller ja märte någe; vi va för mycke te ôss, båga två. En gång föreslog ja Alma, att vi skulle gifta oss mä däsamma. Dä va ho mä på! Körka va ôppe i hörne ve klôcka. Vi dekta hop ett stort bru följe, å vi åkte i herravang dit vi hadde bägge vari mä på bröllop å visste hur dä gick te. Ja hadde vari ôppe i dragkista på vinnskammarn ätter mormors svarta selkeskläde. Dä knöt Alma på mig så dä hängde över ryggen på mej: dä va prästakappa! Å så latte ja ôpp pesalmeboka, å vi sjang en bröllopspesalm, å så börja ja läsa bruvegsla. Morfar å mormor hadde tyckt, att dä va rektitt rart te si å höra ôss, men når ja kôm te bruvegsla, vart mormor allversammer. Si, både ho å morfar va väckta å geck te bönhuse i Gröpa; å nu unnra mormor um dä vi gjorde inte kunne vara synn.»asch», sade morfar bara. Å så läste ja på, å både Alma å ja svarte ja. Så va vi gifta, å morfar å mormor gratulera oss. 19 Ja kom ut i väla, å så dog mormor, å morfar flötte hem te oss, å så geck mina vägar allri åt Halme mer. Jag hörde talas um dej, Alma, nåen gång: att du växt öpp te e så stillsammer, rar flecka. M e n allri träffas vi. Så en gång på den ti'n når ja va bobetjänt hos Fôscheljusass i Kumla träffa ja dej på e ungdomsbjudning hos nämndemans i Fyrsta. Ja stog då ve en vännpunkt i mitt liv. Ja hadde besluta te överge handelsmanslive å bli tidnengsskrivare ja förstog, att dä va ett steg ut i dä ovissa, men ja skulle ta't, um ja än skulle gå unner på't. På hela bjudnenga såg jag inte någe annat än dej, Alma. Allt vackert di sagt um dej va för lite. Du va så spesker mot di annre fleckera. Du hadde inte nåra kônster på klännenga, bara en viter krage, vita mansjätter å en gammalmodiger brôsch; du hadde håre slätt mä bina i mitten. Du flessa allri som di annre fleckera; du bara småskratte lite. Å så vackert du tala mä en tôckendär näston sôm vi närkengar har, men sôm ja försökt lägga bort i boa. Ja höll mej te dig hele kvälln. Når di lekte, para vi ôss allti, å når di imillanåt drog e polska eller en vals släppte ja inte te dej åt nåen aen.»å, va ja ä värmer», sa du ätter e långer polska.»ska vi gå ut å svala på oss lite?» frägte ja. Du necka. Vi geck neråt vägen, å vi ledde armkrok, förståss. Rass som dä' va, når vi va kumna så långt bôrt på

12 20 vägen, att engen såg eller hörde oss, stog vi mä armar kring halsen på varaen och kysstes. Ja vet inte vem åv oss dä va, som börja ja har för mej, att dä va du. Men dä vet ja, att när du ätter kyssen sa»johan!» å såg på mej mä dina snälla å vackra öger, så geck dä runterikreng för mej.»ha ja», frägte ja mig sjôlver,»vari någe för'na mer än barnbrugummen? Ha ja vari den ho tänkt på å vänta på mä ho vuxi ôpp från barn te den raresta flecka ja sitt?» Vi satte oss på dikeskanten å så talte ja um för'na va ja bestämt mej för, å att ja skulle få en hål stri å att den skulle bli långer, ôg um ja löckas i'n. Mä dä ville ja lätta henne förstå, att um de va så, att ho kände någe särskilt för mej, så skulle ho inte vänta på mej. Men når ja sagt allt di där så klokt å förstånditr sôm en kan säja dä ve tjuge år, va jag bara luten te kasta alla mina bestämmelser i sjön å bli handelsman eller bonne eller va som helst, bara du, Alma, ville bli mi. Du såg min stri, Alma.»Tack ska du ha, Johan», sa du.»nu går vi in». Di minutera hadde du mitt öde i di hann, Alma. Visste du dä å avstog mej för te ge mej åt dä, sôm ja trodde va mi ôppgift? Vi reste oss å geck åt gårn te. Just ve logen sa ja:»ja går inte in någe mer. Tack ska du ha för allt, förr å nu, kära lilla Alma!» Å så umfamna ja dej å kysste dej. tebaks! Så sprang ja hem te bokammarn. 21 Hur du kysstes Dä ä närapå femti år sän dess. Ja ha hört, att du är löcklitt gifter, kära Alma lilla, lecksôm ja sjôlver ä dä, men ja ha allri åter sitt dej. Nu hôppas ja, om du lever, att du inte vurta så välskloker, att du tycker dä ja här talar um ä någe te skämmas för. I alla fulla fall ä dä'nte så för mej. Di här raera ha vurta skrivna för te tacka dej för barndoms- och ungdomsdagar å för te säja dej, att dä ljummar i bröste var gång ja tänker på dej. Ja, ibland når min stri vari särskilt tunger, ha ja lecksôm tyckt att ja sitt ett par hopknäppta hänner å ett par läppar, som ha bett för mej dina, kära lilla Alma.

13 E BONNFLECKA I STAN. Jan Janse i Fällersta, körkevärden, va en bonne åv den gamla rejäla sorten, som skötte gårn väl, va rädder um skogen å hadde di finesta kritter i sockna. De va hans liv å hans ära. Kärenga hans tyckte inte att någe annat än dä di hadde i stan va vackert å rolitt. Di fick inte mer än ett barn, e dôter, å ho vart mora liker. På dä vise vart Jan Janse en mot två, å då vet en fälle hur det går. Men når Linnéa dä va mora, sôm inte hadde gett sej förrn flecka feck ett herrskapsnamn en dag kom te fadern å begärde te få kômma in på småskolärarinneseminarje i stan, så sa körkvärden i alla fall bestämt nej.»du ska mä Guss hjälp bli e ordentliger bonnhustru å inte nåra skolmästarefröken», sa han.»asch», infällde mora, som hjälpt flecka te koka ihop den där sôppa,»inte ä dä meninga, att Linnéa ska bli lärarinna. Men ho behöver ju kômma ut å si litte mer åv väla än dä här».»nej», dä behöver ho inte», sa' Jan Janse.»Dä här 23 ä Gällersta, å dä bästa ä gôtt nog. Skulle dä vara någe fel på't, så vure dä dä, att Örebro legger alldeles för nämma».»men dä kôsta ju inte någe», mente Jan Jansa. Dä ä'nte nåra avgift för unnervisnenga, å um vi skecka in äta te prostens Kristin, så laga ho te't». Jan Jansa visste, att far va den, som kunne hålla på styvern.»dä vill säja, att vi skulle narra ôss te skole åt våra flecka: säja, att ho skulle bli lärarinna, fast dä inte ä meninga?»»um en mer eller minnre sitter å hör på når lärara skolar, kvittar fälle för dôm».»ja blir allri mä um tôcke bedrägeri», sa Jan Janse å slog näven i bole. Jan Janse va åv den sôrtens karar, som hällre sprack e halver arn än han gav sej en tum, når han ha sajd någe. Dä visste både mora å dötra. Di förstog, att di fick gå annra vägar för te få sin velje fram. Huvesaken va ju, att Linnéa skulle få komma te stan. Seminarje va ho inte angelägen ätter tvärtum. Men di hadde trott, att di på då vise lättest skulle få far mä på stassresa. För han ville, att unga människor skulle lära, ôg sånt söm en inte kunne ta i mä hännera. Di båga kvinfôlka la sina kloka huver ihop. Å så föreslog di, att Linnéa skulle få komma in på vävskole i Örebro. Dä va ett fint utlajt bete. Dä fanns knappast någe kvinnfôlkagöra, sôm Jan Janse satte sån't värde på sôm vävneng. Han hadde kvar å hel kista åv alla di

14 24 slag ätter mora si: drälldukar, kjotlar mä gällerstarånnung, trasematter å ryer åv lô. Nu va han ôg teress å svara ja på en gång. Annes klär plôckas ner i mormors pigekista, sôm hadde årtale 1783 på insia åv lôke, å äta åv alla di slag la di ner i dä massäckaskrin, sôm farfar hatt, når han körde malmforer från Örebro te Haddebo. Ve första torgdag skjussa Jan Janse in Linnéa å hennes utrustning te prostens Kristin. Prostens Kristin hadde fått sin tittel når ho för många år se'n va hushållerska för prostens pôjkar mä di geck i storskoern. Ho feck sån smak för stasslive, så ho vart kvar där. Når Linnéa hadde vari i stan i fjorten dager feck grannflecka dä här breve från'na: Kära Lovisa! Jag fattar nu pennan för att talla om för dig hur jag har det i stan du kan inte tro så rolligt det är. Så fort ja kom hit var jag förståss tvungen te göra mig en ny kläning som är alldeles efter nya modet. Min kappa är ändrad å så har jag en förfäligt stilig vinterhatt den kåstar 30 kroner. Mamma hjälper mig med pengar för sånt som ho sålt utan att far vet av de; han ville förståss att ja skulle gå i e räter och släter klänning, skalett och grova skor mä låga klakar men ja ha inte än lärt mej gå med de höge klakarne så jag har så ont i bena um kvällar men de går le över. Förste dan ja va här va jag på en dansbana å vart bekanter med Teodor, som är handelsbetjänt å väldigt stilig. Ja såg, att han tyckte om mig på en gång å han bjö på punsj å profanerade duskål å se'n ha ja vari ute mä honum varenda kväll å i går kväll fria han. Det är töcken där rektiger kälek som i romanera å jag är den lyckligaste flecka på jorden. Han skekar blommor till mig alla dagar å han skriver så vackra verser så du kan inte tro. 25 Det är så lesamt att väva så jag väver bara provbitarne. Om dagarne slår jag ihjäl tiden med att läsa romaner, Teodor lånar mig så väldigt bra sådana men först när han kommer å hemtar mig om kvällarne lever jag riktigt opp. Ja skulle villa vara i stan jämt. Ja kan långe tala fint, så om du kommer hit å helsar på mig, skall du inte känna igen mig. Visa ingen brevet å skriv snart till din barndomsvän Linnéa Jansson. På skriftum Skriv inte Jansdotter på koväre för det låter så bonskt å då skäms jag för brevbärarn. Lovisas svar lydde så här: Kära Linnéa! Jo, vet du, Linnéa, om jag komme till staden, skulle jag utmärkt bra känna igen dig. Du är samma ytliga, prålsjuka flicka som du alltid varit. Stackars lilla Linnéa, som inte fått något för huvud och hjärta att värma dig vid! Efter många om och men fick jag komma till folkhögskolan. Där får jag ej blott lära mig väva sådant jag ej kunde förut jag har redan expedierat både munkabälte och rosengång utan även många andra praktiska saker. Mest sätter jag dock värde på den väckelse vårt sinne får för det vackra i natur, historia och litteratur. Vi äro 34 flickor i skolan. Rektorn, en äldre man, slåss vi formligen om att beundra. Han är så enkel, så allvarsam. Han skall, hoppas jag, innan kursen slutar, hinna strö ut månget korn, som skall slå rot, växa upp och bära frukt. Vi kamrater äro varandra temligen lika. Ingen vill vara för mer än den andra. Skulle några särskilt vara föremål för vänlighet, så är det ett par frielever från fattiga hem. Det är väl ingen av oss, vilkens håg ej står till riktiga bondehem, där en husmor med den rätta viljan och det rätta sinnet kan uträtta så mycket. Var försiktig i ditt val av umgänge. I synnerhet är jagrädd för, att din handelsbetjänt inte är den bästa bekantskap. Och lägg bort romanen ooh arbeta i stället. Detta tillfället att utbilda öga och hand återkommer kanske aldrig. Det är bedrövligt, att du vill göra dig»fin» på de pengar, som stjälas undan din far. Din barndomskamrat Lovisa.

15 26 Inte så värst långt ätter dä här börja dä gå rykter um, att dä skulle bli e ny handelsbo i sockna. Den handlarn, sôm fanns, va visst lite dyrare än i stan, men han var allmänt umtyckter för sina rejäla varer. Sômliga åv ungdomen klaga över, att han va illa sorterater, men bönnera va belåtna mä, att han inte lura åv pojkar å fleckera deras pangar för all förjordanes tysker grannlåt. Ett halvår senare kom den unge hannlarn. Dä va just Tedor Grahndihn, Linnéas bekanting från Örebro. Hans bo va e härlighet utan like. Grahndihn gästa ôfta hos Jan Janse. Far sjôlver tôlde knafft si'n, men så mycke högre stog han i gunsta hos mor å doter. En da kom dä som Jan Janse hadde gruva sej för.»far», sa Linnéa,»Grahndihn ha fria te mej».»dä kostar enge. Å du svarte?»»ja. För ja älskar honom åv allt mitt hjärta».»älskar! Ä dä ol i e bonnfleckas mun? Dä ha du fått tag i i nåra romanebok. Det blir enge åv!»»dä ä tôcken där rektiger kälek...»»... sôm vi obildatte bönner inte förstår ôss på, vill du säja du sôm ha vari i stan i tre månar å sitt bildnenga på åva... Tôcken där rektiger kälek med otrohet i äktenskap, skelsmässer å annat elände».»ja, dör, um ja inte får'n».»dör!» hånskratta Jan Janse.»Där ha vi romaneböckera igen! Dä ä för di egen skull ja säjer nej. Din Grahndihn eller va han heter med sitt löjliga nam lika tejort sôm han sjôlver än'te en kar, 27 sôm e flecka dör för. Åt honum skrattar en bara. Dö för en tôcken där trashök! Han ä bonnpojke men va för fin te arbeta. Va han bäst passa te, vet ja'nte, men te hannlare duger han inte. Dä ä enga orning i boa, å du kan vara säker på att han gör kankurs inna två år». En kväll satt Per Kalse, Lovises far, nere på Grahndihns kantor. Grahndihn bjö på porter och beklaga sej över Jan Janse.»Ja, han ä istadiger», sa Per Kalse,»men ja ska tala ve'n, får ja si va dä kan göra». Per Kalse va lite intresserater i affärden för han stog i bôrgen på Grahndihns kreditiv i folkbanken, å han hadde länge förstått att de va bäst te dra sej ur spele.»ni skulle byta döttrar», sa Grahndihn.»Dä ha ja sajd honum på skôj många gånger», svarte Per Kalse.»Sir du, han är höckfärdig på dä värsta vise: enge anna duger än bönner å dä sôm ä bonskt».»um ja skulle försöka mi löcka hos di dôter?» sa Grahndihn.»Går inte. Ho ha vurta tokuger i den där fôlkhögskoern, sôm ja fick lôv å skecka henne te, för te få husfre. Dä ä för resten visst någe ôppgjort milla henne å nämndeman i Falla».»Han, gubben?»»å, han ä'nte mer än förti år. Dä ä ju inte nåen

16 28 ålder på en kar. Å så ä han en tocken där som ho sjôlver. Så di blir nog överens».»du talar ju med Jan Janse?» ba Grahndihn. Å dä lova Per Kalse. Når Per Kalse kumme te Jan Janse å sajt sitt ärne vart han nära på rädder. Jan Janse va viter sôm ett lärt i ögera, å han sa bara:»ut, människehannlare!» Allri ett ol svarte Per Kalse. Han bara lomma iväg som en rumpehuggen hunn. Dä bönemanskape hadde han inte mycke för. Nåra månar ätteråt börja kärengar humma um Linnéa. Kajsa i Härminge, sôm hadde titta lite särskilt väl på Linnéas förklesstrakt, sa bestämt, att ho va rådder. Å når dä lystes för Linnéa å Grahndihn, förstog alla. Bröllopen leckna mer ett gravöl än någe annat. Jan Janse såg ut sôm um han ha vurta ôpptajen ur grava. Linnéa geck bara fem månar mä sin förste. Men ho varsken skämdes eller va lessen. Ho feck vara mä på kalasera hos både körkherrns å länsmans; ho feck ny hatt å ny kappa både höst å vår; å ho feck ha två piger å behövde inte lägga tu strår i kors, um ho inte ville. Når Lovisa gifte sej, bar ho socknas gullkrona. Te å mä Per Kalse tyckte allt den gången, att han hadde e dotter, som stog i mantal. Dä geck lite väl ett par år. En afte kôm Linnéa hem te förälrar. Ho flåsa så ho va färdiger te tappa åen, å ho darra sôm ett aspelöv i hele skrocken.»va ä dä mä dig, barn?» frägte Jan Jansse.»Jo, han ha slaji mej. Fuller ä han lite imilla. Å han går te Amalja på Grytsskogen».»Dä va mycke på en gång», sa Jan Janse.»Men åv en töcken där sia s-hans kan en ju vänta sig va söm hälst». Jan Jansa hadde utrusta Linnéa hedersamt, å far sjôlver hadde te börja mä hjälpt mågen mä pängar ôg. Va de le, kom Grahndihn oftare å oftare, men på dä sista hadde Jan Janse alldeles neka' te ge'n någe mer förskot på arve. En tör le inte få vara så noga um sällskap når en fått kälek te dä starka. Men Grahndihn han söp nu å spela kort mä tôckna ena, sôm en inte vill bôcka sej på en väg för. Di hadde för länge se'n fått sluta kalasera mä prästens å länsmans. Når di slog igen för Grahndihn, va han bara tre års hannlare i sockna. Dä hadde gått fort. Han feck ge sig ut sôm provryttare, å Linnéa fick kômma hem mä sin pojke å den ho gick mä ja, folk trodde, att di skulle säja: di ho gick mä. För ho va så stadiger så en tyckte, att ho va färdiger te tullra framestupa. Når ho flötte hem te föräldrar, satte Jan Janse sôm villkôr, att ho skulle skeljas ve Grahndihn. Dä va e evinnerli skam, för e skelsmässa hadde di allri vari 29

17 30 mä um i sockna. Men dä kunne inte hjälpas. Linnéa hadde för resten enge mot'e. Ho va så utle på'n, så ho tôlde inte si'n. Ho ha taji sej te å väva å vurta både förståndiger å snäller. Men ett tôl ho inte höra talas om: tôcken där rektiger kälek sôm i romanerna. INNEHÅLL. Den lecksta 3 Tilligrafens unnervärk. 12 Mi första fästemö 17 E bonnflecka i stan 22

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen,

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 I: ja:? 02 (0,3) 03 S: å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si. 04 (0,5) ((fortsätter)) 01

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Based on a True Story 1

Based on a True Story 1 Based on a True Story 1 8 - Trip, säger jag till min före detta pojkvän. Vi måste prata. Vi befinner oss på inspelningen av hans nya film. Du vet, den där med hans filmstjärnefru, som handlar om en tjej

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Jag är visst smart! säger Patrik

Jag är visst smart! säger Patrik Jag är visst smart! säger Patrik Nu är mamma arg igen. Hon är nästan alltid arg på mig. Igår var hon arg, och hon blir säkert arg imorgon igen. Det är inget roligt. Idag är ingen bra dag. Imorse glömde

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Tommy och Flisen hoppar av bussen vid Lilla torget i Alingsås. Skall vi sticka till godisaffären, undrar Flisen ivrigt och känner efter i byxfickan efter 50-

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Flyttade. Isak den 21e dec 2011. Nilstorp. För 3 år sen köpte vi Nilstorp. Det tog 1 timme att åka dit. När vi kom fram plockade jag och Anton blåbär.

Flyttade. Isak den 21e dec 2011. Nilstorp. För 3 år sen köpte vi Nilstorp. Det tog 1 timme att åka dit. När vi kom fram plockade jag och Anton blåbär. Vi i klass 3 A har gjort tidslinjer och prickat in viktiga händelser i våra liv. Dessa händelser har vi skrivit berättelser om. Här är våra berättelser som vi gjort under hösten 2011. Flyttade Innan vi

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Mina nio liv utan röd tråd

Mina nio liv utan röd tråd Mina nio liv utan röd tråd Marie Lind Strömblad Sida 1 Mina nio liv utan röd tråd Copyright 2012, Marie Lind Strömblad Ansvarig utgivare: Marie Lind Strömblad Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1397-2

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige Elever vid Kista folkhögskola berättar om Min första tid i Sverige Baarlin berättar om första tiden i Sverige Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005. Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer