ANVISNING FÖR FUNKTIONER PÅ STADENS WEBBPLATSER OCH E-TJÄNSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING FÖR FUNKTIONER PÅ STADENS WEBBPLATSER OCH E-TJÄNSTER"

Transkript

1 Dokumentet beslutat: ANVISNING FÖR FUNKTIONER PÅ STADENS WEBBPLATSER OCH E-TJÄNSTER v. 1.1 Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 1

2 Innehållsförteckning 1. Om dokumentet Syfte och användning Målgrupp för dokumentet Förutsättningar och avgränsningar Uppdateringsrutiner för dokumentet Ansvarig för dokumentet Funktioner Formulär Webbformulär och blanketter Kopia till avsändaren Placering av titel på fält Markering av obligatoriska fält Tydliga anvisningar om format Begär endast uppgifter som är nödvändiga Auto-fill Röra sig mellan sidor Se var man är i processen Förhandsgranskning Visa att något händer Felmeddelanden Placering och ordning av fält Tab-ordning Långa formulär Bekräfta aktivitet Bifoga filer E-post Instruktioner, Hjälp och Frågor & svar Undvik om möjligt instruktioner Hjälp och instruktioner där behovet kan uppstå Hjälp för formulär Placering av hjälpfunktioner och Frågor & svar Navigering Markera användarens position Enhetlighet i menyalternativ och sidans rubrik Brödsmulenavigering Etablera länk-konvention Länkars utseende Rullgardinsmenyer/droplistor Välja flera alternativ Kaskadmenyer Användning av logotyper som navigeringselement Snabbkommandon Knappar Knapp eller länk? Markera knapp som aktiveras av Enter Placering av knappar Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 2

3 2.6 Flerval Radioknappar när endast ett alternativ kan väljas Check-boxar när flera alternativ kan väljas Sök och sökresultat Enkel sökmöjlighet på varje sida Avancerad sökning Vad söker man i? Ny sökning Flera beroende val Sökresultat med flera sidor Mest relevanta träffar först Visa användarens avgränsningar Visa typ av dokument i sökresultat Information i sökresultat Möjlighet att välja presentation av sökresultat Ikoner Öppna nytt fönster Extern länk i nytt fönster Dokument i nytt fönster Använd inte pop-up-fönster När nya fönster öppnas Alt-texter Tab-tangent Inloggning Utskrift Generella anvisningar för interaktion Anpassa efter målgruppen Gör det lätt att göra rätt Ge relevant hjälp när problem uppstår Gruppera information logiskt Avlasta minnet Inget onödigt Var konsekvent Använd existerande standarder Ge återkoppling Underlätta användarens kontroll och frihet Gör det möjligt att ångra sig Stöd flera arbetssätt Framtagning Hösten Hösten Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 3

4 GEMENSAMHET I FUNKTIONER PÅ STOCKHOLMS STADS WEBBPLATSER Inom Stockholms stad finns ett flertal webbplatser och ett stort antal e-tjänster. Det stadsgemensamma intranät och stockholm.se är stadens största webbplatser, men förutom dessa finns webbplatser för stadens bolag, Stockholms skolwebb, många externa och interna e-tjänster och en e-learningplattform. Vi vill att stockholmarna ska tycka att våra e-tjänster är lätta att använda och att de känner sig trygga med att utföra ärenden och söka information via våra webbplatser. Att det fungerar på samma sätt, oavsett vilken av våra förvaltningar som tagit fram webbplatsen eller e-tjänsten lägger en grund för det. Därför är det viktigt att vi utgår ifrån en gemensam grafisk profil, men också använder oss av gemensamma begrepp när vi bygger nya e-tjänster och webbplatser. Stockholms stad har tagit fram tre dokument med anvisningar för stadens webbnärvaro: Anvisning Begrepp på stadens Anvisningar för utformning av funktioner Anvisningar för e-tjänster Design, interaktion, disposition Det är vår förhoppning att vi med tydlighet och enkelhet i och med dessa anvisningar ska kunna underlätta för medborgare, företagare och våra tillfälliga besökare att använda våra webbplatser. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 4

5 1. Om dokumentet 1.1 Syfte och användning Syftet med anvisningarna är att de ska stödja likhet i funktioners utformning, avseende flöde och interaktion, så att användare kan interagera på samma sätt överallt på stadens olika webbplatser. Dokumentet omfattar t.ex. stöd för navigation, formulär, sökfunktioner och hjälpfunktioner. Genom en enhetlighet i dessa kan användaren dra fördel av det hon lärt sig om en webbplats eller tjänst när hon använder en annan. Det minskar frustration och stress hos användaren och bidrar till en effektivare användning av webbplatserna. Kapitel 2 beskriver specifika anvisningar för utformning av interaktion och flöden i funktioner. Kapitel 3 beskriver mer generella principer för att ge en bakgrund och förståelse för de specifika anvisningarna. Dokumentet är tänkt att användas som underlag vid upphandling och avrop som anvisningar vid utformning av gränssnitt. 1.2 Målgrupp för dokumentet Anvisningarna är till för dels externa leverantörer och dels Stockholms stads beställare, vid anpassning, vidareutveckling eller nyutveckling av webbplatser inom staden. Anvisningarna ska även användas då utveckling görs internt inom staden, av de interna resurser som arbetar med stadens webbplatser Dokumentet ska användas även om leverantören har kompetens inom användbarhetsdesign, eftersom syftet inte bara att skapa god användbarhet på webbplatserna utan även att skapa enhetlighet. Anvisningarna ska användas av: Grafiska formgivare Interaktionsdesigners Gränssnittsprogrammerare Projektledare/beställare hos staden 1.3 Förutsättningar och avgränsningar Detta dokument tillsammans med anvisningar för begrepp på stadens webbplatser, och anvisningar för e-tjänster kompletterar stadens grafiska profil, aktuell webbplats grafiska manual, stadens webbstrategi, samt redaktörsmanualer. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 5

6 Dokumentet beskriver vanliga och generella funktioner och flöden som återkommer på flera webbplatser. Det beskriver inte stora och unika funktioner som exempelvis diskussionsgrupper, kartor, chatt, avatarer och kalendarier. Det finns dock skäl att komplettera med detta då dessa funktioner blivit vanligare på webben sedan anvisningarna upprättades. I dokumentet görs inga ställningstaganden beträffande utformning av menysystem (toppnavigering, vänsternavigering, fliksystem etc), då detta till stor del är styrt av det grafiska konceptet och informationsarkitekturen för respektive webbplats. Staden bör följa befintliga anvisningar för tillgänglighetsanpassning av offentliga myndigheters webbplatser, Vägledningen 24-timmarswebben. Vägledningen tas fram av Verva, Verket för förvaltningsutveckling, och uppdateras med jämna mellanrum. Anvisningarna för funktioner på stadens webbplatser har inte införlivat riklinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. Dock har ett viktigt mål varit att anvisningarna inte ska bryta mot eller omöjliggöra en anpassning till någon av anvisningarna i Vägledningen. För att uppnå god tillgänglighet på webbplatsen bör därför Vägledningen användas som ett komplement till detta dokument. Målet är också att anvisningarna inte ska bryta mot stadens policy för informationssäkerhet. Anvisningarna är därför avstämda med stadens informationssäkerhetschef, Kent Larsson. 1.4 Uppdateringsrutiner för dokumentet Anvisningarna har under hösten 2005 och våren 2006 applicerats på stadens nya intranät och därefter utvärderats och reviderats till detta dokument. Anvisningarna har även använts i framtagandet av stadens nya webbplats, stockholm.se under 2007 och 2008 och resulterat i dokumentet: Anvisningar för e-tjänster design, interaktion, och disposition. En översyn kommer att behövas årligen för att anvisningarna ska hållas gällande och aktuella, då webbområdet står under snabb och ständig utveckling. Detta är därför ett högst levande dokument. Synpunkter och förslag på utveckling av dokumentet är alltid välkomna. Dessa kan lämnas till förvaltningsansvarig Stockholm webb. 1.5 Ansvarig för dokumentet Ansvarig för dokumentet är Hanna Brogren, kommunikationsdirektör, Stockholms stad. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 6

7 2. Funktioner 2.1 Formulär Webbformulär och blanketter Webbformulär innebär att användaren kan fylla i fält direkt på webbplatsen. Webbformulär ska användas i möjligaste mån. Detta förenklar datainsamling och underlättar interaktivitet med bakomliggande system Kopia till avsändaren Användaren bör ha möjlighet att spara en kopia av inskickade uppgifter. Det kan finnas tillfällen då användaren behöver kunna kontrollera sina uppgifter i efterhand. Användaren bör därför erbjudas ett särskilt fält för att fylla i sin e-postadress: Placering av titel på fält Titeln på fältet ska placeras i anslutning till fältet, och placeringen ska vara konsekvent inom hela webbplatsen. Hur placeringen sker ska specificeras i webbplatsens grafiska manual Markering av obligatoriska fält Det ska tydligt markeras för användaren vilka fält som är obligatoriska. Markeringen görs genom asterisk (*) efter titeln på fältet. Förklaringen Fält markerade med * är obligatoriska placeras väl synlig direkt efter formulärfältets rubrik. Se exempel: Fält markerade med * är obligatoriska. Tilltalsnamn* Efternamn* c/o Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 7

8 Andra typer av markeringar av obligatoriska fält, till exempel olika färgsättning, bör undvikas Tydliga anvisningar om format I de fall särskilda format krävs, ska detta anges tydligt. Anvisningar ska placeras i anslutning till fältet, och placeringen ska vara konsekvent inom hela webbplatsen. Hur placeringen sker ska specificeras i webbplatsens grafiska manual. Tilltalsnamn* Ange namn exakt enligt folkbokföring. Efternamn* Personnummer* Ange personnumret så här: Begär endast uppgifter som är nödvändiga Begär endast uppgifter som är absolut nödvändiga att fylla i för att formuläret/ansökan ska kunna behandlas. Undvik att begära uppgifter som kan vara bra att ha Auto-fill Användaren ska bara behöva fylla i varje uppgift en gång. I de fall uppgiften behövs på flera ställen ska den fyllas i automatiskt. För en inloggad användare ska uppgifter som är kända för Stockholms stad genom IDportalen eller andra databaser och register fyllas i automatiskt i aktuella fält i formuläret Röra sig mellan sidor Användaren ska kunna gå fram och tillbaka mellan sidorna i ett formulär,,utan att förlora den information som fyllts i. Undantagna är de fall när det inte är möjligt att hoppa till en annan sida, till exempel på grund av att vissa uppgifter måste vara ifyllda innan användaren kan gå till nästa steg. Detta ska i så fall vara tydligt för användaren Se var man är i processen Vid ansökningar och andra interaktiva processer som innehåller flera moment (steg) ska användaren enkelt kunna se hur många steg processen innehåller och i vilket steg han eller hon befinner sig just nu. Använd där så är lämpligt både siffror och beskrivningar av vad varje steg innebär. En visuell bild av processen gör det lättare för användaren att få en uppfattning om Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 8

9 aktivitetens omfattning. Varje steg bör vara klickbart, så att användaren kan röra sig mellan olika sidor i processen. Ett exempel på hur detta kan utformas är följande: Ej genomgångna steg i processen ska vara dimmade (inaktiva), för att indikera att användaren inte kan gå till dessa utan att ha genomfört tidigare steg. Ett alternativ till ovanstående, till exempel vid utrymmesbrist och vid kortare processer, är att beskriva processen med siffra för aktuell sida följt av det totala antalet sidor inom parentes. Information om var användaren bör då ges i en rubrik för sidan enligt nedan: Ansökan om - Steg 2 (5) Förhandsgranskning Innan användaren skickar det ifyllda formuläret ska användaren ha möjlighet att välja att se och kontrollera alla ifyllda uppgifter och val på en sammanfattad sida. Detta är viktigt vid långa formulär där alla fält inte syns samtidigt. Där elektronisk signatur erfordras krävs detta steg. n bör vara överskådlig och det ska inte vara möjligt att göra förändringar direkt på sidan. Användaren bör i stället enkelt kunna gå tillbaka för att göra ändringar i formuläret. Undantag kan vara om det finns begränsade uppgifter som många kan ha anledning att ändra (jämför till exempel att man ofta kan ändra antal artiklar i shoppingvagnar ) Visa att något händer I de fall systemet arbetar (hämtar information, laddar, gör beräkningar, sparar etc) är det viktigt att visa tydligt för användaren att detta pågår. På så sätt minimeras risken att användaren blir osäker på om lösningen hängt sig etc. För kortare tider (upp till 10 sekunder) ska pekaren ändras till ett timglas, för längre tider rekommenderas en så kallad status bar, där återstående tid visas i procent: Felmeddelanden Om ett fel uppstår på grund av att användaren fyllt i formuläret felaktigt bör ett varningsmeddelande visas högst upp på sidan, där användaren först tittar. Den inledande förklaringen bör visas med större teckenstorlek. Specifika förklaringar av vad som är felaktigt eller ofullständigt ska stå i anslutning till aktuellt formulärfält och med så tydliga förklaringar som möjligt. Utformning av felmeddelanden ska vara konsekvent utformat och placerat på hela webbplatsen. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 9

10 Felmeddelandet bör kompletteras med en symbol för att uppmärksamma användaren på att ett fel har inträffat och var. De uppgifter som är korrekt ifyllda ska vara kvar, så att användaren endast behöver ändra det felaktiga fältet och inte behöver börja om från början. Se nedanstående exempel: Formuläret är ofullständigt. Förklaringar ges till höger om respektive fält. Fält markerade med * är obligatoriska. Tilltalsnamn* Nils Efternamn* Efternamn saknas. För formulär som innehåller flera sidor ska felmeddelanden ges när användaren går till nästa sida Placering och ordning av fält Placera fält utifrån situationens logik. Till exempel: Vid ansökningar är det vanligast att namn- och adressuppgifter kommer först Vid e-handel är vanligast att man först väljer vara och därefter anger adress Vid inmatning av adress bör fält för gatunamn och gatunummer ligga på samma rad Tab-ordning Gör det möjligt för användaren att förflytta sig mellan fält med hjälp av tab-tangenten. Förflyttning mellan fälten med tab-tangenten ska vara i den ordning användaren använder formuläret Långa formulär Vid långa formulär rekommenderas att formuläret delas upp i flera sidor. Uppdelning av formuläret ska vara i naturliga delar och dessa ska vara tydligt namngivna, så att användaren trots uppdelning får en överblick över formulärets hela omfattning. Scrollning i höjdled ska accepteras, om detta är nödvändigt för en intuitiv uppdelning av formulärets olika delar. Se även avsnittet Se var man är i processen Bekräfta aktivitet Information om hur uppgifter kommer att behandlas bör ges innan aktiviteten är genomförd/formuläret är skickat. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 10

11 När en aktivitet är genomförd ska användaren direkt få ett meddelande på skärmen, som bekräftar aktiviteten och eventuellt även här hur uppgifterna kommer att behandlas. Bekräftelse bör alltid ske på webbplatsen, men kan även kompletteras med e-post, sms eller brev. Önskemål om sådan komplettering ska göras på sidan för bekräftelse på webbplatsen. Bekräftelse Din ansökan är nu skickad. Du kommer att bli kontaktad av Vill du även få bekräftelse via e-post? Fyll i din e- postadress nedan och klicka på Skicka. Skicka Bifoga filer I de fall användaren ska kunna bifoga bilagor ska det finnas en uppladdningsfunktion. Uppladdningsfunktionen hjälper användaren att söka och välja dokument och andra filer från sin egen dator. Följande krav ställs på en uppladdningsfunktion: Enkelt att leta Tydligt vilka filer som valts Enkelt att lägga till fler filer Enkelt att ta bort bifogade filer 2.2 E-post För externa webbplatser används e-postformulär. Anledningen är att alla användare inte har egen e-postadress samt att det kan finnas behov av att vara anonym. E-postformulär förhindrar även möjlighet att skicka spam till stadens adresser. För intranät används mailto-länkar. 2.3 Instruktioner, Hjälp och Frågor & svar Undvik om möjligt instruktioner De flesta användare läser inte instruktioner, de försöker i stället interagera direkt med webbplatsen eller tjänsten. Förutsätt aldrig att användare läser instruktioner. Förutsätt istället att användare aldrig läser instruktioner. Om instruktioner ändå behövs, skriv kortfattat Hjälp och instruktioner där behovet kan uppstå Ge stöd där användaren befinner sig. Instruktioner, Frågor & Svar, Hjälp och kontaktuppgifter ska i största möjliga mån vara specifika och ska alltid presenteras i Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 11

12 anslutning till det innehåll som besökaren använder eller läser. Detta kan göras antingen genom att hjälp och instruktioner presenteras på samma sida, eller att de kan tas fram i anslutning till det aktuella innehållet Hjälp för formulär För att användaren lätt ska hitta stöd för att fylla i ett formulär bör instruktioner och hjälptexter vara tillgängliga i anslutning till formuläret. Instruktioner som rör hela formuläret eller funktionen placeras ovanför formuläret eller funktionen. Kortare instruktioner för specifika fält presenteras i anslutning till fältet: Fastighetsbeteckning* Ange fastighetsbeteckning. Fastighetsbeteckningen hittar du Personnummer* Ange personnumret så här: Placering av hjälpfunktioner och Frågor & svar För att underlätta användning av stadens webbplatser bör särskilda hjälpfunktioner och Frågor & Svar placeras enhetligt. Det kan finnas en generell Frågor & Svar som gäller för hela webbplatsen, den bör i så fall vara placerad i en global meny så att den är åtkomlig från alla sidor. En Frågor & Svar kopplad till ett specifikt område/tjänst bör däremot vara placerad i anslutning till just det området/tjänsten. 2.4 Navigering Navigering handlar om den hjälp användaren får för att röra sig runt mellan webbplatsens olika sidor Markera användarens position Det ska vara tydligt var användaren befinner sig i informationsstrukturen: Visa grafiskt i huvudnavigeringen vilken sida som valts Enhetlighet i menyalternativ och sidans rubrik När en användare klickar på ett menyalternativ eller en länk förväntar hon sig att komma till en sida som motsvarar hennes val. Rubriken, som presenteras överst på varje sida, bör överensstämma med det menyalternativ som är markerat i huvudnavigeringen eller den länk som har lett till sidan. Vid långa rubriker kan en kortare variant visas i navigationen. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 12

13 2.4.3 Brödsmulenavigering Ett generellt problem på webben är att det förekommer olika varianter av brödsmulenavigering som skiljer sig åt i funktionalitet. Dels finns en variant där brödsmulorna visualiserar sidans placering i webbplatsens struktur, dels finns en variant där brödsmulorna motsvarar exakt de sidor som användaren besökt. Att använda brödsmulenavigering kan därför förvirra användaren mer än hjälpa Etablera länk-konvention Det finns många olika medel att navigera och det är viktigt att dessa har en konvention och att olika utformning används för olika medel och att de används konsekvent på webbplatsen. Se till att det finns regler för hur olika navigationsmedel utformas. T.ex. Menyer ska se och fungera på samma sätt på hela webbplatsen. Länkar inom webbplatsen ska se ut och placeras på samma sätt. Länkar till externa webbsidor ska se och placeras på samma sätt. Länkar som leder till en funktion, till exempel ett sökbart arkiv eller ett diskussionsforum. Observera dock hur denna länk skiljer sig från en knapp: En funktionslänk leder till diskussionsforumet, en knapp är det man klickar på för att göra ett inlägg i diskussionsforumet. Tänk därför på att grafiskt skilja på funktionslänkar och länkar som leder till annan sida, till exempel genom att använda olika länkikoner/pilar. Webbplatsens länkkonvention ska beskrivas i webbplatsens grafiska manual Länkars utseende Länkar inom en webbplats ska ha ett enhetligt utseende, samt skilja sig från annan text, rubriker etc. Detta för att användaren enkelt ska kunna förstå och se vad som är klickbart och leder till en annan sida. Låt inte knappar fungera som länkar eller länkar som knappar. Ett klick på en länk bör ta användaren till en annan sida. Ett klick på en knapp däremot, initierar en aktivitet, till exempel att ett formulär man fyllt i skickas iväg eller att en sökning utförs, eller att en interaktiv guide startas. Se även avsnittet Knappar och länkar. Länkar för Stockholms stads olika webbplatser kan utformas olika, men ska vara enhetliga och konsekvent använda inom respektive webbplats och styras av webbplatsens grafiska profil: Länkar ska vara enhetligt utformade på hela webbplatsen, det vill säga funktionslänkar bör ha samma utseende på hela webbplatsen och samma sak för länkar som leder till en annan sida. Länkar ska ha tydlig färg, företrädesvis blå Länkarna ska ändra färg och/eller bli understrukna (om de inte redan är det) när användaren för pekaren över länken, det vill säga vid mouse over. I de fall användaren kan ha nytta av att se vilka länkar hon redan klickat på ska dessa ha en annan färg. Detta gäller till exempel nyheter, sökresultat etc. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 13

14 Annat viktigt att tänka på vid utformning och användning av länkar är: Använd så stora träffytor som möjligt. Hela länktexten ska fungera som länk, som i exemplet ovan. Det är också viktigt att det är tillräckligt stora avstånd mellan klickbara element till exempel textlänkar för att användare ska kunna träffa var och en av dem utan svårighet. Var sparsam med länkar i löpande text. Presentera hellre länkar i slutet av varje textstycke. Om en länk leder till att en ny sida öppnas, bör detta markeras. Se även avsnittet Öppna nytt fönster Rullgardinsmenyer/droplistor Så kallade rullgardinsmenyer eller droplistor kan användas för val av olika alternativ. Användaren väljer ett alternativ genom att släppa pekaren på alternativet. Rullgardinsmenyer används i två typer av situationer: Snabbvägar till olika sidor. Val av kategorier, till exempel i formulär eller sökfunktioner. Rullgardinsmenyer är särskilt lämpade när alternativen är väl kända eller enkla att förstå, det vill säga då rullgardinsmenyn kan stödja snabba val. Då kan också antalet alternativ vara stort utan problem för användaren. Dock bör valen i menyn vara ordnade i alfabetisk ordning så att användaren snabbt kan hitta och söka sig ner via bokstavstangenterna. Om antalet kategorier är stort och oöverskådligt bör man överväga att dela upp valen i olika rullgardinsmenyer, så att man i ett första steg väljer huvudkategori, för att därefter välja underkategori. Överliggande rullgardinsmeny kan då styra vilka val som kan visas i underliggande rullgardinsmenyer och valen i dessa kan då minskas. Använd inte rullgardinsmenyer om antalet alternativ är väldigt få. Då är det bättre att visa alla alternativ, och låta användaren välja med så kallade radioknappar eller checkboxar, beroende på hur många alternativ användaren ska kunna välja (se nedan under rubriken Flervalsalternativ) Välja flera alternativ Där användaren ska kunna välja flera alternativ i stor mängd alternativ bör detta utformas enligt som en rullgardinsmeny med möjlighet att göra flera val, t ex enligt nedan. Tänk på Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 14

15 att ha en text som förklarar för användaren att det går att välja flera alternativ i listan, då själva utformningen av rullgardinsmenyn inte gör detta självklart för alla användare: Välj förvaltning Alla Idrottsförvaltningen Brandförsvaret Gatu- och fastighetskontoret Integrationsförvaltningen Vill du markera flera alternativ? Tryck på ctrl och klicka på de alternativ du vill markera Kaskadmenyer Med kaskadmenyer menas rullgardinsmenyer där ytterligare valbara alternativ fälls ut åt sidan. När det gäller kaskadmenyer rekommenderas följande: Kaskadmenyer kan vara svåra att använda, men ger i gengäld snabb åtkomst till sidor längre ner i strukturen. Kaskadmenyer är därför mer lämpade för interna webbplatser/verktyg (där behovet av effektivitet är stort) än för externa (där en stor del av användarna kan vara sällananvändare och därmed ovana). Kaskadmenyer kan vara svåra att manövrera då de kräver finmotorik. Använd därför maximalt två nivåer Användning av logotyper som navigeringselement Den logotyp som är placerad längst uppe till vänster på sidan ska fungera som länk till webbplatsens startsida Snabbkommandon Snabbkommandon ska kunna användas, då de underlättar för användare, inte minst funktionshindrade. Snabbkommandon ska vara desamma på alla stadens webbplatser. Nedanstående snabbkommandon följer Vervas anvisningar, och bidrar därmed till en standardisering för hela den offentliga sektorn i Sverige. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 15

16 S Hoppa över navigeringen, gå direkt till textinnehållet (relevant för röstuppläsare) 0 Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation 1 Startsida 2 Nyheter 3 Webbkarta 4 Sökfunktionen 5 Frågor och svar 7 Kontakt 2.5 Knappar Knapp eller länk? Knappar markerar att en aktivitet kan utföras (eller avbrytas). Typiska knappar är OK, Skicka, Avbryt, Sök etc. Knappar ska inte förväxlas med länkar, som leder till en annan sida. Det är därför viktigt att knappar har en distinkt utformning, vilket vanligtvis görs genom att knapparna grafiskt ges en känsla av tredimensionalitet. Utforma inte länkar och andra designelement som knappar. Låt inte knappar fungera som länkar eller länkar som knappar. Ett klick på en knapp initierar en aktivitet, till exempel att ett formulär man fyllt i skickas iväg eller att en sökning utförs, eller att en interaktiv guide startas. Ett klick på en länk däremot, bör ta användaren till en annan sida. Se även avsnittet Länkars utseende Markera knapp som aktiveras av Enter Markera den knapp som är huvudval, det vill säga den knapp som aktiveras om användaren trycker på Enter på tangentbordet: Placering av knappar Knapparnas placering hjälper användaren att förstå vilka alternativ som erbjuds och minskar risken för fel. Den viktigaste rekommendationen är här att knappar ska placeras konsekvent på hela webbplatsen. Om det finns flera knappar ska det aktiva huvudvalet (OK, Skicka etc) alltid placeras till höger om passiva alternativ som Avbryt, som i exemplet ovan. Knapparna ska grupperas och placeras konsekvent inom webbplatsen. Placeringen beror på webbplatsens design i övrigt Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 16

17 2.6 Flerval Det finns olika sätt att låta användaren välja ett eller flera alternativ. Rullgardinsmenyer, som beskrivits ovan, är ett sätt, både för att välja ett och/eller flera alternativ. Rullgardinsmenyer bör dock inte användas om antalet alternativ är väldigt få, eftersom det skapar ett onödigt mellansteg då användaren inte direkt kan se vilka alternativ som finns (se avsnittet Rullgardinsmenyer/droplistor). Följande alternativ till rullgardinsmenyer finns: Radioknappar när endast ett alternativ kan väljas När endast ett av flera alternativ kan väljas, är så kallade radioknappar lämpliga. Om användaren klickar i en tom ring, så ersätter detta det tidigare valet. Svartvitt Färg Alla Alternativen måste vara tydligt åtskilda, eftersom användaren tvingas välja ett av alternativen. Erbjud ett alternativ för den som inte vill eller kan ta ställning, som i fallet ovan där användaren kan välja Alla. Både text och ring ska vara en och samma träffyta, så att användaren inte behöver pricka exakt i den lilla ringen Check-boxar när flera alternativ kan väljas Så kallade checkboxar ska användas när användaren kan välja flera alternativ. Flera alternativ kan väljas Föredragningslistor Beslut Bilagor Övriga Informera användaren om att flera alternativ kan väljas, då check-boxar i sig inte gör detta uppenbart för alla användare. Både text och ruta ska vara en och samma träffyta, så att användaren inte behöver pricka exakt i den lilla rutan. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 17

18 2.7 Sök och sökresultat Enkel sökmöjlighet på varje sida Ett enkelt sökfält bör vara tillgängligt på varje sida, det vill säga globalt/i webbplatsens huvudnavigation. Sökfältet ska placeras så att det tydligt framgår att den gäller hela webbplatsen (vanligtvis överst till höger). Sökmöjligheten bör vara utformad på enklast möjliga sätt, beroende på sökfunktionens komplexitet: Någon ytterligare förklaring behövs inte (till exempel Skriv in ditt sökord i rutan ), då enkel sökfunktionalitet finns och fungerar likadant på i princip alla webbplatser. Sökfältet bör vara tillräckligt långt för att användaren ska kunna fylla i två vanliga sökord (minst 20 tecken ska kunna synas i fältet) Avancerad sökning Få människor använder mer avancerad sökfunktionalitet, utöver att fylla i flera ord i sökfältet. I den mån sådan finns kan den vara tillgänglig från sidan för sökresultat, då behovet av mer avancerad sökning rimligen uppstår för att en enkel sökning misslyckats (till exempel vid alltför många träffar). Länk till avancerad sökning behöver alltså inte finnas på varje sida Vad söker man i? I vissa fall är det inte självklart vad man söker i hela webbplatsen, en del av webbplatsen eller i en speciell databas. Detta bör därför anges tydligt. Sökfältet ska också placeras i anslutning till det område där sökningen sker (till exempel i anslutning till ett kalendarium). Om sökfunktionen söker i hela webbplatsen bör sökrutan vara placerad i webbplatsens globala navigation Ny sökning Erbjud alltid möjlighet att göra ny sökning direkt på sidan för sökresultat. Användaren ska inte behöva gå till föregående sida för att göra en ny sökning. Sökfält för ny sökning ska alltid placeras ovanför sökresultatet, det vill säga överst på sidan. Beroende på hur stor plats sökrutan tar kan den med fördel placeras både före och efter sökresultatet, för att undvika att användaren behöver scrolla onödigt mycket för att göra en ny sökning. Vid långa sökresultat rekommenderas att sökrutan placeras både över och under. Använt sökord ska finnas kvar i sökfältet tills användaren skriver in ett nytt sökord. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 18

19 2.7.5 Flera beroende val Vissa val är beroende av varandra. Det kan till exempel vara så att ett val i en rullgardinsmeny påverkar vilka valmöjligheter som finns i ett andra steg. Om detta andra steg inte kan göras innan det första valet är gjort, bör detta framgå tydligt. Det finns här två olika situationer som kräver olika lösningar: 1. När ett givet val inte går att göra innan det föregående valet är gjort, bör detta vara dimmat innan första valet är gjort: 2. När det första valet styr vilka val som över huvud taget är möjliga, bör dessa interaktioner inte visas alls innan valet är gjort. Rapporter Word PDF Alla Sökresultat med flera sidor Om antalet sökträffar är så stort att det kräver flera sidor ska användaren kunna förflytta sig enkelt mellan de olika sidorna, samt se var hon är i förhållande till övriga sidor. Användaren ska dels kunna stega sig fram och tillbaka genom att klicka på Nästa respektive Föregående, dels kunna gå direkt till en av träffsidorna genom att klicka på respektive siffra: Denna stegfunktion ska finnas både över och under sökresultaten, så att användaren slipper scrolla för att gå till en annan sida Mest relevanta träffar först I de fall sökmotorn kan ange vilken relevans olika sökträffar kan antas ha utifrån användarens sökord, ska sökträffarna sorteras utifrån detta. De mest relevanta träffarna ska komma först. Någon markering av graden av relevans är inte nödvändig, då få användare förstår (eller bryr sig om) vilken princip som använts för sorteringen. Exempel Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 19

20 på principer är mest besökta sidor, sökord i rubriker och att ord förekommer många gånger Visa användarens avgränsningar När användaren valt att begränsa sökningen, ska rubriken visa tydligt vilket område sökningen gäller: Sökresultat Evenemang Visa typ av dokument i sökresultat Visa vilken typ av dokument sökträffen avser. Ange också storlek, så att en användare i förväg får veta om ett dokument kan förväntas ta lång tid att ladda ner Information i sökresultat Mängden information för varje sökträff kan variera, beroende på vald funktionalitet (vilket i sin tur beror på vilken typ av material sökmotorn söker i). Överlag rekommenderas information utöver en rubrikrad, för att ge användaren en god bild över vad en sökträff innehåller Möjlighet att välja presentation av sökresultat Användaren bör kunna välja antal sökträffar per sida. På så sätt kan användaren välja i vilken mån hon vill ha materialet uppdelat eller scrolla i längre sidor. Lämpliga intervall är 10, 25, 50 och 100 träffar per sida. Användaren bör kunna välja med en enkel rullgardinsmeny. Om flera val kan göras för att anpassa sökresultatet kan dessa samlas i en panel ovanför sökresultatet enligt följande: En rad per träff 25 Rapporter 2.8 Ikoner Ikoner kan användas av olika skäl: för att spara utrymme, för att tilltala användarens bildminne eller för att ge liv åt en webbplats. Användning av ikoner bör dock ske med varsamhet, då ikoner kan vara svåra att förstå. Här följer några tumregler för användning av ikoner: Använd ikoner sparsamt. Följ konventioner. Ikoner som är vanliga och därmed lättare att förstå är till exempel: o Skrivare Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 20

21 o E-post (kuvert) o Webbkarta o Stäng pop-up (ruta med kryss) o Ta bort (papperskorg) Gör ikonerna tydliga. Komplettera gärna ikonerna med text. Text kan också visas vid mouse-over, det vill säga då användaren för muspekaren över ikonen. 2.9 Öppna nytt fönster Extern länk i nytt fönster Externa webbplatser ska öppnas i nytt fönster. Anledningen är att användaren ska slippa lämna den webbplats hon befinner sig på och att hon enkelt ska kunna komma tillbaka till denna igen Dokument i nytt fönster Dokument ska alltid öppnas i nytt fönster, av samma anledning som för externa länkar, se ovan Använd inte pop-up-fönster Pop-up-fönster ska inte användas för att webbläsare alltmer har inbyggda spärrar för popup-fönster. Om det finns behov av att visa något innehåll i separat fönster så ska innehållet öppnas i ett nytt webbläsarfönster När nya fönster öppnas När nya fönster ska öppnas ska det nya fönstret vara mindre än det ursprungliga, så att användaren ser att det finns kvar och enkelt kan återvända. Det är bra om länken då visualiserar att sidan kommer att öppnas i nytt fönster Alt-texter Alt-texter används för att ersätta den information som visas i bilder, i de fall röstuppläsare används. Vid användning av alt-texter (och hjälp-texter som också visas vid mouseover) är det viktigt med fördröjning på någon sekund från det att pekaren förs över objektet tills texten visas. Annars finns risk för en blinkande effekt som kan verka irriterande för användaren. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 21

22 2.11 Tab-tangent Utforma gränssnittet så att användaren kan förflytta sig med hjälp av tab-tangenten. På så sätt kan användare förflytta sig snabbt i gränssnittet, och röstuppläsare kan användas. Om tabeller används, bygg upp dem på ett sådant sätt att användaren kan gå igenom tabellen med tab-tangenten, och få fältens innehåll uppläst i en logisk ordning. Om tabtangenten ger förflyttning från vänster till höger i en tabell, måste innehållet anpassas efter detta. I annat fall försvåras användning av röstuppläsare. Se även Tab-ordning under rubriken Formulär Inloggning I de fall inloggning behövs rekommenderas följande: Gör inloggningsfunktionen så enkel som möjligt, givet rådande säkerhetskrav. Beskriv gärna syftet med att registrera sig i anslutning till inloggningsfunktionen. Lägg till information eller länk till information om hur man registrerar sig, i direkt anslutning till inloggningsfunktionen. Lägg till information eller länk till information om hur kan göra om man glömt lösenord, i direkt anslutning till inloggningsfunktionen Utskrift Det ska gå att skriva ut alla sidor på stadens webbplatser Utskriftsfunktionen bör gå via användarens utskriftsfunktion i webbläsaren för att godkänna utskrift och det ska finnas en stilmall, CSS, för utskriftsformat. Användaren ska kunna välja att skriva ut sidan antingen genom att använda webbläsarens utskriftsknapp eller genom en utskriftsfunktion på sidan som är kopplad till webbläsarens utskriftsfunktion. Funktionen bör då placeras enhetligt, det vill säga på samma plats på alla sidor. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 22

23 3. Generella anvisningar för interaktion Det här avsnittet syftar till att fungera som ett extra stöd i användandet av anvisningarna, genom att förklara grundtanken bakom dem och på så sätt skapa förståelse för syftet med dem. 3.1 Anpassa efter målgruppen Ta med i beräkningen vilka kunskaper och uppgifter den tilltänkta målgruppen har och utforma webbplatser och tjänster efter detta. Exempel: För intranätanvändare är det viktigt att uppgifter går snabbt att utföra. För ovana besökare på stockholm.se är det viktigare att få snabb överblick och att begreppen är lätta att förstå. 3.2 Gör det lätt att göra rätt En användare ska inte behöva fundera över hur webbplatsen ska användas eller vad som är tillåtet att göra på en webbsida eller en tjänst. Undvik därför att ta med val eller aktiviteter som kommer i konflikt med varandra. Exempel: Om det inte går att välja att få meddelande per e-post i en tjänst ska inte denna valmöjlighet finnas med på sidan. 3.3 Ge relevant hjälp när problem uppstår Om något fel uppstår, förklara så konkret och kortfattat som möjligt vad som gått fel och ge förslag på vad användaren kan göra själv för att lösa problemet. Exempel: Om en tjänst inte fungerar, visa ett tydligt felmeddelande i samband med att man loggar in till tjänsten. 3.4 Gruppera information logiskt Det är lättare att överblicka stora mängder av information om likartad information placeras på samma ställe. Exempel: Kategorisera långa listor. Tänk på att olika människor vill gruppera information på olika sätt. Därför är det bra att erbjuda omsortering av listor. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 23

24 3.5 Avlasta minnet Människor har svårt att tänka på flera saker samtidigt. Därför ska man undvika att kräva att de minns onödigt mycket information medan de letar efter information eller använder e-tjänster. Exempel: Använd rullgardinsmenyer med alternativ om sådana finns, istället för ett tomt fält. 3.6 Inget onödigt Varje sak på skärmytan som inte är nödvändig tar uppmärksamhet från det som verkligen är viktigt och gör det viktiga lite svårare att hitta. Exempel: Undvik upprepningar, långrandiga texter och för stora bilder. 3.7 Var konsekvent Genom att vara konsekvent i användningen av begrepp, grafisk form och interaktioner gör man det enklare för användaren att hitta den information han söker och förutsäga vad som kommer att hända härnäst. Exempel: Låt en länk och sidan den leder till heta samma sak. 3.8 Använd existerande standarder Standarder är ett sätt att underlätta för användare att känna igen sig mellan olika system och webbplatser. Om man vill bryta mot en inarbetad standard bör man ha goda argument för det. Exempel: En logotyp som är placerad längst upp till vänster är klickbar och leder till startsidan. 3.9 Ge återkoppling Låt alltid användaren få en reaktion på vad han eller hon gjort. Exempel: Om en användare genomfört en beställning bör en bekräftelsesida visas och/eller ett e-postmeddelande skickas. Om webbplatsen genomför en lång bearbetning av data bör detta visas med en processindikator. Om användaren klickar på något bör en reaktion av något slag visas på sidan. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 24

25 3.10 Underlätta användarens kontroll och frihet Låt användaren styra vad som ska hända genom att göra olika val i webbsidorna. Undvik att starta processer som användaren inte kan kontrollera. Exempel: Starta inte filmklipp automatiskt Gör det möjligt att ångra sig Användaren blir tryggare och vågar mer om val går att ångra utan att påbörjat arbete förloras. Det undviker många fel och spar tid genom att användaren slipper börja om från början. Exempel: Lägg till en Avbryt- eller Tillbaka-länk så att användaren kan ångra sig t ex när han/hon fyller i ett formulär Stöd flera arbetssätt När någon använder en tjänst eller webbplats ofta lär han/hon sig med tiden att vara mer effektiv. Stöd gärna denna utveckling genom att tillhandahålla snabbvägar. Exempel: Dropdownlistor där man kan välja en sida direkt istället för att leta sig fram genom menystrukturen. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 25

26 4. Framtagning Anvisningarna har tagits fram av användbarhetsexperter dels hos staden och dels hos användbarhetskonsult. Framtagandet har skett på följande sätt och under följande perioder: Genomgång av ett urval av stadens externa webbplatser: Bedömning, research i litteratur och på webbplatser med fokus på interaktionsdesign och användbarhet. 3. Sammanställning och slutsatser Anvisningarna togs fram i samråd med en särskilt tillsatt grupp med representanter från Stockholms stads förvaltningar och bolag: Elisabeth Carlö, Älvsjö Martin Ottosson, Bostad Stockholm Lena Fridlund Forsgren, Kulturförvaltningen Oliver French, Miljöförvaltningen Pernilla Risberg, Kommunikationsavdelningen Therese Lönnborg, Kommunikationsavdelningen Thomas Lenneblad, Kommunikationsavdelningen Thomas Lövström, Kommunikationsavdelningen Revidering av anvisningarna efter att dessa använts av konsult samt implementerats i stadens nya intranät. Anvisningarna användes även vid framtagandet av stadens nya webbplats stockholm.se och har resulterat i ett nytt dokument; anvisningar för E-tjänster design, interaktion och disposition. Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 26

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Handledning Miljömanualen på webben

Handledning Miljömanualen på webben Handledning Miljömanualen på webben Välkommen till Miljömanualen på webben. Det här dokumentet beskriver hur man använder Miljömanualen. Inloggning Börja med att logga in i avsedda fält uppe till höger

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 1: inställningar Version 1.0 1(14) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT... 2 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 ALLMÄNT

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Användarmanual för ledare - ERC 2.0

Användarmanual för ledare - ERC 2.0 Användarmanual för ledare - ERC 2.0 TeliaSonera Sverige 1 2009-07-03 Användarmanual för ledare - ERC 2.0, T 17350-09 Innehållsförteckning Startsidan sid 3 Aktivitetsöversikt, huvudprojekt sid 4 Kontakter

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Manual för studerande Version 2.2.0

Manual för studerande Version 2.2.0 Ansökningssystemet Joopas Innehållsförteckning Manual för studerande Version 2.2.0 Innehållsförteckning 1 1 Allmänt 2 1.1.1 Allmänt om manualen 2 1.1.2 Allmänt om ansökningssystemet Joopas 2 1.1.3 Ansökan

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Dela in staden i lagom stora bitar

Dela in staden i lagom stora bitar ANVÄNDARINFO version 007-07-0 Villamotorn Hur man aktiverar villaområden för självanmälan och tar hand om intresseanmälningar och processen för anslutning. Fastighetsägare En enskild villaägare har två

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27

Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27 Innehåll Interactive Scene 2.0... 4 Redaktörsmanual... 4 Översikt... 5 Redigeravy... 5 Verktygsfält... 7 Arbetsyta... 8 Egenskaper... 9 Tidslinje... 10 Arbeta med Interactive Scene... 11 Scener... 11 Spellistor...

Läs mer

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr IT-universitetet i Göteborg MDI. Interaktionsdesign - en expertanalys av Anna Olvenmyr Grafiska Gränssnitt, 5 poäng 2003-10-27 Inledning och kategorisering...3 Utvärdering indelad i kategorier...4 Impression/

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum Inledning Som en del av vår webbplats, blastadsgatan.se, finns ett diskussionsforum. Tanken med forumet är att det ska fungera som en diskussionsplats

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 10.1 2015-08-27 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning Kundportal Kundportal - Användarhandledning Version 1.0 Status Preliminär Datum 2014-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen... 3 Support - Time Care Support Team... 3 Begränsat

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.56 Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer