2E1112 Elektrisk mätteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2E1112 Elektrisk mätteknik"

Transkript

1 2E1112 Elektrisk mätteknik Mikrosystemteknik Osquldas väg 10, Stockholm Tentamen för fd E kl 8 12 Tentan består av: 1 uppgift med 6 kortsvarsfrågor som vardera ger 1 p. 5 uppgifter med lite längre frågor som vardera ger 2 p 3 problem som vardera ger 5 p Totalt kan tentan alltså ge 31 p. Godkänt garanteras på 16 p. Komplettering till godkänt kan göras från 13 p. Uppställda uttryck skall motiveras och gjorda uträkningar redovisas. Fel som leder till orimliga resultat ger stort poängavdrag. Använd ej rödpenna. Lösningarna skall inlämnas i omslag försett med namn, personnummer och datum. Omslaget skall ha uppgift om antalet inlämnade blad samt om vilka uppgifter som behandlats. Varje blad skall dessutom förses med tydligt namn och uppgiftens nummer. Hjälpmedel Tillåtna hjälpmedel är godkänd räknedosa och rent matematisk formelsamling tex BETA eller Josephsons tabeller. Examinator Hans Sohlström, ,

2 2E1112 Elektrisk mätteknik Tentamen sid 2 Kortsvarsfrågor, motiveringar behövs ej (kan besvaras på ett gemensamt papper, 1 p/st) 1a Vilken resistans har en resistanstermometer av platina som har resistansen 100 Ω vid 0 C vid 100 C? 1b R 1 R 2 C Ett spänningssprång ansluts till denna tvåpol. Vad blir tidkonstanten för strömförloppet? R 1 =R 2 =10 kω och C=2 µf? Impedansen i spänningskällan är låg. 1c 1d 1e Man vill studera en signal med hjälp av ett digitaloscilloskop som arbetar med linjär interpolering på skärmen (ritar räta linjer mellan sampelpunkterna). Vilken är den lägsta samplingsfrekvens som bör användas om signalen endast innehåller frekvenskomponenter under 200 MHz? Stigtiden hos en repetitiv puls uppmättes med hjälp av ett digitalt oscilloskop till 5 ns. Vid kontroll av oscilloskopdata befanns att stigtiden för oscilloskopets ingångsförstärkare var angiven till 3 ns. Ge utgående från dessa data en uppskattning av pulsens stigtid. Figuren nedan visar en krets avsedd att approximativt realisera derivering eller integrering av insignalen. Vilketdera är det och för vilka frekvenser fungerar detta? In R C Ut R = 100 k C = 100 nf 1f Vilken upplösning kan erhållas vid multiperiodmätning över 100 perioder om normaloscillatorns frekvens är 1 MHz.

3 2E1112 Elektrisk mätteknik Tentamen sid 3 Längre frågor (kan besvaras på gemensamt papper, 2 p/st) 2a 2b Förklara kort innebörden av repeterbarhet respektive reproducerbarhet. Klargör särskilt skillnaden mellan dem. Figuren visar ett principschema för en AD-omvandlare. Ange vad den brukar kallas och förklara hur den fungerar, gärna med en figur. 2c 2d 2e Tidbasoscillatorn i en universalräknare bör vara mycket stabil. Redogör kortfattat för några olika tekniker för att förbättra temperaturstabiliteten hos oscillatorn. Klockpulsgeneratorn i en integrerande AD-omvandlare hade på grund av åldringsfenomen i komponenterna ändrat sin frekvens 1 %. Vilka konsekvenser får detta för noggrannheten om det är frågan om en enkelramp- resp dubbelrampomvandlare. Motivera Assistent Pekpenne skulle kontrollera att Osquar hade ställt in rektangelvågsgeneratorn på ca 100 khz enligt laborationshandledningen. Han anslöt då det fina digitaloscilloskopet till generatorn och fick nedanstående bild på skärmen. Oscilloskopet var inställt på 500 mv/ruta och 1 ms/ruta. Pekpinne hävdade med stöd av bilden att generatorn gav fel frekvens. Kan ändå det vara så att generatorn faktiskt gav rätt frekvens som Osquar hävdade? Förklara i så fall visningen. Ledning: Samplingsfrekvens, skalfaktorer i x- och y-led, 0-nivå, triggpunkt och triggnivå kan avläsas i figuren

4 2E1112 Elektrisk mätteknik Tentamen sid 4 Problemdel (lös varje problem på separat blad, 5 p/st) 3 Du håller på med ett elektronikbygge och behöver kunna mäta upp ett antal kondensatorer med kapacitanser mellan 10 nf och 100 nf. Du har endast tillgång till En enkel funktionsgenerator från 70-talet. Du uppskattar dess osäkerhet i frekvensinställningen till ±5% (k=2) och i amplitudinställningen till ±10% (k=2). Ett enkelt DC-aggregat med god stabilitet och med en voltmeter som du uppskattar ha osäkerheten ±10% (k=2). En Fluke 87 multimeter med manual (jfr bilaga). Instrumentet kalibrerades 10 månader före denna mätning. En stor uppsättning precisionsresistorer med osäkerheten ±0,1% (k=2). Kopplingssladdar och kopplingsplintar. a) Det finns mer än ett vettigt sätt att mäta upp kondensatorn med den tillgängliga utrustningen. Beskriv kort två metoder som kan utföras med den tillgängliga utrustningen. Ange särskilt vad som mäts och hur kapacitansvärdet beräknas ur dessa uppmätta data. (3p) b) Välj en av de ovan nämnda metoderna och beräkna den osäkerhet som man får vid uppmätning av en kondensator på 48 nf. Tips: välj den metod som ger den lättaste osäkerhetsberäkningen (2p) 4 En AD-omvandlare av dubbelramptyp används för att omvandla signalen från en temperaturgivare monterad på en stor varvtalsreglerad elmotor. Tanken är att övervaka så att motorn ej blir överhettad. Motorn styrs med en frekvensomriktare som driver motorn med en spänning vars frekvens varierar från 5 Hz upp till 60 Hz beroende på önskat varvtal. Det förekommer då störningar i signalen från temperaturgivaren som förefaller komma från motorströmmen och ha samma frekvens som denna. AD-omvandlarens integrationstid kan ställas mellan 2 och 1000 ms. Den har mätområdet 0 1 V och upplösningen 0,1 mv. a) Föreslå ett värde på integrationstiden och motivera valet för tillämpningen. (1,5p) b) Dimensionera en dubbelrampomvandlare med den integrationstid du valt i a. Ange lämpliga värden på R och C i integratorn, klockfrekvensen och referensspänningen. (Har du inte löst a så ansätt en integrationstid i det givna intervallet.) (3,5p) 5 Belastningen på en bärande stålvajer i en hängbro ska övervakas. Detta ska ske genom att töjningen i en rak stålbalk som vajern är fäst vid mäts med trådtöjningsgivare. Eftersom dragkraften ligger i balkens längsriktning kommer den att töjas men inte böjas. Balken är relativt stor i förhållande till töjningsgivrna och dessa kan vid behov placeras på valfri sida av balken. Ett valfritt antal metalliska töjningsgivare får användas. Varje givare har resistansen 300 Ω och får belastas med högst 10 ma. Visa hur töjningsgivarna bör placeras på balken och kopplas in för att ge maximal signal och i övrigt de egenskaper som krävs i den här tillämpningen. Beräkna också utsignalen för töjningen 10 4 om man antar att utspänningen nollställts med otöjd balk.

5 2E1112 Elektrisk mätteknik Tentamen sid 5 Appendix: Fluke 87 Specifications Function Range Resolution Accuracy* 50 Hz 60 Hz 45 Hz 5 khz 5 khz 20 khz** ~V mv 0.1 mv ±(0.7% +4) ±(1.0% +4) ±(2.0% +4) V V ±(0.7% +2) ±(1.0% +4) ±(2.0% +4) V 0.01 V ±(0.7% +2) ±(1.0% +4) ±(2.0% +4) 400 V 0.1 V ±(0.7% +2) ±(1.0% +4) ±(2.0% +4) 1000 V 1 V ±(0.7% +2) ±(1.0% +4)** Unspecified * Accuracy is given as ±([% of reading]+[number of least significant digits]) at 18 C, with relative humidity up to 90%, for a period of one year after calibration. In the 4 1/2-digit mode, multiply the number of least significant digits (counts) by 10. AC conversions are accoupled, true rms responding, calibrated to the rms value of a sine wave input, and valid from 5% to 100% of range. AC crest factor can be up to 3 at full scale, 6 at half scale. ** Below 10% of range, add 16 counts Function Range Resolution Accuracy V= V V ±(0.1% +1) V 0.01 V ±(0.1% +1) 400 V 0.1 V ±(0.1% +1) 1000 V 1 V ±(0.1% +1) mv= mv 0.1 mv ±(0.1% +1) Ω Ω 0.1 Ω ±(0.2% +1) kω kω ±(0.2% +1) kω 0.01 kω ±(0.2% +1) kω 0.1 kω ±(0.2% +1) MΩ MΩ ±(0.2% +1) MΩ 0.01 MΩ ±(1% +3) (ns) 40.0 ns 0.01 ns ±(1% +10) Function Range Resolution Accuracy*** Capacitance 5.00 nf 0.01 nf ±(1% +35) µf µf ±(1% +2) µf µf ±(1% +2) 5.00 µf 0.01 µf ±(1% +2) Diode Test V 0.01 V ±(2% +1) *** With film capacitor or better ±(1% +2) if Relative mode is used to zero residual

6 2E1112 Elektrisk mätteknik Tentamen sid 6 Function Range Resolution Accuracy Burden Voltage ma, A ~ ma 0.01 ma ±(1% +2) 1.5 mv/ma (45 Hz to ma 0.1 ma ±(1% +2) 1.5 ma/mv khz) 4000 ma 0.1 ma ±(1% +2) 0.03 V/A A 0.01 A ±(1% +2) 0.03 V/A ma, A = ma 0.01 ma ±(0.2% +2) 1.5 mv/ma ma 0.1 ma ±(0.2% +2) 1.5 ma/mv 4000 ma 0.1 ma ±(0.2% +2) 0.03 V/A A 0.01 A ±(0.2% +2) 0.03 V/A µa~ µa 0.1 µa ±(1% +2) 100 µa/µv 4000 µa 1µA ±(1% +2) 100 µa/µv µa= µa 0.1 µa ±(0.2% +2) 100 µa/µv 4000 µa 1µA ±(0.2% +2) 100 µa/µv 10A continuous, 20A for 30 seconds maximum Function Range Resolution Accuracy Frequency Hz 0.01 Hz ±(0.005%+1) (0.5 Hz to 200 khz, Hz ±(0.005%+1) pulse width>2 µs) khz khz ±(0.005%+1) khz 0.01 khz ±(0.005%+1) >200 khz 0.1 khz Unspecified Input range Minimum sensitivity (RMS Sinewave) Approximate trigger level (DC voltage function) (Maximum input for 5 Hz to 20 khz 0.5 Hz to 200 khz specified accuracy =10X Range or 1000V 400 mv dc 70 mv (to 400 Hz) 70 mv (to 400 Hz) 40 mv 400 mv ac 150 mv 100 mv 4 V 0.3 V 0.7 V 1.7 V 40 V 3 V 7 V 4 V 400 V 30 V 70 V ( 140 khz) 40 V 1000 V 300 V 700 V ( 14 khz) 400 V Duty cycle 0.0 to Accuracy: Within ±(0.05% per khz+0.1%) of full scale for a 5 V logic family input on the 4 V dc range. Within ±((0.06xVoltage range/input voltage)x100%) of full scale for sine wave inputs on ac voltage ranges.

7 2E1112 Elektrisk mätteknik Tentamen sid 7 Function Overload protection Input impedance (nominal) Common Mode Rejection Ratio (1kΩ unbalance) V= 1000 V 10 MΩ<100 pf >120 db at dc, 50 Hz or 60 Hz mv= 1000 V 10 MΩ<100 pf >120 db at dc, 50 Hz or 60 Hz V~ 1000 V 10 MΩ<100 pf >60 db dc to 60 (ac-coupled) Hz Ω 10 7 V Hz max. Open circuit test voltage Full scale voltage Normal Mode Rejection Ratio >60 db at 50 Hz or 60 Hz >60 db at 50 Hz or 60 Hz Short circuit current To 4.0 MΩ 40 MΩ or ns 1000 V rms <1.3 V dc <450 mv dc <1.3 V dc <500 µa 1000 V rms <3.9 V dc V dc 1.0 ma typical For circuits <0.03 A short circuit, 660 V for high energy circuits.

8

9 2E1112 Elektrisk mätteknik Tentamen Möjligen rätta lösningar till tentamen a 138,5 Ω 1d 4 ns 1b 1c 2a 2b 2c = R 2 C = 10k" # 2 µf = 20ms 2 GHz 1e 1f integrerande för 10 8 s repeterbarhet: graden av överensstämmelse mellan resultaten av upprepade mätningar av samma sak, underförutsättning att upprepningarna skett under kort tid och under så lika förhållanden som möjligt. reproducerbarhet: graden av överensstämmelse mellan resultaten av upprepade mätningar av samma sak, då icke ringa tid flutit eller någon viktig ändring av betingelserna skett. Man måst alltid ange vad som ändrats när man använder detta begrepp. Successiv approximation. Det är en medelsnabb A/D-omvandlingsmetod. Omvandlaren börjar med att sätta DA-omvandlarens mest signifikanta bit till ett. Om den genererade spänning fortfarande är lägre än den okända lämnas bit 1 ettställd. Omvandlaren stegar till nästa bit och sätter den till ett. Om den genererade spänningen blir högre än den okända spänningen så nollställs den aktuella biten innan omvandlaren stegar till nästa bit (jfr bit 2 i figuren nedan). En 8 bitars omvandlare behöver göra 8 jämförelser. f >> 1 2"RC # 16 En standardoscillator, utnyttjar en kristall vars resonansfrekvens har så liten maximal avvikelse som möjligt i det önskade temperaturintervallet. En temperaturkompenserad oscillator, TCXO, Temperature Compensated Xtal Oscillator, har elektronik som känner av temperaturen och justerar oscillatorfrekvensen Bäst och dyrast, är de ugnsstabiliserade oscillatorerna, OCXO, Oven Controlled Xtal Oscillator. I en sådan är hela oscillatorn placerad i en temperaturkontrollerad ugn som håller temperaturen inom någon tiondels grad kring en temperatur som är högre än den högsta specificerade omgivningstemperaturen. Kristallen är då vald för att ge minimalt temperaturberoende just kring ugnstemperaturen. 2d I enkelramp-omvandlaren ingår klockpulsfrekvensen som en faktor i uttrycket för det visade resultatet. Det blir därmed 1 % fel i resultatet. I dubbelramp-omvandlaren kan frekvensen, förutsatt att den är konstant under hela mätförloppet, förkortas bort och inverkar inte direkt på mätresultatet. 2e Signalfrekvensen (100 khz och dess övertoner) är högre än samplingsfrekvensen varvid den viks ned till en falsk frekvens. Signalfrekvensen ligger i själva verket nära 2 ggr samplingsfrekvensen varför den viks ned till en relativt låg frekvens som kan stämma med den skenbara frekvensen i figuren. 3 a) De två vettigaste metoderna är att använda den inbyggda kapacitansmätfunktionen i Fluke 87, varvid värdet direkt kan avläsas på instrumentet spänningsjämförelse med en precisionsresistor. R känd C okänd E U U R känd U C okänd i Vi antar att strömmen genom voltmetern kan försummas eftersom R V i detta fall är 1 MΩ>>100 Ω. Troligen är även Z C <<R V, men detta bör vi kontrollera efter mätningen. Mät spänningarna över R känd och C okänd samt frekvensen med Fluke. Att läsa av frekvensen på generatorn ger avsevärt sämre noggrannhet. Räkna ut strömmen på två sätt (samma ström). I = U R R = U C 1 " # C ( där " = 2$f ) % C = U R 1 # U " # R C b) Det är inte uppenbart vilken metod som är noggrannast och bäst. Däremot är det uppenbart vilken metod som det är lättast att beräkna osäkerheten för, nämligen direkt kapacitansmätning med Fluke. Då inverkar endast instrumentets osäkerhet: ( ) C u C"mät C # 95% konfidens& = $ % antages ' ( = 1 2 * 2 ) 0,1nF- ), 0,01+ / 0 0,71% + 48nF. För en kondensator på exakt 48,0 nf kan vi därför med 95% skriva mätresultatet C = 48,0nF ± 1,4% ( k = 2).

10 2E1112 Elektrisk mätteknik Tentamen a 4b Störningarna har uppenbarligen frekvenser från 5 Hz upp till 60 Hz. Tydligen kan vi inte välja någon integrationstid som är en heltalsmultipel av störningens periodtid. Däremot kan vi välja en så lång integrationstid så att störningens bidrag ändå blir så litet som möjligt. Väljer vi 1 s så kommer den värsta störningen, dvs den med 5,5 Hz att ge ett bidrag som motsvarar integration under 91 ms (en halv periodtid) jämfört med 1000 för likspänningen. Högre frekvenser ger motsvarande bättre undertryckning. Temperaturförloppet i motorhöljet är gissningsvis inte så snabbt att en mättid på drygt 1 s här för långt. Styrenhet R C A B & Räknare U x U ref Enligt Lab G4 gäller u A ( t 0 ) = u A ( t 2 ) " 1 RC t 1 # U x dt + 1 t 2 # RC U ref dt = 0 " U x T 01 t 0 U x= T 01 = "U ref T 12 # U x = "U ref $ T % 12 = T = N ( & ) T 01 ' f * = "U ref $ N 12 N 01 t 1 RC + U ref T 12 RC = 0 Med integrationstiden T 01 =1 s kan det vara rimligt att välja en kortare T 12, tex 100 ms. Vi kan nu bestämma referensspänningen U x T 01 = "U ref T 12 # U xmax T 01 = "U ref T 12 max # "U ref = U xmax T 01 T 12 max = 1 V $ 1s 0,1s = 10 V Vi får inte överstyra op-förstärkaren eller ha en alltför låg rampspänning i jämförelse med brus och offset i jämföraren. Om vi antar att förstärkarna mats med ±15 kan det vara lämpligt att föreskriva 5V < u A ( t 1 ) < 10V max Vid max inspänning U x =1,0000 V innebär detta 5V < T 01 "U x max RC < 10V # T 01 "U x max 10V < RC < T 01 "U x max 5V Tydligen 100 ms<rc<200 ms. Välj t ex R=150 kω och C=1 µf. # 1s " 1 V 10V 1s " 1 V < RC < 5V (Vid valet av komponenter bör man undvika kapacitanser som är så små att strökapacitanserna märkbart kan påverka värdet. Undvik därför kapacitanser under 1 nf. Stora kapacitanser, dvs sådana på tiotals µf eller större bör också undvikas eftersom det är svårt att realisera sådana kapacitanser med goda egenskaper. Liknande orsaker gör det också lämpligt att hålla sig till medelhöga resistanser.) För att få upplösningen 0,1 mv på området 1 V behövs N=10 4 pulser. Enligt ovan gäller N 12 f = T 12 " f = N 12 max = = 100 khz T 12 max 0,1s 5 Baken utsätts för ren töjning, så bästa möjliga konfiguration är en brygga med två aktiva givare, R 2 och R 4, och två dummygivare, R 1 och R 3, placerade i balken tvärriktning. Eftersom hela balken töjs likadant så kan givarna placeras på valfri sida. Här visas för åskådlighetens skulle alla på samma sida. U E R 1 R 2 V R1 R2 R3 R4 R 4 R 3 Av beskrivningen framgår att E max = 2 I max R = 210 ma 300 " = 6 V. För en metallisk töjningsgivare är G 2. Då blir utspänningen för en brygga med två aktiva sensorer och ε=10 4 U = E 2 E G " = = E 210"4 = 6 V 210"4 = 0,6 mv 2 2 2

2E1112 Elektrisk mätteknik

2E1112 Elektrisk mätteknik 2E1112 Elektrisk mätteknik Mikrosystemteknik Osquldas väg 10, 100 44 Stockholm Tentamen för fd E3 2011-06-08 kl 14 18 Tentan består av: 1 uppgift med 6 kortsvarsfrågor som vardera ger 1 p. 5 uppgifter

Läs mer

2E1112 Elektrisk mätteknik

2E1112 Elektrisk mätteknik 2E1112 Elektrisk mätteknik Mikrosystemteknik Osquldas väg 10, 100 44 Stockholm Tentamen för fd E3 2009-06-04 kl 14 18 Tentan består av: 1 uppgift med 6 kortsvarsfrågor som vardera ger 1 p. 5 uppgifter

Läs mer

2E1112 Elektrisk mätteknik

2E1112 Elektrisk mätteknik 2E1112 Elektrisk mätteknik Mikrosystemteknik Osquldas väg 10, 100 44 Stockholm Tentamen för fd E3 2007-12-21 kl 8 12 Tentan består av: 1 uppgift med 6 kortsvarsfrågor som vardera ger 1 p. 5 uppgifter med

Läs mer

2E1112 Elektrisk mätteknik

2E1112 Elektrisk mätteknik 2E1112 Elektrisk mätteknik Mikrosystemteknik Osquldas väg 1, 1 44 Stockholm Tentamen för fd E3 21-3-15 kl 8 13 Tentan består av: 1 uppgift med 6 kortsvarsfrågor som vardera ger 1 p. 5 uppgifter med lite

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

Strömtänger för AC. DN serien 5.00 (1/2) DN series

Strömtänger för AC. DN serien 5.00 (1/2) DN series Strömtänger för AC DN serien Denna serie är högprestanda strömtänger för de riktigt höga AC strömmarna. Med utmärkt omsättningsförhållande och mycket låg fasvridning, kombinerat med ett brett frekvensband

Läs mer

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

4 Laboration 4. Brus och termo-emk 4 Laboration 4. Brus och termoemk 4.1 Laborationens syfte Detektera signaler i brus: Detektera periodisk (sinusformad) signal med hjälp av medelvärdesbildning. Detektera transient (nästan i alla fall)

Läs mer

Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning.

Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning. Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning. I del 1 bekantade vi oss med op-förstärkaren som likspänningsförstärkare. För att kunna arbeta med op-förstärkaren vill vi kunna mäta

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Växelspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

A/D D/A omvandling. Lars Wallman. Lunds Universitet / LTH / Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik

A/D D/A omvandling. Lars Wallman. Lunds Universitet / LTH / Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik A/D D/A omvandling Lars Wallman Innehåll Repetition binära tal Operationsförstärkare Principer för A/D omvandling Parallellomvandlare (Flash) Integrerande (Integrating Dual Slope) Deltapulsmodulation (Delta

Läs mer

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 Allmänt Modulen är helt självförsörjande, det enda du behöver för att komma igång är en 9VAC väggtransformator som du kopplar till jacket J2. När du så småningom vill

Läs mer

OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding 2004-06-17

OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding 2004-06-17 Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding 2004-06-17 OSCILLOSKOPET Syftet med laborationen Syftet med denna laboration är att du ska få lära dig principerna för hur ett oscilloskop fungerar,

Läs mer

Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn

Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn Labhäftet underskriven av läraren gäller som kvitto för labben. Varje laborant måste ha ett eget labhäfte med ifyllda förberedelseuppgifter och

Läs mer

Electrical Multimeter

Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Instruktionsblad Säkerhetsinformation En Varning påpekar riskabla förhållanden och åtgärder som kan leda till kroppsliga skador och dödsfall. Texten vid Viktigt anger förhållanden

Läs mer

Lab. E3 Mätteknisk rapport

Lab. E3 Mätteknisk rapport Lab. Mätteknisk rapport Okänd spänningsgenerator Fredrik Andersson Björn Bertilsson Stockholm 1999 nstitutionen S, Kungliga Tekniska Högskolan 7 Sammanfattning denna laboration har vi bestämt egenskaperna

Läs mer

4:4 Mätinstrument. Inledning

4:4 Mätinstrument. Inledning 4:4 Mätinstrument. Inledning För att studera elektriska signaler, strömmar och spänningar måste man ha lämpliga instrument. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de viktigaste, och som vi kommer att

Läs mer

Impedans och impedansmätning

Impedans och impedansmätning Impedans och impedansmätning Impedans Många givare baseras på förändring av impedans Temperatur Komponentegenskaper Töjning Resistivitetsmätning i jordlager.... 1 Impedans Z = R + jx R = Resistans = Re(Z),

Läs mer

TSTE93 Analog konstruktion

TSTE93 Analog konstruktion Komponentval Flera aspekter är viktiga Noggranhet TSTE9 Analog konstruktion Fysisk storlek Tillgänglighet Pris Begränsningar pga budget Föreläsning 5 Kapacitanstyper Kent Palmkvist Resistansvärden ES,

Läs mer

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15 Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15 Institutionen för elektro- och informationsteknik LTH, Lund University 2015-10-29 8.00-13.00 Uppgifterna i tentamen ger totalt 60. Uppgifterna är inte ordnade

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTOTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTE I ELEKTOTEKNIK MED SV Elektroteknik MF117 11 1 18 Kl: 14: 17: För godkänt fordras c:a 5% av totalpoängen. Du får lämna salen tidigast

Läs mer

Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 4 Tidsplan, frekvensplan och impedanser

Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 4 Tidsplan, frekvensplan och impedanser Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 4 Tidsplan, frekvensplan och impedanser Elektronik för D ETIA01 Andrés Alayon Glasunov Palmi Thor Thorbergsson Anders J Johansson Lund Mars 2009 Laboration

Läs mer

Grundläggande ellära - - 1. Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1

Grundläggande ellära - - 1. Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1 IEA Lab 1:1 - ETG 1 Grundläggande ellära Motivering för laborationen: Labmomenten ger träning i att koppla elektriska kretsar och att mäta med oscilloskop och multimetrar. Den ger också en koppling till

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR EEKTOTEKK nlämningstid Kl: MASKKOSTKTO KTH TETAMESPPGFTE EEKTOTEKK MED SVA Elektroteknik MF06 0 0 8 kl: 9:00 3.00 Du får lämna salen tidigast timme efter tentamensstart. Du får, som hjälpmedel, använda

Läs mer

3.1.1 3.1.2. Lösningar elektrisk mätteknik

3.1.1 3.1.2. Lösningar elektrisk mätteknik 3.1.1 a) Instrument 2,3 och 4. b) 1. Instrumentet visar medelvärdet av signalen, alltså A. 2. Instrumentet likriktar signalen och multiplicerar medelvärdet av den likriktade signalen med formfaktorn för

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter: Uppgifterna skall lösas före laborationen med papper och penna och vara snyggt uppställda med figurer. a) Gör beräkningarna till uppgifterna

Läs mer

1.1 Mätning av permittiviteten i vakuum med en skivkondensator

1.1 Mätning av permittiviteten i vakuum med en skivkondensator PERMITTIVITET Inledning Låt oss betrakta en skivkondensator som består av två parallella metalskivor. Då en laddad partikel förflyttas från den ena till den andra skivan får skivorna laddningen +Q och

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 23 Augusti 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: V-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 9.30 och 11.30. Tentamen

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik Laborationsrapport Kurs Lab nr Elektroteknik grundkurs ET1002 1 Laborationens namn Mätteknik Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Elektroteknik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter:

Läs mer

Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter

Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter Multimeter och räknare AD-omvandling 1 Multimeter 2 1 Praktiskt prov E:1325 Tre stationer för övning Anmälan på lista 3 Upplägg Multimeter Grundprincip Inre resistans Spänningsmätning Resistansmätning

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTRUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVR Elektroteknik MF1017 013 10 31 Kl: 14:00 17:00 Du får, som hjälpmedel, använda räknedosa, kursens lärobok

Läs mer

L/C-meter 2007 Byggbeskrivning v 10.3.2007

L/C-meter 2007 Byggbeskrivning v 10.3.2007 LC-Meter 2007 bygginstruktion (Ändringar med rött!) Montera alla ytmonterade komponenter först, men det lönar sig att lämna C2 och C3 omonterade, eftersom det kan hända att mätarens kalibrering inte kräver

Läs mer

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande frågor för att få rätt strömtång (tångamperemeter) till rätt applikation.

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande frågor för att få rätt strömtång (tångamperemeter) till rätt applikation. Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande frågor för att få rätt strömtång (tångamperemeter) till rätt applikation. 1. Är det AC eller DC ström som ska mätas? (DC tänger

Läs mer

Operationsförstärkaren. Den inverterande förstärkaren. Integrerande A/D-omvandlare. Multimeter - blockschema. Integratorn. T ref *U x = -T x *U ref

Operationsförstärkaren. Den inverterande förstärkaren. Integrerande A/D-omvandlare. Multimeter - blockschema. Integratorn. T ref *U x = -T x *U ref Multimeter)och)räknare) Multimeter och räknare Läsanvisningar Carlson,)Johansson:)Elektronisk)Mätteknik) Multimeter och räknare! Kap.)2.2) )Standardavvikelse),)s.72@73)! Kap.)3.) )Allmänt)om)spänningsmätning,)s.27)

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION DIGITAL REGLERTEKNIK. Lab nr. 3 DIGITAL PI-REGLERING AV FÖRSTA ORDNINGENS PROCESS

LABORATIONSINSTRUKTION DIGITAL REGLERTEKNIK. Lab nr. 3 DIGITAL PI-REGLERING AV FÖRSTA ORDNINGENS PROCESS LABORATIONSINSTRUKTION DIGITAL REGLERTEKNIK Lab nr. 3 DIGITAL PI-REGLERING AV FÖRSTA ORDNINGENS PROCESS Obs! Alla förberedande uppgifter skall vara gjorda innan laborationstillfället! Namn: Program: Laborationen

Läs mer

Likström och trefas växelström. Läs i kursboken "Elektricitetslära med tillämpningar" om:

Likström och trefas växelström. Läs i kursboken Elektricitetslära med tillämpningar om: . Elektriska kretsar Laboration 3 Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att Du ska studera trefas växelström och bekanta Dig med ett minnesoscilloskop. Du får dessutom lära Dig att

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Enheten för Kalibrering och Verifiering, Borås - 1002 Ackrediterad kalibreringsverksamhet bedrivs vid följande laboratorier: Box 56 230 53 ALNARP Sundsvägen 8 Box

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK ELEKTROTEKNK Tentamen med lösningsförslag nlämningstid Kl: MASKKONSTRUKTON KTH TENTAMENSUPPGFTER ELEKTROTEKNK Elektroteknik Media. MF035 och 4F4 009 08 4.00 7.00 För godkänt fordras c:a 50% av totalpoängen.

Läs mer

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren.

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren. 4:8 Transistorn och transistorförstärkaren. Inledning I kapitlet om halvledare lärde vi oss att en P-ledare har positiva laddningsbärare, och en N-ledare har negativa laddningsbärare. Om vi sammanfogar

Läs mer

ARCUS i praktiken lär genom att använda ARCUS. Praktikfall: Kondensatormätningar faskompensering och likspänningsmellanled.

ARCUS i praktiken lär genom att använda ARCUS. Praktikfall: Kondensatormätningar faskompensering och likspänningsmellanled. Praktikfall: Kondensatormätningar faskompensering och likspänningsmellanled. Det finns två fall där en kondensatormätbrygga (så kallad RCL-brygga) inte gärna kan användas vid mätning på industriutrustning.

Läs mer

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System Hårdvaruenheten Den utrustning som vi använder oss av i laborationen går under namnet NI ELVIS II (från företaget National Instruments, NI). Utrustningen

Läs mer

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration Reviderad: 20 december 2016 av Jonas Enger jonas.enger@physics.gu.se Förberedelse: Du måste känna till följande Kirchoffs ström- och spänningslagar Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning

Läs mer

Fluke 3000 FC testverktyg

Fluke 3000 FC testverktyg Fluke 3000 FC testverktyg Tekniska data Nu kompatibel med mobilappen Fluke Connect Skapa framtidens testverktygssystem redan idag med Fluke 3000 FC digital multimeter. Det nya Fluke Connect-testverktygssystemet

Läs mer

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

Tid- och frekvensmätning -inför laborationen-

Tid- och frekvensmätning -inför laborationen- Tid- och frekvensmätning -inför laborationen- Martin Bengtsson Johan Gran martin.bengtsson@bme.lth.se johan.gran@bme.lth.se Plan för dagen och morgondagen Måndag kl. 13 - genomgång av kapitel 4 tisdag

Läs mer

Multimeter och räknare Del 2: Räknare. Räknare - varför

Multimeter och räknare Del 2: Räknare. Räknare - varför Multimeter och räknare Del 2: Räknare 1 Räknare - varför! Mätning av tid eller frekvens! Ett oscilloskop har normalt 3 4 siffors upplösning som bäst! En räknare kan ha 9 eller fler siffror 2 Räknare -

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 5 ver 1.3. Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 5 ver 1.3. Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 5 ver 1.3 Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 I den här laborationen

Läs mer

MOM690 Mikroohmmeter

MOM690 Mikroohmmeter Mikroohmmeter A Megger Group Company Mikroohmmeter En viktig del i underhållet av högspänningsbrytare och frånskiljare är resistansmätning. Sedan många år ingår instrument för resistansmätning av högströmskontakter

Läs mer

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Elektroteknikens grunder Laboration 1 Elektroteknikens grunder Laboration 1 Grundläggande ellära Elektrisk mätteknik Elektroteknikens grunder Laboration 1 1 Mål Du skall i denna laboration få träning i att koppla elektriska kretsar och att

Läs mer

Effektpedal för elgitarr

Effektpedal för elgitarr EITF11 - Digitala Projekt Effektpedal för elgitarr Handledare: Bertil Lindvall Ivan Rimac (I05) Jimmy Lundberg (I08) 2011-05-10 Contents Bakgrund... 3 Kravspecifikation... 3 Kravspecifikation Effektpedal...

Läs mer

Växelström ~ Växelström. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets

Växelström ~ Växelström. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets Växelström http://www.walter-fendt.de/ph11e/generator_e.htm http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/generator/ac.html Växelström e = ê sin(ωt) = ê sin(πft) = ê sin(π t) T e = momentan källspänning

Läs mer

Tentamen i Signaler och kommunikation, ETT080

Tentamen i Signaler och kommunikation, ETT080 Inst. för informationsteknologi Tentamen i Signaler och kommunikation, ETT080 2 juni 2006, kl 14 19 Skriv namn och årskurs på alla papper. Börja en ny lösning på ett nytt papper. Använd bara en sida av

Läs mer

Multimeter och räknare Del 1: Multimetern. Multimeter

Multimeter och räknare Del 1: Multimetern. Multimeter Multimeter och räknare Del 1: Multimetern 1 Multimeter 2 1 Multimeter - bakgrund Numera nästan alltid digitala Klarar av att mäta många storheter Mäter t ex spänning, resistans, ström, kortslutning, temperatur

Läs mer

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ Per Magnusson, Signal Processing Devices Sweden AB, per.magnusson@spdevices.com Gunnar Karlström, BK Services, gunnar@bkd.se

Läs mer

Reglerteknik 6. Kapitel 10. Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln. William Sandqvist william@kth.se

Reglerteknik 6. Kapitel 10. Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln. William Sandqvist william@kth.se Reglerteknik 6 Kapitel Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln Föreläsning 6 kap Reglersystemets egenskaper Stabilitet är den viktigaste egenskapen. Ett ostabilt system är oanvändbart. Stabilitet är

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

Vad är ett oscilloskop? TFMT3 Fö : Digitala oscilloskop och pulsmätngar tt graf-ritande stument för att visa elektriska signaler X tid Y Spänng (Z- tensitet) Per Sandström Institutionen för Fysik, Kemi

Läs mer

Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas

Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas Tentamen i ET1014 Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7.5 hp 2012-08-22 14.00-18.00, Sal Sxxx Hjälpmedel: Miniräknare, formelblad (bifogad)

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Spänningsmätning av periodiska signaler

Spänningsmätning av periodiska signaler UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Bo Tannfors 1996-05-15 Spänningsmätning av periodiska signaler Laboration E8 ELEKTRO Laboration E8 Spänningsmätning av periodiska signaler

Läs mer

Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter

Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter Multimeter och räknare AD-omvandling 1 Multimeter 2 1 Fördjupningsarbete T.ex. Givarsystem i bilar Kemiska givarsystem Mikromekaniska givarsystem Nanosystem Patch-clamp system System för mätning på nervaktivitet

Läs mer

Multimeter och räknare Del 1: Multimetern. Multimeter

Multimeter och räknare Del 1: Multimetern. Multimeter Multimeter och räknare Del 1: Multimetern 1 Multimeter 2 1 Multimeter - bakgrund Numera nästan alltid digitala Klarar av att mäta många storheter Mäter t ex spänning, resistans, ström, kortslutning, temperatur

Läs mer

Tentamen i FysikB IF0402 TEN2:3 2010-08-12

Tentamen i FysikB IF0402 TEN2:3 2010-08-12 Tentamen i FysikB IF040 TEN: 00-0-. Ett ekolod kan användas för att bestämma havsdjupet. Man sänder ultraljud med frekvensen 5 khz från en båt. Ultraljudet reflekteras mot havets botten. Tiden det tar

Läs mer

Lik- och Växelriktning

Lik- och Växelriktning FORDONSSYSTEM/ISY LABORATION 3 Lik- och Växelriktning Tyristorlikriktare, step-up/down och körning med frekvensritkare (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign) Maj

Läs mer

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010 Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 200 Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling i kretsteori Tvåpol C A I V Du har tillgång till en multimeter som kan ställas in som voltmeter eller amperemeter. Voltmeter

Läs mer

40 V 10 A. 5. a/ Beräkna spänningen över klämmorna AB! µu är en beroende spänningskälla. U får inte ingå i svaret.

40 V 10 A. 5. a/ Beräkna spänningen över klämmorna AB! µu är en beroende spänningskälla. U får inte ingå i svaret. Exempelsamling 1. Likström mm 1. a/ educera nedanstående nät så långt som möjligt! 100 Ω 100 Ω 100 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω b/ educera källorna anslutna till punkterna AB resp. D, men behåll de ursprungliga resistanserna!

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 03-05-3 Salar U, KÅRA, U3 Tid -8 Kurskod TSEA Provkod TEN Kursnamn Digitalteknik Institution ISY Antal uppgifter som ingår

Läs mer

DIGITALTEKNIK. Laboration D173. Grundläggande digital logik

DIGITALTEKNIK. Laboration D173. Grundläggande digital logik UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Håkan Joëlson 2007-11-19 v 1.1 DIGITALTEKNIK Laboration D173 Grundläggande digital logik Innehåll Mål. Material.... Uppgift 1...Sanningstabell

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC

AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC 8 differentiella kanaler (ingen gemensam jordanslutning) Klarar alla givare och sensorer med spännings- eller strömsignal

Läs mer

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007. Tekniska Högskolan i Lund Institutionen för Elektrovetenskap Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007. Uppgifterna i tentamen ger totalt

Läs mer

Digitala kretsars dynamiska egenskaper

Digitala kretsars dynamiska egenskaper dlab00a Digitala kretsars dynamiska egenskaper Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Mycket digital elektronik arbetar med snabb dataöverföring och strömförsörjs genom batterier.

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7.

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7. Laboration Tema OP Analog elektronik för Elkraft 7.5 hp 1 Applikationer med operationsförstärkare Operationsförstärkaren är ett byggblock för analoga konstruktörer. Den går att använda för att förstärka

Läs mer

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003 Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER 42.21 / E:nr 4203144 Göteborg 2003 1. Inledning Elma 21C är en multimeter som mäter spänning (V), Ström (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Motstånd (Ω), Logiskt

Läs mer

Tid- och frekvensmätning - inför laborationen 2 - Ola Jakobsson Johan Gran

Tid- och frekvensmätning - inför laborationen 2 - Ola Jakobsson Johan Gran Tid- och frekvensmätning - inför laborationen 2 - Ola Jakobsson Johan Gran per.augustsson@elmat.lth.se johangran@gmail.com Lektionsplan Kapitel 4: Mätning av tid och frekvens - 4.6 Mätning av höga frekvenser

Läs mer

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus Rum - Utmärkande egenskaper Avkänningselement med hög prestanda, temperaturkompenserad och stabil Modbus RS85 för digitala avläsningar Utgångar för-0ma, 0-0Vdc och 0-5Vdc Valfria färger, t.ex. röd Enkel

Läs mer

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL202 / Tentamen / 030322 / BHä 1 (5) Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Examinator och kursansvarig: Bengt

Läs mer

Lab 3. Några slides att repetera inför Lab 3. William Sandqvist

Lab 3. Några slides att repetera inför Lab 3. William Sandqvist Lab 3 Några slides att repetera inför Lab 3 Medelvärde och effektivvärde Alla rena växelspänningar har medelvärdet 0. Intressantare är effektivvärdet det kvadratiska medelvärdet. U med T 0 = 1 T u( t)dt

Läs mer

RealSimPLE: Pipor. Laborationsanvisningar till SimPLEKs pipa

RealSimPLE: Pipor. Laborationsanvisningar till SimPLEKs pipa RealSimPLE: Pipor Laborationsanvisningar till SimPLEKs pipa Vad händer när ljudvågor färdas genom ett rör? Hur kan man härma ljudet av en flöjt? I detta experiment får du lära dig mer om detta! RealSimPLE

Läs mer

Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL. Komponenter för automation. Nordela

Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL. Komponenter för automation. Nordela Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL Komponenter för automation Innehåll sid 1.0 Allmän beskrivning 3 1.1 3-pkt-regulator (Värme-Från-Kyla) 3 1.2 Dimensioner mm. 3 1.3 Typnyckel 4 1.4 Mätområden,

Läs mer

Läsinstruktioner. Materiel

Läsinstruktioner. Materiel Läsinstruktioner Häftet om AD- och DA-omvandlare skrivet av Bertil Larsson Appendix till denna laborationshandledning. Läs igenom resten av handledningen så att ni vet vilka uppgifter som kommer. Gör förberedelseuppgifter

Läs mer

Lektion 5: Sensorer och givare. 5MT030: Automation - Lektion 5 p. 1

Lektion 5: Sensorer och givare. 5MT030: Automation - Lektion 5 p. 1 Lektion 5: Sensorer och givare 5MT030: Automation - Lektion 5 p. 1 Lektion 5: Dragonfly 5MT030: Automation - Lektion 5 p. 2 Lektion 5: Innehåll Givartyper Analoga- och digitala givare 5MT030: Automation

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan 2012 8:00-13:00

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan 2012 8:00-13:00 Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Elektro- och informationsteknik Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15 den 14 jan 2012 8:00-13:00 Uppgifterna i tentamen

Läs mer

AVKOPPLA RÄTT. Per Magnusson Gunnar Karlström

AVKOPPLA RÄTT. Per Magnusson Gunnar Karlström AVKOPPLA RÄTT Per Magnusson Gunnar Karlström 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 1. Introduktion... 3 1.1. Varför avkoppla?... 3 2. Impedansen hos en verklig kondensator... 5 2.1. Elektrolytkondensatorer...

Läs mer

Tid- och frekvensmätning Ola Jakobsson Johan Gran, labbhandledare

Tid- och frekvensmätning Ola Jakobsson Johan Gran, labbhandledare Tid- och frekvensmätning Ola Jakobsson Johan Gran, labbhandledare Ola.jakobsson@elmat.lth.se johangran@gmail.com Plan för dagen och morgondagen Måndag -Genomgång av kapitel 4 -Räkneuppgifter i boken (frivilligt

Läs mer

Bruksanvisning Elma Öppen strömtång

Bruksanvisning Elma Öppen strömtång Bruksanvisning Elma 2600 Öppen strömtång INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET INFORMATION.. SYMBOLER... FÖRKLARING VARNINGSTEXTER UNDERHÅLL.... BESKRIVNING..... DISPLAYBESKRIVNING...... FUNKTIONSBESKRIVNING......

Läs mer

Analog till Digitalomvandling

Analog till Digitalomvandling CT3760 Mikrodatorteknik Föreläsning 8 Tisdag 2006-09-21 Analog till Digitalomvandling Vi börjar med det omvända. Digital insignal och analog utsignal. Digital in MSB D/A Analog ut LSB Om man har n bitar

Läs mer

Brus och Stör introduktion TIF081-Del B Elektrisk mätteknik

Brus och Stör introduktion TIF081-Del B Elektrisk mätteknik Brus och Stör introduktion TIF081-Del B Elektrisk mätteknik Per Hyldgaard MC2 Chalmers Vad är brus och stör, och hur klarar vi oss i riktiga mätningar? Många ska inte göra brus- och stör-labben omedelbart

Läs mer

Laborationshandledning för mätteknik

Laborationshandledning för mätteknik Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 2 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti

Läs mer

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01 Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 3 R- och RL-nät i tidsplanet Elektronik för D ETIA01??? Telmo Santos Anders J Johansson Lund Februari 2008 Laboration 3 Mål Efter laborationen vill vi att

Läs mer

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000 Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000 21 februari 2000 Inledning Denna laboration innefattade fyra delmoment. Bestämning av ultraljudvågors hastighet i aluminium Undersökning

Läs mer

Mät kondensatorns reaktans

Mät kondensatorns reaktans Ellab012A Mät kondensatorns reaktans Namn Datum Handledarens sign Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning på växelströmkretsar

Läs mer

DEMONSTRATIONSVÄSKA Elektriska installationer

DEMONSTRATIONSVÄSKA Elektriska installationer DEMONSTRATIONSVÄSKA Elektriska installationer Användarmanual Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 2 1.1. Allmän beskrivning... 2 1.2. Allmänna varningar... 2 1.3. Förklaring av symboler/varningar på

Läs mer

Reglerteknik M3, 5p. Tentamen 2008-08-27

Reglerteknik M3, 5p. Tentamen 2008-08-27 Reglerteknik M3, 5p Tentamen 2008-08-27 Tid: 08:30 12:30 Lokal: M-huset Kurskod: ERE031/ERE032/ERE033 Lärare: Knut Åkesson, tel 0701-749525 Läraren besöker tentamenssalen vid två tillfällen för att svara

Läs mer

ABC för strömtänger. Användarbeskrivning. Transformatorns användning

ABC för strömtänger. Användarbeskrivning. Transformatorns användning ABC för strömtänger Vad är en strömtång och vad kan den göra? Vilka mätningar är möjliga med en strömtång? Hur får du maximal nytta av din strömtång? Vilken strömtång passar bäst i olika miljöer? Svaren

Läs mer

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans.

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans. Föreläsning 3 20071105 Lambda CEL205 Analoga System Genomgång av operationsförstärkarens egenskaper. Utdelat material: Några sidor ur datablad för LT1014 LT1013. Sidorna 1,2,3 och 8. Hela dokumentet (

Läs mer