Fadderskapets resa 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fadderskapets resa 1"

Transkript

1 Fadderskapets resa 1

2 2

3 Välkommen på fadderskapets resa med oss Vår uppgift är att med din hjälp åstadkomma bestående och positiva förändringar i såväl ditt fadderbarns som i andra barns liv. Anne Pönni programledare 3

4 Så här hjälper vi barnen och hela samhället Vår verksamhet fokuserar på barnen. Eftersom du också har blivit fadder för ett barn i ett utvecklingsland vet jag att barn är viktiga även för dig. Tack för ditt stöd! Jag vill här berätta för dig vad vi strävar efter och hur vi går till väga för att förbättra levnadsförhållandena för ditt fadderbarn. Vår uppgift är att med din hjälp åstadkomma bestående och positiva förändringar i såväl ditt fadderbarns som i andra barns liv. Detta är orsaken till att ditt stöd går fram via våra långvariga utvecklingsprogram och att vi ända från början bygger upp vår verksamhet tillsammans med barnens familjer, samhällen, skolor och myndigheter. Jag har i flera av våra program såväl i Afrika, Asien som i Latinamerika upplevt att de bästa resultaten uppnås då den lokala befolkningens entusiasm och styrka kombineras med World Vision anställdas yrkeskunskap och förbundenhet. Före ett program påbörjas gör vi en noggrann kartläggning över utgångsläget i området. Vi utreder bl.a. barnens tillgång till hälsovård och utbildning, familjernas utkomstkällor samt miljöläget. De femåriga programplanerna grundar sig således alltid både på våra observationer och på de SÅHÄR FRAMSKRIDER PROGRAMMEN Hej mitt namn är Sarojitha och jag kommer från Indien. Jag skulle gärna vara ett fadderbarn och få en fadder från Finland. Nu har vi rent dricksvatten och jag kan tvätta händerna före maten. Jag äter morötter och tomater från vår trädgård varje dag. Grundkartläggning, 3-6 månader Verksamhetsmiljö, behov Utvärdering Uppbyggandet av samarbete, ca 6 år Planering, samarbete, verkställning Utvärdering 4

5 behov och målsättningar som lokalbefolkningen har märkt ut. Områdets befolkning förbinder sig till gemensamma mål och lär sig konkreta medel för att utveckla sitt område. I detta stöds de av lokala World Vision anställda som bor på området och känner till deras kultur. Under programmets gång förfl yttas ansvaret i stigande grad över till samhällets medlemmar. Förutom den kontinuerliga bedömningen sker det även med fem års mellanrum en grundlig utvärdering av varje program varefter vi gör en plan för följande stadium. Utgångspunkten i programmen är alltid barnens, ungdomarnas och vuxnas medverkan för att möjliggöra att barnens rättigheter på ett bestående sätt skall kunna verkställas. Ända från början strävar vi efter att barnens hälsa och utbildning samt samhällets verksamhet ligger på en hållbar grund. På detta sätt kan World Vision, då programmet fortskrider, fl ytta över ansvaret för utvecklingen till det lokala samhället. Arbetet för barnens bästa fortsätter på området då dess invånare har lärt sig att känna igen problemen och komma på hållbara lösningar såsom t.ex. nya utkomstkällor. För att kunna uppnå bestående resultat måste vi även ta itu med orsakerna till fattigdom. Detta är orsaken till att vi informerar om barnens rättigheter och strävar efter att påverka beslutsfattare både i mottagarländerna och i Finland. Anne Pönni Programledare Jag är lycklig eftersom mamma och pappa beslöt att jag kan fortsätta min skolgång. Jag går också i en klubb där jag lär mig att hålla mig själv frisk och hur jag skall skydda miljön. Verkställandet tillsammans, ca 5 år Samarbete, förändring Utvärdering Jordbrukarnas förening skaffade en skördetröska till byn och nu får vi så god risskörd att vi också kan sälja ris på marknaden. Pappa bor nu hemma och det fi nns tillräckligt mat åt alla. Ansvarstagandet, ca 5 år Självförsörjning, hållbarhet Utvärdering 5

6 Det är konstant brist på mat och födan är ensidig. Alla barn i byn har anemi och är undernärda. Vi påbörjade en utbildning för byborna om bättre odlingsmetoder. Melbi Ledare för utvecklingsprogrammet Rajnandgaon. Skörden från vår lilla odling har förbättrats trefaldigt. Vi har äntligen en möjlighet att ge tillräckligt mångsidig näring åt våra barn. Familjen Shanti Rajnandgaon Indien. 6

7 7

8 8 Se hur byar utvecklas med din hjälp

9 Stadierna i ett regionutvecklingsprogram Grundkartläggning, längd 3-6 månader Ett utvecklingsprogram börjar alltid med en grundkartläggning. Med den strävar vi efter att förstå verksamhetsmiljön samt de lokala omständigheterna. Samtidigt för vi samtal och påbörjar uppbyggandet av förtroende med de huvudsakliga referensgrupperna. I grundkartläggningen identifi eras områdets behov, möjligheter och svagheter samt programmets genomförbarhet. 1 Uppbyggandet av samarbete, längd ca 6 år Planering, samarbete, verkställning Efter kartläggningen påbörjas ett planeringsstadium som pågår i ungefär ett och ett halvt år. Under detta stadium väljs största delen av områdets fadderbarn. Områdets invånare är från första början med i planeringen och samhällets alla medlemmar deltar i diskussionerna. På detta sätt uppstår en gemensam plan för programområdet som alla förbinder sig till. Planens grundläggande mening är att förbättra barnens ställning och ingripa i orsakerna till fattigdomen på området. Det första stadiet planeras grundligare och verkställs tillsammans med och under handledning av de lokala World Vision anställda. Utvärdering Med ungefär fem års mellanrum görs en utvärdering på hur planen har verkställts. Då mäts handlingarnas effektivitet och hållbarhet. Mottagarlandet går tillsammans med World Vision Finland och områdets invånare igenom utvärderingens resultat. På basen av resultaten planeras sedan följande stadium. 2 Verkställandet tillsammans, längd ca 5 år Samarbete, förändring Planen för det andra stadiet innehåller ofta både fortsättning på tidigare påbörjade handlingar och påbörjandet av nya handlingar. Senast i detta stadium har områdets invånare utvecklat ett ägandeskap och ansvar för utvecklingsarbetet eftersom de ända från början har understötts att aktivt delta i programmet. World Visions roll är att utbilda och fungera som sakkunnig samt att säkerställa att de gemensamma planerna förverkligas. Utvärdering Fem års perioden avslutas med en utvärdering. På basen av resultaten planeras sedan det sista stadiet. 3 Ansvarstagandet, längd ca 5 år Självförsörjning, hållbarhet Det sista stadiet anger början på samhällets verkliga självförsörjning. Under denhär tiden förverkligas de planerade handlingarna och ansvaret över utvecklingen av den egna livsmiljön fl yttas över till områdets invånare. De har under utvecklingsprogrammets gång förändrats från erhållare av stöd till de huvudsakliga verkställarna. På detta sätt är barnens framtid tryggad i området. World Visions och faddrarnas uppgift är nu fullgjord och vi kan tillsammans fl ytta oss vidare till nästa område som behöver vår hjälp.

10 Fem steg till en bestående förändring VATTEN Rent vatten sätter igång en kedja av positiv utveckling i området. Tillsammans hjälper vi ditt fadderbarns samhälle att bygga nya rena vattenkällor och skydda sådana som redan är i bruk. Tillgång till rent dricksvatten minskar barndödligheten med hälften.

11 HÄLSOVÅRD OCH HYGIEN Med effektiva medel kan man förhindra sjukdomar såsom diarré och malaria som är ödesdigra för barn. Vi utbildar hälsoarbetare och frivilliga i området där ditt fadderbarn bor att anvisa familjerna hur de kan förhindra, känna igen och behandla sjukdomar. De lär även ut om hygien samt för ditt fadderbarn på hälsogranskningar och vaccineringar. FÖDA OCH JORDBRUK Näringsrik föda är ett livsvillkor för ditt växande fadderbarn. Vi hjälper familjerna i området att öka både matproduktionen och födans mångsidighet genom att erbjuda frön, arbetsredskap och utbildning samt genom att förbättra matens förvaringsmöjligheter. På detta sätt minskar undernäringen och barnen är friskare. 11

12 UTBILDNING OCH BARNETS RÄTTIGHETER Utbildning är nyckeln till att avbryta fattigdomens cirkel. Vi stöder ditt fadderbarns skolgång genom att hjälpa till med restaureringen av skolor, genom att utbilda lärare och genom att påverka föräldrarnas attityder angående utbildning och skolgång. Barnen undervisas om sina rättigheter och uppmuntras att delta i ärenden som berör dem själva och samhället. UTKOMST Företagsutbildning, mikrolån och yrkeskurser bidrar till att utvidga familjens utkomst och skapar bättre levnadsförhållanden för barnen. På detta sätt säkerställer vi hållbara försörjningsmöjligheter och en fortsättning på utvecklingen även efter att World Vision har övergått till att stöda ett nytt samhälle. 12

13 Alla utvecklingsprogram är långvariga processer som kräver ett åtagande av alla involverade av såväl byborna, World Vision som dig själv. World Vision har under tiotals år hjälpt samhällen i olika delar av världen att dra nytta av sina resurser för att få till stånd förändringar som sedan befriar samhället från fattigdomens cirkel. Detta omslag beskriver ett samhälles vandring från fattigdom till välbefi nnande. 9

14 14

15 Hej! Peru, El Salvador Jag heter Juan och jag en 35-årig sociolog. Jag arbetar med El Salvadors utvecklingsprogram. Jag känner att mitt arbete här är mycket viktigt. Allt det vi gör ger barnen nya möjligheter till ett bättre liv. Mitt mål är att se barnen växa upp i hälsosamma miljöer och erhålla all den kärlek och omsorg de förtjänar så att detta kunde reflekteras i deras leende. Jag vill att alla fi nländska faddrar skall veta att deras brev alltid läses noggrant och att de är verkliga källor till hopp åt barnen. Alla vi World Vision programanställda och invånare i området uppskattar ert stöd. Tack vare er kan vi ge en bättre framtid åt områdets alla barn. Tack! Hjärtliga hälsningar härifrån Peru! 15

16 Såhär finansierar och övervakar vi vår verksamhet World Vision Finland är en självständig organisation och en i Finland registrerad förening som inte eftersträvar vinst. Den är utrikesministeriets partnerorganisation och medlem i Ansvarsfullt Donerande rf. Ungefär hälften av organisationens fi nansiering kommer från faddrar, företag och andra privata donatorer, resten kommer som stöd från utrikesministeriet. Tillsammans med World Vision Finland och World Vision International övervakar World Vision i mottagarlandet användningen av programmedlen. Programansvariga i Finland har regelbundet kontakt med det lokala World Vision kontoret och gör uppföljningsresor till projektområdet. Utomstående auktoriserade revisorer granskar årligen bokföringen av World Vision nätverkets alla kontor. Dessutom övervakar både föreningens styrelse och 16

17 Du kan även göra en skild penningdonation Finlands utrikesministerium World Vision Finlands verksamhet. En del av fi nansieringen används för att påbörja nya utvecklingsprogram, samt till samhällelig lobby- och informationsverksamhet i Finland och vid internationella forum. Penninggåva till samhället Det är möjligt att när som helst göra en penningdonation till ditt fadderbarns samhälle. I detta fall kan du välja summan själv och hela samhället har nytta av gåvan. Det lokala World Vision kontoret utreder hur din gåva på bästa sätt kan komma till nytta. Penninggåvan används antingen till något akut behov eller också sparas den tillsammans med andra faddrars gåvor för att användas vid ett senare större behov. På detta sätt kan alla områdets barn glädja och få nytta av gåvan. Penninggåva till barnet Utöver den månatliga fadderavgiften har du även en möjlighet att en gång under fadderskapet skicka en personlig penninggåva till barnet. På basen av en grundlig undersökning tillsammans med barnets familj skaffar det något nyttigt åt ditt fadderbarn som motsvarar den donerade summan. Inom ett halvt år får du en redogörelse för vad pengarna använts till. För att penninggåvan inte skall orsaka ojämställdhet mellan barnen i samhället är den begränsad till en gång under fadderskapet och av ett värde på euro. Ta kontakt med vår kundtjänst ifall du vill göra en penningdonation. 17

18 Ansvaret över en bestående förändring fl yttas i slutskedet av utvecklingsprogrammet över till invånarna i området. Alla samhällets invånare deltar i upprätthållande och vidare utvecklandet av välbefi nnandet. Owima anställd vid utvecklingsprogrammet Meibeki Tidigare gick jag långa vägar varje dag efter vatten från ån. Mamma är medlem i Meibekis vattenkommittée som ansvarar för uppbyggandet av vattennätverket här. Nu har vi rent vatten alldeles nära hemmet och jag hinner till skolan. Sharons familj Meibeki Kenya 18

19 19

20 Tryckt på miljövänligt papper. World Vision Finland Lönnrotsgatan Helsingfors Mån-ons, fre. kl Tors kl Tfn (lna.) Fax

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

unite for children ÅRSBERÄTTELSE

unite for children ÅRSBERÄTTELSE unite for children ÅRSBERÄTTELSE 2 Finlands UNICEF unite for children Nyckeltal 2009 Medelanskaffning Insamlingar Försäljning Överföring till UNICEFs arbete 14,9 milj. euro 13,5 milj. euro 1,4 milj. euro

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Årsrapport HUMANA Sverige 2013

Årsrapport HUMANA Sverige 2013 Årsrapport HUMANA Sverige 2013 Innehåll: 1. Föreningens ändamål 2. Sammanfattning 3. Främjande av ändamålet 4. Resultat och ekonomisk ställning 5. Viktiga händelser under räkenskapsåret 6. Viktiga händelser

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 2 2012. Barnen får. Fadderresa till Ecuador. Företagssamarbeten. Möte med en familj i Indien

Barnfondens faddertidning nummer 2 2012. Barnen får. Fadderresa till Ecuador. Företagssamarbeten. Möte med en familj i Indien Barnfondens faddertidning nummer 2 2012 Barnen får säga sitt Fadderresa till Ecuador Möte med en familj i Indien Företagssamarbeten Barnen är med i vårt arbete I länder som Sverige har de flesta barn möjlighet

Läs mer

Samarbete för rättvisa

Samarbete för rättvisa Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Sida 3. Ett stort språng 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika 7. Verksamheten

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1 Verksamhetsberättelse 2014 Försök att tänka dig in i situationen: ett land med en

Läs mer

Gör som oss Go nuts!

Gör som oss Go nuts! RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA, STOCKHOLM Examinationsrapport i Rättvis handel Våren 2009 Handledare: Benton Wolgers och Andrea Lindgren Gör som oss Go nuts! Besök hos tvättnötsproducenterna WISH och deras

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Handbok för hantering av bidrag

Handbok för hantering av bidrag Handbok för hantering av bidrag Handboken finns i sin helhet online 1000-SV (912) Innehåll Inledning 1 Planera ett globalt bidragsprojekt 2 Ansöka om ett bidrag 3 Genomföra, övervaka & utvärdera ett bidragsprojekt

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer