Medtronic DBS vid Dystoni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medtronic DBS vid Dystoni"

Transkript

1 Medtronic DBS vid Dystoni Behandlingsinformation DBS = DEEP BRAIN STIMULATION (DJUP HJÄRNSTIMULERING)

2 fira Dagliga segrar Den här informationsbroschyren om dystoni har utarbetats i samråd med en internationell rådgivande läkargrupp. Medlemmarna i den rådgivande gruppen listas nedan: Prof. Moro, Department of Neurology, University of Toronto, UHN, Kanada Prof. Volkmann, Department of Neurology Director, University Clinic of Würzburg, Tyskland Prof. Limousin, Department of Neurology, UCL Institute of Neurology, Queen Square, Storbritannien Dr. Martinez Castrillo, Department of Neurology, Ramón y Cajal Hospital, Madrid, Spanien Prof. Østergaard, Department of Neurology, Aarhus University Hospital, Danmark Prof. Leplow, Department of Psychology, Institute of Psychology, Universität Halle-Wittenberg Brandbergweg, Tyskland Dr. Törnqvist, Movements Disorder Nurse, Department of Neurosurgery, University Hospital, Lund, Sverige Dr. Foncke, Department of Neurology, VU university medical center, Amsterdam, Nederländena Prof. Krauss, Department of Neurosurgery Director Medical School Hannover, Tyskland Alistair Newton och Monika Benson från European Dystonia Federation Medtronic vill också tacka EDF (European Dystonia Federation) för deras stöd vid utarbetandet av denna broschyr. Innehåll Dystoni 4 Hur kan dystoni påverka livskvaliteten? 7 Hur kan dystoni behandlas? 8 Medtronics behandling med djup hjärnstimulering Vad är djup hjärnstimulering (DBS, Deep Brain Stimulation)? 10 För vem passar DBS? 12 När ska man överväga DBS? 14 Varför välja DBS-behandling? Vilken är nyttan och vilka är riskerna? 16 Vanliga frågor 21 Patientberättelser 26 Frågor som neurologer bör diskutera med sina patienter 28 Referenser 29 Mer information 30 Broschyren är avsedd att användas av läkare för att ge patienter information om Medtronic DBS. 2 3

3 Vad är dystoni? Dystoni är den tredje vanligaste rörelsestörningen (efter Parkinsons sjukdom och essentiell tremor) 1, och omkring européer 1-2 beräknas ha primär dystoni, som är den vanligaste formen av sjukdomen. Dystoni är en komplex sjukdom som man tror beror på avvikelser i vissa områden i hjärnan (de basala ganglierna) som reglerar normala kroppsrörelser. 3 Onormala signaler skickas ut från hjärnan till musklerna och kan leda till att flera muskler dras samman samtidigt på ett sätt som gör att muskler som normalt har motsatt funktion dras samman samtidigt. När en dystonipatient sträcker ut armen kan det hända att de muskler som arbetar när armen böjs motarbetar de muskler som ska sträcka ut den. Dystoni kännetecknas av ihållande, ofrivilliga och ibland smärtsamma muskelsammandragningar. 3 Några få eller många muskler i armar, ben, ansikte, hals och ibland i hela kroppen kan påverkas. Det leder till att vissa delar av kroppen kan vrida sig, röra sig repetitivt eller hamna i onormala lägen (t.ex. att ögonlocken stängs ofrivilligt, att halsen vrids osv.). Ibland kommer muskelsammandragningarna samtidigt med tremor (ofrivilliga, rytmiska skakningar), ryckningar (som kallas myoklonus) och svårigheter att tala och svälja. Dystonin kan till en början vara koncentrerad till en del av kroppen (så kallad fokal dystoni) och hålla sig relativt konstant, med få symtom och utan att förvärras. Symtomen kan vara lindriga och periodiska (t.ex. kramp i handen när man skriver, täta blinkningar eller en plötslig stelhet i nacken) och kanske bara märks efter långvarig fysisk ansträngning, vid stress eller när man är trött. Under en tidsperiod som kan vara olika lång kan symtomen bli mer uttalade (t.ex. komma när man är ute och går och till slut även när man vilar) och kan förvärras så att de påverkar större delen av eller hela kroppen. Dystoni påverkar inte kognitionen: även om kroppen inte reagerar normalt på hjärnans signaler till musklerna har patienterna kvar sina mentala funktioner. Dystoni kan klassificeras 4 på olika sätt. Efter dystonins ursprung: Primär dystoni definieras som när dystonin är det enda neurologiska symtomet förutom tremor, det inte finns några tecken på hjärnskada (bilddiagnostik av hjärnan visar inga avvikelser) och dystonin inte är kopplad till något annat tillstånd eller någon annan händelse. De exakta orsakerna är oklara (idiopatiska), men de flesta primära dystonier har sannolikt genetiskt ursprung, dvs. är ärftliga. Sekundär dystoni 5 definieras som dystoni som beror på strukturell hjärnskada (t.ex. efter en stroke, ett trauma eller en infektion) eller är läkemedelsutlöst (om neuroleptika är den utlösande faktorn talar man om tardiv dystoni ). Dystoni kan också utlösas av vissa neurodegenerativa sjukdomar. Heredodegenerativ dystoni definieras som dystoni som är ett kännetecken på en neurodegenerativ sjukdom (t.ex. Wilsons sjukdom). 4 5 fira Dagliga segrar

4 Efter det kroppsområde som berörs: Fokal dystoni är lokaliserad till en viss del av kroppen, t.ex. halsen (cervikal dystoni, som tidigare även kallades spasmodisk tortikollis), ögonen (blefarospasm), ena handen (symtom när man skriver, spelar ett instrument eller utför andra sysslor), stämbanden (spasmodisk dysfoni) osv. Multifokal dystoni berör två eller flera oberoende kroppsdelar (t.ex. hand och fot). Segmentell dystoni påverkar två eller flera intilliggande områden av kroppen (t.ex. ansiktet och halsen). Hemidystoni påverkar armen och benet på samma sida av kroppen. Generaliserad dystoni påverkar både benen och minst en annan del av kroppen, är ofta ärftlig, debuterar i den tidiga barndomen och ger en funktionsnedsättning som ofta innebär att patienten blir rullstolsburen. Efter debutåldern för dystonin: Tidigt debuterande dystoni: symptomen uppträder antingen i barndomen eller i tidig vuxen ålder (5 30 års ålder), vanligen i en fot eller hand, och dystonin tenderar att bli generaliserad med tiden och involvera alla extremiteter och bålen. Progressionen blir oftast långsammare efter tonåren. Denna typ av dystoni har genetiskt ursprung i över 50 % av fallen. Sent debuterande dystoni: symptomen kommer ofta vid års ålder och börjar i övre delen av kroppen. Det är vanligare att denna typ av dystoni förblir fokal eller segmentell (t.ex. dystoni i halsen, ansiktet eller ena armen). Hur kan dystoni påverka livskvaliteten? De olika orsakerna till och typerna av hjärndysfunktion vid dystoni är ännu inte klarlagda. Sjukdomen påverkar varje individ olika och det finns inte två patienter som liknar varandra. Oftast är dystonin permanent eller progressiv (även om dystoni i mycket få fall kan gå över av sig själv inom de första åren efter debuten). Om dystoni lämnas obehandlad kan den påverka patientens vardagsrutiner, t.ex. att äta, klä på sig, sköta sin hygien, samtala, skriva och promenera, och patienten kan behöva hjälp med sina dagliga aktiviteter. Funktionsnedsättningen på grund av dystoni kan försämra patientens livskvalitet påtagligt och leda till skamkänslor som gör att patienten drar sig undan socialt, får ångest, isolering och depression. Som en följd av detta klarar många patienter inte längre att sköta ett arbete. I vissa fall är smärtan i samband med dystonin det symtom som ger den största funktionsnedsättningen. Dessutom kan patientens känslomässiga tillstånd utlösa kortvariga försämringar av dystonisymtomen. Det betyder inte att dystoni har psykologiska eller känslomässiga orsaker. Dystoni orsakas av onormal aktivitet i hjärnans elektriska kretsar. Förutom att de ger funktionsnedsättning kan dystona rörelser leda till permanenta fysiska deformiteter på grund av förkortning av senor och degeneration av leder och skelettben. Det är t.ex vanligare med degeneration av halsryggen hos patienter med cervikal dystoni. Funktionsnedsättningen och den dåliga livskvaliteten vid dystoni är ungefär samma som vid MS, Parkinsons sjukdom och stroke. 6 Men patienterna ska inte misströsta. Det finns flera behandlingar som kan lindra vissa av symtomen vid dystoni och göra det möjligt för patienterna att klara normala dagliga aktiviteter. Därför är det viktigt att neurologer diskuterar olika behandlingsalternativ med sina patienter, ser till att de får den mest effektiva och bäst lämpade behandlingen för sin dystoni och hjälper dem att få kontroll över sitt liv igen. 6 7

5 Hur kan dystoni behandlas? Det är viktigt att patienterna och deras familjer förstår att det i dagsläget inte finns någon behandling som kan bota eller vända sjukdomsförloppet vid primär dystoni. Den vetskapen kan kännas nedslående, men man bör göra patienterna medvetna om att många symtom kan lindras effektivt med en kombination av behandlingar. Det finns två huvudstrategier för behandling av dystoni. De beskrivs nedan: Läkemedel som ges antingen via munnen (oralt) eller genom injektion direkt i dystona muskler. Detta är oftast första steget vid behandling av dystoni. 3-4 Kirurgisk behandling, oftast djup hjärnstimulering (DBS). 3-4 Denna behandling är ofta nästa steg när läkemedel inte längre har effekt eller ger biverkningar som patienten inte klarar av. DBS anses vara ett bra behandlingsalternativ vid primär, generaliserad och segmentell dystoni. Andra kirurgiska behandlingar, t.ex. selektiv perifer denervering och muskelresektion (vid cervikal dystoni) eller intratekal baklofenbehandling (vid generaliserad dystoni) kan också övervägas i vissa fall. 4 Även sjukgymnastik kan vara till nytta för vissa patienter, oftast som ett komplement till andra behandlingar. 4 Fysisk träning kan förbättra hållningen och förhindra att drabbade muskler förkortas eller försvagas. Ibland kan kortvarig kognitiv beteendeterapi (KBT) bidra till att öka självkänslan och lära patienten metoder för att hantera en funktionsnedsättande neurologisk sjukdom. Vilken behandling som passar bäst beror på den enskilda patientens symtom och behov. Med hjälp av sin neurolog kan patienterna välja den behandling eller den kombination av behandlingar som passar dem bäst. Läkemedelsbehandling Eftersom dystoni påverkar människor väldigt olika varierar ofta effekten av läkemedel. Läkemedel mot dystoni och tillhörande symtom (t.ex. smärta) förskrivs och anpassas efter varje patients behov. Flera försök kan behövas innan man hittar det mest effektiva läkemedlet eller den mest effektiva kombinationen av läkemedel. Detta kan vara påfrestande både för patienten och neurologen, särskilt eftersom läkemedlen kan ge betydande biverkningar och oftast bara har begränsad effekt. De läkemedel som används för att behandla dystoni verkar i huvudsak genom att påverka kemiska ämnen i nervsystemet (så kallade neurotransmittorer) som reglerar olika muskelgruppers rörelser. Det finns flera olika läkemedel som används vid behandling av dystoni: Orala läkemedel Antikolinerga läkemedel verkar genom att blockera neurotransmittorn acetylkolin, som styr muskelrörelser. Dessa läkemedel gör att musklerna slappnar av och motverkar alltför kraftiga muskelsammandragningar. Levodopa fungerar genom att öka halten av neurotransmittorn dopamin och är särskilt användbart vid en typ av dystoni med genetiskt ursprung som kallas doparesponsiv dystoni. Bensodiazepiner påverkar nervsystemets förmåga att omsätta en neurotransmittor som kallas GABA-A, vilket gör att musklerna kan slappna av. Baklofen stimulerar kroppens förmåga att omsätta neurotransmittorn GABA-B och verkar även den genom att göra att musklerna kan slappna av. Baklofen kan ges oralt eller via en pump som implanteras i kroppen. Antiepileptika, vars verkningsmekanism är oklar. Botulinumtoxin är ett läkemedel som injiceras i påverkade muskler för att hämma frisättningen av acetylkolin och därmed överföringen av onormala nervimpulser till muskeln. Injektioner med botulinumtoxin används ofta som första linjens behandling vid många typer av fokal dystoni, särskilt cervikal dystoni. Injektioner måste ges var 3:e till 6:e månad, och läkemedlet är mindre effektivt om rörelsemönstret för dystonin är mycket komplext eller om många musklar påverkas (såsom vid generaliserad dystoni). Viss resistens mot läkemedlet kan uppkomma. Läkemedelsbehandlingars effekt kan ibland vara en besvikelse, och patienterna kan tvingas inse att det inte finns något läkemedel eller någon kombination av läkemedel som ger rimlig lindring av deras dystonisymtom (förutom vid fokal och segmentell dystoni, där botulinumtoxin ofta är effektivt i åratal). Dessutom kan alla läkemedel som är aktuella ge besvärande biverkningar (t.ex. illamående, muntorrhet, sedering, förvirring) som kan orsaka problem vid långtidsbehandling. Då kan en kirurgisk behandling vara ett värdefullt alternativ som kan ha god effekt på dystonisymtomen. 8 9 fira Dagliga segrar

6 1 Djup hjärnstimulering Medtronics system för djup hjärnstimulering (DBS, Deep Brain Stimulation) har varit godkänt i Europa för behandling av dystoni sedan DBS är en reversibel och anpassningsbar behandling som innebär att en tunn, isolerad elektrod opereras in i hjärnan, oftast i ett område som kallas globus pallidus internus, men även talamus kan vara målet. Elektroden kopplas sedan via en anslutningsledning till en liten dosa som kallas neurostimulator (ungefär som en pacemaker) som oftast implanteras under huden på bröstet eller buken. DBS-systemet är helt implanterbart, och patienten kommer bara att se konturen av elektroderna eller neurostimulatorn utanpå kroppen. När neurostimulatorn är påslagen ger den elektriska impulser som skickas till hjärnan för att hjälpa till att kontrollera vissa av dystonins funktionsnedsättande symtom. Ofta lindras även smärtan som sjukdomen orsakar. Impulserna kan justeras av en erfaren läkare eller sjuksköterska med hjälp av en extern programmerare. DBS-behandling är indicerad för patienter med funktionsnedsättande primär dystoni (generaliserad och segmentell dystoni och myoklon dystoni) som inte svarar adekvat på läkemedelsbehandling. Patienterna kan opereras oavsett ålder från och med 7 år och uppåt. Andra kirurgiska ingrepp Palllidotomi, talamotomi och selektiv denervering Dessa typer av kirurgi innebär lesionering av vissa delar av hjärnan (t.ex. pallidotomi eller talamotomi) eller att nerver från cervikala ryggmärgen (t.ex. selektiv perifer denervering) knipsas av. Pallidotomi och talamotomi kan ha effekt för patienter med fokal och generaliserad dystoni, medan selektiv perifer denervering (t.ex. posterior ramisektion) kan ge lindring vid cervikal dystoni. Men lesioner är irreversibla, och därmed kan patienten få allvarliga biverkningar som blir kroniska, särskilt när ingreppen utförs bilateralt (t.ex. kognitiv funktionsnedsättning eller svårigheter att svälja och tala). Därför är DBS i dagsläget den föredragna kirurgiska behandlingen för patienter med generaliserad dystoni. 4 Posterior ramisektion och andra ingrepp med selektiv denervering eller myotomier utförs fortfarande för patienter med cervikal dystoni på specialiserade centra, men då kan förfarandet behöva göras stegvis, med flera ingrepp. 7 Neurostimulator Elektrod 1 Patientprogrammerare Mer information om Medtronic DBS finns på

7 Medtronic DBS Medtronic introducerade den första hjärtpacemakern för 60 år sedan. Ledande franska forskare i samarbete med Medtronic utvecklade DBS-tekniken för över 20 år sedan genom att tillämpa pacemakertekniken på neurologiska sjukdomar. Sedan dess har den kirurgiska tekniken förbättrats väsentligt, och över patienter över hela världen har nu fått DBS-behandling. DBS-systemet har varit godkänt för försäljning i Europa för behandling av dystoni sedan Vilken information behöver patienterna om de är intresserade av Medtronic DBS? Det finns tre huvudområden som neurologer bör ta upp med patienterna: för vem, när och varför är det lämpligt med DBS-behandling. Svaren på frågorna kan hjälpa patienterna besluta om Medtronic DBS är rätt behandlingsalternativ för deras dystoni. 2. Har läkemedel (orala eller injektioner) inte haft effekt på dystonisymtomen eller har biverkningarna varit svårhanterliga? 3. Är patienten minst 7 år gammal? q Ja q Ja q Nej q Nej 4. Påverkar dystonin och de åtföljande symtomen (såsom smärta och tremor) patientens aktiviteter i det dagliga livet eller patientens livskvalitet? q Ja q Nej För vem passar DBS? Patienten kan vara en lämplig kandidat om han eller hon uppfyller följande fem kriterier: 5. Är patienten fri från aktiv emotionell störning (t.ex. depression) eller kontrolleras en sådan påverkan i dagsläget med läkemedel?* q Ja q Nej 1. Har han eller hon primär dystoni (cervikal, segmentell eller generaliserad dystoni)? q Ja q Nej Om svaret på alla frågorna är ja kan Medtronic DBS vara lämplig för patienten. Neurologen bör diskutera nytta och potentiella risker med denna typ av behandling med patienterna. * Emotionell påverkan, både nuvarande eller tidigare, hos patienter bör bedömas och behandlas (antingen med läkemedel eller samtal) innan DBS-behandling inleds). fira Dagliga segrar 12 13

8 När ska man överväga Medtronic DBS? Dystoni är en komplex och heterogen sjukdom. Därför kan det rätta tillfället att överväga DBS-behandling variera mellan olika patienter. Den optimala tidpunkten för DBS-ingreppet möjlighetsfönstret är mindre kritisk för patienter med dystoni (jämfört med andra rörelsestörningar, t.ex. Parkinsons sjukdom). Fönstret öppnas när: En patient har haft dystonisymtom i 3 5 år, eftersom det krävs tid för att Bekräfta diagnosen Pröva olika läkemedelsbehandlingar Eliminera möjligheten att dystonin går tillbaka spontant Men det finns vissa undantag för möjlighetsfönstret (t.ex. snabb symtomprogression med svåra symtom och funktionsnedsättning som inte svarar på läkemedelsbehandling). Därför bör neurologer diskutera med sina patienter när det är bäst att börja med DBSbehandlingen. En patients symtom blir funktionsnedsättande och påverkar aktiviteterna i det dagliga livet, yrkeslivet och det sociala livet, trots bästa möjliga behandling med läkemedel. Läkemedelsbehandlingen mot dystoni har gett svårhanterliga biverkningar. En patient utvecklar muskuloskeletala problem på grund av dystona rörelser och/ eller kroppshållningar. Patienter med kortare sjukdomsduration 9-10 och lägre debutålder 11 kan ha ännu större nytta av DBS-behandling. Tidigare insatt DBS-behandling kan förhindra permanent deformering av muskler och skelett. Peter, dystonipatient som har DBS-behandling Peter fick diagnosen generaliserad dystoni i tonåren. Symtomen blev allt värre och till slut kunde han varken gå eller stå upprätt. Tack vare DBS kan han både resa och träna igen. Jag klarade inte alls av det tidigare eftersom jag varken kunde stå, sitta eller gå, säger Peter. Det här är det mest fantastiska som har hänt mig. Jag njuter av livet och jag är oerhört tacksam för DBS-behandlingen. Observera att inte alla patienter reagerar på samma sätt på Medtronic DBS och att andra patienter kan ha andra erfarenheter än Peter. Det är bra om neurologer och patienter diskuterar Medtronic DBS redan när behandlingsplanen ska utformas, även om symtomen fortfarande går att hålla under kontroll med läkemedel. På så sätt får patienterna gott om tid att överväga möjlig nytta och tänkbara risker med behandlingen och förbereda sig på att välja om de vill ha DBS-behandling eller inte när det blir dags att välja

9 Varför välja DBS-behandling? Vilken är nyttan med behandlingen? Vad Medtronic DBS-behandling kan göra för patienterna Den genomsnittliga förbättringen för de flesta patienter med primär dystoni efter DBS är ca 60 % 4,10 (intervall: 34 % till 88 %). Behandlingen kan bidra till att minska dystona rörelser och kroppshållningar Behandlingen kan lindra den smärta som dystonipatienter kan uppleva, särskilt vid cervikal dystoni 12,13,16,21. Den förbättring som uppnås kan kvarstå i flera år Behandlingen kan minska behovet av läkemedel. Vissa patienter kan till och med klara sig helt utan läkemedel 19,21. Behandlingen kan förbättra patientens förmåga att utföra normala dagliga aktiviteter (t.ex. äta, sköta sin hygien, klä sig, prata och gå), vilket återger patienten oberoendet och möjligheten till ett socialt liv Behandlingen kan ge en generellt bättre livskvalitet för både patienten själv och hans eller hennes familj. Andra fördelar med DBS-behandlingen: Kan ge stimulering dygnet runt. Kan programmeras och justeras efter patientens individuella behov (t.ex. om DBS-behandlingen ger mindre effekt med tiden eller orsakar biverkningar). Kan implanteras helt och syns knappt (om inte patienten har mycket låg kroppsvikt). Behandlingen är reversibel och systemet kan stängas av eller tas bort vid behov (t.ex. om biverkningarna blir ohanterliga). Vad Medtronic DBS-behandling inte kan göra för patienterna: Behandlingen botar inte dystoni i likhet med alla andra behandlingar påverkar den inte sjukdomsförloppet för primär dystoni utan lindrar symtomen. När man stänger av neurostimulatorn återkommer symtomen. Behandlingen ger inte omedelbar lindring av dystonisymtomen det kan ta från några timmar upp till flera veckor, ibland flera månader, innan patienten känner av DBS-behandlingens effekt på sjukdomssymtomen. Behandlingen löser inte alla problem som patienten kan ha utvecklat parallellt med dystonisymtomen (t.ex. social isolering, stigma, känslomässiga problem). DBS kan bidra till att hålla de motoriska symtomen under kontroll, men det är mycket upp till patienten själv hur han eller hon utnyttjar de möjligheter behandlingen ger. Det är viktigt att patienterna har realistiska förväntningar på vad Medtronic DBS kan göra för dem. Den kan ge effektiv lindring av vissa av deras dystonisymtom men kan inte bota sjukdomen

10 Finns det några risker med Medtronic DBS? Behandlingen är relativt riskfri för patienter med primär dystoni. Liksom vid alla kirurgiska ingrepp finns det vissa risker i samband med själva ingreppet, men om det utförs av ett erfaret operationsteam är dessa risker mycket små. Eventuella komplikationer av DBS kan ha samband med: 1. Det kirurgiska ingreppet. I två översiktsartiklar som omfattade ett stort antal patienter med rörelsestörningar som fick DBS-behandling (1183 respektive 1154 patienter), 26,27 rapporterades intrakraniell blödning hos ca 2 %. Liksom vid alla andra behandlingar kan dödsfall inträffa, men även denna risk är mycket låg och mindre än risken i samband med t.ex. insättning av totalprotes i höftleden (0,4 %). 28,29 2. DBS-systemet. Komplikationerna i samband med DBS-systemets komponenter rapporterades vara 8,7 % i ett underlag av 1154 patienter med Parkinsons sjukdom. 27 Infektion vid implantatet var den vanligaste komplikationen (2,4 %). Andra mindre vanliga komplikationer har varit bland annat funktionsfel i DBSsystemet (1 %), akut fel på stimulatorn (0,8 %), elektrodbrott (0,7 %) och migration (0,6 %) Stimuleringen/sjukdomsprogressionen. Biverkningar orsakade av stimuleringen har endast rapporterats i sällsynta fall hos dystonipatienter. Bland de rapporterade biverkningarna finns talproblem som dysartri (svårighet att artikulera ord) och svårigheter att skriva och gå. 16,21,30,31 Men det bör påpekas att dessa biverkningar vanligen är reversibla och kan lindras eller försvinna helt genom att inställningarna för stimuleringen ändras (även om detta i vissa fall kan leda till att effekten på dystonisymtomen blir mindre). När komplikationer av DBS-behandlingen inträffar är de oftast lindriga och kortvariga och försvinner normalt inom dagar efter det kirurgiska ingreppet. 26,27 DBS ger inte någon kvarstående förändring av patientens tänkande eller personlighet. Däremot kan DBS i likhet med många läkemedel ha psykiatriska biverkningar. Risken för den typen av symtom är större hos patienter som tidigare har fått sådana på grund av sin sjukdom eller läkemedelsbehandling. Problem som kan uppkomma är bland annat emotionella störningar såsom depression och ångest. 23 Detta är sällsynt och ofta övergående med lämplig behandling. Generellt är risken för permanent skada liten, men det är viktigt att DBS utförs på ett specialiserat DBS-centrum med ett multidiciplinärt team. Förbättringar av MR-undersökningar, stereotaktisk utrustning och patienturval har bidragit till att utveckla DBS-behandling sedan den godkändes (för essentiell tremor)

11 Vanliga frågor Passar DBS-behandling för alla? Medtronic DBS är indicerad för primär dystoni hos patienter över 7 års ålder om de funktionsnedsättande symtomen inte lindras adekvat med läkemedel (orala eller injektioner) eller om läkemedelsbehandlingen ger svårhanterliga biverkningar. Patienterna behöver diskutera möjligheten att få DBS-behandling med en neurolog som kan gå igenom en checklista och bedöma om DBS kan vara ett lämpligt alternativ. Om patienten och neurologen kommer fram till att DBS-behandling är rätt val vid den tidpunkten ska patienten remitteras till ett erfaret DBS-team (består oftast av neurologer, neurokirurger, psykiatriker, sjuksköterskor och sjukgymnaster) för vidare bedömning och behandling. Hur bra är resultaten för DBS-behandling av dystoni?? Den genomsnittliga förbättringen hos de flesta patienter med primär dystoni efter DBS är ca 60 % 4,10 (intervall: 34 % till 88 %). Dystona rörelser förbättras ofta snabbare och i högre grad än fasta dystona kroppshållningar. Den motoriska förbättringen verkar vara stabil över tiden hos de flesta patienter. Smärtan lindras vanligen i samma grad eller ännu mer. Funktionsnedsättningen på grund av dystoni förbättras i samma grad som de motoriska symtomen. Det stora intervallet för förbättringen innebär att det är viktigt att patienternas förväntningar på DBS-behandlingens effekt hanteras på rätt sätt (17 % av patienterna får t.ex. ingen signifikant lindring av symtomen 15 ). Är DBS en ny behandling av dystoni? Neurologer och neurokirurger med erfarenhet av DBS bör diskutera dessa frågor ingående med sina patienter. Patienterna bör dessutom diskutera eventuella risker i samband med obehandlad dystoni, läkemedelsbehandling och andra typer av kirurgiska ingrepp. Utifrån den informationen kan patienterna väga den potentiella nyttan med DBS mot de möjliga riskerna och se till att de väljer den behandling som ger bäst lindring av just deras symtom. Nej. Medtronic introducerade den första pacemakern på 1950-talet. Medtronic samarbetade med ledande franska forskare med att utveckla pacemakertekniken för neurologiska sjukdomar. Medtronic DBS användes för första gången i Europa 1987 för att behandla essentiell tremor och godkändes för avancerad Parkinsons sjukdom DBS godkändes i Europa för dystoni Sedan dess har den kirurgiska tekniken förbättrats väsentligt, och en ny och mer avancerad generation DBS-system har utvecklats, med bland annat ett laddningsbart system (Activa RC). Över patienter över hela världen har fått Medtronic DBS för essentiell tremor och dystoni. fira Dagliga segrar Hittills har över patienter över hela världen fått Medtronic DBS. I Europa finns det över 160 centra som är specialiserade på Medtronic DBS 8

12 Gör operationen ont? Tanken på ett kirurgiskt ingrepp kan vara skrämmande, men det kan kännas tryggt att veta att patienter som har DBS-systemet implanterat oftast beskriver ingreppet som krävande och tröttande, men inte smärtsamt. Själva hjärnan saknar smärtreceptorer, så man kan inte uppleva någon smärta därifrån. DBS-systemet implanteras av en neurokirurg som är specialiserad på att behandla funktionsstörningar i centrala nervsystemet med stereotaktisk teknik. Det innebär att en stereotaktisk huvudram används för att hitta målområdet i hjärnan med perfekt precision under ingreppet. Neurokirurgen använder mycket avancerad teknik för att avbilda hjärnan och lokalisera det område som ska simuleras. Ingreppet består av två steg: implantationen av elektroden eller elektroderna som följs av ett mindre ingrepp för att implantera neurostimulatorn eller neurostimulatorerna och förlängningskablarna. Det exakta förfarandet varierar mellan olika centra, men beskrivningen nedan stämmer med vad patienten normalt kan förvänta sig. Det första steget av ingreppet, när elektroden sätts in, görs oftast under narkos. Det andra steget, när kirurgen implanterar förlängningskablarna och hjärnpacemakern (neurostimulatorn) i bröst- eller bukområdet görs under full bedövning. Ingreppet och momenten kan ta olika lång tid. Operationstiden beror på om en eller två elektroder ska implanteras i hjärnan. Ingreppet kan ta upp till fem timmar eller mer. Neurostimulatorn kan programmeras omedelbart efter ingreppet eller efter några veckor. DBS-teamen har olika rutiner. I vilket fall anpassas programmeringen alltid till patientens medicinska behov. Kan DBS-behandlingen skada hjärnvävnaden? En av de stora fördelarna med DBS jämfört med tidigare typer av kirurgiska ingrepp är att hjärnvävnaden inte skadas av den elektriska stimuleringen. I stället modifierar behandlingen de elektriska signaler som hjärnan alstrar som orsakar dystonisymtomen. Dessutom kan behandlingen avbrytas när som helst. Känner patienten stimuleringen? Många patienter som har ett DBS-system från Medtronic implanterat känner inte alls stimuleringen. Vissa kan uppleva en kortvarig pirrande känsla när systemet slås på eller när inställningarna för stimuleringen ändras eller kontrolleras. Implantation First Medtronic av DBS det system första Medtronic implanteddbs-systemet 1987 för to control kontroll disabling av funktionsnedsättande tremor tremor Implantation First Medtronic av DBS det system första Medtronic implanteddbs-systemet 1996 för to control kontroll primary av primär dystonia Medtronic DBS Therapy godkänd approved för motoriska for advanced symtom vid 1998 avancerad Parkinson s Parkinsons disease motor sjukdom symptoms Medtronic DBS Therapy godkänd approved för essentiell in for tremor essential och 1993 tremor and vid Parkinsons tremor Parkinson s sjukdom disease Medtronic DBS Therapy godkänd approved i Europa för 2003 primär in Europe dystoni for primary dystonia Nästa generation neurostimulatorer Medtronic DBS för launches Medtronic next 2009 DBS-system generation of lanseras neurostimulators Över More 80 than ,000 patienter 8 patients över hela have världen received har 2010 fått Medtronic DBS DBS worldwide 22 23

13 Lindras patientens symtom direkt efter operationen? Beroende på centrets rutiner kan DBS-systemet aktiveras 1 2 dagar eller några veckor efter ingreppet. Patientens symtom börjar lindras några dagar efter aktiveringen, men dystonin förbättras gradvis, och det kan ta veckor eller månader innan DBS-behandlingen ger full effekt. Under den tiden går sjukvårdspersonalen som programmerar DBS-systemet igenom flera programmeringspass med patienten för att prova ut inställningar som ger så god effekt som möjligt. Det är viktigt att patienten är medveten om fördröjningen innan behandlingen ger effekt och inte har orealistiska förväntningar. Hur länge fungerar neurostimulatorn? Beroende på vilken modell av neurostimulator som används och hur kraftig elektrisk simulering som behövs för att lindra den enskilda patientens symtom varar batteriet till neurostimulatorn mellan 2 och 9* år, beroende på om systemet är laddningsbart eller inte. Nya laddningsbara batterier rekommenderas ofta för dystonipatienter för att de ska slippa återkommande byten och flera kirurgiska ingrepp, eftersom dessa patienter ofta behöver stimulering som drar mycket ström. Men läkare och patient ska diskutera valet av system för att se till att det passar patientens individuella behov. Vid batteribyte öppnas incisionen över stimulatorn igen (vanligen under lokalbedövning), den gamla stimulatorn tas ut och en ny sätts in. Ingreppet tas normalt ca 30 minuter till 1 timme. 1 Laddningsbart bälte för DBS Hur många uppföljningar med DBS-teamet behövs efter ingreppet? Antalet och intervallen mellan uppföljningar beror på flera olika faktorer och bör diskuteras med DBS-teamet och den neurolog som remitterade patienten. Är DBS-behandlingen permanent? DBS-behandlingen kan justeras så att stimuleringen fortsätter hålla patientens symtom under kontroll under en längre tid. Dessutom kan DBS-systemet avaktiveras eller tas bort vid behov. *Batteriet kan vara i upp till 9 år om den uppladdningsbara modellen används. 1 fira Dagliga segrar 24 25

14 Patientberättelser Patrick, patient med primär dystoni När jag först hörde talas om djup hjärnstimulering från min doktor var jag väldigt skeptisk och rädd för operationen. Då hade jag väldigt svår dystoni. Jag kunde arbeta i högst 2 3 timmar i taget. Dessutom var det en massa andra saker jag inte kunde göra längre för att mina symtom var för svåra och jag hade för ont. Köra bil och idrotta, till exempel. Fram till dess hade jag fått medicin mot dystonin (16 tabletter om dagen) och botulinumtoxin. Men det hjälpte inte. Men sedan fick jag tillfälle att prata med en patient som redan hade en stimulator implanterad. Det samtalet, och att jag såg hur frisk han var, gjorde att jag bestämde mig direkt för att jag också skulle pröva DBS. Jag fick mitt DBS-system den 23 juni 1999 på Inselspital i Bern. Operationen gick bra och jag fick ett nytt liv. Min livskvalitet blev otroligt mycket bättre. Nu arbetar jag 5 6 timmar om dagen igen, tränar lite måttligt igen och kan göra ungefär samma saker som friska människor, utan mediciner. Jag njuter av livet fullt ut igen! Hittills har jag fått batteriet bytt vartannat år. Nyligen fick jag en laddningsbar Activa RC insatt så att jag själv kan ladda batteriet. De nya batterierna varar i 9 år. Det gör min livskvalitet ännu bättre. Det betyder att jag inte behöver operera mig lika ofta i framtiden! Observera att inte alla patienter reagerar på samma sätt på Medtronic DBS och att andra patienter kan ha andra erfarenheter än Patrick. Före operationen kunde jag inte arbete någon längre tid, men nu jobbar jag åtta timmar om dagen och är arbetande ledamot i styrelsen för den norska dystoniföreningen. Oddhild, DBS-patient med cervikal dystoni Jag fick cervikal dystoni 1980, när jag var 12 år. Det förändrade mitt liv, och inte på något bra sätt. Åren gick och mitt liv kretsade kring huvudvärk, muskelsmärta och en hals och nacke som levde sitt eget liv blev jag så dålig att jag fick ligga på sjukhus i flera månader. Och eftersom jag hade så ont och sjukhuset och medicinerna inte hjälpte föreslog man DBS-behandling. Då upplevde jag att jag inte hade något liv, trots att jag hade två underbara barn och en fantastisk man. Den 12 maj 2004 opererades jag på Rikshospitalet i Oslo. Jag var den första dystonipatienten som fick DBS där. Jag var aldrig rädd eftersom jag var så uttröttad och kände att jag inte kunde leva längre om jag inte fick hjälp. Jag såg faktiskt fram emot operationen. Det gjorde jag helt rätt i, för när jag vaknade upp efter operationen kände jag ingen smärta, och halsen och huvudet satt där de skulle. DBS gav mig livet tillbaka, och jag är så tacksam över att jag har haft sådan tur. Före operationen kunde jag inte arbeta någon längre tid, men nu jobbar jag åtta timmar om dagen och är arbetande ledamot i styrelsen för den norska dystoniföreningen. Observera att inte alla patienter reagerar på samma sätt på Medtronic DBS och att andra patienter kan ha andra erfarenheter än Oddhild fira Dagliga segrar

15 Frågor för neurologer att diskutera med sina patienter om Medtronic DBS vid dystoni Nedan finns en lista med frågor om DBS-behandling som patienter kan vilja diskutera med sin neurolog. Patienterna har ofta egna frågor de vill ta upp. Det finns plats för dem här nedanför. Passar DBS för mig? Vilken är den möjliga nyttan med behandlingen? Finns det några risker med DBS-behandlingen? Vilka är riskerna med operationen? Gör operationen ont? Kommer jag att känna mig bättre direkt eller tar det tid innan jag känner någon förändring? Måste neurostimulatorn bytas, och behövs det en ny operation då? Vilka typer av neurostimulatorer finns det för Medtronic DBS? Patientens egna frågor Referenser 1. Epidemiological Study of Dystonia in Europe (ESDE) Collaborative Group. A prevalence study of primary dystonia in eight European countries. J Neurol 2000; 247(10): Defazio G.The epidemiology of primary dystonia: current evidence and perspective. Eur J Neurol 2010;17 (Suppl. 1); Tarsy D, Simon DK. Dystonia. N Engl J Med 2006;355: Albanese A, Asmus F, Bathia KP, et al. EFNS guidelines on diagnosis and treatment of primary dystonias. Eur J Neurol 2010 May 5;doi: ?j x. 5. Schneider SA, Bathia KP. Secondary dystonia - clinical clues and syndromic associations. Eur J Neurol 2010;17(Suppl. 1): Camfield L, Ben-Shlomo Y, Warner T. Impact of cervical dystonia on quality of life. Mov Disord 2002; 17(4): Hamani C, Moro E. Surgery for other movement disorders - dystonia, tics. Current opinion in Neurology 2007;20: Arkiverade Medtronic-data Isaias IU, Alterman RL, Tagliati M. Outcome predictors of pallidal stimulation in patients with primary dystonia: the role of disease duration. Brain 2008; 131: Andrews C, Aviles-Olmos I, Hariz M, Foltynie T. Which patients with dystonia benefit from deep brain stimulation? A metaregression of individual patieny outcomes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81(12): Valldeoriola F, Regidor I, Minguez-Castellanos A, et al. Efficacy and safety of pallidal stimulation in primary dystonia: results of the Spanish multicentric study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: Krauss JK. Deep brain stimulation for dystonia in adults. Stereotact Funct Neurosurg 2002; 78(3-4): Krauss JK, Yianni J, Loher T, Aziz T. Deep brain stimulation for dystonia. J Clin Neurophysiol 2004; 21(1): Vidailhet M, Vercueil L, Houeto J, Krystkowiak P, Benabid A-L, et al. Bilateral deep brain stimulation of the globus pallidus in primary generalized dystonia. N Engl J Med 2005; 352: Kupsch A Kupsch A, Benecke R, Mueller J, Trottenberg T, Schneider G, Poewe W et al. Pallidal deep-brain stimulation in primary generalized or segmental dystonia. N Engl J Med 2006; 355(19): Kiss ZH, Doig-Beyaert K, Eliasziw M, Tsui J, Haffenden A, Suchowersky O et al. The Canadian multicentre study of deep brain stimulation for cervical dystonia. Brain 2007; 130(Pt 11): Krauss JK, Loher T, Weigel R, Capelle H, Weber S, Burgunder J. Chronic stimulation of the globus pallidus internus for treatment of non-dyt1 generalized dystonia and choreoathetosis: 2-year follow up. J Neurosurg 2003; 98: Vidailhet M, Yelnik J, Lagrange C, Fraix V, Grabli D, Thobois S et al. Bilateral pallidal deep brain stimulation for the treatment of patients with dystonia-choreoathetosis cerebral palsy: a prospective pilot study. Lancet Neurol 2009; 8(8): Vidailhet M, Vercueil L, Houeto JL, Krystkowiak P, Lagrange C, Yelnik J. Bilateral, pallidal, deep-brain stimulation in primary generalised dystonia: a prospective 3 year follow-up study. Lancet Neurol 2007; 6(3): Cif L, Vasquez X, Gonzales V, et al. Long-term follow-up of DYT-1 dystonia patients treated with deep brain stimulation: an open-label study. Mov Disord 2010; 25: Hung SW, Hamani C, Lozano AM, Poon YW, Piboolnurak P, Miyasaki J et al. Long term outcome of bilateral pallidal deep brain stimulation for primary cervical dystonia. Neurology 2007; 68: Gruber D, Trottenberg T, Kivi A, Schoenecker T, Kopp UA, Hoffmann KT et al. Long-term effects of pallidal deep brain stimulation in tardive dystonia. Neurology 2009; 73(1): Hälbig TD, Gruber D, Kopp UA, Schneider GH, Trottenberg T, Kupsch A. Pallidal stimulation in dystonia: effects on cognition, mood, and quality of life. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76(12): Mueller J, Skogseid IM, Benecke R, Kupsch A, Trottenberg T, Poewe W et al. Pallidal deep brain stimulation improves quality of life in segmental and generalized dystonia: results from a prospective, randomized sham-controlled trial. Mov Disord 2008; 23(1): Skogseid IM. Pallidal deep brain stimulation is effective, and improves quality of life in primary segmental and generalized dystonia. Arch Neurol Scand Suppl 2008; 188: Voges J, Hilker R, Botzel K, Kiening K, Kloss M, Kupsch A. Thirty days complication rate following surgery performed for deep-brain stimulation. Mov Disord 2007; 22(10): Videnovic A, Verhagen Metman L. Deep brain stimulation for Parkinson s disease: prevalence of adverse events and need for standardized reporting. Mov Disord 2008; 23: Lie SA, Engesaeter LB, Havelin LI, Furnes O, Vollset SE. Early postoperative mortality after 67,548 total hip replacements:causes of death and thromboprophylaxis in 68 hospitals in Norway from 1987 to Acta Orthop Scand 2002; 73: Blom A, Pattison G, Whitehouse S, Taylor A, Bannister G. Early death following primary total hip arthroplasty: 1727 procedures with mechanical thrombo-prophylaxis. Acta Orthop 2006; 77: Berman BD, Starr PA, Marks WJ Jr, Ostrem JL. Induction of bradykinesia with pallidal deep brain stimulation in patients with cranial-cervical dystonia. Stereotact Funct Neurosurg 2009;87(1): Zauber SE, Watson N, Comella CL, Bakay RA, Verhagen Metman L. Stimulation-induced parinsonism after posteroventral deep brain stimulation of the globus pallidus internus for craniocervical dystonia. J Neurosurg 2009;110(2):

16 Mer information Mer information om Medtronic DBS finns på följande webbplatser: European Dystonia Federation Dystonia Medical Research Foundation Medtronic DBS Medtronic introducerade den första hjärtpacemakern för 60 år sedan. Ledande franska medicinska forskare i samarbete med Medtronic utvecklade DBS-tekniken för över 20 år sedan genom att tillämpa pacemakertekniken på neurologiska sjukdomar. Under 20 år har Medtronic DBS använts av över patienter över hela världen med Parkinsons sjukdom, essentiell tremor och dystoni. The Dystonia Society Care4Dystonia, Inc. Medtronic DBS for Dystonia Svensk Dystoniförening fira Dagliga segrar Medtronic DBS Livskvalitet och trygghet med över 20 års erfarenhet

17 Indikationer: Medtronic DBS är indicerad för patienter med funktionsnedsättande tremor eller symtom på Parkinsons sjukdom. Studier har visat att djup hjärnstimulering med Medtronic DBS-system ger effektiv kontroll av essentiell tremor och symtom på Parkinsons sjukdom som inte kan kontrolleras tillräckligt väl med läkemedel. Dessutom ger djup hjärnstimulering effektiv kontroll av dyskinesier och fluktuationer i samband med läkemedelsbehandling av Parkinsons sjukdom. Medtronic DBS är också indicerad som stöd vid behandling av kronisk, svårbehandlad (läkemedelsrefraktär) primär dystoni, inklusive generaliserad och segmentell dystoni, hemidystoni och cervikal dystoni (tortikollis) hos patienter från 7 års ålder. Se informationen i broschyren för förskrivare om kontraindikationer, varningar och försiktighet, en sammanfattning av biverkningar, patienturval och bortskaffande av systemkomponenter. Globalt huvudkontor Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel: +1 (763) Fax: +1 (763) Europa Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case postale CH-1131 Tolochenaz Schweiz Tel: +(41) Fax: +(41) Sverige Medtronic AB Isafjordsgatan Kista Tel: Fax: UC SV 2011 Medtronic, Inc. Med ensamrätt. Printed in Europe.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

PATIENTINFORMATION BOTOX vid behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis)

PATIENTINFORMATION BOTOX vid behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis) PATIENTINFORMATION BOTOX vid behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis) Egna anteckningar BOTOX-behandling kan lindra symtomen vid cervikal dystoni Din läkare har konstaterat att du lider av

Läs mer

Medtronic DBS * Patientinformation. Djup hjärnstimulering (Deep Brain Stimulation)

Medtronic DBS * Patientinformation. Djup hjärnstimulering (Deep Brain Stimulation) Medtronic DBS * Mot Parkinsons sjukdom Patientinformation * Djup hjärnstimulering (Deep Brain Stimulation) FIRA dagliga segrar. Denna informationsbroschyr om Parkinsons sjukdom har utvecklats under ledning

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Svensk Dystoniförening

Svensk Dystoniförening Svensk Dystoniförening Vanliga frågor om dystoni För dig som fått diagnosen dystoni, har någon anhörig som drabbats av dystoni eller vill veta mer om denna sjukdom finns här en samling frågor och svar.

Läs mer

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Patientguide Information till personer som ordinerats botulintoxin B (Neurobloc ) för cervikal dystoni. Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Denna guide tillhandahålls av Eisai

Läs mer

Patientinformation 2012-01-16

Patientinformation 2012-01-16 Patientinformation 2012-01-16 Deep Brain Stimulation (DBS) Vad är DBS? DBS är en behandling som kräver kompetens och engagemang från flera håll. För att kunna möta den ökade efterfrågan och för att kunna

Läs mer

Patientguide. Information till personer som ordinerats Botulinumtoxin typ B (NeuroBloc ) för cervikal dystoni

Patientguide. Information till personer som ordinerats Botulinumtoxin typ B (NeuroBloc ) för cervikal dystoni Patientguide Information till personer som ordinerats Botulinumtoxin typ B (NeuroBloc ) för cervikal dystoni Denna guide tillhandahålls av Eisai Europe Limited I denna guide beskrivs viktig fakta om NeuroBloc

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

INDIKATIONER OCH KONTRAINDIKATIONER FÖR AVANCERADE BEHANDLINGAR AV PARKINSONS SJUKDOM

INDIKATIONER OCH KONTRAINDIKATIONER FÖR AVANCERADE BEHANDLINGAR AV PARKINSONS SJUKDOM INDIKATIONER OCH KONTRAINDIKATIONER FÖR AVANCERADE BEHANDLINGAR AV PARKINSONS SJUKDOM En stor del av alla Parkinsonpatienter utvecklar motoriska fluktuationer och dyskinesier efter några års peroral behandling

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Nytt anatomiskt mål för

Nytt anatomiskt mål för DBS Sammanfattningsvis indikerar forskningsresultaten att czi är ett säkert och effektivt DBS-mål vid tillstånd där tremor är dominerande. Nytt anatomiskt mål för 34 neurologi i sverige nr 3 13 deep brain

Läs mer

Dystoni. En rörelsestörning. För patienter, anhöriga och vårdpersonal

Dystoni. En rörelsestörning. För patienter, anhöriga och vårdpersonal Dystoni En rörelsestörning 20 12 För patienter, anhöriga och vårdpersonal 1 Norska originalets titel: Dystoni - En bevegelseforstyrrelse Text och illustrationer: Jertrud Eikås Eide Översättning till svenska:

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuk sköterska innehåller information om Dacepton (apomorfin) Behandling med D-mine Pen

Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuk sköterska innehåller information om Dacepton (apomorfin) Behandling med D-mine Pen Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuk sköterska innehåller information om Dacepton (apomorfin) Behandling med D-mine Pen Vad är Dacepton? Dacepton är ett läkemedel som liknar dopamin

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

LEVA MED PARKINSON KONST ÄR MIN DRIVKRAFT VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015

LEVA MED PARKINSON KONST ÄR MIN DRIVKRAFT VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015 LEVA MED PARKINSON KONST ÄR MIN DRIVKRAFT 42 VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015 Conny lever för skapandet. När han mår bra är han gärna aktiv tills han stupar, trots att parkinsonsjuksköterskan manar till balans

Läs mer

Hur känner man igen att det är Parkinson?

Hur känner man igen att det är Parkinson? Hur känner man igen att det är Parkinson? Professor Sten-Magnus Aquilonius, Uppsala, har nyligen gått i pension. Susanna Lindvall, ParkinsonFörbundet, passade på att ställa några angelägna frågor till

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN Patientinformation Om du har inkontinens är du inte ensam. Över 45 miljoner människor 1 i Europa har problem att kontrollera urinblåsan, vilket

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD FRÅGOR OCH SVAR OM OCD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är OCD?... 1 Varför får man OCD?... 1 Vilka drabbas?... 2 Kan man bli frisk?... 2 Hur många lider av OCD?... 2 Hur behandlar man tvång?... 2 Finns det fler

Läs mer

en broschyr om en sjukdom med många ansikten

en broschyr om en sjukdom med många ansikten 2013 en broschyr om en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Om sjukdomen sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 Om orsakerna till MS Varför får man MS? 6 Ärftliga faktorer 6 Miljöfaktorer

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Att leva med Spasticitet

Att leva med Spasticitet Att leva med Spasticitet Fakta Vad är spasticitet? Förmågan till förflyttning, händernas finmotorik och kommunikation med mimik och gester, är grundläggande funktioner i våra vardagsliv. Störningar i rörelseförmåga

Läs mer

1.6.2015, V 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

1.6.2015, V 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin STADA 25 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 75 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 150 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 225 mg hårda kapslar Pregabalin STADA 300 mg hårda kapslar 1.6.2015, V 1.3

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

ALT OM SPASTICITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SPASTICITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SPASTICITET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR SPASTICITET? Musklerna i kroppen bibehåller det som kallas normal muskeltonus, en nivå på muskelspänning som gör det möjligt för oss

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm PATIENTINFORMATIONSHÄFTE Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm Innehåll Inledning 1 Bukaortans anatomi 3 Vad är ett aneurysm? 4 Vilka symptom förknippas med 5 Vilka riskfaktorer

Läs mer

MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION

MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION ALLT OM MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION Solutions with you in mind www.almirall.com VAD ÄR DET? Minnesförlust och bristande koncentration är vanliga kognitiva problem hos patienter med multipel

Läs mer

Datum 2009-02-03. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Neurobloc Injektionsvätska, 5000 E/ml Ampull, 133120 2800,00 2903,00

Datum 2009-02-03. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Neurobloc Injektionsvätska, 5000 E/ml Ampull, 133120 2800,00 2903,00 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-03 Vår beteckning SÖKANDE Eisai AB Svärdvägen 3A 182 33 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Vad är smärta? Obehaglig förnimmelse och känslomässig upplevelse som följer en verklig hotande vävnadsskada eller beskrivs som en sådan.

Vad är smärta? Obehaglig förnimmelse och känslomässig upplevelse som följer en verklig hotande vävnadsskada eller beskrivs som en sådan. Smärta-Lidande-Behandling Torsdagen den 2016-01-28 Föreläsare: Läkaren Mauritz Johansson Mauritz Johansson har arbeta på Smärtkliniken på Sollefteå Sjukhus är numera pensionerad. Har arbetat med smärtproblematik

Läs mer

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 Spasticitet Ökad reflexaktivitet på spinal nivå på grund av en

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Kungsbacka Kommun Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Multipel Skleros 2014-12-18 Sammanställt av: Sofia Johansson, Ingrid Säfblad-Drake, Helena Fahlen, Maria Hellström, Sandra Arvidsson, Jenny Andersson,

Läs mer

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Riktlinjer för ECT-behandling V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2012-06-01 V E R S I O N 2012:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 ECT-behandling 2 Information

Läs mer

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten 2013 EN BROSCHYR OM en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Vad är MS? OM SJUKDOMEN OM SJUKDOMEN sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 OM ORSAKERNA TILL MS Varför får man MS?

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Dupuytrens kontraktur. Information om tillståndet och olika behandlingsalternativ

Dupuytrens kontraktur. Information om tillståndet och olika behandlingsalternativ Dupuytrens kontraktur Information om tillståndet och olika behandlingsalternativ Denna information är till för patienter som har fått diagnosen Dupuytrens kontraktur Denna broschyr har skrivits för att:

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Patientinformation Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Hur yttrar sig en psykos?...6 Schizofreni och psykotisk sjukdom

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta.

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta. Information till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta www.schizofreni.se Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Mysteriet långvarig smärta från filosofi till fysiologi och psykologi

Mysteriet långvarig smärta från filosofi till fysiologi och psykologi Mysteriet långvarig smärta från filosofi till fysiologi och psykologi Villa Fridhem 14-15 november 2016 Ulla Caverius, smärtläkare BUSE Frågor och svar på 60 minuter Varför känner vi smärta? Vad händer

Läs mer

Information från Scandinavian Movement. Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas

Information från Scandinavian Movement. Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas Information från Scandinavian Movement Disorder Society, ScandMODIS Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas Bakgrund Parkinsons sjukdom (PS) är en kroniskt framåtskridande (progredierande)

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual MEDTRONIC CARELINK Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt Teknisk manual 0123 2011 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg Neurologi och Rehabkliniken

Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg Neurologi och Rehabkliniken Parkinsons sjukdom Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg Neurologi och Rehabkliniken Neurologiska sjukdomar-12 i topp Stroke Epilepsi Parkinson Multipel skleros MS Hjärntumörer Polyneuropathi Myastenia Gravis

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS

TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS 2 Denna broschyr är ett komplement till behandlande sjukvårdspersonals patientinformation om TYSABRI. TILL DIG SOM FÅR TYSABRI

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Långvarig smärta Information till dig som närstående

Långvarig smärta Information till dig som närstående Långvarig smärta Information till dig som närstående Vad kan jag som närstående göra? Att leva med någon som har långvarig smärta kan bli påfrestande för relationen. Det kan bli svårt att veta om man ska

Läs mer

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Parkinson utanför neurologkliniken Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Önskemål/krav från patienter Förbättrad tillgång till neurologisk vård och rehabilitering Likvärdig vård över hela landet Rätt

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

ALLT OM FÖRLORAD RÖRLIGHET. Solutions with you in mind

ALLT OM FÖRLORAD RÖRLIGHET.  Solutions with you in mind ALLT OM FÖRLORAD RÖRLIGHET Solutions with you in mind www.almirall.com VAD ÄR DET? Hos patienter med multipel skleros (MS), definieras förlorad rörlighet som varje begränsning av rörlighet som orsakas

Läs mer

Spasticitet i Multipelskleros

Spasticitet i Multipelskleros Spasticitet i Multipelskleros Patientinformation 1 Vad är Spasticitet? En medicinsk definition av spasticitet är den som den europeiska gruppen EUSPASM ger: en Spasticitet kan också störd sensorimotorisk

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet 16 september 2011 Totalt antal poäng på skrivning: 30 poäng. För godkänd krävs 20 poäng Tentamen återlämnas senast 4 oktober Kursledare:

Läs mer

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Joachim Burman, Överläkare Neurologkliniken Akademiska sjukhuset Vad menas

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

PATIENTINFORMATION. av kronisk migrän

PATIENTINFORMATION. av kronisk migrän PATIENTINFORMATION BOTOX vid symtomlindrande behandling av kronisk migrän Egna anteckningar BOTOX-behandling vid kronisk migrän Du har fått den här broschyren eftersom din läkare har bedömt att du lider

Läs mer

Organisation av MS-vården

Organisation av MS-vården Bakgrund MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården. De senaste årens snabba utveckling av den medicinska behandlingen av MS och den betydelse det

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Version V01 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Version V01 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pramipexol Stada 18.10.2013, Version V01 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Pramipexol STADA 0,088 mg tabletter Pramipexol STADA 0,18 mg tabletter

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Alternativa behandlingar Öronplastik är vanligtvis elektiv kirurgi. Alternativa behandlingsformer kan vara att inte göra något åt problemet.

Alternativa behandlingar Öronplastik är vanligtvis elektiv kirurgi. Alternativa behandlingsformer kan vara att inte göra något åt problemet. Informerat samtycke - Öronplastik Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om öronplastik, dess risker såväl som alternativa

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Hur kan stamceller bidra till att behandla Parkinsons sjukdom?

Hur kan stamceller bidra till att behandla Parkinsons sjukdom? Hur kan stamceller bidra till att behandla Parkinsons sjukdom? Oscar Cidon Sporrong Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi HT 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OLANZAPIN RATIOPHARM Datum: 21.7.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Olanzapin

Läs mer

Kroppens Nervsystem. Micke Sundström, Granbergsskolan 7-9, Bollnäs Micke Sundström

Kroppens Nervsystem. Micke Sundström, Granbergsskolan 7-9, Bollnäs  Micke Sundström Micke Sundström, Granbergsskolan 7-9, Bollnäs www.lektion.se Micke Sundström Nervsystemets två huvuddelar Det centrala nervsystemet Hjärnan & ryggmärgen Det perifera nervsystemet Nervtrådarna i övriga

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Information från Scandinavian Movement Disorder Society, ScandMODIS TERAPIMÖJLIGHETER FÖR PARKINSONS SJUKDOM I AVANCERAD FAS

Information från Scandinavian Movement Disorder Society, ScandMODIS TERAPIMÖJLIGHETER FÖR PARKINSONS SJUKDOM I AVANCERAD FAS Information från Scandinavian Movement Disorder Society, ScandMODIS TERAPIMÖJLIGHETER FÖR PARKINSONS SJUKDOM I AVANCERAD FAS ScandMODIS Executive Committee Jan Aasly Espen Dietrichs Erik Hvid Danielsen

Läs mer

Effektiv behandling av smärta

Effektiv behandling av smärta Effektiv behandling av smärta Olaf Gräbel terapigrupp Smärta Definitioner Neuropatisk vs Nociceptiv Nytta vs skada Frågor Smärta Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR

GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR ALLT OM GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR www.almirall.com Solutions with you in mind VILKA ÄR DE? Gastrointestinala störningar i samband med MS omfattar alltsom påverkar matsmältningssystemet och är ett resultat

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel Janssen-Cilag AB Viktig information om ditt nya läkemedel Viktig behandlingsinformation PRILIGY används för behandling av för tidig utlösning eller prematur ejakulation (PE) hos män som är mellan 18 och

Läs mer