Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30."

Transkript

1 Föräldrainformation Läsåret

2 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument samt de av Helsingborgs Stad fastställda mål för förskoleverksamhet och skol- och fritidsförvaltningens särskilda krav för utförandet. Vi följer de krav som skollagen, socialtjänstlagen, och socialtjänstförordningen, aktuell rättspraxis samt stadens måldokument ställer på oss för att få bedriva förskoleverksamhet. Vi följer läroplanen för förskolan som stämmer väl överens med montessoripedagogiken. Våra avdelningar Vi har åtta avdelningar fördelade på fyra hus. I A-huset finns Sjöhästen och sjöstjärnan 1-3 år. I B-huset finns Delfinen 1-3 år. I C-huset finns Korallen, Snäckan och Anemonen 3-5 år. I D-huset finns Musslan 1-3 år och Pärlan 3-5 år. Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan Inskolningen Att börja på förskolan innebär en stor omställning för barnet. För det ska ske så smidigt som möjligt måste vi, personal och föräldrar hjälpas åt. Inskolningstiden är individuell, dock minst två veckor. Första tiden får barnet stanna några timmar tillsammans med föräldern eller annan vuxen person som barnet känner väl, för att lära känna oss och miljön. Efterhand kan barnet stanna själv någon del av dagen. Vi ger förslag till inskolningstider. Dagens struktur och rutiner 1-3 årsavdelningarna öppnar vi och äter frukost fruktstund /samling (musik, sång, rörelse, rim och ramsor, lek m.m allt efter behov) olika aktiviteter ex montessoriarbete, skapande, bakning, språklig medvetenhet och utevistelse samling/lunch vila mellanmål aktiviteter inomhus och utomhus stänger vi förskolan. 3-5 årsavdelningarna öppnar vi och äter frukost arbete med montessorimaterialen och skapande aktiviteter (sagor, tema, rytmik, rörelse, rim och ramsor, sång, instrument, experiment m.m allt efter behov och vad som är aktuellt) samling (sagor, rim och ramsor, sång och instrument.) lunch lugn aktivitet t ex sagostund, avslappningsband, massage utevistelse mellanmål aktiviteter inomhus eller utomhus stänger vi förskolan.

3 Alla avdelningar varierar verksamheten med utflykter, teaterbesök, konsertbesök, besöker biblioteket m.m. En dag i veckan har vi Mulleverksamhet med 3-5 årsgrupperna. Dokumentation Vi dokumenterar vad barnet gör under sin tid på förskolan. Vi har individuella listor som vi fyller i efterhand som barnet gjort olika aktiviteter. Verksamhetsplan Vi har en verksamhetsplan där vi har sammanfattat hur vi arbetar på vår förskola. Verksamhetsplanen är grunden i vår verksamhet som vi arbetar efter. Vi vill att ni läser igenom planen. Det finns alltid ett ex. upphängd i hallen. Det går även bra att låna hem. Trygghetsplan och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Det finns en trygghetsplan som handlar om barnens säkerhet på förskolan. Vi har en likabehandlingsplan som är ett dokument om hur vi arbetar för att förebygga och motverka all slags diskriminering, trakasserier och kränkningar. Dessa finns tillgängliga för er föräldrar och hänger på respektive avdelnings anslagstavlor. Vi vill att ni föräldrar tar del av dessa dokument, vi går även igenom dem på höstens föräldramöte. Systematiskt kvalitetsarbete Vi arbetar fortlöpande med det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna vidareutveckla verksamheten samt att kunna återkoppla till läroplansmålen för förskolan. Vi redovisar vårt systematiska kvalitetsarbete till Skol- och fritidsförvaltningen varje år. Samverkan förskola-hem Utvecklingssamtal har vi en gång per termin. Ni får dokumenterat vad era barn har gjort under terminen. Föräldramöte/samrådsmöte har vi en gång per termin. Om intresse finns anordnar vi föräldrarepresentantsmöte där en förälder per avdelning representerar sin avdelning. Vi pratar bl a om förskolans verksamhet och eventuella projekt; t ex föreläsare för er föräldrar. Vi arrangerar temakväll om montessoripedagogiken för att ni föräldrar ska få en inblick i pedagogiken samt för att få förståelse för vad barnen gör under dagen på förskolan. Ni får informationsbrev en gång i månaden där vi skriver om vår planering i verksamheten, vad vi har gjort etc, dessa kommer via mail från respektive avdelning. Vi har även en planeringskalender och en anslagstavla i hallen på varje avdelning där information sätts upp. Skol- och fritidsförvaltningen genomför årligen en attitydundersökning som de vill att ni föräldrar ska besvara om vad ni tycker om förskolan. Som en del i vårt kvalitetsarbete är det även viktigt för oss att veta vad ni tycker om verksamheten, därför låter vi er göra en utvärdering i slutet på varje läsår. Ni föräldrar är alltid välkomna till oss att vara med i verksamheten och delta i de dagliga rutinerna, säg bara till oss innan när ni vill komma och vara med.

4 Ni kommer att bli inbjudna på olika arrangemang som t ex sommarfest, luciafirande, utställningar m.m. Klagomålsrutin Enligt förskolans läroplan LpFö98 ska ni föräldrar ha möjlighet att skriftligt föra fram synpunkter, klagomål och förslag på åtgärder gällande förskolans verksamhet. Blanketter finns att hämta i dokumenthållaren utanför förskolechefs kontor i D-huset. Blanketten lämnas ifylld till förskolechefen direkt eller i ett kuvert som lämnas i dokumenthållaren utanför kontoret. Förskolechefen återkopplar i ärendet inom rimlig tid. Om ni som förälder har några klagomål eller synpunkter på Rydebäcks Montessoriförskolas verksamhet hoppas vi att ni vill framföra dem till oss. En rak och öppen dialog mellan föräldrar och förskola är viktig. Vi kan bara ändra sådant vi känner till. Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla vår förskola. Kläder Oömma märkta kläder är en nödvändighet. Se till att ert barn har extrakläder, inneskor och regnkläder samt regnstövlar på förskolan. Småbarnen Småbarnsföräldrarna tar med egna blöjor hemifrån. Ni tar även med en kudde och filt som barnen kan ha på vilostunden. Har ert barn napp, se till att de är namnade och i gott skick. Leksaker Vi vill inte att barnen tar med sig några leksaker hemifrån. Barnen får gärna ta med sig ett gosedjur som kan sitta på deras hylla i hallen som de kan ta fram när de behöver känna tröst om de är ledsna. Vi något tillfälle per termin brukar barnen få ta med en sak hemifrån på en så kallad visedag. Personalen meddelar om detta i deras planering. Frukt/grönsaker Barnen har möjlighet att under dagen äta en frukt eller att vi samlas kring en fruktstund. Förskolan har ett basutbud av frukt/grönsaker såsom äpplen/banan/morot lite efter säsong. Det är helt frivilligt att ta med egen frukt till ert/era barn, som de kan äta under dagen. Mat och matallergier. Vi köper vår mat från Cateringfirman KOSMO. De tillagar näringsriktig husmanskost. De levererar maten till oss. Matsedel har vi upphängd i hallen. Om ert barn inte tål någon speciell sorts mat får ni berätta det för oss och ta med ett läkarintyg som vi vidarebefordrar till köket. Informera oss också om ert barn äter någon annan form av kost ex vegetariskt. Födelsedagar Avdelningarna 1-3 år firar ert barns födelsedag med flagga, sång och bok. Avdelningarna 3-5 år går födelsedagsgången när ert barn fyller år. Ni kommer att få en bok av oss där vi vill att ni klistrar in ett foto avseende varje år i barnens liv på en sida och skriver vad som händer på bilden och vilken ålder barnet är i. De barn som vill får lov att ta med och bjuda på glass eller något annat på sin födelsedag.

5 Barnens eget collage/bok/födelsedagsböcker Avdelningarna 1-3 år kommer att göra en collagebok/trygghetsbok om varje barn. Vi ber er att ta med foto på ert barn och dess övriga familjemedlemmar. Ni kan även ta med foto på någon eller något som betyder mycket för ert barn. Vi kommer att ha de här collage-böckerna uppsatta till era barn där de kan t ex titta när de har hemlängtan, känner sig ledsna, glada m.m. Det blir en trygghet för era barn. Födelsedgasböckerna följer barnet från dess födelse och till att de slutar hos oss. Ni föräldrar skapar dessa böcker med bilder och texter. Grundmaterialet; papper i olika färger får ni från oss. Varje gång barnet fyller år så tar vi fram födelsdagsboken och tittar och berättar om just det barnet. Fotografering Varje höst kommer en fotograf till oss och tar kort på barnen gemensamt och även enskilt. Det är frivilligt om man vill köpa korten eller ej. Barnets tider på förskolan. Er arbetstid styr hur ni får lämna era barn på förskolan. Ni gör barnens tider efter hur ni arbetar. Om ni är lediga får barnen inte vistas på förskolan. I början av varje läsår vill vi ha schema över barnets tider på förskolan. Om ni har oregelbundna arbetstider får ni lämna schema till oss i efterhand. Om ni vill öka tiden för era barn på förskolan måste ni säga till om detta, om ni ökar tiden med fem timmar eller mer per vecka vill skol- och fritidsförvaltningen veta detta. Schemaändring görs på Helsingborgs stads hemsida. Schemaändring lämnas inför varje ny vecka till respektive avdelning. Dagliga ändringar meddelas till personalen. Lämning och hämtning Vi vill att ni håller lämnings och hämtningstiderna, vi lägger personalens schema utifrån era behov. Är ni försenade, så ring oss och meddela detta. Om ert barn någon gång hämtas av annan person än vad som är överenskommet, vill vi att ni meddelar detta i förväg, så att inga missförstånd uppstår. För att säkerheten ska vara hög vill vi att den som lämnar/hämtar barnet ger sig till känna hos någon i personalen och talar om att barnet har kommit eller går hem. Alla barn som går på förskolan ska vid lämning eller hämtning bli lämnade eller hämtade av en vuxen. Om syskon/bekanta som ej är myndiga ska hämta behöver vi ett skriftligt godkännande, där ni som vårdnadshavare tar över ansvaret. Frånvaro All frånvaro skall meddelas till förskolan. Helst före klockan med tanke på eventuella småutflykter och avbeställning av mat. När ditt barn blir sjukt på förskolan Om ditt barn blir sjukt eller om det händer en olycka tar personalen kontakt med dig som förälder. Om barnen blir sjuka på förskolan är det personalen som avgör barnets allmäntillstånd innan de kontaktar er vid sjukdom. Vi ringer er inte i onödan men om barnet har feber, kräkningar eller diarré ringer vi med en gång. Allt för att inte orsaka någon smittspridning. Det är mycket viktigt att ni lämnar rätt telefonnummer till hemmet, arbetsplatsen, annan anhörig och till mobiltelefonen. Glöm inte att meddela oss vid ändrade telefonnummer!

6 När ditt barn är sjukt ska det vara hemma Det är barnets behov och inte föräldrarnas eller personalens behov som avgör om ett barn ska vara hemma eller inte. Det är stor skillnad att vara en hel dag på förskolan tempomässigt, än att vara hemma i lugn och ro. Tänk på att även ett tillsynes piggt och aktivt barn kan vara smittbärare. När ditt barn kan komma tillbaka till förskolan efter sjukdom Sjuka barn får inte vistas på förskola. Barnet ska ha en feberfri dag samt att kunna orka vara med i verksamheten innan de kommer tillbaka. Beroende på vilken sjukdom barnet haft kan det dock behöva vara hemma ytterligare någon dag. Det är barnets allmäntillstånd som avgör dvs. hur barnet äter, sover och är piggt som ni föräldrar får beakta. Barnet ska orka delta i alla de vardagliga aktiviteterna även utomhusaktiviteter för att vara på förskolan. Tänk på att det är ett högre tempo på förskolan än hemma. När barnet ska komma tillbaka till förskolan efter sjukdom, får ni gärna höra av er till oss dagen innan, dock senast klockan den dagen barnet kommer tillbaka. Medicinsk behandling Ingen medicinering sker på förskolan. Undantag: medicinering för epilepsi, feberkramper, diabetes, astma eller liknande tillstånd. Tag kontakt med förskolechef Catarina Larsson om ditt barn är i behov av denna typ av medicinering. Symtom och sjukdomar Vi har valt att göra en sammanställning med hjälp av socialstyrelsens rekommendationer för att undvika onödig smitta på förskolan. För visst vill vi alla hålla oss så friska och krya som möjligt! För att minska smittspridningen tänk på handhygienen! Tvätta barnens händer innan de kommer till förskolan samt även när ni har kommit hem. Förkylning/snuva Barn med förkylning/snuva är smittosamma. Har barnet tjock, färgad snuva och behöver snyta sig/snytas ständigt bör barnet vara hemma under några dagar. Barn med kortvarig och lindrig snuva utan feber kan vistas i barngrupp. Det är barnets allmäntillstånd som avgör om barnet orkar vara på förskolan eller bör vara hemma. Hosta Vissa barn får lätt hosta i samband med vanliga förkylningar. Barn med lindrig hosta och utan feber kan vistas i barngrupp. Feber Det är vanligt att barn insjuknar med plötslig hög feber. Tänk på att feber är symtom på någon infektion. Barnet ska vara feberfritt minst en dag innan de kommer tillbaka till förskolan. Maginfluensa/vinterkräksjuka (diarré och/eller kräkningar) Plötslig diarré med eller utan kräkningar. Barnet kan förlora mycket vätska, det är därför viktigt att barnet ges rikligt med dryck. När det gäller maginfluensa vet de flesta att det smittar väldigt lätt. När maginfluensan slår till är det inte många som klarar sig ifrån det, vare sig barn eller vuxna. Maginfluensan smittar också innan den brutit ut därför ska även syskon som går på förskolan vara hemma. Barnet ska vara hemma minst två dagar och gärna

7 längre efter att de har tillfrisknat eftersom sjukdomen kan smitta upp till 72 timmar. Vi vill förhindra att sjukdomen bara går runt från person till person Ögoninflammation Symtom, röda, rinniga och variga ögon, orsakas av virus eller bakterier. Behandlas med ögontvätt flera gånger om dagen, om detta ej hjälpt efter ett par dagar kontakta bvc/vårdcentral. Vid ögoninflammation bör barnet vara hemma på grund av hög smittorisk. Halsont Beror på någon infektion i svalget. Tecken på en infektion kan t.ex. vara att barnet inte vill äta eller dricka samt vara röda och irriterade i halsen. Har barnet hög feber och halsont mer än ett par dagar kan det vara halsfluss vilket är smittsamt. Har barnet så pass ont i halsen att det inte kan äta eller dricka som det vanligen gör ska de vara hemma. Halsfluss Inkubationstid är 2-7 dagar. Symtom; halsont, feber, beläggning på halsmandlarna. Sjukdomen behandlas med antibiotika. Barnet kan återvända till förskolan 2 dygn efter insatt antibiotikabehandling samt vara feberfritt. Öroninflammation Symtom, ont i örat/öronen, feber. Orsakas av bakterier och behandlas ibland med antibiotika. Ta kontakt med er vårdcentral. Barnet kan återvända till förskolan 2 dygn efter insatt antibiotikabehandling samt vara feberfri. Om barnet inte behandlas med antibiotika ska det vara smärt och feberfritt innan de kommer tillbaka. Vattkoppor Inkubationstid 2-3 veckor. Är en virusinfektion med vätskefyllda kliande blåsor/koppor. Kopporna kommer i olika stadier. Det är också vanligt att barnet får feber. Barnet kan återvända till förskolan när alla koppor intorkat och är feberfritt. Löss Löss sprids mycket lätt. Ta för vana att regelbundet titta igenom era barns hår. Lössen eller äggen är lättast att hitta om ni använder luskam. Behandling sker med lusmedel som finns att köpa på apoteket. Rådfråga på apotekeket. Barnet ska hållas hemma till dess att behandling påbörjats. Mask Springmask, är en vanlig och ofarlig åkomma. Masken är tunn, vit och ca 1 cm lång. Symtom: klåda runt ändtarmsöppningen. Kontakta bvc/vårdcentral angående behandling. God hygien är viktig. Springmask smittar genom direkt och indirekt kontakt, det kan också smitta genom att äggen far runt i damm som finns i lokalerna. Barnet kan vistas på förskolan. Vi rekommenderar att hålla barnet hemma ett dygn efter insatt behandling. Svinkoppor Är en vanlig och smittsam hudinfektion. Utslaget börjar som en liten vätskefylld blåsa som därefter täcks av en gul sårskorpa. Utslagen visar sig oftast runt mun, örsnibbar, näsa och händer, smittan förs oftast vidare via händerna. Blåsor ska tvättas flera gånger om dagen med tvål och vatten. Det kan också behandlas med salva eller antibiotika som skrivs ut på vårdcentralen. Barnet ska vara hemma så länge blåsorna vätskar sig.

8 Mollusker Mollusker smittar sällan andra personer, går det hål på en mollusk så att vätska rinner ut smittar detta. Läker oftast utan behandling. Barnet behöver inte vara hemma. Scharlakansfeber Inkubationstid 1-7 dagar. Symtom, feber och ett finprickigt rött utslag framförallt i ljumskar och armhålor. Rödknottrig tunga, s k smultrontunga. Ska behandlas med antibiotika. Barnet kan återvända till förskolan 2 dygn efter insatt antibiotikabehandling samt vara feberfritt. Vill ni veta mer om regler vid sjukdomar titta då i broschyren När ditt barn blir sjukt utgiven av smittskydd Skåne som ni får av oss/finns hos oss att läsa. Vi har rutiner på hur vi hanterar hygien och smitta i förskolan. Vill ni se våra rutiner kan ni prata med personalen. Semester och ledighet Om ni föräldrar har semester eller är lediga får ni inte lämna era barn på förskolan. Förskolan håller stängt Vi stänger förskolan på sommaren under veckorna Vi vill att ni föräldrar i möjligaste mån förlägger era semestrar under de veckorna. Om behov av barnomsorg behövs under dessa veckor, så ordnas detta (vikarier tillsätts eller samarbetar vi Sofiero Montessoriförskola eller Ödåkra Montessoriförskola). Midsommarafton räknas som en lördag och förskolan är stängd denna dag. Vid klämdagar och lov sätter vi upp en lapp i hallen där man kan fylla i barnens ledighet. Klämdagen efter Kristi Himmelsfärdsdag, samt Lilljulafton, 23 december har vi alltid stängt. Trettondagsafton och Valborgsmässoafton stänger vi klockan Vi stänger även klämdagarna under julen om alla barn är lediga. För att kunna hålla en hög kvalité på verksamheten har vi behov att stänga verksamheten vid vissa tillfällen för att kunna planera, utvärdera och kompetensutvecklas. Vi säger då till i god tid när det blir. Har ni svårt att själva ordna med ledigheten vill vi att ni pratar med förskolechef. Försäkring Samtliga barn är olyckfallsförsäkrade. Försäkringen gäller under vistelse på förskolan samt vägen till och från förskolan. Vi har en kollektiv olycksfallsförsäkring i Trygg Hansa. Om en olycka skulle ske fyller vi tillsammans i en skadeanmälan. Internetpolicy Det är enligt personuppgiftslagen (PuL) endast tillåtet att publicera foton och andra personuppgifter på internet efter det att samtycke har lämnats. Vi har en särskild blankett som ni ska fylla i angående tillstånd om att era barn får vara med på bild. Barnomsorgsavgift Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad sköter hanteringen av föräldraavgiften. Avgiften grundas på abonnemangsprincipen. Detta innebär att avgiften ska betalas även om barnet under viss tid inte utnyttjar platsen. Gå in på Om ni vill veta mer om taxorna och reglerna kring dem eller ring Kerstin Hallengren på Skol- och fritidsförvaltningen som sköter hanteringen av avgifterna på telefon

9 Varje inkomstförändring och schemaändring anmäls till skol- och fritidsförvaltningen. Uppsägningstiden av platsen är en månad och sker skriftligen till Skol- och fritidsförvaltningen. Vi har blanketter på förskolan för inkomständring, schema och uppsägning eller Det går också bra att göra anmälan, uppsägning och schemaändringar på Detta görs med e-legitimation. Föräldraledig/arbetslös Planerar ni att vara föräldralediga har ni rätt till att lämna full tid i två månader efter att ert barn fått syskon. Efter det får ni lämna 15 timmar i veckan. Dagarna är tisdag-onsdagtorsdag kl Föräldrar som är arbetslösa får lämna sina barn 15 timmar i veckan. Barnen får lämnas extra om ni är på anställningsintervju. Allmän förskoleplats Från och med augusti det år ert barn fyller tre år har ni rätt till att söka en allmän förskoleplats som är avgiftsfri. Ert barn får då komma 15 timmar i veckan och blir ledig alla lov under året. Personal På våra avdelningar arbetar följande personal: Sjöhästen och Sjötjärnan 1-3 år Admira Huseinbasic montessorilärare 1-6 år Maria Engström barnskötare och montessorilärare 1-6 år Sandra Rosenqvist Edström förskollärare Musslan 1-3 år Camilla Knutsson barnskötare och montessorilärare 1-9 år Emma Sarwall montessorilärare 1-6 år Delfinen 1-3 år Monika Glebenholt montessorilärare 1-6 år Pärlan 3-5 år Sofia Thermaenius förskollärare och montessorilärare 1-6 år Magdalena Wallander fritidspedagog och montessorilärare 1-6 år samt mulleledare Maritha Jönsson barnskötare Snäckan 3-5 år Amina Benabdesselam montessorilärare 1-6 år samt mulleledare Camilla Ekberg förskollärare och montessorilärare 1-6 år Anemonen 3-5 år Sofie Bengtsson förskollärare och montessorilärare 1-6 år Sofie Ottsson montessorilärare 1-6 år Korallen 3-5 år Nancy Moreno barnskötare och mulleledare Monica Wrang montessorilärare 1-6 år och mulleledare

10 Övrig personal Anna Sunjö barnskötare arbetar i C huset Cathy Rundqvist montessorilärare 1-6 år arbetar i C och D huset Sonja Christensen lokalvårdare Thomas Lindgren vaktmästare Förskolechef är Catarina Larsson förskollärare och montessorilärare 1-6 år. Biträdande förskolechef är Sofia Thermaenius arbetar på avdelning Pärlan. Vikarier Om vi har behov av att ta in vikarier utifrån har vi ett antal vikarier som vi brukar anlita. Vi tar endast in vikarier som har lämnat utdrag ur belastningsregistret. Tystnadsplikt och anmälan enligt socialtjänstlagen Tystnadsplikt enligt 29 kap 14 skollagen och anmälan enligt kap 14 1 socialtjänstlagen. All personal har tystnadsplikt och är samtidigt skyldiga enligt lag att anmäla tills socialnämnden om vi på något sätt märker att ett barn far illa. Ömsesidig förväntan Det här kan ni föräldrar förvänta er av oss pedagoger: Att vi: ü strävar efter att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna till förskolan. ü för en öppen dialog med er. För oss är kommunikationen mycket viktig för att det ska fungera bra för era barn när de är på förskolan. ü erbjuder en trygg, trivsam och väl förberedd miljö. ü bedriver en verksamhet efter förskolans läroplan Lpfö-98 (rev.2010.) ü för individuell dokumentation och ser varje barn i dess utvecklingsfas. ü lyssnar på barnet och ser till varje individs behov. ü erbjuder er utvecklingssamtal 1 gång per termin. ü erbjuder samråds/föräldramöte 1 gång per termin. ü erbjuder möjlighet att komma och besöka verksamheten när ni så önskar. ü förmedlar en positiv anda på förskolan. ü ser och pratar med varje barn varje dag. ü är förebilder för barnen. ü Vi lägger stor vikt vid att bemöta barnet med respekt, vänlighet och hänsyn.

11 Det här förväntar förskolan sig av dig som förälder: Att du: ü håller tiderna du fyllt i på schemat och ringer om du blir försenad. ü uppdaterar schema vid ändring. ü ansvarar för att barnet har kläder och skor som behövs för att ert barn ska kunna delta i vår verksamhet inklusive extra kläder samt regnkläder. Märk barnets kläder med namn och titta igenom ert barns korg med jämna mellanrum. ü anmäler barnets ledighet eller sjukdom till förskolan senast kl ü låter ditt barn vara hemma och kurera sig vid sjukdom, samt friskanmäler innan de kommer tillbaka till förskolan. ü för en öppen dialog med pedagogerna på förskolan. Vi kan bara förbättra sånt vi får kännedom om. ü informerar oss om någon annan än ni föräldrar som ska hämta ert barn. ü tar del av information som kommer från oss. ü kommer på samråds-/föräldramöten samt på temakvällar om montessoripedagogiken. ü tar del av vår verksamhetsplan, trygghetsplan, likabehandlingsplan. ü deltar i kommunens attitydundersökning gällande förskolan samt förskolans egna utvärderingar. ü för era barns säkerhets skull är noga med att stänga grinden, dörren när ni kommer eller går. ü vid lämning kommer in och lämnar över ditt barn till en pedagog för att ert barn ska få en trygg överlämning. ü ansvarar för att ditt barn är friskt och utvilat när de kommer till förskolan. ü informerar oss om barnets ev. allergier, specialkost eller sjukdomar. ü inte låter ditt barn ta med leksaker, godis eller pengar till förskolan. ü om ert barn råkat få med något material/leksak från förskolan lämnar tillbaka det. ü är en god förebild för ditt eget och andras barn när du vistas på förskolan.

12 KONTAKTINFORMATION Adress Vår adress är: Svanögatan 52 54, Rydebäck Telefonnummer Pärlan och Musslan Sjöhästen, Sjöstjärnan och Delfinen Snäckan, Anemonen och Korallen Förskolechef: Catarina Larsson och mejl Vi har telefonsvarare som ni kan lämna meddelande på om vi inte svarar. Mellan klockan har vi svårt att hinna med att svara, om ni måste komma i kontakt med oss omedelbart kan ni ringa förskolechefs mobiltelefon. Vi har en hemsida. Adressen är: Vi kommer snart byta hemsideadress. Den nya blir Vår mejladress är Vi kommer snart byta mejladress. Vi återkommer med den nya. Vår blogg är: RydebacksMontessori.blogspot.com Med vänliga hälsningar från all personal på Rydebäcks Montessoriförskola

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Välkommen till Västra Bodarna förskola

Välkommen till Västra Bodarna förskola Välkommen till Västra Bodarna förskola Västra Bodarna förskola Soldatvägen 2 441 60 Alingsås Förskolechef Anita Björnum tel. 0322-516 40 Västra Bodarnas förskola består av fem avdelningar: Trollsjön tel.

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Nattugglans trivselregler

Nattugglans trivselregler Nattugglans trivselregler 151008 Välkommen till oss på Nattugglan! Nattugglan Backa Förskola Flintlåsgatan 1 271 80 Ystad 0411-577555 Förskolechef Kerstin Lellky 0411-577519 Schema För er som har arbetsschema

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA Söderbrinkens förskola består av 2 avdelningar. Solen för barn 1-3 år samt Månen för barn 3-5 år. Här finns plats för ca 35 barn. Vår adress: Söderbrinkens förskola

Läs mer

Välkommen till Förskolan Karet

Välkommen till Förskolan Karet Välkommen till Förskolan Karet Förskolan Karet Byttgränd 15 906 27 Umeå Så här når du oss Avdelning: Nyckelpigan / Snigeln: 090 16 45 45 Myran / Fjärilen: 090 16 45 60 Förskolechef: Charlotta Strandberg

Läs mer

Kontakt: Bäckalyckans förskola Boet Bäck Ödeshög Styrelseordförande Eleonor Jacobsson

Kontakt: Bäckalyckans förskola Boet Bäck Ödeshög Styrelseordförande Eleonor Jacobsson Välkommen till Schema (cirka tider) 6.30 Öppning 8.00 Frukost 9.00 Vi delar barnen i grupper - lek, projekt, aktivitet, samling, fruktstund 10.30 Utevistelse 11.30 Middag Myrorna 11.40 Elefanterna Vila

Läs mer

Allergier. Barnskötare. Blöjor. Arbetsplatsträff APT. Budget. Egna leksaker. Arbetssökande. Fotografering. Förskollärare

Allergier. Barnskötare. Blöjor. Arbetsplatsträff APT. Budget. Egna leksaker. Arbetssökande. Fotografering. Förskollärare Förskolans ABC 1 V älkommen A Allergier När ditt barn har en allergi eller intolerans meddelar du personalen på förskolan. För att få annan mat behöver förskolan ett läkarintyg. Arbetsplatsträff APT En

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år:

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Önnebacka förskola På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Solgläntan telefon 18288 Kaprifolen telefon 18438 Lärkan telefon 18439 Regnbågen telefon 18437 Adressen är Myrbottenvägen

Läs mer

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid Algutstorp Förskola Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454 E-post: kommunen@vargarda.se Hemsida: www.vargarda.se Algutstorp förskola

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TUVANS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL TUVANS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL TUVANS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL TUVANS FÖRSKOLA Du har just fått veta att ditt barn har fått en förskoleplats. Det kan väcka många känslor: Glädje, spänning och oro! Vi som arbetar på förskolan

Läs mer

Välkommen till oss på Fjordens förskola!

Välkommen till oss på Fjordens förskola! Välkommen till oss på! Viktoria gatan 9 169 69 Solna Tel: 08-83 49 63 Vi är en av tre kommunala förskolor i Hagalunds förskoleenhet. Förskolans öppettider: 07.00-17.30 Förskolechef: Jennie Andersson-Smiljanic

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Välkommen till Liljebackens förskola

Välkommen till Liljebackens förskola Utbildningsförvaltningen Liljegatan 12 343 34 Älmhult Myran 555 10, Nyckelpigan 552 89, Fjärilen 555 09 Sländan 555 12, Flugan 554 69, Snigeln 555 37, Skalbaggen 555 20, Humlan 555 18 Välkommen till Liljebackens

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Hanna Eriksson, Monica Söder, Marita Adenvall telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Sylvia Karlsson, Kristine Adolfsson telefon: 183

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Förskolan Västanvind Västanviks Folkhögskola Winterommesväg 5 793 92 Leksand tel: 0247-64134 även text Hej! Vad roligt att Du ska komma till Västanvind. Vår förskola startade 1987

Läs mer

Välkommen till din förskola!

Välkommen till din förskola! Välkommen till din förskola! Frennarps förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg,

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

Välkommen till din förskola!

Välkommen till din förskola! , Välkommen till din förskola! Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan

Läs mer

Information till målsman

Information till målsman Information till målsman Uppdaterad 2013-08-09 1(8) ORGANISATION Förskolan Pärlan drivs av Centrumkyrkans församling (ideell förening, utan vinstsyfte) och i samarbete med Mora Kommun enligt avtal. Antagning

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

Välkommen till förskolan Bullerbyn

Välkommen till förskolan Bullerbyn Välkommen till förskolan Bullerbyn 1 Bullerbyn öppnade som Nässjös första daghem i december 1967. From hösten 1998 heter all barnomsorg 1 5 år Förskola. Förskolan Bullerbyn består idag av: Norrgården,

Läs mer

Välkommen till Nyborgens förskola!

Välkommen till Nyborgens förskola! 28 augusti 20 13 20 Välkommen till Nyborgens förskola! Information till dig som har ditt barn på Nyborgens förskola SIG1000, v4.0, 2012-09-24 NYBORGENS FÖRSKOLA Februari 2016 Nyborgsvägen 3, 195 71 Rosersberg

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 och Nässjö skolplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

Välkommen till din förskola!

Välkommen till din förskola! Välkommen till din förskola! Suse förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Henriks Hage Förskola

Henriks Hage Förskola Henriks Hage Förskola 2015 Innehållsförteckning Sidan: 1 Inledning 2 Allmän information 4 Förebyggande arbete i förskolan 6 Råd vid vanliga symtom såsom: 6 Feber 6 Förkylning 7 Halsont 7 Hepatit B 7 Hosta

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm Stockholm, november 2016 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenheten johanna.rubin@sll.se Tel: 08-6161551, Mobil: 072-59937644

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Torneusgårdens Förskola Stationsvägen 6 957 31 ÖVERTORNEÅ Tel:0927-72150, 070-2705763 E:mail: torneusgarden@utb.overtornea.se Organisation

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ 2016 VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ Vi hälsar er välkomna till oss på: Smedjans Förskola Betesvägen 1 574 34 VETLANDA Telefon: Bamse: 0383-967 16 Lille Skutt: 0383-967 17 Köket: 0383-188 37 Förskolan har två avdelningar.

Läs mer

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB 1 FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB AVGIFTER OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER 2012 FÖRSKOLEAVGIFT 2012 Från den 1 januari 2003 ingår Freinetförskolan, liksom Borås kommun, i maxtaxesystemet. I maxtaxesystemet är barnomsorgsavgiften

Läs mer

Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen!

Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen! Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen! Inskolning Vi har en inskolningstid på 3-4 dagar. Mån: Påhälsning 9.00-10.00 Tis, ons o tors 9.00- ca 13.00 Mamma el pappa är med på förskolan hela tiden.

Läs mer

Innehållsförteckning 1 inledning...3 2 20 timmars barn...4 3 Rutiner för synpunkts-och klagomålshantering...5

Innehållsförteckning 1 inledning...3 2 20 timmars barn...4 3 Rutiner för synpunkts-och klagomålshantering...5 Innehållsförteckning 1 inledning...3 1.1 Förskolans uppdrag...3 1.2 Förskolechefens ansvar...3 1.3 Systematiskt kvalitetsarbete...3 1.4 Tyresö kommuns regler...3 1.5 Förskolan Solskenets riktlinjer...3

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ 2017 VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ Vi hälsar er välkomna till oss på: Smedjans Förskola Betesvägen 1 574 34 VETLANDA Telefon: Bamse: 0383-967 16 Lille Skutt: 0383-967 17 Förskolan har två avdelningar. Lille Skutt

Läs mer

Välkommen till Kulladals förskola i Fjälkinge

Välkommen till Kulladals förskola i Fjälkinge www.kristianstad.se Välkommen till Kulladals förskola i Fjälkinge 1 Välkommen till Kulladals Förskola i Fjälkinge. Förskolan ligger centralt i byn med närhet till natursköna områden såsom Fjälkinge Backe

Läs mer

Riktlinjer för Växjö Intresseförening för Montessori version 9.0

Riktlinjer för Växjö Intresseförening för Montessori version 9.0 Riktlinjer för Intresseförening för Montessori version 9.0 2015-10-22 1 av 12 Version 9.0 INNEHÅLL 1. MONTESSORIPEDAGOGIK... 3 2. ALLMÄNNA REGLER FÖR VIM... 4 3. ENGAGEMANG I FÖRÄLDRAKOOPERATIV... 5 4.

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Välkommen till. Kiaby förskola

Välkommen till. Kiaby förskola Välkommen till Kiaby förskola Välkommen till Kiaby förskola. Kiaby är en liten by nära natursköna områden som Kjugekull och Oppmannasjön och med lantbruk och skog som närmsta grannar. Kör man genom den

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkommen till din förskola!

Välkommen till din förskola! Välkommen till din förskola! Furets förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Fotograf: Stefan Svensson Den här broschyren innehåller informationen som vi tror att du som vårdnadshavare tycker är värdefull. Vi hoppas ni ska trivas hos oss!

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Välkomna till. Förskolan Gula Huset. Tvärålund

Välkomna till. Förskolan Gula Huset. Tvärålund Välkomna till Förskolan Gula Huset Tvärålund Förskolan Gula huset ligger mitt i den idylliska byn Tvärålund. Vår förskola, med förhållandevis små barngrupper ligger med närhet till skola, skogen och den

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Den här broschyren innehåller informationen som vi tror att du som vårdnadshavare tycker är värdefull. Vi hoppas ni ska trivas hos oss! Inskolning, vad är det? När

Läs mer

Välkommen till din förskola! Kimbogårdens förskola

Välkommen till din förskola! Kimbogårdens förskola Välkommen till din förskola! Kimbogårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande. Fastställt vid Föräldrarådet

Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande. Fastställt vid Föräldrarådet Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande Fastställt vid Föräldrarådet 2016 04 13 Förväntansdokument Syftet är att bli tydligare i dialogen förskola / skola

Läs mer

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Förskolechef Kerstin Fagerström Clarin Tel. 508 21 840 kerstin.fagerstrom-clarin@stockholm.se

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Personalgruppen består av två förskollärare, två barnskötare, en elevassistent och en kokerska.

Personalgruppen består av två förskollärare, två barnskötare, en elevassistent och en kokerska. Föräldrakooperativet Möllekullen har funnits sen augusti 1992 då en grupp entusiastiska föräldrar startade en förskola med ambition att erbjuda ett bättre barnomsorgsalternativ än vad kommunen kunde. Just

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Till er som föräldrar

Till er som föräldrar Till er som föräldrar Vi vill börja med att hälsa er varmt välkomna till Vallens förskola. Vi ser mycket fram emot att lära känna er och ert barn. Att börja på förskolan är en stor omställning i ett barns

Läs mer

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola GRANBY NYA FÖRSKOLA Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola 1 Innehåll Öppettider och kontaktuppgifter... 3 Vistelsetider... 3 Hämtning och lämning... 3 Personalen...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ENGELNS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL ENGELNS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL ENGELNS FÖRSKOLA Engelns förskola Engelns förskola är en liten enhet med de två avdelningarna Stjärnan och Månen. Vi tar emot barn 1-5 år. Vi tillhör Förskoleområde B. Vår verksamhet vilar

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

Välkommen till Lejonets förskola

Välkommen till Lejonets förskola Välkommen till Lejonets förskola Vi önskar dig och ditt/dina barn välkomna till Lejonets förskola. På Lejonets förskola arbetar vi för att alla barn ska: tycka att det är roligt att komma till förskolan

Läs mer

När ditt barn blir sjukt!

När ditt barn blir sjukt! När ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

Välkommen till Fritidshem

Välkommen till Fritidshem Fritidshemmet:... Adress:... Telefonnummer:...... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Fritidshem i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun Familje- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsbeskrivning Stömne förskola

1 (5) Verksamhetsbeskrivning Stömne förskola 1 (5) Verksamhetsbeskrivning Stömne förskola 2014/2015 2 (5) Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

ÖVRIGA TELEFONNUMMER Lapphärberget 55060 Måndagar 13.00-16.00 Torsdagar 08.00-11.30

ÖVRIGA TELEFONNUMMER Lapphärberget 55060 Måndagar 13.00-16.00 Torsdagar 08.00-11.30 DAGBARNVÅRDARE GÄLLIVARE Gunilla Nordvall Mandolinstigen 23 14107, 070-351 54 95 Rita Carlsson Kyrkallén 12 C 14127, 070-365 93 53 Helen Larsson Söderåsvägen 1 14770, 070-288 61 87 REKTOR Tel. arb. Eva-Marie

Läs mer

Välkommen till Torsviks förskola

Välkommen till Torsviks förskola Välkommen till Torsviks förskola Vi önskar dig och ditt/dina barn välkomna till Torsviks förskola. På Torsviks förskola arbetar vi för att alla barn ska: tycka att det är roligt att komma till förskolan

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Förskolan består av 6 avdelningar med barn i åldern 1 5 år. Telefonnummer till respektive avdelning:

Förskolan består av 6 avdelningar med barn i åldern 1 5 år. Telefonnummer till respektive avdelning: 2017-02-10 Välkommen Till Mosippans förskola Körfältsvägen 7 831 38 Östersund Förskolan består av 6 avdelningar med barn i åldern 1 5 år Telefonnummer till respektive avdelning: Snigeln 070 282 92 48 Spindeln

Läs mer

Mål för verksamheten på avdelning Myran

Mål för verksamheten på avdelning Myran Mål för verksamheten på avdelning Myran Vi hälsar er och ert barn välkomna till avdelning Myran på Syrsans förskola. Här på förskolan vill vi ge barnen en trygghet men också en stimulerande verksamhet

Läs mer

Välkommen till. Malsta förskola

Välkommen till. Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2013/2014 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98/10) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

Till Föräldraforum på respektive skola. Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016

Till Föräldraforum på respektive skola. Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016 Till Föräldraforum på respektive skola Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016 Föräldraråd Iden om förväntandokument kom upp på centralt föräldraråd dec 2015. Förslag presenterades

Läs mer

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA Informationsfolder INFORMATIONSFOLDER FÖR KARBENNINGBYGDENSFÖRSKOLA ARBETSFÖRDELNINGEN PÅ KARBENNINGBYGDENFÖRSKOLA VERKSAMHETSIDE Vår verksamhetside är att erbjuda en pedagogisk

Läs mer

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk plan för

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk plan för Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk plan för 2014-2015 Torneusgårdens Förskola Stationsvägen 6 957 31 ÖVERTORNEÅ Tel:0927-72150, 72147 E:mail: torneusgarden@edu.overtornea.se Organisation

Läs mer

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Information från Förskola & Grundskola 2012-12-01 Välkommen till kommunal förskola i Kungsbacka I den här broschyren kan Du läsa

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i avesta kommun

Välkommen till familjedaghem i avesta kommun Välkommen till familjedaghem i avesta kommun familjedaghem Familjedaghem är en del av förskoleverksamheten i Avesta kommun, med en speciell inriktning på vardagspedagogik grundad på Allmänna råd för familjedaghem.

Läs mer

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap.

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap. VÄLKOMNA till Brandströmska Förskolan Nylöse. Här nedan finner du information om Brandströmska förskolan Nylöse. Du kan klicka dig direkt till följande rubriker: 1. Mål och Metoder 2. Så här arbetar vi

Läs mer