Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30."

Transkript

1 Föräldrainformation Läsåret

2 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument samt de av Helsingborgs Stad fastställda mål för förskoleverksamhet och skol- och fritidsförvaltningens särskilda krav för utförandet. Vi följer de krav som skollagen, socialtjänstlagen, och socialtjänstförordningen, aktuell rättspraxis samt stadens måldokument ställer på oss för att få bedriva förskoleverksamhet. Vi följer läroplanen för förskolan som stämmer väl överens med montessoripedagogiken. Våra avdelningar Vi har åtta avdelningar fördelade på fyra hus. I A-huset finns Sjöhästen och sjöstjärnan 1-3 år. I B-huset finns Delfinen 1-3 år. I C-huset finns Korallen, Snäckan och Anemonen 3-5 år. I D-huset finns Musslan 1-3 år och Pärlan 3-5 år. Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan Inskolningen Att börja på förskolan innebär en stor omställning för barnet. För det ska ske så smidigt som möjligt måste vi, personal och föräldrar hjälpas åt. Inskolningstiden är individuell, dock minst två veckor. Första tiden får barnet stanna några timmar tillsammans med föräldern eller annan vuxen person som barnet känner väl, för att lära känna oss och miljön. Efterhand kan barnet stanna själv någon del av dagen. Vi ger förslag till inskolningstider. Dagens struktur och rutiner 1-3 årsavdelningarna öppnar vi och äter frukost fruktstund /samling (musik, sång, rörelse, rim och ramsor, lek m.m allt efter behov) olika aktiviteter ex montessoriarbete, skapande, bakning, språklig medvetenhet och utevistelse samling/lunch vila mellanmål aktiviteter inomhus och utomhus stänger vi förskolan. 3-5 årsavdelningarna öppnar vi och äter frukost arbete med montessorimaterialen och skapande aktiviteter (sagor, tema, rytmik, rörelse, rim och ramsor, sång, instrument, experiment m.m allt efter behov och vad som är aktuellt) samling (sagor, rim och ramsor, sång och instrument.) lunch lugn aktivitet t ex sagostund, avslappningsband, massage utevistelse mellanmål aktiviteter inomhus eller utomhus stänger vi förskolan.

3 Alla avdelningar varierar verksamheten med utflykter, teaterbesök, konsertbesök, besöker biblioteket m.m. En dag i veckan har vi Mulleverksamhet med 3-5 årsgrupperna. Dokumentation Vi dokumenterar vad barnet gör under sin tid på förskolan. Vi har individuella listor som vi fyller i efterhand som barnet gjort olika aktiviteter. Verksamhetsplan Vi har en verksamhetsplan där vi har sammanfattat hur vi arbetar på vår förskola. Verksamhetsplanen är grunden i vår verksamhet som vi arbetar efter. Vi vill att ni läser igenom planen. Det finns alltid ett ex. upphängd i hallen. Det går även bra att låna hem. Trygghetsplan och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Det finns en trygghetsplan som handlar om barnens säkerhet på förskolan. Vi har en likabehandlingsplan som är ett dokument om hur vi arbetar för att förebygga och motverka all slags diskriminering, trakasserier och kränkningar. Dessa finns tillgängliga för er föräldrar och hänger på respektive avdelnings anslagstavlor. Vi vill att ni föräldrar tar del av dessa dokument, vi går även igenom dem på höstens föräldramöte. Systematiskt kvalitetsarbete Vi arbetar fortlöpande med det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna vidareutveckla verksamheten samt att kunna återkoppla till läroplansmålen för förskolan. Vi redovisar vårt systematiska kvalitetsarbete till Skol- och fritidsförvaltningen varje år. Samverkan förskola-hem Utvecklingssamtal har vi en gång per termin. Ni får dokumenterat vad era barn har gjort under terminen. Föräldramöte/samrådsmöte har vi en gång per termin. Om intresse finns anordnar vi föräldrarepresentantsmöte där en förälder per avdelning representerar sin avdelning. Vi pratar bl a om förskolans verksamhet och eventuella projekt; t ex föreläsare för er föräldrar. Vi arrangerar temakväll om montessoripedagogiken för att ni föräldrar ska få en inblick i pedagogiken samt för att få förståelse för vad barnen gör under dagen på förskolan. Ni får informationsbrev en gång i månaden där vi skriver om vår planering i verksamheten, vad vi har gjort etc, dessa kommer via mail från respektive avdelning. Vi har även en planeringskalender och en anslagstavla i hallen på varje avdelning där information sätts upp. Skol- och fritidsförvaltningen genomför årligen en attitydundersökning som de vill att ni föräldrar ska besvara om vad ni tycker om förskolan. Som en del i vårt kvalitetsarbete är det även viktigt för oss att veta vad ni tycker om verksamheten, därför låter vi er göra en utvärdering i slutet på varje läsår. Ni föräldrar är alltid välkomna till oss att vara med i verksamheten och delta i de dagliga rutinerna, säg bara till oss innan när ni vill komma och vara med.

4 Ni kommer att bli inbjudna på olika arrangemang som t ex sommarfest, luciafirande, utställningar m.m. Klagomålsrutin Enligt förskolans läroplan LpFö98 ska ni föräldrar ha möjlighet att skriftligt föra fram synpunkter, klagomål och förslag på åtgärder gällande förskolans verksamhet. Blanketter finns att hämta i dokumenthållaren utanför förskolechefs kontor i D-huset. Blanketten lämnas ifylld till förskolechefen direkt eller i ett kuvert som lämnas i dokumenthållaren utanför kontoret. Förskolechefen återkopplar i ärendet inom rimlig tid. Om ni som förälder har några klagomål eller synpunkter på Rydebäcks Montessoriförskolas verksamhet hoppas vi att ni vill framföra dem till oss. En rak och öppen dialog mellan föräldrar och förskola är viktig. Vi kan bara ändra sådant vi känner till. Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla vår förskola. Kläder Oömma märkta kläder är en nödvändighet. Se till att ert barn har extrakläder, inneskor och regnkläder samt regnstövlar på förskolan. Småbarnen Småbarnsföräldrarna tar med egna blöjor hemifrån. Ni tar även med en kudde och filt som barnen kan ha på vilostunden. Har ert barn napp, se till att de är namnade och i gott skick. Leksaker Vi vill inte att barnen tar med sig några leksaker hemifrån. Barnen får gärna ta med sig ett gosedjur som kan sitta på deras hylla i hallen som de kan ta fram när de behöver känna tröst om de är ledsna. Vi något tillfälle per termin brukar barnen få ta med en sak hemifrån på en så kallad visedag. Personalen meddelar om detta i deras planering. Frukt/grönsaker Barnen har möjlighet att under dagen äta en frukt eller att vi samlas kring en fruktstund. Förskolan har ett basutbud av frukt/grönsaker såsom äpplen/banan/morot lite efter säsong. Det är helt frivilligt att ta med egen frukt till ert/era barn, som de kan äta under dagen. Mat och matallergier. Vi köper vår mat från Cateringfirman KOSMO. De tillagar näringsriktig husmanskost. De levererar maten till oss. Matsedel har vi upphängd i hallen. Om ert barn inte tål någon speciell sorts mat får ni berätta det för oss och ta med ett läkarintyg som vi vidarebefordrar till köket. Informera oss också om ert barn äter någon annan form av kost ex vegetariskt. Födelsedagar Avdelningarna 1-3 år firar ert barns födelsedag med flagga, sång och bok. Avdelningarna 3-5 år går födelsedagsgången när ert barn fyller år. Ni kommer att få en bok av oss där vi vill att ni klistrar in ett foto avseende varje år i barnens liv på en sida och skriver vad som händer på bilden och vilken ålder barnet är i. De barn som vill får lov att ta med och bjuda på glass eller något annat på sin födelsedag.

5 Barnens eget collage/bok/födelsedagsböcker Avdelningarna 1-3 år kommer att göra en collagebok/trygghetsbok om varje barn. Vi ber er att ta med foto på ert barn och dess övriga familjemedlemmar. Ni kan även ta med foto på någon eller något som betyder mycket för ert barn. Vi kommer att ha de här collage-böckerna uppsatta till era barn där de kan t ex titta när de har hemlängtan, känner sig ledsna, glada m.m. Det blir en trygghet för era barn. Födelsedgasböckerna följer barnet från dess födelse och till att de slutar hos oss. Ni föräldrar skapar dessa böcker med bilder och texter. Grundmaterialet; papper i olika färger får ni från oss. Varje gång barnet fyller år så tar vi fram födelsdagsboken och tittar och berättar om just det barnet. Fotografering Varje höst kommer en fotograf till oss och tar kort på barnen gemensamt och även enskilt. Det är frivilligt om man vill köpa korten eller ej. Barnets tider på förskolan. Er arbetstid styr hur ni får lämna era barn på förskolan. Ni gör barnens tider efter hur ni arbetar. Om ni är lediga får barnen inte vistas på förskolan. I början av varje läsår vill vi ha schema över barnets tider på förskolan. Om ni har oregelbundna arbetstider får ni lämna schema till oss i efterhand. Om ni vill öka tiden för era barn på förskolan måste ni säga till om detta, om ni ökar tiden med fem timmar eller mer per vecka vill skol- och fritidsförvaltningen veta detta. Schemaändring görs på Helsingborgs stads hemsida. Schemaändring lämnas inför varje ny vecka till respektive avdelning. Dagliga ändringar meddelas till personalen. Lämning och hämtning Vi vill att ni håller lämnings och hämtningstiderna, vi lägger personalens schema utifrån era behov. Är ni försenade, så ring oss och meddela detta. Om ert barn någon gång hämtas av annan person än vad som är överenskommet, vill vi att ni meddelar detta i förväg, så att inga missförstånd uppstår. För att säkerheten ska vara hög vill vi att den som lämnar/hämtar barnet ger sig till känna hos någon i personalen och talar om att barnet har kommit eller går hem. Alla barn som går på förskolan ska vid lämning eller hämtning bli lämnade eller hämtade av en vuxen. Om syskon/bekanta som ej är myndiga ska hämta behöver vi ett skriftligt godkännande, där ni som vårdnadshavare tar över ansvaret. Frånvaro All frånvaro skall meddelas till förskolan. Helst före klockan med tanke på eventuella småutflykter och avbeställning av mat. När ditt barn blir sjukt på förskolan Om ditt barn blir sjukt eller om det händer en olycka tar personalen kontakt med dig som förälder. Om barnen blir sjuka på förskolan är det personalen som avgör barnets allmäntillstånd innan de kontaktar er vid sjukdom. Vi ringer er inte i onödan men om barnet har feber, kräkningar eller diarré ringer vi med en gång. Allt för att inte orsaka någon smittspridning. Det är mycket viktigt att ni lämnar rätt telefonnummer till hemmet, arbetsplatsen, annan anhörig och till mobiltelefonen. Glöm inte att meddela oss vid ändrade telefonnummer!

6 När ditt barn är sjukt ska det vara hemma Det är barnets behov och inte föräldrarnas eller personalens behov som avgör om ett barn ska vara hemma eller inte. Det är stor skillnad att vara en hel dag på förskolan tempomässigt, än att vara hemma i lugn och ro. Tänk på att även ett tillsynes piggt och aktivt barn kan vara smittbärare. När ditt barn kan komma tillbaka till förskolan efter sjukdom Sjuka barn får inte vistas på förskola. Barnet ska ha en feberfri dag samt att kunna orka vara med i verksamheten innan de kommer tillbaka. Beroende på vilken sjukdom barnet haft kan det dock behöva vara hemma ytterligare någon dag. Det är barnets allmäntillstånd som avgör dvs. hur barnet äter, sover och är piggt som ni föräldrar får beakta. Barnet ska orka delta i alla de vardagliga aktiviteterna även utomhusaktiviteter för att vara på förskolan. Tänk på att det är ett högre tempo på förskolan än hemma. När barnet ska komma tillbaka till förskolan efter sjukdom, får ni gärna höra av er till oss dagen innan, dock senast klockan den dagen barnet kommer tillbaka. Medicinsk behandling Ingen medicinering sker på förskolan. Undantag: medicinering för epilepsi, feberkramper, diabetes, astma eller liknande tillstånd. Tag kontakt med förskolechef Catarina Larsson om ditt barn är i behov av denna typ av medicinering. Symtom och sjukdomar Vi har valt att göra en sammanställning med hjälp av socialstyrelsens rekommendationer för att undvika onödig smitta på förskolan. För visst vill vi alla hålla oss så friska och krya som möjligt! För att minska smittspridningen tänk på handhygienen! Tvätta barnens händer innan de kommer till förskolan samt även när ni har kommit hem. Förkylning/snuva Barn med förkylning/snuva är smittosamma. Har barnet tjock, färgad snuva och behöver snyta sig/snytas ständigt bör barnet vara hemma under några dagar. Barn med kortvarig och lindrig snuva utan feber kan vistas i barngrupp. Det är barnets allmäntillstånd som avgör om barnet orkar vara på förskolan eller bör vara hemma. Hosta Vissa barn får lätt hosta i samband med vanliga förkylningar. Barn med lindrig hosta och utan feber kan vistas i barngrupp. Feber Det är vanligt att barn insjuknar med plötslig hög feber. Tänk på att feber är symtom på någon infektion. Barnet ska vara feberfritt minst en dag innan de kommer tillbaka till förskolan. Maginfluensa/vinterkräksjuka (diarré och/eller kräkningar) Plötslig diarré med eller utan kräkningar. Barnet kan förlora mycket vätska, det är därför viktigt att barnet ges rikligt med dryck. När det gäller maginfluensa vet de flesta att det smittar väldigt lätt. När maginfluensan slår till är det inte många som klarar sig ifrån det, vare sig barn eller vuxna. Maginfluensan smittar också innan den brutit ut därför ska även syskon som går på förskolan vara hemma. Barnet ska vara hemma minst två dagar och gärna

7 längre efter att de har tillfrisknat eftersom sjukdomen kan smitta upp till 72 timmar. Vi vill förhindra att sjukdomen bara går runt från person till person Ögoninflammation Symtom, röda, rinniga och variga ögon, orsakas av virus eller bakterier. Behandlas med ögontvätt flera gånger om dagen, om detta ej hjälpt efter ett par dagar kontakta bvc/vårdcentral. Vid ögoninflammation bör barnet vara hemma på grund av hög smittorisk. Halsont Beror på någon infektion i svalget. Tecken på en infektion kan t.ex. vara att barnet inte vill äta eller dricka samt vara röda och irriterade i halsen. Har barnet hög feber och halsont mer än ett par dagar kan det vara halsfluss vilket är smittsamt. Har barnet så pass ont i halsen att det inte kan äta eller dricka som det vanligen gör ska de vara hemma. Halsfluss Inkubationstid är 2-7 dagar. Symtom; halsont, feber, beläggning på halsmandlarna. Sjukdomen behandlas med antibiotika. Barnet kan återvända till förskolan 2 dygn efter insatt antibiotikabehandling samt vara feberfritt. Öroninflammation Symtom, ont i örat/öronen, feber. Orsakas av bakterier och behandlas ibland med antibiotika. Ta kontakt med er vårdcentral. Barnet kan återvända till förskolan 2 dygn efter insatt antibiotikabehandling samt vara feberfri. Om barnet inte behandlas med antibiotika ska det vara smärt och feberfritt innan de kommer tillbaka. Vattkoppor Inkubationstid 2-3 veckor. Är en virusinfektion med vätskefyllda kliande blåsor/koppor. Kopporna kommer i olika stadier. Det är också vanligt att barnet får feber. Barnet kan återvända till förskolan när alla koppor intorkat och är feberfritt. Löss Löss sprids mycket lätt. Ta för vana att regelbundet titta igenom era barns hår. Lössen eller äggen är lättast att hitta om ni använder luskam. Behandling sker med lusmedel som finns att köpa på apoteket. Rådfråga på apotekeket. Barnet ska hållas hemma till dess att behandling påbörjats. Mask Springmask, är en vanlig och ofarlig åkomma. Masken är tunn, vit och ca 1 cm lång. Symtom: klåda runt ändtarmsöppningen. Kontakta bvc/vårdcentral angående behandling. God hygien är viktig. Springmask smittar genom direkt och indirekt kontakt, det kan också smitta genom att äggen far runt i damm som finns i lokalerna. Barnet kan vistas på förskolan. Vi rekommenderar att hålla barnet hemma ett dygn efter insatt behandling. Svinkoppor Är en vanlig och smittsam hudinfektion. Utslaget börjar som en liten vätskefylld blåsa som därefter täcks av en gul sårskorpa. Utslagen visar sig oftast runt mun, örsnibbar, näsa och händer, smittan förs oftast vidare via händerna. Blåsor ska tvättas flera gånger om dagen med tvål och vatten. Det kan också behandlas med salva eller antibiotika som skrivs ut på vårdcentralen. Barnet ska vara hemma så länge blåsorna vätskar sig.

8 Mollusker Mollusker smittar sällan andra personer, går det hål på en mollusk så att vätska rinner ut smittar detta. Läker oftast utan behandling. Barnet behöver inte vara hemma. Scharlakansfeber Inkubationstid 1-7 dagar. Symtom, feber och ett finprickigt rött utslag framförallt i ljumskar och armhålor. Rödknottrig tunga, s k smultrontunga. Ska behandlas med antibiotika. Barnet kan återvända till förskolan 2 dygn efter insatt antibiotikabehandling samt vara feberfritt. Vill ni veta mer om regler vid sjukdomar titta då i broschyren När ditt barn blir sjukt utgiven av smittskydd Skåne som ni får av oss/finns hos oss att läsa. Vi har rutiner på hur vi hanterar hygien och smitta i förskolan. Vill ni se våra rutiner kan ni prata med personalen. Semester och ledighet Om ni föräldrar har semester eller är lediga får ni inte lämna era barn på förskolan. Förskolan håller stängt Vi stänger förskolan på sommaren under veckorna Vi vill att ni föräldrar i möjligaste mån förlägger era semestrar under de veckorna. Om behov av barnomsorg behövs under dessa veckor, så ordnas detta (vikarier tillsätts eller samarbetar vi Sofiero Montessoriförskola eller Ödåkra Montessoriförskola). Midsommarafton räknas som en lördag och förskolan är stängd denna dag. Vid klämdagar och lov sätter vi upp en lapp i hallen där man kan fylla i barnens ledighet. Klämdagen efter Kristi Himmelsfärdsdag, samt Lilljulafton, 23 december har vi alltid stängt. Trettondagsafton och Valborgsmässoafton stänger vi klockan Vi stänger även klämdagarna under julen om alla barn är lediga. För att kunna hålla en hög kvalité på verksamheten har vi behov att stänga verksamheten vid vissa tillfällen för att kunna planera, utvärdera och kompetensutvecklas. Vi säger då till i god tid när det blir. Har ni svårt att själva ordna med ledigheten vill vi att ni pratar med förskolechef. Försäkring Samtliga barn är olyckfallsförsäkrade. Försäkringen gäller under vistelse på förskolan samt vägen till och från förskolan. Vi har en kollektiv olycksfallsförsäkring i Trygg Hansa. Om en olycka skulle ske fyller vi tillsammans i en skadeanmälan. Internetpolicy Det är enligt personuppgiftslagen (PuL) endast tillåtet att publicera foton och andra personuppgifter på internet efter det att samtycke har lämnats. Vi har en särskild blankett som ni ska fylla i angående tillstånd om att era barn får vara med på bild. Barnomsorgsavgift Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad sköter hanteringen av föräldraavgiften. Avgiften grundas på abonnemangsprincipen. Detta innebär att avgiften ska betalas även om barnet under viss tid inte utnyttjar platsen. Gå in på Om ni vill veta mer om taxorna och reglerna kring dem eller ring Kerstin Hallengren på Skol- och fritidsförvaltningen som sköter hanteringen av avgifterna på telefon

9 Varje inkomstförändring och schemaändring anmäls till skol- och fritidsförvaltningen. Uppsägningstiden av platsen är en månad och sker skriftligen till Skol- och fritidsförvaltningen. Vi har blanketter på förskolan för inkomständring, schema och uppsägning eller Det går också bra att göra anmälan, uppsägning och schemaändringar på Detta görs med e-legitimation. Föräldraledig/arbetslös Planerar ni att vara föräldralediga har ni rätt till att lämna full tid i två månader efter att ert barn fått syskon. Efter det får ni lämna 15 timmar i veckan. Dagarna är tisdag-onsdagtorsdag kl Föräldrar som är arbetslösa får lämna sina barn 15 timmar i veckan. Barnen får lämnas extra om ni är på anställningsintervju. Allmän förskoleplats Från och med augusti det år ert barn fyller tre år har ni rätt till att söka en allmän förskoleplats som är avgiftsfri. Ert barn får då komma 15 timmar i veckan och blir ledig alla lov under året. Personal På våra avdelningar arbetar följande personal: Sjöhästen och Sjötjärnan 1-3 år Admira Huseinbasic montessorilärare 1-6 år Maria Engström barnskötare och montessorilärare 1-6 år Sandra Rosenqvist Edström förskollärare Musslan 1-3 år Camilla Knutsson barnskötare och montessorilärare 1-9 år Emma Sarwall montessorilärare 1-6 år Delfinen 1-3 år Monika Glebenholt montessorilärare 1-6 år Pärlan 3-5 år Sofia Thermaenius förskollärare och montessorilärare 1-6 år Magdalena Wallander fritidspedagog och montessorilärare 1-6 år samt mulleledare Maritha Jönsson barnskötare Snäckan 3-5 år Amina Benabdesselam montessorilärare 1-6 år samt mulleledare Camilla Ekberg förskollärare och montessorilärare 1-6 år Anemonen 3-5 år Sofie Bengtsson förskollärare och montessorilärare 1-6 år Sofie Ottsson montessorilärare 1-6 år Korallen 3-5 år Nancy Moreno barnskötare och mulleledare Monica Wrang montessorilärare 1-6 år och mulleledare

10 Övrig personal Anna Sunjö barnskötare arbetar i C huset Cathy Rundqvist montessorilärare 1-6 år arbetar i C och D huset Sonja Christensen lokalvårdare Thomas Lindgren vaktmästare Förskolechef är Catarina Larsson förskollärare och montessorilärare 1-6 år. Biträdande förskolechef är Sofia Thermaenius arbetar på avdelning Pärlan. Vikarier Om vi har behov av att ta in vikarier utifrån har vi ett antal vikarier som vi brukar anlita. Vi tar endast in vikarier som har lämnat utdrag ur belastningsregistret. Tystnadsplikt och anmälan enligt socialtjänstlagen Tystnadsplikt enligt 29 kap 14 skollagen och anmälan enligt kap 14 1 socialtjänstlagen. All personal har tystnadsplikt och är samtidigt skyldiga enligt lag att anmäla tills socialnämnden om vi på något sätt märker att ett barn far illa. Ömsesidig förväntan Det här kan ni föräldrar förvänta er av oss pedagoger: Att vi: ü strävar efter att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna till förskolan. ü för en öppen dialog med er. För oss är kommunikationen mycket viktig för att det ska fungera bra för era barn när de är på förskolan. ü erbjuder en trygg, trivsam och väl förberedd miljö. ü bedriver en verksamhet efter förskolans läroplan Lpfö-98 (rev.2010.) ü för individuell dokumentation och ser varje barn i dess utvecklingsfas. ü lyssnar på barnet och ser till varje individs behov. ü erbjuder er utvecklingssamtal 1 gång per termin. ü erbjuder samråds/föräldramöte 1 gång per termin. ü erbjuder möjlighet att komma och besöka verksamheten när ni så önskar. ü förmedlar en positiv anda på förskolan. ü ser och pratar med varje barn varje dag. ü är förebilder för barnen. ü Vi lägger stor vikt vid att bemöta barnet med respekt, vänlighet och hänsyn.

11 Det här förväntar förskolan sig av dig som förälder: Att du: ü håller tiderna du fyllt i på schemat och ringer om du blir försenad. ü uppdaterar schema vid ändring. ü ansvarar för att barnet har kläder och skor som behövs för att ert barn ska kunna delta i vår verksamhet inklusive extra kläder samt regnkläder. Märk barnets kläder med namn och titta igenom ert barns korg med jämna mellanrum. ü anmäler barnets ledighet eller sjukdom till förskolan senast kl ü låter ditt barn vara hemma och kurera sig vid sjukdom, samt friskanmäler innan de kommer tillbaka till förskolan. ü för en öppen dialog med pedagogerna på förskolan. Vi kan bara förbättra sånt vi får kännedom om. ü informerar oss om någon annan än ni föräldrar som ska hämta ert barn. ü tar del av information som kommer från oss. ü kommer på samråds-/föräldramöten samt på temakvällar om montessoripedagogiken. ü tar del av vår verksamhetsplan, trygghetsplan, likabehandlingsplan. ü deltar i kommunens attitydundersökning gällande förskolan samt förskolans egna utvärderingar. ü för era barns säkerhets skull är noga med att stänga grinden, dörren när ni kommer eller går. ü vid lämning kommer in och lämnar över ditt barn till en pedagog för att ert barn ska få en trygg överlämning. ü ansvarar för att ditt barn är friskt och utvilat när de kommer till förskolan. ü informerar oss om barnets ev. allergier, specialkost eller sjukdomar. ü inte låter ditt barn ta med leksaker, godis eller pengar till förskolan. ü om ert barn råkat få med något material/leksak från förskolan lämnar tillbaka det. ü är en god förebild för ditt eget och andras barn när du vistas på förskolan.

12 KONTAKTINFORMATION Adress Vår adress är: Svanögatan 52 54, Rydebäck Telefonnummer Pärlan och Musslan Sjöhästen, Sjöstjärnan och Delfinen Snäckan, Anemonen och Korallen Förskolechef: Catarina Larsson och mejl Vi har telefonsvarare som ni kan lämna meddelande på om vi inte svarar. Mellan klockan har vi svårt att hinna med att svara, om ni måste komma i kontakt med oss omedelbart kan ni ringa förskolechefs mobiltelefon. Vi har en hemsida. Adressen är: Vi kommer snart byta hemsideadress. Den nya blir Vår mejladress är Vi kommer snart byta mejladress. Vi återkommer med den nya. Vår blogg är: RydebacksMontessori.blogspot.com Med vänliga hälsningar från all personal på Rydebäcks Montessoriförskola

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

Riktlinjer för Växjö Intresseförening för Montessori version 9.0

Riktlinjer för Växjö Intresseförening för Montessori version 9.0 Riktlinjer för Intresseförening för Montessori version 9.0 2015-10-22 1 av 12 Version 9.0 INNEHÅLL 1. MONTESSORIPEDAGOGIK... 3 2. ALLMÄNNA REGLER FÖR VIM... 4 3. ENGAGEMANG I FÖRÄLDRAKOOPERATIV... 5 4.

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola GRANBY NYA FÖRSKOLA Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola 1 Innehåll Öppettider och kontaktuppgifter... 3 Vistelsetider... 3 Hämtning och lämning... 3 Personalen...

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Välkommen till Liljebackens förskola

Välkommen till Liljebackens förskola Utbildningsförvaltningen Liljegatan 12 343 34 Älmhult Myran 555 10, Nyckelpigan 552 89, Fjärilen 555 09 Sländan 555 12, Flugan 554 69, Snigeln 555 37, Skalbaggen 555 20, Humlan 555 18 Välkommen till Liljebackens

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkommen till förskolan Bullerbyn

Välkommen till förskolan Bullerbyn Välkommen till förskolan Bullerbyn 1 Bullerbyn öppnade som Nässjös första daghem i december 1967. From hösten 1998 heter all barnomsorg 1 5 år Förskola. Förskolan Bullerbyn består idag av: Norrgården,

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

När ditt barn blir sjukt!

När ditt barn blir sjukt! När ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Information från Förskola & Grundskola 2012-12-01 Välkommen till kommunal förskola i Kungsbacka I den här broschyren kan Du läsa

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Natasa Bojić har skrivit och ritat Förskolorna Framtidsfolket AB Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår hemsida... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan... 5 Föräldraråd...

Läs mer

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN?

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? En ständigt återkommande fråga är; var går gränsen för när mitt barn bör vara hemma från förskolan? Vi har valt att hämta vår gränsdragning ur boken Smitta i förskolan som Socialstyrelsen

Läs mer

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Välkomna till Lilla Fågel Förskolor. Vi vill med detta inskolningsprogram ge dig som förälder information om förskolan och hur vi arbetar på Lilla Fågel Förskolor.

Läs mer

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA Informationsfolder INFORMATIONSFOLDER FÖR KARBENNINGBYGDENSFÖRSKOLA ARBETSFÖRDELNINGEN PÅ KARBENNINGBYGDENFÖRSKOLA VERKSAMHETSIDE Vår verksamhetside är att erbjuda en pedagogisk

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB 1 FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB AVGIFTER OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER 2012 FÖRSKOLEAVGIFT 2012 Från den 1 januari 2003 ingår Freinetförskolan, liksom Borås kommun, i maxtaxesystemet. I maxtaxesystemet är barnomsorgsavgiften

Läs mer

Vanliga sjukdomar A-Ö

Vanliga sjukdomar A-Ö Vanliga sjukdomar A-Ö Diarré och kräkningar ( maginfluensa, magsjuka ) Inkubationstiden för tarminfektioner varierar eftersom de kan orsakas av olika virus, bakterier eller parasiter. Virus är den vanligaste

Läs mer

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK Innehållsförteckning Syfte med föräldrahandbok...3 Affärsidé...3 Organisation...4 Avdelningar Befattningsbeskrivningar Förskolechef Pedagoger Arbetslag...5 Schemalagd arbetstid

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Natasa Bojić har skrivit och ritat

Natasa Bojić har skrivit och ritat Natasa Bojić har skrivit och ritat Förskolorna Framtidsfolket AB Reviderad juni 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår hemsida... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan... 5 Föräldraråd...

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Information till föräldrar Mora kommun / 2010-07-07-1 - BARNOMSORG I MORA KOMMUN Definitioner Förskola 1-5 år - pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn 1-5 år. Pedagogisk

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Natasa Bojić har skrivit och ritat. Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan...

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicyn är en sammanställning av några av de vanligaste symtomen som barn i förskoleåldern kan drabbas

Läs mer

Gällande från 1 augusti 2014

Gällande från 1 augusti 2014 Riktlinjer Kyrkans fo rskola Gällande från 1 augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vårdnadshavare 3. Platsinnehavare 4. Ansökan om plats 5. Grund för rätt till placering 6. Regler för turordning

Läs mer

Personalgruppen består av två förskollärare, två barnskötare, en elevassistent och en kokerska.

Personalgruppen består av två förskollärare, två barnskötare, en elevassistent och en kokerska. Föräldrakooperativet Möllekullen har funnits sen augusti 1992 då en grupp entusiastiska föräldrar startade en förskola med ambition att erbjuda ett bättre barnomsorgsalternativ än vad kommunen kunde. Just

Läs mer

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Förskolan har en sjukdomspolicy som vilar på rekommendationer från sjukvården. Då man får plats på någon av våra förskolor så förbinder man sig att följa våra regler

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

LEKA Barnens Förskola AB. Information 2014-2015 2014-09-15

LEKA Barnens Förskola AB. Information 2014-2015 2014-09-15 LEKA Barnens Förskola AB Information 2014-2015 2014-09-15 LEKA Barnens Förskola AB Besöksadress Byhusvägen 8, 760 10 BERGSHAMRA Ansvariga VD Elisabeth Hellentin Styrelseordförande Frida Winthersén Anställda

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK Innehållsförteckning Syfte med föräldrahandbok...3 Affärsidé...3 Organisation...4 Avdelningar Befattningsbeskrivningar Förskolechef Föreståndare Pedagoger Arbetslag Schemalagd

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Vi är en Montessoriinspirerad förskola. Det innebär, att vår syn på barns lärande vilar på Maria Montessoris lära.

Vi är en Montessoriinspirerad förskola. Det innebär, att vår syn på barns lärande vilar på Maria Montessoris lära. Föräldrakooperativet Möllekullen har funnits sen augusti 1992 då en grupp entusiastiska föräldrar startade en förskola med ambition att erbjuda ett bättre barnomsorgsalternativ än vad kommunen kunde. Just

Läs mer

Policy och rutiner för smitta i förskolan

Policy och rutiner för smitta i förskolan Trygghet - Respekt -Ansvar Policy och rutiner för smitta i förskolan FÖRSKOLAN ORREN Vendelsömalmsvägen 235 136 66 Vendelsö Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Välkommen till enhet Ängstorp!

Välkommen till enhet Ängstorp! Välkommen till enhet Ängstorp! Vi vill hälsa er välkomna till enhet Ängstorp och vi hoppas att ni ska trivas hos oss. Med denna introduktion vill vi göra er uppmärksamma på information som kan vara bra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEDAGOGISK OMSORG. Informationshäfte till föräldrar. Där man känner sig hemma trots att man är borta

VÄLKOMMEN TILL PEDAGOGISK OMSORG. Informationshäfte till föräldrar. Där man känner sig hemma trots att man är borta VÄLKOMMEN TILL PEDAGOGISK OMSORG Där man känner sig hemma trots att man är borta Informationshäfte till föräldrar PEDAGOGISK OMSORG I DALS-ED ERBJUDER: Barnomsorg i hemmiljö med vardagens dagliga sysslor

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

till förskolan Talgoxen

till förskolan Talgoxen Välkommen till förskolan Talgoxen Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Detta förutsätter att omsorg, fostran och

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2015 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Policydokument Montessoriförskolan Tellus i Lund

Policydokument Montessoriförskolan Tellus i Lund Reviderad och antagen av styrelsen 2009-03-09 Policydokument Montessoriförskolan Tellus i Lund Dokumentet består av två delar: Information från Montessoriförskolan Tellus styrelse om föräldrakooperativets

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion Regler Regler och och rutiner rutiner vid vid sjukdom sjukdom och maginfektion Uppdaterad maj 2008 Riktlinjer vid sjukdom Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Det är barnets

Läs mer

Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus

Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus Vår vision En förskola med hög kvalité där barn, personal och föräldrar känner trygghet och där våra barn kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för att förebygga smittspridning 2 Allmänt om infektioner.. 3 Vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom (i bokstavsordning). 4 Barnhälsovården

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen till familjedaghem i Avesta De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning.

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Handtvätt för barn och personal Tvätta händerna med flytande tvål under rinnande vatten. Tvätta alla ytor på händerna så att ordentligt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Utbildningsförvaltningen. Örkelljunga kommun. Sida 1(8) Datum 2014-08-12

Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Utbildningsförvaltningen. Örkelljunga kommun. Sida 1(8) Datum 2014-08-12 1(8) Utbildningsförvaltningen Tillämpningsregler Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se Organisationsnr 212000-0878

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord..2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer