Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30."

Transkript

1 Föräldrainformation Läsåret

2 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument samt de av Helsingborgs Stad fastställda mål för förskoleverksamhet och skol- och fritidsförvaltningens särskilda krav för utförandet. Vi följer de krav som skollagen, socialtjänstlagen, och socialtjänstförordningen, aktuell rättspraxis samt stadens måldokument ställer på oss för att få bedriva förskoleverksamhet. Vi följer läroplanen för förskolan som stämmer väl överens med montessoripedagogiken. Våra avdelningar Vi har åtta avdelningar fördelade på fyra hus. I A-huset finns Sjöhästen och sjöstjärnan 1-3 år. I B-huset finns Delfinen 1-3 år. I C-huset finns Korallen, Snäckan och Anemonen 3-5 år. I D-huset finns Musslan 1-3 år och Pärlan 3-5 år. Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan Inskolningen Att börja på förskolan innebär en stor omställning för barnet. För det ska ske så smidigt som möjligt måste vi, personal och föräldrar hjälpas åt. Inskolningstiden är individuell, dock minst två veckor. Första tiden får barnet stanna några timmar tillsammans med föräldern eller annan vuxen person som barnet känner väl, för att lära känna oss och miljön. Efterhand kan barnet stanna själv någon del av dagen. Vi ger förslag till inskolningstider. Dagens struktur och rutiner 1-3 årsavdelningarna öppnar vi och äter frukost fruktstund /samling (musik, sång, rörelse, rim och ramsor, lek m.m allt efter behov) olika aktiviteter ex montessoriarbete, skapande, bakning, språklig medvetenhet och utevistelse samling/lunch vila mellanmål aktiviteter inomhus och utomhus stänger vi förskolan. 3-5 årsavdelningarna öppnar vi och äter frukost arbete med montessorimaterialen och skapande aktiviteter (sagor, tema, rytmik, rörelse, rim och ramsor, sång, instrument, experiment m.m allt efter behov och vad som är aktuellt) samling (sagor, rim och ramsor, sång och instrument.) lunch lugn aktivitet t ex sagostund, avslappningsband, massage utevistelse mellanmål aktiviteter inomhus eller utomhus stänger vi förskolan.

3 Alla avdelningar varierar verksamheten med utflykter, teaterbesök, konsertbesök, besöker biblioteket m.m. En dag i veckan har vi Mulleverksamhet med 3-5 årsgrupperna. Dokumentation Vi dokumenterar vad barnet gör under sin tid på förskolan. Vi har individuella listor som vi fyller i efterhand som barnet gjort olika aktiviteter. Verksamhetsplan Vi har en verksamhetsplan där vi har sammanfattat hur vi arbetar på vår förskola. Verksamhetsplanen är grunden i vår verksamhet som vi arbetar efter. Vi vill att ni läser igenom planen. Det finns alltid ett ex. upphängd i hallen. Det går även bra att låna hem. Trygghetsplan och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Det finns en trygghetsplan som handlar om barnens säkerhet på förskolan. Vi har en likabehandlingsplan som är ett dokument om hur vi arbetar för att förebygga och motverka all slags diskriminering, trakasserier och kränkningar. Dessa finns tillgängliga för er föräldrar och hänger på respektive avdelnings anslagstavlor. Vi vill att ni föräldrar tar del av dessa dokument, vi går även igenom dem på höstens föräldramöte. Systematiskt kvalitetsarbete Vi arbetar fortlöpande med det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna vidareutveckla verksamheten samt att kunna återkoppla till läroplansmålen för förskolan. Vi redovisar vårt systematiska kvalitetsarbete till Skol- och fritidsförvaltningen varje år. Samverkan förskola-hem Utvecklingssamtal har vi en gång per termin. Ni får dokumenterat vad era barn har gjort under terminen. Föräldramöte/samrådsmöte har vi en gång per termin. Om intresse finns anordnar vi föräldrarepresentantsmöte där en förälder per avdelning representerar sin avdelning. Vi pratar bl a om förskolans verksamhet och eventuella projekt; t ex föreläsare för er föräldrar. Vi arrangerar temakväll om montessoripedagogiken för att ni föräldrar ska få en inblick i pedagogiken samt för att få förståelse för vad barnen gör under dagen på förskolan. Ni får informationsbrev en gång i månaden där vi skriver om vår planering i verksamheten, vad vi har gjort etc, dessa kommer via mail från respektive avdelning. Vi har även en planeringskalender och en anslagstavla i hallen på varje avdelning där information sätts upp. Skol- och fritidsförvaltningen genomför årligen en attitydundersökning som de vill att ni föräldrar ska besvara om vad ni tycker om förskolan. Som en del i vårt kvalitetsarbete är det även viktigt för oss att veta vad ni tycker om verksamheten, därför låter vi er göra en utvärdering i slutet på varje läsår. Ni föräldrar är alltid välkomna till oss att vara med i verksamheten och delta i de dagliga rutinerna, säg bara till oss innan när ni vill komma och vara med.

4 Ni kommer att bli inbjudna på olika arrangemang som t ex sommarfest, luciafirande, utställningar m.m. Klagomålsrutin Enligt förskolans läroplan LpFö98 ska ni föräldrar ha möjlighet att skriftligt föra fram synpunkter, klagomål och förslag på åtgärder gällande förskolans verksamhet. Blanketter finns att hämta i dokumenthållaren utanför förskolechefs kontor i D-huset. Blanketten lämnas ifylld till förskolechefen direkt eller i ett kuvert som lämnas i dokumenthållaren utanför kontoret. Förskolechefen återkopplar i ärendet inom rimlig tid. Om ni som förälder har några klagomål eller synpunkter på Rydebäcks Montessoriförskolas verksamhet hoppas vi att ni vill framföra dem till oss. En rak och öppen dialog mellan föräldrar och förskola är viktig. Vi kan bara ändra sådant vi känner till. Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla vår förskola. Kläder Oömma märkta kläder är en nödvändighet. Se till att ert barn har extrakläder, inneskor och regnkläder samt regnstövlar på förskolan. Småbarnen Småbarnsföräldrarna tar med egna blöjor hemifrån. Ni tar även med en kudde och filt som barnen kan ha på vilostunden. Har ert barn napp, se till att de är namnade och i gott skick. Leksaker Vi vill inte att barnen tar med sig några leksaker hemifrån. Barnen får gärna ta med sig ett gosedjur som kan sitta på deras hylla i hallen som de kan ta fram när de behöver känna tröst om de är ledsna. Vi något tillfälle per termin brukar barnen få ta med en sak hemifrån på en så kallad visedag. Personalen meddelar om detta i deras planering. Frukt/grönsaker Barnen har möjlighet att under dagen äta en frukt eller att vi samlas kring en fruktstund. Förskolan har ett basutbud av frukt/grönsaker såsom äpplen/banan/morot lite efter säsong. Det är helt frivilligt att ta med egen frukt till ert/era barn, som de kan äta under dagen. Mat och matallergier. Vi köper vår mat från Cateringfirman KOSMO. De tillagar näringsriktig husmanskost. De levererar maten till oss. Matsedel har vi upphängd i hallen. Om ert barn inte tål någon speciell sorts mat får ni berätta det för oss och ta med ett läkarintyg som vi vidarebefordrar till köket. Informera oss också om ert barn äter någon annan form av kost ex vegetariskt. Födelsedagar Avdelningarna 1-3 år firar ert barns födelsedag med flagga, sång och bok. Avdelningarna 3-5 år går födelsedagsgången när ert barn fyller år. Ni kommer att få en bok av oss där vi vill att ni klistrar in ett foto avseende varje år i barnens liv på en sida och skriver vad som händer på bilden och vilken ålder barnet är i. De barn som vill får lov att ta med och bjuda på glass eller något annat på sin födelsedag.

5 Barnens eget collage/bok/födelsedagsböcker Avdelningarna 1-3 år kommer att göra en collagebok/trygghetsbok om varje barn. Vi ber er att ta med foto på ert barn och dess övriga familjemedlemmar. Ni kan även ta med foto på någon eller något som betyder mycket för ert barn. Vi kommer att ha de här collage-böckerna uppsatta till era barn där de kan t ex titta när de har hemlängtan, känner sig ledsna, glada m.m. Det blir en trygghet för era barn. Födelsedgasböckerna följer barnet från dess födelse och till att de slutar hos oss. Ni föräldrar skapar dessa böcker med bilder och texter. Grundmaterialet; papper i olika färger får ni från oss. Varje gång barnet fyller år så tar vi fram födelsdagsboken och tittar och berättar om just det barnet. Fotografering Varje höst kommer en fotograf till oss och tar kort på barnen gemensamt och även enskilt. Det är frivilligt om man vill köpa korten eller ej. Barnets tider på förskolan. Er arbetstid styr hur ni får lämna era barn på förskolan. Ni gör barnens tider efter hur ni arbetar. Om ni är lediga får barnen inte vistas på förskolan. I början av varje läsår vill vi ha schema över barnets tider på förskolan. Om ni har oregelbundna arbetstider får ni lämna schema till oss i efterhand. Om ni vill öka tiden för era barn på förskolan måste ni säga till om detta, om ni ökar tiden med fem timmar eller mer per vecka vill skol- och fritidsförvaltningen veta detta. Schemaändring görs på Helsingborgs stads hemsida. Schemaändring lämnas inför varje ny vecka till respektive avdelning. Dagliga ändringar meddelas till personalen. Lämning och hämtning Vi vill att ni håller lämnings och hämtningstiderna, vi lägger personalens schema utifrån era behov. Är ni försenade, så ring oss och meddela detta. Om ert barn någon gång hämtas av annan person än vad som är överenskommet, vill vi att ni meddelar detta i förväg, så att inga missförstånd uppstår. För att säkerheten ska vara hög vill vi att den som lämnar/hämtar barnet ger sig till känna hos någon i personalen och talar om att barnet har kommit eller går hem. Alla barn som går på förskolan ska vid lämning eller hämtning bli lämnade eller hämtade av en vuxen. Om syskon/bekanta som ej är myndiga ska hämta behöver vi ett skriftligt godkännande, där ni som vårdnadshavare tar över ansvaret. Frånvaro All frånvaro skall meddelas till förskolan. Helst före klockan med tanke på eventuella småutflykter och avbeställning av mat. När ditt barn blir sjukt på förskolan Om ditt barn blir sjukt eller om det händer en olycka tar personalen kontakt med dig som förälder. Om barnen blir sjuka på förskolan är det personalen som avgör barnets allmäntillstånd innan de kontaktar er vid sjukdom. Vi ringer er inte i onödan men om barnet har feber, kräkningar eller diarré ringer vi med en gång. Allt för att inte orsaka någon smittspridning. Det är mycket viktigt att ni lämnar rätt telefonnummer till hemmet, arbetsplatsen, annan anhörig och till mobiltelefonen. Glöm inte att meddela oss vid ändrade telefonnummer!

6 När ditt barn är sjukt ska det vara hemma Det är barnets behov och inte föräldrarnas eller personalens behov som avgör om ett barn ska vara hemma eller inte. Det är stor skillnad att vara en hel dag på förskolan tempomässigt, än att vara hemma i lugn och ro. Tänk på att även ett tillsynes piggt och aktivt barn kan vara smittbärare. När ditt barn kan komma tillbaka till förskolan efter sjukdom Sjuka barn får inte vistas på förskola. Barnet ska ha en feberfri dag samt att kunna orka vara med i verksamheten innan de kommer tillbaka. Beroende på vilken sjukdom barnet haft kan det dock behöva vara hemma ytterligare någon dag. Det är barnets allmäntillstånd som avgör dvs. hur barnet äter, sover och är piggt som ni föräldrar får beakta. Barnet ska orka delta i alla de vardagliga aktiviteterna även utomhusaktiviteter för att vara på förskolan. Tänk på att det är ett högre tempo på förskolan än hemma. När barnet ska komma tillbaka till förskolan efter sjukdom, får ni gärna höra av er till oss dagen innan, dock senast klockan den dagen barnet kommer tillbaka. Medicinsk behandling Ingen medicinering sker på förskolan. Undantag: medicinering för epilepsi, feberkramper, diabetes, astma eller liknande tillstånd. Tag kontakt med förskolechef Catarina Larsson om ditt barn är i behov av denna typ av medicinering. Symtom och sjukdomar Vi har valt att göra en sammanställning med hjälp av socialstyrelsens rekommendationer för att undvika onödig smitta på förskolan. För visst vill vi alla hålla oss så friska och krya som möjligt! För att minska smittspridningen tänk på handhygienen! Tvätta barnens händer innan de kommer till förskolan samt även när ni har kommit hem. Förkylning/snuva Barn med förkylning/snuva är smittosamma. Har barnet tjock, färgad snuva och behöver snyta sig/snytas ständigt bör barnet vara hemma under några dagar. Barn med kortvarig och lindrig snuva utan feber kan vistas i barngrupp. Det är barnets allmäntillstånd som avgör om barnet orkar vara på förskolan eller bör vara hemma. Hosta Vissa barn får lätt hosta i samband med vanliga förkylningar. Barn med lindrig hosta och utan feber kan vistas i barngrupp. Feber Det är vanligt att barn insjuknar med plötslig hög feber. Tänk på att feber är symtom på någon infektion. Barnet ska vara feberfritt minst en dag innan de kommer tillbaka till förskolan. Maginfluensa/vinterkräksjuka (diarré och/eller kräkningar) Plötslig diarré med eller utan kräkningar. Barnet kan förlora mycket vätska, det är därför viktigt att barnet ges rikligt med dryck. När det gäller maginfluensa vet de flesta att det smittar väldigt lätt. När maginfluensan slår till är det inte många som klarar sig ifrån det, vare sig barn eller vuxna. Maginfluensan smittar också innan den brutit ut därför ska även syskon som går på förskolan vara hemma. Barnet ska vara hemma minst två dagar och gärna

7 längre efter att de har tillfrisknat eftersom sjukdomen kan smitta upp till 72 timmar. Vi vill förhindra att sjukdomen bara går runt från person till person Ögoninflammation Symtom, röda, rinniga och variga ögon, orsakas av virus eller bakterier. Behandlas med ögontvätt flera gånger om dagen, om detta ej hjälpt efter ett par dagar kontakta bvc/vårdcentral. Vid ögoninflammation bör barnet vara hemma på grund av hög smittorisk. Halsont Beror på någon infektion i svalget. Tecken på en infektion kan t.ex. vara att barnet inte vill äta eller dricka samt vara röda och irriterade i halsen. Har barnet hög feber och halsont mer än ett par dagar kan det vara halsfluss vilket är smittsamt. Har barnet så pass ont i halsen att det inte kan äta eller dricka som det vanligen gör ska de vara hemma. Halsfluss Inkubationstid är 2-7 dagar. Symtom; halsont, feber, beläggning på halsmandlarna. Sjukdomen behandlas med antibiotika. Barnet kan återvända till förskolan 2 dygn efter insatt antibiotikabehandling samt vara feberfritt. Öroninflammation Symtom, ont i örat/öronen, feber. Orsakas av bakterier och behandlas ibland med antibiotika. Ta kontakt med er vårdcentral. Barnet kan återvända till förskolan 2 dygn efter insatt antibiotikabehandling samt vara feberfri. Om barnet inte behandlas med antibiotika ska det vara smärt och feberfritt innan de kommer tillbaka. Vattkoppor Inkubationstid 2-3 veckor. Är en virusinfektion med vätskefyllda kliande blåsor/koppor. Kopporna kommer i olika stadier. Det är också vanligt att barnet får feber. Barnet kan återvända till förskolan när alla koppor intorkat och är feberfritt. Löss Löss sprids mycket lätt. Ta för vana att regelbundet titta igenom era barns hår. Lössen eller äggen är lättast att hitta om ni använder luskam. Behandling sker med lusmedel som finns att köpa på apoteket. Rådfråga på apotekeket. Barnet ska hållas hemma till dess att behandling påbörjats. Mask Springmask, är en vanlig och ofarlig åkomma. Masken är tunn, vit och ca 1 cm lång. Symtom: klåda runt ändtarmsöppningen. Kontakta bvc/vårdcentral angående behandling. God hygien är viktig. Springmask smittar genom direkt och indirekt kontakt, det kan också smitta genom att äggen far runt i damm som finns i lokalerna. Barnet kan vistas på förskolan. Vi rekommenderar att hålla barnet hemma ett dygn efter insatt behandling. Svinkoppor Är en vanlig och smittsam hudinfektion. Utslaget börjar som en liten vätskefylld blåsa som därefter täcks av en gul sårskorpa. Utslagen visar sig oftast runt mun, örsnibbar, näsa och händer, smittan förs oftast vidare via händerna. Blåsor ska tvättas flera gånger om dagen med tvål och vatten. Det kan också behandlas med salva eller antibiotika som skrivs ut på vårdcentralen. Barnet ska vara hemma så länge blåsorna vätskar sig.

8 Mollusker Mollusker smittar sällan andra personer, går det hål på en mollusk så att vätska rinner ut smittar detta. Läker oftast utan behandling. Barnet behöver inte vara hemma. Scharlakansfeber Inkubationstid 1-7 dagar. Symtom, feber och ett finprickigt rött utslag framförallt i ljumskar och armhålor. Rödknottrig tunga, s k smultrontunga. Ska behandlas med antibiotika. Barnet kan återvända till förskolan 2 dygn efter insatt antibiotikabehandling samt vara feberfritt. Vill ni veta mer om regler vid sjukdomar titta då i broschyren När ditt barn blir sjukt utgiven av smittskydd Skåne som ni får av oss/finns hos oss att läsa. Vi har rutiner på hur vi hanterar hygien och smitta i förskolan. Vill ni se våra rutiner kan ni prata med personalen. Semester och ledighet Om ni föräldrar har semester eller är lediga får ni inte lämna era barn på förskolan. Förskolan håller stängt Vi stänger förskolan på sommaren under veckorna Vi vill att ni föräldrar i möjligaste mån förlägger era semestrar under de veckorna. Om behov av barnomsorg behövs under dessa veckor, så ordnas detta (vikarier tillsätts eller samarbetar vi Sofiero Montessoriförskola eller Ödåkra Montessoriförskola). Midsommarafton räknas som en lördag och förskolan är stängd denna dag. Vid klämdagar och lov sätter vi upp en lapp i hallen där man kan fylla i barnens ledighet. Klämdagen efter Kristi Himmelsfärdsdag, samt Lilljulafton, 23 december har vi alltid stängt. Trettondagsafton och Valborgsmässoafton stänger vi klockan Vi stänger även klämdagarna under julen om alla barn är lediga. För att kunna hålla en hög kvalité på verksamheten har vi behov att stänga verksamheten vid vissa tillfällen för att kunna planera, utvärdera och kompetensutvecklas. Vi säger då till i god tid när det blir. Har ni svårt att själva ordna med ledigheten vill vi att ni pratar med förskolechef. Försäkring Samtliga barn är olyckfallsförsäkrade. Försäkringen gäller under vistelse på förskolan samt vägen till och från förskolan. Vi har en kollektiv olycksfallsförsäkring i Trygg Hansa. Om en olycka skulle ske fyller vi tillsammans i en skadeanmälan. Internetpolicy Det är enligt personuppgiftslagen (PuL) endast tillåtet att publicera foton och andra personuppgifter på internet efter det att samtycke har lämnats. Vi har en särskild blankett som ni ska fylla i angående tillstånd om att era barn får vara med på bild. Barnomsorgsavgift Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad sköter hanteringen av föräldraavgiften. Avgiften grundas på abonnemangsprincipen. Detta innebär att avgiften ska betalas även om barnet under viss tid inte utnyttjar platsen. Gå in på Om ni vill veta mer om taxorna och reglerna kring dem eller ring Kerstin Hallengren på Skol- och fritidsförvaltningen som sköter hanteringen av avgifterna på telefon

9 Varje inkomstförändring och schemaändring anmäls till skol- och fritidsförvaltningen. Uppsägningstiden av platsen är en månad och sker skriftligen till Skol- och fritidsförvaltningen. Vi har blanketter på förskolan för inkomständring, schema och uppsägning eller Det går också bra att göra anmälan, uppsägning och schemaändringar på Detta görs med e-legitimation. Föräldraledig/arbetslös Planerar ni att vara föräldralediga har ni rätt till att lämna full tid i två månader efter att ert barn fått syskon. Efter det får ni lämna 15 timmar i veckan. Dagarna är tisdag-onsdagtorsdag kl Föräldrar som är arbetslösa får lämna sina barn 15 timmar i veckan. Barnen får lämnas extra om ni är på anställningsintervju. Allmän förskoleplats Från och med augusti det år ert barn fyller tre år har ni rätt till att söka en allmän förskoleplats som är avgiftsfri. Ert barn får då komma 15 timmar i veckan och blir ledig alla lov under året. Personal På våra avdelningar arbetar följande personal: Sjöhästen och Sjötjärnan 1-3 år Admira Huseinbasic montessorilärare 1-6 år Maria Engström barnskötare och montessorilärare 1-6 år Sandra Rosenqvist Edström förskollärare Musslan 1-3 år Camilla Knutsson barnskötare och montessorilärare 1-9 år Emma Sarwall montessorilärare 1-6 år Delfinen 1-3 år Monika Glebenholt montessorilärare 1-6 år Pärlan 3-5 år Sofia Thermaenius förskollärare och montessorilärare 1-6 år Magdalena Wallander fritidspedagog och montessorilärare 1-6 år samt mulleledare Maritha Jönsson barnskötare Snäckan 3-5 år Amina Benabdesselam montessorilärare 1-6 år samt mulleledare Camilla Ekberg förskollärare och montessorilärare 1-6 år Anemonen 3-5 år Sofie Bengtsson förskollärare och montessorilärare 1-6 år Sofie Ottsson montessorilärare 1-6 år Korallen 3-5 år Nancy Moreno barnskötare och mulleledare Monica Wrang montessorilärare 1-6 år och mulleledare

10 Övrig personal Anna Sunjö barnskötare arbetar i C huset Cathy Rundqvist montessorilärare 1-6 år arbetar i C och D huset Sonja Christensen lokalvårdare Thomas Lindgren vaktmästare Förskolechef är Catarina Larsson förskollärare och montessorilärare 1-6 år. Biträdande förskolechef är Sofia Thermaenius arbetar på avdelning Pärlan. Vikarier Om vi har behov av att ta in vikarier utifrån har vi ett antal vikarier som vi brukar anlita. Vi tar endast in vikarier som har lämnat utdrag ur belastningsregistret. Tystnadsplikt och anmälan enligt socialtjänstlagen Tystnadsplikt enligt 29 kap 14 skollagen och anmälan enligt kap 14 1 socialtjänstlagen. All personal har tystnadsplikt och är samtidigt skyldiga enligt lag att anmäla tills socialnämnden om vi på något sätt märker att ett barn far illa. Ömsesidig förväntan Det här kan ni föräldrar förvänta er av oss pedagoger: Att vi: ü strävar efter att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna till förskolan. ü för en öppen dialog med er. För oss är kommunikationen mycket viktig för att det ska fungera bra för era barn när de är på förskolan. ü erbjuder en trygg, trivsam och väl förberedd miljö. ü bedriver en verksamhet efter förskolans läroplan Lpfö-98 (rev.2010.) ü för individuell dokumentation och ser varje barn i dess utvecklingsfas. ü lyssnar på barnet och ser till varje individs behov. ü erbjuder er utvecklingssamtal 1 gång per termin. ü erbjuder samråds/föräldramöte 1 gång per termin. ü erbjuder möjlighet att komma och besöka verksamheten när ni så önskar. ü förmedlar en positiv anda på förskolan. ü ser och pratar med varje barn varje dag. ü är förebilder för barnen. ü Vi lägger stor vikt vid att bemöta barnet med respekt, vänlighet och hänsyn.

11 Det här förväntar förskolan sig av dig som förälder: Att du: ü håller tiderna du fyllt i på schemat och ringer om du blir försenad. ü uppdaterar schema vid ändring. ü ansvarar för att barnet har kläder och skor som behövs för att ert barn ska kunna delta i vår verksamhet inklusive extra kläder samt regnkläder. Märk barnets kläder med namn och titta igenom ert barns korg med jämna mellanrum. ü anmäler barnets ledighet eller sjukdom till förskolan senast kl ü låter ditt barn vara hemma och kurera sig vid sjukdom, samt friskanmäler innan de kommer tillbaka till förskolan. ü för en öppen dialog med pedagogerna på förskolan. Vi kan bara förbättra sånt vi får kännedom om. ü informerar oss om någon annan än ni föräldrar som ska hämta ert barn. ü tar del av information som kommer från oss. ü kommer på samråds-/föräldramöten samt på temakvällar om montessoripedagogiken. ü tar del av vår verksamhetsplan, trygghetsplan, likabehandlingsplan. ü deltar i kommunens attitydundersökning gällande förskolan samt förskolans egna utvärderingar. ü för era barns säkerhets skull är noga med att stänga grinden, dörren när ni kommer eller går. ü vid lämning kommer in och lämnar över ditt barn till en pedagog för att ert barn ska få en trygg överlämning. ü ansvarar för att ditt barn är friskt och utvilat när de kommer till förskolan. ü informerar oss om barnets ev. allergier, specialkost eller sjukdomar. ü inte låter ditt barn ta med leksaker, godis eller pengar till förskolan. ü om ert barn råkat få med något material/leksak från förskolan lämnar tillbaka det. ü är en god förebild för ditt eget och andras barn när du vistas på förskolan.

12 KONTAKTINFORMATION Adress Vår adress är: Svanögatan 52 54, Rydebäck Telefonnummer Pärlan och Musslan Sjöhästen, Sjöstjärnan och Delfinen Snäckan, Anemonen och Korallen Förskolechef: Catarina Larsson och mejl Vi har telefonsvarare som ni kan lämna meddelande på om vi inte svarar. Mellan klockan har vi svårt att hinna med att svara, om ni måste komma i kontakt med oss omedelbart kan ni ringa förskolechefs mobiltelefon. Vi har en hemsida. Adressen är: Vi kommer snart byta hemsideadress. Den nya blir Vår mejladress är Vi kommer snart byta mejladress. Vi återkommer med den nya. Vår blogg är: RydebacksMontessori.blogspot.com Med vänliga hälsningar från all personal på Rydebäcks Montessoriförskola

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Välkommen till Sture!

Välkommen till Sture! Välkommen till Sture! En föräldrakooperativ förskola i Örby Föräldrakooperativet Sture Lästringevägen 16, 125 42 ÄLVSJÖ Tfn: 08-749 50 65 Org.nr: 716421-1687 e-post: info@sturedagis.nu www.sturedagis.nu

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer