Hälsouniversitetet Linköping Avd för Oto-Rhino-Laryngologi ÖRONPLACERING UNDER TERMIN 7. Typfall 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsouniversitetet Linköping Avd för Oto-Rhino-Laryngologi ÖRONPLACERING UNDER TERMIN 7. Typfall 1"

Transkript

1 SEMINARIUM 1 HESHET Typfall 1 35-årig kvinna, icke rökare. Förskolelärare, tre egna barn. Arbetar heltid. Inhalationssteriod behandlad astma sedan några år, i övrigt frisk. Söker på vårdcentralen p.g.a. heshet. De senaste två åren lätt för att bli hes i samband med övre luftvägsinfektion.. Hesheten sitter kvar länge efter att övriga symtom släppt. Senaste halvåret upplevt att rösten inte håller som tidigare. Blir trött i halsen fram på dagen, blir värre allt eftersom arbetsveckan lider. Bättre under ledigheter. Kan inte sjunga längre. Anamnes, differentialdiagnos och behandling. 1

2 SEMINARIUM 1: HESHET Typfall 2 54-årig försäljare. Haft ventrikel ulcus för 15 år sedan, enbart medicinering. Sista åren inga större bekymmer i från magen. Lätt att få sura uppstötningar. Röker cigaretter/dag sedan 20-års ålder. Måttliga alkoholvanor. I samband med luftvägsinfektion för två år sedan varit hes i 4-6 veckor. Fick antibiotika. Blev bra när semestern började. Nu insjuknat för två månader sedan i förkylning. Snuvan gick över efter tre veckor, men han är fortfarande ordentligt hes. Han har inte varit sjukskriven. Han tycker möjligen att rösten blir något bättre när han vilar den. Han har måttlig rethosta. Han har egentligen inga smärtor. Han har inga sväljningsbesvär. Anamnes, differentialdiagnos och behandling. 2

3 SEMINARIUM 3: HESHET Typfall 3 65-årig man. Sista året lätt andfådd vid ansträngning. Har alltid lite rethosta, lätt blivit hes i samband med infektioner. Arbetar i skogsindustri, pensionerad sedan 2 år p.g.a. andningsbesvären som tolkats som kronisk bronkit. Röker 1 paket cigaretter om dagen, mera förut. Måttliga alkoholvanor. Sökt på vårdcentralen för en månad sedan, tycker det blivit tyngre att andas sedan några månader framförallt nattetid har det blivit försämring. Blivit mera konstant hes. Vid besöket på vårdcentralen för anstaltas om lungröntgen som visade lätt emfysem, ungefär som vid tidigare undersökning. Patienten fick ordinerat Bricanyl. Söker nu igen, tycker inte alls det blivit bättre, snarare tyngre att andas nattetid, måste ibland sitta uppe, hes. Differentialdiagnos? Åtgärder på ds-mottagningen? 3

4 SEMINARIUM 1: HESHET Typfall 4: 7-årig pojke remitteras av skolläkaren/skolsköterskan p.g.a. heshet. I övrigt helt frisk. Är tredje av fyra i syskonskara. Tycker om att spela fotboll, överhuvud tagit mycket aktiv. Hes, sedan några år, troligen i samband med dagisstarten. Föräldrarna upplever inte att han är speciellt hes, man har väl vant sig, och pojken själv är helt obekymrad. Pojkens lärare och talpedagog vill ha det undersökt. Anamnes, differentialdiagnos och behandling. 4

5 SEMINARIUM 2: HÖRSELNEDSÄTTNING HOS BARN Typfall 1 Aktuellt: snart 2 årig flicka remitteras från BVC för misstänkt försenad språkutveckling. Patienten skickad p.g.a. moderns enträgna begäran. I remissen anges att barnet är piggt och vaket samt normalt motoriskt utvecklat, och inremitterande undrar om hörselnedsättning finns. Vilka frågor skulle du ställa till mamman alt. pappan för att komplettera anamnesen? Hur kan man undersöka flickans hörsel? Om hörselnedsättning konstateras, vilka möjliga orsaker kan finnas? Vilka habiliteringsåtgärder kan bli aktuella? 5

6 SEMINARIUM 2: HÖRSELNEDSÄTTNING HOS BARN Typfall 2 Aktuellt: 5-årig gosse som är otit barn och som efter en övre luftvägsinfektion men inte pcbehandlad otit, har klagat över lockkänsla i öronen. Lockkänslan kvarstår efter två månader. Enligt läraren och modern är han inte lika uppmärksam som vanligt. Vilka frågor skulle du ställa till föräldrarna för att komplettera anamnesen? Sannolika otoscopi och tympanometrifynd? Hur kan man undersöka pojkens hörsel? Om patologisk öronstatus och/eller hörselnedsättning konstateras, vilka möjliga orsaker kan finnas? Vilka åtgärder kan bli aktuella? 6

7 SEMINARIUM 3: ONT I HALSEN, SVÅRT ATT SVÄLJA Typfall 1 18-årig man, som för närvarande gör värnplikt. Har haft flera halsflussar som yngre, dock inte de sista två åren. Insjuknat för en vecka sedan med ont i halsen och feber. Han var sjukskriven på förbandet i tre dagar. Han kände sig sedan ganska frisk. Insjuknade igen för en dag sedan och kommer nu åter med ont i halsen. Han har kraftiga smärtor till vänster i halsen. Han har ont i vänster öra. Han känner sig tjock i halsen. Han har endast med svårighet kunnat förtära flytande kost sista dygnet. Han har fått feber, 39 grader. Han talar grötigt. Troligt fynd vid ÖNH status? Trolig diagnos? Differentialdiagnoser? Behandling? 7

8 SEMINARIUM 3: ONT I HALSEN, SVÅRT ATT SVÄLJA Typfall 2 49-årig kvinna, läkemedelsrepresentant, gift, två vuxna barn. Tidigare i stort sett frisk. Röker ca.15 cigaretter/dag. Aktuellt: sedan minst ½ år haft ont i halsen. Hon tycker att det sitter något i svalget, hon måste harkla sig, framför allt på morgonen. Även när hon pratar i sin yrkesutövning återkommer detta behov av harkling. Hon kan få ner all mat. Hon har inte magrat. Differentialdiagnoser? Handläggning? 8

9 SEMINARIUM 3: ONT I HALSEN, SVÅRT ATT SVÄLJA Typfall 3 68-årig man. Tidigare vägarbetare, nu pensionerad. Långvarigt alkoholmissbruk. Kommer till ds - mottagningen på initiativ av anhörig som tycker att mannen sett sjuk ut och gått ner i vikt sista månaderna. Viktnedgång ca.10 kg på fyra månader. Förnekar först sväljningsbesvär men vid närmare diskussion framkommer att han bara får ner flytande, fast föda gör ont vid sväljning och fastnar. Differentialdiagnoser? Utredning? 9

10 SEMINARIUM 3: ONT I HALSEN, SVÅRT ATT SVÄLJA Typfall 4 45-årig lantbrukare. Sedan 3 år tillbaka slem-klumpkänsla i svalget samt sväljningsbesvär. Efter måltider och även nattetid av och till svidande värk bakom sternum med utstrålning till ryggen. Vaknar av besvären och upplever av och till även hjärtklappning och lufthunger. Har svårt att svälja fast föda medan flytande går bättre. Besväras av sura uppstötningar med halsbränna, speciellt vid framåtböjningar. Ibland besvärande hicka. Differentialdiagnoser? Utredning? 10

11 SEMINARIUM 3: ONT I HALSEN, SVÅRT ATT SVÄLJA Typfall 5 75-årig pensionär, tidigare arbetet som generaldirektör. I stort sett frisk sedan tidigare. Röker pipa sedan minst 40 år. Ett paket tobak i veckan f.n. I några års tid haft sväljningsbesvär. Större bitar har lätt fastnat, när han ulkar kommer de upp igen och han kan åter svälja. Sista ½ året progress av besvären. Efter en stunds ätande blir det ofta total stopp och det händer att han sedan får upp odigererad föda i munnen. Minskat 5-6 kg sista månaderna. Differentialdiagnoser? Åtgärder hos distriktsläkaren? 11

12 SEMINARIUM 4: KNÖL PÅ HALSEN NÄSBLÖDNING Typfall 1 23-årig man, tidigare i stort sett frisk. Har i några månaders tid märkt en liten knöl i medellinjen på halsen alldeles över struphuvudet. Den har inte gjort ont. Den har säkert tilltagit i storlek sedan han upptäckte den i samband med rakning. Trolig diagnos! Differentialdiagnoser? Utredning 12

13 SEMINARIUM 4: KNÖL PÅ HALS NÄSBLÖDNING Typfall 2 62-årig affärsföreståndare. Tidigare i stort sett frisk. Ej rökare. I några månader märkt en knöl under vänster käkvinkel. Den har långsamt tilltagit i storlek. Han har ingen värk, inga andra symtom Differentialdiagnoser? Utredning? 13

14 SEMINARIUM 4: KNÖL PÅ HALS NÄSBLÖDNING Typfall 3 Mamma som besöker BVC-mottagning med sin 2 månader gamla dotter. Påpekar att det varje dag blir några droppar vätska på huden, motsvarande området ovanför höger nyckelben nära mitten. Det ser nästan ut som det finns en liten öppning där. Barnet är för övrigt friskt. Diagnos och åtgärder? 14

15 SEMINARIUM 4: KNÖL PÅ HALSEN NÄSBLÖDNING Typfall 4 55-årig lärare. I stort sett tidigare frisk. Haft en tandrotsinfektion för en vecka sedan. Behandlad hos tandläkare. Nu värker inte tanden längre. Varit lite förkyld en vecka. Idag på morgonen fått en kraftig näsblödning höger sida. Den stoppade med hjälp av bomullssudd. Har gått till skolan och utfört sitt arbete. I kväll åter blödning samma sida. Denna gång har den inte stoppat med bomullssudd. Han har nu blött ett par timmar och kommer till vårdcentralen 15

16 Något om innerörats vätskor Per-G Lundquist Hinnlabyrinten i innerörat med sina sinnesceller för förmedling av hörsel- och balansintryck är unik i flera avseenden. Den ligger djupt förborgad i pars petrosa av temporalbenet omfluten av och utfylld av vätska. Den vätska som omger labyrinten och står i kontakt med mellanörat via stigbygel, ovala fönstret och det runda fönstret, benämns perilymfa. Den vätska som finns i labyrinten kallas endolymfa. Den yttre vätskan, perilymfan, kan betraktas som ett ultrafiltrat av blodet och bildas genom diffusion. Även här finns sannolikt sekretoriska områden som bidrar till perilymfans specifitet men som antytts ovan har denna vätska en helt normal extracellulär fördelning av sina joner. Endolymfan är en unik kroppsvätska. Ingenstans, utom i en del körtelsekret, finns en cirkulerande extracellulära vätska med utomordentligt hög halt av kaliumjoner och låg halt av natriumjoner. Detta inversa förhållande, som anses vara av största vikt för sinnescellernas funktion, kan ej upprättas utan en aktiv omsättning av K+, Na+ i innerörat. Runt sinnesepitelytorna finns också sekretoriska epitel, som i analogi med morfologiskt liknande cellslag i exempelvis njurar och ciliarkropp, anses secernera endolymfa. I ductus cochlearis, i snäckan, utgörs hela den laterala väggen den s.k. Stria Vascularis av sådana celler. I den vestibulära delen av labyrinten finns motsvarande celler som i form av en sekretorisk zon omsluter sinnesepitelytorna. Resorbtionen av endolymfan och dess metaboliska produkter sker sannolikt i saccus endolymphaticus, en blint slutande säckliknande del av hinnlabyrinten och som genomsätter temporalbenet via en smal benkanal och mynnar på hjärnskålens insida i bakre skallgropen vid sinus sigmoideus och via ett rikt kapillärplexus har sitt avflöde i detta område. När det gäller energiomsättningen i innerörat sker omsättningen i endolymfan sannolikt ej denna väg utan snabbare, lokalt i sinnescellernas omedelbara närhet. Man kan säga att endolymfatiska cirkulationen är dynamisk, dvs. ett longitudinellt flöde mot saccus endolymphaticus för avlägsnande av sönderfallande celler och andra tunga metaboliter samt ett radiärt, dvs. lokalt flöde för energiomsättning i varje del av labyrinten, där sekretoriska epitel och sinnesepitel finns. 16

17 Något om Örats Anatomi och Fysiologi Ett föreläsningssammandrag P-G Lundquist Ytteröra: Stomme av oregelbundet elastiskt brosk 0,5-1mm tjockt täckt hud på båda sidor som ligger tätt emot perichondriet medför risk för förkalkningar i samband med trauma, blomkåls öra. Enstaka hår och talgkörtlar finns. Yttre hörselgången, meatus acusticus externus: Ovalt rör med i yttre tredjedelen broskstomme och i inre 2 tredjedelarna benstomme. Perichondrium respektive periost, subkutant lager saknas, svagt förhornad hud utan papiller. Rikligt med hår och talgkörtlar i broskdelen. I övre väggen av benigna kanalen dit. Vax eller cerumen, brunt vaxartat sekret från talg och apokrina vaxkörtlar. Hörselgångens form ofta svagt S-formad, rättas lättast ut genom lyftning bakåt uppåt. Trumhinna: Oval skiva 8x 10 mm i diameter, ytterst hud, tjocklek 50µ därefter radiärt bindvävsskikt sedan cirkulärt. Innerst slemhinna från mellanörat med tunt kubiskt epitel centralt infästning av hammarskaftet. Övre delen av trumhinnan pars flaccida med sparsam bindvävsstomme övriga pars tensa. Mellanöra: Platt lådformat hålrum lateralt begränsat av trumhinnan medialt av promontorium framåt nedåt örontrumpeten uppåt bakåt antrum processus mastoideus. Mucosan är delvis cilieförande respirationsvägssepitel rikt kärlförsörjt. Hörselben: Malleus, Incus och Stapes atypiska ben saknande epifyser. Färdigutvecklade i fosterperioden. Örontrumpeten: Närmast mellanörat ben, nedre 2 tredjedelarna brosk i form av vertikal skiva på den mediala sidan delvis övergripande lateralt upptill. Mot pharynx rikligt bägarceller och blandade körtlar. Vårtutskottet: Processus mastoideus. Hos den vuxne så gott som helt bildat av luftförande celler som står i förbindelse med varandra och mot en framåt uppåt liggande hålighet antrum, öppnande sig mot mellanörats bakre övre begränsning delvis begränsat av städet. Taket i mellanörat: Tegmen tympani. Direkt an emot mellersta skallgropen. Atticus den del där hammaren och incus ligger infästade. Botten i mellanörat: Nära bulbus vena jugularis. Främre inre väggen carotis interna. Mediala väggen i övrigt det runda fönstret respektive ovala fönstret med stigbygelplatta. Innerörat: Den egentliga hinnlabyrinten med pars vestibularis, balansdelen. Utriculus den stora säcken med upptill två ampuller den horisontella, med sin ensamma båggång och den 17

18 främre vertikala ampullen med sin båggång, förenad med en bakåt nedifrån kommande vertikal båggång i ett gemensamt crus. Från utriculus en liten gång förenande sig med dito från Sacculus till ductus och senare Saccus Endolymphaticus löpande i aqueductus vestibuli där saccus endo-lymphaticus genomsätter temporalbenet och ligger i en dura duplicatur i bakre skallgropen delvis sammanlödd med sinus sigmoideus. Från sacculus en lite gång, ductus reniens förenade detta system med hörseldelen pars cochlearis. Jämviktsorganet: I utriculus och sacculus två ytor täckta av kalkkristaller(aragonit) i gelatins grundsubstans de s.k. otoliterna. Dessa två ytor, maculae, känner gravitation. I de tre ampullerna sadelformade cristor med gelatinösa cupulae pendlande rörelsen av vätskan i båggångarna. Fysiologisk huvudprincip: Alla sinnesceller i labyrinten ger stimulering vid deras sinneshårsrörelse i riktning med kinocilien. Specifik orientering i ampuller så att horisontella stimuleras vid rörelse i riktning mot utriculus och de båda vertikala ifrån Macula utriculi och sacculi har komplicerad uppbyggnad med skiftande orientering Hörselorganet: Cochlean, en spiralformigt vriden kanal i innerörat med en triangulär säck, ductus cochlearis, med basyta bildande ett elastiskt membran och den yttre väggen utgörande stria vascularis med njurliknande epitel av betydelse för örats energiomsättning. Övre ytan i säcken Réissnér s membran tunn diffusionsbarriär mellan vätskan och säcken, endolymfa och den omgivande perilymfan. Vätskerummet ovanför säcken scala vestibuli i förbindelse med ovala fönstret den undre scala tympani i förbindelse med det runda fönstret. Dessa två hålrum förenade upptill då ductus cochlearis slutar blint. Det Cortiska organet, stomme av stödjeceller stående på basilarmembranet med stolliknande stödjeceller där yttre och inre hårcellerna är stödda. 3 á 4 rader av yttre hårceller och en rad av inre hårceller finns, sträckande sig över hela det cortiska organets längd. Drygt 3000 inre och c.a yttre hårceller i var snäcka. Alla hårceller orienterade med platsen för den avstötta kinociliens centralkropp liggande perifert vettande mot stria vascularis. Radiär avböjning av håren i riktning lateralt perifert ger stimulation, jämför von Békésy. Grov fysiologi: Ljudtrycksvariationerna i hörselgången sätter trumhinnan i rörelse maximal amplitud c.a 0,1 mm överföring via hörselbenen till betydligt mindre ovala fönstret ger större tryck per ytenhet motsvarande förlust av energi luft till vätska. I stort sett samma rörelseamplitud som trumhinnan. Tryckvågen fortplantas genom peri- och endolymfan. Genom interferens i de olika vätskerummen maximal rörelse av basilarmembranet för höga frekvenser närmast mellanörat och får låga frekvenser i snäckans topp. Denna frekvenslokalisation är basprincip, vid låga frekvenser svänger dock hela membranet och vid mycket höga dämpas det ut snabbt. Nervkoden således helt känd. Basilarmymbranets upp och nedsvängande rörelser överföres till sinneshåren som rör sig radiärt genom excentricitet i infästning av hårcellerna jämfört med täckande membranet, membrana tectoria, som stöder mot hårens toppar. Innerörats vätskor: Endolymfa kroppsunik genom mycket hög halt kalium, perilymfa mer lik ultrafiltratat av blod och står delvis i förbindelse med liquorrummet genom akveduktus cochleae. Endolymfan bildas dels i stria vascularis dels av sekretoriska epitel runt alla sinnesepitelytor i den vestibulära delen av labyrinten. Energimetabolism delvis anaurobt 18

19 genom diffusion från endolymfan delvis på vanligt sätt. Energiomsättning sker lokalt runt alla sinnescellerna. Tunga metaboliter degenererande celler m.m. bortförs sannolikt genom långsam vätsketömning dels från den vestibulära dels från den cochleära delen till saccus endolymfaticus där phagocytos och återresorbtion av kalium kan ske. Ototoxiska antibiotika: Kanamycin, Neomycin, Streptomycin, Gentamycin utsöndras aktivt till innerörats endolymfa och ger irreversibla skador vid ofta kortvarig användning speciellt vid njurinsufficiens. Örondroppar såsom Cambison, Otosporin, Codelsol, Decadron med Neomycin, Neo-cortef, Sofradex, får inte användas. Innervation av ytteröra och hörselgång: N. auricularis magna (C3) ytterörats baksida framför allt. N.auriculotemporalis från trigeminus, dels främre övre delen av ytterörat, dels hörselgången och trumhinnan. Gren från vagus via facialiskanalen ut genom foramen stylomastoideum till golvet av yttre hörselgången och dess bakre övergång i ytterörat. Mellanörat övervägande innerverat från nervus tympanicus från glossopharyngeus (10). Trumhinnans insida kan dock även vara delvis innerverad av vagus. Artiell kärlförsörjning ytteröra hörselgång via arteria temporalis och arteria maxillaris. Mellanöra dels ändförgreningar av arteria stylomastoidea, dels pharyngica ascendens samt ibland från arteria meningica media vener motsvarande. Motorisk innervation musculus stapedius via facialis, musculus tensore tympani via nervus mandubularis från trigemenus. Facialis anatomi: se lämpliga anatomiböcker 19

20 Något om örats embryologi Per-G Lundquist Hörsel och balansorganet differentieras från tre källor. Inneröra från otocysten Mellanöra bakre delen av första gälfickan Yttre delen dvs. ytteröra och hörselgång kommer från bakre delen av första gälbågen Inneröra: Både fylogenetiskt och ontogeniteskt uppkommer innerörat tidigast. Mellanöre- och ytteröredelen uppträder ej förrän hos amfibier och högre djurarter. Vid 18:e dagen uppträder en ektoderm förtjockning vid rombencefalon: En omvandling sker senare till vätskefylld otocyst. Denna differentieras i en främre del som kommer att bilda saccus och ductus cochlearis samt en bakre del bildande utriculus och båggångsapparat jämte saccus endolymfaticus. Från bakre undre delen av otocysten frånskiljes en del ektodermala celler och bildar dels ganglion spirale, dels ganglion vestibulare. Specifik utveckling: Saccus endolymfaticus avknoppas från utriculusdelen av otocysten ungefär vid 30:e dagen. Något senare uppkommer en fåra i otocysten, vilken delar densamma i två delar, utriculus och sacculus. Utriculusdelen differentieras ytterligare i båggångarna som är färdiga vid 50:e dagen. Sacculus avsnör ductus cochlearis som till en början är rak, men under tillväxten vrids och vid den 70:e dagen är spiralvriden 2,5 varv. Fram till 6:e månaden tillväxer sedan hinnlabyrinten i storlek. Hinnlabyrinten är inbäddad i mesenchym som vid 5:e veckan omvandlas till brosk och som vid 8:e veckan blir ben. Mellan denna beniga del och hinnlabyrinten uppluckras mesenchymet och bildar det perilymfatiska rummet som inte är helt utvecklat förrän vid 3:e månaden. Sinnesceller: Under 2:a till 3.e månaden differentieras sinnescellerna i vestibularapparaten och ytterligare 1-2 månader senare bildas de inre och yttre hårcellerna i ductus cochlearis Cortiska organ. Mellanöra: Utbildas genom utbuktning från framtarmen, recessus tubo, tympanica, från den 1:a gälfickan. Detta sker vid 3 veckor. Detta utskotts proximala del bildar örontrumpeten, den distala mellanörat. Denna recess, senare mellanöra, växer ut mot ett ektodermalt inbuktande rör, utgörande yttre hörselgången och möter denna vid 6:e månaden. Mötesplatsen bildar således trumhinnan. Hörselben: Dessa utbildas från gälbrosket från de två första gälbågarna. Från den andra bågen. Reicherts brosk, bildas stapes och från den första bågen, Meckels brosk, bildas incus och malleus. Genom tillväxt av mellanörerecessen bäddas hörselbenen in i mesenchym som vid 8:e månaden omvandlas till slemhinna och vid partus luftförande mellanöra. Ytteröra: Yttre hörselgången bildas av bakre delen av första gälbågen, som bildar fåra som växer inåt som rör i riktning mot mellanörat. Detta sker under 3.e till 6.e månaden. Om 20

21 ektodermal platta kvarstår mot trumhinnan bildas ingen komplett hörselgång. Trumhinnan bildas vid förbindelsen mellan yttre hörselgångs- resp mellanöredelen. Aurikeln: Små tuberkler uppkommer vid bakre delen av första gälbågen, dels från den mandibulära-, dels från tungbenssidan. Tragus + främre delen av helix från mandibelsidan, resten från tungbenssidan. Missbildningar av ytterörat ofta förekommande tillsammans med störning i mandibelns utveckling 21

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON Lars Jonsson är överläkare och docent vid öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har under många år arbetat med undervisning för läkare i öppenvården,

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön Kukkunskap [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön RFSU:s drivkraft är att förändra och förbättra människors liv och har så varit ända sedan 1933 då organisationen grundades. RFSU är en politiskt

Läs mer

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Pedagoger och hörtekniker som arbetar med elever med hörselnedsättning ställs inför ett antal frågor i sin strävan att göra

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Reba test. Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics)

Reba test. Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics) Reba test Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics) Välkommen till: Annelie Andersson Mottagning: Konvaljegatan 4 Tidsbeställning: 031 51 08 80 FÖRORD Hösten 2001 var Reimar och

Läs mer

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012.

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Detta är autentiska, lätt redigerade svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin oktober 2012. Varje uppgift

Läs mer

Cochleaimplantat. "att återskapa ett sinne" CI konferens

Cochleaimplantat. att återskapa ett sinne CI konferens k Cochleaimplantat "att återskapa ett sinne" CI konferens Örebro 2 juni 2012 Planering. Arbetet med att ta fram VIS nya Policy kring olika typer av Hörselimplantat var avklarat, nästa steg var att föreslå

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Valpens utveckling 0-49 dygn.

Valpens utveckling 0-49 dygn. Valpens utveckling 0-49 dygn. Vi stannar vid 7 veckors ålder eftersom det är mellan 0 till 7 veckors ålder som valpens beteenden utvecklas snabbast och intensivast. För att förstå denna utveckling ska

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Om det medicinska programarbetet

Om det medicinska programarbetet Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner

Läs mer

Kan inte äta, vill inte äta? - Om en behandlingsmodell av matvägran

Kan inte äta, vill inte äta? - Om en behandlingsmodell av matvägran Kan inte äta, vill inte äta? - Om en behandlingsmodell av matvägran av Ingalill Ek 1. Förord På Folke Bernadottehemmet i Uppsala har vi under många år arbetat med behandling av ätsvårigheter hos barn med

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Retts syndrom, familjevistelse

Retts syndrom, familjevistelse Dokumentation nr 448 Retts syndrom, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 448 Ågrenska 2013 2 Dokumentation nr 448 Ågrenska 2013 3 RETTS SYNDROM Ågrenska arrangerar varje

Läs mer

LÄPP- KÄK- GOMSPALT - en tonårsbroschyr

LÄPP- KÄK- GOMSPALT - en tonårsbroschyr Foto: David Marcusson LÄPP- KÄK- GOMSPALT Tonårstiden är för många en turbulent period i livet och kan upplevas som extra påfrestande om man har LKG. Ditt intresse riktas alltmer utanför familjen. Kompisar

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer