Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner (VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)"

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida, 65p Kortsvarsdel Hud, 2 sidor, 20p Kortsvarsdel Infektion, 4 sidor 20p Kortsvarsdel Reumatologi, 2 sidor, 10p 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna Lycka till! Sidan 1 av??

2 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Neurologi 1. En 47-årig kvinna söker på vårdcentralen för gångsvårigheter. Svårigheterna att gå har uppkommit gradvis under några månader och består främst i en upplevelse av obalans. Det känns som om jag går på kuddar. Hon har sedan tidigare en tablett behandlad hypertoni och en typ II diabetes. Du misstänker en polyneuropati. Vilket fynd i status förväntar du dig bland annat. A. Babinskis tecken finns bilateralt B. Felpekning vid finger-näs C. Fotklonus D. Känselnedsättning i vä hand och ben E. Nedsatta reflexer distalt symmetriskt 2. En 82-årig man söker på akuten då han insjuknat med plötsligt påkommen hängande mungipa på vä sida samt lite lätt sluddrigt tal en timme tidigare, vilket bekräftas av din kliniska undersökning. Du gör en akut CT-hjärna som visar ett ca. 3 mm brett diskret kroniskt subduralhematom på vä sida utan expansiv effekt. Efter undersökningen vill patienten gå hem då symtomen nu helt har gått över. Varför vill du bestämt avråda patienten från att gå hem utan istället låta sig läggas in för observation? A. Detta är en TIA-attack vilken kräver vidare utredning B. Han ska utredas för ökad blödningsbenägenhet C. Hög risk för inklämning pga hematomet D. Subduralhematomet innebär hög risk för epileptiska anfall E. Subduralhematomet måste opereras akut 3. En 42-årig man söker dig på vårdcentralen. Han är orolig för att hans händer börjat skaka. Hustruns far, som också lider av skakningar i händerna, har nyligen fått diagnosen Parkinsons sjukdom vilket är en av källorna till oron. Vilket/vilka påstående angående tremor vid Parkinsons sjukdom är sant? A. Tremorn uppkommer vid aktivering av handen B. Tremorn uppkommer i vila och försvinner vid aktivitet C. Tremorn lindras betydligt vid intag av små doser alkohol D. B och C E. A och C 4. En 45-årig man söker på medicinakuten dit han kört själv. Han berättar att han någon timme tidigare, i samband med ett toalettbesök, insjuknat med huvudvärk. Värken kom plötsligt och upplevdes som intensiv. Värken har vid besöket hos dig i allt väsentligt gått över. Han har migrän i anamnesen sedan tidigare men känner inte igen nuvarande värk. Han är lätt ljuskänslig, neurologiskt status är normalt i övrigt. Du skickar honom på en CT-hjärna som är normal. Hur handlägger du nu fallet? A. Det kan inte vara ett warning leak eftersom det inte föreligger påtagliga neurologiska bortfall. Lugnande besked och hemgång. Sidan 2 av?? [Neurologi]

3 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 B. Lägger in pat och upprepar CT-hjärna efter 12 timmar C. Omedelbar lumbalpunktion D. Pat lägges in för en lumbalpunktion 12 timmar efter symtomdebut E. Pat skickas hem, beställer poliklinisk MR-hjärna 5. En 45-årig kvinna söker dig på vårdcentralen pga några veckors symtom från hö axel. Hon berättar att hon vaknat en tidig morgon med en intensiv värk över axeln som dock lindrades ganska snabbt och gick över inom en vecka. Hon noterade tidigt i förloppet en svaghet i axeln och armen som kvarstått. Vid undersökning noterar du svaghet vid abduktion i axeln, svaghet vid flexion i armbågsleden samt en hö sidig vingskapula. Reflexerna är svaga i triceps samt biceps på hö sida, övriga normala. Du noterar muskelatrofier över deltoideus- och bicepsmuskulatur. Babinskis tecken finns inte. Övrigt i neurologiskt status är normalt. Var är lesionen mest sannolikt belägen? A. Cervikal ryggmärg B. Enskild rot C. Enskild nerv D. Hjärnstammen E. Plexus brakialis 6. En man i 60-års åldern söker på akutmottagningen pga dubbelseende. Han har sedan tidigare en hypertoni och en tablettbehandlad diabetes. Patienten berättar att han en morgon för någon dag sedan vaknat med dubbelseende som sedan dess hållit i sig konstant. I status noterar du att hö öga står lätt abducerat då pat ombedes titta rakt fram. Patienten anger ökat dubbelseende vid blickriktning åt vänster. Pupillfunktion är ua. Ingen ptos. Övriga kranialnerver och neurologiskt status är normalt. Vad är den mest sannolika orsaken till symtomen? A. Aneurysm invid bakre kommunikanten på hö sida B. Infarkt i hö n. occulomotorius C. Nydebuterad Myastenia Gravis D. Tentorieinklämmning pga supratentoriell expansivitet E. Trombos i sinus cavernosus hö 7. En 78-årig kvinna med hypertoni kommer in akut efter att hastigt ha insjuknat med svaghet i höger sida. Vid din neurologiska undersökning noteras en ögonmotorikstörning, vä öga följer inte med vid blickriktning åt vä. Det finns en vä sidig hängande mungipa. Patienten har en högersidig hemipares med diskret nedsatt känsel. Babinskis tecken finns på hö sida. Patienten talar sluddrigt och upplever svårigheter att svälja. Något annat upptäcker du inte. Var bör lesionen mest sannolikt vara lokaliserad? A. Cervikal ryggmärg B. Hjärnstam C. Kortikalt på vä sida D. Lillhjärnan vä sida Sidan 3 av?? [Neurologi]

4 Fråga 7 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 E. Supratentoriellt subkortikalt hö sida 8. Du utreder en 75-årig kvinna som sökt vårdcentralen pga en långsamt progredierande gång- och balansstörning. Du har vid första besöket konstaterat en viss kognitiv nedsättning utöver de motoriska problemen. En CT av hjärnan har visat vidgade ventriklar och röntgenläkaren undrar om detta kan vara en normaltryckshydrocephalus. Du tycker att den kliniska bilden kan stämma med detta och du skickar pat vidare för ytterligare utredning. Vilken av nedanstående utredningar kan i första hand bli aktuell? A. EMG B. Lp med 3 rörstest C. MR hjärna D. Neurografi E. Tapptest 9. En 43-årig man, rökare men i övrigt frisk söker dig på medicinens akutmottagning. Han berättar att han dagen innan då han skulle köra tilljobbet plötsligt fick ont i vä sida av ansiktet och kring vä öga. Värken var intensiv till en början men gick sedan tillbaka. Någon liknande värk har han aldrig tidigare känt. Han noterade dagen efter debuten att vä ögonlock hängde ned något och att vä pupill förefaller mindre än hö. I neurologiskt status noterar du ett Horners syndrom på vä sida, i övrigt är status normalt. Du misstänker nu... A. Carotisdissektion B. Hortons huvudvärk C. Migrän D. Sinustrombos E. Subarachnoidalblödning 10. Du har som AT-läkare träffat en 36-årig kvinna som har sökt medicinens akutmottagning. Hon har upplevt ett flertal minutlånga episoder på senare tid då hon plötsligt fått svårigheter att tala kopplat med en lätt svaghet i hö hand. En utredning med CT och sedermera MR hjärna har visat ett astrocytom frontotemporalt på vä sida. Du misstänker att patienten drabbats av partiella epileptiska anfall till följd av tumören. Vilken antiepileptisk behandling är förstahandsmedel? A. Fenytoin R (Fenantoin) B. Keppra R (levetiracetam) C. Lamotrigin R (lamotrigin) D. Tegretol Retard R (karbamazepin) E. Topimax R (topiramat) 11. En 43-årig kvinna inkommer pga huvudvärk som debuterade plötsligt när hon putsade sina fönster. Vid insjuknandet kände sig patienten vimmelkantig och fick gå och lägga sig. Då huvudvärken ej gav med sig Sidan 4 av?? [Neurologi]

5 Fråga 11 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 söker hon efter några timmar på akuten. Du är medicinjour och undersöker patienten. Hon är kontaktbar men trött och smärtpåverkad. Hon rör samtliga extremiteter utan sidoskillnad. Pupillerna är runda och ljusreagerande, vänster pupill är dock vidare än höger som är normalstor. Hon anger dubbelseende vid blickriktning åt höger. BT 170/90. Puls 90. Temp 37,5. Möjlig förklaring: A. Subarachnoidalblödning B. Rupturerat bakre communicantaneurysm C. Rupturerat pericallosaaneurysm D. Occulomotoriuspares höger E. Occulomotoriuspares vänster F. A+D G. A+B+E 12. En 28-årig man cyklar en regnig höstkväll utan hjälm, bländas av en bil. Han svänger till mot trottoarkanten, faller och slår i huvudet. Han svimmar av kortvarigt. Han försöker sedan resa sig men är omtumlad och blir liggandes. Bilisten, som stannat, tycker sig efter cirka 10 minuter ej riktigt få kontakt med mannen och ringer därför ambulans. Vid inkomsten till sjukhuset i Karlskrona 30 minuter senare undersöker Du som kirurgjour patienten. Han svarar nu ej på tilltal. Han lokaliserar men avvärjer ej på central smärtstimulering. BT 180/80. Puls 60. Spontanandas. Rör hö arm och ben sämre än vänster. Vänster pupill är vidare än höger, bägge ljusreagerande. Det droppar blod ur vänster öra. Du beslutar om urakut CT skalle som visar 1,5 cm tjockt epiduralhematom temporoparietalt vänster sida. Efter detta noterar du att pat ej längre lokaliserar utan har endast undandragande rörelse på smärta. Vilken/vilka åtgärder vidtar du härnäst? A. Fortsatt observation ny bedömning vid försämring B. Intubation C. Ringa neurokirurgjouren D. Lumbalpunktion E. Mannitol-infusin 500 ml F. Akut trepanation i Karlskrona med inkallad kirurgbakjour G. A+C+D+E H. B+C+E+F I. B+D+F 13. En 48-årig kvinna vårdas i respirator på intensivvårdsavdelning pga en stor intracerebral blödning i hö hemisfär. Eftersom hon redan vid inkomsten var djupt medvetslös med extensionsrigiditet vid smärtstimulering och sedan under följande dygnet ej förbättrats, trots respiratorvård och hyperventilation, blev hon ej övertagen till Neurokirurgisk klinik. På andra dygnet utsättes all farmakologisk terapi. Pat reagerar ej längre på kraftig smärtstimulering i käkvinkeln. Pupillerna är medelvida och ljusstela. Temperatur 37,5 grader. Blodtryck 90/60. puls 86. Du är just färdig med AT, har blivit leg läkare och går under helgen jour på anestesiavdelningen. Vilken åtgärd är lämpligast att du vidtar i denna situation? A. Du ber sjuksköterskan att snarast få fram en uppgift från donationsregistret huruvida pat är positiv till organdonation. Sidan 5 av?? [Neurologi]

6 Fråga 13 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 B. Du stänger av respiratorn pga att fortsatt behandling bedöms meningslös. C. Du återupptar all behandling då tillståndet mycket väl kan vara reversibelt. D. Du kontaktar transplantationscentrum för att snarast genomföra organdonation. E. Du ordinerar aortocervikal angiografi för att se att pat har upphävd cirkulation till hjärnan. F. Du frågar bakjouren om att göra klinisk neurologisk hjärndödsdiagnostik inklusive apnoetest vid två tillfällen med två timmars intervall. 14. Vid Lewybodydemens är det framför allt en sak som är mycket viktig nämligen att: A. Behandla hypertoni B. Belägga dopaminbristen med DAT-scan C. Se till att patienten får dagverksamhet D. Undvika behandling med traditionella neuroleptika E. Utreda om det finns vaskulära förändringar 15. Vilka sjukdomar har framför allt brist på acetylkolin (och kan behandlas med acetylkolinesterashämmare)? A. Alzheimers sjukdom och frontotemporallobsdemens B. Alzheimers sjukdom och lewybodydemens C. Alzheimers sjukdom och vaskulär demens D. Frontotemporallobsdemens och vaskulär demens E. Lewybodydemens och frontotemporallobsdemens 16. En 56-årig kvinna som under dagen periodvis tett sig annorlunda och som sedan upptäcks på sitt arbetsrum liggande på golvet. Vid inkomsten noteras BT 150/90, regelbunden hjärtrytm, EKG väsentligen ua. Pat är lätt motoriskt orolig, rör symmetriskt på alla extremiteter, pupillerna är normalstora och reagerar ua på ljus. Ger ingen adekvat kontakt men är vaken. Medverkar dåligt Vid test av ögonmotorik flackar ögonen i rummet, och du ser parallella ögon axlar, med till synes normalt rörelseomfång av ögonen. Vilket eller vilka fynd i status talar för att hjärnstammen fungerar? A. Rör symmetriskt på alla extremiteter B. Pupiller normalstora, reagerar ua på ljus C. Ögonmotorik flackande ögon, parallella ögonaxlar D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 17. En 60-årig kvinna söker för ögonpåverkan. Hon är tidigare frisk men har under det senaste året utvecklat ptos av varierande grad, bilateralt. Har märkt av dubbelseende ibland då hon tittat på TV eller läst en bok. I övrigt känner hon sig frisk och kan inte uppvisa några symtom från kranialnerver i övrigt eller extremiteter. Du misstänker Myastenia Gravis. Vilken av följande undersökningar är lämpligast att utföra om du har denna misstanke? Sidan 6 av?? [Neurologi]

7 Fråga 17 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 A. Blodprov för kontroll av anti-dna-antikroppar B. CT buk C. CT thorax D. LP med kontroll av IgG-index E. Neurografi med nervledningshastighet 18. En 22-årig högerhänt kvinna med tidigare huvudvärksbesvär. Huvudvärken började för 9 månader sedan. Till en början kom huvudvärken någon gång per månad, men de senaste 1-2 månaderna kommer huvudvärken en gång i veckan. Ofta samtidigt illamående och vid något tillfälle också kräkts. Huvudvärken känns som dunkande värk vid höger eller vänster tinning. Pågår omkring 12 timmar. Brukar ta paracetamol och sedan sova bort huvudvärken i ett mörkt rum. Är ljus- och ljudkänslig när huvudvärken pågår. En mor och moster har huvudvärk. Neurologiskt status är normalt. Lämpligaste åtgärd att rekommendera? A. NSAID vid huvudvärk, betablockerare som förebyggande B. NSAID vid huvuvärk, ingen förebyggande medicin C. Rekommendera patienten sluta med paracetamol som kan ha framkallat huvudvärken D. Remiss sjukgymnast för avspänningsgymnastik E. Sumatriptan vid huvudvärk, betablockerare som förebyggande F. Sumatriptan vid huvuvärk, ingen förebyggande medicin G. Vänta med behandling, först måste CT/MR hjärna utföras för att utesluta intrakraniell process 19. En 30-årig kvinna söker med en veckas anamnes på koordinationsproblem i händer och fötter. Balansen har försämrats under denna tid. Symtomen debuterade relativt akut och tilltog först under några dagar men har sedan stått konstanta. I tidigare sjukhistoria framkommer att patienten för ett år sedan under fjällvandring drabbades av svaghet i höger arm. Detta kom ganska akut och satt i under ca en månads tid men förbättrades gradvis under denna tid. Patienten skyllde svagheten på att ryggsäcken kunde ha skavt och sökte inte läkare. För 10 år sedan drabbades patienten relativt hastigt av övergående synnedsättning på höger öga samt smärtor vid ögonrörelser. Dessa symtom gick över inom loppet av några månader. Patienten sökte i akutskedet på sin vårdcentral som då inte fann något anmärkningsvärt förutom måttligt nedsatt visus på höger öga. Oftalmoskopi var då normal. Eftersom hon inte hade några andra symtom vidtogs inga ytterligare åtgärder. I aktuellt status noteras en måttlig felpekning vid finger-näsprov bilat. samt att Rombergs test visar falltendens odeciderad fallriktning. Vid knä-hälprov framkommer måttliga koordinations-svårigheter bilateralt. Vilken behandling kan troligast komma att bli aktuell i första hand i nu-läget? A. Azatioprin (Imurel) B. B12-injektioner C. β-interferon D. Doxycyklin E. Högdos Iv immunglobulin F. Riluzole (Rilutec) Sidan 7 av?? [Neurologi]

8 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En 77-årig kvinna insjuknade för en månad sedan med svaghet i höger arm. Sökte på akuten för detta, CT skalle var ua. EKG visade förmaksflimmer. Ultraljud halskärl visade höggradig stenos höger carotis interna. Blodtrycket var 135/85. Patienten förbättrades och skickades hem med följande mediciner: acetylsalicylsyra (Trombyl) 320 mg per dag och simvastatin 20 mg till natten. Vid återbesök till dig rapporterar patienten att hon mår utmärkt. Det enda som du hittar i rutin-nervstatus är lätt sänkning och pronation hö vid armar framåt sträck. Blodtryck 135/85. Lämpligaste åtgärd av följande alternativ? A. Byt från acetylsalicylsyra till warfarin B. Fortsätta med oförändrad behandling C. Kontroll blodfetter, vid behov öka simvastatin D. Lägg till blodtrycksbehandling med ACE-hämmare/tiazid-diuretikum E. Minska till acetylsalicylsyra 160 mg per dag F. Ny CT för att visualisera skadan G. Remiss kärlkirurg för operation av carotisstenos 21. Vilket/vilka av nedanstående bansystem anses ofta uppvisa kliniska tecken på påverkan vid vitamin B12- brist? A. Tractus corticospinalis B. Tractus spinothalamicus lateralis C. Baksträngarna D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 22. En 35-årig man. Tidigare frisk. I går smygande debut av huvudvärk, som förvärrades successivt under några timmar. Värk i hela huvudet. Samtidig yrsel, svårt att fästa blicken, medföljande sambo har upplevt att patienten stapplar fram. Huvudvärken har fortsatt även idag. Pat har känt att smak och lukt har förändrats. Illamående, men inga kräkningar. Inkommer nu till akutmottagningen. Status: At: Lätt smärtpåverkad. Ingen vilodyspné. Inga perifera inkomp-tecken. Ingen nackstyvhet. Temp: 37,7 grader. Cor: Regelbunden rytm, frekvens 84, inga hörbara blåsljud. Pulm: Vesikulära andningsljud bilat. Bltr: 160/95. EKG normalt. P-glc=5,5 mmol/l. SaO2 99%. Neurologiskt status: Möjligen går patienten något långsamt, osäkert. I övrigt enligt rutinnervstatusschablon normalt fynd. Patienten skickas för undersökning med akut CT skalle. På röntgen direkt efter undersökningen (som är normal) får patienten ryckningar i armar och ben och blir okontaktbar under sekunder. Anfallet går över och patienten är vaken men trött. Dock noteras mycket lätt men dock reproducerbar pronation och sänkning höger vid armar framåt sträck. Viktigaste åtgärd nu? A. Iv Acyklovir (Geavir R ) B. Iv B1-vitamin (Betabion/Neurbion R ) C. Iv Diazepam (Stesolid R ) Sidan 8 av?? [Neurologi]

9 Fråga 22 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Iv Fosfenytoin (Pro-Epanutin R ) E. Iv Trombolysbehandling årig kvinna. Har för tre månader sedan börjat märka att höger fot inte riktigt följer med vid gång. Besvären har tilltagit och därför söker nu patienten på vårdcentralen. Vid undersökning noteras att talet är lite sluddrigt. Kraften för abduktion i höger armbåge måttligt nedsatt. Fascikulationer ses vid tungränderna bilateralt. Tunnare muskulatur på framsidan av höger vad. Muskelsträckreflexer svaga i armar och ben. Babinskis tecken ses vänster, saknas höger. Känsel normal. Inga sfinktersymtom. Du misstänker en neurologisk diagnos i första hand. Vilken av följande undersökningar bör i första hand göras för att få stöd för att denna diagnos föreligger? A. Blodprov på CK B. Blodprov T4, TSH C. Elektroneurografi - ENeG D. EMG med repetitiv nervstimulering E. LP med isoelektrisk fokusering och celler och IgG-index F. MR hjärna och ryggmärg G. Muskelbiopsi H. Nål-EMG 24. En 50-årig man har sista veckan haft attacker av svår halvsidig huvudvärk. Attackerna sitter vid höger öga och pågår omkring 45 minuter varje gång. Hade liknande besvär under 1 månad för ett år sedan men det gick sedan över den gången. Attackerna som nu återkommit är mycket besvärliga och patienten blir röd i ögat som rinner i samband med attackerna. Rinner även i näsan. Patienten har nu i kväll varit på en pub för att titta på fotboll på storbilds-tv. Drack då 1 stort glas starköl. Omkring 45 minuter senare fick patienten en ny attack och söker nu akut för detta. I status finner du smärtpåverkad man, rodnat höger öga som tårar sig och det rinner i höger näsborre. Åtgärd i första hand? A. Inj Ketogan R (ketobemidon) / morfin sc B. Inj Proepanutin R (fos-fenytoin) iv C. Inj Seloken R (metoprolol) iv D. Inj Solucortef R (hydrocortison) iv E. Remiss CT-angio för att utesluta arteriellt aneurysm F. Syrgas inhalation 5-7 l/min 25. En 42-årig kvinna, tidigare frisk insjuknar med epileptiska anfall där utredning med CT skalle visar en kontrastladdande tumör med viss medellinje-överskjutning och omgivande ödem, frontotemporalt på höger sida. Blodtryck 190/100. Lämplig behandling(ar) i första hand mot ödemet? A. Antiinflammatorisk behandling med NSAID iv B. Iv Furosemid (impugan R /furix R ) C. Iv Osmoterapi med mannitol/urea Sidan 9 av?? [Neurologi]

10 Fråga 25 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Iv. Steroider E. Hyperventilationsbehandling F. Per oral försiktig blodtryckssänkning med metoprolol (Seloken R )/enalapril ACE-hämmare Sidan 10 av?? [Neurologi]

11 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oftalmologi 26. A. Centralvenstrombos [6 p] B. Farmakologisk störning C. Glaskroppsavlossning D. Migrän E. Näthinneavlossning F. Optikusinfarkt G. Optikusneurit H. Våt makuladegeneration För vart och ett av fallen a f nedan ange mest sannolika diagnos ur ovanstående lista A H 29-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Synbesvär i vänster öga sedan ett dygn. Successivt tilltagande suddighet centralt i synfältet. Tilltagande svårigheter att läsa. Lätt smärta vid ögonrörelser. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill ua lätt afferent defekt G Optikusneurit 62-årig man. Använder glasögon (+2.5) vid läsning. Tidigare subjektivt ögonfrisk i övrigt. Plötsliga synbesvär i höger öga för tre timmar sedan. Upplever det som ett litet kommatecken som flyter runt ganska centralt i synfältet. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus litet rörligt streck ua Pupill ua ua C Glaskroppsavlossning (c) 67-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Märkte när hon vaknade i morse att hon knappt kunde se alls med höger öga. Allt är dimmigt. Ingen smärta. Sidan 11 av?? [Oftalmologi]

12 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Status: Höger Vänster Synskärpa Handrörelser 1.0 Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill uttalad afferent defekt ua (c) A Centralvenstrombos (d) 21-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Plötsliga synbesvär i bägge ögonen för tre timmar sedan. Ett sågtandsliknande mönster som flimmrade omedelbart till höger om fixationspunkten i båda ögonen. Försvann gradvis efter 10 minuter. Lätt huvudvärk i efterförloppet. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill ua ua (d) D Migrän (e) 56-årig man. Myop sedan tonåren. Nu glasögon (-4.0) bilateralt. Tidigare subjektivt ögonfrisk i övrigt. Plötsliga synbesvär i höger öga för en timme sedan. Initialt en mängd småprickar i synfältet och därefter en successivt tilltagande skugga långt temporalt i synfältet. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus en del rörliga moln och prickar ua Pupill ua ua (e) E Näthinneavlossning Sidan 12 av?? [Oftalmologi]

13 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (f) 47-årig man. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Använder glasögon (+1.5) vid läsning. Plötsliga synbesvär i höger öga för fyra timmar sedan. Synen försvann helt och under loppet av någon sekund och har ej återkommit. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa ej perception 1.0 Synfält enl Donders ser ej ua Genomfallande ljus ua ua Pupill total afferent defekt ua (f) F Optikusinfarkt 27. A. Antibiotikasalva [5 p] B. Antihistamindroppar C. Bedövningssalva D. Indifferent ögonsalva E. Kortisondroppar F. Remiss till ögonklinik akut G. Remiss till ögonklinik (ej akut) H. Remiss till ögonklinik (ej akut) samt antibiotikasalva I. Remiss till öron-näs-halsklinik akut För vart och ett av fallen a h nedan ange den mest adekvata åtgärden på vårdcentralsnivå ur listan A I ovan 31-årig man som för en timme sedan böjde sig mot en Yucca-palm och det stack till i vänstra ögat. Det gör nu ont varje gång han blinkar. Ögat rinner mycket och synen är något suddig. Med stenopeiskt hål blir synskärpan 1.0 på vänster öga. A Antibiotikasalva (kornealerosion) 7-årig pojke som för 30 minuter sedan träffades av ett träsvärd i höger öga i samband med lek med lillebror. Ögat är blekt bortsett från en smärre subkonjunktival blödning temporalt. Kornea är klar och pupillen är normal inklusive reaktioner. Du ser inget blod i främre kammaren. I nedre ögonloclet ser du ett genomgripande sår som engagerar ögonlockskanten och är beläget 2 mm medialt om nedre tårkanalikelmynningen. Synen är subjektivt normal. F Akut remiss ögon (tårvägsskada?) Sidan 13 av?? [Oftalmologi]

14 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (c) 54-årig svetsare som för fem timmar sedan var tvungen att ta av sig sitt skyddsvisir för att se tillräckligt bra i samband med svetsningen. Han kommer nu med uttalad värk i bägge ögonen. Han har svårt att öppna ögonen. Du finner livlig blandad injektion. Hela kornea har en diffust ruggig yta. Du hittar ingen främmande kropp. Synskärpan är 0.5 okorrigerat bilateralt. (c) DA ev C Indiff/antibiotikasalva ev bedövning (svetsblänk) (d) 24-årig byggnadsarbetare som i samband med att han slog med hammare mot en metallskena kände att något kom upp i höger öga. Han har en svag värkkänsla i ögat och det irriterar något när han blinkar. Han ser suddigt efter det inträffade. Synen är 0.4 okorrigerat. (d) Bild till fråga 27d Färgbild finns på F Akut remiss ögon (perforation) separat blad (e) 26-årig kvinna som i samband med fotbollsmatch fick ett slag i vänster öga av målvaktens armbåge då hon skulle nicka bollen. Hon har ett hematom i nedre ögonlocket på vänster sida och en liten subkonjunktival blödning nedåt. Kornea är blank och pupillen är normal inklusive reaktioner. Synen är 1.0 bilateralt. Vid blick uppåt ser hon dubbelt. (e) I ev F Akut remiss ÖNH, ev ögon (orbitafraktur) (f) 59-årig kvinna från Irak. Hon har sedan många år haft en förändring i vänster öga. Den har tillväxt något sista året. Hon har ingen värk och synen är 1.0 på bägge ögonen. (f) Bild till fråga 27f Färgbild finns på G remiss ögon (pterygium) separat blad Sidan 14 av?? [Oftalmologi]

15 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (g) 71-årig man som sedan några månader har tilltagande besvär av skavningskänsla i vänster öga. Han har ingen värk och synen är 1.0 på bägge ögonen. (g) Bild till fråga 27g Färgbild finns på H, remiss ögon + antibiotikasalva...kan även få tejp... separat (entropion) blad (h) 27-årig kvinna som bär kontaktlinser. Sedan två dagar tilltagande skavningskänsla i vänster öga. Hon har ingen värk. Synen är 1.0 med (-1.0) bilateralt. (h) Bild till fråga 27h Färgbild finns på F akut remiss ögon (keratit) separat blad Vilket av följande påståenden om ålderrelaterad maculadegeneration är inte korrekt? 28. A. Frekvensen av åldersrelaterad maculadegeneration ökar med ökande ålder. B. Maculadegeneration ger förstorad blind fläck vid synfältsundersökning C. Torr maculadegeneration kan övergå i våt maculadegeneration. D. Våt maculadegeneration ska remitteras akut till ögonklinik. 29. Viket av följande påstående rörande skelning är korrekt? A. Skelning kan botas med glasögon B. Alla typer av skelning är medfödda C. Om man opererar en skelning så att ögonen blir rättställda så utvecklas full samsyn D. Ett barn med alternerande skelning löper aldrig risk för amblyopi Sidan 15 av?? [Oftalmologi]

16 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Sven 68 år söker öppenvårdscentralen pga synnedsättning. Du oftalmoskoperar och finner det fynd som visas på bilden. Du bedömer detta som A. Fynd orsakat av intrakraniell tryckstegring B. Fynd orsakat av glaukom C. Centralartärocklusion D. Centralvenstrombos Bild till fråga 30 Färgbild finns på separat blad 31. Sven 24 år gammal söker Dig på VC i Svedala för att han i 3 dagar haft skav och irritation i vänster öga. Han har också blivit mer och mer röd i ögat. Du tittar på hans öga och ser en ojämnhet i corneas speglande yta varför Du färgar tårvätskan med fluorescein. Du ser att fluoresceinet fäster sig i ojämnheten som på bilden. Vilket av följande diagnoser rör det sig om? A. Cornealerosion B. Herpeskeratit C. Marginaliskeratit [2 p] D. Akutglaukom E. Iridocyklit Bild till fråga 31 Färgbild finns på separat blad Hur ska du handlägga fallet (i föregående fråga)? A. Expektans B. Chloromycetinsalva i tre dagar C. Tårsubstitut D. Akut remiss till ögonklinik E. Icke akut remiss till ögonklinik Sidan 16 av?? [Oftalmologi]

17 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT årig man kontrolleras för diabetes. Vid kontrollbesök klagar han över huvudvärk och trötthet och vid din rutinmässiga ögonspegling finner du bild som visas på fotot. Patienten anger normal syn. Anamnes och ögonbottenfynd talar för: A. Centralvenstrombos B. Diabetesretinopathi C. Opticusneurit D. Staspapill Bild till fråga 32 Färgbild finns på separat blad Sidan 17 av?? [Oftalmologi]

18 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oto-rhino-laryngologi 33. Tympanometri är en värdefull metod för att a. Avslöja små hål på trumhinnan. b. Kontrollera om plaströr inte fungerar c. För att diagnostisera akut otit d. Skilja på bullerskada och överrörlig trumhinna som skulle kunna var tecken på hörselbens avbrott Vilka av ovanstående är rätt? A. a B. a+b C. a+b+d D. b+c E. b+d 34. Urban 3 år har bara varit lite snorig i ett par dagar och pigg. Idag på morgonen var han svullen och röd från mediala ögonvrån upp på ögonlocket. Syn och ögonrörelser är ua. Patienten har ingen ögon- eller huvudvärk. Mamma tar Urban till ögonläkaren som efter undersökning remitterar vidare till dig som jour på öron. a. CT b. Nasofarynxodling c. Intravenös antibiotika d. Peroral antibiotika e. Steroider Vilket handlägning är mest adekvat i detta läget? A. a+d B. b+d+e C. b+c+e D. b+d E. d 35. Tommy har efter ett besök på en svartklubb i Malmö hamnat i handgemäng med en annan gäst. Han får ett ordentligt slag mot näsan och hör hur det knakar till. Eftersom han fortfarande kände sig rejält berusad gick han hem för att sova ruset av sig. Morgonen därpå har han ganska suddiga minnen av vad som hänt. Han konstaterar dock att näsan sitter där den ska och beslutar att inte gå till akuten. Det rinner en vattning snuva från hö näsborre och efter några dagar börjar han få ont i huvudet. Vad tror du han har drabbats av? A. Commotio B. Likvorläckage C. Septumhematom Sidan 18 av?? [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 35 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Sinuit till följd av frakturen E. Subduralhematom 36. Du har en sliten man i stolen framför dig på öronmottagningen. Du får veta att han är hemlös och inte haft någon kontakt med sjukvården de senaste fem åren. Nu kommer han därför att han sedan ett dygn inte kan ligga ned och sova pga andningssvårigheter i form av påtaglig stridor. När du undersöker honom finner du att han har en stor tumör i larynx som gör att du inte kan se stämbanden. Vilken är den omedelbart viktigaste åtgärden du bör vidta? A. CT för snabb diagnos B. Ge steroider C. Lägga in patienten för andningsobservation och ev intubation D. Lägg in patienten och planera för tracheotomi eller koniotomi. E. Ta provexcision i narkos för snabb diagnos årig advokat som i samband med tingsrättsförhandling för tre veckor sedan drabbades av yrsel, lockkänsla och övergående hörselnedsättning på höger sida. Kommer nu tre veckor efter episoden och har normal hörsel och normalt öronstatus. Vilken diagnos misstänker du att patienten haft? A. Godartad lägesyrsel B. Mb Meniere C. Migrän D. Postural fobisk vertigo E. Vestibularis neurit 38. Det är inte ovanligt att mat fastnar i esofagus. På vilket/vilka ställen kan maten fastna? A. Vid övre sfinktern dvs m cricofaryngeus, B. Vid arcus aortae C. Nedre sfinkterna vid övergången mellan esofagus och ventrikel. D. A + B E. B + C F. A + B + B 39. Gustav jobbar på citymail. Det började närma sig lunch och han kände att han måste hinna slänga i sig lite mat mellan rundorna. Han stannar till vid ett gatukök och beställer lite grillade kycklinglår. Tiden går och han får bråttom med att få i sig maten. Plötsligt sticker det till i halsgropen. Gustav fortsätter sin runda trots detta obehag. Fram på småtimmarna börjar han känna sig febrig och får lite ont utåt ryggen. Vilken är den sannolikaste diagnosen? Sidan 19 av?? [Oto-rhino-laryngologi]

20 Fråga 39 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 A. Lungemboli B. Mediastinit C. Parafaryngealabcess D. Pneumoni E. Refluxesofagit 40. En 50-årig kvinna som nyss opererats pga struma upplever nu att rösten blir allt svagare fram på dagen. Vad bör du i första hand misstänka? A. Fonasteniska besvär B. Intubationsgranulom C. Laryngit D. Recurrenspares E. Subglottisk cancer 41. Vilken behandling lämpar sig mest för denna patient med följande audiogram? A. Bilateral stapedektomi i samma seans B. Expektans C. Hörapparat D. Hörselbensrekonstruktion E. Myringoplastik 42. En misshandlad, alkoholdoftande, måttligt berusad 32-åring kommer till din akutmottagning på måndag morgon. Han har fått knytnävsslag mot näsan någon gång under helgen. Vad är det viktigast att utesluta och varför? A. Näsblödning. Efter nästrauma kan det blöda riktigt mycket. Man måste då diatermera eller tamponera. Sidan 20 av?? [Oto-rhino-laryngologi]

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning Ändrad 2015-06-26, s 809 0ch 810. Ögon 801 Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inledning Detta kapitel ska vara en hjälp för att diagnostisera och handlägga vanliga ögonåkommor

Läs mer

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Provet består av 5 fall: Fall 1 6 delfrågor sid 2-8 24 p Fall 2 5 delfrågor sid 9-14 13 p Fall 3 6 delfrågor sid 15-21

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset Ögonsjukdomar Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Överläkare Per Söderberg, verksamhetsområde ögon Reviderat av avdelningsläkare Camilla

Läs mer

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012.

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Detta är autentiska, lätt redigerade svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin oktober 2012. Varje uppgift

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

Fall 1 Grp A. Status:

Fall 1 Grp A. Status: Fall 1 Grp A Larm kl 10:00 Anamnes via ambulansmännen som talat med dottern i lägenheten då de hämtade patienten. Ensamboende 65-årig man med viss hjälp av dotter. Tidigare viss alkoholkonsumtion enl uppgift

Läs mer

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON Lars Jonsson är överläkare och docent vid öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har under många år arbetat med undervisning för läkare i öppenvården,

Läs mer

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION ögon Fokus på Notiser Vad gör en fysioterapeut? En andra bedömning? Om du har fått besked om att du har

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND

HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND Underlaget till denna redovisning Under december månad 2013 gjordes ett utskick till 3044 stycken hushåll där ägare fanns registrerade av en Finsk lapphund i Svenska

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik Smaken av vatten En antologi om god vård, bemötande och etik Redaktör, Ulla Hanson Green Qulturum 2008 ISBN-nummer 978-91-976015-4-2 Redaktion

Läs mer

Rapport 2006 01. Svåra fysiska problem vid utsättning av nya antidepressiva. OBS: under arbete. En uppfordran till dialog och förslag till handling.

Rapport 2006 01. Svåra fysiska problem vid utsättning av nya antidepressiva. OBS: under arbete. En uppfordran till dialog och förslag till handling. Rapport 2006 01. OBS: under arbete Svåra fysiska problem vid utsättning av nya antidepressiva. En uppfordran till dialog och förslag till handling. Sedan lanseringen av de nya antidepressiva SSRI-preparaten

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Min moderkaksdokumentär

Min moderkaksdokumentär Min moderkaksdokumentär. INNEHÅLL: Inledning. Det lyckliga. Illamåendet. Lappkastet. Roligtiden. I väntan på. Upptakten. Så började det, när det skulle varit slut. Det bara fortsatte och fortsatte i en

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer