Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner (VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)"

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida, 65p Kortsvarsdel Hud, 2 sidor, 20p Kortsvarsdel Infektion, 4 sidor 20p Kortsvarsdel Reumatologi, 2 sidor, 10p 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna Lycka till! Sidan 1 av??

2 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Neurologi 1. En 47-årig kvinna söker på vårdcentralen för gångsvårigheter. Svårigheterna att gå har uppkommit gradvis under några månader och består främst i en upplevelse av obalans. Det känns som om jag går på kuddar. Hon har sedan tidigare en tablett behandlad hypertoni och en typ II diabetes. Du misstänker en polyneuropati. Vilket fynd i status förväntar du dig bland annat. A. Babinskis tecken finns bilateralt B. Felpekning vid finger-näs C. Fotklonus D. Känselnedsättning i vä hand och ben E. Nedsatta reflexer distalt symmetriskt 2. En 82-årig man söker på akuten då han insjuknat med plötsligt påkommen hängande mungipa på vä sida samt lite lätt sluddrigt tal en timme tidigare, vilket bekräftas av din kliniska undersökning. Du gör en akut CT-hjärna som visar ett ca. 3 mm brett diskret kroniskt subduralhematom på vä sida utan expansiv effekt. Efter undersökningen vill patienten gå hem då symtomen nu helt har gått över. Varför vill du bestämt avråda patienten från att gå hem utan istället låta sig läggas in för observation? A. Detta är en TIA-attack vilken kräver vidare utredning B. Han ska utredas för ökad blödningsbenägenhet C. Hög risk för inklämning pga hematomet D. Subduralhematomet innebär hög risk för epileptiska anfall E. Subduralhematomet måste opereras akut 3. En 42-årig man söker dig på vårdcentralen. Han är orolig för att hans händer börjat skaka. Hustruns far, som också lider av skakningar i händerna, har nyligen fått diagnosen Parkinsons sjukdom vilket är en av källorna till oron. Vilket/vilka påstående angående tremor vid Parkinsons sjukdom är sant? A. Tremorn uppkommer vid aktivering av handen B. Tremorn uppkommer i vila och försvinner vid aktivitet C. Tremorn lindras betydligt vid intag av små doser alkohol D. B och C E. A och C 4. En 45-årig man söker på medicinakuten dit han kört själv. Han berättar att han någon timme tidigare, i samband med ett toalettbesök, insjuknat med huvudvärk. Värken kom plötsligt och upplevdes som intensiv. Värken har vid besöket hos dig i allt väsentligt gått över. Han har migrän i anamnesen sedan tidigare men känner inte igen nuvarande värk. Han är lätt ljuskänslig, neurologiskt status är normalt i övrigt. Du skickar honom på en CT-hjärna som är normal. Hur handlägger du nu fallet? A. Det kan inte vara ett warning leak eftersom det inte föreligger påtagliga neurologiska bortfall. Lugnande besked och hemgång. Sidan 2 av?? [Neurologi]

3 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 B. Lägger in pat och upprepar CT-hjärna efter 12 timmar C. Omedelbar lumbalpunktion D. Pat lägges in för en lumbalpunktion 12 timmar efter symtomdebut E. Pat skickas hem, beställer poliklinisk MR-hjärna 5. En 45-årig kvinna söker dig på vårdcentralen pga några veckors symtom från hö axel. Hon berättar att hon vaknat en tidig morgon med en intensiv värk över axeln som dock lindrades ganska snabbt och gick över inom en vecka. Hon noterade tidigt i förloppet en svaghet i axeln och armen som kvarstått. Vid undersökning noterar du svaghet vid abduktion i axeln, svaghet vid flexion i armbågsleden samt en hö sidig vingskapula. Reflexerna är svaga i triceps samt biceps på hö sida, övriga normala. Du noterar muskelatrofier över deltoideus- och bicepsmuskulatur. Babinskis tecken finns inte. Övrigt i neurologiskt status är normalt. Var är lesionen mest sannolikt belägen? A. Cervikal ryggmärg B. Enskild rot C. Enskild nerv D. Hjärnstammen E. Plexus brakialis 6. En man i 60-års åldern söker på akutmottagningen pga dubbelseende. Han har sedan tidigare en hypertoni och en tablettbehandlad diabetes. Patienten berättar att han en morgon för någon dag sedan vaknat med dubbelseende som sedan dess hållit i sig konstant. I status noterar du att hö öga står lätt abducerat då pat ombedes titta rakt fram. Patienten anger ökat dubbelseende vid blickriktning åt vänster. Pupillfunktion är ua. Ingen ptos. Övriga kranialnerver och neurologiskt status är normalt. Vad är den mest sannolika orsaken till symtomen? A. Aneurysm invid bakre kommunikanten på hö sida B. Infarkt i hö n. occulomotorius C. Nydebuterad Myastenia Gravis D. Tentorieinklämmning pga supratentoriell expansivitet E. Trombos i sinus cavernosus hö 7. En 78-årig kvinna med hypertoni kommer in akut efter att hastigt ha insjuknat med svaghet i höger sida. Vid din neurologiska undersökning noteras en ögonmotorikstörning, vä öga följer inte med vid blickriktning åt vä. Det finns en vä sidig hängande mungipa. Patienten har en högersidig hemipares med diskret nedsatt känsel. Babinskis tecken finns på hö sida. Patienten talar sluddrigt och upplever svårigheter att svälja. Något annat upptäcker du inte. Var bör lesionen mest sannolikt vara lokaliserad? A. Cervikal ryggmärg B. Hjärnstam C. Kortikalt på vä sida D. Lillhjärnan vä sida Sidan 3 av?? [Neurologi]

4 Fråga 7 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 E. Supratentoriellt subkortikalt hö sida 8. Du utreder en 75-årig kvinna som sökt vårdcentralen pga en långsamt progredierande gång- och balansstörning. Du har vid första besöket konstaterat en viss kognitiv nedsättning utöver de motoriska problemen. En CT av hjärnan har visat vidgade ventriklar och röntgenläkaren undrar om detta kan vara en normaltryckshydrocephalus. Du tycker att den kliniska bilden kan stämma med detta och du skickar pat vidare för ytterligare utredning. Vilken av nedanstående utredningar kan i första hand bli aktuell? A. EMG B. Lp med 3 rörstest C. MR hjärna D. Neurografi E. Tapptest 9. En 43-årig man, rökare men i övrigt frisk söker dig på medicinens akutmottagning. Han berättar att han dagen innan då han skulle köra tilljobbet plötsligt fick ont i vä sida av ansiktet och kring vä öga. Värken var intensiv till en början men gick sedan tillbaka. Någon liknande värk har han aldrig tidigare känt. Han noterade dagen efter debuten att vä ögonlock hängde ned något och att vä pupill förefaller mindre än hö. I neurologiskt status noterar du ett Horners syndrom på vä sida, i övrigt är status normalt. Du misstänker nu... A. Carotisdissektion B. Hortons huvudvärk C. Migrän D. Sinustrombos E. Subarachnoidalblödning 10. Du har som AT-läkare träffat en 36-årig kvinna som har sökt medicinens akutmottagning. Hon har upplevt ett flertal minutlånga episoder på senare tid då hon plötsligt fått svårigheter att tala kopplat med en lätt svaghet i hö hand. En utredning med CT och sedermera MR hjärna har visat ett astrocytom frontotemporalt på vä sida. Du misstänker att patienten drabbats av partiella epileptiska anfall till följd av tumören. Vilken antiepileptisk behandling är förstahandsmedel? A. Fenytoin R (Fenantoin) B. Keppra R (levetiracetam) C. Lamotrigin R (lamotrigin) D. Tegretol Retard R (karbamazepin) E. Topimax R (topiramat) 11. En 43-årig kvinna inkommer pga huvudvärk som debuterade plötsligt när hon putsade sina fönster. Vid insjuknandet kände sig patienten vimmelkantig och fick gå och lägga sig. Då huvudvärken ej gav med sig Sidan 4 av?? [Neurologi]

5 Fråga 11 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 söker hon efter några timmar på akuten. Du är medicinjour och undersöker patienten. Hon är kontaktbar men trött och smärtpåverkad. Hon rör samtliga extremiteter utan sidoskillnad. Pupillerna är runda och ljusreagerande, vänster pupill är dock vidare än höger som är normalstor. Hon anger dubbelseende vid blickriktning åt höger. BT 170/90. Puls 90. Temp 37,5. Möjlig förklaring: A. Subarachnoidalblödning B. Rupturerat bakre communicantaneurysm C. Rupturerat pericallosaaneurysm D. Occulomotoriuspares höger E. Occulomotoriuspares vänster F. A+D G. A+B+E 12. En 28-årig man cyklar en regnig höstkväll utan hjälm, bländas av en bil. Han svänger till mot trottoarkanten, faller och slår i huvudet. Han svimmar av kortvarigt. Han försöker sedan resa sig men är omtumlad och blir liggandes. Bilisten, som stannat, tycker sig efter cirka 10 minuter ej riktigt få kontakt med mannen och ringer därför ambulans. Vid inkomsten till sjukhuset i Karlskrona 30 minuter senare undersöker Du som kirurgjour patienten. Han svarar nu ej på tilltal. Han lokaliserar men avvärjer ej på central smärtstimulering. BT 180/80. Puls 60. Spontanandas. Rör hö arm och ben sämre än vänster. Vänster pupill är vidare än höger, bägge ljusreagerande. Det droppar blod ur vänster öra. Du beslutar om urakut CT skalle som visar 1,5 cm tjockt epiduralhematom temporoparietalt vänster sida. Efter detta noterar du att pat ej längre lokaliserar utan har endast undandragande rörelse på smärta. Vilken/vilka åtgärder vidtar du härnäst? A. Fortsatt observation ny bedömning vid försämring B. Intubation C. Ringa neurokirurgjouren D. Lumbalpunktion E. Mannitol-infusin 500 ml F. Akut trepanation i Karlskrona med inkallad kirurgbakjour G. A+C+D+E H. B+C+E+F I. B+D+F 13. En 48-årig kvinna vårdas i respirator på intensivvårdsavdelning pga en stor intracerebral blödning i hö hemisfär. Eftersom hon redan vid inkomsten var djupt medvetslös med extensionsrigiditet vid smärtstimulering och sedan under följande dygnet ej förbättrats, trots respiratorvård och hyperventilation, blev hon ej övertagen till Neurokirurgisk klinik. På andra dygnet utsättes all farmakologisk terapi. Pat reagerar ej längre på kraftig smärtstimulering i käkvinkeln. Pupillerna är medelvida och ljusstela. Temperatur 37,5 grader. Blodtryck 90/60. puls 86. Du är just färdig med AT, har blivit leg läkare och går under helgen jour på anestesiavdelningen. Vilken åtgärd är lämpligast att du vidtar i denna situation? A. Du ber sjuksköterskan att snarast få fram en uppgift från donationsregistret huruvida pat är positiv till organdonation. Sidan 5 av?? [Neurologi]

6 Fråga 13 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 B. Du stänger av respiratorn pga att fortsatt behandling bedöms meningslös. C. Du återupptar all behandling då tillståndet mycket väl kan vara reversibelt. D. Du kontaktar transplantationscentrum för att snarast genomföra organdonation. E. Du ordinerar aortocervikal angiografi för att se att pat har upphävd cirkulation till hjärnan. F. Du frågar bakjouren om att göra klinisk neurologisk hjärndödsdiagnostik inklusive apnoetest vid två tillfällen med två timmars intervall. 14. Vid Lewybodydemens är det framför allt en sak som är mycket viktig nämligen att: A. Behandla hypertoni B. Belägga dopaminbristen med DAT-scan C. Se till att patienten får dagverksamhet D. Undvika behandling med traditionella neuroleptika E. Utreda om det finns vaskulära förändringar 15. Vilka sjukdomar har framför allt brist på acetylkolin (och kan behandlas med acetylkolinesterashämmare)? A. Alzheimers sjukdom och frontotemporallobsdemens B. Alzheimers sjukdom och lewybodydemens C. Alzheimers sjukdom och vaskulär demens D. Frontotemporallobsdemens och vaskulär demens E. Lewybodydemens och frontotemporallobsdemens 16. En 56-årig kvinna som under dagen periodvis tett sig annorlunda och som sedan upptäcks på sitt arbetsrum liggande på golvet. Vid inkomsten noteras BT 150/90, regelbunden hjärtrytm, EKG väsentligen ua. Pat är lätt motoriskt orolig, rör symmetriskt på alla extremiteter, pupillerna är normalstora och reagerar ua på ljus. Ger ingen adekvat kontakt men är vaken. Medverkar dåligt Vid test av ögonmotorik flackar ögonen i rummet, och du ser parallella ögon axlar, med till synes normalt rörelseomfång av ögonen. Vilket eller vilka fynd i status talar för att hjärnstammen fungerar? A. Rör symmetriskt på alla extremiteter B. Pupiller normalstora, reagerar ua på ljus C. Ögonmotorik flackande ögon, parallella ögonaxlar D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 17. En 60-årig kvinna söker för ögonpåverkan. Hon är tidigare frisk men har under det senaste året utvecklat ptos av varierande grad, bilateralt. Har märkt av dubbelseende ibland då hon tittat på TV eller läst en bok. I övrigt känner hon sig frisk och kan inte uppvisa några symtom från kranialnerver i övrigt eller extremiteter. Du misstänker Myastenia Gravis. Vilken av följande undersökningar är lämpligast att utföra om du har denna misstanke? Sidan 6 av?? [Neurologi]

7 Fråga 17 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 A. Blodprov för kontroll av anti-dna-antikroppar B. CT buk C. CT thorax D. LP med kontroll av IgG-index E. Neurografi med nervledningshastighet 18. En 22-årig högerhänt kvinna med tidigare huvudvärksbesvär. Huvudvärken började för 9 månader sedan. Till en början kom huvudvärken någon gång per månad, men de senaste 1-2 månaderna kommer huvudvärken en gång i veckan. Ofta samtidigt illamående och vid något tillfälle också kräkts. Huvudvärken känns som dunkande värk vid höger eller vänster tinning. Pågår omkring 12 timmar. Brukar ta paracetamol och sedan sova bort huvudvärken i ett mörkt rum. Är ljus- och ljudkänslig när huvudvärken pågår. En mor och moster har huvudvärk. Neurologiskt status är normalt. Lämpligaste åtgärd att rekommendera? A. NSAID vid huvudvärk, betablockerare som förebyggande B. NSAID vid huvuvärk, ingen förebyggande medicin C. Rekommendera patienten sluta med paracetamol som kan ha framkallat huvudvärken D. Remiss sjukgymnast för avspänningsgymnastik E. Sumatriptan vid huvudvärk, betablockerare som förebyggande F. Sumatriptan vid huvuvärk, ingen förebyggande medicin G. Vänta med behandling, först måste CT/MR hjärna utföras för att utesluta intrakraniell process 19. En 30-årig kvinna söker med en veckas anamnes på koordinationsproblem i händer och fötter. Balansen har försämrats under denna tid. Symtomen debuterade relativt akut och tilltog först under några dagar men har sedan stått konstanta. I tidigare sjukhistoria framkommer att patienten för ett år sedan under fjällvandring drabbades av svaghet i höger arm. Detta kom ganska akut och satt i under ca en månads tid men förbättrades gradvis under denna tid. Patienten skyllde svagheten på att ryggsäcken kunde ha skavt och sökte inte läkare. För 10 år sedan drabbades patienten relativt hastigt av övergående synnedsättning på höger öga samt smärtor vid ögonrörelser. Dessa symtom gick över inom loppet av några månader. Patienten sökte i akutskedet på sin vårdcentral som då inte fann något anmärkningsvärt förutom måttligt nedsatt visus på höger öga. Oftalmoskopi var då normal. Eftersom hon inte hade några andra symtom vidtogs inga ytterligare åtgärder. I aktuellt status noteras en måttlig felpekning vid finger-näsprov bilat. samt att Rombergs test visar falltendens odeciderad fallriktning. Vid knä-hälprov framkommer måttliga koordinations-svårigheter bilateralt. Vilken behandling kan troligast komma att bli aktuell i första hand i nu-läget? A. Azatioprin (Imurel) B. B12-injektioner C. β-interferon D. Doxycyklin E. Högdos Iv immunglobulin F. Riluzole (Rilutec) Sidan 7 av?? [Neurologi]

8 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En 77-årig kvinna insjuknade för en månad sedan med svaghet i höger arm. Sökte på akuten för detta, CT skalle var ua. EKG visade förmaksflimmer. Ultraljud halskärl visade höggradig stenos höger carotis interna. Blodtrycket var 135/85. Patienten förbättrades och skickades hem med följande mediciner: acetylsalicylsyra (Trombyl) 320 mg per dag och simvastatin 20 mg till natten. Vid återbesök till dig rapporterar patienten att hon mår utmärkt. Det enda som du hittar i rutin-nervstatus är lätt sänkning och pronation hö vid armar framåt sträck. Blodtryck 135/85. Lämpligaste åtgärd av följande alternativ? A. Byt från acetylsalicylsyra till warfarin B. Fortsätta med oförändrad behandling C. Kontroll blodfetter, vid behov öka simvastatin D. Lägg till blodtrycksbehandling med ACE-hämmare/tiazid-diuretikum E. Minska till acetylsalicylsyra 160 mg per dag F. Ny CT för att visualisera skadan G. Remiss kärlkirurg för operation av carotisstenos 21. Vilket/vilka av nedanstående bansystem anses ofta uppvisa kliniska tecken på påverkan vid vitamin B12- brist? A. Tractus corticospinalis B. Tractus spinothalamicus lateralis C. Baksträngarna D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 22. En 35-årig man. Tidigare frisk. I går smygande debut av huvudvärk, som förvärrades successivt under några timmar. Värk i hela huvudet. Samtidig yrsel, svårt att fästa blicken, medföljande sambo har upplevt att patienten stapplar fram. Huvudvärken har fortsatt även idag. Pat har känt att smak och lukt har förändrats. Illamående, men inga kräkningar. Inkommer nu till akutmottagningen. Status: At: Lätt smärtpåverkad. Ingen vilodyspné. Inga perifera inkomp-tecken. Ingen nackstyvhet. Temp: 37,7 grader. Cor: Regelbunden rytm, frekvens 84, inga hörbara blåsljud. Pulm: Vesikulära andningsljud bilat. Bltr: 160/95. EKG normalt. P-glc=5,5 mmol/l. SaO2 99%. Neurologiskt status: Möjligen går patienten något långsamt, osäkert. I övrigt enligt rutinnervstatusschablon normalt fynd. Patienten skickas för undersökning med akut CT skalle. På röntgen direkt efter undersökningen (som är normal) får patienten ryckningar i armar och ben och blir okontaktbar under sekunder. Anfallet går över och patienten är vaken men trött. Dock noteras mycket lätt men dock reproducerbar pronation och sänkning höger vid armar framåt sträck. Viktigaste åtgärd nu? A. Iv Acyklovir (Geavir R ) B. Iv B1-vitamin (Betabion/Neurbion R ) C. Iv Diazepam (Stesolid R ) Sidan 8 av?? [Neurologi]

9 Fråga 22 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Iv Fosfenytoin (Pro-Epanutin R ) E. Iv Trombolysbehandling årig kvinna. Har för tre månader sedan börjat märka att höger fot inte riktigt följer med vid gång. Besvären har tilltagit och därför söker nu patienten på vårdcentralen. Vid undersökning noteras att talet är lite sluddrigt. Kraften för abduktion i höger armbåge måttligt nedsatt. Fascikulationer ses vid tungränderna bilateralt. Tunnare muskulatur på framsidan av höger vad. Muskelsträckreflexer svaga i armar och ben. Babinskis tecken ses vänster, saknas höger. Känsel normal. Inga sfinktersymtom. Du misstänker en neurologisk diagnos i första hand. Vilken av följande undersökningar bör i första hand göras för att få stöd för att denna diagnos föreligger? A. Blodprov på CK B. Blodprov T4, TSH C. Elektroneurografi - ENeG D. EMG med repetitiv nervstimulering E. LP med isoelektrisk fokusering och celler och IgG-index F. MR hjärna och ryggmärg G. Muskelbiopsi H. Nål-EMG 24. En 50-årig man har sista veckan haft attacker av svår halvsidig huvudvärk. Attackerna sitter vid höger öga och pågår omkring 45 minuter varje gång. Hade liknande besvär under 1 månad för ett år sedan men det gick sedan över den gången. Attackerna som nu återkommit är mycket besvärliga och patienten blir röd i ögat som rinner i samband med attackerna. Rinner även i näsan. Patienten har nu i kväll varit på en pub för att titta på fotboll på storbilds-tv. Drack då 1 stort glas starköl. Omkring 45 minuter senare fick patienten en ny attack och söker nu akut för detta. I status finner du smärtpåverkad man, rodnat höger öga som tårar sig och det rinner i höger näsborre. Åtgärd i första hand? A. Inj Ketogan R (ketobemidon) / morfin sc B. Inj Proepanutin R (fos-fenytoin) iv C. Inj Seloken R (metoprolol) iv D. Inj Solucortef R (hydrocortison) iv E. Remiss CT-angio för att utesluta arteriellt aneurysm F. Syrgas inhalation 5-7 l/min 25. En 42-årig kvinna, tidigare frisk insjuknar med epileptiska anfall där utredning med CT skalle visar en kontrastladdande tumör med viss medellinje-överskjutning och omgivande ödem, frontotemporalt på höger sida. Blodtryck 190/100. Lämplig behandling(ar) i första hand mot ödemet? A. Antiinflammatorisk behandling med NSAID iv B. Iv Furosemid (impugan R /furix R ) C. Iv Osmoterapi med mannitol/urea Sidan 9 av?? [Neurologi]

10 Fråga 25 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Iv. Steroider E. Hyperventilationsbehandling F. Per oral försiktig blodtryckssänkning med metoprolol (Seloken R )/enalapril ACE-hämmare Sidan 10 av?? [Neurologi]

11 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oftalmologi 26. A. Centralvenstrombos [6 p] B. Farmakologisk störning C. Glaskroppsavlossning D. Migrän E. Näthinneavlossning F. Optikusinfarkt G. Optikusneurit H. Våt makuladegeneration För vart och ett av fallen a f nedan ange mest sannolika diagnos ur ovanstående lista A H 29-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Synbesvär i vänster öga sedan ett dygn. Successivt tilltagande suddighet centralt i synfältet. Tilltagande svårigheter att läsa. Lätt smärta vid ögonrörelser. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill ua lätt afferent defekt G Optikusneurit 62-årig man. Använder glasögon (+2.5) vid läsning. Tidigare subjektivt ögonfrisk i övrigt. Plötsliga synbesvär i höger öga för tre timmar sedan. Upplever det som ett litet kommatecken som flyter runt ganska centralt i synfältet. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus litet rörligt streck ua Pupill ua ua C Glaskroppsavlossning (c) 67-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Märkte när hon vaknade i morse att hon knappt kunde se alls med höger öga. Allt är dimmigt. Ingen smärta. Sidan 11 av?? [Oftalmologi]

12 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Status: Höger Vänster Synskärpa Handrörelser 1.0 Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill uttalad afferent defekt ua (c) A Centralvenstrombos (d) 21-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Plötsliga synbesvär i bägge ögonen för tre timmar sedan. Ett sågtandsliknande mönster som flimmrade omedelbart till höger om fixationspunkten i båda ögonen. Försvann gradvis efter 10 minuter. Lätt huvudvärk i efterförloppet. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill ua ua (d) D Migrän (e) 56-årig man. Myop sedan tonåren. Nu glasögon (-4.0) bilateralt. Tidigare subjektivt ögonfrisk i övrigt. Plötsliga synbesvär i höger öga för en timme sedan. Initialt en mängd småprickar i synfältet och därefter en successivt tilltagande skugga långt temporalt i synfältet. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus en del rörliga moln och prickar ua Pupill ua ua (e) E Näthinneavlossning Sidan 12 av?? [Oftalmologi]

13 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (f) 47-årig man. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Använder glasögon (+1.5) vid läsning. Plötsliga synbesvär i höger öga för fyra timmar sedan. Synen försvann helt och under loppet av någon sekund och har ej återkommit. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa ej perception 1.0 Synfält enl Donders ser ej ua Genomfallande ljus ua ua Pupill total afferent defekt ua (f) F Optikusinfarkt 27. A. Antibiotikasalva [5 p] B. Antihistamindroppar C. Bedövningssalva D. Indifferent ögonsalva E. Kortisondroppar F. Remiss till ögonklinik akut G. Remiss till ögonklinik (ej akut) H. Remiss till ögonklinik (ej akut) samt antibiotikasalva I. Remiss till öron-näs-halsklinik akut För vart och ett av fallen a h nedan ange den mest adekvata åtgärden på vårdcentralsnivå ur listan A I ovan 31-årig man som för en timme sedan böjde sig mot en Yucca-palm och det stack till i vänstra ögat. Det gör nu ont varje gång han blinkar. Ögat rinner mycket och synen är något suddig. Med stenopeiskt hål blir synskärpan 1.0 på vänster öga. A Antibiotikasalva (kornealerosion) 7-årig pojke som för 30 minuter sedan träffades av ett träsvärd i höger öga i samband med lek med lillebror. Ögat är blekt bortsett från en smärre subkonjunktival blödning temporalt. Kornea är klar och pupillen är normal inklusive reaktioner. Du ser inget blod i främre kammaren. I nedre ögonloclet ser du ett genomgripande sår som engagerar ögonlockskanten och är beläget 2 mm medialt om nedre tårkanalikelmynningen. Synen är subjektivt normal. F Akut remiss ögon (tårvägsskada?) Sidan 13 av?? [Oftalmologi]

14 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (c) 54-årig svetsare som för fem timmar sedan var tvungen att ta av sig sitt skyddsvisir för att se tillräckligt bra i samband med svetsningen. Han kommer nu med uttalad värk i bägge ögonen. Han har svårt att öppna ögonen. Du finner livlig blandad injektion. Hela kornea har en diffust ruggig yta. Du hittar ingen främmande kropp. Synskärpan är 0.5 okorrigerat bilateralt. (c) DA ev C Indiff/antibiotikasalva ev bedövning (svetsblänk) (d) 24-årig byggnadsarbetare som i samband med att han slog med hammare mot en metallskena kände att något kom upp i höger öga. Han har en svag värkkänsla i ögat och det irriterar något när han blinkar. Han ser suddigt efter det inträffade. Synen är 0.4 okorrigerat. (d) Bild till fråga 27d Färgbild finns på F Akut remiss ögon (perforation) separat blad (e) 26-årig kvinna som i samband med fotbollsmatch fick ett slag i vänster öga av målvaktens armbåge då hon skulle nicka bollen. Hon har ett hematom i nedre ögonlocket på vänster sida och en liten subkonjunktival blödning nedåt. Kornea är blank och pupillen är normal inklusive reaktioner. Synen är 1.0 bilateralt. Vid blick uppåt ser hon dubbelt. (e) I ev F Akut remiss ÖNH, ev ögon (orbitafraktur) (f) 59-årig kvinna från Irak. Hon har sedan många år haft en förändring i vänster öga. Den har tillväxt något sista året. Hon har ingen värk och synen är 1.0 på bägge ögonen. (f) Bild till fråga 27f Färgbild finns på G remiss ögon (pterygium) separat blad Sidan 14 av?? [Oftalmologi]

15 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (g) 71-årig man som sedan några månader har tilltagande besvär av skavningskänsla i vänster öga. Han har ingen värk och synen är 1.0 på bägge ögonen. (g) Bild till fråga 27g Färgbild finns på H, remiss ögon + antibiotikasalva...kan även få tejp... separat (entropion) blad (h) 27-årig kvinna som bär kontaktlinser. Sedan två dagar tilltagande skavningskänsla i vänster öga. Hon har ingen värk. Synen är 1.0 med (-1.0) bilateralt. (h) Bild till fråga 27h Färgbild finns på F akut remiss ögon (keratit) separat blad Vilket av följande påståenden om ålderrelaterad maculadegeneration är inte korrekt? 28. A. Frekvensen av åldersrelaterad maculadegeneration ökar med ökande ålder. B. Maculadegeneration ger förstorad blind fläck vid synfältsundersökning C. Torr maculadegeneration kan övergå i våt maculadegeneration. D. Våt maculadegeneration ska remitteras akut till ögonklinik. 29. Viket av följande påstående rörande skelning är korrekt? A. Skelning kan botas med glasögon B. Alla typer av skelning är medfödda C. Om man opererar en skelning så att ögonen blir rättställda så utvecklas full samsyn D. Ett barn med alternerande skelning löper aldrig risk för amblyopi Sidan 15 av?? [Oftalmologi]

16 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Sven 68 år söker öppenvårdscentralen pga synnedsättning. Du oftalmoskoperar och finner det fynd som visas på bilden. Du bedömer detta som A. Fynd orsakat av intrakraniell tryckstegring B. Fynd orsakat av glaukom C. Centralartärocklusion D. Centralvenstrombos Bild till fråga 30 Färgbild finns på separat blad 31. Sven 24 år gammal söker Dig på VC i Svedala för att han i 3 dagar haft skav och irritation i vänster öga. Han har också blivit mer och mer röd i ögat. Du tittar på hans öga och ser en ojämnhet i corneas speglande yta varför Du färgar tårvätskan med fluorescein. Du ser att fluoresceinet fäster sig i ojämnheten som på bilden. Vilket av följande diagnoser rör det sig om? A. Cornealerosion B. Herpeskeratit C. Marginaliskeratit [2 p] D. Akutglaukom E. Iridocyklit Bild till fråga 31 Färgbild finns på separat blad Hur ska du handlägga fallet (i föregående fråga)? A. Expektans B. Chloromycetinsalva i tre dagar C. Tårsubstitut D. Akut remiss till ögonklinik E. Icke akut remiss till ögonklinik Sidan 16 av?? [Oftalmologi]

17 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT årig man kontrolleras för diabetes. Vid kontrollbesök klagar han över huvudvärk och trötthet och vid din rutinmässiga ögonspegling finner du bild som visas på fotot. Patienten anger normal syn. Anamnes och ögonbottenfynd talar för: A. Centralvenstrombos B. Diabetesretinopathi C. Opticusneurit D. Staspapill Bild till fråga 32 Färgbild finns på separat blad Sidan 17 av?? [Oftalmologi]

18 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oto-rhino-laryngologi 33. Tympanometri är en värdefull metod för att a. Avslöja små hål på trumhinnan. b. Kontrollera om plaströr inte fungerar c. För att diagnostisera akut otit d. Skilja på bullerskada och överrörlig trumhinna som skulle kunna var tecken på hörselbens avbrott Vilka av ovanstående är rätt? A. a B. a+b C. a+b+d D. b+c E. b+d 34. Urban 3 år har bara varit lite snorig i ett par dagar och pigg. Idag på morgonen var han svullen och röd från mediala ögonvrån upp på ögonlocket. Syn och ögonrörelser är ua. Patienten har ingen ögon- eller huvudvärk. Mamma tar Urban till ögonläkaren som efter undersökning remitterar vidare till dig som jour på öron. a. CT b. Nasofarynxodling c. Intravenös antibiotika d. Peroral antibiotika e. Steroider Vilket handlägning är mest adekvat i detta läget? A. a+d B. b+d+e C. b+c+e D. b+d E. d 35. Tommy har efter ett besök på en svartklubb i Malmö hamnat i handgemäng med en annan gäst. Han får ett ordentligt slag mot näsan och hör hur det knakar till. Eftersom han fortfarande kände sig rejält berusad gick han hem för att sova ruset av sig. Morgonen därpå har han ganska suddiga minnen av vad som hänt. Han konstaterar dock att näsan sitter där den ska och beslutar att inte gå till akuten. Det rinner en vattning snuva från hö näsborre och efter några dagar börjar han få ont i huvudet. Vad tror du han har drabbats av? A. Commotio B. Likvorläckage C. Septumhematom Sidan 18 av?? [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 35 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Sinuit till följd av frakturen E. Subduralhematom 36. Du har en sliten man i stolen framför dig på öronmottagningen. Du får veta att han är hemlös och inte haft någon kontakt med sjukvården de senaste fem åren. Nu kommer han därför att han sedan ett dygn inte kan ligga ned och sova pga andningssvårigheter i form av påtaglig stridor. När du undersöker honom finner du att han har en stor tumör i larynx som gör att du inte kan se stämbanden. Vilken är den omedelbart viktigaste åtgärden du bör vidta? A. CT för snabb diagnos B. Ge steroider C. Lägga in patienten för andningsobservation och ev intubation D. Lägg in patienten och planera för tracheotomi eller koniotomi. E. Ta provexcision i narkos för snabb diagnos årig advokat som i samband med tingsrättsförhandling för tre veckor sedan drabbades av yrsel, lockkänsla och övergående hörselnedsättning på höger sida. Kommer nu tre veckor efter episoden och har normal hörsel och normalt öronstatus. Vilken diagnos misstänker du att patienten haft? A. Godartad lägesyrsel B. Mb Meniere C. Migrän D. Postural fobisk vertigo E. Vestibularis neurit 38. Det är inte ovanligt att mat fastnar i esofagus. På vilket/vilka ställen kan maten fastna? A. Vid övre sfinktern dvs m cricofaryngeus, B. Vid arcus aortae C. Nedre sfinkterna vid övergången mellan esofagus och ventrikel. D. A + B E. B + C F. A + B + B 39. Gustav jobbar på citymail. Det började närma sig lunch och han kände att han måste hinna slänga i sig lite mat mellan rundorna. Han stannar till vid ett gatukök och beställer lite grillade kycklinglår. Tiden går och han får bråttom med att få i sig maten. Plötsligt sticker det till i halsgropen. Gustav fortsätter sin runda trots detta obehag. Fram på småtimmarna börjar han känna sig febrig och får lite ont utåt ryggen. Vilken är den sannolikaste diagnosen? Sidan 19 av?? [Oto-rhino-laryngologi]

20 Fråga 39 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 A. Lungemboli B. Mediastinit C. Parafaryngealabcess D. Pneumoni E. Refluxesofagit 40. En 50-årig kvinna som nyss opererats pga struma upplever nu att rösten blir allt svagare fram på dagen. Vad bör du i första hand misstänka? A. Fonasteniska besvär B. Intubationsgranulom C. Laryngit D. Recurrenspares E. Subglottisk cancer 41. Vilken behandling lämpar sig mest för denna patient med följande audiogram? A. Bilateral stapedektomi i samma seans B. Expektans C. Hörapparat D. Hörselbensrekonstruktion E. Myringoplastik 42. En misshandlad, alkoholdoftande, måttligt berusad 32-åring kommer till din akutmottagning på måndag morgon. Han har fått knytnävsslag mot näsan någon gång under helgen. Vad är det viktigast att utesluta och varför? A. Näsblödning. Efter nästrauma kan det blöda riktigt mycket. Man måste då diatermera eller tamponera. Sidan 20 av?? [Oto-rhino-laryngologi]

intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37

intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37 intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 ID: 1/19 TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Besvarat ark läggs när det är klart upp-och-ner på golvet

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 Tentamen VT1 2001 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 4 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 1. Vilket är förstahandsvalet av empirisk antibiotikabehandling hos följande patienter: 1a. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB 0 PcV 1b. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö Institutionen f ör Med icinska Stud ieåret 5 Avdelningen för oftalmologi Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004 Namn: Personnummer: Tentamen är av multiple choice-typ och är indelad i 6 avsnitt

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7)

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ Till akuten kommer en 55-årig man med känd etylöverkonsumtion och hypertoni. Han inkommer med ambulans med ett dygns anamnes på feber, frysningar, huvudvärk och nackvärk. Han är

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Tentamen i Oto-Rhino-Laryngologi 1 vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Bengt, Babak, Anna, Nanna och alla andra vid kliniken tackar

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Tentamen i oftalmologi Svarsmall Fredagen den 10 januari 2003

Tentamen i oftalmologi Svarsmall Fredagen den 10 januari 2003 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för oftalmiatrik Huddinge Universitetssjukhus/ S:t Eriks Ögonsjukhus Maxpoäng: 34 Godkänd: Dina poäng: Tentamen i oftalmologi Svarsmall

Läs mer

Delexam 4 Infektion 2014-10-10 FACIT. Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7)

Delexam 4 Infektion 2014-10-10 FACIT. Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7) Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7) 1. När en person smittats av HIV ökar virusreplikationen snabbt i kroppen. Hur kan mängden virus i kroppen uppskattas? (1p) Svar: Mätning av HIV-RNA PCR i blod. 2. En smittväg

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag?

1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag? 1 (7) På fråga 1-8 finns 1-5 rätt(a) svarsalternativ 1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag? a. Urinodling b. PCR mykoplasma

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl Dugganummer 1 (5) DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl 09.00 11.30 För er som gör omdugga: Gick kursen år mån Skrivningen består av 18 kortsvarsfrågor.

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

Spondylit. Bertil Christensson Lund

Spondylit. Bertil Christensson Lund Spondylit Bertil Christensson Lund Mette Wendt Halmstad Punktion och MR Vid positiv blododling behövs ej punktion om MR visar spondylodiskit Punktion: Odling, dir mikr, 16SrRNA PCR, tb: odling+mikroskopi+pcr,

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT NR: Skrivningen består av 8 sidor med 39 kortsvarsfrågor. Skriv tydligt, kort och koncist och

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003

TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003 1/20 TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Varje blad i multiple-choice delen

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2 Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Vänligen svara kortfattat! Lycka till! Del 1 1. Lisa 30 år, tidigare frisk. Söker

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 12 maj 2009 kl

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 12 maj 2009 kl DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 12 maj 2009 kl 09.00-11.30 För dig som gör restdugga: Gick kursen år...mån... Skrivningen består av 19 kortsvarsfrågor. Skriv

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 RUTIN Huvudvärk - akutmottagningen

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 RUTIN Huvudvärk - akutmottagningen Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 Innehållsansvarig: Tobias Carlson, Sektionschef, Akutmottagning Östra (tobka1) Godkänd av: Putte Abrahamsson, Verksamhetschef,

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

TENTAMEN T9 HT /10 Ögonavsnittet

TENTAMEN T9 HT /10 Ögonavsnittet Tentamen HT 00 Ögonavsnittet T Malmö / TENTAMEN T HT 00 / Ögonavsnittet Ögonavsnittet examineras med patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen

Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen PERSONNUMMER: Sidan 1 av 20 Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 2 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt

Läs mer

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH Länsverksamheten Öron- Näs- och Hals Gäller för: Öron- Näs- och Hals Ursprungsutgåva: 20011-03-28 Godkänd av: Per-Inge Carlsson Utarbetad av: Karin Ehinger Giltighetstid: Tre år från senaste revisiondatum

Läs mer

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013. Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.. Lärare: Peter Appelros, fråga 1-6, 6p. Ulf Nordström, fråga 7-10, 10p. Ragnar Bäckström, fråga 11,15p Simon Athlin, fråga 12-13,. Rebecca

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

Kortsvarsfrågor (5)

Kortsvarsfrågor (5) Kortsvarsfrågor 16-11-25 1 (5) 1. 45 årig kvinna söker infektionsakuten efter att ha blivit biten av sin katt i höger hand. I status ses lätt rodnad och svullnad i anslutning till betten över handryggen.

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ- fråga 1 Eva Maximal poäng 19 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss!

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss! ALK-dagar hösten 2015 Praktiska tips från oss! Infektioner hörselgång/ytteröra Extern otit Erysipelas Otit Mastoidit Extern otit Vi suger rent. Om svullnad så tamponeras med Alsolsprit eller Diproderm.

Läs mer

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand SVK-seminarium Akuta barninfektioner 170508 Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand Notera att du endast kan förbereda fallen till och med initial handläggning/utredning! Behandling och vårdnivå

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2015-04-21 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:..

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA SBAR Modell för bättre kommunikation SBAR Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA Förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt. Stress och tidspressad miljö A d fö häl h j k å d Anpassades

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR Delex 1 Klin med SöS 2015 03 03 1(8) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 Examinationen består av en MEQ-fråga om 20 poäng samt 14 kortsvarsfrågor om 40 poäng. KORTSVARSFRÅGOR

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng 1 Delexamination 1 Kortsvarsfrågor 2014-03-04 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:..

Läs mer

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se Huvudvärk Hornöberget 160531 Owe Ljungdahl Barnhälsovårdsöverläkare LVN, barnläkare Örnsköldsvik Innehåll idag: Allmänt På akuten Behandlingslinjen i LVN Varningsflaggor Vanligaste diagnoser, utredning

Läs mer

Multiple choice frågor

Multiple choice frågor Ett eller flera rätta alternativ Multiple choice frågor16-04-28 1 (5) 1 Vilket/vilka av följande antibiotika är olämpligt att använda vid infektion efter kattbett? a. PcV b. Amoxicillin c. Heracillin R

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5 1. Emil, 37-årig tidigare väsentligen frisk plattläggare söker på akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset med två dagars anamnes på tilltagande värk i höger

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet Kod: Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet 10 februari 2012 Totalt antal poäng på skrivning: 30 poäng. För godkänd krävs 20 poäng Tentamen återlämnas senast 24 februari

Läs mer

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre - definition Hur många sjukdomar? Åldersgräns? Annat kriterium? Varför behöver vi en definition? Förslag till omvänd definition

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer